RSS

ISU-ISU UTAMA DALAM PERJUANGAN ISLAM

ISU-ISU UTAMA DALAM PERJUANGAN ISLAM

 

OLEH

 

WAN SOLEHAH AL- HALBANI

 

TEMERLOH, PAHANG DM

 

SALAM,

 

 

Firman Allah : al-Anbia 24

Apakah mereka memilih Tuhan-tuhan selain Allah? Katakanlah : Bawalah dalil-dalil kamu. Kitab ini menyebut cerita orang-orang yang semasa denganku di samping menyebut cerita para Rasul sebelumku. Malah kebanyakan mereka tidak mengetahui Aqidah yang benar, maka kerana itu mereka berpaling daripada-Nya.    

 

Seluruh umat Islam kita baik di Malaysia mahupun di dunia ini kini sedang berada dalam keadaan kita yang SYIRIK dan KUFUR kerana seluruh kita ini adalah orang-orang yang jahil, menyeleweng dan sesat yang tidak mengenali dan memahami mengenai AQIDAH kita yang benar daripada Allah dan Rasul-Nya. Umat Islam kita yang tidak mengenali dan memahami mengenai AQIDAH kita ini mempunyai pengertian bahawa kita tidak beriman dengan AQIDAH kita serta kita tidak mengamalkannya dalam kehidupan kita hari-hari – ini bererti kita telah terkeluar daripada agama kita yang Maha Suci dan kita sebenarnya sudah memasukkan diri kita ke dalam agama manusia, khususnya agama demokrasi yang syirik dan kufur !

 

Umat Islam di Malaysia kita kini telah memilih Tuhan-tuhan Manusia yang selain daripada Allah sebagai Tuhan-tuhan kita, kita telah melantik para pemimpin kita yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita sebagai Tuhan-tuhan kita yang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas kita, kita telah menjadi para hamba kepada Tuhan-tuhan kita ini dan kita telah menjadi para penyembah yang menyembah Tuhan-tuhan kita ini. Seluruh ahli Parlimen dan Dun yang beragama Islam serta Raja-Raja Melayu kita ini adalah Tuhan-tuhan kita yang kafir, zalim dan fasik kerana mereka ini adalah para pemerintah yang berkuasa dan berdaulat ke atas kita, mereka ini adalah para pemerintah yang membuat peraturan dan undang-undang untuk kita, mereka ini adalah para pemerintah yang menghamba abdikan kita kepada kekuasaan mereka dan mereka ini adalah para pemerintah yang disembah oleh kita. Kesemuanya ini wujud dan berlaku kerana seluruh umat Islam di Malaysia kita ini mengamalkan sistem politik demokrasi dan kerana kita tidak mengetahui dan mengenali mengenai AQIDAH kita yang benar, khususnya kita tidak mengetahui dan memahami mengenai pengertian-pengertian Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan Nafi dan Isbat yang terkandung di dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

 

Oleh kerana kita tidak mengetahui mengenai AQIDAH kita yang benar, kita kini sebenarnya sudahpun terkeluar daripada agama Allah dan kita telah membuangkan segala peraturan dan undang-undang Allah yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa daripada sistem kehidupan kita yang bererti kita telah membuangkan agama Islam kita ini sendiri daripada sistem kehidupan kita. Kita kini tidak lagi berada di dalam agama Allah tetapi kita sebenarnya sedang berada di dalam agama manusia yang syirik dan kufur, kita hanya menyangkakan sahaja bahawa kita ini masih lagi tetap berada di dalam agama Allah kononnya kerana kita berpegang kepada dua kalimah syahadah dan kononnya kerana kita ini adalah orang-orang yang lebai dan warak yang sentiasa sahaja tekun melakukan segala ibadat ritual seperti solat, puasa, zakat dan haji kepada Allah. Kita tidak menyedari bahawa kita telah membatalkan syahadah kita kerana kita mempercayai bahawa peraturan dan undang-undang bukanlah agama,  kita sewenang-wenang sahaja mengamalkan peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia, kita tidak mengamalkan peraturan dan undang-undang Allah dan kita memilih manusia sebagai Tuhan-tuhan kita yang selain daripada Allah lantaran kita mengamalkan sistem politik demokrasi yang syirik dan kufur ini.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Anaam) :

Yang menjadi masalah yang paling sulit yang dihadapi oleh harakat-harakat ini ialah wujudnya kekaburan dan kekeliruan yang menyelubungi pengertian ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan pengertian Islam di satu segi dan menyelubungi pengertian syirik dan pengertian Jahiliyah daripada satu segi yang lain pula.

 

Masalah yang paling sulit yang dihadapi oleh harakat-harakat ini ialah wujudnya ketidak jelasan jalan yang diikuti kaum Muslimin yang soleh dan jalan yang diikuti kaum musyrikin yang penderhaka di samping wujudnya campur aduk lambang-lambang dan label-label, wujudnya kekeliruan nama-nama dan sifat-sifat dan wujudnya padang gurun yang tidak mempunyai batu-batu tanda perjalanan di persimpangan jalan. 

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Maidah) :

Sebenarnya kaum Yahudi telah memusuhi Islam sejak detik pertama tertubuhnya kerajaan Islam di Madinah. Mereka telah merancangkan tipudaya-tipudaya yang jahat terhadap umat Islam sejak hari  pertama kaum Muslimin  berubah menjadi satu umat (yang berkuasa). Al-Quranul Karim membuat berbagai-bagai penjelasan dan singgungan tentang perseteruan dan tipudaya-tipudaya jahat kaum Yahudi yang cukup untuk menggambarkan betapa pahitnya tentangan dan permusuhan yang dilancarkan mereka ke atas Islam, ke atas Rasul Islam saw dan ke atas umat Muslimin  di sepanjang sejarah mereka yang panjang, iaitu permusuhan yang tidak pernah padam walau sesaat pun selama hampir (kini lebih) empat belas abad dan hingga ke saat ini permusuhan itu terus bernyala dengan maraknya di merata negeri di dunia.           

 

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa massa umat Islam kita kini sedang menghadapi tiga permasalahan yang besar dan induk dalam kehidupan kita baik di Malaysia mahupun di dunia ini seluruhnya pada hari ini :

 

 1. 1.     Kita tidak memahami mengenai pengertian-pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, khususnya kita tidak memahami mengenai pengertian-pengertian Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia serta konsep-konsep Nafi dan Isbat;

 

 1. 2.     Kita tidak memahami mengenai pengertian METOD ISLAM dan perbezaannya dengan Metod kufur yang menyebabkan kita berjuang melalui jalan yang syirik dan kufur;

 

 1. 3.     Kita tidak menyedari mengenai kewujudan penjajahan kaum Yahudi di dalam negara kita ini dalam bentuk “Neo-Colonialism” yang menindas dan menzalimi kita yang bertujuan untuk mengembalikan kita kepada kekufuran.

 

Inilah tiga masalah yang besar yang sedang dialami oleh seluruh umat Islam baik di Malaysia mahupun di seluruh bumi umat Islam di dunia kita ini pada hari ini yang mjengeluarkan seluruh kita ini daripada agama Allah.

 

Pada kita, kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu bererti Allah itu satu dan tidak lebih daripada satu. Itu sahaja! Kita tidak pernah mengetahui mengenai kewujudan konsep-konsep Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan Nafi dan Isbat yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, kita tidak pernah mengetahui mengenai kewujudan konsep-konsep Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang syirik dan kufur, kita tidak pernah mengetahui bahawa kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu bererti peraturan dan undang-undang itu adalah hak Allah yang diperintahkan untuk dikuat kuasakan ke atas kita dan dikehendaki Allah untuk dijadikan asas kepada sistem kehidupan kita, dan kita tidak pernah mengetahui bahawa kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ mengandungi konsep-konsep Nafi dan Isbat yang memerintahkan kita supaya kita menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan terbuka terhadap seluruh peraturan dan undang-undang manusia seperti peraturan dan undang-undang demokrasi yang sedang berkuasa dan berdaulat ke atas kita kini.

 

Kita tidak pernah mengetahui bahawa kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu bererti peraturan dan undang-undang itu adalah AGAMA – peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah manakala peraturan dan undang-undang demokrasi adalah agama demokrasi yang syirik dan kufur. Kita tidak pernah mengetahui bahawa orang-orang yang mengimani, menganuti dan mengamalkan peraturan dan undang-undang demokrasi mempunyai pengertian bahawa mereka itu adalah orang-orang yang mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur yang mengeluarkan mereka itu daripada agama Allah.

 

Seluruh umat Islam kita kini tidak memahami mengenai pengertian-pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan orang-orang yang tidak memahaminya sudah tentu mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengimani, menganuti dan mengamalkannya dalam kehidupan mereka hari-hari. Oleh yang demikian, seluruh umat Islam kita kini, baik di Malaysia mahupun di seluruh bumi umat Islam kita di dunia ini, tidak berada di dalam agama Allah, tetapi seluruh umat Islam kita kini sedang berada di dalam agama Jahiliyah.

 

Seluruh Negara Bangsa umat Islam (Muslim nation states) kita di dunia kita kini, seperti Malaysia, Indonesia, Pakistan, Arab Saudi, Mesir, Jordan, Iran, Turkey, Sudan, Negara-negara Teluk (Gulf States), Syria, Morocco, Libya dan seluruh yang lain-lainnya, adalah negara-negara KAFIR kerana mereka kesemuanya menjalankan peraturan dan undang-undang ciptaan manusia yang selain daripada Allah, serta mereka menyetujui dan mengingini segala peraturan dan undang-undahng ini. Peraturan dan undang-undang itu adalah AQIDAH. Kriteria yang menentukan Islam atau kafirnya sesebuah kerajaan itu adalah peraturan dan undang-undang – sesebuah  kerajaan yang menjalankan  peraturan dan undang-undang Allah, ianya adalah kerajaan Islam, manakala sesebuah kerajaan yang menjalankan peraturan dan undang-undang manusia, ianya adalah kerajaan yang kafir, zalim dan fasik.  

 

Umat Islam kita tidak mempunyai kepastian sama ada para pemimpin kita yang tidak menjalankan peraturan dan undang-undang Allah adalah orang-orang kafir, zalim dan fasik ataupun tidak  :

 

Firman Allah : al-Maidah 44, 45, 47

Barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir… zalim…fasik.

 

Al-Quran menyampaikan hukum Allah kepada kita dengan jelas, terang dan tanpa ragu-ragu lagi bahawa para pemerintah yang tidak menjalankan peraturan dan undang-undang Allah adalah orang-orang kafir, zalim dan fasik. Mengikut hukum Allah ini yang disampaikan kepada kita dengan cukup jelas, terang dan tanpa ragu-ragu lagi, kita dapat membuat kesimpulan dengan muktamad bahawa para pemimpin kita di dalam negara Malaysia kita ini yang tidak menjalankan hukum Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa, tetapi mereka menjalankan peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia, mereka ini adalah orang-orang yang kafir, zalim dan fasik.  Ini adalah kerana peraturan dan undang-undang demokrasi kita ini adalah agama demokrasi yang syirik dan kufur, dan para pemerintah kita yang menjalankan peraturan dan undang-undang demokrasi yang selain daripada Allah adalah Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka itu adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia, mereka itu adalah orang-orang yang mengabdikan manusia kepada kuasa manusia (Arbaban Musyarri’) dan mereka itu adalah orang-orang yang disembah oleh manusia sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah (Alihah Musyarri’).

 

Umat Islam kita tidak mempunyai kejelasan dan kepastian sama ada kita sebagai rakyat biasa yang menyetujui, meredhai dan mengingini peraturan dan undang-undang demokrasi ini adalah orang-orang kafir ataupun tidak :

 

Firman Allah: an-Nisa 60

Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh.

 

Umat Islam kita sebagai rakyat yang diperintah yang menyetujui, meredhai dan mengingini peraturan dan undang-undang demokrasi yang syirik dan kufur ini, mengikut ayat al-Quran seperti di atas ini, adalah orang-orang kafir, iaitu orang-orang yang disifatkan Allah sebagai para pengaku Muslim yang sudah terkeluar daripada agama Allah.

 

Kita tidak pernah mengetahui bahawa mengikut pengertian ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, para pemimpin kita yang terdiri daripada para Menteri, ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita ini adalah Tuhan-tuhan Manusia yang kafir kerana mereka itu telah mengambil alih berbagai-bagai peranan Uluhiyah dan Rububiyah Allah ke atas manusia :

 

 1. 1.     Mereka itu adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia kerana mereka  itu mempunyai KUASA dan HAK untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia ;

 

 1. 2.     Mereka itu adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia kerana mereka  itu mempunyai KUASA dan HAK untuk menguat kuasakan segala peraturan dan undang-undang mereka ke atas manusia dan justeru mereka itu telah mengabdikan manusia kepada kekuasaan manusia;

 

 1. 3.     Mereka itu adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA kerana mereka itu adalah disembah oleh manusia apabila segala peraturan dan undang-undang mereka itu ditaati dan dipatuhi manusia .

 

Umat Islam di Malaysia kita pada hari ini telah menjadi orang-orang kafir kerana kita telah melakukan kekufuran-kekufuran terhadap Allah seperti berikut :

 

 1. 1.     Kita telah melantik para pemimpin dan Raja-Raja Melayu kita sebagai TUHAN-TUHAN kita yang berkuasa dan berdaulat ke atas  manusia;

 

 1. 2.     Kita telah menjadi para hamba kepada TUHAN-TUHAN kita kerana kita berada di bawah kuat kuasa undang-undang manusia yang mewujudkan sistem pengabdian manusia kepada kekuasan manusia dan kita pula tidak menjadi hamba kepada Allah;

 

 1. 3.     Kita menyembah para pemimpin kita sebagai TUHAN-TUHAN kita kerana kita mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh mereka;

 

 1. 4.     Kita mengiktiraf, bersetuju dan meredhai kerajaan manusia, peraturan dan undang-undang manusia, serta Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia;

 

 1. 5.     Kita menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap kerajaan Allah, peraturan dan undang-undang Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;

 

 1. 6.     Kita tidak menafi, menolak, meningkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap kerajaan manusia, peraturan dan undang-undang manusia serta Tuhan-tuhan Manusia yang sedang berkuasa dan berdaulat di dalam negara kita.

 

Para pemimpin kita di dalam negara Malaysia kita kini serta seluruh umat manusia biasa yang dipimpin oleh para pemimpin kita ini adalah orang-orang kafir kerana kita kesemuanya ini adalah orang-orang yang menafi, menolak, mengingkari dan menentang kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ tidak kerana yang lain melainkan hanyalah kerana kita ini adalah orang-orang yang mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi kita yang syirik dan kufur ini. Kekufuran-kekufuran seluruh umat Islam kita seperti ini adalah kerana kita mencabut ULUHIYAH dan RUBUBIYAH daripada Allah dan selepas itu kita menyerahkan Uluhiyah dan Rububiyah ini kepada manusia yang kedua-duanya itu merosakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah terdiri daripada konsep-konsep Uluhiyah Allah, Rububiyah Allah dan Asmaul Husna Allah, kita maksudkan RUBUBIYAH ALLAH ini sebagai HAK dan KUASA ALLAH untuk membuat peraturan dan undang-undang dan untuk menguat kuasakannya ke atas seluruh umat manusia, dan ianya adalah HAK dan KUASA ALLAH untuk memerintah, berkuasa dan berdaulat ke atas seluruh umat manusia di bumi. Kita maksudkan ULUHIYAH ALLAH sebagai HAK dan KUASA ALLAH untuk ditaati dan dipatuhi oleh seluruh umat manusia yang mengakui beriman kepada Allah – Allah itu adalah Tuhan kita yang kita sembah kerana kita mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang-Nya dalam seluruh bidang kehidupan manusia.

 

Perjuangan kita yang paling utama sekali pada hari ini adalah untuk mengeluarkan seluruh umat Islam kita kini daripada berada di dalam agama Islam kita yang sesat dan rosak seperti mana yang sedang kita imani, anuti dan amalkannya sekarang ini, kemudian perjuangan kita adalah untuk memasukkan kembali seluruh umat Islam kita ini ke dalam agama Allah yang asal dan sebenar yang datang daripada Allah dan Rasul-Nya.

 

Setelah kita kembali dan berada dengan sempurnnya di dalam agama Islam kita yang asal dan sebenar daripada Allah dan Rasul-Nya, perjuangan kita adalah untuk mencapai Misi ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang Maha Agung di bumi, iaitu untuk menghapuskan agama manusia daripada berkuasa dan berdaulat ke atas umat manusia dan untuk menghapuskan seluruh sistem kehidupan manusia yang syirik dan kufur untuk kemudiannya digantikan dengan agama Allah agar ianya muncul sebagai agama yang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas seluruh umat manusia yang mewujudkan sistem kehidupan Allah di bumi.

 

Perjuangan kita seperti ini adalah perjuangan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, dan ianya adalah diperintahkan Allah untuk diperjuangkan melalui Metod Islam sahaja yang datang daripada sumber al-Quran, Sunnah dan Sirah dan perjuangan Islam kita ini adalah perjuangan yang merangkumi pelancaran Dakwah, Jihad, Perang dan Revolusi. Allah melarang kita daripada memperjuangkan Islam melalui metod yang selain daripada-Nya, khususnya Allah sama sekali melarang kita daripada memperjuangkan Islam melalui amalan sistem politik demokrasi yang syirik dan kufur ini kerana metod seperti ini membawa para pejuangnya kepada kesyirikan dan kekufuran.

 

Firman Allah : al-A’raaf 110, 127

“Ia bertujuan hendak mengeluarkan kamu daripada negeri kamu.” (Firaun bertanya) : “Oleh itu apa yang kamu syorkan?”

Apakah Tuanku akan membiarkan Musa dan kaumnya melakukan kerosakan di bumi serta meninggalkan Tuanku dan Tuhan-tuhan Tuanku .

 

Firman Allah : al-Mukmin 26

Dan berkata Firaun (kepada orang-orangnya) :”Biar aku membunuh Musa, dan biar dia memohon kepada Tuhannya (meminta pertolongan) ! Sesungguhnya aku bimbang dia akan menukar agama kamu , atau ia menimbulkan kerosakan di bumi.”

 

Ini adalah ayat-ayat REVOLUSI yang mendasarkan bahawa Islam adalah AGAMA REVOLUSI! Ayat-ayat al-Quran seperti di atas ini menghurai dan membuat rumusan kepada kita bahawa kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah kalimah yang aktif MEMBERONTAK dan MEMERANGI ke atas seluruh agama manusia yang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas umat manusia dan ianya adalah kalimah yang aktif MEMBERONTAK dan MEMERANGI ke atas seluruh Tuhan Manusia yang sedang berkuasa, berdaulat dan memerintah itu.

 

Firaun dan para pembesarnya adalah Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka adalah para pemerintah yang berkuasa dan berdaulat ke atas umat manusia dan justeru kerajaan Firaun itu adalah kerajaan manusia yang syirik dan kufur. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti kerajaan, pemerintahan dan undang-undang itu adalah hak Allah sahaja tanpa berkongsi dengan sesiapapun dan  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti penentangan terhadap segala peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh manusia, sebarang manusia dan sesiapa sahajapun termasuklah Firaun, dan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti penentangan dan pengusiran terhadap Firaun dan para pembesarnya daripada kekuasaan-kekuasaan mereka. Agama Nabi Musa as adalah agama ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang matlamatnya adalah untuk mengusir Firaun dan para pembesarnya daripada takhta-takhta mereka, dan agama ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah agama yang matlamatnya adalah untuk menjatuh dan meranapkan kerajaan Firaun yang syirik dan kufur itu untuk digantikan dengan kerajaan Allah. Inilah pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ seperti mana yang difahami oleh Firaun dan para pembesar beliau pada masa pemerintahan mereka itu, dan inilah juga pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ pada zaman kita kini di Malaysia kita ini. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti kebangkitan umat Islam untuk MEMBERONTAK dan MEMERANGI terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita yang syirik dan kufur ini dan ianya juga bererti kebangkitan umat Islam untuk MEMBERONTAK dan MEMERANGI terhadap seluruh Tuhan demokrasi yang terdiri daripada Raja-Raja Melayu kita dan para pemimpin kita yang sedang berkuasa, berdaulat dan memerintah dalam sistem politik demokrasi kita ini.

 

Dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, Allah adalah Raja yang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas seluruh umat manusia di bumi dan justeru takhta-takhta di dalam kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah hak dan milik Allah sahaja. Allah memerintahkan ke atas setiap kita yang beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ supaya kita melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas Raja-Raja Melayu dan para pemimpin kita yang berlagak sebagai Tuhan-tuhan Manusia ini, agar kita dapat mengusir mereka itu keluar daripada tahkta-takhta mereka dan agar kita dapat memulangkan takhta-takhta itu kembali kepada Allah yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah kalimah yang aktif, radikal, militen dan revolusyeneri terhadap seluruh agama yang selain daripada Allah dan terhadap Tuhan-tuhan yang selain daripada Allah yang sedang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas umat manusia.

 

“A clash of civilisations” (konflik tamadun) yang ditulis dan kini dipopularkan oleh musuh-musuh Islam seperti Bernard Lewis dan Samuel P. Huntington itu, bukanlah satu konsep yang baru dalam sejarah hidup manusia yang panjang, malah sebenarnya ianya adalah AQIDAH ISLAM yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ “A Clash of Civilisations” ini bererti “A CLASH OF RELIGIONS”, iaitu satu konflik dalam bentuk AGAMA menentang AGAMA. Sikap Islam terhadap agama kufur dan kerajaan manusia yang syirik dan kufur yang sedang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas umat manusia itu hanyalah PENENTANGAN, PERMUSUHAN dan KEBENCIAN buat selama-lamanya sehingga seluruh kekuatan dan kekuasaan kufur itu kalah, akur, tunduk dan merendah diri kepada kekuatan dan kekuasaan Islam. Allah memerintahkan kita supaya menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap AGAMA KUFUR yang sedang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas umat manusia dengan hati, ucapan dan tindakan-tindakan, dan ini termasuklah dengan pelancaran Jihad, Perang dan Revolusi sehingga seluruh kekuatan dan kekuasaan kufur itu terhapus semua sekali daripada muka bumi ini dan supaya akhirnya hanya agama Islam sahaja yang berkuasa, berdaulat, memerintah dan dominan ke atas seluruh umat manusia di bumi.

 

Terlampau banyak isu yang fundamental dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang tersembunyi, terselubung dan terluput daripada kepekaan kita, terlampau banyak isu yang fundamental mengenai kalimah   ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang tidak pernah diperkatakan oleh para ulama dan intelek Islam kita untuk pengetahuan orang ramai, dan terlampau banyak pula pengertian-pengertian ayat-ayat al-Quran, Sunnah dan Sirah yang berhubung kait dengan peraturan dan undang-undang, yang berhubung kait dengan Jihad, Perang dan Revolusi dan yang berhubung kait dengan konsep-konsep Uluhiyah dan Rububiyah yang kesemuanya ini sengaja diseleweng dan diputar belitkan oleh musuh-musuh kita melalui agen-agen mereka yang terdiri daripada para pemimpin kita dan para ulama dan intelek Islam kita sendiri – kesemuanya ini adalah sungguh mengeliru dan membingungkan kita, terutama sekali bagi kita yang tidak mempunyai asas pengetahuan agama yang luas, mendalam dan mencukupi.

 

Kita sebenarnya telah merosot dan menggelunsur kembali kepada kesyirikan dan kekufuran yang mengeluarkan kita daripada agama kita yang Maha Suci ini, dan gejala ini telahpun bermula sejak daripada beberapa abad yang lalu dan kekal sehingga ke hari ini sedangkan kita sedikitpun tidak menyedarinya.

 

Firman Allah : al-Anbia 24

Apakah mereka memilih Tuhan-tuhan selain Allah? Katakanlah : Bawalah dalil-dalil kamu. Kitab ini menyebut cerita orang-orang yang semasa denganku di samping menyebut cerita para Rasul sebelumku. Malah  kebanyakan mereka tidak mengetahui Aqidah yang benar, maka kerana itu mereka berpaling daripada-Nya.    

 

Ayat al-Quran seperti di atas ini adalah bersesuaian dan tepat untuk dimaksud dan ditujukan kepada massa umat Islam kita di Malaysia kita ini kerana kita kini sudah tidak memahami mengenai pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang bererti kita tidak lagi mengetahui mengenai AQIDAH kita yang sebenar, kita disifatkan Allah sebagai  kaum yang telah berpaling daripada Allah dan sedang berada di luar daripada agama Allah.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-A’raf) :

Zaman telah beredar kembali kepada keadaan yang sama dengan keadaan zaman di mana agama ini diturunkan kepada manusia dan kini keseluruh umat manusia telah balik semula kepada budaya Jahiliyah dan semua puak-puak Jahiliyah tidak mengikut agama Allah. Oleh kerana itu Islam kembali semula untuk menghadapi umat manusia sebagai mana ia telah menghadapinya pada kali yang pertama (di zaman Rasulullah saw ). Islam kembali berjuang untuk mencapai matlamat-matlamat yang sama dengan matlamat-matlamat yang ditujukan olehnya pada kali yang pertama, iaitu matlamat untuk memasukkan umat manusia ke dalam Islam dari segi iktiqad dan kefaham, dan kedua, matlamat untuk memasukkan umat manusia ke dalam agama Allah dari segi peraturan-peraturan hidup dan realiti. Kini  perjuangan Islam yang memperjuangkan al-Quran- menghadapi kesulitan dan kesukaran yang sama yang dialami oleh Rasulullah saw ketika menghadapi umat manusia di zamannya yang tenggalam di paya busuk Jahiliyah, yang bermatian-matian mempertahankan paya Jahiliyah yang busuk, yang sesat di padang gurun Jahiliyah dan menyerah kalah pada godaan syaitan di padang yang tandus itu. Beliau berjuang untuk mencapai matlamat, menegakkan Aqidah dan kefahaman di dalam hati dan akal manusia, itu Aqidah dan kefahaman yang dilandaskan di atas prinsip ash hadu an ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan kedua, matlamat mewujudkan realiti Islamiyah di bumi di mana hanya Allah yang Maha Esa sahaja yang di sembah dan tiada Tuhan yang lain yang disembah bersama-Nya, juga matlamat merealisasikan kelahiran manusia yang baru di mana manusia bebas daripada menyembah sesama manusia dan menyembah hawa nafsunya.

 

(Al-Quran) adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu (Muhammad) oleh itu janganlah ada sesuatu perasaan kesulitan terhadapnya di dalam dadamu supaya dengan perantaraannya engkau menyampaikan amaran (kepada manusia) dan supaya menjadikan peringatan kepada orang-orang yang beriman.

 

Masyarakat-masyarakat yang seumpama ini adalah masyarakat-masyarakat kolot yang tidak bertamadun daripada pandangan insaniyah dan mengikut ukuran garis kemajuan manusia. Masyarakat-masyarakat yang seumpama ini juga merupakan masyarakat-masyarakat yang “non-Islamic”, kerana garis perjuangan Islam ialah membebaskan manusia daripada belenggu hawa nafsunya dan menyuburkan ciri insaniyahnya hingga dapat mengawal dan menguasai keinginan-keinginan haiwaniyahnya.

 

Firman Allah al-Anaam 19

Katakanlah kesaksian siapakah yang lebih besar ? Katakanlah (keaksian) Allah. Dialah yang menjadi saksi di antara aku dan kamu, dan al-Quran ini telah diwahyukan kepada aku supaya aku memberi peringatan kepada kamu dan kepada orang yang sampai al-Quran ini kepadanya. Apakah kamu benar mengaku bahawa ada Tuhan-tuhan yang lain di samping Allah ? Katakanlah : AKU sekali-kali tidak mengaku. Katakanlah : Sesungguhnya hanya Dia sahaja Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri daripada segala apa yang kamu persekutukan Allah dengannya .

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Anaam) :

Nah! Lihatlah di sini bagai mana Rasulullah saw disampaikan perintah daripada Allah kemudian lihatlah bagai mana beliau menghadapi kaum musyrikin yang mengambil Pelindung-pelindung yang lain daripada Allah dan memberi kepada mereka setengah-setengah sifat Uluhiyah di samping Allah serta mengajak Rasulullah saw supaya mengiktirafkan kepercayaan mereka ini sebagai syarat untuk mereka menganut agama yang dibawa oleh beliau! Seolah-olah permintaan mereka boleh diterima dan seolah-olah Islam dan syirik boleh berkumpul di dalam sebuah hati dalam bentuk yang difahami oleh mereka, dan bentuk kefahaman ini juga masih difahami oleh setengah-setengah orang di zaman ini, iaitu seseorang itu masih dianggap seorang Muslim walaupun ia menerima peraturan-peraturan dalam urusan-urusan kehidupannya daripada sumber yang lain daripada Allah, walaupun ia tunduk dan patuh kepada yang lain daripada Allah, walaupun ia meminta pertolongan kepada yang lain daripada Allah dan walaupun ia mengambil daripada yang lain daripada Allah sebagai Pelindungnya .

 

Inilah caranya Rasulullah saw menghadapi kaum musyrikin untuk menjelaskan kepada mereka persimpangan jalan yang memisahkan di antara agamanya dengan agama mereka, di antara kepercayaan Tauhidnya dengan kepercayaan syirik mereka, di antara keIslamannya dengan Jahiliyah mereka dan seterusnya untuk menjelaskan kepada mereka bahawa di sana tidak ada titik pertemuan di antara beliau dengan mereka kecuali mereka sanggup meninggalkan agama mereka dan menganut agamanya. Tidak ada jalan yang lain untuk berdamai di dalam persoalan ini kerana beliau telah terpisah daripada mereka dari permulaan jalan lagi.

 

Firman Allah : al-Anaam 19

Apakah kamu benar-benar mengaku bahawa ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah?. Katakanlah : “Aku sekali-kali tidak mengaku”. Katakanlah : “Sesungguhnya hanya Dia sahaja Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dengan segala apa yang kamu persekutukan Allah dengannya.“

 

Tetapi saya ingin membincangkan persoalan yang terkandung di dalam ayat ini, yang dibawa oleh gelombang ini. Persoalan yang dibentangkan oleh al-Quran di dalam ayat-ayat ini ialah persoalan wala’ atau pengambilan Allah sebagai satu-satunya Pelindung dan Penaung atau persoalan Tauhid dan perpisahan daripada kaum musyrikin, iaitu persoalan agama ini sendiri atau persoalan yang menjadi hakikat agung di dalam agama ini, yang sewajarnya bagi kaum Muslimin hari ini berhenti lama –lama di hadapan pelajaran Rabbani ini .

 

Kaum mukmin pada hari ini sedang menghadapi Jahiliyah di merata pelusuk dunia sama seperti Jahiliyah dihadapi oleh kelompok mukmin ketika diturunkan ayat-ayat ini agar dengan panduan ayat-ayat ini mereka dapat menentukan kedudukan mereka dan meneruskan perjalanan mereka . Oleh sebab itulah mereka perlu berhenti lama-lama dihadapan ayat ini supaya dengan bimbingannya mereka dapat menggariskan jalan hidup mereka .

 

Zaman kembali beredar seperti keadaannya pada ketibaan agama ini dengan umat manusia dan umat manusia kembali semula kepada situasi yang serupa dengan situasi pada hari al-Quran diturunkan kepada Rasulullah saw dan pada hari umat manusia didatangi agama Islam yang ditegakkan di atas tapak asasnya yang agung, iaitu syahadat atau pengakuan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ (Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah) yakni pengakuan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dengan erti kata yang diungkapkan oleh Rab’i ibn Amir yang bertindak selaku utusan panglima kaum Muslimin Farsi apabila panglima ini mengajukan pertanyaan kepadanya : “Apakah yang membawa kamu datang kemari?” Lalu dijawab oleh Rab’i : “Allah telah mengutuskan kami untuk mengeluarkan sesiapa yang dikehendaki–Nya daripada menyembah kepada sesama manusia kepada menyembah Allah yang Maha Esa , daripada kesempitan hidup dunia kepada keluasan hidup dunia dan akhirat dan daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam.” sedangkan Rab’i tahu bahawa Rustum dan kaumnya tidak menyembah Seri  Maharaja Kisra dengan sifat baginda selaku Tuhan Pencipta alam buana dan tidak pula melakukan uparacara-upacara ibadat biasa kepada Baginda, tetapi apa yang dilakukan mereka hanya menerima undang-undang dan peraturan yang digubalkan oleh Baginda dan dengan konsep inilah mereka dianggap penyembah Baginda. Konsep ini adalah bertentangan dengan Islam dan menolak Islam . Oleh sebab itu Rab’i menerangkan kepada Rustum bahawa Allah telah mengutuskan mereka orang-orang Islam dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia daripada undang-undang dan peraturan yang memperhambakan manusia kepada sesama manusia dan memberi cara-cara Uluhiyah kepada sesama manusia, iaitu memberi kuasa Hakimiyah dan kuasa perundangan , kemudian mereka tunduk dan patuh kepada kuasa agama itu . Ia menyeru mereka dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia daripada menyembah undang-undang dan peraturan ciptaan manusia kepada menyembah Allah yang Maha Esa dan kepada keadilan undang-undang Islam .

 

Zaman kembali beredar seperti keadaannya pada hari ketibaan agama ini membawa konsep ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ kepada umat manusia. Kini umat manusia telah kembali semula menyembah sesama manusia. Mereka kembali semula untuk tunduk kepada kezaliman agama dan berpaling daripada AQIDAH ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ walaupun sebahagian mereka masih mengulang-ulangkan seruan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ di atas menara-menara azan tanpa memahami tujuannya dan tanpa mengingatkan tujuannya ketika mereka mengkumandangkannya. Mereka mengulang-ulangkan seruan itu tanpa menolak kuasa Hakimiyah yang didakwa oleh sesetengah-sesetengah orang, sedangkan kuasa ini sama dengan kuasa Uluhiyah , sama ada mereka mendakwa mempunyai kuasa Hakimiyah ini atas nama individu-individu atau atas nama badan-badan perundangan atau atas nama rakyat, kerana individu-individu, badan-badan perundangan dan rakyat bukannya Tuhan-tuhan dan kerana itu mereka tidak mempunyai kuasa Hakimiyah. Tetapi malangnya umat manusia telah kembali semula kepada Jahiliyah. Mereka telah menolak konsep ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan oleh kerana itu mereka telah memberi ciri-ciri Uluhiyah kepada tokoh-tokoh manusia. Mereka tidak lagi mentauhidkan Allah dan membulatkan wala’ kepada Allah yang Maha Esa sahaja .

 

Seluruh manusia termasuk mereka yang mengkumandangkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ di atas menara-menara azan di Timur dan di Barat tanpa tujuan dan realitinya akan menanggung dosa dan azab yang amat berat pada hari kiamat, kerana mereka kembali semula menyembah sesama manusia setelah mendapat penjelasan yang terang tentang hidayat Allah dan setelah mereka berada di dalam agama Allah . Oleh itu kaum Muslimin pada hari ini amat perlu berdiri lama –lama di hadapan pengajaran ayat-ayat  yang terang ini .

 

Mereka amat perlu berdiri di hadapan ayat Wala’ ini :     

 

Firman Allah : al-Anaam 14

Apakah wajar bagiku mengambil Pelindung yang lain daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi , sedangkan Dialah Tuhan yang memberi makan dan tidak berkehendak diberi makan. Katakanlah : “Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali menyerahkan diri kepada Allah dan janganlah sekali-kali engkau termasuk ke dalam golongan musyrikin .

 

agar mereka sedar bahawa perbuatan mengambil yang lain daripada Allah sebagai Pelindung atau sebagai wali dengan erti katanya yang seluas-luasnya, iaitu perbuatan tunduk, patuh dan memohon pertolongan kepada yang lain daripada Allah adalah bertentangan dengan Islam, kerana perbuatan itu merupakan perbuatan syirik, sedangkan tujuan kedatangan Islam ialah untuk mengeluarkan manusia daripada lembah syirik, juga agar mereka sedar bahawa tanda pertama memberi wala’ kepada yang lain daripada Allah ialah menerima kuasa Hakimiyah daripada yang lain daripada Allah , sama ada di dalam hati atau di dalam kehidupan. Inilah perbuatan yang diamalkan oleh seluruh umat manusia tanpa kecuali. Seterusnya agar mereka sedar bahawa mereka pada hari ini seharusnya menegak kembali matlamat perjuangan untuk mengeluarkan manusia daripada amalan menyembah sesama manusia kepada amalan menyembah Allah yang Maha Esa sahaja dan agar mereka sedar bahawa mereka menghadapi Jahiliyah yang sama dengan Jahiliyah yang telah dihadapi oleh Rasulullah saw dan kelompok Muslimin ketika beliau menerima ayat-ayat ini .

 

Alangkah perlunya mereka mengenangkan hakikat-hakikat dan perasaan-perasaan yang dicurahkan oleh ayat-ayat yang berikut ke dalam hati yang beriman ketika mereka menghadapi Jahiliyah itu.

 

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa umat Islam kita kini sedang merosot kembali kepada zaman Jahiliyah kerana kita memberi WALA’ kepada kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini dengan cara kita menyerahkan kuasa untuk memerintah ke atas kita, kita menyerahkan kuasa untuk membuat undang-undang kepada mereka, kita  tunduk, akur, mengalah dan merendah diri kepada mereka, kita bukanlah lagi wajar untuk disifatkan sebagai orang-orang Islam yang sebenar mengikut pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Seluruh umat Islam kita yang berjumlah 1.5 billion orang di dunia kita kini telah terkeluar daripada beriman dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan seluruh kita ini daripada agama Allah kerana kita telah mengeluarkan peraturan dan undang-undang Allah daripada sistem kehidupan kita yang bererti kita telah mengeluarkan konsep-konsep Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan justeru kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ daripada sistem kehidupan kita. Sebaliknya kita telah memasukkan peraturan dan undang-undang manusia dan justeru Uluhiyah dan Rububiyah Manusia ke dalam sistem kehidupan kita yang memasukkan kita ke dalam agama manusia yang syirik dan kufur. Saiyyid Qutb juga menghuraikan bahawa seluruh umat Islam kita kini baik di Malaysia mahupun di dunia ini, adalah orang-orang yang menyembah manusia dan tidak lagi menyembah Allah sahaja yang mengeluarkan seluruh kita ini daripada agama Allah kerana kita telah dan sedang mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah.

 

Kita mengucap dua kalimah syahadah dan kita kuat mempercayainya, tetapi kita telah membatalkan ucapan dan pegangan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ini kerana kita tidak menjalankan segala peraturan dan undang-undang Allah, sebaliknya kita telah dan sedang menjalankan segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang syirik dan kufur. Tidak menjalankan peraturan dan undang-undang Allah itu adalah sesuatu yang kafir, zalim dan fasik di sisi Allah swt, dan di satu pihak yang lain lagi, perbuatan dan amalan kita yang MEMBUAT, MENJALAN dan MENGUAT KUASAKAN segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia ini mempunyai pengertian bahawa kita telah dan sedang MELANTIK MANUSIA sebagai Tuhan-tuhan kita yang selain daripada Allah, dan apabila kita MENTAATI dan MEMATUHINYA (peraturan dan undang-undang demokrasi) ianya bererti bahawa kita telah dan sedang MENYEMBAH orang-orang yang membuat peraturan dan undang-undang itu sebagai Tuhan-Tuhan kita yang layak disembah.

 

Kita sebenarnya kini sedang BERIMAN dengan agama demokrasi kita ini kerana kita sedang MENYETUJUI dan MEREDHAINYA, dan kita sedang MENGAMALKANNYA (agama demokrasi ) dalam kehidupan kita hari-hari kerana kita sedang MENGUAT KUASA dan MENJALANKAN segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia, serta kita sedang MENGANUTI agama demokrasi kita ini kerana kita sedang MENYEMBAH Tuhan-tuhan demokrasi yang wujud di dalam sistem politik demokrasi kita ini dengan cara kita MENTAATI dan MEMATUHI segala peraturan dan undang-undang demokrasi.

 

Orang-orang yang MENYETUJUI dan MEREDHAI segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah adalah orang-orang yang BERIMAN dengan agama demokrasi; dan orang-orang yang MENGUAT KUASA dan MENJALANKAN segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah ini adalah orang-orang yang MENGAMALKAN agama demokrasi; dan orang-orang yang MENYEMBAH Tuhan-tuhan demokrasi dengan cara mereka MENTAATI dan MEMATUHI segala peraturan dan undang-undang demokrasi kita ini, mereka itu adalah orang-orang yang MENGANUTI agama demokrasi yang syirik dan kufur ini.

 

Orang-orang yang MENYETUJUI dan MEREDHAI segala peraturan dan undang-undang demokrasi, mereka MENGUAT KUASA dan MENJALANKANNYA (segala peraturan dan undang-undang demokrasi kita ini) di dalam negara kita ini serta mereka MENTAATI dan MEMATUHINYA (segala peraturan dan undang-undang demokrasi kita ini), mereka ini adalah disifatkan Allah sebagai orang-orang yang MENGIMANI, MENGANUTI dan MENGAMALKAN agama demokrasi yang syirik dan kufur ini yang bererti mereka ini kesemuanya sedang berada di dalam agama demokrasi yang syirik dan kufur ini dan mereka tidak berada di dalam agama Allah. Saiyyid Qutb menyifatkan seluruh umat Islam kita kini sebagai orang-orang yang telah merosot dan menggelunsur kembali kepada kesyirikan dan kekufuran – inilah gejala yang telah dan sedang berlaku dengan amat lumrah dan berleluasa sekali di kalangan seluruh massa umat Islam kita baik di Malaysia kita ini mahupun di kalangan seluruh umat Islam di dunia kita ini sedangkan kita sedikitpun tidak menyedarinya.

 

Namun, kita tetap mengaku diri kita sebagai orang-orang Islam kerana kita mengucap dua kalimah syahadah, kita tekun menunaikan solat, puasa, haji dan seluruh syiar ibadat yang lain kepada Allah, kita adalah daripada keturunan Islam yang ibu bapa kita adalah orang-orang Islam, namun kita telah menolak dan mengingkari kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ kerana kita telah mengeluarkan segala peraturan dan undang-undang Allah daripada sistem kehidupan kita dan kerana kita telah mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang bererti kita telah menyembah manusia dan tidak lagi menyembah Allah, dan jadilah kita ini sebagai pengaku-pengaku Muslim yang keimanan kita kepada Allah sudah tidak diterima oleh Allah swt.

 

Kerosakan AQIDAH umat Islam kita baik di Malaysia mahupun di seluruh bumi umat Islam kita yang lain di dunia ini pada masa kini adalah kerana kita tidak boleh menerima hakikat bahawa peraturan dan undang-undang itu adalah AGAMA, kita tidak boleh menerima bahawa peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa itu adalah agama Allah dan kita tidak boleh menerima hakikat bahawa peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia dalam seluruh bidang kehidupan manusia yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa ini adalah agama demokrasi yang syirik dan kufur. Kita meringan-ringan dan mengecil-ngecilkan segala peraturan dan undang-undang Allah, kita mengkesamping dan mengeluarkannya daripada sistem kehidupan kita dan kita sewenang-wenang sahaja menjalan dan mengamalkan segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia atau mana-mana sahaja peraturan dan undang-undang manusia yang lain, kesemuanya ini mempunyai implikasi yang satu dan sama, iaitu kesemuanya ini mengeluarkan kita daripada agama Allah dan yang justeru memasukkan kita ke dalam agama manusia yang syirik dan kufur. Kita sebenarnya tidak pernah berada di dalam agama Allah sejak daripada hari kelahiran kita ke dunia ini lagi dan sebenarnya kita sentiasa sahaja berada di dalam agama Jahiliyah di sepanjang hayat kita sehinggalah ke hari ini. Ini adalah kerana kita tidak pernah berada di bawah peraturan dan undang-undang Allah, sebaliknya kita berada di bawah peraturan dan undang-undang manusia yang syirik dan kufur di sepanjang hayat kita serta kita menyetujui dan meredhainya yang bererti kita sentiasa berada di dalam agama Jahiliyah. Kita ini adalah orang-orang Islam yang menjadi para PENGAKU MUSLIMIN yang sudah terkeluar daripada agama Allah.   

 

Apabila manusia meninggalkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan mereka mengembara jauh dalam kesesatan, Allah mengutuskan para Rasul-Nya silih berganti untuk mengembalikan mereka itu kepada agama Allah, dan para Rasul Allah itu menyeru mereka : 

 

Firman Allah : Al-A’raf 65

“Wahai bangsaku! Sembahlah Allah, tiada Tuhan yang lain melainkan Dia.”

 

Selepas itu seluruh umat manusia yang sesat dan kafir itu kembali kepada agama Allah.

 

Tugas para pendakwah ke jalan yang benar pada zaman kita kini adalah untuk menyeru 1.5 billion umat Islam kita yang telah mengembara jauh dalam kesesatan ini agar mereka itu kembali semula kepada kebenaran, dan setelah mereka itu kembali, agar mereka itu akan bersedia untuk berjuang dengan melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi untuk menghapuskan seluruh kekuasaan manusia yang zalim dan menindas di bumi kita ini dan untuk menegakkan kekuasaan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ di bumi kita ini. Perjuangan kita kini adalah perjuangan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, iaitu perjuangan untuk menegakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dalam sistem kehidupan umat Islam kita dan untuk menghapuskan sistem kehidupan umat Islam kita dan seluruh umat manusia sekelian yang tidak wujud di dalamnya kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Inilah tugas dan perjuangan kita yang Maha Suci di bumi kita ini. 

 

Agama adalah peraturan dan undang-undang, agama Allah adalah peraturan dan undang-undang daripada Allah. Pelaksanaan dan penguat kuasaan segala peraturan dan undang-undang Allah serta ketaatan dan kepatuhan seluruh umat manusia kepadanya mewujudkan sistem kehidupan daripada Allah. Perjuangan kita dalam menegakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah perjuangan untuk mewujud sistem kehidupan daripada Allah yang wujud dan berkuat kuasa di dalamnya segala peraturan dan undang-undang Allah. Kewujudan peraturan dan undang-undang Allah adalah kewujudan agama Allah, dan apabila manusia mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang Allah ini, itulah ertinya kewujudan masyarakat Islam yang wujud di dalam sistem kehidupan daripada Allah. Peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah yang menjadi teras kepada kewujudan dan perjalanan sistem kehidupan daripada Allah. Inilah sistem kehidupan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan inilah ertinya  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

 

Sebaliknya peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia adalah agama demokrasi, dan pelaksanaan serta penguat kuasaan segala peraturan dan undang-undang demokrasi serta ketaatan dan kepatuhan seluruh umat manusia kepadanya mewujudkan sistem kehidupan demokrasi, iaitu sistem kehidupan Jahiliyah daripada manusia. Di dalam negara Malaysia kita ini tidak wujud masyarakat Islam dan sistem kehidupan daripada Allah, tetapi yang wujud dan beroperasi di dalam masyarakat umat Islam kita di sini adalah masyarakat Jahiliyah dan sistem kehidupan Jahiliyah kerana yang berkuat kuasa dan beroperasi di dalamnya adalah peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah.   

 

Firman Allah: an-Nisa 60

Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh.

 

Firman Allah: al-Maidah 44, 45, 47

Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah mereka itu adalah orang-orang yang kafir….zalim……fasik.

 

Firman Allah : al-Maidah 50

Apakah mereka mahukan hukum jahiliyah? Siapakah yang lebih baik daripada Allah dari segi mengatur peraturan bagi orang-orang yang yakin?

 

Firman Allah: al-Maidah 48

Bagi tiap umat kami telah mengadakan satu syariat dan jalan.

 

Firma Allah : al-Jaathiyah 18

Kemudian Kami telah jadikan engkau di atas satu syariat daripada perintah Allah . Oleh itu ikutilah syariat itu dan janganlah engkau mengikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui .

 

Firman Allah: al-A’raf 54

Kepunyaan Allahlah segala kejadian dan kepunyaan Allah segala pemerintahan. Maha Tinggi Allah Pentadbir sekian alam.

 

Firman  Allah  :asy-Syura 21

Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan – mana-mana bahagian daripada agama mereka – sebarang undang-undang yang tidak diizinkan Allah?

 

Ayat-ayat al-Quran seperti di atas ini memaparkan kepada kita bahawa PERATURAN dan UNDANG-UNDANG itu adalah AGAMA. Sesebuah kerajaan yang tidak menjalankan segala peraturan dan undang-undang Allah adalah kerajaan yang kafir, zalim dan fasik, manakala sesebuah kerajaan yang menjalankan segala peraturan dan undang-undang Allah ianya adalah kerajaan Islam.

 

Kerajaan Islam itu adalah Islam kerana segala peraturan dan undang-undangnya itu adalah Islam yang datang daripada Allah dan Rasul-Nya, manakala kerajaan yang kafir itu adalah kafir kerana segala peraturan dan undang-undangnya itu adalah kafir yang datang daripada manusia dan tidak daripada Allah. Beriman dan berpegang teguh kepada syahadah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ Muhammadar Rasulullah bererti mengimani, menganuti dan mengamalkan segala peraturan dan undang-undang Allah dengan sekali gus menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap segala peraturan dan undang-undang manusia.

 

Kriteria yang menentukan status Islam atau kafirnya sesebuah kerajaan itu adalah PERATURAN dan UNDANG-UNDANG. Kerajaan Malaysia kita ini adalah kerajaan yang syirik dan kufur kerana peraturan dan undang-undangnya yang wujud dan berkuat kuasa ke atas kita sekarang ini adalah peraturan dan undang-undang manusia yang syirik dan kufur. Buat ketika ini tidak wujud satu kerajaan pun di dunia kita ini yang sedang menjalankan segala peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia yang bererti bahawa tidak wujud satu kerajaan pun yang Islam di dunia kita ini. Seluruh kerajaan umat Islam kita di dunia kita kini, termasuklah kerajaan-kerajaan Arab Saudi dan Malaysia, adalah kerajaan manusia yang syirik dan kufur.

 

Firman Allah: al-Maidah 44, 45, 47, 50

Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, mereka itu ialah orang-orang kafir … zalim… fasik. Apakah hukuman Jahiliyah yang mereka kehendaki dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin!

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Maidah) :

Allah swt telah menegaskan bahawa masalah pelaksanaan syariat Allah adalah masalah keimanan atau kekufuran, Islam atau Jahiliyah, undang-undang atau hawa nafsu. Tidak ada jalan tengah, tidak ada gencatan senjata dan tidak ada perdamaian dalam masalah ini. Oleh itu orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang menghukum dengan peraturan-peraturan yang telah diturunkan Allah tanpa memotong sehuruf pun daripadanya dan tanpa menukarkannya sedikitpun. Sementara orang-orang yang kafir, zalim dan fasik adalah orang-orang yang tidak menghukum dengan peraturan-peraturan yang tidak diturunkan Allah. Pemerintah-pemerintah itu menjalankan syariat Allah dengan sempurna, maka mereka berada dalam lingkungan iman atau mereka mengamalkan peraturan dan undang-undang yang lain yang tidak diredhai Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir, zalim dan fasik. Orang ramai pula sama ada mereka menerima – daripada pemerintah-pemerintah dan hakim-hakim – hukum Allah dan pengadilan-Nya di dalam urusan kehidupan mereka, maka mereka adalah orang-orang yang beriman. Jika tidak, maka mereka bukanlah daripada orang-orang yang beriman. Tidak ada jalan tengah di antara jalan beriman dengan jalan yang tidak beriman. Di sini tidak diterima sebarang alasan keuzuran dan tidak diterima alasan kerana kepentingan, kerana Allah Tuhan yang memelihara manusia mengetahui sesuatu yang sesuai dengan kepentingan mereka dan Allah telah mengatur undang-undang dan peraturan-Nya untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan manusia yang sebenar. Tidak ada sistem kehakiman yang lebih baik daripada sistem kehakiman dan syariat Allah. Dan tiada siapa daripada hamba-Nya boleh berkata : “saya menolak syariat Allah atau saya lebih arif dengan kepentingan-kepentingan manusia berbanding dengan Allah” dan andainya ia melafazkan perkataan ini dengan lidahnya atau dengan perbuatannya, maka dia adalah terkeluar daripada lingkungan iman.

 

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa peraturan dan undang-undang itu adalah AGAMA – peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah manakala peraturan dan undang-undang manusia adalah agama manusia yang syirik dan kufur. Para pemimpin kita yang menjalankan segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah adalah Tuhan-tuhan Manusia yang kafir, zalim dan fasik, manakala rakyat kita yang mengingini, menyetujui dan meredhai segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia ini adalah juga orang-orang kafir. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang menjalankan segala peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia, manakala kerajaan demokrasi Malaysia kita ini yang tidak menjalankan segala peraturan dan undang-undang Allah sebaliknya ia menjalankan segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah, ianya adalah kerajaan manusia yang syirik dan kufur. Umat Islam kita yang menyetujui dan meredhai kerajaan demokrasi Malaysia kita ini atau mana-mana kerajaan manusia yang lain di dunia, mereka itu adalah orang-orang kafir. Sebaliknya umat Islam kita yang menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, mereka itu adalah orang-orang Islam. 

 

Sebahagian yang terbesar daripada umat Islam kita kini adalah orang-orang yang masih tidak yakin bahawa peraturan dan undang-undang ini adalah agama, kita tidak yakin bahawa peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah dan kita juga tidak yakin bahawa peraturan dan undang-undang demokrasi adalah agama demokrasi yang syirik dan kufur di sisi Allah swt, kita masih tidak yakin bahawa sikap kita yang mengingini, menyetujui dan meredhai peraturan dan undang-undang demokrasi kita ini adalah kesyirikan dan kekufuran – kesemua jenis dan bentuk KETIDAK YAKINAN kita seperti ini merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan seluruh kita ini daripada agama Allah, sedangkan kita sedikitpun tidak menyedarinya. Kita bukanlah lagi orang-orang Islam di sisi pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ tetapi kita ini adalah para PENGAKU MUSLIMIN kerana kita tidak lagi berpegang kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan kerana keimanan kita kepada Allah sudah tidak lagi diterima oleh Allah!

 

ISLAM adalah AGAMA ALLAH kerana ianya adalah terdiri daripada AQIDAH, SYARIAT dan AKHLAKNYA yang tersendiri yang datang daripada Allah swt :

 

 1. 1.     AQIDAH ISLAM adalah daripada Allah yang terdiri daripada Uluhiyah dan Rububiyah ALLAH :

 

 1. i.      Rububiyah Allah bererti Pemerintah ke atas manusia itu adalah Allah kerana hanya Dia sahaja yang mempunyai HAK dan KUASA ke atas Kedaulatan, Otoriti dan Undang-undang dan hanya Dia sahaja yang mempunyai HAK untuk MENGABDIKAN MANUSIA kepada KUASA -NYA;

 

 1. ii.    Uluhiyah Allah bererti Pemerintah ke atas manusia hanyalah Allah sahaja kerana segala kedaulatan, otoriti dan undang-undang Allah itu DITAATI dan DIPATUHI oleh seluruh manusia yang diperintah yang bererti  manusia menyembah Allah;

 

 1. 2.     SYARIAT ISLAM adalah terdiri daripada segala PERATURAN dan UNDANG-UNDANG yang diasaskan kepada al-Quran dan Hadis;

 

 1. 3.     AKHLAK ISLAM adalah daripada Allah dan ajaran Rasulullah saw serta segala contoh dan tauladan Baginda.

 

Islam adalah agama Allah kerana ianya adalah terdiri daripada AQIDAH, SYARIAT DAN AKHLAK daripada Allah, iaitu AGAMA ALLAH yang didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Sebaliknya demokrasi adalah satu agama yang lain, yang berbeza dan berkontradiksi dengan Islam kerana ianya adalah didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang selain daripada Allah dan yang menafi dan mengingkari kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ

 

DEMOKRASI adalah AGAMA kerana ianya adalah terdiri daripada AQIDAH, SYARIAT dan AKHLAKNYA yang tersendiri, iaitu ianya adalah AGAMA MANUSIA yang syirik dan kufur yang datang daripada manusia :

 

 1. 1.     AQIDAH DEMOKRASI adalah ciptaan manusia yang selain daripada Allah yang terdiri daripada Uluhiyah dan Rububiyah MANUSIA :

 

 1. i.      Rububiyah Manusia bererti para pemerintah itu adalah TUHAN-TUHAN bagi manusia kerana mereka mempunyai HAK dan KUASA ke atas Kedaulatan, Otoriti dan Undang-undang dan mereka mempunyai HAK untuk MENGABDIKAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA;

 

 1. ii.    Uluhiyah Manusia bererti para pemerintah itu adalah TUHAN-TUHAN bagi manusia kerana segala kedaulatan, otoriti dan undang-undang yang dibuat dan diluluskan oleh para pemerintah itu adalah DITAATI dan DIPATUHI oleh golongan manusia yang diperintah;

 

 1. 2.     SYARIAT DEMOKRASI yang terdiri daripada segala PERATURAN dan UNDANG-UNDANG yang dibuat dan diluluskan oleh parlimen (fasal 44 Perlembagaan Negara) adalah ciptaan manusia yang selain daripada Allah;

 

 1. 3.     AKHLAK DEMOKRASI yang wujud dan berkembang di bawah kekuasaan dan undang-undang manusia adalah mengikut neraca-neraca dan nilai-nilai manusia yang dikuatkuasakan oleh peraturan dan undang-undang manusia.

 

Perbandingan di antara agama Islam dengan agama demokrasi yang dipaparkan di sini adalah bertujuan untuk menghurai dan menjelaskan bahawa DEMOKRASI kita ini bukanlah setakat satu sistem politik yang bertujuan untuk memerintahkan negara sahaja, malah ianya adalah AGAMA, iaitu agama manusia yang syirik dan kufur. Kriteria yang menentukan bahawa demokrasi ini adalah satu agama ialah PERATURAN dan UNDANG-UNDANG yang dibuat oleh manusia. Peraturan dan undang-undang itu adalah agama, peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah manakala peraturan dan undang-undang demokrasi adalah agama demokrasi yang syirik dan kufur daripada manusia.

 

 

PERBANDINGAN DI ANTARA AGAMA ISLAM DENGAN AGAMA DEMOKRASI

 

AGAMA ISLAM

 

AGAMA DEMOKRASI

 

 1. 1.     AQIDAH ISLAM  :

 

 • Rububiyah Allah – Kedaulatan, otoriti,undang-undang adalah hak Allah.

 

 • Rububiyah Allah – Pengabdian manusia kepada Allah swt sahaja.

 

 • Uluhiyah Allah – Ketaatan kepada kedaulatan, otoriti dan undang-undang Allah.

 

 • Menafikan Rububiyah Manusia – Penafian terhadap kedaulatan, otoriti dan undang-undang manusia.
 •  
 

 1. 1.      AQIDAH DEMOKRASI :

 

 • Rububiyah Manusia – Kedaulatan, otoriti, undang-undang adalah hak manusia.

 

 • Rububiyah Manusia – Pengabdian manusia kepada manusia.

 

 • Uluhiyah Manusia – Ketaatan kepada kedaulatan, otoriti dan undang-undang manusia.

 

 • Menafikan Rububiyah Allah – Penafian terhadap kedaulatan, otoriti dan undang-undang Allah.

 

 

2.  SYARIAT ISLAM :

 

 • Undang-undang daripada Allah.

 

 • Penafian terhadap undang-undang manusia.

 

 

 1. 1.     SYARIAT DEMOKRASI :

 

 • Undang-undang yang dibuat dan diluluskan oleh parlimen dan dewan perundangan negeri.

 

 • Penafian terhadap undang-undang Allah

 

 

3.  AKHLAK ISLAM :

 

 • Akhlak daripada Allah.

 

 • Penafian terhadap akhlak ciptaan manusia.

 

 

3.  AKHLAK DEMOKRASI :

 

 • Akhlak daripada manusia.

 

 • Penafian terhadap akhlak daripada Allah.

 

 

Sistem politik demokrasi Malaysia kita ini adalah AGAMA DEMOKRASI yang syirik dan kufur kerana wujud dan beroperasi di dalamnya segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa, manakala peraturan dan undang-undang Allah hanyalah terhad kepada bidang-bidang nikah kahwin, keluarga dan pentadbiran pesaka sahaja.

 

 

PERBANDINGAN DI ANTARA AGAMA ALLAH DENGAN AGAMA JAHILIYAH DEMOKRASI

 

 

AGAMA ALLAH :

 

 1. 1.     Agama Allah adalah undang-undang dan kebenaran daripada Uluhiyah dan Rububiyah Allah danﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ;

 

 1. 2.     Agama Allah adalah diasaskan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Allah yang terkandung di dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ;

 

 1. 3.     Agama Allah adalah terdiri daripada pemikran dan peraturan serta undang-undang ciptaan Allah yang selain daripada manusia;

 

 1. 4.     Agama Allah adalah sistem kehidupan Allah daripada wahyu dan tidak daripada manusia;

 

 1. 5.     Agama Allah adalah pelaksanaan dan penguat kuasaan undang-undang Allah ke atas seluruh umat manusia di bumi;

 

 1. 6.     Agama Allah adalah pengabdian manusia kepada kekuasaan Allah yang menolak pengabdian manusia kepada manusia;

 

 1. 7.     Agama Allah adalah ketaatan dan kepatuhan kepada undang-undang Allah yang menolak dan mengingkari undang-undang manusia dan agama manusia;

 

 1. 8.     Agama Allah adalah sistem menusia menyembah Allah yang mempertuhankan Allah dan sedikitpun tidak menyembah manusia;

 

 1. 9.     Agama Allah adalah keadilan, kebebasan, keamanan, keselamatan, dan kesempurnaan mengikut neraca-neraca pertimbangan daripada Allah;

 

 1. 10.  Agama Allah adalah Jihad, Perang dan Revolusi terhadap agama manusia seperti agama demokrasi kita ini untuk menghapuskan kerajaan manusia dan untuk menegakkan kerajaan Allah di bumi.

 

 

AGAMA DEMOKRASI :

 

 1. 1.     Agama jahiliyah demokrasi adalah kesesatan dan penyimpangan yang total daripada Rububiyah dan Uluhiyah Allah dan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ;

 

 1. 2.     Agama Jahiliyah demokrasi adalah diasaskan kepada Rububiyah dan Uluhiyah Manusia;

 

 1. 3.     Agama Jahiliyah adalah terdiri daripada pemikran dan peraturan serta undang-undang ciptaan manusia yang selain daripada Allah;

 

 1. 4.     Agama Jahiliyah Demokrasi adalah sistem kehidupan manusia daripada pemikiran ciptaan manusia dan tidak daripada wahyu;

 

 1. 5.     Agama jahiliyah demokrasi adalah pelaksanaan dan penguat kuasaan undang-undang manusia ke atas umat manusia di bumi;

 

 1. 6.     Agama jahiliyah demokrasi adalah pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia yang menolak pengabdian manusia kepada Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;

 

 1. 7.     Agama Jahiliyah Demokrasi adalah ketaatan dan kepatuhan kepada undang-undang demokrasi ciptaan manusia dan yang menolak dan mengingkari undang-undang Allah dan agama Allah;

 

 1. 8.     Agama Jahiliyah Demokrasi adalah sistem menusia menyembah manusia yang mempertuhankan manusia dan tidak menyembah Allah;

 

 1. 9.     Agama Jahiliyah demokrasi adalah penindasan, kezaliman, ancaman, pencerobohan, kejahatan dan kerosakan kerana ianya adalah berasal daripada kesyirikan dan kekufuran;

 

 1. 10.  Agama Jahiliyah demokrasi adalah penentangan, perang dan revolusi terhadap agama Allah untuk menghapuskan kekuasaan Islam dan untuk menegakkan kekuasaan kafir di bumi.

 

Perbanding di antara Islam dengan demokrasi seperti di atas ini menunjukkan kepada kita dengan jelas dan terang bahawa demokrasi ini adalah agama, iaitu agama manusia yang lain, yang sama sekali berbeza dan berkontradiksi dengan agama Allah.

 

Agama demokrasi adalah satu agama yang berbeza dan yang lain daripada agama Islam, Oleh yang demikian kerajaan demokrasi itu adalah kerajaan yang berbeza dan yang lain daripada kerajaan Islam.

 

 

 

KERAJAAN ISLAM

 

 

KERAJAAN DEMOKRASI

 

 

 1. 1.   AQIDAH ISLAM

 

 

 1. AQIDAH DEMOKRASI
 

 1. Rububiyah Allah – Kedaulatan , otoriti dan undang-undang hak Allah s.w.t.
 2. Rububiyah Allah – Pengabdian manusia kepada Allah s.w.t.
 3. Uluhiyah Allah – Ketaatan kepada kedaulatan dan undang-undang Allah s.w.t.
 4. Menafikan Rububiyah dan Uluhiyah Manusia.

 

 

 1. Rububiyah Manusia – Kedaulatan , otoriti dan undang-undang hak rakyat.
 2. Rububiyah Manusia – Pengabdian manusia kepada manusia.
 3. Uluhiyah Manusia – Ketaatan kepada kedaulatan dan undang-undang rakyat.
 4. Menafikan Rububiyah dan Uluhiyah Allah.

 

 1. STRUKTUR,  SISTEM dan INSTITUSI POLITIK ISLAM.

 

2. STRUKTUR, SISTEM dan INSTITUSI POLITIK DEMOKRASI.

 

 1. Dewan Ulama’ dan Fuqaha (Allah membuat undang-undang).
 2. Dewan Perwakilan Rakyat (Allah  membuat undang-undang).
 3. Kehakiman (Keadilan Allah).
 4. Eksekutif (Menjalankan Dasar dan Hukum Allah).
 5. Separation of Powers.
 6. Pilihanraya.
 7. Perlantikan dan Pemecatan Pemimpin Melalui Suara Majoriti.
 8. Syura (Perundingan dan Permesyuaratan ).
 9. Ijma (Consensus) .
 10. Collective Responsibility.
 11. Hak Bersuara (Consent and Dissent) .
 12. Partisipasi Massa Rakyat Dalam Politik dan Proses   Membuat Keputusan.
 13. Saluran Komunikasi Yang Terbuka di antara Pemimpin dengan Massa Rakyat.
 14. Konsep Accountability (Kepada Allah).
 15. Keputusan majorit terhad dan tertakluk kepada dasar-dasar Islam.
 16. Tidak Ada Diktatur dan Kekerasan Dalam Pemerintahan.
 

 1. Dewan Senate/Upper House (dewan perundangan).
 2. Dewan Perwakilan Rakyat (manusia membuat undang-undang ).
 3. Kehakiman (Keadilan Manusia).
 4. Eksekutif (Menjalankan Dasar dan Hukum Manusia).
 5. Separation of Powers.
 6. Pilihanraya.
 7. Perlantikan dan Pemecatan Pemimpin Melalui Suara Majoriti.
 8. Syura (Perundingan dan Permesyuaratan ).
 9. Ijma (Consensus) .
 10. Collective Responsibility.
 11. Hak Bersuara (Consent and Dissent) .
 12. Partisipasi Massa Rakyat Dalam Politik dan Proses Membuat Keputusan.
 13. Saluran Komunikasi Yang Terbuka di antara Pemimpin dengan Massa Rakyat.
 14. Konsep Accountability (Kepada Rakyat).
 15. Keputusan majoriti dalam segala urusan dan bebas daripada dasar-dasar Islam.
 16. Tidak Ada Diktatur dan Kekerasan Dalam Pemerintahan.

 

 

 

Demokrasi adalah agama manusia yang syirik dan kufur kerana AQIDAHNYA adalah syirik dan kufur. Demokrasi yang didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia, dan yang oleh itu ianya adalah satu penafian dan pengingkaran terhadap Uluhiyah dan Rtububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, adalah satu agama, iaitu  Agama Manusia yang syirik dan kufur. Faktor yang menentukan Islam atau kufurnya sesebuah kerajaan demokrasi bukanlah perlantikan pemimpin-pemimpin oleh massa rakyatnya melalui sistem pilihan raya yang terbuka, bebas dan adil, bukanlah “universal suffrage”, bukanlah prinsip-prinsip syura (consultation), ijmak (consensus), “separation of powers”, “consent and dissent”, kebebasan bersuara dan bertindak dan lain-lain lagi, tetapi ianya adalah semata-mata ditentukan oleh AQIDAHNYA.

 

Para pengamal agama demokrasi dan mereka menyetujui dan meredhainya adalah orang-orang kafir kerana :

 

 1. 1.     Mereka menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat undang-undang kepada para pemerintah, sebaliknya mereka tidak menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat undang-undang kepada Allah;

 

 1. 2.     Mereka menyerahkan hak dan kuasa kepada para pemerintah manusia untuk menjalan dan menguat kuasakan peraturan dan undang-undang manusia ke atas manusia;

 

 1. 3.     Mereka menjadi para hamba kepada manusia yang mewujudkan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia dan mereka tidak menjadi para hamba kepada Allah;

 

 1. 4.     Mereka mentaati dan mematuhi undang-undang manusia yang sedang dikuat kuasakan ke atas mereka , sebaliknya mereka tidak mentaati undang-undang Allah;

 

 1. 5.     Mereka menyembah para pemerintah sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah dan mereka tidak menyembah Allah;

 

 1. 6.     Mereka melantik manusia sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat ke atas mereka serta Tuhan-tuhan yang disembah oleh mereka.

 

Umat Islam yang mengamalkan agama demokrasi serta mereka menyetujui dan meredhainya adalah orang-orang yang kafir kerana sebab-sebab seperti mana yang dikenal pastikan di atas ini.

 

Firman Allah : al-Muddaththir 50,51

Seolah-olah mereka sekawan keldai liar yang lari,

Melarikan diri (dalam ketakutan) daripada singa!

 

Ayat-ayat al-Quran yang dipetikkan di atas ini menggambarkan kepada kita mengenai keadaan umat Islam kita yang wujud baik di Malaysia mahupun di seluruh bumi umat Islam di dunia pada hari ini, mereka sedang berada dalam keadaan mereka yang sesat dan jahil kerana mereka tidak lagi mengenali AQIDAH mereka yang sebenar. Apabila segala Aqidah dan Pemikiran Islam kita yang sebenar ini disampaikan kepada umat Islam kita, mereka akan mengalami satu KEJUTAN yang amat besar kerana mereka tidak mengenalinya dan mereka akan lari bertempiaran dalam KEJUTAN daripada para pendakwah ke jalan Allah sama seperti mana sekawan keldai liar yang lari bertempiaran dalam kejutan dan ketakutan sebaik sahaja mereka itu terserempak dengan se ekor singa yang digambarkan kepada kita di dalam ayat-ayat di atas ini.

 

Umat Islam kita pada hari ini sudah berada jauh dalam kesesatan dan kita selesa sahaja untuk terus kekal dalam kesesatan kerana kita menyangkakan bahawa kita kini adalah orang-orang yang sedang dan sentiasa berada di dalam keimanan yang sempurna kepada Allah. Kita mengucap dua kalimah syahadah tanpa memahami dan mengetahui apakah pengertian-pengertiannya, dan sudah tentu kita tidak boleh mengimani, menganuti dan mengamalkan sesuatu agama yang kita tidak memahami dan mengetahui segala dasar, prinsip dan tuntutan-tuntutannya. Kita sedang dan sudahpun berada dalam kesesatan yang jelas dan terang sekali berkurun-kurun lamanya kerana kita tidak pernah memahami dan mengetahui dengan jelas, terang dan sempurna mengenai pengertian-pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, dan sudah tentulah kita akan mengalami satu KEJUTAN pada kali yang pertamanya apabila segala Aqidah dan Pemikiran Islam kita yang sebenar yang diasaskan kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ini disampaikan kepada kita, di antaranya adalah pemikiran-pemikiran ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ  seperti berikut  :

 

 1. 1.     Peraturan dan undang-undang adalah AGAMA;

 

 1. 2.     Demokrasi ini adalah satu agama, iaitu agama yang syirik dan kufur kerana ianya adalah terdiri daripada Aqidah, Syariat dan Akhlaknya yang tersendiri yang didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia;

 

 1. 3.     Bersetuju, mengiktiraf dan meredhai kerajaan demokrasi kita kini, ianya bererti bahawa kita telah MENGIKTIRAF, BERSETUJU dan MEREDHAI agama yang syirik dan kufur yang mengeluarkan kita daripada agama Allah ;

 

 1. 4.     Mengamalkan sistem politik demokrasi yang merangkumi perbuatan kita yang mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi kita ini serta kita menyetujui dan meredhainya ianya bererti bahawa kita telah MENGIMANI, MENGANUTI dan MENGAMALKAN agama yang syirik dan kufur yang mengeluarkan kita daripada agama Allah ;

 

 1. 5.     Para pemimpin kita yang terdiri daripada ahli-ahli PARLIMEN dan DUN yang membuat peraturan dan undang-undang manusia adalah BERHALA-BERHALA atau TUHAN-TUHAN MANUSIA yang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas manusia;

 

 1. 6.     Ketaatan dan kepatuhan kita kepada kerajaan demokrasi dan kepada segala peraturan dan undang-undang demokrasi kita ini ianya bererti bahawa kita telah MENYEMBAH MANUSIA sebagai Tuhan-tuhan kita dan kita tidak lagi menyembah Allah – kesemuanya ini mengeluarkan diri kita daripada agama Allah;

 

 1. 7.     Sesuatu sistem kehidupan yang terdiri daripada solat, puasa, haji, zakat, nikah kahwin daripada Allah sedangkan politik, kerajaan, pemerintahan, peraturan dan undang-undang daripada manusia, iaitu sistem kehidupan yang memisahkan di antara AGAMA dengan POLITIK, ianya bererti bahawa sistem kehidupan seperti ini adalah syirik dan kufur;

 

 1. 8.     Konsep perpaduan negara di antara berbagai-bagai bangsa dan agama yang tidak diasaskan kepada AQIDAH kita adalah konsep yang syirik dan kufur;

 

 1. 9.     Sikap Islam terhadap sesebuah kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ialah supaya kita tidak mengamalkannya, kita mengasing dan memisahkan diri kita daripadanya, kita menafi, menolak, mengingkari dan menentangnya, dan supaya kita memusuhi dan membencinya;

 

 1. 10.  Allah memerintahkan kita supaya kita berjuang untuk menghapuskan kerajaan demokrasi bersekali dengan segala peraturan dan undang-undang demokrasi melalui Jihad, Perang dan Revolusi;

 

 1. 11.  Kita adalah diperintahkan Allah supaya menegakkan kerajaan Allah di bumi kita ini supaya dapat dilaksana dan dikuat kuasakan segala peraturan dan undang-undang Allah melalui Jihad, Perang dan Revolusi;

 

 1. 12.  Allah melarang kita daripada melantik orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin kita dan berkongsi kuasa dengan mereka, dan orang-orang yang melakukannya, mereka itu adalah orang-orang kafir ;

 

 1. 13.  Umat Islam kita yang tidak mempercayai bahawa demokrasi dan kerajaan demokrasi kita ini adalah syirik dan kufur, dan mereka tidak mempercayai bahawa Raja-raja kita dan para pemimpin kita ini adalah Berhala-berhala atau Tuhan-tuhan Manusia, mereka ini, iaitu umat Islam kita yang tidak mempercayai kesemuanya ini, adalah orang-orang kafir;

 

 1. 14.  Umat Islam kita yang tidak mempercayai kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ memerintah dan mewajibkan ke atas setiap orang daripada kita ini supaya menghapuskan kerajaan kita, Raja-Raja kita dan para pemimpin kita daripada berkuasa dan berdaulat di dalam negara kita ini melalui Jihad, Perang dan Revolusi, mereka ini, iaitu umat Islam yang tidak mempercayai kesemuanya ini, adalah orang-orang kafir.

 

Inilah pengertian-pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ serta segala konsep yang terkandung di dalamnya. Seluruh pemikiran Islam seperti yang digariskan di atas ini merupakan satu KEJUTAN yang amat besar kepada seluruh umat Islam kita di bumi kita ini. Amat sukar bagi umat Islam kita untuk menerima pemikiran Islam yang mengatakan bahawa peraturan dan undang-undang itu adalah agama, amat sukar bagi kita untuk menerima pemikiran Islam yang mengatakan bahawa peraturan dan undang-undang demokrasi ini adalah agama demokrasi, amat sukar bagi kita untuk menerima bahawa demokrasi ini adalah agama manusia yang syirik dan kufur, amat sukar bagi kita untuk menerima bahawa orang-orang yang mengamalkan sistem politik demokrasi kita ini serta kita menyetujui dan meredhainya adalah orang-orang kafir, dan amat sukar bagi kita untuk menerima bahawa Allah memerintahkan kita supaya melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF untuk menjatuh dan menghapuskan kerajaan demokrasi Malaysia kita yang syirik dan kufur ini untuk digantikan dengan kerajaan Allah dan sistem kehidupan daripada Allah. Seluruh kita ini akan mengalami KEJUTAN yang amat besar seperti mana yang digambarkan di dalam al-Quran mengenai kejutan sekawan keldai yang lari bertempiaran apabila terserempak dengan se ekor singa, dan sudah semestinya umat Islam kita ini tidak akan menerima segala pemikiran Islam seperti mana yang digariskan di atas ini.

 

Perkara yang pertama yang akan disoal oleh Allah swt di Akhirat nanti bukanlah solat, puasa, zakat, haji dan segala dosa pahala kita, tetapi ketahuilah wahai umat Islam sekelian bahawa perkara yang pertama dan paling utama yang akan disoal oleh Allah ialah mengenai kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, bukan SOLAT – selepas Allah swt menyoal kita mengenai ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu barulah Allah swt akan menyoal kita mengenai  solat!

 

Perkara yang pertama yang akan disoal oleh Allah ialah samada kita beriman dan berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ataupun tidak, perkara yang pertama yang akan disoal kepada kita oleh Allah swt di Akhirat nanti ialah mengenai kita yang tidak menjalankan peraturan dan undang-undang Allah, mengenai kita yang menjalankan segala peraturan dan undang-undang manusia, mengenai kita yang menyetujui dan meredhai segala peraturan dan undang-undang manusia, mengenai kita yang tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap peraturan dan undang-undang manusia, mengenai kita yang melantik para pemimpin kita sebagai Tuhan-tuhan kita, mengenai kita yang menjadi para hamba kepada Tuhan-tuhan Manusia ini, mengenai kita yang menyembah Tuhan-tuhan Manusia ini dan kita tidak menyembah Allah, mengenai kita yang tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap Tuhan-tuhan Manusia ini dan mengenai kita yang tidak memusuhi dan membenci Tuhan-tuhan Manusia ini, mengenai kita yang sudah terkeluar daripada agama Allah dan kita telah memasukkan diri kita ke dalam agama manusia yang syirik dan kufur kerana kita telah melakukan segala amalan yang syirik dan kufur ini. Malah kita akan terus sahaja dihumbankan ke dalam neraka sebaik sahaja kita tidak boleh menjawab segala persoalan mengenai kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ seperti ini tanpa perlu lagi kita ini untuk disoal dengan lebih lanjut dan terperinci lagi mengenai hal-hal yang lain seperti solat dan segala dosa pahala kita ! 

 

Kita diajar oleh para ulama dan intelek Islam kita bahawa perkara yang pertama yang akan disoal di Akhirat nanti ialah SOLAT, bukan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Ini adalah ajaran Yahudi, dan kerana ajaran Yahudi yang sesat seperti ini, umat Islam kita kini sewenang-wenang sahaja meminggirkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan kita mengutamakan solat dan seluruh syiar ibadat yang lain, kita tekun, khusyuk dan bersungguhan dalam melakukan ibadat-ibadat solat, puasa dan haji padahal kita sedang bergelumang di dalam kesyirikan dan kekufuran akibat daripada kita mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur ini, kita tekun, khusyuk dan bersungguhan dalam melakukan ibadat-ibadat solat, puasa dan haji padahal kita sedang menyembah manusia dan kita tidak menyembah Allah kerana ketaatan dan kepatuhan kita kepada peraturan dan undang-undang manusia, dan kita tekun, khusyuk dan bersungguhan dalam melakukan ibadat-ibadat solat, puasa dan haji padahal kita sedang berada di dalam agama manusia dan tidak berada di dalam agama Allah. Segala kebajikan, kebaikan dan amalan yang soleh berguguran bagaikan daun-daun kering yang menyebabkan kita akan berada dihadapan Allah nanti hanyalah sebagai orang-orang yang MUFLIS sahaja tanpa mempunyai apa-apa pahala sedikitpun untuk dipersembahkan kepada Allah- inilah hari Akhirat yang amat gawat dan menggerunkan bagi kita !  

 

Para pendakwah dan pejuang Islam yang berjuang untuk menyebar dan menyampaikan segala pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang sebenar ini pula akan DITINDAS dan DIZALIMI dengan berbagai-bagai bentuk dan cara, para pendakwah dan pejuang Islam akan DITANGKAP dan DITAHAN di bawah ISA oleh pihak berkuasa kita serta mereka ini akan diperlakukan dengan sewenang-wenang sekali mengikut sesuka hati mereka sahaja di sepanjang hayat perjuangan mereka ini dengan berbagai-bagai jenis dan bentuk KEZALIMAN, PENINDASAN dan PENYEKSAAN yang tidak kunjung padam ke atas mereka. Ini adalah sesuatu yang “NATURAL” dan SEMULA JADI yang pasti akan berlaku di antara Islam dengan kufur, baik dahulu, sekarang mahupun pada masa-masa akan datang.

 

Kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah kerajaan yang syirik dan kufur ciptaan kaum Yahudi serta ianya kini sedang dikuasai dan dikontrol secara “absolute” dan sepenuhnya oleh satu kuasa dunia yang dinamakan sebagai “The New World Order” ciptaan dan milik kaum Yahudi. Seluruh Negara Bangsa di dunia kita kini termasuklah negara OIC adalah berada di bawah kekuasaan “The New World Order” milik Yahudi di bawah sistem “Neo-Colonialism”. NATO, PBB, IMF, Bank Dunia, OIC, dan seluruh badan-badan dunia di bawah PBB adalah hak dan milik kerajaan dunia “The New World Order” yang sepenuhnya dikuasai dan dikontrol oleh Yahudi. Dalam negara Malaysia kita ini wujudnya sistem politik dan pemerintahan dalam bentuk “Kerajaan dalam Kerajaan”, iaitu kewujudan sistem kerajaan “The New World Order” milik Yahudi yang RAHSIA yang sebenar-benarnya berkuasa dan memerintah ke atas kerajaan kita, dan justeru kerajaan Malaysia kita ini sejak daripada hari kita mencapai kemerdekaan dahulu lagi sehinggalah ke hari ini adalah kerajaan boneka “The New World Order” milik Yahudi. Sistem “Kerajaan dalam Kerajaan“ seperti ini juga wujud dan beroperasi di dalam seluruh Negara Bangsa di dunia kita kini termasuklah di dalam negara-negara besar seperti Amerika, Britain, Perancis, Italy, Germany, Canada, Jepun, Russian dan Cina yang kesemuanya itu adalah negara-negara boneka kerajaan dunia “The New World Order” milik Yahudi. Inilah sistem kekuasaan Yahudi yang kini sudahpun berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas seluruh dunia dan ke atas seluruh umat manusia di bumi melalui sistem “Neo-Colonialism” di bawah kerajaan dunia “The New World Order”.

 

Para pemimpin di Malaysia yang terdiri daripada orang-orang Islam kita ini adalah boneka-boneka Yahudi, mereka itu adalah dipilih, dilatih, dipopular dan dilantik sebagai para Menteri, ketua-ketua parti politik, pegawai-pegawai kerajaan, pegawai-pegawai polis dan militeri serta ketua-ketua eksekutif perbadanan-perbadanan dan syarikat-syarikat milik kerajaan oleh Yahudi. Malah Raja-Raja Melayu kita adalah boneka-boneka Yahudi yang menjadi tunggak yang kuat dalam memperkasa dan mengkesinambungkan kekuasaan Yahudi di dalam negara kita ini! Sikap anti-Islam oleh dan daripada kerajaan kita dan para pemimpin kita ini adalah kerana mereka itu adalah boneka-boneka Yahudi, kerajaan dan para pemimpin kita membenci Islam kerana Yahudi membenci Islam, dan mereka (kerajaan Malaysia dan para pemimpin kita) mempunyai matlamat untuk merosak, menjatuh dan menghancurkan Islam kerana kesemuanya ini adalah kehendak dan perintah daripada kaum Yahudi yang sedang sepenuhnya mengkontrol dan berkuasa ke atas mereka dan ke atas seluruh kita ini. Sikap dan perasaan kerajaan Malaysia dan para pemimpin kita yang memusuhi dan membenci terhadap agama Islam dan umat Islam kita ini hanyalah merupakan gambaran-gambaran dan manifestasi-manifestasi segala kehendak dan sikap kaum Yahudi terhadap kita.

 

Pihak kekuasaan Yahudi yang memerintah dunia telah mengarahkan seorang cendikiawan mereka, Prof. Rupert Emerson, untuk menulis sebuah buku yang dianggap dan dijadikan mereka sebagai satu “blue print” mengenai dasar dan sikap serta perancangan mereka terhadap Malaysia, iaitu buku yang berjodol “Malaysia : Direct and Indirect Rule” yang telah diterbitkan oleh Harold Macmillan, New York 1937. “Direct Rule” adalah dimaksudkan kepada penjajahan Yahudi ke atas Tanah Melayu melalui penjajahan di bawah British Malaya, manakala “Indirect Rule” adalah dimaksudkan kepada penjajahan Tanah Melayu dalam bentuk “neo-colonialism” oleh Yahudi di atas nama Malaysia. Buku tersebut bermaksud bahawa Malaysia kita sekarang ini belum lagi mencapai kemerdekaan yang sebenar, tetapi masih di bawah penjajahan Yahudi. Buku tersebut merancangkan bahawa Malaysia dijangka akan mencapai kemerdekaan yang sebenar kira-kira pada tahun 2065 nanti, iaitu setelah sebahagian daripada umat Islam kita ini telah menjadi murtad atau setidak-tidaknya telah menjadi golongan Islam Liberal yang tidak lagi bepegang kuat kepada al-Quran dan Hadis yang boleh menerima segala pemikiran dan sistem kehidupan Barat tajaan Yahudi.

 

Nama ‘Malaysia’ bukanlah satu nama yang dipilih oleh Perdana Mentari dan para pemerintah Malaya pada masa kemerdekaan Malaysia pada tahun 1963, tetapI ianya adalah pilihan Yahudi yang telah terlebih lama dahulu menyediakan nama tersebut. Malaysia yang wujud kini adalah ciptaan Yahudi yang terangkum ke dalam Misi Agung mereka untuk mewujudkan Asian Union di bawah Global Union atau The New Workd Order milik Yahudi. Mengikut perancangan Yahudi, negara baru Malaysia kita inmi akan terlebih dahulu dikafirkan dengan cara membawa masuk orang-orang kafir Cina dan India ke British Malaya, mula-mulanya sebagai rakyat Malaya dan kemudiannya sebagai rakyat Malaysia, kemudian ianya akan diikuti dengan proses pengkafiran ke atas umat Islam secara aktif, sedar dan terancang oleh Yahudi sehinggalah sebahagian daripada umat Islam kita ini akan menjadi murtad secara langsung ataupun Aqidah dan Pemikiran kita akan di”neutralise”kan sehingga kita akan menjadi umat manusia yang separuh Islam sahaja yang sanggup untuk menjadi boneka kepada mereka. Mungkin setelah kira-kira 20% daripada umat Islam kita ini berjaya dimurtadkan ataupun dijadikan separuh Muslim yang justeru negara Malaysia kita ini akan menjadi negara yang majoriti daripada penduduknya adalah kafir, di kala itulah pihak Yahudi akan memerdekakan kita, mengikut perkiraan mereka, peristiwa ini adalah dirancangkan untuk berlaku pada tahun 2065 nanti. 

 

Fahaman-fahaman Islam yang rosak, menyeleweng dan sesat seperti Wahabi yang dibawa oleh Muhammad Abdul Wahab, Islam Modenis yang dibawa oleh Abduh, Rashid Redha, Hassan al-Banna, dan sekarang ini oleh Yusuf al-Qardhawi, Hizbu at-Tahrir yang dibawa oleh Taqiyuddin al-Nabhani, Islam Liberal, dan Sisters in Islam adalah kesemuanya ajaran dan ciptaan Yahudi serta yang dikembangkan oleh Yahudi melalui para ulama dan intelek Islam dan para agen Yahudi ke Malaysia dan ke seluruh bumi umat Islam di dunia. Fahaman-fahaman yang rosak dan menyeleweng seperti ini akan berperanan untuk menyesat dan memurtadkan seluruh umat Islam baik di Malaysia mahupun di seluruh dunia kita ini agar kita akan bersedia untuk menerima segala idea dan pemikiran daripada mereka serta sistem kehidupan daripada mereka yang bertentangan dengan pemikiran dan sistem kehidupan daripada al-Quran. Setakat ini Kerajaan BN telahpun mengasas dan mengembangkan segala fahaman sesat seperti fahaman-fahaman daripada puak-puak Tabligh, Arqam, Wahabi, Islam Modenis, Sisters in Islam, Hizbu at-Tahrir, Islam Liberal dan fahaman Yayasan as-Sofa ke dalam masyarakat kita termasuk juga ke dalam kampus-kampus universiti kita, sementara Pakatan Rakyat pula telah dan sedang giat mengembangkan ajaran Islam Liberal di kalangan umat Islam di Malaysia kita ini. Kesemuanya ini adalah menepati perancangan jangka panjang Yahudi dan agenda jahat mereka untuk berkuasa dan memerintah ke atas kita bagi membolehkan mereka untuk mengeksploitasikan kita semaksimum mungkin untuk faedah dan kepentingan mereka seperti mana yang terkandung di dalam ‘THE PROTOCOLS OF ZION’, iaitu yang dimaksudkan kepada surat-surat akuan dan perjanjian Yahudi yang dihasilkan oleh puak Yahudi di bawah gerakan Yahudi yang dipimpin oleh Theodore Herzl dan seperti mana juga yang digariskan di dalam “blue print” untuk Malaysia oleh Prof. Rupert Emerson pada tahun 1937 dahulu itu.

 

Firman Allah: al-Baqarah 217

Sentiasa mereka itu (orang-orang kafir) memerangi kamu, sehingga mereka mengembalikan kamu daripada agama kamu (menjadi kafir) jika mereka berkuasa nanti.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

“Penjelasan yang benar ini adalah daripada Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Mendalam ilmu-Nya. Ia mendedahkan keazaman kaum musyrikin yang degil untuk meneruskan kejahatan mereka, dan untuk menindas kaum Muslimin kerana agama mereka, kerana penindasan itu merupakan satu-satunya matlamat yang tetap bagi musuh-musuh mereka, iaitu satu matlamat yang tidak berubah bagi musuh-musuh Islam di mana-mana negeri dan dalam mana-mana generasi manusia. Kewujudan agama Islam di mana-mana negeri itu sendiri merupakan satu kemarahan dan ketakutan kepada musuh-musuh agama ini dan musuh-musuh kaum Muslimin di setiap zaman. Agama Islam itu sendiri menyakiti mereka, menyebabkan mereka marah dan takut. Islam mempunyai kekuatan dan keteguhan yang ditakuti oleh setiap pembohong, digeruni oleh setiap yang zalim dan dibenci oleh setiap manusia perosak. Islam itu sendiri dengan segala apa yang dibawa olehnya, merupakan satu peperangan, iaitu kebenaran yang jelas, cara hidup yang lurus dan sistem hidup yang sihat. Dengan ini semua, Islam merupakan satu peperangan menentang kebatilan, kezaliman dan kerosakan. Oleh sebab itu para pendusta, orang-orang yang zalim dan manusia-manusia perosak tidak sanggup berdepan dengan Islam, dan oleh sebab itulah mereka mengintip penganut-penganutnya untuk ditindas supaya meninggalkan agama itu dan mengembalikan mereka semula menjadi kafir di dalam mana-mana bentuk daripada berbagai-bagai bentuk kufur, kerana mereka tidak merasa aman melakukan kebatilan, kezaliman dan kerosakan selagi ada di bumi ini golongan Muslimin yang beriman dengan agama ini dan mengikut cara hidup dengan sistem ini.

 

Musuh-musuh kaum Muslim itu menggunakan berbagai-bagai cara dan alat peperangan, tetapi matlamat mereka hanya satu sahaja, iaitu mereka mahu memalingkan orang-orang Islam yang benar itu daripada agama mereka jika mereka mampu berbuat demikian. Patah sebilah pedang di tangan, mereka hunus pedang yang lain pula, tumpul satu alat di tangan, mereka asah alat yang lain pula. Amaran yang benar daripada Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Mendalam ilmu-Nya setiap waktu mengingatkan kaum Muslimin daripada menyerah kalah dan mengingatkan mereka terhadap bahaya, serta menyeru mereka supaya sabar menghadapi tipu daya musuh dan sabar menghadapi peperangan. Jika tidak mereka akan menerima kerugian dunia dan akhirat, dan akan menerima azab yang tidak dapat ditolak dengan sebarang keuzuran dan alasan.”

 

Mereka terasa amat SAKIT HATI terhadap kita kerana Islam ini sendiri sebagai satu agama adalah amat MENYAKITKAN HATI mereka! Mereka menzalimi, membunuh dan melenyapkan kita daripada muka bumi kita ini kerana mereka kini adalah golongan yang BERKUASA dan MEMERINTAH ke atas kita. Inilah sifat jahat mereka terhadap kita, namun sifat mereka yang paling jahat sekali terhadap kita ialah mereka bercita-cita supaya kita berubah menjadi KAFIR seperti mereka, dan ke arah merealisasikan cita-cita mereka ini, mereka sanggup untuk melakukan apa sahaja terhadap kita, termasuklah menjajah, menindas, menzalimi, membeli dan mengkorupsikan kita dengan berbagai-bagai cara dan strategi yang bijak, jahat, halus dan licik.

 

Firman Allah: al-Baqarah 120

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak suka engkau, kecuali engkau turut agama mereka.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

“Kaum Yahudi dan Nasrani akan terus memerangimu dan merancangkan tipu daya terhadapmu. Mereka tidak akan berdamai denganmu dan tidak akan berpuas hati terhadapmu kecuali engkau meninggalkan dakwah ini, kecuali engkau meninggalkan agama yang benar ini dan melepaskan keyakinan ini dan kembali semula kepada kesesatan, kesyirikan dan kefahaman mereka yang buruk sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini.

 

Pertarungan-pertarungan itu adalah pertarungan-pertarungan kerana aqidah, bukannya pertarungan kerana tanah air, bukan kerana produksi ekonomi dan bukan kerana kedudukan militeri yang strategik. Mereka telah memalsukan bendera-bendera perjuangan ini kepada kita dengan  tujuan yang tersembunyi di dalam hati mereka untuk mengelirukan kita tentang hakikat tujuan perjuangan mereka yang sebenar.

 

Oleh itu apabila kita kelirukan diri kita oleh tipu daya mereka, maka kita tidak boleh mempersalahkan orang lain kecuali diri kita sendiri kerana kita telah menjauhkan diri kita daripada mengingati bimbingan dan perintah Allah s.w.t kepada Rasulullah s.a.w dan sekelian umatnya.”

 

Kaum Ahlil Kitab melancarkan Gerakan Anti-Islam di sepanjang zaman untuk menghapuskan kekuatan dan kekuasaan Islam serta untuk merosakkan Aqidah dan Pemikiran Islam yang akan mengembalikan kita kepada kesyirikan dan kekufuran. Inilah sikap dan fitrah mereka terhadap Islam tanpa kunjung padam seperti mana yang disampaikan kepada kita oleh Allah di dalam al-Quran. Gerakan Reformasi Islam dan Islam Modenis ajaran mereka yang dikembangkan oleh Jamaluddin al-Afghani, Abduh, Rashid Redha, Hassan al-Banna adalah di antara KEROSAKAN-KEROSAKAN AQIDAH yang dicipta dan diwujudkan oleh mereka melalui Gerakan Anti-Islam ini tidak kerana yang lain melainkan kerana mereka membenci dan memusuhi Islam.

 

Kaum Yahudi sekarang ini sedang berkuasa dan memerintah ke atas kita di dalam negara Malaysia kita ini sendiri melalui sistem “Neo-Colonialism”, dan mereka sedang bersungguhan dan gigih dalam melakukan segala tipudaya mereka ke atas kita untuk merosak dan menghancurkan kita serta untuk mengembalikan kita kepada kekufuran seperti mereka; di antara tipudaya mereka ke atas kita adalah seperti berikut :

 

 1. 1.     Kaum Yahudi telah mempengaruhi, membentuk dan mengawal minda, sikap dan corak pemikiran kita melalui sistem pelajaran kita dan juga melalui media massa kita yang kedua-duanya ini adalah dikuasai, dikontrol dan dioperasikan sepenuhnya oleh mereka;

 

 1. 2.     Kaum Yahudi telah membawa masuk segala pemikiran, kebudayaan dan sistem kehidupan Jahiliyah dan dikembangkannya di kalangan umat Islam kita yang merosakkan moral kita dan yang melalaikan kita daripada agama kita;

 

 1. 3.     Kaum Yahudi telah mewujud konsep SATU MALAYSIA sebagai ideologi politik negara kita yang sekarang ini sedang begitu giat sekali dipromosi dan dipopularkan di dalam negara kita ini oleh kerajaan kita, padahal SATU MALAYSIA mengikut maksudnya yang sebenarnya adalah propaganda Yahudi yang dimaksudkan kepada konsep “The New World Order, iaitu satu kerajaan dunia untuk berkuasa dan memerintah ke atas seluruh umat manusia di dunia di bawah kekuasaan Yahudi;  

 

 1. 4.     Kaum Yahudi telah membawa masuk orang-orang kafir Cina dan India yang diberi status sebagai rakyat Malaysia dengan jumlah mereka yang ramai yang bertujuan untuk mewujudkan berbagai-bagai masalah dan konflik di dalam negara kita yang memudahkan mereka (Yahudi ) untuk menghapuskan umat Islam kita dalam jangka masa yang panjang;

 

 1. 5.     Kaum Yahudi telah menghapuskan DEB dengan menggantikannya dengan dasar-dasar ekonomi yang lain yang merugikan umat Islam dan sebaliknya yang menguntungkan orang-orang kafir;

 

 1. 6.     Kaum Yahudi telah menghapuskan akta pelajaran 1961 dengan menggantikannya dengan akta pelajaran 1996 – kesemua ini adalah yang amat merugikan kaum Melayu tetapi sebaliknya ianya telah memberi keuntungan yang besar kepada orang-orang kafir;

 

 1. 7.     Kaum Yahudi telah menghapuskan pemberian biasiswa untuk kaum bumiputra dan digantikan dengan ptptn;

 

 1. 8.     Kaum Yahudi telah mengkesampingkan bahasa Melayu dalam kesemua aspek kehidupan, sebaliknya mereka semakin memperkasakan lagi bahasa-bahasa Inggeris, Mandarin dan Tamil dalam bidang-bidang pelajaran, sosial, ekonomi dan dalam semua urusan resmi harian kita;

 

 1. 9.     Kaum Yahudi telah mengecilkan tentera kita ke tahap yang amat kecil sekali agar kita kehilangan segala kekuatan dan kekuasaan kita yang akan memudahkan kita ini untuk dikotak-katekkan ke kanan dan ke kiri mengikut sesuka hati mereka;

 

 1. 10.  Kaum Yahudi telah berkuasa sepenuhnya ke atas Polis di Raja Malaysia dan mereka mengambil kesempatan yang sepenuhnya untuk mengoperasikan segala aktivit pengedaran dadah di dalam negara kita ini secara besar-besaran, bebas dan berleluasa sekali;

 

 1. 11.  Penagihan dadah di kalangan belia Melayu telah menjadi semakin meruncingkan lagi yang setakat telah ternyata bahawa ianya adalah sesuatu yang sukar untuk ditangani kerana para pengedarnya dalam kaum Yahudi sendiri yang berkuasa sepenuhnya ke atas polis;

 

 1. 12.  Kaum Yahudi telah mengendalikan kegiatan penyeludupan ke dalam negara kita secara besar-besaran dan ianya berlaku secara sewenang-wenang sekali;

 

 1. 13.  Kaum Yahudi telah menyekat dan menghalangi kemasukan pekerja-pekerja asing Islam daripada Indonesia, sebaliknya mereka telah dan sedang membawa masuk orang-orang kafir Cina dan India;

 

 1. 14.  Kaum Yahudi telah membawa masuk pelacur-pelacur Cina daripada Thailand, Vietnam dan Cina untuk merosakkan moral umat Islam kita dan untuk meraih keuntungan yang besar untuk mereka, dan operasi-operasi pelacuran ini adalah juga bertujuan untuk melebar dan mengembangkan lagi operasi kongsi gelap Cina di dalam negara kita ini ;

 

 1. 15.  Kaum Yahudi telah membuat tukaran tanah milik Keretapi Tanah Melayu di Tanjung Pagar (Singpura) dengan tanah atau tanah-tanah di Woodlands (Singapura) yang menguntung Singapura dan Yahudi tetapi merugikan Malaysia;

 

 1. 16.  Kaum Yahudi telah menyerahkan satu blok kawasan yang kaya dengan minyak petrol milik kerajaan Sarawak kepada Brunei yang operasi carigali dan pengeluaran minyak petrol akan kemudiannya diserahkan kepada Yahudi;

 

 1. 17.  Kaum Yahudi telah mewujud satu badan “autonomy” yang dinamakan pembangunan Wilayah Iskandar (WI) di Johor selatan yang meliputi kawasan yang dua kali ganda lebih luas daripada negeri Singapura sekarang, dan pengurusan serta pentadbiran untuk memaju dan membangunkan WI ini telahpun diserahkan oleh Yahudi kepada kerajaan Singapura.

 

Inilah di antara kejahatan-kejahatan kaum Yahudi yang tidak kunjung padam ke atas kita dengan melakukan berbagai-bagai tipudaya dan kejahatan yang bertujuan untuk menghapuskan kita daripada bumi Malaysia kita ini.

 

Kaum Yahudi telah mencuba untuk melakukan perubahan dalam budaya politik Malaysia kita ini dengan cara  menghapuskan politik yang berasaskan perkauman dan kepentingan agama, dan mereka mencuba untuk mengetengahkan politik yang berasaskan kemajuan dan kepentingan untuk SEMUA KAUM dan SEMUA AGAMA. Dasar perjuangan Pakatan Rakyat adalah untuk kemajuan dan kepentingan SEMUA KAUM dan SEMUA AGAMA. Agenda-agenda MELAYU dan ISLAM sama sekali tidak wujud dalam politik mereka. Matlamat Yahudi di Malaysia kita ini adalah untuk menghapuskan agenda-agenda MELAYU dan ISLAM di dalam perjuangan kita dan di dalam kehidupan kita dan ke arah matlamat ini mereka telah berusaha untuk mewujudkan sistem politik yang tidak berbentuk perkauman dan keagamaan, iaitu politik untuk SEMUA KAUM dan SEMUA AGAMA.

 

Polis dan militeri Malaysia di bawah arahan Yahudi telah memainkan peranan-peranan mereka yang aktif dan “crucial” dalam pembentukan Parti Keadilan Rakyat dan gabungan Pakatan Rakyat, dan mereka ini (polis dan militeri) telah bertindak dan bergerak bebas dan bersendirian tanpa diketahui oleh pihak kerajaan kita dan juga oleh kementerian-kementerian masing-masing. Dalam insiden empirical seperti yang dipaparkan di sini kita dapat melihat bahawa tentera dan polis kita sebenarnya tidak berada di bawah tanggungjawab dan kekuasaan kerajaan Malaysia kita melalui kementerian masing-masing, tetapi mereka itu adalah secara langsung berada di bawah kekuasaan dan kawalan Yahudi. Inilah contoh operasi sistem “Neo-Colonialism” yang kini wujud dan berkuat kuasa di dalam negara Malaysia kita ini:

 

Sementara itu, Barisan Nasional, di atas arahan dan kehendak Yahudi, dengan tiba-tiba sahaja telah ikut rentak yang sama dalam meminggirkan agenda-agenda MELAYU dan ISLAM dalam perjuangan mereka dan mereka kini telah berubah haluan kepada perjuangan yang berasaskan kemajuan dan kepentingan untuk SEMUA KAUM dan SEMUA AGAMA di bawah slogan Satu Malaysia dan di bawah Model Ekonomi Baru mereka. Yahudi mewujudkan pula PERKASA, sebuah badan NGO yang agenda perjuangannya hanyalah MELAYU sahaja! Perkasa ditubuhkan oleh Yahudi untuk mengelirukan orang-orang Melayu agar tidak muncul lagi pertubuhan-pertubuhan dan gerakan-gerakan Melayu yang lain yang bebas dan berdikari daripada sebarang pengaruh Yahudi, dan mereka amat bimbang kalau-kalau pertubuhan-pertubuhan Melayu itu nanti akan sebenar-benarnya memperjuangkan agenda Melayu dengan gigih, nekad  dan gagah berani.

 

Dalam jangka masa yang pendek, tipudaya Yahudi ini mungkin berjaya, namun bagi jangka masa yang panjang, tipudaya ini akan tetap juga kecundang. Perjuangan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ akan tampil kehadapan untuk menghapuskan tipudaya Yahudi ini, dan perjuangan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ini akan menggembeling dan menyatu padukan seluruh umat Islam kita untuk bangkit mencabar dan memerangi kekuasaan Yahudi di Malaysia kita ini, kita akan bangkit untuk mencabar dan memerangi kerajaan boneka Yahudi yang sedang berkuasa, berdaulat dan memerintah di dalam negara kita ini, dan kita akan bangkit untuk mencabar dan memerangi Barisan Nasional dan juga Pakatan Rakyat dan juga badan-badan boneka Yahudi yang lain.

 

Seluruh kerajaan umat Islam di dunia kita kini adalah kerajaan-kerajaan yang syirik dan kufur yang kesemuanya itu adalah kerajaan boneka Yahudi, oleh itu sekiranya kita memerangi dan melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas sesuatu kerajaan umat Islam kita ini, ianya bererti bahawa kita telah menyerang dan memerangi seluruh kaum Yahudi di dunia. Sekali gus itu juga bererti bahawa kita telah menyerang dan memerangi NATO dan PBB. Kebangkitan Islam di Malaysia kita ini bukan sahaja akan berhadapan dengan kekuatan militeri dan ekonomi daripada kerajaan Malaysia kita ini sahaja, malah Revolusi Islam kita ini akan diserang dan diperangi oleh NATO dan PBB serta sekutu-sekutu mereka yang lain. NATO dan PBB akan tetap menyerang dan memerangi sesuatu kebangkitan Islam kita ini di mana-mana sahaja di dunia kita ini, baik di Malaysia mahupun di Indonesia, baik di Algeria mahupun di Tunisia, baik di Uzbekistan mahupun di Turkmenistan. Malah mereka akan menyerang dan memerangi seluruh kebangkitan Islam dan revolusi Islam di seluruh bumi umat Islam di dunia.

 

Strategi kita untuk mencapai kemenangan dalam memerangi dan menjatuhkan kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah dengan terlebih dahulu mewujudkan satu kebangkitan Islam yang global yang sewajarnya dirancangkan untuk berlaku dan dioperasikan di seluruh bumi umat Islam kita di dunia kita ini. Seluruh Pergerakan Islam di dunia kita ini dikehendaki untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi, kalau boleh secara serentak, ke atas kerajaan-kerajaan sekular boneka Yahudi di dalam negara-negara mereka masing-masing itu sendiri. Seandainya sesuatu Revolusi Islam itu dapat dilancarkan secara serentak dalam menyerang dan memerangi setiap kerajaan sekular umat Islam di seluruh bumi umat Islam di dunia kita ini, ianya akan menyusah dan mengurangkan keupayaan angkatan militeri NATO dan PBB dalam operasi mereka untuk menyerang, memerangi dan mematahkan segala gerakan militeri Islam itu. Jihad, Perang dan Revolusi umat Islam dalam bentuk serangan-serangan ketenteraan yang serentak ke atas setiap Negara Bangsa umat Islam kita di seluruh dunia ini memberi kelebihan yang strategis kepada operasi militeri sesuatu Pergerakan Islam. Sebaliknya seandainya kebangkitan Islam itu hanya berjaya diwujudkan di Malaysia kita ini sahaja, kebangkitan itu dengan mudah dan cepat sahaja akan dapat dipatahkan oleh kuasa-kuasa besar dunia.

 

Dalam merancang dan mengoperasikan kebangkitan Islam yang radikal, militen dan revolusyeneri, umat Islam kita perlu diperkenalkan mengenai pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ seperti mana Rasulullah saw menghadapi Jahiliyah kaum Quraisy Mekah pada kali yang pertama pada masa dahulu itu. Kita hendaklah menyeru umat Islam kita supaya kembali beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan supaya kita sekali lagi kembali untuk memasuki ke dalam agama Allah dan supaya meninggalkan amalan agama demokrasi dan agama Islam kita seperti mana yang sedang diimani, dianuti dan diamalkan kita kini. Perjuangan kita hendaklah bermula dengan dakwah dan penyebaran meluas akan Aqidah dan Pemikiran Islam serta Metod Islam yang akan mewujud dan menciptakan KESEDARAN di kalangan massa umat Islam kita, iaitu KESEDARAN bahawa kita kini sedang mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur.

 

Segala KESEDARAN ini akan membawa kita untuk mengamalkan SIKAP dan TINDAKAN-TINDAKAN dalam bentuk :

 

 1. 1.     Menyedari, mengakui dan meyakini bahawa kita telah melakukan kesyirikan dan kekufuran kerana  :

 

                              i.        Kita telah membuangkan segala peraturan dan undang-undang Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa daripada sistem kehidupan kita;

 

                            ii.        Kita mengamal dan mempraktikkan sistem politik demokrasi dengan menguat kuasa dan mentaati segala peraturan dan undang-undang demokrasi;

                           iii.        Kita bersetuju dan meredhai sistem politik demokrasi berserta segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia;

 

                           iv.        Kita tidak mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan kita, khususnya kerana kita tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap agama demokrasi dan sistem politik demokrasi ;

 

 1. 2.     Tidak mengamalkan sistem politik demokrasi serta memisah dan mengeluarkan diri kita daripada sistem politik demokrasi bagi mengeluarkan kita daripada kesyirikan dan kekufuran dan untuk kembali beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;

 

 1. 3.     Menolak dan menentang kerajaan demokrasi serta untuk memusuhi dan membencinya untuk membebaskan diri kita daripada mengamalkan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaaan manusia dan untuk kembali mengabdikan diri kita kepada Allah sahaja;

 

 1. 4.     Tidak mentaati dan mematuhi peraturan dan undang-undang demokrasi agar tidak lagi menyembah manusia dan untuk kembali menyembah Allah sahaja;

 

 1. 5.     Membentuk satu Pergerakan Islam yang bertaqwa untuk menyebarkan pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang sebenar, menyebarkan kesyirikan dan kekufuran demokrasi dan agama demokrasi, menyebarkan perintah Allah untuk menghapuskan kerajaan demokrasi untuk digantikan dengan sebuah kerajaan Allah di bumi melalui Jihad, Perang dan Revolusi;

 

 1. 6.     Untuk memberontak dan memerangi kerajaan demokrasi Malaysia ini dengan Jihad dan Perang bagi menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia dan untuk mengembalikan manusia kepada pengabdian kepada Allah sahaja;

 

 1. 7.     Untuk memberontak dan memerangi kerajaan demokrasi Malaysia ini dengan Jihad dan Perang bagi menghapuskan sistem ‘penindasan’ ke atas seluruh umat manusia, iaitu penindasan dalam bentuk peraturan dan undang-undang ciptaan manusia, pemikiran dan fahaman ciptaan manusia dan  sistem kehidupan ciptaan manusia.

 

Tarbiyah dan dakwah akan membawa kepada kesedaran di kalangan massa umat Islam untuk memahami mengenai tiga isu dalam perjuangan Islam yang amat penting dan amat diperlukan dalam perjuangan dan kebangkitan Islam, iaitu tiga isu yang telahpun disebut pada awal tadi dan yang sekali lagi diulangi di sini :

 

 1. 1.     Aqidah dan Pemikiran Islam;

 

 1. 2.     Metod Islam;

 

 1. 3.     Menyedari mengenai penjajahan Yahudi yang kini beroperasi melalui sistem “neo-colonialism” ke atas kita.

 

Kefahaman yang sempurna, pegangan yang kuat dan amalan kita akan ketiga-tiga isu yang utama ini akan dapat menciptakan satu kebangkitan Islam yang radikal, militen dan revolusyeneri di kalangan umat Islam kita, sebaliknya tanpa memahaminya dengan jelas dan terang, dan tanpa mengimani, menganuti dan mengamalkannya dalam kehidupan kita hari-hari, tidak mungkin akan berlaku kebangkitan Islam yang sebenar dan tulen.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Anaam) :

Yang menjadi masalah yang paling sulit yang dihadapi oleh harakat-harakat ini ialah wujudnya kekaburan dan kekeliruan yang menyelubungi pengertian ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan pengertian Islam di satu segi dan menyelubungi pengertian syirik dan pengertian Jahiliyah daripada satu segi yang lain pula.

 

Masalah yang paling sulit yang dihadapi oleh harakat-harakat ini ialah wujudnya ketidak jelasan jalan yang diikuti kaum Muslimin yang soleh dan jalan yang diikuti kaum musyrikin yang penderhaka di samping wujudnya campur aduk lambang-lambang dan label-label, wujudnya kekeliruan nama-nama dan sifat-sifat dan wujudnya padang gurun yang tidak mempunyai batu-batu tanda perjalanan di persimpangan jalan. 

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Maidah) :

Sebenarnya kaum Yahudi telah memusuhi Islam sejak detik pertama tertubuhnya kerajaan Islam di Madinah. Mereka telah merancangkan tipudaya-tipudaya yang jahat terhadap umat Islam sejak hari  pertama kaum Muslimin  berubah menjadi satu umat (yang berkuasa). Al-Quranul Karim membuat berbagai-bagai penjelasan dan singgungan tentang perseteruan dan tipudaya-tipudaya jahat kaum Yahudi yang cukup untuk menggambarkan betapa pahitnya tentangan dan permusuhan yang dilancarkan mereka ke atas Islam, ke atas Rasul Islam saw dan ke atas umat Muslimin  di sepanjang sejarah mereka yang panjang, iaitu permusuhan yang tidak pernah padam walau sesaat pun selama hampir (kini lebih) empat belas abad dan hingga ke saat ini permusuhan itu terus bernyala dengan maraknya di merata negeri di dunia.           

 

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa masalah umat Islam kita kini adalah ketidak fahaman kita yang total dan “absolute” mengenai Aqidah dan Pemikiran Islam kita serta mengenai Metod Islam kita ini sendiri. Kita tidak memahami mengenai kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ini sendiri dan kita juga tidak memahami mengenai apakah dan bagai manakah METOD bagi kita untuk memperjuangkan Islam. Umat Islam kita juga masih tidak menyedari bahawa kita kini sebenarnya sedang berada di bawah kekuasaan Yahudi yang total dan “absolute” dan bahawa kemerdekaan kita ini adalah sesuatu yang sama sekali palsu dan tipudaya semata-mata. Kita kini sedang dijajah dengan ketara dan “absolute” oleh kaum Yahudi – segala dasar negara dan detail pentadbiran negara kita ini adalah diuruskan oleh kaum Yahudi melalui agen-agen mereka yang terdiri daripada para pemimpin kita ini. Kita tidak memahami mengenai Aqidah dan Pemikiran Islam kita serta kita tidak memahami mengenai Metod Islam untuk memperjuangkan Islam kerana seluruh kita ini sememangnya dipesong dan diperbodohkan dengan terancang dan sistematik oleh kaum Yahudi sejak berkurun-kurun lagi.

 

Firman Allah : Az-Zukhruf 54

Maka Firaun memperbodohkan kaumnya, lalu mereka patuh kepadanya. Kerana sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik – derhaka.

 

Sayyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Tindakan pemerintah-pemerintah yang zalim memperbodohkan rakyat jelata merupakan satu perkara biasa sahaja. Mereka memencilkan rakyat jelata daripada segala punca ilmu pengetahuan, mereka menyembunyikan hakikat-hakikat yang benar daripada mereka supaya mereka melupakannya dan tidak lagi kembali mencarinya. Mereka campakkan di dalam hati mereka berbagai-bagai fikiran dan saranan yang dapat mempengaruhi minda mereka supaya mereka mudah diperbodohkan dan mudah dipimpin ke kiri dan ke kanan.

 

Seluruh umat Islam kita baik di Malaysia mahupun di dunia ini kesemuanya telahpun dikeliru dan dibodohkan oleh musuh-musuh kita dengan cara mereka mematikan kesedaran kita mengenai segala idea dan pemikiran Islam yang sebenar dan tulen daripada Allah dan Rasul-Nya, sebaliknya mereka telah memasukkan segala idea dan pemikiran Islam yang palsu sehingga kita langsung menjadi keliru dan bingung tanpa memahami dengan jelas dan terang mengenai AQIDAH dan PEMIKIRAN ISLAM kita dan mengenai METOD ISLAM kita yang sebenar daripada Allah dan Rasul-Nya. Tanpa memahami mengenai pemikiran-pemikiran Islam seperti ini dan tanpa mengimani, menganuti dan mengamalkan kesemuanya ini dalam kehidupan kita hari-hari, ianya sekali-kali tidak memungkinkan kita untuk menciptakan satu kebangkitan Islam yang radikal, militen dan revolusyeneri.

 

Metod perjuangan Islam adalah daripada Allah dan Rasul-Nya dan tidak yang selain daripadanya. Sikap dan tindakan Rasulullah saw terhadap agama dan kekuasaan Jahiliyah :

 

 1. 1.     Mengisytiharkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk menegakkan kekuasaan Islam dan sistem kehidupan Islam, serta matlamat untuk menghapuskan kekuasaan Jahiliyah.

 

 1. 2.     Mengisytiharkan agama jahiliyah Mekah sebagai agama yang syirik dan kufur.

 

 1. 3.     Tidak mengamal, mengimani dan menganuti agama Jahiliyah.

 

 1. 4.     Tidak membolehkan amalan agama Jahiliyah bagi tujuan perjuangan Islam.

 

 1. 5.     Tidak mengiktiraf dan bersetuju terhadap agama Jahiliyah.

 

 1. 6.     Tidak bersetuju untuk menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang kepada manusia.

 

 1. 7.     Tidak mentaati peraturan dan undang-undang manusia.

 

 1. 8.     Menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah.

 

 1. 9.     Memisah dan mengasingkan diri daripada kepimpinan kufur dan kekuasaan kufur serta untuk memusuhi dan membencinya.

 

 1. 10.   Mengamalkan sikap tidak berkompromi dan non-konformis terhadap agama Jahiliyah.

 

 1. 11.   Mencabar dan mengancam agama Jahiliyah yang sedang berkuasa dan berdaulat.
 2. 12.   Bersedia dan sanggup untuk dizalimi dan ditindas oleh kekuasaan Jahiliyah dengan ketara dan berpajangan.

 

 1. 13.   Setelah memperolehi kekuatan, Islam akan melancarkan Jihad dan Perang terhadap Jahiliyah untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia dan untuk mengembalikan pengabdian seluruh umat manusia kepada Allah sahaja.

 

Inilah jalan dan metod perjuangan Rasulullah saw semasa dalam era Mekah yang sama sekali berbeza dan berkontradiksi dengan sistem kehidupan seluruh umat Islam kita di Malaysia kini. Baginda memisah dan mengasingkan kumpulan umat Islam daripada masyarakat Jahiliyah dan meletakkanya di bawah kepimpinan yang baru yang dipimpin oleh beliau sendiri yang mencabar dan mengancam kepimpinan Jahiliyah. Baginda mengamalkan sikap dan tindakan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah, kepimpinan Jahiliyah dan kerajaan Jahiliyah Mekah.

Sebaliknya jalan perjuangan umat Islam kita adalah jalan yang sama sekali berkontradiksi dengan jalan Rasulullah saw.  Seluruh umat Islam kita mengamalkan agama demokrasi yang melibatkan mereka itu dengan kesyirikan dan kekufuran yang mengeluarkan seluruh mereka itu daripada agama Allah – ini adalah kerana mereka melakukan perkara-perkara berikut :

 

 1. 1.     Tidak mengisytiharkan matlamatnya untuk menghapuskan agama demokrasi sebagai agama yang syirik dan kufur;

 

 1. 2.     Tidak mengisytiharkan bahawa demokrasi ini adalah agama yang syirik dan kufur ;

 

 1. 3.     Mengamal dan menganuti agama demokrasi yang bererti mereka menganuti dan mengamalkan agama manusia yang syirik dan kufur ;

 

 1. 4.     Memboleh dan menghalalkan amalan agama demokrasi sebagai jalan untuk memperjuangkan Islam;

 

 1. 5.     Mengiktiraf, bersetuju dan meredhai agama demokrasi;

 

 1. 6.     Bersetuju dan redha untuk menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang kepada manusia ;

 

 1. 7.     Mentaati dan mematuhi peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia;

 

 1. 8.     Tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi yang syirik dan kufur ;

 

 1. 9.     Tidak memisahkan diri daripada kepimpinan kufur dan kekuasaan kufur serta tidak memusuhi dan membencinya;

 

 1. 10.   Tidak mengamalkan sikap tidak berkompromi dan non-konformis terhadap agama Jahiliyah;

 

 1. 11.   Tidak mencabar dan mengancam agama Jahiliyah yang sedang berkuasa dan berdaulat;

 

 1. 12.   Tidak akan dizalimi dan ditindas oleh kekuasaan Jahiliyah kerana cara berdakwah yang tidak mencabar dan mengancam kekuatan dan kekuasaan Jahiliyah;

 

 1. 13.   Tidak bersedia untuk melancarkan Jihad dan Perang terhadap Jahiliyah dan kekuasaan jahiliah serta tidak bercadang untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia.

 

Inilah jalan dan metod perjuangan Rasulullah saw semasa dalam era Mekah yang sama sekali berbeza dan berkontradiksi dengan jalan dan cara umat Islam kita di Malaysia kini dalam menangani masaalah agama demokrasi dan kerajaan demokrasi kita yang syirik dan kufur ini. Baginda memisah dan mengasingkan kumpulan umat Islam daripada masyarakat Jahiliyah dan meletakkanya di bawah kepimpinan yang baru yang dipimpin oleh Baginda sendiri yang mencabar dan mengancam kepimpinan Jahiliyah. Baginda mengamalkan sikap dan tindakan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah, kepimpinan Jahiliyah dan kerajaan Jahiliyah Mekah. Setelah mencapai kekuatan, Baginda telah melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas orang-orang kafir dan ke atas seluruh kekuatan dan kekuasaan kufur yang meletakkan  seluruh Tanah Arab di bawah kekuasaan Islam, dan para Khalifah Islam pada zaman-zaman kemudiannya telah melakukan segala serangan dan penaklukan secara besar-besaran melalui metod Jihad, Perang dan Revolusi yang meluaskan empayar Islam daripada Atlantik sehingga ke Pasifik. 

 

Sebaliknya kehidupan umat Islam kita kini adalah kehidupan yang sama sekali berkontradiksi dalam segala segi dan aspek dengan kehidupan Rasulullah saw. Segala kontradiksi seperti ini membawa kepada kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan seluruh kita kini daripada agama Allah.

 

Firman Allah : al-Imran 32

Katakanlah : Taatlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu berpaling , maka sesungguhnya Allah tidak kasihkan orang-orang kafir.

 

Ayat al-Quran seperti di atas ini menyampaikan kepada kita mengenai kedudukan umat Islam kita di Malaysia kita kini yang berjuang mengikut jalan dan metod yang sama sekali berkontradiksi dengan Sunnah Rasulullah saw, mereka itu adalah disifatkan Allah sebagai orang-orang yang kafir. Ungkapan “jika kamu berpaling” adalah dimaksudkan kepada metod perjuangan umat Islam kita kini yang mengamalkan sistem politik demokrasi adalah metod perjuangan yang berkontradiksi dengan metod perjuangan Rasulullah saw yang menjadikan seluruh mereka itu sebagai orang-orang kafir. Ungkapan al-Quran “Allah tidak suka orang-orang kafir “ adalah dimaksudkan bahawa umat Islam kita yang mengamalkan sistem politik demokrasi kita ini yang berbeza dan berkontradiksi dengan metod perjuangan Rasulullah saw adalah dihukumkan Allah sebagai orang-orang kafir. Umat Islam kita kini adalah disifatkan Allah sebagai orang-orang kafir mengikut ayat di atas ini kerana cara dan metod perjuangan mereka itu adalah berbeza dan berkontradiksi dengan cara dan metod perjuangan Rasulullah saw.

 

Bukan sahaja Metod Islam daripada Allah dan Rasul-Nya ini tidak boleh diubah suai dan ditukar ganti mengikut konsepsi dan pemikiran Islam (33:36), malah setiap tindakan dan langkah yang ditauladani Rasullullah s.a.w. dalam setiap fasa dan peringkat perjuangan Baginda itu, hendaklah ditaati dan dijejaki dengan keterperincian yang semaksimum mungkin yang boleh mempastikan keterpeliharaan dua ciri utama bagi sesuatu perjuangan Islam –  kesempurnaan Aqidah Islam di sepanjang hayat perjuangan itu dan keterangsangan semangat radikalisme dan kebangkitan di kalangan massa umat Islam.

 

Firman Allah: al-Imran 31

Katakanlah: Jika benar kamu mengasihi Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mengasihimu serta mengampunkan dosa-dosa kamu.

 

Setiap tindakan dan langkah dalam perjuangan Rasulullah s.a.w itu hendaklah diikuti dan dijejaki dengan tepat dan terperinci supaya tercapai kebangkitan dalam perjuangan Islam kita di samping tetap memelihara kesempurnaan Aqidah Islam. Hanya Metod Islam dengan segala detailnya yang datang daripada Allah dan Rasul-Nya sahaja yang berkemampuan untuk membawa kepada radikalisme dan revolusi.

 

Firman Allah: an-Nisa 65

Maka demi Tuhanmu (Wahai Muhammad)! Mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya.

 

Metod Islam hendaklah diterima dan diredhai oleh massa umat Islam dan oleh seluruh para pejuang Islam kerana ianya adalah daripada Allah dan Rasul-Nya. Mereka yang tidak bersetuju dan bersikap tidak positif terhadap Metod Islam daripada Allah dan Rasul-Nya serta mereka tidak mengamalkannya dalam perjuangan mereka adalah orang-orang yang mengkufur ingkarkan Allah s.w.t. dan telah terkeluar daripada agama Allah. Apa jua metod perjuangan yang lain daripada Allah dan Rasul-Nya, yang direka bentuk dan diilhamkan oleh pemikiran kita sendiri, mungkin di atas rasionaliti “exigencies”, atau kerana ianya berkeupayaan untuk dipraktikkan dengan cara yang lebih mudah, ringkas, cepat dan tanpa risiko yang tinggi, ianya tetap juga merupakan metod perjuangan yang tidak boleh diterima oleh Islam kerana ianya adalah satu penyimpangan daripada apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan juga satu percanggahan dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ .

 

Firman Allah: al-Baqarah 257

Allah Pemimpin orang-orang beriman. Ia mengeluarkan mereka daripada kegelapan (kufur) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin mereka ialah Taghut yang mengeluarkan mereka daripada cahaya (iman) kepada kegelapan (kufur). Mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya.

 

Metod Islam adalah metod yang dipimpin oleh Allah s.w.t., iaitu jalan al-Quran, Sunnah dan Sirah. Allahlah sahaja yang layak dan berhak untuk memimpin seluruh umat manusia di bumi ke jalan yang benar sedangkan jalan demokrasi kita ini adalah jalan yang sesat dan rosak serta yang syirik dan kufur kerana ianya adalah dipimpin oleh Taghut. Allah memimpin kita daripada kesesatan kepada keimanan sedangkan Taghut memimpin kita daripada keimanan kepada kesesatan – khususnya Taghut memimpin kita agar kita terus kekal mengamalkan sistem politik demokrasi yang syirik dan kufur ini dan agar kita terus kekal dan selesa dalam kesyirikan dan kekufuran.

 

Orang-orang yang mengamalkan agama demokrasi dengan mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi serta mereka menyetujui dan meredhai terhadap sistem politik demokrasi, padahal agama demokrasi dan segala peraturan dan undang-undang demokrasi ini adalah agama manusia yang syirik dan kufur, mereka itu adalah orang-orang kafir. Seseorang individu yang wujud dan hidup di bawah sistem politik demokrasi kita ini dapat memelihara dan mempertahankan kesempurnaan pegangan dan amalan kalimah Laailaahaillallah dengan cara mengamalkan segala dasar, sikap, tindakan dan amalan seperti mana yang dikenalpastikan di sini :

 

 1. 1.     Memahami, menyedari dan meyakini kesyirikan dan kekufuran demokrasi;

 

 1. 2.     Mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran demokrasi dan kerajaan demokrasi dan mengisytiharkan perintah Allah untuk menghancurkannya melalui Jihad, Perang dan Revolusi untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah Negara Islam;

 

 1. 3.     Tidak mengambil bahagian dan mengamalkan sistem politik demokrasi;

 

 1. 4.     Memisah, memencil dan mengasingkan diri daripada demokrasi, kerajaan demokrasi dan segala proses politik demokrasi;

 

 1. 5.     Tidak meredhai dan menyetujui demokrasi dan kerajaan demokrasi, malah memusuhi dan membencinya;

 

 1. 6.     Tidak menghalal dan membolehkan amalan demokrasi dan sistem politik demokrasi;

 

 1. 7.     Mengamalkan sikap dan tindakan-tindakan untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap demokrasi dan kerajaan demokrasi;

 

 1. 8.     Mengamalkan sikap tanpa kompromi dan berkonfrantasi dengan kerajaan demokrasi sehingga ia mengalami kehancuran;

 

 1. 9.     Tidak bersikap “neutral”, berkecuali dan berdiam diri terhadap kerajaan demokrasi;

 

 1. 10.   Membentuk dan menyertai satu Pergerakan Islam untuk menentang dan menjatuhkan kerajaan demokrasi dan untuk memperjuangkan Islam melalui Metod Islam supaya ia muncul sebagai satu agama yang berkuasa dan memerintah dengan menguatkuasakan segala undang-undang dan sistem hidup daripada Allah.

 

Segala sikap dan tindakan seperti mana yang dikenalpastikan di atas ini adalah tergolong ke dalam bahagian AQIDAH, oleh itu sesiapa yang mempercayainya, dan seterusnya ia mentaati dan mematuhinya, ianya bererti bahawa ia telah memelihara kesempurnaan Laailaahaillallah, ia beriman kepada Allah dan berada di dalam agama Allah. Sebaliknya sesiapa yang tidak mempercayainya, dan justeru ia tidak mengamalkannya serta ia tidak mentaati dan mematuhinya, ia adalah seorang yang menolak dan mengingkari kalimah Laailaahaillallah, ia tidak beriman kepada Allah dan tidak berada di dalam agama Allah.

 

Umat Islam kita adalah diperintahkan Allah agar kita memberontak dan melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi untuk menjatuh dan menghancurkan kerajaan demokrasi dan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur ini. Kebangkitan dan kesediaan umat Islam kita untuk memberontak sewajarnya lahir daripada sifat KEBENCIAN kita yang kuat kepada kezaliman dan penindasan yang wujud dalam agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur ini bersekali dengan KEBENCIAN kita yang kuat kepada kezaliman dan penindasan yang wujud dan beroperasi dalam segala institusi demokrasi yang kufur seperti Parlimen, Dun, dan Raja-Raja Melayu kita, dan kebangkitan dan kesediaan kita untuk memberontak sewajarnya lahir daripada KEINGINAN dan KEMAHUAN kita yang kuat kepada keadilan, kebebasan dan keamanan yang wujud dalam kerajaan Islam, peraturan dan undang-undang Islam dan sistem kehidupan Islam. Faktor yang paling induk yang mendorongkan kebangkitan dan kesediaan kita untuk memberontak terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah kerana KETAATAN dan KEPATUHAN kita yang total kepada perintah Allah sahaja serta KESETIAAN kita yang tidak berbelah bagi kepada Allah swt sahaja yang kedua-duanya ini lahir daripada lubuk hati kita yang sepenuhnya BERTAQWA kepada Allah swt.

 

Kebencian kita kepada Raja-Raja Melayu kita ini adalah KEIMANAN kita kepada Allah kerana mereka itu adalah satu institusi yang syirik dan kufur yang memunculkan kezaliman dan penindasan ke atas umat manusia yang mewajarkan kita untuk diperintahkan Allah untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas mereka! Orang-orang yang menyetujui dan menyokong Raja-Raja Melayu kita adalah orang-orang yang menyetujui dan menyokong kesyirikan dan kekufuran yang mengeluarkan mereka itu daripada agama Allah. Selagi kita menyetujui dan menyokong Raja-Raja Melayu kita selama itulah kita tidak akan membenci demokrasi dan sistem politik demokrasi yang syirik dan kufur ini dan selama itulah pula kita tidak mempunyai keinginan untuk memberontak terhadap kerajaan demokrasi kita ini dan terhadap mereka, iaitu terhadap Raja-Raja Melayu kita. Demi mempertahankan kedudukan Raja-Raja Melayu kita, kita sanggup untuk mengetepikan perintah Allah untuk memberontak terhadap kerajaan demokrasi kita ini dan terhadap Raja-Raja Melayu kita, sebaliknya kita memilih untuk memberontak terhadap Allah kerana kita terus menerus menyetujui dan menyokong Raja-Raja Melayu kita, ini bererti kita sanggup untuk menjadi kafir semata-mata kerana kesetiaan kita kepada Raja-Raja Melayu kita – alangkah bodoh, sombong dan hinanya orang-orang Melayu kita ini ! 

 

Firman Allah : al-Anaam 123

Dan demikianlah Kami jadikan di dalam setiap negeri pembesar-pembesar yang jahat supaya mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu dan sebenarnya mereka tidak melakukan tipu daya melainkan kepada diri mereka sendiri , tetapi mereka tidak sedar.

 

Firman Allah an-Naml 34

Raja perempuan itu berkata : “Sesungguhnya Raja-Raja apabila masuk ke sebuah negeri mereka merosakkannya dan mereka menjadikan penduduknya yang mulia, hina dina dan sedemikian itulah mereka akan lakukan. 

 

Raja-Raja Melayu kita adalah disifatkan Allah sebagai para pembesar yang JAHAT kerana mereka ini telah melakukan segala tipudaya terhadap seluruh umat Islam kita di dalam negara kita ini. Raja-Raja Melayu kita ini mengamal, memperkasa dan  mempertahankan Perlembagaan Negara kita yang syirik dan kufur dan mereka turut juga membuat segala peraturan dan undang-undang manusia yang syirik dan kufur, itulah di antara sebab-sebabnya mengapakah mereka ini adalah disifatkan Allah sebagai para pembesar yang melakukan kerosakan ke atas manusia dan yang menzalimi, menjahati serta menghina manusia – demikianlah kelaziman sifat dan tabiat para Raja di bumi termasuklah Raja-Raja Melayu kita ini!

 

Raja-Raja Melayu kita ini adalah para penderhaka kepada Allah dan para pengkhianat kepada bangsa kita kerana mereka itu telah membantu dan menyebelahi British dalam menjajah Tanah Melayu kita dahulu dan mereka kesemuanya itu telah menentang kebangkitan para pemberontak Melayu yang memberontak terhadap penjajahan British itu, di antaranya mereka menentang para pemberontak yang terbilang seperti Datuk Seri Maharaja Lela, Raja Mahadi, Datuk Bahaman, Tok Gajah, Mat Kilau, Haji Abdul Rahman Limbong, Tok Janggut dan ramai yang lain lagi. Seluruh Raja Melayu kita yang membantu British dan menentang para pemberontak Melayu kita pada zaman permulaan penjajahan British dahulu itu, mengikut hukum Islam, mereka itu adalah orang-orang kafir. Oleh yang demikian, Raja-Raja Melayu yang ada pada hari adalah daripada keturunan Raja-Raja kita yang kafir. Raja-Raja Melayu kita yang ada pada hari ini adalah ahli-ahli Freemason yang berperanan sebagai agen-agen Yahudi yang mempertahankan kerajaan demokrasi Malaysia kita ini daripada mengelami keruntuhan dan kehancuran yang turut bererti mereka adalah benteng-benteng yang mempertahan dan mengekalkan penjajahan Yahudi ke atas kita.

 

Sehingga ke hari ini Raja-Raja Melayu kita ini masih lagi giat mengkhianati bangsa kita dengan memberi kayu balak dan tanah serta kemudahan-kemudahan yang lain milik kerajaan kepada orang-orang kafir untuk kekayaan orang-orang kafir. Justeru sikap kita yang membenci Raja-Raja Melayu kita ini adalah KEIMANAN kita kepada Allah kerana mereka ini adalah para Taghut yang jahat dan zalim kerana mereka mempertahankan Perlembagaan Negara kita yang syirik dan kufur ini, kerana mereka mengabsahkan kelulusan undang-undang yang kafir dan kerana mereka mempertahankan penjajahan Yahudi ke atas kita dan mereka mengkayakan orang-orang kafir yang berada di dalam negara kita ini – mereka ini adalah musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita yang diperintahkan Allah untuk diperangi dan dihapuskan daripada muka bumi kita ini untuk membebas dan memerdekakan kita daripada penjajahan Yahudi dan untuk kembali kepada jalan yang benar.

 

Umat Islam di Malaysia kita ini adalah disifatkan Allah swt sebagai orang-orang yang sempurna beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan berpegang teguh kepadanya sekiranya mereka melakukan perkara-perkara seperti berikut :

 

 1. 1.     Mereka menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap demokrasi dan kerajaan demokrasi Malaysia kita ini,

 

 1. 2.     Mereka tidak mengamalkannya dan mereka memusuhi dan membencinya;

 

 1. 3.     Mereka mengingini dan menghendaki supaya demokrasi dan kerajaan demokrasi kita ini dijatuh dan dihancurkan untuk kemudiannya digantikan dengan kerajaan Allah;

 

 1. 4.     Ke arah mencapai matlamat ini mereka mengingini dan menghendaki untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas kerajaan demokrasi Malaysia kita ini.

 

Permusuhan dan kebencian kita terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita ini serta keinginan kita untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi terhadapnya ini adalah KEIMANAN kita kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan berpegang teguh kepadanya, tanpanya bererti kita bukanlah daripada golongan orang-orang yang beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

 

Firman Allah : al-Baqarah 193

Berperanglah sehingga tiada lagi fitnah dan jadilah agama itu hanya untuk Allah.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Jika ayat ini – ketika turunnya – sedang menghadapi kekuatan kaum musyrikin di Semenanjung Tanah Arab yang bertindak menindas orang ramai dan menghalangkan perkembangan agama Allah, namun maksud ayat ini adalah umum dan arahannya tetap kekal berterusan (pada bila-bila masa). Anjuran Jihad kekal berterusan sehingga hari kiamat. Kini setiap hari ada sahaja kuasa zalim yang menghalangkan orang ramai daripada agama Allah, iaitu menghalangkan mereka mendengar dakwah Allah dan beriman dengan-Nya setelah mereka yakin kepada kebenarannya dan berpegang dengannya dengan aman. Kaum Muslimin adalah ditugaskan pada setiap waktu supaya meleburkan kuasa yang zalim ini dan membebaskan orang ramai daripada penindasnya agar mereka dapat mendengar dakwah Allah, memilih agama Allah dan mendapat hidayat Allah.

 

Larangan terhadap penindasan itu diulangkan sekali perbicaraannya setelah dikecam dan disifatkannya sebagai perbuatan yang lebih kejam daripada melakukan pembunuhan. Ulangan ini menyarankan betapa besarnya perkara ini dalam pandangan Islam, juga mewujudkan satu dasar yang amat besar yang mengadakan – pada hakikatnya – satu hari lahir yang baru bagi manusia di tangan al-Quran, iaitu satu hari lahir yang meletakkan nilai manusia pada nilai aqidahnya, di mana hidup seseorang manusia itu diletakkan di sebelah daun neraca dan diletakkan pula aqidahnya di sebelah daun neraca yang satu lagi, kemudian neraca aqidah itu menjadi berat. Begitu juga mengikut dasar ini dapat ditentukan siapakah musuh-musuh manusia-manusia yang beriman dan menyakiti orang-orang Islam kerana keIslaman mereka. Merekalah orang-orang yang menafikan umat manusia daripada sebesar-besar unsur kebaikan dan menghalangkan mereka daripada agama Allah, dan merekalah golongan yang wajib diperangi dan dibunuh oleh kaum Muslimin di mana sahaja mereka jumpai.

 

Dasar agung yang disyariatkan oleh Islam di dalam ayat-ayat pertama al-Quran yang diturun mengenai peperangan ini masih lagi berkuat kuasa, dan Aqidah Islam juga masih terus menghadapi orang-orang yang mencerobohinya dan mencerobohi pemeluk-pemeluknya dengan berbagai-bagai cara, dan penindasan dan tindakan-tindakan kejam juga masih terus menimpa orang-orang yang beriman dalam bentuk individu, kelompok-kelompok dan umat-umat seluruhnya pada sesetengah waktu. Dan setiap mereka yang menghadapi penindasan terhadap agamanya dalam apa-apa bentuk sekalipun adalah diwajibkan bangkit melawan dan berperang, dan menegakkan dasar agung yang disyariatkan oeh Islam itu. Oleh sebab itu kelahiran dasar ini merupakan hari lahir yang baru bagi umat manusia.

 

Ini adalah ayat Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF, iaitu untuk menyerang dan memerangi musuh-musuh Islam sebelum atau tanpa terlebih dahulu Islam diserang, diperangi, dizalimi, ditindas dan disakiti oleh musu-musuh itu. Apabila wujud dan tertegaknya sahaja sebuah kerajaan manusia yang tidak menjalankan undang-undang Allah seperti mana kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, Allah memerintahkan kita supaya bangkit untuk MEMBERONTAK dan MEMERANGINYA sehingga ianya mengalami keruntuhan dan kehancuran yang total untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Islam.

 

“Fitnah” dalam ayat ini adalah dimaksudkan kepada penindasan, iaitu penindasan yang wujud dalam bentuk peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia. Peraturan dan undang-undang ciptaan manusia itu adalah kekufuran, dan setiap kekufuran itu disifatkan Allah sebagai PENINDASAN, KEZALIMAN, ANCAMAN, PENCERBOHAN, KEJAHATAN dan KEROSAKAN kepada manusia di bumi. Kerajaan, pemerintahan dan otoriti Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis yang mengabdikan manusia kepada kekuasaan manusia adalah satu “fitnah” yang diperintahkan Allah s.w.t. untuk diperangi. Selagi “fitnah” itu wujud, selama itulah perang dikehendaki untuk dilancarkan sehingga “fitnah” itu, iaitu kerajaan, pemerintahan dan otoriti demokrasi itu, mengalami keruntuhan dan kehancuran yang total; dan “jadilah agama untuk Allah”, iaitu sehingga Islam sahajalah yang menjadi agama yang tunggal yang berkuasa dan memerintah, serta yang supreme dan dominan ke atas seluruh kekuasaan manusia yang lain dan ke atas seluruh umat manusia di bumi.

 

Firman Allah : al-Hajj 40

Sekiranya Allah tidak menjatuhkan segolongan manusia dengan segolongan yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja, dan sinagog-sinagog dan juga masjid-masjid yang sentiasa disebut nama Allah dengan banyak padanya.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran- al-Hajj 40) :

Kuasa-kuasa jahat dan sesat sentiasa bertindak di dunia ini. Pertarungan tetap berterusan di antara baik dan jahat, di antara hidayat dan kesesatan. Perjuangan tetap berterusan di antara kekuatan-kekuatan keimanan dengan kekuatan-kekuatan kezaliman sejak Allah menciptakan insan.

 

Kejahatan bertindak liar dan kebatilan mempunyai senjata. Oleh sebab itu ia bertindak tanpa silu malu, ia menyerang tanpa kasihan belas. Ia boleh menyelewengkan manusia daripada kebaikan apabila mereka telah menemui jalannya. Ia boleh menyesatkan mereka daripada kebenaran apabila mereka telah membuka pintu hati menerimanya. Oleh itu keimanan, kebaikan dan kebenaran pasti mempunyai kekuatan yang dapat melindinuginya daripada serangan yang kejam, memeliharanya daripada fitnah dan menjaganya daripada duri-duri dan racun-racun.

 

Allah tidak mahu meninggalkan keimanan, kebaikan dan kebenaran menentang kuasa-kuasa kezaliman, kejahatan dan kebatilan dengan tangan kosong tanpa senjata atau dengan semata-mata berpegang dengan kekuatan iman dalam hati, dengan persebatian kebenaran  dalam fitrah semulajadi dan dengan kedalaman akal tunjang kebaikan dalam sanubari, kerana kekuatan kebendaan yang dimiliki kebatilan itu boleh menggoncangkan hati, boleh mengelirukan jiwa dan boleh menyesatkan fitrah, di samping itu kesabaran dan daya ketahanan menanggung penderitaan itu mempunyai batas dan hadnya. Daya tenaga dan kekuiatan manusia juga ada titik penghabisannya. Dan Allah Maha Arif dengan hati dan jiwa manusia. Oleh sebab itu Allah tidak mahu meninggalkan kaum mukmin, menjadi korban fitnah (orang-orang kafir). Apabila mereka telah bersiap sedia untuk menentang dan mempertahankan diri serta mempunyai kelengkapan yang cukup, maka mereka telah diizinkan berperang untuk menangkis pencerobohan.

 

As-sawami  (biara-biara) ialah rumah-rumah ibadat yang terpencil para paderi . Al- Biya ialah gereja-gereja kaum Kristian umumnya. Ia lebih luas daripada biara-biara, dan as-Salawat ialah rumah-rumah ibadat kaum Yahudi dan al-Masajid ialah rumah ibadat kaum Muslimin.

 

Semua rumah-rumah ibadat akan terancam kepada perobohan walaupun rumah-rumah itu merupakan rumah-rumah suci yang didirikan khusus untuk beribadat kepada Allah, kerana ia mengikut  pandangan kebatilan, alasan bahawa rumah-rumah itu banyak disebutkan nama Allah tidak dapat menolaknya daripada perobohan dan tiada yang dapat melindungkan keselamatan rumah-rumah suci itu melainkan (sunnatullah) yang menolak setengah pencerobohan manusia dengan penentangan daripada setengah manusia yang lain, iaitu penolakan dan pertahanan yang dilakukan oleh pembela-pembela aqidah terhadap musuh-musuh mereka yang mencabul kehormatan rumah-rumah suci dan para penghuninya. Kebatilan selalu bersikap sewenang-wenang. Ia tidak berhenti-henti mencabul dan menceroboh kecuali ia ditentang dan dilawan dengan kekuatan yang sama. Kebenaran itu tidak cukup dengan  kebenarannya sahaja untuk melawan pencerobohan kebatilan, malah ia harus mempunyai kekuatan yang dapat melindung dan mempertahankan keselamatannya.     

 

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa kita diperintahkan Allah supaya melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas mana-mana negara kufur tanpa terlebih dahulu kita ini diserang, diperangi dan dizalimi oleh mereka itu, dan walaupun negara-negara itu tidak ingin berperang dengan kita dan sentiasa menghulurkan tangan persahabatan kepada kita, kita tetap dikehendaki dan diperintahkan Allah supaya menyerang dan memerangi mereka semata-mata kerana itu adalah Jihad, Perang dan Revolusi yang bertujuan untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia yang wujud dan berlaku di dalam negara-negara itu. Inilah Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Jihad, Perang dan Revolusi yang dilancarkan oleh umat Islam kita ke atas sesuatu kuasa dan kekuatan politik yang syirik dan kufur adalah jelmaan dan manifestasi sifat-sifat kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang berbentuk aktif, bertindak, radikal dan revolusyeneri. Dalam konteks ini kita berkemampuan untuk membuat pengamatan bahawa Jihad, Perang dan Revolusi ini adalah berasal dan bersumberkan daripada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

 

Khalifah Saiyyidina Umar ra telah menyerang, memerangi dan membunuh bangsa Farsi tanpa sebarang kezaliman dan provokasi daripada Raja dan kerajaan Farsi terhadap Islam dan kekuasaan Islam, tetapi itu adalah  semata-mata kerana Islam menjalankan tanggungjawab untuk membebaskan rakyat Farsi daripada pengabdian manusia kepada kuasa manusia dan supaya akhirnya mereka itu mengabdikan diri mereka kepada kuasa Allah di bawah kerajaan Allah di bumi Farsi itu sendiri. Rakyat Farsi tidak merayu atau memohon untuk dibebaskan, malah mereka itu kesemuanya bersetuju dan menyokong Raja dan kerajaan mereka, namun  peranan dan tanggungjawab kekuasaan Islam itu adalah untuk membebaskan mereka itu daripada belenggu pengabdian manusia kepada kerajaan manusia dengan pelancaran Jihad dan Perang.

 

Sekirannya Khalifah Umar al-Khattab ra tidak melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuk yang OFENSIF ke atas Farsi dalam peperangan al-Qadisyiyyah itu yang bertujuan untuk menghapuskan sistem kerajaan yang mengabdikan manusia kepada kuasa manusia, akan berlaku di bumi Farsi itu KEROSAKAN yang amat besar. Peperangan al-Qadisyiyyah itu adalah satu manifestasi dalam alam realiti akan doktrin FUNDAMENTALISME Yang Maha Agung yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Doktrin fundamentalisme dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ seperti inilah yang DISEMBUNYIKAN oleh para ulama dan intelek Islam kita daripada diketahui dan difahami oleh seluruh massa umat Islam kita baik di Malaysia mahupun di dunia ini seluruhnya, dan ayat-ayat al-Quran (al-Baqarah : 251, Hajj : 40) seperti inilah di antara ayat-ayat yang selalunya dipesong dan disalah ertikan oleh mereka ini dengan sengaja dan terancang supaya seluruh umat Islam kita terus berada dalam kebingungan, kebodohan dan kesesatan.

 

Kita kini wujud dan hidup di dunia ini tanpa Jihad, Perang dan Revolusi kerana :

 

 1. 1.     Kita tidak menyedari bahawa ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu bererti menghapuskan kekuasaan kufur dan sistem kehidupan kufur dengan Jihad, Perang dan Revolusi;

 

 1. 2.     Kita tidak menyedari bahawa ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu bererti menegakkan kekuasaan Islam dan sistem kehidupan Islam di bumi dengan Jihad, Perang dan Revolousi;

 

 1. 3.     Kita tidak menyedari mengenai pengertian Jihad, Perang dan Revolusi dalam Islam serta hubung kaitnya yang rapat dengan politik, kerajaan, negara dan pemerintahan.

 

Umat Islam kita kini wujud dan hidup di dunia ini dalam keadaan kita yang pasif, lembik, mengundur diri dan kompromi, serta kita akur dan tunduk dengan hina kepada segala kehendak, pandangan dan saranan orang-orang kafir atau agen-agen mereka dengan segala pemikiran kufur mereka.

 

Rasulullah saw dan para Rasul yang terdahulu diutuskan ke bumi bukan sahaja terhad setakat untuk mendirikan solat, puasa, zakat, haji dan seluruh syiar ibadat yang lain kepada Allah sahaja, malah MISI mereka yang paling utama sekali di bumi ini adalah untuk meruntuh dan menghapuskan KERAJAAN-KERAJAAN MANUSIA yang syirik dan kufur ini untuk kemudiannya digantikan dengan KERAJAAN ALLAH. Umat Islam diutuskan kepada manusia untuk mencapai MISI ISLAM atau Matlamat ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang Maha Agung di bumi, iaitu  :

 

 1. 1.     Menghapuskan sistem kehidupan manusia yang wujud dan berkuat kuasa di bawah sesebuah kerajaan manusia, seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, yang menjalankan peraturan dan undang-undang manusia, melalui Jihad, Perang dan Revolusi;

 

 1. 2.     Menegakkan sistem kehidupan Allah yang akan diwujud dan dikuat kuasakan di bawah sesebuah kerajaan Allah yang akan menjalankan segala peraturan dan undang-undang Allah melalui Jihad, Perang dan Revolusi;

 

 1. 3.     Menjadikan Islam sebagai agama yang NOMBOR SATU di dunia, yang terkuat dan paling berkuasa, yang mengatasi dan menundukkan seluruh kekuatan dan kekuasaan orang-orang kafir di bumi ini melalui Jihad, Perang dan Revolusi.

 

Ini adalah matlamat-matlamat ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang utama dan agung di sisi Allah swt yang diperintahkan-Nya ke atas kita agar kita memperjuangkannya dengan segala kesungguhan, keazaman dan ketaqwaan yang amat mendalam melalui Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF – iaitu menyerang dan memerangi musuh-musuh Islam tanpa terlebih dahulu kita ini diserang dan diperangi oleh mereka itu.

 

Dalam merealisasikan Misi Islam yang Maha Agung ini dalam perjuangan kita, Allah memerintah dan menghendaki supaya kita mencapai ketiga-tiga matlamat yang utama melalui Jihad, Perang dan Revolusi :

 

 1. 1.     MENGHAPUSKAN KERAJAAN MANUSIA seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini serta seluruh kerajaan manusia yang lain di dunia ini agar kejayaan perjuangan kita itu dapat memainkan peranan-peranannya untuk :

 

 • Menghapuskan undang-undang manusia dalam seluruh bidang kehidupan manusia;
 • Menghapuskan sistem kehidupan manusia daripada ciptaan dan pemikiran manusia;
 • Menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia;
 • Menghapuskkan sistem manusia menyembah manusia.

 

 1. 2.     MENEGAKKAN KERAJAAN ALLAH di bumi ini, iaitu kerajaan yang akan menjalankan peranan-peranannya untuk :

 

 • Menegakkan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia;
 • Menegakkan sistem kehidupan manusia daripada ciptaan dan pemikiran Allah;
 • Menegakkan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan Allah;
 • Menegakkan sistem manusia menyembah Allah sahaja.

 

 1. 3.     MENEGAKKAN kekuatan dan kekuasaan Islam agar ianya muncul sebagai agama NOMBOR SATU di dunia, iaitu untuk :

 

 • Menegakkan hegemoni Islam yang mengatasi dan menundukkan seluruh kekuatan dan kekuasaan kafir dan orang-orang kafir baik di Malaysia mahupun di dunia ini
 • Menegakkan kekuatan dan kekuasaan Islam dalam bidang-bidang ilmu dan teknologi, dan dalam bidang-bidang politik, ekonomi dan militeri.

 

Sifat agama Allah seperti ini adalah sama sekali berbeza dan berkontradiksi dengan sifat-sifat agama Islam yang kini sedang diimani, dianuti dan diamalkan oleh seluruh massa umat Islam kita di dunia ini kerana perjuangan utama kita kini hanyalah terbatas kepada menyembah Allah dalam solat, puasa, zakat, haji dan seluruh ibadat ritual yang lain sahaja, sedangkan :

 

 1. 1.     Kita tidak mengetahui bahawa Allah memerintahkan kita supaya BERJIHAD DAN BERPERANG dalam bentuk yang OFENSIF untuk :

 

 • Menghapuskan kerajaan manusia;
 • Menghapuskan peraturan dan undang-undang manusia;
 • Menghapuskan sistem kehidupan manusia daripada ciptaan dan pemikiran manusia;
 • Menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia;
 • Menghapuskan sistem manusia menyembah manusia.

 

 1. 2.    Kita tidak mengetahui bahawa Allah memerintahkan kita supaya BERJIHAD DAN BERPERANG dalam bentuk yang OFENSIF untuk :

 

 • Menegakkan kerajaan Allah di bumi;
 • Menegakkan sistem peraturan dan undang-undang Allah;
 • Menegakkan sistem kehidupan manusia daripada ciptaan dan pemikiran Allah;
 • Menegakkan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan Allah;
 • Menegakkan sistem manusia menyembah Allah sahaja di bumi kita ini.

 

 1. 3.    Kita tidak mengetahui bahawa Allah memerintahkan kita supaya BERJIHAD DAN BERPERANG dalam bentuk yang OFENSIF untuk :

 

 • Menghapuskan seluruh kekuatan dan kekuasaan kufur di dunia;
 • Menegakkan hegemoni Islam yang mengatasi dan menundukkan seluruh kekuatan dan kekuasaan kafir dan orang-orang kafir baik di Malaysia mahupun di dunia ini;
 • Menegakkan kekuatan dan kekuasaan Islam dalam bidang-bidang ilmu dan teknologi, dan dalam bidang-bidang politik, ekonomi dan militeri.

 

Sikap dan dasar kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, mengikut konsep al-Quran adalah dalam bentuk pelancaran JIHAD, PERANG dan REVOLUSI dalam bentuknya yang OFENSIF, iaitu menyerang dan memerangi musuh-musuh Islam tanpa para pejuang Islam kita ini terlebih dahulu diserang, diperangi dan dizalimi oleh mereka. Tujuan pelancaran Jihad dan Perang dalam bentuk yang OFENSIF seperti ini adalah untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia yang sedang wujud, beroperasi dan berkuatkuasa di dalam kerajaan Malaysia kita ini.

 

Firman Allah : Yusuf 108

“Katakanlah : Inilah jalan perjuanganku, di mana aku dan orang-orang yang mengikutku mengajak kamu kepada agama Allah dengan bukti yang jelas. Maha Suci Allah dan aku bukannya daripada golongan musyrikin. 

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Yakni kami sekelian berada di dalam hidayat dan cahaya petunjuk daripada Allah . Kami mengetahui jalan kami dengan jelas dan kami berjalan mengikutinya dengan pandangan, kefahaman dan makrifat yang jelas , kami tidak meraba-raba dan menagak-agak. Itulah keyakinannya yang terang lagi bersuluh. Maha Suci Allah daripada segala sifat yang tidak layak dengan Uluhiyah -Nya. Dan kami sekelian terasing dan berbeza daripada golongan musyrikin.

 

“Dan aku bukannya daripada golongan musyrikin. “

 

Inilah jalan aku. Oleh itu sesiapa yang suka dia boleh ikut, dan sesiapa yang tidak suka, maka aku tetap berjalan terus mengikut jalan yang lurus ini .

 

Para pendakwah kepada Allah pastilah melakukan perbezaan ini. Mereka pasti mengumumkan bahawa mereka merupakan satu umat yang bersendirian dan terpisah daripada orang-orang yang tidak berpegang dengan Aqidah mereka, iaitu tidak menjadi pak turut mereka, tidak mengikut kepimpinan mereka, mereka mengambil haluan yang bersendirian dan tidak bercampur aduk dengan mereka. Para pendakwah agama ini tidak cukup dengan menyeru manusia kepada agama Allah, sedangkan mereka bergelumang di dalam masyarakat Jahiliyah kerana dakwah yang seperti ini tidak membawa kepada sesuatu hasil yang benilai, malah sejak hari yang pertama lagi mereka harus mengumumkan bahawa golongan mereka adalah berlainan daripada golongan Jahiliyah. Mereka membezakan diri mereka dalam bentuk satu kelompok tersendiri di mana tali ikatannya ialah aqidah yang berbeza dan nama  kepimpinannya ialah kepimpinan Islam. Mereka harus membezakan diri mereka daripada masyarakat Jahiliyah dan seterusnya membezakan kepimpinan mereka daripada kepimpinan Jahiliyah .     

 

Kedudukan para pendakwah yang bergelumang dan hanyut dalam masyarakat Jahiliyah dan kekal bernaung di bawah naungan kepimpinan Jahiliyah akan menghapuskan pengaruh yang dibawa oleh aqidah mereka, menghalangkan keberkesanan yang dapat diwujudkan oleh dakwah mereka dan seterusnya menghalangkan segala penarik yang mungkin wujud pada dakwah yang baru itu .

 

Hakikat ini bukan hanya terserlah dalam bidang dakwah para nabi di dalam masyarakat-masyarakat musyrikin sahaja, malah terserlah dalam bidang dakwah umumnya, iaitu setiap kali munculnya Jahiliyah menguasai kehidupan manusia. Nilai-nilai dan ciri-ciri semula jadi Jahiliyah abad dua puluh ini juga tidak berbeza daripada nilai-nilai dan ciri-ciri semua Jahiliyah yang lain yang dihadapi oleh dakwah Islam di sepanjang sejarah .

 

Para pendakwah yang menyangka bahawa mereka boleh mencapai sesuatu hasil yang baik menerusi tindakan turut bergelumang dan hanyut di dalam masyarakat Jahiliyah dan establishment-establishment Jahiliyah dan menerusi penyusupan secara halus ke dalam masyarakat dan establishment-establishment Jahiliyah untuk berdakwah kepada Islam, maka mereka adalah orang-orang yang tidak memahami tabiat agama ini dan caranya mengetuk pintu hati manusia. Jika pejuang-pejuang mazhan-mazhab ilhadiyah (yang tidak percaya kepada Tuhan ) secara terbuka sanggup mendedahkan tanda mereka, barisan hadapan mereka dan arah mereka, garis perjuangan mereka, maka apakah pejuang-pejuang dakwah Islamiyah tidak sanggup mengumumkan tanda istimewa mereka dan cara perjuangan mereka yang secara total berbeza daripada perjuangan Jahiliyah itu? 

 

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa metod perjuangan Islam adalah daripada Allah, iaitu yang bersumberkan al-Quran, Sunnah dan Sirah. Perjuangan melalui proses demokrasi adalah metod Jahiliyah, iaitu metod yang syirik dan kufur yang akan hanya menghasilkan Jahiliyah dan yang tidak mungkin akan tercapai matlamat Islam. Islam mempunyai jalannya dan kepimpinannya yang tersendiri yang terpisah dan berbeza sama sekali daripada jalan dan kepimpinan demokrasi. Islam hendaklah mempamirkan dengan jelas dan terang kepada orang ramai mengenai metod dan jalannya yang istimewa dan berbeza ini dengan seluruh jalan Jahiliyah dan khususnya dengan Jahiliyah demokrasi ini.

 

Firman Allah : al-Israa’ 9

Sesungguhnya al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang betul.

 

Saiyyid Qutb (Milestones) :

“Para pendakwah dan pejuang Islam hendaklah memahami dengan sejelas-jelasnya bahawa agama ini adalah agama yang diwahyukan dan bahawa METODnya, yang sesuai dan harmoni dengan sifat-sifat agamanya, adalah juga didasarkan kepada panduan wahyu. Adalah sesuatu yang mustahil untuk mendiri dan menegakkan satu tatanan hidup agama ini tanpa mengikuti Metodnya yang tersendiri.

 

Seseorang itu hendaklah memahami bahawa agama ini telah datang bukan sahaja untuk mengubah aqidah-aqidah dan amalan-amalan manusia tetapi juga METOD untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam aqidah-aqidah dan amalan-amalan itu. Agama ini membentukkan Aqidah bersama-sama dengan pembentukan sesuatu komuniti itu, ia juga membentuk sistem pemikirannya di samping ia menumpukan tenaganya dalam melaksanakan aspek-aspek praktikalnya. Oleh yang demikian, pembentukan sistem pemikirannya, Aqidahnya, dan cara hidupnya yang tersendiri itu, tidak memerlukan kepada metod yang lain, tetapi ianya terlaksana secara serentak.

 

Daripada huraian di atas, kita sedar bahawa agama ini mempunyai METOD bertindaknya yang tersendiri. Justeru, kita perlu sedar bahawa METOD ini adalah sesuatu yang kekal abadi. Ia tidak terikat kepada sesuatu peringkat, atau sesuatu keadaan dan persekitaran yang tertentu, seumpamanya kepada zaman generasi Islam yang pertama. Sesungguhnya tatanan hidup agama ini tidak akan dapat didiri dan dibangunkan – pada bila-bila masa – melainkan melalui METOD ini sahaja.

 

Peranan Islam ialah untuk mengubah Aqidah-aqidah dan amalan-amalan manusia, bersama-sama dengan sikap, pandangan dan cara berfikir mereka. METODnya adalah diturunkan melalui wahyu dan ianya adalah sama sekali berbeza dengan kesemua metod yang tidak bernilai daripada manusia yang berfikiran cetek.

 

Kita tidak akan berkemampuan untuk menerima panduan Ilahi atau untuk menjalani kehidupan yang berpandukan kepadanya melainkan kita mengamalkan METOD yang diturunkan daripada Allah swt, iaitu METOD yang sememangnya disediakan oleh Allah untuk mengubah pemikiran dan amalan manusia.

 

Apabila kita mencuba untuk menghadkan Islam ke tahap ‘teori’ untuk dikaji, bererti kita telah mengubahkan METOD daripada Allah ini daripada sifat-sifatnya yang semula jadi, dan kita telah merendahkannya ke tahap METOD ciptaan manusia, seolah-olah METOD Allah ini adalah lebih rendah daripada METOD manusia, dan seolah-olah kita hendak meningkatkannya kepada tingkat dan status yang sama tinggi dengan metod ciptaan para hamba-Nya!

 

Pandangan seperti ini adalah amat merbahaya dan mentaliti menyerah kalah ini adalah kerosakan yang besar.

 

Peranan METOD daripada Allah yang dianugerahkan kepada kita – kita yang menjadi pejuang-pejuang Islam ini – adalah untuk membentukkan satu sistem pemikiran yang suci dan bersih daripada segala unsur dan sistem pemikiran Jahiliyah yang sedang berleluasa kini di dunia dan yang telah meracuni kebudayaan kita dengan merosakkan sistem pemikiran kita. Sekiranya kita cuba untuk mengubah agama ini dengan cara mengamalkan METOD yang lain daripada ciri-ciri dan sifat-sifatnya dan METOD yang dipinjam daripada Jahiliyah yang sangat berpengaruh kini, bermakna kita telah merosakkan peranan Islam dalam membebaskan kemanusiaan, dan kita akan kehilangan peluang untuk menghapuskan bebanan cara Jahiliyah yang sedang berleluasa kini, dan yang sedang menguasai seluruh sistem pemikiran kita.

 

Situasi ini adalah penuh dengan bahaya, dan kerugian yang akan kita alami akibat daripadanya, adalah satu malapetaka yang amat besar.

 

METOD bagi pembentukan sesuatu tatanan hidup Islam, adalah tidak kurang pentingnya atau tIdak kurang perlunya daripada Aqidah Islam dan sistem kehidupannya itu sendiri, METOD dan Aqidah tidak pernah terpisah di antara satu dengan yang lainnya. Walaupun kita mungkin tertarik untuk mencanangkan tentang keindahan Aqidah Islam serta sistem Islam, kita jangan melupai bahawa Islam tidak akan terbentuk sebagai satu sistem hidup yang praktikal atau satu pergerakan yang dinamis melalui cara ini (mencanang keindahan Islam).

 

Oleh yang demikian, saya mengulangi bahawa Aqidah Islam hendaklah dijelmakan kepada bentuk satu pergerakan yang praktikal, dan sebaik sahaja ianya telah terbentuk sedemikan rupa, pergerakan Islam itu hendaklah berbentuk satu pancaran dan cermin yang menggambarkan wajahnya yang sebenar.

 

AQIDAH dan METOD adalah sama-sama penting; tidak ada perbezaan di antara kedua-duanya. METOD yang selain daripadanya, walaupun kelihatan menarik sekalipun, tidak akan berkemampuan untuk membentuk satu tatanan hidup Islam di bawah kekuasaan Islam. METOD–METOD yang lain hanya berkemampuan untuk membentuk tatanan-tatanan hidup daripada sistem-sistem pemikiran yang lain ciptaan manusia, tetapi kesemuanya tidak berkemampuan untuk membentuk sistem kita. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan kita untuk mengikuti METOD daripada Allah ini sahaja sepertimana kewajipan kita untuk mentaati cara-cara hidupnya dan kewajipan untuk mempercayai Rukun Iman.”

 

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa perjuangan Islam dalam menegakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ hendaklah hanya diperjuangkan melalui METOD ISLAM sahaja yang didasarkan kepada al-Quran, Sunnah dan Sirah. Bahawa MATLAMAT yang agung dan suci kerana Allah tidak boleh menghalalkan METOD yang bertentangan dengan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, justeru konsep “end justifies the means” daripada Barat ini tidak dapat diterima oleh Islam.

 

Rasulullah saw ditawar dan dipelawa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menjadi Raja yang akan berkuasa dan memerintah di Mekah, namun itu bukanlah Metod Islam untuk memperjuangkan Islam dan justeru Baginda telah menolak segala tawaran dan pelawaan itu. Ini adalah contoh tauladan daripada Rasulullah saw yang melarang dan menegahkan kita dengan jelas dan tegas agar kita tidak mengamalkan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur dan agar kita tidak menjadikan sistem politik demokrasi kita ini sebagai metod, cara dan jalan bagi kita untuk memperjuangkan segala matlamat Islam yang suci dan murni walaupun ianya adalah semata-mata kerana Allah.     

 

Allah melarang kita daripada memperjuangkan Islam melalui amalan sistem politik demokrasi yang syirik dan kufur ini, di antaranya adalah diasaskan kepada hujjah-hujjah berikut :

 

 1. 1.     Tidak ada IJTIHAD dan MASLAHAH dalam masalah AQIDAH, maslahah hanya terhad kepada memilih di antara yang buruk dengan yang lebih buruk atau di antara yang mudharat dengan yang lebih mudharat, tetapi tidak untuk membuat pilihan di antara Allah dengan Taghut, Islam dengan Jahiliyah, Kufur dengan Iman, Tauhid dengan Syirik, Hak dengan Batil;

 

 1. 2.      Tidak ada DHARURAH dalam amalan demokrasi, dharurah hanya dibenarkan dalam situasi yang amat terdesak yang tidak wujud lagi jalan keluar yang lain, iaitu mengikut Imam Ahmad, setelah seseorang itu diikat, atau dikurung atau dipukul dan diseksa, barulah wujudnya prinsip dharurah;

 

 1. 3.     Falsafah “MATLAMAT MENGHALALKAN CARA” tidak dapat diterima oleh Islam kerana ianya adalah falsafah Barat dan cara pemikiran Barat yang syirik dan kufur yang dikembangkan oleh Machiavelli;

 

 1. 4.     Tidak wujud “RUANG-RUANG YANG LUAS” dalam Islam yang membolehkan kita untuk mengamalkan sistem politik demokrasi kerana seluruh demokrasi itu sebenarnya sedang berada di bawah kuat kuasaan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang apabila ianya diamalkan akan tetap dan pasti memasukkan para pengamalnya itu ke dalam kesyirikan dan kekufuran;

 

 1. 5.     Rasulullah saw menolak tawaran orang-orang kafir untuk melantik Baginda sebagai Raja – peristiwa ini berperanan sebagai hujjah yang konkerit dalam menolak segala hujjah yang memboleh dan menghalalkan amalan sistem politik demokrasi seperti  ‘dharurah’, ‘matlamat menghalalkan cara’, dan ‘ruang-ruang luas dalam Islam’;

 

 1. 6.     Rasulullah saw menolak tawaran kaum Yahudi untuk memeluk agama Islam dengan syarat Baginda sanggup untuk menghukum dengan hukuman yang ringan berbanding dengan hukum kitab Taurat;

 

 1. 7.     Membuat sesuatu kesalahan atau melibatkan diri dengan perbuatan yang merosakkan Aqidah Islam secara SENGAJA dan TERANCANG adalah dilarang oleh Allah swt;

 

 1. 8.     Matlamat perjuangan adalah untuk menegakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan cara perjuangannya hendaklah juga dengan berpegang dan memelihara kesempurnaan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ  daripada awal sehingga ke akhirnya;

 

 1. 9.      Allah telahpun menyediakan Metod Islam yang didasarkan al-Quran, Sunnah dan Sirah yang lengkap, sempurna dan terperinci untuk kita amalkan;

 

 1. 10.  Metod Islam adalah daripada Allah yang tidak boleh diubah atau disesuaikan dengan keadaan dan situasi, dan ianya adalah metod yang sentiasa sesuai dan efektif untuk setiap masa dan zaman;

 

 1. 11.  Pergerakan Islam adalah PERGERAKAN FIQHIYAH, iaitu pergerakan yang sentiasa mentaati dan mematuhi segala hukum, peraturan, dasar, konsep dan prinsip Islam dan terutama sekali Aqidah Islam semasa mengoperasikan perjuangannya itu.   .

 

Segala hujjah seperti yang dipaparkan di atas ini menolak konsep ‘MATLAMAT MENGHALAKAN CARA’, ianya adalah pemikiran kufur Barat yang dikemukakan oleh Machiavelli yang sama sekali berkontradiksi dengan hukum al-Quran. Begitu juga fahaman ‘RUANG-RUANG’ yang luas dalam Islam yang kononnya membolehkan amalan sistem politik demokrasi sebagai jalan dan metod perjuangan kita adalah tertolak sama sekali, kerana seluruh ‘RUANG’ di dalam sistem politik kita ini adalah ‘RUANG-RUANG’ yang ‘dikuasai’ dan ‘dimiliki’ oleh kesyirikan dan kekufuran yang membawa seluruh pejuang Islam kita seperti ini kepada kesyirikan dan kekufuran. 

 

Firman Allah : Fatir 10

Sesiapa yang mahukan kemuliaan (maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah), kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allahlah naiknya segala madah yang baik (yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan), dan amal yang soleh pula diangkat-Nya naik ( sebagai amal yang makbul – yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya). dan sebaliknya; orang-orang yang merancangkan kejahatan (untuk mendapat kemuliaan), adalah bagi mereka azab seksa yang berat; dan rancangan jahat mereka (kalau berkesanpun) akan rosak binasa.

 

Ini adalah ayat al-Quran yang soreh, muhkam dan qot’ie yang memerintahkan kita agar kita tidak menjadikan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur ini sebagai jalan dan metod kita untuk memperjuangkan agama Islam kita ini ke arah pembentukan sebuah Negara Islam yang diharapkan untuk melaksana dan menguat kuasakan segala peraturan dan undang-undang Islam dan untuk mewujudkan sistem kehidupan Islam. Dalam ayat di atas ini (Fatir:10), Allah menghendaki agar matlamat perjuangan Islam yang suci dan murni ini hanyalah diperjuangkan melalui jalan dan metod yang suci dan murni yang datang daripada Allah dan Rasul-Nya sahaja. Ayat al-Quran di atas ini (Fatir :10) menjuruskan kepada penetapan bahawa metod perjuangan Islam hanyalah metod al-Quran, Sunnah dan Sirah sahaja dan tidak yang selain daripadanya. Seseorang yang mengamalkan agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur ini, walaupun dikatakan untuk tujuan yang baik dan suci murni semata-mata kerana Allah, al-Quran (Fatir:10) menyifatkan dia sebagai seseorang yang telah dan sedang merancang untuk melakukan kejahatan yang akan diseksa dengan keseksaan yang amat pedih di akhirat nanti – ungkapan ini menyingkap pengertian bahawa Allah melarang kita dengan tegas dan jelas sekali agar kita tidak menjadikan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur ini sebagai jalan dan metod perjuangan kita.

 

Para pejuang Islam dan parti-parti politik Islam di Malaysia kita ini yang pada hari ini berjuang melalui jalan dan metod demokrasi yang syirik dan kufur ini adalah terdiri daripada mereka yang sengaja menolak dan mengingkari ayat al-Quran (Fatir:10) yang jelas dan terang, justeru mereka itu sebenarnya telah mengeluarkan diri mereka daripada agama Allah.

 

Tidak wujud sebarang ‘RUANG’ sedikitpun di dalam agama Islam kita ini yang memboleh dan membenarkan kita untuk mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur ini kerana segala RUANG dalam agama Islam kita ini telah ditutup rapat oleh Nas al-Quran (Fatir :10) yang jelas, terang dan tanpa sebarang keraguan lagi. Setiap ‘RUANG’ di dalam sistem politik demokrasi kita ini sebenarnya kesemunya berada di bawah kekuasaan manusia dan penguat kuasaan segala peraturan dan undang-undang manusia yang bererti bahawa setiap ‘RUANG’ itu sedang berada dalam kesyirikan dan kekufuran yang kesemuanya ini dikehendaki oleh ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk kita kufur ingkarkannya, sekiranya tidak, kita akan mengalami kerosakan Aqidah Islam kita yang boleh mengeluarkan kita daripada agama kita – sekali-kali kita tidak boleh lari daripada realiti ini.

 

Sekian, Terima kasih.

 

WAN SOLEHAH AL-HALBANI

 

TEMERLOH, PAHANG DM

 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 14, 2011 in Uncategorized

 

ISU-ISU UTAMA DALAM PERJUANGAN ISLAM

ISU-ISU UTAMA DALAM PERJUANGAN ISLAM

 

OLEH

 

WAN SOLEHAH AL- HALBANI

 

TEMERLOH, PAHANG DM

 

SALAM,

 

 

Firman Allah : al-Anbia 24

Apakah mereka memilih Tuhan-tuhan selain Allah? Katakanlah : Bawalah dalil-dalil kamu. Kitab ini menyebut cerita orang-orang yang semasa denganku di samping menyebut cerita para Rasul sebelumku. Malah kebanyakan mereka tidak mengetahui Aqidah yang benar, maka kerana itu mereka berpaling daripada-Nya.    

 

Seluruh umat Islam kita baik di Malaysia mahupun di dunia ini kini sedang berada dalam keadaan kita yang SYIRIK dan KUFUR kerana seluruh kita ini adalah orang-orang yang jahil, menyeleweng dan sesat yang tidak mengenali dan memahami mengenai AQIDAH kita yang benar daripada Allah dan Rasul-Nya. Umat Islam kita yang tidak mengenali dan memahami mengenai AQIDAH kita ini mempunyai pengertian bahawa kita tidak beriman dengan AQIDAH kita serta kita tidak mengamalkannya dalam kehidupan kita hari-hari – ini bererti kita telah terkeluar daripada agama kita yang Maha Suci dan kita sebenarnya sudah memasukkan diri kita ke dalam agama manusia, khususnya agama demokrasi yang syirik dan kufur !

 

Umat Islam di Malaysia kita kini telah memilih Tuhan-tuhan Manusia yang selain daripada Allah sebagai Tuhan-tuhan kita, kita telah melantik para pemimpin kita yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita sebagai Tuhan-tuhan kita yang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas kita, kita telah menjadi para hamba kepada Tuhan-tuhan kita ini dan kita telah menjadi para penyembah yang menyembah Tuhan-tuhan kita ini. Seluruh ahli Parlimen dan Dun yang beragama Islam serta Raja-Raja Melayu kita ini adalah Tuhan-tuhan kita yang kafir, zalim dan fasik kerana mereka ini adalah para pemerintah yang berkuasa dan berdaulat ke atas kita, mereka ini adalah para pemerintah yang membuat peraturan dan undang-undang untuk kita, mereka ini adalah para pemerintah yang menghamba abdikan kita kepada kekuasaan mereka dan mereka ini adalah para pemerintah yang disembah oleh kita. Kesemuanya ini wujud dan berlaku kerana seluruh umat Islam di Malaysia kita ini mengamalkan sistem politik demokrasi dan kerana kita tidak mengetahui dan mengenali mengenai AQIDAH kita yang benar, khususnya kita tidak mengetahui dan memahami mengenai pengertian-pengertian Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan Nafi dan Isbat yang terkandung di dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

 

Oleh kerana kita tidak mengetahui mengenai AQIDAH kita yang benar, kita kini sebenarnya sudahpun terkeluar daripada agama Allah dan kita telah membuangkan segala peraturan dan undang-undang Allah yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa daripada sistem kehidupan kita yang bererti kita telah membuangkan agama Islam kita ini sendiri daripada sistem kehidupan kita. Kita kini tidak lagi berada di dalam agama Allah tetapi kita sebenarnya sedang berada di dalam agama manusia yang syirik dan kufur, kita hanya menyangkakan sahaja bahawa kita ini masih lagi tetap berada di dalam agama Allah kononnya kerana kita berpegang kepada dua kalimah syahadah dan kononnya kerana kita ini adalah orang-orang yang lebai dan warak yang sentiasa sahaja tekun melakukan segala ibadat ritual seperti solat, puasa, zakat dan haji kepada Allah. Kita tidak menyedari bahawa kita telah membatalkan syahadah kita kerana kita mempercayai bahawa peraturan dan undang-undang bukanlah agama,  kita sewenang-wenang sahaja mengamalkan peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia, kita tidak mengamalkan peraturan dan undang-undang Allah dan kita memilih manusia sebagai Tuhan-tuhan kita yang selain daripada Allah lantaran kita mengamalkan sistem politik demokrasi yang syirik dan kufur ini.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Anaam) :

Yang menjadi masalah yang paling sulit yang dihadapi oleh harakat-harakat ini ialah wujudnya kekaburan dan kekeliruan yang menyelubungi pengertian ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan pengertian Islam di satu segi dan menyelubungi pengertian syirik dan pengertian Jahiliyah daripada satu segi yang lain pula.

 

Masalah yang paling sulit yang dihadapi oleh harakat-harakat ini ialah wujudnya ketidak jelasan jalan yang diikuti kaum Muslimin yang soleh dan jalan yang diikuti kaum musyrikin yang penderhaka di samping wujudnya campur aduk lambang-lambang dan label-label, wujudnya kekeliruan nama-nama dan sifat-sifat dan wujudnya padang gurun yang tidak mempunyai batu-batu tanda perjalanan di persimpangan jalan. 

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Maidah) :

Sebenarnya kaum Yahudi telah memusuhi Islam sejak detik pertama tertubuhnya kerajaan Islam di Madinah. Mereka telah merancangkan tipudaya-tipudaya yang jahat terhadap umat Islam sejak hari  pertama kaum Muslimin  berubah menjadi satu umat (yang berkuasa). Al-Quranul Karim membuat berbagai-bagai penjelasan dan singgungan tentang perseteruan dan tipudaya-tipudaya jahat kaum Yahudi yang cukup untuk menggambarkan betapa pahitnya tentangan dan permusuhan yang dilancarkan mereka ke atas Islam, ke atas Rasul Islam saw dan ke atas umat Muslimin  di sepanjang sejarah mereka yang panjang, iaitu permusuhan yang tidak pernah padam walau sesaat pun selama hampir (kini lebih) empat belas abad dan hingga ke saat ini permusuhan itu terus bernyala dengan maraknya di merata negeri di dunia.           

 

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa massa umat Islam kita kini sedang menghadapi tiga permasalahan yang besar dan induk dalam kehidupan kita baik di Malaysia mahupun di dunia ini seluruhnya pada hari ini :

 

 1. Kita tidak memahami mengenai pengertian-pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, khususnya kita tidak memahami mengenai pengertian-pengertian Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia serta konsep-konsep Nafi dan Isbat;

 

 1. Kita tidak memahami mengenai pengertian METOD ISLAM dan perbezaannya dengan Metod kufur yang menyebabkan kita berjuang melalui jalan yang syirik dan kufur;

 

 1. Kita tidak menyedari mengenai kewujudan penjajahan kaum Yahudi di dalam negara kita ini dalam bentuk “Neo-Colonialism” yang menindas dan menzalimi kita yang bertujuan untuk mengembalikan kita kepada kekufuran.

 

Inilah tiga masalah yang besar yang sedang dialami oleh seluruh umat Islam baik di Malaysia mahupun di seluruh bumi umat Islam di dunia kita ini pada hari ini yang mjengeluarkan seluruh kita ini daripada agama Allah.

 

Pada kita, kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu bererti Allah itu satu dan tidak lebih daripada satu. Itu sahaja! Kita tidak pernah mengetahui mengenai kewujudan konsep-konsep Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan Nafi dan Isbat yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, kita tidak pernah mengetahui mengenai kewujudan konsep-konsep Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang syirik dan kufur, kita tidak pernah mengetahui bahawa kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu bererti peraturan dan undang-undang itu adalah hak Allah yang diperintahkan untuk dikuat kuasakan ke atas kita dan dikehendaki Allah untuk dijadikan asas kepada sistem kehidupan kita, dan kita tidak pernah mengetahui bahawa kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ mengandungi konsep-konsep Nafi dan Isbat yang memerintahkan kita supaya kita menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan terbuka terhadap seluruh peraturan dan undang-undang manusia seperti peraturan dan undang-undang demokrasi yang sedang berkuasa dan berdaulat ke atas kita kini.

 

Kita tidak pernah mengetahui bahawa kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu bererti peraturan dan undang-undang itu adalah AGAMA – peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah manakala peraturan dan undang-undang demokrasi adalah agama demokrasi yang syirik dan kufur. Kita tidak pernah mengetahui bahawa orang-orang yang mengimani, menganuti dan mengamalkan peraturan dan undang-undang demokrasi mempunyai pengertian bahawa mereka itu adalah orang-orang yang mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur yang mengeluarkan mereka itu daripada agama Allah.

 

Seluruh umat Islam kita kini tidak memahami mengenai pengertian-pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan orang-orang yang tidak memahaminya sudah tentu mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengimani, menganuti dan mengamalkannya dalam kehidupan mereka hari-hari. Oleh yang demikian, seluruh umat Islam kita kini, baik di Malaysia mahupun di seluruh bumi umat Islam kita di dunia ini, tidak berada di dalam agama Allah, tetapi seluruh umat Islam kita kini sedang berada di dalam agama Jahiliyah.

 

Seluruh Negara Bangsa umat Islam (Muslim nation states) kita di dunia kita kini, seperti Malaysia, Indonesia, Pakistan, Arab Saudi, Mesir, Jordan, Iran, Turkey, Sudan, Negara-negara Teluk (Gulf States), Syria, Morocco, Libya dan seluruh yang lain-lainnya, adalah negara-negara KAFIR kerana mereka kesemuanya menjalankan peraturan dan undang-undang ciptaan manusia yang selain daripada Allah, serta mereka menyetujui dan mengingini segala peraturan dan undang-undahng ini. Peraturan dan undang-undang itu adalah AQIDAH. Kriteria yang menentukan Islam atau kafirnya sesebuah kerajaan itu adalah peraturan dan undang-undang – sesebuah  kerajaan yang menjalankan  peraturan dan undang-undang Allah, ianya adalah kerajaan Islam, manakala sesebuah kerajaan yang menjalankan peraturan dan undang-undang manusia, ianya adalah kerajaan yang kafir, zalim dan fasik.  

 

Umat Islam kita tidak mempunyai kepastian sama ada para pemimpin kita yang tidak menjalankan peraturan dan undang-undang Allah adalah orang-orang kafir, zalim dan fasik ataupun tidak  :

 

Firman Allah : al-Maidah 44, 45, 47

Barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir… zalim…fasik.

 

Al-Quran menyampaikan hukum Allah kepada kita dengan jelas, terang dan tanpa ragu-ragu lagi bahawa para pemerintah yang tidak menjalankan peraturan dan undang-undang Allah adalah orang-orang kafir, zalim dan fasik. Mengikut hukum Allah ini yang disampaikan kepada kita dengan cukup jelas, terang dan tanpa ragu-ragu lagi, kita dapat membuat kesimpulan dengan muktamad bahawa para pemimpin kita di dalam negara Malaysia kita ini yang tidak menjalankan hukum Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa, tetapi mereka menjalankan peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia, mereka ini adalah orang-orang yang kafir, zalim dan fasik.  Ini adalah kerana peraturan dan undang-undang demokrasi kita ini adalah agama demokrasi yang syirik dan kufur, dan para pemerintah kita yang menjalankan peraturan dan undang-undang demokrasi yang selain daripada Allah adalah Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka itu adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia, mereka itu adalah orang-orang yang mengabdikan manusia kepada kuasa manusia (Arbaban Musyarri’) dan mereka itu adalah orang-orang yang disembah oleh manusia sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah (Alihah Musyarri’).

 

Umat Islam kita tidak mempunyai kejelasan dan kepastian sama ada kita sebagai rakyat biasa yang menyetujui, meredhai dan mengingini peraturan dan undang-undang demokrasi ini adalah orang-orang kafir ataupun tidak :

 

Firman Allah: an-Nisa 60

Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh.

 

Umat Islam kita sebagai rakyat yang diperintah yang menyetujui, meredhai dan mengingini peraturan dan undang-undang demokrasi yang syirik dan kufur ini, mengikut ayat al-Quran seperti di atas ini, adalah orang-orang kafir, iaitu orang-orang yang disifatkan Allah sebagai para pengaku Muslim yang sudah terkeluar daripada agama Allah.

 

Kita tidak pernah mengetahui bahawa mengikut pengertian ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, para pemimpin kita yang terdiri daripada para Menteri, ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita ini adalah Tuhan-tuhan Manusia yang kafir kerana mereka itu telah mengambil alih berbagai-bagai peranan Uluhiyah dan Rububiyah Allah ke atas manusia :

 

 1. Mereka itu adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia kerana mereka  itu mempunyai KUASA dan HAK untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia ;

 

 1. Mereka itu adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia kerana mereka  itu mempunyai KUASA dan HAK untuk menguat kuasakan segala peraturan dan undang-undang mereka ke atas manusia dan justeru mereka itu telah mengabdikan manusia kepada kekuasaan manusia;

 

 1. Mereka itu adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA kerana mereka itu adalah disembah oleh manusia apabila segala peraturan dan undang-undang mereka itu ditaati dan dipatuhi manusia .

 

Umat Islam di Malaysia kita pada hari ini telah menjadi orang-orang kafir kerana kita telah melakukan kekufuran-kekufuran terhadap Allah seperti berikut :

 

 1. Kita telah melantik para pemimpin dan Raja-Raja Melayu kita sebagai TUHAN-TUHAN kita yang berkuasa dan berdaulat ke atas  manusia;

 

 1. Kita telah menjadi para hamba kepada TUHAN-TUHAN kita kerana kita berada di bawah kuat kuasa undang-undang manusia yang mewujudkan sistem pengabdian manusia kepada kekuasan manusia dan kita pula tidak menjadi hamba kepada Allah;

 

 1. Kita menyembah para pemimpin kita sebagai TUHAN-TUHAN kita kerana kita mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh mereka;

 

 1. Kita mengiktiraf, bersetuju dan meredhai kerajaan manusia, peraturan dan undang-undang manusia, serta Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia;

 

 1. Kita menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap kerajaan Allah, peraturan dan undang-undang Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;

 

 1. Kita tidak menafi, menolak, meningkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap kerajaan manusia, peraturan dan undang-undang manusia serta Tuhan-tuhan Manusia yang sedang berkuasa dan berdaulat di dalam negara kita.

 

Para pemimpin kita di dalam negara Malaysia kita kini serta seluruh umat manusia biasa yang dipimpin oleh para pemimpin kita ini adalah orang-orang kafir kerana kita kesemuanya ini adalah orang-orang yang menafi, menolak, mengingkari dan menentang kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ tidak kerana yang lain melainkan hanyalah kerana kita ini adalah orang-orang yang mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi kita yang syirik dan kufur ini. Kekufuran-kekufuran seluruh umat Islam kita seperti ini adalah kerana kita mencabut ULUHIYAH dan RUBUBIYAH daripada Allah dan selepas itu kita menyerahkan Uluhiyah dan Rububiyah ini kepada manusia yang kedua-duanya itu merosakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah terdiri daripada konsep-konsep Uluhiyah Allah, Rububiyah Allah dan Asmaul Husna Allah, kita maksudkan RUBUBIYAH ALLAH ini sebagai HAK dan KUASA ALLAH untuk membuat peraturan dan undang-undang dan untuk menguat kuasakannya ke atas seluruh umat manusia, dan ianya adalah HAK dan KUASA ALLAH untuk memerintah, berkuasa dan berdaulat ke atas seluruh umat manusia di bumi. Kita maksudkan ULUHIYAH ALLAH sebagai HAK dan KUASA ALLAH untuk ditaati dan dipatuhi oleh seluruh umat manusia yang mengakui beriman kepada Allah – Allah itu adalah Tuhan kita yang kita sembah kerana kita mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang-Nya dalam seluruh bidang kehidupan manusia.

 

Perjuangan kita yang paling utama sekali pada hari ini adalah untuk mengeluarkan seluruh umat Islam kita kini daripada berada di dalam agama Islam kita yang sesat dan rosak seperti mana yang sedang kita imani, anuti dan amalkannya sekarang ini, kemudian perjuangan kita adalah untuk memasukkan kembali seluruh umat Islam kita ini ke dalam agama Allah yang asal dan sebenar yang datang daripada Allah dan Rasul-Nya.

 

Setelah kita kembali dan berada dengan sempurnnya di dalam agama Islam kita yang asal dan sebenar daripada Allah dan Rasul-Nya, perjuangan kita adalah untuk mencapai Misi ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang Maha Agung di bumi, iaitu untuk menghapuskan agama manusia daripada berkuasa dan berdaulat ke atas umat manusia dan untuk menghapuskan seluruh sistem kehidupan manusia yang syirik dan kufur untuk kemudiannya digantikan dengan agama Allah agar ianya muncul sebagai agama yang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas seluruh umat manusia yang mewujudkan sistem kehidupan Allah di bumi.

 

Perjuangan kita seperti ini adalah perjuangan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, dan ianya adalah diperintahkan Allah untuk diperjuangkan melalui Metod Islam sahaja yang datang daripada sumber al-Quran, Sunnah dan Sirah dan perjuangan Islam kita ini adalah perjuangan yang merangkumi pelancaran Dakwah, Jihad, Perang dan Revolusi. Allah melarang kita daripada memperjuangkan Islam melalui metod yang selain daripada-Nya, khususnya Allah sama sekali melarang kita daripada memperjuangkan Islam melalui amalan sistem politik demokrasi yang syirik dan kufur ini kerana metod seperti ini membawa para pejuangnya kepada kesyirikan dan kekufuran.

 

Firman Allah : al-A’raaf 110, 127

“Ia bertujuan hendak mengeluarkan kamu daripada negeri kamu.” (Firaun bertanya) : “Oleh itu apa yang kamu syorkan?”

Apakah Tuanku akan membiarkan Musa dan kaumnya melakukan kerosakan di bumi serta meninggalkan Tuanku dan Tuhan-tuhan Tuanku .

 

Firman Allah : al-Mukmin 26

Dan berkata Firaun (kepada orang-orangnya) :”Biar aku membunuh Musa, dan biar dia memohon kepada Tuhannya (meminta pertolongan) ! Sesungguhnya aku bimbang dia akan menukar agama kamu , atau ia menimbulkan kerosakan di bumi.”

 

Ini adalah ayat-ayat REVOLUSI yang mendasarkan bahawa Islam adalah AGAMA REVOLUSI! Ayat-ayat al-Quran seperti di atas ini menghurai dan membuat rumusan kepada kita bahawa kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah kalimah yang aktif MEMBERONTAK dan MEMERANGI ke atas seluruh agama manusia yang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas umat manusia dan ianya adalah kalimah yang aktif MEMBERONTAK dan MEMERANGI ke atas seluruh Tuhan Manusia yang sedang berkuasa, berdaulat dan memerintah itu.

 

Firaun dan para pembesarnya adalah Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka adalah para pemerintah yang berkuasa dan berdaulat ke atas umat manusia dan justeru kerajaan Firaun itu adalah kerajaan manusia yang syirik dan kufur. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti kerajaan, pemerintahan dan undang-undang itu adalah hak Allah sahaja tanpa berkongsi dengan sesiapapun dan  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti penentangan terhadap segala peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh manusia, sebarang manusia dan sesiapa sahajapun termasuklah Firaun, dan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti penentangan dan pengusiran terhadap Firaun dan para pembesarnya daripada kekuasaan-kekuasaan mereka. Agama Nabi Musa as adalah agama ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang matlamatnya adalah untuk mengusir Firaun dan para pembesarnya daripada takhta-takhta mereka, dan agama ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah agama yang matlamatnya adalah untuk menjatuh dan meranapkan kerajaan Firaun yang syirik dan kufur itu untuk digantikan dengan kerajaan Allah. Inilah pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ seperti mana yang difahami oleh Firaun dan para pembesar beliau pada masa pemerintahan mereka itu, dan inilah juga pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ pada zaman kita kini di Malaysia kita ini. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti kebangkitan umat Islam untuk MEMBERONTAK dan MEMERANGI terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita yang syirik dan kufur ini dan ianya juga bererti kebangkitan umat Islam untuk MEMBERONTAK dan MEMERANGI terhadap seluruh Tuhan demokrasi yang terdiri daripada Raja-Raja Melayu kita dan para pemimpin kita yang sedang berkuasa, berdaulat dan memerintah dalam sistem politik demokrasi kita ini.

 

Dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, Allah adalah Raja yang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas seluruh umat manusia di bumi dan justeru takhta-takhta di dalam kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah hak dan milik Allah sahaja. Allah memerintahkan ke atas setiap kita yang beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ supaya kita melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas Raja-Raja Melayu dan para pemimpin kita yang berlagak sebagai Tuhan-tuhan Manusia ini, agar kita dapat mengusir mereka itu keluar daripada tahkta-takhta mereka dan agar kita dapat memulangkan takhta-takhta itu kembali kepada Allah yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah kalimah yang aktif, radikal, militen dan revolusyeneri terhadap seluruh agama yang selain daripada Allah dan terhadap Tuhan-tuhan yang selain daripada Allah yang sedang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas umat manusia.

 

“A clash of civilisations” (konflik tamadun) yang ditulis dan kini dipopularkan oleh musuh-musuh Islam seperti Bernard Lewis dan Samuel P. Huntington itu, bukanlah satu konsep yang baru dalam sejarah hidup manusia yang panjang, malah sebenarnya ianya adalah AQIDAH ISLAM yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ “A Clash of Civilisations” ini bererti “A CLASH OF RELIGIONS”, iaitu satu konflik dalam bentuk AGAMA menentang AGAMA. Sikap Islam terhadap agama kufur dan kerajaan manusia yang syirik dan kufur yang sedang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas umat manusia itu hanyalah PENENTANGAN, PERMUSUHAN dan KEBENCIAN buat selama-lamanya sehingga seluruh kekuatan dan kekuasaan kufur itu kalah, akur, tunduk dan merendah diri kepada kekuatan dan kekuasaan Islam. Allah memerintahkan kita supaya menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap AGAMA KUFUR yang sedang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas umat manusia dengan hati, ucapan dan tindakan-tindakan, dan ini termasuklah dengan pelancaran Jihad, Perang dan Revolusi sehingga seluruh kekuatan dan kekuasaan kufur itu terhapus semua sekali daripada muka bumi ini dan supaya akhirnya hanya agama Islam sahaja yang berkuasa, berdaulat, memerintah dan dominan ke atas seluruh umat manusia di bumi.

 

Terlampau banyak isu yang fundamental dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang tersembunyi, terselubung dan terluput daripada kepekaan kita, terlampau banyak isu yang fundamental mengenai kalimah   ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang tidak pernah diperkatakan oleh para ulama dan intelek Islam kita untuk pengetahuan orang ramai, dan terlampau banyak pula pengertian-pengertian ayat-ayat al-Quran, Sunnah dan Sirah yang berhubung kait dengan peraturan dan undang-undang, yang berhubung kait dengan Jihad, Perang dan Revolusi dan yang berhubung kait dengan konsep-konsep Uluhiyah dan Rububiyah yang kesemuanya ini sengaja diseleweng dan diputar belitkan oleh musuh-musuh kita melalui agen-agen mereka yang terdiri daripada para pemimpin kita dan para ulama dan intelek Islam kita sendiri – kesemuanya ini adalah sungguh mengeliru dan membingungkan kita, terutama sekali bagi kita yang tidak mempunyai asas pengetahuan agama yang luas, mendalam dan mencukupi.

 

Kita sebenarnya telah merosot dan menggelunsur kembali kepada kesyirikan dan kekufuran yang mengeluarkan kita daripada agama kita yang Maha Suci ini, dan gejala ini telahpun bermula sejak daripada beberapa abad yang lalu dan kekal sehingga ke hari ini sedangkan kita sedikitpun tidak menyedarinya.

 

Firman Allah : al-Anbia 24

Apakah mereka memilih Tuhan-tuhan selain Allah? Katakanlah : Bawalah dalil-dalil kamu. Kitab ini menyebut cerita orang-orang yang semasa denganku di samping menyebut cerita para Rasul sebelumku. Malah  kebanyakan mereka tidak mengetahui Aqidah yang benar, maka kerana itu mereka berpaling daripada-Nya.    

 

Ayat al-Quran seperti di atas ini adalah bersesuaian dan tepat untuk dimaksud dan ditujukan kepada massa umat Islam kita di Malaysia kita ini kerana kita kini sudah tidak memahami mengenai pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang bererti kita tidak lagi mengetahui mengenai AQIDAH kita yang sebenar, kita disifatkan Allah sebagai  kaum yang telah berpaling daripada Allah dan sedang berada di luar daripada agama Allah.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-A’raf) :

Zaman telah beredar kembali kepada keadaan yang sama dengan keadaan zaman di mana agama ini diturunkan kepada manusia dan kini keseluruh umat manusia telah balik semula kepada budaya Jahiliyah dan semua puak-puak Jahiliyah tidak mengikut agama Allah. Oleh kerana itu Islam kembali semula untuk menghadapi umat manusia sebagai mana ia telah menghadapinya pada kali yang pertama (di zaman Rasulullah saw ). Islam kembali berjuang untuk mencapai matlamat-matlamat yang sama dengan matlamat-matlamat yang ditujukan olehnya pada kali yang pertama, iaitu matlamat untuk memasukkan umat manusia ke dalam Islam dari segi iktiqad dan kefaham, dan kedua, matlamat untuk memasukkan umat manusia ke dalam agama Allah dari segi peraturan-peraturan hidup dan realiti. Kini  perjuangan Islam yang memperjuangkan al-Quran- menghadapi kesulitan dan kesukaran yang sama yang dialami oleh Rasulullah saw ketika menghadapi umat manusia di zamannya yang tenggalam di paya busuk Jahiliyah, yang bermatian-matian mempertahankan paya Jahiliyah yang busuk, yang sesat di padang gurun Jahiliyah dan menyerah kalah pada godaan syaitan di padang yang tandus itu. Beliau berjuang untuk mencapai matlamat, menegakkan Aqidah dan kefahaman di dalam hati dan akal manusia, itu Aqidah dan kefahaman yang dilandaskan di atas prinsip ash hadu an ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan kedua, matlamat mewujudkan realiti Islamiyah di bumi di mana hanya Allah yang Maha Esa sahaja yang di sembah dan tiada Tuhan yang lain yang disembah bersama-Nya, juga matlamat merealisasikan kelahiran manusia yang baru di mana manusia bebas daripada menyembah sesama manusia dan menyembah hawa nafsunya.

 

(Al-Quran) adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu (Muhammad) oleh itu janganlah ada sesuatu perasaan kesulitan terhadapnya di dalam dadamu supaya dengan perantaraannya engkau menyampaikan amaran (kepada manusia) dan supaya menjadikan peringatan kepada orang-orang yang beriman.

 

Masyarakat-masyarakat yang seumpama ini adalah masyarakat-masyarakat kolot yang tidak bertamadun daripada pandangan insaniyah dan mengikut ukuran garis kemajuan manusia. Masyarakat-masyarakat yang seumpama ini juga merupakan masyarakat-masyarakat yang “non-Islamic”, kerana garis perjuangan Islam ialah membebaskan manusia daripada belenggu hawa nafsunya dan menyuburkan ciri insaniyahnya hingga dapat mengawal dan menguasai keinginan-keinginan haiwaniyahnya.

 

Firman Allah al-Anaam 19

Katakanlah kesaksian siapakah yang lebih besar ? Katakanlah (keaksian) Allah. Dialah yang menjadi saksi di antara aku dan kamu, dan al-Quran ini telah diwahyukan kepada aku supaya aku memberi peringatan kepada kamu dan kepada orang yang sampai al-Quran ini kepadanya. Apakah kamu benar mengaku bahawa ada Tuhan-tuhan yang lain di samping Allah ? Katakanlah : AKU sekali-kali tidak mengaku. Katakanlah : Sesungguhnya hanya Dia sahaja Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri daripada segala apa yang kamu persekutukan Allah dengannya .

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Anaam) :

Nah! Lihatlah di sini bagai mana Rasulullah saw disampaikan perintah daripada Allah kemudian lihatlah bagai mana beliau menghadapi kaum musyrikin yang mengambil Pelindung-pelindung yang lain daripada Allah dan memberi kepada mereka setengah-setengah sifat Uluhiyah di samping Allah serta mengajak Rasulullah saw supaya mengiktirafkan kepercayaan mereka ini sebagai syarat untuk mereka menganut agama yang dibawa oleh beliau! Seolah-olah permintaan mereka boleh diterima dan seolah-olah Islam dan syirik boleh berkumpul di dalam sebuah hati dalam bentuk yang difahami oleh mereka, dan bentuk kefahaman ini juga masih difahami oleh setengah-setengah orang di zaman ini, iaitu seseorang itu masih dianggap seorang Muslim walaupun ia menerima peraturan-peraturan dalam urusan-urusan kehidupannya daripada sumber yang lain daripada Allah, walaupun ia tunduk dan patuh kepada yang lain daripada Allah, walaupun ia meminta pertolongan kepada yang lain daripada Allah dan walaupun ia mengambil daripada yang lain daripada Allah sebagai Pelindungnya .

 

Inilah caranya Rasulullah saw menghadapi kaum musyrikin untuk menjelaskan kepada mereka persimpangan jalan yang memisahkan di antara agamanya dengan agama mereka, di antara kepercayaan Tauhidnya dengan kepercayaan syirik mereka, di antara keIslamannya dengan Jahiliyah mereka dan seterusnya untuk menjelaskan kepada mereka bahawa di sana tidak ada titik pertemuan di antara beliau dengan mereka kecuali mereka sanggup meninggalkan agama mereka dan menganut agamanya. Tidak ada jalan yang lain untuk berdamai di dalam persoalan ini kerana beliau telah terpisah daripada mereka dari permulaan jalan lagi.

 

Firman Allah : al-Anaam 19

Apakah kamu benar-benar mengaku bahawa ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah?. Katakanlah : “Aku sekali-kali tidak mengaku”. Katakanlah : “Sesungguhnya hanya Dia sahaja Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dengan segala apa yang kamu persekutukan Allah dengannya.“

 

Tetapi saya ingin membincangkan persoalan yang terkandung di dalam ayat ini, yang dibawa oleh gelombang ini. Persoalan yang dibentangkan oleh al-Quran di dalam ayat-ayat ini ialah persoalan wala’ atau pengambilan Allah sebagai satu-satunya Pelindung dan Penaung atau persoalan Tauhid dan perpisahan daripada kaum musyrikin, iaitu persoalan agama ini sendiri atau persoalan yang menjadi hakikat agung di dalam agama ini, yang sewajarnya bagi kaum Muslimin hari ini berhenti lama –lama di hadapan pelajaran Rabbani ini .

 

Kaum mukmin pada hari ini sedang menghadapi Jahiliyah di merata pelusuk dunia sama seperti Jahiliyah dihadapi oleh kelompok mukmin ketika diturunkan ayat-ayat ini agar dengan panduan ayat-ayat ini mereka dapat menentukan kedudukan mereka dan meneruskan perjalanan mereka . Oleh sebab itulah mereka perlu berhenti lama-lama dihadapan ayat ini supaya dengan bimbingannya mereka dapat menggariskan jalan hidup mereka .

 

Zaman kembali beredar seperti keadaannya pada ketibaan agama ini dengan umat manusia dan umat manusia kembali semula kepada situasi yang serupa dengan situasi pada hari al-Quran diturunkan kepada Rasulullah saw dan pada hari umat manusia didatangi agama Islam yang ditegakkan di atas tapak asasnya yang agung, iaitu syahadat atau pengakuan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ (Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah) yakni pengakuan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dengan erti kata yang diungkapkan oleh Rab’i ibn Amir yang bertindak selaku utusan panglima kaum Muslimin Farsi apabila panglima ini mengajukan pertanyaan kepadanya : “Apakah yang membawa kamu datang kemari?” Lalu dijawab oleh Rab’i : “Allah telah mengutuskan kami untuk mengeluarkan sesiapa yang dikehendaki–Nya daripada menyembah kepada sesama manusia kepada menyembah Allah yang Maha Esa , daripada kesempitan hidup dunia kepada keluasan hidup dunia dan akhirat dan daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam.” sedangkan Rab’i tahu bahawa Rustum dan kaumnya tidak menyembah Seri  Maharaja Kisra dengan sifat baginda selaku Tuhan Pencipta alam buana dan tidak pula melakukan uparacara-upacara ibadat biasa kepada Baginda, tetapi apa yang dilakukan mereka hanya menerima undang-undang dan peraturan yang digubalkan oleh Baginda dan dengan konsep inilah mereka dianggap penyembah Baginda. Konsep ini adalah bertentangan dengan Islam dan menolak Islam . Oleh sebab itu Rab’i menerangkan kepada Rustum bahawa Allah telah mengutuskan mereka orang-orang Islam dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia daripada undang-undang dan peraturan yang memperhambakan manusia kepada sesama manusia dan memberi cara-cara Uluhiyah kepada sesama manusia, iaitu memberi kuasa Hakimiyah dan kuasa perundangan , kemudian mereka tunduk dan patuh kepada kuasa agama itu . Ia menyeru mereka dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia daripada menyembah undang-undang dan peraturan ciptaan manusia kepada menyembah Allah yang Maha Esa dan kepada keadilan undang-undang Islam .

 

Zaman kembali beredar seperti keadaannya pada hari ketibaan agama ini membawa konsep ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ kepada umat manusia. Kini umat manusia telah kembali semula menyembah sesama manusia. Mereka kembali semula untuk tunduk kepada kezaliman agama dan berpaling daripada AQIDAH ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ walaupun sebahagian mereka masih mengulang-ulangkan seruan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ di atas menara-menara azan tanpa memahami tujuannya dan tanpa mengingatkan tujuannya ketika mereka mengkumandangkannya. Mereka mengulang-ulangkan seruan itu tanpa menolak kuasa Hakimiyah yang didakwa oleh sesetengah-sesetengah orang, sedangkan kuasa ini sama dengan kuasa Uluhiyah , sama ada mereka mendakwa mempunyai kuasa Hakimiyah ini atas nama individu-individu atau atas nama badan-badan perundangan atau atas nama rakyat, kerana individu-individu, badan-badan perundangan dan rakyat bukannya Tuhan-tuhan dan kerana itu mereka tidak mempunyai kuasa Hakimiyah. Tetapi malangnya umat manusia telah kembali semula kepada Jahiliyah. Mereka telah menolak konsep ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan oleh kerana itu mereka telah memberi ciri-ciri Uluhiyah kepada tokoh-tokoh manusia. Mereka tidak lagi mentauhidkan Allah dan membulatkan wala’ kepada Allah yang Maha Esa sahaja .

 

Seluruh manusia termasuk mereka yang mengkumandangkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ di atas menara-menara azan di Timur dan di Barat tanpa tujuan dan realitinya akan menanggung dosa dan azab yang amat berat pada hari kiamat, kerana mereka kembali semula menyembah sesama manusia setelah mendapat penjelasan yang terang tentang hidayat Allah dan setelah mereka berada di dalam agama Allah . Oleh itu kaum Muslimin pada hari ini amat perlu berdiri lama –lama di hadapan pengajaran ayat-ayat  yang terang ini .

 

Mereka amat perlu berdiri di hadapan ayat Wala’ ini :     

 

Firman Allah : al-Anaam 14

Apakah wajar bagiku mengambil Pelindung yang lain daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi , sedangkan Dialah Tuhan yang memberi makan dan tidak berkehendak diberi makan. Katakanlah : “Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali menyerahkan diri kepada Allah dan janganlah sekali-kali engkau termasuk ke dalam golongan musyrikin .

 

agar mereka sedar bahawa perbuatan mengambil yang lain daripada Allah sebagai Pelindung atau sebagai wali dengan erti katanya yang seluas-luasnya, iaitu perbuatan tunduk, patuh dan memohon pertolongan kepada yang lain daripada Allah adalah bertentangan dengan Islam, kerana perbuatan itu merupakan perbuatan syirik, sedangkan tujuan kedatangan Islam ialah untuk mengeluarkan manusia daripada lembah syirik, juga agar mereka sedar bahawa tanda pertama memberi wala’ kepada yang lain daripada Allah ialah menerima kuasa Hakimiyah daripada yang lain daripada Allah , sama ada di dalam hati atau di dalam kehidupan. Inilah perbuatan yang diamalkan oleh seluruh umat manusia tanpa kecuali. Seterusnya agar mereka sedar bahawa mereka pada hari ini seharusnya menegak kembali matlamat perjuangan untuk mengeluarkan manusia daripada amalan menyembah sesama manusia kepada amalan menyembah Allah yang Maha Esa sahaja dan agar mereka sedar bahawa mereka menghadapi Jahiliyah yang sama dengan Jahiliyah yang telah dihadapi oleh Rasulullah saw dan kelompok Muslimin ketika beliau menerima ayat-ayat ini .

 

Alangkah perlunya mereka mengenangkan hakikat-hakikat dan perasaan-perasaan yang dicurahkan oleh ayat-ayat yang berikut ke dalam hati yang beriman ketika mereka menghadapi Jahiliyah itu.

 

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa umat Islam kita kini sedang merosot kembali kepada zaman Jahiliyah kerana kita memberi WALA’ kepada kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini dengan cara kita menyerahkan kuasa untuk memerintah ke atas kita, kita menyerahkan kuasa untuk membuat undang-undang kepada mereka, kita  tunduk, akur, mengalah dan merendah diri kepada mereka, kita bukanlah lagi wajar untuk disifatkan sebagai orang-orang Islam yang sebenar mengikut pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Seluruh umat Islam kita yang berjumlah 1.5 billion orang di dunia kita kini telah terkeluar daripada beriman dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan seluruh kita ini daripada agama Allah kerana kita telah mengeluarkan peraturan dan undang-undang Allah daripada sistem kehidupan kita yang bererti kita telah mengeluarkan konsep-konsep Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan justeru kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ daripada sistem kehidupan kita. Sebaliknya kita telah memasukkan peraturan dan undang-undang manusia dan justeru Uluhiyah dan Rububiyah Manusia ke dalam sistem kehidupan kita yang memasukkan kita ke dalam agama manusia yang syirik dan kufur. Saiyyid Qutb juga menghuraikan bahawa seluruh umat Islam kita kini baik di Malaysia mahupun di dunia ini, adalah orang-orang yang menyembah manusia dan tidak lagi menyembah Allah sahaja yang mengeluarkan seluruh kita ini daripada agama Allah kerana kita telah dan sedang mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah.

 

Kita mengucap dua kalimah syahadah dan kita kuat mempercayainya, tetapi kita telah membatalkan ucapan dan pegangan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ini kerana kita tidak menjalankan segala peraturan dan undang-undang Allah, sebaliknya kita telah dan sedang menjalankan segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang syirik dan kufur. Tidak menjalankan peraturan dan undang-undang Allah itu adalah sesuatu yang kafir, zalim dan fasik di sisi Allah swt, dan di satu pihak yang lain lagi, perbuatan dan amalan kita yang MEMBUAT, MENJALAN dan MENGUAT KUASAKAN segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia ini mempunyai pengertian bahawa kita telah dan sedang MELANTIK MANUSIA sebagai Tuhan-tuhan kita yang selain daripada Allah, dan apabila kita MENTAATI dan MEMATUHINYA (peraturan dan undang-undang demokrasi) ianya bererti bahawa kita telah dan sedang MENYEMBAH orang-orang yang membuat peraturan dan undang-undang itu sebagai Tuhan-Tuhan kita yang layak disembah.

 

Kita sebenarnya kini sedang BERIMAN dengan agama demokrasi kita ini kerana kita sedang MENYETUJUI dan MEREDHAINYA, dan kita sedang MENGAMALKANNYA (agama demokrasi ) dalam kehidupan kita hari-hari kerana kita sedang MENGUAT KUASA dan MENJALANKAN segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia, serta kita sedang MENGANUTI agama demokrasi kita ini kerana kita sedang MENYEMBAH Tuhan-tuhan demokrasi yang wujud di dalam sistem politik demokrasi kita ini dengan cara kita MENTAATI dan MEMATUHI segala peraturan dan undang-undang demokrasi.

 

Orang-orang yang MENYETUJUI dan MEREDHAI segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah adalah orang-orang yang BERIMAN dengan agama demokrasi; dan orang-orang yang MENGUAT KUASA dan MENJALANKAN segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah ini adalah orang-orang yang MENGAMALKAN agama demokrasi; dan orang-orang yang MENYEMBAH Tuhan-tuhan demokrasi dengan cara mereka MENTAATI dan MEMATUHI segala peraturan dan undang-undang demokrasi kita ini, mereka itu adalah orang-orang yang MENGANUTI agama demokrasi yang syirik dan kufur ini.

 

Orang-orang yang MENYETUJUI dan MEREDHAI segala peraturan dan undang-undang demokrasi, mereka MENGUAT KUASA dan MENJALANKANNYA (segala peraturan dan undang-undang demokrasi kita ini) di dalam negara kita ini serta mereka MENTAATI dan MEMATUHINYA (segala peraturan dan undang-undang demokrasi kita ini), mereka ini adalah disifatkan Allah sebagai orang-orang yang MENGIMANI, MENGANUTI dan MENGAMALKAN agama demokrasi yang syirik dan kufur ini yang bererti mereka ini kesemuanya sedang berada di dalam agama demokrasi yang syirik dan kufur ini dan mereka tidak berada di dalam agama Allah. Saiyyid Qutb menyifatkan seluruh umat Islam kita kini sebagai orang-orang yang telah merosot dan menggelunsur kembali kepada kesyirikan dan kekufuran – inilah gejala yang telah dan sedang berlaku dengan amat lumrah dan berleluasa sekali di kalangan seluruh massa umat Islam kita baik di Malaysia kita ini mahupun di kalangan seluruh umat Islam di dunia kita ini sedangkan kita sedikitpun tidak menyedarinya.

 

Namun, kita tetap mengaku diri kita sebagai orang-orang Islam kerana kita mengucap dua kalimah syahadah, kita tekun menunaikan solat, puasa, haji dan seluruh syiar ibadat yang lain kepada Allah, kita adalah daripada keturunan Islam yang ibu bapa kita adalah orang-orang Islam, namun kita telah menolak dan mengingkari kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ kerana kita telah mengeluarkan segala peraturan dan undang-undang Allah daripada sistem kehidupan kita dan kerana kita telah mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang bererti kita telah menyembah manusia dan tidak lagi menyembah Allah, dan jadilah kita ini sebagai pengaku-pengaku Muslim yang keimanan kita kepada Allah sudah tidak diterima oleh Allah swt.

 

Kerosakan AQIDAH umat Islam kita baik di Malaysia mahupun di seluruh bumi umat Islam kita yang lain di dunia ini pada masa kini adalah kerana kita tidak boleh menerima hakikat bahawa peraturan dan undang-undang itu adalah AGAMA, kita tidak boleh menerima bahawa peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa itu adalah agama Allah dan kita tidak boleh menerima hakikat bahawa peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia dalam seluruh bidang kehidupan manusia yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa ini adalah agama demokrasi yang syirik dan kufur. Kita meringan-ringan dan mengecil-ngecilkan segala peraturan dan undang-undang Allah, kita mengkesamping dan mengeluarkannya daripada sistem kehidupan kita dan kita sewenang-wenang sahaja menjalan dan mengamalkan segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia atau mana-mana sahaja peraturan dan undang-undang manusia yang lain, kesemuanya ini mempunyai implikasi yang satu dan sama, iaitu kesemuanya ini mengeluarkan kita daripada agama Allah dan yang justeru memasukkan kita ke dalam agama manusia yang syirik dan kufur. Kita sebenarnya tidak pernah berada di dalam agama Allah sejak daripada hari kelahiran kita ke dunia ini lagi dan sebenarnya kita sentiasa sahaja berada di dalam agama Jahiliyah di sepanjang hayat kita sehinggalah ke hari ini. Ini adalah kerana kita tidak pernah berada di bawah peraturan dan undang-undang Allah, sebaliknya kita berada di bawah peraturan dan undang-undang manusia yang syirik dan kufur di sepanjang hayat kita serta kita menyetujui dan meredhainya yang bererti kita sentiasa berada di dalam agama Jahiliyah. Kita ini adalah orang-orang Islam yang menjadi para PENGAKU MUSLIMIN yang sudah terkeluar daripada agama Allah.   

 

Apabila manusia meninggalkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan mereka mengembara jauh dalam kesesatan, Allah mengutuskan para Rasul-Nya silih berganti untuk mengembalikan mereka itu kepada agama Allah, dan para Rasul Allah itu menyeru mereka : 

 

Firman Allah : Al-A’raf 65

“Wahai bangsaku! Sembahlah Allah, tiada Tuhan yang lain melainkan Dia.”

 

Selepas itu seluruh umat manusia yang sesat dan kafir itu kembali kepada agama Allah.

 

Tugas para pendakwah ke jalan yang benar pada zaman kita kini adalah untuk menyeru 1.5 billion umat Islam kita yang telah mengembara jauh dalam kesesatan ini agar mereka itu kembali semula kepada kebenaran, dan setelah mereka itu kembali, agar mereka itu akan bersedia untuk berjuang dengan melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi untuk menghapuskan seluruh kekuasaan manusia yang zalim dan menindas di bumi kita ini dan untuk menegakkan kekuasaan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ di bumi kita ini. Perjuangan kita kini adalah perjuangan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, iaitu perjuangan untuk menegakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dalam sistem kehidupan umat Islam kita dan untuk menghapuskan sistem kehidupan umat Islam kita dan seluruh umat manusia sekelian yang tidak wujud di dalamnya kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Inilah tugas dan perjuangan kita yang Maha Suci di bumi kita ini. 

 

Agama adalah peraturan dan undang-undang, agama Allah adalah peraturan dan undang-undang daripada Allah. Pelaksanaan dan penguat kuasaan segala peraturan dan undang-undang Allah serta ketaatan dan kepatuhan seluruh umat manusia kepadanya mewujudkan sistem kehidupan daripada Allah. Perjuangan kita dalam menegakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah perjuangan untuk mewujud sistem kehidupan daripada Allah yang wujud dan berkuat kuasa di dalamnya segala peraturan dan undang-undang Allah. Kewujudan peraturan dan undang-undang Allah adalah kewujudan agama Allah, dan apabila manusia mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang Allah ini, itulah ertinya kewujudan masyarakat Islam yang wujud di dalam sistem kehidupan daripada Allah. Peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah yang menjadi teras kepada kewujudan dan perjalanan sistem kehidupan daripada Allah. Inilah sistem kehidupan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan inilah ertinya  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

 

Sebaliknya peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia adalah agama demokrasi, dan pelaksanaan serta penguat kuasaan segala peraturan dan undang-undang demokrasi serta ketaatan dan kepatuhan seluruh umat manusia kepadanya mewujudkan sistem kehidupan demokrasi, iaitu sistem kehidupan Jahiliyah daripada manusia. Di dalam negara Malaysia kita ini tidak wujud masyarakat Islam dan sistem kehidupan daripada Allah, tetapi yang wujud dan beroperasi di dalam masyarakat umat Islam kita di sini adalah masyarakat Jahiliyah dan sistem kehidupan Jahiliyah kerana yang berkuat kuasa dan beroperasi di dalamnya adalah peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah.   

 

Firman Allah: an-Nisa 60

Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh.

 

Firman Allah: al-Maidah 44, 45, 47

Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah mereka itu adalah orang-orang yang kafir….zalim……fasik.

 

Firman Allah : al-Maidah 50

Apakah mereka mahukan hukum jahiliyah? Siapakah yang lebih baik daripada Allah dari segi mengatur peraturan bagi orang-orang yang yakin?

 

Firman Allah: al-Maidah 48

Bagi tiap umat kami telah mengadakan satu syariat dan jalan.

 

Firma Allah : al-Jaathiyah 18

Kemudian Kami telah jadikan engkau di atas satu syariat daripada perintah Allah . Oleh itu ikutilah syariat itu dan janganlah engkau mengikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui .

 

Firman Allah: al-A’raf 54

Kepunyaan Allahlah segala kejadian dan kepunyaan Allah segala pemerintahan. Maha Tinggi Allah Pentadbir sekian alam.

 

Firman  Allah  :asy-Syura 21

Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan – mana-mana bahagian daripada agama mereka – sebarang undang-undang yang tidak diizinkan Allah?

 

Ayat-ayat al-Quran seperti di atas ini memaparkan kepada kita bahawa PERATURAN dan UNDANG-UNDANG itu adalah AGAMA. Sesebuah kerajaan yang tidak menjalankan segala peraturan dan undang-undang Allah adalah kerajaan yang kafir, zalim dan fasik, manakala sesebuah kerajaan yang menjalankan segala peraturan dan undang-undang Allah ianya adalah kerajaan Islam.

 

Kerajaan Islam itu adalah Islam kerana segala peraturan dan undang-undangnya itu adalah Islam yang datang daripada Allah dan Rasul-Nya, manakala kerajaan yang kafir itu adalah kafir kerana segala peraturan dan undang-undangnya itu adalah kafir yang datang daripada manusia dan tidak daripada Allah. Beriman dan berpegang teguh kepada syahadah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ Muhammadar Rasulullah bererti mengimani, menganuti dan mengamalkan segala peraturan dan undang-undang Allah dengan sekali gus menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap segala peraturan dan undang-undang manusia.

 

Kriteria yang menentukan status Islam atau kafirnya sesebuah kerajaan itu adalah PERATURAN dan UNDANG-UNDANG. Kerajaan Malaysia kita ini adalah kerajaan yang syirik dan kufur kerana peraturan dan undang-undangnya yang wujud dan berkuat kuasa ke atas kita sekarang ini adalah peraturan dan undang-undang manusia yang syirik dan kufur. Buat ketika ini tidak wujud satu kerajaan pun di dunia kita ini yang sedang menjalankan segala peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia yang bererti bahawa tidak wujud satu kerajaan pun yang Islam di dunia kita ini. Seluruh kerajaan umat Islam kita di dunia kita kini, termasuklah kerajaan-kerajaan Arab Saudi dan Malaysia, adalah kerajaan manusia yang syirik dan kufur.

 

Firman Allah: al-Maidah 44, 45, 47, 50

Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, mereka itu ialah orang-orang kafir … zalim… fasik. Apakah hukuman Jahiliyah yang mereka kehendaki dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin!

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Maidah) :

Allah swt telah menegaskan bahawa masalah pelaksanaan syariat Allah adalah masalah keimanan atau kekufuran, Islam atau Jahiliyah, undang-undang atau hawa nafsu. Tidak ada jalan tengah, tidak ada gencatan senjata dan tidak ada perdamaian dalam masalah ini. Oleh itu orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang menghukum dengan peraturan-peraturan yang telah diturunkan Allah tanpa memotong sehuruf pun daripadanya dan tanpa menukarkannya sedikitpun. Sementara orang-orang yang kafir, zalim dan fasik adalah orang-orang yang tidak menghukum dengan peraturan-peraturan yang tidak diturunkan Allah. Pemerintah-pemerintah itu menjalankan syariat Allah dengan sempurna, maka mereka berada dalam lingkungan iman atau mereka mengamalkan peraturan dan undang-undang yang lain yang tidak diredhai Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir, zalim dan fasik. Orang ramai pula sama ada mereka menerima – daripada pemerintah-pemerintah dan hakim-hakim – hukum Allah dan pengadilan-Nya di dalam urusan kehidupan mereka, maka mereka adalah orang-orang yang beriman. Jika tidak, maka mereka bukanlah daripada orang-orang yang beriman. Tidak ada jalan tengah di antara jalan beriman dengan jalan yang tidak beriman. Di sini tidak diterima sebarang alasan keuzuran dan tidak diterima alasan kerana kepentingan, kerana Allah Tuhan yang memelihara manusia mengetahui sesuatu yang sesuai dengan kepentingan mereka dan Allah telah mengatur undang-undang dan peraturan-Nya untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan manusia yang sebenar. Tidak ada sistem kehakiman yang lebih baik daripada sistem kehakiman dan syariat Allah. Dan tiada siapa daripada hamba-Nya boleh berkata : “saya menolak syariat Allah atau saya lebih arif dengan kepentingan-kepentingan manusia berbanding dengan Allah” dan andainya ia melafazkan perkataan ini dengan lidahnya atau dengan perbuatannya, maka dia adalah terkeluar daripada lingkungan iman.

 

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa peraturan dan undang-undang itu adalah AGAMA – peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah manakala peraturan dan undang-undang manusia adalah agama manusia yang syirik dan kufur. Para pemimpin kita yang menjalankan segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah adalah Tuhan-tuhan Manusia yang kafir, zalim dan fasik, manakala rakyat kita yang mengingini, menyetujui dan meredhai segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia ini adalah juga orang-orang kafir. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang menjalankan segala peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia, manakala kerajaan demokrasi Malaysia kita ini yang tidak menjalankan segala peraturan dan undang-undang Allah sebaliknya ia menjalankan segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah, ianya adalah kerajaan manusia yang syirik dan kufur. Umat Islam kita yang menyetujui dan meredhai kerajaan demokrasi Malaysia kita ini atau mana-mana kerajaan manusia yang lain di dunia, mereka itu adalah orang-orang kafir. Sebaliknya umat Islam kita yang menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, mereka itu adalah orang-orang Islam. 

 

Sebahagian yang terbesar daripada umat Islam kita kini adalah orang-orang yang masih tidak yakin bahawa peraturan dan undang-undang ini adalah agama, kita tidak yakin bahawa peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah dan kita juga tidak yakin bahawa peraturan dan undang-undang demokrasi adalah agama demokrasi yang syirik dan kufur di sisi Allah swt, kita masih tidak yakin bahawa sikap kita yang mengingini, menyetujui dan meredhai peraturan dan undang-undang demokrasi kita ini adalah kesyirikan dan kekufuran – kesemua jenis dan bentuk KETIDAK YAKINAN kita seperti ini merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan seluruh kita ini daripada agama Allah, sedangkan kita sedikitpun tidak menyedarinya. Kita bukanlah lagi orang-orang Islam di sisi pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ tetapi kita ini adalah para PENGAKU MUSLIMIN kerana kita tidak lagi berpegang kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan kerana keimanan kita kepada Allah sudah tidak lagi diterima oleh Allah!

 

ISLAM adalah AGAMA ALLAH kerana ianya adalah terdiri daripada AQIDAH, SYARIAT dan AKHLAKNYA yang tersendiri yang datang daripada Allah swt :

 

 1. AQIDAH ISLAM adalah daripada Allah yang terdiri daripada Uluhiyah dan Rububiyah ALLAH :

 

 1. Rububiyah Allah bererti Pemerintah ke atas manusia itu adalah Allah kerana hanya Dia sahaja yang mempunyai HAK dan KUASA ke atas Kedaulatan, Otoriti dan Undang-undang dan hanya Dia sahaja yang mempunyai HAK untuk MENGABDIKAN MANUSIA kepada KUASA -NYA;

 

 1. Uluhiyah Allah bererti Pemerintah ke atas manusia hanyalah Allah sahaja kerana segala kedaulatan, otoriti dan undang-undang Allah itu DITAATI dan DIPATUHI oleh seluruh manusia yang diperintah yang bererti  manusia menyembah Allah;

 

 1. SYARIAT ISLAM adalah terdiri daripada segala PERATURAN dan UNDANG-UNDANG yang diasaskan kepada al-Quran dan Hadis;

 

 1. AKHLAK ISLAM adalah daripada Allah dan ajaran Rasulullah saw serta segala contoh dan tauladan Baginda.

 

Islam adalah agama Allah kerana ianya adalah terdiri daripada AQIDAH, SYARIAT DAN AKHLAK daripada Allah, iaitu AGAMA ALLAH yang didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Sebaliknya demokrasi adalah satu agama yang lain, yang berbeza dan berkontradiksi dengan Islam kerana ianya adalah didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang selain daripada Allah dan yang menafi dan mengingkari kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ

 

DEMOKRASI adalah AGAMA kerana ianya adalah terdiri daripada AQIDAH, SYARIAT dan AKHLAKNYA yang tersendiri, iaitu ianya adalah AGAMA MANUSIA yang syirik dan kufur yang datang daripada manusia :

 

 1. AQIDAH DEMOKRASI adalah ciptaan manusia yang selain daripada Allah yang terdiri daripada Uluhiyah dan Rububiyah MANUSIA :

 

 1. Rububiyah Manusia bererti para pemerintah itu adalah TUHAN-TUHAN bagi manusia kerana mereka mempunyai HAK dan KUASA ke atas Kedaulatan, Otoriti dan Undang-undang dan mereka mempunyai HAK untuk MENGABDIKAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA;

 

 1. Uluhiyah Manusia bererti para pemerintah itu adalah TUHAN-TUHAN bagi manusia kerana segala kedaulatan, otoriti dan undang-undang yang dibuat dan diluluskan oleh para pemerintah itu adalah DITAATI dan DIPATUHI oleh golongan manusia yang diperintah;

 

 1. SYARIAT DEMOKRASI yang terdiri daripada segala PERATURAN dan UNDANG-UNDANG yang dibuat dan diluluskan oleh parlimen (fasal 44 Perlembagaan Negara) adalah ciptaan manusia yang selain daripada Allah;

 

 1. AKHLAK DEMOKRASI yang wujud dan berkembang di bawah kekuasaan dan undang-undang manusia adalah mengikut neraca-neraca dan nilai-nilai manusia yang dikuatkuasakan oleh peraturan dan undang-undang manusia.

 

Perbandingan di antara agama Islam dengan agama demokrasi yang dipaparkan di sini adalah bertujuan untuk menghurai dan menjelaskan bahawa DEMOKRASI kita ini bukanlah setakat satu sistem politik yang bertujuan untuk memerintahkan negara sahaja, malah ianya adalah AGAMA, iaitu agama manusia yang syirik dan kufur. Kriteria yang menentukan bahawa demokrasi ini adalah satu agama ialah PERATURAN dan UNDANG-UNDANG yang dibuat oleh manusia. Peraturan dan undang-undang itu adalah agama, peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah manakala peraturan dan undang-undang demokrasi adalah agama demokrasi yang syirik dan kufur daripada manusia.

 

PERBANDINGAN DI ANTARA AGAMA ISLAM DENGAN AGAMA DEMOKRASI

 

AGAMA ISLAM

 

AGAMA DEMOKRASI

 

 1. AQIDAH ISLAM  :

 

 • Rububiyah Allah – Kedaulatan, otoriti,undang-undang adalah hak Allah.

 

 • Rububiyah Allah – Pengabdian manusia kepada Allah swt sahaja.

 

 • Uluhiyah Allah – Ketaatan kepada kedaulatan, otoriti dan undang-undang Allah.

 

 • Menafikan Rububiyah Manusia – Penafian terhadap kedaulatan, otoriti dan undang-undang manusia.
 •  
 

 1. AQIDAH DEMOKRASI :

 

 • Rububiyah Manusia – Kedaulatan, otoriti, undang-undang adalah hak manusia.

 

 • Rububiyah Manusia – Pengabdian manusia kepada manusia.

 

 • Uluhiyah Manusia – Ketaatan kepada kedaulatan, otoriti dan undang-undang manusia.

 

 • Menafikan Rububiyah Allah – Penafian terhadap kedaulatan, otoriti dan undang-undang Allah.

 

 

2.  SYARIAT ISLAM :

 

 • Undang-undang daripada Allah.

 

 • Penafian terhadap undang-undang manusia.

 

 

 1. SYARIAT DEMOKRASI :

 

 • Undang-undang yang dibuat dan diluluskan oleh parlimen dan dewan perundangan negeri.

 

 • Penafian terhadap undang-undang Allah

 

 

3.  AKHLAK ISLAM :

 

 • Akhlak daripada Allah.

 

 • Penafian terhadap akhlak ciptaan manusia.

 

 

3.  AKHLAK DEMOKRASI :

 

 • Akhlak daripada manusia.

 

 • Penafian terhadap akhlak daripada Allah.

 

 

 

Sistem politik demokrasi Malaysia kita ini adalah AGAMA DEMOKRASI yang syirik dan kufur kerana wujud dan beroperasi di dalamnya segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa, manakala peraturan dan undang-undang Allah hanyalah terhad kepada bidang-bidang nikah kahwin, keluarga dan pentadbiran pesaka sahaja.

 

 

PERBANDINGAN DI ANTARA AGAMA ALLAH DENGAN AGAMA JAHILIYAH DEMOKRASI

 

 

 

AGAMA ALLAH

 

AGAMA DEMOKRASI

 1. Agama Allah adalah kebenaran yang didasarkan kepada  Rububiyah dan Uluhiyah Allah dan  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.
 2. Agama Jahiliyah demokrasi adalah kesesatan dan penyimpangan yang total daripada Rububiyah dan Uluhiyah Allah dan  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.
 

2.   Agama Allah adalah diasaskan kepada Rububiyah dan Uluhiyah Allah dan  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ .

 

 1. Agama Jahiliyah demokrasi adalah diasaskan kepada Rububiyah dan Uluhiyah Manusia.
 2. Agama Jahiliyah demokrasi adalah pemikiran, peraturan dan undang-undang ciptaan manusia yang selain daripada Allah.
 3. Agama Jahiliyah demokrasi adalah sistem kehidupan manusia yang dihasilkan oleh pemikiran manusia dan tidak daripada ilmu wahyu.
 4. Agama Jahiliyah demokrasi adalah pengabdian manusia kepada sesama manusia yang menolak pengabdian manusia kepada Allah.
 5. Agama Jahiliyah demokrasi adalah ketaatan dan kepatuhan kepada kekuasaan manusia yang menolak dan mengingkari ketaatan dan kepatuhan kepada kekuasaan Allah.
 6. Agama Jahiliyah demokrasi menyembah manusia dan tidak menyembah Allah.
 7. Agama Jahiliyah demokrasi adalah penindasan, kezaliman, ancaman, pencerobohan, kejahatan dan kerosakan kerana ianya adalah berasal daripada kesyirikan dan kekufuran.

3.   Agama Allah adalah pemikiran, peraturan dan undang-undang ciptaan Allah.

 

4.   Agama Allah adalah sistem kehidupan Allah daripada wahyu.

 

5.   Agama Allah adalah pengabdian manusia kepada Allah yang menolak pengabdian manusia kepada manusia.

 

6.   Agama Allah adalah ketaatan dan kepatuhan kepada kekuasaan Allah yang menolak dan mengingari ketaatan dan kepatuhan kepada kekuasaan manusia.

 

7.   Agama Allah adalah menyembah Allah dan tidak menyembah Manusia.

 

8.   Agama Allah adalah keadilan, keamanan dan keselamatan kerana ianya adalah berasal daripada kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

 

9.   Agama Allah adalah Jihad, Perang dan Revolusi terhadap agama Jahiliyah demokrasi .

 

 1. Agama Jahiliyah demokrasi adalah penentangan, perang dan revolusi terhadap agama Allah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbanding di antara Islam dengan demokrasi seperti di atas ini menunjukkan kepada kita dengan jelas dan terang bahawa demokrasi ini adalah agama, iaitu agama yang lain, yang sama sekali berbeza dan berkontradiksi dengan agama Allah.

Agama demokrasi adalah satu agama yang berbeza dan yang lain daripada agama Islam, Oleh yang demikian kerajaan demokrasi itu adalah kerajaan yang berbeza dan yang lain daripada kerajaan Islam.

 

 

 

KERAJAAN ISLAM

 

 

KERAJAAN DEMOKRASI

 

 

 1. 1.   AQIDAH ISLAM

 

 

 1. AQIDAH DEMOKRASI
 

 1. Rububiyah Allah – Kedaulatan , otoriti dan undang-undang hak Allah s.w.t.
 2. Rububiyah Allah – Pengabdian manusia kepada Allah s.w.t.
 3. Uluhiyah Allah – Ketaatan kepada kedaulatan dan undang-undang Allah s.w.t.
 4. Menafikan Rububiyah dan Uluhiyah Manusia.

 

 

 1. Rububiyah Manusia – Kedaulatan , otoriti dan undang-undang hak rakyat.
 2. Rububiyah Manusia – Pengabdian manusia kepada manusia.
 3. Uluhiyah Manusia – Ketaatan kepada kedaulatan dan undang-undang rakyat.
 4. Menafikan Rububiyah dan Uluhiyah Allah.

 

 1. STRUKTUR,  SISTEM dan INSTITUSI POLITIK ISLAM.

 

2. STRUKTUR, SISTEM dan INSTITUSI POLITIK DEMOKRASI.

 

 1. Dewan Ulama’ dan Fuqaha (Allah membuat undang-undang).
 2. Dewan Perwakilan Rakyat (Allah  membuat undang-undang).
 3. Kehakiman (Keadilan Allah).
 4. Eksekutif (Menjalankan Dasar dan Hukum Allah).
 5. Separation of Powers.
 6. Pilihanraya.
 7. Perlantikan dan Pemecatan Pemimpin Melalui Suara Majoriti.
 8. Syura (Perundingan dan Permesyuaratan ).
 9. Ijma (Consensus) .
 10. Collective Responsibility.
 11. Hak Bersuara (Consent and Dissent) .
 12. Partisipasi Massa Rakyat Dalam Politik dan Proses   Membuat Keputusan.
 13. Saluran Komunikasi Yang Terbuka di antara Pemimpin dengan Massa Rakyat.
 14. Konsep Accountability (Kepada Allah).
 15. Keputusan majorit terhad dan tertakluk kepada dasar-dasar Islam.
 16. Tidak Ada Diktatur dan Kekerasan Dalam Pemerintahan.
 

 1. Dewan Senate/Upper House (dewan perundangan).
 2. Dewan Perwakilan Rakyat (manusia membuat undang-undang ).
 3. Kehakiman (Keadilan Manusia).
 4. Eksekutif (Menjalankan Dasar dan Hukum Manusia).
 5. Separation of Powers.
 6. Pilihanraya.
 7. Perlantikan dan Pemecatan Pemimpin Melalui Suara Majoriti.
 8. Syura (Perundingan dan Permesyuaratan ).
 9. Ijma (Consensus) .
 10. Collective Responsibility.
 11. Hak Bersuara (Consent and Dissent) .
 12. Partisipasi Massa Rakyat Dalam Politik dan Proses Membuat Keputusan.
 13. Saluran Komunikasi Yang Terbuka di antara Pemimpin dengan Massa Rakyat.
 14. Konsep Accountability (Kepada Rakyat).
 15. Keputusan majoriti dalam segala urusan dan bebas daripada dasar-dasar Islam.
 16. Tidak Ada Diktatur dan Kekerasan Dalam Pemerintahan.

 

 

 

Demokrasi adalah agama manusia yang syirik dan kufur kerana AQIDAHNYA adalah syirik dan kufur. Demokrasi yang didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia, dan yang oleh itu ianya adalah satu penafian dan pengingkaran terhadap Uluhiyah dan Rtububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, adalah satu agama, iaitu  Agama Manusia yang syirik dan kufur. Faktor yang menentukan Islam atau kufurnya sesebuah kerajaan demokrasi bukanlah perlantikan pemimpin-pemimpin oleh massa rakyatnya melalui sistem pilihan raya yang terbuka, bebas dan adil, bukanlah “universal suffrage”, bukanlah prinsip-prinsip syura (consultation), ijmak (consensus), “separation of powers”, “consent and dissent”, kebebasan bersuara dan bertindak dan lain-lain lagi, tetapi ianya adalah semata-mata ditentukan oleh AQIDAHNYA.

Para pengamal agama demokrasi dan mereka menyetujui dan meredhainya adalah orang-orang kafir kerana :

 

 1. Mereka menjalankan peraturan dan undang-undang manusia yang selain daripada Allah ;
 2. Mereka mewujudkan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia;
 3. Mereka mewujudkan sistem manusia menyembah manusia;
 4. Mereka melantik manusia sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia.

 

 

 

 

 

KERAJAAN

DEMOKRASI

Kedaulatan Rakyat (Rakyat Maha Kuasa)

Kedaulatan Undang-undang Parlimen

Undang-undang Agama (Ibadat)

Undang-undang Moral Sekular

Undang-undang Sosial Sekular

Undang-undang Ekonomi Kapitalis

Undang-undang

Politik demokrasi

KERAJAAN

ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ

Kedaulatan Allah (Allah Maha Kuasa)

Kedaulatan Undang-undang Allah

Undang-undang Ibadat Islam

Undang-undang Moral Islam

Undang-undang Sosial Islam

Undang-undang Ekonomi Islam

Undang-undang Politik Islam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seluruh perbandingan di antara Islam dengan demokrasi yang dipaparkan dengan jelas dan terang di dalam rajah-rajah di sini hanya mambawa kepada satu rumusan sahaja – Demokrasi adalah satu agama, iaitu agama manusia yang sama sekali berbeza, berkontradiksi dan terpisah dengan agama Islam. Tidak ada titik pertemuan di antara KUFUR dengan ISLAM.

 

Firman Allah : al-Muddaththir 50,51

Seolah-olah mereka sekawan keldai liar yang lari,

Melarikan diri (dalam ketakutan) daripada singa!

 

Ayat-ayat al-Quran yang dipetikkan di atas ini menggambarkan kepada kita mengenai keadaan umat Islam kita yang wujud baik di Malaysia mahupun di seluruh bumi umat Islam di dunia pada hari ini, mereka sedang berada dalam keadaan mereka yang sesat dan jahil kerana mereka tidak lagi mengenali AQIDAH mereka yang sebenar. Apabila segala Aqidah dan Pemikiran Islam kita yang sebenar ini disampaikan kepada umat Islam kita, mereka akan mengalami satu KEJUTAN yang amat besar kerana mereka tidak mengenalinya dan mereka akan lari bertempiaran dalam KEJUTAN daripada para pendakwah ke jalan Allah sama seperti mana sekawan keldai liar yang lari bertempiaran dalam kejutan dan ketakutan sebaik sahaja mereka itu terserempak dengan se ekor singa yang digambarkan kepada kita di dalam ayat-ayat di atas ini.

 

Umat Islam kita pada hari ini sudah berada jauh dalam kesesatan dan kita selesa sahaja untuk terus kekal dalam kesesatan kerana kita menyangkakan bahawa kita kini adalah orang-orang yang sedang dan sentiasa berada di dalam keimanan yang sempurna kepada Allah. Kita mengucap dua kalimah syahadah tanpa memahami dan mengetahui apakah pengertian-pengertiannya, dan sudah tentu kita tidak boleh mengimani, menganuti dan mengamalkan sesuatu agama yang kita tidak memahami dan mengetahui segala dasar, prinsip dan tuntutan-tuntutannya. Kita sedang dan sudahpun berada dalam kesesatan yang jelas dan terang sekali berkurun-kurun lamanya kerana kita tidak pernah memahami dan mengetahui dengan jelas, terang dan sempurna mengenai pengertian-pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, dan sudah tentulah kita akan mengalami satu KEJUTAN pada kali yang pertamanya apabila segala Aqidah dan Pemikiran Islam kita yang sebenar yang diasaskan kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ini disampaikan kepada kita, di antaranya adalah pemikiran-pemikiran ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ  seperti berikut  :

 

 1. Peraturan dan undang-undang adalah AGAMA;

 

 1. Demokrasi ini adalah satu agama, iaitu agama yang syirik dan kufur kerana ianya adalah terdiri daripada Aqidah, Syariat dan Akhlaknya yang tersendiri yang didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia;

 

 1. Bersetuju, mengiktiraf dan meredhai kerajaan demokrasi kita kini, ianya bererti bahawa kita telah MENGIKTIRAF, BERSETUJU dan MEREDHAI agama yang syirik dan kufur yang mengeluarkan kita daripada agama Allah ;

 

 1. Mengamalkan sistem politik demokrasi yang merangkumi perbuatan kita yang mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi kita ini serta kita menyetujui dan meredhainya ianya bererti bahawa kita telah MENGIMANI, MENGANUTI dan MENGAMALKAN agama yang syirik dan kufur yang mengeluarkan kita daripada agama Allah ;

 

 1. Para pemimpin kita yang terdiri daripada ahli-ahli PARLIMEN dan DUN yang membuat peraturan dan undang-undang manusia adalah BERHALA-BERHALA atau TUHAN-TUHAN MANUSIA yang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas manusia;

 

 1. Ketaatan dan kepatuhan kita kepada kerajaan demokrasi dan kepada segala peraturan dan undang-undang demokrasi kita ini ianya bererti bahawa kita telah MENYEMBAH MANUSIA sebagai Tuhan-tuhan kita dan kita tidak lagi menyembah Allah – kesemuanya ini mengeluarkan diri kita daripada agama Allah;

 

 1. Sesuatu sistem kehidupan yang terdiri daripada solat, puasa, haji, zakat, nikah kahwin daripada Allah sedangkan politik, kerajaan, pemerintahan, peraturan dan undang-undang daripada manusia, iaitu sistem kehidupan yang memisahkan di antara AGAMA dengan POLITIK, ianya bererti bahawa sistem kehidupan seperti ini adalah syirik dan kufur;

 

 1. Konsep perpaduan negara di antara berbagai-bagai bangsa dan agama yang tidak diasaskan kepada AQIDAH kita adalah konsep yang syirik dan kufur;

 

 1. Sikap Islam terhadap sesebuah kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ialah supaya kita tidak mengamalkannya, kita mengasing dan memisahkan diri kita daripadanya, kita menafi, menolak, mengingkari dan menentangnya, dan supaya kita memusuhi dan membencinya;

 

 1. Allah memerintahkan kita supaya kita berjuang untuk menghapuskan kerajaan demokrasi bersekali dengan segala peraturan dan undang-undang demokrasi melalui Jihad, Perang dan Revolusi;

 

 1. Kita adalah diperintahkan Allah supaya menegakkan kerajaan Allah di bumi kita ini supaya dapat dilaksana dan dikuat kuasakan segala peraturan dan undang-undang Allah melalui Jihad, Perang dan Revolusi;

 

 1. Allah melarang kita daripada melantik orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin kita dan berkongsi kuasa dengan mereka, dan orang-orang yang melakukannya, mereka itu adalah orang-orang kafir ;

 

 1. Umat Islam kita yang tidak mempercayai bahawa demokrasi dan kerajaan demokrasi kita ini adalah syirik dan kufur, dan mereka tidak mempercayai bahawa Raja-raja kita dan para pemimpin kita ini adalah Berhala-berhala atau Tuhan-tuhan Manusia, mereka ini, iaitu umat Islam kita yang tidak mempercayai kesemuanya ini, adalah orang-orang kafir;

 

 1. Umat Islam kita yang tidak mempercayai kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ memerintah dan mewajibkan ke atas setiap orang daripada kita ini supaya menghapuskan kerajaan kita, Raja-Raja kita dan para pemimpin kita daripada berkuasa dan berdaulat di dalam negara kita ini melalui Jihad, Perang dan Revolusi, mereka ini, iaitu umat Islam yang tidak mempercayai kesemuanya ini, adalah orang-orang kafir.

 

Inilah pengertian-pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ serta segala konsep yang terkandung di dalamnya. Seluruh pemikiran Islam seperti yang digariskan di atas ini merupakan satu KEJUTAN yang amat besar kepada seluruh umat Islam kita di bumi kita ini. Amat sukar bagi umat Islam kita untuk menerima pemikiran Islam yang mengatakan bahawa peraturan dan undang-undang itu adalah agama, amat sukar bagi kita untuk menerima pemikiran Islam yang mengatakan bahawa peraturan dan undang-undang demokrasi ini adalah agama demokrasi, amat sukar bagi kita untuk menerima bahawa demokrasi ini adalah agama manusia yang syirik dan kufur, amat sukar bagi kita untuk menerima bahawa orang-orang yang mengamalkan sistem politik demokrasi kita ini serta kita menyetujui dan meredhainya adalah orang-orang kafir, dan amat sukar bagi kita untuk menerima bahawa Allah memerintahkan kita supaya melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF untuk menjatuh dan menghapuskan kerajaan demokrasi Malaysia kita yang syirik dan kufur ini untuk digantikan dengan kerajaan Allah dan sistem kehidupan daripada Allah. Seluruh kita ini akan mengalami KEJUTAN yang amat besar seperti mana yang digambarkan di dalam al-Quran mengenai kejutan sekawan keldai yang lari bertempiaran apabila terserempak dengan se ekor singa, dan sudah semestinya umat Islam kita ini tidak akan menerima segala pemikiran Islam seperti mana yang digariskan di atas ini.

 

Perkara yang pertama yang akan disoal oleh Allah swt di Akhirat nanti bukanlah solat, puasa, zakat, haji dan segala dosa pahala kita, tetapi ketahuilah wahai umat Islam sekelian bahawa perkara yang pertama dan paling utama yang akan disoal oleh Allah ialah mengenai kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, bukan SOLAT – selepas Allah swt menyoal kita mengenai ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu barulah Allah swt akan menyoal kita mengenai  solat!

 

Perkara yang pertama yang akan disoal oleh Allah ialah samada kita beriman dan berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ataupun tidak, perkara yang pertama yang akan disoal kepada kita oleh Allah swt di Akhirat nanti ialah mengenai kita yang tidak menjalankan peraturan dan undang-undang Allah, mengenai kita yang menjalankan segala peraturan dan undang-undang manusia, mengenai kita yang menyetujui dan meredhai segala peraturan dan undang-undang manusia, mengenai kita yang tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap peraturan dan undang-undang manusia, mengenai kita yang melantik para pemimpin kita sebagai Tuhan-tuhan kita, mengenai kita yang menjadi para hamba kepada Tuhan-tuhan Manusia ini, mengenai kita yang menyembah Tuhan-tuhan Manusia ini dan kita tidak menyembah Allah, mengenai kita yang tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap Tuhan-tuhan Manusia ini dan mengenai kita yang tidak memusuhi dan membenci Tuhan-tuhan Manusia ini, mengenai kita yang sudah terkeluar daripada agama Allah dan kita telah memasukkan diri kita ke dalam agama manusia yang syirik dan kufur kerana kita telah melakukan segala amalan yang syirik dan kufur ini. Malah kita akan terus sahaja dihumbankan ke dalam neraka sebaik sahaja kita tidak boleh menjawab segala persoalan mengenai kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ seperti ini tanpa perlu lagi kita ini untuk disoal dengan lebih lanjut dan terperinci lagi mengenai hal-hal yang lain seperti solat dan segala dosa pahala kita ! 

 

Kita diajar oleh para ulama dan intelek Islam kita bahawa perkara yang pertama yang akan disoal di Akhirat nanti ialah SOLAT, bukan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Ini adalah ajaran Yahudi, dan kerana ajaran Yahudi yang sesat seperti ini, umat Islam kita kini sewenang-wenang sahaja meminggirkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan kita mengutamakan solat dan seluruh syiar ibadat yang lain, kita tekun, khusyuk dan bersungguhan dalam melakukan ibadat-ibadat solat, puasa dan haji padahal kita sedang bergelumang di dalam kesyirikan dan kekufuran akibat daripada kita mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur ini, kita tekun, khusyuk dan bersungguhan dalam melakukan ibadat-ibadat solat, puasa dan haji padahal kita sedang menyembah manusia dan kita tidak menyembah Allah kerana ketaatan dan kepatuhan kita kepada peraturan dan undang-undang manusia, dan kita tekun, khusyuk dan bersungguhan dalam melakukan ibadat-ibadat solat, puasa dan haji padahal kita sedang berada di dalam agama manusia dan tidak berada di dalam agama Allah. Segala kebajikan, kebaikan dan amalan yang soleh berguguran bagaikan daun-daun kering yang menyebabkan kita akan berada dihadapan Allah nanti hanyalah sebagai orang-orang yang MUFLIS sahaja tanpa mempunyai apa-apa pahala sedikitpun untuk dipersembahkan kepada Allah- inilah hari Akhirat yang amat gawat dan menggerunkan bagi kita !  

 

Para pendakwah dan pejuang Islam yang berjuang untuk menyebar dan menyampaikan segala pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang sebenar ini pula akan DITINDAS dan DIZALIMI dengan berbagai-bagai bentuk dan cara, para pendakwah dan pejuang Islam akan DITANGKAP dan DITAHAN di bawah ISA oleh pihak berkuasa kita serta mereka ini akan diperlakukan dengan sewenang-wenang sekali mengikut sesuka hati mereka sahaja di sepanjang hayat perjuangan mereka ini dengan berbagai-bagai jenis dan bentuk KEZALIMAN, PENINDASAN dan PENYEKSAAN yang tidak kunjung padam ke atas mereka. Ini adalah sesuatu yang “NATURAL” dan SEMULA JADI yang pasti akan berlaku di antara Islam dengan kufur, baik dahulu, sekarang mahupun pada masa-masa akan datang.

 

Kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah kerajaan yang syirik dan kufur ciptaan kaum Yahudi serta ianya kini sedang dikuasai dan dikontrol secara “absolute” dan sepenuhnya oleh satu kuasa dunia yang dinamakan sebagai “The New World Order” ciptaan dan milik kaum Yahudi. Seluruh Negara Bangsa di dunia kita kini termasuklah negara OIC adalah berada di bawah kekuasaan “The New World Order” milik Yahudi di bawah sistem “Neo-Colonialism”. NATO, PBB, IMF, Bank Dunia, OIC, dan seluruh badan-badan dunia di bawah PBB adalah hak dan milik kerajaan dunia “The New World Order” yang sepenuhnya dikuasai dan dikontrol oleh Yahudi. Dalam negara Malaysia kita ini wujudnya sistem politik dan pemerintahan dalam bentuk “Kerajaan dalam Kerajaan”, iaitu kewujudan sistem kerajaan “The New World Order” milik Yahudi yang RAHSIA yang sebenar-benarnya berkuasa dan memerintah ke atas kerajaan kita, dan justeru kerajaan Malaysia kita ini sejak daripada hari kita mencapai kemerdekaan dahulu lagi sehinggalah ke hari ini adalah kerajaan boneka “The New World Order” milik Yahudi. Sistem “Kerajaan dalam Kerajaan“ seperti ini juga wujud dan beroperasi di dalam seluruh Negara Bangsa di dunia kita kini termasuklah di dalam negara-negara besar seperti Amerika, Britain, Perancis, Italy, Germany, Canada, Jepun, Russian dan Cina yang kesemuanya itu adalah negara-negara boneka kerajaan dunia “The New World Order” milik Yahudi. Inilah sistem kekuasaan Yahudi yang kini sudahpun berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas seluruh dunia dan ke atas seluruh umat manusia di bumi melalui sistem “Neo-Colonialism” di bawah kerajaan dunia “The New World Order”.

 

Para pemimpin di Malaysia yang terdiri daripada orang-orang Islam kita ini adalah boneka-boneka Yahudi, mereka itu adalah dipilih, dilatih, dipopular dan dilantik sebagai para Menteri, ketua-ketua parti politik, pegawai-pegawai kerajaan, pegawai-pegawai polis dan militeri serta ketua-ketua eksekutif perbadanan-perbadanan dan syarikat-syarikat milik kerajaan oleh Yahudi. Malah Raja-Raja Melayu kita adalah boneka-boneka Yahudi yang menjadi tunggak yang kuat dalam memperkasa dan mengkesinambungkan kekuasaan Yahudi di dalam negara kita ini! Sikap anti-Islam oleh dan daripada kerajaan kita dan para pemimpin kita ini adalah kerana mereka itu adalah boneka-boneka Yahudi, kerajaan dan para pemimpin kita membenci Islam kerana Yahudi membenci Islam, dan mereka (kerajaan Malaysia dan para pemimpin kita) mempunyai matlamat untuk merosak, menjatuh dan menghancurkan Islam kerana kesemuanya ini adalah kehendak dan perintah daripada kaum Yahudi yang sedang sepenuhnya mengkontrol dan berkuasa ke atas mereka dan ke atas seluruh kita ini. Sikap dan perasaan kerajaan Malaysia dan para pemimpin kita yang memusuhi dan membenci terhadap agama Islam dan umat Islam kita ini hanyalah merupakan gambaran-gambaran dan manifestasi-manifestasi segala kehendak dan sikap kaum Yahudi terhadap kita.

 

Pihak kekuasaan Yahudi yang memerintah dunia telah mengarahkan seorang cendikiawan mereka, Prof. Rupert Emerson, untuk menulis sebuah buku yang dianggap dan dijadikan mereka sebagai satu “blue print” mengenai dasar dan sikap serta perancangan mereka terhadap Malaysia, iaitu buku yang berjodol “Malaysia : Direct and Indirect Rule” yang telah diterbitkan oleh Harold Macmillan, New York 1937. “Direct Rule” adalah dimaksudkan kepada penjajahan Yahudi ke atas Tanah Melayu melalui penjajahan di bawah British Malaya, manakala “Indirect Rule” adalah dimaksudkan kepada penjajahan Tanah Melayu dalam bentuk “neo-colonialism” oleh Yahudi di atas nama Malaysia. Buku tersebut bermaksud bahawa Malaysia kita sekarang ini belum lagi mencapai kemerdekaan yang sebenar, tetapi masih di bawah penjajahan Yahudi. Buku tersebut merancangkan bahawa Malaysia dijangka akan mencapai kemerdekaan yang sebenar kira-kira pada tahun 2065 nanti, iaitu setelah sebahagian daripada umat Islam kita ini telah menjadi murtad atau setidak-tidaknya telah menjadi golongan Islam Liberal yang tidak lagi bepegang kuat kepada al-Quran dan Hadis yang boleh menerima segala pemikiran dan sistem kehidupan Barat tajaan Yahudi.

 

Nama ‘Malaysia’ bukanlah satu nama yang dipilih oleh Perdana Mentari dan para pemerintah Malaya pada masa kemerdekaan Malaysia pada tahun 1963, tetapI ianya adalah pilihan Yahudi yang telah terlebih lama dahulu menyediakan nama tersebut. Malaysia yang wujud kini adalah ciptaan Yahudi yang terangkum ke dalam Misi Agung mereka untuk mewujudkan Asian Union di bawah Global Union atau The New Workd Order milik Yahudi. Mengikut perancangan Yahudi, negara baru Malaysia kita inmi akan terlebih dahulu dikafirkan dengan cara membawa masuk orang-orang kafir Cina dan India ke British Malaya, mula-mulanya sebagai rakyat Malaya dan kemudiannya sebagai rakyat Malaysia, kemudian ianya akan diikuti dengan proses pengkafiran ke atas umat Islam secara aktif, sedar dan terancang oleh Yahudi sehinggalah sebahagian daripada umat Islam kita ini akan menjadi murtad secara langsung ataupun Aqidah dan Pemikiran kita akan di”neutralise”kan sehingga kita akan menjadi umat manusia yang separuh Islam sahaja yang sanggup untuk menjadi boneka kepada mereka. Mungkin setelah kira-kira 20% daripada umat Islam kita ini berjaya dimurtadkan ataupun dijadikan separuh Muslim yang justeru negara Malaysia kita ini akan menjadi negara yang majoriti daripada penduduknya adalah kafir, di kala itulah pihak Yahudi akan memerdekakan kita, mengikut perkiraan mereka, peristiwa ini adalah dirancangkan untuk berlaku pada tahun 2065 nanti. 

 

Fahaman-fahaman Islam yang rosak, menyeleweng dan sesat seperti Wahabi yang dibawa oleh Muhammad Abdul Wahab, Islam Modenis yang dibawa oleh Abduh, Rashid Redha, Hassan al-Banna, dan sekarang ini oleh Yusuf al-Qardhawi, Hizbu at-Tahrir yang dibawa oleh Taqiyuddin al-Nabhani, Islam Liberal, dan Sisters in Islam adalah kesemuanya ajaran dan ciptaan Yahudi serta yang dikembangkan oleh Yahudi melalui para ulama dan intelek Islam dan para agen Yahudi ke Malaysia dan ke seluruh bumi umat Islam di dunia. Fahaman-fahaman yang rosak dan menyeleweng seperti ini akan berperanan untuk menyesat dan memurtadkan seluruh umat Islam baik di Malaysia mahupun di seluruh dunia kita ini agar kita akan bersedia untuk menerima segala idea dan pemikiran daripada mereka serta sistem kehidupan daripada mereka yang bertentangan dengan pemikiran dan sistem kehidupan daripada al-Quran. Setakat ini Kerajaan BN telahpun mengasas dan mengembangkan segala fahaman sesat seperti fahaman-fahaman daripada puak-puak Tabligh, Arqam, Wahabi, Islam Modenis, Sisters in Islam, Hizbu at-Tahrir, Islam Liberal dan fahaman Yayasan as-Sofa ke dalam masyarakat kita termasuk juga ke dalam kampus-kampus universiti kita, sementara Pakatan Rakyat pula telah dan sedang giat mengembangkan ajaran Islam Liberal di kalangan umat Islam di Malaysia kita ini. Kesemuanya ini adalah menepati perancangan jangka panjang Yahudi dan agenda jahat mereka untuk berkuasa dan memerintah ke atas kita bagi membolehkan mereka untuk mengeksploitasikan kita semaksimum mungkin untuk faedah dan kepentingan mereka seperti mana yang terkandung di dalam ‘THE PROTOCOLS OF ZION’, iaitu yang dimaksudkan kepada surat-surat akuan dan perjanjian Yahudi yang dihasilkan oleh puak Yahudi di bawah gerakan Yahudi yang dipimpin oleh Theodore Herzl dan seperti mana juga yang digariskan di dalam “blue print” untuk Malaysia oleh Prof. Rupert Emerson pada tahun 1937 dahulu itu.

 

Firman Allah: al-Baqarah 217

Sentiasa mereka itu (orang-orang kafir) memerangi kamu, sehingga mereka mengembalikan kamu daripada agama kamu (menjadi kafir) jika mereka berkuasa nanti.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

“Penjelasan yang benar ini adalah daripada Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Mendalam ilmu-Nya. Ia mendedahkan keazaman kaum musyrikin yang degil untuk meneruskan kejahatan mereka, dan untuk menindas kaum Muslimin kerana agama mereka, kerana penindasan itu merupakan satu-satunya matlamat yang tetap bagi musuh-musuh mereka, iaitu satu matlamat yang tidak berubah bagi musuh-musuh Islam di mana-mana negeri dan dalam mana-mana generasi manusia. Kewujudan agama Islam di mana-mana negeri itu sendiri merupakan satu kemarahan dan ketakutan kepada musuh-musuh agama ini dan musuh-musuh kaum Muslimin di setiap zaman. Agama Islam itu sendiri menyakiti mereka, menyebabkan mereka marah dan takut. Islam mempunyai kekuatan dan keteguhan yang ditakuti oleh setiap pembohong, digeruni oleh setiap yang zalim dan dibenci oleh setiap manusia perosak. Islam itu sendiri dengan segala apa yang dibawa olehnya, merupakan satu peperangan, iaitu kebenaran yang jelas, cara hidup yang lurus dan sistem hidup yang sihat. Dengan ini semua, Islam merupakan satu peperangan menentang kebatilan, kezaliman dan kerosakan. Oleh sebab itu para pendusta, orang-orang yang zalim dan manusia-manusia perosak tidak sanggup berdepan dengan Islam, dan oleh sebab itulah mereka mengintip penganut-penganutnya untuk ditindas supaya meninggalkan agama itu dan mengembalikan mereka semula menjadi kafir di dalam mana-mana bentuk daripada berbagai-bagai bentuk kufur, kerana mereka tidak merasa aman melakukan kebatilan, kezaliman dan kerosakan selagi ada di bumi ini golongan Muslimin yang beriman dengan agama ini dan mengikut cara hidup dengan sistem ini.

 

Musuh-musuh kaum Muslim itu menggunakan berbagai-bagai cara dan alat peperangan, tetapi matlamat mereka hanya satu sahaja, iaitu mereka mahu memalingkan orang-orang Islam yang benar itu daripada agama mereka jika mereka mampu berbuat demikian. Patah sebilah pedang di tangan, mereka hunus pedang yang lain pula, tumpul satu alat di tangan, mereka asah alat yang lain pula. Amaran yang benar daripada Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Mendalam ilmu-Nya setiap waktu mengingatkan kaum Muslimin daripada menyerah kalah dan mengingatkan mereka terhadap bahaya, serta menyeru mereka supaya sabar menghadapi tipu daya musuh dan sabar menghadapi peperangan. Jika tidak mereka akan menerima kerugian dunia dan akhirat, dan akan menerima azab yang tidak dapat ditolak dengan sebarang keuzuran dan alasan.”

 

Mereka terasa amat SAKIT HATI terhadap kita kerana Islam ini sendiri sebagai satu agama adalah amat MENYAKITKAN HATI mereka! Mereka menzalimi, membunuh dan melenyapkan kita daripada muka bumi kita ini kerana mereka kini adalah golongan yang BERKUASA dan MEMERINTAH ke atas kita. Inilah sifat jahat mereka terhadap kita, namun sifat mereka yang paling jahat sekali terhadap kita ialah mereka bercita-cita supaya kita berubah menjadi KAFIR seperti mereka, dan ke arah merealisasikan cita-cita mereka ini, mereka sanggup untuk melakukan apa sahaja terhadap kita, termasuklah menjajah, menindas, menzalimi, membeli dan mengkorupsikan kita dengan berbagai-bagai cara dan strategi yang bijak, jahat, halus dan licik.

 

Firman Allah: al-Baqarah 120

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak suka engkau, kecuali engkau turut agama mereka.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

“Kaum Yahudi dan Nasrani akan terus memerangimu dan merancangkan tipu daya terhadapmu. Mereka tidak akan berdamai denganmu dan tidak akan berpuas hati terhadapmu kecuali engkau meninggalkan dakwah ini, kecuali engkau meninggalkan agama yang benar ini dan melepaskan keyakinan ini dan kembali semula kepada kesesatan, kesyirikan dan kefahaman mereka yang buruk sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini.

 

Pertarungan-pertarungan itu adalah pertarungan-pertarungan kerana aqidah, bukannya pertarungan kerana tanah air, bukan kerana produksi ekonomi dan bukan kerana kedudukan militeri yang strategik. Mereka telah memalsukan bendera-bendera perjuangan ini kepada kita dengan  tujuan yang tersembunyi di dalam hati mereka untuk mengelirukan kita tentang hakikat tujuan perjuangan mereka yang sebenar.

 

Oleh itu apabila kita kelirukan diri kita oleh tipu daya mereka, maka kita tidak boleh mempersalahkan orang lain kecuali diri kita sendiri kerana kita telah menjauhkan diri kita daripada mengingati bimbingan dan perintah Allah s.w.t kepada Rasulullah s.a.w dan sekelian umatnya.”

 

Kaum Ahlil Kitab melancarkan Gerakan Anti-Islam di sepanjang zaman untuk menghapuskan kekuatan dan kekuasaan Islam serta untuk merosakkan Aqidah dan Pemikiran Islam yang akan mengembalikan kita kepada kesyirikan dan kekufuran. Inilah sikap dan fitrah mereka terhadap Islam tanpa kunjung padam seperti mana yang disampaikan kepada kita oleh Allah di dalam al-Quran. Gerakan Reformasi Islam dan Islam Modenis ajaran mereka yang dikembangkan oleh Jamaluddin al-Afghani, Abduh, Rashid Redha, Hassan al-Banna adalah di antara KEROSAKAN-KEROSAKAN AQIDAH yang dicipta dan diwujudkan oleh mereka melalui Gerakan Anti-Islam ini tidak kerana yang lain melainkan kerana mereka membenci dan memusuhi Islam.

 

Kaum Yahudi sekarang ini sedang berkuasa dan memerintah ke atas kita di dalam negara Malaysia kita ini sendiri melalui sistem “Neo-Colonialism”, dan mereka sedang bersungguhan dan gigih dalam melakukan segala tipudaya mereka ke atas kita untuk merosak dan menghancurkan kita serta untuk mengembalikan kita kepada kekufuran seperti mereka; di antara tipudaya mereka ke atas kita adalah seperti berikut :

 

 1. Kaum Yahudi telah mempengaruhi, membentuk dan mengawal minda, sikap dan corak pemikiran kita melalui sistem pelajaran kita dan juga melalui media massa kita yang kedua-duanya ini adalah dikuasai, dikontrol dan dioperasikan sepenuhnya oleh mereka;

 

 1. Kaum Yahudi telah membawa masuk segala pemikiran, kebudayaan dan sistem kehidupan Jahiliyah dan dikembangkannya di kalangan umat Islam kita yang merosakkan moral kita dan yang melalaikan kita daripada agama kita;

 

 1. Kaum Yahudi telah mewujud konsep SATU MALAYSIA sebagai ideologi politik negara kita yang sekarang ini sedang begitu giat sekali dipromosi dan dipopularkan di dalam negara kita ini oleh kerajaan kita, padahal SATU MALAYSIA mengikut maksudnya yang sebenarnya adalah propaganda Yahudi yang dimaksudkan kepada konsep “The New World Order, iaitu satu kerajaan dunia untuk berkuasa dan memerintah ke atas seluruh umat manusia di dunia di bawah kekuasaan Yahudi;  

 

 1. Kaum Yahudi telah membawa masuk orang-orang kafir Cina dan India yang diberi status sebagai rakyat Malaysia dengan jumlah mereka yang ramai yang bertujuan untuk mewujudkan berbagai-bagai masalah dan konflik di dalam negara kita yang memudahkan mereka (Yahudi ) untuk menghapuskan umat Islam kita dalam jangka masa yang panjang;

 

 1. Kaum Yahudi telah menghapuskan DEB dengan menggantikannya dengan dasar-dasar ekonomi yang lain yang merugikan umat Islam dan sebaliknya yang menguntungkan orang-orang kafir;

 

 1. Kaum Yahudi telah menghapuskan akta pelajaran 1961 dengan menggantikannya dengan akta pelajaran 1996 – kesemua ini adalah yang amat merugikan kaum Melayu tetapi sebaliknya ianya telah memberi keuntungan yang besar kepada orang-orang kafir;

 

 1. Kaum Yahudi telah menghapuskan pemberian biasiswa untuk kaum bumiputra dan digantikan dengan ptptn;

 

 1. Kaum Yahudi telah mengkesampingkan bahasa Melayu dalam kesemua aspek kehidupan, sebaliknya mereka semakin memperkasakan lagi bahasa-bahasa Inggeris, Mandarin dan Tamil dalam bidang-bidang pelajaran, sosial, ekonomi dan dalam semua urusan resmi harian kita;

 

 1. Kaum Yahudi telah mengecilkan tentera kita ke tahap yang amat kecil sekali agar kita kehilangan segala kekuatan dan kekuasaan kita yang akan memudahkan kita ini untuk dikotak-katekkan ke kanan dan ke kiri mengikut sesuka hati mereka;

 

 1. Kaum Yahudi telah berkuasa sepenuhnya ke atas Polis di Raja Malaysia dan mereka mengambil kesempatan yang sepenuhnya untuk mengoperasikan segala aktivit pengedaran dadah di dalam negara kita ini secara besar-besaran, bebas dan berleluasa sekali;

 

 1. Penagihan dadah di kalangan belia Melayu telah menjadi semakin meruncingkan lagi yang setakat telah ternyata bahawa ianya adalah sesuatu yang sukar untuk ditangani kerana para pengedarnya dalam kaum Yahudi sendiri yang berkuasa sepenuhnya ke atas polis;

 

 1. Kaum Yahudi telah mengendalikan kegiatan penyeludupan ke dalam negara kita secara besar-besaran dan ianya berlaku secara sewenang-wenang sekali;

 

 1. Kaum Yahudi telah menyekat dan menghalangi kemasukan pekerja-pekerja asing Islam daripada Indonesia, sebaliknya mereka telah dan sedang membawa masuk orang-orang kafir Cina dan India;

 

 1. Kaum Yahudi telah membawa masuk pelacur-pelacur Cina daripada Thailand, Vietnam dan Cina untuk merosakkan moral umat Islam kita dan untuk meraih keuntungan yang besar untuk mereka, dan operasi-operasi pelacuran ini adalah juga bertujuan untuk melebar dan mengembangkan lagi operasi kongsi gelap Cina di dalam negara kita ini ;

 

 1. Kaum Yahudi telah membuat tukaran tanah milik Keretapi Tanah Melayu di Tanjung Pagar (Singpura) dengan tanah atau tanah-tanah di Woodlands (Singapura) yang menguntung Singapura dan Yahudi tetapi merugikan Malaysia;

 

 1. Kaum Yahudi telah menyerahkan satu blok kawasan yang kaya dengan minyak petrol milik kerajaan Sarawak kepada Brunei yang operasi carigali dan pengeluaran minyak petrol akan kemudiannya diserahkan kepada Yahudi;

 

 1. Kaum Yahudi telah mewujud satu badan “autonomy” yang dinamakan pembangunan Wilayah Iskandar (WI) di Johor selatan yang meliputi kawasan yang dua kali ganda lebih luas daripada negeri Singapura sekarang, dan pengurusan serta pentadbiran untuk memaju dan membangunkan WI ini telahpun diserahkan oleh Yahudi kepada kerajaan Singapura.

 

Inilah di antara kejahatan-kejahatan kaum Yahudi yang tidak kunjung padam ke atas kita dengan melakukan berbagai-bagai tipudaya dan kejahatan yang bertujuan untuk menghapuskan kita daripada bumi Malaysia kita ini.

 

Kaum Yahudi telah mencuba untuk melakukan perubahan dalam budaya politik Malaysia kita ini dengan cara  menghapuskan politik yang berasaskan perkauman dan kepentingan agama, dan mereka mencuba untuk mengetengahkan politik yang berasaskan kemajuan dan kepentingan untuk SEMUA KAUM dan SEMUA AGAMA. Dasar perjuangan Pakatan Rakyat adalah untuk kemajuan dan kepentingan SEMUA KAUM dan SEMUA AGAMA. Agenda-agenda MELAYU dan ISLAM sama sekali tidak wujud dalam politik mereka. Matlamat Yahudi di Malaysia kita ini adalah untuk menghapuskan agenda-agenda MELAYU dan ISLAM di dalam perjuangan kita dan di dalam kehidupan kita dan ke arah matlamat ini mereka telah berusaha untuk mewujudkan sistem politik yang tidak berbentuk perkauman dan keagamaan, iaitu politik untuk SEMUA KAUM dan SEMUA AGAMA.

 

Polis dan militeri Malaysia di bawah arahan Yahudi telah memainkan peranan-peranan mereka yang aktif dan “crucial” dalam pembentukan Parti Keadilan Rakyat dan gabungan Pakatan Rakyat, dan mereka ini (polis dan militeri) telah bertindak dan bergerak bebas dan bersendirian tanpa diketahui oleh pihak kerajaan kita dan juga oleh kementerian-kementerian masing-masing. Dalam insiden empirical seperti yang dipaparkan di sini kita dapat melihat bahawa tentera dan polis kita sebenarnya tidak berada di bawah tanggungjawab dan kekuasaan kerajaan Malaysia kita melalui kementerian masing-masing, tetapi mereka itu adalah secara langsung berada di bawah kekuasaan dan kawalan Yahudi. Inilah contoh operasi sistem “Neo-Colonialism” yang kini wujud dan berkuat kuasa di dalam negara Malaysia kita ini:

 

Sementara itu, Barisan Nasional, di atas arahan dan kehendak Yahudi, dengan tiba-tiba sahaja telah ikut rentak yang sama dalam meminggirkan agenda-agenda MELAYU dan ISLAM dalam perjuangan mereka dan mereka kini telah berubah haluan kepada perjuangan yang berasaskan kemajuan dan kepentingan untuk SEMUA KAUM dan SEMUA AGAMA di bawah slogan Satu Malaysia dan di bawah Model Ekonomi Baru mereka. Yahudi mewujudkan pula PERKASA, sebuah badan NGO yang agenda perjuangannya hanyalah MELAYU sahaja! Perkasa ditubuhkan oleh Yahudi untuk mengelirukan orang-orang Melayu agar tidak muncul lagi pertubuhan-pertubuhan dan gerakan-gerakan Melayu yang lain yang bebas dan berdikari daripada sebarang pengaruh Yahudi, dan mereka amat bimbang kalau-kalau pertubuhan-pertubuhan Melayu itu nanti akan sebenar-benarnya memperjuangkan agenda Melayu dengan gigih, nekad  dan gagah berani.

 

Dalam jangka masa yang pendek, tipudaya Yahudi ini mungkin berjaya, namun bagi jangka masa yang panjang, tipudaya ini akan tetap juga kecundang. Perjuangan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ akan tampil kehadapan untuk menghapuskan tipudaya Yahudi ini, dan perjuangan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ini akan menggembeling dan menyatu padukan seluruh umat Islam kita untuk bangkit mencabar dan memerangi kekuasaan Yahudi di Malaysia kita ini, kita akan bangkit untuk mencabar dan memerangi kerajaan boneka Yahudi yang sedang berkuasa, berdaulat dan memerintah di dalam negara kita ini, dan kita akan bangkit untuk mencabar dan memerangi Barisan Nasional dan juga Pakatan Rakyat dan juga badan-badan boneka Yahudi yang lain.

 

Seluruh kerajaan umat Islam di dunia kita kini adalah kerajaan-kerajaan yang syirik dan kufur yang kesemuanya itu adalah kerajaan boneka Yahudi, oleh itu sekiranya kita memerangi dan melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas sesuatu kerajaan umat Islam kita ini, ianya bererti bahawa kita telah menyerang dan memerangi seluruh kaum Yahudi di dunia. Sekali gus itu juga bererti bahawa kita telah menyerang dan memerangi NATO dan PBB. Kebangkitan Islam di Malaysia kita ini bukan sahaja akan berhadapan dengan kekuatan militeri dan ekonomi daripada kerajaan Malaysia kita ini sahaja, malah Revolusi Islam kita ini akan diserang dan diperangi oleh NATO dan PBB serta sekutu-sekutu mereka yang lain. NATO dan PBB akan tetap menyerang dan memerangi sesuatu kebangkitan Islam kita ini di mana-mana sahaja di dunia kita ini, baik di Malaysia mahupun di Indonesia, baik di Algeria mahupun di Tunisia, baik di Uzbekistan mahupun di Turkmenistan. Malah mereka akan menyerang dan memerangi seluruh kebangkitan Islam dan revolusi Islam di seluruh bumi umat Islam di dunia.

 

Strategi kita untuk mencapai kemenangan dalam memerangi dan menjatuhkan kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah dengan terlebih dahulu mewujudkan satu kebangkitan Islam yang global yang sewajarnya dirancangkan untuk berlaku dan dioperasikan di seluruh bumi umat Islam kita di dunia kita ini. Seluruh Pergerakan Islam di dunia kita ini dikehendaki untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi, kalau boleh secara serentak, ke atas kerajaan-kerajaan sekular boneka Yahudi di dalam negara-negara mereka masing-masing itu sendiri. Seandainya sesuatu Revolusi Islam itu dapat dilancarkan secara serentak dalam menyerang dan memerangi setiap kerajaan sekular umat Islam di seluruh bumi umat Islam di dunia kita ini, ianya akan menyusah dan mengurangkan keupayaan angkatan militeri NATO dan PBB dalam operasi mereka untuk menyerang, memerangi dan mematahkan segala gerakan militeri Islam itu. Jihad, Perang dan Revolusi umat Islam dalam bentuk serangan-serangan ketenteraan yang serentak ke atas setiap Negara Bangsa umat Islam kita di seluruh dunia ini memberi kelebihan yang strategis kepada operasi militeri sesuatu Pergerakan Islam. Sebaliknya seandainya kebangkitan Islam itu hanya berjaya diwujudkan di Malaysia kita ini sahaja, kebangkitan itu dengan mudah dan cepat sahaja akan dapat dipatahkan oleh kuasa-kuasa besar dunia.

 

Dalam merancang dan mengoperasikan kebangkitan Islam yang radikal, militen dan revolusyeneri, umat Islam kita perlu diperkenalkan mengenai pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ seperti mana Rasulullah saw menghadapi Jahiliyah kaum Quraisy Mekah pada kali yang pertama pada masa dahulu itu. Kita hendaklah menyeru umat Islam kita supaya kembali beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan supaya kita sekali lagi kembali untuk memasuki ke dalam agama Allah dan supaya meninggalkan amalan agama demokrasi dan agama Islam kita seperti mana yang sedang diimani, dianuti dan diamalkan kita kini. Perjuangan kita hendaklah bermula dengan dakwah dan penyebaran meluas akan Aqidah dan Pemikiran Islam serta Metod Islam yang akan mewujud dan menciptakan KESEDARAN di kalangan massa umat Islam kita, iaitu KESEDARAN bahawa kita kini sedang mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur.

 

Segala KESEDARAN ini akan membawa kita untuk mengamalkan SIKAP dan TINDAKAN-TINDAKAN dalam bentuk :

 

 1. Menyedari, mengakui dan meyakini bahawa kita telah melakukan kesyirikan dan kekufuran kerana  :

 

                              i.        Kita telah membuangkan segala peraturan dan undang-undang Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa daripada sistem kehidupan kita;

 

                             ii.        Kita mengamal dan mempraktikkan sistem politik demokrasi dengan menguat kuasa dan mentaati segala peraturan dan undang-undang demokrasi;

                            iii.        Kita bersetuju dan meredhai sistem politik demokrasi berserta segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia;

 

                           iv.        Kita tidak mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan kita, khususnya kerana kita tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap agama demokrasi dan sistem politik demokrasi ;

 

 1. Tidak mengamalkan sistem politik demokrasi serta memisah dan mengeluarkan diri kita daripada sistem politik demokrasi bagi mengeluarkan kita daripada kesyirikan dan kekufuran dan untuk kembali beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;

 

 1. Menolak dan menentang kerajaan demokrasi serta untuk memusuhi dan membencinya untuk membebaskan diri kita daripada mengamalkan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaaan manusia dan untuk kembali mengabdikan diri kita kepada Allah sahaja;

 

 1. Tidak mentaati dan mematuhi peraturan dan undang-undang demokrasi agar tidak lagi menyembah manusia dan untuk kembali menyembah Allah sahaja;

 

 1. Membentuk satu Pergerakan Islam yang bertaqwa untuk menyebarkan pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang sebenar, menyebarkan kesyirikan dan kekufuran demokrasi dan agama demokrasi, menyebarkan perintah Allah untuk menghapuskan kerajaan demokrasi untuk digantikan dengan sebuah kerajaan Allah di bumi melalui Jihad, Perang dan Revolusi;

 

 1. Untuk memberontak dan memerangi kerajaan demokrasi Malaysia ini dengan Jihad dan Perang bagi menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia dan untuk mengembalikan manusia kepada pengabdian kepada Allah sahaja;

 

 1. Untuk memberontak dan memerangi kerajaan demokrasi Malaysia ini dengan Jihad dan Perang bagi menghapuskan sistem ‘penindasan’ ke atas seluruh umat manusia, iaitu penindasan dalam bentuk peraturan dan undang-undang ciptaan manusia, pemikiran dan fahaman ciptaan manusia dan  sistem kehidupan ciptaan manusia.

 

Tarbiyah dan dakwah akan membawa kepada kesedaran di kalangan massa umat Islam untuk memahami mengenai tiga isu dalam perjuangan Islam yang amat penting dan amat diperlukan dalam perjuangan dan kebangkitan Islam, iaitu tiga isu yang telahpun disebut pada awal tadi dan yang sekali lagi diulangi di sini :

 

 1. Aqidah dan Pemikiran Islam;

 

 1. Metod Islam;

 

 1. Menyedari mengenai penjajahan Yahudi yang kini beroperasi melalui sistem “neo-colonialism” ke atas kita.

 

Kefahaman yang sempurna, pegangan yang kuat dan amalan kita akan ketiga-tiga isu yang utama ini akan dapat menciptakan satu kebangkitan Islam yang radikal, militen dan revolusyeneri di kalangan umat Islam kita, sebaliknya tanpa memahaminya dengan jelas dan terang, dan tanpa mengimani, menganuti dan mengamalkannya dalam kehidupan kita hari-hari, tidak mungkin akan berlaku kebangkitan Islam yang sebenar dan tulen.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Anaam) :

Yang menjadi masalah yang paling sulit yang dihadapi oleh harakat-harakat ini ialah wujudnya kekaburan dan kekeliruan yang menyelubungi pengertian ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan pengertian Islam di satu segi dan menyelubungi pengertian syirik dan pengertian Jahiliyah daripada satu segi yang lain pula.

 

Masalah yang paling sulit yang dihadapi oleh harakat-harakat ini ialah wujudnya ketidak jelasan jalan yang diikuti kaum Muslimin yang soleh dan jalan yang diikuti kaum musyrikin yang penderhaka di samping wujudnya campur aduk lambang-lambang dan label-label, wujudnya kekeliruan nama-nama dan sifat-sifat dan wujudnya padang gurun yang tidak mempunyai batu-batu tanda perjalanan di persimpangan jalan. 

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Maidah) :

Sebenarnya kaum Yahudi telah memusuhi Islam sejak detik pertama tertubuhnya kerajaan Islam di Madinah. Mereka telah merancangkan tipudaya-tipudaya yang jahat terhadap umat Islam sejak hari  pertama kaum Muslimin  berubah menjadi satu umat (yang berkuasa). Al-Quranul Karim membuat berbagai-bagai penjelasan dan singgungan tentang perseteruan dan tipudaya-tipudaya jahat kaum Yahudi yang cukup untuk menggambarkan betapa pahitnya tentangan dan permusuhan yang dilancarkan mereka ke atas Islam, ke atas Rasul Islam saw dan ke atas umat Muslimin  di sepanjang sejarah mereka yang panjang, iaitu permusuhan yang tidak pernah padam walau sesaat pun selama hampir (kini lebih) empat belas abad dan hingga ke saat ini permusuhan itu terus bernyala dengan maraknya di merata negeri di dunia.           

 

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa masalah umat Islam kita kini adalah ketidak fahaman kita yang total dan “absolute” mengenai Aqidah dan Pemikiran Islam kita serta mengenai Metod Islam kita ini sendiri. Kita tidak memahami mengenai kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ini sendiri dan kita juga tidak memahami mengenai apakah dan bagai manakah METOD bagi kita untuk memperjuangkan Islam. Umat Islam kita juga masih tidak menyedari bahawa kita kini sebenarnya sedang berada di bawah kekuasaan Yahudi yang total dan “absolute” dan bahawa kemerdekaan kita ini adalah sesuatu yang sama sekali palsu dan tipudaya semata-mata. Kita kini sedang dijajah dengan ketara dan “absolute” oleh kaum Yahudi – segala dasar negara dan detail pentadbiran negara kita ini adalah diuruskan oleh kaum Yahudi melalui agen-agen mereka yang terdiri daripada para pemimpin kita ini. Kita tidak memahami mengenai Aqidah dan Pemikiran Islam kita serta kita tidak memahami mengenai Metod Islam untuk memperjuangkan Islam kerana seluruh kita ini sememangnya dipesong dan diperbodohkan dengan terancang dan sistematik oleh kaum Yahudi sejak berkurun-kurun lagi.

 

Firman Allah : Az-Zukhruf 54

Maka Firaun memperbodohkan kaumnya, lalu mereka patuh kepadanya. Kerana sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik – derhaka.

 

Sayyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Tindakan pemerintah-pemerintah yang zalim memperbodohkan rakyat jelata merupakan satu perkara biasa sahaja. Mereka memencilkan rakyat jelata daripada segala punca ilmu pengetahuan, mereka menyembunyikan hakikat-hakikat yang benar daripada mereka supaya mereka melupakannya dan tidak lagi kembali mencarinya. Mereka campakkan di dalam hati mereka berbagai-bagai fikiran dan saranan yang dapat mempengaruhi minda mereka supaya mereka mudah diperbodohkan dan mudah dipimpin ke kiri dan ke kanan.

 

Seluruh umat Islam kita baik di Malaysia mahupun di dunia ini kesemuanya telahpun dikeliru dan dibodohkan oleh musuh-musuh kita dengan cara mereka mematikan kesedaran kita mengenai segala idea dan pemikiran Islam yang sebenar dan tulen daripada Allah dan Rasul-Nya, sebaliknya mereka telah memasukkan segala idea dan pemikiran Islam yang palsu sehingga kita langsung menjadi keliru dan bingung tanpa memahami dengan jelas dan terang mengenai AQIDAH dan PEMIKIRAN ISLAM kita dan mengenai METOD ISLAM kita yang sebenar daripada Allah dan Rasul-Nya. Tanpa memahami mengenai pemikiran-pemikiran Islam seperti ini dan tanpa mengimani, menganuti dan mengamalkan kesemuanya ini dalam kehidupan kita hari-hari, ianya sekali-kali tidak memungkinkan kita untuk menciptakan satu kebangkitan Islam yang radikal, militen dan revolusyeneri.

 

Perbandingan di antara perjuangan Rasulullah saw dengan perjuangan umat Islam di Malasyia :

 

 

METOD PERJUANGAN RASULULLAH SAW

SEMASA DI ZAMAN MEKAH

 

METOD PERJUANGAN UMAT ISLAM MALAYSIA

 

1.     Mengisytiharkan kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk menegakkan kekuasaan Islam dan sistem kehidupan Islam, serta matlamat untuk menghapuskan kekuasaan Jahiliyah.

 

 1. Tidak mengisytiharkan matlamat  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk menghapuskan Jahiliyah demokrasi .

2.     Mengisytiharkan agama jahiliyah Mekah sebagai agama yang syirik dan kufur.

 

 1. Tidak mengisytiharkan agama Jahiliyah demokrasi sebagai agama yang syirik dan kufur.
 2. Tidak mengamal, mengimani dan menganuti agama Jahiliyah.
  1. Mengamal agama demokrasi yang bererti menganuti dan mengimani agama Jahiliyah.
  2. Tidak membolehkan amalan agama Jahiliyah bagi tujuan perjuangan Islam.
   1. Membolehkan dan menghalalkan amalan agama demokrasi bagi tujuan perjuangan Islam.
   2. Tidak mengiktiraf dan bersetuju terhadap agama Jahiliyah.
    1. Mengiktiraf, bersetuju  dan meredhai agama demokrasi.
    2. Bersetuju dan redha untuk menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat undang-undang kepada manusia.
    3. Mentaati dan mematuhi peraturan dan undang-undang demojkrasi ciptaan manusia.
    4. Tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah demokrasi.
    5. Tidak memisahkan diri daripada kepimpinan kufur dan kekuasaan kufur serta tidak memusuhi dan membencinya.
    6. Tidak mengamalkan sikap tidak berkompromi dan non-konformis terhadap agama Jahiliyah.
   
   
   

6.     Tidak bersetuju untuk menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang kepada manusia.

 

7.     Tidak mentaati peraturan dan undang-undang manusia.

 

8.     Menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah.

 

9.     Memisahkan diri daripada kepimpinan kufur dan kekuasaan kufur serta untuk memusuhi dan membencinya.

 

10.   Mengamalkan sikap tidak berkompromi dan non-konformis terhadap agama Jahiliyah.

 

11.   Mencabar dan mengancam agama Jahiliyah yang sedang berkuasa dan berdaulat.

11.   Tidak mencabar dan mengancam agama Jahiliyah yang sedang berkuasa dan berdaulat.

12.   Bersedia dan sanggup untuk dizalimi dan ditindas oleh kekuasaan Jahiliyah dengan ketara dan berpajangan.

12.   Tidak akan dizalimi dan ditindas oleh kekuasaan Jahiliyah kerana tidak mencabar dan mengancam kekuatan dan kekuasaan Jahiliyah.

13.   Setelah memperolehi kekuatan, Islam akan melancarkan Jihad dan Perang terhadap Jahiliyah untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia dan untuk mengembalikan pengabdian seluruh umat manusia kepada Allah sahaja.

13.   Tidak bersedia untuk melancarkan Jihad dan Perang terhadap Jahiliyah dan kekuasaan jahiliah serta tidak bercadang untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inilah jalan dan metod perjuangan Rasulullah saw semasa dalam era Mekah yang sama sekali berbeza dan berkontradiksi dengan jalan dan cara umat Islam kita di Malaysia kini dalam menangani masaalah agama demokrasi dan kerajaan demokrasi kita yang syirik dan kufur ini. Baginda memisah dan mengasingkan kumpulan umat Islam daripada masyarakat Jahiliyah dan meletakkanya di bawah kepimpinan yang baru yang dipimpin oleh Baginda sendiri yang mencabar dan mengancam kepimpinan Jahiliyah. Baginda mengamalkan sikap dan tindakan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah, kepimpinan Jahiliyah dan kerajaan Jahiliyah Mekah. Setelah mencapai kekuatan, Baginda telah melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas orang-orang kafir dan ke atas seluruh kekuatan dan kekuasaan kufur yang meletakkan  seluruh Tanah Arab di bawah kekuasaan Islam, dan para Khalifah Islam pada zaman-zaman kemudiannya telah melakukan segala serangan dan penaklukan secara besar-besaran melalui metod Jihad, Perang dan Revolusi yang meluaskan empayar Islam daripada Atlantik sehingga ke Pasifik. 

 

Sebaliknya kehidupan umat Islam kita kini adalah kehidupan yang sama sekali berkontradiksi dalam segala segi dan aspek dengan kehidupan Rasulullah saw. Segala kontradiksi seperti ini membawa kepada kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan seluruh kita kini daripada agama Allah.

 

Firman Allah : al-Imran 32

Katakanlah : Taatlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu berpaling , maka sesungguhnya Allah tidak kasihkan orang-orang kafir.

 

Ayat al-Quran seperti di atas ini menyampaikan kepada kita mengenai kedudukan umat Islam kita di Malaysia kita kini yang berjuang mengikut jalan dan metod yang sama sekali berkontradiksi dengan Sunnah Rasulullah saw, mereka itu adalah disifatkan Allah sebagai orang-orang yang kafir. Ungkapan “jika kamu berpaling” adalah dimaksudkan kepada metod perjuangan umat Islam kita kini yang mengamalkan sistem politik demokrasi adalah metod perjuangan yang berkontradiksi dengan metod perjuangan Rasulullah saw yang menjadikan seluruh mereka itu sebagai orang-orang kafir. Ungkapan al-Quran “Allah tidak suka orang-orang kafir “ adalah dimaksudkan bahawa umat Islam kita yang mengamalkan sistem politik demokrasi kita ini yang berbeza dan berkontradiksi dengan metod perjuangan Rasulullah saw adalah dihukumkan Allah sebagai orang-orang kafir. Umat Islam kita kini adalah disifatkan Allah sebagai orang-orang kafir mengikut ayat di atas ini kerana cara dan metod perjuangan mereka itu adalah berbeza dan berkontradiksi dengan cara dan metod perjuangan Rasulullah saw.

 

Orang-orang yang mengamalkan agama demokrasi dengan mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi serta mereka menyetujui dan meredhai terhadap sistem politik demokrasi, padahal agama demokrasi dan segala peraturan dan undang-undang demokrasi ini adalah agama manusia yang syirik dan kufur, mereka itu adalah orang-orang kafir. Seseorang individu yang wujud dan hidup di bawah sistem politik demokrasi kita ini dapat memelihara dan mempertahankan kesempurnaan pegangan dan amalan kalimah Laailaahaillallah dengan cara mengamalkan segala dasar, sikap, tindakan dan amalan seperti mana yang dikenalpastikan di sini :

 

 1. Memahami, menyedari dan meyakini kesyirikan dan kekufuran demokrasi;

 

 1. Mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran demokrasi dan kerajaan demokrasi dan mengisytiharkan perintah Allah untuk menghancurkannya melalui Jihad, Perang dan Revolusi untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah Negara Islam;

 

 1. Tidak mengambil bahagian dan mengamalkan sistem politik demokrasi;

 

 1. Memisah, memencil dan mengasingkan diri daripada demokrasi, kerajaan demokrasi dan segala proses politik demokrasi;

 

 1. Tidak meredhai dan menyetujui demokrasi dan kerajaan demokrasi, malah memusuhi dan membencinya;

 

 1. Tidak menghalal dan membolehkan amalan demokrasi dan sistem politik demokrasi;

 

 1. Mengamalkan sikap dan tindakan-tindakan untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap demokrasi dan kerajaan demokrasi;

 

 1. Mengamalkan sikap tanpa kompromi dan berkonfrantasi dengan kerajaan demokrasi sehingga ia mengalami kehancuran;

 

 1. Tidak bersikap “neutral”, berkecuali dan berdiam diri terhadap kerajaan demokrasi;

 

 1. Membentuk dan menyertai satu Pergerakan Islam untuk menentang dan menjatuhkan kerajaan demokrasi dan untuk memperjuangkan Islam melalui Metod Islam supaya ia muncul sebagai satu agama yang berkuasa dan memerintah dengan menguatkuasakan segala undang-undang dan sistem hidup daripada Allah.

 

Segala sikap dan tindakan seperti mana yang dikenalpastikan di atas ini adalah tergolong ke dalam bahagian AQIDAH, oleh itu sesiapa yang mempercayainya, dan seterusnya ia mentaati dan mematuhinya, ianya bererti bahawa ia telah memelihara kesempurnaan Laailaahaillallah, ia beriman kepada Allah dan berada di dalam agama Allah. Sebaliknya sesiapa yang tidak mempercayainya, dan justeru ia tidak mengamalkannya serta ia tidak mentaati dan mematuhinya, ia adalah seorang yang menolak dan mengingkari kalimah Laailaahaillallah, ia tidak beriman kepada Allah dan tidak berada di dalam agama Allah.

 

Umat Islam kita adalah diperintahkan Allah agar kita memberontak dan melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi untuk menjatuh dan menghancurkan kerajaan demokrasi dan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur ini. Kebangkitan dan kesediaan umat Islam kita untuk memberontak sewajarnya lahir daripada sifat KEBENCIAN kita yang kuat kepada kezaliman dan penindasan yang wujud dalam agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur ini bersekali dengan KEBENCIAN kita yang kuat kepada kezaliman dan penindasan yang wujud dan beroperasi dalam segala institusi demokrasi yang kufur seperti Parlimen, Dun, dan Raja-Raja Melayu kita, dan kebangkitan dan kesediaan kita untuk memberontak sewajarnya lahir daripada KEINGINAN dan KEMAHUAN kita yang kuat kepada keadilan, kebebasan dan keamanan yang wujud dalam kerajaan Islam, peraturan dan undang-undang Islam dan sistem kehidupan Islam. Faktor yang paling induk yang mendorongkan kebangkitan dan kesediaan kita untuk memberontak terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah kerana KETAATAN dan KEPATUHAN kita yang total kepada perintah Allah sahaja serta KESETIAAN kita yang tidak berbelah bagi kepada Allah swt sahaja yang kedua-duanya ini lahir daripada lubuk hati kita yang sepenuhnya BERTAQWA kepada Allah swt.

 

Kebencian kita kepada Raja-Raja Melayu kita ini adalah KEIMANAN kita kepada Allah kerana mereka itu adalah satu institusi yang syirik dan kufur yang memunculkan kezaliman dan penindasan ke atas umat manusia yang mewajarkan kita untuk diperintahkan Allah untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas mereka! Orang-orang yang menyetujui dan menyokong Raja-Raja Melayu kita adalah orang-orang yang menyetujui dan menyokong kesyirikan dan kekufuran yang mengeluarkan mereka itu daripada agama Allah. Selagi kita menyetujui dan menyokong Raja-Raja Melayu kita selama itulah kita tidak akan membenci demokrasi dan sistem politik demokrasi yang syirik dan kufur ini dan selama itulah pula kita tidak mempunyai keinginan untuk memberontak terhadap kerajaan demokrasi kita ini dan terhadap mereka, iaitu terhadap Raja-Raja Melayu kita. Demi mempertahankan kedudukan Raja-Raja Melayu kita, kita sanggup untuk mengetepikan perintah Allah untuk memberontak terhadap kerajaan demokrasi kita ini dan terhadap Raja-Raja Melayu kita, sebaliknya kita memilih untuk memberontak terhadap Allah kerana kita terus menerus menyetujui dan menyokong Raja-Raja Melayu kita, ini bererti kita sanggup untuk menjadi kafir semata-mata kerana kesetiaan kita kepada Raja-Raja Melayu kita – alangkah bodoh, sombong dan hinanya orang-orang Melayu kita ini ! 

 

Firman Allah : al-Anaam 123

Dan demikianlah Kami jadikan di dalam setiap negeri pembesar-pembesar yang jahat supaya mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu dan sebenarnya mereka tidak melakukan tipu daya melainkan kepada diri mereka sendiri , tetapi mereka tidak sedar.

 

Firman Allah an-Naml 34

Raja perempuan itu berkata : “Sesungguhnya Raja-Raja apabila masuk ke sebuah negeri mereka merosakkannya dan mereka menjadikan penduduknya yang mulia, hina dina dan sedemikian itulah mereka akan lakukan. 

 

Raja-Raja Melayu kita adalah disifatkan Allah sebagai para pembesar yang JAHAT kerana mereka ini telah melakukan segala tipudaya terhadap seluruh umat Islam kita di dalam negara kita ini. Raja-Raja Melayu kita ini mengamal, memperkasa dan  mempertahankan Perlembagaan Negara kita yang syirik dan kufur dan mereka turut juga membuat segala peraturan dan undang-undang manusia yang syirik dan kufur, itulah di antara sebab-sebabnya mengapakah mereka ini adalah disifatkan Allah sebagai para pembesar yang melakukan kerosakan ke atas manusia dan yang menzalimi, menjahati serta menghina manusia – demikianlah kelaziman sifat dan tabiat para Raja di bumi termasuklah Raja-Raja Melayu kita ini!

 

Raja-Raja Melayu kita ini adalah para penderhaka kepada Allah dan para pengkhianat kepada bangsa kita kerana mereka itu telah membantu dan menyebelahi British dalam menjajah Tanah Melayu kita dahulu dan mereka kesemuanya itu telah menentang kebangkitan para pemberontak Melayu yang memberontak terhadap penjajahan British itu, di antaranya mereka menentang para pemberontak yang terbilang seperti Datuk Seri Maharaja Lela, Raja Mahadi, Datuk Bahaman, Tok Gajah, Mat Kilau, Haji Abdul Rahman Limbong, Tok Janggut dan ramai yang lain lagi. Seluruh Raja Melayu kita yang membantu British dan menentang para pemberontak Melayu kita pada zaman permulaan penjajahan British dahulu itu, mengikut hukum Islam, mereka itu adalah orang-orang kafir. Oleh yang demikian, Raja-Raja Melayu yang ada pada hari adalah daripada keturunan Raja-Raja kita yang kafir. Raja-Raja Melayu kita yang ada pada hari ini adalah ahli-ahli Freemason yang berperanan sebagai agen-agen Yahudi yang mempertahankan kerajaan demokrasi Malaysia kita ini daripada mengelami keruntuhan dan kehancuran yang turut bererti mereka adalah benteng-benteng yang mempertahan dan mengekalkan penjajahan Yahudi ke atas kita.

 

Sehingga ke hari ini Raja-Raja Melayu kita ini masih lagi giat mengkhianati bangsa kita dengan memberi kayu balak dan tanah serta kemudahan-kemudahan yang lain milik kerajaan kepada orang-orang kafir untuk kekayaan orang-orang kafir. Justeru sikap kita yang membenci Raja-Raja Melayu kita ini adalah KEIMANAN kita kepada Allah kerana mereka ini adalah para Taghut yang jahat dan zalim kerana mereka mempertahankan Perlembagaan Negara kita yang syirik dan kufur ini, kerana mereka mengabsahkan kelulusan undang-undang yang kafir dan kerana mereka mempertahankan penjajahan Yahudi ke atas kita dan mereka mengkayakan orang-orang kafir yang berada di dalam negara kita ini – mereka ini adalah musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita yang diperintahkan Allah untuk diperangi dan dihapuskan daripada muka bumi kita ini untuk membebas dan memerdekakan kita daripada penjajahan Yahudi dan untuk kembali kepada jalan yang benar.

 

Umat Islam di Malaysia kita ini adalah disifatkan Allah swt sebagai orang-orang yang sempurna beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan berpegang teguh kepadanya sekiranya mereka melakukan perkara-perkara seperti berikut :

 

 1. Mereka menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap demokrasi dan kerajaan demokrasi Malaysia kita ini,

 

 1. Mereka tidak mengamalkannya dan mereka memusuhi dan membencinya;

 

 1. Mereka mengingini dan menghendaki supaya demokrasi dan kerajaan demokrasi kita ini dijatuh dan dihancurkan untuk kemudiannya digantikan dengan kerajaan Allah;

 

 1. Ke arah mencapai matlamat ini mereka mengingini dan menghendaki untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas kerajaan demokrasi Malaysia kita ini.

 

Permusuhan dan kebencian kita terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita ini serta keinginan kita untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi terhadapnya ini adalah KEIMANAN kita kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan berpegang teguh kepadanya, tanpanya bererti kita bukanlah daripada golongan orang-orang yang beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

 

Firman Allah : al-Baqarah 193

Berperanglah sehingga tiada lagi fitnah dan jadilah agama itu hanya untuk Allah.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Jika ayat ini – ketika turunnya – sedang menghadapi kekuatan kaum musyrikin di Semenanjung Tanah Arab yang bertindak menindas orang ramai dan menghalangkan perkembangan agama Allah, namun maksud ayat ini adalah umum dan arahannya tetap kekal berterusan (pada bila-bila masa). Anjuran Jihad kekal berterusan sehingga hari kiamat. Kini setiap hari ada sahaja kuasa zalim yang menghalangkan orang ramai daripada agama Allah, iaitu menghalangkan mereka mendengar dakwah Allah dan beriman dengan-Nya setelah mereka yakin kepada kebenarannya dan berpegang dengannya dengan aman. Kaum Muslimin adalah ditugaskan pada setiap waktu supaya meleburkan kuasa yang zalim ini dan membebaskan orang ramai daripada penindasnya agar mereka dapat mendengar dakwah Allah, memilih agama Allah dan mendapat hidayat Allah.

 

Larangan terhadap penindasan itu diulangkan sekali perbicaraannya setelah dikecam dan disifatkannya sebagai perbuatan yang lebih kejam daripada melakukan pembunuhan. Ulangan ini menyarankan betapa besarnya perkara ini dalam pandangan Islam, juga mewujudkan satu dasar yang amat besar yang mengadakan – pada hakikatnya – satu hari lahir yang baru bagi manusia di tangan al-Quran, iaitu satu hari lahir yang meletakkan nilai manusia pada nilai aqidahnya, di mana hidup seseorang manusia itu diletakkan di sebelah daun neraca dan diletakkan pula aqidahnya di sebelah daun neraca yang satu lagi, kemudian neraca aqidah itu menjadi berat. Begitu juga mengikut dasar ini dapat ditentukan siapakah musuh-musuh manusia-manusia yang beriman dan menyakiti orang-orang Islam kerana keIslaman mereka. Merekalah orang-orang yang menafikan umat manusia daripada sebesar-besar unsur kebaikan dan menghalangkan mereka daripada agama Allah, dan merekalah golongan yang wajib diperangi dan dibunuh oleh kaum Muslimin di mana sahaja mereka jumpai.

 

Dasar agung yang disyariatkan oleh Islam di dalam ayat-ayat pertama al-Quran yang diturun mengenai peperangan ini masih lagi berkuat kuasa, dan Aqidah Islam juga masih terus menghadapi orang-orang yang mencerobohinya dan mencerobohi pemeluk-pemeluknya dengan berbagai-bagai cara, dan penindasan dan tindakan-tindakan kejam juga masih terus menimpa orang-orang yang beriman dalam bentuk individu, kelompok-kelompok dan umat-umat seluruhnya pada sesetengah waktu. Dan setiap mereka yang menghadapi penindasan terhadap agamanya dalam apa-apa bentuk sekalipun adalah diwajibkan bangkit melawan dan berperang, dan menegakkan dasar agung yang disyariatkan oeh Islam itu. Oleh sebab itu kelahiran dasar ini merupakan hari lahir yang baru bagi umat manusia.

 

Ini adalah ayat Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF, iaitu untuk menyerang dan memerangi musuh-musuh Islam sebelum atau tanpa terlebih dahulu Islam diserang, diperangi, dizalimi, ditindas dan disakiti oleh musu-musuh itu. Apabila wujud dan tertegaknya sahaja sebuah kerajaan manusia yang tidak menjalankan undang-undang Allah seperti mana kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, Allah memerintahkan kita supaya bangkit untuk MEMBERONTAK dan MEMERANGINYA sehingga ianya mengalami keruntuhan dan kehancuran yang total untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Islam.

 

“Fitnah” dalam ayat ini adalah dimaksudkan kepada penindasan, iaitu penindasan yang wujud dalam bentuk peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia. Peraturan dan undang-undang ciptaan manusia itu adalah kekufuran, dan setiap kekufuran itu disifatkan Allah sebagai PENINDASAN, KEZALIMAN, ANCAMAN, PENCERBOHAN, KEJAHATAN dan KEROSAKAN kepada manusia di bumi. Kerajaan, pemerintahan dan otoriti Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis yang mengabdikan manusia kepada kekuasaan manusia adalah satu “fitnah” yang diperintahkan Allah s.w.t. untuk diperangi. Selagi “fitnah” itu wujud, selama itulah perang dikehendaki untuk dilancarkan sehingga “fitnah” itu, iaitu kerajaan, pemerintahan dan otoriti demokrasi itu, mengalami keruntuhan dan kehancuran yang total; dan “jadilah agama untuk Allah”, iaitu sehingga Islam sahajalah yang menjadi agama yang tunggal yang berkuasa dan memerintah, serta yang supreme dan dominan ke atas seluruh kekuasaan manusia yang lain dan ke atas seluruh umat manusia di bumi.

 

Firman Allah : al-Hajj 40

Sekiranya Allah tidak menjatuhkan segolongan manusia dengan segolongan yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja, dan sinagog-sinagog dan juga masjid-masjid yang sentiasa disebut nama Allah dengan banyak padanya.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran- al-Hajj 40) :

Kuasa-kuasa jahat dan sesat sentiasa bertindak di dunia ini. Pertarungan tetap berterusan di antara baik dan jahat, di antara hidayat dan kesesatan. Perjuangan tetap berterusan di antara kekuatan-kekuatan keimanan dengan kekuatan-kekuatan kezaliman sejak Allah menciptakan insan.

 

Kejahatan bertindak liar dan kebatilan mempunyai senjata. Oleh sebab itu ia bertindak tanpa silu malu, ia menyerang tanpa kasihan belas. Ia boleh menyelewengkan manusia daripada kebaikan apabila mereka telah menemui jalannya. Ia boleh menyesatkan mereka daripada kebenaran apabila mereka telah membuka pintu hati menerimanya. Oleh itu keimanan, kebaikan dan kebenaran pasti mempunyai kekuatan yang dapat melindinuginya daripada serangan yang kejam, memeliharanya daripada fitnah dan menjaganya daripada duri-duri dan racun-racun.

 

Allah tidak mahu meninggalkan keimanan, kebaikan dan kebenaran menentang kuasa-kuasa kezaliman, kejahatan dan kebatilan dengan tangan kosong tanpa senjata atau dengan semata-mata berpegang dengan kekuatan iman dalam hati, dengan persebatian kebenaran  dalam fitrah semulajadi dan dengan kedalaman akal tunjang kebaikan dalam sanubari, kerana kekuatan kebendaan yang dimiliki kebatilan itu boleh menggoncangkan hati, boleh mengelirukan jiwa dan boleh menyesatkan fitrah, di samping itu kesabaran dan daya ketahanan menanggung penderitaan itu mempunyai batas dan hadnya. Daya tenaga dan kekuiatan manusia juga ada titik penghabisannya. Dan Allah Maha Arif dengan hati dan jiwa manusia. Oleh sebab itu Allah tidak mahu meninggalkan kaum mukmin, menjadi korban fitnah (orang-orang kafir). Apabila mereka telah bersiap sedia untuk menentang dan mempertahankan diri serta mempunyai kelengkapan yang cukup, maka mereka telah diizinkan berperang untuk menangkis pencerobohan.

 

As-sawami  (biara-biara) ialah rumah-rumah ibadat yang terpencil para paderi . Al- Biya ialah gereja-gereja kaum Kristian umumnya. Ia lebih luas daripada biara-biara, dan as-Salawat ialah rumah-rumah ibadat kaum Yahudi dan al-Masajid ialah rumah ibadat kaum Muslimin.

 

Semua rumah-rumah ibadat akan terancam kepada perobohan walaupun rumah-rumah itu merupakan rumah-rumah suci yang didirikan khusus untuk beribadat kepada Allah, kerana ia mengikut  pandangan kebatilan, alasan bahawa rumah-rumah itu banyak disebutkan nama Allah tidak dapat menolaknya daripada perobohan dan tiada yang dapat melindungkan keselamatan rumah-rumah suci itu melainkan (sunnatullah) yang menolak setengah pencerobohan manusia dengan penentangan daripada setengah manusia yang lain, iaitu penolakan dan pertahanan yang dilakukan oleh pembela-pembela aqidah terhadap musuh-musuh mereka yang mencabul kehormatan rumah-rumah suci dan para penghuninya. Kebatilan selalu bersikap sewenang-wenang. Ia tidak berhenti-henti mencabul dan menceroboh kecuali ia ditentang dan dilawan dengan kekuatan yang sama. Kebenaran itu tidak cukup dengan  kebenarannya sahaja untuk melawan pencerobohan kebatilan, malah ia harus mempunyai kekuatan yang dapat melindung dan mempertahankan keselamatannya.     

 

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa kita diperintahkan Allah supaya melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas mana-mana negara kufur tanpa terlebih dahulu kita ini diserang, diperangi dan dizalimi oleh mereka itu, dan walaupun negara-negara itu tidak ingin berperang dengan kita dan sentiasa menghulurkan tangan persahabatan kepada kita, kita tetap dikehendaki dan diperintahkan Allah supaya menyerang dan memerangi mereka semata-mata kerana itu adalah Jihad, Perang dan Revolusi yang bertujuan untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia yang wujud dan berlaku di dalam negara-negara itu. Inilah Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Jihad, Perang dan Revolusi yang dilancarkan oleh umat Islam kita ke atas sesuatu kuasa dan kekuatan politik yang syirik dan kufur adalah jelmaan dan manifestasi sifat-sifat kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang berbentuk aktif, bertindak, radikal dan revolusyeneri. Dalam konteks ini kita berkemampuan untuk membuat pengamatan bahawa Jihad, Perang dan Revolusi ini adalah berasal dan bersumberkan daripada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

 

Khalifah Saiyyidina Umar ra telah menyerang, memerangi dan membunuh bangsa Farsi tanpa sebarang kezaliman dan provokasi daripada Raja dan kerajaan Farsi terhadap Islam dan kekuasaan Islam, tetapi itu adalah  semata-mata kerana Islam menjalankan tanggungjawab untuk membebaskan rakyat Farsi daripada pengabdian manusia kepada kuasa manusia dan supaya akhirnya mereka itu mengabdikan diri mereka kepada kuasa Allah di bawah kerajaan Allah di bumi Farsi itu sendiri. Rakyat Farsi tidak merayu atau memohon untuk dibebaskan, malah mereka itu kesemuanya bersetuju dan menyokong Raja dan kerajaan mereka, namun  peranan dan tanggungjawab kekuasaan Islam itu adalah untuk membebaskan mereka itu daripada belenggu pengabdian manusia kepada kerajaan manusia dengan pelancaran Jihad dan Perang.

 

Sekirannya Khalifah Umar al-Khattab ra tidak melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuk yang OFENSIF ke atas Farsi dalam peperangan al-Qadisyiyyah itu yang bertujuan untuk menghapuskan sistem kerajaan yang mengabdikan manusia kepada kuasa manusia, akan berlaku di bumi Farsi itu KEROSAKAN yang amat besar. Peperangan al-Qadisyiyyah itu adalah satu manifestasi dalam alam realiti akan doktrin FUNDAMENTALISME Yang Maha Agung yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Doktrin fundamentalisme dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ seperti inilah yang DISEMBUNYIKAN oleh para ulama dan intelek Islam kita daripada diketahui dan difahami oleh seluruh massa umat Islam kita baik di Malaysia mahupun di dunia ini seluruhnya, dan ayat-ayat al-Quran (al-Baqarah : 251, Hajj : 40) seperti inilah di antara ayat-ayat yang selalunya dipesong dan disalah ertikan oleh mereka ini dengan sengaja dan terancang supaya seluruh umat Islam kita terus berada dalam kebingungan, kebodohan dan kesesatan.

 

Kita kini wujud dan hidup di dunia ini tanpa Jihad, Perang dan Revolusi kerana :

 

 1. Kita tidak menyedari bahawa ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu bererti menghapuskan kekuasaan kufur dan sistem kehidupan kufur dengan Jihad, Perang dan Revolusi;

 

 1. Kita tidak menyedari bahawa ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu bererti menegakkan kekuasaan Islam dan sistem kehidupan Islam di bumi dengan Jihad, Perang dan Revolousi;

 

 1. Kita tidak menyedari mengenai pengertian Jihad, Perang dan Revolusi dalam Islam serta hubung kaitnya yang rapat dengan politik, kerajaan, negara dan pemerintahan.

 

Umat Islam kita kini wujud dan hidup di dunia ini dalam keadaan kita yang pasif, lembik, mengundur diri dan kompromi, serta kita akur dan tunduk dengan hina kepada segala kehendak, pandangan dan saranan orang-orang kafir atau agen-agen mereka dengan segala pemikiran kufur mereka.

 

Rasulullah saw dan para Rasul yang terdahulu diutuskan ke bumi bukan sahaja terhad setakat untuk mendirikan solat, puasa, zakat, haji dan seluruh syiar ibadat yang lain kepada Allah sahaja, malah MISI mereka yang paling utama sekali di bumi ini adalah untuk meruntuh dan menghapuskan KERAJAAN-KERAJAAN MANUSIA yang syirik dan kufur ini untuk kemudiannya digantikan dengan KERAJAAN ALLAH. Umat Islam diutuskan kepada manusia untuk mencapai MISI ISLAM atau Matlamat ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang Maha Agung di bumi, iaitu  :

 

 1. Menghapuskan sistem kehidupan manusia yang wujud dan berkuat kuasa di bawah sesebuah kerajaan manusia, seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, yang menjalankan peraturan dan undang-undang manusia, melalui Jihad, Perang dan Revolusi;

 

 1. Menegakkan sistem kehidupan Allah yang akan diwujud dan dikuat kuasakan di bawah sesebuah kerajaan Allah yang akan menjalankan segala peraturan dan undang-undang Allah melalui Jihad, Perang dan Revolusi;

 

 1. Menjadikan Islam sebagai agama yang NOMBOR SATU di dunia, yang terkuat dan paling berkuasa, yang mengatasi dan menundukkan seluruh kekuatan dan kekuasaan orang-orang kafir di bumi ini melalui Jihad, Perang dan Revolusi.

 

Ini adalah matlamat-matlamat ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang utama dan agung di sisi Allah swt yang diperintahkan-Nya ke atas kita agar kita memperjuangkannya dengan segala kesungguhan, keazaman dan ketaqwaan yang amat mendalam melalui Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF – iaitu menyerang dan memerangi musuh-musuh Islam tanpa terlebih dahulu kita ini diserang dan diperangi oleh mereka itu.

 

Dalam merealisasikan Misi Islam yang Maha Agung ini dalam perjuangan kita, Allah memerintah dan menghendaki supaya kita mencapai ketiga-tiga matlamat yang utama melalui Jihad, Perang dan Revolusi :

 

 1. MENGHAPUSKAN KERAJAAN MANUSIA seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini serta seluruh kerajaan manusia yang lain di dunia ini agar kejayaan perjuangan kita itu dapat memainkan peranan-peranannya untuk :

 

 • Menghapuskan undang-undang manusia dalam seluruh bidang kehidupan manusia;
 • Menghapuskan sistem kehidupan manusia daripada ciptaan dan pemikiran manusia;
 • Menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia;
 • Menghapuskkan sistem manusia menyembah manusia.

 

 1. MENEGAKKAN KERAJAAN ALLAH di bumi ini, iaitu kerajaan yang akan menjalankan peranan-peranannya untuk :

 

 • Menegakkan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia;
 • Menegakkan sistem kehidupan manusia daripada ciptaan dan pemikiran Allah;
 • Menegakkan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan Allah;
 • Menegakkan sistem manusia menyembah Allah sahaja.

 

 1. MENEGAKKAN kekuatan dan kekuasaan Islam agar ianya muncul sebagai agama NOMBOR SATU di dunia, iaitu untuk :

 

 • Menegakkan hegemoni Islam yang mengatasi dan menundukkan seluruh kekuatan dan kekuasaan kafir dan orang-orang kafir baik di Malaysia mahupun di dunia ini
 • Menegakkan kekuatan dan kekuasaan Islam dalam bidang-bidang ilmu dan teknologi, dan dalam bidang-bidang politik, ekonomi dan militeri.

 

Sifat agama Allah seperti ini adalah sama sekali berbeza dan berkontradiksi dengan sifat-sifat agama Islam yang kini sedang diimani, dianuti dan diamalkan oleh seluruh massa umat Islam kita di dunia ini kerana perjuangan utama kita kini hanyalah terbatas kepada menyembah Allah dalam solat, puasa, zakat, haji dan seluruh ibadat ritual yang lain sahaja, sedangkan :

 

 1. Kita tidak mengetahui bahawa Allah memerintahkan kita supaya BERJIHAD DAN BERPERANG dalam bentuk yang OFENSIF untuk :

 

 • Menghapuskan kerajaan manusia;
 • Menghapuskan peraturan dan undang-undang manusia;
 • Menghapuskan sistem kehidupan manusia daripada ciptaan dan pemikiran manusia;
 • Menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia;
 • Menghapuskan sistem manusia menyembah manusia.

 

 1. Kita tidak mengetahui bahawa Allah memerintahkan kita supaya BERJIHAD DAN BERPERANG dalam bentuk yang OFENSIF untuk :

 

 • Menegakkan kerajaan Allah di bumi;
 • Menegakkan sistem peraturan dan undang-undang Allah;
 • Menegakkan sistem kehidupan manusia daripada ciptaan dan pemikiran Allah;
 • Menegakkan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan Allah;
 • Menegakkan sistem manusia menyembah Allah sahaja di bumi kita ini.

 

 1. Kita tidak mengetahui bahawa Allah memerintahkan kita supaya BERJIHAD DAN BERPERANG dalam bentuk yang OFENSIF untuk :

 

 • Menghapuskan seluruh kekuatan dan kekuasaan kufur di dunia;
 • Menegakkan hegemoni Islam yang mengatasi dan menundukkan seluruh kekuatan dan kekuasaan kafir dan orang-orang kafir baik di Malaysia mahupun di dunia ini;
 • Menegakkan kekuatan dan kekuasaan Islam dalam bidang-bidang ilmu dan teknologi, dan dalam bidang-bidang politik, ekonomi dan militeri.

 

Sikap dan dasar kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, mengikut konsep al-Quran adalah dalam bentuk pelancaran JIHAD, PERANG dan REVOLUSI dalam bentuknya yang OFENSIF, iaitu menyerang dan memerangi musuh-musuh Islam tanpa para pejuang Islam kita ini terlebih dahulu diserang, diperangi dan dizalimi oleh mereka. Tujuan pelancaran Jihad dan Perang dalam bentuk yang OFENSIF seperti ini adalah untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia yang sedang wujud, beroperasi dan berkuatkuasa di dalam kerajaan Malaysia kita ini.

 

Firman Allah : Yusuf 108

“Katakanlah : Inilah jalan perjuanganku, di mana aku dan orang-orang yang mengikutku mengajak kamu kepada agama Allah dengan bukti yang jelas. Maha Suci Allah dan aku bukannya daripada golongan musyrikin. 

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Yakni kami sekelian berada di dalam hidayat dan cahaya petunjuk daripada Allah . Kami mengetahui jalan kami dengan jelas dan kami berjalan mengikutinya dengan pandangan, kefahaman dan makrifat yang jelas , kami tidak meraba-raba dan menagak-agak. Itulah keyakinannya yang terang lagi bersuluh. Maha Suci Allah daripada segala sifat yang tidak layak dengan Uluhiyah -Nya. Dan kami sekelian terasing dan berbeza daripada golongan musyrikin.

 

“Dan aku bukannya daripada golongan musyrikin. “

 

Inilah jalan aku. Oleh itu sesiapa yang suka dia boleh ikut, dan sesiapa yang tidak suka, maka aku tetap berjalan terus mengikut jalan yang lurus ini .

 

Para pendakwah kepada Allah pastilah melakukan perbezaan ini. Mereka pasti mengumumkan bahawa mereka merupakan satu umat yang bersendirian dan terpisah daripada orang-orang yang tidak berpegang dengan Aqidah mereka, iaitu tidak menjadi pak turut mereka, tidak mengikut kepimpinan mereka, mereka mengambil haluan yang bersendirian dan tidak bercampur aduk dengan mereka. Para pendakwah agama ini tidak cukup dengan menyeru manusia kepada agama Allah, sedangkan mereka bergelumang di dalam masyarakat Jahiliyah kerana dakwah yang seperti ini tidak membawa kepada sesuatu hasil yang benilai, malah sejak hari yang pertama lagi mereka harus mengumumkan bahawa golongan mereka adalah berlainan daripada golongan Jahiliyah. Mereka membezakan diri mereka dalam bentuk satu kelompok tersendiri di mana tali ikatannya ialah aqidah yang berbeza dan nama  kepimpinannya ialah kepimpinan Islam. Mereka harus membezakan diri mereka daripada masyarakat Jahiliyah dan seterusnya membezakan kepimpinan mereka daripada kepimpinan Jahiliyah .     

 

Kedudukan para pendakwah yang bergelumang dan hanyut dalam masyarakat Jahiliyah dan kekal bernaung di bawah naungan kepimpinan Jahiliyah akan menghapuskan pengaruh yang dibawa oleh aqidah mereka, menghalangkan keberkesanan yang dapat diwujudkan oleh dakwah mereka dan seterusnya menghalangkan segala penarik yang mungkin wujud pada dakwah yang baru itu .

 

Hakikat ini bukan hanya terserlah dalam bidang dakwah para nabi di dalam masyarakat-masyarakat musyrikin sahaja, malah terserlah dalam bidang dakwah umumnya, iaitu setiap kali munculnya Jahiliyah menguasai kehidupan manusia. Nilai-nilai dan ciri-ciri semula jadi Jahiliyah abad dua puluh ini juga tidak berbeza daripada nilai-nilai dan ciri-ciri semua Jahiliyah yang lain yang dihadapi oleh dakwah Islam di sepanjang sejarah .

 

Para pendakwah yang menyangka bahawa mereka boleh mencapai sesuatu hasil yang baik menerusi tindakan turut bergelumang dan hanyut di dalam masyarakat Jahiliyah dan establishment-establishment Jahiliyah dan menerusi penyusupan secara halus ke dalam masyarakat dan establishment-establishment Jahiliyah untuk berdakwah kepada Islam, maka mereka adalah orang-orang yang tidak memahami tabiat agama ini dan caranya mengetuk pintu hati manusia. Jika pejuang-pejuang mazhan-mazhab ilhadiyah (yang tidak percaya kepada Tuhan ) secara terbuka sanggup mendedahkan tanda mereka, barisan hadapan mereka dan arah mereka, garis perjuangan mereka, maka apakah pejuang-pejuang dakwah Islamiyah tidak sanggup mengumumkan tanda istimewa mereka dan cara perjuangan mereka yang secara total berbeza daripada perjuangan Jahiliyah itu? 

 

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa metod perjuangan Islam adalah daripada Allah, iaitu yang bersumberkan al-Quran, Sunnah dan Sirah. Perjuangan melalui proses demokrasi adalah metod Jahiliyah, iaitu metod yang syirik dan kufur yang akan hanya menghasilkan Jahiliyah dan yang tidak mungkin akan tercapai matlamat Islam. Islam mempunyai jalannya dan kepimpinannya yang tersendiri yang terpisah dan berbeza sama sekali daripada jalan dan kepimpinan demokrasi. Islam hendaklah mempamirkan dengan jelas dan terang kepada orang ramai mengenai metod dan jalannya yang istimewa dan berbeza ini dengan seluruh jalan Jahiliyah dan khususnya dengan Jahiliyah demokrasi ini.

 

Firman Allah : al-Israa’ 9

Sesungguhnya al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang betul.

 

Saiyyid Qutb (Milestones) :

“Para pendakwah dan pejuang Islam hendaklah memahami dengan sejelas-jelasnya bahawa agama ini adalah agama yang diwahyukan dan bahawa METODnya, yang sesuai dan harmoni dengan sifat-sifat agamanya, adalah juga didasarkan kepada panduan wahyu. Adalah sesuatu yang mustahil untuk mendiri dan menegakkan satu tatanan hidup agama ini tanpa mengikuti Metodnya yang tersendiri.

 

Seseorang itu hendaklah memahami bahawa agama ini telah datang bukan sahaja untuk mengubah aqidah-aqidah dan amalan-amalan manusia tetapi juga METOD untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam aqidah-aqidah dan amalan-amalan itu. Agama ini membentukkan Aqidah bersama-sama dengan pembentukan sesuatu komuniti itu, ia juga membentuk sistem pemikirannya di samping ia menumpukan tenaganya dalam melaksanakan aspek-aspek praktikalnya. Oleh yang demikian, pembentukan sistem pemikirannya, Aqidahnya, dan cara hidupnya yang tersendiri itu, tidak memerlukan kepada metod yang lain, tetapi ianya terlaksana secara serentak.

 

Daripada huraian di atas, kita sedar bahawa agama ini mempunyai METOD bertindaknya yang tersendiri. Justeru, kita perlu sedar bahawa METOD ini adalah sesuatu yang kekal abadi. Ia tidak terikat kepada sesuatu peringkat, atau sesuatu keadaan dan persekitaran yang tertentu, seumpamanya kepada zaman generasi Islam yang pertama. Sesungguhnya tatanan hidup agama ini tidak akan dapat didiri dan dibangunkan – pada bila-bila masa – melainkan melalui METOD ini sahaja.

 

Peranan Islam ialah untuk mengubah Aqidah-aqidah dan amalan-amalan manusia, bersama-sama dengan sikap, pandangan dan cara berfikir mereka. METODnya adalah diturunkan melalui wahyu dan ianya adalah sama sekali berbeza dengan kesemua metod yang tidak bernilai daripada manusia yang berfikiran cetek.

 

Kita tidak akan berkemampuan untuk menerima panduan Ilahi atau untuk menjalani kehidupan yang berpandukan kepadanya melainkan kita mengamalkan METOD yang diturunkan daripada Allah swt, iaitu METOD yang sememangnya disediakan oleh Allah untuk mengubah pemikiran dan amalan manusia.

 

Apabila kita mencuba untuk menghadkan Islam ke tahap ‘teori’ untuk dikaji, bererti kita telah mengubahkan METOD daripada Allah ini daripada sifat-sifatnya yang semula jadi, dan kita telah merendahkannya ke tahap METOD ciptaan manusia, seolah-olah METOD Allah ini adalah lebih rendah daripada METOD manusia, dan seolah-olah kita hendak meningkatkannya kepada tingkat dan status yang sama tinggi dengan metod ciptaan para hamba-Nya!

 

Pandangan seperti ini adalah amat merbahaya dan mentaliti menyerah kalah ini adalah kerosakan yang besar.

 

Peranan METOD daripada Allah yang dianugerahkan kepada kita – kita yang menjadi pejuang-pejuang Islam ini – adalah untuk membentukkan satu sistem pemikiran yang suci dan bersih daripada segala unsur dan sistem pemikiran Jahiliyah yang sedang berleluasa kini di dunia dan yang telah meracuni kebudayaan kita dengan merosakkan sistem pemikiran kita. Sekiranya kita cuba untuk mengubah agama ini dengan cara mengamalkan METOD yang lain daripada ciri-ciri dan sifat-sifatnya dan METOD yang dipinjam daripada Jahiliyah yang sangat berpengaruh kini, bermakna kita telah merosakkan peranan Islam dalam membebaskan kemanusiaan, dan kita akan kehilangan peluang untuk menghapuskan bebanan cara Jahiliyah yang sedang berleluasa kini, dan yang sedang menguasai seluruh sistem pemikiran kita.

 

Situasi ini adalah penuh dengan bahaya, dan kerugian yang akan kita alami akibat daripadanya, adalah satu malapetaka yang amat besar.

 

METOD bagi pembentukan sesuatu tatanan hidup Islam, adalah tidak kurang pentingnya atau tIdak kurang perlunya daripada Aqidah Islam dan sistem kehidupannya itu sendiri, METOD dan Aqidah tidak pernah terpisah di antara satu dengan yang lainnya. Walaupun kita mungkin tertarik untuk mencanangkan tentang keindahan Aqidah Islam serta sistem Islam, kita jangan melupai bahawa Islam tidak akan terbentuk sebagai satu sistem hidup yang praktikal atau satu pergerakan yang dinamis melalui cara ini (mencanang keindahan Islam).

 

Oleh yang demikian, saya mengulangi bahawa Aqidah Islam hendaklah dijelmakan kepada bentuk satu pergerakan yang praktikal, dan sebaik sahaja ianya telah terbentuk sedemikan rupa, pergerakan Islam itu hendaklah berbentuk satu pancaran dan cermin yang menggambarkan wajahnya yang sebenar.

 

AQIDAH dan METOD adalah sama-sama penting; tidak ada perbezaan di antara kedua-duanya. METOD yang selain daripadanya, walaupun kelihatan menarik sekalipun, tidak akan berkemampuan untuk membentuk satu tatanan hidup Islam di bawah kekuasaan Islam. METOD–METOD yang lain hanya berkemampuan untuk membentuk tatanan-tatanan hidup daripada sistem-sistem pemikiran yang lain ciptaan manusia, tetapi kesemuanya tidak berkemampuan untuk membentuk sistem kita. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan kita untuk mengikuti METOD daripada Allah ini sahaja sepertimana kewajipan kita untuk mentaati cara-cara hidupnya dan kewajipan untuk mempercayai Rukun Iman.”

 

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa perjuangan Islam dalam menegakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ hendaklah hanya diperjuangkan melalui METOD ISLAM sahaja yang didasarkan kepada al-Quran, Sunnah dan Sirah. Bahawa MATLAMAT yang agung dan suci kerana Allah tidak boleh menghalalkan METOD yang bertentangan dengan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, justeru konsep “end justifies the means” daripada Barat ini tidak dapat diterima oleh Islam.

 

Rasulullah saw ditawar dan dipelawa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menjadi Raja yang akan berkuasa dan memerintah di Mekah, namun itu bukanlah Metod Islam untuk memperjuangkan Islam dan justeru Baginda telah menolak segala tawaran dan pelawaan itu. Ini adalah contoh tauladan daripada Rasulullah saw yang melarang dan menegahkan kita dengan jelas dan tegas agar kita tidak mengamalkan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur dan agar kita tidak menjadikan sistem politik demokrasi kita ini sebagai metod, cara dan jalan bagi kita untuk memperjuangkan segala matlamat Islam yang suci dan murni walaupun ianya adalah semata-mata kerana Allah.     

 

Allah melarang kita daripada memperjuangkan Islam melalui amalan sistem politik demokrasi yang syirik dan kufur ini, di antaranya adalah diasaskan kepada hujjah-hujjah berikut :

 

 1. Tidak ada IJTIHAD dan MASLAHAH dalam masalah AQIDAH, maslahah hanya terhad kepada memilih di antara yang buruk dengan yang lebih buruk atau di antara yang mudharat dengan yang lebih mudharat, tetapi tidak untuk membuat pilihan di antara Allah dengan Taghut, Islam dengan Jahiliyah, Kufur dengan Iman, Tauhid dengan Syirik, Hak dengan Batil;

 

 1.  Tidak ada DHARURAH dalam amalan demokrasi, dharurah hanya dibenarkan dalam situasi yang amat terdesak yang tidak wujud lagi jalan keluar yang lain, iaitu mengikut Imam Ahmad, setelah seseorang itu diikat, atau dikurung atau dipukul dan diseksa, barulah wujudnya prinsip dharurah;

 

 1. Falsafah “MATLAMAT MENGHALALKAN CARA” tidak dapat diterima oleh Islam kerana ianya adalah falsafah Barat dan cara pemikiran Barat yang syirik dan kufur yang dikembangkan oleh Machiavelli;

 

 1. Tidak wujud “RUANG-RUANG YANG LUAS” dalam Islam yang membolehkan kita untuk mengamalkan sistem politik demokrasi kerana seluruh demokrasi itu sebenarnya sedang berada di bawah kuat kuasaan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang apabila ianya diamalkan akan tetap dan pasti memasukkan para pengamalnya itu ke dalam kesyirikan dan kekufuran;

 

 1. Rasulullah saw menolak tawaran orang-orang kafir untuk melantik Baginda sebagai Raja – peristiwa ini berperanan sebagai hujjah yang konkerit dalam menolak segala hujjah yang memboleh dan menghalalkan amalan sistem politik demokrasi seperti  ‘dharurah’, ‘matlamat menghalalkan cara’, dan ‘ruang-ruang luas dalam Islam’;

 

 1. Rasulullah saw menolak tawaran kaum Yahudi untuk memeluk agama Islam dengan syarat Baginda sanggup untuk menghukum dengan hukuman yang ringan berbanding dengan hukum kitab Taurat;

 

 1. Membuat sesuatu kesalahan atau melibatkan diri dengan perbuatan yang merosakkan Aqidah Islam secara SENGAJA dan TERANCANG adalah dilarang oleh Allah swt;

 

 1. Matlamat perjuangan adalah untuk menegakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan cara perjuangannya hendaklah juga dengan berpegang dan memelihara kesempurnaan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ  daripada awal sehingga ke akhirnya;

 

 1.  Allah telahpun menyediakan Metod Islam yang didasarkan al-Quran, Sunnah dan Sirah yang lengkap, sempurna dan terperinci untuk kita amalkan;

 

 1. Metod Islam adalah daripada Allah yang tidak boleh diubah atau disesuaikan dengan keadaan dan situasi, dan ianya adalah metod yang sentiasa sesuai dan efektif untuk setiap masa dan zaman;

 

 1. Pergerakan Islam adalah PERGERAKAN FIQHIYAH, iaitu pergerakan yang sentiasa mentaati dan mematuhi segala hukum, peraturan, dasar, konsep dan prinsip Islam dan terutama sekali Aqidah Islam semasa mengoperasikan perjuangannya itu.   .

 

Segala hujjah seperti yang dipaparkan di atas ini menolak konsep ‘MATLAMAT MENGHALAKAN CARA’, ianya adalah pemikiran kufur Barat yang dikemukakan oleh Machiavelli yang sama sekali berkontradiksi dengan hukum al-Quran. Begitu juga fahaman ‘RUANG-RUANG’ yang luas dalam Islam yang kononnya membolehkan amalan sistem politik demokrasi sebagai jalan dan metod perjuangan kita adalah tertolak sama sekali, kerana seluruh ‘RUANG’ di dalam sistem politik kita ini adalah ‘RUANG-RUANG’ yang ‘dikuasai’ dan ‘dimiliki’ oleh kesyirikan dan kekufuran yang membawa seluruh pejuang Islam kita seperti ini kepada kesyirikan dan kekufuran. 

 

Firman Allah : Fatir 10

Sesiapa yang mahukan kemuliaan (maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah), kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allahlah naiknya segala madah yang baik (yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan), dan amal yang soleh pula diangkat-Nya naik ( sebagai amal yang makbul – yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya). dan sebaliknya; orang-orang yang merancangkan kejahatan (untuk mendapat kemuliaan), adalah bagi mereka azab seksa yang berat; dan rancangan jahat mereka (kalau berkesanpun) akan rosak binasa.

 

Ini adalah ayat al-Quran yang soreh, muhkam dan qot’ie yang memerintahkan kita agar kita tidak menjadikan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur ini sebagai jalan dan metod kita untuk memperjuangkan agama Islam kita ini ke arah pembentukan sebuah Negara Islam yang diharapkan untuk melaksana dan menguat kuasakan segala peraturan dan undang-undang Islam dan untuk mewujudkan sistem kehidupan Islam. Dalam ayat di atas ini (Fatir:10), Allah menghendaki agar matlamat perjuangan Islam yang suci dan murni ini hanyalah diperjuangkan melalui jalan dan metod yang suci dan murni yang datang daripada Allah dan Rasul-Nya sahaja. Ayat al-Quran di atas ini (Fatir :10) menjuruskan kepada penetapan bahawa metod perjuangan Islam hanyalah metod al-Quran, Sunnah dan Sirah sahaja dan tidak yang selain daripadanya. Seseorang yang mengamalkan agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur ini, walaupun dikatakan untuk tujuan yang baik dan suci murni semata-mata kerana Allah, al-Quran (Fatir:10) menyifatkan dia sebagai seseorang yang telah dan sedang merancang untuk melakukan kejahatan yang akan diseksa dengan keseksaan yang amat pedih di akhirat nanti – ungkapan ini menyingkap pengertian bahawa Allah melarang kita dengan tegas dan jelas sekali agar kita tidak menjadikan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur ini sebagai jalan dan metod perjuangan kita.

 

Para pejuang Islam dan parti-parti politik Islam di Malaysia kita ini yang pada hari ini berjuang melalui jalan dan metod demokrasi yang syirik dan kufur ini adalah terdiri daripada mereka yang sengaja menolak dan mengingkari ayat al-Quran (Fatir:10) yang jelas dan terang, justeru mereka itu sebenarnya telah mengeluarkan diri mereka daripada agama Allah.

 

Tidak wujud sebarang ‘RUANG’ sedikitpun di dalam agama Islam kita ini yang memboleh dan membenarkan kita untuk mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur ini kerana segala RUANG dalam agama Islam kita ini telah ditutup rapat oleh Nas al-Quran (Fatir :10) yang jelas, terang dan tanpa sebarang keraguan lagi. Setiap ‘RUANG’ di dalam sistem politik demokrasi kita ini sebenarnya kesemunya berada di bawah kekuasaan manusia dan penguat kuasaan segala peraturan dan undang-undang manusia yang bererti bahawa setiap ‘RUANG’ itu sedang berada dalam kesyirikan dan kekufuran yang kesemuanya ini dikehendaki oleh ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk kita kufur ingkarkannya, sekiranya tidak, kita akan mengalami kerosakan Aqidah Islam kita yang boleh mengeluarkan kita daripada agama kita – sekali-kali kita tidak boleh lari daripada realiti ini.

 

Sekian, Terima kasih.

 

Wan Solehah al-Halbani

 

Temerloh, Pahang DM

 
Leave a comment

Posted by on August 14, 2011 in Uncategorized

 

JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI

JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI

 

 

MENGHAPUSKAN SISTEM PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA

 

 

“Aku diutuskan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengakui ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ  Muhammadar Rasulullah.”

Bukhori

 

MALAYSIA adalah sebuah DARUL HARB yang diperintahkan Allah untuk diserang, diperangi dan dilancarkan revolusi terhadapnya untuk menghancurkan segala kekuatan dan kekuasaannya, kemudian daripada itu ianya akan digantikan dengan sebuah Negara Islam. Jihad, Perang dan Revolusi adalah perintah Allah untuk menghapuskan kekuatan dan kekuasaan kufur yang MENGABDIKAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA supaya dipulangkan seluruh pengabdian itu kepada Allah sahaja di bawah satu kekuasaan Islam.

Dalam bahagian ini, perbincangan kita akan memfokuskan kepada isu Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuk yang OFENSIF, iaitu menyerang dan memerangi musuh-musuh Islam tanpa terlebih dahulu kita ini diserang dan diperangi oleh mereka itu, dan sekali gus perbincangan kita di sini menolak pandangan majoriti daripada para ulama dan intelek Islam kita yang menonjolkan dakwaan mereka bahawa Jihad, Perang dan Revolusi itu hanyalah terhad kepada perang dalam bentuk yang DEFENSIF sahaja.

MISI ISLAM yang Maha Agung di dunia ini ialah untuk menegakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dengan cara menghapuskan sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA untuk digantikan dengan sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA ALLAH sahaja dalam seluruh bidang kehidupan manusia. Caranya ialah pelancaran Jihad, Perang dan Revolusi.

 

Apabila peraturan dan undang-undang manusia dikuat kuasakan ke atas manusia dan oleh yang demikian seluruh umat manusia itu adalah berada di bawah peraturan dan undang-undang manusia, seluruh umat manusia itu menjunjung peraturan dan undang-undang manusia, itulah ertinya seluruh umat manusia itu menjadi para hamba kepada manusia, dan seluruh umat manusia itu tidak menjadi para hamba kepada Allah –  itulah ertinya sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia yang syirik dan kufur. Sistem politik manusia yang menjalan dan menguat kuasakan segala peraturan dan undang-undang manusia ke atas manusia seperti sistem politik demokrasi kita ini adalah sistem politik yang wujud dan beroperasi di dalamnya konsep ‘PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA’, dan justeru ianya adalah satu sistem politik yang SYIRIK dan KUFUR yang mewujudkan fenomena PENINDASAN, KEZALIMAN, KEJAHATAN, ANCAMAN, PENCEROBOHAN DAN KEROSAKAN ke atas seluruh umat manusia di bumi.

 

Pelaksanaan dan penguat kuasaan peraturan dan undang-undang yang dibuat dan diluluskan oleh manusia seperti mana peraturan dan undang-undang demokrasi di dalam negara Malaysia kita ini, bererti kewujudan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia yang menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Apabila wujud sahaja sistem pengabdian manusia kepada manusia dalam sistem politik sesuatu negara, Allah memerintah dan mewajibkan ke atas kita untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas negara itu. Islam menghadapi ideologi dan pemikiran kufur dengan tabligh dan penerangan, sementara halangan-halangan kufur dalam bentuk kekuatan politik, ekonomi, militeri, institusi dan budaya dihadapi dengan Pergerakan, Jihad, Perang dan Revolusi.

Kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah satu sistem politik manusia yang didasarkan kepada konsep pengabdian manusia kepada kuasa manusia, dan justeru sikap dan dasar Islam terhadap kerajaan demokrasi kita ini tiada yang lain melainkan pelancaran Jihad, Perang dan Revolusi terhadapnya sehingga ianya mengalami keruntuhan dan kehancuran yang total untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Islam. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah satu perisytiharan pengabdian manusia yang total kepada Allah Yang Maha Esa sahaja, dan justeru ianya adalah satu perisytiharan untuk membebaskan manusia daripada sistem ‘PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA’.

 

Allah memerintahkan kita untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF yang bertujuan untuk mencapai Misi Islam yang Maha Agung di bumi, iaitu untuk :

 

 1. Menghapuskan kerajaan manusia dan sistem kehidupan ciptaan manusia;
 2. Mewujudkan kerajaan Allah dan sistem kehidupan daripada Allah;
 3. Menghapuskan sistem PENGABDIAN MANUSIA kepada KUASA MANUSIA di bawah kerajaan manusia;
 4.  Mewujudkan sistem PENGABDIAN MANUSIA kepada KUASA ALLAH di bawah kerajaan Allah.

 

Dalam mencapai Misi Islam yang Maha Agung ini, Islam BERHAK untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF ke atas sesuatu Negara Bangsa seperti Kerajaan Demokrasi Malaysia kita ini, atau ke atas mana-mana Kerajaan Manusia sekalipun tanpa terlebih dahulu ianya (sekumpulan umat Islam) diserang, diperangi, dizalimi dan diancam oleh mana-mana negara atau kerajaan-kerajaan tersebut. Ini adalah konsep-konsep radikalisme, revolusi dan dinamisme yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

 

Firman Allah :al-Baqarah 251

Sekiranya Allah tidak menahan segolongan manusia dengan segolongan yang lain nescaya rosak binasalah bumi ini.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran- al-Baqarah) :

“Dan pada akhirnya muncullah kebaikan, kebajikan dan kesuburan apabila munculnya kelompok manusia yang terpilih yang mendapat hidayat Allah SWT dan akhlak daripada Allah SWT, iaitu kelompok yang mengenali kebenaran yang telah diterangkan Allah SWT kepada mereka dan mengenal pula jalan yang terang menuju ke arah-Nya, kelompok yang sedar bahawa mereka ditugaskan untuk menolak kebatilan dan menegakkan kebenaran dan seterusnya sedar bahawa mereka tidak akan selamat daripada azab Allah SWT melain apabila mereka menunaikan peranan yang luhur ini dan melainkan apabila mereka sanggup menanggung apa sahaja penderitaan di bumi ini untuk mematuhi perintah Allah SWT dan mencari keredhaan-Nya.

Di sini Allah SWT menguat kuasakan perintah-Nya, melaksanakan takdir-Nya dan meletakkan kalimah kebenaran, kebajikan dan kebaikan sebagai kalimah yang tertinggi, iaitu Allah SWT meletakkan hasil pertarungan, pertandingan dan perjuangan itu di tangan kekuatan yang baik dan membina, iaitu pertarungan yang merangsangkan sesuatu yang paling luhur dan mulia yang ada pada kekuatan ini dan menyampaikan kekuatan ini kesetinggi-tinggi darjah kesempurnaan yang telah ditetapkan kepada-Nya dalam hidup ini.

Oleh sebab itulah kumpulan kecil yang beriman dan percaya kepada Allah SWT itu mendapat kemenangan pada akhir perjuangan mereka. Ini ialah kerana mereka melambangkan iradat Allah SWT yang tetinggi yang mahu menolak kerosakan daripada bumi dan menegakkan kebaikan dalam kehidupan manusia. Mereka mendapat kemenangan kerana mereka melambangkan matlamat Ilahi yang tertinggi yang wajar mendapat kemenangan.”

 

Ayat di atas ini menceritakan mengenai kaum Talut yang diutuskan Allah untuk memerangi kaum Jalut yang zalim, menindas dan jahat, iaitu mereka itu adalah kaum yang mengabdikan manusia kepada kuasa manusia. Talut menyerang, memerangi, membunuh dan menghalau kaum Jalut yang kafir dan jahat itu daripada bumi Kanaan. Sekiranya Talut tidak menyerang, memerangi, membunuh dan menghalau mereka itu keluar, akan berlakulah KEHANCURAN dan KEROSAKAN yang besar di kalangan umat manusia. Para pemerintah di Malaysia kita ini sedang melakukan kezaliman, kejahatan dan kerosakan yang besar – sewajarnya kita menyerang, memerangi, membunuh dan menghalau mereka ini keluar daripada bumi kita seperti mana yang diperintahkan Allah ke atas kita.

 

Firman Allah : al-Hajj 40

Sekiranya Allah tidak menjatuhkan segolongan manusia dengan segolongan yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja, dan sinagog-sinagog dan juga masjid-masjid yang sentiasa disebut nama Allah dengan banyak padanya.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran- al-Hajj 40) :

Kuasa-kuasa jahat dan sesat sentiasa bertindak di dunia ini. Pertarungan tetap berterusan di antara baik dan jahat, di antara hidayat dan kesesatan. Perjuangan tetap berterusan di antara kekuatan-kekuatan keimanan dengan kekuatan-kekuatan kezaliman sejak Allah menciptakan insan.

Kejahatan bertindak liar dan kebatilan mempunyai senjata. Oleh sebab itu ia bertindak tanpa silu malu, ia menyerang tanpa kasihan belas. Ia boleh menyelewengkan manusia daripada kebaikan apabila mereka telah menemui jalannya. Ia boleh menyesatkan mereka daripada kebenaran apabila mereka telah membuka pintu hati menerimanya. Oleh itu keimanan, kebaikan dan kebenaran pasti mempunyai kekuatan yang dapat melindinuginya daripada serangan yang kejam, memeliharanya daripada fitnah dan menjaganya daripada duri-duri dan racun-racun.

Allah tidak mahu meninggalkan keimanan, kebaikan dan kebenaran menentang kuasa-kuasa kezaliman, kejahatan dan kebatilan dengan tangan kosong tanpa senjata atau dengan semata-mata berpegang dengan kekuatan iman dalam hati, dengan persebatian kebenaran  dalam fitrah semulajadi dan dengan kedalaman akal tunjang kebaikan dalam sanubari, kerana kekuatan kebendaan yang dimiliki kebatilan itu boleh menggoncangkan hati, boleh mengelirukan jiwa dan boleh menyesatkan fitrah, di samping itu kesabaran dan daya ketahanan menanggung penderitaan itu mempunyai batas dan hadnya. Daya tenaga dan kekuiatan manusia juga ada titik penghabisannya. Dan Allah Maha Arif dengan hati dan jiwa manusia. Oleh sebab itu Allah tidak mahu meninggalkan kaum mukmin, menjadi korban fitnah (orang-orang kafir). Apabila mereka telah bersiap sedia untuk menentang dan mempertahankan diri serta mempunyai kelengkapan yang cukup, maka mereka telah diizinkan berperang untuk menangkis pencerobohan.

As-sawami  (biara-biara) ialah rumah-rumah ibadat yang terpencil para paderi . Al- Biya ialah gereja-gereja kaum Kristian umumnya. Ia lebih luas daripada biara-biara, dan as-Salawat ialah rumah-rumah ibadat kaum Yahudi dan al-Masajid ialah rumah ibadat kaum Muslimin.

Semua rumah-rumah ibadat akan terancam kepada perobohan walaupun rumah-rumah itu merupakan rumah-rumah suci yang didirikan khusus untuk beribadat kepada Allah, kerana ia mengikut  pandangan kebatilan, alasan bahawa rumah-rumah itu banyak disebutkan nama Allah tidak dapat menolaknya daripada perobohan dan tiada yang dapat melindungkan keselamatan rumah-rumah suci itu melainkan (sunnatullah) yang menolak setengah pencerobohan manusia dengan penentangan daripada setengah manusia yang lain, iaitu penolakan dan pertahanan yang dilakukan oleh pembela-pembela aqidah terhadap musuh-musuh mereka yang mencabul kehormatan rumah-rumah suci dan para penghuninya. Kebatilan selalu bersikap sewenang-wenang. Ia tidak berhenti-henti mencabul dan menceroboh kecuali ia ditentang dan dilawan dengan kekuatan yang sama. Kebenaran itu tidak cukup dengan  kebenarannya sahaja untuk melawan pencerobohan kebatilan, malah ia harus mempunyai kekuatan yang dapat melindung dan mempertahankan keselamatannya.     

 

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa Allah memerintahkan kita supaya melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi terhadap mana-mana kerajaan manusia yang MENGABDIKAN MANUSIA KEPADA KEKUASAAN MANUSIA seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini atau mana-mana kerajaan manusia sekalipun yang memerintah manusia dengan undang-undang manusia dan yang tidak memerintah manusia dengan undang-undang Allah. Kita diperintahkan Allah supaya melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas mana-mana negara kufur itu TANPA TERLEBIH DAHULU KITA INI DISERANG, DIPERANGI DAN DIZALIMI oleh mereka itu, dan walaupun negara kufur itu tidak ingin untuk berperang dengan kita dan mereka itu sentiasa menghulurkan tangan persahabatan kepada kita, kita tetap dikehendaki dan diperintahkan Allah supaya menyerang dan memerangi mereka semata-mata kerana itu adalah Jihad, Perang dan Revolusi yang bertujuan untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia yang wujud dan berlaku di dalam negara kufur itu.

Inilah Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

 

Khalifah Saiyyidina Umar ra telah menyerang, memerangi dan membunuh bangsa Farsi tanpa sebarang kezaliman dan provokasi daripada Raja dan kerajaan Farsi semata-mata kerana Islam menjalankan tanggungjawab untuk membebaskan rakyat Farsi daripada pengabdian manusia kepada kuasa manusia dan supaya akhirnya mereka itu mengabdikan diri mereka kepada kuasa Allah di bawah kerajaan Allah di bumi Farsi itu sendiri. Rakyat Farsi tidak merayu atau memohon untuk dibebaskan, malah mereka itu kesemuanya bersetuju dan menyokong Raja dan kerajaan mereka, namun  peranan dan tanggungjawab kekuasaan Islam itu adalah untuk membebaskan mereka itu daripada belenggu pengabdian manusia kepada kerajaan manusia dengan pelancaran Jihad, Perang dan Revolusi.

 

Sekirannya Khalifah Umar al-Khattab ra tidak melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF ke atas Farsi dalam peperangan al-Qadisyiyyah itu yang bertujuan untuk menghapuskan sistem kerajaan manusia yang mengabdikan manusia kepada kuasa manusia, akan berlakulah di kalangan umat manusia di bumi Farsi itu KEHANCURAN dan KEROSAKAN yang amat besar. Peperangan al-Qadisyiyyah itu adalah satu manifestasi dalam alam realiti kita ini akan doktrin FUNDAMENTALISME Yang Maha Agung yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Doktrin fundamentalisme dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ seperti inilah yang DISEMBUNYIKAN oleh para ulama dan intelek Islam kita daripada diketahui dan difahami oleh seluruh massa umat Islam kita baik di Malaysia mahupun di dunia ini seluruhnya, dan ayat-ayat al-Quran (al-Baqarah : 251, Hajj : 40) seperti inilah di antara ayat-ayat yang selalunya dipesong dan disalah ertikan oleh mereka ini dengan sengaja dan terancang supaya seluruh umat Islam kita terus berada dalam kebingungan, kebodohan dan kesesatan.

Sikap dan dasar kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, mengikut konsep al-Quran seperti mana yang terkandung di dalam ayat-ayat di atas ini (al-Baqarah : 251, Hajj : 40), adalah dalam bentuk pelancaran JIHAD, PERANG dan REVOLUSI dalam bentuknya yang OFENSIF, iaitu tanpa para pejuang Islam kita ini terlebih dahulu diserang, diperangi, dizalimi dan disakiti oleh mereka itu (kerajaan demokrasi Malaysia). Tujuan pelancaran Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuk yang OFENSIF seperti ini adalah untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia yang sedang wujud, beroperasi dan berkuat kuasa di dalam kerajaan Malaysia kita ini yang lahir dan wujud akibat daripada pelaksanaan dan penguat kuasaan segala peraturan dan undang-undang manusia ke atas seluruh umat manusia. Kemudian daripada itu kita diperintahkan Allah supaya kerajaan demokrasi Malaysia yang telah dijatuh dan dihapuskan oleh kita ini digantikan dengan sebuah Negara Islam yang akan menegak dan mempraktikkan konsep pengabdian manusia kepada kuasa Allah sahaja. Menyerang dan memerangi serta memberontak dalam bentuk yang OFENSIF ke atas sesuatu kerajaan yang mengabdikan manusia kepada kuasa manusia seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah perintah dan kehendak kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, dan inilah Misi Islam yang Maha Agung di bumi kita ini!

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Anfal) :

Jika tindakan berJihad, Perang dan Revolusi di dalam Islam itu mahu dinamakan juga dengan nama “peperangan mempertahankan diri”, maka perlulah kita mengubahkan pengertian “mempertahankan diri” itu sendiri, iaitu mengubahkannya kepada pengertian mempertahankan diri manusia daripada segala faktor yang mengikat kebebasan dan menghalangkan kemerdekaannya dalam bentuk ideologi-ideologi dan aliran-aliran kefahaman, juga dalam sistem-sistem politik yang ditegakkan di atas sekatan-sekatan ekonomi, kelas dan perkauman yang dominan di dunia di masa kedatangan Islam, dan setengah-setengah bentuknya masih dominan di dalam Jahiliyah masa kini.

Dengan meluaskan pengertian “mempertahankan diri” dapatlah kita berdepan dengan hakikat motif tindakan Islam melancarkan  Jihad, Perang dan Revolusi di muka bumi ini , juga berdepan dengan tabiat Islam itu sendiri , iaitu ia merupakan satu peristiharan umum untuk membebaskan manusia daripada Ubudiyah kepada sesama manusia dan menegakkan Uluhiyah yang Maha Esa dan kuasa Rububiyah ke atas sekelian manusia , di samping menghancurkan kerajaan hawa nafsu manusia di muka bumi ini dan membangunkan kerajaan syariat Allah di alam manusia .

Percubaan mengadakan alasan-alasan mempertahankan diri di dalam Jihad, Perang dan Revolusi Islam dengan pengertian yang sempit mengikut konsep moden dalam istilah “peperangan mempertahankan diri” dan percubaan mencari sandaran-sandaran untuk membuktikan bahawa peristiwa berJihad, Perang dan Revolusi dalam Islam itu adalah semata-mata bertujuan menghalangkan pencerobohan daripada kuasa negara-negara yang berjiran dengan Negara Islam iaitu Semenanjung Tanah Arab mengikut tanggapan setengah-setengah orang………..percubaan hanya mencerminkan kekurangan kefahaman mereka mengenai tabiat agama ini dan terhadap peranannya yang harus dimainkan di muka bumi ini di samping mencerminkan kekalahan minda dihadapan tekanan realiti masa kini dan dihadapan serangan kaum Orientalis yang licin terhadap Jihad, Perang dan Revolusi di dalam Islam .

Apa pendapat anda jika Abu Bakar, umar dan Uthman ra merasa aman daripada pencerbohan Rom dan Farsi ke atas Semenanjung Tanah Arab? Apakah mereka akan duduk begitu sahaja tanpa berusaha meluaskan perkembangan Islam hingga ke hujung negeri-negeri yang lain? Bagai mana mereka dapat meluaskan perkembangan Islam, jika dakwah Islam dihalang oleh berbagai-bagai halangan kebendaan iaitu dalam bentuk berbagai-bagai sistem politik negara, berbagai-bagai sistem masyarakat yang bercorak perkauman dan kelas, berbagai-bagai sistem ekonomi yang berlandaskan perkauman dan kelas yang dilindungi oleh kekuatan kebendaan kerajaan?

Tentulah suatu kebodohoan jika ada orang berfikir bahawa dakwah yang mengisytiharkan matlamat perjuangannya untuk membebaskan seluruh manusia di seluruh dunia ini boleh berjuang menghadapi halangan-halangan tadi dengan hanya menggunakan kekuatan lisan dan penerangan sahaja! Yang sebenarnya dakwah itu berjuang dengan hanya menggunakan kekuatan lisan dan penerangan sahaja jika orang ramai itu telah diberi kebebasan memilih dan dakwah ini dapat dibicara dengan mereka dalam suasana bebas daripada segala pengaruh. Hanya dalam suasana begini sahaja prinsip “tiada paksaan dalam agama” dapat diamalkan, tetapi jika di sana terdapat halangan-halangan dan pengaruh-pengaruh kebendaan, maka langkah pertama dakwah ini ialah bertindak menghapuskan halangan-halangan itu dengan kekuatan Jihad, Perang dan Revolusi supaya ia dapat berbicara dengan hati manusia dan akalnya dalam suasana bebas daripada segala belenggu.

 

Saiyyid Qutb menyatakan sekiranya kita bersetuju kepada konsep bahawa perang dalam Islam hanya dilancarkan di atas dasar MEMPERTAHANKAN DIRI atau PERTAHANAN, apa yang perlu kita lakukan ialah untuk memberi definisi yang sesuai dengan konsep perang dalam Islam kepada pengertian PERTAHAN. Islam berperang kerana PERTAHANAN. Isu di sini ialah tentang definisi dan pengertian PERTAHANAN, iaitu apakah yang hendak dipertahankan, pertahanan dalam bentuk yang sebagaimana dan mempertahankan diri daripada siapa.

 

 

Firman Allah : al-Hajj 40

Sekiranya Allah tidak menjatuhkan segolongan manusia dengan segolongan yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja, dan sinagog-sinagog dan juga masjid-masjid yang sentiasa disebut nama Allah dengan banyak padanya.

 

Firman Allah :al-Baqarah 251

Sekiranya Allah tidak menahan segolongan manusia dengan segolongan yang lain nescaya rosak binasalah bumi ini.

 

Ayat-ayat di atas ini adalah perintah Allah kepada kita yang terdiri daripada seluruh orang-orang yang beriman ini supaya kita menyerang dan berperang tanpa terlebih dahulu kita ini diserang, dicerobohi dan diperangi oleh musuh-musuh kita di atas prinsip untuk MEMPERTAHANKAN kebebasan manusia daripada dizalimi dan dibelenggu oleh sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia. Allah memerintahkan segolongan orang-orang yang beriman supaya menyerang dan memerangi orang-orang kafir yang zalim, jahat dan menindas, iaitu orang-orang kafir yang mengabdikan manusia kepada kuasa manusia agar kita dapat menghapuskan kehancuran dan kerosakan yang besar yang sedang wujud dan berlaku di kalangan umat manusia di bumi.

Termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir yang dimaksudkan di sini adalah para pemimpin Islam kita ini sendiri yang membuat peraturan dan undang-undang manusia, yang menguat kuasakan peraturan dan undang-undang manusia ini ke atas manusia yang justeru mereka mengabdikan seluruh umat manusia kepada kekuasaan manusia.

Ayat-ayat di atas ini adalah ayat-ayat JIHAD dan PERANG yang memerintahkan umat Islam Islam supaya berperang untuk MEMPERTAHANKAN KEMANUSIAAN, iaitu untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak asasinya (humanity and basic human rights) daripada diserang, dicerobohi, diancam dan dizalimi oleh sistem politik dan kenegaraan ciptaan manusia (demokrasi) yang berdasarkan kepada pemikiran dan kehendak manusia, yang pincang dan lemah, lantaran itu mewujudkan fenomena pengabdian manusia kepada kuasa manusia yang syirik dan kufur. Setiap kerajaan dan undang-undang yang syirik dan kufur seperti kerajaan demokrasi kita ini adalah kerajaan dan undang-undang yang zalim dan menindas dan yang melakukan kezaliman dan penindasan ke atas umat manusia di bumi. Islam berperang untuk MEMBEBASKAN MANUSIA daripada sebarang kezaliman dan penindasan akibat daripada sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia yang selain daripada Allah swt dengan tidak memperdulikan sama ada orang-orang yang sedang dibelenggu, ditindas dan dizalimi oleh sistem ciptaan manusia itu menyedari hakikat mereka yang sedang dibelenggu, ditindas  dan dizalimi itu dan sama ada mereka itu mengingini untuk dibebaskan atau pun tidak. Inilah sifat-sifat ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang terkandung dalam ayat-ayat al-Quran (2:51, 22:40).

 

 

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Anfal) :

Jihad, Perang dan Revolusi merupakan keperluan dakwah jika matlamat perjuangannya ialah mengumumkan pembebasan manusia dengan perisytiharan yang serius dan sanggup menghadapi realiti dengan sarana-sarana yang sesuai dengannya dalam segala aspeknya, dan tidak hanya berpada dengan penerangan yang bercorak falsafah dan teori yang negatif sama ada tanah air Islam atau Negara Islam – mengikut istilah yang betul – itu aman atau terancam. Apabila Islam berusaha ke arah perdamaian, maka perdamaian yang dikehendakinya bukanlah perdamaian murahan iaitu sekadar menjamin keamanan kawasan kediaman pemeluk-pemeluk Islam sahaja, malah perdamaian yang dikehendakinya ialah perdamaian yang menjamin seluruh agama di kawasan itu ialah tertentu untuk Allah, seluruh Ubudiyah manusia di kawasan itu adalah kepada Allah dan di sana manusia tidak mempertahankan di antara sesama mereka. Yang diambil kira di sini ialah peringkat akhir yang dapat dicapai oleh gerakan Jihad, Perang dan Revolusi Islam bukannya dikira dengan masa-masa awal atau masa-masa tengah Jihad, Perang dan Revolusi ini. Peringkat-peringkat yang telah dilalui oleh Jihad, Perang dan Revolusi Islam berakhir dengan kedudukan seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Qoyyim :

“Pendeknya kedudukan orang-orang kafir selepas diturunkan surah al-Baraah adalah terbahagi kepada tiga golongan, iaitu golongan yang memerangi beliau, golongan yang memeterai perjanjian dengan beliau dan golongan zimmi, kemudian golongan kafir yang mengikat perjanjian damai itu memeluk agama Islam dan sejak itu mereka menjadi dua golongan sahaja iaitu golongan kafir harbi yang memerangi beliau dan golongan zimmi, tetapi kafir harbi takut kepada beliau. Jadi penghuni bumi di masa itu terbahagi kepada tiga golongan Muslim yang beriman kepadanya, golongan kafir zimmi yang berdamai dan berada dalam keamanan dengan beliau dan golongan harbi yang takut kepada beliau. Inilah kedudukan-kedudukan yang logikal dengan tabiat agama ini dan matlamat-matlamatnya, bukannya seperti yang difahami oleh penulis-penulis Islam yang kalah dihadapan realiti masa kini dan dihadapan kaum Orientalis yang licin! “

 

Allah swt telah menahan kaum Muslimin daripada berperang semasa berada di negeri Mekah dan di masa awal hijrah ke Medinah. Allah berfirman kepada mereka :

 

“Tahanlah tangan kamu (daripada berperang ) dan dirikan solat dan tunaikan zakat (Nisa 77).”

 

Kemudian mereka dibenarkan berperang. Allah berfirman kepada mereka :

 

 

 

Firman Allah : Hajj 39, 40, 41

Telah diizinkan berperang kepada orang-orang Islam yang diperangi dengan sebab mereka telah dizalimi dan sesungguhnya Allah Maha Berkuasa menolong mereka. Iaitu orang-orang yang diusir daripada kampung halaman mereka tanpa suatu kesalahan yang benar kecuali kerana mereka berkata : “Tuhan kami ialah Allah”.

Sekiranya Allah tidak menolak pencerobohan daripada setengah dengan penentangan daripada setengah manusia yang lain, sudah robohlah biara-biara (kaum paderi Nasara), gereja-gereja, sinagog-sinagog (rumah ibadat kaum Yahudi ) dan masjid-masjid di mana banyak disebutkan nama Allah.

Dan sesungguhnya Allah tetap menolong orang yang menolong agama-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Iaitu orang-orang yang apabila kami kurniakan kedudukan yang kukuh di bumi, nescaya mereka tetap mendirikan solat, menunaikan zakat , menyuruh orang melakukan perkara-perkara yang makruf dan melarang melakukan perkara-perkara yang mungkar. Dan Allah jua yang menguasai akibat segala perkara .

 

Di sini jelaslah bahawa Jihad, Perang dan Revolusi itu adalah satu gejala yang tetap bukannya suatu gejala sementara. Adalah satu yang tetap bahawa kebenaran tidak dapat hidup bersama kebatilan di bumi  ini, dan apabila Islam tampil membetul peristiharan untuk menegakkan Rububiyah Allah ke atas sekelian manusia dan membebaskan manusia daripada Ubudiyah kepada sesama manusia, maka ia terus ditentang oleh para perampas kuasa Allah di bumi  dan mereka sekali tidak akan berdamai dengannya , sementara Islam pula terus bertindak menyerang mereka untuk menyelamatkan manusia daripada kuasa mereka dan mengenyahkan kuasa mereka daripada manusia. Keadaan pertarungan ini terus berlaku dan perjuangan pembebasan tidak akan berhenti sehingga agama seluruhnya ditumpukan kepada Allah.

 

Dalam membicarakan ayat-ayat di atas ini (Hajj 39, 40, 41), Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa :

 

 1. Jihad, Perang dan Revolusi itu adalah satu perintah yang UMUM, TETAP, FINAL dan MUKTAMAD, iaitu yang tidak berbentuk sementara serta yang tidak hanya terhad untuk dilancar dan dioperasikan oleh sesebuah kerajaan Islam sahaja, malah ianya adalah perintah Allah ke atas seluruh umat Islam, samada ke atas individu Islam, keluarga, kelompok, organisasi, atau kaum dan beberapa kaum yang beragama Islam;

 

 

 1. Jihad, Perang dan Revolusi adalah dalam bentuk yang OFENSIF terhadap musuh-musuh Islam, iaitu menyerang musuh-musuh tanpa terlebih dahulu Islam itu diserang, dicerobohi dan dizalimi oleh mereka itu seperti mana Islam menyerang, memerangi, mengalah dan menundukkan Farsi dalam peperangan AL-QADISYIYAH dahulu itu.

 

Di atas prinsip Islam yang Maha Agung ini, Islam mempunyai HAK (legitimasi dan justifikasi) untuk melancarkan JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI terhadap mana-mana kerajaan, kekuasaan dan kekuatan yang mengabdikan manusia kepada kuasa manusia, iaitu kerajaan, kekuasaan dan kekuatan yang menjalan dan menguat kuasakan segala peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh manusia ke atas manusia, dan peraturan dan undang-undang itu pula ditaati dan dipatuhi oleh manusia yang sedang di bawah pemerintahannya itu. Di atas prinsip yang sama, Islam berhak untuk memberontak dengan pelancaran Jihad, Perang dan Revolusi terhadap kerajaan demokrasi Malaysia, malah Islam juga berhak untuk menyerang, memerangi, mengalah dan menakluki Amerika dan seluruh negara kufur yang lain. Ini adalah serangan dalam bentuk yang OFENSIF, iaitu menyerang tanpa terlebih dahulu kita ini diserang, bukan serangan dalam bentuk dan pengertian yang difahamkan sebagai DEFENSIF, dan serangan OFENSIF ini adalah dilancarkan di atas prinsip untuk membebaskan manusia daripada pengabdian kepada kuasa manusia supaya akhirnya seluruh pengabdian manusia itu hanya kepada Allah sahaja. Inilah ertinya kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan inilah MISI ISLAM yang Maha Agung di dunia ini!

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran- al-Anfal) :

Penulis-penulis Islam yang berjiwa tewas dan berminda kalah yang menulis tentang “Jihad, Perang dan Revolusi di dalam Islam” dengan tujuan untuk menangkis tuduhan-tuduhan “menggunakan paksaan” dari Islam telah mencampuradukkan di antara tata cara agama ini yang menolak penggunaan paksaan di dalam memeluk agama dan tata cara yang berjuang untuk menghancurkan kuasa-kuasa politik kebendaan yang menghalangkan manusia memeluk agama Allah dan memaksa manusia mengabdikan diri kepada sesama manusia dan menyekat mereka daripada Ubudiyah kepada Allah. Ini merupakan dua tata cara yang tidak mempunyai apa-apa hubungan di antara keduanya dan tidak ada ruang untuk dikelirukan. Oleh kerana kekalahan jiwa dan minda, dan oleh kerana campuraduk dan kekeliruan ini, mereka cuba membataskan Jihad, Perang dan Revolusi di dalam Islam di tahap peperangan yang mereka istilahkan pada hari ini sebagai “peperangan mempertahankan diri”, sedangkan Jihad, Perang dan Revolusi di dalam Islam adalah satu peperangan yang lain, yang tidak ada hubungan dengan peperangan-peperangan manusia sekarang baik dari segi motifnya mahupun  dari segi bentuknya. Motif Jihad, Perang dan Revolusi dalam Islam harus dicari dalam tabiat agama Islam itu sendiri dan peranannya di bumi ini, juga dalam matlamat-matlamatnya yang tinggi yang telah ditetapkan Allah, dan sehubungan dengan ini Allah telah menyebut bahawa untuk merealisasikan matlamat-matlamat ini, Dia telah mengutuskan Rasulullah saw membawa agama ini dan menjadikan beliau sebagai khatamun-nabiyyin dan agama Islam sebagai agama yang terakhir.

Agama Islam merupakan satu peristiharan umum untuk membebaskan “insan” di bumi ini daripada Ubudiyah kepada sesama makhluk dan Ubudiyah kepada hawa nafsu yang juga merupakan Ubudiyah kepada sesama makhluk. Pembebasan itu dilakukan dengan mengisytiharkan konsep Uluhiyah Allah yang Maha Esa sahaja dan konsep Rububiyah Allah ke atas semesta alam. Perisytiharan Rububiyah Allah yang Maha Esa sahaja ke atas semesta alam mengertikan suatu pemberontakan yang syumul terhadap kuasa Hakimiyah manusia dalam segala bentuk dan rupanya termasuk segala undang-undang dan peraturannya, ia merupakan pemberontakan yang total  terhadap segala bentuk pemerintahan manusia di merata pelusuk alam atau dengan ungkapan yang lain pemberontakan terhadap segala bentuk Uluhiyah manusia, kerana pemerintahan yang merujukkan urusan kepada manusia dan menjadikan manusia sebagai sumber kuasa itulah pemerintahan yang mendewa-dewakan manusia atau memperTuhankannya. Itulah makna manusia mempertuhankan sesama manusia selain Allah. Peristiharan ini bermakna mencabut  kuasa Allah yang dirampaskan itu dan mengembalikannya semula kepada Allah serta mengusir para perampas yang memerintah manusia dengan undang-undang ciptaan mereka dan berlagak sebagai Tuhan-tuhan, sedangkan orang ramai yang menjadi pengikut-pengikut mereka berlagak sebagai hamba-hamba. Pengisytiharan itu bererti menumbangkan kerajaan manusia dan menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini atau dengan ungkapan al-Quranul Karim :    

 

Firman Allah : al-Imran 64

Katakanlah: Wahai Ahlil Kitab ! Marilah kita berpegang dengan satu keputusan yang sama di antara kami dan kamu , bahawa kita tidak menyembah melainkan Dia dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain dan kita tidak mengambil satu sama lain di antara kita sebagai Tuhan-tuhan selain Allah dan jika mereka enggan berbuat begitu , maka katakanlah kepada mereka : saksikanlah bahawa kami sekelian adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah . 

 

Firman Allah : Yusuf 40

Tiada urusan pemerintahan melainkan hanya kepunyaan Allah. Dialah yang memerintah supaya kamu jangan menyembah kecuali Dia. Itulah agama yang lurus .

 

Firman Allah : az-Zukhruf 84

Dan Dialah Tuhan yang memerintah di langit dan Tuhan yang memerintah di bumi .

 

Kerajaan Allah di bumi bukanlah kerajaan yang diperintah oleh tokoh-tokoh tertentu, iaitu tokoh-tokoh ahli agama seperti yang terdapat dalam pentadbiran kuasa gereja dan tidak pula diperintah oleh tokoh-tokoh yang bercakap di atas nama Allah seperti yang terdapat dalam sistem pemerintahan teokrasi atau pemerintahan Ilahi yang suci!! Malah kerajaan Allah itulah kerajaan yang menjadikan syariat Allah sebagai kuasa yang memerintah dan seluruh urusan pemerintahan dirujukkan kepada Allah mengikut undang-undang yang jelas yang telah ditetapkan Allah .

Usaha menegakkan kerajaan Allah dan menghapuskan segala kerajaan manusia, usaha mencabut  kuasa daripada tangan-tangan manusia yang telah merampaskannya dan memulangkannya semula kepada Allah yang yang Maha Esa sahaja, usaha menegakkan kedaulatan syariat Allah sahaja dan menghapuskan undang-undang manusia ………semuanya itu tidak dapat direalisasikan dengan tabligh dan penerangan semata-mata kerana pihak-pihak yang berwenang yang menguasai orang ramai dan merampas kuasa Allah di bumi tidak akan menyerah kuasa mereka dengan tabligh dan penerangan semata-mata. Jika tidak begitu langkah mudahnya kerja seorang Rasul untuk menegakkan agama Allah di bumi ini. Ini adalah bertentangan dengan apa yang diketahui oleh sejarah para Rasul salawatulaihiwassalamuhu alaihim dan sejarah agama Islam di sepanjang zaman.

Peristiharan umum untuk membebaskan manusia di bumi daripada segala kuasa yang lain daripada kuasa Allah dengan mengumumkan konsep Uluhiyah dan Rububiyah Allah ke atas seluruh alam, bukannya suatu perisytiharan yang bercorak teori dan falsafah yang negatif, malah ia merupakan peristiharan yang bercorak pergerakan dan tindakan positif di alam kenyataan, satu peristiharan yang bertujuan merealisasikan satu program amali untuk menegakkan satu sistem pemerintahan yang memerintah manusia dengan syariat Allah yang mengeluarkan mereka secara amali daripada Ubudiyah kepada sesama makhluk kepada Ubudiyah kepada Allah yang Maha Esa sahaja tanpa sebarang sekutu. Oleh sebab itu perlu dilancarkan tindakan amali di samping usaha yang bercorak tabligh dan penerangan untuk menghadapi realiti manusia daripada semua aspeknya dengan menggunakan sarana-sarana yang sesuai dengan setiap aspeknya.

Realiti manusia yang wujud semalam, hari ini dan esok adalah menentang agama Islam kerana ia merupakan agama yang telah membuat peristiharan untuk membebaskan manusia di bumi daripada segala kuasa yang lain daripada kuasa Allah ………ia menentang Islam dengan tindakan mewujudkan halangan-halangan dalam bentuk ideologi dan kefahaman, halangan-halangan dalam bentuk kebendaan, politik, sosial, ekonomi, perkauman dan kelas sosial, di samping halangan-halangan dalam bentuk kepercayaan-kepercayaan dan kefahaman-kefahaman yang batil. Halangan-halangan itu bercampuraduk dan berinteraksi di antara satu sama lain dalam bentuk yang amat canggih.

Jika tabligh dan penerangan bertugas untuk menghadapi ideologi-ideologi dan kefahaman-kefahaman, maka “pergerakan” bertugas untuk menghadapi halangan-halangan kebendaan yang lain terutama halangan kuasa politik yang ditegakkan di atas faktor-faktor ideologi dan kefahaman-kefahaman, faktor perkauman dan kelas, faktor sosio-ekonomi yang canggih dan rumit. Kedua-dua program ini – program penerangan dan program pergerakan – harus bertindak seiring sejalan untuk menghadapi “realiti manusia” secara keseluruhannya dengan menggunakan sarana-sarana yang sesuai dengan kehendak-kehendaknya. Kedua-duanya pasti diwujudkan untuk melancarkan gerakan membebaskan seluruh manusia di seluruh dunia itu. Inilah satu hakikat yang amat penting yang harus dijelaskan sekali lagi .

Agama ini bukannya suatu perisytiharan untuk membebaskan manusia Arab dan bukannya agama khusus untuk bangsa Arab. Sasaran agama ini ialah seluruh manusia dan bidang kegiatannya ialah seluruh negara di dunia, kerana Allah swt bukannya Tuhan untuk bangsa Arab sahaja dan bukannya Tuhan kepada mereka yang memeluk agama Islam sahaja, malah Allah adalah Tuhan bagi seluruh manusia, dan agama Islam adalah bertujuan untuk mengembalikan seluruh manusia kepada Tuhan mereka, juga untuk menyelamatkan seluruh mereka daripada Ubudiyah kepada yang selain daripada Allah. Ubudiyah yang paling besar mengikut pandangan Islam ialah kepatuhan manusia kepada undang-undang yang dicipta oleh manusia. Kepatuhan ini merupakan “ibadat”, sedangkan ibadat – sebagai mana dijelaskan Allah – adalah untuk Allah sahaja dan sesiapa yang beribadat kepada yang selain daripada Allah akan terkeluar daripada agama Allah walaupun dia mendakwa memeluk agama ini. Rasulullah saw telah menetapkan bahawa mengikut dan mematuhi undang-undang dan hukum itu adalah termasuk dalam istilah ibadat . Oleh kerana itulah kaum Yahudi dan Nasara dianggap sebagai kaum musyrikin kerana mereka menyalahi konsep ibadat yang telah diperintah kepada mereka supaya mengkhususkannya kepada Allah swt sahaja .

At-Termizi telah mengeluarkan sebuah hadith dengan isnadnya daripada A’di bin Hatim ra katanya : Apabila dakwah Rasulullah saw sampai kepadanya , ia pun lari ke negeri Syam. Dia telah memeluk agama Kristian dalam masa Jahiliyah lagi. Kemudian saudara perempuannya bersama dengan sekumpulan kaumnya telah tertawan, lalu Rasulullah saw membebaskan saudara perempuannya dan memberi hadiah kepadanya, lalu ia pun pulang mendapatkan saudaranya (A’di) dan menggalakkannya supaya memeluk agama Islam dan pergi bertemu Rasulullah saw. Kisah kedatangannya telah menjadi bahan perbualan orang ramai. Dia masuk menemui Rasulullah saw dengan memakai salib yang diperbuat daripada perak tergantung dilehernya dan Nabi saw membaca ayat :

 

“Mereka mengambil ulama-ulama dan paderi-paderi mereka selaku Tuhan-tuhan selain Allah .”

 

Kata A’di : Lantas akupun berkata : “Tetapi mereka tidak menyembah ulama-ulama dan paderi-paderi itu”. Jawab Nabi saw : “Itu betul, tetapi mereka (ulama-ulama) telah mengharamkan apa yang dihalalkan kepada mereka (orang ramai ) dan menghalalkan apa yang diharamkan kepada mereka, lalu ikut dan patuh kepada mereka . Itulah ertinya mereka menyembah mereka.”

Pentafsiran Rasulullah saw kepada Firman Allah Taala itu merupakan nas qotii bahawa perbuatan mengikut undang-undang dan hukum ciptaan manusia itu merupakan ibadat yang mengeluarkan seseorang daripada agama Allah , dan itulah makna manusia mengambil sesama manusia sebagai Tuhan-tuhan, malah itulah amalan yang hendak dihapuskan oleh agama ini dengan mengisytiharkan pembebasan manusia di bumi daripada Ubudiyah kepada yang lain daripada Allah .

Oleh sebab itulah Islam pasti bertindak di bumi ini untuk menghapuskan realiti yang bertentangan dengan peristiharan itu melalui program penerangan dan program bertindak kedua-dua sekali. Ia harus menentang kuasa-kuasa politik yang memperhambakan manusia kepada yang lain daripada Allah dan memerintah mereka dengan undang-undang yang bukan daripada syariat Allah, kuasa-kuasa politik yang menghalang kebebasan manusia untuk mendengar penerangan agama Allah dan memeluk agama Allah dengan bebas tanpa diganggu gugat oleh pemerintah. Seterusnya Islam harus bertindak untuk menegakkan satu sistem sosio-ekonomi dan politik yang memungkinkan gerakan pembebasannya berjalan lancar setelah dihapuskan kuasa yang mengongkong sama ada berupa kuasa politik semata-mata atau pendokong dasar perkauman atau dasar kelas-kelas dalam satu kaum.

Islam sama sekali tidak bertujuan untuk memaksa manusia memeluk agamanya, tetapi Islam bukannya “kepercayaan” semata-mata, malah Islam – sebagai mana telah kami tegaskan  sebelum ini – merupakan suatu peristiharan umum untuk membebaskan manusia daripada Ubudiyah kepada sesama makhluk. Islam dari awal-awal berjuang untuk menghapuskan sistem-sistem dan kerajaan-kerajaan yang ditegakkan di atas landasan Hakimiyah manusia memerintah manusia dan Ubudiyah manusia kepada sesama manusia, kemudian setiap individu menjadi insan-insan yang bebas untuk memilih Aqidah yang disukai mereka setelah dihapuskan tekanan politik ke atas mereka dan setelah diberi penerangan yang mencerahkan jiwa dan akal mereka, tetapi kebebasan ini bukanlah bermakna mereka bebas bertuhankan hawa nafsu mereka atau bebas memilih untuk menjadi hamba kepada sesama manusia atau bertuhankan kepada sesama manusia. Sistem pemerintahan yang memerintah manusia di bumi ini pastilah dilandaskan di atas prinsip Ubudiyah kepada Allah yang yang Maha Esa sahaja, iaitu menjunjung syariat Allah sahaja. Kemudian setiap individu yang berada di bawah sistem pemerintahan ini pastilah menganut aqidah yang diamuti oleh sistem pemerintahan ini agar dengan ini agama seluruhnya tertentu bagi Allah, iaitu seluruh ketaatan, kepatuhan, ikutan dan Ubudiyah adalah khusus untuk Allah sahaja. Pengertian “agama” lebih syumul daripada pengertian “aqidah”, kerana agama ialah tata cara atau sistem yang mengendalikan kehidupan manusia dan agama di dalam Islam ditegakkan di atas landasan aqidah, tetapi pengertian umum “agama “ lebih syumul daripada aqidah . Di dalam Islam berbagai-bagai kelompok manusia boleh hidup di bawah sistemnya yang umum yang ditegakkan di atas prinsip Ubudiyah kepada Allah yang Maha Esa walaupun setengah-setengah kelompok ini tidak menganut Aqidah Islam.

Orang yang memahami tabiat agama ini, seperti penjelasan yang dikemukan tadi, sudah tentu akan memahami bahawa Islam memerlukan kepada tindakan berJihad, Perang dan Revolusi dengan mata pedang di samping berJihad, Perang dan Revolusi dengan penerangan lisan, dan seterusnya memahami bahawa Jihad, Perang dan Revolusi itu bukanlah peperangan untuk mempertahankan diri mengikut pengertian sempit yang difahamkan pada hari ini daripada istilah “peperangan kerana mempertahankan diri.”  Dengan faham yang sempit inilah penulis-penulis Islam yang berjiwa kalah yang tertekan dihadapan realiti-realiti masa kini dan dhadapan serangan-serangan kaum Orientalis yang licin yang cuba menggambarkan bentuk Jihad, Perang dan Revolusi dalam Islam, sedangkan sebenarnya Jihad, Perang dan Revolusi dalam Islam merupakan tindakan “OFENSIF” untuk membebaskan manusia di muka bumi ini dengan menggunakan sarana-sarana yang sesuai dengan setiap aspek realiti manusia dan melalui peringkat-peringkat tertentu dan setiap peringkat mempunyai sarana-sarananya masing-masing.

 

Saiyyid Qutb menghuraikan mengenai kewujudan konsep Jihad, Perang dan Revolusi dalam Islam dalam bentuknya yang OFENSIF, iaitu tindakan-tindakan untuk terlebih dahulu menyerang dan memerangi musuh-musuh Islam sebelum atau tanpa terlebih dahulu Islam dan sekumpulan umat Islam diserang dan diperangi oleh musuh-musuh Islam itu. Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF ini adalah perintah Allah yang bertujuan untuk meruntuh dan menghapuskan kerajaan manusia yang MENGABDIKAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA untuk kemudiannya digantikan dengan kerajaan Allah yang akan mewujudkan sistem pengabdian manusia kepada kuasa Allah sahaja. Kewujudan konsep Jihad, Perang dan Revolusi dalam Islam seperti ini dengan tegas dan jelas sekali menolak propaganda para ulama dan intelek Islam kita yang menyatakan bahawa Jihad, Perang dan Revolusi itu hanyalah terhad kepada serangan dan pelancaran perang dalam bentuknya yang DEFENSIF sahaja, iaitu serangan balas setelah terlebih dahulu kita ini diserang dan diperangi oleh musuh-musuh Islam.

 

Seluruh umat Islam kita di bumi ini adalah diperintahkan Allah untuk menggunakan kekerasan dan paksaan dalam bentuk pelancaran Jihad, Perang dan Revolusi ke atas negara-negara “non-Islamic” atau negara-negara kafir dan orang-orang kafir yang bertujuan untuk memerangi dan menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia yang wujud dan beroperasi di dalam kerajaan-kerajaan yang “non-Islamic” itu untuk digantikan dengan kerajaan Allah yang akan mewujudkan sistem pengabdian manusia kepada kuasa Allah sahaja.

 

Inilah sifat kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang sebenar daripada Allah dan inilah sifat kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang DISEMBUNYIKAN oleh musuh-musuh Islam daripada diketahui oleh massa umat Islam kita sendiri. Menyerang, memerangi dan menundukkan kerajaan-kerajaan kafir yang MENGABDIKAN MANUSIA KEPADA KEKUASAAN MANUSIA itu adalah MISI ISLAM yang Maha Agung di bumi ini ! Ke arah mencapai Misi Islam yang Maha Agung ini, Islam dan seluruh umat Islam di dunia in berhak dan memikul tanggungjawab yang besar dan mulia untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi yang berbentuk OFENSIF ke atas mana-mana kerajaan yang “non-Islamic” seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini atau mana-mana kerajaan orang-orang kafir seperti Singapura, Thailand, Filipina, Cina, India, Amerika, Britain, atau mana-mana kerajaan yang syirik dan kufur sekalipun di bumi ini di atas prinsip untuk MENGHAPUSKAN SISTEM PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KEKUASAAN MANUSIA tanpa terlebih dahulu kita ini diserang dan diperangi oleh kerajaan-kerajaan kufur itu. Inilah sifat dinasmisme dan radikalisme yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Inilah sifat agama Islam dalam bentuknya yang asal dan sebenar seperti mana yang mula-mula ianya diturunkan Allah kepada kita melalui junjungan kita Rasulullah saw. 

 

Firman Allah : al-Anfaal 60, 73

Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan daripada pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain daripada mereka yang kamu tidak ketahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya .

Dan orang-orang kafir, mereka itu adalah penyokong dan pembela di antara sesama mereka. Jika kamu tidak melakukan demikian (bersatu sesama Islam dan berJihad, Perang dan Revolusi menentang kaum kafir) nescaya berlakulah penindasan di muka bumi dan kerosakan yang besar. (8:60, 73).

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran al-Anfal 60):

Islam harus mempunyai kekuatan yang membolehkannya bertindak di bumi untuk membebaskan manusia. Dan perkara pertama yang dapat dilaksanakan oleh kekuatan ini di bidang dakwah ialah ia dapat menjamin keselamatan dan keamanan mereka yang memilih Islam sebagai agama mereka secara sukarela, di mana tiada halangan yang menyekat mereka dari agama ini dan tiada penindasan yang dilakukan ke atas mereka setelah memeluk agama ini. Perkara kedua, ia boleh menakutkan musuh-musuh agama ini, iaitu mereka tidak berani berfikir untuk menyerang “Darul-Islam” yang dilindungi oleh kekuatan ini. Perkara ketiga, ketakutan yang dialami oleh musuh-musuh Islam itu membuat mereka tidak berani berfikir untuk meyekatkan kemaraan perkembangan Islam yang bergerak untuk membebaskan seluruh manusia diseluru pelosok muka bumi ini. Perkara yang keempat, kekuatan ini boleh menghancurkan segala kekutan di bumi yang mendakwa memiliki sifat Ulihiyah iaitu dalam bentuk memerintah manusia dengan undang-undang dari ciptaannya dan dengan kuatkuasa yang ada padanya tanpa mengakui bahawa sifat ulihiyah itu adalah tertentu kepada Allah sahaja dan jesteru itulah kuasa hakimiyah hanya tertentu pada Allah s.w.t sahaja .

Islam bukannya satu sistem teologi yang dapat direalisasikan sebaik sahaja ia tersemat di dalam hati sebagai akidah dan sebaik sahaja ia ditegakkan sebagai satu peraturan syiar-syiar ibadat dan selepas itu berakhirlah tugasnya, malah Islam adalah satu sistem hidup yang praktikal dan realislistik yang menghadapi berbagai-berai sistem hidup yang lain, yang ditegakkan ke atasnya berbagai-bagai kuasa yang lain dan di belakangnya disokong oleh kekuatan-kekuatan material. Oleh sebab itu Islam tidak mempunyai jalan keluar yang lain untuk menegakkan sistem Rabbani – dari bertindak menghancurkan kekuatan-kekuatan material itu disamping menghancurkan kuasa-kuasa yang melaksanakan sistem-sistem hidup itu dan menentang sistem hidup Rabbani.

Setiap Muslim tidak seharusnya teragak-agak ketika mengisytiharkan hakikat yang agung ini. Ia tidak seharusnya merasa malu terhadap tabiat sistem hidup Rabbaninya. Ia seharusnya ingat apbila Islam bergerak dan bertindak di bumi, maka ia bergerak dan bertindak untuk mengisytiharkan pembebasan insan melalui perjuangan menegakkan uluhiyah Allah yang Maha Esa dan menghancurkan uluhiyah manusia. Islam tidak bergerak dan bertindak untuk memperjuangkkan sistem hidup ciptaan manusia, dan bukan pula untuk menegakkan kekuasaan seseorang pemimpin atau kekuasaan sebuah kerajaan atau sesuatu kekuasaan kelas atau kekuasaan sesuatu bangsa. Islam bukannya bertindak untuk menjadikan manusia abdi-abdi tanah untuk mengerjakan ladang-ladang kaum bangsawan seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang Roman, dan bukan pula untuk menguasai pasaran-pasaran dan bahan-bahan mentah seperti yang telah dilakukan kapitalis-kapitalis, dan bukan pula untuk memaksakan sesuatu ideologi ciptaan manusia yang jahil dan kurang seperti yang telah dilakukan komunisme dan lain-lainnya dari ideologi-ideologi ciptaan manusia. malah Islam bergerak dan bertindak suatu sistem hidup yang diciptakan Allah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, Maha Pakar dan Maha Melihat dan untuk menegakkan uluhiyah dan kekuasaan Allah yang Maha Esa demi membebaskan umat manuasia di bumi dari perhambaan kepada sesama makhluk.

Inilah hakikat agung yang harus disedari oleh orang-orang Islam yang berjiwa kalah dan bersikap difensif terhadap agama dan terkumat-kumit melahirkan opologi terhadap perkembangan Islam dan Jihad, Perang dan Revolusi Islam.

Kini eloklah kita mengetahui batas-batas tugas menyediakan kekutan dan peralatan perang. Nas al-Quran berbunyi:

 

 

 

 

Firman Allah: Al-Anfal 60

Untuk menakutkan musuh Allah dan musuh kamu dan orang-orang yang lain dari mereka yang tidak diketahui kamu, sedangkan Allah mengetahui mereka.

 

Itulah batas keupayaan yang maksima dimana kaum Muslimin tidak boleh cuai dari meyediakan segala punca kekuatan yang mampu diadakan mereka.

Tujuannya ialah untuk menimbulkan perasaan takut di dalam hati musuh-musuh Allah yang sekali gus merupakan musuh-musuh kaum Muslimin di dunia ini, iaitu musuh-musuh yang jelas yang diketahui oleh kaum muslimin dan musuh-musuh yang berada dibelakang yang tidak diketahui mereka atau musuh-musuh yang tidak menunjukkan perseturuan secara terang-terangan terhadap mereka, sedangkan Allah mengetahui rahsia-rahsia dan hakikat-hakikat mereka. Kumpulan musuh-musuh ini akan merasa gentar terhadap kekuatan Islam walaupun kekuatan itu belum lagi menghentam mereka. Kaum muslimin diperintah supaya menjadikan kuat dan supaya mereka mengumpulkan segala punca kekuatan yang mampu dikumpulkan mereka agar mereka ditakuti dan digeruni di muka bumi ini, dan agar kalimatullah terletak ditempat yang paling tinggi, dan agar seluruh ketaatan (agama) tertentu kepada Allah sahaja.

Oleh sebab usaha menyediakan kelengkapan perang itu memerlukan biaya yang besar dan oleh sebab seluruh sistem hidup Islam itu ditegakkan di atas landasan takaful, maka seruan Jihad, Perang dan Revolusi digandingkan dengan seruan mengorbankan harta kekayaan untuk Sabilullah.

 

Firman Allah :Al-Anfal 60

Dan segala apa yang dibelanjakan kamu untuk Sabilullah akan dibalas dengan ganjaran yang sempurna kepada kamu dan kamu sama sekali tidak akan dianyayai.

 

Demikianlah Islam membersihkan Jihad, Perang dan Revolusi dan pengorbanan fi sabilullah dari segala tujuan kedunian dari segala kepentingan diri dan dari segala perasaan perkaumman dan kekelasan supaya Jihad, Perang dan Revolusi dan pengorbanan fi sabilullah itu benar-benar ikhlas kerana Allah “kerana sabilullah” untuk menegakkan kalimatullah dan mencapai keredhaanNya.

Oleh sebab itulah dari awal-awal lagi Islam menolak segala peperangan yang bertujuan mengangkatkan tokoh-tokoh dan kerajaan-kerajaan, segala peperangan yang bermatlamat eksploitasi dan mendapatkan pasaran-pasaran, segala peperangan yang bertujuan menjajah dan menghina segala peperangan yang bertujuan mengangkatkan negeri keatas negeri yang lain atau mengangkat sesuatu kaum keatas sesuatu kaum yang lain atau mengangkat sesuatu kelas keatas sesuatu kelas yang lain. Hanya satu sahaja pergerakan ketenteraan yang dihalalkan Islam, iaitu pergerakan Jihad, Perang dan Revolusi fi sabilullah, kerana didalam peperangan Allah tidah bertujuan mengangkat sesuatu bangsa atau sesuatu negara atau sesuatu kaum atau sesuatu kelas atau sesuatu tokoh atau umat, malah Allah mahu mengangkat uluhiyah dan kuasa hakimiyah, dan Allah terkaya dari semesta alam, tetapi konsep superioriti kekuasaan Allah adalah satu-satunya konsep yang dapat menjamin kebajikan, keberkatan, kemerdekaan dan kehormatan kepada seluruh manusia.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran al-Anfal 73) :

Segala-galanya mengikut tabiat masing-masing sebagai mana yang telah kami jelaskan sebelum ini. Masyarakat Jahiliyah tidak bergerak seperti individu-individu, malah ia bergerak seperti sikap makhluk organik (yang hidup ) segala anggotanya bergerak dan bertindak mengikut tabiat kewujudannya dan strukturnya masing-masing untuk mempertahankan diri dan kewujudannya. Mereka bertindak selaku pelindung terhadap satu sama lain. Oleh sebab itu Islam tidak dapat menghadapi mereka kecuali dalam bentuk sebuah masyarakat yang lain yang mempunyai ciri-ciri yang sama, tetapi lebih mendalam, lebih kukuh dan lebih kuat daripada ciri masyarakat Jahiliyah. Jika Islam tidak menghadapi mereka dalam bentuk sebuah masyarakat, di mana para anggotanya bertindak selaku pelindung terhadap satu sama lain, maka penindasan akan berlaku kepada anggota-anggotanya daripada masyarakat Jahiliyah kerana mereka tidak mampu menghadapi masyarakat Jahiliyah, di mana para anggotanya saling membantu terhadap satu sama lain. Seluruh bumi ini akan ditimpa huru-hara dan kacau bilau apabila Jahiliyah dapat mengalahkan Islam. Seluruh bumi akan dilanda kerosakan akibat Jahiliyah bertindak berleluasa terhadap Islam, akibat keleluasaan Uluhiyah Manusia terhadap Ulama Allah dan akibat umat manusia sekali jatuh ke dalam kehambaan kepada sesama manusia, dan inilah kerosakan yang paling teruk : 

 

“Jika kamu tidak melaksanakan dasar tolong menolong di antara sesama kamu nescaya berlakulah huru-hara dan kerosakan yang besar di muka bumi .”

 

Tidak ada amaran yang lebih besar daripada amaran ini dan tidak ada peringatan yang lebih serius daripada peringatan ini. Kaum Muslimin yang tidak menegakkan kewujudan mereka di atas asas kelompok organik yang bergerak, mempunyai satu kesetiaan dan satu kepimpinan nescaya mereka akan memikul dihadapan Allah – selain daripada menanggung keseksaan dalam kehidupan mereka – tanggungjawab huru-hara di bumi  dan tanggungjawab terhadap kerosakan yang besar ini

 

Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang AKTIF dan POSITIF dalam merangsang dan menggerakkan kita ke arah Jihad, Perang dan Revolusi. Allah memerintahkan kita supaya kita sentiasa berada dalam keadaan yang BERSIAP SEDIA untuk BERPERANG dengan kaum kafir yang bertujuan untuk menundukkan mereka kepada kekuasaan Islam supaya seluruh pengabdian itu akhirnya hanyalah untuk Allah sahaja serta supaya dengan persiapan untuk peperangan itu kita akan dapat MENGGERUN dan MENAKUT-NAKUTKAN mereka. Allah juga memerintahkan kita untuk bersatu sesama Islam untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi terhadap orang-orang kafir supaya kita dapat menghindari daripada berlakunya segala bentuk penindasan, kezaliman, kejahatan, ancaman, pencerobohan dan kerosakan ke atas kita akibat daripada penguat kuasaan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia di kalangan kita di atas muka bumi ini. Allah memerintahkan kita supaya mencari KEKUATAN POLITIK, EKONOMI dan MILITERI sebagai persediaan untuk berperang dengan kekuasaan-kekuasaan dan kekuatan-kekuatan kufur baik di peringkat tempatan mahupun di peringkat yang global dan universal di dunia kita ini.

Terimalah hakikat bahawa AGAMA ISLAM ADALAH AGAMA PEPERANGAN sebagai mana yang terkandung di dalam al-Quran, Sunnah dan Sirah. Era Madinah adalah era peperangan. Era para Khulafa ar-Rasyidin juga adalah satu era yang gemilang yang dihiasi dengan pelancaran Jihad, Perang dan Revolusi terhadap kekuasaan-kekuasaan kufur sehingga sempadan-sempadan Empayar Islam telah meliputi Barat dan Timur yang terdiri daripada berbagai-bagai bangsa dan keturunan. Apabila Islam menyerang Sepanyol, Perancis, Rom, Farsi, Russia, Turki, India, Afrika – adakah serangan-serangan itu dilakukan sebagai serangan-serangan balas terhadap musuh-musuh Islam yang terlebih dahulu telah menyerang dan mengancam Islam, atau tidakkah majoriti daripada serangan-serangan oleh pihak Islam itu adalah serangan-serangan tanpa terlebih dahulu Islam diserang, diperangi dan diancam oleh musuh-musuh Islam? Dalam sejarah Islam, Islam menyerang dan berperang sebelum ianya diserang dan diperangi kerana memperluaskan empayar Islam, dan Islam mempunyai justifikasi dan hak untuk berbuat begitu kerana ia bertujuan untuk mewujud dan memperluaskankan wilayah pengabdian manusia kepada Allah sahaja yang menyempurnakan pegangan dan amalan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

 

Firman Allah : al-Hajj 40

Sekiranya Allah tidak menjatuhkan segolongan manusia dengan segolongan yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja, dan sinagog-sinagog dan juga masjid-masjid yang sentiasa disebut nama Allah dengan banyak padanya.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran : Taubah) :

Agama yang benar pasti bergerak dan berjuang melalui jalannya dan di tengah jalan itu ia pasti akan dihalang oleh kebatilan dan jalan yang dilaluinya pasti disekat. Agama Allah pasti tampil bergerak untuk membebaskan manusia daripada perhambaan kepada sesama manusia dan mengembalikan mereka kepada Ubudiyah kepada Allah yang Maha Esa sahaja. Ia pasti dihalang oleh Tagut di tengah jalan, malah jalan yang dilaluinya sudah pasti akan disekat, tetapi agama Allah harus bergerak di seluruh pelusuk bumi ini untuk membebaskan manusia seluruhnya. Agama yang benar harus bergerak terus melalui jalan perjuangannya tanpa membelok untuk memberi jalan kepada kebatilan. Selama kekafiran dan kebatilan bersarang di bumi, dan selama di bumi ini masih ada Ubudiyah kepada yang lain daripada Allah, yang menjatuhkan maruah manusia, maka Jihad, Perang dan Revolusi fi Sabilullah akan terus dilancarkan dan perjanjian setia yang terikat dileher setiap mukmin tetap mendorongnya supaya berJihad, Perang dan Revolusi menunaikan perjanjian itu. Dan jika tidak, maka dia bukan seorang mukmin yang tulen.

 

Kerajaan Demokrasi yang Taghut ini pasti akan menghalangi perjalanan Pergerakan Islam yang sedang menuju ke arah membentuk satu tatanan hidup Islam dalam MISI ISLAM untuk membebaskan manusia daripada sistem pengabdian manusia kepada sesama manusia; apabila gejala seperti ini berlaku, Pergerakan Islam itu hendaklah terus sahaja bergerak lurus di atas jalannya dengan terpaksa bertembung dipertengahan jalan dengan kekuatan Taghut itu tadi – di sinilah berlakunya serangan dan peperangan yang pasti di antara yang Hak dengan yang BATIL seperti yang diperkatakan di dalam ayat di atas ini tadi.

Inilah gejala “a clash of civilisations” yang telahpun berlaku dalam sejarah umat manusia seperti mana yang disampaikan kepada kita melalui al-Quran dan seluruh kitab Allah dan inilah yang akan berlaku di antara kita dengan seluruh kekuatan kufur di dunia pada masa-masa akan datang seperti mana yang diteorikan oleh para pemikir Barat seperti Bernard Lewis dan Samuel Huntington yang tersohor ini. Orang-orang kafir menjangkakan umat Islam akan mengelami kebangkitan kembali dan kita akan menyerang dan memerangi mereka pada masa-masa akan datang kerana AGAMA seperti mana kaum Muslimin di bawah kepimpinan agung Sultan Solah Addin al-Ayyubi berbangsa Kurdi yang menyerang, memerangi dan menundukkan seluruh kekuatan kafir di dunia hampir lapan ratus tahun yang lampau yang kini masih segar dalam ingatan mereka dan masih amat ditakuti dan digeruni oleh mereka.

Mereka amat takut kepada Jihad Fi Sabilillah – dan melalui proses penjajahan dan “neo-colonialism”, mereka kini telahpun berjaya dalam menghapuskan segala konsep Jihad, Perang dan Revolusi daripada berada dalam sistem pemikiran kita dan daripada berada dalam sistem kehidupan kita. Mereka melakukan kesemuanya ini melalui segala kezaliman dan penindasan sewaktu zaman penjajahan dahulu dan mereka melakukan kesemuanya ini pada zaman kita kini melalui proses “neo-colonialism” ke atas kita, dan mereka melakukan kesemuanya ini juga melalui segala tipudaya dan putar belit mereka ke atas kita di sepanjang zaman. Mereka telah melakukan segala tipudaya dan kejahatan mereka ke atas kita sehingga kita kini hidup dalam kebingungan dan kebodohan tanpa Jihad, Perang dan Revolusi, kita kini hidup dalam kebingungan dan kebodohan dengan segala sifat dan keperibadian kita yang pasif, lembik, ikut arus, dayus dan menyerah kalah kepada musuh-musuh kita. Mereka telah melakukan segala tipudaya dan putar belit mereka ke atas kita melalui segala kegiatan dan kempen oleh para ulama dan intelek Islam kita sendiri yang menjadi agen-agen setia kepada mereka dan juga melalui agen-agen mereka yang terdiri daripada para pemimpin kita yang dipilih dan dilantik oleh mereka untuk berkuasa dan memerintah ke atas kita di dalam negara-negara kita ini sendiri.   

 

Firman Allah : al-Anfal  8

Kerana Allah hendak menegakkan yang benar dan menghapuskan yang batil walaupun tidak disukai oleh orang-orang yang melakukan dosa.

 

Ayat ini adalah dimaksudkan kepada SERANGAN OFENSIF yang dilancarkan oleh Rasulullah saw ke atas kaum kafir Quraisy yang mencetuskan peperangan Badar di atas justifikasi untuk menegakkan KEBENARAN dan menghapuskan KEBATILAN. Umat Islam di Malaysia kita ini berhak untuk terlebih dahulu menyerang dan memberontak terhadap kerajaan demokrasi Malaysia tanpa terlebih dahulu kita ini diserang, diperangi dan dizalimi oleh kerajaan Malaysia ini di atas prinsip untuk menegakkan KEBENARAN dan melenyapkan KEBATILAN serta untuk MEMBEBASKAN MANUSIA, Islam dan bukan Islam, daripada sebarang PENGABDIAN KEPADA KUASA MANUSIA YANG SELAIN DARIPADA ALLAH s.w.t.. Hujah-hujah yang konkerit di sini sama sekali menyangkal fatwa para ulama dan intelek Islam yang mengatakan bahawa Islam hanya menyerang dan berperang setelah terlebih dahulu ianya diserang dan diperangi, dan juga menyangkal pendapat yang menyatakan bahawa menyerang sebelum diserang itu adalah satu kezaliman yang bertentangan dengan dasar-dasar Islam yang Maha Suci. Fatwa seperti ini adalah satu fatwa yang sesat, kufur dan jahat yang telah mengakibatkan keruntuhan kepada kekuasaan dan keagungan Islam serta yang telah bertanggungjawab dalam meletakkan massa umat Islam ke mertabat yang rendah dan hina.

Matlamat akhir kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ialah untuk menyerang, memerangi, mengalah dan menunudukkan seluruh umat manusia di bumi – Muslim mahupun bukan Muslim, dan seluruh kekuasaan dan kerajaan manusia di dunia supaya kesemua mereka itu tunduk dan mengalah kepada kekuasaan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan untuk berada di bawah naungan panji-panji ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan supaya pengabdian seluruh umat manusia di bumi kita ini hanyalah kepada Allah sahaja yang mewujudkan keadilan, keamanan dan kebebasan yang hakiki mengikut neraca-neraca pertimbangan Allah swt. Perjuangan dan Jihad, Perang dan Revolusi Islam tidak terbatas setakat sempadan-sempadan negara dan wilayah – ia adalah satu perjuangan tanpa batas-batas dan sempadan-sempadan geografi, negara dan bangsa, dan oleh itu ianya adalah berbentuk universal dan global. Jihad, Perang dan Revolusi yang dimulakan di Malaysia bukan hanya terbatas dan selesai setakat Malaysia dan Indonesia sahaja, malah ianya adalah berkewajipan untuk dikembangkan ke seluruh Nusantara dan supaya meliputi ke seluruh benua yang lain di dunia sehingga seluruh umat manusia di bumi kita ini akan berada di bawah kerajaan Allah yang akan mentaati segala peraturan dan undang-undang Allah.

 

Sekian, terima kasih.

 

 

Wan Solehah al-Halbani

 
Leave a comment

Posted by on August 14, 2011 in Uncategorized

 

ERTI AGAMA

WAN SOLEHAH al-HALBANI

TEMERLOH, PAHANG DM

 

SALAM,

 

 

ERTI AGAMA

 

Firman Allah : al-Anbia 25

Dan tiada seorang Rasul pun yang Kami utuskan sebelummu melainkan Kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan selain Aku sahaja. Oleh itu abdikanlah diri kamu kepadaku.

 

ERTI agama ialah PERATURAN dan UNDANG-UNDANG. Peraturan dan undang-undang Allah adalah AGAMA ALLAH, manakala peraturan dan undang-undang demokrasi adalah AGAMA DEMOKRASI yang selain daripada Allah. Tuhan yang disembah dalam agama Allah itu adalah Allah, manakala Tuhan-tuhan yang disembah dalam agama demokrasi itu adalah para pemerintah yang terdiri daripada manusia kerana mereka itu adalah orang-orang yang berhak dan berkuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia, mereka berhak dan berkuasa untuk memerintah ke atas manusia, dan mereka berhak dan berkuasa untuk ditaati dan dipatuhi manusia – al-Quran menamakan para pemerintah yang dilantik sebagai Tuhan-tuhan Manusia ini sebagai TAGHUT. Perdana Menteri dan para Menteri, ahli Parlimen dan Dun  serta Raja-Raja Melayu kita yang sedang berkuasa, berdaulat dan memerintah di dalam negara kita ini adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA atau TAGHUT kerana mereka berhak dan berkuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia, mereka berhak dan berkuasa untuk memerintah ke atas manusia, dan mereka berhak dan berkuasa untuk ditaati dan dipatuhi manusia. Agama yang sedang dianuti dan diamalkan oleh umat Islam kita di Malaysia kita ini adalah agama demokrasi, iaitu agama manusia yang syirik dan kufur kerana ianya adalah didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – Nisa) :

Jika Uluhiyah dan Rububiyah itu dipercayai milik Allah Yang Maha Esa sahaja maka itulah sifat keagamaan daripada para hamba kepada Allah Yang Maha Esa, itulah Ubudiyah daripada manusia kepada Allah Yang Maha Esa sahaja, itulah ketaatan daripada manusia kepada Allah Yang Maha Esa sahaja dan itulah kepatuhan kepada sistem hidup Allah Yang Maha Esa sahaja tanpa sebarang sekutu. Allah sahaja yang berhak memilih sistem hidup yang tertentu bagi manusia. Dialah sahaja yang berhak mengaturkan undang-undang bagi mereka. Dialah sahaja yang berhak menetapkan neraca-neraca ukuran, nilai-nilai, peraturan-peraturan hidup dan sistem-sistem masyarakat bagi manusia. Tiada siapa yang lain daripada Allah samada berupa individu-individu atau kelompok-kelompok mempunyai sesuatu daripada hak yang seperti ini kecuali dengan berlandaskan syariat Allah, kerana hak ini merupakan kehendak yang wajib bagi Uluhiyah dan Rububiyah, juga merupakan gejalanya yang nyata dan yang menentukan cirri-cirinya yang khusus.

 

Adapun jika Uluhiyah dan Rububiyah itu dipercayai milik kepada mana-mana makhluk Allah samada secara berkongsi dengan Allah atau bersendirian tanpa Allah, maka itulah sifat keagamaan daripada hamba kepada yang lain daripada Allah, itulah Ubudiyah daripada manusia kepada yang lain daripada Allah, itulah ketaatan manusia kepada yang lain daripada Allah, iaitu ketaatan dalam bentuk mengikut dan mematuhi sistem-sistem, peraturan-peraturan, undang-undang, nilai-nilai dan neraca-neraca ukuran yang digariskan oleh manusia tanpa berlandaskan kitab Allah dan kuatkuasa-Nya malah berlandaskan sandaran-sandaran yang lain yang menjadi sumber kuasa yang diambil oleh mereka. Oleh sebab itu di sini tidak ada agama, tidak ada iman dan tidak Islam, malah yang ada ialah kesyirikan, kekafiran, kefasikan dan penderhakaan.

 

Inilah keseluruhan persoalan dan hakikatnya. Oleh sebab itu perlanggaran terhadap batas-batas hukum-hukum Allah adalah dikira sama sahaja samada melanggar satu undang-undang atau melanggar semua undang-undang, kerana persoalan itu satu sahaja, iaitu persoalan agama mengikut pengertian tadi dan seluruh undang-undang syariat itu adalah agama belaka. Yang dikira di sini ialah dasar yang dipegang manusia. Adakah dasar itu membulatkan Uluhiyah dan Rububiyah dengan segala cirri-cirinya kepada Allah Yang Maha Esa atau mempersekutukan-Nya dengan seseorang yang lain daripada makhluk-Nya walaupun mereka mendakwa menganut agama Islam dan walaupun lidah mereka mengaku sebagai orang-orang Islam.

 

Kriteria yang menentukan ISLAM atau KUFUR sesuatu agama adalah konsep-konsep ULUHIYAH dan RUBUBIYAH – Uluhiyah dan Rububiyah Allah adalah agama Allah manakala Uluhiyah dan Rububiyah Manusia adalah agama Manusia yang syirik dan kufur :

 

 1. 1.    Rububiyah Allah bererti Allah adalah Tuhan kita kerana Allahlah yang berkuasa untuk membuat dan meluluskan peraturan dan undang-undang untuk kita taati, Allahlah yang berhak ke atas politik, kerajaan dan pemerintahan, iaitu Allahlah yang berhak untuk mengabdikan kita kepada kekuasaan-Nya, dan sekali gus Rububiyah Allah bererti penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap kuasa manusia untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk ditaati oleh manusia, iaitu peraturan dan undang-undang ciptaan manusia yang selain daripada Allah;

 

 1. 2.    Uluhiyah Allah bererti Allah adalah Tuhan kita kerana segala peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan kita ditaati dan dipatuhi oleh kita yang bererti kita menyembah Allah, dan sekali gus Uluhiyah Allah mempunyai pengertian penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan-tuhan manusia dan kepada peraturan dan undang-undang manusia.

 

Agama manusia adalah terdiri daripada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia  :

 

 1. 1.    Rububiyah Manusia bererti manusia adalah TUHAN kita kerana manusialah yang berkuasa untuk membuat dan meluluskan peraturan dan undang-undang untuk kita, iaitu manusialah yang berhak untuk mengabdikan kita kepada undang-undang dan kekuasaannya dan sekali gus ia menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap undang-undang dan kuasa Allah untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk kita;

 

 1. 2.    Uluhiyah Manusia bererti manusia itu adalah TUHAN kita kerana kita mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang manusia itu dalam seluruh bidang kehidupan kita, dan sekali gus ia juga bererti kita menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan peraturan dan undang-undang Allah.

 

Sifat-sifat Uluhiyah dan Rububiyah Allah inilah yang mewujudkan peraturan dan undang-undang Allah. Justeru kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ini bererti tiada peraturan dan undang-udang yang lain melainkan peraturan dan undang-udang Allah. Sekali gus ini juga bererti kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap segala peraturan dan undang-undang manusia seperti peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah yang kini sedang kita amalkan di dalam negara Malaysia kita ini. Di satu pihak yang lain, kita dapati kewujudan sifat-sifat Uluhiyah dan Rububiyah Manusia dalam system politik demokrasi atau system politik manusia yang mewujudkan peraturan dan undang-undang manusia, dan peraturan dan undang-undang manusia inilah ertinya AGAMA MANUSIA yang selain daripada agama Allah atau Taghut. Kita kini mengamal dan mempraktikkan peraturan dan undang-undang demokrasi serta kita meredhai dan menyetujuinya tanpa menyedari bahawa itu bererti kita telah mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi, iaitu agama Taghut yang mengeluarkan kita daripada agama Allah. Ini adalah sesuatu yang amat lumrah dan berleluasa yang kini sedang merundung seluruh massa umat Islam kita di Malaysia kita ini. Namun seluruh massa umat Islam kita kini sedikitpun tidak menyedari mengenai nasib kita yang amat malang dan traumatis ini yang kini sedang menimpa ke atas kita.

 

Kesemua hujjah yang dipaparkan di sini menjuruskan kepada satu kefahaman – bahawa PERATURAN dan UNDANG-UNDANG itu adalah AGAMA :

 

 1. 1.    Agama Allah bererti kewujudan, pelaksanaan dan penguatkuasaan peraturan dan undang–undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia ke atas manusia dan ketaatan dan kepatuhan seluruh manusia kepada peraturan dan undang-undang-Nya;

 

 1. 2.    Agama demokrasi bererti kewujudan, pelaksanaan dan penguatkuasaan seluruh peraturan dan undang–undang demokrasi ciptaan manusia ke atas manusia dalam seluruh bidang kehidupan manusia dan ketaatan dan kepatuhan seluruh manusia kepada peraturan dan undang-undang manusia itu.

 

Inilah pengertian “AGAMA” pada mula-mula ianya diturunkan kepada para nabi sekelian termasuk kepada junjungan besar kita Rasulullah saw, tetapi pengertian “AGAMA” kini seperti mana yang difahami dan dipraktikkan oleh majoriti daripada seluruh massa umat Islam di dunia kini sudah jauh terpesong daripada pengertiannya yang sebenar – agama Islam kini hanyalah terdiri daripada ucapan dan kepercayaan kepada dua kalimah syahadah dengan mempraktikkan solat dan puasa serta syiar-syiar ibadat yang lain sahaja tanpa ketaatan dan kepatuhan kepada PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG ALLAH dalam seluruh bidang kehidupan manusia. Pengertian “agama“ seperti ini adalah kesesatan yang lahir daripada MENTALITI JAHILIYAH. Tanpa PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG ALLAH,  “agama”  seperti ini tidak lagi boleh disifatkan sebagai agama Allah.

 

Firman Allah : Yusuf 76

Maka Yusuf lebih dahulu memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung adiknya (Bunyamin), kemudian dia mengeluarkan piala penyukat itu daripada karung adiknya. Demikianlah Kami aturkan ta’bir kepada Yusuf. Sebenarnya dia tidak boleh menahan mengambil adiknya menurut undang-undang Raja, melainkan jika dikehendaki Allah. Kamilah yang mengangkatkan darjat-darjat mereka yang Kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berilmu itu ada yang lagi lebih tinggi ilmunya.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Ayat ini menggariskan pengertian kata-kata “ad-Din” di tempat ini dengan garisan yang amat halus. Ia dimaksudkan dengan pengertian peraturan dan undang-undang Raja, kerana peraturan dan undang-undang Raja tidak menghukumkan pencuri dengan menahannya sebagai balasan terhadap pencurinya, kerana undang-undang menahan pencuri itu dari peraturan dan undang-undang agama Ya’kub, iaitu undang-undang yang telah dipersetujui oleh saudara-saudara Yusuf untuk menghukum mereka, lalu Yusuf mengenakan hukuman itu ke atas mereka apabila piala Raja itu didapati tersembunyi di dalam karung kenderaan adiknya. Al-Quran mengungkapkan peraturan dan undang-undang itu sebagai “ad-Din”(agama).

 

Pengertian al-Quran yang amat jelas ini telah terluput di dalam jahiliyah abad dua puluh dari kefahaman seluruh manusia sama ada dari mereka yang bernama kaum Muslimin atau dari pengganut-pengganut Jahiliyah.

 

Mereka hanya membataskan pengertian “ad-Din” setakat kepercayaan-kepercayaan dan upacara-upacara ibadat sahaja. Mereka mengira setiap orang yang beriman kepada wahdaniyah Allah, beriman kepada Rasul, kepada malaikat, kitab-kitab suci, hari akhirat,.qada’ dan qadar, baik dan buruknya serta menunaikan ibadat-ibadat yang diwajibkan sebagai orang yang masuk ke dalam “agama Allah” walaupun bagaimana patuhnya mereka tunduk dan bagaimana tingginya mereka mengitirafkan kuasa Hakimiyah atau kuasa pemerintahan kepada yang lain dari Allah, iaitu dari Tuhan-tuhan palsu yang berbagai-bagai bentuk yang ada di bumi ini, sedangkan nas AL-Qur’an di sini menggariskan pengertian “agama Raja” sebagai peraturan dan undang-undang Raja, begitu juga pengertian “agama Allah” ialah sebagai peraturan dan undang-undang Allah.

 

Kini pengertian ”agama Allah” telah menjadi kurus dan susut sehingga ia tidak lagi bererti melainkan sebagai kepercayaan-kepercayaan dan upacarara-upacara ibadat sahaja di sisi khalayak ramai pengganut-pengganut budaya jahiliyah, tetapi ia tidak pernah diertikan begitu sejak agama ini datang (ke dunia ini) mulai Adam, Nuh hingga kepada Muhammad salawatullahi wasalamu-Hu ‘alayhim ajma’in.

 

Ia selama-lamanya diertikan sebagai keta’atan dan kepatuhan kepada Allah yang Maha Esa sahaja dengan menjunjung peraturan dan undang-undang yang ditetapkan Allah dan menolak peraturan dan undang-undang yang diatur oleh orang lain dari Allah, serta menentukan sifat Uluhiyah kepada Allah S.W.T.sahaja baik di bumi mahupun di langit, juga menentukan sifat Uluhiyah kepada Allah S.W.T sahaja yang mengendalikan seluruh manusia, iaitu kuasa Hakimiyah-Nya, kuasa undang-undang dan peraturan-Nya dan kuasa pemerintahannya.Yang selama-lamanya menjadi persimpangan jalan yang memisahkan di antara orang yang berada di dalam agama Allah dengan orang yang berada dalam ‘agama Raja’ ialah golongan yang pertama mematuhi dan mentaati peraturan Allah dan undang-undang-Nya sahaja, sedanngkan golongan yang satu lagi mematuhi dan mentaati peraturan dan undang-undang Raja atau mengambil sikap mempersekutukan Allah, iaitu mereka mematuhi dan mentaati Allah dalam urusan itiqad dan upacara-upacara ibadat dan mematuhi dan mentaati yang lain dari Allah dalam urusan peraturan dan undang-undang.

 

Ini adalah dari pengertian agama yang diketahui secara pasti atau dari pengertian Aqidah Islamiyah yang amat jelas.

 

Setengah orang yang mahu bersikap lembut terhadap orang ramai (Islam) pada hari ini cuba mencari alasan keuzuran yang memaafkan mereka iaitu mereka tidak mengetahui pengertian istilah “agama Allah” dan justeru itu mereka tidak mendesak dan berusaha supaya berhakimkan syariat Allah sahaja dengan sifatnya sebagai pengertian “agama”, dan kejahilan mereka terhadap pengertian “agama” itulah yang memaafkan mereka daripada disifatkan sebagai pengikut Jahiliyah yang mempersekutukan Allah.

 

Saya tidak fikir bagai mana kejahilan mereka dari awal-awal lagi terhadap hakikat agama ini boleh memasukkan mereka dalam lingkungan “agama” ini.

 

Sebenarnya kepercayaan terhadap sesuatu itu merupakan hasil daripada pengenalannya. Oleh itu apabila mereka tidak mengetahui hakikat sesuatu Aqidah, maka bagai mana mereka boleh mempercayai? Bagai mana mereka dapat mengira diri mereka sebagai pendukung Aqidah itu sedangkan mereka daripada awal-awal lagi tidak mengetahui pengertiannya?

 

Kejahilan yang seperti ini mungkin dapat melepaskan mereka daripada hisab akhirat atau diringankan azab mereka di sana, sedangkan tanggungjawab dan dosa mereka akan dibebankan ke atas bahu pihak yang tidak mengajar kepada mereka hakikat yang sebenarnya iaitu ulama-ulama, tetapi ini adalah urusan perkara ghaib yang terserah kepada Allah sahaja. Sebaliknya perbahasan mengenai balasan akhirat terhadap pengikut-pengikut Jahiliyah umumnya itu tidaklah mempunyai faedah yang besar, perbahasan itu tidak perlu kepada kita manusia yang diseru kepada Islam di bumi ini.

 

Yang perlu kepada kita ialah menjelaskan hakikat agama yang dihayati orang ramai (Islam ) pada hari ini dan secara pasti ia bukannya agama Allah kerana agama itu ialah peraturan dan undang-undangnya yang berlandaskan nas-nas al-Quran yang jelas. Oleh itu sesiapa yang berada dibawah naungan peraturan dan syariat Allah bererti dia berada di dalam agama Allah, dan barang siapa berada di dalam peraturan dan undang-undang Raja, maka dia berada di dalam agama Raja dan hakikat ini tidak boleh dipertikaikan lagi .

 

Orang-orang yang jahil terhadap pengertian agama tidak mungkin percaya kepada agama ini, kerana kejahilan di sini melibatkan pokok hakikat asasi agama, dan orang yang jahil terhadap hakikat asasi itu tidak mungkin – dari segi akal dan realiti – dianggap sebagai orang yang percaya kepadanya, kerana kepercayaan terhadap sesuatu itu merupakan hasil daripada kefahaman dan pengenalan. Ini merupakan sesuatu yang badihi atau cukup jelas sekali .

 

Adalah lebih baik bagi kita – dari berusaha mempertahankan orang ramai yang berada di dalam lingkungan agama yang bukan agama Allah itu dan mencari alasan keuzuran yang memaafkan mereka serta cuba menjadi lebih kasihan belas terhadap mereka daripada Allah yang telah menjelaskan pengertian agama-Nya dan batas-batasnya…………..lebih baik bagi kita daripada semua usaha ini ialah kita harus mula berusaha memperkenalkan kepada orang ramai Islam hakikat pengertian agama Allah supaya mereka masuk ke dalam lingkungannya atau menolaknya.

 

Langkah ini adalah lebih baik bagi kita dan bagi orang ramai Islam, kerana langkah ini dapat melepaskan kita daripada tanggungjawab terhadap kesesatan orang-orang yang jahil terhadap agama ini, yang mana akibat daripada kejahilan itu menyebabkan mereka sebenarnya tidak menganut agama itu. Langkah ini juga lebih baik bagi orang ramai Islam kerana ia membawa mereka berdepan dengan hakikat kedudukan mereka yang sebenarnya, iaitu mereka berada di dalam agama Raja bukannya di dalam agama Allah. Ini boleh menimbulkan satu kesedaran yang kuat yang boleh mengeluarkan mereka daripada Jahiliyah kepada Islam dan daripada agama Raja kepada agama Allah. 

 

Huraian Saiyyid Qutb mengenai ayat di atas ini merumuskan bahawa peraturan dan undang-undang Allah adalah AGAMA ALLAH. Agama Raja, iaitu ungkapan “Din al-Maliki” di dalam ayat di atas ini adalah diertikan sebagai PERATURAN dan UNDANG-UNDANG RAJA. Di sini al-Quran menetapkan konsep yang utama dalam Aqidah dan Pemikiran Islam – bahawa PERATURAN dan UNDANG-UNDANG adalah AGAMA. Mengikut definisi dan pengertian AGAMA seperti mana yang dinyatakan di dalam ayat di atas ini, PERATURAN dan UNDANG-UNDANG ALLAH adalah AGAMA ALLAH, manakala PERATURAN dan UNDANG-UNDANG DEMOKRASI adalah AGAMA DEMOKRASI.

 

Firman Allah: an-Nisa 60

Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh.

 

Sayyid Qutb (Fizilalil Quran- an-Nisa 60) :

Yakni tidakkah engkau melihat sesuatu yang sungguh menghairankan, iaitu ada sekumpulan, manusia yang mendakwa beriman, tetapi pada waktu yang sama merka telah meruntuhkan dakwaan itu. Mereka mendakwa beriman kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dan wahyu yang telah diturunkan sebelum daripadamu. Kemudian mereka tidak mahu berhakimkan kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dan kepada wahyu yang diturunkan  sebelum daripadamu. Malah mereka mahu berhakimkan kepada sesuatu yang lain, kepada peraturan yang lain dan hukum-hukum yang lain. Mereka mahu berhakimkan kepada peraturan Taghut yang tidak mengambil daripada wahyu yang diturunkan kepadamu dan daripada wahyu yang diturunkan sebelummu, iaitu peraturan yang tidak dikawal dan ditimbang dengan neraca wahyu yang diturunkan kepadamu dan wahyu yang diturunkan sebelummu. Oleh sebab itulah peraturan ini dikatakan Taghut yang zalim dan keterlaluan kerana ia mendakwa memiliki salah satu daripada ciri-ciri Uluhiyah dan kerana ia tidak tunduk kepada neraca Uluhiyah yang betul. Mereka berbuat begitu bukan kerana jahil dan bukan pula berdasarkan sangkaan-sangkaan malah mereka memang mengetahuinya dengan sepenuhnya dan dengan pengetahuan yang cukup bahawa perbuatan berhakimkan Taghut adalah satu perbuatan yang diharamkan Allah.

 

“meskipun mereka diperintah supaya mengingkarinya”.

 

Oleh kerana itu perbuatan mereka dalam perkara ini bukan kerana kejahilan dan tidak pula kerana sangkaan malah mereka lakukannya dengan sengaja, dengan qasad dan niat. Oleh sebab itu dakwaan mereka yang mengaku beriman kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dan kepada wahyu yang diturunkan sebelummu adalah satu dakwaan yang tidak betul dan jujur, malah yang sebenarnya syaitan mahu membawa mereka ke dalam kesesatan yang tidak ada harapan lagi untuk mereka kembali ke pangkal jalan.

 

Firman Allah: al-Maidah 44

Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

 

Saiyyid Qutb (Fizlalil Quran) :

Dengan kenyataan yang sedemikian tegas dan pasti dan penjelasan yang sedemikian umum dan menyeluruh yang terkandung dalam kata-kata “Barang Siapa’’ dan jawapannya, maka keumuman ini adalah melangkaui batas-batas keadaan, zaman dan tempat dan membentuk satu hukum yang menyeluruh yang mencakup setiap mereka yang tidak menghukum dengan peraturan yang telah diturunkan Allah SWT dalam mana-mana kaum sekalipun.

 

Sebabnya ialah seperti yang telah kami jelaskan sebelum ini, iaitu orang–orang yang tidak mahu menghukum dengan syari’at yang telah diturunkan Allah SWT adalah bererti menolak Uluhiyah Allah SWT, kerana di antara ciri-ciri dan kehendak-kehendak Uluhiyah itu ialah ciri al-Hakimiah iaitu ciri yang memiliki kuasa menetapkan undang-undang dan peraturan. Oleh sebab itu sesiapa yang menghukum dengan undang-undang dan peraturan yang lain daripada syari’at yang telah diturunkan Allah SWT , maka bererti ia menolak Uluhiyah Allah SWT dan ciri-cirinya dari satu segi dan mendakwa dirinya mempunyal hak Uluhiyah dan ciri-cirinya dari satu segi yang lain. Dan apakah lagi yang membawa kepada kekufuran jika tidak kedua-dua bentuk penolakan ini? Apakah nilai pengakuan beriman atau memeluk Islam dengan lisan sahaja, sedangkan amalan – iaitu pengungkapan yang lebih kuat dari percakapan – melafazkan kekufuran yang lebih jelas dari kekufuran.

 

Huraian-huraian Saiyyid Qutb mengenai ayat-ayat di atas menjelaskan bahawa AGAMA ALLAH adalah KEPERCAYAAN, PERATURAN dan UNDANG-UNDANG daripada ALLAH, dan agama tanpa peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan yang meliputi bidang-bidang solat, puasa, zakat, haji dan dalam politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa, agama itu bukanlah agama daripada Allah. Setakat mengucap dua kalimah syahadah dan mempercayai Rukun Iman dan Rukun Islam tanpa mengambil peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia bukanlah bererti menganuti dan beriman dengan agama Allah. Beriman kepada Allah bererti mengambil peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan yang meliputi solat dan puasa serta politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa dengan sekali gus menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap peraturan dan undang-undang yang selain daripada Allah seperti peraturan dan undang-undang demokrasi.

 

Kerosakan AQIDAH di kalangan massa umat Islam kita kini telah sampai ke peringkat kerosakan yang total dan amat ketara sehingga kita langsung tidak pernah menyedari bahawa kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti peraturan dan undang-undang itu adalah hak Allah, dan kita juga tidak menyedari bahawa PERATURAN dan UNDANG-UDANG ALLAH inilah juga ertinya AGAMA  ALLAH. Kita tidak nampak hubung kait di antara kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dengan peraturan dan undang-undang, malah kita berpegang kepada pandangan kita bahawa pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ sejak daripada asal agama ini diturunkan lagi sememangnya tidak pernah ada apa-apa kaitan dengan peraturan dan undang. Inilah gejala kerosakan Aqidah Islam yang wujud dan berlaku di kalangan seluruh umat Islam kita yang total yang sedang menghantui seluruh massa umat Islam kita baik di Malaysia mahupun di dunia kita ini!

 

Apakah ertinya agama Islam dan siapakah seseorang Muslim? Islam adalah KETAATAN dan KEPATUHAN kepada agama Allah, iaitu khususnya kepada peraturan dan undang-undang Allah, manakala seseorang Muslim itu adalah seseorang yang mengucapkan dua kalimah syahadah dan yang berpegang teguh kepadanya yang diikuti dengan ketekunannya dalam MENTAATI dan MEMATUHI segala peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia yang meliputi solat, puasa dan haji serta seluruh syiar ibadat yang lain dan seluruh peraturan dan undang-undang Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa.

 

Firman Allah : al-Imran 18, 83, 85

Allah sendiri menyaksikan tiada Tuhan melainkan hanya dia dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga (turut menyaksikan) Ia menegakkan keadilan. Tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.

 

Patutkah sesudah (menerima dan mengakui perjanjian) itu, mereka mencari agama lain daripada Allah ? Padahal kepada-Nyalah tunduk taat sekelian makhluk yang ada di langit dan di bumi  , sama ada dengan suka ataupun terpaksa, dan kepada-Nya mereka dikembalikan.

 

Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam , maka tidak akan diterima daripadanya , dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Imran):

“Erti Islam ialah ketaatan berhakimkan kepada kitab Allah, mematuhi dan mengikutnya. Sesiapa yang tidak berbuat demikian, maka tidak ada agama baginya dan dia bukannya seorang Muslim walau pun dia mendakwa beragama Islam dan berpegang dengan agama Allah. Kerana agama Allah digaris, dijelas dan ditafsir oleh Allah s.w.t sendiri dan bukannya tunduk kepada pentafsiran dan penggarisan hawa nafsu manusia yang masing-masing menggaris dan mentafsirkan mengikut sesuka hati mereka.

 

Islam bukannya semata-mata pengakuan, bukannya semata-mata panji-panji, bukannya semata-mata kata-kata yang diucapkan lisan, malah bukannya kepercayaan yang dikandung oleh hati dengan diam dan tenang, bukannya upacara-upacara ibadat perseorangan yang ditunaikan oleh individu-individu dalam solat, haji dan puasa …. tidak, ini bukannya Islam yang menjadi satu-satunya agama yang diredhai Allah dari para hambaNya, malah Islam ialah penyerahan diri, ketaatan dan ikutan yang patuh. Islam ialah berhakimkan kitab Allah dalam segala urusan hamba.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Imran) :

Jelaslah bahawa keislaman sekelian makhluk alam ialah keislaman yang tunduk kepada perintah, mengikut peraturan dan mematuhi undang-undang. Di sini ternyatalah betapa beratnya Allah swt memberi perhatian-Nya dalam menjelaskan makna Islam dan hakikatnya dalam setiap kesempatan yang sesuai supaya jangan termasuk dalam fikiran seseorangpun bahawa Islam itu merupakan kalimah syahadah yang diucapkan oleh lisan atau merupakan tasdik yang hanya mantap di hati tanpa diikuti oleh kesan-kesannya yang amali, iaitu mengikut undang-undang dan peraturan Allah dan merealisasikan undang-undang dan peraturan itu di dalam realiti hidup mereka.

 

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa Islam adalah KETAATAN dan KEPATUHAN kepada peraturan dan undang-undang Allah dan seseorang Muslim itu adalah seseorang yang MENTAATI dan MEMATUHI seluruh peraturan dan undang-undang Allah. Umat Islam kita yang tidak mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang Allah, sebaliknya mereka mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia serta mereka menyetujui dan meredhainya, mereka ini bukanlah orang-orang Islam di sisi kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Malah mereka ini adalah orang-orang yang mencari agama yang selain daripada Allah, mereka ini adalah orang-orang yang tidak berada di dalam agama Allah dan mereka sebenarnya sedang berada di dalam agama demokrasi yang syirik dan kufur – mereka sedang mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur yang mengeluarkan mereka daripada agama Allah.

 

Firman Allah: al-Nisa 59

Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan orang-orang yang berkuasa di antara kamu.

 

Sayyid Qutb (Fizilalil Quran- an-Nisa) :

Di dalam ayat yang pendek ini Allah swt menjelaskan syarat keimanan dan takrif keIslaman dalam masa ia menjelaskan dasar sistem asasi kelompok Muslimin, dasar kehakiman dan sumber kekuasaan dan semuanya itu adalah bermula dan berakhir pada titik dasar menerima segala undang-undang dan peraturan daripada Allah yang Maha Esa sahaja dan merujukkan kepada sunnah segala perkara yang tidak ada nas, iaitu perkara-perkara perincian kehidupan yang timbul dalam kehidupan manusia di sepanjang generasi yang silih berganti dan mengakibatkan pertentangan fikiran-fikiran, pendapat-pendapat dan pemahaman-pemahaman supaya di sana ada satu neraca yang tetap yang dapat dirujukkan fikiran-fikiran, pendapat-pendapat dan pemahaman-pemahaman yang bercanggah itu.

 

Hak hakimiyah, iaitu hak dan kuasa memerintah dan menetapkan undang-undang dan peraturan-peraturan dalam urusan kehidupan manusia sama ada kecil atau besar adalah dimiliki oleh Allah swt sahaja dan Allah telah mengaturkan syariat-Nya dan memuatkan di dalam kitab suci-Nya al-Quran dan Dia telah mengutuskan seseorang Rasul membawa syariat itu supaya beliau menjelaskannya kepada umat manusia. Oleh sebab itu apa yang dijelaskan oleh beliau bukanlah hasil daripada pemikiran hawa nafsunya kerana itu sunnah Rasulullah saw merupakan sebahagian daripada syariat Allah.

 

Allah swt itu wajib ditaati dan di antara ciri-ciri Uluhiyah ialah hak dan kuasa mengaturkan syariat. Oleh sebab itu syariat Allah wajib diamalkan dan dilaksanakan dan adalah menjadi kewajipan orang-orang beriman mentaati kepada Allah – pertama-tamanya – dan mentaati kepada Rasul-Nya kerana sifatnya sebagai utusan daripada Allah. Oleh itu jelaslah bahawa ketaatan kepada Rasul itu adalah tergolong daripada ketaatan kepada Allah yang telah mengutus beliau membawa syariat-Nya supaya beliau menjelaskannya kepada umat manusia di dalam sunnahnya.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Ahzab) : 

Malah Islam ialah berserah kepada kehendak dan perencanaan Allah, dan kesediaan daripada awal-awal lagi untuk mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dan kesediaan untuk mengikuti sistem hidup yang digaris Allah tanpa menoleh kepada bimbingan dan arah tujuan yang lain dan tanpa bergantung kepada yang lain daripada-Nya. Islam ialah kesedaran daripada awal-awal bahawa manusia di bumi ini harus tunduk kepada undang-undang Ilahi yang tunggal yang mengendali mereka dan mengendali bumi, juga mengendali planet-planet dan bintang-bintang. Undang-undang itulah yang mentadbirkan seluruh urusan alam lahir dan batin, yang nampak dan yang tidak nampak, yang dapat ditanggap akal manusia dan yang tidak dapat ditanggap daya kefahamannya. Islam ialah keyakinan bahawa manusia tidak mempunyai apa-apa kuasa dalam agama ini selain daripada menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, dan selain daripada menggunakan sarana-sarana yang dikurniakan Allah kepada mereka dan menunggu natijah-natijah yang telah ditetapkan Allah. Inilah asas yang menjadi landasan undang-undang, peraturan-peraturan, adat resam, adab susila dan akhlak yang merupakan sebagai terjemahan secara amali daripada kehendak-kehendak Aqidah yang tesemat di hati dan daripada kesan-kesan yang nyata daripada semangat penyerahan diri kepada Allah dan daripada kepatuhan mengikut sistem hidup Ilahi dalam kehidupan. Islam ialah Aqidah yang melahirkan syariat iaitu satu syariat yang menegak satu sistem hidup. Ketiga-tiga unsur itu berkumpul sepadu dan saling betindak. Itulah Islam.           

 

Ayat-ayat al-Quran dan hurai-huraiannya di atas ini oleh Saiyyid Qutb merumuskan bahawa AGAMA adalah PERATURAN dan UNDANG-UNDANG, manakala ISLAM adalah KETAATAN dan KEPATUHAN kepada PERATURAN dan UNDANG-UNDANG ALLAH. Kerajaan demokrasi Malaysia dan seluruh umat Islam di Malaysia kita ini yang kesemuanya tidak menjalankan segala peraturan dan undang-undang Allah serta kita tidak MENTAATI dan MEMATUHINYA, malah kita kini sedang MENJALAN dan MENGUAT KUASAKAN serta kita sedang MENTAATI dan MEMATUHI segala peraturan dan undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah, mempunyai pengertian bahawa kerajaan Malaysia kita ini bukanlah kerajaan Islam dan seluruh umat Islam kita ini juga bukanlah orang-orang yang menganuti dan mengamalkan agama Islam, tetapi kita kini adalah terdiri daripada kerajaan dan orang-orang yang menganuti dan mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur yang mengeluarkan kerajaan Malaysia kita ini dan juga seluruh umat Islam kita daripada agama Allah.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran an-Nisa) :

Agama ialah peraturan yang telah ditetapkan Allah bagi kehidupan manusia seluruhnya. Agama ialah sistem yang mengatur seluruh kegiatan hidup dan hanya Allah sahaja yang berhak mengadakan peraturan dan sistem ini tanpa disekutui sesiapapun. Agama ialah kepatuhan dan ketaatan kepada kepimpinan Rabbani, iaitu satu-satunya kepimpinan yang berhak dipatuhi dan ditaati, dan satu-satunya sumber untuk menerima perintah dan arahan dan satu-satunya kepimpinan untuk diserahkan diri. Oleh itu masyarakat Islam ialah masyarakat yang mempunyai kepimpinan Rabbani yang dilambangkan oleh kepimpinan Rasulullah saw dan segala peraturan dan undang-undang yang telah disampaikan oleh beliau dan kekal selepas kewafatannya. Kepatuhan masyarakat Islam kepada kepimpinan Rabbani inilah yang memberikan sifat Islam kepadanya dan melayakkannya untuk digelarkan “Masyarakat Islam“. Tanpa kepatuhan yang mutlak ini ia tidak mungkin menjadi masyarakat Islam yang sebenar, kerana syarat kepatuhan itu ialah kesanggupan berhakimkan kepada Allah dan Rasul, memulangkan segala urusan kepada Allah dan redha terhadap keputusan dan pelaksanaan Rasul-Nya dan menerima dengan penyerahan yang bulat kepada-Nya.

 

Untuk menjelaskan hakikat dan dasar utama ini ayat-ayat surah ini telah mengemukakan penerangan-penerangan yang amat tegas dan tidak boleh dipertikai, dikeliru, disadur dan dipalsukan lagi, kerana penerangan-penerangan itu begitu kuat, jelas dan tegas dan sama sekali tidak memberi ruang untuk menerima sebarang pertikaian.

 

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa masyarakat Islam adalah masyarakat yang MENTAATI dan MEMATUHI segala peraturan dan undang-undang Allah serta masyarakat yang mentaati dan mematuhi kepimpinan Rabbani.

 

Yang wujud di dalam negara kita dan yang sedang ditaati serta dipatuhi oleh manusia di dalam negara kita ini hanyalah PERATURAN dan UNDANG-UNDANG DEMOKRASI ciptaan manusia yang selain daripada Allah. Ini bererti bahawa Tuhan-tuhan yang wujud dan yang DITAATI dan DIPATUHI oleh manusia hanyalah TUHAN-TUHAN MANUSIA, kita kini sedang menyembah manusia dan kita tidak menyembah Allah, dan justeru agama yang dianuti dan diimani oleh seluruh umat manusia – Islam dan bukan Islam – di Malaysia kita ini hanyalah AGAMA DEMOKRASI. Seluruh umat Islam kita kini menganuti dua agama dalam masa yang sama, iaitu kita menganuti agama Allah bersekali dengan menganuti agama demokrasi kerana kita menjalankan peraturan dan undang-undang demokrasi, kita mentaati dan mematuhinya dan kita menyetujui dan meredhainya – kesemuanya ini mengeluarkan kita daripada agama Allah. Inilah kesimpulan yang sesuai dan tepat mengenai kedudukan AQIDAH seluruh umat manusia di Malaysia kita ini mengikut pengertian ayat-ayat al-Quran yang sedang dibicarakan di sini.

 

Fahaman dan sistem kehidupan daripada Allah adalah AGAMA ALLAH kerana ianya adalah terdiri daripada Aqidah, Syariat dan Akhlak yang diturunkan Allah kepada kita :

 

 1. 1.    AQIDAH ISLAM adalah ciptaan Allah dan daripada Allah yang terdiri daripada Uluhiyah danRububiyah ALLAH :

 

 1. i.    Rububiyah Allah bererti bahawa Allah itu adalah TUHAN bagi manusia kerana HANYA Dia sahaja yang mempunyai HAK dan KUASA ke atas Kedaulatan, Otoriti dan Undang-undang dan Dia juga mempunyai HAK untuk MENGABDIKAN MANUSIA KEPADA KUASA -NYA;

 

 1. ii.  Uluhiyah Allah bererti Allah itu adalah TUHAN yang tunggal bagi manusia kerana segala kedaulatan, otoriti dan undang-undang yang dimiliki, dibuat dan diluluskan oleh Allah itu adalah DITAATI dan DIPATUHI oleh seluruh manusia yang diperintah;

 

 1. 2.    SYARIAT ALLAH adalah terdiri daripada segala PERATURAN dan UNDANG-UNDANG yang dimiliki, dibuat dan diluluskan oleh Allah;

 

 1. 3.    AKHLAK ALLAH adalah daripada Allah yang mengikut nilai-nilai dan neraca-neraca pertimbangan daripada Allah yang dikuatkuasakan dengan peraturan dan undang-undang Allah.

 

Erti agama Allah ialah satu ‘SISTEM KEHIDUPAN’ yang terdiri daripada peraturan dan undang-undang daripada Allah yang meliputi seluruh bidang kehidupan manusia, yang terdiri daripada amal ibadat ritual seperti solat, puasa, zakat, haji dan puasa, dan ibadat dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada peraturan dan undang-undang Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa. Dalam istilah Islam, ‘AGAMA’ diertikan sebagai ’AD-DEEN’, iaitu satu sistem kehidupan yang menyeluruh yang bukan hanya terhad kepada syiar-syiar ibadat seperti solat, puasa, zakat, haji, dan nikah kahwin sahaja, tetapi juga meliputi seluruh bidang kehidupan manusia seperti bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa. Ad-Deen al-Islam adalah dimaksudkan kepada agama yang berkuasa dan memerintah yang bertujuan untuk menjalan dan menguatkuasakan segala peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia ke atas seluruh umat manusia. Agama Islam adalah agama politik. Agama tanpa politik ianya bukanlah agama Islam daripada Allah swt .

 

Allah memiliki sifat RUBUBIYAH, iaitu Dia adalah Tuhan kita kerana Dialah Raja dan Pemerintah yang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas kita dan Dialah Raja yang berhak dan berkuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk kita dan Dialah Raja yang berhak dan berkuasa untuk menguat kuasakan segala peraturan dan undang-undang-Nya ke atas kita, dan justeru Dialah Tuhan kita dan kitalah para hamba yang menjadi para hamba kepada Dia, sebagai Tuhan kita. Allah memiliki sifat ULUHIYAH, iaitu Dia adalah Tuhan kita kerana Dia adalah Raja dan Pemerintah yang kita sembah apabila kita mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia yang meliputi bidang-bidang solat, puasa, haji dan syiar-syiar ibadat yang lain dan bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa.

 

Para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita adalah Tuhan-tuhan kita kerana mereka ini kesemuanya memiliki sifat-sifat Uluhiyah dan Rububiyah, iaitu pertama-tama sekali melalui sifat Rububiyah yang dimiliki mereka ini mereka sebenarnya telah menjadikan diri mereka sebagai Tuhan-tuhan kita kerana mereka ini adalah Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas kita, mereka ini adalah Tuhan-tuhan yang membuat peraturan dan undang untuk kita, mereka ini adalah Tuhan-tuhan yang menguat kuasakan segala peraturan dan undang mereka ke atas kita, kita menjadi para hamba kepada mereka sebagai Tuhan-tuhan kita; kemudian melalui sifat ULUHIYAH yang dimiliki mereka, kita telah menyembah mereka ini sebagai Tuhan-tuhan kita kerana kita telah mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh mereka. Para pemimpin dan Raja-Raja Melayu kita adalah Tuhan-tuhan kita yang berkuasa dan berdaulat ke atas kita serta merekalah Tuhan-tuhan kita yang kita sembah, dan agama yang kita imani, anuti dan amalkan kini adalah agama demokrasi yang syirik dan kufur.

 

Demokrasi adalah agama manusia yang syirik dan kufur kerana ianya adalah didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia :

 

 1. 1.    AQIDAH DEMOKRASI adalah ciptaan manusia yang selain daripada Allah yang terdiri daripada Uluhiyah dan Rububiyah MANUSIA :

 

 1. i.      Rububiyah Manusia bererti para pemerintah itu adalah TUHAN-TUHAN bagi manusia kerana; pertama, mereka mempunyai HAK dan KUASA ke atas Kedaulatan, Otoriti dan Undang-undang; kedua, mereka mempunyai HAK dan KUASA untuk MENGABDIKAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA;

ii.   Uluhiyah Manusia bererti para pemerintah itu adalah TUHAN-TUHAN bagi manusia kerana segala kedaulatan, otoriti dan undang-undang yang dibuat dan diluluskan oleh para pemerintah itu adalah DITAATI dan DIPATUHI oleh golongan manusia yang diperintah;

 

 1. 2.    SYARIAT DEMOKRASI yang terdiri daripada segala PERATURAN dan UNDANG-UNDANG yang dibuat dan diluluskan oleh parlimen (fasal 44 Perlembagaan Negara) adalah ciptaan manusia yang selain daripada Allah;

 

 1. 3.    AKHLAK DEMOKRASI yang wujud dan berkembang di bawah kekuasaan dan undang-undang manusia adalah mengikut nilai-nilai dan neraca-neraca pertimbangan daripada manusia yang dikuatkuasakan oleh peraturan dan undang-undang manusia.

 

Demokrasi adalah agama manusia kerana ianya adalah didasarkan kepada Ulhiyah dan Rububiyah Manusia yang syirik dan kufur yang menafi dan mengingkari Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Demokrasi adalah satu agama yang lain, yang berbeza dan berkontradiksi dengan agama Allah. Umat Islam kita sekarang ini sedang mempersekutu dan mengkufur ingkarkan Allah hanyalah kerana mereka mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi yang didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia. Mereka dikatakan sebagai melakukan kesyirikan dan kekufuran terhadap Allah kerana segolongan daripada mereka (para pemerintah) telah merampas Uluhiyah dan Rububiyah milik Allah dan diserahkannya kepada diri mereka sendiri untuk berkuasa dan memerintah ke atas segolongan manusia yang lain lagi (rakyat yang diperintah). Golongan pemerintah yang ditaati dan dipatuhi oleh golongan yang diperintah menjadikan diri mereka (golongan pemerintah) sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah oleh manusia, sementara golongan yang diperintah itu adalah para penyembah Tuhan-tuhan manusia itu.

 

Dalam keadaan yang sebegini, ‘PEMERINTAH’ dan ‘RAKYAT YANG DIPERINTAH’, kedua-duanya adalah sama-sama terlibat dengan gejala-gejala kufur seperti berikut :

 

 1. 1.    Pengabdian manusia kepada kuasa manusia, iaitu manusia mempunyai hak dan kuasa untuk  memerintah dan berkuasa ke atas manusia yang bererti menyerahkan hak Rububiyah kepada manusia;

 

 1. 2.    Manusia menyembah sesama manusia, iaitu manusia mentaati dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh segolongan manusia yang lain yang bererti menyerahkan hak Uluhiyah kepada manusia.

 

Dan justeru mereka itu, iaitu ‘PEMERINTAH’ dan ‘YANG DIPERINTAH‘ adalah kesemuanya melakukan kesyirikan dan kekufuran terhadap Allah yang mengeluarkan seluruh  mereka ini daripada agama Allah.

 

Perintah Allah supaya kita tidak mempersekutukan Allah bererti bahawa massa umat Islam kita sebagai rakyat yang bernaung di bawah kekuasaan kerajaan demokrasi ini, yang sedang terlibat dengan kesyirikan dan kekufuran, adalah berkewajipan untuk membebas, membersih dan mensucikan diri mereka daripada terlibat dengan gejala pengabdian manusia kepada sesama manusia dan gejala penyembahan manusia kepada sesama manusia supaya mereka terhindar daripada kesyirikan dan kekufuran, dan ke arah mencapai matlamat dan tujuan ini :

 

 1. 1.    Mereka hendaklah mencabut segala ketaatan dan kesetiaan mereka kepada kerajaan demokrasi ini, dan mereka hendaklah memisah dan mengasingkan diri mereka daripada kerajaan demokrasi ini;

 

 1. 2.    Mereka hendaklah melancarkan sikap dan tindakan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan  yang terbuka, aktif dan total terhadapnya (kerajaan demokrasi).

 

Ini adalah perintah-perintah dan tuntutan-tuntutan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ke atas kita yang amat serius kerana ianya adalah perintah-perintah dan tuntutan-tuntutan yang berhubung kait secara langsung dengan AQIDAH kita. Ketaatan dan kepatuhan kepada segala tuntutan dan perintah ini bererti kesempurnaan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang memasukkan kita kembali ke dalam Islam, manakala ketiadaan ketaatan dan kepatuhan kita kepadanya bererti pengingkaran dan penentangan yang serius terhadap kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

 

Para ulama dan intelek Islam kita, sama ada dalam ceramah-ceramah atau tulisan-tulisan mereka, tidak pernah bercakap mengenai kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, mengenai Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah, juga dan khususnya mereka tidak bercakap mengenai Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang sedang wujud, berkuasa dan berdaulat di dalam sesebuah kerajaan demokrasi ini. Mereka bercakap mengenai segala isu yang lain dalam Islam, tetapi anihnya mereka semuanya tidak pernah becakap mengenai isu yang paling induk dan “fundamental” dalam  Islam, iaitu kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ini sendiri. Kejahilan mengenai Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah serta kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah punca berleluasanya gejala kesyirikan dan kekufuran di kalangan massa umat Islam kita.

 

Firman Allah : al-Anbia 25

Dan tiada seorang Rasul pun yang Kami utuskan sebelummu melainkan Kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan selain Aku sahaja. Oleh itu abdikanlah diri kamu kepadaku.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran):

Kepercayaan Tauhid merupakan asas Aqidah sejak Allah mengutuskan para Rasul-Nya kepada manusia, dan Aqidah ini tidak pernah berubah dan dipinda, iaitu mentauhidkan Tuhan Pencipta disamping mentauhidkan Tuhan yang disembah. Tiada perpisahan di antara Uluhiyah dan Rububiyah dan tiada ruang syirik dalam Uluhiyah dan Ubudiyah. Kepercayaan Tauhid merupakan asas yang teguh,  iaitu seteguh undang-undang alam buana dan ia berhubung rapat dengan undang-undang alam buana dan merupakan salah satu daripada undang-undang itu.

 

Setiap Rasul diutuskan silih berganti pada setiap zaman kepada manusia dengan membawa kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Sejak Nabi Adam as sehinggalah kepada Rasulullah saw dan sehinggalah kepada zaman kita kini, dakwah Islam hanyalah kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang membawa mesej yang sama dan seragam pada setiap zaman dan waktu serta di setiap penjuru di bumi ini, iaitu seruan supaya menyembah Allah sahaja dan tidak yang selain daripada-Nya yang dijelmakan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada kerajaan Allah di bumi bersekali dengan ketaatan dan kepatuhan kepada segala peraturan dan undang-undang Allah yang diikuti dengan mengamalkan sikap dan tindakan-tindakan untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap kerajaan manusia bersekali dengan segala peraturan dan undang-undang manusia. Inilah agama Islam seperti yang wujud pada zaman dahulu, inilah agama Islam yang wujud pada hari ini dan agama Islam akan tetap kekal seperti ini pada masa-masa akan datang tanpa sebarang perubahan sedikitpun.

 

 

 1. 1.    ALLAH ADALAH TUHAN KITA

 

Firman Allah : al-Anbiya 92

Sesungguhnya agama Islam ini adalah agama kamu, agama yang satu, dan Akulah Tuhan kamu; maka sembahlah kamu akan Daku.

 

Firman Allah : al-A’raf 54

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa.

 

Firman Allah : asy Syura 15

Allah jualah Tuhan kami dan Tuhan kamu.

 

Firman Allah: an-Nas 1,2,3

Katakanlah: Aku berlindung dengan Pemelihara manusia, Raja manusia, Tuhan manusia.

 

Firman Allah :al-Anaam 164

Katakanlah “(sesudah aku mentauhidkan Allah dan berserah diri kepada-Nya) patutkah aku mencari Tuhan yang selain daripada Allah padahal Dialah Tuhan bagi tiap sesuatu?”

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti Allah adalah Tuhan kita Yang Maha Esa, tiada Tuhan yang lain melainkan hanya Dia. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti menerima Allah dengan hati yang jazam sebagai Tuhan kita dan menolak dengan aktif dan kesungguhan akan seluruh Tuhan yang selain daripada-Nya. Seandainya kita menerima seluruh Tuhan yang selain daripada-Nya, itu bererti kita telah mempersekutukan Allah yang menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kekafiran yang sah dan seandainya kita tidak menolak dan mengingkari seluruh Tuhan yang selain daripada-Nya, itu bererti kita tidak mengimani, menganuti dan mengamalkan konsep Nafi dan Isbat yang merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang akan menjadikan kesemua kita ini sebagai orang-orang yang kafir.

 

Para Menteri, ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita kesemuanya adalah Tuhan-tuhan Manusia yang kafir kerana mereka membuat undang-undang untuk manusia, mereka menjalan dan menguat kuasakan undang-undang manusia ke atas manusia serta undang-undang manusia ini adalah ditaati dan dipatuhi manusia. Mereka ini adalah Tuhan-tuhan Manusia yang mengabdikan manusia kepada kuasa manusia dan mereka ini adalah Tuihan-tuhan Manusia yang disembah oleh manusia. Kesempurnaan dalam mengimani dan berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah dengan tegas mengingkari dan memberontak terhadap kerajaan demokrasi Malaysia yang kafir ini serta dengan tegas mengingkari dan memberontak terhadap seluruh Tuhan Manusia yang kafir ini. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ memerintahkan kita agar mengisytiharkan bahawa ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita adalah Tuhan-tuhan Manusia yang kafir, kita dikehendaki untuk mengisytiharkan bahawa kita adalah diperintahkan Allah untuk memusuhi, membenci dan memberontak terhadap seluruh Tuhan Manusia ini sehingga mereka ini seluruhnya terusir keluar daripada takhta-takhta mereka.

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ memerintahkan agar kita sekali-kali tidak mengakui mereka ini sebagai para pemimpin kita dan Raja-Raja kita yang sah. Seandainya kita mengiktiraf dan mengakui bahawa para Menteri dan ahli-ahli Parlimen dan Dun ini adalah para pemimpin kita yang sah dan kita juga mengiktiraf dan mengakui bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah Raja-Raja kita yang sah, itu bererti kita telah mengiktiraf dan mengakui bahawa mereka ini adalah Tuhan-tuhan kita yang sah, kita telah mempersekutukan Allah dan kita telah melakukan syirik terhadap Allah – kesemuanya ini telah menjadikan seluruh kita ini sebagai orang-orang yang syirik dan kafir yang telah terkeluar daripada agama Allah.

 

 

 1. 2.    ALLAH ADALAH RAJA DAN PEMERINTAH YANG TUNGGAL DI BUMI

 

Firman Allah: an-Nas 1,2,3

Katakanlah: Aku berlindung dengan Pemelihara manusia, Raja manusia, Tuhan manusia.

 

Firma Allah : al-Mukminun 116

Maha Suci Allah Raja yang sebenar .Tiada Tuhan melainkan Dia yang memiliki Arasy yang mulia.

 

Firman Allah: al-Kahfi 110

Tiada sekutu dalam kedaulatannya.

 

Firman Allah: al-Imran 26,

Katakanlah (Wahai Muhammad): Wahai Allah yang mempunyai kedaulatan! Engkau memberi kedaulatan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kedaulatan dari sesiapa yang Engkau kehendaki.

 

Firman Allah: al-A’raf 54

Kepunyaan-Nya segala kejadian dan kepunyaan-Nyalah segala pemerintahan.

 

Firman Allah: al-Ghafir 12

Pemerintahan itu terserah kepada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti Allah sahaja adalah Raja dan Pemerintah yang tunggal yang berkuasa dan berdaulat ke atas seluruh umat manusia di bumi. Konsep Allah adalah Raja dan Pemerintah yang tunggal di bumi kita ini mempunyai pengertian bahawa Raja-Raja Melayu kita ini bukanlah Raja-Raja yang berkuasa dan berdaulat di dalam negara kita di sisi kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ , dan para Menteri kita juga bukanlah orang-orang yang berhak untuk berkuasa dan memerintah ke atas kita di sisi kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti manusia sekali-kali tidak berhak untuk berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas seluruh umat manusia. Kerajaan Allah dan Pemerintahan Allah adalah hak Rububiyah Allah ke atas seluruh umat manusia di bumi, iaitu Allah sahajalah yang berhak untuk memerintah ke atas umat manusia dan untuk membuat undang-undang untuk manusia, manakala manusia hanyalah bertindak sebagai para Khalifah yang memerintah bagi pihak Allah, di atas nama Allah dan untuk Allah sahaja. Rububiyah Allah bererti Allah adalah Tuhan, Pemelihara, Raja dan Pemerintah yang tunggal ke atas seluruh umat manusia di bumi :

 

Firman Allah: an-Nas 1,2,3

Katakanlah: Aku berlindung dengan Pemelihara manusia, Raja manusia, Tuhan manusia.

 

Allah adalah Pemelihara, Raja dan Tuhan bagi manusia yang berhak dan berkuasa untuk membuat undang-undang dan memerintah ke atas manusia. Manusia yang memerintah dan membuat undang-undang tidak bagi pihak Allah, di atas nama Allah dan untuk Allah adalah Tuhan-tuhan yang merampas kuasa Allah, iaitu mereka merampas hak Rububiyah yang menjadi milik Allah yang diserahkan kepada diri mereka sendiri. Manusia yang memiliki hak Rububiyah Allah ini adalah Tuhan-tuhan Manusia yang kafir, zalim dan fasik. Para pemerintah di dalam kerajaan Malaysia kita ini yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita adalah Tuhan-tuhan Manusia yang kafir, zalim dan fasik kerana mereka ini adalah Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas seluruh umat manusia. Mereka ini adalah Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka merampas hak Rububiyah Allah dan mereka menyerahkan hak Rububiyah ini kepada diri mereka sendiri. Mereka ini adalah orang-orang yang melantik diri mereka sebagai Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia, oleh itu mereka ini adalah orang-orang yang aktif mengingkari dan menafikan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan seluruh mereka ini daripada agama Allah.

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti mengingkari dan memberontak dengan aktif dan total terhadap seluruh Tuhan Manusia yang kafir, zalim dan fasik ini sehingga mereka ini kesemuanya dijatuh dan dihalau keluar daripada takhta-takhta mereka untuk digantikan dengan para pemerintah Islam dan kerajaan Islam, iaitu para pemerintah dan kerajaan yang membuat dan menjalankan undang-undang Allah bagi pihak Allah, di atas nama Allah dan untuk Allah. Umat Islam kita yang aktif mengingkari dan memberontak terhadap ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita adalah orang-orang sempurna beriman dan berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengekalkan mereka untuk beriman kepada Allah dan kekal berada di dalam agama Allah. Sebaliknya umat Islam kita yang menyetujui, meredhai dan mempertahankan kedudukan ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita sebagai Tuhan-tuhan kita yang kafir, zalim dan fasik ini atau mereka tidak mengingkari dan memberontak terhadap Tuhan-tuhan Manusia ini, mereka ini adalah orang-orang yang merosakkan pegangan dan amalan mereka akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan mereka daripada agama Allah.

 

 

 1. 3.                              UNDANG-UNDANG ADALAH HAK ALLAH

 

Firman Allah: Yusuf 40

Sesungguhnya hukum adalah hak Allah. Dia memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain daripada Dia. Yang demikian itulah agama yang betul.

 

Firman  Allah  :asy-Syura 21

Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan – mana-mana bahagian daripada agama mereka – sebarang undang-undang yang tidak diizinkan Allah?

 

Firman Allah : al-Maidah 50

Apakah mereka mahukan hukum jahiliyah? Siapakah yang lebih baik daripada Allah dari segi mengatur peraturan bagi orang-orang yang yakin?

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti Allah sahaja adalah Tuhan yang berhak dan berkuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk seluruh umat manusia di bumi. Allah mengisytiharkan bahawa kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia itu adalah hak Allah sahaja. Allah mengisytiharkan bahawa hanya Dia sahaja adalah Tuhan yang Maha Bijaksana dan Maha Sempurna yang layak untuk membuat undang-undang untuk manusia.

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti manusia tidak mempunyai hak dan kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia. Apabila manusia membuat peraturan dan undang-undang, itu bererti mereka telah menyerahkan sifat Rububiyah milik Allah kepada diri mereka sendiri, itu bererti bahawa mereka telah melantik diri mereka sebagai Tuhan-tuhan yang merampas kuasa Allah untuk membuat peraturan dan undang-undang. Para Menteri, ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita tidak mempunyai kuasa dan hak di sisi kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia. Segala undang-undang demokrasi yang diluluskan oleh Parlimen dan Dun ciptaan mereka itu adalah undang-undang yang kafir dan mereka itu, iaitu para Menteri, ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita yang membuat undang-undang itu kesemuanya adalah Tuhan-tuhan Manusia yang kafir, zalim dan fasik. Umat Islam yang bersetuju dan meredhai akan peraturan dan undang-undang demokrasi dan kerajaan demokrasi yang kafir ini adalah orang-orang kafir, zalim dan fasik, dan umat Islam yang bersetuju dan meredhai terhadap Tuhan-tuhan Manusia yang terdiri daripada para Menteri, ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita ini adalah juga orang-orang kafir, zalim dan fasik.

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ menghendaki supaya kita mengakui dan mengiktiraf bahawa undang-undang demokrasi ciptaan manusia ini adalah undang-undang yang kafir dan kita juga dikehendaki untuk mengakui dan mengiktiraf bahawa para Menteri, ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita ini adalah Tuhan-tuhan Manusia yang kafir, zalim dan fasik. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ menghendaki supaya kita menolak, mengingkari dan memberontak dengan aktif terhadap seluruh Tuhan manusia yang kafir, zalim dan fasik ini dan terhadap kerajaan demokrasi yang syirik dan kafir ini, tanpanya bererti kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

 

 

 

 1. 4.                              UNDANG-UNDANG ALLAH ADALAH AGAMA ALLAH

 

Firman Allah : Yusuf 76

Maka Yusuf lebih dahulu memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung adiknya (Bunyamin), kemudian dia mengeluarkan piala penyukat itu daripada karung adiknya. Demikianlah Kami aturkan ta’bir kepada Yusuf. Sebenarnya dia tidak boleh menahan mengambil adiknya menurut undang-undang Raja, melainkan jika dikehendaki Allah. Kamilah yang mengangkatkan darjat-darjat mereka yang Kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berilmu itu ada yang lagi lebih tinggi ilmunya.

 

Firman Allah: an-Nisa 60

Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh.

 

Firman Allah: al-Maidah 44, 45, 47

Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah mereka itu ialah orang-orang yang kafir… zalim…fasik.

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti PERATURAN dan UNDANG-UNDANG ALLAH itu adalah AGAMA ALLAH. Kewujudan peraturan dan undang-undang Allah di dalam sesuatu masyarakat atau di bawah sesuatu kerajaan, mempunyai pengertian kewujudan agama Allah. Apabila peraturan dan undang-undang Allah itu tidak wujud, ianya bererti bahawa agama Allah turut juga tidak wujud. Ini adalah kerana peraturan dan undang-undang Allah itu adalah agama Allah.

 

Umat Islam di Malaysia kita ini wujud dan hidup tanpa peraturan dan undang-undang Allah yang bererti mereka tidak berada di dalam agama Allah. Namun mereka masih menganggapkan diri mereka sebagai orang-orang Islam kerana mereka lahir daripada ibu bapa mereka yang Islam, mereka mengucap dua kalimah syahadah, mereka tekun melakukan segala ibadat solat, puasa, zakat, haji, doa dan zikir kepada Allah, tetapi mereka wujud dan hidup tanpa peraturan dan undang-undang Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangasa, sebaliknya mereka mengamal, mentaati dan wujud di bawah peraturan dan undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah dalam bidang-bidang kehidupan seperti yang perkatakan di sini.

 

Ini bererti mereka tidak berada di dalam agama Allah tetapi mereka berada di dalam agama demokrasi yang kafir. Mereka menjadi para hamba kepada manusia dan tidak menjadi para hamba kepada Allah yang mengeluarkan mereka daripada agama Allah dan yang memasukkan diri mereka ke dalam agama demokrasi yang kafir kerana mereka wujud dan berada di bawah undang-undang demokrasi serta mereka menyetujui dan meredhainya. Mereka menyembah manusia dan tidak menyembah Allah yang mengeluarkan mereka daripada agama Allah dan yang memasukkan mereka ke dalam agama demokrasi yang kafir kerana mereka mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia. Umat Islam di Malaysia kita ini sebenarnya telah menjadi orang-orang kafir tanpa disedari oleh mereka sendiri kerana mereka menolak kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ apabila mereka menjadi para hamba kepada manusia dan apabila mereka menjadi para penyembah manusia yang selain daripada Allah.

 

 

 1. 5.                              TAAT DAN PATUH KEPADA UNDANG-UNDANG ALLAH

 

Firman Allah: an-Nisa 59

Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan kepada mereka yang berkuasa di antara kamu.

 

Firman Allah: an-Nur 54

Katakan lagi kepada mereka : Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul.

 

Firman Allah: 48:17

Dan ingatlah bahawa sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya akan dimasukkan ke dalam syurga.

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti ketaatan dan kepatuhan itu adalah ditujukan kepada peraturan dan undang-undang Allah sahaja yang bererti manusia menyembah Allah dan mereka tidak menyembah manusia. Tidak ada ketaatan dan kepatuhan kepada segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah. Ini adalah kerana kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ini bererti bahawa Allah sahajalah yang layak untuk disembah sebagai Tuhan oleh manusia yang dijelmakan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan manusia kepada segala peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia yang meliputi politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa. Ketaatan dan kepatuhan kepada undang-undang Allah adalah Islam dan seseorang yang mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang Allah adalah seorang Muslim, tanpa ketaatan dan kepatuhan kepada undang-undang Allah, seseorang itu bukanlah seorang Muslim.

 

Peraturan dan undang-undang manusia yang kafir seperti peraturan dan undang-undang yang wujud dan beroperasi di dalam sistem politik demokrasi kita ini adalah ditegah dan dilarang daripada ditaati dan dipatuhi manusia. Ini adalah kerana ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang manusia itu bererti manusia menyembah manusia dan manusia tidak menyembah Allah dan itu juga bererti bahawa manusia mempertuhankan manusia dan tidak mempertuhankan Allah yang mengeluarkan seseorang Islam itu daripada agama Allah dan yang memasukkan manusia ke dalam agama demokrasi ciptaan manusia yang kafir.

 

 

 1. 6.                              MENJALAN DAN MENGUAT KUASAKAN UNDANG ALLAH

 

Firman Allah : al-Maidah 44, 45, 47

Barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir, zalim dan fasik.

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti para pemerintah yang beragama Islam itu adalah dikehendaki untuk menjalan dan menguat kuasakan segala peraturan dan undang-undang Allah yang mengekalkan mereka di dalam agama Allah, manakala mereka yang tidak menjalan dan menguat kuasakan segala peraturan dan undang-undang Allah, mereka itu adalah orang-orang kafir. Para pemerintah yang berkuasa dan berdaulat di dalam negara Malaysia kita ini yang tidak menjalan dan menguat kuasakan segala peraturan dan undang-undang Allah yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita, mengikut ayat-ayat seperti di atas ini, adalah orang-orang kafir.

 

Para pemerintah Islam yang menjalan dan menguat kuasakan segala peraturan dan undang Allah adalah orang-orang yang menjadikan umat manusia yang sedang berada di bawah pemerintahan mereka itu sebagai para hamba kepada Allah. Dalam situasi yang seperti ini para pemerintah dan golongan yang diperintah yang kedua-duanya ini berada di bawah kuat kuasaan segala peraturan dan undang-undang Allah adalah para hamba kepada Allah yang mewujudkan sistem pengabdian manusia kepada Allah yang menyempurnakan pegangan dan amalan mereka akan Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ .

 

Situasi seperti ini adalah sama sekali berbeza dengan situasi yang terdapat di dalam negara Malaysia kita ini. Para pemerintah yang beragama Islam di dalam Negara Malaysia kita ini yang terdiri daripada para Menteri dan Raja-Raja Melayu kita yang menjalan dan menguat kuasakan segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah ke atas seluruh umat manusia – mereka ini adalah Tuhan-tuhan Manusia yang kafir. Mereka ini adalah Tuhan-tuhan Manusia yang kafir kerana mereka telah menjadikan seluruh umat manusia yang diperintahkan ini, sebagai para hamba kepada mereka (Tuhan-tuhan Manusia) yang mewujudkan sistem kafir, iaitu sistem ‘pengabdian manusia kepada manusia’. Para Menteri dan Raja-Raja Melayu di Malaysia kita ini adalah Tuhan-tuhan Manusia yang berhak dan berkuasa untuk menjalan dan menguat kuasakan undang-undang manusia ke atas seluruh umat manusia yang oleh itu ianya bererti mereka itu telah menghamba abdikan manusia kepada kekuasaan mereka. Manakala seluruh umat manusia sebagai golongan yang diperintah ini adalah orang-orang kafir kerana mereka telah menjadikan diri mereka sebagai para hamba kepada Tuhan-tuhan Manusia ini dan tidak menjadi para hamba kepada Allah. Mereka menjadi para hamba kepada Tuhan-tuhan Manusia ini kerana mereka bersetuju dan redha untuk berada di bawah kuat kuasaan segala peraturan dan undang-undang manusia (undang-undang demokrasi).

Kalimahﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ  menghendaki supaya kita mengakui dan mengiktiraf bahawa para Menteri dan Raja-Raja Melayu kita ini adalah Tuhan-tuhan Manusia yang kafir mengikut pengertian ayat-ayat al-Quran seperti yang dipetikkan di atas ini kerana mereka menjalan dan menguat kuasakan segala peraturan dan undang-undang manusia ke atas seluruh umat manusia. Kalimahﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ  juga menghendaki supaya kita mengkufur ingkarkan Tuhan-tuhan Manusia ini dan supaya kita memusuhi dan membenci mereka dan supaya kita melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas mereka sehingga mereka ini akhirnya diturunkan daripada takhta-takhta mereka. Seandainya kita melakukan dengan sempurna akan segala perintah kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ seperti yang diperkastakan di sini, ianya bererti bahawa kita telah memelihara dan mempertahankan kesempurnaan Aqidah kita yang mengekalkan kita di dalam agama kita.

 

 

 1. 7.                              SEMBAHLAH ALLAH SAHAJA DAN TIDAK MENYEMBAH MANUSIA

 

Firman Allah : an-Nisa 36

Sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.

 

Firman Allah : al-Fatihah 5

Akan Dikau aku sembah dan akan Dikau aku memohon pertolongan.

 

Firman Allah : an-Nahl 36

Sembahlah Allah dan jauhilah Taghut.

 

Firman Allah : Hud 2

Agar engkau tidak menyembah yang selain daripada Allah.

 

Firman Allah : Qosas 88

Janganlah engkau menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Dia.

 

Kalimahﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ  bererti menyembah Allah sahaja dan tidak menyembah yang selain daripada-Nya. Menyembah Allah adalah dengan cara kita mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang Allah, manakala menyembah Allah bagi kita yang sedang berada di bawah sistem politik demokrasi kita yang kafir ini yang tidak berkuat kuasa di dalamnya segala peraturan dan undang-undang Allah, adalah dengan mengakui dan mengiktiraf kekufuran demokrasi, iaitu kita mengisytiharkan kekufurannya, kemudian kita tidak mengamalkannya, kita tidak mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undangnya, kita mengambil sikap dan tindakan-tindakan yang tegas untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadapnya. Seandainya kita melakukan kesemua tindakan seperti ini ianya bererti bahawa kita telah menyembah Allah dan tetap teguh beriman kepada Allah.

 

Konsep yang paling utama dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ialah ‘Tidak Menyembah Tuhan Yang Selain Daripada Allah’. Sekiranya kita tidak mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang demokrasi serta kita mengingkari dan menentangnya ianya bererti kita tidak menyembah Tuhan-tuhan yang selain daripada Allah, itu bererti kita telah memelihara dan mempertahankan konsep yang paling utama dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengekalkan kita untuk tetap beriman dengan sempurna kepada Allah dan kekal berada di dalam agama Allah. Sebaliknya umat Islam kita yang menyembah Tuhan-tuhan Manusia dalam sistem politik demokrasi kita ini kerana mereka mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia ini serta mereka meredhai dan menyetujuinya (9:31), mereka ini adalah orang-orang yang membatalkan syahadah Laailaahaillallah Muhammadar Rasulullah yang mengeluarkan mereka daripada agama Allah. Majoriti yang amat terbesar daripada umat Islam di Malaysia kita ini adalah terdiri daripada orang-orang yang menyembah dua Tuhan, iaitu mereka menyembah Allah dalam syiar-syiar ibadat seperti melakukan solat, puasa, zakat dan haji, tetapi mereka juga menyembah Tuhan-tuhan Manusia yang terdiri daripada para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita kerana mereka mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan Tuhan-tuhan Manusia ini yang selain daripada Allah.

 

Apabila kita mengakui dan berikrar bahawa “akan Dikau aku sembah” ianya bererti kita telah berikrar dengan segala kesungguhan hati kita untuk tidak menyembah Tuhan-tuhan yang selain daripada Allah dan untuk semata-mata dan hanya menyembah Allah sahaja dan untuk kuat dan bersungguhan bertindak dalam menafi, menolak, mengingkari dan menentang serta memberontak terhadap Tuhan-tuhan yang selain daripada Allah termasuklah terhadap para pemimpin dan Raja-Raja Melayu kita. Ucapan-uacapan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan “Akan Dikau aku sembah” mempunyai pengertian yang satu dan sama, iaitu untuk memberontak terhadap kerajaan demokrasi kita, memberontak terhadap para pemimpin kita dan terhadap Raja-Raja Melayu kita. Secara semula jadinya, ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah kalimah yang aktif, radikal dan revolusyeneri dan justeru agama Islam kita ini adalah agama yang aktif, radikal dan revolusyeneri. Tindakan-tindakan yang aktif memberontak terhadap kerajaan demokrasi Malaysia yang kafir ini adalah sesuatu yang “natural” dan semula jadi mengikut segala konsep yang terkandung di dalam Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. .

 

 

 1. 8.                              AGAMA DI SISI ALLAH ADALAH ISLAM

 

Firman Allah : al-Imran 19, 83, 85

Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam.

Patutkah sesudah (menerima dan mengakui perjanjian) itu, mereka mencari agama lain daripada Allah ? Padahal kepada-Nyalah tunduk taat sekelian makhluk yang ada di langit dan di bumi  , sama ada dengan suka ataupun terpaksa, dan kepada-Nya mereka dikembalikan.

Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam , maka tidak akan diterima daripadanya , dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi.

 

Kalimahiﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ  bererti agama di sisi Allah adalah Islam dan tidak ada agama yang selain daripadanya. Umat Islam kita yang menjalankan undang-undang Allah, mereka berada di bawah kuat kuasa undang-undang itu, mereka mentaati dan mematuhinya dan mereka menyetujui dan meredhainya, mereka ini adalah orang-orang yang mengimani, menganuti dan mengamalkan agama Allah. Orang-orang yang menjalankan undang-undang Allah adalah orang-orang yang taat kepada Rububiyah Allah dan Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ , orang-orang yang redha untuk berada di bawah kuat kuasaan undang-undang Allah adalah orang-orang yang menghamba abdikan diri mereka kepada Allah yang beriman kepada Rububiyah Allah dan Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, manakala orang-orang yang mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang Allah adalah orang-orang menyembah Allah dan mereka beriman kepada Uluhiyah Allah dan Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ . Mereka ini adalah orang-orang Islam yang sempurna beriman kepada Allah dan yang diredhai Allah.

 

Namun, umat Islam di Malaysia kita ini adalah orang-orang yang tidak boleh berada di bawah kuat kuasa undang-undang Allah yang bererti mereka tidak boleh menghamba abdikan diri mereka kepada Allah, dan mereka tidak boleh mentaati dan mematuhi undang-undang Allah yang bererti mereka tidak boleh menyembah Allah. Ini adalah kerana undang-undang Allah sememangnya tidak wujud dan justeru tidak dijalan dan dikuat kuasakan ke atas kita di Malaysia kita ini. Meskipun begitu, umat Islam kita masih tetap boleh menghamba abdikan diri mereka kepada Allah, mereka boleh menyembah Allah dengan cara mereka mengisytiharkan kekufuran agama demokrasi, mereka tidak mengamalkannya, mereka menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap agama demokrasi yang kafir ini. Apabila mereka melakukan kesemua tindakan seperti ini, itu bererti mereka telah menghamba abdikan diri mereka kepada Allah, mereka menyembah Allah dan mereka berpegang teguh kepada agama Allah – mereka ini adalah orang-orang Islam yang beriman kepada Allah..

 

Agama demokrasi yang diasaskan kepada konsep Uluhiyah dan Rububiyah Manusia bukanlah agama yang benar di sisi Allah, agama demokrasi bukanlah agama yang diterima dan diredhai Allah. Agama demokrasi adalah agama ciptaan manusia yang kafir, zalim dan fasik yang dilaknati Allah!

 

Majoriti daripada umat Islam di Malaysia kita ini adalah terdiri daripada orang-orang yang menyetujui dan meredhai agama demokrasi yang kafir dan menyetujui segala peraturan dan undang-undang demokrasi yang kafir, mereka berada di bawah kuat kuasa undang-undang demokrasi yang kafir dan mereka mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi yang kafir ini. Umat Islam di Malaysia kita ini adalah orang-orang yang menjadi para hamba kepada Tuhan-tuhan demokrasi yang kafir ini, mereka menyembah Tuhan-tuhan demokrasi yang kafir ini dan oleh yang demikian, mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi yang kafir yang mengeluarkan mereka ini daripada agama Allah dan yang memasukkan mereka ke dalam agama demokrasi yang kafir. Umat Islam di Malaysia kita ini kebanyakannya adalah terdir daripada orang-orang yang mencari agama yang selain daripada Allah, mereka tidak mencari agama Allah, mereka mencari agama demokrasi yang selain daripada Allah, dan agama demokrasi yang mereka imani, anuti dan amalkan ini adalah agama ciptaan manusia yang kafir yang sama sekali tidak diterima oleh Allah. Umat Islam di Malaysia kita ini adalah orang-orang yang kafir, zalim dan fasik kerana mereka berada di dalam agama demokrasi yang kafir dan mereka tidak berada di dalam agama Allah.

 

 

 1. 9.    KEBENARAN ADALAH DARIPADA ALLAH

 

Firman Allah : al-Anaam 71

Katakanlah : “Hidayat Allah adalah hidayat yang benar .”

 

Firman Allah : al-Anaam 73

Firman-Nya itulah yang benar .

 

Firman Allah : Luqman 30

Hal yang demikian kerana Allah itulah yang benar

 

Firman Allah : Yunus 32

Tiada lagi selepas hidayat yang benar melainkan kesesatan

 

Firman Allah : al-Imran 19

Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam .

 

Kalimahiﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ  bererti kebenaran itu adalah daripada Allah manakala kebatilan itu adalah daripada manusia. Setiap sesuatu yang benar dan sempurna adalah daripada Allah. Kerajaan Allah di bumi adalah kerajaan yang benar dan sempurna kerana ianya adalah daripada Allah, begitulah juga peraturan dan undang-undang daripada Allah adalah peraturan dan undang-undang yang benar dan sempurna kerana ianya adalah daripada Allah. Agama Allah adalah agama yang benar dan sempurna yang mengandungi segala peraturan dan undang-undang yang benar dan sempurna kerana kesemuanya itu adalah daripada Allah.

 

Setiap sesuatu yang batil adalah kepincangan dan kerosakan kerana ianya adalah daripada manusia. Kerajaan demokrasi adalah kerajaan yang batil yang penuh dengan kepincangan dan kerosakan kerana ianya adalah daripada manusia, begitulah juga peraturan dan undang-undang daripada manusia adalah peraturan dan undang-undang yang pincang dan rosak kerana ianya adalah daripada manusia. Sistem kehidupan moden yang kini diamalkan di kalangan seluruh massa umat Islam di Malaysia kita ini yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa yang moden adalah Jahiliah yang penuh dengan kepincangan dan kerosakan kerana kesemuanya ini adalah daripada manusia dan tidak daripada Allah. Perlembagaan Malaysia yang mewujudkan sistem politik demokrasi adalah batil, syirik dan kufur kerana ianya adalah daripada manusia dan tidak daripada Allah. Agama demokrasi adalah agama manusia yang batil, syirik dan kufur  yang mengandungi segala peraturan dan undang-undang yang batil dan rosak kerana kesemuanya itu adalah daripada manusia. Allah memerintahkan kita untuk menghapuskan sistem kehidupan moden yang kafir, zalim dan fasik  ini untuk kemudiannya digantikan dengan sistem kehidupan yang benar daripada Allah dengan Jihad, Perang dan Revolusi.

 

Parlimen yang membuat undang-undang manusia adalah satu institusi yang kafir, zalim dan fasik kerana ianya adalah daripada manusia dan tidak daripada Allah, begitu jugalah ahli-ahli Parlimen dan Dun kita adalah Tuhan-tuhan Manusia yang kafir, zalim dan fasik kerana mereka membuat undang-undang manusia dan mereka tidak membuat undang-undang Allah. Raja-Raja Melayu kita adalah Tuhan-tuhan Manusia yang kafir, zalim dan fasik kerana mereka juga terlibat dalam membuat dan meluluskan undang-undang manusia yang kafir, zalim dan fasik. Selain daripada itu, Raja-Raja Melayu kita ini adalah Raja-Raja yang kafir, zalim dan fasik kerana mereka adalah Raja-Raja Berlembagaan (constitutional monarchs), iaitu mereka ini adalah Raja-Raja yang menjadi sebahagian daripada Perlembagaan Malaysia kita yang kafir (Perkara-peraka 43, 44, 161 Perlembagaan Malaysia) hasil ciptaan penjajah Inggeris dahulu dan bukan perlembagaan daripada Allah. Umat Islam kita yang mengiktiraf dan menyetujui terhadap ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita adalah orang-orang yang mengiktiraf dan menyetujui terhadap Tuhan-tuhan Manusia yang kafir, zalim dan fasik yang menjadikan mereka ini (umat Islam kita) sebagai orang-orang yang kafir, zalim dan fasik. 

 

Amat lumrah kita mendengar ungkapan-ungkapan daripada orang-orang Melayu kita yang mengatakan bahawa mereka tetap mempertahankan kedaulatan Raja-Raja Melayu kita, mereka menyatakan kesetiaan mereka yang tidak berbelah bagi kepada Raja-Raja Melayu kita dan mereka sentiasa bersedia untuk berjuang berhabis-habisan bagi mengekalkan kedudukan Raja-Raja Melayu kita kerana mereka ini adalah satu-satunya institusi yang menjadi payung dan pelindung bagi mempertahankan hak-hak keistimewaan bagi orang-orang Melayu.

 

Kesemuanya ini merupakan ungkapan-ungkapan mereka yang mengkufur ingkarkan Allah dan mereka ini juga telah berlaku biadap terhadap Allah swt kerana perbuatan mereka yang kuat dan bersungguhan dalam mempertahankan kedaulatan Raja-Raja Melayu kita yang kafir, zalim dan fasik ini mempunyai pengertian bahawa mereka sebenarnya telah bersungguh-sungguh dan secara terang-terangan pula mencabar kedaulatan Allah dan itu juga bererti bahawa mereka telah sewenang-wenang sahaja menurunkan pangkat Allah – kesemuanya ini bererti bahawa mereka terus sewenang-wenang sahaja mempertahankan kekufuran, kezaliman dan kefasikan.

 

Sikap dan tindakan mereka yang memberi kesetiaan mereka yang tidak berbelah bagi kepada Raja-Raja Melayu kita yang kafir, zalim dan fasik ini mempunyai pengertian bahawa mereka telah memberi kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Tuhan-tuhan Manusia dan dalam masa yang sama perbuatan mereka ini juga mempunyai pengertian bahawa mereka telah mencabut seluruh kesetiaan mereka kepada Allah – kesemuanya ini adalah sikap dan tindakan mereka yang merosakkan keimanan mereka kepada Allah yang sudah tentu telah mengeluarkan seluruh mereka ini daripada agama Allah!

 

Begitu juga sikap dan keinginan mereka untuk menjadikan Raja-Raja Melayu kita ini sebagai payung dan pelindung kepada kita, ianya mempunyai pengertian bahawa mereka telah mempersekutukan sifat-sifat Allah sebagai Payung dan Pelindung yang tunggal untuk manusia. Segala ungkapan yang kafir dan biadap serta segala sikap dan tindakan mereka yang menjunjung dan mempertahankan kedudukan Raja-Raja Melayu kita ini telah menjadikan orang-orang Melayu kita ini sebagai kaum yang kafir, zalim dan fasik di sisi Allah swt yang mengeluarkan seluruh mereka ini daripada agama kita dan yang memasukkan seluruh mereka ini ke dalam agama demokrasi yang kafir.      

 

 

10. NEGARA YANG BERHAK DI ATAS MUKA BUMI INI ADALAH NEGARA ISLAM

 

Firman Allah: al-Mulk 1

Maha Berkat Tuhan yang mempunyai kedaulatan dan memanglah Dia berkuasa keatas tiap-tiap sesuatu.

 

Firman Allah: al-Furqan 2

Tuhan yang mempunyai kedaulatan di langit dan di bumi … serta tidak mempunyai sebarang sekutu dalam kedaulatanNya.

 

Firman Allah : Hajj 41

Iaitu mereka (umat Islam ) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan solat serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang daripada kemungkaran, dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan.

 

Firman Allah : al-Anaam 56

Katakanlah :”Sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu sembah yang selain daripada Allah.”

 

Firman Allah : al-Baqarah 30

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat:  ”Sesungguhnya Aku akan jadikan seorang khalifah di bumi”.

 

Allah menghapuskan melalui Kerajaan Islam sesuatu yang Dia tidak boleh hapuskan melalui al-Quran.

 

Hadith Riwayat al-Khatib daripada Umar al-Khattab ra

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti negara yang berhak untuk wujud dan tegak berdiri di atas muka bumi ini hanyalah Negara Islam sahaja, iaitu sebuah Khilafah yang membuat dan menjalankan segala peraturan dan undang Allah. Negara Islam adalah negara ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang wujud di dalamnya sistem pengabdian manusia kepada Allah, iaitu manusia menjadi para hamba kepada Allah dan tidak menjadi para hamba kepada yang selain daripada-Nya; kedua, yang wujud di dalamnya adalah sistem manusia menyembah Allah dan manusia tidak menyembah Tuhan-tuhan yang selain daripada-Nya. Pelaksanaan dan penguat kuasaan undang-undang Allah ke atas umat manusia mempunyai pengertian pengabdian manusia kepada Allah manakala ketaatan dan kepatuhan manusia kepada undang-undang Allah mempunyai pengertian manusia menyembah Allah. Inilah ciri-ciri utama yang wujud dan beroperasi di dalam sesebuah negara yang didirikan di atas asas kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ .

 

Misi Agung umat Islam di bumi kita ini sebagai khalifah Allah adalah :

 

 1. 1.    Untuk menghapuskan KERAJAAN MANUSIA yang kafir bersekali dengan segala peraturan dan undang-undang manusia yang kafir yang sedang berada dan berkuat kuasa ke atas manusia di dalam kerajaan yang kafir itu melalui Jihad, Perang dan Revolusi;

 

 1. 2.    Untuk mewujud dan menegakkan KERAJAAN ALLAH yang akan menguat kuasakan segala peraturan dan undang-undang Allah ke atas seluruh umat manusia melalui Jihad, Perang dan Revolusi.

 

Perjuangan untuk meruntuh dan menghapuskan KERAJAAN MANUSIA di bumi ini dan perjuangan untuk membentuk dan mewujudkan KERAJAAN ALLAH di bumi ini melalui Jihad, Perang dan Revolusi adalah kedua-duanya tanggungjawab yang memenuhi kehendak dan syarat kesempurnaan pegangan dan amalan kita akan kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Perjuangan untuk meruntuhkan kerajaan manusia dan untuk menegak dan mewujudkan kerajaan Allah melalui Jihad, Perang dan Revolusi adalah tugas dan tanggungjawab yang dibeban, dipertanggungjawab dan diwajibkan ke atas setiap orang yang beriman dan berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Tanpa melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi terhadap sesebuah kerajaan manusia yang kafir, zalim dan fasik, ianya bererti bahawa seseorang itu telah merosakkan pegangan dan amalannya akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ  dan tidak beriman kepada Allah. Dalam konteks inilah wujudnya pertalian yang bertimbal balik (co-relationship) yang rapat di antara Jihad, Perang dan Revolusi di satu pihak, dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ   di satu pihak yang lain.

 

 

 1. 11.                           METOD ISLAM ADALAH AL-QURAN, SUNNAH DAN SIRAH

 

Firman Allah : Yusuf 108

“Katakanlah : Inilah jalan perjuanganku, di mana aku dan orang-orang yang mengikutku mengajak kamu kepada agama Allah dengan bukti yang jelas . Maha Suci Allah dan aku bukannya daripada golongan musyrikin . 

 

Firman Allah : al-Israa’ 9

Sesungguhnya al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang betul.

 

Firman Allah: al-Ankabut 69

Dan mereka yang berjihad kepada Kami, sesungguhnya Kami akan pimpin mereka kepada jalan-jalan Kami.

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti metod perjuangan untuk menghapuskan peraturan dan undang-undang Jahiliyah dan kerajaan Jahiliyah yang sedang berdaulat dan berkuasa ke atas kita ini hanyalah melalui metod yang satu sahaja yang datang daripada Allah dan Rasul-Nya yang didasarkan kepada al-Quran, Sunnah dan Sirah. Metod yang selain daripada Allah seperti Metod Demokrasi ini adalah metod yang syirik dan kufur kerana ianya adalah metod yang didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang menafi, menolak, mengingkari dan menentang Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

 

Firman Allah : Fatir 10

Sesiapa yang mahukan kemuliaan (maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah), kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allahlah naiknya segala madah yang baik (yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan), dan amal yang soleh pula diangkat-Nya naik ( sebagai amal yang makbul – yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya). dan sebaliknya; orang-orang yang merancangkan kejahatan (untuk mendapat kemuliaan), adalah bagi mereka azab seksa yang berat; dan rancangan jahat mereka (kalau berkesanpun) akan rosak binasa.

 

Allah melarang kita daripada berjuang melalui metod demokrasi yang syirik dan kufur ini, sebaliknya Allah memerintahkan kita dengan jelas, terang dan tegas supaya kita berjuang melalui Metod Islam sahaja. Matlamat yang suci murni kerana Allah tidak dapat menghalalkan metod perjuangan yang syirik dan kufur seperti mana metod demokrasi ini. Matlamat yang suci murni kerana Allah hendaklah diperjuangkan melalui metod daripada Allah sahaja. Prinsip ‘MATLAMAT MENGHALALKAN CARA‘ bukanlah daripada pemikiran dan tradisi Islam, malah ianya adalah pemikiran dan tradisi kufur Barat yang sekali-kali tidak boleh diterima oleh Islam. Metod Demokrasi ini juga tidak boleh diamalkan di atas prinsip MASLAHAH kerana sememangnya tidak wujud MASLAHAH dalam persoalan Aqidah yang syirik dan kufur.

 

 

 1. 12.                           JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI

 

Firman Allah : al-Hajj 40

Sekiranya Allah tidak menjatuhkan segolongan manusia dengan segolongan yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja, dan sinagog-sinagog dan juga masjid-masjid yang sentiasa disebut nama Allah dengan banyak padanya.

 

Firman Allah :al-Baqarah 251

Sekiranya Allah tidak menahan segolongan manusia dengan segolongan yang lain nescaya rosak binasalah bumi ini.

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti memikul tanggungjawab untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi untuk meruntuh dan menghapuskan kekuatan dan kekuasaan kafir yang bertujuan untuk menghapuskan sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA SESAMA MANUSIA yang wujud dan beroperasi di dalam sistem pemerintahan yang kafir itu. Jihad, Perang dan Revolusi untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada manusia adalah dalam bentuk yang OFENSIF, iaitu menyerang dan memerangi sesuatu kekuasaan kafir tanpa terlebih dahulu Islam itu diserang, diperangi, dizalimi. ditindas dan dicabuli oleh musuh-musuh Islam.

 

Setiap kerajaan manusia yang kafir seperti kerajaan Malaysia kita ini adalah kerajaan yang mengabdiakan manusia kepada kekuasaan manusia. Allah memerintahkan kita untuk memberontak dan memerangi kerajaan Malaysia kita ini sehingga ianya mengalami keruntuhan dan kehancuran yang total agar sistem pengabdian manusia kepada manusia yang sedang wujud dan beroperasi di dalamnya akan terhapus sama sekali untuk kemudiannya digantikan dengan kerajaan Allah yang akan menjalan dan menguat kuasakan segala peraturan dan undang-undang Allah ke atas seluruh umat manusia yang bererti mewujudkan sistem pengabdian manusia kepada Allah.

 

Firman Allah: al-Baqarah 193

Dan berperanglah sehingga tiada lagi fitnah (penindasan) dan jadilah agama untuk Allah.

 

Allah memerintahkan supaya kita melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas kerajaan demokrasi Malaysia kita ini untuk menghapuskan ‘penindasan’, iaitu ‘penindasan’ yang muncul dalam bentuk peraturan dan undang demokrasi ciptaan manusia yang kafir untuk kemudiannya digantikan dengan peraturan dan undang-undang Allah. Selain daripada itu,  Jihad, Perang dan Revolusi ini adalah dilancarkan supaya agama Islam muncul sebagai agama yang memerintah dan yang paling kuat dan berkuasa ke atas seluruh umat manusia di dalam negara Malaysia kita ini dan yang mengatasi kekuatan seluruh kerajaan manusia di persekitaran negara kita ini. Selama mana masih wujud dan berkuat kuasanya undang-undang demokrasi, selama itulah wujudnya penindasan dan selama itulah Jihad, Perang dan Revolusi adalah diwajibkan ke atas kita untuk menghapuskan kerajaan demokirasi yang kafir ini untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Allah di bumi Malaysia kita ini. Jihad, Perang dan Revolusi adalah sesuatu yang berterusan dan berpanjangan selama mana wujudnya penindasan di dalam negara Malaysia kita ini.

 

 

 1. 13.                           AGAMA YANG BERKUASA, MEMERINTAH DAN TERAGUNG DI BUMI

 

Firman Allah: al-Taubah 33

Dia yang mengutuskan Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya dimenangkan-Nya agama itu ke atas sekalian agama, sekalipun benci orang-orang musyrik.

 

Firman Allah: at-Taubah 29,

Perangilah orang-orang yang tidak beriman, mereka tiada mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar, (iaitu) diantara ahli-ahli kitab, kecuali jika mereka membayar jizyah dengan tangannya sendiri sedang mereka orang yang tunduk..

 

Firman Allah: as-Saff 9

Dia yang mengutuskan Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya dimenangkan-Nya agama itu ke atas sekalian agama, sekalipun benci orang-orang musyrik.

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti hanya agama Allah sahaja yang semestinya muncul sebagai agama yang paling kuat, berkuasa dan agung untuk menegakkan KETUANAN ISLAM yang tunggal di atas muka bumi ini. Agama Allah sama sekali tidak membenarkan AGAMA-AGAMA yang lain untuk muncul sebagai kekuatan-kekuatan dan kekuasaan-kekuasaan yang terkuat dan teragung di bumi, agama-agama yang lain tidak dibenarkan untuk mencabar dan menggugat ketuanan agama Islam. Sekiranya ada, Islam berkewajipan untuk menyahut cabaran itu dan seterusnya untuk menyerang dan memerangi mereka itu sehingga mereka itu kesemuanya KALAH, TUNDUK dan MERENDAH DIRI kepada kekuatan dan kekuasaan Islam.

 

Allah menghendaki supaya seluruh kerajaan dan seluruh manusia – baik kaum Islam mahupun kaum bukan Islam – sentiasa berada di bawah kekuasaan dan kerajaan Allah sahaja dan supaya mereka itu TAAT dan PATUH, serta TUNDUK, MENGALAH, GERUN dan GEMENTAR kepada ancaman dan kekuatan Islam. Islam mesti MENANG dan kafir mesti KALAH, Islam mesti berada DI ATAS manakala kafir mesti berada DI BAWAH, Islam mesti BERKUASA  ke atas kafir dan kafir mesti berada DI BAWAH KEKUASAAN ISLAM. Inilah perintah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang kekal abadi untuk kita amal dan pertahankan dalam kehidupan kita di sepanjang zaman. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ sentiasa mencabar, mengancam, mengganggu dan menggugat, serta menyerang dan memerangi KEKUASAAN, KEKUATAN dan PENGARUH seluruh agama yang lain di atas muka bumi ini sehingga akhirnya mereka itu KALAH, TUNDUK dan MERENDAH DIRI kepada kekuatan dan kekuasaan Islam dan supaya mereka itu TAAT dan PATUH kepada segala peraturan dan undang-undang Allah. Kesemuanya ini adalah diperintahkan untuk dilakukan melalui Jihad, Perang dan Revolusi. Tidak ada kompromi dan toleransi sedikitpun dalam hal ini. Inilah ertinya agama Allah!

 

 

 1. 14.                           UMAT ISLAM MEMIMPIN DAN MENERAJUI UMAT MANUSIA DI BUMI

 

Firman Allah : al-Imran  110

Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk memimpin manusia. Kamu menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran serta kamu beriman kepada Allah.

 

Firman Allah : al-Baqarah 257

Allah itulah pemimpin bagi orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka daripada kegelapan-kegelapan kepada nur, sedangkan orang-orang kafir pemimpin mereka ialah Taghut yang mengeluarkan mereka daripada nur kepada kegelapan. Mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya,

 

Firman Allah : al-Ahzab 1

Wahai Nabi ! Tetaplah bertaqwa kepada Allah , dan janganlah engkau patuh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti umat Islam sahaja yang berhak dan mempunyai monopoli untuk MEMIMPIN seluruh umat manusia di bumi ini sedangkan orang-orang kafir tidak berhak untuk berbuat demikian. Persoalan kepimpinan adalah persoalan yang amat penting dalam kehidupan umat manusia di bumi ini – kepimpinan Islam adalah keselamatan kepada seluruh umat manusia manakala kepimpinan kufur adalah kesesatan dan kerosakan kepada seluruh umat manusia. Misi Islam di dunia ini adalah untuk menghapuskan kepimpinan kufur dan kepimpinan orang-orang kafir supaya seluruh kepimpinan manusia itu hanya berada di dalam tangan-tangan orang-orang Islam sahaja.

 

Orang-orang kafir ditegah daripada memimpin orang-orang kafir sendiri apatah lagi untuk memimpin kaum Muslimin. Hanya umat Islam sahaja yang diberi mandat oleh Allah untuk memerintah orang-orang kafir dan orang-orang Islam serta seluruh umat manusia di bumi ini. Umat Islam diperintahkan Allah supaya menyerang dan memerangi kufur, kekuatan kufur dan orang-orang kafir supaya seluruh kekuasaan dan kepimpinan mereka itu akhirnya dimiliki oleh kaum Muslimin untuk memerintah manusia di dunia dengan peraturan dan undang-undang Allah dan dengan keadilan dan neraca-neraca Allah. Hanya peraturan dan undang-undang Allah sahaja yang adil dan sempurna manakala peraturan dan undang-undang kufur itu adalah kezaliman dan kerosakan.

 

 

 1. 15.                           TIDAK ADA PEMISAHAN DI ANTARA POLITIK DENGAN AGAMA

 

Firman Allah: Al-Baqarah 208

Hai orang-orang yang beriman! Menyerahlah kamu kepada Allah semua sekali, dan janganlah turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata.

 

Firman Allah : Hud 87

Mereka berkata : Wahai Syuaib! Apakah solatmu menyuruhmu supaya kami tinggalkan segala apa yang disembahkan datuk nenek kami atau melarang kami menguruskan harta benda kami mengikut cara yang kami suka. Sesungguhnya engkau seorang yang sangat berakal dan berfikiran matang (bukankah begitu?).

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ  bererti tidak ada pemisahan di antara politik dengan agama. Agama Islam adalah agama politik, iaitu politik yang didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Sebaliknya, apabila kita bercakap mengenai politik demokrasi, bermakna kita bercakap mengenai Uluhiyah dan Rububiyah Manusia serta sistem politik manusia atau politik Taghut yang menafi, menolak, mengingkari dan menentang Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Seseorang yang mengambil bahagian yang aktif dalam kegiatan politik demokrasi, ianya mempunyai implikasi bahawa seseorang itu terlibat dalam mengekal, menyubur, menggalak, memperkasa dan memakmurkan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang bererti ia turut mempersekutukan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan justeru ia turut menafikan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Keterlibatan dalam politik demokrasi bererti mengiktiraf, mengakui kebenaran, mengekal, menyubur, menggalak, memperkasa dan memakmurkan Uluhiyah dan Rubbubiyah Manusia yang sudah semestinya merosakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan justeru mengeluarkan seseorang pengamal demokrasi itu daripada agama Allah.

 

 

16. MENAFI, MENOLAK, MENGINGKARI DAN MENENTANG KESYIRIKAN DAN KEKUFURAN

 

Firman Allah: an-Nisa 60

Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh.

 

Firman Allah: al-Mumtahanah 4

Sesungguhnya kami berlepas diri daripadamu dan daripada apa-apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Kami mengingkari (agama) kamu, dan telah terang permusuhan dan kebencian di antara kami dan kamu selama-lamanya, sehingga kamu beriman kepada Allah satu-satu-Nya.

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap kesyirikan dan kekufuran dan terhadap segala bentuk dan jenis penindasan, kezaliman, ancaman, pencerobohan, kejahatan dan kerosakan yang lahir akibat daripada kesyirikan dan kekufuran ini. Justeru sikap-sikap dan tindakan-tindakan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ terhadap kerajaan demokrasi Malaysia dan terhadap segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang wujud dan beroperasi di bawah kerajaan demokrasi Malaysia yang syirik dan kufur ini ialah penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total, dan Allah memerintahkan kita supaya kita memusuhi dan membenci kesemuanya ini buat selama-lamanya. Tanpa sikap dan tindakan-tindakan yang keras, tegas dan bersungguhan seperti ini ianya bererti kesesatan dan kerosakan terhadap Aqidah setiap orang yang beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ .

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah kalimah yang aktif dan bertindak! Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ tidak meredhai dan berkompromi terhadap sebarang bentuk kesyirikan dan kekufuran dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ tidak meredhai dan berkompromi dengan penindasan, kezaliman, ancaman, pencerobohan, kejahatan dan kerosakan untuk kekal berleluasa ke atas manusia. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ pasti bertindak segera dengan tegas, keras dan bersungguhan untuk menghapus dan membenteraskan segala bentuk dan jenis keburukan dan kejahatan ini. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ mengancam, mencabar, mengganggu dan menggugat kufur dan segala kekuatan kufur di atas muka bumi ini supaya akhirnya Islam sahaja yang muncul sebagai kuasa yang terkuat dan paling berkuasa yang mengatasi dan menundukkan seluruh agama dan kekuasaan yang selain daripada Islam untuk memerintah bumi. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ mengkhususkan bahawa Islam sahaja yang berhak untuk memerintah seluruh manusia – Islam dan bukan Islam – di bumi, sebaliknya orang-orang kafir dan agama-agama yang kafir sama sekali tidak dibenarkan Allah untuk memerintah manusia, dan mereka itu juga tidak dibenarkan Allah untuk memerintah ke atas sesama orang-orang kafir itu sendiri meskipun di dalam negara-negara mereka sendiri. Inilah ertinya kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ !

 

Agama demokrasi, kerajaan demokrasi dan para pemimpin dan Raja-Raja Melayu kita kesemuanya adalah Taghut yang dikehendaki oleh kalimahﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ  untuk ditolak dan dingkari serta untuk dimusuhi dan dibenci. Mengapakah umat Islam di Malaysia kita ini tidak menolak dan mengingkari agama demokrasi dan kerajaan demokrasi kita yang kafir ini, mengapakah umat Islam kita tidak menolak dan mengingkari para pemimpin dan Raja-Raja Melayu kita yang kafir, zalim dan fasik ini serta mengapakah kita tidak memusuhi dan membenci seluruh mereka ini sebagai mana yang diperintahkan ke atas kita oleh kalimahﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ? Ini kesemuanya menggambarkan satu hakikat bahawa seluruh umat Islam di Malaysia kita kini sudah tidak lagi berpegang teguh kepada kalimahﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ   , kita tidak mentaati dan mematuhi segala tuntutan dan titah perintah kalimahﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ  yang kesemuanya ini mempunyai pengertian yang serius, iaitu seluruh kita ini adalah orang-orang Islam yang sudahpun terkeluar daripada agama Allah.

 

 

17. TIDAK ADA SIKAP BERKECUALI TERHADAP KESYIRIKAN DAN KEKUFURAN

 

Firman Allah: an-Nisa 97

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Malaikat, sedang mereka menzalimi diri mereka, Malaikat berkata: “Dalam apakah kamu berada?” Mereka menjawab, “kami adalah lemah (tiada sanggup untuk menjalankan kewajipan seorang Islam) di tanah air kami”. Berkata Malaikat, “Tiadakah bumi Allah ini luas untuk kamu berhijrah kepadanya? “Maka tempat mereka itu neraka jahanam dan itulah sejahat-jahat tempat tinggal

 

Firman Allah: an-Nisa 75

Mengapakah kamu tiada mahu berperang pada jalan Allah dan untuk (membebaskan) orang-orang yang lemah diantara laki-laki, perempuan-perempuan dan anak-anak, sedangkan mereka itu berkata: “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang aniaya penduduknya dan adakanlah untuk kami seorang pemimpin dari sisi-Mu dan adakanlah dari sisi-Mu seorang penolong.

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti tidak ada “neutrality” dan sikap berkecuali terhadap kesyirikan dan kekufuran. Seseorang yang berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ialah seseorang yang menegak dan mempertahankan Tauhid dan yang menolak dan memerangi kesyirikan dan kekufuran. Demokrasi dan kerajaan demokrasi yang didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia adalah agama yang syirik dan kufur, dan sikap dan tindakan seseorang yang beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ialah penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadapnya, manakala sikap dan tindakan yang “neutral” dan berkecuali terhadapnya bererti tidak beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkannya daripada agama Allah.  Sikap berdiam diri dan “non-action”  terhadap demokrasi dan kerajaan  demokrasi adalah kesyirikan dan kekufuran – ini menggambarkan bahawa kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ini adalah kalimah yang berbentuk aktif, radikal, revolusyeneri dan bertindak!

 

 

18. JANGAN AMBIL ORANG-ORANG KAFIR SEBAGAI PEMIMPIN DAN SAHABAT

 

Firman Allah: al-Maidah 51

Wahai orang-orang beriman, jangan engkau angkat Yahudi dan Nasrani menjadi wali. Sebahagian mereka menjadi wali kepada yang lain. Barang siapa mengangkat mereka di antara kamu, sesungguhnya ia termasuk golongan mereka. Allah tiada menunjuki kaum yang zalim.

 

Firman Allah: ali-Imran 28, 118, 149

Janganlah orang-orang Mukmin mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin melebihi daripada orang-orang mukmin.

 

Wahai orang-orang beriman, jangan kamu ambil sebagai “confidant” selain daripadamu.

 

Wahai orang-orang beriman, jika kamu ikut orang-orang kafir nescaya mereka mengembalikan kamu kafir.

 

Firman Allah: al-Hujurat 10

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara maka damaikanlah di antara dua saudara kamu itu; dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beroleh rahmat

 

Firman Allah : al-Anfal 73

Dan orang-orang kafir sesetengahnya menjadi pelindung kepada sesetengah yang lain, jika kamu (wahai umat Islam) tidak menjalankan itu (dasar bantu membantu sesama Islam yang diperintahkan Allah), nescaya akan berlaku penindasan dan kerosakan yang besar di bumi.

 

Firman Allah : an -Nisa 138, 139

Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang munafikin bahawa mereka akan memperolehi azab yang amat pedih. Iaitu orang-orang yang memilih orang-orang kafir sebagai sahabat-sahabat setia mereka bukannya memilih orang-orang yang beriman. Apakah mereka mahu mencari kekuatan pada orang-orang kafir? Sesungguhnya kekuatan itu adalah semuanya milik Allah belaka.

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti tidak wujud perpaduan dan setia kawan di antara umat Islam dengan orang-orang kafir, perpaduan dan setia kawan itu hanyalah terhad di antara sesama Islam sahaja. Isu perpaduan dan setia kawan di antara berbagai-bagai kaum dan agama adalah satu isu yang amat serius dan berat dalam Islam yang melibatkan Aqidah. Perpaduan dan persahabatan dalam Islam hanyalah perpaduan dan persahabatan di antara sesama Islam sahaja, Allah melarang keras terhadap perpaduan dan persahabatan di antara berbagai-bagai kaum dan agama yang diasaskan kepada konsep ‘negara’, ‘bangsa’ dan ‘tanah air’ seperti mana usaha dan gerakan kerajaan kita yang memupuk dan mempromosi perpaduan dan persahabatan di antara berbagai-bagai kaum dan agama di dalam negara Malaysia kita ini. Perpaduan dan persahabatan seperti ini adalah kekufuran yang mengeluarkan kerajaan kita dan mereka yang terlibat dengannya daripada agama Allah (Maidah 51,54). Ini adalah hukum Allah yang jelas dan qoti’e daripada al-Quran, dan sesiapa yang mempertikaikannya bererti terkeluar daripada beriman kepada Kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Inilah erti agama Allah mengikut huraian dan penjelasan al-Quran.

 

Perjuangan untuk menegakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ pada hari ini adalah jelmaan perjuangan yang sama dan serupa dengan perjuangan Rasulullah saw dan para Rasul yang terdahulu, iaitu perjuangan untuk menghapuskan kerajaan manusia dan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia daripada muka bumi kita ini untuk kemudiannya digantikan dengan kerajaan Allah dan Uluhiyah dan Rububiyah Allah yang terkandung di dalam Kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ

 

Firman Allah : al-Anbia 25

Dan tiada seorang Rasul pun yang Kami utuskan sebelummu melainkan Kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan selain Aku sahaja. Oleh itu abdikanlah diri kamu kepadaku.

 

Kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲbukanlah sekadar hanya untuk diucapkan dibibir sahaja, bukan sekadar untuk diwirid dan dizikirkannya sahaja – bukan, ini bukan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ kerana ianya adalah kalimah yang hidup dan aktif yang sewajarnya dijelmakan dalam bentuk amalan, tindakan dan perjuangan yang serius dan bersungguhan dalam kehidupan kita. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti perjuangan dan pengorbanan yang Maha Agung sehingga ke titisan darah yang terakhir untuk memerangi dan meruntuhkan setiap kerajaan manusia di bumi seperti kerajaan demokrasi kita yang syirik dan kufur ini untuk kemudiannya digantikan dengan kerajaan Islam yang didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Allah.

 

Firman Allah : al-Anaam 19

Apakah kamu benar-benar mengaku bahawa ada Tuhan-Tuhan  yang lain di samping Allah ? Katakanlah : Aku tidak mengaku. Katakanlah : Sesungguhnya hanya Dia sahajalah Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri daripada segala apa yang kamu persekutukan Allah dengannya.

 

Allah menyeru kita, ”Katakanlah aku tidak mengaku!” Iaitu Allah menyeru kita agar kita mengatakan bahawa para pemimpin dan Raja-Raja Melayu kita kesemua mereka itu sama sekali bukanlah Tuhan-tuhan kita! Selanjutnya Allah menyeru kita lagi, “Katakanlah sesungguhnya hanya Dia sahajalah Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri daripada segala apa yang kamu persekutukan Allah dengannya.” Iaitu Allah menyeru kita agar kita mengatakan bahawa Allah sahajalah Tuhan kita Yang Maha Esa, iaitu Allah adalah Tuhan yang berhak dan berkuasa untuk memerintah kita di bumi ini, dan Allah menyeru kita lagi agar kita memisahkan diri kita daripada Tuhan-tuhan manusia ini serta Allah menyeru kita lagi agar kita menafi, menolak, mengingkari dan menentang seluruh mereka ini dengan terbuka, aktif dan total.   

 

Di sini kita dapat melihat dengan jelas bahawa POLITIK bererti AGAMA yang berhubung kait secara langsung dengan Allah – politik Allah bererti beriman dan menyembah Allah, sebaliknya politik manusia bererti beriman dan menyembah manusia dan menolak penyembahan dan keimanan kepada Allah. Isu politik adalah isu yang amat penting dan serius dalam kehidupan seseorang Islam – ia memberi jawapan kepada persoalan-persoalan ‘siapakah yang menjadi Tuhan kita’, ‘kita menyembah Tuhan yang mana satu’ dan ‘siapakah yang menjadi para penyembah’. 

 

Firman Allah : al-Baqarah 133

Adakah kamu semua menyaksi ketika Yaakub hampir maut dan menanya anak-anaknya ketika itu : “Apakah akan  kamu sembah sepeninggalanku?” Jawab mereka :” Kami tetap menyembah Tuhan ayahanda dan Tuhan datuk ayahanda Ibrahim, Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan Yang Maha Esa dan kepada-Nya kami sekelian menyerah diri .”  

 

Firman Allah : al-Baqarah 136

Katakanlah : “Kami beriman kepada Allah dan kepada wahyu yang diturunkan kepada kami dan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakub dan anank-anaknya, juga kepada wahyu yang dikurniakan kepada Musa, Isa dan wahyu yang dikurniakan kepada para Anbia daripada Tuhan mereka . Kami tidak mmembeza-bezakan seorangpun di antara mereka dan kami sekelian kaum Muslimin (yang menyerah diri kepada Allah).

 

Firman Allah : asy-Syu’arak 70, 71

Tetkala ia berkata kepada bapanya dan kaumnya, “Siapakah yang kamu sembah ?”

 

Mereka menjawab, “ Kami menyembah berhala-berhala dan kami tekun dan kekal menyembahnya.

 

Siapakah yang kita sembah di dalam sistem politik kita? Siapakah yang menjadi para Tuhan kita di dalam sistem politik kita? Adakah kita menyembah Allah atau kita sebenarnya sedang menyembah manusia dan tidak menyembah Allah ? Apakah Allah ini masih menjadi Tuhan kita atau Manusia sudah menjadi Tuhan-tuhan kita kerana mereka (manusia) telah mengambil alih peranan Allah sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah? Ini adalah persoalan-persoalan yang amat serius dan “crucial” di dalam kehidupan kita – ia menentukan sama ada kita ini adalah Islam atau kafir. Namun persoalan-persoalan seperti ini tidak pernah terlintas di dalam pemikiran kita kerana kita sebenarnya sedang menganuti dan mengimani agama Islam yang rosak dan sesat daripada Aqidah Islam yang sebenar. Kita sedang nyenyak tidur berkurun-kurun lamanya dalam kejahilan dan kebingungan yang amat ketara !

 

Firman Allah: al-Taubah 31

Mereka (Yahudi dan Nasrani) menjadikan pendita-pendita dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah dan (juga mereka memperTuhankan) al-Masih anak Maryam, padahal mereka tidak diperintah melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa; tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya) melainkan Ia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan.

 

Ayat ini dijelaskan di dalam Hadith (Tarmidzi dari ‘Adi bin Hatim ):

 

Pada suatu ketika apabila Rasulullah s.a.w sedang membaca ayat di atas ini, ‘Adi bin Hatim berkata: “Ya Rasulullah, mereka (Yahudi dan Nasrani) tidak menyembah mereka (pendita-pendita dan rahib-rahib).” Rasullullah s.a.w menjawab, “Memang benar mereka berbuat demikian. Mereka (pendita-pendita dan rahib-rahib) membenarkan perkara-perkara yang tidak benar, dan mereka (Yahudi dan Nasrani) mematuhi mereka; dan dengan berbuat demikian mereka sebenarnya telah menyembah mereka (pendita-pendita dan rahib-rahib).”

 

Ujar al-Alusi di dalam tafsirnya:

 

“Kebanyakan mufassirin berpendapat : yang dimaksudkan dengan Tuhan-Tuhan yang layak disembah di dalam ayat ini bukannya mereka mempercayai ulama-ulama dan rahib-rahib mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan alam ini, malahan maksudnya mereka patuh menjunjung suruhan-suruhan dan larangan-larangan mereka.”

 

Umat Islam yang MENTAATI dan MEMATUHI akta-akta parlimen itu, dianggap oleh Allah s.w.t. sebagai MENYEMBAH MANUSIA dan MEMPERTUHANKAN sesama manusia dan MENGKUFUR INGKARKAN Allah s.w.t. seperti mana orang-orang Yahudi dan Nasrani yang disebut di dalam Nas dan Hadith di atas ini tadi (9:31). Ketaatan dan kepatuhan kepada akta-akta Parlimen dan undang-undang kecil, aturan dan peraturan yang terbit daripada akta-akta itu, dianggap oleh Islam sebagai MENYEMBAH dan MEMPERTUHANKAN orang-orang yang membuat, melulus dan menjalankannya, khasnya untuk MENYEMBAH dan MEMPERTUHANKAN ahli-ahli Parlimen. Walaupun tanpa niat di dalam hati atau pengakuan dengan lisan, perbuatan MENTAATI dan MEMATUHI undang-undang Parlimen ciptaan manusia itu bererti mempertuhankan manusia dan mengkufurkan Allah s.w.t. Kufur mempertuhankan sesama manusia dalam bentuk perbuatan ini adalah KUFUR AMALI yang mengeluarkan seseorang itu daripada beriman dengan kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

 

Firman Allah : Yusuf 40

Sesungguhnya hukum itu hanya hak Allah . Dia memerintahkan kamu supaya jangan menyembah kepada yang lain melainkan Allah .Itulah agama yang benar.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – Hud) :

Sesetengah Jahiliyah pula muncul dalam bentuk yang betul terhadap kewujudan Allah swt dan dalam amalan menunaikan syiar-syiar ibadat, tetapi melakukan penyelewengan yang berat dalam memahami konsep syahadah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ Muhammad Rasulullah, di samping melakukan perbuatan syirik yang jelas dalam ketaatan dan kepatuhan, serta mengikut dan menjunjung perintah seperti Jahiliyah yang terdapat pada orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai orang-orang Islam dan menyangka telah menganut agama Islam dan berhak mendapat sifat Islam dan segala haknya sebaik sahaja mereka melafazkan dua kalimah syahadat dan menunaikan amalan ibadat yang tertentu, sedangkan mereka mempunyai pengertian yang buruk terhadap konsep dua kalimah syahadat dan memberi ketaatan dan kepatuhan mereka kepada makhluk yang lain daripada Allah.

 

Kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti hukum itu adalah hak Allah, oleh itu taatlah dan patuhlah kepada hukum Allah sahaja dan sekali-kali Allah melarang kita daripada mentaati dan mematuhi hukum demokrasi ciptaan manusia. Ketaatan kepada hukum Allah bererti menyembah Allah dan tiada ketaatan kepada hukum demokrasi yang kafir bererti tidak menyembah manusia. Inilah ertinya agama Allah dan inilah ertinya mengimani, menganuti dan mengamalkan agama yang benar daripada Allah. Umat Islam di Malaysia kita kini tidak lagi mentaati dan mematuhi hukum Allah, tetapi kita mentaati dan mematuhi hukum manusia serta kita menyetujui dan meredhainya yang bererti kita menyembah manusia dan tidak menyembah Allah. Kita tidak berada di dalam agama Allah, kita tidak mengimani, menganuti dan mengamalkan agama Allah, tetapi kita sebenarnya sedang berada di dalam agama manusia dan kita sebenarnya sedang mengimani, menganuti dan mengamalkan agama manusia yang kafir yang mengeluarkan kita daripada agama kita dan yang memasukkan kita ke dalam agama manusia yang kafir. Inilah hakikat kedudukan kita pada hari ini di Malaysia kita ini.

 

Firman Allah : Ibrahim 52

(Al-Quran ) ini adalah perutusan yang disampaikan kepada manusia dan supaya mereka sentiasa diberi peringatan dengannya dan supaya mereka mengetahui bahawa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa dan supaya orang-orang yang berakal mengambil pengajaran.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – Ibrahim) :

Orang-orang yang menyangka diri mereka mengucap dua kalimah syahadah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan Muhammad Rasulullah dan kerana mereka memenuhi dan mentaati peraturan-peraturan taharah, peraturan-peraturan ibadat, peraturan-peraturan perkahwinan dan perceraian, peraturan-peraturan pesaka dan sebagainya dan di waktu yang sama mereka mematuhi – di sebalik bidang yang sempit ini – peraturan-peraturan yang dicipta oleh yang lain daripada Allah, iaitu mereka mentaati undang-undang yang tidak diizinkan Allah dan yang terang-terang bertentangan dengan syariat Allah, kemudian mereka bersedia mengorbankan jiwa, harta, maruah dan akhlak mereka – sama ada mereka suka atau tidak suka – untuk melaksanakan kehendak-kehendak yang dituntut daripada mereka oleh berhala-berhala yang baru itu. Dan apabila agama atau akhlak atau maruah bercanggah dengan kehendak-kehendak berhala ini, maka yang dibuang oleh mereka itu ialah perintah-perintah Allah sebaliknya yang dilaksanakan ialah kehendak-kehendak berhala-berhala itu.

 

Orang-orang yang menyangka diri mereka sebagai “kaum Muslimin“ dan menyangka berada dalam agama Allah, sedangkan mereka hidup dalam keadaan ini, maka hendaklah mereka sedar bahawa mereka sedang berada di dalam syirik yang amat besar!

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-A’raf ) :

Pengumuman konsep Rububiyah Allah yang merangkumi semesta alam itu tidak boleh berkumpul dengan amalan seorang yang tunduk kepada yang lain daripada Allah dan tidak pula boleh berkumpul dengan kuasa Hakimiyah seorang yang mengamalkan undang-undang ciptaannya sendiri. Orang-orang yang membanggakan diri mereka sebagai orang-orang Islam yang sebenar, sedangkan mereka tunduk kepada undang-undang ciptaan manusia – yakni tunduk kepada Rububiyah yang lain daripada Rububiyah Allah – adalah salah dan meleset jika mereka fikirkan diri mereka sebagai kaum Muslimin yang tulen! Sebenarnya mereka tidak berada di dalam agama Allah yang sebenar, kerana pemerintah mereka bukannya Allah dan undang-undang yang dijunjung mereka bukannya syariat Allah. Malah mereka berada dalam agama pemerintah itu bukan dalam agama Allah yang sebenar.

 

Umat Islam kita telah mengeluarkan diri mereka daripada agama Allah apabila mereka menjalankan peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah, mereka mentaati dan mematuhinya serta mereka menyetujui dan meredhainya. Ini bererti mereka telah terlibat dalam mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi dan oleh itu mereka itu bukanlah lagi layak untuk dipanggil dengan nama orang-orang Islam meskipun mereka mengucap dua kalimah syahadah, tekun melakukan solat dan puasa serta mereka dilahirkan daripada ibu bapa mereka yang beragama Islam. Mereka hanya layak untuk dipanggil dengan nama ‘pengaku-pengaku Muslim’ sahaja yang sudah gugur syahadah mereka.

 

Perjuangan kita yang paling utama sekali pada hari ini adalah untuk mengeluarkan seluruh umat Islam kita kini daripada berada di dalam agama Islam kita yang sesat dan rosak seperti mana yang sedang kita imani, anuti dan amalkannya sekarang ini, kemudian perjuangan kita yang paling utama sekali yang satu lagi adalah untuk memasukkan kembali seluruh umat Islam kita ini ke agama Allah yang asal dan sebenar yang datang daripada Allah dan Rasul-Nya.

 

Firman Allah : al-Isra 9

Sesungguhnya al-Quran in membimbing ke jalan yang amat lurus.

 

Allah memerintahkan kita supaya semata-mata mengambil dan mengikuti segala pemikiran daripada Allah sahaja yang bersumberkan al-Quran, Sunnah dan Sirah, dan Allah melarang kita daripada mengambil dan mengikuti pemikiran-pemikiran manusia yang bebas dan berada di luar daripada al-Quran, Sunnah dan Sirah kerana pemikiran-pemikiran manusia itu adalah pemikiran-pemikiran yang bengkok dan batil.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran Hud) :

Tidak syak lagi bahawa apa yang dijelaskan al-Quran itu merupakan satu penjelasan dan apa yang dijelaskan oleh ilmuan kajian perbandingan agama-agama yang disokong oleh pengarang buku “ALLAH” merupakan satu penjelasan yang berlainan sama sekali, dan di antara keduanya terdapat pertentangan yang total daripada segi metodologi berfikir dan membuat kesimpulan. Sebenarnya fikiran-fikiran para pengkaji sejarah agama itu tidak lebih daripada teori-teori yang bertentangan di antara satu sama lain dan bukannya merupakan keputusan akhir atau kata pemutus walaupun dalam kajian-kajian mengenai manusia yang fana.

 

Tidak syak lagi apabila Allah swt menerangkan sesuatu persoalan dalam kitab suci-Nya yang mulia dengan penerangan yang jelas dan tegas kemudian datang pula orang lain membuat penerangan yang sama sekali berlainan daripada penerangan Allah swt, maka penerangan daripada Allah itulah yang lebih utama diikuti terutama oleh mereka yang mahu membela Islam dan menulis dengan tujuan untuk menolak kekeliruan dan salah faham terhadap agama Islam dan terhadap asal usul agama umumnya, kerana berkhidmat kepada Islam bukan dengan merobohkan asas iktiqadnya, iaitu Islam adalah wahyu daripada Allah bukannya agama yang direka dan diada-adakan manusia sendiri, dan kedatangan Islam telah membawa kepercayaan Tauhid sejak zaman antah berantah yang amat lama dan Islam tidak pernah membawa keprcayaan yang lain dariapada Tauhid dalam mana-mana period sejarah dan dalam mana-mana risalah. Begitu juga berkhidmat kepada Islam bukan dengan bertindak meninggalkan penjelasan-penjelasan Islam dan mengambil penjelasan-penjelasan para ilmuan kajian perbandingan agama-agama terutama setelah diketahui bahwa para ilmuan itu melakukan kajian-kajian mereka mengikut metodologi terpimpin yang bertujuan untuk menghancurkan asas agama Allah seluruhnya, iatu agama Islam adalah wahyu daripada Allah dan bukannya daripada ilham pemikiran manusia yang melalui proses evolusi, dan kelahiran Islam bukanlah bergantung kepada kemajuan akal fikiran manusia dalam bidang ilmu pengetahuan kebendaan dan pengelaman-pengalaman eksperimental. 

 

Semoga keterangan ringkas ini – yang tidak dapat kami jelaskan secara terperinci dalam tafsir Fizilalil Quran ini – dapat mendedahkan kepada kita betapa bahayanya kita menerima kefahaman-kefahaman Islamiyah kita – di dalam mana-mana aspek sekalipun – daripada sumber bukan Islam, juga mendedahkan kepada kita betapa jauhnya meresapnya metodologi fikiran Barat dan hasil kajian-kajiannya ke dalam minda orang-orang Islam yang menghayati metodologi–metodologi dan kajian-kajian itu serta menggunakannnya sebagai sumber pemikiran mereka walaupun dengan tujuan untuk menolak tomahan dan pembohongan terhadap Islam daripada musuh-musuh Islam. 

 

Para ulama dan intelek Islam kita kini mengajar dan mengembangkan agama Islam dalam bentuknya yang sesat dan rosak kepada kita yang mereka warisi dan pelajari daripada mahaguru-mahaguru mereka yang sebenarnya adalah agen-agen kepada Ahlil Kitab, iaitu mahaguru-mahaguru mereka yang terdiri daripada Muhammad Abdul Wahab, Jamaluddin al-Afghani, Abduh, Rashid Redha, Hassan al-Banna, Said Ramadhan, Taqiyuddin al-Nabhani dan ramai tokoh-tokoh Islam yang lain lagi – mereka kesemuanya ini adalah para perosak agama kita kerana mereka mempelajari agama Islam daripada Ahlil Kitab padahal mereka ini adalah musuh-musuh tradisi kita yang amat zalim dan jahat yang matlamat perjuangan mereka tiadalah yang lain melainkan hanya untuk menghapuskan agama Islam dan umat Islam daripada muka bumi ini!

 

Sekian, terima kasih.

 

WAN SOLEHAH al-HALBANI

 

Temerloh

PAHANG DM

 

 

 

 
1 Comment

Posted by on August 14, 2011 in Uncategorized

 

JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI

 

JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI

 

(Siri 4)

 

PERANG OFENSIF

 

 

Aku diutuskan untuk memerangi orang-orang kafir sehingga mereka mengucap Laailaahaillallah Muhammad Raasulullah.

 

Hadis Bukhari

 

 1. PERANG OFENSIF KERANA MEMPERTAHANKAN DAKWAH

 

ISLAM berkembang melalui Dakwah, Perang dan Jihad, bukan semata-mata dakwah demi dakwah sahaja tanpa Jihad dan Perang. Dakwah ialah untuk mengatasi ideologi kufur dan pemikiran kufur, tetapi kekuatan, kekuasaan, otoriti dan pengaruh kufur, institusi-institusi kufur, segala undang-undang dan kebudayaan yang mempertahankan ideologi dan pemikiran kufur itu hendaklah terlebih dahulu diruntuhkan supaya tidak ada lagi dinding yang menghalang dan menyekat manusia daripada menerima dakwah Islam, dan segala kekuatan kufur itu hanya boleh diruntuhkan melalui Jihad dan Perang. Setelah dinding itu runtuh baharulah manusia itu diserang dengan dakwah Islam dan mereka itu bebas untuk membuat pilihan sama ada untuk menerima Islam atau kekal dengan agama asal mereka. Perjuangan Islam dengan dakwah dan terus dakwah sahaja tanpa Jihad dan Perang bukanlah metod Islam yang ditauladani oleh Rasulullah SAW. Metod Islam ialah dakwah dan perang atau tarbiah dan tindakan.

 

Firman Allah: al-Qasas 87

Janganlah sesuatu pun menghalangimu daripada ayat-ayat Allah sesudah ia diturunkan kepadamu.

 

Firman Allah: al-An Aam 26

Dan mereka pula melarang orang ramai dari mendengar al-Quran dan mereka juga menjauhkan diri daripadanya.

 

Firman Allah: an-Nahl 88

Orang-orang yang kafir dan menghalangi dari jalan Allah, Kami tambahi keazaban demi keazaban kerana mereka membuat kerosakan.

 

Kerajaan, kekuasaan dan orang-orang yang menghalangi, melarang dan menyekat penyebaran Islam di kalangan manusia adalah diperintahkan Allah untuk diperangi supaya tidak ada sekatan di antara Islam dengan manusia agar mereka beroleh kebebasan untuk membuat pilihan di antara iman dengan kufur.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran- al-Maidah) :

“Islam telah berjihad untuk menegakkan dakwah – selepas ditegakkan kebebasan aqidah – kerana Islam telah membawa kepercayaan dan kefahaman yang paling sempurna terhadap kewujudan dan terhadap kehidupan. Ia membawa setinggi-tinggi sistem untuk memajukan kehidupan. Ia membawa kesemua kebaikan itu untuk dipersembahkan kepada umat manusia, untuk menyampaikan ke telinga dan hati mereka. Oleh itu selepas mendapat penerangan dan penjelasan ini mereka adalah bebas membuat keputusan. Sesiapa suka ia boleh beriman dan sesiapa yang tidak suka ia boleh kufur dan di sana tiada paksaan dalam agama. Tetapi sebelum itu, segala halangan dan rintangan pastilah dihapuskan daripada jalan yang menyampaikan kebaikan (agama ) ini kepada seluruh manusia sebagai mana ia di bawa daripada Allah SWT untuk seluruh umat manusia. Semua halangan dan rintangan yang boleh menyekat orang ramai daripada mendengar, menerima dan bergabung dalam angkatan orang-orang yang beriman jika mereka suka itu pastilah dihapuskan. Dan di antara halangan-halangan itu inilah wujudnya sistem-sistem pemerintahan yang zalim yang menghalangkan orang ramai daripada mendengar seruan hidayat dan menindas orang-orang yang menerima hidayat. Islam berjihad untuk meleburkan sistem-sistem yang zalim ini dan menggantikannya dengan satu sistem adil yang menjamin kebebasan berdakwah kepada agama yang benar di setiap tempat dan menjamin kebebasan para pendakwah. Matlamat ini masih tetap teguh dan Jihad masih tetap difardhukan ke atas kaum Muslimin untuk mencapai matlamat ini jika mereka Muslimin yang benar.”

 

Mengikut penjelasan Saiyyid Qutb, manusia itu hanya bebas untuk memilih sesuatu agama apabila ia berada di bawah kekuasaan Islam. Sebaliknya manusia itu tidak diberi kebebasan untuk memilih sesuatu agama apabila ia berada di bawah kekuasaan yang bukan Islam. Islam mewajibkan Jihad dan Perang untuk meruntuhkan kekuasaan manusia yang selain daripada Allah agar manusia bebas untuk memilih sesuatu agama yang dikehendakinya. Di Malaysia kebebasan berdakwah dibataskan oleh ISA di mana kita tidak mempunyai kebebasan untuk menyampaikan mesej ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mendasar, di antaranya ialah bahawa demokrasi yang menolak kedaulatan Allah dan juga mengabdikan manusia kepada sesama manusia itu adalah satu kekufuran yang diperintahkan oleh ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk dihancurkan; ketidak bebasan untuk berdakwah dalam erti kata penyampaian mesej ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mendasar ini mewajibkan pelancaran perang dan revolusi ke atas kerajaan demokrasi Malaysia.

 

 

 1. 2.     PERANG OFENSIF UNTUK MENGHAPUSKAN PENINDASAN

 

Pemikiran, ideologi, peraturan dan undang-undang Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis yang dicipta dan dibuat oleh manusia adalah disifatkan Allah sebagai penindasan, kezaliman, pencerobohan, ancaman, kejahatan dan kerosakan kepada manusia dan kemanusiaan di bumi. Justeru pengabdian manusia kepada kuasa manusia di bawah kerajaan Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis di Malaysia kita ini adalah penindasan, kezaliman, pencerobohan, ancaman, kejahatan dan kerosakan kepada manusia dan kemanusiaan di bumi ini di sisi Allah swt. Selagi wujudnya penindasan, kezaliman, pencerobohan, ancaman, kejahatan dan kerosakan dalam bentuk pelaksanaan dan penguatkuasaan pemikiran dan undang-undang demokrasi yang syirik dan kufur ini selama itulah umat Islam diperintahkan Allah untuk berjihad dan berperang sehingga terhapusnya kekuatan dan kekuasaan demokrasi itu semua sekali. Justeru memerangi kerajaan Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis yang zalim dan menindas ini adalah Jihad yang difardhukan ke atas setiap penganut agama Allah.

 

Firman Allah: al-Baqarah 193

Dan berperanglah sehingga tiada lagi fitnah (penindasan) dan jadilah agama untuk Allah.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Jika ayat ini – ketika turunnya – sedang menghadapi kekuatan kaum musyrikin di Semenanjung Tanah Arab yang bertindak menindas orang ramai dan menghalangkan perkembangan agama Allah, namun maksud ayat ini adalah umum dan arahannya tetap kekal berterusan (pada bila-bila masa). Anjuran Jihad kekal berterusan sehingga hari kiamat. Kini setiap hari ada sahaja kuasa zalim yang menghalangkan orang ramai daripada agama Allah, iaitu menghalangkan mereka mendengar dakwah Allah dan beriman dengan-Nya setelah mereka yakin kepada kebenarannya dan berpegang dengannya dengan aman. Kaum Muslimin adalah ditugaskan pada setiap waktu supaya meleburkan kuasa yang zalim ini dan membebaskan orang ramai daripada penindasnya agar mereka dapat mendengar dakwah Allah, memilih agama Allah dan mendapat hidayat Allah.

Larangan terhadap penindasan itu diulangkan sekali perbicaraannya setelah dikecam dan disifatkannya sebagai perbuatan yang lebih kejam daripada melakukan pembunuhan. Ulangan ini menyarankan betapa besarnya perkara ini dalam pandangan Islam, juga mewujudkan satu dasar yang amat besar yang mengadakan – pada hakikatnya – satu hari lahir yang baru bagi manusia di tangan al-Quran, iaitu satu hari lahir yang meletakkan nilai manusia pada nilai aqidahnya, di mana hidup seseorang manusia itu diletakkan di sebelah daun neraca dan diletakkan pula aqidahnya di sebelah daun neraca yang satu lagi, kemudian neraca aqidah itu menjadi berat. Begitu juga mengikut dasar ini dapat ditentukan siapakah musuh-musuh manusia-manusia yang beriman dan menyakiti orang-orang Islam kerana keIslaman mereka. Merekalah orang-orang yang menafikan umat manusia daripada sebesar-besar unsur kebaikan dan menghalangkan mereka daripada agama Allah, dan merekalah golongan yang wajib diperangi dan dibunuh oleh kaum Muslimin di mana sahaja mereka jumpai.

Dasar agung yang disyariatkan oleh Islam di dalam ayat-ayat pertama al-Quran yang diturun mengenai peperangan ini masih lagi berkuat kuasa, dan Aqidah Islam juga masih terus menghadapi orang-orang yang mencerobohinya dan mencerobohi pemeluk-pemeluknya dengan berbagai-bagai cara, dan penindasan dan tindakan-tindakan kejam juga masih terus menimpa orang-orang yang beriman dalam bentuk individu, kelompok-kelompok dan umat-umat seluruhnya pada sesetengah waktu. Dan setiap mereka yang menghadapi penindasan terhadap agamanya dalam apa-apa bentuk sekalipun adalah diwajibkan bangkit melawan dan berperang, dan menegakkan dasar agung yang disyariatkan oeh Islam itu. Oleh sebab itu kelahiran dasar ini merupakan hari lahir yang baru bagi umat manusia.

 

Firman Allah: al-Anfal 39

Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, dan jadilah agama untuk Allah.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Kedatangan Islam – sebagaimana dijelaskan dalam kata pengantar surah ini – merupakan satu perisytiharan umum untuk membebaskan manusia di muka bumi ini daripada perhambaan kepada sesama manusia dan daripada perhambaan hawa nafsu sendiri yang juga merupakan perhambaan kepada sesama makhluk, iaitu dengan mengumumkan Uluhiyah Allah dan Rububiyah-Nya sahaja yang menguasai seluruh alam. Ini bermakna suatu pemberontakan umum terhadap kuasa hakimiyah manusia, undang-undang dan peraturannya dalam segala rupa dan bentuknya di samping merupakan suatu pemberontakan umum terhadap segala kedudukan di mana kuasa memerintah berada dalam tangan manusia dalam mana-mana bentuknya.

Untuk merealisasikan matlamat yang agung ini perlu dilakukan dua langkah yang asasi :

Pertama : Menghapuskan gangguan dan penindasan terhadap orang-orang yang menganut agama ini dan mengumumkan kebebasan mereka daripada kuasa hakimiyah manusia serta memulangkan Ubudiyah mereka kepada Allah sahaja, iaitu menolak Ubudiyah kepada sesama manusia dalam segala bentuk dan rupanya.

Matlamat ini tidak direalisasikan kecuali dengan adanya kelompok Muslim yang mempunyai organisasi yang bergerak di bawah kepimpinan yang beriman kepada perisytiharan umum itu dan berjuang untuk melaksanakannya di alam realiti dan seterusnya berjuang menentang setiap Taghut yang menggugat dan menindas penganut Islam atau mengadakan halangan-halangan menggunakan kekuatan, tekanan, paksaan dan kempen terhadap orang-orang yang ingin menganut Islam.

Kedua : Menghancurkan segala kuasa di muka bumi ini yang ditegakkan di atas Ubudiyah kepada sesama manusia dalam mana-mana bentuk dan rupa untuk menjamin matlamat yang pertama, dan mengumumkan Uluihiyah Allah di seluruh muka bumi ini agaar seluruh agama tertentu kepada Allah sahaja. Agama yang dimaksudkan di sini ialah ketaatan kepada kuasa Allah dan ketaatan itu bukanlah semata-mata dengan iktikad sahaja.

 

Ayat-ayat ini (2:193; 8:39) adalah ayat yang berbentuk UMUM dan MUKTAMAD. Jihad, Perang dan Revolusi adalah diperintahkan ke atas kita, iaitu ke atas seluruh umat Islam, dan bukanlah yang hanya terhad kepada kerajaan dan pemerintahan Islam sahaja, malah ke atas sesiapa sahaja yang beriman kepada Allah, Rasul-Nya dan Kitab-Nya untuk memerangi, meruntuh dan menghancurkan kekuatan dan kekuasaan kerajaan demokrasi Malaysia kita ini kerana, mengikut kriteria Islam, ianya adalah kerajaan yang melakukan penindasan, kezaliman, pencerobohan, ancaman, kejahatan dan kerosakan ke atas manusia dan kemanusiaan di bumi. Setelah orang-orang ramai memberontak dan berperang yang meruntuh dan menghancurkan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur itu, barulah wujudnya gejala “jadilah agama untuk Allah”, iaitu jadilah agama Allah ini sebagai agama yang BERKUASA dan MEMERINTAH ke atas manusia yang menghapuskan segala penindasan, kezaliman, pencerobohan, ancaman, kejahatan dan kerosakan itu.

Jihad dan Revolusi adalah diperintahkan ke atas kita agar agama Allah itu menjadi agama yang berkuasa dan memerintah seperti mana yang disebut dalam ayat ini “jadilah agama untuk Allah“. Perang dalam ayat ini adalah perang yang berbentuk OFENSIF, iaitu menyerang sebelum diperangi. Perang dan Revolusi ini adalah Jihad ke jalan Allah dan ianya adalah Metod Perjuangan daripada Allah yang membolehkan kita untuk meruntuh dan menghancurkan kerajaan manusia yang syirik dan kufur serta yang zalim dan menindas ini untuk digantikan dengan kerajaan Allah yang adil dan bebas.

“Fitnah” dalam  ayat ini adalah dimaksudkan kepada penindasan, iaitu penindasan yang wujud dalam bentuk peraturan dan undang-undang ciptaan manusia yang selain daripada Allah yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia. Peraturan dan undang-undang ciptaan manusia itu adalah kekufuran, dan setiap kekufuran itu disifatkan Allah sebagai penindasan, kezaliman, ancaman, pencerbohan, kejahatan dan kerosakan kepada manusia di bumi. Kerajaan, pemerintahan dan otoriti Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis yang mengabdikan manusia kepada sesama manusia adalah satu “fitnah” yang diperintahkan oleh Allah s.w.t. untuk diperangi. Selagi “fitnah” itu wujud, selama itulah perang dikehendaki untuk dilancarkan sehingga “fitnah” itu, iaitu kerajaan, pemerintahan dan otoriti demokrasi itu, mengalami kehancuran; dan “jadilah agama untuk Allah”, iaitu sehingga Islam sahaja yang memerintah ke atas seluruh ideologi dan pemikiran yang lain dan ke atas seluruh umat manusia di bumi, Islam dan bukan Islam. Bagi umat Islam yang sedang berada di bawah naungan Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis, Jihad dikehendaki untuk dijadikan sistem kehidupan hari-hari dan terus berkesinambungan sehingga hancurnya kufur (demokrasi) dan tertegaknya Islam. Ini adalah ayat REVOLUSI, iaitu ayat yang memerintahkan kita supaya MEMBERONTAK dan BERPERANG untuk meruntuh dan menghancurkan kekuataan dan kekuasaan sesuatu kerajaan kufur seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini untuk kemudiannya digantikan dengan agama Islam, iaitu agama yang berkuasa dan memerintah. 

 

 

 1. 3.     PERANG OFENSIF UNTUK MENGHAPUSKAN KEZALIMAN

 

Perang telah dibenarkan kepada orang-orang Islam yang dizalimi oleh ideologi dan undang-undang kufur dan orang-orang kafir. Dalam peringkat permulaan Aqidah dan Pemikiran Islam diperjuangkan, kekuasaan kufur disekelilingnya telah dan akan menggempur Islam. Sejarah telah membuktikan bahawa penegakan Aqidah dan Pemikiran Islam tidak pernah diberi laluan mudah sejak daripada para nabi yang terdahulu sehingga kepada junjungan besar Rasulullah s.a.w dan sehingga ke zaman kita kini, melainkan kesemuanya diancam, ditindas dan dizalimi.

 

Firman Allah: al-Hajj 39, 40

Telah diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, disebabkan mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka itu. Iaitu orang-orang yang diusir dari negerinya, tanpa kebenaran, melainkan kerana mengatakan: Tuhan kami ialah Allah.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran-al-Hajj) :

Oleh sebab itu Allah telah memberi kebenaran kapada kaum Muslimin, selepas mereka berhijrah ke Mekah memerangi kaum Musyrikin untuk mempertahankan keselamatan diri mereka dan akidah mereka daripada pencerobohan dan pencabulan yang telah mencapai kemuncaknya, juga untuk mewujudkan kebebasan akidah dan kebebasan ibadat bagi mereka dan oarang-orang yang lain daripada mereka di bawah naungan Allah. Allah juga telah menjanjikan mereka untuk memberi kemenangan dan kedudukan yang kuat kepada mereka dengan syarat mereka melaksanakan segala tugas-tugas agama mereka.

Kuasa-kuasa jahat dan sesat sentiasa bertindak di dunia ini. Pertarungan tetap berterusan di antara baik dan jahat, di antara hidayat dan kesesatan. Perjuangan tetap berterusan di antara kekuatan-kekuatan keimanan dengan kekuatan-kekuatan kezaliman sejak Allah menciptakan insan.

Kejahatan bertindak liar dan kebatilan mempunyai senjata. Oleh itu ia bertindak tanpa silu malu, ia menyerang tanpa belas kasihan. Ia boleh menyelewengkan manusia daripada kebaikan apabila mereka telah menemui jalannya. Ia boleh menyesatkan mereka daripada kebenaran apabila mereka telah membuka pintu hati menerimanya. Oleh itu keimanan, kebaikan dan kebenaran pasti mempunyai kekuatan yang dapat melindunginya daripada serangan yang kejam, memeliharanya daripada fitnah dan menjaganya daripada duri-duri dan racun-racun.

Allah tidak mahu meninggalkan keimanan, kebaikan dan kebenaran menentang kuasa- kuasa kezaliman, kejahatan dan kebatilan tanpa senjata atau dengan semata-mata berpegang dengan kekuatan iman di dalam hati. Dengan persebatian kebenaran dalam fitrah semula jadi dan dengan kedalaman akar tunjang kebaikan di dalam sanubari, kerana kekuatan kebendaan yang dimiliki kebatilan itu boleh menggoncangkan hati, boleh mengelirukan jiwa dan boleh menyesatkan fitrah di samping itu kesabaran dan daya ketahanan menanggung penderitaan itu mempunyai batas dan hadnya. Daya tenaga dan kekuatan manusia juga ada titik penghabisannya. Dan Allah Maha Arif mengenai hati dan jiwa manusia. Oleh itu Allah tidak mahu meninggalkan kaum Mukmin menjadi korban fitnah (orang-orang kafir). Apabila mereka telah bersiap sedia untuk menentang dan mempertahankan diri serta mempunyai alat-alat kelengkapan yang cukup, maka mereka telah diizinkan berperang untuk menangkis pencerobohan.

Sebelum Allah mengizinkan mereka bertolak ke medan perang, Dia mengumumkan kepada mereka bahawa Dia akan mempertahankan keselamatan mereka dan meletakkan mereka di bawah pelindungan-Nya.

Mereka mempunyai alasan untuk mengharungi perjuangan itu kerana mereka ditugas memikul amanah kemanusiaan yang agung, yang mana kebaikan bukan sahaja kembali kepada mereka, malah kembali kepada seluruh pihak orang-orang yang beriman di samping menjamin kebebasan akidah dan kebebasan beribadat. Selain daripada itu mereka telah di usir daripada kampung halaman mereka tanpa apa-apa kesalahan yang benar.

Sedangkan itu kalimat yang paling benar diucap dan dilafazkan, dan kerana kesalahan mengucap kalimat inilah sahaja mereka telah diusirkan daripada kampung halaman mereka. Itulah tindakan yang benar-benar zalim dan tidak beralasan daripada para penceroboh dan itulah sikap keikhlasan yang bersih daripada segala matlamat kepentingan peribadi daripada orang-orang mukmin yang dicerobohi itu, malah mereka hanya diusir kerana akidah mereka sahaja bukannya kerana pertarungan merebut harta benda dunia, di mana berlakunya pertentangan ketamakan dan kepentingan dan pertentangan tujuan dan perbezaan kepentingan.

 

Ini adalah pertama kali Allah s.w.t. membenarkan perang terhadap orang-orang kafir kerana menzalimi umat Islam. Di kala itu umat Islam yang kerdil itu sudah mencapai kekuatan dalaman dan kekuatan fizikal yang sudah berkemampuan untuk menghadapi kekuatan kaum kafir. Ayat ini bukanlah terhad dan terkhusus untuk dimaksudkan kepada umat Islam di Medinah pada zaman Nabi Muhammad saw sahaja, malah ianya adalah dimaksudkan kepada seluruh umat manusia yang dizalimi yang tidak terikat kepada faktor-faktor tempat dan waktu serta kepada agama dan bangsa. Sesiapa sahaja yang dizalimi, Islam atau kafir, dahulu, sekarang dan pada masa-masa hadapan, kesemuanya diperintahkan Allah untuk bangkit menentang kezaliman itu. Di atas dasar ini, Allah memerintahkan kita supaya MEMBERONTAK dan MEMERANGI kerajaan demokrasi Malaysia kita ini kerana ianya adalah kerajaan yang zalim dan menindas sehingga runtuh dan hancurlah kekuatan dan kekuasaannya untuk kemudiannya digantikan dengan kerajaan Islam yang adil dan bebas, begitu juga Islam berhak untuk memerangi seluruh pakatan kufur yang menzalimi umat Islam di Thailand, Filipina, Bosnia, Somalia, Sudan, Russia, Cina dan di merata-rata dunia. Orang-orang yang tidak berperang, sekadar melihat sahaja segala pencerobohan, ancaman, kezaliman, penindasan dan kerosakan itu berlaku ke atas umat Islam dan seluruh umat manusia, adalah satu penentangan terhadap konsep Jihad dalam Islam dan di akhirat nanti akan mendapat seksaan Allah.

Deklarasi bahawa ar-Rabb kita ialah Allah di dalam ayat al-Quran (22:40) mengandungi satu deklarasi bahawa dalam hal ehwal politik dan kenegaraan, yang menjadi hak Allah sahaja ialah kedaulatan, otoriti dan undang-undang dan bahawa kedaulatan rakyat, otoriti rakyat dan undang-undang rakyat itu adalah syirik dan kufur yang diperintahkan Allah swt untuk ditolak, ditentang dan diperangi kesemua sekali. Apabila kita dilarang dan dibenteras dengan keras sekali daripada mendeklarasikan kekufuran demokrasi oleh undang-undang ISA melalui tindakan kepolisan dan ketenteraan dan lain-lain bentuk kekerasan, ianya bermakna kita dilarang dan dicegahkan daripada mendeklarasi dan mengamalkan konsep al-Quran bahawa ar-Rabb kita ialah Allah. Ini adalah satu pencerobohan, ancaman, penindasan, kezaliman dan kerosakan terhadap Islam dan umat Islam yang, mengikut ayat di atas ini, mewajibkan kita untuk melancarkan perang dan revolusi terhadap kerajaan demokrasi Malaysia.

Allah memerintahkan kita untuk memerangi dan membela sesiapa sahaja yang dicerobohi, diancam, dizalimi, ditindas dan dirosaki itu tanpa diskriminasi agama, keturunan dan status. Apabila orang-orang Islam dicerobohi, diancam, dizalimi, ditindas dan dirosaki oleh orang-orang kafir, Allah memerintahkan kita untuk memerangi orang-orang kafir itu; apabila orang-orang kafir dicerobohi, diancam, dizalimi, ditindas dan dirosaki oleh orang-orang Islam, Allah memerintahkan kita supaya memerangi orang-orang Islam itu.

 

Firman Allah: an-Nisa 75

Mengapakah kamu tidak berperang di jalan Allah untuk (membantu) orang-orang tertindas.yang terdiri daripada lelaki, perempuan-perempuan dan kanak-kanak .

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

“Maksudnya bagaimana kamu duduk bersenang diri dan tidak tampil berperang kerana sabilullah dan kerana menyelamatkan golongan-golongan yang lemah daripada kaum lelaki, kaum perempuan dan kanak-kanak? Gambaran golongan-golongan yang malang ini terlukis dalam satu pemandangan yang membangkitkan kehairanan seorang Muslim, mencubit kehormatan seorang mukmin dan merangsangkan sentimen belas kasihan dan perasaan insaniahnya. Mereka menderita kesusahan dan mengalami penindasan kerana Aqidah dan agama mereka, dan penderitaan kerana agama itu adalah lebih sengsara daripada penderitaan kerana harta, tanah, nyawa dan kehormatan diri, kerana penderitaan itu ialah penderitaan untuk mempertahankan ciri kewujudan insan yang paling utama kemudian barulah diikuti oleh ciri kehormatan dan maruah diri dan hak milik harta dan tanah.

Pemandangan kaum perempuan dan kanak-kanak yang lemah adalah satu pemandangan yang mencubit hati dan perasaan. Pemandangan ini tidak kurang daripada pemandangan orang-orang tua yang lemah dan tidak berdaya mempertahankan diri terutama mempertahankan agama dan Aqidah mereka. Semua pemandangan ini ditayangkan di ruang seruan kepada berjihad dan ini sahaja sudah cukup. Oleh sebab itu al-Quran mengecam sikap tidak menghiraukan jeritan-jeritan golongan-golongan yang lemah itu. Ini adalah satu uslub penyampaian yang mempunyai kesan yang amat mendalam dan resapan yang amat jauh dalam saluran-saluran perasaan.”

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran Al-baqarah) :

“Islam berjihad untuk mempertahankan orang-orang mukmin daripada gangguan dan penindasan yang dideritai mereka dan untuk menjaminkan keamanan dan keselamatan diri mereka, harta benda mereka dan agama mereka. Dan di sini telah menetapkan satu dasar agung yang telah diterangkan di dalam ayat :

 

“Dan penindasan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan” (al-Baqarah 217)

 

Oleh itu Islam menganggapkan pencerobohan terhadap aqidah, perbuatan mengganggu dan menyakiti kerana Aqidah dan perbuatan menindas penganut-penganutnya lebih kejam daripada pencerobohan terhadap keselamatan hidup mereka sendiri, kerana Aqidah itu lebih tinggi nilainya daripada hidup itu sendiri mengikut dasar yang agung ini. Apabila seseorang mukmin itu diizinkan berperang kerana mempertahankan nyawa dan harta, maka lebih wajar lagi ia diizinkan berperang kerana mempertahankan Aqidah dan agamanya. Dahulu orang-orang Islam ditindas, diganggu dan disakiti supaya mereka diseksa kerana Aqidah mereka di berbagai-bagai negeri di dunia ini. Negeri Andalus telah menyaksi kekejaman penyeksaan dan pembunuhan beramai-ramai yang menindas orang-orang Islam supaya mereka meninggalkan agama mereka dan menindas penganut-penganut Kristian daripada mazhab-mazhab yang lain supaya masuk mazhab Katolik. Daripada kekejaman Andalus dapat menyaksi akibat yang ditinggalkan oleh Sepanyol, di mana di sana tidak ada lagi bayangan Islam dan bayangan mazhab-mazhab Kristian yang lain, sebagai mana Baitul Maqdis dan negeri-negeri di sekelilingnya telah menyaksi kekejaman serangan perang Salib yang dituju semata-mata untuk menghancurkan agama Islam – tetapi kaum Muslimin telah mengharungi peperangan itu di bawah panji-panji Aqidah mereka dan mereka telah berjaya memenangi peperangan itu dan berjaya menyelamatkan kawasan itu daripada menerima nasib Andalus yang amat sedih itu. Kaum Muslimin (hari ini) masih lagi ditindas di negeri-negeri komunis, negeri-negeri yang menyembah berhala, di kawasan-kawasan Zionis dan negeri-negeri Kristian di berbagai-bagai pelusuk dunia. Dan Jihad tetap difardhukan ke atas mereka untuk menghapuskan penindasan itu jika mereka Muslimin yang sebenar.”

 

Para pejuang Islam, baik di bahagian dan di lokaliti mana sekalipun di dunia ini, dan di zaman mana sahaja dalam sejarah kehidupan manusia di bumi ini, sentiasa sahaja DIANCAM, DIGANGGU, DICEROBOHI, DISAKITI, DIZALIMI, DIJAHATI dan DITINDAS oleh musuh-musuh Islam, dan mereka ini akan terus diperlakukan sedemikian rupa oleh musuh-musuh Islam ini pada masa-masa akan datang. Justeru, Allah memfardhukan Jihad dan Perang ke atas kita untuk memerangi musuh-musuh Islam supaya terhapusnya segala penindasan, kezaliman, pencerobohan, ancaman, dan kerosakan itu yang disifatkan oleh Allah swt sebagai lebih besar dosanya daripada pembunuhan.

Dalam pengertian ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, orang-orang yang sedang berada di bawah naungan dan kekuasaan sesuatu kerajaan yang syirik dan kufur, seperti kerajaan demokrasi kita ini, adalah orang-orang yang sedang dicerobohi, diancam, dizalimi, ditindas dan dirosaki oleh kekuasaan kufur itu. Allah memerintahkan kita supaya melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi terhadap sesuatu kerajaan yang syirik dan kufur seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini untuk MEMBEBASKAN seluruh rakyatnya, Islam mahupun bukan Islam, daripada dibelenggu dan dizalimi oleh ideologi, kekuasaan dan undang-undang yang syirik dan kufur ini yang disifatkan oleh Allah swt sebagai pencerobohan, ancaman, penindasan, kezaliman, kejahatan dan kerosakan untuk kemudiannya diletakkan di bawah kekuasaan Islam yang disifatkan oleh Allah swt sebagai keadilan, kebebasan dan keamanan. Umat Islam yang meredhai dan menyenangi pencerobohan, ancaman. kezaliman, penindasan dan kerosakan yang wujud dalam bentuk ideologi, pemikiran, perundangan dan sistem pemerintahan Jahiliyah, seperti Jahiliyah demokrasi ini, atau mereka memilih untuk menjadi penonton-penonton sahaja, iaitu tanpa sebarang sikap dan tindakan terhadap segala pencerobohan, ancaman, kezaliman, penindasan dan kerosakan ini, mengikut pengertian ayat di atas ini, adalah orang-orang yang mendurhakai dan mengingkari Allah s.w.t.

Jihad menghendaki umat Islam supaya sentiasa berada dalam keadaan yang berwaspada terhadap musuh-musuh Islam dan sentiasa bersedia dengan segala kekuatan – politik, ekonomi, ketenteraan dan moral – untuk menghadapi serangan daripada orang-orang kafir.

 

Firman Allah: al-Anfal 60

Hendaklah kamu sediakan untuk melawan mereka, sekadar tenagamu, kekuatan dan kuda yang tertambat, dengan demikian kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu.

 

Keadilan, kebebasan dan keamanan hanya boleh wujud apabila segala pencerobohan, ancaman, kezaliman, penindasan dan kerosakan daripada musuh-musuh Islam dapat dibenteraskan dengan berkesan. Ia sudah tentu memerlukan kepada kekuatan militeri, ekonomi dan moral umat Islam. Berada dalam keadaan yang lemah bererti terdedah kepada penindasan dan manipulasi oleh kuasa-kuasa besar. Jihad mempunyai matlamat untuk menghapuskan penindasan dan manipulasi supaya tidak ada pengabdian manusia kepada sesama manusia. Menyediakan kekuatan pertahanan yang moden dan terkini adalah kewajipan Jihad.

Bagai mana pula keadaan kita yang belum berkemampuan dari segi kekuatan militeri untuk menandingi dan mengatasi kekuatan militeri orang-orang kafir atau kerajaan-kerajaan kufur sedangkan mereka itu sentiasa sahaja menceroboh, mengancam, menzalimi, menindas dan merosaki kita – apakah kita hanya sekadar berdiam diri sahaja dengan membiarkan diri kita ini untuk dicerobohi, diancam, dizalimi, ditindas dan dirosaki dengan sewenang-wenang dan berleluasa sahaja? Mustahil bagi kita untuk mengumpulkan kewangan yang mencukupi untuk membuat sebarang persediaan militeri apabila kita sentiasa sahaja diganggu gugat oleh musuh-musuh kita – segala gangguan dan kezaliman itu tidak memberi sebarang ruang dan peluang untuk kita membuat persediaan untuk menghadapi mereka. Kita tidak ada kemampuan untuk memerangi mereka secara besar-besaran yang boleh mengatasi mereka. Jalan yang terbuka kepada kita hanyalah pelancaran “terrorism” terhadap mereka untuk menggentarkan mereka agar mereka tidak lagi menzalimi dan menindas kita. Insya Allah peluang yang terbuka ini akan kita eksploitasikan sepenuhnya untuk membuat persediaan bagi menghadapi ancaman-ancaman mereka seperti mana yang diperintahkan oleh Allah swt.

 

Terrorism adalah Jihad yang bertujuan untuk menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita seperti mana yang digariskan di dalam ayat di atas ini. Justeru, terrorism adalah dengan keizinan dan perintah Allah swt.

 

Sebelum kita berkemampuan untuk melancarkan Jihad, Revolusi dan Perang yang total terhadap sesebuah kerajaan kufur seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, Pergerakan Islam yang kecil dan masih berada di peringkat awal itu boleh melancarkan gerakan-gerakan “terrorism” terhadapnya, bukan sahaja untuk menggentarkannya malah juga sebagai satu saluran untuk mendedahkan idea-idea radikal dan revolusyeneri dalam menggalak dan menggerakkan massa umat Islam untuk menyertai perjuangan Islam ke arah Jihad dan Revolusi. “Terrorism” adalah sebahagian daripada aktiviti-aktiviti Jihad dalam Metod Islam untuk menghancurkan sesuatu kerajaan kufur yang sedang berdaulat dan berkuasa itu.

 

 

 1. 4.     PERANG OFENSIF UNTUK MEMERANGI KAUM MUSYRIKIN

 

Allah memerintahkan kita supaya memerangi kaum musyrikin kerana akidah mereka mengabdikan manusia kepada sesama manusia yang menafi dan menolak pengabdian manusia kepada Allah sahaja. Justeru Allah memerintahkan kita untuk memerangi dan memusuhi rakyat Malaysia yang terdiri daripada orang-orang Cina dan India musyrikin. Bukan kerana mereka itu adalah bangsa-bangsa Cina dan India yang selain daripada bangsa Melayu, tetapi kerana mereka menganuti akidah musyrik yang mengabdikan manusia kepada sesama manusia serta mereka itu menolak dan menafikan Aqidah Islam yang mengabdikan manusia kepada Allah sahaja. Walaupun mereka itu sangat mengingini untuk bersahabat dan hidup berharmoni dengan kita, perintah Allah ke atas kita adalah tetap untuk bermusuhan dan berperangan dengan mereka melainkan mereka mengalah dan bersetuju untuk menegakkan konsep pengabdian kepada Allah sahaja. Di atas dasar yang sama, kita berhak untuk memerangi kerajaan demokrasi Malaysia pimpinan orang-orang Melayu ini kerana ianya adalah sebuah kerajaan yang menganuti akidah yang syirik dan kufur yang mengabdikan manusia kepada sesama manusia.

Bagai manakah kedudukan perpaduan di antara Melayu, Cina dan India di atas dasar perpaduan bangsa Malaysia, dan juga perpaduan di antara berbagai golongan agama di kalangan kaum Bumiputra di atas konsep bangsa Bumiputra di sisi Islam? Perpaduan-perpaduan seperti ini adalah syrik dan kufur!

 

Firman Allah: at-Taubah 36, 73

Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagai mana mereka memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang taqwa. Wahai Nabi! Berperanglah terhadap orang-orang kafir dan munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Maksudnya, perangilah mereka tanpa dikecualikan seorang atau sekumpulan pun daripada mereka kerana mereka memerangi kamu tanpa dikecualikan kamu seorang atau sekumpulan pun daripada kamu. Peperangan ini pada hakikatnya adalah peperangan di antara syirik dan Tauhid, di antara kufur dan iman, dan di antara kesesatan dan  hidayat. Ia merupakan pertarungan di antara dua kem yang berbeza, yang tidak mungkin wujud di antara keduanya perdamaian yang berkekalan dan tidak mungkin diadakan di antara keduanya suatu persetujuan yang sempurna, kerana perselisihan di antara keduanya bukan perselisihan secara kebetulan atau perselisihan juzu’kan, bukan perselisihan kepentingan-kepentingan yang boleh dicarikan jalan penyelesaian dan bukan perselisihan kerana garis-garis sempadan yang boleh diaturkan semula. Umat Muslimin akan tertipu dengan muslihat pertarungan di antara mereka dengan kaum Musyrikin iaitu kaum paganisme dan kaum ahlil kitab jika mereka memahami atau difahamkan bahawa pertarungan ini ialah pertarungan ekonomi atau pertarungan perkauman atau pertarungan kerana tanah air atau pertarungan strategik tidak sekali-kali begitu. Ia adalah pertarungan Aqidah sebelum segala pertarungan yang lain, pertarungan sistem hidup yang lahir daripada Aqidah ini. Dalam pertarungan ini penyelesaian-penyelesaian separuhan tidak berguna dan ia tidak boleh diselesaikan dengan perjanjian-perjanjian dan tindak tanduk muslihat. Ia hanya boleh diselesaikan dengan peperangan dan perjuangan yang total. Inilah Sunatullah yang tidak berubah dan itulah undang-undang Allah yang ditegakkan di atasnya langit dan bumi, aqidah-aqidah dan agama-agama, dhamir dan hati. Itulah undang-undang tercatat dalam kitab Allah sejak hari Allah mencipta langit dan bumi.

 

Penyelesaian konflik di antara kita dengan kaum Musyrikin hanya dengan Jihad dan Peperangan yang total ke atas mereka, bukan melalui perundingan, kompromi, toleransi, kerja sama dan kesepakatan dan perjanjian di bawah dan melalui proses politik demokrasi, kerana konflik di antara kita dengan mereka adalah satu konflik yang lahir daripada jurang perbezaan di antara dua kem (camp) yang sangat jauh jaraknya. Cara Islam dalam menyelesaikan konflik di antara kita dengan orang-orang musyrikin Cina dan India serta kaum-kaum kafir Bumiputra yang lain di Malaysia, juga termasuk dan terutama sekali kerajaan demokrasi Malaysia kita yang syirik dan kufur ini, hanyalah melalui Jihad dan pelancaran perang yang total ke atas mereka sehinggalah mereka itu kesemuanya kalah dan tunduk kepada kita, dan tidak ada cara yang lain lagi daripada ini. Cara ini adalah panduan, petunjuk dan hidayat daripada Allah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana dan Maha Sempurna yang disampaikan kepada kita melalui WAHYU yang akan berakhir dengan keagungan dan kemuliaan kepada kita. Saiyyid Qutb menegaskan bahawa “inilah Sunnatullah dan undang-undang Allah”. Cara yang lain daripada cara ini adalah cara yang bersumberkan pemikiran manusia yang lemah dan pincang yang hanya akan mendatangkan kesudahan yang buruk dan hina kepada kita. Kompromi dan perpaduan berbagai bangsa di atas konsep bangsa Malaysia adalah kesyirikan dan kekufuran kerana konsep dan strategi seperti ini adalah satu pengabdian manusia kepada sesama manusia yang menafikan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

Seperti mana yang telah disentuhkan awal tadi, menentang kaum musyrikin juga terangkum ke dalam pengertian memerangi kerajaan demokrasi Malaysia yang syirik dan kufur ini. Justeru kita terpaksa menghadapi dua kem musuh yang besar dalam masa yang sama dalam perjuangan Islam kita di Malaysia ini – kem kaum-kaum musyrikin Cina, India dan bumiputra Sabah dan Sarawak yang kafir dan kem kerajaan kufur demokrasi. Kedua-dua kem ini adalah kem yang satu dan sama, iaitu kem yang mengabdikan manusia kepada sesama manusia dan yang menolak pengabdian manusia kepada Allah sahaja, dan mereka pasti akan bersatu, malah mereka sentiasa bersatu sesama mereka untuk memusuhi dan memerangi kem Islam yang mempertahankan konsep pengabdian manusia kepada Allah sahaja. Ini adalah satu sifat dan gejala yang semula jadi yang berlaku di antara dua kem yang sama sekali berbeza dan bertentangan di antara satu dengan yang lain yang perlu difahami dan disedari oleh setiap penganut agama Allah. Perjuangan Islam di Malaysia terpaksa memikul bebanan tambahan yang amat berat kerana ia terpaksa menghadapi dua barisan perang (two war fronts) dengan serentak – permusuhan dan penentangan daripada kerajaan demokrasi yang disokong oleh umat Islam sendiri, dan permusuhan dan penentangan daripada musuh-musuh Islam yang terdiri daripada orang-orang kafir Cina dan India serta kaum Bumiputra daripada Sabah dan Sarawak.

Dalam pada itu, negara-negara jiran kufur Singapura, Thailand dan Filipina, akan terpanggil untuk menentang kebangkitan fundamentalis Islam Malaysia, yang akan dibantu dan disertai oleh negara-negara Kristian Amerika, Australia, New Zeland, Kanada dan Britain untuk membantu dan menyelamatkan kaum-kaum kafir Cina dan India di Malaysia ini. Negara-negara jiran kafir ini juga mempunyai motif-motif yang strategis untuk membantu dan menyelamatkan kerajaan demokrasi Malaysia pimpinan umat Islam kita ini daripada diancam, diperangi dan dihancurkan oleh kebangkitan Islam yang berbentuk radikal dan fundamentalis ini. Kejayaan fundamentalis Islam di Malaysia akan menggalak dan menyuburkan kebangkitan fundamentalis Islam di Thailand dan di Filipina, malah juga di Indonesia. Justeru, kerajaan-kerajaan Singapura, Thailand, Filipina dan Indonesia akan bersatu tenaga dalam membenteraskan kebangkitan fundamentalis Islam di Malaysia. Ini adalah sesuatu yang logis dan semula jadi kerana kerajaan-kerajaan kufur ini, pertama-tama sekali, mereka kesemuanya berhasrat untuk menyelamatkan diri mereka sendiri daripada kehancuran akibat ancaman-ancaman ini; dan kedua, mereka sememangnya memusuhi dan membenci Islam mengikut fitrah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Dalam pada itu, pembabitan Amerika dan Britain bermakna pembabitan NATO dan PBB. Senario seperti ini akan pasti terjadi kerana matlamat dan fitrah kufur ialah untuk menghancurkan Islam seperti mana yang diperingati kepada kita oleh Allah swt sendiri (2: 120, 217) – ke arah merealisasikan teori ini kesemua pihak kafir kini sudahpun memeteraikan berbagai-bagai perjanjian pertahanan di antara sesama mereka.

Singapura mempunyai komitmen untuk membantu orang-orang Cina di Malaysia kerana sentimen keCinaannya, dan ia mempunyai komitmen untuk memerangi kebangkitan Islam dan potensi kekuasaan Islam di Malaysia ini kerana sentiman kekufurannya, dan lebih-lebih lagi kerana ia yakin akan dibantu oleh kuasa-kuasa besar Kristian Amerika, Britain, Kanada dan Australia. Sementara Filipina dan Thailand akan turut memerangi kebangkitan Islam di Malaysia kerana mereka juga sedang digugat oleh ancaman kebangkitan-kebangkitan Islam di dalam negara mereka sendiri. Dan khusus bagi Filipina, pembabitannya dalam memerangi kebangkitan Islam di Malaysia adalah dipengaruhi oleh tuntutannya ke atas Sabah dan ia mungkin melihat faktor kebangkitan Islam ini sebagai satu peluang strategis yang baru yang terbuka kepada mereka untuk memperbaharui tuntutan mereka ini.

Senario yang kita gambarkan seperti ini, menjelaskan bahawa kebangkitan fundamentalis Islam di Malaysia ini bukanlah satu fenomena yang terasing dan hanya terhad setakat Malaysia serta yang dianggap sebagai sesuatu yang berbentuk dalaman (domestic affair) sahaja, tetapi ternyata bahawa ianya adalah satu fenomena yang berbentuk global dan universal dengan ciri-ciri ancaman, penentangan dan peperangan terhadap kebangkitan Islam yang kecil daripada Malaysia ini daripada kuasa-kuasa utama kufur di dunia. Inilah satu sifat dan kecirian Islam yang wujud sejak hari kelahiran dan pertumbuhannya di Semenanjung Tanah Arab dahulu itu lagi. Peperangan Tabuk adalah satu manifestasi sifat dan kecirian Islam yang berbentuk global dan universal kerana Islam terpaksa menghadapi ancaman kekuasaan Rom sejak zaman kelahiran dan awal pertumbuhannya lagi. Kebangkitan Islam di Malaysia bukan sahaja akan ditentang dan dimusuhi oleh kerajaan demokrasi Malaysia, tetapi ianya akan ditentang dan dimusuhi oleh Amerika, NATO, PBB dan seluruh kekuatan kufur di dunia! Ini adalah satu realiti yang perlu difahami oleh setiap pejuang Islam. Dengan sebab inilah Allah telah memerintahkan kita supaya memerangi kaum musyrikin kesemua sekali kerana mereka itu akan bersatu di antara mereka kesemua sekali dalam memerangi dan menghancurkan kita kesemua sekali.

 

 

 1. 5.  PERANG OFENSIF UNTUK MEMERANGI AHLIL KITAB

 

Sebagai mana Allah telah memerintahkan kita supaya memerangi kaum musyrikin kesemua sekali kerana jurang perbezaan aqidah yang sangat jauh di antara kita dengan mereka, dan umumnya kerana mereka memusuhi Islam kerana mereka melakukan pencerobohan terhadap hak-hak asasi manusia akibat daripada mereka mengabdikan manusia kepada sesama manusia, Allah juga memerintahkan kita supaya memerangi ahlil kitab di atas rasionaliti dan asas yang sama.

 

Firman Allah: at-Taubah 29,

Perangilah orang-orang yang tidak beriman, mereka tiada mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar, (iaitu) diantara ahli-ahli kitab, kecuali jika mereka membayar jizyah dengan tangannya sendiri sedang mereka orang yang tunduk..

 

Kita diperintahkan supaya berperang dengan ahlil kitab kerana mereka ini sedang memusuhi dan mencerobohi kita. Mereka dianggap sebagai memusuhi dan mencerobohi kita kerana melakukan perkara-perkara berikut:

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Penjelasan al-Quran telah menggariskan sifat-sifat yang berikut:

 

Pertama : mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak kepada hari kiamat.

Kedua : mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya.

Ketiga : mereka tidak berpegang dengan agama yang benar.

 

Kemudian dijelaskan dalam ayat-ayat selanjutnya bagaimana mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, dan bagaimana mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan bagaimana mereka tidak berpegang kepada agama yang benar. Smeuanya itu disebabkan kerana :

Pertama : Kaum Yahudi berkata : Uzair itu putra Allah dan kerana orang-orang Kristian berkata : al-Masih itu putra Allah dan tanggapan ini adalah sama dengan tanggapan orang-orang kafir daripada golongan paganis (watani) sebelum mereka. Oleh sebab itu mereka dikira sama dengan golongan ini dalam tanggapan ini di mana penganutnya tidak dianggapkan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat (kami akan jelaskan dengan tepat bagaimana mereka dikatakan tidak beriman kepada hari akhirat).

Kedua : mereka jadikan ulama-ulama dan paderi-paderi mereka dan al-Masih putra Mariam selaku Tuhan-tuhan lain daripada Allah, dan perbuatan ini adalah bertentangan dengan agama yang benar yang menumpukan seluruh ketaatan itu kepada Allah Yang Maha Esa tanpa sekutu-sekutu yang lain. Perbuatan telah menjadikan mereka kaum musyrikin yang tidak berpegang dengan agama yang benar.

Ketiga : Mereka mahu memadamkan nur agama Allah dengan mulut mereka. Ini bererti mereka menentang agama Allah, sedangkan orang-orang yang benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat dan berpegang dengan agama yang benar tidak akan menentang Allah.

Keempat : adanya sebilangan besar ulama-ulama dan paderi-paderi mereka yang makan harta orang ramai dengan jalan yang tidak sebenar. Ini bererti mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya (samaada Rasul yang dimaksudkan di sisi Rasul mereka atau nabi Muhammad saw).

 

Persoalan yang relevan yang sewajarnya kita kemukakan berhubungan dengan perintah ini untuk perbincangan selanjutnya ialah adakah perintah ini hanya terkhusus kepada ahlil kitab sahaja atau ianya meliputi perintah terhadap golongan-golongan yang lain yang juga terlibat dengan gejala tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tidak berpegang dengan agama yang benar. Sebagai mana ayat-ayat yang menyatakan bahawa orang-orang yang tidak menjalankan hukum Allah itu adalah kafir, zalim dan fasik (5:44,45,47) yang ditujukan kepada kaum Yahudi itu adalah bersifat umum dan oleh itu terpakai untuk kita umat Islam sekarang ini, ayat ini (9:29) juga berbentuk umum dan turut ditujukan juga kepada kita umat Islam sekelian yang menyeleweng daripada jalan yang benar.

Kerajaan demokrasi Malaysia adalah sebuah kerajaan yang menceroboh, mengancam, menzalimi, menindas dan merosak manusia; pertama sekali kerana ia menyerahkan hak-hak Uluhiyah dan Rububiyah milik Allah kepada manusia yang bererti bahawa ia tidak beriman kepada Allah; kedua; ia tidak mengharamkan undang-undang parlimen ciptaan manusia yang bererti bahawa ia tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya; ketiga, ia berpegang dengan agama demokrasi di samping berpegang dengan agama Allah yang bererti bahawa ia tidak berpegang dengan agama yang benar. Kerajaan demokrasi Malaysia mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri yang sama dengan ahlil kitab dalam memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Sebagai mana ahlil kitab itu adalah diperintahkan untuk diperangi kerana mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak berpegang dengan agama yang benar, Allah memerintahkan kita supaya melancarkan Jihad dan Perang terhadap kerajaan demokrasi Malaysia ini di atas rasionaliti-rasionaliti dan dasar-dasar yang sama seperti mana pengertiannya yang terkandung di dalam ayat di atas ini.

 

 

 1. 6.     PERANG OFENSIF UNTUK MENEGAKKAN KEBENARAN DAN MENGHAPUSKAN KEBATILAN

 

Perang Badar adalah peperangan Aqidah. Umat Islam pada masa itu bercadang untuk berperang kerana harta rampasan, namun Allah swt telah menukarkannya serta mentakdirkannya kepada peperangan Aqidah. Allah memerintahkan kita supaya berperang kerana Aqidah, iaitu untuk menegakkan Aqidah Islam dan untuk menghapuskan aqidah yang batil, dan contoh tauladan peperangan Badar itu adalah sesuatu yang berbentuk peraturan umum dan berkekalan untuk kita pada masa ini dan untuk umat Islam pada masa-masa akan datang.

 

Firman Allah : al-Anfal 7,8

Dan (kenangilah) ketika Allah menjanjikan kamu bahawa salah satu daripada angkatan (Quraisy yang dihadapi kamu itu) akan dimenangi kamu, dan kamu mengingini agar angkatan Qafilah (Quraisy) yang tidak bersenjata dan dimenangi kamu. Sedangkan Allah berkehendak (supaya kamu berperang dengan angkatan Quraisy yang bersenjata) untuk menegakkan kebenaran dengan kalimat-kalimatnya dan menghapuskan orang-orang kafir hingga saki baki mereka yang akhir.

Kerana Allah hendak menegakkan yang benar dan menghapuskan yang batil walaupun tidak disukai oleh orang-orang yang melakukan dosa.

 

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran):

Maksudnya, Allah – dengan limpah kurnia-Nya – berkehendak agar mereka menghadapi peperangan bukannya harta rampasan. Allah menghendaki mereka melancarkan peperangan di antara yang Hak dan yang Batil untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan. Allah hendak membenteraskan orang-orang kafir hingga ke saki baki mereka yang akhir, dibunuh mana yang boleh dibunuh dan ditawan mana yang boleh ditawan, hingga keangkuhan mereka dapat ditundukkan dan kekuatan mereka dapat dileburkan, hingga bendera Islam dan Kalimatullah dikibar tinggi dan hingga Allah memungkinkan kelompok Muslimin hidup dengan sisten Rabbani dan bergerak maju dengannya untuk menegakkan Uluhiyah Allah di bumi dan menghancurkan kemaharajalelaan para Taghut. Allah hendak mengurniakan kedudukan yang teguh ini kepada mereka berlandaskan pencapaian dan perjuangan mereka yang wajar bukannya dikurniakan kepada mereka secara serampangan sahaja, kerana Allah Maha Suci daripada tindakan-tindakan secara serampangan. Allah mahu kurniakan kedudukan yang teguh itu melalui usaha dan Jihad mereka, melalui pengorbanan-pengorbanan dan pengalaman-pengalaman yang pahit di alam realiti dan di medan pertempuran.

Ya, Allah menghendaki agar kelompok Muslimin menjadi satu umat dan sebuah negara yang mempunyai kekuatan dan kedaulatan. Allah mahu kelompok Muslimin membandingkan kekuatan mereka yang sebenar dengan kekuatan musuh mereka dan melebihkan kekuatan mereka yang kecil di atas kekuatan musuh mereka yang besar. Allah mahu kelompok Muslim menginsafi bahawa kemenangan itu bukan dengan kekuatan bilangan dan kekuatan senjata, bukan dengan kekuatan harta dan kuda dan seterusnya bukan dengan kekuatan bekalan dan persediaan yang cukup, malah kemenangan itu dicapai dengan kekuatan hubungan hati yang kukuh dengan kekuatan Allah yang tidak dapat ditentang oleh kekuatan manusia. Dan semuanya ini harus terbit daripada pengalaman yang benar di alam kenyataan bukannya terbit daripada tanggapan dan kepercayaan hati semata-mata agar kelompok Muslimin memperolehi bekalan daripada pengalaman yang hakiki itu untuk menghadapai seluruh masa depan mereka, dan agar mereka yakin bahawa mereka di setiap masa dan tempat memiliki kekuatan untuk menumpaskan musuh mereka, walaupun sekecil mana bilangan mereka dan sebanyak mana bilangan musuh mereka walaupun selemah mana kelengkapan material mereka dan sekuat mana persiapan dan peralatan para musuh mereka. Hakikat ini tidak tersemat di dalam hati seteguh ia tersemat melalui peperangan muktamad di antara kekuatan keimanan dan kekuatan kezaliman.

Di sini pemerhati dapat melihat pada hari ini dan selepas hari ini betapa jauhnya jarak perbezaan di antara kehendak yang dirancangkan oleh kelopok Muslimin untuk diri mereka dengan kehendak yang baik yang dikehendaki Allah untuk mereka, di antara apa yang difikir baik oleh mereka dengan apa yang ditetapkan Allah untuk mereka. Disamping melihat jurang perbezaan yang amat jauh, pemerhati itu juga dapat mengetahui betapa banyaknya kesilapan manusia ketika mereka berfikir bahwa mereka mampu memilih untuk diri mereka sesuatu yang lebih baik daipada apa yang dipilih Allah untuk mereka, dan ketika mereka merasa akan mendapat bahaya daripada kehehndak keputusan Allah yang mungkin mendedahkan mereka kepada ancaman bencana dan gangguan yang menyakiti meraka, sedangkan di sebalik kehendak keputusan Allah tersembunyi kebaikan-kebaikan yang tidak terlintas di dalam hati dam imaginasi mereka.

Di mana letaknya titik perbandingan di antara kehendak-kehendak yang dirancangkan oleh kelompok Muslimin untuk kebaikan dan kepentingan mereka dengan kehendak-kehendak yang baik yang diaturkan Allah untuk mereka? Seandainya kehendak mereka untuk menawan angkatan qafilah perdagangan Quraisy yang tidak bersenjata itu tercapai, maka yang berlaku ialah kisah harta rampasan, iaitu kisah satu kumpulan manusia yang berjaya menyerang angkatan qafilah perdagangan dan mengambil harta benda yang dibawa olehnya. Tetapi peperangan Badar yang dikehendaki Allah itu telah berlalu di dalam sejarah sebagai sebuah kisah perjuangan Aqidah, kisah kemenangan muktamad yang memisahkan di antara yang hak dengan yang batil, kisah kemenangan agama yang benar yang telah berjaya menumpaskan musuh-musuhnya yang lengkap dengan kekuatan senjata dan bekalan yang diperlukan, sedangkan pihak agama yang benar hanya mempunyai bilangan pejuang yang kecil dan bekalan dan kenderaan yang tidak mencukupi, kisah kemenangan hati manusia yang berhubung dengan Allah dan mengatasi kelemahan diri malah kisah kemenangan segelintir hati manusia dan di antaranya terdapat segolongan orang yang tidak bersetuju berperang, tetapi dengan saki baki kumpulan yang tabah yang tidak tunduk kepada realiti material, yang penuh yakin kepada hakikat kekuatan yang sebenar dan kesahihan pertimbangan, merek telah berjaya menguasai diri mereka dan orang-orang yang berada di situ, lalu mereka mengharungi peperangan itu walaupun neraca imbangan kekuatan lebih berat di pihak musuh. Tetapi dengan kekuatan keyakinan, mereka telah berjaya mencapai kemenangan yang gemilang.

Sebenarnya peperangan Badar dengan segala latar belakangnya ini akan terus menjadi contoh di dalam sejarah manusia. Ia adalah satu peperangan yang menjelaskan undang-undang kemenangan dan kekalahan. Ia mendedahkan punca-punca kemenangan dan punca-punca kekalahan. Ia menerangkan sebab-sebabnya yang hakiki bukan sebab-sebab lahir yang bersifat fizikal. Ia merupakan sebuah kitab terbuka yang dapat dibaca oleh generasi-generasi daripada semua zaman dan tempat, di mana gambaran pengertian dan hakikat peperangan itu tetap tidak berubah. Peperangan Badar merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah dan salah satu undang-undang Allah yang berlaku pada makhluk-Nya selama wujudnya langit dan bumi. Kelompok Muslimin yang berjuang pada hari itu untuk menegakkan kembali sistem hidup Islamiyah di muka bumi setelah dunia didominasikan oleh sistem hidup Jahiliyah, adalah amat wajar berhenti lama-lama di hadapan peperangan Badar untuk merenungi nilai-nilainya yang muktamad yang telah ditunjukkan olehnya dan meneliti dimensi-dimensinya yang agung, di mana ia mendedahkan jarak perbezaan di antara kehendak-kehendak yang difikir oleh manusia untuk kepentingan mereka dengan kehendak-kehendak yang baik yang ditetapkan Allah untuk mereka.  

 

 

 

 

 

Firman Allah : al-Anfal 7,8

Dan (kenangilah) ketika Allah menjanjikan kamu bahawa salah satu daripada angkatan (Quraisy yang dihadapi kamu itu) akan dimenangi kamu, dan kamu mengingini agar angkatan Qafilah (Quraisy) yang tidak bersenjata dan dimenangi kamu. Sedangkan Allah berkehendak (supaya kamu berperang dengan angkatan Quraisy yang bersenjata) untuk menegakkan kebenaran dengan kalimat-kalimatnya dan menghapuskan orang-orang kafir hingga saki baki mereka yang akhir.

Kerana Allah hendak menegakkan yang benar dan menghapuskan yang batil walaupun tidak disukai oleh orang-orang yang melakukan dosa.

 

Kelompok Muslimin yang berjuang pada hari ini untuk mengembalikan Islam di dalam dunia kehidupan manusia dan di alam realiti, mungkin pada hari ini belum lagi sampai dari segi harakat ketahap harakat kelompok Muslimin angkatan pertama pada hari peperangan Badar, tetapi ukuran-ukuran, nilai-nilai, garis-garis panduan umum peperangan Badar dengan latar belakang-latar belakangnya dan natijah-natijahnya serta ulasan-ulasan al-Quran mengenainya masih tetap menjadi pedoman yang dapat memimpin dan menentukan arah pendirian kelompok Muslimin dalam setiap fasa harakat perjuangannya, kerana ukuran-ukuran, nialai-nilai dan garis-garis panduan yang wujud dalalm peperangan Badar itu merupakan ukuran-ukuran, nilai-nilai dan garis –garis panduan yang umum dan tetap selama wujudnya langit dan bumi dan selama adanya kelompok Muslimih di muka bumi ini yang berjuang menentang Jahiliyah untuk mengembalikan kewujudan sistem hidup Islamiyah.

 

Saiyyid Quitb (Fizilalil Quran- al-Anfal) :

 

“Kerana Allah hendak menegakkan yang benar dan menghapuskan yang batil walaupun tidak disukai oleh orang-orang yang melakukan dosa.”

 

Kaum Muslimin telah keluar daripada Medinah untuk berperang, tetapi matlamat yang dikehendaki mereka ialah untuk menawan dan merampas qafilah perdagangan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufian, tetapi kehendak Allah berlainan daripada kehendak mereka . Allah menghendaki agar angkatan perdagangan Quraisy yang tidak bersenjata itu terlepas daripada kepungan mereka dan agar mereka bertempur dengan angkatan bersenjatat Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal supaya pertembungan itu benar-benar menjadi satu peperangan yang menumpahkan darah dan berkahir dengan tawanan-tawanan, bukan suatu gerakan menwan qafilah perdagangan dan mendapatkan harta rampasan dan bukan merupakan satu perjalanan berkelah yang selesa. Kemudian Allah menjelaskan tujuan-Nya Ia berbuat begitu :

 

“Kerana Allah hendak menegakkan yang benar dan menghapuskan yang batil walaupun tidak disukai oleh orang-orang yang melakukan dosa.”

 

Ayat ini bertujuan menjelaskan satu hakikat yang besar, iaitu kebenaran tidak akan tegak dan kebatilan tidak akan terhapus di dalam masyarakat manusia dengan semata-mata mengemukakan penjelasan secara teori tentang kebenaran dan kebatilan itu dan tidak pula dengan semata–semata iktiqad yang bercorak teori bahawa yang ini benar dan yang itu batil, malah kebenaran tidak akan tegak dan wujud di dalam realiti kehidupan manusia dan kebatilan tidak hapus dan hilang daripada dunia manusia kecuali dirobohkan kuasa kebatilan dan dibangunankan kuasa kebenaran, dan semuanya ini tidak akan berlaku kecuali tentera kebenaran menang dan tentera kebatilan kalah dan tumbang. Oleh sebab itu Islam merupakan satu sistem hidup yang haraki dan berpijak di bumi kenyataan bukan satu sistem hidup yang bercorak teori  untuk maksud ilmu pengetahuan dan perdebatan atau untuk maksud iktiqad yang negatif!

Kini kebenaran telah ditegakkan dan kebatilan telah dihapuskan dengan peperangan Badar, dan kemenangan yang praktikal ini telah mewujudkan furqan atau pemisahan di alam realiti di antara kebenaran dan kebatilan sebagai mana yang telah disebut di dalam firman Allah ketika menyatakan iradat-Nya disebalik peperangan itu dan di sebalik mengeluarkan Rasulullah saw daripada rumahnya dengan hikmat yang benar dan di sebalik terlepasnya angkatan qafilah perdagangan Quraisy yang tidak bersenjata dan bertembungnya dengan angkatan perang Quiraisy yang bersenjata.

Semuanya ini merupakan suatu furqan dl dalam sistem hidup Islam ini sendiri, iaitu satu furqan yang menjelasan tabiat dan hakikat sistem ini di dalam hati kaum Muslimin, suatu furqan yang kita sedari betapa perlunya pada hari ini apabila kita melihat kegoyahan yang melanda konsep-konsep agama ini di dalam hati orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai orang-orang Islam sehingga kegoyahan ini sampai kepada tanggapan-tanggapan setengah-setengah pendakwah yang menyeru manusia kepada agama ini.

 

Kebenaran tidak dapat ditegakkan dan kebatilan tidak dapat dihapuskan di bumi ini hanya dengan dakwah dan semata-mata dakwah, dan kedua-duanya ini tidak dapat dicapai melalui Program Islamisasi dan Islam Hadhari, tetapi kedua-keduanya ini akan hanya tercapai melalui segala gerakan dan tindakan yang sedar dan terancang untuk mengoperasikan Jihad dan Perang. Inilah pengajaran yang disampaikan Allah kepada kita umat Islam yang kini sedang dijajah dengan begitu lama dan ketara sekali oleh pemikiran Jahiliyah – bahawa kebenaran hendaklah ditegakkan dengan Jihad dan Perang, dan begitu juga kebatilan itu hendaklah dihapuskan dengan Jihad dan Perang, dan tidak melalui jalan demokrasi atau jalan-jalan yang selain daripada Jihad dan Perang! Melalui peristiwa peperangan Badar yang Agung itu Allah mengajarkan kita bahawa sesebuah kerajaan Islam tidak mungkin dapat ditegakkan di mana-mana bumi umat Islam ini hanyalah melalui dakwah dan semata-mata dakwah sahaja, tetapi ia hanya akan tercapai melalui Jihad dan Perang.

 

 

KEENGGANAN BERJIHAD

 

Setelah sampai di sini kita sudah dapat membuat kesimpulan mengenai kewujudan enam lagi Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF yang diperintahkan Allah ke atas kita untuk dilancarkan ke atas berbagai-bagai golongan manusia dengan dalil-dalil daripada ayat-ayat al-Quran yang jelas dan konkerit. Mengapakah masih lagi para ulama dan intelek Islam kita ini mendakwa bahawa Jihad dan Perang itu hanyalah dalam bentuknya yang defensif sahaja, iaitu berperang hanya setelah diperangi. Ini tiadalah yang lain melainkan kerana mereka itu adalah orang-orang yang sedang berada dalam kesesatan dan kerosakan yang amat jauh akibat daripada mereka belajar agama daripada kaum Ahlil Kitab, mereka itu adalah disesat dan dirosakkan oleh Ahlil Kitab dan mereka itu pula adalah orang-orang yang menyesat dan merosakkan kita dengan kerosakan dan kesesatan yang amat jauh kerana mereka menyebarkan segala ajaran mereka yang sesat dan rosak ini di kalangan kita!

 

Firman Allah: at-Taubah 38, 39

Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu jika dikatakan orang kepadamu: “Berperanglah kamu pada jalan Allah”, lalu kamu berlambat-lambat (duduk) ditanah? Adakah kamu suka dengan kehidupan didunia ini daripada akhirat? Maka tak adalah kesukaan hidup di dunia, diperbandingkan dengan akhirat, melainkan sedikit sekali.

Jika kamu tiada mahu berperang, nescaya Allah menyiksamu dengan azab yang pedih dan Dia akan menukar kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tiada melarat kepada Allah sedikit pun. Allah Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

 

Firman Allah: an-Nisa 77

Tidakkah engkau ketahui orang-orang yang dikatakan kepadanya: tahanlah kedua tanganmu (dari memerangi orang-orang kafir) dan dirikanlah sembahyang dan bayarkanlah zakat. Tatkala diperlukan peperangan atas mereka itu, tiba-tiba segolongan di antara mereka takut kepada manusia, seperti ketakutan kepada Allah, atau lebih sangat takut. Mereka itu berkata: Ya Tuhan kami, mengapakah Engkau perlukan peperangan di atas kami, mengapakah tidak Engkau undurkan (wafat) kami, hingga waktu yang dekat? Katakanlah: Kesenangan dunia cuma sedikit dan akhirat lebih baik bagi orang yang taqwa; sedang kamu tiada teraniaya sedikit pun.

 

Firman Allah: Sof 2, 3

Hai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah, kerana kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat.

 

Orang-orang yang tidak melaksanakan tanggungjawab dan perintah Allah untuk berjihad, adalah dimurkai, dibenci, dilaknati oleh Allah swt dan akan diseksa di akhirat nanti. Di sinilah terletaknya kekuatan Islam – berjihad itu adalah satu perintah daripada Allah yang Maha Tinggi, sedangkan mengabaikan Jihad itu adalah satu pengingkaran dan kederhakaan yang besar terhadap Allah!

 

 

 

 

 

 

 

 

HIZBU AT-TAHRIR

 

Hizbu at-Tahrir mendakwakan bahawa tidak ada REVOLUSI dalam bentuk perang dalam Islam terhadap sesebuah kerajaan manusia seperti kerajaan demokrasi Malaysia yang syirik dan kufur ini di atas beberapa sebab :

 

 1. Jihad, Perang dan Revolusi bukan tanggungjawab individu atau sesuatu golongan, tetapi tanggungjawab sesebuah kerajaan Islam;
 2. Tidak wujud Jihad dan Perang dalam bentuk yang OFENSIF, kesemua perang dalam Islam adalah Jihad dan Perang yang DEFENSIF sahaja;
 3. Taat dan patuh kepada Sunnah Rasulullah saw, iaitu kita tidak memerangi sesebuah kerajaan Jahiliyah pada zaman Jahiliyah seperti mana kerajaan demokrasi Malaysia kita ini memandangkan Rasulullah saw tidak memerangi kaum Quraisy Mekah pada zaman Jahiliyah Mekah, Baginda hanya berperang setelah wujudnya sebuah kerajaan Islam di Medinah. 

 

Tanggungjawab untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi adalah tanggungjawab individu :

 

Firman Allah : an-Nisa 84

Oleh itu berperanglah kerana sabilullah. Engkau tidak ditaklifkan selain daripada kewajipanmu sendiri sahaja dan berilah perangsang kepada orang-orang yang beriman semoga Allah menahan bahaya serangan orang-orang kafir itu dan Allah amatlah besar kekuatan-Nya dan amatlah berat penyiksaan-Nya.

 

Jihad, Perang dan Revolusi adalah tanggungjawab individu, dan justeru sekumpulan individu Islam walaupun tanpa kewujudan sesebuah kerajaan Islam itu adalah dipertanggungjawabkan untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas sesuatu kerajaan manusia yang syirik dan kufur. Ini bererti wujudnya REVOLUSI dalam Islam. Ayat ini diturunkan di Medinah, tetapi ianya adalah ayat yang KEKAL, UMUM dan MUKTAMAD yang boleh dimaksud dan ditujukan untuk kesemua umat Islam dan untuk kesemua masa dan zaman, termasuklah zaman Jahiliyah demokrasi sekarang ini di Malaysia kita ini.

Perintah Allah untuk berperang di zaman Medinah adalah berbentuk UMUM, FINAL dan MUKTAMAD yang dimaksudkan untuk dilancarkan pada kesemua zaman dan masa, dan untuk seluruh individu dan kumpulan, serta untuk seluruh kerajaan Islam.

Solat, puasa, zakat, haji dan seluruh syariat Islam belum lagi wujud pada zaman Jahiliyah Mekah, sehubungan dengan ini, kita ingin bertanya HIZBU AT-TAHRIR, apakah semua ibadat ritual seperti ini belum lagi wajib ke atas kita sekarang ini kerana kita masih berada dalam era Jahiliyah di bawah kerajaan Jahiliyah? Kesemua ibadat ini dan seluruh syariat Islam adalah wajib ke atas kita pada masa kita ini dan justeru, Jihad, Perang dan Revolusi adalah wajib ke atas kita kerana segala perintahnya adalah berbentuk UMUM, FINAL dan MUKTAMAD yang tidak terbatas kepada sesuatu masa dan zaman sahaja tetapi ianya adalah diperintahkan ke atas kita untuk kesemua era dan zaman.

 

Firman Allah : al-Hajj 40

Sekiranya Allah tidak menjatuhkan segolongan manusia dengan segolongan yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja, dan sinagog-sinagog dan juga masjid-masjid yang sentiasa disebut nama Allah dengan banyak padanya.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran- al-Hajj 40) :

Semua rumah-rumah ibadat akan terancam kepada perobohan walaupun rumah-rumah itu merupakan rumah-rumah suci yang didirikan khusus untuk beribadat kepada Allah, kerana ia mengikut  pandangan kebatilan, alasan bahawa rumah-rumah itu banyak disebutkan nama Allah tidak dapat menolaknya daripada perobohan dan tiada yang dapat melindungkan keselamatan rumah-rumah suci itu melainkan (sunnatullah) yang menolak setengah pencerobohan manusia dengan penentangan daripada setengah manusia yang lain, iaitu penolakan dan pertahanan yang dilakukan oleh pembela-pembela aqidah terhadap musuh-musuh mereka yang mencabul kehormatan rumah-rumah suci dan para penghuninya. Kebatilan selalu bersikap sewenang-wenang. Ia tidak berhenti-henti mencabul dan menceroboh kecuali ia ditentang dan dilawan dengan kekuatan yang sama. Kebenaran itu tidak cukup dengan  kebenarannya sahaja untuk melawan pencerobohan kebatilan, malah ia harus mempunyai kekuatan yang dapat melindung dan mempertahankan keselamatannya.     

 

 

Ayat ini memerintahkan kita supaya kita menyerang musuh-musuh kita sebelum kita ini diserang, diperangi dan dizalimi oleh mereka itu. Ini adalah perang dalam bentuk yang OFENSIF. Islam menyerang dan menakluki Farsi dalam perang al-Qadisyiah sedangkan Farsi tidak menyerang Islam atau mengancam dan mengganggu Islam. Ayat-ayat ini berbentuk UMUM, FINAL dan MUKTAMAD, iaitu ianya tidaklah terhad kepada sesutau masa dan zaman yang tertentu sahaja, malah ianya adalah untuk kesemuanya zaman dan era termasuklah dalam era Jahiliyah.

 

Firman Allah: al-Baqarah 193

Dan berperanglah sehingga tiada lagi fitnah (penindasan) dan jadilah agama untuk Allah.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran- al-Baqarah) :

Dasar agung yang disyariatkan oleh Islam di dalam ayat-ayat pertama al-Quran yang diturun mengenai peperangan ini masih lagi berkuat kuasa, dan Aqidah Islam juga masih terus menghadapi orang-orang yang mencerobohinya dan mencerobohi pemeluk-pemeluknya dengan berbagai-bagai cara, dan penindasan dan tindakan-tindakan kejam juga masih terus menimpa orang-orang yang beriman dalam bentuk individu, kelompok-kelompok dan umat-umat seluruhnya pada sesetengah waktu. Dan setiap mereka yang menghadapi penindasan terhadap agamanya dalam apa-apa bentuk sekalipun adalah diwajibkan bangkit melawan dan berperang, dan menegakkan dasar agung yang disyariatkan oeh Islam itu. Oleh sebab itu kelahiran dasar ini merupakan hari lahir yang baru bagi umat manusia.

 

Ini adalah ayat yang berbentuk UMUM, FINAL dan MUKTAMAD yang tidak terhad dan terikat kepada mana-mana era dan zaman asalkan ianya adalah revolusi dan peperangan oleh sekumpulan umat Islam untuk meruntuh dan menghancurkan kerajaan manusia yang syirik dan kufur. Kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah satu “fitnah”, iaitu penindasan kerana ia menjalankan segala peraturan dan undang-undang manusia, dan selama mana ianya adalah berbentuk sebagai satu “fitnah”, selama itulah Allah memerintahkan setiap individu dan setiap kumpulan umat Islam yang tidak disyaratkan untuk wujud sebagai seorang warga di bawah sesebuah kerajaan Islam, supaya mereka melancarkan Jihad , Perang dan Revolusi ke atasnya (kerajaan Malaysia), dan pelancaran Jihad, Perang dan Revolusi seperti ini adalah dalam bentuknya yang OFENSIF, iaitu menyerang sebelum diserang oleh musuh-musuh Islam.

 

Firman Allah :  Al-Maidah 21

Wahai kaumku! Masuklah ke tanah suci (Palestin) yang telah diperintah oleh Allah untuk kamu (memasukinya); dan jangan kamu berbalik undur ke belakang, ( kalau kamu undur) maka kamu kelak akan menjadi orang-orang yang rugi..

 

Nabi Musa as memerintahkan kaumnya supaya mereka menyerang dan memerangi negeri Palestin yang pada masa itu sedang berada di bawah kekuasaan orang-orang kafir padahal mereka itu (kaum Nabi Musa as) kesemuanya adalah kaum pelarian daripada Mesir yang belum lagi berada di bawah satu kerajaan Islam.

 

Firman Allah :al-Baqarah 251

Sekiranya Allah tidak menahan segolongan manusia dengan segolongan yang lain nescaya rosak binasalah bumi ini.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran- al-Baqarah) :

Di sini Allah SWT menguat kuasakan perintah-Nya, melaksanakan takdir-Nya dan meletakkan kalimah kebenaran, kebajikan dan kebaikan sebagai kalimah yang tertinggi, iaitu Allah SWT meletakkan hasil pertarungan, pertandingan dan perjuangan itu di tangan kekuatan yang baik dan membina, iaitu pertarungan yang merangsangkan sesuatu yang paling luhur dan mulia yang ada pada kekuatan ini dan menyampaikan kekuatan ini kesetinggi-tinggi darjah kesempurnaan yang telah ditetapkan kepada-Nya dalam hidup ini.

Oleh sebab itulah kumpulan kecil yang beriman dan percaya kepada Allah SWT itu mendapat kemenangan pada akhir perjuangan mereka. Ini ialah kerana mereka melambangkan iradat Allah SWT yang tetinggi yang mahu menolak kerosakan daripada bumi dan menegakkan kebaikan dalam kehidupan manusia. Mereka mendapat kemenangan kerana mereka melambangkan matlamat Ilahi yang tertinggi yang wajar mendapat kemenangan.”

 

Pada mulanya kaum Muslimin telah di halau keluar dengan kekerasan dan perang daripada negara asal mereka, iaitu Baitul Maqdis oleh kaum kafir, dan mereka terpaksa wujud dan hidup sebagai kaum pelarian di luar kota. Beberapa generasi kemudian setelah menjalani kehidupan sebagai kaum pelarian, Nabi Daud as telah dilantik sebagai ketua satu angkatan revolusi Islam yang menyerang dan menakluki kembali kota Baitul Maqdis daripada kekuasaan Jalut dan orang-orang kafir, dan selepas itu Baginda dilantik sebagai Raja yang baru. Ini adalah peristiwa Revolusi Islam yang amat gemilang dalam sejarah umat Islam yang turut dimuatkan di dalam al-Quran sebagai satu pengajaran dan contoh tauladan untuk kita ikuti dan ke arah tujuan ini agar kita melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi pada setiap zaman di bumi kita ini.

 

Firman Allah :al-Anfal 60

Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan daripada pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh  yang lain daripada mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Dan apa yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiayai.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran al-Anfal 60):

Islam harus mempunyai kekuatan yang membolehkannya bertindak di bumi untuk membebaskan manusia.

Islam bukannya satu sistem teologi yang dapat direalisasikan sebaik sahaja ia tersemat di dalam hati sebagai akidah dan sebaik sahaja ia ditegakkan sebagai satu peraturan syiar-syiar ibadat dan selepas itu berakhirlah tugasnya, malah Islam adalah satu sistem hidup yang praktikal dan realislistik yang menghadapi berbagai-begai sistem hidup yang lain, yang ditegakkan ke atasnya berbagai-bagai kuasa yang lain dan di belakangnya disokong oleh kekuatan-kekuatan material. Oleh sebab itu Islam tidak mempunyai jalan keluar yang lain untuk menegakkan sistem Rabbani – dari bertindak menghancurkan kekuatan-kekuatan material itu disamping menghancurkan kuasa-kuasa yang melaksanakan sistem-sistem hidup itu dan menentang sistem hidup Rabbani.

Itulah batas keupayaan yang maksima di mana kaum Muslimin tidak boleh cuai dari menyediakan segala punca kekuatan yang mampu diadakan mereka.

Tujuannya ialah untuk menimbulkan perasaan takut di dalam hati musuh-musuh Allah yang sekali gus merupakan musuh-musuh kaum Muslimin di dunia ini, iaitu musuh-musuh yang jelas yang diketahui oleh kaum muslimin dan musuh-musuh yang berada dibelakang yang tidak diketahui mereka atau musuh-musuh yang tidak menunjukkan perseturuan secara terang-terangan terhadap mereka, sedangkan Allah mengetahui rahsia-rahsia dan hakikat-hakikat mereka. Kumpulan musuh-musuh ini akan merasa gentar terhadap kekuatan Islam walaupun kekuatan itu belum lagi menghentam mereka. Kaum muslimin diperintah supaya menjadikan kuat dan supaya mereka mengumpulkan segala punca kekuatan yang mampu dikumpulkan mereka agar mereka ditakuti dan digeruni di muka bumi ini, dan agar kalimatullah terletak ditempat yang paling tinggi, dan agar seluruh ketaatan (agama) tertentu kepada Allah sahaja.

 

Ini adalah ayat Medinah yang berbentuk UMUM, KEKAL, FINAL dan MUKTAMAD yang dimaksudkan untuk kesemua zaman yang dipertanggungjawabkan ke atas setiap individu Muslim. Allah memerintahkan kita agar kita menyediakan segala kekuatan kewangan, teknologi dan ketenteraan untuk menakut, menggerun dan mengancam serta untuk menyerang dan memerangi dalam bentuknya yang OFENSIF terhadap orang-orang kafir yang memusuhi kita. Ayat ini menolak konsep NUSSRAH ciptaan Hizbu at-Tahrir yang hanya mengambil sikap berdiam diri sekadar menunggu pertolongan dan kekuatan daripada orang-orang Islam yang lain untuk berperang bagi pihak kita. Kemunculan umat Islam di Medinah yang membantu Rasulullah saw bukanlah golongan yang lain dan asing daripada Pergerakan Islam pimpinan Rasulullah saw yang satu dan sama di Mekah. Rasulullah saw sendiri tidak pernah bersabda bahawa metod perjuangan Islam adalah NUSSRAH, iaitu menunggu kemunculan golongan Islam yang lain untuk membantu dan berperang bagi pihak dan untuk kita, sebaliknya Baginda bersabda bahawa Baginda diutuskan untuk memerangi orang-orang kafir sehingga mereka itu mengucap dua kalimah syahadah, dan perintah Baginda seperi ini adalah dipertanggungjawabkan ke atas setiap individu umat Islam dan untuk kesemua masa dan zaman berkekalan.

Dalam memperkatakan mengenai metod Nussrah, kita ingin bertanya kepada puak Hizbu at-Tahrir mengenai perkara-perkara berikut :

 

 1. Mengenai golongan para pejuang Islam yang memberi Nussrah ini, kita ingin bertanya – siapakah golongan mereka ini, siapakah yang mewujudkan mereka ini, bagai mana mereka ini diwujudkan, apakah dasar-dasar dan metod perjuangan mereka, bagai manakah cara-cara perjuangan mereka yang membolehkan mereka untuk mengumpulkan segala kekuatan ketenteraan dan ekonomi sehingga mereka berkemampuan untuk melawan musuh-musuh kita sedangkan mereka ini kesemuanya adalah umat Islam daripada bumi dan negara Jahiliyah kita ini yang sama?

 

 1. Para pejuang Islam tidak dibolehkan untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi terhadap sesuatu kerajaan manusia yang syirik dan kufur – ini adalah satu hukum Islam yang sah dan “legitimate” mengikut pendapat Hizbu at-Tahrir. Dalam pada itu, kita dibolehkan oleh metod Nussrah ini untuk mendapat pertolongan daripada para pejuang Islam yang lain yang akan meruntuh dan menghapuskan kerajaan manusia yang syirik dan kufur ini dan yang akan merampas kuasa pemerintahan daripada kerajaan manusia ini melalui Jihad, Perang dan Revolusi. Apakah ini tidak bererti kewujudan percanggahan dan kontradiksi dalam metod Nussrah yang menjadi pegangan dan amalan puak Hizbu at-Tahrir?
 2. Metod Nussrah ini adalah metod perjuangan Islam yang betul sedangkan metod Jihad, Perang dan Revolusi yang diamalkan oleh para pejuang Islam yang memberi Nussrah kepada puak Hizbu at-Tahrir ini adalah metod yang tidak betul mengikut pegangan dan amalan puak Hizbu at-Tahrir  sendiri – mengapakah pula puak Hizbu at-Tahrir ini meminta atau mengharapkan golongan Islam yang tidak betul ini untuk membantu dan memberi pertolongan kepada mereka?
 3. Mengapakah Hizbu at-Tahrir (HT) tidak menyeru para pejuang Islam yang akan membantu mereka ini agar mereka ini (para pembantu) ikut cara mereka, iaitu cara Nussrah, kerana sememangnya mereka meyakini bahawa metod Nussrah ini adalah metod Islam yang betul sedangkan metod perjuangan para pembantu mereka ini adalah metod yang tidak betul kerana mereka itu berjuang melalui Jihad, Perang dan Revolusi ?
 4. Mengapakah Hizbu at-Tahrir membiarkan mereka ini, iaitu golongan yang memberi Nussrah ini, untuk kekal dalam keadaan mereka yang tidak betul seperti ini?
 5. Mengapakah Hizbu at-Tahrir menjadikan pertolongan daripada golongan yang tidak betul di sisi Allah swt ini sebagai sebahagian daripada metod perjuangan mereka yang dianggapkan oleh mereka sebagai metod yang sah dan benar di sisi Allah swt ?
 6. Apakah pihak Muslim yang memberi pertolongan dan bantuan ini sememangnya sudahpun sedar dan bersetuju sejak daripada awal-awal lagi bahawa peranan dan perjuangan mereka ini adalah semata-mata hanyalah untuk membantu dan menolong puak Hizbu at-Tahrir sahaja agar mereka ini dapat mengambil alih kuasa pemerintahan yang akan membolehkan mereka ini untuk menjalankan segala peraturan dan undang-undang Allah?
 7. Mengapakah pihak Muslim yang memberi pertolongan dan bantuan ini tidak mahu melantik orang-orang daripada kalangan mereka itu sendiri untuk berkuasa dan memerintah secara Islam di dalam Negara Islam yang diwujudkan oleh mereka ini, iaitu Negara Islam yang diwujudkan oleh mereka melalui perjuangan Jihad, Perang dan Revolusi, mengapakah mereka ini adalah begitu baik hati sekali sehingga sanggup untuk menyerahkan kuasa pemerintahan negara secara percuma kepada puak Hizbu at-Tahrir ini – apakah ada sesuatu keistimewaan yang dimiliki Hizbu at-Tahrir pada pandangan mereka?
 8. Tidakkah ini juga bererti bahawa metod Nussrah ini adalah metod yang tidak lengkap dan sempurna kerana ia memerlukan kepada kewujudan satu golongan yang lain yang ditugaskan khas untuk menyerang dan berperang bagi pihak dan untuk Hizbu at-Tahrir yang mengamalkan metod Nussrah ini?
 9. Apakah yang akan terjadi sekiranya para pejuang Islam yang akan memberi bantuan dan pertolongan kepada Hizbu at-Tahrir ini turut ikut cara dan metod perjuangan mereka, iaitu ikut cara dan metod Nussrah dengan meninggalkan metod perjuangan melalui Jihad, Perang dan Revolusi –  tidakkah ini bererti bahawa pihak Hizbu at-Tahrir ini tidak lagi boleh berharap untuk mendapatkan bantuan daripada mereka ini atau daripada sesiapapun lagi, dan tidakkah ini bererti bahawa puak Hizbu at-Tahrir ini sekali-kali tidak boleh berharap untuk menghapuskan musuh-musuh mereka ini nanti, tidakkah ini bererti bahawa puak Hizbu at-Tahrir tidak akan berkemungkinan untuk mencapai kejayaan dalam perjuangan mereka selagi mereka mengamalkan metod Nussrah dalam perjuangan mereka, dan tidakkah ini merupakan fakta-fakta yang konkerit yang membuktikan bahawa metod Nussrah ini adalah metod perjuangan yang sama sekali tidak “viable” dan pragmatik?
 10. Mengapakah pihak Hizbu at-Tahrir tidak ikut cara perjuangan para pejuang Islam yang memberi Nussrah ini kerana kemungkinan besar metod perjuangan mereka ini adalah metod Islam yang betul?

 

Amat banyak percanggahan dan kecelaruan dalam pemikiran Hizbu at-Tahrir yang tidak terhurai dengan jelas dan terang, dan jawapan kepada semua persoalan yang kita timbulkan di sini hanyalah satu sahaja, iaitu metod NUSSRAH ini adalah metod yang tahyul yang langsung tidak masuk akal, yang bertentangan dengan al-Quran, Sunnah dan Sirah kerana ianya adalah rekaan kaum Yahudi yang bertujuan untuk mengeliru dan membingungkan kita sahaja agar kita terpesong dan menyeleweng daripada jalan dan metod perjuangan Islam yang benar daripada Allah dan Rasul-Nya. Tidak wujud seorang pun daripada kalangan ulama kita yang muktabar, baik Salaf mahupun Khalaf, yang mengatakan bahawa Metod perjuangan Islam adalah NUSSRAH, sebaliknya mereka kesemuanya sepakat mengatakan bahawa Jihad, Perang dan Revolusi adalah metod Islam daripada Allah dan Rasul-Nya dengan dalil-dalil daripada ayat-ayat al-Quran dan Hadis-hadis  yang sahih serta yang kesemuanya ini adalah jelas dan terang.

 
Leave a comment

Posted by on August 14, 2011 in Uncategorized

 

KOMPLOT AGUNG YAHUDI

 

KOMPLOT AGUNG YAHUDI 

 

Oleh

 

 

Wan Solehah al-Halbani

 

 

 

Firman Allah : al-Imran 54

Dan mereka (kaum Yahudi ) telah merancangkan tipudaya dan Allah merancangkan balasan tipudaya itu dan Allah sebaik-baik perancang balas tipudaya.

KAUM Yahudi telah melakukan segala tipudaya dan komplot jahat mereka terhadap Rasulullah saw dan terhadap seluruh umat Islam di dunia di sepanjang zaman sehinggalah kepada zaman kita kini. Matlamat tipudaya dan komplot jahat mereka adalah untuk merosakkan agama Islam sehingga Islam dan umat Islam itu seluruhnya hilang lenyap daripada muka bumi ini. Inilah perjuangan mereka dan matlamat kewujudan mereka di bumi ini. Mereka tidak akan berjaya kerana Allah akan sentiasa mengatasi segala tipudaya dan komplot jahat mereka. Mereka itu adalah musuh-musuh Allah dan mereka sebenarnya melakukan segala tipudaya dan komplot jahat itu terhadap Allah sedangkan Allah Yang Maha Kuasa adalah sebaik-baik membuat tipudaya terhadap mereka. Segala usaha jahat mereka itu akan hanya berakhir dengan kesia-siaan sahaja kerana Allah akan tetap mengalah dan mengatasi mereka.  

Firman Allah : al-Maidah 82

Demi sesungguhnya engkau (Muhammad) akan dapati bahawa manusia yang paling ketat permusuhannya terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang  musyrikin.  

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Sebenarnya kaum Yahudi telah memusuhi Islam sejak detik pertama tertubuhnya kerajaan Islam di Madinah. Mereka telah merancangkan tipudaya-tipudaya yang jahat terhadap umat Islam sejak hari  pertama kaum Muslimin  berubah menjadi satu umat (yang berkuasa). Al-Quranul Karim membuat berbagai-bagai penjelasan dan singgungan tentang perseteruan dan tipudaya-tipudaya jahat kaum Yahudi yang cukup untuk menggambarkan betapa pahitnya tentangan dan permusuhan yang dilancarkan mereka ke atas Islam, ke atas Rasul Islam saw dan ke atas umat Muslimin  di sepanjang sejarah mereka yang panjang, iaitu permusuhan yang tidak pernah padam walau sesaat pun selama hampir (kini lebih) empat belas abad dan hingga ke saat ini permusuhan itu terus bernyala dengan maraknya di merata negeri di dunia.           

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa orang-orang Yahudi dan musyrikin adalah orang-orang yang paling ketat dan paling jahat dari segi permusuhan dan kebencian mereka yang tidak kunjung padam terhadap agama Islam dan umat Islam, dan mereka akan melakukan apa sahaja untuk merosak dan menghapuskan agama Islam, kekuatan dan kekuasaan Islam serta seluruh massa umat Islam sekelian di mana sahaja di bumi ini.

Firman Allah :al-A’raf 126

Sebenarnya engkau tidak membalas dendam terhadap kami melainkan semata-mata kerana kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ia datang kepada kami .

Firman Allah : al-Maidah 59

Katakanlah, ”Wahai Ahlil Kitab! Kamu tidak membalas dendam terhadap kami melainkan semata-mata kerana kami beriman kepada Allah .

Firman Allah :al-Buruj 8

Dan mereka tidak membalas dendam terhadap mereka melainkan semata-mata mereka beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji.

Inilah sikap ANTI-ISLAM yang meluap-luap dan tidak kunjung padam di kalangan Ahlil Kitab dan seluruh orang kafir di dunia hanyalah kerana umat Islam beriman kepada ALLAH sedangkan mereka beriman kepada yang selain daripada Allah. Ini adalah SIKAP dan SEBAB yang UNIVERSAL dan BERKEKALAN di kalangan seluruh agama kafir dan seluruh orang kafir di dunia terhadap Islam dan umat Islam sejak daripada awal kewujudan manusia di bumi sehinggalah ke hari ini dan seterusnya untuk hari-hari yang akan datang. Justeru ianya adalah sesuatu yang semula jadi apabila seluruh agama kufur dan seluruh orang kafir di dunia kini memusuhi Islam dan umat Islam kerana mereka itu kesemuanya tidak beriman kepada Allah dan kepada ayat-ayat Allah. Yahudi, Kristian, Hindu, Buddha, Komunis, Nasionalis, Kapitalis, Demokrat dan kaum etis (atheist) – kesemuanya bersekongkol dan saling bantu membantu di antara sesama mereka dalam memusuhi dan membenci Islam dan umat Islam kerana kita beriman kepada Allah dan kepada ayat-ayat Allah sedangkan mereka beriman kepada syaitan dan mengikut serta mentaati ayat-ayat syaitan!

Kaum Yahudi pada hari ini adalah golongan yang terkaya dan paling berkuasa di dunia ini – mereka berkuasa dan memerintah ke atas negara-negara kuasa besar dan badan-badan antarabangsa di dunia seperti Amerika, Russia, Cina, Eropah, NATO, PBB dan OIC, mereka itu kini tidak lagi menganuti agama Yahudi, tetapi mereka telah kembali menyembah BERHALA yang mereka namakannya LUCIFER dan menganuti agama yang baru yang dinamakan ILLUMINATI – iaitu satu agama yang bergerak dan beroperasi sebagai satu “secret society” yang diasaskan oleh Johann Adam Weishaupt, seorang professor bangsa Yahudi, pada 1 May, 1776 di Bavaria, dan “secret society” ini adalah berasal dan berhubung kait rapat dengan gerakan Freemason antarabangsa. Matlamat jahat mereka yang agung adalah untuk membentukkan satu kerajaan dunia yang baru, iaitu satu NEW WORLD ORDER (Novos Ordo Seclorom) – satu kerajaan, satu bangsa dan satu agama yang baru, iaitu agama menyembah berhala, yang dirancangkan mereka untuk disebar dan dikembangkan agar dianuti dan diamalkan oleh seluruh umat manusia di bumi ini. Ke arah mencapai matlamat jahat mereka yang agung ini mereka mengaturkan segala operasi yang terancang dan sistematik untuk menghapuskan seluruh kerajaan dan seluruh agama yang lain di dunia ini, samada melalui tipudaya, manipulasi dan eksploitasi, mahupun melalui kezaliman, pembunuhan dan segala bentuk peperangan dan kekerasan.

Pada wang kertas satu dollar US yang dikeluarkan oleh Federal Reserve Bank of Amerika (miliki Yahudi) terdapat berbagai-bagai gambar dan simbol yang menunjukkan kekuatan, kekuasaan dan ketuanan Yahudi ke atas Amerika dan seluruh negara bangsa di dunia pada hari ini. Tertulis pada wang kertas satu US dollar itu perkataan Novos Ordo Seclorom, iaitu satu kekuasaan dunia yang baru – “A New World Order” – yang diterajui bangsa Yahudi, dan juga tertulis di bahagian atas wang tersebut perkataan “Annuit Coeptis” yang bermaksud ‘Our Conspiracy’ atau ‘Pakatan Kita’, iaitu pakatan Yahudi untuk mengeksploitasi, menipu dan menguasai dunia. Pada gambar Piramid di bahagian bawah piramid atau tapak piramid itu, tertulis tahun 1776 dalam huruf Romawi, iaitu tahun ditubuhkan agama Yahudi yang baru – ILLUMINATI bersekali dengan Tuhan mereka yang bernama LUCIFER, manakala di bahagian teratas piramid terdapat gambar ‘mata’ manusia (satu mata sahaja), iaitu “The All-Seeing Eye” yang memerhati dan mengawasi dunia – itu adalah simbol kekuatan, kekuasaan dan ketuanan Yahudi ke atas seluruh umat manusia di dunia ini.

Begitu juga pada wang kertas satu ringgit Malaysia, adalah terdapat beberapa gambar dan simbol seperti ‘piramid’ dan ‘mata’ yang melambangkan kekuasaan Yahudi sepenuhnya ke atas Malaysia sebagai negara boneka Yahudi.

Matlamat jahat mereka itu kini telah hampir tercapai sepenuhnya – Bangsa Yahudi dan agama ILLUMINATI yang dianuti mereka kini adalah satu bangsa dan agama yang menduduki tempat yang NOMBOR SATU dan TERKUAT di dunia ini dari segi ekonomi, politik, militeri dan teknologi, merekalah golongan yang sebenar-benarnya berkuasa dan memerintah ke atas seluruh bangsa, agama dan kerajaan di dunia ini pada hari ini. Majoriti daripada kerajaan-kerajaan di dunia kini seperti Amerika, Britain, Perancis, Itali, Jerman, Canada, Jepun, Cina, Russia serta seluruh negara umat Islam di Timur Tengah, Afrika dan Asia termasuklah Makkah, Madinah, Iraq, Iran, Malaysia dan Indonesia – kesemuanya berada di bawah kekuasaan dan kontrol Yahudi. Seluruh pemimpin bagi negara-negara yang tersebut ini adalah DIPILIH dan DILANTIK oleh kaum Yahudi dan mereka itu kesemuanya hanya merupakan BONEKA-BONEKA Yahudi yang hanya sekadar AKUR dan IKUT segala perintah dan arahan daripada mereka.

MALAYSIA kini adalah sepenuhnya milik Yahudi, segala dasar dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, moral, agama dan perhubungan antarabangsa kesemuanya adalah dirancang, dibentuk dan digubal oleh Yahudi, para pemimpin politik kita samada di pihak kerajaan mahupun pembangkang adalah dipilih, ditonjol dan dilantik oleh Yahudi. Raja-Raja Melayu kita ini adalah agen-agen Yahudi, begitu juga pegawai-pegawai kanan perkhidmatan awam, polis dan militeri serta para pemimpin NGO adalah dirancang, disusun dan dilantik serta sepenuhnya dikontrol oleh Yahudi.

Yahudi telah mengambil tindakan-tindakan yang serius dalam merancangkan pembentukan negara MALAYSIA sejak TM 1765, dan sebenarnya negara Malaysia telahpun wujud dalam peta dunia di Eropah dalam bahasa Sepanyol se awal kurun ke 16 lagi. Sir Francis Light adalah seorang anggota Freemason yang diutuskan khas oleh Yahudi ke Timur untuk merintis jalan ke arah matlamat pembentukan sebuah negara yang bakal dinamakan sebagai MALAYSIA di Semenanjung Tanah Melayu kita ini. Seluruh penduduk asal Semenanjung Tanah Melayu yang terdiri daripada bangsa Melayu yang beragama Islam ini adalah dirancangkan oleh Yahudi untuk DIKAFIRKAN melalui satu proses pengkufuran yang sedar dan terancang.

Proses pengkufuran ke atas umat Islam telah bermula sebaik sahaja Tanah Melayu kita ini dikuasai dan dijajah oleh Yahudi melaui kuasa penjajahan British. Di antara usaha untuk mengkafirkan umat Islam kita yang dirancang dan dioperasikan oleh Yahudi adalah dengan cara membawa masuk orang-orang kafir Cina dan India ke Tanah Melayu sebagai buruh dan penduduk tetap, dan jumlah mereka yang dibawa masuk itu adalah amat ramai sekali sehingga pada 1931, jumlah mereka di Semenajung Tanah Melayu tanpa Singapura, telah mengatasi jumlah seluruh penduduk kaum pribumi Melayu kita ini sendiri.

Seorang tokoh terkemuka dalam gerakan Yahudi di Amerika, Prof. Rupert Emerson, telah dilantik oleh kerajaan USA sebagai pensyarah kanan di universiti Harvard, beliau telah ditugaskan untuk membuat kajian-kajian dan perakuan-perakuan yang strategis kepada Yahudi ke arah mewujudkan sebuah negara yang akan dinamakan mereka sebagai MALAYSIA di Semenanjung Tanah Melayu yang seluruh penduduknya adalah terdiri daripada orang-orang Melayu-Islam, dan mereka ini (orang-orang Melayu) adalah dirancangkan oleh Yahudi untuk dikafirkan. Ke arah mencapai matlamat yang maha agung itu, beliau telah menyiapkan sebuah buku yang bertajuk “MALAYSIA : Direct and Indirect Rule” terbitan Harold Mac Millan, New York, pada TM 1937. Padahal pada tahun itu (1937) Tanah Melayu kita ini hanyalah wujud dan dikenali sebagai “British Malaya” yang terdiri daripada ‘Negeri-negeri Melayu Bersekutu”, “Negeri-negeri Melayu yang tidak Bersekutu” dan “Negeri-negeri Selat”, sementara negeri-negeri Melayu di utara semenanjung Tanah Melayu (Satun, Petani, Weng dan Nara) telah diserahkan oleh British kepada pemerintahan Siam. Pada masa itu nama MALAYSIA belum lagi dimunculkan, namun ianya sudahpun wujud dalam perancangan Yahudi. ‘PROJEK MALAYSIA’ telah DIRANCANG dan DISIMPAN oleh Yahudi selama lebih daripada EMPAT RATUS TAHUN (empat kurun) sebelum akhirnya ianya berjaya direalisasikan pada TM 1963 ke atas kita dan ke atas bumi Melayu kita ini. Renongkanlah betapa kuat dan mendalamnya keazaman dan cita-cita mereka sehingga mereka sanggup merancang dan mengoperasikan segala detail gerakan mereka dengan kemas dan terperinci serta dengan penuh kesungguhan dan dedikasi, kemudian mereka terpaksa dan sanggup pula untuk menunggu selama empat kurun lebih untuk akhirnya mencapai kejayaan dalam menguasai dan menundukkan orang-orang Melayu kita kepada kekuasaan mereka. Tidak dapat disangkalkan lagi bahawa MALAYSIA kita ini adalah IDAMAN mereka dan MALAYSIA kita ini adalah PROJEK AGUNG bagi mereka yang semestinya dikuasai dan dimiliki mereka!

Mengikut Prof. Rupert Emerson, kemerdekaan Malaya pada 1957 dan MALAYSIA pada 1963, bukanlah ‘merdeka’ di sisi Yahudi, tetapi itu hanyalah perubahan daripada status “Penjajahan British” secara langsung (Direct British Colonial Rule) kepada status “Naungan British” (British Suzerainty) sahaja, iaitu di sisi kuasa-kuasa besar Barat yang dikuasai Yahudi, orang-orang Melayu dan seluruh bumi Melayu kita sehingga kini tidak pernah mengalami kemerdekaan dan negara Malaysia kita kini sebenarnya masih kekal di bawah kekuasaan “neo-colonialism” Yahudi.

Yahudi percaya sekiranya Semenanjung Tanah Melayu kita ini tidak dikuasai dan ditundkkan kepada kekuasaan mereka, serta orang-orang Melayu kita ini tidak dikafirkan, akan wujud nanti satu kuasa Islam yang meliputi seluruh Nusantara yang bermula dan berpusat di Semenanjung Tanah Melayu kita ini. Mereka mempercayai bahawa orang-orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu kita yang beragama Islam ini akan wujud sebagai satu kuasa Islam Nusantara yang terbesar dan terkuat di dunia yang akan mencabar, mengancam dan menghancurkan seluruh kekuatan dan kekuasaan Yahudi di mana sahaja di dunia kita ini! Mereka mempercayai bahawa orang-orang Melayu kita ini adalah berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim as melalui Nabi Ishak as yang berhijrah ke utara India dan mereka dipercayai telah mendiami buat beberapa ketika di kawasan pergunungan Himalaya dan akhirnya mereka dipercayai telah berhijrah ke Semenanjung Tanah Melayu dan kekal menetap di sini sehingga ke hari ini.

Kepercayaan ini adalah diasaskan kepada cerita-cerita Israiliyat yang terdapat di dalam kitab-kitab lama mereka yang sebahagian daripadanya adalah didakwakan sebagai berasal dan bersumberkan daripada Nabi-Nabi mereka. Itulah sebabnya Semenanjung Tanah Melayu dan orang-orang Melayu kita ini semestinya ditawan dan dikontrol oleh Yahudi, dan cita-cita mereka ini telah direalisasikan dalam bentuk penguasaan mereka ke atas kita melalui “Direct Rule” (penjajahan langsung) di bawah British Malaya dan kemudiannya melalui “Indirect Rule” (Neo-Colonialism) seperti apa yang kini sedang wujud dan berlaku ke atas kita di bawah naungan Negara MALAYSIA kita ini. Mengikut kenyataan yang dibuat oleh Prof. Rupert Emerson, MALAYSIA dijangkakan untuk dimerdekakan oleh Yahudi kira-kira pada tahun masihi 2065 nanti, iaitu setelah seluruh orang Melayu kita ini telah menjadi orang-orang kafir dan pada masa itu kita akan berperanan sebagai boneka-boneka kafir Barat dan Yahudi.

Firman Allah : al-Imran 54

Dan mereka (kaum Yahudi ) telah merancangkan tipudaya dan Allah merancangkan balasan tipudaya itu dan Allah sebaik-baik perancang balas  tipudaya.

Allah akan menghapuskan kezaliman dan kejahatan Yahudi melalui tangan-tangan kita ini sendiri, iaitu melalui Jihad, Perang dan Revolusi yang akan dibantu oleh Allah dan tiada sesiapapun yang dapat mengalahkan umat Islam yang dibantu oleh Allah swt. Inilah janji-janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan Allah tidak pernah memungkiri akan janji-janji-Nya! Seandainya kemunculan satu kekuatan dan kekuasaan Islam di Nusantara kita ini, khususnya yang berpusat di Semenanjung Tanah Melayu kita ini, adalah dikehendaki Allah, kekuatan dan kekuasaan Islam itu akan tetap muncul dan tiada sesiapapun yang dapat menyangkal atau yanng dapat menghalanginya, ianya tetap akan berlaku sebagai takdir dan ketentuan daripada Allah Yanag Maha Gagah dan Yang Maha Kuasa.

Firman Allah: al-Baqarah 217

Sentiasa mereka itu (orang-orang kafir) memerangi kamu, sehingga mereka mengembalikan kamu daripada agama kamu (menjadi kafir) jika mereka berkuasa nanti.

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

“Penjelasan yang benar ini adalah daripada Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Mendalam ilmu-Nya. Ia mendedahkan keazaman kaum musyrikin yang degil untuk meneruskan kejahatan mereka, dan untuk menindas kaum Muslimin kerana agama mereka, kerana penindasan itu merupakan satu-satunya matlamat yang tetap bagi musuh-musuh mereka, iaitu satu matlamat yang tidak berubah bagi musuh-musuh Islam di mana-mana negeri dan dalam mana-mana generasi manusia. Kewujudan agama Islam di mana-mana negeri itu sendiri merupakan satu kemarahan dan ketakutan kepada musuh-musuh agama ini dan musuh-musuh kaum Muslimin di setiap zaman. Agama Islam itu sendiri menyakiti mereka, menyebabkan mereka marah dan takut. Islam mempunyai kekuatan dan keteguhan yang ditakuti oleh setiap pembohong, digeruni oleh setiap yang zalim dan dibenci oleh setiap manusia perosak. Islam itu sendiri dengan segala apa yang dibawa olehnya, merupakan satu peperangan, iaitu kebenaran yang jelas, cara hidup yang lurus dan sistem hidup yang sihat. Dengan ini semua, Islam merupakan satu peperangan menentang kebatilan, kezaliman dan kerosakan. Oleh sebab itu para pendusta, orang-orang yang zalim dan manusia-manusia perosak tidak sanggup berdepan dengan Islam, dan oleh sebab itulah mereka mengintip penganut-penganutnya untuk ditindas supaya meninggalkan agama itu dan mengembalikan mereka semula menjadi kafir di dalam mana-mana bentuk daripada berbagai-bagai bentuk kufur, kerana mereka tidak merasa aman melakukan kebatilan, kezaliman dan kerosakan selagi ada di bumi ini golongan Muslimin yang beriman dengan agama ini dan mengikut cara hidup dengan sistem ini.

Musuh-musuh kaum Muslim itu menggunakan berbagai-bagai cara dan alat peperangan, tetapi matlamat mereka hanya satu sahaja, iaitu mereka mahu memalingkan orang-orang Islam yang benar itu daripada agama mereka jika mereka mampu berbuat demikian. Patah sebilah pedang di tangan, mereka hunus pedang yang lain pula, tumpul satu alat di tangan, mereka asah alat yang lain pula. Amaran yang benar daripada Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Mendalam ilmu-Nya setiap waktu mengingatkan kaum Muslimin daripada menyerah kalah dan mengingatkan mereka terhadap bahaya, serta menyeru mereka supaya sabar menghadapi tipu daya musuh dan sabar menghadapi peperangan. Jika tidak mereka akan menerima kerugian dunia dan akhirat, dan akan menerima azab yang tidak dapat ditolak dengan sebarang keuzuran dan alasan.”

Mereka terasa amat SAKIT HATI terhadap kita kerana Islam itu sendiri sebagai satu agama adalah amat MENYAKITKAN HATI mereka! Mereka menzalimi, membunuh dan melenyapkan kita daripada muka bumi ini kerana mereka kini adalah golongan yang BERKUASA dan MEMERINTAH ke atas kita. Inilah sifat jahat mereka terhadap kita, namun sifat mereka yang paling jahat sekali terhadap kita ialah mereka bercita-cita supaya kita berubah MENJADI KAFIR seperti mereka, dan ke arah merealisasikan cita-cita mereka ini, mereka sanggup untuk melakukan apa sahaja termasuklah menjajah, menindas, menzalimi, membeli dan mengkorupsikan kita dengan berbagai-bagai cara dan strategi yang bijak, jahat, halus dan licik. Melalui penjajahan yang langsung selama ratusan tahun dan penjajahan dalam bentuk “neo-colonialism” yang kekal berlanjutan sehingga kini ke atas kita, mereka MEMUTAR BELITKAN pengertian ayat-ayat al-Quran dan konsep-konsep Islam yang terkandung di dalamnya serta mereka MENYEMBUNYIKAN sebahagian daripada ayat-ayat yang lain lagi bersekali dengan segala konsep yang terkandung di dalamnya daripada difahami dan diketahui oleh kita yang justeru menyesatkan kita daripada jalan-jalan yang benar! Ini adalah satu peringatan yang benar kepada kita kerana ia datang daripada Allah yang Maha Mengetahui, Maha Mendalam Ilmu-Nya dan Maha mengasihani akan kita.

Firman Allah: al-Baqarah 120

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak suka engkau, kecuali engkau turut agama mereka.

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

“Kaum Yahudi dan Nasrani akan terus memerangimu dan merancangkan tipu daya terhadapmu. Mereka tidak akan berdamai denganmu dan tidak akan berpuas hati terhadapmu kecuali engkau meninggalkan dakwah ini, kecuali engkau meninggalkan agama yang benar ini dan melepaskan keyakinan ini dan kembali semula kepada kesesatan, kesyirikan dan kefahaman mereka yang buruk sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini.

Pertarungan-pertarungan itu adalah pertarungan-pertarungan kerana aqidah, bukannya pertarungan kerana tanah air, bukan kerana produksi ekonomi dan bukan kerana kedudukan militeri yang strategik. Mereka telah memalsukan bendera-bendera perjuangan ini kepada kita dengan  tujuan yang tersembunyi di dalam hati mereka untuk mengelirukan kita tentang hakikat tujuan perjuangan mereka yang sebenar.

Oleh itu apabila kita kelirukan diri kita oleh tipu daya mereka, maka kita tidak boleh mempersalahkan orang lain kecuali diri kita sendiri kerana kita telah menjauhkan diri kita daripada mengingati bimbingan dan perintah Allah s.w.t kepada Rasulullah s.a.w dan sekelian umatnya.”

Kaum Ahlil Kitab melancarkan Gerakan Anti-Islam di sepanjang zaman untuk menghapuskan kekuatan dan kekuasaan Islam serta untuk merosakkan Aqidah dan Pemikiran Islam yang akan mengembalikan kita kepada kekufuran. Inilah sikap dan fitrah mereka terhadap Islam tanpa kunjung padam seperti mana yang disampaikan kepada kita oleh Allah di dalam al-Quran. Gerakan Reformasi Islam dan Islam Modenis ajaran mereka yang dikembangkan oleh Jamaluddin al-Afghani dan Abduh adalah di antara KEROSAKAN-KEROSAKAN AQIDAH yang dicipta dan diwujudkan oleh mereka melalui Gerakan Anti-Islam ini tidak kerana yang lain melainkan kerana mereka membenci dan memusuhi Islam.

Firman Allah : al-Baqarah 109

Ramai Ahlil Kitab yang mengingini agar mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah kamu beriman kerana hasad dengki daripada diri mereka setelah kebenaran kelihatan jelas kepada mereka.

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Itulah pengaruh hasad dengki di dalam jiwa mereka . Ia menimbulkan keinginan merampaskan kebaikan yang dicapai oleh lain. Mengapa ? Mereka berbuat demikian bukan kerana jiwa mereka yang jahat itu tidak mengetahui , tetapi mereka berbuat begitu kerana mereka benar-benar mengetahui :

“Kerana hasad dengki daripada diri mereka setelah kebenaran kelihatan jelas kepada mereka.”

Hasad dengki ialah perasaan hitam yang hina yang melimpah di dalam jiwa kaum Yahudi terhadap Islam dan kaum Muslimin , dan perasaan ini masih terus melimpah. Perasaan inilah yang melahirkan semua komplot dan perancangan-perancangan jahat kaum Yahudi yang berterusan. Al-Quran mendedahkan motif  hasad ini kepada kaum Muslimin supaya mereka tahu dan menyedari bahawa hasad dengki itulah punca yang wujud di belakang setiap usaha kaum Yahudi yang mahu menggugat Aqidah di dalam jiwa mereka dan mengembalikan mereka selepas itu kepada kekufuran seperti mereka , sedangkan kaum Muslimin telah diselamatkan Allah daripada kekufuran dengan keimanan , dan kerana itulah Allah menganugerahkan kepada mereka sebesar –besar kurnia yang semulia-mulia nikmat yang diiri hatikan oleh kaum Yahudi.  

Firman Allah : al-Imran 100

Wahai orang-orang yang beriman ! Jika kamu mengikuti sekumpulan mereka yang diberi kitab, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang yang kafir setelah kamu beriman.

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Imran)

Perbuatan mengikut Ahlil Kitab dan menerima arahan daripada mereka, perbuatan mengambil dan mengutip peraturan-peraturan dan undang-undang kehidupan mereka dari awal-awal lagi membawa erti kekalahan batin dan meninggalkan peranan kepimpinan yang kerananya diwujudkan umat Islam di samping membawa erti keraguan terhadap keupayaan agama dan peraturan Allah untuk memimpin dan mengaturkan kehidupan manusia serta mempertingkatkannya ke jalan kesuburan dan kemajuan. Keraguan ini sendiri merupakan benih kekufuran yang merangkak di dalam hati tanpa disedari olehnya dan tanpa melihat bahayanya yang dekat.

Ini daripada sudut kaum Muslimin dan daripada sudut kaum yang lain, maka kaum Ahlil Kitab tidak ada cita-cita yang lebih besar kepada mereka daripada menyesatkan kaum Muslimin daripada Aqidah mereka, kerana Aqidah inilah yang menjadi kubu keselamatan, garis pertahanan dan sumber kekuatan umat Muslimin. Musuh-musuh mereka cukup mengetahui hakikat ini. Mereka mengetahuinya dahulu dan sekarang dan mereka mengorbankan segala usaha, tipu daya, kekuatan dan kelengkapan untuk memesongkan umat Muslimin daripada Aqidah mereka. Apabila mereka gagal memerangi Aqidah ini secara terbuka, mereka memeranginya secara sulit dan apabila mereka gagal memeranginya dengan bersendirian, mereka menggunakan barisan munafikin yang berpuar-pura Islam atau menggunakan orang-orang yang mempunyai hubungan palsu dengan Islam untuk bekerja melemahkan Aqidah ini dari dalam dan menghalangkan manusia daripadanya dan seterusnya untuk memperdayakan umat Muslimin dengan kecantikan sistem-sistem hidup yang lain berbandingkan sistem hidup agama mereka, keindahan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lain daripada undang-undang dan peraturan-peraturan agama mereka dan kebagusan kepimpinan yang lain daripada kepimpinan agama mereka.       

Apabila kaum Ahlil Kitab dapati setengah-setengah orang Islam menyambut baik dan mengikut anjuran-anjuran mereka, maka tidak syak lagi mereka akan menggunakan cara ini untuk mencapai matlamat yang menyebabkan mereka tidak dapat tidur dan mereka akan terus berusaha memimpin orang-orang Islam itu dan seluruh kaum Muslimin di belakang mereka kepada kekufuran dan kesesatan.

Oleh sebab itu Allah menyampaikan amaran yang tegas dan menakutkan ini!

Firman Allah : al-Imran 100

Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengikuti sekumpulan mereka yang dikurniakan kitab, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang yang kafir selepas kamu beriman.

Di waktu itu tiada yang menakutkan seorang Muslim daripada melihat dirinya terbalik menjadi kafir setelah ia beriman dan melihat dirinya akan dihumban ke dalam neraka setelah ia selamat daripadanya untuk menuju ke syurga. Inilah sifat seorang Muslim sejati di setiap zaman. Oleh sebab itulah amaran yang keras ini merupakan cemeti yang memukul dan menyedarkan hati nurani supaya sentiasa mengingati amaran itu. Walaupun begitu ayat yang berikut terus menyambung lagi amaran dan peringatan itu dengan menyatakan betapa kejinya jika orang-orang yang beriman itu terbalik menjadi kafir, sedangkan ayat Allah sentiasa dibaca kepada mereka, Rasulullah saw sentiasa berada di tengah-tengah mereka, motif-motif beriman sentiasa wujud, dakwah kepada beriman sentiasa diseru dan perbezaan jalan di antara kekufuran dan keimanan sentiasa disuluh dengan cahaya al-Quran.

Firman Allah : al-Imran 101

Dan bagai manakah kamu sanggup menjadi kafir, sedangkan kamu dibacakan ayat Allah kepada kamu dan Rasul –Nya berada di tengah-tengah kamu ?

Ya, amatlah berat bagi seseorang mukmin terbalik menjadi kafir di dalam suasana yang amat membantu ke arah keimanan dan apabila Rasulullah saw telah wafat dan melihat al-Rafiq al-A’la , maka ayat Allah (al-Quran ) masih kekal dan Sunnah Rasulullah saw masih kekal. Kita umat Muslimin pada hari ini tetap dititahkan Allah dengan al-Quran ini sebagai mana dititahkan orang-orang yang dahulu dengannya. Jalan berpegang teguh kepada Allah amat jelas dan panji-panji berpegang teguh kepada Allah tetap dikibar tinggi .

Firman Allah : al-Imran 69

Segolongan daripada Ahlil Kitab ingin andainya mereka dapat menyesatkan kamu.

Firman Allah : ali-Imran 70

Wahai Ahlil Kitab : Mengapakah kamu ingkarkan ayat-ayat Allah sedangkan kamu menyaksikan (kebenaran).

Firman Allah : al-Imran 72

Segolongan Ahlil Kitab berkata (sesama mereka ) : Berimanlah  kamu kepada al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang beriman itu di pagi hari dan ingkarkan pula di petang hari supaya mereka kembali (kepada kekafiran ).

Firman Allah :al-Imran  78

Dan di antara mereka ada sekumpulan yang memutar-mutar lidah mereka membaca al-kitab , sedangkan ianya bukan daripada al-kitab dan mereka berkata : Ia daripada sisi Allah. Sedangkan ianya bukan daripada sisi Allah . mereka berkata dusta terhadap Allah sedangkan mereka mengetahui .

Firman Allah :al-Imran 99

Katakanlah : Wahai Ahlil Kitab! Mengapakah kamu menghalangkan mereka yang beriman daripada jalan Allah. Kamu hendak menjadikannya jalan itu bengkok, sedangkan kamu menyaksikannya.

Firman Allah : al-Imran 119

Beginilah kamu sekelian kasih kepada mereka, sedangkan mereka tidak kasihkan kamu dan kamu sekelian percaya kepada kitab-kitab suci kesemuanya. Dan apabila mereka menemui kamu mereka berkata : kami juga telah beriman dan apabila mereka bersendirian mereka menggigit jari mereka kerana terlalu marah terhadap kamu.

Firman Allah : al-Imran 120  

Jika kamu mendapat sesuatu kebaikan mereka merasa susah hati dan jika kamu ditimpa sesuatu keburukan mereka bergembira dengannya .     

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Imran) :

Demikianlah kita melihat musuh-musuh kaum Muslimin (di masa itu) bukan sahaja memerangi mereka di medan perang dengan pedang dan panah, dan bukan sahaja menggembelingkan musuh-musuh untuk memerangi mereka dengan kekuatan mata pedang dan lembing, malah musuh-musuh itu memerangi mereka mula-mula dengan memerangi aqidah mereka, iaitu dengan menyebarkan keraguan dan kekeliruan-kekeliruan dan mengaturkan berbagai-bagai tipu muslihat. Mula-mula mereka bertindak menggugatkan aqidah-aqidah keimanan kaum Muslimin yang melahirkan syaksyiah dan kewujudan mereka. Mereka bekerja keras meruntuh dan melemahkan aqidah keimanan itu kerana mereka sedar – begitu di zaman ini mereka sedar – bahawa umat Muslimin tidak boleh digugat kecuali daripada pintu aqidah ini, mereka tidak akan lemah kecuali aqidah mereka telah lemah dan mereka tidak akan tewas kecuali sesudah jiwa mereka tewas. Musuh-musuh mereka tidak akan berjaya menggugat mereka selama mereka berpegang teguh dengan tali keimanan mereka, selama tetap bersandar di tiang keimanan, tetap berjalan di jalan keimanan, tetap mengibarkan panji-panji keimanan, tetap berada dalam kumpulan keimanan, tetap menghubungkandr mereka kepada keimanan dan berbangga dengan hubungan keimanan sahaja.

Dari sini ternyatalah bahawa musuh yang paling besar kepada umat Muslimin ialah musuh yang berusaha melalaikan mereka daripada aqidah keimanan mereka, memesongkan mereka daripada sistem dan cara hidup yang diatur oleh Allah dan mengelirukan mereka daripada hakikat musuh-musuh mereka yang sebenar dan matlamat-matlamat mereka yang jauh.

Pertarungan di antara umat Muslimin dengan musuh-musuh mereka – sebelum segala pertarungan yang lain – ialah pertarungan aqidah. Sehingga dalam perjuangan-perjuangan menakluk bumi, menguasai hasil mahsul, ekonomi dan bahan-bahan mentah yang dirancang oleh musuh-musuh terhadap mereka, maka langkah pertama yang diusahakan mereka ialah mengalahkan umat Muslimin di bidang aqidah, kerana mereka mengetahui daripada pengelaman mereka yang lama bahawa mereka tidak akan berjaya mencapai apa yang dikehendaki mereka selagi umat Muslimin berpegang teguh dengan aqidah mereka, mematuhi sistem hidup mereka dan menyedari tipu helah musuh-musuh mereka. Oleh sebab itu musuh-musuh dan agen-agen mereka bekerja keras untuk mengelirukan umat Muslimin daripada hakikat perjuangan (yang dilancarkan mereka) supaya mereka berjaya mencapai segala apa yang dikehendaki mereka untuk menjajah dan memerah umat Muslimin, sedangkan mereka aman daripada kekuatan aqidah yang tertanam di dalam dada mereka.

Apabila cara-cara tipu daya untuk menggugat, menabur keraguan dan melemahkan Aqidah Islam itu meningkat maju, maka musuh-musuh kaum Muslimin akan menggunakan cara-cara baru yang maju ini untuk mencapai matlamat yang lama :

“Segolongan daripada Ahlil Kitab ingin andainya mereka dapat menyesatkan kamu (3:69)”

Inilah matlamat tetap yang terpendam dalam hati mereka.

Oleh sebab itulah al-Quran daripada awal-awal lagi menolak senjata yang beracun ini. Ia mendesak kaum Muslimin supaya berdiri teguh di atas kebenaran yang dipegang oleh mereka dan menolak segala kekeliruan dan keraguan yang ditabur oleh Ahlil Kitab. Ia menjelaskan hakikat yang agung yang dibawa oleh agama ini. Ia meyakinkan kaum Muslimin terhadap hakikat dan nilai mereka di bumi  ini, juga terhadap mereka dan peranan aqidah yang dibawa oleh mereka di dalam sejarah umat manusia.

Al-Quran sentiasa memberi amaran (kepada kaum Muslimin) mengenai tipu daya musuh-musuh mereka dan mendedahkan niat-niat jahat mereka yang tersembunyi, cara-cara mereka yang kotor, matlamat-matlamat mereka yang merbahaya dan hasad dengki mereka terhadap Islam dan kaum Muslimin kerana mereka sahaja yang memperolehi limpah kurnia yang agung ini.

Al-Quran menjelaskan kepada kaum Muslimin hakikat kekuatan dan nilai-nilainya di alam al-wujud ini. Ia menerangkan kepada mereka betapa kerdil dan hinanya musuh-musuh mereka di sisi Allah, betapa sesat dan kafirnya mereka terhadap apa yang diturunkan Allah kepada mereka dan betapa kejamnya mereka membunuh nabi-nabi mereka. Dan di samping itu al-Quran menegaskan bahawa Allah tetap bersama kaum Muslimin, iaitu Allah yang memiliki kerajaan alam buana, yang menentukan kemuliaan dan kehinaan, Yang Maha Esa dan tanpa sekutu, juga menegaskan bahawa Allah akan menghukum orang-orang kafir (yang dimaksudkan di sini ialah kaum Yahudi ) dengan azab keseksaan sebagai mana Dia telah menghukumkm musyrikin di dalam peperangan Badar baru-baru ini. 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran : al-Anaam) :

Kaum Yahudi hanya berjaya di dalam bidang yang lain, iaitu bidang mengubahkan agama kepada semata-mata perasaan dan syiar-syiar dan mengeluarkan agama daripada realiti kehidupan dan memberi tanggapan yang salah kepada penganut-penganut agama bahawa mereka boleh kekal sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah walaupun ada tuhan-tuhan yang lain daripada Allah yang mengadakan undang-undang dan peraturan bagi kehidupan mereka. Dengan memberi tanggapan yang salah ini, kaum Yahudi telah berjaya menghancurkan umat manusia walaupun mereka menyangka mereka masih beriman kepada Allah.

Mereka menjadikan agama Islam sebagai matlamat serangan mereka sebelum agama-agama yang lain, kerana mereka mengetahui daripada sejarah agama mereka seluruhnya bahawa agama Islam adalah satu-satunya agama yang dapat mengalahkan mereka apabila agama ini memerintah kaum Muslimin dan mereka dapat mengalahkan kaum Muslimin selama mereka tidak berhakimkan kepada agama mereka di dalam kehidupan mereka walaupun mereka masih menyangka bahawa mereka menjadi orang-orang Islam yang beriman kepada Allah. Oleh itu tindakan melalikan manusia dengan kewujudan agama sedangkan agama tidak wujud di dalam kehidupan mereka adalah satu tindakan yang perlu untuk menjayakan komplot jahat mereka ………. atau Allah memberi keizinan-Nya yang menyedarkan manusia.

Saya kira – wallahualam – kaum Yahudi Zionis dan kaum Nasara pejuang salib kedua-duanya telah berputus asa dalam usaha mereka untuk menumpaskan agama Islam di dalam negeri-negeri yang luas di Afrika, Asia dan Eropah. Mereka tidak mempunyai harapan lagi untuk mengubahkan kaum Muslimin di kawasan-kawasan itu supaya menjadi kaum manusia yang tidak bertuhan melalui aliran-aliran kefahaman material di samping tidak mempunyai harapan untuk mengubahkan mereka kepada agama-agama yang lain melalui pergerakan missionari Kristian atau penjajahannya. Ini adalah kerana fitrah manusia itu sendiri benci dan menolak kefahaman tidak bertuhan walaupun di kalangan penyembah-penyembah berhala, apatah lagi di kalangan kaum Muslimin, dan kerana agama-agama yang lain tidak sanggup merempuh hati orang-orang yang telah mengenali Islam walaupun Islam secara warisan atau baka.

Saya kira – wallahualam – akibat gagal dalam menumpaskan agama Islam, kaum Yahudi Zionis dan kaum Nasara pejuang salib telah mengubah strategi mereka daripada menentang secara terbuka melalui penyebaran fahaman komunis atau melalui pergerakan missionari Kristian kepada strategi-strategi yang lebih jahat dan licin, iaitu mereka mengadakan di seluruh kawasan negeri-negeri Islam sistem-sistem dan peraturan-peraturan pemerintahan yang memakai baju Islam dan menyentuh Aqidah Islam secara halus tanpa menolak agama itu secara keseluruhannya. Di bawah tabir penipuan yang licin inilah mereka dapat melaksanakan seluruh rancangan jahat yang dirumuskan oleh kongres-kongres missionari dan dan merealisasikan keputusan-keputusan (protokol-protokol) cendikiawan Zionis yang tidak direalisasikan mereka selama ini.

Sistem-sistem dan peraturan-peraturan pemerintahannya itu mengibarkan panji-panji Islam atau sekurang-kurangnya mengumumkan penghormatannya kepada agama Islam, sedangkan sistem itu menghukum dan memerintah dengan undang-undang yang bukan diturunkan Allah dan menjauhkan syariat Allah daripada kehidupan, malah menghalalkan apa yang telah diharamkam Allah di samping menyebarkan kefahaman-kefahaman dan nilai-nilai Islamiyah. Seterusnya ia menggunakan seluruh alat orientasi dan media massa untuk membenteraskan nilai-nilai akhlak Islamiyah dan menghancurkan kefahaman dan aliran-aliran keimanan serta melaksanakan rumusan-rumusan yang telah dipersetujui oleh kongres-kongres missionari Kristian dan keputusan-keputusan cendikiawan Zionis (protokol-protokol) bahawa langkah-langkah perlu diambil untuk mengeluarkan wanita Islam ke tengah jalan dan menjadikan mereka objek-objek yang mempesonakan di dalam masyarakat di atas nama kemajuan dan tamadun, juga di atas nama kepentingan kerja dan tenaga pengeluaran, sedangkan di dalam negeri terdapat berjuta-juta tenaga pekerja yang menganggur dan tidak mendapat sara hidup yang cukup. Di samping itu ia menyediakan pula sarana-sarana yang membawa kepada keruntuhan akhlak dan mendorong lelaki dan perempuan menuju ke arah keruntuhan itu dengan tindakan dan bimbingan. Semuanya dibuat dengan dakwaan sebagai sistem Islam yang menghormati Aqidah, dan orang ramai juga menyangka bahawa mereka hidup di dalam sebuah masyarakat Islam dan mereka adalah orang-orang Islam yang sebenar-benar kerana bukankah golongan yang baik daripada kalangan mereka mengerjakan solat dan puasa? Adapun dasar kuasa Hakimiyah sama ada dipegang oleh Allah sahaja atau oleh tuhan-tuhan yang lain, maka inilah yang telah ditipu ke atas orang-orang Islam oleh pergerakan pejuang salib, pergerakan Zionis, pergerakan missionari Kristian, pergerakan penjajahan, pergerakan Orientalis, dan media massa mereka. Dan mereka memberi kefahaman kepada orang-orang Islam bahawa dasar itu tidak mempunyai apa-apa hubungan dengan agama, dan kaum Muslimin boleh mengekalkan kedudukan mereka sebagai orang-orang Islam atau sebagai orang-orang yang berada di dalam agama Allah walaupun seluruh kehidupan mereka dilandaskan di atas kefahaman-kefahaman, nilai-nilai, undang-undang dan peraturan bukan Islam.

Untuk menambahkan lagi kelicinan langkah-langkah penipuan dan pengeliruan dan menambahkan kerahsiaan jejak langkah Pergerakan Zionis Antarabangsa dan Pergerakan Pejuang Salib Antarabangsa, mereka bertindak mencetuskan perang pura-pura sama ada perang dingin atau perang panas (Amerika menyerang Iraq – penulis)  dan menimbulkan perseteruan pura-pura di dalam berbagai-bagai bentuk di antara mereka (Amerika – penulis) dengan sistem-sistem pemerintahan yang telah dibentuk oleh mereka (Iraq – penulis) dan disokong oleh mereka dengan bantuan-bantuan material dan moral serta dikawal dengan kekuatan-kekuatan lahir dan sulit dan seterusnya menggunakan biro perisik untuk memberi perkhidmatan dan menjaga sistem-sistem pemerintahan itu secara langsung.

Mereka mencetuskan perang dan permusuhan pura-pura itu untuk menambahkan kelicinan penipuan mereka dan untuk mengelakkan segala masalah dan tomahan terhadap agen-agen mereka yang sedang melaksanakan rancangan-rancangan jahat mereka iaitu rancangan-rancangan yang tidak terdaya disempurnakan mereka selama tiga abad atau lebih seperti rancangan menghancurkan nilai-nilai dan akhlak Islamiyah, membasmikan Aqidah dan kefahaman Islam dan memutuskan umat Muslimin yang hidup di bumi yang amat luas daripada sumber kekuatan mereka yang utama, iaitu kekuatan hidup yang ditegakkan di atas asas agama dan syariat mereka. Dan seterusnya ialah rancangan melaksanakan rumusan-rumusan jahat yang didukung oleh keputusan-keputusan para cendikiawan Zionis dan keputusan-keputusan kongres missionari Kristian tanpa disedari oleh pemerhati kaum Muslimin. 

Kemudian jika ada negeri-negeri Islam di kawasan ini yang tidak dapat ditipu oleh mereka dan tidak dapat ditunduk kepada pelalian dengan nama agama palsu dan dengan nama alat-alat agama yang digunakan untuk mengubahkan pengertian ayat-ayat al-Quran daripada tujuannya yang sebenar dan untuk mengecapkan kekufuran sebagai Islam dan mengecapkan kefasikan, kejahatan dan keruntuhan akhlak sebagai perkembangan-perkembangan kemajuan dan pembaharuan, maka negeri itu akan diambil tindakan dengan peperangan yang menghancur-leburkan dan akan dihumban dengan tuduhan-tuduhan yang jahat dan palsu sehingga negeri itu musnah sama sekali, sedangkan agensi berita antarabangsa dan media massa antarabangsa mengambil sikap membisu, memekak teliga dan membuta mata.

Sementara orang-orang Islam yang lurus dan bersahaja memandang peperangan itu sebagai peperangan peribadi atau sebagai peperangan puak yang tidak ada perhubungan dengan peperangan yang dilancarkan ke atas agama ini. Mereka langsung tidak menyedari akan realiti ini dan oleh itu mereka tidak mempunyai perasaan marah terhadap penindasan dan tipu daya kaum Ahlil Kitab ini, malah mereka hanya terus sibuk berdakwah ke sana ke mari dengan penuh kebodohan dalam mengingatkan orang ramai Islam supaya tidak melakukan segala kemaksiatan dan kemungkaran biasa yang kecil-kecil sahaja, dan mereka menganggap diri mereka sebagai telah melakukan jasa-jasa yang besar kepada Islam. Sedangkan seluruh agama mereka telah dihancur-leburkan daripada akar umbinya dan kuasa Allah telah dirampas oleh perompak-perompak, dan sedangkan Taghut-taghut yang diperingatkan kepada kaum Muslimin supaya bangkit menentangnya itulah yang memerintah seluruh kehidupan manusia.

Kaum Yahudi Zionis dan kaum Nasara pejuang salib bertepuk tangan dengan riang gembira kerana kejayaan rancangan jahat dan penipuan mereka itu setelah sekian lama mereka berputus asa untuk menumpaskan agama Islam secara berhadapan melalui kefahaman tidak bertuhan atau mengubahkan kaum Muslimin daripada agama Islam melalui gerakan missionari Kristian.

Tetapi harapan kita kepada Allah adalah lebih besar lagi, begitu juga keyakinan kita kepada agama ini adalah lebih mendalam lagi. Mereka mengatur tipu daya yang licin tetapi Allah adalah sebaik-baik pengatur balas tipu daya. Allah telah berfirman :

“Mereka telah mengatur tipu daya mereka dan Allah menyediakan di sisi-Nya balasan terhadap tipu daya mereka walaupun tipu daya mereka boleh melenyapkan gunung-gunung. (Ibrahim : 46 )

Pertarungan sengit di antara kita dengan mereka di sepanjang zaman tiada yang lain melainkan PERTARUNGAN AQIDAH. Matlamat mereka adalah untuk merosakkan AQIDAH kita dan untuk mengembalikan kita kepada KEKUFURAN seperti mereka. Setakat ini mereka telahpun mencapai kejayaan yang amat gemilang kerana mereka telah berjaya mengeluarkan kita daripada agama kita dan mereka membiarkan kita kekal dalam kesesatan dan kekufuran berkurun-kurun lamanya sehinggalah ke hari ini, iaitu kita kini adalah orang-orang Islam yang berketurunan Islam tetapi kita juga kini sedang berada di dalam agama Jahiliyah kerana kita sememangnya sedang mengimani, menganuti dan mengamalkan agama Jahiliyah, iaitu agama demokrasi yang syirik dan kufur ini, kita mengelami kerosakan Aqidah dan kita tidak lagi berada di dalam agama Islam sahaja, tetapi kita mengimani, menganuti dan mengamalkan dua agama dalam masa yang sama.

Seluruh umat Islam kita kini telah mengeluarkan peraturan dan undang-undang Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa daripada sistem kehidupan kita, kemudian kita menggantikannya dengan peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia dalam bidang-bidang ini, dan kita mengamalkannya, iaitu kita mengamalkan peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia ini dalam kehidupan kita hari-hari. Ini bererti bahawa umat Islam kita kini telahpun mengeluarkan diri kita daripada agama Allah dan pada masa yang sama pula kita telah memasukkan diri kita ke dalam agama demokrasi yang syirik dan kufur ini.

Apabila diseru supaya kita kembali semula kepada agama Islam, kita tidak ingin untuk berbuat demikian kerana kita menyangkakan bahawa kita ini adalah orang-orang yang sudah Islam yang benar-benar telah sempurna beriman kepada Allah, dan kerana berbagai-bagai sebab yang lain lagi; di antaranya, kita lahir ke dunia ini sebagai orang-orang Islam, kita mati secara Islam, kita mengucap dua kalimah syahadah, kita tekun melakukan solat dan puasa, kita mengerjakan ibadat haji, kita membaca al-Quran, kita kahwin dan berkeluarga secara Islam, kita mendidik dan membesarkan anak-anak kita secara Islam, kita mengamalkan adat istiadat Islam, kita merayakan hari-hari kebesaran Islam, kita hanya ingin supaya kita terus kekal dalam Islam dan sekali-kali kita tidak ingin untuk keluar daripada agama Allah.

Di sisi kita, tidak wujud sebarang keraguan sedikitpun lagi, kita sepenuhnya yakin bahawa kita ini adalah orang-orang Islam yang benar-benar sempurna beriman kepada Allah dan yang sama sekali mustahil bagi kita untuk menjadi orang-orang yang telah terkeluar daripada agama Allah. Kita kini hidup dengan amat selesa sekali sebagai orang-orang Islam dengan tekun dan khusyuk melakukan segala amal ibadat kepada Allah dan kita hidup sebagai orang-orang Islam dengan keadaan kita yang aman dan damai serta bebas tanpa sebarang halangan dan gangguan untuk mengimani, menganuti dan mengamalkan agama Islam kita. Masjid-masjid dan rumah-rumah ibadat semakin banyak didirikan, dan ada pula masjid-masjid yang besar, cantik dan berprestij yang didirikan dari masa ke semasa. Azan berkumandang pada setiap waktu solat, bacaan-bacaan al-Quran, khutbah jumaat dan ceramah-ceramah agama kedengaran tiada putus-putus baik siang mahupun malam daripada seluruh masjid kita, baik di kampong-kampong mahupun di bandar-bandar. Sekolah-sekolah agama dan universiti-universiti Islam yang baru semakin banyak didirikan dan jumlah pelajar-pelajar Islam dan para graduan Islam semakin bertambah. Kita ada Bank Islam, Insuran Islam dan pajak gadai Islam. Para pemimpin kita adalah orang-orang Islam, pegawai-pegawai kerajaan dan seluruh kakitangannya adalah orang-orang Islam, polis dan militeri adalah daripada orang-orang Islam, malah pekerjaan dalam sektor swasta pula sudah mula dibanjiri oleh orang-orang Islam. Kuala Lumpur dan Putra Jaya sudah jadi hak Islam. Tidak salah kalau dikatakan bahawa kita sebenarnya sedang menuju kepada pencapaian matlamat untuk mencipta sebuah negara Islam yang sepenuhnya bertaqwa!

Padahal kesemuanya ini adalah tipudaya dan manipulasi yang halus dan jahat oleh kaum Yahudi sahaja – kita hidup tertipu dengan aman, senang hati dan selesa sahaja dalam kesyirikan dan kekufuran. Kita kini hanya menyangka sahaja bahawa kita ini adalah orang-orang Islam sedangkan yang sebenarnya kita telahpun terkeluar daripada agama Allah kerana kita telah mengeluarkan peraturan dan undang-undang Allah daripada sistem kehidupan kita. Seluruh negara umat Islam kita hanya merupakan negara-negara boneka kepada kaum Yahudi sahaja yang terdiri daripada para pemimpin kita yang menjadi agen-agen mereka, iaitu para pemimpin yang dipilih, dilatih dan ditonjolkan oleh mereka sahaja, serta yang dilantik sebagai Menteri-Menteri dan ke jawatan-jawatan tertinggi dalam kerajaan kita oleh mereka dan justeru para pemimpin kita ini hanya sekadar taat dan patuh dengan membuta tuli kepada segala perancangan dan kehendak mereka sahaja dan kita kesemuanya ini turut menyumbangkan untuk menjayakan matlamat jahat mereka dalam merealisasikan konsep “Novos Ordo Seclorom” bagi membolehkan mereka menguasai dunia dalam usaha mereka untuk menghamba abdikan seluruh umat manusia di bumi ini terutama sekali umat Islam kita ini kepada kekuatan, kekuasaan dan hegemoni mereka!

Umat Islam kita hidup tertipu dengan senang hati dan selesa sahaja padahal kita berada dalam kesyirikan dan kekufuran di sepanjang kehidupan kita di bumi kita ini, kita hidup tertipu dengan membangga-banggakan akan negara-negara kita ini padahal kesemuanya ini tidaklah yang lain melainkan hanyalah agen-agen dan boneka-boneka kepada kaum Yahudi sahaja!

Kaum Yahudi telah merosakkan Aqidah Islam melalui strategi REFORMASI ISLAM yang dicipta dan diwujudkan oleh mereka untuk mengeliru dan menipu kita dengan menggunakan agen-agen mereka yang terdiri daripada para ulama dan intelek Islam kita ini sendiri. Gerakan Wahabi (sekarang ini dinamakan Jemaah Salafiyyah) yang bermula pada 1750 an di Arab Saudi (kini berselindung dengan nama Gerakan Salafiyyah) yang kemudiannya diikuti dengan gerakan REFORMASI ISLAM di Mesir oleh Jamaluddin al-Afghani, Abduh, Rashid Rida dan Hassan al-Banna, kesemuanya itu adalah gerakan-gerakan Islam yang dirancang dan didalangi oleh kaum Yahudi, dan gerakan-gerakan ini telah berjaya untuk mensekularkan massa umat Islam kita di seluruh dunia. Strategi sekularisasi inilah yang merosakkan fahaman dan amalan Aqidah Islam di kalangan seluruh massa umat Islam di dunia. Daripada Reformasi Islam ini terbentuklah agama dalam bentuknya yang baru – ISLAM MODENIS, iaitu Islam yang hanya terhad kepada mengucap dua kalimah syahadah, solat, puasa dan segala syiar-syiar ibadat sahaja, manakala peraturan dan undang-undang dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa adalah diserahkan kepada yang lain daripada Allah. Inilah Islam yang kita warisi pada hari ini, dan inilah kerosakan terhadap AQIDAH kita yang amat besar yang mengeluarkan kita daripada agama Allah, dan kerosakan ini setakat hari ini tidakpun disedari oleh sebahagian yang terbesar daripada massa umat Islam kita.

Setelah mereka mengalami ketumpasan-ketumpasan yang ketara dalam peperangan-peperangan AGAMA dengan kita di sepanjang zaman, mereka kini seboleh-bolehnya mengelak dan menghindari daripada berdepan dengan kita dalam sebarang bentuk peperangan Jihad secara terbuka dengan kita, iaitu perang di atas nama PERANG AGAMA, dan apabila berlaku sahaja konflik di antara mereka dengan kita, mereka membuat berbagai-bagai dalihan untuk mengisytiharkan bahawa konflik itu bukanlah konflik AGAMA dan AQIDAH. Mereka memilih jalan yang lain dalam memerangi dan menindas kita, mereka melakukan segala pengkhianatan dan kejahatan berterusan terhadap kita melalui segala tipudaya ke atas kita, mereka menyerang dan memerangi kita melalui PBB, dan mereka melancarkan perang secara “Perang Proxy” ke atas kita, dan melalui cara-cara seperti ini mereka kini telah berjaya dalam menunduk dan berkuasa ke atas kita di seluruh dunia.

DI ANTARA TIPUDAYA-TIPUDAYA DAN KEJAHATAN-KEJAHATAN YAHUDI KE ATAS UMAT ISLAM IALAH :

 1. Yahudi telah dan sedang menguasai, menunduk dan membonekakan seluruh negara umat Islam di dunia dan juga seluruh negara bangsa di dunia termasuklah seluruh Eropah, Amerika, Canada, Russia, Cina dan Jepun – kesemuanya melalui penjajahan secara langsung dan kemudiannya melalui penjajahan dalam bentuk “Neo-Colonialism”;
 2. Yahudi telah mengajar dan menyebarkan agama Islam dalam bentuknya yang baru di kalangan kita, iaitu agama Islam yang Aqidahnya adalah sesat, menyeleweng dan rosak, dan berikutan dengan itu mereka telah berjaya dalam MENGKAFIRKAN seluruh massa umat Islam kita di dunia ini, termasuklah juga umat Islam di Malaysia, melalui proses Reformasi Islam yang bermula di Mesir dan di seluruh Timur Tengah dan mereka telah memperalatkan pertubuhan Ikhwanul Muslimin sebagai agen mereka untuk menjalankan segala tipudaya dan kerja jahat mereka terhadap kita;
 3. Ajaran Islam yang sesat, menyeleweng dan rosak  yang diajar, disebar dan dikembangkan oleh Yahudi di kalangan seluruh massa umat Islam kita di dunia ini adalah ajaran yang mengeluarkan seluruh PERATURAN dan UNDANG-UNDANG ALLAH daripada sistem kehidupan kita, mereka mengajarkan kepada kita bahawa Islam itu bererti mengucap dua kalimah syahadah dengan melakukan segala ibadat ritual seperti solat, puasa, zakat, haji dan nikah kahwin sahaja tanpa memerlukan kepada peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan kita dan tanpa memerlukan kepada pembentukan sebuah kerajaan Allah di bumi;
 4. Yahudi telah menyembunyikan sebahagian daripada ayat-ayat al-Quran dan mereka telah memutar belitkan pengertian-pengertian sebahagian daripada ayat-ayat al-Quran yang lain yang menyesat dan mengeluarkan kita daripada Aqidah Islam kita dengan cara mereka telah mengeluarkan peraturan dan undang-undang Allah daripada sistem kehidupan kita dan mereka juga telah berjaya dalam mengeluarkan Jihad, Perang dan Revolusi daripada sistem kehidupan kita – kita tidak lagi berada di dalam agama kita dan kita wujud sebagai umat yang pasif, akomodatif dan ikut arus yang mudah dipimpin ke kiri dan ke kanan oleh Yahudi secara membuta tuli sahaja;     
 5. Yahudi telah menyesatkan seluruh massa umat Islam di dunia kita ini melalui berbagai-bagai Pergerakan Islam  yang ditubuhkan oleh mereka seperti gerakan WAHABI ajaran Muhammad Abdul Wahab (Arab Saudi) dan gerakan REFORMASI ISLAM melalui pertubuhan Ikhwanul Muslimin, dan mereka telah mewujudkan beberapa tokoh Islam, di antaranya adalah terdiri daripada Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Redha dan Hassan al-Banna yang ditugaskan oleh mereka untuk mengajar dan mengembangkan segala ajaran Yahudi yang sesat, menyeleweng dan rosak itu di kalangan massa umat Islam kita di dunia ini;
 6. Yahudi telah menciptakan berbagai-bagai fahaman yang sesat dan batil serta mereka telah membentukkan berbagai-bagai pergerakan Islam yang lain lagi seperti Tabligh, Arqam, Sisters in Islam, Anti-Hadis, Hizbut Tahrir dan Islam Liberal ke arah merealisasikan MISI mereka yang jahat untuk menyeleweng dan merosakkan Aqidah dan Pemikiran Islam di kalangan massa umat Islam kita;
 7. Yahudi telah mewujud dan mengadakan sukatan-sukatan pelajaran Islam di seluruh institusi pengajian tinggi Islam yang terdiri daripada sukatan-sukatan pelajaran yang sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar yang bertujuan untuk merosakkan Aqidah Islam kita;
 8. Yahudi telah mewujudkan peperangan saudara di Yugoslavia yang bertujuan untuk menyumbangkan kepada kehancuran umat Islam di Bosnia Herzogovina;
 9. Revolusi Islam Iran pada 1979 adalah satu penipuan yang amat besar ke atas kita yang dirancang dan dioperasikan oleh Yahudi – ianya adalah satu drama mengenai REVOLUSI OLOK-OLOK yang dipentaskan oleh Amerika dan Britain dengan kerjasama daripada talibarut mereka yang bernama IMAM KHOMEINI (bangsa Inggeris daripada Bristol) yang mengeliru, memperdaya dan membodohkan seluruh umat Islam kita, baik di Iran mahupun di dunia ini seluruhnya yang bertujuan untuk mengatasi, menguasai dan mengkontrolkan seluruh negara-negara umat Islam baik di Timur Tengah mahupun di dunia ini seluruhnya;
 10. Sejak tiga dekad yang lalu sehingga ke hari ini, Iran telah dan sedang dikuasai oleh Presiden-persiden Ali Akbar Rafsanjani, Ayatollah Khatami dan Ahmadinejad yang kesemua mereka itu adalah terdiri daripada ‘agen-agen Yahudi’ yang berusaha untuk menghancurkan kekuasaan Islam Iran daripada dalam;
 11. Yahudi telah melaga-lagakan Iraq dengan Iran untuk melemahkan umat Islam dan untuk mendapat keuntungan dengan membekalkan senjata-senjata kepada kedua-dua belah pihak yang sedang bertelagah dan berperang itu;
 12. Khilafah Turki diserang, dilemah dan dikuasai oleh Yahudi dan mereka telah memerdekakan wilayah-wilayahnya yang dipecah-pecahkan kepada negara-negara bangsa umat Islam (Muslim Nation States) yang kecil dan lemah, dan kemudian seluruh negara bangsa umat Islam itu telah diserahkan kepada para penjajah yang menjadi boneka-boneka kepada kuasa-kuasa imperialis Barat yang berada di bawah kekuasaan Yahudi;
 13. Semasa mencapai kemerdekaan, seluruh negara umat Islam di dunia telah dipecah-pecahkan kepada negara-negara kecil yang lemah dan miskin, sama ada ianya diserahkan kepada pemimpin-pemimpin yang beragama kafir atau ianya diserahkan kepada pemimpin-pemimpin Islam mereka yang dikontrol dan dibonekakan oleh Yahudi melalui kuasa-kuasa kafir Barat;
 14. Di bawah imperialisme Yahudi, pemikiran-pemikiran kufur Barat dan sistem-sistem kehidupan Barat yang kufur seperti demokrasi, sekularisme, nasionalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme, pragmatisme, liberalisme, existentialisme, telah dibawa masuk untuk dianuti, diimani dan diamalkan oleh umat Islam;
 15. Sistem kolonialisme dan imperialisme Yahudi melalui kuasa-kuasa kufur Barat telah membuka segala ruang dan peluang keemasan kepada musuh-musuh Islam untuk mengoperasikan proses pengkufuran ke atas umat Islam dengan terancang, sistematik, berpanjangan dan amat berleluasa sekali;
 16. Yahudi telah mensponsorkan pembentukan kaum Orientalis yang khusus berperanan untuk menyesat dan merosak Aqidah dan Pemikiran Islam di kalangan seluruh massa umat Islam di dunia;
 17. Semasa di bawah penjajahan, sebahagian yang terbesar daripada negara-negara umat Islam yang dijajah itu seperti Malaysia telah didatangi oleh kaum pendatang kafir dengan jumlahnya yang begitu ramai sehingga jumlahnya adalah melebihi penduduk-penduduk Islam yang asal – situasi ini amat mengancam dengan serius akan “survival” umat Islam kita sendiri;
 18. Yahudi telah merampas Palestin daripada umat Islam melalui perisytiharan Balfour dan melalui manipulasi politik, ekonomi, ketenteraan dan berbagai tipu daya;
 19. Yahudi telah menubuhkan pergerakan-pergerakan Islam palsu seperti PLO, Hamas, Hizbollah dan pemimpin-pemimpin palsu ciptaan mereka seperti Arafat, Ismail Haniyah, Mahmud Abbas dan lain-lain;
 20. Yahudi telah mewujudkan organisasi-organisasi Islam yang palsu seperti Mujahidin dan al-Qaidah di Afghanistam dan di Timur Tengah, MILF di Filipina, GAM di Indonesia, PULO di Thailand, dan berbagai-bagai organisasi yang lain lagi di negara-negara umat Islam yang bertujuan untuk mengeliru dan kemudian mematikan kebangkitan-kebangkitan dan perjuangan-perjuangan Islam yang tulen dan sebenar;
 21. Yahudi telah mencanangkan dengan meluas dan berulang-ulang sekali bahawa Usama bin Ladin dengan al-Qaidanya adalah seorang pejuang Islam yang kononnya menjadi musuh nombor satu Amerika, padahal dia adalah juga agen dan talibarut Amerika dan pembelot Islam ciptaan Yahudi;
 22. Yahudi telah menciptakan kemenangan Jihad untuk puak mujahiddin di Afghanistan dalam menentang Russia, kemudian mereka menghapuskan kerajaan boneka Mujahiddin itu dengan mewujudkan puak Taliban, kemudian mereka pula telah menghapuskan kerajaan Taliban itu dengan mewujudkan kerajaan boneka yang baru di bawah pimpinan Hamid Karzai – kini mereka berkuasa sepenuhnya di Afghanistan;
 23. Yahudi telah mewujudkan agen-agen mereka seperti Rabbani, Gulbuddin dan Abu Sayaf untuk berkuasa dan memerintah Afghanistan, diikuti oleh Mullah Umar yang mengetuai kumpulan Taliban, kemudian diikuti Usama Bin Ladin daripada al-Qaida, akhir sekali mereka meletakkan agen mereka yang bernama Hamid Karzai sebagai pemimpin yang terbaru Afghanistan;
 24. OIC adalah boneka Yahudi yang ditubuhkan untuk menghimpun dan menyatukan seluruh negara-negara umat Islam untuk berada di bawah satu organisasi yang memudahkan mereka (Yahudi ) untuk menipu, mengeliru dan membingungkan seluruh umat Islam di dunia supaya mereka itu sentiasa tunduk, akur, mengalah dan ikut telunjuk dan kehendak orang-orang kafir dan kuasa kafir di dunia;
 25. Yahudi telah mengadakan perang olok-olok dengan menyerang Iraq melalui PBB dan Nato, mereka menyerang Somalia melalui PBB dan African Union Force, dan mereka mengambil Timur Leste daripada Indonesia melalui PBB;
 26. Sudan adalah negara boneka Yahudi yang diperintah dan ditadbirkan oleh agen mereka, iaitu kumpulan Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Geneva, Switzerland, kemudian dalam peperangan olok-olok, Chad sebagai agen Yahudi telah menyerang Sudan (Darfur) kerana mereka inginkan kepada sumber petroleum yang terdapat di Sudan;
 27. Wilayah selatan Sudan sedang melalui proses untuk dipecah dan dimerdekakan daripada Sudan oleh PBB dan NATO untuk diserahkan kepada puak Kristian;
 28. Parti Islam di Algeria (FIS) telah memenangi piliharaya umum pada 1992 yang melayakkan mereka untuk berkuasa dan memerintah negara mereka mengikut Perlembagaan Negara mereka sendiri, namun kemenangan itu telah digagalkan oleh Yahudi melalui satu rampasan kuasa tentera yang disponsorkan oleh Yahudi melalui kuasa-kuasa kufur Barat (NATO) yang meletakkannya (Algeria) di bawah pemerintahan tentera yang diktatur sebagai boneka Yahudi yang kekal sehinggalah ke hari ini; 
 29. Kebangkitan-kebangkitan Islam di negara-negara umat Islam turut dibenteras dan dihancurkan melalui “military intervention” sama ada secara langsung atau secara tidak langsung oleh kuasa-kuasa kufur Barat terutama sekali Amerika di bawah arahan dan pengendalian Yahudi;
 30. Yahudi telah melancarkan program pendemokrasian terhadap negara-negara bangsa umat Islam yang berbentuk sekular-nasionalis-kapitalis-diktatur seperti Afghanistan dan Iraq, dan program ini kemudian nanti akan dilebarkan untuk meliputi negara-negara umat Islam yang lain sebagai usaha mereka untuk mengelakkan negara-negara umat Islam ini daripada terjatuh kepada gelombang kebangkitan fundamentalis Islam yang sedang merebak dan berkembang di seluruh bumi-bumi umat Islam di dunia.
 31. Misi Yahudi dan orang-orang kafir di dunia ini hanyalah satu, iaitu untuk memusuhi, memerangi dan merosakkan Islam, Aqidah Islam dan massa umat Islam pada setiap zaman dan waktu serta di mana sahaja di bumi ini. Misi Yahudi dan orang-orang kafir yang maha agung di dunia ini adalah untuk :
 32. Menghapuskan kerajaan Allah di bumi ini yang bertujuan untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan Allah;
 33. Menegak dan membentukkan kerajaan dan kekuasaan manusia yang mewujud dan mengamalkan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia.

Misi Yahudi dan orang-orang kafir baik di Malaysia atau di dunia ini adalah untuk menghapuskan Islam dan kekuatan dan kekuasaan Islam dan untuk menegakkan kekufuran dan segala kekuatan dan kekuasaan kufur. Setiap orang daripada kita ini adalah wajib untuk mempercayainya kerana ianya adalah peringatan daripada Allah Yang Maha Mengetahui dan Yang Maha Benar, dan juga kerana gejala-gejala seperti ini sudah dan sedang berlaku dengan amat berleluasa sekali di seluruh dunia termasuklah di dalam Negara Malaysia kita ini sendiri. Mereka mengatasi kita melalui tipudaya dan konspirasi, malah juga melalui kekerasan dan perang, mereka sudah berjaya dalam membelenggu dan menundukkan kita kepada pengaruh dan kekuasaan mereka dan mereka berjaya dalam mengeluarkan seluruh massa umat Islam kita di seluruh dunia ini daripada agama kita.

Firman Allah : al-Anfal 73

Dan orang-orang kafir, sesetengahnya menjadi pelindung kepada sesetengah yang lain; jika kamu (wahai umat Islam ) tidak menjalankan (dasar bantu membantu sesama sendiri yang diperintahkan Allah) itu, nescaya akan berlaku penindasan yang besar di bumi.

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Segala-galanya mengikut tabiat masing-masing sebagai mana yang telah kami jelaskan sebelum ini. Masyarakat Jahiliyah tidak bergerak seperti individu-individu, malah ia bergerak seperti sikap makhluk organik (yang hidup ) segala anggotanya bergerak dan bertindak mengikut tabiat kewujudannya dan strukturnya masing-masing untuk mempertahankan diri dan kewujudannya. Mereka bertindak selaku pelindung terhadap satu sama lain. Oleh sebab itu Islam tidak dapat menghadapi mereka kecuali dalam bentuk sebuah masyarakat yang lain yang mempunyai ciri-ciri yang sama, tetapi lebih mendalam, lebih kukuh dan lebih kuat daripada ciri masyarakat Jahiliyah. Jika Islam tidak menghadapi mereka dalam bentuk sebuah masyarakat, di mana para anggotanya bertindak selaku pelindung terhadap satu sama lain, maka penindasan akan berlaku kepada anggota-anggotanya daripada masyarakat Jahiliyah kerana mereka tidak mampu menghadapi masyarakat Jahiliyah, di mana para anggotanya saling membantu terhadap satu sama lain. Seluruh bumi ini akan ditimpa huru-hara dan kacau bilau apabila Jahiliyah dapat mengalahkan Islam. seluruh bumi akan dilanda kerosakan akibat Jahiliyah bertindak berleluasa terhadap Islam, akibat keleluasaan Uluhiyah Manusia terhadap Ulama Allah dan akibat umat manusia sekali jatuh ke dalam kehambaan kepada sesama manusia, dan inilah kerosakan yang paling teruk : 

Jika kamu tidak nelaksanakan dasar tolong menolong di antara sesama manusia kamu nescaya berlakulah huru-hara dan kerosakan yang besar di muka bumi .

Tidak ada amaran yang lebih besar daripada amaran ini dan tidak ada peringatan yang lebih serius daripada peringatan ini. Kaum Muslimin yang tidak menegakkan kewujudan mereka di atas asas kelompok organik yang bergerak, mempunyai satu kesetiaan dan satu kepimpinan nescaya mereka akan memikul dihadapi Allah – selain daripada menanggung keseksaan dalam kehidupan mereka – tanggungjawab huru-hara di bumi  dan tanggungjawab terhadap kerosakan yang besar ini .

Allah memberi peringatan kepada kita bahawa mereka bersatu padu dan saling bantu membantu di antara sesama mereka dan mereka membuat persediaan dengan kekuatan politik, kekayaan material, ilmu dan persenjataan untuk menyerang dan memerangi kita. Allah memerintahkan kita supaya bersatu padu dan saling bantu membantu di antara sesama umat Islam dan membuat persediaan untuk menyerang dan memerangi mereka untuk menundukkan mereka kepada kekuatan dan kekuasaan kita, dan Allah memberi peringatan kepada kita sekiranya kita tidak melakukan demikian, iaitu sekiranya kita tidak memerangi mereka dan tidak menghancurkan mereka, kitalah yang akan dihancurkan oleh mereka dan seluruh umat manusia di dunia ini akan berada dalam kerosakan dan kebencanaan yang amat besar, iaitu kerosakan dan kebencanaan kerana kita semuanya berada dalam sistem kehidupan Jahiliyah ciptaan orang-orang kafir ini. Setiap sistem kehidupan Jahiliyah itu adalah kerosakan, iaitu kerosakan sistem kehidupan kita kerana kita mengimani, menganuti dan mengamalkan peraturan dan undang-undang manusia yang syirik dan kufur, kerosakan fitrah manusia, pemikiran manusia, neraca-neraca dan nilai-nilai pertimbangan manusia dan akhlak manusia. Kerosakan ini membawa kepada kemaksiatan, kekejian dan kehinaan dalam kehidupan moral manusia, kerosakan ini membawa kepada berlakunya segala gejala manipulasi, eksploitasi, kezaliman dan penindasan di kalangan manusia, kerosakan ini membawa kepada serang menyerang serta bunuh membunuh di antara sesama manusia dalam sistem kehidupan manusia.  

Allah memperingati kita bahawa sekiranya kita tidak memerangi mereka dan oleh itu kita tidak menghapuskan sistem kehidupan mereka yang sesat dan Jahiliyah, kita akan memikul bebanan untuk bertanggung jawab ke atas segala kerosakan, kebencanaan dan keporak-perandaan yang berlaku di kalangan seluruh umat manusia di bumi ini akibat daripada kejahatan mereka itu .

Apakah yang sedang berlaku di dalam negara-negara umat Islam kita kini? Kita tidak ikut segala perintah Allah dan Rasul-Nya dalam menjalani kehidupan kita dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa. Sebaliknya kita ikut, taat dan patuh kepada Ahlil Kitab yang membawa kita untuk mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur ini. Kita mengamal dan mempraktikkan segala peraturan dan undang-undang manusia dalam seluruh bidang kehidupan kita. Kita akur dan setuju kepada segala dasar dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa yang digariskan mereka. Kita tidak menyedari bahawa kita kini sedang berada dalam kerosakan dan kebencanaan kerana kita wujud dan hidup dalam sistem kehidupan ciptaan Ahlil Kitab dan tidak sistem kehidupan daripada Allah. Kita tidak menyedari bahawa kitalah orang-orang yang dimaksudkan oleh Allah swt yang mewujudkan kerosakan di kalangan umat manusia dan yang melakukan segala kejahatan ke atas umat manusia yang sebenarnya mematutkan kita ini untuk diserang dan diperangi oleh orang-orang yang beriman seperti mana yang diperintahkan Allah dalam ayat al-Quran (8:73) yang sedang dibicarakan di sini!  

KOMPLOT AGUNG YAHUDI DALAM MENGHANCURKAN KEKUATAN ISLAM :

 1. Penjajahan dan penindasan yang ketara dan lama ke atas negara-negara umat Islam dengan kekuatan militeri, politik dan ekonomi negara-negara kufur Barat;
 2. Memunculkan fahaman-fahaman dan pemikiran-pemikiran yang boleh memesongkan perjuangan umat Islam daripada menentang penjajahan kufur – fahaman materialisme, Bahai, Qadiani, Wahabi, Reformis, Modenis, Liberalists, anti-Hadith, demokrasi dan lain-lain;
 3. Mematikan daya pemikiran umat Islam dan memburukkan gejala kebekuan minda umat Islam sehingga lenyapnya IJTIHAD dalam Islam yang menyebabkan kemunduran dan stagnasi di kalangan massa umat Islam berabad-abad lamanya;
 4. Mereka mempelupuri pembentukan jemaah-jemaah Islam yang mundur, ortodox dan sempit pemikiran mereka seperti Tabligh dan Arqam;
 5. Pembentukan golongan ORIENTALIS BARAT yang bertanggungjawab dalam menggalak dan mencetuskan gerakan REFORMASI ISLAM yang melahirkan ISLAM MODENIS yang menyelewengkan fahaman Islam daripada ajaran Allah dan Rasul-Nya;
 6. Menyubur dan mengembangkan ISLAM MODENIS ke seluruh bumi umat Islam;
 7. Membentuk kepribadian umat Islam yang apologis, lemah dan lembik, ikut arus, mengidap penyakit “inferioriti kompleks” dan tunduk kepada kufur Barat, malah mereka mengagung-agungkan Barat dengan segala kemajuan dan kekuatan Barat;
 8. Mengekspotkan idea-idea Barat yang kufur seperti Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis untuk dinuti dan diamalkan oleh massa Islam di dunia;
 9. Menjajah dan menindas negara-negara umat Islam serta menyelewengkan fahaman Islam supaya umat Islam meninggalkan segala ajaran Islam;

10. Menghapuskan konsep Negara Islam, menghancurkan negara-negara Islam serta menghalang daripada kebangkitan kembali massa umat Islam;

11. Membentuk negara-negara boneka di kalangan negara-negara bangsa umat Islam yang tunduk dan akur kepada kuasa-kuasa kufur Barat;

12. Rakyat Muslim yang majoriti diletakkan di bawah kerajaan Kristian yang minoriti;

13. Rakyat asal Muslim menjadi golongan yang minoriti di dalam negara sendiri setelah penduduk asing yang berlainan agama dibawa masuk sebagai rakyat yang sah dan mereka (penduduk asing) menjadi golongan yang majoriti;

14. Selepas penyerbuan Napolean Bonaparte, 1799 (Mesir), Gerakan Free Masonry mula bertapak dan beroperasi di Timur Tengah untuk menghancurkan pemikiran Islam dan menjalankan sabotaj terhadap Islam;

15. Pembukaan terusan Suez, 1869, makin memudah dan mempertingkatkan lagi operasi menentang Islam;

16. Mengagung-agungkan Revolusi Perancis sebagai simbol Kebebasan, Persaudaraan dan Persamaan dan mengecil-ngecilkan Islam dan konsep-konsep Islam;

17. Memperluaskan perang budaya dan perang pemikiran ke wilayah-wilayah Islam melalui penegakan sekolah-sekolah Barat di Mesir, Beirut dan Jerussalem bermula pada 1890;

18. Mempertemukan kebudayaan dan kesusasteraan Islam dan Barat;

19. Memperhebatkan gerakan dakwah Kristian;

20. Menonjolkan teori Darwin (1871) mengenai asal-usul manusia untuk meragu dan merosakkan aqidah Islam;

21. Komplot di antara Yahudi Dahuma di Turki dan Gerakan Free Masonry untuk menggugat khilafah Islam yang berpusat di Istanbul, Turki;

22. Memunculkan gerakan Zionisme pimpinan Dr Theodore Herzl (1895) sehingga tertubuhnya Israel pada 1948, dan mereka mewujudkan agama ILLUMINATI  untuk membentuk satu kerajaan dunia Yahudi;

23. Menggantikan Bahasa Arab dengan bahasa-bahasa penjajah dan kebangsaan sebagai linggua franca

KOMPLOT AGUNG YAHUDI DALAM MENGHANCURKAN UMAT ISLAM SELEPAS KERUNTUHAN KHILAFAH ISLAM DI ISTANBUL, 1924 :

 1. Mewujudkan suasana dan menjalankan propaganda yang boleh menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam terhadap sumber Hukum Utama – al-Quran dan Hadith; kerajaan kita menyebarkan pemikiran bahawa undang-undang Islam tidak boleh dilaksanakan dalam situasi politik dan masyarakat berbilang kaum; Golongan anti-Hadis bergerak tanpa halangan daripada kerajaan; NST dan beberapa akhbar yang lain menyiarkan tulisan-tulisan yang mengecam dan merendah-merendahkan undang-undang Islam; ini adalah di antara propaganda anti-Islam di bawah kerajaan sekular Muslim;
 2. Melancarkan usaha pengkufuran negara-negara majoriti Muslim – di Filipina, Kristian telah menghancurkan kesultanan orang-orang Islam dan mengkafirkan orang-orang Islam sehingga menjadi minoriti dan terbatas di Mindanao; Singapura menjadi 97% bukan Islam; Di Indonesia, seramai kira-kira di antara lima puluh ke enam puluh juta umat Islam menjadi murtad;
 3. Menjalankan propaganda seolah-olah adanya pertentangan di antara agama dan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi;
 4. Melalui perlindungan daripada kerajaan-kerajaan sekular Muslim, menggalakkan pertumbuhan badan-badan Islam apologis, “conservative” dan non-revolusyeneri;
 5. Memecah-belahkan kaum Muslim atas golongan, suku, kelompok dan mazhab serta menghidupkan kembali kebudayaan lama sebelum Islam;
 6. Memesongkan perjuangan umat Islam supaya berjuang melalui parti-parti politik di bawah sistem politik sekular yang disediakan oleh Barat;
 7. Menyebarkan rasa ragu terhadap ajaran dan syariat Islam;
 8. Usaha-usaha golongan Sosialis-Marxist untuk mengelirukan umat Islam terhadap ajaran Islam:
 • Islam agama yang kuno;
 • Islam berdasarkan kepada roh dan akhirat yang tidak nampak sedangkan sosialisme berdasarkan kepada materialisme yang nyata;
 • Peperangan Islam ialah untuk material;
 • Islam tidak ada tempat dalam kehidupan moden ini;
 • Islam tidak ada persamaan sosial;
 • Islam berteraskan seks dan wanita;
 • Islam agama yang terikat, mundur dan keterperangkapan;

9. Menegakkan sekularisme untuk menguasai setiap aspek kehidupan dan menerapkan apa sahaja sistem asalkan yang selain daripada Islam – demokrasi, nasionalisme, kapitalisme, liberalisme, saintisme, pragmatisme dan lain-lain.

KOMPLOT AGUNG YAHUDI DALAM MEROSAKKAN AGAMA ISLAM DAN AQIDAH ISLAM :

 1. Berusaha menghapuskan hukum Islam;
 2. Merosak nilai-nilai Islam dan mencuba untuk melenyapkannya dalam kehidupan umat Islam;
 3. Merosak akal fikiran dan akhlak umat Islam;
 4. Tidak henti-henti menghancurkan kaum Muslimin di mana pun mereka berada – Somalia, Bosnia, Kashmir, Filipina, Thailand, Indonesia, Malaysia;
 5. Menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam terhadap agamanya sendiri;
 6. Menekan, memecah-belah dan menjajah dalam bentuk neo-colonialisme terhadap seluruh bangsa Arab dan juga negara-negara umat Islam yang lain supaya mereka semuanya kekal dalam keadaan yang lemah dan tunduk kepada Barat;
 7. Berusaha mencipta sistem diktator politik di dalam negara-negara Muslim dan bertindak sebagai negara-negara satelit kepada Barat – Saudi Arabia. Negara-negara Teluk, Mesir, Indonesia, Algeria, Morocco dan lain-lain;
 8. Menjauhkan kaum Muslimin daripada sikap mencipta dan berkreatif supaya kekal dalam situasi pengguna (consumer) terhadap semua keluaran Barat;
 9. Menghalangi dan menjauhkan orang-orang Islam yang radikal, anti-Barat dan berpengaruh daripada memegang tampuk kekuasaan di negara-negara Muslim supaya umat Islam tidak bangkit untuk memperbaiki diri mereka;

10. Merosakkan kaum wanita dengan budaya Barat dan mengekalkan kebebasan seksual untuk menghancurkan akhlak orang-orang Muslim;

11. Melantik pemimpin-pemimpin Islam boneka Barat di antaranya seperti Raja Arab Saudi, Yasir Arafat, Hamid Karzai, Usama bin Ladin, Gus Dur, Suharto, Sausilo Bambang, Husni Mubarak; Saddam Hussein;

12. Melancarkan peperangan pura-pura seperti perang Amerika-Iraq sebagai satu strategi untuk menguasai dan menundukkan massa umat Islam;

13. Mempelupuri dan membentuk pergerakan-pergerakan Islam palsu dalam menentang kerajaan-kerajaan sekular yang menjadi boneka-boneka dan pendukung-pendukung kepada kekuasaan Ahlil Kitab; 

14. Memprogandakan ajaran bahawa Jihad berperang tidak digalakkan oleh Islam malah Jihad yang paling besar ialah Jihad melawan nafsu dan Jihad untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran dalam kehidupan manusia;

15. Mencampuri dan mengkontrol dengan aktif dalam politik dan pemerintahan negara-negara umat Islam untuk merosak dan menggugatkan kedudukan politik dan ekonomi mereka (umat Islam), dan usaha-usaha itu dilakukan secara halus supaya tidak dapat dikesani oleh massa umat Islam .

Komplot agung Ahlil Kitab untuk merosakkan Islam memfokuskan tindakan-tindakan mereka dalam berbagai-bagai bentuk dan cara kepada usaha untuk merosakkan Aqidah dan Pemikiran Islam, dan ianya dijalankan sejak hari pertama kelahiran Islam sehinggalah ke hari ini, serta ianya dijalankan oleh musuh-musuh Islam yang terdiri daripada orang-orang kafir dan juga orang-orang Islam sendiri yang terdiri daripada pemimpin-pemimpin Islam dan para ulama dan intelek Islam kita sendiri yang bergerak aktif sebagai agen-agen kepada Ahlil Kitab itu.

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran : al-A’raf) :

Pejuang-pejuang Zionis dan Kristian di zaman moden ini telah menggunakan berbagai-bagai cara penentangan dan tipu daya yang licin, yang berlipat kali ganda lebih canggih daripada cara-cara yang telah digunakan oleh mereka di sepanjang abad-abad yang silam yang terdapat pada masa itu, mereka sedang gigih berusaha untuk menghapuskan agama ini seluruhnya dan menganggap bahawa mereka sedang memasuki pertarungan yang muktamad yang terakhir dengan Islam. Oleh sebab itu mereka menggunakan segala cara dan sarana yang pernah dicuba mereka di seluruh abad-abad yang silam di samping cara-cara dan sarana-sarana baru yang telah diadakan mereka sekarang.

Dalam waktu yang sama itu juga terdapat dalam kalangan penganut-penganut Islam golongan cerdik pandai yang menganjur agar diwujudkan kerjasama di antara penganut-penganut Islam dan penganut-penganut agama-agama yang lain sebagai satu front untuk menentang arus aliran kebendaan dan etisme, sedangkan penganut-penganut agama-agama yang lain itulah yang membunuh penganut-penganut Islam di merata tempat, merekalah yang memerangi orang-orang Islam dengan kekejaman dan keganasan yang dilakukan mereka di dalam peperangan-peperangan Salib dan mahkamah-mahkamah penyiasatan (inquisition) di Andalusia sama ada dengan perantaraan agen-agen mereka secara langsung yang ditempatkan di Asia dan Afrika atau dengan perantaraan pertubuhan-pertubuhan yang ditubuh dan dibantu oleh mereka di negeri-negeri Islam yang merdeka untuk mengambil bentuk berbagai-bagai ideologi dan aliran-aliran pemikiran sekular, iaitu mahu mengubahkan akhlak (kaum Muslimin) supaya jadi akhlak haiwan, di mana lelaki dan perempuan bercampur baur dengan bebas, juga mengubah dan mempertingkatkan kemajuan perundangan Islam, dan untuk maksud ini mereka telah mengadakan muktamar-muktamar para Orientalis dengan tujuan untuk menghalalkan riba, pergaulan bebas di antara Lelaki dan perempuan dan segala perkara yang diharamkan Islam.

Itulah pertarungan dan pertentangan yang ganas dan kejam yang dilancarkan oleh umat-umat ahlil kitab terhadap agama Islam, sedangkan mereka telahpun diberitakan Allah sejak zaman berzaman lagi tentang kedatangan dan tentang Nabi yang membawanya, tetapi malangnya mereka telah menyambut kedatangannya dengan sambutan yang jahat dan degil.    

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran : al-Anaam) :

Kaum Ahlil Kitab sebenarnya mengetahui bahawa al-Quran ini adalah daripada Allah dan kerana itu mereka mengetahui segala potensi, segala kekuatan, segala kebajikan dan kebaikan yang ada di dalam al-Quran. Mereka mengetahui tenaga penggerak al-Quran yang mampu menggerakkan umat yang menganut Aqidah yang dibawa olehnya, menjunjung akhlak yang terpancar daripadanya dan mengamalkan sistem hidup yang ditegakkan di atasnya. Mereka membuat segala perhitungan terhadap al-Quran dan terhadap para pendukungnya. Mereka cukup sedar bahawa bumi ini tidak lagi memberi lapangan yang luas kepada mereka, tetapi sentiasa memberi lapangan yang luas kepada pemeluk-pemeluk agama ini! Mereka menyedari segala kebenaran yang terkandung di dalam al-Quran dan menyedari keadaan mereka yang berada di dalam kebatilan. Mereka sedar bahawa Jahiliyah yang dipegang mereka dan mencorakkan kedudukan-kedudukan kaum mereka, akhlak mereka dan peraturan-peraturan hidup mereka tidak mungkin berdamai dengan agama ini atau tidak memungkinkan mereka untuk hidup kekal di atas Jahiliyah itu. Oleh sebab itu keadaan ini tetap mencetuskan pertarungan yang tidak akan reda sehingga Jahiliyah terhapus daripada bumi ini dan kemenangan dicapai oleh agama ini dan seluruh ketaatan ditumpukan kepada Allah sahaja, iaitu sehingga seluruh kuasa di bumi ini dipulangkan kepada Allah dan pencabul-pencabul kuasa Allah di muka bumi ini diusir dan dengan demikian sahaja seluruh ketaatan dapat ditumpukan kepada Allah.

Kaum Ahlil Kitab cukup mengetahui hakikat ini di dalam agama ini. Mereka mengetahuinya sama seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Generasi demi generasi mereka mengkaji agama ini dengan kajian yang halus dan mendalam. Mereka menyelidik rahsia-rahsia kekuatannya dan mencari segala pintu dan lorongnya yang menembusi ke dalam hati. Mereka berusaha begitu bersunggunh-sungguh untuk mencari jalan bagai mana hendak merosak dan memusnahkan daya kepimpinan yang ada di dalam agama ini. Bagai mana hendak menaburkan keraguan dan kesangsian di dalam hati para penganutnya.Bagai mana hendak mengubahkan ayat-ayat al-Quran daripada maksud-maksudnya yang sebenar.? Bagai mana hendak menghalangkan panganut-penganut Islam daripada mengetahui hakikat agama mereka yang sebenar. Bagai mana hendak mengubahkan agama Islam daripada harakat aktif yang menghancurkan kebatilan dan Jahiliyah, iaitu harakat aktif yang berjuang untuk mengembalikan kuasa Allah di bumi dan mengusir para pencabulnya dan meletakkan seluruh ketaatan kepada Allah yang Maha Esa sahaja………bagai mana hendak mengubahkannya daripada harakat yang aktif ini kepada harakat kebudayaan yang dingin, kepada kajian-kajian teori yang mati dan kepada perdebatan ilmu ketuhanan atau perdebatan ilmu fiqah atau perdebatan kepuakan yang kosong? Bagai mana hendak mencurahkan konsep-konsep Islam ke dalam acuan peraturan-peraturan, sistem-sistem dan kefahaman-kefahaman yang asing daripada Islam dan menghancurkan Islam serta mengelirukan para pemeluknya ( dengan anggapan ) bahawa Aqidah mereka tetapi terhormat dan terpelihara. Pada akhirnya bagai mana hendak memenuhkan kekosongan Aqidah Islam itu dengan kefahaman-kefahaman, konsep-konsep dan minat-minat yang lain supaya mereka dapat mencabut akar umbi sentimen yang masih tinggal daripada Aqidah yang pudar ini.

Kaum Ahlil Kitab sentiasa mengkaji agama ini dengan kajian yang serius, mendalam dan teliti. Mereka berbuat demikian bukan dengan tujuan untuk mencari hakikat yang sebenar – sebagai mana yang disangkakan oleh penganut-penganut Islam yang lurus – dan bukan pula dengan tujuan untuk bersikap adil terhadap agama ini dan terhadap para penganutnya yang disangkakan oleh setengah-setengah orang yang tertipu apabila mereka melihat sesuatu pengiktirafan dari mata pengkaji atau mana-mana Orientalis terhadap apa-apa kebaikan di dalam mana-mana aspek agama ini. Tidak sekali-kali tidak. Malah tujuan yang sebenar dari usaha mereka membuat kajian-kajian yang begitu serius, mendalam dan teliti itu ialah untuk mencari sasaran-sasaran tikaman yang membawa maut kepada agama ini. Mereka mencari pintu-pintu dan jalan-jalan Islam memasuki fitrah manusia untuk ditutup dan selewengkannya. Mereka mencari rahsia-rahsia kekuatan Islam untuk mengganyang Islam. Mereka mahu mengetahui bagi mana Islam membina dirinya di dalam jiwa orang-orang Islam untuk mencontohi cara pembinaannya agar mereka dapat membina di dalam jiwa mereka kefahaman-kefahaman yang bertentangan dengan Islam. Mereka mahu munggunakan kefahaman-kefahaman ini untuk memenuhi kekosongan kaum muslimin.

Kerana tujuan-tujuan dan latar-latar belakang inilah mereka mengenal Islam sama seperti mereka mengenali anak-anak mereka.

Kita sebagai umat muslimin wajib mengetahui hakikat ini dan serentak itu juga kita wajib sedar bahawa kitalah yang lebih wajar mengenal agama kita sama seperti kita mengenali anak-anak kita sendiri.

Realiti sejarah yang berlaku dicelah-celah empat belas abad yang silam menjelaskan hakikat yang sedang kita bicarakan ini yang dijelaskan oleh al-Quran di dalam ayat yang berikut :

“Orang-orang yang Kami kurniakan kitab kepada mereka memang mengenalinya sama seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri.”

Tetapi hakikat ini dapat dilihat dengan terang dan jelas khususnya di masa ini, di mana buku-buku kajian yang tertulis di dalam mana-mana bahasa asing mengenai Islam adalah diterbitkan kira-kira sebuah seminggu. Kajian-kajian itu membuktikan sejauh mana kaum Ahlil Kitab mengetahui segala maklumat-maklumat kecil dan besar mengenai tabiat dan sejarah agama ini. Mengetahui punca-punca kekuatannya, sarana-sarana untuk menentangnya dan cara-cara untuk merosak dan memusnahkan bimbingan dan ajarannya. Penulis-penulis itu tentulah tidak mendedahkan tujuan dan niat mereka yang sebenar, kerana mereka sedar bahawa ketika menyerang agama itu secara terbuka akan mencetuskan semangat pembelaan yang berkobar-kobar. Mereka sedar bahawa gerakan-gerakan (kaum muslimin ) yang telah bangkit untuk menentang serangan bersenjata terhadap agama ini dalam bentuk penjajahan itu adalah bertapak di atas kesedaran keagamaan atau sekurang-kurangnya di atas sentimen keagamaan. Oleh itu tindakan Islam secara berterusan walaupun dalam bentuk serangan fikiran akan mencetus semangat pembelaan dan perjuangan mereka yang berkobar-kobar. Oleh sebab itu kebanyakan Ahlil Kitab menggunakan jalan yang lebih licin dan jahat, iaitu menggunakan cara berpura-pura memuji-muji kebaikan agama ini dengan tujuan untuk menidurkan semangat perjuangan kaum muslimin yang aktif dan melumpuhkan keghairahan mereka yang berkobar-kobar dan seterusnya untuk mendapat kepercayaan dan keyakinan para pembaca (Muslimin), kemudian (di saat itulah) mereka menaruh racun di dalam gelas dan menghidangkan (kepada kaum Muslimin). (Mereka berkata) : Agama Islam ini adalah satu nikmat yang amat besar, tetapi ia patut mengubah dan memperkembangkan konsep-konsep dan peraturan-peraturannya agar sejajar dengan tamadun manusia yang moden. Islam sewajarnya tidak mengambil sikap menghalang perkembangan-perkembangan yang berlaku di dalam peraturan-peraturan masyarakat-masyarakat dalam bentuk-bentuk pemerintahan dan nilai-nilai akhlak. Dan pada akhirnya adalah wajar bagi agama ini dijelmakan dalam bentuk Aqidah di dalam hati sahaja dan membiarkan kehidupan yang wujud di dalam kenyataan itu diatur oleh teori-teori, ujian-uijian dan gaya cara tamadun manusia yang moden. Islam sewajar mengambil sikap memberi restu kepada percubaan-percubaan, ujian-ujian dan gaya cara yang dtetapkan oleh pihak yang berkuasa di bumi, dengan mengambil sikap yang sedemikian!ah Islam akan terus kekal sebagai satu agama yang besar.

Ketika pengarang-pengarang itu membentangkan titik-titik kekuatan dan ke dalaman (konsep-konsep) yang wujud di dalam agama Islam, dalam bentuk pura-pura menunjukkan sikap adil dan insaf yang palsu dan membuat sanjungan-sanjungan yang melalaikan, maka matlamat yang ditunjukkan oleh pengarang ialah untuk menyedarkan kaum mereka Ahlil Kitab terhadap bahaya agama ini dan terhadap rahsia-rahsia kekuatannya. Ia berjalan di hadapan alat-alat pembinasa membawa lampu suluh yang terang untuk membolehkan kaum mereka melancarkan tembakan-tembakan yang tepat pada sasarannya, juga untuk membolehkan mereka mengenal agama ini, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri.

Rahsia-rahsia al-Quran akan terus dibukakan kepada para muminin dalam bentuk hakikat-hakikat yang sentiasa baru selama mereka hidup di bawah bayangannya, selama mereka mengharungi perjuangan Aqidah, selama mereka memikirkan peristiwa-peristiwa sejarah dan peristiwa-peristiwa masa kini dengan penuh kesedaran dan selama mereka mamandang nur hidayat Allah yang menyerlahkan kebenaran dan menerangi jalan.   

Firman Allah : al-Anaam 129

Dan demikianlah Kami jadikan orang-orang yang zalim itu sahabat-sahabat setia terhadap satu sama lain dengan sebab amalan-amalan yang sama yang diusahakan mereka.

Maksudnya, dengan hubungan setiakawan yang wujud di antara makhluk jin dan manusia ini, juga dengan persamaan untung nasib yang akan diterima mereka sebagai akibat hubungan setiakawan ini……..yaini berdasarkan keadaan dan kaidah yang sama, Kami jadikan orang-orang yang zalim itu bersahabat setia di antara satu sama lain dengan sebab usaha-usaha yang sama yang dilakukan mereka, Kami jadikan mereka bersetia kawan dengan sebab wujud titik pertemuan tabiat dan hakikat di antara mereka, juga titik persamaan arah tujuan dan matlamat mereka di samping titik persamaan untung nasib yang menunggu mereka. ini adalah satu penyertaan umum yang mencakup batas-batas yang lebih jauh daripada batas-batas pembicaraan sekarang, iaitu ia mencakup tabiat setia kawan yang wujud di antara syaitan-syaitan manusia dan jin umumnya kerana orang-orang yang zalim, iaitu orang-orang yang mempersekutukan Allah dalam apa sahaja bentuknya adalah bersatu padu di antara mereka dalam usaha menentang kebenaran dan hidayat. Mereka saling membantu dalam usaha memusuhi setiap Nabi yang dibangkit dan orang-orang yang beriaman kepadanya, di samping mempunyai tabiat kejadian yang sama – walaupun berbeza dari segi bentuk – mereka juga mempunyai kepentingan yang sama, yang ditegakkan di atas amalan merampas hak Rububiyah Allah ke atas manusia dan amalan bertindak bebas mengikut hawa nafsu tanpa terikat kepada kuasa hakimiyah Allah.

Golongan manusia yang zalim ini dapat kita lihat di setiap zaman. Mereka membentuk satu gabungan yang saling membantu satu sama lain – walaupun di antara mereka wujud berbagai-bagai perselisihan dan pertentangan kepentingan – jika mereka menghadapi perjuangan agama Allah dan para hamba kesayangan Allah. Titik persamaan tabiat kejadian dan matlamat itulah yang telah membentuk hubungan setiakawan di antara mereka, begitu juga titik persamaan kegiatan mereka dalam aktiviti melakukan kerja-kerja yang jahat dan bejat  menyebabkan mereka menghadapi untung yang sama di negeri akhirat sebagai mana kita telah saksikan dalam pemandangan yang ditayangkan oleh al-Quran.

Kita dapat melihat di masa ini – juga sejak abad-abad yang silam – kemunculan satu barisan perpaduan yang besar yang menggabungkan syaitan-syaitan manusia yang terdiri daripada pejuang-pejuang Salib, pejuang-pejuang Zionisme, pejuang-pejuang paganisme dan pejuang-pejuang komunisme, walaupun mereka daripada kem-kem yang berlainan, namun mereka dapat bersatu padu dalam perjuangan menentang Islam dan menghancurkan pergerakan-pergerakan perintis kebangkutan Islam di seluruh dunia.

Itulah satu perpaduan dan gabungan yang benar-benar mengancam. Ia mempunyai pengelaman selama puluhan abad di dalam langkah-langkah memerangi Islam di samping kekuatan kebendaan dan kebudayaan serta alat-alat media massa di kawasan itu sendiri dan seluruhnya diguna untuk melaksanakan kerja-kerja yang sesuai dengan matlamat perpaduan itu rancangan-rancangan kesyaitanannya yang jahat. Itulah gabungan yang tergambar jelas dalam firman Allah :

“Dan demikianlah Kami jadikan orang-orang yang zalim itu sahabat-sahabat setia terhadap satu sama lain dengan sebab amalan-amalan yang sama yang diusahakan mereka.

Huraian-huraian Saiyyid Qutb ini membicarakan mengenai Kaum Ahlil Kitab yang memerangi Allah dengan segala komplot dan tipu daya mereka. Mereka merosakkan Aqidah dan Pemikiran Islam dengan mewujudkan fahaman ISLAM MODENIS dan mereka mewujudkan kaum ORIENTALIS yang mengajar dan mengembangkan ISLAM MODENIS yang sesat ini di kalangan kita. Mereka bergabung sesama mereka dalam memerangi Islam secara halus, iaitu dengan tipu daya dan manipulasi halus dalam berbagai-bagai bentuk, malah mereka juga bergabung dengan kaum-kaum kafir yang lain dalam memerangi Islam. Kaum Ahlil Kitab sentiasa bersungguhan, ghairah dan tidak jemu-jemu dalam mengatur segala strategi dan langkah-langkah permusuhan mereka terhadap kita.

Firman Allah : al-Imran 187

Dan (kenangilah) ketika Allah mengikat perjanjian dengan kaum ahlil kitab iaitu : ‘Hendaklah kamu menjelaskan kandungan kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya’ lalu mereka melemparkan perjanjian itu ke belakang mereka dan mereka menukarkannya dengan harga yang sedikit alangkah kejinya tukaran yang dibuat oleh mereka.”  

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Hubungan ayat-ayat surah ini banyak memperkatakan tentang perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan kaum ahlil kitab Yahudi. Perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan mereka yang paling banyak ditonjolkan ialah perbuatan mereka menyembunyikan kebenaran yang diketahui mereka, juga perbuatan mereka mencampuradukkan kebenaran dengan kepalsuan dengan tujuan menimbulkan keraguan dan kekacauan terhadap konsep agama, terhadap kesahihan Islam, terhadap konsep persamaan asas dan dasar di antara agama Islam dengan agama-agama Samawi sebelumnya dan terhadap hakikat bahawa Islam membenarkan agama-agama Samawi sebelumnya dan agama Samawi sebelumnya membenarkan agama Islam.     

Firman Allah : an-Nisa 46

Di antara orang-orang Yahudi itu terdapat mereka yang mengubahkan kalam Allah daripada maksud-maksudnya yang sebenar. 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Perbuatan mengubah kalam Allah daripada maksudnya yang sebenar supaya sesuai dengan kehendak nafsu itu adalah satu gejala yang dapat diperhatikan di kalangan ahli-ahli agama yang menyeleweng daripada agama mereka, iaitu di kalangan mereka yang menggunakan agama sebagai kerjaya/profesyen mencari makan untuk memenuhi selera pihak-pihak yang berkuasa di setiap zaman, juga untuk menyesuaikan dengan kehendak-kehendak orang ramai yang mahu melepaskan diri daripada agama. Dan orang-orang Yahudi memang pintar dalam bidang ini walaupun di zaman ini terdapat ahli-ahli agama profesyenel daripada Muslimin yang dapat menandingi perangai kaum Yahudi itu.

Allah mengingati kita melalui ayat-ayat-Nya di dalam al-Quran seperti di atas ini bahawa kesesatan, kekufuran dan kerosakan yang berlaku kepada kaum Ahlil Kitab dan kepada agama mereka adalah kerana penipuan dan pembohongan para ulama dan intelek mereka sendiri yang memberi pengertian-pengertian yang salah kepada sebahagian daripada ayat-ayat Allah yang terkandung di dalam kitab-kitab mereka serta mereka juga menyembunyikan sebahagian daripada ayat-ayat yang lain yang mengandungi ajaran-ajaran yang benar daripada Allah.

Selepas itu kaum Yahudi juga telah merosakkan agama kita ini, iaitu setelah mereka menjajah dan berkuasa ke atas kita, mereka telah menggunakan seluruh agen mereka yang terdiri daripada para ulama dan intelek Islam kita ini sendiri yang dipelupuri oleh Muhammad Abdul Wahab di Semenanjung Tanah Arab, kemudian ianya diikuti pula oleh Jamaluddin al-Afghani, Abduh, Rashid Redha, Hassan al-Banna di Mesir, Taqiyuddin al-Nabhani, dan pada masa kini oleh Yusuf al-Qardhawi, supaya mereka itu menyembunyikan sesetengah daripada ayat-ayat al-Quran bersekali dengan segala konsep Islam yang terkandung di dalamnya daripada diketahui oleh kita, dan mereka mengarahkan agen-agen mereka itu pula supaya mereka memutarbelit segala pengertian sesetengah daripada ayat-ayat yang lain lagi yang bertujuan untuk merosakkan AQIDAH kita dan menyesatkan kita daripada jalan yang benar. Inilah PERJUANGAN mereka di sepanjang zaman dan inilah BUDAYA HIDUP mereka yang kekal abadi!

Aqidah Islam digempur daripada segenap penjuru bertubi-tubi dan berterusan daripada awal sehingga ke akhirnya oleh musuh-musuh Islam. Inilah strategi pengkufuran ke atas umat Islam yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam sejak zaman berzaman. Islam tidak boleh dirosakkan melalui cara yang lain melainkan dengan terlebih dahulu merosakkan pengertian ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Islam tidak boleh diguggat selama mana kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ masih kuat dan ampuh diimani dan diamalkan di kalangan para penganutnya. Kerosakan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ akan merintis dan membuka jalan-jalan kerosakan kepada bidang-bidang kehidupan yang lain. Sejak lebih dua ratus tahun yang lalu musuh-musuh Islam telah berjaya untuk merosakkan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ – mereka tidak berjaya untuk mengeluarkan umat Islam daripada agama Islam untuk mengimani dan menganuti agama-agama yang lain secara langsung, namun mereka telah berjaya untuk mengeluarkan seluruh umat Islam di dunia ini daripada berada di bawah sistem kehidupan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk menyeberang kepada sistem kehidupan Jahiliyah ciptaan manusia yang selain daripada Allah serta mereka bernaung di bawah sistem kehidupan manusia yang syirik dan kufur ini.

Proses pengkufuran ke atas umat Islam adalah dioperasikan dengan cara mengeliru dan membingungkan seluruh massa umat Islam kita dengan kadar yang amat berleluasa dan ketara sekali oleh Ahlil Kitab dan musuh-musuh kita sehingga kita tidak memahami mengenai apakah erti AQIDAH ISLAM dan apakah erti AQIDAH KUFUR serta apakah perbezaan-perbezaan di antara keduanya, kita tidak memahami mengenai apakah erti Uluhiyah Allah dan Rububiyah Allah, kita tidak memahami mengenai apakah erti Uluhiyah Manusia dan Rububiyah Manusia serta apakah perbezaan-perbezaan di antara seluruh konsep ini, kita tidak mengenali apakah erti al-Wala’ dan al-Bara’ serta konsep-konsep Nafi dan Isbat yang kesemuanya ini adalah terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, dan kita juga tidak mengenali siapakah MUSUH-MUSUH kita. Tanpa memahami dan mengetahui dengan jelas dan terang serta tanpa ragu-ragu lagi akan segala isu mengenai Uluhiyah dan Rububiyah Allah, Uluhiyah dan Rububiyan Manusia dan segala konsep al-Wala’ dan al-Bara’ serta Nafi dan Isbat , ianya mempunyai pengertian bahawa seluruh umat Islam kita baik di Malaysia mahupun di seluruh dunia kini tidak lagi memahami dan mengenali mengenai kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang justeru ianya mempunyai pengertian bahawa seluruh kita kini sebenarnya adalah orang-orang yang tidak beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ  yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

Kita diulit dan ditidurkan untuk terus berada dan kekal dalam kebutaan dan kegelapan, serta dalam kekeliruan, dan kebingungan – kita mengucap ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ Muhammadar Rasulullah tanpa memahami apakah pengertian-pengertiannya, kita tidak memahami apakah perhubungannya dengan konsep-konsep kerajaan, pemerintahan, negara dan politik, serta dengan peraturan dan undang-undang. Kita mengamalkan agama demokrasi dengan mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undangnya serta kita menyetujui dan meredhainya tanpa mengetahui bahawa itu adalah kesyirikan dan kekufuran yang mengeluarkan kita dariapada agama Allah. Para pemimpin kita yang beragama Islam dan para ulama dan intelek Islam kita kesemuanya giat dan aktif dalam mengeliru dan membingungkan kita dengan mempropagandakan bahawa demokrasi ini adalah Islam, bahawa peraturan dan undang-undang dalam seluruh bidang kehidupan kita tidak ada kena mengena dengan Aqidah Islam kita dan bahawa Islam itu sudah cukup dan sempurna diimani dan dianuti oleh kita dengan hanya mengucap dua kalimah syahadah dan menunaikan solat, puasa, haji dan segala peribadatan ritual yang lain sahaja. Kita sebenarnya berada dalam Jahiliyah, kesesatan dan kerosakan tanpa menyedarinya. Inilah di antara kejahatan-kejahatan dan angkara-angkara yang paling AGUNG yang telah dan sedang dilancar dan dioperasikan oleh Ahlil Kitab dan musuh-musuh kita ke atas kita di dunia kini yang memasukkan kita ke dalam Jahiliyah dan mengeluarkan kita daripada Islam. Inilah Misi mereka yang maha besar di bumi ini. Namun kita masih tidur nyenyak – kita masih ghairah mengikut-ikut dan meniru-niru mereka, kita masih mengagung-agung dan mendewa-dewakan mereka, kita sayangkan mereka dan kita masih mengidam-idam dan tergila-gila hendak jadi ‘maju’ macam mereka!

KOMPLOT AGUNG YAHUDI DALAM MENGOPERASIKAN PROSES PENGKUFURAN KE ATAS UMAT ISLAM :

 1. Penjajahan kuasa-kuasa kafir Barat ke atas seluruh umat Islam di dunia adalah satu malapetaka yang agung yang menimpa ke atas mereka :

a)    Semasa di bawah penjajahan kaum kafir Barat, mereka mengalami kehilangan kekuasaan politik serta kehilangan kedudukan ekonomi dan sosial di dalam negara-negara mereka sendiri – kelemahan umat Islam itu adalah peluang keemasan yang telah diambil kesempatan sepenuhnya oleh musuh-musuh Islam untuk merosakkan agama Islam dan seluruh umat Islam di dunia;

b)    Kaum Ahlil Kitab dan Orientalis Barat telah merosakkan fahaman dan amalan Aqidah dan Pemikiran Islam yang asal dan sebenar yang dilancarkan melalui Gerakan Islah atau Raformasi Islam yang dipelupuri dan dikembangkan oleh para ulama dan intelek kita sendiri yang khusus dididik dan diciptakan oleh mereka secara terancang untuk merosakkan agama Islam, mereka itu adalah agen-agen mereka yang terdiri daripada ulama-ulama seperti Muhammad Abdul Wahab yang mengembangkan fahaman Wahabi atau Islam Salafiyah di Semenanjung Tanah Arab, kemudian diikuti oleh Jamaluddin al-Afghani, Abduh, Rasyid Redha, Hassan al-Banna dan murid-murid mereka yang mencipta dan mengembangkan fahaman Islam Reformis dan Islam Modenis yang berpusat di universiti al-Azhar, Mesir;

c)    Gerakan Islah atau Reformasi Islam ciptaan kaum Ahlil Kitab dan Orientalis Barat di Mesir dan seluruh Timur Tengah di bawah penjajahan kufur Barat itu telah menghasilkan agama Islam dalam bentuk yang baru, iaitu Islam Modenis yang rosak dan sesat yang kini telah berjaya dikembangkan ke seluruh bumi umat lslam di dunia serta ianya diamalkan sepenuhnya oleh seluruh massa umat Islam sekelian;

d)    Islam Modenis yang rosak dan sesat ini kini telah dijadikan agama rasmi yang diamalkan oleh umat Islam di seluruh negara-negara umat Islam di dunia dan agama Islam Modenis yang baru serta yang rosak dan sesat ini telah mengambil alih dengan total akan amalan agama Islam yang asal dan sebenar seperti mana yang mula-mula diturunkan Allah kepada Rasul-Nya;

e)    Dalam pada itu, melalui sistem pelajaran Barat dan amalan sistem politik Barat yang moden, aqidah dan pemikiran kufur Barat seperti agama Sekular-Nasionalis-Kolonialis-Kapitalis telah diimpot masuk ke dalam negara-negara umat Islam yang pada masa itu sedang berada di bawah penjajahan Barat, dan segala agama kufur Barat, pemikiran kufur Barat dan sistem kehidupan kufur Barat itu telah berjaya diasimilisasikan sepenuhnya di kalangan seluruh massa umat Islam kita di seluruh dunia yang telah dan sedang diimani, dianuti dan diamalkan oleh mereka sebagai satu sistem kehidupan mereka;

f)     Mereka kini sedang mewarisi, mengimani dan menganuti agama Islam dalam bentuknya yang baru, iaitu amalan agama Islam Modenis yang rosak dan sesat ciptaan kaum Orientalis Barat yang amalan dan penghayatannya hanyalah terhad kepada mengucap dua kalimah syahadah, melakukan syiar-syiar ibadat solat, puasa, zakat, haji, serta mengurus hal-ehwal nikah kahwin, khalwat, penjagaan anak dan hal-hal kekeluargaan, pentadbiran masjid, solat Jumaat dan Hari-hari Raya sahaja tanpa mengamalkan ibadat kepada Allah dan menyembah Allah dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan mereka kepada segala peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa;

g)    Dalam sistem pelajaran agama Islam, daripada peringkat yang paling rendah sehinggalah ke peringkat yang tertinggi, para ustaz di sekolah-sekolah dan para tok guru di kampong-kampung, juga para pensyarah dan professor di universiti-universiti, kesemuanya TIDAK MENGAJAR mengenai pengertian Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ kepada seluruh murid dan pelajar mereka serta seluruh umat Islam kita atau mereka SENGAJA MENYEMBUNYIKAN mengenai pengertian Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ini, dan justeru umat Islam kita ini langsung tidak memahami mengenai Aqidah dan Pemikiran Islam yang sebenar dan justeru mereka tidak memahami bahawa demokrasi dan kerajaan demokrasi kita ini adalah agama dan kerajaan yang syirik dan kufur di sisi pengertian ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;

h)    Oleh kerana umat Islam kita tidak memahami mengenai pengertian Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah yang terkandung di dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, malah ada pula di kalangan kita yang langsung tidak pernah tahu mengenainya dan mengenai kewujudannya, ini bererti bahawa :

                                                         i.            Umat Islam kita sebenarnya tidak beriman kepada Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah serta konsep Nafi dan Isbat seperti mana yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan oleh itu mereka itu sebenarnya bukanlah terdiri daripada orang-orang Islam yang beriman kepada Allah;

                                                       ii.            Umat Islam kita tidak menyedari bahawa ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ berhubung kait secara langsung dengan politik, kerajaan, negara, pemerintahan dan peraturan dan undang, mereka tidak menyedari bahawa ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti kerajaan dan undang-undang itu adalah hak Allah sahaja dan mereka tidak menyedari bahawa ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ juga bererti penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap kerajaan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah;

                                                      iii.            Umat Islam kita tidak memahami bahawa peraturan dan undang-undang itu adalah agama – mereka tidak memahami bahawa peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah dan mereka tidak memahami bahawa peraturan dan undang-undang demokrasi adalah agama demokrasi yang syirik dan kufur;

                                                     iv.            Umat Islam kita tidak memahami bahawa seseorang yang mengamal dan mempraktikkan sistem politik demokrasi dengan mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi ianya bererti ia telah mengimani dan menganuti agama demokrasi yang syirik dan kufur serta yang mengeluarkan dirinya

i)      Mereka kini mengimani dan mengamalkan agama Islam Modenis tanpa menyedari bahawa itu adalah agama ciptaan kufur Barat yang aqidahnya adalah rosak dan sesat yang mengeluarkan mereka daripada agama Allah, serta mereka mengimani dan mengamalkan segala pemikiran dan idea kufur Barat seperti agama Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis dalam kehidupan mereka tanpa menyedari bahawa itu adalah agama kufur Barat yang kesannya adalah juga untuk mengeluarkan mereka daripada agama Allah;

j)      Kaum Ahlil Kitab dan musuh-musuh Islam amat TAKUT kepada KESEDARAN kita mengenai AQIDAH kita yang sebenar kerana itu bererti KEBANGKITAN, PERANG dan REVOLUSI ke atas mereka yang akan berakhir dengan kehancuran kepada kekuasaan politik mereka dan kehilangan segala kepentingan mereka serta kehancuran kepada ideologi dan pemikiran mereka;

k)    Meskipun golongan yang sedar ini adalah terdiri daripada segolongan umat Islam yang amat kecil sahaja bilangan mereka pada peringkat permulaan ini, musuh-musuh Islam amat TAKUT, BIMBANG dan MERASA TERANCAM terhadap KESEDARAN ini kerana ianya akan membawa kepada kebangkitan yang akhirnya akan menghancur dan menghapuskan kuasa politik mereka dengan segala kepentingan dan aqidah mereka;

l)      Bagi Ahlil Kitab dan musuh-musuh Islam, tidak ada cara yang lain yang lebih strategis dan efektif dalam menangani dan membenteraskan segala cabaran, ancaman dan gangguan daripada Islam terhadap kufur dan kekuasaan kufur ini melainkan dengan mengoperasikan strategi-strategi dan gerakan-gerakan yang tersusun dan terancang, baik bagi jangka waktu yang pangjang mahupun jangka waktu yang pendek, untuk MEMATIKAN KESEDARAN mengenai Aqidah dan Pemikiran Islam yang sebenar ini di kalangan massa umat Islam kita;

m)  Ke arah mencapai matlamat untuk MEMATIKAN kesedaran di kalangan massa umat Islam, kaum Ahlil Kitab dan musuh-musuh Islam telah merancang dan mengoperasikan strategi-strategi dan tindakan-tindakan yang teratur dan sistematik dalam berbagai-bagai bentuk :

     i. Mereka MENYEMBUNYI dan MEMESONGKAN pengertian Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah dan mereka MENYEMBUNYI dan MEMESONGKAN pengertian Jihad, Perang dan Revolusi dalam Islam melalui sistem pelajaran agama Islam dan melalui gerakan-gerakan dakwah Islam – umat Islam kita kekal sebagai golongan yang sesat, pasif dan tunduk kepada kufur dan kekuasaan kufur;

    ii. Mereka menjalankan dakwah untuk meyakinkan massa umat Islam bahawa agama Islam yang sedia ada ini adalah agama yang benar dan sempurna seperti yang mula-mula diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, iaitu agama Islam yang terdiri daripada :

 • Kepercayaan kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ Muhammadar Rasulullah, Rukun Iman dan Rukun Islam serta dengan tekun melakukan solat, puasa, zakat (fitrah), haji, nikah kahwin;
 • Kepercayaan bahawa peraturan dan undang-undang Islam dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa tidak perlu untuk dilaksana dan diamalkan dalam kehidupan kita hari-hari, malah kita adalah dibenar dan dibolehkan untuk mengikut dan mengamalkan mana-mana peraturan dan undang-undang yang moden dan terkini yang difikirkan sesuai dan menasabah mengikut peredaran zaman;

Ini adalah dakwah yang aktif membawa kepada proses pengkufuran ke atas umat Islam kita;

2. Gerakan jahat yang Maha Agung ini telah dan sedang dioperasikan dengan serius dan terancang oleh Ahlil Kitab dan musuh-musuh Islam di seluruh dunia Islam di peringkat yang global dan universal untuk mencapai matlamat yang satu, iaitu untuk MEMATIKAN KESEDARAN di kalangan massa umat Islam mengenai Aqidah dan Pemikiran Islam yang sebenar yang berbentuk radikal dan revolusyeneri ini;

3. Agensi-agensi agama kerajaan dan seluruh fakulti Islam di universiti-universiti awam serta seluruh Jabatan Agama Islam telah dan sedang memainkan peranan-peranan mereka yang aktif dan serius dalam mematikan kesedaran massa umat Islam kita dengan mengatakan bahawa demokrasi ini adalah Islam dan bersesuaian dengan Islam yang sewajarnya diamal dan dipertahankan oleh setiap orang yang beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;

4. Tidak ketinggalan juga berbagi-bagai bentuk penindasan dan kezaliman telah turut dikenakan dari masa ke semasa oleh musuh-musuh Islam ini ke atas para pejuang Islam yang cuba bergerak untuk menyedarkan massa umat Islam mengenai kekufuran agama Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis dan kerosakan dan kesesatan agama Islam Modenis yang kesemuanya sedang kita anuti dan amalkan sekarang ini;

5. Kaum Ahlil Kitab dan musuh-musuh Islam yang berusaha untuk MEMATIKAN KESEDARAN mengenai segala idea dan pemikiran Islam yang sebenar, mengikut pandangan Saiyyid Qutb, merupakan musuh-musuh Islam yang paling besar, paling ketat dan paling jahat di sisi Allah swt;

6. Kaum Ahlil Kitab mengelirukan kita dan tetap mengekalkan kita dalam keadaan yang keliru yang memudahkan mereka untuk terus menerus menindas dan menzalimi kita serta untuk memutar belit dan mengeksploitasikan kita dengan amat ketara dan berpanjangan sekali;

7. Kerajaan kita kini adalah kerajaan Firaun kerana ia sedang gigih mengelirukan kita sama sepertimana Firaun mengeliru dan membingungkan umatnya dahulu itu supaya seluruh umat manusia tetap kekal dalam kekeliruan  – ini adalah cara Jahiliyah dan Metod Jahiliyah, tidak kira Jahiliyah pada zaman dahulu ataupun Jahiliyah Moden pada zaman kita kini;

8. Metod Ahlil Kitab dan metod Jahiliyah adalah tetap sama dan serupa bagi setiap zaman dan waktu – mereka mengeliru dan membingungkan kita dan mengekalkan kita dalam kekeliruan dengan cara MEMATIKAN KESEDARAN kita mengenai Aqidah dan Pemikiran Islam yang sebenar;

9. Umat Islam tidak menyedari dan memahami bahawa mereka sepatutnya hanya berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan segala konsep dan prinsipnya yang syumul sahaja; iaitu :

a)    Beriman dan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip bahawa :

       I. Aqidah dan Pemikiran Islam adalah didasarkan kepada konsep Uluhiyah dan Rububiyah Allah yang terkandung di dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, dan oleh itu ianya adalah satu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap aqidah dan pemikiran kufur seperti aqidah dan pemikiran Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis ciptaan Barat kerana ianya adalah didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia; 

        II. Tidak ada ketaatan dan kesetiaan terhadap sesebuah kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur;

       III. Tidak ada titik persamaan dan pertemuan di antara Islam dengan demokrasi yang syirik dan kufur dan bahawa kita sekali-kali tidak boleh berkompromi dengannya;

       IV.  Kita tidak boleh meredhai terhadap kekuasaan politik demokrasi yang syirik dan kufur yang sedang memerintah dan berdaulat ke atas manusia, malah kita dikehendaki supaya kita mempunyai perasaan yang seluruhnya dan sama sekali terpisah serta dengan tindakan-tindakan untuk memisahkan diri kita daripadanya;

        V. Kita tidak boleh bersikap berkecuali dan berdiam diri terhadap kesyirikan dan kekufuran demokrasi apabila kita berada di bawah kekuasaannya atau apabila kita bertembung dengannya dipertengahan jalan, sikap dan tindakan kita terhadapnya hanyalah dalam bentuk yang aktif dan positif, iaitu untuk bertindak dengan aktif dan positif dalam menentang dan memeranginya sehingga membawa kepada kehancurannya yang total; 

       VI. Perpaduan umat Islam adalah semata-mata didasarkan kepada Aqidah Islam sahaja.

b)    Berjuang dan berjihad untuk :

      I.  Mewujudkan kerajaan-kerajaan Islam yang berkuasa dan memerintah ke atas seluruh manusia – Islam dan bukan Islam – supaya kesemua manusia hidup di bawah kekuasaan Islam dan orang-orang Islam sahaja dan bahawa orang-orang kafir tidak boleh memerintah manusia di mana-mana sahaja di bumi ini;

      II. Menjadikan umat Islam sebagai umat nombor satu di dunia dalam ilmu, ekonomi, politik dan ketenteraan dengan mengatasi dan menundukkan segala umat yang lain kepada kekuasaan  Islam sebagai ketaatan kepada perintah Allah;

     III. Mentauhidkan sistem kehidupan manusia dengan sekali gus menentang sistem kehidupan yang syirik dan kufur;

    IV. Menentang dan menghapuskan kezaliman dan penindasan serta untuk membela dan mempertahankan golongan yang dizalimi dan ditindas di atas muka bumi ini;

    V. Menentang dan melancarkan revolusi terhadap sesuatu kerajaan yang didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia untuk digantikan dengan kerajaan Islam;

    VI. Menegakkan keadilan  dan untuk menghapuskan kezaliman dan penindasan kerana Allah;

   VII. Mencabar dan memerangi kekufuran dan kezaliman yang bermaharajalela di mana sahaja di atas muka bumi ini – ini termasuklah perjuangan untuk menyahut cabaran dan kezaliman Amerika, NATO, PBB, yang memerangi dan menundukkan Islam dan umat Islam di dunia;

10. Pengkufuran umat Islam adalah satu proses yang dioperasikan oleh agen-agen Ahlil Kitab termasuklah kerajaan kita dan seluruh musuh kita di dunia untuk mengeluarkan massa umat Islam daripada berteduh dan berlindung di bawah kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk beralih kepada berteduh dan berlindung di bawah Paradigma Manusia yang kerdil dan kosong, serta yang syirik dan kufur;

11. Umat Islam tidak menyedari bahawa apabila mereka mengamalkan agama demokrasi dengan mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi, ianya bererti bahawa mereka telah mengimani, menganuti dan mengamalkan agama manusia yang syirik dan kufur yang mengeluarkan mereka daripada beriman dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan yang mengeluarkan mereka daripada agama Allah;

12. Proses pengkufuran umat Islam dimulakan dengan merosakkan pengertian ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan dengan mengamalkan agama Islam dalam bentuknya yang baru, iaitu Islam Modenis seperti mana yang kita sedang amalkan sekarang ini yang sesat dan rosak ajaran Ahlil Kitab yang dikembangkan oleh Abduh dan rakan-rakannya;

13. Islam kita tidak menyembah Berhala-berhala Batu atau Kayu serta mereka masih dan tetap berpegang kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dengan tekun dan khusyuk melakukan iabadat-ibadat solat, puasa, zakat, haji dan segala amalan ibadat ritual yang lain kepada Allah, mereka menyangkakan bahawa mereka tetap Islam dan beriman kepada Allah padahal mereka telahpun mengeluarkan diri mereka daripada agama Allah kerana mereka menyembah segala bentuk dan jenis Berhala dalam bentuk pemikiran, undang-undang dan sistem kehidupan ciptaan manusia yang selain daripada Allah – seluruh umat Islam kita sedikitpun tidak menyedari bahawa ketaatan kepada ideologi, pemikiran, peraturan dan undang-undang ciptaan manusia yang selain daripada Allah bererti mereka menyembah Berhala-berhala yang mengkufur ingkarkan Allah serta yang mengeluarkan mereka daripada agama Allah;

14. Mereka menjalankan kempen supaya umat Islam kita memberi KETAATAN dan KESETIAAN kepada negara dan bangsa, serta mereka mempromosikan PERPADUAN di antara kaum yang berbilang agama di atas prinsip perpaduan nasional sedangkan kesemuanya ini, selain daripada berkontradiksi dengan Aqidah Islam, membawa massa umat Islam kita supaya berinteraksi dengan bebas dan mesra dengan orang-orang kafir yang mendedahkan kita kepada segala budaya dan nilai-nilai Jahiliyah yang menggalak dan mendorongkan kita supaya LARUT di dalam lautan sistem kehidupan Jahiliyah sehingga kita menjadi SEBATI dengan mereka dan HILANG segala IDENTITI ISLAM kita – ini bererti kita telah terjerumus ke dalam PROSES PENGKUFURAN ke atas kita yang sememangnya dirancang dan disediakan oleh musuh-musuh kita!

15. Seluruh masjid di dalam negara kita dibina dan dibiayai sepenuhnya oleh pihak kerajaan serta seluruh pentadbiran dan kegiatan agama di dalam masjid-masjid ini berserta dengan ajaran-ajaran agamanya adalah dikuasai dan dikendalikan oleh kerajaan, dan justeru seluruh ajaran agama itu adalah dimonopoli dan didominasikan oleh ajaran-ajaran fahaman Islam Modenis yang sesat dan rosak, sementara itu tindakan-tindakan bersungguhan sentiasa diambil oleh kerajaan untuk memantau, mengawasi dan membenteraskan sebarang kemungkinan tersebarnya ajaran-ajaran Islam yang sebenar – inilah peranan-peranan jahat seluruh masjid kita yang giat memesong, mengeliru dan menyesatkan kita daripada Aqidah kita yang sebenar di zaman moden kita ini!    

Inilah PROSES PENGKUFURAN ke atas umat Islam yang sememangnya dirancang dan dioperasikan dengan aktif, teratur dan sistematik oleh kaum Ahlil Kitab dan musuh-musuh Islam dalam berbagai-bagai bentuk dan cara yang bermula sejak daripada zaman berzaman lagi sehinggalah ke zaman kita kini. Permusuhan dan kebencian kaum Ahlil Kitab dan seluruh orang kafir di dunia terhadap agama Islam dan umat Islam adalah sesuatu yang berlaku dengan sengit dan sentiasa panas membara tanpa kunjung padam sebagai satu menifestasi gejala AGAMA MENENTANG AGAMA dalam kehidupan umat manusia di bumi. Ini adalah konflik dalam bentuk AQIDAH, iaitu konflik di antara Aqidah yang HAK dengan aqidah yang BATIL, dan ini adalah sesuatu yang “natural” dan semula jadi yang berlaku di dalam sesuatu masyarakat manusia, dan ini adalah konflik yang berpanjangan tanpa berkesudahan dalam sejarah kehidupan umat manusia di bumi.

Kaum Yahudi sekarang ini sedang berkuasa dan memerintah ke atas kita di dalam negara Malaysia kita ini sendiri melalui sistem “Neo-Colonialism”, dan mereka sedang bersungguhan dan gigih dalam melakukan segala tipudaya mereka ke atas kita untuk merosak dan menghancurkan kita serta untuk mengembalikan kita kepada kekufuran seperti mereka; di antara tipudaya mereka ke atas kita adalah seperti berikut :

 1. Kaum Yahudi telah mempengaruhi, membentuk dan mengawal minda, sikap dan corak pemikiran kita melalui sistem pelajaran kita dan juga melalui media massa kita yang kedua-duanya ini adalah dikuasai, dikontrol dan dioperasikan sepenuhnya oleh mereka;
 2. Kaum Yahudi telah memasukkan program hiburan dan pengaruh Yahudi dengan begitu banyak sekali ke dalam siaran-siaran seluruh media massa kita yang melalai dan merosakkan tahap keimanan umat Islam kepada agama Allah; 
 3. Kaum Yahudi telah membawa masuk segala pemikiran, kebudayaan dan sistem kehidupan Jahiliyah dan dikembangkannya di kalangan umat Islam kita yang merosakkan moral kita dan yang melalaikan kita daripada agama kita;
 4. Kaum Yahudi telah mewujud konsep SATU MALAYSIA sebagai ideologi politik negara kita yang sekarang ini sedang begitu giat sekali dipromosi dan dipopularkan di dalam negara kita ini oleh kerajaan kita, padahal SATU MALAYSIA mengikut maksudnya yang sebenarnya adalah propaganda Yahudi yang dimaksudkan kepada konsep “The New World Order, iaitu satu kerajaan dunia untuk berkuasa dan memerintah ke atas seluruh umat manusia di dunia di bawah kekuasaan Yahudi;   
 5. Kaum Yahudi telah membawa masuk orang-orang kafir Cina dan India yang diberi status sebagai rakyat Malaysia dengan jumlah mereka yang ramai yang bertujuan untuk mewujudkan berbagai-bagai masalah dan konflik di dalam negara kita yang memudahkan mereka (Yahudi ) untuk menghapuskan umat Islam kita dalam jangka masa yang panjang;
 6. Kaum Yahudi telah menghapuskan DEB dengan menggantikannya dengan dasar-dasar ekonomi yang lain yang merugika umat Islam dan sebaliknya yang menguntungkan orang-orang kafir;
 7. Kaum Yahudi telah menghapuskan akta pelajaran 1961 dengan menggantikannya dengan akta pelajaran 1996 – kesemua ini adalah yang amat merugikan kaum Melayu tetapi sebaliknya ianya telah memberi keuntungan yang besar kepada orang-orang kafir;
 8. Kaum Yahudi telah menghapuskan pemberian biasiswa untuk kaum bumiputra dan digantikan dengan ptptn;
 9. Kaum Yahudi telah mengkesampingkan bahasa Melayu dalam kesemua aspek kehidupan, sebaliknya mereka semakin memperkasakan lagi bahasa-bahasa Inggeris, Mandarin dan Tamil dalam bidang-bidang pelajaran, sosial, ekonomi dan dalam semua urusan resmi harian kita;

10. Kaum Yahudi telah mengecilkan tentera kita ke tahap yang amat kecil sekali agar kita kehilangan segala kekuatan dan kekuasaan kita yang akan memudahkan kita ini untuk dikotak-katekkan ke kanan dan ke kiri mengikut sesuka hati mereka;

11. Kaum Yahudi telah berkuasa sepenuhnya ke atas Polis di Raja Malaysia dan mereka mengambil kesempatan yang sepenuhnya untuk mengoperasikan segala aktivit pengedaran dadah di dalam negara kita ini secara besar-besaran, bebas dan berleluasa sekali;

12. Penagihan dadah di kalangan belia Melayu telah menjadi semakin meruncingkan lagi yang setakat telah ternyata bahawa ianya adalah sesuatu yang sukar untuk ditangani kerana para pengedarnya dalam kaum Yahudi sendiri yang berkuasa sepenuhnya ke atas polis;

13. Kaum Yahudi telah mengendalikan kegiatan penyeludupan ke dalam negara kita secara besar-besaran dan ianya berlaku secara sewenang-wenang sekali;

14. Kaum Yahudi telah menyekat dan menghalangi kemasukan pekerja-pekerja asing Islam daripada Indonesia, sebaliknya mereka telah dan sedang membawa masuk orang-orang kafir Cina dan India;

15. Kaum Yahudi telah membawa masuk pelacur-pelacur Cina daripada Thailand, Vietnam dan Cina untuk merosakkan moral umat Islam kita dan untuk meraih keuntungan yang besar untuk mereka, dan operasi-operasi pelacuran ini adalah juga bertujuan untuk melebar dan mengembangkan lagi operasi kongsi gelap Cina di dalam negara kita ini ;

16. Kaum Yahudi telah membuat tukaran tanah milik Keretapi Tanah Melayu di Tanjung Pagar (Singpura) dengan tanah atau tanah-tanah di Woodlands (Singapura) yang menguntung Singapura dan Yahudi tetapi merugikan Malaysia;

17. Kaum Yahudi telah menyerahkan satu blok kawasan yang kaya dengan minyak petrol milik kerajaan Sarawak kepada Brunei yang operasi carigali dan pengeluaran minyak petrol akan kemudiannya diserahkan kepada Yahudi;

18. Kaum Yahudi telah mewujud satu badan “autonomy” yang dinamakan pembangunan Wilayah Iskandar (WI) di Johor selatan yang meliputi kawasan yang dua kali ganda lebih luas daripada negeri Singapura sekarang, dan pengurusan serta pentadbiran untuk memaju dan membangunkan WI ini telahpun diserahkan oleh Yahudi kepada kerajaan Singapura.

Inilah kejahatan kaum Yahudi yang tidak kunjung padam ke atas kita dengan melakukan berbagai-bagai tipudaya dan kejahatan yang bertujuan untuk menghapuskan kita daripada bumi Malaysia kita ini.

Kaum Yahudi telah mencuba untuk melakukan perubahan dalam budaya politik Malaysia kita ini dengan menghapuskan politik yang berasaskan perkauman dan kepentingan agama, dan mereka mencuba untuk mengetengahkan politik yang berasaskan kemajuan dan kepentingan untuk SEMUA KAUM dan SEMUA AGAMA. Dasar perjuangan Pakatan Rakyat adalah untuk kemajuan dan kepentingan SEMUA KAUM dan SEMUA AGAMA. Agenda-agenda MELAYU dan ISLAM sama sekali tidak wujud dalam politik mereka. Matlamat Yahudi di Malaysia kita ini adalah untuk menghapuskan agenda-agenda MELAYU dan ISLAM di dalam perjuangan kita dan di dalam kehidupan kita dan ke arah matlamat ini mereka telah berusaha untuk mewujudkan sistem politik yang tidak berbentuk perkauman dan keagamaan, iaitu politik untuk SEMUA KAUM dan SEMUA AGAMA.

Polis dan militeri Malaysia di bawah arahan Yahudi telah memainkan peranan-peranan mereka yang aktif dan “crucial” dalam pembentukan Parti Keadilan Rakyat dan gabungan Pakatan Rakyat, dan mereka ini (polis dan militeri) telah bertindak dan bergerak bebas dan bersendirian tanpa diketahui oleh pihak kerajaan kita dan juga oleh kementerian masing-masing. Dalam insiden empirical seperti yang dipaparkan di sini kita dapat melihat bahawa tentera dan polis kita sebenarnya tidak berada di bawah tanggungjawab dan kekuasaan kerajaan Malaysia kita melalui kementerian masing-masing, tetapi langsung di bawah kekuasaan dan kawalan Yahudi. Inilah contoh operasi sistem “Neo-Colonialism” yang kini wujud dan berkuat kuasa di dalam negara Malaysia kita ini:

Sementara itu, Barisan Nasional, di atas arahan dan kehendak Yahudi, dengan tiba-tiba sahaja telah ikut rentak yang sama dalam meminggirkan agenda-agenda MELAYU dan ISLAM, dan mereka kini telah berubah haluan kepada perjuangan yang berasaskan kemajuan dan kepentingan untuk SEMUA KAUM dan SEMUA AGAMA di bawah slogan Satu Malaysia dan di bawah Model Ekonomi Baru mereka. Yahudi mewujudkan pula PERKASA, sebuah badan NGO yang agenda perjuangannya hanyalah MELAYU sahaja! Perkasa ditubuhkan oleh Yahudi untuk mengelirukan orang-orang Melayu agar tidak muncul lagi pertubuhan-pertubuhan dan gerakan-gerakan Melayu yang lain yang bebas dan berdikari daripada sebarang pengaruh Yahudi, dan mereka amat bimbang kalau-kalau pertubuhan-pertubuhan Melayu itu nanti akan sebenar-benarnya memperjuangkan agenda Melayu dengan gigih, nekad  dan gagah berani.

Kita kini sedang menuju kepada kesesatan dan kehancuran akan Aqidah kita. Sejarah manusia bermula dengan kewujudan segolongan orang-orang yang beriman dengan sempurna kepada Allah Yang Maha Esa, kemudian mereka mengembara jauh menuju kepada kesesatan sehingga mereka berubah dengan total menjadi orang-orang kafir laknatullah. Kemudian Allah mengutuskan para Rasul kepada manusia silih berganti yang menyeru :

“Wahai bangsaku! Sembahlah Allah, tiada Tuhan yang lain melainkan Dia”.

Setelah itu mereka kembali beriman kepada Allah, tetapi kemudian daripada itu pula mereka sekali lagi mengembara jauh kepada kesesatan, kekufuran dan kerosakan. Begitulah fitrah manusia sentiasa berubah-ubah – daripada berada dalam situasi keimanan mereka mengembara jauh kepada kesesatan, dan daripada berada dalam situasi kesesatan itu pula, mereka didakwah oleh para pejuang Islam untuk kembali kepada keimanan. Begitulah tabiat manusia sentiasa berputar-putar – daripada beriman mereka bertukar sesat kepada kekufuran, kemudian daripada kekufuran mereka kembali kepada keimanan  – inilah fitrah manusia silih berganti dan berterusan di bumi.

Bagi zaman kita pada ketika ini di dunia ini, iaitu bagi satu “period’ yang sudah berlangsung selama lebih kurang 250 tahun yang lalu, sehinggalah ke hari ini hampir seluruh manusia di dunia kita ini kini yang terdiri daripada berbagai-bagai bangsa dan agama wujud dan hidup dalam kesesatan, kekufuran dan kerosakan yang amat ketara dan berleluasa sekali. Bukan sahaja seluruh orang kafir itu kini berada dalam kesesatan, kekufuran dan kerosakan, malah hampir seluruh umat Islam kita di dunia ini turut juga berada dalam kesesatan, kekufuran dan kerosakan kerana mereka berada di bawah kekuasaan-kekuasaan politik yang berbentuk Sekular-Nasionalis yang didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia, mereka bersetuju dan meredhainya serta mereka mentaati dan mematuhinya, oleh itu mereka menyembah manusia dan berada dalam kesesatan, kekufuran dan kerosakan tanpa menyedarinya!

Seluruh umat Islam kita di dunia kini wujud dan hidup dalam kesesatan, kekufuran dan kerosakan yang ketara dan berleluasa, dan sudah tentu orang-orang kafir di dunia ini wujud dan hidup dalam kesesatan, kekufuran dan kerosakan yang lebih ketara dan berleluasa. Oleh itu adalah menjadi tugas dan tanggungjawab serta fitrah bagi segelintir orang-orang yang beriman, yang kini sedang sama-sama berkongsi dan wujud di dalam dunia yang sama, iaitu dunia yang kini sedang dipenuhi dengan kesesatan, kekufuran dan kerosakan ini, untuk bertindak sebagai para pendakwah dan para penyeru yang menyeru seluruh umat manusia, baik kaum Muslim (pengaku-pengaku Muslim sebenarnya) mahupun kaum kafir, supaya mereka itu kesemuanya kembali kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan beriman dengan agama Allah.

Firman Allah : al-Imran 104

Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang makruf dan melarang daripada segala yang mungkar. Dan mereka yang bersifat demikian adalah orang-orang yang berjaya .

Mereka itu hendaklah diseru supaya menjalani kehidupan sebagai orang-orang Islam yang sebenar dan tulen dengan mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang daripada Allah, dan mereka ini hendaklah diseru dan dipimpin supaya mereka memisah dan menjauhkan diri mereka daripada agama Jahiliyah, kekuasaan dan kepimpinan Jahiliyah, peraturan dan undang-undang Jahiliyah, dan sistem kehidupan Jahiliyah. Mereka itu hendaklah diseru, dipimpin dan dibimbing supaya bangkit menentang dan memerangi seluruh kekuasaan yang syirik, kufur dan derhaka ini untuk digantikan dengan kekuasaan Islam dan sistem kehidupan Islam yang didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ supaya seluruh pengabdian manusia itu adalah untuk Allah sahaja. Perjuangan seperti ini adalah perjuangan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

Ini adalah cabaran dan tugas yang amat berat yang dibeban dan dipertanggungjawabkan oleh Allah ke atas para Nabi, para solihin dan para mukminin pada setiap zaman dan waktu dan di setiap tempat dan penjuru di bumi ini.

Musuh-musuh kita adalah terdiri daripada orang-orang kafir tempatan dan juga orang-orang kafir dan pertubuhan-pertubuhan mereka yang berpengkalan di luar negara kita, namun yang amat menghiriskan hati dan menyedihkan kita ialah realiti bahawa musuh-musuh kita ini adalah juga terdiri daripada umat Islam kita di dalam negara kita ini sendiri yang memainkan peranan-peranan mereka sebagai agen-agen kepada kaum Ahlil Kitab dan orang-orang kafir baik di peringkat tempatan mahupun global. Kaum Ahlil Kitab dan seluruh musuh Islam bergabung untuk mengoperasikan strategi yang satu dan sama – iaitu untuk MEMATIKAN kesedaran kita mengenai kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang sebenar daripada Allah dan Rasul-Nya dan untuk menghalang, menyekat dan memberhentikannya daripada tersebar dan merebak ke seluruh negara agar kita kekal dalam situasi yang keliru dan bingung yang sentiasa ingin dan bangga untuk menghamba abdikan diri kita kepada kufur, kekuatan dan kekuasaan kufur dan orang-orang kafir.

Firman Allah : Yusuf 76

Maka Yusuf lebih dahulu memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung adiknya (Bunyamin), kemudian dia mengeluarkan piala penyukat itu daripada karung adiknya. Demikianlah Kami aturkan ta’bir kepada Yusuf. Sebenarnya dia tidak boleh menahan mengambil adiknya menurut undang-undang Raja, melainkan jika dikehendaki Allah. Kamilah yang mengangkatkan darjat-darjat mereka yang Kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berilmu itu ada yang lagi lebih tinggi ilmunya.

Ayat di atas menjelaskan bahawa peraturan dan undang-undang adalah agama, justeru peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah manakala peraturan dan undang-undang demokrasi adalah agama demokrasi yang selain daripada Allah. Ketaatan dan kepatuhan seluruh umat Islam kita kepada peraturan dan undang-undang demokrasi atau mana-mana undang-undang manusia yang lain bererti seluruh mereka menyembah Tuhan-tuhan demokrasi atau Tuhan-tuhan manusia yang selain daripada Allah dan justeru mereka mengkufur ingkarkan Allah yang mengeluarkan seluruh mereka ini daripada agama Allah.

Ini adalah satu realiti yang amat serius kerena kekufuran seperti ini melibatkan SELURUH UMAT ISLAM kita di seluruh dunia ini pada masa ini kerana kesemua umat Islam kita di mana sahaja di dunia ini menyembah manusia dan tidak menyembah Allah kerana KETAATAN dan KEPATUHAN seluruh kita ini kepada peraturan dan undang-undang manusia, serta kerana kita MENYETUJUI dan MEREDHAINYA dan ianya adalah sesuatu yang amat serius kerana kekufuran seperti ini MENGELUARKAN seluruh kita ini daripada agama Allah, dan lagi ianya adalah sesuatu yang amat serius kerana seluruh umat Islam kita yang kufur dan telah terkeluar daripada agama Allah ini sebenarnya langsung TIDAK MENYEDARI hakikat kekufuran seluruh kita ini!.

Keadaan umat Islam kita kini adalah sama dengan kaum Ahlil Kitab, iaitu mereka itu (Ahlil Kitab) menyangka mereka itu adalah kaum yang beriman kepada Allah kerana mereka itu adalah pengikut-pengikut para Nabi yang diutuskan Allah dengan membawa kitab-kitab mereka masing-masing yang kononnya diimani mereka. Mereka mengaku beriman dengan agama Allah padahal mereka itu sebenarnya telah mengkufur ingkarkan Allah dan terkeluar daripada agama Allah tanpa disedari oleh mereka kerana mereka tidak taat dan patuh kepada perintah dan larangan Allah seperti mana yang terkandung di dalam kitab-kitab mereka itu, sebaliknya mereka mengingkari dan membantah terhadap segala suruhan dan larangan Allah.

Kekufuran umat Islam kita kini adalah dalam bentuk dan keadaan yang sama dan serupa dengan keadaan kekufuran kaum Ahlil Kitab kerana kita (umat Islam kita kini) tidak mentaati dan mematuhi peraturan dan undang-undang Allah dalam bidang-budang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa, sebaliknya kita mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah dalam bidang-bidang ini. Kita mengaku beriman dengan agama Allah, kita mengaku beriman dengan kitab Allah dalam bentuk al-Quran dan seluruh kitab yang terdahulu, namun kita membatalkan keimanan kita kepada Allah kerana kita mencabut ketaatan dan kepatuhan kita kepada peraturan dan  undang-undang Allah dan kita mencabut ketaatan dan kepatuhan kita kepada segala perintah dan larangan Allah yang terkandung di dalam kitab-kitab-Nya Yang Maha Suci. Inilah faktor yang mengeluarkan kita daripada agama Allah Yang Maha Suci ini. Perhatikan ayat-ayat Allah mengenai isu yang amat kontroversi seperti ini :

Firman Allah: an-Nisa 60

Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap Taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh.

Sayyid Qutb (Fizilalil Quran- an-Nisa 60) :

Yakni tidakkah engkau melihat sesuatu yang sungguh menghairankan, iaitu ada sekumpulan, manusia yang mendakwa beriman, tetapi pada waktu yang sama mereka telah meruntuhkan dakwaan itu. Mereka mendakwa beriman kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dan wahyu yang telah diturunkan sebelum daripadamu. Kemudian mereka tidak mahu berhakimkan kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dan kepada wahyu yang diturunkan  sebelum daripadamu. Malah mereka mahu berhakimkan kepada sesuatu yang lain, kepada peraturan yang lain dan hukum-hukum yang lain. Mereka mahu berhakimkan kepada peraturan Taghut yang tidak mengambil daripada wahyu yang diturunkan kepadamu dan daripada wahyu yang diturunkan sebelummu, iaitu peraturan yang tidak dikawal dan ditimbang dengan neraca wahyu yang diturunkan kepadamu dan wahyu yang diturunkan sebelummu. Oleh sebab itulah peraturan ini dikatakan Taghut yang zalim dan keterlaluan kerana ia mendakwa memiliki salah satu daripada ciri-ciri Uluhiyah dan kerana ia tidak tunduk kepada neraca Uluhiyah yang betul. Mereka berbuat begitu bukan kerana jahil dan bukan pula berdasarkan sangkaan-sangkaan malah mereka memang mengetahuinya dengan sepenuhnya dan dengan pengetahuan yang cukup bahawa perbuatan berhakimkan Taghut adalah satu perbuatan yang diharamkan Allah.

“meskipun mereka diperintah supaya mengingkarinya”.

Oleh kerana itu perbuatan mereka dalam perkara ini bukan kerana kejahilan dan tidak pula kerana sangkaan malah mereka lakukannya dengan sengaja, dengan qasad dan niat. Oleh sebab itu dakwaan mereka yang mengaku beriman kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dan kepada wahyu yang diturunkan sebelummu adalah satu dakwaan yang tidak betul dan jujur, malah yang sebenarnya syaitan mahu membawa mereka ke dalam kesesatan yang tidak ada harapan lagi untuk mereka kembali ke pangkal jalan.

Firman Allah : Ibrahim 52

(Al-Quran ) ini adalah perutusan yang disampaikan kepada manusia dan supaya mereka sentiasa diberi peringatan dengannya dan supaya mereka mengetahui bahawa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa dan supaya orang-orang yang berakal mengambil pengajaran.

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – Ibrahim) :

Orang-orang yang menyangka diri mereka mengucap dua kalimah syahadat ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan Muhammad Rasulullah dan kerana mereka memenuhi dan mentaati peraturan-peraturan taharah, peraturan-peraturan ibadat, peraturan-peraturan perkahwinan dan perceraian, peraturan-peraturan pesaka dan sebagainya dan di waktu yang sama mereka mematuhi – di sebalik bidang yang sempit ini – peraturan-peraturan yang dicipta oleh yang lain daripada Allah, iaitu mereka mentaati undang-undang yang tidak diizinkan Allah dan yang terang-terang bertentangan dengan syariat Allah, kemudian mereka bersedia mengorbankan jiwa, harta, maruah dan akhlak mereka – sama ada mereka suka atau tidak suka – untuk melaksanakan kehendak-kehendak yang dituntut daripada mereka oleh berhala-berhala yang baru itu. Dan apabila agama atau akhlak atau maruah bercanggah dengan kehendak-kehendak berhala ini, maka yang dibuang oleh mereka itu ialah perintah-perintah Allah sebaliknya yang dilaksanakan ialah kehendak-kehendak berhala-berhala itu.

Orang-orang yang menyangka diri mereka sebagai “kaum Muslimin“ dan menyangka berada dalam agama Allah, sedangkan mereka hidup dalam keadaan ini, maka hendaklah mereka sedar bahawa mereka sedang berada di dalam syirik yang amat besar!

Firman Allah : al-A’raaf 104, 105

Wahai Firaun! Sesungguhnya saya adalah utusan daripada Allah Tuhan semesta alam.

Oleh itu bebaskanlah kaum Bani Israil pergi bersama saya.

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-A’raf ) :

Pengumuman konsep Rububiyah Allah yang merangkumi semesta alam itu tidak boleh berkumpul dengan amalan seorang yang tunduk kepada yang lain daripada Allah dan tidak pula boleh berkumpul dengan kuasa Hakimiyah seorang yang mengamalkan undang-undang ciptaannya sendiri. Orang-orang yang membanggakan diri mereka sebagai orang-orang Islam yang sebenar, sedangkan mereka tunduk kepada undang-undang ciptaan manusia – yakni tunduk kepada Rububiyah yang lain daripada Rububiyah Allah – adalah salah dan meleset jika mereka fikirkan diri mereka sebagai kaum Muslimin yang tulen! Sebenarnya mereka tidak berada di dalam agama Allah yang sebenar, kerana pemerintah mereka bukannya Allah dan undang-undang yang dijunjung mereka bukannya syariat Allah. Malah mereka berada dalam agama pemerintah itu bukan dalam agama Allah yang sebenar.

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa umat Islam kita kini telah terkeluar daripada agama Allah kerana ketaatan dan kepatuhan kita kepada peraturan dan undang-undang manusia dan pengingkaran kita kepada perintah dan larangan Allah. Pengakuan kita dengan lisan dan hati kita yang tetap beriman kepada Allah itu tidak dapat diterima oleh Allah kerana pengakuan kita itu dibatalkan oleh perbuatan dan amalan kita yang mengkufur ingkarkan Allah.

Namun begitu, teknologi, sains dan ilmu Barat itu kesemuanya bebas daripada kekufuran kerana kesemuanya itu datang daripada Allah – ia mendirikan kedaulatan Allah dan mengabdikan kepada kedaulatan Allah. Teknologi, sains dan ilmu Barat yang dicipta, ditemui, direka bentuk dan dimajukan oleh orang-orang Barat itu kesemuanya adalah berdasarkan kepada undang-undang, prinsip-prinsip dan dasar-dasar umum yang semula jadi yang ditetapkan oleh Allah, dan orang-orang Barat memaju dan mengembangkannya mengikut undang-undang semula jadi dan fitrah Allah  – mereka mentaati tabiat kesemula jadian sains, teknologi dan ilmu yang datang daripada Allah. Sains, teknologi dan ilmu Barat itu adalah Islam, yang kufurnya ialah fahaman, pemikiran, peraturan dan undang-undang dan pada umumnya seluruh sistem hidup Barat yang berdasarkan kepada kedaulatan manusia dan menolak pengabdian kepada Allah sahaja.

Dalam dimensi inilah munculnya kekeliruan dan salah konsepsi yang besar di kalangan massa umat Islam – dalam mengejar cita-cita dan aspirasi-aspirasi kemajuan, pembangunan dan modenisasi mengikut konsepsi dan strategi Barat – umat Islam telah mengimpot apa sahaja yang datang daripada Barat tanpa penapisan yang kritis dan tanpa mendiskriminasikan di antara unsur-unsur yang kufur dengan yang tidak kufur – sains, teknologi dan ilmu Barat itu berbentuk Islam, manakala fahaman, pemikiran dan sistem hidup Barat, seperti sekularisme, demokrasi, nasionalisme, sosialisme, kapitalisme, komunisme, fatalisme, accidentalisme, determinisme sejarah, pragmatisme, karismatisme, existentialisme, nihilisme, liberalisme, realisme, nazisme, fasisme, yang kesemuanya itu adalah ciptaan kaum Yahudi yang mempunyai kecirian pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia yang selain daripada Allah berbentuk sebagai fahaman-fahaman yang syirik dan kufur. Seluruh fahaman kufur ciptaan Yahudi seperti ini telah menyelinap masuk dengan halus tanpa disedari oleh umat Islam ke dalam sistem pemikiran dan kehidupan praktis mereka bersama-sama dengan sains dan teknologi yang suci daripada kekufuran. Melalui penjajahan politik, ekonomi, sosial dan mental, serta proses sekularisasi masyarakat Islam, agama Islam telah dierti semula dan direformasikan.

Ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah bererti menyembah Tuhan-tuhan manusia yang sedang berada di dalam sistem politik demokrasi itu. Walaupun tanpa niat, iktiqad dan qasad di dalam hati, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang demokrasi tetap bererti menyembah Tuhan-tuhan manusia, dan perbuatan menyembah Tuhan-tuhan manusia itu sudah bererti terlibat dengan Kufur Amaliyah yang mengeluarkan seseorang itu daripada agama Allah. Inilah konsep, peraturan dan hukum yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

Firman Allah: al-Taubah 31

Mereka (Yahudi dan Nasrani) menjadikan pendita-pendita dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah dan (juga mereka memperTuhankan) al-Masih anak Maryam, padahal mereka tidak diperintah melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa; tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya) melainkan Ia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan.

Ayat ini dijelaskan di dalam Hadith (Tarmidzi dari ‘Adi bin Hatim):

Pada suatu ketika apabila Rasulullah s.a.w sedang membaca ayat di atas ini, ‘Adi bin Hatim berkata: “Ya Rasulullah, mereka (Yahudi dan Nasrani) tidak menyembah mereka (pendita-pendita dan rahib-rahib).” Rasullullah s.a.w menjawab, “Memang benar mereka berbuat demikian. Mereka (pendita-pendita dan rahib-rahib) membenarkan perkara-perkara yang tidak benar, dan mereka (Yahudi dan Nasrani) mematuhi mereka; dan dengan berbuat demikian mereka sebenarnya telah menyembah mereka (pendita-pendita dan rahib-rahib).”

Ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan dan undang demokrasi ciptaan manusia ianya bererti menyembah Tuhan-tuhan demokrasi yang terdiri daripada para pemimpin kita yang membuat dan meluluskan segala peraturan dan undang-undang manusia. Kita dianggap sebagai menyembah manusia dan tidak menyembah Allah bukan kerana niat, iktiqad dan qasad, tetapi kerana amalan dan perbuatan. Ini bererti bahawa dalam kehidupan kita hari-hari di dalam negara kita kini, kita sebenarnya telah dan sedang menyembah manusia dan mempertuhankan manusia dan tidak lagi mempertuhankan Allah kerana ketaatan dan kepatuhan kita kepada kerajaan demokrasi kita ini dan kepada segala peraturan dan undang-undangnya – ini kesemuanya bererti kita telah terkeluar daripada agama Allah dan sedang berada dan menganuti agama Jahiliyah. Namun kita tidak menyedarinya dan kita tetap menganggapkan diri kita ini sebagai orang-orang Islam yang berpegang teguh kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

Ini adalah kerana umat Islam kita tidak memahami mengenai pengertian KETAATAN dan KEPATUHAN dalam Islam, iaitu kita tidak memahami mengenai konsep ULUHIYAH dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Kita kini sedang berada dalam kesesatan dan kebingungan kerana kita sememangnya disesat dan dibingungkan dengan sengaja dan terancang oleh para ulama dan intelek Islam kita sendiri yang telah menyembunyikan ayat-ayat al-Quran yang releven dan mereka juga memutar belit segala pengertiannya, kemudian mereka mententeramkan kita dengan mengemukakan segala penipuan dan pembohongan mereka bahawa demokrasi ini adalah serasi dengan Islam dan mereka membuat penipuan dan pembohongan bahawa ketaatan kepada peraturan dan undang demokrasi ini adalah wajib kerana itu bererti ketaatan kepada wali al-amri, padahal itulah ertinya menyembah manusia dan mengkufur ingkarkan Allah yang mengeluarkan kita daripada agama Allah. Inilah di antara proses-proses pengkufuran yang dilakukan ke atas kita oleh Ahlil Kitab dengan cukup halus, tanpa disedari dan berkesan sekali.

Islam Modenis adalah Islam ajaran dan ciptaan Ahlil Kitab yang dikembangkan oleh Jamaluddin al-Afghani dan  Abduh, kemudian diikuti oleh Rashid Redha dan Hassan al-Banna dan yang sekarang ini turut aktif dikembangkan oleh Prof. Dr.Yusuf al-Qardhawi dan seluruh anggota para ulama dan intelek Islam daripada angkatannya, iaitu Islam yang sesat, rosak dan menyeleweng dari segi Aqidah dan Pemikirannya. Ini adalah strategi PENGKUFURAN masyarakat Islam yang paling berkesan yang dioperasikan dengan cukup bijak dan halus oleh Ahlil Kitab dan kaum Orientalis serta seluruh penjajah-penjajah Barat melalui SISTEM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM di tanah-tanah jajahan mereka; iaitu sistem pendidikan agama yang tidak mengajar mengenai Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah dan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, sistem pendidikan agama yang tidak mengajar mengenai kesyirikan dan kekufuran pemikiran, undang-undang dan sistem kehidupan ciptaan manusia, sistem pendidkan agama yang tidak memberi panduan dan garis-garis yang jelas dan benar mengenai batas-batas Islam dan batas-batas kufur, dan sistem pendidkan agama yang menghalal dan membolehkan amalan sistem politik demokrasi atau sistem-sistem politik yang lain yang kesemuanya itu didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia. Sistem pendidikan agama seperti ini adalah sistem pendidikan yang sesat dan rosak yang bertujuan untuk menyesat dan merosakkan Aqidah Islam dan agama bagi umat Islam sekelian.

Menjalankan peraturan dan undang-undang manusia dan tidak menjalankan peraturan dan undang-undang Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa, bukanlah satu isu dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Inilah kefahaman dan pandangan yang sama sekali batil di sisi kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, inilah kefahaman dan pandangan kita mengenai agama kita, iaitu kefahaman dan pandangan kita sebagai para penganut agama Islam Modenis ciptaan Ahlil Kitab. Kita kini sedang berada dalam kesyirikan dan kekufuran kerana tipudaya yang jahat oleh Ahlil Kitab ke atas kita. Kita tekun melakukan solat, puasa, zakat dan haji tanpa menyedari bahawa kita sebenarnya telah terkeluar daripada agama kita kerana kita tidak pernah pun beriman dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ! Perbandingan di antara pengertian Islam Modenis yang sedang kita amalkan kini dengan pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang sebenar dapat memberi gambaran yang lebih jelas kepada kita mengenai tahap kerosakan Aqidah Islam yang sedang kita amalkan dalam kehidupan kita pada hari ini :

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Anfal) :

Sebenarnya musuh-musuh Islam sentiasa berusaha untuk mengalihkan pandangan kaum Muslimin daripada al-Quran, dan apabila usaha-usaha itu gagal, mereka pusingkan al-Quran kepada bacaan-bacaan yang dilagu-lagukan oleh para qari dengan suara yang merdu, yang mengasyikkan para pendengarnya dan seterusnya mereka ubahkan al-Quran kepada tangkal-tangkal azimat pelindung diri yang diletakkan oleh orang-orang Islam dalam saku-saku baju mereka ata dipakai di dada atau ditempatkan di bawah bantal-bantal tidur mereka. Dengan berbuat begitu, orang-orang Islam memahami bahawa mereka adalah orang-orang Islam yang telah menunaikan kewajipan mereka terhadap al-Quran dan agama Islam.

Al-Quran tidak lagi berfungsi sebagai sumber bimbingan dan pimpinan kepada kaum Muslimin, kerana Musuh-musuh Islam telah mengadakan pengganti-penggantinya yang menjadi sumber bimbingan dalam segala urusan hidup mereka, malah daripada sumber inilah juga mereka membentuk wawasan-wawasan dan kefahaman-kefahaman mereka di samping mengambil undang-undang dan peraturan-peraturan hidup mereka, nilai-nilai dan neraca-neraca pertimbangan mereka. Kemudian musuh-musuh Islam itu berkata kepada mereka, “Agama mereka Islam telah menjadi agama yang dihormati dan al-Quran telah menjadi kitab suci yang terpelihara, ia dibaca kepada kamu pagi dan petang, malah di setiap waktu, di mana para qari mendendangkan dengan lagu-lagu yang merdu. Apakah lagi yang kamu mahu selepas bacaan-bacaan yang merdu ini? Mengenai kefahaman-kefahaman dan wawasan-wawasan kamu, undang-undang dan peraturan-peraturan hidup kamu, nilai-nilai dan neraca-neraca pertimbangan kamu, maka semuanya itu boleh dirujukkan kepada al-Quran yang lain!”

Itulah tipu muslihat yang dilakukan oleh an-Nadhir ibnu al-Harith, tetapi dalam satu bentuk yang baru yang lebih canggih sesuai dengan perubahan zaman dan kecanggihan urusan kehidupan, walau bagaimanapun ia tetap merupakan tipu muslihat yang sama dalam salah satu bentuknya yang besar, yang terkenal dalam sejarah tipudaya terhadap Islam di sepanjang abad.

Tetapi al-Quran ini memang aneh, walaupun selama ini ia terus digugatkan dengan berbagai-bagai tipudaya yang semakin hari semakin canggih dan maju, namun ia tetap menang dan mengatasi gugatan-gugatan itu. Kitab suci al-Quran mempunyai ciri-ciri yang menakjubkan dan mempunyai pengaruh yang kuat, yang menguasai fittrah dan menewaskan tipudaya Jahiliyah di bumi ini di samping menewaskan tipudaya syaitan-syaitan kaum Yahudi dan kaum Salib (Kristian), juga menewaskan tipudaya alat-alat media massa antarabangsa yang dikendalikan oleh kaum Yahudi dan kaum Kristian di setiap negeri dan masa.

Al-quran masih mampu memaksa musuh-musuhnya di seluruh dunia supaya mereka dijadikan bahan siaran mereka di semua setesyen penyiaran di dunia ini, di mana al-Quran disiarkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian dan agen-agen mereka yang berselindung di sebalik nama-nama orang-orang Islam.

Sebenarnya mereka sanggup menyiarkan al-Quran setelah mereka berjaya memusingkan al-Quran di dalam hati kaum Muslimin kepada semata-mata lagu dan bacaan-bacaan yang merdu atau kepada tangkal-tangkal dan azimat-azmat, juga setelah mereka berjaya menjauhkan al-Quran daripada hati kaum Muslimin sebagai sumber bimbingan dan pimpinan dalam urusan kehidupan dan menggantikannnya dengan sumber-sumber yang lain untuk memimpin mereka di dalam segala urusan kehidupan. Tetapi walau bagaimanapun, al-Quran masih terus berfungsi di sebalik segala tipudaya ini dan akan terus berfungsi. Di samping itu di seluruh dunia ini masih terdapat kelompok Muslimin yang bersatu memperjuangkan al-Quran yang serius dan menjadikannya sebagai satu-satunya sumber bimbingan dan kepimpinan kepada mereka. Mereka tetap menunggu janji Allah yang telah berjanji untuk memberi pertolongan dan kedudukan yang kuat kepada mereka di sebalik tipudaya, penindasan, pembinuhan dan pengusiran itu. Jika janji itu pernah dikotakan sekali, maka ia akan tetap dikotakan lagi.

Strategi mengasing, memisah dan menjauhkan massa umat Islam kita daripada segala konsep dan ajaran al-Quran dalam kehidupan kita seperti yang tersebut di atas ini adalah sebahagian daripada proses pengkufuran ke atas umat Islam yang dirancang dan dioperasikan dengan penuh kejayaan oleh kaum Ahlil Kitab dan musuh-musuh Islam. Kehidupan kita dalam politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa yang berada di luar daripada ajaran al-Quran adalah kehidupan yang syirik dan kufur yang mengeluarkan kita daripada agama Allah. Proses pengkufuran umat Islam oleh musuh-musuh Islam telah mewujudkan Mentaliti Jahiliyah yang dianuti dan diimani oleh massa umat Islam kita. Umat Islam kita kini sedang berada di dalam kehidupan kita yang redha, aman, senang hati dan selesa dalam kesyrikan dan kekufuran kerana seluruh kita kini berada dalam Mentaliti Jahiliyah.

Oleh kerana kita berada dalam Mentaliti Jahiliyah ciptaan mereka, minda kita dan hati kita sekarang ini sedang berada dalam keadaan yang sama sekali tertutup kepada segala realiti yang sedang berlaku ke atas kita yang memudahkan mereka untuk terus menerus menipu dan membingungkan kita. Mereka menciptakan negara Israil di Timur Tengah dan mereka menzalimi dan menindas umat Islam di Palestin agar kita hanya memfokuskan perhatian dan tumpuan kita kepada isu Palestin sahaja, tanpa menyedari bahawa kita sebenarnya sedang dilalai dan dilupakan oleh mereka mengenai proses pengkufuran umat Islam kita yang dioperasikan mereka melalui agen-agen mereka di dalam negara-negara kita ini sendiri. Mereka sebenarnya telah dan sedang menipu dan membingungkan kita dengan amat ketara sekali sehingga kita tidak menyedari bahawa mereka sebenarnya sedang berkuasa dan berdaulat di dalam negara kita ini sendiri, kita tidak menyedari bahawa para pemimpin kita ini adalah agen-agen mereka yang dipilih, ditonjol dan dilantik sebagai para menteri kita oleh mereka, seluruh pasukan polis, tentera dan seluruh kementerian dan jabatan kerajaan kita telah dan sedang berada di bawah kawalan dan kontrol mereka yang “absolute”, begitulah juga segala ajaran Islam yang dibawa oleh Jakim, Yadim, Ikim dan seluruh Jabatan Agama Islam adalah ajaran-ajaran mereka, dan kita tidak menyedari bahawa mereka kini sedang mengoperasikan proses pengkufuran dengan bebas, sewenang-wenang dan amat berleluasa sekali mengikut sesuka hati mereka ke atas kita di dalam negara kita ini sendiri. Kita sedang menggelunsur kembali kepada kekufuran kerana tipudaya Ahlil Kitab tanpa sedikitpun kita menyedarinya!.

Firman Allah : al-Anaam 123

Dan demikianlah Kami jadikan di dalam setiap negeri pembesar-pembesar yang jahat supaya mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu dan sebenarnya mereka tidak melakukan tipu daya melainkan kepada diri mereka sendiri , tetapi mereka tidak sedar.

Rasulullah saw telah diusir keluar daripada Mekah oleh kaum kafir Quraisy dan begitulah juga para Rasul yang terdahulu itu kesemua masing-masingnya itu telah diusir keluar daripada seluruh tanah air mereka oleh musuh-musuh mereka, tidak kerana yang lain melainkan hanyalah kerana mereka menyebarkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ di kalangan seluruh umat manusia di bumi!

Apabila para pendakwah bangkit untuk menyeru umat manusia supaya kembali menyembah Allah sahaja dengan meninggalkan penyembahan kepada manusia, iaitu seruan supaya kita tidak lagi mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur ini kerana itu bererti kita menyembah manusia dan tidak menyembah Allah, dan seruan supaya kita bangkit berjuang untuk menegakkan peraturan dan undang-undang Allah, seruan supaya kita mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang Allah ini yang sekali gus bererti bahawa kita akan kembali untuk menyembah Allah sahaja, kaum Yahudi dan agen-agen mereka yang terdiri daripada para pembesar dan penguasa di dalam negara Malaysia kita ini akan muncul untuk menindas dan menzalimi para pendakwah ini dengan segala kesungguhan dan kejahatan mereka yang amat ketara dengan menggunakan semaksimum mungkin akan segala sumber tenaga dan kekuatan yang ada pada mereka. Ini adalah kerana seruan ke jalan Allah untuk menegakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ seperti ini adalah satu ancaman yang amat serius yang boleh mengganggu dan menggugatkan kedudukan-kedudukan kaum Yahudi dan para agen mereka yang istimewa di dalam negara Malaysia kita ini, malah kaum Yahudi dan para agen mereka ini yakin dan percaya bahawa seruan kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ oleh para pendakwah ini pada akhirnya akan dapat mengusir mereka daripada kekuasaan-kekuasaan mereka di dalam negara kita ini, dan justeru mereka menindas dan menzalimi para pendakwah ke jalan Allah ini dengan segala kesungguhan dan kejahatan yang amat ketara ini tidak kerana yang lain melainkan hanyalah sekadar untuk menyelamatkan diri mereka sahaja daripada diusir keluar daripada takhta-takhta mereka.

 
Leave a comment

Posted by on June 21, 2011 in Uncategorized

 

NAFI DAN ISBAT – Oleh Wan Solehah al-Halbani

 

ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ

NAFI DAN ISBAT

Firman Allah : as-Saaffaat 35, Muhammad 19

Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah

NAFI dan Isbat adalah konsep-konsep yang terkandung di dalam Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ – ia MENAFIKAN Tuhan-tuhan yang selain daripada Allah dan ia BERIMAN dan MENGAKUI Allah sahaja sebagai Tuhan Yang Maha Esa.

Mengimani, menganuti dan mengamalkan konsep NAFI dan ISBAT dalam kehidupan harian kita adalah SYARAT keimanan kita kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Sebaliknya seseorang yang tidak mengimani, menganuti dan mengamalkannya, ianya bererti bahawa dia tidak beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkannya daripada agama Allah. Nafi dan Isbat adalah konsep yang aktif, radikal dan revolusyeneri – ia menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap seluruh agama dan kerajaan yang syirik dan kufur, terhadap seluruh pemikiran, peraturan dan undang-undang dan sistem kehidupan yang syirik dan kufur, dan terhadap segala kekuatan, kekuasaan, pertubuhan dan institusi yang syirik dan kufur. Konsep Nafi dan Isbat mempengaruhi dan membentuk keperibadian seseorang Islam yang mengimani, menganuti dan tekun mempraktikkannya dalam kehidupan hariannya – seseorang pengamal konsep Nafi dan Isbat akan mempunyai sifat-sifat keperibadiannya yang aktif, bertindak, radikal, revolusyeneri, berani, berjiwa kuat dan sama sekali tidak akan berkompromi dan mengalah kepada musuh-musuh Islam.

Mengapakah umat Islam kita kini, baik di Malaysia mahupun di dunia ini seluruhnya, bersifat lemah, lembik, ikut arus dan pengecut  yang sentiasa sahaja ingin kepada kompromi, toleransi, perdamaian dan perundingan dengan musuh-musuh Islam, dan kita cenderung untuk mengalah dan memberi laluan mudah kepada musuh-musuh Islam ini, sebaliknya kita enggan berjihad dan berperang untuk membela agama kita? Ini adalah kerana kita tidak pernah tahu dan sedar mengenai kewujudan konsep Nafi dan Isbat dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, dan justeru kita tidak pernah berpeluang untuk mengimani, mengamal dan menganutinya di sepanjang sejarah kehidupan kita di dunia ini. Kita belum lagi beriman dalam erti katanya yang sebenar kepada kalimah Laailaahillallah!

Nafi dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ertinya sikap, amalan dan perbuatan kita untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap segala agama, aqidah, pemikiran, kerajaan, undang-undang dan sistem kehidupan ciptaan manusia yang selain daripada Allah, ini termasuklah untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi, kerajaan demokrasi berserta segala peraturan dan undang-undang demokrasi yang syirik dan kufur. Manakala Isbat dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ertinya mengiktiraf, menyetujui, mengingini, meredhai dan menetapkan bahawa Kedaulatan dan Kekuasaan itu adalah hak Allah dan bahawa Uluhiyah dan Rububiyah itu adalah hak Allah .

Sekiranya agama demokrasi, kerajaan demokrasi dan seluruh peraturan dan undang-undang demokrasi yang syirik dan kufur ini dinafi, ditolak, diingkari dan ditentang seluruhnya dengan aktif dan total, serta kita memusuhi dan membencinya, ianya bererti bahawa kita telah mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan kita yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dalam kehidupan harian kita. Sebaliknya, apabila kita tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi, kerajaan demokrasi dan segala peraturan dan undang-undang demokrasi kita yang syirik dan kufur ini serta kita tidak membenci dan memusuhinya, itu bererti kita tidak mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan kita dan itu bererti kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

Pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ akan mencapai kesempurnaan apabila aqidah kufur, pemikiran kufur dan sistem kehidupan kufur itu dinafi, diingkari, ditolak dan ditentang dengan aktif dan total. Konsep Nafi dan Isbat inilah yang menyebabkan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu terbentuk sebagai satu doktrin yang aktif, bertindak, dinamik, radikal dan revolusyeneri dalam kehidupan seseorang yang beriman dan berpegang teguh kepadanya. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ tidak mempunyai sikap yang berkecuali dalam segala isu kehidupan –  hanya wujud satu pilihan sahaja, iaitu sikap dan tindakan yang aktif untuk beriman dan berpegang teguh kepada Aqidah dan Pemikiran Islam dan untuk mempertahankannya dengan seluruh jiwa dan raga kita yang diikuti dengan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadap aqidah dan pemikiran, kerajaan, perundangan dan sistem hidup yang syirik dan kufur serta segala institusinya yang syirik dan kufur.

KALIMAH ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ    BERERTI :

A.  Menafi dan Menolak (NAFI) :

 1. Kedaulatan hak Rakyat.
 2. Otoriti hak Rakyat.
 3. Undang-undang hak Rakyat.
 4. Pemerintahan hak Rakyat.
 5. Politik daripada Rakyat.
 6. Ekonomi daripada Rakyat.
 7. Sosial daripada Rakyat.
 8. Akhlak daripada Rakyat.
 9. Pengabdian kepada kerajaan Rakyat

B.  Menetap dan Mengakui (ISBAT) :

 1. Kedaulatan hak Allah .
 2. Otoriti hak Allah.
 3. Undang-undang hak Allah.
 4. Pemerintahan hak Allah.
 5. Politik daripada Allah.
 6. Ekonomi daripada Allah.
 7. Sosial daripada Allah.
 8. Akhlak daripada Allah.
 9. Pengabdian kepada kerajaan Allah.

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah satu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadap agama-agama yang lain, termasuk agama demokrasi, dan satu pengakuan bahawa agama yang benar di sisi Allah itu hanyalah Islam sahaja. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti kedaulatan itu adalah hak Allah, oleh itu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total itu adalah terhadap kedaulatan manusia. Kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti undang-undang itu adalah hak Allah, oleh itu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total itu adalah terhadap undang-undang parlimen yang diluluskan oleh sesebuah kerajaan demokrasi. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti ketaatan dan kepatuhan itu adalah terhadap kedaulatan Allah dan undang-undang Allah dalam politik dan kenegaraan, oleh itu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total itu adalah terhadap ketaatan dan kepatuhan kepada kedaulatan dan undang-undang demokrasi.

Kufur Nafi adalah konsep yang berlawanan dengan konsep Nafi dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ , ianya (Kufur Nafi) adalah dimaksudkan kepada penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan terhadap kedaulatan Allah dan terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Allah. Manakala Kufur Isbat adalah konsep yang berlawanan dengan konsep Isbat dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ , ianya (Kufur Isbat) bererti ingin, setuju, redha, mengaku dan mengiktiraf  terhadap kedaulatan manusia dan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia. Orang-orang yang menafikan Uluhiyah dan Rububiyah Allah adalah orang-orang yang melakukan Kufur Nafi, manakala orang-orang yang mengisbatkan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia adalah orang-orang yang melakukan Kufur Isbat – kedua-dua Kufur Nafi dan Kufur Isbat ini adalah satu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadap kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan para pengamalnya itu daripada agama Allah

 1. KUFUR NAFI dalam sistem politik demokrasi :

KUFUR NAFI adalah PENAFIAN terhadap kedaulatan Allah dan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

Demokrasi adalah agama manusia yang menegak dan mengamalkan kedaulatan manusia dan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang oleh itu ia menafikan kedaulatan Allah dan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ – inilah KUFUR NAFI.

 1. KUFUR ISBAT dalam sistem politik demokrasi :

Kufur Isbat ertinya mengiktiraf, menyetujui, mengingini, meredhai  dan menetapkan  bahawa Kedaulatan dan Kekuasaan itu adalah hak Manusia dan bahawa Uluhiyah dan Rububiyah itu adalah hak Manusia.

Agama demokrasi adalah agama yang syirik dan kufur kerana ianya adalah agama yang mengamalkan Kufur Nafi dan Kufur Isbat, iaitu ia menafikan Uluhiyah dan Rububiyah Allah (Kufur Nafi) dan sebaliknya ia mengiktiraf Uluhiyah dan Rububiyah Manusia (Kufur Isbat).

KEROSAKAN  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ  :

A. Kufur Nafi :

 Menolak dan Mengingkari :

 1. Kedaulatan hak Allah.
 2. Otoriti hak Allah.
 3. Undang-undang hak Allah.
 4. Pemerintahan hak Allah.
 5. Politik daripada Allah.
 6. Ekonomi daripada Allah.
 7. Sosial daripada Allah.
 8. Akhlak daripada Allah
 9. Pengabdian kepada kerajaan Allah.

B.  Kufur Isbat :

Mengiktiraf dan Mengakui :

 1. Kedaulatan hak rakyat.
 2. Otoriti hak Rakyat.
 3. Undang-undang hak Rakyat.
 4. Pemerintahan hak rakyat.
 5. Politik daripada manusia.
 6. Ekonomi daripada manusia.
 7. Sosial daripada manusia.
 8. Akhlak daripada manusia.
 9. Pengabdian kpd krajaan manusia

Kesyirikan dan kekufuran agama demokrasi adalah kerana :

 1. Agama demokrasi adalah agama yang MENAFI dan MENGINGKARI Kedaulatan Allah dan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang melibatkannya dengan Kufur Nafi.
 2. Agama demokrasi adalah agama yang MENGISBATKAN kedaulatan Manusia dan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang melibatkannya dengan Kufur Isbat;

Agama demokrasi adalah agama yang syirik dan kufur kerana ianya adalah agama yang mengamalkan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang bererti ia mengiktiraf, menyetujui, mengingini, dan meredhainya – ini bererti bahawa ia telah melakukan Kufur Isbat. Sekali gus agama demokrasi yang mengamalkan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia serta ia mengiktiraf, menyetujui dan meredhainya juga mempunyai pengertian bahawa ia telah menafikan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang bererti bahawa ia telah melakukan Kufur Nafi. Agama demokrasi yang melakukan Kufur Nafi dan Kufur Isbat ini adalah agama yang syirik dan kufur. Justeru setiap orang yang mengamalkan agama demokrasi dan sistem politik demokrasi serta ia mengiktiraf, menyetujui, mengingini dan meredhainya, mempunyai pengertian bahawa ia telah turut melakukan Kufur Nafi dan Kufur Isbat yang mengeluarkan dirinya daripada agama Allah.    

Tanggungjawab kita yang utama sebagai orang-orang Islam yang sedang bernaung di bawah kekuasaan kufur demokrasi kita ini adalah untuk mensuci dan membersihkan diri kita daripada kesyirikan dan kekufuran, iaitu daripada Kufur Nafi dan Kufur Isbat yang sedang wujud dan berlaku di dalam sistem politik demokrasi kita ini. Cara bagi kita untuk membersihkan diri kita daripada kesyirikan dan kekufuran seperti ini adalah dengan TIDAK MENGAMALKAN sistem politik demokrasi kita ini, dengan MENGELUARKAN diri kita daripadanya, dengan MENGASING dan MEMISAHKAN diri kita daripadanya, dengan MENGKUFUR INGKARKANNYA dengan aktif dan total, dan dengan MEMUSUHI dan MEMBENCINYA, dan diikuti dengan PERJUANGAN kita yang serius dan bersungguhan ke arah pembentukan sebuah Negara Islam melalui Metod al-Quran, Sunnah dan Sirah. Inilah cara bagi kita untuk menghindarkan diri kita daripada terlibat dengan Kufur Nafi dan Kufur Isbat dan untuk terus sahaja beriman dan berpegang teguh dengan sempurna dan berkekalan kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Inilah cara Rasulullah saw dan para Rasul yang terdahulu dalam menangani dan mengatasi Jahiliyah dan kekuatan dan kekuasaan Jahiliyah, dan inilah perintah Allah yang jelas dan terang yang disampaikan kepada kita melalui al-Quran dan Hadis.

Bagi kita yang sedang berada di bawah naungan dan kekuasaan agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini,  Allah swt memerintahkan kita dengan jelas, terang dan spesifik sekali supaya kita menafi, menolak, mengingkari dan menentangnya (agama demokrasi dan kerajaan demokrasi ) dengan aktif dan total yang  mempunyai pengertian-pengertian bahawa :

 1. Kita telah mengimani, menganuti dan mengamalkan konsep-konsep Nafi dan Isbat yang memelihara dan mempertahankan kesempurnaan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;
 2. Kita telah memulangkan sifat-sifat Uluhiyah dan Rububiyah yang sedang berada di dalam tangan-tangan para ‘perampas’ ini kepada Allah.

Sikap dan tindakan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total  terhadap agama demokrasi dan kerajaan demokrasi kita yang syirik dan kufur ini, adalah SYARAT yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, tanpanya bererti kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah. Nafi dan Isbat dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah konsep yang amat penting dan “crucial” dalam kehidupan kita hari-hari – keimanan kita kepadanya bererti kesempurnaan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, tanpa beriman dan mengamalkannya dalam kehidupan kita hari-hari ianya bererti kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

Firman Allah: al-Mumtahanah 4

Sesungguhnya kami berlepas diri daripadamu dan daripada apa-apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Kami mengingkari (agama) kamu, dan telah terang permusuhan dan kebencian di antara kami dan kamu selama-lamanya, sehingga kamu beriman kepada Allah satu-satu-Nya.

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

“Itulah keputusan yang memutuskan hubungan dengan mereka, dengan Tuhan-tuhan sembahan mereka dan cara ibadat mereka. Itulah keputusan menolak agama mereka dan beriman kepada Allah. Itulah permusuhan dan kebencian yang tidak akan putus sehingga mereka beriman kepada Allah yang tunggal. Itulah pemisahan yang tegas yang tidak ada sebarang perhubungan dan pertalian selepas terputusnya hubungan aqidah dan pertalian iman. Itulah keputusan muktamad dalam menghadapi pengelaman yang dilalui oleh setiap manusia di dalam mana-mana generasi. Dan keputusan yang diambil oleh Nabi Ibrahim as dan pengikut-pengikutnya adalah menjadi contoh tauladan yang baik kepada angkatan Muslim yang datang selepas mereka hingga kepada hari kiamat.”

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa kita diperintahkan Allah swt supaya BERLEPAS DIRI daripada agama demokrasi dan kerajaan demokrasi kita yang syirik dan kufur ini, iaitu Allah memerintahkan kita supaya kita TIDAK MENGAMALKAN agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita ini, Allah memerintahkan kita supaya kita MENGELUARKAN diri kita daripada agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur ini, Allah memerintahkan kita supaya kita MENGASING dan MEMISAHKAN diri kita daripadanya. Allah memerintahkan kita supaya kita MENGKUFUR INGKARKAN agama demokrasi bersekali dengan seluruh Tuhan demokrasi dengan aktif dan total, iaitu Tuhan-tuhan demokrasi yang terdiri daripada para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita dan Allah memerintahkan kita supaya kita MEMBENCI dan MEMUSUHI agama demokrasi dan Tuhan-tuhan Manusia ini dengan aktif, total dan berkekalan.

Hanya inilah sahaja jalan dan cara yang boleh menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bagi kita yang sedang berada di bawah kekuasaan, naungan dan lindungan sistem politik demokrasi, iaitu di bawah kekuasaan, naungan dan lindungan payung-payung para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita. Itulah sebenarnya payung-payung yang syirik dan kufur, iaitu payung-payung di bawah naungan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang syirik dan kufur seperti mana keadaan kita yang sedang berada di bawah kekuasaan kerajaan demokrasi Malaysia kita sekarang ini. Sekiranya kita tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi dan Tuhan-tuhan Manusia yang terdiri daripada para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita ini serta kita tidak memusuhi dan membenci seluruh mereka ini, ianya bererti bahawa kita tidak mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan kita yang merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

Firman Allah: an-Nisa 60

Tidakkah engkau (hairan) melihat (wahai Muhammad) orang-orang yang mendakwa bahawa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadmu dan kepada yang diturunkan sebelum daripadadmu ? Mereka hendak berhakim kepada taghut itu. Padahal mereka telah diperintahkan supaya kufur ingkarkan Taghut.Dan syaitan pula sentiasa hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.

Ini adalah ayat TAKFIR dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, iaitu ayat al-Quran yang memerintahkan kita supaya kita mengisytiharkan bahawa agama demokrasi dan kerajaan demokrasi kita ini adalah agama yang syirik dan kufur. Kita diperintahkan untuk mengisytiharkan bahawa para pemimpin kita yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita ini kesemuanya adalah Tuhan-tuhan Manusia yang selain daripada Allah. Kita diperintahkan oleh kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ supaya bertindak dengan aktif dan tegas dalam mengkufur ingkarkan agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita ini kerana ianya adalah agama yang syirik dan kufur. Kita diperintahkan oleh kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk mengkufur ingkarkan seluruh Tuhan Manusia yang selain daripada Allah yang sedang berkuasa dan berdaulat di dalam negara kita kini. Raja-Raja Melayu kita ini adalah Tuhan-tuhan Manusia dan Berhala-Berhala yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia di dalam negara kita ini, dan oleh yang demikian, konsep Nafi dan Isbat dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ memerintahkan kita dengan jelas dan terang agar kita menderhakai dan mengingkari serta kita membenci dan memusuhi Raja-Raja Melayu kita ini sehingga mereka itu kesemuanya diturunkan daripada takhta-takhta mereka.  Ini adalah perintah daripada Allah yang terkandung di dalam al-Quran yang jelas dan terang serta yang sama sekali tidak boleh dipertikaikan lagi (4:60; 60:4).

Kita menyangka bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah Raja-Raja yang berada di luar daripada Perlembagaan Negara kita dan justeru kita menyangka bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah Raja-Raja yang tidak ada kena mengena dengan politik negara kita, kita menganggapkan mereka ini sebagai Raja-Raja yang suci dan bersih daripada sebarang pencemaran dan kekotoran segala tipudaya, manipulasi dan permainan politik orang-orang berpolitik untuk kepentingan politik mereka. Ini adalah satu kekeliruan dan salah tanggapan yang besar. Raja-Raja Melayu kita ini adalah Raja-Raja berperlembagaan (constitutional monarch), oleh kerana Perlembagaan Negara kita ini adalah perlembagaan yang syirik dan kufur (fasal 44), Raja-Raja Melayu kita ini turut berstatus sebagai Raja-Raja yang syirik dan kufur – mereka ini sebenarnya adalah Berhala-berhala. Raja-Raja Melayu kita ini adalah Berhala-berhala kerana mereka ini adalah Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT untuk memerintah ke atas kita, mereka ini adalah Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk dikuat kuasakan ke atas kita, mereka ini adalah Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT untuk menjadikan kita ini sebagai HAMBA-HAMBA kepada mereka, dan mereka ini adalah Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT untuk ditaati dan dipatuhi oleh kita yang justeru bererti mereka ini adalah disembah oleh kita sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah. Sesungguhnya Raja-Raja Melayu kita ini di sisi kalimah Tauhid adalah menepati segala sifat dan ciri sebagai Berhala-berhala.

Secara tradisinya, boleh dikatakan seluruh umat Islam kita ini sudahpun menerima bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT. Tanyalah siapa sahaja pun, jawapannya tetap sama – dia akan mengatakan bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT. Kerajaan kita dan seluruh umat Islam kita sentiasa sahaja mengucapkan kalimat-kalimat “Daulat Tuanku!” yang membuktikan bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah diiktiraf dan diakui secara rasminya sebagai Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT di dalam negara kita ini. Namun seluruh umat Islam kita tidak memahami bahawa mengikut pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, setiap Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT itu adalah disifatkan sebagai BERHALA.

Kesetiaan kita kepada Raja-Raja Melayu kita, para pemimpin kita dan Negara kita adalah kesetiaan kita kepada Berhala-Berhala yang menjadikan kita ini sebagai para HAMBA kepada Berhala-Berhala yang mewujudkan sistem pengabdian manusia kepada sesama manusia yang syirik dan kufur, manakala ketaatan kita kepada Raja-Raja Melayu kita, para pemimpin kita dan kepada Negara kita ianya bererti bahawa kita telah menyembah mereka ini sebagai Berhala-Berhala – kesemuanya ini merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

Umat Islam kita kini mendabek dada mengisytiharkan bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah payung-payung kita, dan umat Islam kita kini juga mendabek dada mengisytiharkan bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah ketua-ketua agama kita. Bayangkanlah betapa syirik dan kufurnya seluruh kita ini, betapa rendah, hina dan hancurnya AQIDAH kita dan MERTABAT seluruh umat Islam kita ini kerana payung-payung kita adalah Berhala-Berhala, dan ketua-ketua agama kita adalah juga Berhala-Berhala! Padahal di sisi ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ payung kita untuk kita berlindung di bawah-Nya hanyalah Allah sahaja, manakala ketua agama kita yang memimpin kita ke jalan yang lurus hanyalah Allah sahaja. Raja-Raja Melayu kita tidak boleh dijadikan payung-payung kita dan Raja-Raja Melayu kita juga tidak boleh dijadikan ketua-ketua agama kita . Tiada payung yang selain daripada Allah ke atas kita melainkan hanya Dia sahaja, dan tiada ketua agama yang selain daripada Allah untuk kita melainkan hanya Dia sahaja.

Menderhakai dan memberontak terhadap Raja-Raja Melayu kita adalah ketaatan dan kepatuhan kita kepada perintah Allah dan itu adalah amalan yang diredhai Allah kerana segala tindakan dan perbuatan kita itu bererti kita menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, manakala menyetujui dan meredhai Raja-Raja Melayu kita ini serta menyokong dan mempertahankan kedaulatan mereka ianya bererti bahawa kita menyetujui dan meredhai Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

Sekiranya kita tidak mengkufur ingkarkan agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini dan sekiranya kita juga tidak mengkufur ingkarkan para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita yang kesemuanya ini adalah para Taghut di sisi kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, ianya bererti bahawa kita tidak mempraktikkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan kita yang mengakibatkan kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang justeru mengeluarkan kita daripada agama Allah. Perintah untuk menderhakai agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini dan perintah untuk menderhakai para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita ini adalah perintah-perintah yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengekalkan kita untuk beriman dengan sempurna kepada Allah dan supaya kita sentiasa berada di dalam agama Allah.

Kerajaan kita sentiasa bersungguh-sungguh mengajar kita supaya menumpahkan seluruh ketaatan dan kesetiaan kita kepada Raja-Raja Melayu, para pemimpin dan kepada negara kita. Sesungguhnya ini tiadalah yang lain melainkan ianya adalah ajaran dan perintah yang sesat serta yang amat menyesatkan seluruh umat Islam kita yang menggamitkan kita tiada kepada yang lain melainkan untuk ke neraka! 

Firman Allah: al-Baqarah 256

Barang siapa yang kufurkan Taghut dan beriman kepada Allah, sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang teguh yang tiada akan putus.

Ayat ini mengandungi dua perintah daripada Allah – perintah untuk mengkufur ingkarkan Taghut dan perintah untuk beriman kepada Allah. Orang-orang yang mendahului dan mengutamakan tindakan untuk MENGKUFUR INGKARKAN agama demokrasi dan kerajaan demokrasi Malaysia kita yang syirik dan kufur ini, kemudian daripada itu barulah mereka itu menyusulinya dengan BERIMAN kepada Allah, mereka itu adalah disifatkan Allah sebagai orang-orang yang berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Mengkufur ingkarkan agama demokrasi kita ini adalah lebih didahulukan berbanding dengan beriman kepada Allah. Manakala orang-orang yang tidak mengkufur ingkarkan agama demokrasi kita yang syirik dan kufur ini, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mempraktikkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan mereka, dan itu adalah kerosakan kepada pegangan dan amalan mereka akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan mereka itu daripada agama Allah.

Firman Allah: Yusuf 40

Sesungguhnya hukum itu hanya hak Allah, Ia perintahkan supaya kamu jangan sembah selain daripada Allah.

Allah s.w.t. memerintahkan kita supaya “jangan sembah yang selain daripada Allah” yang bererti jangan mentaati undang-undang yang selain daripada undang-undang Allah; khususnya, jangan mentaati undang-undang parlimen dan kerajaan demokrasi kita ini. Dalam lain-lain perkataan, Allah memerintahkan kita supaya melancarkan tindakan TAKFIR yang aktif dan total terhadap kerajaan demokrasi bersekali dengan segala peraturan dan undang-undang demokrasi yang kini sedang berdaulat, berkuat kuasa dan memerintah ke atas kita, iaitu kita diperintahkan Allah supaya mengisytiharkan kekufurannya, kita diperintahkan Allah supaya melancarkan tindakan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadapnya supaya ketaatan dan pengabdian yang total itu dikembalikan kepada Allah sahaja.

Firman Allah : al-Furqan 2

Kepunyaan-Nyalah kedaulatan langit dan bumi dan yang tidak mempunyai anak serta tiada sekutu dalam kedaulatan-Nya, dan Dialah yang menciptakan tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna.

Firman Allah : al-Israa’ 111

Katakanlah : “Segala puji bagi Allah, yang tiada mempunyai anak, tiada sekutu dalam kedaulatan-Nya.”

Allah swt mengisytiharkan bahawa KEDAULATAN (sovereignty) bagi sesebuah kerajaan di bumi ini adalah HAK ALLAH sahaja, dan justeru Allah mengisytiharkan lagi dengan cukup jelas, terang dan tegas bahawa TIADA SEKUTU dalam KEDAULATANNYA. Perisytiharan ini bererti bahawa dalam pemerintahan dan pentadbiran sesebuah kerajaan di bumi ini, Allah sahajalah yang berhak untuk berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas seluruh umat manusia di bumi, dan seseorang atau segolongan manusia itu sekali-kali tidak berhak untuk berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas manusia. Nas-nas di atas ini memperkatakan tentang hakikat dan situasi yang sedang kita alami kini di dalam negara kita ini dengan spesifik, khusus dan tepat sekali – bahawa kerajaan demokrasi Malaysia kita ini yang didasarkan kepada konsep KERAJAAN RAKYAT, OLEH RAKYAT dan UNTUK RAKYAT ini adalah sebuah kerajaan yang mempersekutu dan mengkufur ingkarkan konsep KERAJAAN HAK ALLAH, OLEH KHALIFAH ALLAH DAN UNTUK ALLAH yang oleh itu ia menafi dan merosakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang jelas dan nyata sekali mengeluarkan para pengamal agama demokrasi daripada agama Allah.

Kesempurnaan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ hanyalah dengan mengimani, menganuti dan mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam sistem kehidupan kita  – khususnya untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang sedang berkuasa dan berdaulat ke atas kita kini. Sikap yang menyetujui, meredhai dan  mengingini terhadap demokrasi dan kerajaan demokrasi, atau yang “neutral” terhadapnya, atau sikap dan tindakan yang “tidak negatif” terhadapnya adalah kesemuanya satu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ . Hanya sikap dan tindakan yang “aktifnya negatif” terhadap kerajaan demokrasi ini sahaja, iaitu sikap dan tindakan yang mengamalkan konsep Nafi dan Isbat sahaja, yang boleh mempastikan kesempurnaan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dalam kehidupan harian kita.

ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ

KALIMAH YANG AKTIF DAN BERTINDAK

Oleh

  

Wan Solehah al-Halbani

 

Firman Allah : as-Saaffaat 35, Muhammad 19

Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah 

KALIMAH ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti menolak Tuhan-tuhan yang selain daripada Allah dan mengakui Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap kerajaan dan undang-undang yang selain daripada Allah dan hanya mengakui dan menerima kerajaan dan undang-undang daripada Allah sahaja.

Firman Allah: Furqan 52

Oleh itu, janganlah engkau menurut kehendak orang-orang kafir, dan berjuanglah dengan hujjah-hujjah al-Quran (dalam) menghadapi mereka dengan perjuangan yang besar dan bersungguh-sungguh.

Kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah kalimah yang AKTIF dan BERTINDAK. Ia bukanlah satu kalimah yang diam membeku dan terkurung di dalam kalbu dan ia bukan pula untuk diucap setakat di bibir sahaja. Ianya adalah satu kalimah untuk dijelmakan dalam bentuk yang aktif dan bertindak dalam kehidupan kita hari-hari. Ia memerintahkan kita supaya bergerak dan bertindak dengan aktif untuk menafi, menolak, mengingkari, menentang, memusuhi dan membenci dengan total terhadap demokrasi dan kerajaan demokrasi serta segala pemikiran dan sistem kehidupan yang syirik dan kufur. Ia memerintahkan kita supaya kita bergerak dan bertindak dengan aktif untuk mengusir keluar seluruh Tuhan Manusia yang sedang bertakhta dan berdaulat dalam sistem politik demokrasi kita ini malah yang sedang bertakhta dan berdaulat di bumi ini seluruhnya untuk dipulangkan seluruh takhta dan kedaulatan itu kepada Allah. Ketaatan kepada perintah ini adalah kesempurnaan kepada pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, tanpanya bererti kerosakan kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

Firman Allah: Nahl 36

“Sembahlah Allah dan jauhilah taghut!”

Firman Allah: al-Imran 64

Katakanlah: Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang sama di antara kami dengan kamu: iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah, dan kita tidak sekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan janganlah sebahagian daripada kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah: saksikanlah kamu bahawa kami adalah orang-orang Islam.

Firman Allah: al-Anaam 56

Katakanlah: “Sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu sembah yang selain daripada Allah.” Katakanlah lagi, “aku tidak akan menurut hawa nafsu kamu, kerana kalau aku turut, sesungguhnya sesatlah aku, dan tiadalah aku dari orang-orang yang mendapat hidayat pertunjuk.”

Firman Allah: Yasin 60, 61

“Bukankah Aku telah perintahkan kamu wahai anak-anak Adam supaya kamu jangan menyembah syaitan? Sesungguhnya ia musuh yang nyata terhadap kamu! Dan (Aku perintahkan) hendaklah kamu menyembah-Ku, inilah jalan yang lurus.

 Firman Allah Hud 2

Janganlah kamu menyembah melainkan Allah.

Firman Allah: Hud 26

(Mengatakan bahawa) Janganlah kamu sembah sesuatupun melainkan Allah. “Iaitu janganlah kamu menyembah melainkan Allah, sesungguhnya aku bimbang (jika kamu menyembah yang selain daripadanya) kamu akan ditimpa azab yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan.”

 Firman Allah: an-Nisa 36

Hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun.

Firman Allah : al-Qosas 86

Dan janganlah engkau menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Dia. 

Firman Allah: ar-Raad 36

Katakanlah: “Sesungguhnya aku diperintahkan hanya untuk menyembah Allah sahaja, dan supaya aku tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain.” 

Firman Allah: al-Isra’ 22, 23

Janganlah engkau adakan Tuhan yang lain bersama Allah. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepada-Nya semata-mata.

Jangan sembah yang selain pada Allah, tetapi hendaklah kita hanya dan semata-mata sembah Allah sahaja! Dalam ayat-ayat di atas ini kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ memerintahkan kita supaya kita bergerak dan bertindak dengan aktif untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan total terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita yang syirik dan kufur ini dan terhadap segala peraturan dan undang-undang demokrasi yang juga adalah syirik dan kufur ini yang sedang berkuat kuasa ke atas seluruh massa umat Islam kita kini. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ menghendaki supaya kita mencabar, mengancam, mengganggu, memusuhi dan membenci kerajaan demokrasi Malaysia kita ini dan supaya kita sekali-kali tidak mentaati dan mematuhinya. Orang-orang yang lemah dan lembik yang oleh itu mereka tidak bergerak dan bertindak untuk menghapuskan agama demokrasi dan kerajaan demokrasi kita yang syirik dan kufur ini mereka itu disifatkan sebagai orang-orang yang tidak beriman dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan terkeluar daripada agama kita.

Saiyyid Qutb (Milestones) :

“Apabila manusia menegakkan konsep khilafah di muka bumi ini dalam kesemua aspek, dengan mendeklarasikan dirinya untuk pengabdian kepada Allah dan membebaskan dirinya daripada segala pengabdian kepada yang selain daripada Allah, melalui pembentukan sistem kehidupan yang disyariatkan Allah dan menolak kesemua sistem yang lain dengan menyusun kehidupannya mengikut syariat Allah dan meninggalkan segala undang-undang yang lain, dengan mengamalkan nilai-nilai dan norma-norma moral yang diredhai Allah dan menolak kesemua norma yang lain…baharulah manusia itu menjadi bertamadun sepenuhnya dan masyarakat itu sampai kepada mercu ketamadunan.”

Ketamaddunan yang didasarkan kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu hanya berkemampuan untuk dibina, dibentuk dan diwujudkan apabila kita mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan harian kita dengan aktif – kita hendaklah menafi, menolak, mengingkari, menentang dan memusuhi serta membenci dengan terbuka, aktif dan total terhadap kedaulatan, syariat dan sistem kehidupan demokrasi yang selain daripada Allah dan sekali gus kita hendaklah hanya mengisbatkan kedaulatan, syariat dan sistem kehidupan daripada Allah sahaja.

Firman Allah: al-Imran 149

Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu taat orang-orang kafir nescaya mereka akan menolak kamu kembali kepada kekufuran, lalu menjadilah kamu orang-orang yang rugi.

Firman Allah: al-Ahzab 1, 48

Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan jangan kamu taat orang-orang kafir dan orang-orang munafik, sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dan janganlah kamu mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, janganlah kamu hiraukan ugutan mereka dan bertakwalah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pelindung. 

Firman Allah: Furqan 52

Oleh itu, janganlah engkau menurut kehendak orang-orang kafir, dan berjuanglah dengan hujjah-hujjah al-Quran (dalam) menghadapi mereka dengan perjuangan yang besar dan bersungguh-sungguh.

 

Sayyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Takwa kepada Allah dan perasaan yang merasakan adanya perhatian Allah dan kebesaran-Nya merupakan asas yang pertama. Ia bertugas sebagai penjaga di hati yang mengawal perundangan dan perlaksanaan undang-undang. Di atas asas inilah diletakkan segala tugas dan segala bimbingan di dalam Islam.

 Arahan yang kedua ialah melarang daripada mematuhi kehendak orang-orang kafir dan orang-orang munafik, juga daripada mengikuti bimbingan dan cadangan mereka dan daripada mendengar fikiran dan hasutan mereka.

 Penampilan larangan yang didahulukan daripada suruhan mengikut wahyu itu menunjukkan bahawa tekanan orang-orang kafir dan kaum munafikin di Madinah dan di sekitarnya adalah terlalu hebat. Inilah yang memerlukan larangan daripada mengikut fikiran-fikiran dan bimbingan-bimbingan dan larangan daripada tunduk kepada desakan dan tekanan mereka.  Kemudian larangan ini tetap berkuasa di segala masyarakat dan segala zaman. Larangan ini mengingatkan orang-orang mukmin supaya jangan sekali-kali mengikut fikiran-fikiran orang- orang kafir dan kaum munafikin terutama dalam perkara-perkara akidah, perundangan dan peraturan kemasyarakatan khususnya agar mereka hanya taat kepada system hidup Ilahi sahaja dan tidak bercampur aduk dengan bimbingan-bimbingan daripada yang lain daripada sistem itu.

Jangan ada seseorang pun yang tertipu kerana melihat ketinggian ilmu pengatahuan dan pengalaman yang ada pada orang-orang kafir dan orang-orang munafikin sebagaimana yang dilakukan oleh sesetengah kaum Muslim di masa-masa kelemahan dan penyelewengan mereka kerana Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dialah yang telah memilih satu system hidup untuk mereka mengikuti ilmu dan hikmat-Nya :

“Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.” Segala ilmu pengetahuan yang ada pada manusia hanya kulit luar dan sekelumit sahaja.

Arahan yang ketiga :

“Dan ikutilah segala apa yang diwahyukan kepadamu daripada Tuhanmu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang dilakukan kamu.”

Wahyu itulah punca arahan dan sumber hakiki yang wajib diikuti.

Ungkapan : “Ikutilah segala apa yang diwahyukan kepadamu daripada Tuhanmu” menyarankan bahawa wahyu yang disampaikan kepadamu itu adalah benar-benar daripada Allah. Saranan ini sahaja sudah cukup agar wahyu itu wajib diikuti, apatah lagi dengan adanya perintah daripada Allah sendiri supaya mengikuti wahyu itu.

Ulasan: “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana” menyarankan bahawa Allah mengetahui hakikat kamu dan apa yang dilakukan kamu. Allah mengetahui hakikat amalan yang dilakukan kamu dan mengetahui segala niat dan tujuan yang tersemat di hati kamu.

Arahan yang akhir ialah :

“Dan berserahlah kepada Allah dan cukuplah Allah menjadi penjaga (kamu)”.

Tidak penting kepadamu sama ada orang-orang kafir dan orang-orang munafikin itu menyokong atau menentangmu. Jangan hiraukan tipu daya mereka yang jahat malah serahkan seluruh urusanmu kepada Allah agar Dia mengendalikannya dengan ilmu dan hikmatnya. Dasar memulangkan urusan kepada Allah dan bertawakal kepada-Nya sahaja pada peringkat akhir merupakan asas yang teguh yang memberi ketenteraman pada hati. Ia membuatkan seseorang itu tahu di mana batasnya dan ke mana dia harus berakhir, dan menyerahkan hal-hal yang selanjutnya kepada Allah yang menerajui urusan dan pentadbiran dengan penuh keyakinan dan ketenangan.

Ketiga-tiga unsur-unsur  ini, iaitu takwa, mengikut wahyu, berserah kepada Allah beserta tidak mengikut orang-orang kafir dan orang-orang munafikin merupakan unsur-unsur yang menjadi bekalan dan modal pokok bagi pendakwah. Inilah unsur-unsur yang menegakkan dakwah di atas jalannya yang jelas dan bersih, iaitu dakwah daripada Allah, kepada Allah dan berserah kepada Allah: “Dan cukuplah Allah sebagai penjaga” kepada mereka.

Allah s.w.t memerintahkan kita supaya ‘JANGAN MENTAATI’ orang-orang kafir kerana ketaatan dan kepatuhan kita itu akan membawa kita untuk mentaati dan mematuhi peraturan dan undang-undang kufur dan sistem kehidupan kufur yang bererti menyembah yang selain daripada Allah swt yang oleh itu mengkufur ingkarkan Allah swt. Perintah Allah supaya kita ‘jangan mentaati orang-orang kafir’ di dalam ayat-ayat di atas ini merupakan satu perintah untuk kita mengamalkan sikap dan tindakan-tindakan yang aktif dan total dalam menafi, menolak, mengingkari menentang dengan aktif dan total terhadap kerajaan demokrasi kita ini yang oleh itu ia menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah satu kalimah yang aktif, bertindak, radikal dan revolusyeneri – ia memerintahkan kita supaya bertindak dan campur tangan dengan segera, bersungguhan dan aktif ke arah menghapuskan penindasan, kezaliman, pencerobohan, ancaman, kerosakan dan kejahatan yang wujud di dalam sistem kehidupan demokrasi kita ini yang muncul sebagai hasil daripada sifat-sifat kesyirikan dan kekufurannya itu. Orang-orang yang tidak aktif, tidak bertindak, malah sekadar memerhatikan sahaja segala penindasan, kezaliman, pencerobohan, ancaman, kerosakan dan kejahatan yang sedang berleluasa di dalam persekitaran kita ini lantaran kesyirikan dan kekufuran sistem politik demokrasi kita ini, mereka itu dikecam, dikutuk dan disifatkan oleh Allah s.w.t. sebagai orang-orang yang menderhakai dan mengingkari Allah swt.

Firman Allah: al-Hujurat 9

Dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya; jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah; jika ia kembali patuh maka damaikanlah diantara keduanya dengan adil (menurut hukum Allah), serta berlaku adillah kamu (dalam segala perkara); sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.

 Firman Allah: an-Nisa 75

Dan mengapa kamu tidak mahu berperang kerana sabilullah dan kerana (membela) orang-orang yang lemah daripada kaum lelaki dan perempuan dan kanak-kanak yang sentiasa berdoa : Wahai Tuhan kami ! Keluarkanlah kami daripada negeri ini (mekah) yang mana penduduknya sangat zalim dan berilah kepada kami pelindung daripada sisi-Mu berilah kepada kami penolong daripada sisi-Mu

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah kalimah yang AKTIF, BERGERAK  dan BERTINDAK – ia menghendaki supaya kita bertindak dan campur tangan dengan aktif dan seberapa segera yang mungkin dalam membenteras dan menghapuskan segala kerajaan, kekuasaan, perundangan, sistem, golongan, dan institusi yang syirik dan kufur yang disifatkan sebagai menindas, menzalimi, menceroboh, mengancam, merosak, mengeksploitasi, memanipulasi, menjajah dan menjahati manusia, dan kita hendaklah pula aktif dalam memperjuangkan ke arah menegak dan mewujudkan keadilan, keamanan, kebebasan, keselamatan, kemuliaan, ketinggian dan kesempurnaan hidup yang didasarkan kepada Aqidah dan Pemikiran Islam yang akan diwujudkan di bawah satu Negara Islam.

 Sifat KONFORMIS atau NON-KONFORMIS terhadap sesuatu agama, pemikiran dan sistem kehidupan adalah tergolong ke dalam kategori AQIDAH.

 Ibadat yang paling utama di sisi  Allah swt, iaitu ibadat  yang mengatasi ibadat-ibadat solat, puasa, zakat, haji, sedekah serta seluruh ibadat yang lain ialah sifat NON-KONFORMIS terhadap agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini. Ini adalah kerana, pertama; ianya adalah ibadat yang bertaraf Jihad di jalan Allah; kedua, ianya adalah ibadat yang menyempurnakan pegangan dan amalan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Tanpanya bererti kerosakan kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.      

  Seseorang Islam yang bersifat NON-KONFORMIS terhadap pemikiran dan sistem kehidupan demokrasi sedangkan ianya adalah kesyirikan dan kekufuran, adalah seseorang yang beriman dan berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, sebaliknya seseorang Islam yang bersifat KONFORMIS terhadap pemikiran dan sistem kehidupan demokrasi, ia adalah seseorang yang membatalkan syahadah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ Muhammadar Rasulullah yang mengeluarkan dirinya daripada agama Allah. Sifat NON-KONFORMIS terhadap demokrasi itu bererti bersifat NON-KONFORMIS terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, sebaliknya seseorang Islam yang bersifat KONFORMIS terhadap demokrasi bererti ia telah bersifat KONFORMIS terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang membatalkan syahadah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ Muhammadar Rasulullah yang justeru mengeluarkannya daripada agama Allah. Dalam keadaan dan situasi seperti inilah berlakunya kesyirikan dan kekufuran dengan kadar yang amat berleluasa dan meluas sekali di kalangan seluruh massa umat Islam kita baik di Malaysia mahupun di dunia.

 Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti    

 1.   Menafi dan Mentakfir :

(NAFI):

 1. Agama yang selain daripada Allah.
 2. Ibadah yang selain daripada Allah’
 3. Kedaulatan hak Manusia . 
 4. Undang-undang hak Manusia. 
 5. Pemerintahan hak Manusia.
 6. Politik daripada Manusia.
 7. Ekonomi daripada Manusia. 
 8. Sosial daripada Manusia. 
 9. Akhlak daripada Manusia. 
 10. Pengabdian kepada kerajaan Manusia.

 

2.   Menetap dan Mengakui   :

(ISBAT):

 1. Agama yang satu daripada Allah.
 2. Ibadah daripada Allah. 
 3. Kedaulatan hak Allah. 
 4. Undang-undang hak Allah. 
 5. Pemerintahan hak Allah. 
 6. Politik daripada Allah. 
 7. Ekonomi daripada Allah. 
 8. Sosial daripada Allah. 
 9. Akhlak daripada Allah.
 10. Pengabdian kepada kerajaan Allah.

Penafian terhadap kedaulatan manusia yang diikuti dengan pengisbatan terhadap kedaulatan Allah adalah kesempurnaan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Tanpa penafian terhadap kedaulatan manusia serta tanpa pengisbatan terhadap kedaulatan Allah, ianya adalah kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan seseorang itu daripada agama Allah. Seterusnya seseorang yang tidak menafikan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia serta ia juga tidak mengisbatkan Uluhiyah dan Rububiyah Allah, dia sudah merosakkan pegangan dan amalannya akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan dirinya daripada agama Allah. Kehidupan seseorang yang beriman dan berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan yang mempraktikkan segala konsep yang terkandung di dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ini, ia adalah seseorang yang mempunyai sifat-sifat keperibadiannya yang aktif, bergerak dan bertindak, sekali-kali dia bukanlah seseorang yang pasif, lemah dan lembik, lebih-lebih lagi dan terutama sekali apabila dia terpaksa menghadapi segala ancaman dan gangguan daripada kerajaan dan kekuasaan yang syirik dan kufur serta yang zalim dan menindas di bumi.

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah satu DEKLARASI bahawa :

 1. Allah yang satu bererti politik yang satu, kerajaan yang satu, pemerintahan yang satu, negara yang satu dan peraturan dan undang-undang yang satu yang kesemuanya datang daripada Allah swt dan tidak yang selain daripada-Nya.
 2. Allah yang satu hendaklah diikuti dengan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan terhadap politik demokrasi, kerajaan demokrasi, pemerintahan demokrasi dan negara demokrasi yang datang daripada manusia dan tidak daripada Allah; 
 3. Allah adalah Raja dan Pemerintah yang tunggal dan “exclusive” yang mempunyai KUASA dan DAULAT untuk memerintah ke atas seluruh umat manusia di bumi; 
 4. Allah sahaja yang berhak untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk dikuat kuasakan ke atas seluruh umat manusia di bumi; 
 5. Allah sahaja yang berhak untuk mengabdikan manusia kepada kuasa Allah; 
 6. Allah sahaja yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh manusia baik dalam amal ibadat ritual mahupun dalam peraturan dan undang-undang dan pemerintahan; 
 7. Manusia tidak boleh dilantik sebagai Raja dan Pemerintah yang berkuasa dan berdaulat ke atas seluruh umat manusia kerana Allah sahajalah Raja dan Pemerintahan yang tunngal yang mempunyai KUASA dan DAULAT ke atas manusia di bumi; 
 8. Manusia yang menjadi para pemerintah, yang mempunyai KUASA dan DAULAT ke atas manusia dan yang membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia adalah BERHALA-BERHALA atau TUHAN-TUHAN MANUSIA yang mempersekutukan Allah; 
 9. Raja-Raja Melayu kita yang tidak berada di bawah perlembagaan al-Quran, adalah Raja-Raja yang tidak mempunyai KUASA dan DAULAT untuk memerintah ke atas kita kerana KUASA dan DAULAT itu hanyalah hak dan milik Allah sahaja, mereka ini adalah para TAGHUT yang tidak berhak untuk menjadi Raja-Raja kita, dan Allah menghendaki supaya mereka itu segera diturunkan daripada takhta-takhta mereka;
 10. Para pemimpin kita tidak berhak untuk BERKUASA dan BERDAULAT ke atas manusia, mereka itu tidak berhak untuk dilantik sebagai menteri-menteri dan ahli-ahli parlimen kerana KUASA dan DAULAT itu hanyalah hak dan milik Allah sahaja,
 11. Mengakui Allah sebagai Raja dan Pemerintah yang BERDAULAT dan BERKUASA ke atas kita hendaklah diikuti dengan tindakan-tindakan untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap menteri-menteri dan ahli-ahli parlimen, serta Raja-Raja Melayu kita dan juga untuk memusuhi dan membenci mereka kerana mereka ini kesemuanya adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA yang selain daripada Allah.
 12. Peraturan dan Undang-undang adalah agama, justeru peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah, manakala peraturan dan undang-undang demokrasi adalah agama demokrasi yang syirik dan kufur;
 13. Melantik para pemimpin kita sebagai ahli-ahli Parlimen dan Dun yang bererti memberi KUASA dan DAULAT kepada mereka untuk membuat peraturan dan undang-undang, ianya bererti bahawa kita telah melantik mereka itu sebagai TUHAN-TUHAN kita dan itu bererti bahawa kita telah mempersekutukan Allah yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.
 14. Mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa sedangkan ianya adalah yang selain daripada Allah bererti kita telah MENYEMBAH menteri-menteri, ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita sebagai TUHAN-TUHAN kita yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.
 15. Mengamal dan mempraktikkan peraturan dan undang-undang demokrasi padahal ianya adalah peraturan dan undang-undang yang syirik dan kufur bererti kita telah mengimani, menganuti dan mengamalkan agama yang syirik dan kufur yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;
 16. Mengamal dan mempraktikkan sistem politik demokrasi dan meredhainya bererti kita melantik para pemimpin kita sebagai Tuhan-tuhan kita yang berkuasa dan berdaulat ke atas kita serta kita menyembah mereka ini sebagai Tuhan-tuhan kita – kedua-duanya ini mengeluarkan kita daripada agama Allah;
 17. Mengiktiraf dan bersetuju terhadap demokrasi dan kerajaan demokrasi bererti kita telah mengiktiraf dan bersetuju terhadap agama yang syirik dan kufur yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;
 18.  Kesempurnaan dalam beriman kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah dengan mengeluarkan diri kita daripada sistem politik demokrasi, tidak mengamalkannya, dan berada di bawah kepimpinan Islam yang baru dan melancarkan sikap dan tindakan-tindakan dalam bentuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap agama demokrasi, kerajaan demokrasi dan seluruh sistem kehidupan demokrasi yang syirik dan kufur;
 19. Tidak mengamal dan mempraktikkan sikap dan tindakan-tindakan untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap agama demokrasi, kerajaan demokrasi dan seluruh sistem kehidupan demokrasi, serta terhadap seluruh pemimpin (ahli-ahli Parlimen dan Dun) dan Raja-Raja Melayu kita bererti kita telah merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;
 20.  Setiap perjuangan untuk menegakkan peraturan dan undang-undang Allah di dalam negara kita ini hendaklah diikuti dan disertai dengan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan terhadap peraturan dan undang-undang demokrasi, kerajaan demokrasi dan seluruh sistem kehidupan demokrasi;
 21. Allah memerintahkan kita supaya kita berjuang dengan Jihad, Perang dan Revolusi untuk meruntuh, menghancur dan menghapuskan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Allah di bumi.

Inilah ertinya kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, iaitu Allah itu adalah Tuhan kerana Dia sahaja yang mempunyai hak-hak dan kuasa-kuasa untuk memerintah manusia, Dia sahaja yang mempunyai hak-hak dan kuasa-kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia, Dia sahaja yang mempunyai hak-hak dan kuasa-kuasa untuk mengabdikan manusia kepada kekuasaan Allah dan Dia sahaja yang mempunyai hak-hak dan kuasa-kuasa untuk disembah oleh manusia. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ menafi, menolak, mengingkari dan menentang segala Tuhan, agama, undang-undang dan sistem kehidupan yang selain daripada Allah. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita kerana mereka itu kesemuanya adalah Tuhan-Tuhan Manusia, dan Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ juga menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap sistem politik demokrasi kita ini kerana ianya adalah agama manusia yang syirik dan kufur.

Firman Allah : asy-Syura 21

Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka peraturan-peraturan agama yang tidak diizinkan Allah? 

Para pemimpin kita telah mengambil alih peranan Allah sebagai Tuhan kita Yang Maha Esa kerana mereka itu telah melantik diri mereka sebagai Tuhan-tuhan Manusia. Mereka itu dikatakan sebagai telah melantik diri mereka sebagai Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka telah membuat undang-undang yang tidak diizinkan Allah. Undang-undang Parlimen dan Dun yang dibuat dan diluluskan oleh para pemimpin kita ini adalah undang-undang yang syirik dan kufur kerana ianya adalah undang-undang manusia yang selain daripada Allah dan yang tidak diizinkan Allah.

 Justeru, para Menteri, ahli-ahli Parlimen dan Dun, serta Raja-Raja Melayu kita, kesemuanya adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA dalam sistem politik demokrasi kita ini kerana mereka kesemuanya adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas manusia, kerana mereka kesemuanya adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat untuk membuat undang-undang untuk manusia, kerana mereka kesemuanya adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat untuk menghamba abdikan manusia kepada kekuasaan manusia dan kerana mereka kesemuanya adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat untuk disembah oleh manusia. 

Firman Allah : asy Syuara 21

Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan mendapat azab yang amat pedih.

 Tuhan-tuhan Manusia yang terdiri daripada para Menteri, ahli-ahli Parlimen dan Dun, serta Raja-Raja Melayu kita adalah disifatkan Allah sebagai orang-orang yang zalim yang akan dihumban ke dalam keseksaan neraka yang amat pedih di akhirat nanti!

 Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dengan jelas, tegas dan tanpa ragu-ragu lagi memerintahkan agar kita menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap Tuhan-Tuhan Manusia, kerajaan-kerajaan manusia dan segala undang-undang manusia, dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ juga dengan jelas, tegas dan tanpa ragu-ragu lagi memerintahkan agar kita membenci, memusuhi dan memerangi Tuhan-Tuhan Manusia, kerajaan-kerajaan manusia dan segala undang-undang manusia yang selain daripada Allah swt yang kesemuanya ini sedang wujud, berkuasa dan beroperasi di dalam sistem politik demokrasi Malaysia kita yang syirik dan kufur ini. Justeru, segala sikap dan tindakan penafian, penolakan, pengingkaran, dan penentangan kita yang aktif dan total terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita yang syirik dan kufur ini dan terhadap ahli-ahli Parlimen dan Dun serta terhadap Raja-Raja Melayu kita ini serta kita membenci dan memusuhi mereka, kesemuanya ini adalah perintah Allah yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

Amalan konsep Nafi dan Isbat adalah SYARAT yang mendasar dalam menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Tanpanya bererti kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan seseorang itu daripada agama Allah. Umat Islam kita yang wujud dan hidup di bawah kekuasaan dan naungan kerajaan demokrasi Malaysia yang syirik dan kufur ini tanpa mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan mereka, iaitu tanpa menolak, mengingkari, memusuhi dan membenci terhadap kerajaan demokrasi dan para pemimpin kita serta terhadap Raja-Raja Melayu kita, dan tanpa keinginan kepada kerajaan Allah dan sistem kehidupan Allah, mereka itu adalah golongan yang mengalami kecacatan dan kerosakan dalam pegangan dan amalan mereka akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang jelas dan terang sekali telah mengeluarkan mereka daripada agama Allah.

Konsep Nafi dan Isbat yang memunculkan prinsip Perimbangan Negatif (Negative Balance) dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ mempunyai pengertian-pengertian bahawa :

 1. Aktif memperjuang dan mempertahankan kedaulatan Allah yang disertai dengan tindakan-tindakan yang aktif dalam menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap kedaulatan manusia, adalah satu kesempurnaan kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ;
 2. Aktif menafi, menolak, mengingkari dan menentang kedaulatan manusia bererti aktif mempertahankan kedaulatan Allah dan kesempurnaan kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ
 3. Aktif memperjuang, mempertahan dan memperkasakan kedaulatan manusia bererti aktif dalam menafi dan mengkufur ingkarkan Allah dan terkeluar daripada Islam; 
 4. Tidak aktif dalam menafi, menolak, mengingkari dan menentang kedaulatan manusia (demokrasi) bererti aktif dalam menafi, menolak, mengingkari dan menentang kedaulatan Allah yasng bererti kerosakan kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ
 5. Tidak aktif dalam mempertahankan kedaulatan Allah bererti aktif dalam mempertahankan kedaulatan manusia dan kerosakan kepada Laailaahalillallah. 

Sikap yang pasif, berdiam diri, tidak campur tangan atau sekadar bersikap “neutral” sahaja, iaitu sikap dan tindakan yang tidak aktifnya negatif terhadap kerajaan demokrasi, bererti kita membiarkan dan memberi laluan yang mudah dan percuma kepadanya (kerajaan demokrasi) untuk terus wujud, berkuasa, memerintah dan berkesinambungan serta kita bersetuju dan bersikap positif terhadapnya. Kesemua sikap dan tindakan seperti ini, di sisi pengertian prinsip perimbangan negatif (negative balance)  dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, adalah satu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif terhadap ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

Kehidupan Rasulullah saw adalah satu kehidupan yang aktif dan bertindak, bukan pasif dan berkompromi dengan Jahiliyah. Rasulullah saw mendeklarasikan kekufuran agama Jahiliyah, Baginda mengasing dan memisahkan dirinya dan kelompok Muslimin yang kecil yang dipimpin oleh Baginda itu daripada masyarakat Jahiliyah dan daripada kepimpinan Jahiliyah, Rasulullah saw mencabar, mengganggu dan mengancam Jahiliyah dan Baginda menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah, kekuasaan Jahiliyah dan kepimpinan Jahiliyah. Sedikitpun tidak wujud sebarang bentuk kompromi dalam konflik di antara Rasulullah saw dengan Jahiliyah yang akhirnya membawa kepada konfrantasi terbuka di antara kedua-duanya.

Sikap-sikap dan tindakan-tindakan Rasulullah saw terhadap agama dan kekuasaan Jahiliyah :

 1. Mengisytiharkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk menegakkan kekuasaan Islam dan sistem kehidupan Islam, serta matlamat untuk menghapuskan kekuasaan Jahiliyah. 
 2. Mengisytiharkan agama jahiliyah Mekah sebagai agama yang syirik dan kufur. 
 3. Tidak mengamal, mengimani dan menganuti agama Jahiliyah. 
 4. Tidak membolehkan amalan agama Jahiliyah bagi tujuan perjuangan Islam. 
 5. Tidak mengiktiraf dan bersetuju terhadap agama Jahiliyah. 
 6. Tidak bersetuju untuk menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang kepada manusia. 
 7. Tidak mentaati peraturan dan undang-undang manusia.
 8.  Menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah.
 9. Memisah dan mengasingkan diri daripada kepimpinan kufur dan kekuasaan kufur serta untuk memusuhi dan membencinya.
 10. Mengamalkan sikap tidak berkompromi dan non-konformis terhadap agama Jahiliyah.
 11. Mencabar dan mengancam agama Jahiliyah yang sedang berkuasa dan berdaulat.
 12. Bersedia dan sanggup untuk dizalimi dan ditindas oleh kekuasaan Jahiliyah dengan ketara dan berpajangan.
 13. Setelah memperolehi kekuatan, Islam akan melancarkan Jihad dan Perang terhadap Jahiliyah untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia dan untuk mengembalikan pengabdian seluruh umat manusia kepada Allah sahaja.

Inilah masyarakat Islam yang didiri dan dibangunkan oleh Rasulullah saw semasa dalam ‘Era Mekah’ di atas prinsip ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ . Rasulullah saw mewujud dan membangunkan satu masyarakat Islam yang baru, iaitu satu Barisan Pelupur atau “VANGUARD” yang sepenuhnya bertaqwa kepada Allah, mereka adalah masyarakat yang mempunyai semangat Jihad yang berkobar-kobar yang sepenuhnya komited kepada perjuangan Islam, mereka mempunyai kesediaan untuk berkorban apa sahaja untuk Allah dan untuk mempertahankan agama Allah, mereka adalah masyarakat yang berdikari dan terpisah daripada Jahiliyah, mereka adalah masyarakat yang mempunyai ketahanan yang amat kuat dan ampuh serta yang bersifat radikal dan revolusyeneri yang didirikan di atas konsep Nafi dan Isbat seperti mana yang terkandung dalam kalimah Laailaahaillalllah. Inilah masyarakat yang sempurna beriman kepada Allah dan tidak hanyut di dalam arus Jahiliyah. Inilah ertinya “Islamic Fundamentalism” yang tulen! 

Kehidupan umat Islam di Malaysia kita kini berkonflik dan berkontradiksi secara aktif dan total dengan segala ciri kehidupan Rasulullah saw di zaman Mekah seperti mana yang digariskan di atas ini. Kita kini sedang hanyut dalam arus Jahiliyah demokrasi dan kita wujud dan hidup dalam keadaan kita yang selesa, aman dan tenang dalam kesesatan, kebutaan dan kekafiran tanpa sedikitpun menyedarinya kerana Allah telah menutup dan mengunci mati segala pintu hati kita dan pancaindera kita kepada hidayat!

 Allah melarang kita daripada taat dan patuh kepada agama kufur dan orang-orang kafir :

 Firman Allah : al-Imran 149

Wahai orang-orang yang beriman jika kamu taat kepada orang-orang yang kafir nescaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kembali murtad) lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. 

Firman Allah : al-Imran 150

Malah sebenarnya Allah itulah Pelindung kamu dan Dialah sebaik-baik Penolong.

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Mungkin terlintas di dalam daya khayalannya selepas menerima kekalahan (peperangan Uhud) dan dalam saat-saat ditekan oleh kesakitan luka-luka dan cedera bahawa dia boleh mengundurkan dirinya daripada pertempuran dengan musuh-musuh yang kuat yang telah mendapat kemenangan dan berdamai dengan mereka serta tunduk kepada mereka dan walaupun begitu dia masih dapat memelihara agama dan Aqidahnya, keimanan dan keperibadfiannya. Ini adalah satu anggapan yang salah besar, kerana orang yang tidak berani tampil kehadapan di bidang ini pastilah mengundurkan dirinya ke belakang dan orang yang tidak menentang kekafiran, kejahatan, kesesatan, kebatilan dan kezaliman pastilah mengundurkan diri ke belakang dan kembali semula kepada kekafiran, kejahatan, kesesatan, kebatilan dan kezaliman. Seseorang yang tidak dapat dipelihara oleh Aqidah dan keimanannya daripada tunduk kepada orang-orang kafir, dari mendengar dan percaya kepada mereka sebenarnya telah meninggalkan Aqidah dan keimanannya sejak detik masa yang pertama lagi. Itulah kekalahan jiwa, di mana pendokong Aqidah tunduk kepada musuh-musuh Aqidahnya, mendengar bisikan mereka dan mematuhi arahan-arahan mereka. Itulah kekalahan dari awal mula lagi, oleh sebab itulah tiada siapa yang dapat melindunginya dari kekalahan pada akhir perjuangannya dan dari kembali balik kepada kekafiran walaupun ia tidak merasa dalam langkah-langkahnya yang pertama bahawa dia sedang dalam perjalanan menuju ke arah kesudahan yang malang itu. Seorang mukmin sejati mendapat keperluannya yang cukup dalam Aqidahnya dan dalam kepimpinannya dan kerana itu ia tidak memerlukan lagi kepada bermesyuarat dengan musuh-musuh agamanya dan musuh kepimpinannya . Dan andainya ia mendengar sekali kepada nasihat mereka bererti ia telah berjalan menuju ke jalan kembali semula kepada kekafiran. Inilah hakikat semula jadi dan hakikat yang sebenar berlaku yang diperingati Allah kepada kaum Muslimin. Allah memberi amaran kepada mereka dengan menyeru mereka dengan nama orang yang beriman : 

Firman Allah : al-Imran 149

Wahai orang-orang yang beriman jika kamu taat kepada orang-orang yang kafir nescaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kembali murtad) lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi.

Tidak ada kerugian yang lebih besar daripada kerugian berbalik semula daripada keimanan kepada kekafiran, dan tidak ada apa-apa keuntungan lagi jika telah mengalami kerugian ini.

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa umat Islam kita yang dengar, ikut, taat dan terpengaruh dengan segala kehendak dan pandangan orang-orang kafir, walaupun dikatakan untuk tujuan perjuangan Islam, mereka itu kesemuanya disifatkan Allah sebagai orang-orang yang telah mundur kebelakang, iaitu mereka itu telah menuju kepada kekufuran. Begitulah keadaannya apabila orang-orang Islam itu ikut, menyertai dan mengambil bahagian dalam amalan sistem politik demokrasi sebagai jalan untuk berjuang ke jalan Allah, mereka itu adalah disifatkan Allah sebagai orang-orang yang ikut cakap orang-orang kafir yang membawa mereka itu untuk menuju kepada kekufuran. Allah berfirman bahawa seseorang Islam yang berbalik semula kepada kekufuran itu adalah seseorang yang mengalami kerugian yang amat besar, dan cara bagi mengelakkan kita daripada berbalik semula kepada kekufuran dan daripada mengalami kerugian yang amat besar ini adalah dengan mengamalkan sikap dan tindaklan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap orang-orang kafir, terhadap agama yang kafir dan terhadap segala bentuk dan jenis kesyirikan dan kekufuran termasuklah terhadap kerajaan demokrasi dengan segala peraturan dan undang-undang demokrasi yang syirik dan kufur ini.

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa orang-orang yang takut untuk tampil kehadapan untuk menonjolkan Islam, yang takut untuk menonjolkan matlamat perjuangan Islam dan yang takut untuk mengisytiharkan segala kebenaran yang datang daripada Islam adalah orang-orang yang mundur ke belakang, iaitu orang-orang yang menuju kepada kekufuran. Begitulah juga keadaan umat Islam kita kini – kita takut untuk mengisytiharkan kekufuran kerajaan demokrasi yang sedang dipimpin oleh orang-orang Melayu yang beragama Islam ini, kita takut untuk mengisytiharkan bahawa para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita ini adalah para Taghut yang mengkufur ingkarkan Allah, dan kita takut untuk mengisytiharkan perintah Allah untuk menentang, memusuhi dan membenci terhadap kerajaan demokrasi kita ini – Allah menyifatkan seluruh kita ini sebagai orang-orang yang mundur ke belakang, iaitu kita ini kesemuanya adalah terdiri daripada orang-orang yang sedang menuju kepada kekufuran. 

Tiada pilihan yang lain bagi kita kini melainkan untuk segera bergerak dan bertindak aktif dalam mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran kerajaan demokrasi kita ini, untuk mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita kerana mereka itu kesemuanya adalah Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat ke atas kita serta yang disembah oleh kita, untuk mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran ke atas umat Islam kita yang mengamalkan sistem politik demokrasi kita ini kerana ianya adalah agama yang syirik dan kufur, untuk mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran kerana kita menyetujui dan meredhainya, dan untuk mengisytiharkan sikap dan tindakan-tindakan yang dikehendaki oleh kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ terhadap agama demokrasi kita yang syirik dan kufur ini dalam bentuk penentangan, permusuhan dan kebencian yang aktif dan total sehingga ianya mengalami keruntuhan dan kehancuran yang total untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Islam, dan kita hendaklah mengusir keluar seluruh Tuhan Manusia ini daripada takhta-takhta mereka. Inilah ertinya kesempurnaan beriman dan berpegang teguh tanpa berganjak kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ . Tanpa segala perisytiharan seperti yang disebutkan di sini dan tanpa mengeluarkan diri kita daripada sistem politik demokrasi kita ini dan tanpa menentang, memusuhi dan membencinya, ianya bererti kerosakan kepada keimanan kita akan kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah .

Kemungkaran yang utama yang semestinya kita cegah dan halangi, sebelum kita mencegah dan menghalangi segala kemungkaran dan kejahatan yang lain, ialah Uluhiyah dan Rububiyah Manusia; dan fardhu yang paling utama yang semestinya kita lakukan sebelum melakukan segala fardhu yang lain ialah untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang Uluhiyah dan Rububiyah Manusia. Ini adalah kerana penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Manusia, bagi kita di Malaysia ini, adalah fardhu yang paling utama kerana ia menyempurnakan pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang membuka laluan kepada kita serta yang membolehkan kita untuk melakukan segala fardhu yang lain seperti solat, puasa, zakat, hajj dan lain-lainnya.

Kesungguhan dan ketekunan dalam mengerjakan segala amal ibadat yang difardhukan, serta kesungguhan dan ketekunan dalam mencegah dan menghalangi segala kemungkaran dan kejahatan, tetapi tanpa menunaikan fardhu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang sedang wujud, berkuasa dan beroperasi dalam sistem pemerintahan demokrasi, tidak dapat menghindari seseorang itu daripada mengalami kerosakan dalam pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ serta yang mengeluarkan dirinya daripada Islam – justeru, apa sahaja fardhu yang lain seperti solat, puasa, zakat yang kita lakukan, adalah sia-sia sahaja!.

Sumber kepada segala kemungkaran dan kejahatan ialah Uluhiyah dan Rububiyah Manusia. Segala kesungguhan, usaha dan keazaman untuk mencegah dan membenteraskan segala kemungkaran dan kejahatan di dalam sesuatu masyarakat tidak akan berjaya selagi Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang sedang wujud di dalam sistem politik demokrasi yang menjadi pencetus dan sumber kepada segala kemungkaran dan kejahatan itu tidak terlebih dahulu dihapuskan. Justeru, agama demokrasi yang terkandung di dalamnya Uluhiyah dan Rububiyah Manusia hendaklah terlebih dahulu diingkari, ditentang dan dihapuskan untuk digantikan dengan Uluhiyah dan Rububiyah Allah di bawah satu Negara Islam. Kemudian daripada itu barulah dilaksanakan segala tanggungjawab untuk mencegah dan menghapuskan segala kemungkaran dan kejahatan di dalamnya. Menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap kerajaan demokrasi ini adalah fardhu ain, tanpanya seseorang itu akan mengalami kerosakan pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan juga segala kemungkaran dan kejahatan tidak akan dapat dihapuskan. 

Agama Islam yang sedang kita imani, anuti dan amalkan sekarang ini adalah kesesatan dan kerosakan ciptaan kaum Orientalis Barat. Ini adalah agama Raja seperti yang disebutkan di dalam cerita Nabi Yusuf as di dalam al-Quran, dan bukan agama Allah yang dianuti oleh beliau (nabi Yusuf as). Ini adalah agama Abduh dan Rashid Redha ajaran kaum Orientalis Barat. Ini adalah agama anutan Jakim, Yadim dan Ikim. Dan ini adalah agama yang diajar di seluruh unversiti kita di Malaysia kini. Fahaman agama seperti inilah yang menjadi anutan dan amalan kita kini di Malaysia yang menyeleweng, merosak dan menyesatkan kita daripada jalan yang benar. Ini adalah kerenah dan kejahatan kaum Ahlil Kitab dan Orientalis Barat yang bertujuan untuk mensabotaj dan menghancurkan kita, sama ada semasa di bawah penjajahan bangsa-bangsa Barat mahupun setelah mencapai kemerdekaan. Umat Islam kita kesemuanya sedang menganuti dan mengamalkan agama Islam yang sesat dan rosak dari segi Aqidah dan Pemikirannya. Sudah lama kita tidak mengamalkan agama Islam yang sebenar seperti yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya.

Umat Islam kita yang mengamalkan agama demokrasi telah menjadi orang-orang kafir kerana :

 1. Kita menyerahkan Uluhiyah dan Rububiyah kepada manusia yang bererti kita telah menafikan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ
 2. Kita melantik para pemimpin kita yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita sebagai Tuhan-tuhan kita; 
 3. Kita menjadi HAMBA kepada Tuhan-tuhan Manusia dan kita tidak lagi menjadi HAMBA kepada Allah sahaja; 
 4. Kita MENYEMBAH Tuhan-tuhan Manusia dan tidak menyembah Allah sahaja kerana ketaatan dan kepatuhan kita kepada segala peraturan dan undang-undang manusia ; 

Seluruh umat Islam di Malaysia dan di dunia ini amnya, adalah disesat dan dipesongkan oleh para ulama dan intelek Islam kita sendiri, dan mereka (para ulama dan intelek Islam ) bertindak dan beroperasi sebagai agen-agen dan boneka-boneka kepada musuh-musuh Islam sehingga mereka menerima demokrasi sebagai sesuatu yang berbentuk ISLAMI dan dengan senang hati dan redha sahaja mereka mengamal, mentaati dan tunduk kepada kerajaan demokrasi ini serta mereka menghalalkan amalannya, padahal pandangan dan perbuatan mereka seperti ini adalah satu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadap kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan mereka daripada agama Allah. Penyebaran AQIDAH yang sesat dan rosak oleh para ulama dan intelek Islam ini merupakan sebahagian daripada program-program tindakan dalam satu KOMPLOT AGUNG kuasa-kuasa kufur Barat di bawah kelolaan kaum Yahudi dalam membenteras dan membantut kebangkitan kembali massa umat Islam agar kita tidak berkemampuan untuk wujud sebagai satu ummah yang kuat, utuh, berdikari dan sepenuhnya berkuasa di atas muka bumi ini dalam memikul tanggungjawab kita sebagai Khalifah Allah.

Ajaran Abduh yang sesat seperti inilah yang dipertahan dan dikembangkan oleh Jakim, Yadim, Ikim dan jabatan-jabatan agama Islam di peringkat negeri serta yang diajar dan dikembangkan di seluruh fakulti-fakulti Islam di institusi-institusi pengajian tinggi kita yang menyebabkan kita terus berada dalam kesesatan dan kegelapan.

Islam hendaklah jelas, begitu juga kufur itu hendaklah jelas :

1. Siapakah orang-orang yang gugur syahadatain mereka? 

Mereka adalah orang-orang yang merosakkan pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

2. Siapakah orang-orang yang merosakkan pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ?

Mereka adalah terdiri daripada orang-orang yang menyerahkan Uluhiyah dan Rububiyah Allah kepada manusia.

3. Siapakah orang-orang yang menyerahkan Uluhiyah dan Rububiyah Allah kepada manusia? 

Mereka adalah para pemerintah yang memerintah dengan kekuasaan manusia dan mereka adalah rakyat yang diperintah yang menyerahkan kekuasaan kepada manusia serta mereka mentaati dan meredhai kekuasaan itu.

4. Kekuasaan atau kerajaan yang seperti mana?

Seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini. Justeru orang-orang yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi serta mereka meredhainya, sama ada golongan pemerintah atau rakyat yang diperintah, adalah kesemuanya tergolong sebagai orang-orang yang gugur syahadatain mereka serta terkeluar daripada Islam ! 

Segala soal-jawab seperti yang dipaparkan di atas ini dengan sendirinya berfungsi sebagai huraian-huraian yang jelas dan nyata kepada kita bahawa sesebuah kerajaan demokrasi atau mana-mana kerajaan yang tidak menjalankan undang-undang dan sistem hidup Allah adalah kerajaan yang syirik dan kufur, dan orang-orang (pemimpin-pemimpin) yang menjalankannya dan rakyat yang mentaatinya, kesemuanya adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran terhadap Allah. Para pemimpin dan rakyat yang dipimpin yang mengamalkan agama demokrasi dan yang mentaati kerajaan demokrasi serta mereka meredhainya, kesemuanya adalah orang-orang yang gugur syahadatain mereka secara terang-terangan dan justeru mereka itu adalah terkeluar daripada agama Islam. Mereka terlibat dengan kesyirikan dan kekufuran bukan kerana niat, qasad dan iktiqad di dalam hati mereka, tetapi kerana perbuatan dan amalan mereka, dan kekufuran mereka itu adalah Kufur Amaliyah yang tetap juga mengeluarkan mereka itu daripada agama Allah.

Umat Islam kita kini tidak beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan telah terkeluar daripada agama Allah kerana pelaksanaan dan penguat kuasaan segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia ke atas seluruh umat manusia serta ketaatan dan kepatuhan seluruh kita ini kepadanya yang mempunyai pengertian bahawa kita tidak beriman kepada Uluhiyah dan Rububiyah Allah sebaliknya kita beriman kepada Uluhiyah dan Rububiyan Manusia. Dalam kefahaman dan amalan seluruh umat Islam kita kini pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ telah jauh menyimpang daripada pengertiannya yang asal dan sebenar, dan kita telah dan sedang berada dalam kesesatan berabad-abad lamanya. Kerosakan ini adalah sesuatu yang sememangnya dioperasikan dengan terancang dan sedar oleh Ahlil Kitab, dan di antara organisasi-organisasi yang menjadi agen-agen kepada musuh-musuh Islam ini yang aktif bertanggungjawab dalam menyeleweng dan merosakkan pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang sebenar termasuklah Universiti Islam Antarabangsa, IIISTAC, Fakulti-fakulti Islam di seluruh universiti di dalam negara kita, seluruh Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam, agensi-agensi agama milik kerajaan seperti Jakim, Yadim, Ikim, seluruh aktivis Islam dan seluruh NGO Islam.

Perjuangan kita yang paling utama sekali pada hari ini adalah untuk mengeluarkan seluruh umat Islam kita kini daripada berada di dalam agama Islam kita yang sesat dan rosak seperti mana yang sedang kita imani, anuti dan amalkannya sekarang ini, kemudian perjuangan kita yang paling utama sekali yang satu lagi adalah untuk memasukkan kembali seluruh umat Islam kita ini ke agama Allah yang asal dan sebenar yang datang daripada Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah melindungi kita daripada kesyirikan dan kekufuran ciptaan kaum Yahudi yang sedang menyelubungi seluruh persekitaran dan masyarakat kita dan yang sedang berkuasa dan berdaulat ke atas kita di bumi kita kini yang sentiasa menggamit kita kepada kekufuran dan yang sentiasa amat mengancam AQIDAH kita!

Sekian, terima kasih.

Wan Solehah al-Halbani

 
Leave a comment

Posted by on June 20, 2011 in Uncategorized