RSS

ISLAM KONTEMPORARI

03 Sep
ISLAM KONTEMPORARI
OLEH
WAN SOLEHAH AL-HALBANI
TEMERLOH, PAHANG DM
SALAM,
Firman Allah :al-Imran 83, 85
Apakah mereka mencari agama yang lain daripada agama Allah, sedangkan seluruh penghuni langit dan bumi tunduk dan menyerah kepada-Nya baik sercara suka rela mahupun secara terpaksa dan kepada – Nya mereka sekelian dikembalikan.
 
Dan sesiapa yang mencari agama yang lain daripada agama Islam, maka tidaklah akan diterima daripadanya dan di akhirat kelak dia termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi.
 
UMAT Islam di Malaysia kita kini sedang mengimani, menganuti dan mengamalkan AGAMA MANUSIA, iaitu agama demokrasi yang syirik dan kufur, di samping itu kita juga sebenarnya sedang mengimani, menganuti dan mengamalkan agama Islam kita yang rosak dan sesat daripada Aqidahnya yang sebenar dan asal seperti mana yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Agama Islam yang sedang kita amalkan kini adalah agama ISLAM yang BARU ciptaan para Orientalis Barat yang sesat dan batil. Ianya adalah cetusan daripada gerakan REFORMASI ISLAM di Mesir ciptaan British dan kaum Orientalis Barat yang memusuhi dan membenci Islam dan kaum Muslim. Islam Modenis adalah diajar dan dikembangkan ke seluruh dunia oleh Jmalauddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Redha, Hassan al-Banna serta seluruh pemikir Islam yang lain yang terkemuka yang kesemuanya itu adalah dididik dan diajar oleh British dan kaum Yahudi.
 
Agama Islam yang kita imani, anuti dan amalkan kini adalah agama yang sesat, batil dan rosak dari segi Aqidah dan Pemikirannya kerana ia mengeluarkan PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG ALLAH daripada sistem kehidupan manusia. Ianya adalah satu agama yang terhad kepada ucapan dua kalimah syahadah, kepercayaan kepada Rukun Iman dan Rukun Islam setakat di bibir dan di hati sahaja tanpa mengamalkannya dalam kehidupan kita hari-hari, ianya adalah agama yang terhad setakat solat, puasa, zakat dan haji tanpa mengamalkan sistem politik, kerajaan dan pemerintahan daripada Allah dan tanpa mengamalkan segala peraturan dan undang-undang daripada Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa. Sebaliknya agama kita memboleh dan membenarkan kita untuk mengamalkan sistem politik manusia dan memboleh serta membenarkan kita untuk menjalankan segala peraturan dan undang-undang manusia, dan agama kita memboleh dan menghalalkan amalan segala peraturan dan undang-undang manusia ini serta agama kita menyetujui dan meredhainya. Agama Islam kita kini tidak berpegang kepada konsep bahawa PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG itu adalah agama, sebaliknya agama kita berpegang kepada kepercayaan bahawa peraturan dan undang-undang tidak ada kena mengena dengan agama, dan justeru kita telah membuangkan segala peraturan dan undang-undang Allah daripada sistem kehidupan kita. Agama Islam yang sedang kita imani, anuti dan amalkan seperti ini bukanlah agama yang sebenar daripada Allah, ianya adalah jelas dan terang agama yang batil, dan ianya adalah jelas dan terang agama yang syirik dan kufur di sisi ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.
 
Namun kita semua sebagai para penganut setia kepada agama kita mengakui dan mempercayai bahawa agama Islam kita seperti ini adalah agama yang benar daripada Allah, kita meyakini dan mempercayai bahawa kita ini adalah tetap orang-orang Islam yang sebenar kerana kita adalah berasal daripada ibu bapa dan seluruh keturunan kita yang beragama Islam, kita mengucap dua kalimah syahadah, kita berpegang kepada Rukun Iman dan Rukun Islam serta kita adalah orang-orang Islam yang lebai dan warak yang tekun melakukan solat, puasa, haji dan ibadat ritual yang lain kepada Allah. Pengakuan kita seperti ini tidak diterima oleh Allah kerana kita menolak dan mengigngkari Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah Laailaahillallah apabila kita mempercayai bahawa peraturan dan undang-undang itu bukanlah agama dan apabila kita membuangkan segala peraturan dan undang-undang Allah itu daripada sistem kehidupan kita, sebaliknya kita menggantikannya dengan peraturan dan undang-undang manusia yang selain daripada Allah yang kita praktikkanya dalam sistem kehidupan kita.
 
Agama Islam yang sedang kita imani, anuti dan amalkan kini adalah agama yang syirik dan kufur kerana ia memboleh dan menghalalkan amalan politik manusia dengan segala peraturan dan undang-undang manusia sedangkan politik manusia dan undang-undang manusia ini adalah didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang menolak dan mengingkari Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkannya (politik manusia) daripada agama Allah. Agama Islam kita kini adalah bersesuaian dengan seluruh sistem politik dan pemerintahan yang wujud di dunia, ianya adalah bersesuaian dengan sistem politik demokrasi, dan bersesuian juga dengan sistem politik Monarki Arab Saudi. Agama kita seperti mana yang kita sedang amalkan kini menghalal dan membolehkan amalan sistem politik demokrasi atau mana-mana sistem politik manusia sekalipun. Padahal sistem politik demokrasi dan seluruh sistem politik manusia adalah didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang berkontradiksi dengan aktif dan total dengan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Ini bererti agama Islam yang kita sedang anuti dan amalkan kini adalah agama yang membolehkan amalan fahaman Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis, agama yang membolehkan amalan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia dalam politik, kerajaan dan undang-undang yang sekali gus bererti agama kita sedang aktif menolak dan mengingkari Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Agama Islam seperti ini bukanlah agama daripada Allah.
Kerajaan demokrasi Malaysia kita ini dan seluruh kerajaan manusia yang didirikan di atas konsep Uluhiyah dan Rububiyah Manusia seperti ini adalah kerajaan yang syirik dan kufur. Para pemerintah yang berkuasa, berdaulat dan memerintah di dalam sesebuah negara umat Islam yang mengamalkan agama Islam seperti yang wujud dan diamalkan di kalangan kita kini adalah Tuhan-tuhan Manusia yang memerintah manusia bagi pihak segolongan manusia, mereka itu adalah Tuhan-tuhan Manusia yang mengabdikan manusia kepada kekuasaan manusia, dan mereka itu adalah Tuhan-tuhan Manusia yang disembah oleh manusia. Sudah semestinya para pemerintah kita seperti ini yang berlagak sebagai Tuhan-tuhan Manusia ini adalah orang-orang yang kafir, zalim dan fasik di sisi Allah swt. Begitulah juga kedudukan seluruh umat Islam kita ini, mereka itu adalah golongan yang diperintah, iaitu mereka itu adalah orang-orang yang menjadi para hamba kepada Tuhan-tuhan Manusia, mereka mengabdikan diri mereka kepada Tuhan-tuhan Manusia serta mereka menyembah para pemerintah mereka ini sebagai Tuhan-tuhan mereka, mereka bersetuju dan meredhai Tuhan-tuhan Manusia ini. Kesemuanya ini – kerajaan yang memerintah, para pemimpin yang sedang berkuasa dan memerintah, dan rakyat yang diperintah – adalah disifatkan oleh Allah sebagai orang-orang yang terlibat dalam melakukan kesyirikan dan kukufuran terhadap Allah kerana kesemua mereka itu mengimani, menganuti dan mengamalkan agama Islam kita yang sesat, batil dan rosak seperti mana yang sedang kita imani, anuti dan amalkan sekarang ini dalam kehidupan kita hari-hari yang kita warisi daripada nenek moyang kita.
 
Agama Islam yang sedang kita imani, anuti dan amalkan kini adalah agama yang sesat, rosak dan batil, agama Islam kita ini adalah agama ISLAM MODENIS ciptaan kaum Orientalis yang dikembang oleh Abduh dan para ulama kita, dan ianya kini sedang diamalkan dengan meluas sekali oleh seluruh massa umat Islam kita di Malaysia kita ini dan di seluruh bumi umat Islam di dunia ini amnya. Umat Islam kita kini sedang mengimani, menganuti dan mengamalkan agama kita dalam bentuknya yang baru ciptaan kaum Yahudi kerana kita tidak memahami mengenai pengertian-pengertian Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan Agama Allah :
 
1.    Kita berpegang kepada kefahaman bahawa Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti Allah itu satu dan tidak lebih daripada satu – itu sahaja, dan kita tidak menyedari bahawa Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu bererti politik, kerajaan, pemerintahan, negara, undang-undang dan sistem kehidupan itu adalah daripada Allah, dan kita tidak menyedari bahawa Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu bererti penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadap politik, kerajaan, pemerintahan, negara, undang-undang dan sistem kehidupan daripada manusia yang selain daripada Allah;
 
2.    Kita tidak memahami mengenai pengertian-pengertian Uluhiyah dan Rububiyah Allah serta Nafi dan Isbat yang bererti kita tidak memahami mengenai erti Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan justeru kita tidak beriman kepadanya yang bererti kita tidak berada di dalam agama Allah ataupun selama ini kita semamangnya tidak pernah berada di dalam agama Allah;
 
3.    Kita tidak memahami mengenai pengertian-pengertian Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang bererti kita tidak memahami mengenai Aqidah Kufur;
 
4.    Kita tidak memahami mengenai pengertian agama, kita tidak memahami bahawa peraturan dan undang-undang itu adalah agama, kita tidak memahami bahawa peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah, dan kita juga tidak memahami bahawa peraturan dan undang-undang demokrasi adalah agama demokrasi yang syirik dan kufur;
 
5.    Kita tidak memahami bahawa tidak menjalankan peraturan dan undang-undang Allah dalam bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa ianya bererti bahawa kita telah merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;
 
6.    Kita tidak memahami bahawa menjalan dan meredhai segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia dalam seluruh bidang kehidupan manusia yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa serta kita mentaati dan mematuhinya ianya bererti bahawa kita telah mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;
 
7.    Kita tidak memahami mengenai apakah Aqidah Islam dan apakah pula Aqidah kufur, dan justeru kita tidak dapat mengenali dan membezakan di antara Aqidah Islam dengan Aqidah Kufur, dan apabila kita terlibat dalam melakukan kesyirikan dan kekufuran kerana kita mengamalkan sistem politik politik demokrasi, kita tidak dapat mengeluarkan diri kita daripadanya, malah yang sebenarnya kita sememangnya tidak ada keinginan untuk keluar daripadanya kerana kita menyangkakan bahawa kita ini sedang berada dalam Aqidah kita yang sempurna dan sebenar daripada Allah;
 
8.    Kita tidak memahami bahawa memilih ahli-ahli Parlimen dan Dun melalui sesuatu pilihanraya ianya bererti bahawa kita telah melantik mereka itu sebagai Tuhan-tuhan kita yang berkuasa dan berdaulat ke atas kita – ia merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;
 
9.    Kita tidak memahami bahawa menguat kuasakan peraturan dan undang-undang demokrasi ke atas kita ianya bererti bahawa kita telah menjadi para HAMBA kepada Tuhan-tuhan Manusia yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan Dun dan justeru kita tidak menjadi para HAMBA kepada Allah yang merosakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;
 
10. Kita tidak memahami bahawa mengamalkan sistem politik demokrasi dengan mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia ianya bererti bahawa kita MENYEMBAH Tuhan-tuhan Manusia yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan Dun yang merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;  
 
11. Kita tidak memahami bahawa tidak menjalankan peraturan dan undang-undang Allah serta tidak mengingini, menyetujui dan meredhainya ianya bererti bahawa kita telah melakukan Kufur Nafi yang merosakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah ;
 
12. Kita tidak memahami bahawa mengiktiraf, bersetuju dan meredhai peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah ianya bererti bahawa kita telah melakukan Kufur Isbat yang merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;
 
13. Kita tidak memahami bahawa tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini ianya bererti bahawa kita tidak mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan kita yang merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;
 
14. Kita tidak memahami bahawa sikap yang “neutral” dan berkecuali terhadap agama demokrasi dan sistem politik demokrasi, ianya bererti bahawa kita tidak mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan kita yang merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;
 
15. Kita tidak memahami bahawa kesempurnaan keimanan kita kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah dengan menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini dan dengan mengingini dan menghendaki agar segala peraturan dan undang-undang Allah itu ditegakkan di bumi kita ini;
 
16. Kita tidak memahami bahawa Allah memerintahkan kita supaya kita menyerang, memerangi dan melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi terhadap kerajaan demokrasi kita yang syirik dan kufur ini sehingga ianya mengelami kejatuhan dan kehancuran untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Allah;
 
17. Kita tidak memahami bahawa Allah memerintahkan kita supaya Jihad, Perang dan Revolusi dilancarkan dalam bentuk yang OFENSIF ke atas kerajaan demokrasi kita yang syirik dan kufur ini, iaitu tanpa terlebih dahulu kita ini diperangi, dizalimi dan disakiti oleh mereka itu (kerajaan demokrasi);
 
18. Kita tidak memahami bahawa menghukumkan bahawa agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita ini adalah serasi dengan Islam dan membolehkan amalannya adalah perbuatan yang mengIslamkan sesuatu agama yang syirik dan kufur serta membolehkan amalan sesuatu agama yang syirik dan kufur – ini adalah sikap dan perbuatan yang syirik dan kufur terhadap Allah yang mengeluarkan orang-orang yang melakukannya daripada agama Allah.
Inilah agama Islam kita yang sedang kita imani, anuti dan amalkan sekarang ini, iaitu ianya adalah agama yang sesat dan batil yang AQIDAH dan segala pemikiran dan dasar umumnya adalah jauh berbeza dan berkonflik dengan agama Islam kita yang asal dan sebenar seperti mana yang diturunkan Allah kepada Rasulullah saw.
 
Seluruh massa umat Islam kita kini sedang berada dalam kesyirikan dan kekufuran kerana kita tidak memahami mengenai erti ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan sistem kehidupan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan seluruh kehidupan kita kini adalah kehidupan yang tidak mengimani, menganuti dan mengamalkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.
 
Firman Allah : al-Anbia 24
Apakah mereka memilih Tuhan-tuhan selain Allah? Katakanlah : Bawalah dalil-dalil kamu. Kitab ini menyebut cerita orang-orang yang semasa denganku di samping menyebut cerita para Rasul sebelumku. Malah  kebanyakan mereka tidak mengetahui Aqidah yang benar, maka kerana itu mereka berpaling daripada-Nya.    
 
Umat Islam kita kini telah memilih manusia sebagai Tuhan-tuhan kita kerana kita telah menjadi orang-orang yang bodoh dan jahil mengenai AQIDAH kita, kita tidak memahami mengenai Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia, kita tidak memahami mengenai kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan seluruh kita ini adalah layak untuk disifatkan Allah swt sebagai telah berpaling daripada Allah dan daripada agama Allah. Inilah kedudukan umat Islam kita yang sebenarnya di sisi Allah swt baik di dalam negara Malaysia kita ini mahupun umat Islam di seluruh dunia kita pada hari ini. Namun, kita tetap yakin bahawa kita adalah orang-orang Islam kerana kita adalah daripada keturunan Islam yang kononnya kita tetap berpegang teguh kepada Aqidah Tauhid dan kononnya yang sentiasa inginkan Islam yang hanya menyembah Allah sahaja dan tiada yang selain daripada-Nya. Kita tidak menyedari bahawa niat kita yang baik dan ikhlas untuk hanya beriman kepada Allah dan menyembah Allah sahaja adalah dibatalkan oleh amalan dan perbuatan kita yang syirik dan kufur kerana kita tidak memahami mengenai pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang justeru kita mengamal dan menghalalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur.
 
Ahli-ahli Parlimen dan DUN serta Raja-Raja Melayu kita telah menjadi orang-orang kafir kerana :
 
1.    Mereka adalah Tuhan-tuhan Manusia atau Taghut yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia;
 
2.    Mereka adalah Tuhan-tuhan Manusia yang membuat dan menjalankan peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia;
 
3.    Mereka adalah Tuhan-tuhan Manusia yang mengabdikan manusia kepada kuasa manusia
 
4.    Mereka adalah Tuhan-tuhan Manusia yang mempersekutukan Allah;
 
5.    Mereka adalah Tuhan-tuhan Manusia yang disembah oleh manusia sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah. 
Seluruh mereka ini adalah orang-orang kafir kerana Perlembagaan Malaysia (artikel 44) telah melantik mereka sebagai Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia dan mereka ini adalah di sembah oleh manusia sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah oleh manusia. Dalam pada itu, seluruh umat Islam di Malaysia kita ini juga telah menjadi orang-orang kafir kerana agama kita yang sedang kita imani, anuti dan amalkan sekarang ini adalah agama ISLAM MODENIS ciptaan kaum Yahudi yang syirik dan kufur. Ini adalah agama Abduh dan Rashid Redha ajaran kaum Yahudi. Ini adalah agama anutan Jakim, Yadim dan Ikim, dan ini adalah agama yang diajar di seluruh unversiti di Malaysia kita ini. Ini adalah Islam yang diimani, dianuti dan diamalkan oleh PAS dan UMNO yang sama-sama membolehkan amalan sistem politik demokrasi dan yang sama-sama melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun mereka sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia, Tuhan-tuhan yang membuat peraturan dan undang-undang, Tuhan-tuhan yang menguat kuasakan segala peraturan dan undang-undang manusia ini ke atas manusia, Tuhan-tuhan yang mengabdikan manusia kepada kekuasaan manusia, Tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia dan Tuhan-tuhan yang mempersekutukan Allah. Ini adalah kesyirikan dan kekufuran yang jelas, terang dan tanpa ragu-ragu lagi – PAS dan UMNO adalah kedua-duanya melakukan kesyirikan dan kekufuran terhadap Allah kerana mereka mengamalkan sistem politik demokrasi serta mereka menyetujui, meredhai dan membolehkan amalan mereka itu!
 
Kita sudahpun berada dalam kesyirikan dan kekufuran berkurun-kurun lamanya sehinggalah ke hari ini kerana kita mengamalkan sistem politik dan undang-undang ciptaan manusia yang tidak datang daripada Allah. Kita langsung tidak menyedari bahawa kita sebenarnya sedang berada dalam kesyirikan dan kekufuran yang mengeluarkan kita daripada agama Allah bagi satu jangka masa yang lama dan panjang yang bermula sejak kedatangan Islam ke Tanah Melayu pada zaman pemerintahan Raja-Raja Melayu dahulu lagi sehinggalah kepada zaman penjajahan Barat dan menjangkau ke zaman pasca merdeka Malaysia kini! Kesemuanya ini adalah kerenah, tipudaya dan kejahatan yang dirancang, diatur dan dioperasikan dengan halus, teratur, strategis dan berkordinasi oleh kaum Ahlil Kitab yang bertujuan supaya kita menjadi kafir seperti mereka, dan sekiranya kita tidak ikut mereka dan kita tidak menjadi kafir seperti mereka, mereka akan mensabotaj dan menghancurkan kita dengan segala pengeliruan dan tipudaya mereka serta dengan penindasan dan penghamba abdian secara langsung ke atas kita melalui segala kekuatan politik, ekonomi dan militeri yang ada pada mereka yang membolehkan mereka untuk bertindak dengan amat jahat, ganas dan zalim ke atas kita.
 
Kesan-kesan Negatif Daripada Anutan dan Amalan Agama Islam Modenis :
 
1.    Umat Islam mengalami kerosakan pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan mereka daripada agama Allah kerana mereka menyerahkan hak Uluhiyah dan Rububiyah kepada manusia yang menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;
 
2.    Umat Islam berada di dalam situasi pengabdian manusia kepada sesama manusia yang menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap pengabdian manusia kepada Allah sahaja, iaitu terhadap Rububiyah Allah yang mengakibatkan kesyirikan dan kekufuran kepada diri mereka sendiri;
 
3.    Umat Islam kita mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang manusia yang bererti mereka menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap Uluhiyah Allah, mereka menyembah manusia dan tidak menyembah Allah yang mengakibatkan kesyirikan dan kekufuran kepada diri mereka sendiri;
 
4.    Umat Islam berada di bawah kekuasaan dan penjajahan Jahiliyah – mereka memberi Wala’ kepada manusia dan tidak kepada Allah;
 
5.    Umat Islam berada di dalam kemunduran dan kemiskinan serta dieksploitasi dan dimanipulasikan;
 
6.    Umat Islam menjadi pak turut kepada Barat dari segi pemikiran, pendidikan,
politik, kebudayaan dan keperibadian;
 
7.    Umat Islam dihinggapi penyakit “inferiority complex” yang sentiasa tunduk dan mengampu “superiority” kuasa-kuasa kufur Barat;
 
8.    Umat Islam tidak memainkan peranan yang utama dalam perkembangan politik dan ekonomi di dunia;
 
9.    Umat Islam berpecah belah sesama sendiri yang mengikut arus perkembangan politik dunia yang dicarta dan ditentukan oleh kuasa-kuasa kufur Barat;
 
10. Umat Islam tidak bersatu padu sesama Islam di atas dasar Aqidah dan pemikiran Islam, tetapi mereka berpegang kepada ideologi sekularisme dan nasionalisme serta segala pemikiran Barat;
Umat Islam kita di Malaysia ini telah terkeluar daripada beriman dengan agama Allah dan berada dalam agama Jahiliyah kerana kita telah merosakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dengan cara kita menyerahkan kuasa untuk memerintah negara dan membuat undang-undang kepada manusia, kemudian kita mentaati kerajaan manusia ini berserta dengan segala peraturan dan undang-undangnya. Kita telah terkeluar daripada agama Allah kerena perbuatan kita seperti ini bererti kita telah menyerah Uluhiyah dan Rububiyah kepada manusia yang sekali gus bererti kita menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.
 
Firman Allah : an–Nisa 13, 14
Itulah batas-batas hukum Allah dan sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya nescaya Allah masukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka hidup kekal abadi di dalamnya dan itulah kejayaan yang amat besar.
 
Dan sesiapa yang menderhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya yang telah ditentukan-Nya nescaya Allah masukkannya ke dalam neraka dan kekal hidup abadi di dalamnya, dan ia mendapat azab yang menghinakan.
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – Nisa) :
Yang menjadi persoalan dalam agama Islam, malah dalam seluruh agama Allah sejak Allah mengutuskan para Rasul-Nya daripada permulaan sejarah manusia ialah siapakah yang memiliki hak Uluhiyah di bumi ini? Dan siapakah yang memiliki hak Rububiyah terhadap manusia?
 
Daripada jawapan terhadap dua pernyataan inilah lahirnya hakikat segala sesuatu dalam poerjalanan agama Islam ini dan dalam urusan manusia seluruhnya.
Siapakah yang memiliki hak Uluhiyah di bumi ini? Siapakah yang memiliki hak Rububiyah? Uluhiyah dan Rububiyah adalah milik Allah Yang Maha Esa sahaja dan tiada siapa daripada makhluk-Nya yang menjadi sekutu-Nya. Itulah keimanan, itulah Islam dan itulah agama yang sebenar.
 
Andainya dikatakan Uluhiyah dan Rububiyah itu milik bagi Allah serta sekutu-sekutu-Nya daripada makhluk-Nya atau milik bagi sekutu-sekutu daripada makhluk tanpa Allah, maka itulah kesyirikan dan kekafiran yang jelas .
Jika Uluhiyah dan Rububiyah itu dipercayai milik Allah Yang Maha Esa sahaja maka itulah sifat keagamaan daripada para hamba kepada Allah Yang Maha Esa, itulah Ubudiyah daripada manusia kepada Allah Yang Maha Esa sahaja, itulah ketaatan daripada manusia kepada Allah Yang Maha Esa sahaja dan itulah kepatuhan kepada sistem hidup Allah Yang Maha Esa sahaja tanpa sebarang sekutu. Allah sahaja yang berhak memilih sistem hidup yang tertentu bagi manusia. Dialah sahaja yang berhak mengaturkan undang-undang bagi mereka. Dialah sahaja yang berhak menetapkan neraca-neraca ukuran, nilai-nilai, peraturan-peraturan hidup dan sistem-sistem masyarakat bagi manusia. Tiada siapa yang lain daripada Allah samada berupa individu-individu atau kelompok-kelompok mempunyai sesuatu daripada hak yang seperti ini kecuali dengan berlandaskan syariat Allah, kerana hak ini merupakan kehendak yang wajib bagi Uluhiyah dan Rububiyah, juga merupakan gejalanya yang nyata dan yang menentukan cirri-cirinya yang khusus.
 
Adapun jika Uluhiyah dan Rububiyah itu dipercayai milik kepada mana-mana makhluk Allah samada secara berkongsi dengan Allah atau bersendirian tanpa Allah, maka itulah sifat keagamaan daripada hamba kepada yang lain daripada Allah, itulah Ubudiyah daripada manusia kepada yang lain daripada Allah, itulah ketaatan manusia kepada yang lain daripada Allah, iaitu ketaatan dalam bentuk mengikut dan mematuhi sistem-sistem, peraturan-peraturan, undang-undang, nilai-nilai dan neraca-neraca ukuran yang digariskan oleh manusia tanpa berlandaskan kitab Allah dan kuatkuasa-Nya malah berlandaskan sandaran-sandaran yang lain yang menjadi sumber kuasa yang diambil oleh mereka. Oleh sebab itu di sini tidak ada agama, tidak ada iman dan tidak Islam, malah yang ada ialah kesyirikan, kekafiran, kefasikan dan penderhakaan.
 
Inilah keseluruhan persoalan dan hakikatnya. Oleh sebab itu perlanggaran terhadap batas-batas hukum-hukum Allah adalah dikira sama sahaja samada melanggar satu undang-undang atau melanggar semua undang-undang, kerana persoalan itu satu sahaja, iaitu persoalan agama mengikut pengertian tadi dan seluruh undang-undang syariat itu adalah agama belaka. Yang dikira di sini ialah dasar yang dipegang manusia. Adakah dasar itu membulatkan Uluhiyah dan Rububiyah dengan segala cirri-cirinya kepada Allah Yang Maha Esa atau mempersekutukan-Nya dengan seseorang yang lain daripada makhlauk-Nya walaupun mereka mendakwa menganut agama Islam dan walaupun lidah mereka mengaku sebagai orang-orang Islam.
 
Kita kini mengimani, menganuti dan mengamalkan agama ISLAM MODENIS yang syirik dan kufur dan kita tidak lagi mengimani dan menganuti agama Islam yang asal dan sebenar seperti mana yang mula-mula diturunkan kepada Rasulullah saw dan yang kini terkandung di dalam al-Quran dan Hadis. Ini adalah kerana agama Islam yang sedang kita imani, anuti dan amalkan kini mengajar dan menyuruh kita supaya; pertama, menyerahkan Uluhiyah dan Rububiyah milik Allah, kepada manusia; kedua, agama kita ini juga mengajar dan menyuruh kita supaya kita mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang manusia  – kedua-duanya ini memasukkan kita ke dalam agama Jahiliyah dan mengeluarkan kita daripada agama Islam yang sebenar.
 
Seluruh umat Islam di Malaysia dan di dunia ini amnya, adalah disesat dan dipesongkan oleh para ulama dan intelek Islam kita sendiri, dan mereka bertindak dan beroperasi sebagai agen-agen dan boneka-boneka kepada musuh-musuh Islam sehingga mereka sanggup mendakwa bahawa demokrasi ini adalah Islam dan justeru dengan senang hati dan redha sahaja mereka mengamal, mentaati dan tunduk kepada kerajaan demokrasi kita ini serta mereka menghalalkan amalannya, padahal segala pandangan dan perbuatan mereka seperti ini adalah satu pengingkaran dan pengkufuran yang aktif dan total terhadap Allah s.w.t. Penyebaran aqidah yang sesat dan rosak ini merupakan sebahagian daripada program-program tindakan dalam satu KOMPLOT AGUNG kuasa-kuasa kufur Barat dalam membenteras dan membantutkan kebangkitan kembali massa umat Islam kita agar kita tidak berkemampuan untuk wujud sebagai satu ummah yang kuat, utuh, berdikari dan yang akan sepenuhnya berkuasa di atas muka bumi ini pada suatu hari nanti bersesuaian dengan tugas dan tanggungjawab kita sebagai Khalifah Allah
di bumi.
 
Peranan yang penting dalam memesong dan menyesatkan Aqidah dan Pemikiran Islam massa umat Islam kita telah diserahkan oleh musuh-musuh Islam kepada para ulama dan intelek Islam kita sendiri (Muhammad Abdul Wahab, Afghani, Abduh, Rashid Rida, Hassan al-Banna) yang telah dioperasikan oleh mereka ini dengan penuh kejayaan, dan ianya bermula daripada Timur Tengah (Universiti al-Azhar) dan kemudiannya tersebar dan menjalar ke seluruh pelosok bumi umat Islam termasuk Malaysia sejak lebih daripada dua ratus tahun yang lalu, dan proses memesong dan menyesatkan massa umat Islam kita ini terus beroperasi dengan aktif dan berlarutan sehinggalah ke hari ini. Penerbitan buku ‘Fiqah Daulah’ tulisan Prof. Dr. Yusuf al-Qardhawi yang mengIslamkan demokrasi dan proses politik demokrasi serta yang membolehkan amalan sistem politik demokrasi adalah salah satu daripada usaha-usaha ke arah memesong dan menyesatan Aqidah dan Pemikiran massa umat Islam kita.
 
Para ulama dan intelek Islam modenis telah disesatkan dengan terancang, bijak dan halus oleh Ahlil Kitab. Pemikiran mereka telah DIPROGRAMKAN melalui sistem pendidikan agama Islam daripada iinstitusi-institusi pengajian tinggi agama untuk menerima kesesatan demokrasi dan fahaman Islam Modenis sebagai kebenaran daripada Allah dan Rasul-Nya. Mereka taat dan berpegang teguh dengan membuta tuli kepada segala ajaran sesat yang telah DIPROGRAMKAN ke dalam sistem pemikiran mereka semasa mereka belajar di universiti-universiti mereka dahulu – mata, telinga, pemikiran dan hati mereka telah dikunci mati daripada menerima sebarang kebenaran; justeru, mereka mempunyai sikap, keperibadian dan tabii-tabii seperti berikut :
 
1.    Pemikiran mereka telah diprogramkan untuk menerima demokrasi sebagai satu kebenaran mengikut pengertian Islam ;
 
2.    Mereka menyangka bahawa agama Islam seperti mana yang dianuti dan diamalkan kini sebagai Islam yang sebenar seperti yang mula-mula diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, dan bukan Islam Modenis yang sesat dan rosak;
 
3.    Pemikiran mereka boleh memahami mengenai kesyirikan dan kekufuran demokrasi dan kerosakan Islam Modenis dari segi Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah, tetapi HATI mereka tidak boleh menerima kesyirikan dan kekufuran kedua-duanya itu;
 
4.    Mereka tidak selesa apabila dikatakan bahawa demokrasi, amalan demokrasi dan Islam Modenis itu adalah kesemuanya berbentuk syirik dan kufur, dan mereka tidak selesa untuk berbincang dan berhujjah mengenai kesyirikan dan kekufuran demokrasi serta kesyirikan dan kekufuran Islam Modenis – ini bermakna bahawa mereka cenderung kepada jalan yang bengkok dan benci kepada kebenaran;
 
5.    Aspek yang paling menyayatkan hati sekali ialah sikap dan perbuatan mereka yang bersedia dan begitu cenderung untuk menghalalkan demokrasi dan menghalalkan amalan politik demokrasi padahal mereka memahaminya, di sisi Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah, sebagai sesuatu yang syirik dan kufur – di manakah terletaknya Islam di sisi mereka?
 
6.    Namun begitu, sebahagian daripada para Ulama dan Intelek Islam kita sebenarnya tidak memahami mengenai kesyirikan dan kekufuran demokrasi, amalan politik demokrasi dan Islam Modenis, dan mereka beranggapan bahawa mereka mempunyai kefahaman agama yang mantap dan mencukupi, oleh itu tidak perlu bagi mereka untuk belajar atau diajar, dan mereka terus sahaja berpegang dengan penuh keyakinan kepada pandangan bahawa demokrasi dan amalan politik demokrasi adalah bersesuaian dengan Islam;
 
7.    Mereka selesa untuk berada dan kekal di dalam kesesatan politik demokrasi dan amalan Islam Modenis;
 
8.    Mereka tidak mahu berubah pendirian mereka dan mereka terus mempertahankan amalan politik demokrasi dan fahaman Islam Modenis padahal sebahagian daripada mereka mengetahui bahawa ianya adalah syirik dan kufur;
 
9.    Mereka tidak mempunyai minda yang terbuka dan mereka tidak bersedia untuk mengkaji dan mengetahui perkara yang sebenar dalam Islam, dan justeru mereka beranggapan bahawa demokrasi dan Islam yang ada kini adalah fahaman-fahaman yang benar di sisi ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;
 
10. Mereka bersetuju bahawa Islam adalah satu agama yang mengagungkan ilmu dan perkembangan ilmu, dan Islam amat menggalakan keterbukaan minda, sikap yang progresif yang berkehandakkan kepada kemajuan, dan mereka bersetuju bahawa Islam memandang berat mengenai kejumudan dan kebekuan minda, tetapi mereka sama sekali menutup minda mereka kepada isu-isu kekufuran demokrasi dan kekufuran dalam mengamalkan politik demokrasi dan mereka sedikitpun tidak inginkan kepada sebarang pengetahuan dan ilmu mengenai demokrasi dan Islam Modenis, sedangkan isu-isu seperti ini adalah isu-isu yang Maha Penting dalam Islam kerana ianya melibatkan kerosakan kepada Aqidah Islam;
 
11. Mereka melihat kesesatan demokrasi dan Islam Modenis itu sebagai baik, indah, bijak dan progresif;
 
12. Mereka menggunakan hujjah-hujjah yang batil untuk mempertahankan demokrasi dan Islam Modenis yang batil –  ini bermakna bahawa mereka melenyapkan kebenaran dengan kebatilan;
 
13. Mereka mempunyai sikap dan mentaliti yang sengaja meredhai dan menginginkan kepada kesesatan demokrasi dan Islam Modenis tanpa memerlukan kepada sebarang paksaan dan ugutan atau motivasi dan upahan daripada mana-mana pihak;
 
14. Mereka tidak bersedia untuk berfikir dengan bebas, terbuka dan rasional, serta segala peringatan dan ancaman al-Quran tidak mempunyai sebarang kesan kepada hati nurani mereka;
 
15. Pemikiran, pendengaran dan penglihatan mereka telah terkunci mati dan hati mereka menjadi keras seperti batu kerana sudah biasa dan selesa menganuti, mengamal dan mempertahankan kebatilan demokrasi dan Islam Modenis yang dilihat oleh mereka sebagai sesuatu yang benar, baik  dan makruf;
 
16. Mereka membeli kesesatan demokrasi dan Islam Modenis dengan menukarkannya dengan kebenaran Islam – mereka berada dalam kesesatan kerana sememangnya mereka inginkan kesesatan serta mereka sengaja tidak mencari hidayat Allah;
 
17. Mereka terus sahaja menyebar dan mengembangkan kebatilan fahaman Islam Modenis di kalangan massa umat Islam – ini bermakna bahawa bukan sahaja mereka telah sesat, tetapi mereka juga inginkan orang-orang lain juga menjadi sesat;
 
18. Mereka tidak menyedari bahawa mereka telah mendustakan ayat-ayat al-Quran dan menolak kebenaran Islam.
 
 
Para ulama dan intelek Islam kita adalah golongan yang paling munafik dan jahat sekali di atas muka bumi kita ini, mereka ini adalah orang-orang yang sama sekali buta yang semata-mata cenderung dan ingin untuk membuta dan menyesatkan seluruh massa umat Islam kita sekelian melalui kegiatan-kegiatan berbagai-bagai agensi agama milik kerajaan dan berbagai-bagai media massa kita sendiri. Di antara para ulama dan intelek Islam kita yang dikategorikan sebagai yang paling munafik dan jahat sekali yang terdapat di dalam negara kita kini adalah terdiri daripada para pegawai Jakim, Yadim, Ikim, para pegawai di seluruh jabatan agama Islam di peringkat negeri-negeri, mufti-mufti dan para pegawai mereka, para pensyarah dan golongan akdemik Islam di universiti-universiti, dan tidak ketinggalan juga para pendakwah bebas.
 
 
Para ulama dan intelek Islam kita di Malaysia kita ini mengIslamkan sistem politik demokrasi, mereka membolehkan amalan sistem politik demokrasi, mereka membolehkan penguat kuasaan peraturan dan undang-undang demokrasi ke atas umat manusia, mereka membolehkan ketaatan dan kepatuhan kita kepada peraturan dan undang-undang demokrasi, mereka menghadkan pengertian dan amalan Islam setakat solat, puasa, zakat, haji sahaja, mereka mentiadakan peraturan dan undang-undang Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa dalam kehidupan umat manusia dan mereka juga mentiadakan konsep Jihad, Perang dan Revolusi di dalam kehidupan seseorang pejuang Islam. Kesemuanya ini bererti mereka telah memasukkan kita ke dalam agama demokrasi yang syirik dan kufur, mereka telah memasukkan kita ke dalam agama Islam Modenis yang sesat dan rosak seperti mana yang sedang kita imani, anuti dan amalkan sekarang ini dan mereka telah mengeluarkan kita daripada agama Islam kita yang sebenar daripada Allah dan Rasul-Nya  – mereka ini sebenarnya adalah para ulama dan intelek Islam  yang jahat yang mengajak kita ke neraka!
 
Inilah kejahatan, ancaman dan gerakan anti-Islam daripada kaum Ahlil Kitab terhadap massa umat Islam kita dengan cara yang amat halus. Mereka aktif beroperasi di dalam negara kita sendiri melalui segala kemudahan jentera pentadbiran kerajaan kita dan media massa kita dalam mensabotajkan kita tanpa disedari oleh kita. Boleh dikatakan bahawa seluruh para ulama dan intelek Islam kita sendiri adalah terlibat dalam memainkan peranan-peranan yang utama dan aktif sebagai agen-agen kepada Ahlil Kitab dalam menyeleweng dan merosakkan agama Islam dan massa umat Islam daripada jalan yang benar. Kewujudan para penyesat Islam yang terdiri daripada para ulama dan intelek Islam kita sendiri yang aktif bergiat dalam menyesatkan massa umat Islam sememangnya dibangkitkan oleh Allah di dalam al-Quran dengan begitu kerap sekali sebagai peringatan-peringatan dan amaran-amaran kepada kita supaya kita sentiasa berhati-hati terhadap musuh-musuh Islam, teristimewanya kaum Ahlil Kitab dan agen-agen mereka yang beroperasi dengan berbagai-bagai cara, taktik dan bentuk dalam usaha dan perjuangan mereka untuk menyesatkan kita daripada jalan yang benar.
 
Firman Allah al-Anaam 19
Katakanlah kesaksian siapakah yang lebih besar ? Katakanlah (Keaksian) Allah. Dialah yang menjadi saksi di antara aku dan kamu, dan al-Quran ini telah diwahyukan kepada aku supaya aku memberi peringatan kepada kamu dan kepada orang yang sampai al-Quran ini kepadanya. Apakah kamu benar mengaku bahawa ada Tuhan-tuhan yang lain di samping Allah ? Katakanlah : AKU sekali-kali tidak mengaku. Katakanlah : Sesungguhnya hanya Dia sahaja Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri daripada segala apa yang kamu persekutukan Allah dengannya .
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :
Nah! Lihatlah di sini bagai mana Rasulullah saw disampaikan perintah daripada Allah kemudian lihatlah bagai mana beliau menghadapi kaum musyrikin yang mengambil Pelindung-pelindung yang lain daripada Allah dan memberi kepada mereka setengtah-setengah sifat Uluhiyah di samping Allah serta mengajak Rasulullah saw supaya mengiktirafkan kepercayaan mereka ini sebagai syarat untuk mereka menganut agama yang dibawa oleh beliau! Seolah-olah permintaan mereka boleh diterima dan seolah-olah Islam dan syirik boleh berkumpul di dalam sebuah hati dalam bentuk yang difahami oleh mereka, dan bentuk kefahaman ini juga masih difahami oleh setengah-setengah orang di zaman ini, iaitu seseorang itu masih dianggap seorang Muslim walaupun ia menerima peraturan-peraturan dalam urusan-urusan kehidupannya daripada sumber yang lain daripada Allah, walaupun ia tunduk dan patuh kepada yang lain daripada Allah, walaupun ia meminta pertolongan kepada yang lain daripada Allah dan walaupun ia mengambil daripada yang lain daripada Allah sebagai Pelindungnya .
 
Inilah caranya Rasulullah saw menghadapi kaum musyrikin untuk menjelaskan kepada mereka persimpangan jalan yang memisahkan di antara agamanya dengan agama mereka, di antara kepercayaan Tauhidnya dengan kepercayaan syirik mereka, di antara keIslamannya dengan Jahiliyah mereka dan seterusnya untuk menjelaskan kepada mereka bahawa di sana tidak ada titik pertemuan di antara beliau dengan mereka kecuali mereka sanggup meninggalkan agama mereka dan menganut agamanya. Tidak ada jalan yang lain untuk berdamai di dalam persoalan ini kerana beliau telah terpisah daripada mereka dari permulaan jalan lagi.
 
Firman Allah : al-Anaam 19
Apakah kamu benar-benar mengaku bahawa ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah?. Katakanlah : “Aku sekali-kali tidak mengaku”. Katakanlah : “Sesungguhnya hanya Dia sahaja Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dengan segala apa yang kamu persekutukan Allah dengannya.“
Tetapi saya ingin membincangkan persoalan yang terkandung di dalam ayat ini, yang dibawa oleh gelombang ini. Persoalan yang dibentangkan oleh al-Quran di dalam ayat-ayat ini ialah persoalan wala’ atau pengambilan Allah sebagai satu-satunya Pelindung dan Penaung atau persoalan Tauhid dan perpisahan daripada kaum musyrikin, iaitu persoalan agama ini sendiri atau persoalan yang menjadi hakikat agung di dalam agama ini, yang sewajarnya bagi kaum Muslimin hari ini berhenti lama –lama di hadapan pelajaran Rabbani ini .
 
Kaum mukmin pada hari ini sedang menghadapi Jahiliyah di merata pelosok dunia sama seperti Jahiliyah dihadapi oleh kelompok mukmin ketika diturunkan ayat-ayat ini agar dengan panduan ayat-ayat ini mereka dapat menentukan kedudukan mereka dan meneruskan perjalanan mereka . Oleh sebab itulah mereka perlu berhenti lama-lama dihadapan ayat ini supaya dengan bimbingannya mereka dapat menggariskan jalan hidup mereka .
 
Zaman kembali beredar seperti keadaannya pada ketibaan agama ini dengan umat manusia dan umat manusia kembali semula kepada situasi yang serupa dengan situasi pada hari al-Quran diturunkan kepada Rasulullah saw dan pada hari umat manusia didatangi agama Islam yang ditegakkan di atas tapak asasnya yang agung, iaitu syahadat atau pengakuan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ (Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah) yakni pengakuan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dengan erti kata yang diungkapkan oleh Rab’i ibn Amir yang bertindak selaku utusan panglima kaum Muslimin Farsi apabila panglima ini mengajukan pertanyaan kepadanya : “Apakah yang membawa kamu datang kemari?” Lalu dijawab oleh Rab’i : “Allah telah mengutuskan kami untuk mengeluarkan sesiapa yang dikehendaki–Nya daripada menyembah kepada sesama manusia kepada menyembah Allah yang Maha Esa , daripada kesempitan hidup dunia kepada keluasan hidup dunia dan akhirat dan daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam.” sedangkan Rab’i tahu bahawa Rustum dan kaumnya tidak menyembah Seri  Maharaja Kisra dengan sifat baginda selaku Tuhan Pencipta alam buana dan tidak pula melakukan uparacara-upacara ibadat biasa kepada Baginda, tetapi apa yang dilakukan mereka hanya menerima undang-undang dan peraturan yang digubalkan oleh Baginda oleh Baginda dan dengan konsep inilah mereka dianggap penyembah Baginda. Konsep ini adalah bertentangan dengan Islam dan menolak Islam . Oleh sebab itu Rab’i menerangkan kepada Rustum bahawa Allah telah mengutuskan mereka orang-orang Islam dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia daripada undang-undang dan peraturan yang memperhambakan manusia kepada sesama manusia dan memberi cara-cara Uluhiyah kepada sesama manusia, iaitu memberi kuasa Hakimiyah dan kuasa perundangan , kemudian mereka tunduk dan patuh kepada kuasa agama itu . Ia menyeru mereka dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia daripada menyembah undang-undang dan peraturan ciptaan manusia kepada menyembah Allah yang Maha Esa dan kepada keadilan undang-undang Islam .
 
Zaman kembali beredar seperti keadaannya pada hari ketibaan agama ini membawa konsep ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ kepada umat manusia. Kini umat manusia telah kembali semula menyembah sesama manusia. Mereka kembali semula untuk tunduk kepada kezaliman agama dan berpaling daripada AQIDAH ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ walaupun sebahagian mereka masih mengulang-ulangkan seruan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ di atas menara-menara azan tanpa memahami tujuannya dan tanpa mengingatkan tujuannya ketika mereka mengkumandangkannya. Mereka mengulang-ulangkan seruan itu tanpa menolak kuasa Hakimiyah yang didakwa oleh sesetengah-sesetengah orang, sedangkan kuasa ini sama dengan kuasa Uluhiyah , sama ada mereka mendakwa mempunyai kuasa Hakimiyah ini atas nama individu-individu atau atas nama badan-badan perundangan atau atas nama rakyat, kerana individu-individu, badan-badan perundangan dan rakyat bukannya Tuhan-tuhan dan kerana itu mereka tidak mempunyai kuasa Hakimiyah. Tetapi malangnya umat manusia telah kembali semula kepada Jahiliyah. Mereka telah menolak konsep ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan oleh kerana itu mereka telah memberi cara-cara Uluhiyah kepada tokoh-tokoh manusia. Mereka tidak lagi mentauhidkan Allah dan membulatkan wala’ kepada Allah yang Maha Esa sahaja .
 
Seluruh manusia termasuk mereka yang mengkumandangkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ di atas menara-menara azan di Timur dan di Barat tanpa tujuan dan realitinya akan menanggung dosa dan azab yang amat berat pada hari kiamat, kerana mereka kembali semula menyembah sesama manusia setelah mendapat penjelasan yang terang tentang hidayat Allah dan setelah mereka berada di dalam agama Allah . Oleh itu kaum Muslimin pada hari ini amat perlu berdiri lama –lama di hadapan pengajaran ayat-ayat  yang terang ini .
 
Mereka amat perlu berdiri dihadapan ayat Wala’ ini :
 
Firman Allah : al-Anaam 14
Apakah wajar bagiku mengambil Pelindung yang lain daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi , sedangkan Dialah Tuhan yang memberi makan dan tidak berkehendak diberi makan. Katakanlah : “Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali menyerahkan diri kepada Allah dan janganlah sekali-kali engkau termasuk di dalam golongan musyrikin .
agar mereka sedar bahawa perbuatan mengambil yang lain daripada Allah sebagai Pelindung atau sebagai wali dengan erti katanya yang seluas-luasnya, iaitu perbuatan tunduk, patuh dan memohon pertolongan kepada yang lain daripada Allah adalah bertentangan dengan Islam, kerana perbuatan itu merupakan perbuatan syirik, sedangkan tujuan kedatangan Islam ialah untuk mengeluarkan manusia daripada lembah syirik, juga agar mereka sedar bahawa tanda pertama memberi wala’ kepada yang lain daripada Allah ialah menerima kuasa Hakimiyah daripada yang lain daripada Allah , sama ada di dalam hati atau di dalam kehidupan. Inilah perbuatan yang diamalkan oleh seluruh umat manusia tanpa kecuali. Seterusnya agar mereka sedar bahawa mereka pada hari ini seharusnya menegak kembali matlamat perjuangan untuk mengeluarkan manusia daripada amalan menyembah sesama manusia kepada amalan menyembah Allah yang Maha Esa sahaja dan agar mereka sedar bahawa mereka menghadapi Jahiliyah yang sama dengan Jahiliyah yang telah dihadapi oleh Rasulullah saw dan kelompok Muslimin ketika beliau menerima ayat-ayat ini .
 
Alangkah perlunya mereka  mengenangkan hakikat-hakikat dan perasaan-perasaan yang dicurahkan oleh ayat-ayat yang berikut ke dalam hati yang beriman ketika mereka menghadapi Jahiliyah itu :
 
Firman Allah : al-Anaam 15, 16, 17,18
Katakanlah : Sesungguhnya aku takut kepada azab hari yang amat besar jika aku derhaka kepada Tuhanku.
 
Sesiapa yang dijauhkan daripada azab pada hari itu, maka sesungguhnya Allah telah mengurniakan rahmat kepadanya dan itulah kejayaan yang amat jelas .
Jika menimpakan sesuatu bencana ke atas engkau, maka tiada siapa yang dapat menghapuskannyakc Dia, dan jika Allah mengurniakan sesuatu kebajikan kepada engkau, maka Dia adalah Maha Berkuasa di atas segala sesuatu.
 
Dan Dialah Penguasa di atas para hamba-Nya dan Dialah Yang Maha Bijaksana dan Maha Mendalam ilmu-Nya.
 
Alangkah perlunya kepada mereka yang menentang Jahiliyah dengan segala Taghut dan Jabarutnya, dengan keengganan dan kedegilan-kedegilannya, dengan putar belit dan tipu dayanya, dengan kerosakan dan keruntuhannya, dan kepada mereka yang menentang seluruh kejahatan ini agar mereka mengenangkan di dalam hati mereka hakikat-hakikat dan perasaan-perasaan ini , iaitu perasaan takut derhaka kepada Allah dan memberi wala’ kepada yang lain daripada Allah , perasaan takut kepada azab Allah yang ngeri yang menunggu para manusia yang derhaka dan seterusnya perasaan yakin bahawa hanya Allah sahaja yang berkuasa mendatangkan mudharat dan manfaat dan Dialah jua yang berkuasa di atas para hambaNya. Tiada siapa yang boleh menolak dan menegur hukuman dan keputusan-Nya . Mana-mana hati yang tidak mengenangkan hakikat-hakikat dan perasaan-perasaan ini tidak akan berdaya memikul tugas-tugas menegakkan kembali Islam daripada Jahiliyah yang zalim. Itulah tugas-tugas yang amat besar yang tidak sanggup dipikul oleh gunung-gunung.
 
Kemudian alangkah perlunya kepada kaum Muslimin setelah mereka yakin kepada hakikat tugas-tugas mereka di bumi pada hari ini dan setelah jelas kepada hakikat dakwah yang didakwahkan mereka dan kehendak-kehendaknya, iaitu menumpukan wala’ dengan seluas-luas pengertiannya kepada Allah swt sahaja dan setelah mereka medukung hakikat-hakikat dan perasaan-perasaan ini dalam menjalankan tugas-tugas mereka yang berat itu. Alangkah perlunya kepada mereka – selepas semuanya ini – mengambil pendirian mengumumkan penyaksian, pemutusan pehubungan, perpisahan dan pelepasan diri, daripada perbuatan syirik yang diamalkan oleh manusia yang wujud pada hari ini persis seperti yang telah diamalkan oleh Jahiliyah manusia di zaman purba kala . Alangkah perlunya kepada mereka supaya mereka menjelaskan apa yang disuruhkan oleh Rasulullah saw dan alangkah perlunya kepada mereka untuk melontarkan ke muka Jahiliyah oleh Rasulullah saw yang mulia itu ke muka Jahiliyah (di zamannya) kerana menjunjung perintah Allah Yang Maha Besar :
 
Firman Allah al-Anaam 19
Katakanlah kesaksian siapakah yang lebih besar ? Katakanlah (Keaksian) Allah. Dialah yang menjadi saksi di antara aku dan kamu, dan al-Quran ini telah diwahyukan kepada aku supaya aku memberi peringatan kepada kamu dan kepada orang yang sampai al-Quran ini kepadanya. Apakah kamu benar mengaku bahawa ada Tuhan-tuhan yang lain di samping Allah ? Katakanlah : AKU sekali-kali tidak mengaku. Katakanlah : Sesungguhnya hanya Dia sahaja Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri daripada segala apa yang kamu persekutukan Allah dengannya .
 
Kaum Muslimin di muka bumi ini pasti mengambil pendirian ini terhadap Jahiliyah yang sedang berkembang memenuhi bumi. Mereka pasti bertindak melontarkan kalimah yang benar ke muka Jahiliyah dengan nada yang kuat dan lantang, nada yang memutuskan hubungan dan memisahkan diri, nada yang menimbulkan gegaran yang menakutkan. Kemudian hendaklah mereka bertawajjuh kepada Allah dengan kesedaran bahawa Dialah Yang Maha Kuasa di atas segala sesuatu dan Dialah yang menguasai para hamba-Nya dan seluruh para hamba – termasuk sekelian Taghut yang angkuh – adalah lebih baik daripada seekor lalat. Andainya lalat merampas sesuatu daripada mereka, nescaya mereka tidak berupaya mengambil balik. Taghut itu sebenar tidak berkuasa mendatangkan sesuatu kemudharatan kepada sesiapa pun kecuali dengan izin-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui .
 
Kaum Muslimin juga pasti yakin bahawa Allah tidak akan menolong mereka dan tidak akan memenuhi janji-Nya untuk memberi kedudukan yang teguh kepada mereka di bumi ini selagi mereka belum berpisah dengan Jahiliyah di persimpangan jalan dan selagi mereka belum mengisytiharkan kalimah yang benar di depan muka Taghut dan mengemukakan penyaksian ini terhadap Jahiliyah , selagi mereka belum sanggup menyampaikan amaran dan mengumumkan peristiharan ini dan selagi mereka belum sanggup melakukan perpisahan dengan Jahiliyah dan mengumumkan pelepasan diri mereka daripada Jahiliyah.
 
Al-Quran bukan datang untuk tujuan menghadapi suatu situasi sejarah malah al-Quran datang sebagai satu sistem hidup yang mutlak dan terkeluar daripada ikatan zaman dan ruang. Ia merupakan satu sistem hidup yang dipegang teguh oleh kelompok Muslimin ketika menghadapi situasi yang sama dengan situasi semasa turunnya al-Quran. Dan umat Muslimin pada hari ini betul –betul berada di dalam situasi yang sama . Zaman telah kembali semula berada seperti keadaan di zaman turun nya al-Quran untuk menegakkan Islam di muka bumi ini . Oleh sebab itu kaum Muslimin perlu melengkapkan diri dengan keyakinannya yang kukuh terhadap agama ini , perasaan yang jelas terhadap kudrat Allah dan kesanggupan yang tegas untuk berpisah dengan kebatilan dan para pendokongnya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemelihara dan Allahlah yang paling kasihan belas daripada sekelian yang bersifat kasihan.
 
Umat Islam kita kini kesemuanya telah kembali kepada zaman Jahiliyah Mekah kerana mereka menyembah manusia di samping menyembah Allah. Mereka menganuti agama Islam di samping mereka juga menganuti agama Jahiliyah dalam erti kata mereka mengucap dua kalimah syahadah dengan tekun melakukan segala solat, puasa dan seluruh syiar ibadat kepada Allah tetapi mereka menjalankan serta mentaati dan meredhai peraturan dan undang-undang Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis dalam kehidupan mereka, iaitu dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa. Ini bererti mereka tidak masuk ke dalam Islam semua sekali tetapi mereka berada dalam separuh Islam dan separuh Jahiliyah – dengan cara seperti ini mereka sebenarnya telah mengeluarkan diri mereka daripada agama Islam, namun mereka masih menganggap diri mereka sebagai Islam. Mereka berada dalam pemikiran, keperibadian dan mentaliti Jahiliyah dan kekal terperangkap di dalamnya.
 
Umat Islam kita kini sedang terlibat dengan kesyirikan dan kekufuran kerana mereka mengeluarkan Uluhiyah dan Rububiyah serta ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ daripada kehidupan mereka. Umat Islam kita kini berada dalam sistem kehidupan ciptaan manusia yang menjalankan segala peraturan dan undang-undang manusia dan justeru ianya adalah sistem kehidupan yang didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang mengingkari kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Umat Islam kita kini sebenarnya hidup tanpa ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, mereka mengucap kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ di bibir mereka sahaja sedangkan mereka mengingkarinya dalam kehidupan praktis mereka  – inilah yang dikatakan bahawa mereka telah kembali kepada zaman Jahiliyah serta mereka sedang hidup kekal dalam sistem kehidupan Jahiliyah!
 
Seseorang Islam itu adalah Islam dan kekal sebagai seorang Islam apabila ia mengamal dan melakukan tiga perkara yang utama dalam kehidupannya yang menjadi SYARAT kepada kesempurnaan pegangan dan amalan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, sebaliknya seseorang itu adalah terkeluar daripada berpegang kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan daripada beriman kepada Allah apabila ia tidak mengamal dan melakukan ketiga-tiga atau salah satu daripada SYARAT-SYARAT ini seperti berikut :
 
1.    Menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang kepada Allah sahaja yang bererti menyerahkan sifat Rububiyah kepada Allah sahaja dan oleh itu beriman dan berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;
 
2.    Taat dan patuh kepada segala peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa serta solat, puasa, zakat, haji dan seluruh syiar ibadat yang lain – ini bererti menyerahkan sifat Uluhiyah kepada Allah sahaja dan oleh itu beriman dan berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;
 
3.    Menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap segala peraturan dan undang-undang manusia yang meliputi seluruh bidang kehidupan manusia yang terdiri daripada kehidupan politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa yang tidak datang daripada Allah dan terhadap syiar-syiar ibadat kepada yang selain daripada Allah – ini bererti mengimani dan mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dan oleh itu beriman dan berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.;
 
Umat Islam kita di Malaysia telah melanggar segala SYARAT seperti yang diperkatan di atas ini dan justeru mereka telah dan sedang mengeluarkan diri mereka daripada agama Allah dan tidak boleh lagi dianggap sebagai orang-orang Islam mengikut pengertian dan takrif ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Mereka ini adalah Islam dan beragama Islam mengikut TAKRIF DAN DEFINISI MEREKA SENDIRI, iaitu mengikut definisi dan takrif yang terbit daripada Mentaliti Jahiliyah yang sedang dianuti mereka dan tidak mengikut takrif dan definisi yang dtetapkan oleh Allah – mereka ini disifatkan Allah sebagai pengaku-pengaku Muslim sahaja kerana mereka sebenarnya telah terkeluar daripada agama Islam akibat daripada pengingkaran dan perlanggaran mereka yang total terhadap segala SYARAT keimanan kepada Allah!
 
Firman Allah : al-A’raf 12
Allah berfirman : Apakah yang telah menghalangkan engkau daripada sujud (kepada Adam) sewaktu Aku perintahkan engkau ? Iblis : Aku lebih baik daripada dia ( Adam) kerana engkau menciptakan aku daripada api dan menciptankannya daripada tanah.
 
Iblis menjadi kafir kerana dia ikut PANDANGANNYA SENDIRI dengan sewenang-wenang sahaja dia menolak perintah Allah. Umat Islam kita kini menjadi kafir juga kerana kita juga ikut PANDANGAN KITA SENDIRI dengan sewenang-wenang sahaja kita membelakangkan segala hukum dan perintah kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ . Kita ikut Iblis dan kita menjadi kafir sama seperti mana kafirnya Iblis!      
 
Firman Allah: an-Nisa 60
Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh.
 
Sayyid Qutb (Fizilalil Quran- an-Nisa 60) :
Yakni tidakkah engkau melihat sesuatu yang sungguh menghairankan, iaitu ada sekumpulan, manusia yang mendakwa beriman, tetapi pada waktu yang sama merka telah meruntuhkan dakwaan itu. Mereka mendakwa beriman kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dan wahyu yang telah diturunkan sebelum daripadamu. Kemudian mereka tidak mahu berhakimkan kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dan kepada wahyu yang diturunkan  sebelum daripadamu. Malah mereka mahu berhakimkan kepada sesuatu yang lain, kepada peraturan yang lain dan hukum-hukum yang lain. Mereka mahu berhakimkan kepada peraturan Taghut yang tidak mengambil daripada wahyu yang diturunkan kepadamu dan daripada wahyu yang diturunkan sebelummu, iaitu peraturan yang tidak dikawal dan ditimbang dengan neraca wahyu yang diturunkan kepadamu dan wahyu yang diturunkan sebelummu. Oleh sebab itulah peraturan ini dikatakan Taghut yang zalim dan keterlaluan kerana ia mendakwa memiliki salah satu daripada ciri-ciri Uluhiyah dan kerana ia tidak tunduk kepada neraca Uluhiyah yang betul. Mereka berbuat begitu bukan kerana jahil dan bukan pula berdasarkan sangkaan-sangkaan malah mereka memang mengetahuinya dengan sepenuhnya dan dengan pengetahuan yang cukup bahawa perbuatan berhakimkan Taghut adalah satu perbuatan yang diharamkan Allah.
 
“meskipun mereka diperintah supaya mengingkarinya”.
 
Oleh kerana itu perbuatan mereka dalam perkara ini bukan kerana kejahilan dan tidak pula kerana sangkaan malah mereka lakukannya dengan sengaja, dengan qasad dan niat. Oleh sebab itu dakwaan mereka yang mengaku beriman kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dan kepada wahyu yang diturunkan sebelummu adalah satu dakwaan yang tidak betul dan jujur, malah yang sebenarnya syaitan mahu membawa mereka ke dalam kesesatan yang tidak ada harapan lagi untuk mereka kembali ke pangkal jalan.
 
Firman Allah : Ibrahim 52
(Al-Quran ) ini adalah perutusan yang disampaikan kepada manusia dan supaya mereka sentiasa diberi peringatan dengannya dan supaya mereka mengetahui bahawa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa dan supaya orang-orang yang berakal mengambil pengajaran.
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – Ibrahim) :
Orang-orang yang menyangka diri mereka mengucap dua kalimah syahadat ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan Muhammad Rasulullah dan kerana mereka memenuhi dan mentaati peraturan-peraturan taharah, peraturan-peraturan ibadat, peraturan-peraturan perkahwinan dan perceraian, peraturan-peraturan pesaka dan sebagainya dan di waktu yang sama mereka mematuhi – di sebalik bidang yang sempit ini – peraturan-peraturan yang dicipta oleh yang lain daripada Allah, iaitu mereka mentaati undang-undang yang tidak diizinkan Allah dan yang terang-terang bertentangan dengan syariat Allah, kemudian mereka bersedia mengorbankan jiwa, harta, maruah dan akhlak mereka – sama ada mereka suka atau tidak suka – untuk melaksanakan kehendak-kehendak yang dituntut daripada mereka oleh berhala-berhala yang baru itu. Dan apabila agama atau akhlak atau maruah bercanggah dengan kehendak-kehendak berhala ini, maka yang dibuang oleh mereka itu ialah perintah-perintah Allah sebaliknya yang dilaksanakan ialah kehendak-kehendak berhala-berhala itu.
Orang-orang yang menyangka diri mereka sebagai “kaum Muslimin“ dan menyangka berada dalam agama Allah, sedangkan mereka hidup dalam keadaan ini, maka hendaklah mereka sedar bahawa mereka sedang berada di dalam syirik yang amat besar!
 
Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa kita sebagai umat Islam yang berketurunan Islam ini, tanpa disedari kita sendiri, sebenarnya telah bertukar menjadi orang-orang kafir kerana kita mengamal, mengimani dan menganuti agama demokrasi yang syirik dan kufur. Kita telah mengimani agama demokrasi kerana kita menyetujui dan meredhainya, dan kita telah menganuti agama demokrasi kerana kita menjadi para hamba kepada Tuhan-tuhan Manusia apabila kita berada di bawah kuat kuasaan undang-undang demokrasi ciptaan manusia, dan kita menganuti agama demokrasi kerana kita menyembah Tuhan-tuhan Manusia apabila kita mentaati dan mematuhi undang-undang demokrasi. Kita telah menjadi orang-orang kafir kerana kita kini telah dan sedang mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi yang kafir dan kita telah menjadi orang-orang kafir kerana kita mempertuhankan manusia apabila kita menjadi para hamba kepada manusia dan kita menyembah manusia.
 
Firman Allah : al-Anfal 30
Dan (kenangilah) ketika orang-orang kafir (Quraisy) merancangkan tipudaya terhadap engkau untuk membekukan pergerakan engkau atau membunuh engkau atau mengusir engkau. Mereka merancangkan berbagai-bagai tipudaya dan Allah mengatur tindak balas (yang mengagalkannya) dan Allah adalah sebaik-baik Pengatur tindak balas.
 
Kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah kerajaan manusia yang kafir, zalim dan fasik yang sentiasa menzalimi, menindas dan menjahati para pejuang Islam, kerajaan yang merancangkan segala tipudaya dan membekukan segala aktiviti, tindakan dan pergerakan para pejuang Islam. Kerajaan yang membodoh dan membuta tulikan umat manusia seperti ini, kerajaan yang menghalangkan manusia daripada hidayat dan kerajaan yang menghalang, menyekat dan membantutkan segala gerakan, tindakan dan aktiviti bagi sesuatu perjuangan Islam adalah kerajaan yang kafir yang amat jahat di sisi Allah swt.
 
Firman Allah : al-A’raf 45
Iaitu orang-orang yang menghalangkan manusia daripada agama Allah dan mengingini agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka tidak percaya (kafir) kepada Akhirat.
 
Firman Allah : Hud 19
Iaitu orang-orang yang menghalangkan (manusia) daripada jalan Allah dan mereka hendak menjadikannya jalan yang bengkok dan mereka mengingkari hari Akhirat.
Kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah kerajaan manusia yang kafir, zalim dan fasik yang menghalangkan seluruh umat manusia daripada memahami dan mengenali dengan jelas dan terang mengenai Aqidah dan Pemikiran Islam kita yang sebenar dan mengenai agama Islam kita yang sebenar, kerajaan yang menghalangkan manusia daripada mengimani, menganuti dan mengamalkan agama Islam yang sebenar, kerajaan yang menjadikan jalan yang lurus ini menjadi jalan yang bengkok dengan merosakkan Aqidah Islam, dengan menyebar dan mengembangkan segala fahaman dan idea-idea yang sesat dan menyeleweng dan dengan menubuh dan mempopularkan badan-badan Islam yang sesat supaya kesemuanya ini dianggotai oleh sebahagian yang terbesar daripada umat Islam kita sekelian. Kerajaan dan kumpulan-kumpulan manusia yang melakukan kejahatan seperti ini adalah sejahat-jahat kerajaan dan sejahat-jahat manusia di sisi Allah swt. Mereka ini adalah para penentang dan musuh Allah dan Rasul-Nya.
 
Firman Allah :al-Anfal 13
Semuanya itu disebabkan kerana mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan sesiapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya , maka sesungguhnya Allah amat berat penyeksaaan-Nya.
Kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah kerajaan manusia yang kafir, zalim dan fasik yang menentang dan memusuhi Allah dan Rasul-Nya, dan oleh yang demikian ianya adalah layak dan wajar untuk dilancarkan Jihad, Perang dan Revolusi terhadapnya seperti mana yang digaris dan ditetapkan oleh Islam.
Sepatutnya kita mengeluarkan diri kita daripada agama Jahiliyah ini dengan memisah dan mengasingkan diri kita daripada sistem politik demokrasi ini, dan kita hendaklah mengeluarkan diri kita daripada Mentaliti Jahiliyah yang sedang kita anuti kini, serta kita hendaklah menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap agama demokrasi dan kerajaan demokrasi ini serta segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah yang sedang beroperasi dan berdaulat ini. Setelah kita berjaya untuk mengeluar dan membebaskan diri kita daripada Mentaliti Jahiliyah dan sistem Jahiliyah, barulah kita boleh bertindak dan berjuang melalui Metod Islam daripada Allah dan Rasul-Nya untuk menegakkan kerajaan Islam yang akan menjalankan segala peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan kita. Hanya kehidupan seperti ini sahaja yang menyempurnakan kehidupan kita sebagai seorang Islam yang berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Kehidupan yang sedang kita harungi kini adalah kehidupan Jahiliyah yang meletakkan kita di luar daripada batas-batas kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ .
 
Dinasti Ibn Saud di Arab Saudi daripada mula-mula ianya dibentuk lagi sehinggalah ke hari ini adalah dinasti yang syirik dan kufur kerana ia mengamal dan mempraktikkan peraturan dan undang-undang manusia yang selain daripada Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa yang mengifradkan sifat-sifat Uluhiyah dan Rububiyah milik Allah kepada manusia yang oleh itu ia merosakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Dinasti Ibn Saud ini sememangnya dibentuk dan dibangunkan oleh British dengan tujuan untuk menjadikannya sebagai negara boneka British dan boneka kepada seluruh negara-negara kufur Barat. Bukan sahaja Muhammad Abdul Wahab tidak mengamal dan mempraktikkan konsep Nafi dan Isbat terhadap kesyirikan dan kekufuran kerajaan Ibn Saud, malah beliau sendiri telah membantu, membentuk dan menegakkan kuasa politik Ibn Saud yang syirik dan kufur ini serta ia sentiasa meredhainya. Ini bererti bahawa beliau sendiri juga turut terlibat secara sedar dan terancang dalam mewujud, membantu dan meredhai kesyirikan dan kekufuran yang merosakkan pegangan dan amalan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ serta yang mengeluarkan dirinya daripada agama Allah. Ini adalah kerana beliau sendiri adalah agen British dan boneka British yang bertindak sebagai alat British untuk merosakkan Aqidah Islam dan untuk melebar dan memperkuatkan lagi pengaruh dan kekuatan kufur ke atas umat Islam kita di seluruh dunia, manakala Wahabi ini sendiri pada asalnya adalah ajaran dan pemikiran yang sesat ciptaan para Orientalis Barat yang sejak daripada asalnya lagi adalah bertujuan untuk menyesat dan merosakkan Aqidah Islam dan seluruh massa umat Islam di dunia.
 
Ajaran WAHABI adalah tertumpu kepada pembersihan Agama Islam daripada sebarang bentuk pencemaran Aqidah, dan ianya adalah satu gerakan yang berbentuk ANTI-KHURAFAT dan ia bertindak keras dan militen dengan melancarkan Jihad dan Perang dalam membenteraskan KHURAFAT di kalangan massa umat Islam pada ketika itu di samping melancarkan gerakan-gerakan dakwah yang berkesan. Wahabi adalah gerakan yang kuat menentang KHURAFAT, sedangkan Wahabi itu sendiri adalah satu bentuk fahaman, pemikiran dan amalan KHURAFAT yang besar. Wahabi memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada keikhlasan dan kebersihan hati dalam hal penyerahan diri yang total kepada Allah, dan ianya dijelmakan dalam bentuk amal-amal ibadat solat, puasa dan syiar-syiar ibadat yang lain serta tumpuan dalam hal-hal akhlak dan penerapan nilai-nilai Islam yang agung sedangkan ia mengenepikan dengan total akan persoalan-persoalan politik dan ekonomi dan perhubungan antarabangsa.
 
Dalam kehidupan praktis, fahaman agama Wahabi ajaran Muhammad Abdul Wahab, adalah fahaman dan gerakan ciptaan kaum Yahudi. Wahabi menfatwakan bahawa Arab Saudi adalah sebuah Negara Islam padahal ianya adalah jelas dan terang sebuah negara yang syirik dan kufur kerana peraturan dan undang-undangnya adalah daripada manusia, ianya adalah diwujudkan oleh kaum Yahudi melalui penjajahan British, dan ianya kini adalah boneka dan talibarut Amerika dan kuasa-kuasa kufur Barat di bawah kekuasaan Yahudi yang mencengkam dan menindas negara-negara umat Islam. Arab Saudi adalah kerajaan diktatur monarki yang berbentuk dinasti yang zalim dan jahat terhadap Islam dan umat Islam, mereka menyebarkan fahaman agama yang rosak dan menyeleweng, mereka menyebarkan ajaran bahawa tidak ada Jihad, Perang dan Revolusi oleh rakyat terhadap sesebuah kerajaan umat Islam. Wahabi menghalal dan meredhai kesemua kerajaan umat Islam di atas muka bumi ini termasuklah kerajaan Arab Saudi sendiri walaupun kerajaan-kerajaan itu tidak menjalankan peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia.
 
Sokongan yang padu dan kuat daripada gerakan militen al-Ikhwan telah membantu Muhammad Abdul Wahab dalam mewujudkan dinasti Ibn Saud di Arab Saudi. Dinasti ini bermula dan berasal daripada satu gerombolan perompak dan penyamun yang kecil di daerah Najdi, yang terletak di sebelah timur Semenanjung Tanah Arab yang berkembang dan membesar dengan bantuan kumpulan militen al-Ikhwan di bawah pengaruh dan kepimpinan Muhammad Abdul Wahab kepada suatu kuasa militeri dan politik yang terbesar yang memiliki jajahan takluk yang meliputi seluruh Semenanjung Tanah Arab. British telah memainkan peranan yang aktif dan penting sebagai perancang dalam segala gerakan dan operasi militen al-Ikhwan di bawah Wahabi dan operasi militeri dan politik gerombolan Ibn Saud sendiri serta mereka membekalkan kewangan dan persenjataan yang moden dan secukupnya kepada kedua-dua golongan ini. Inilah faktor yang paling strategik dan terpenting yang menyumbangkan kepada kemenangan operasi-operasi militeri al-Ikwan dan Ibn Saud ke atas kuasa-kuasa politik dan pemerintah-pemerintah tempatan yang kecil yang wujud bertaburan pada masa itu sehinggalah akhirnya Mekah dan Medina serta seluruh Arab Saudi itu jatuh ke tangan Ibn Saud yang telah menjadi hak milik dan harta peribadi yang mutlak keluarga Ibn Saud sehinggalah ke masa kini.
 
Selepas menciptakan fahaman Wahabi di Arab Saudi, kaum Yahudi telah menciptakan fahaman Islam Modenis dan Reformis melalui para ulama dan intelek Islam di Mesir yang terdiri daripada Jamaluddin Afghani, Abduh, Rashid Redha dan Hassan al-Banna. Mereka itu kesemuanya adalah agen-agen British yang kesemuanya pernah menjawat jawatan-jawatan yang tinggi dan berpengaruh dalam kerajaan Mesir seperti Rektor atau Ahli Lembaga Pentadbir Universiti al-Azhar, Mufti Besar dan kadhi di Mesir di bawah pemerintahan British. Dalam pada itu, mereka itu adalah kesemuanya ahli Freemason, dan Abduh memegang jawatan “Grand Master” gerakan Freemason di Mesir, beliau adalah juga sahabat karib kepada Lord Crommer, ketua tertinggi pemerintah imperialis British di Mesir pada waktu itu. Dan Abduh di sanjung dan diagung-agungkan oleh kerajaan-kerajaan Barat dan para Orientalis Barat. Kesemua fakta ini menjurus kepada satu hala – Abduh dan rakan-rakannya adalah agen-agen British yang bertanggungjawab dalam membentuk, menyebar dan mengembangkan fahaman ISLAM MODENIS yang sesat dan rosak ke seluruh pelosok bumi-bumi umat Islam di dunia. Islam yang kita pegang dan fahami kini, serta Islam yang kita amalkan kini adalah ISLAM MODENIS yang kita warisi daripada ajaran Abduh dan rakan-rakannya!
 
Melalui perancangan dan operesi jentera propaganda British di bawah pengaruh dan kekuasaan pemerintahan imperialis British, fahaman ISLAM MODENIS yang rosak dan sesat ini telah berkembang ke seluruh alam Islam di dunia termasuk ke Malaysia dan Indonesia serta telah menjadi pegangan dan amalan kita pada hari ini. Islam yang diajar di institusi-institusi pengajian tinggi di Malaysia, Islam mengikut kefahaman dan amalan Jakim, Yadim, Ikim, IISTAC dan seluruh Majlis Agama Islam Negeri di Malaysia, serta Islam yang diperjuangkan oleh UMNO dan PAS, adalah kesemuanya ISLAM MODENIS, pusaka Abduh dan rakan-rakannya, yang menyeleweng dan rosak di sisi pengertian ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Prof. Dr. Yusuf al-Qardhawi, seorang Rektor sebuah Universiti di Qatar, adalah tokoh ulama dan pemikir ‘ISLAM MODENIS’ terkemuka di dunia kini yang bergerak aktif dalam mengembangkan fahaman ciptaan para Orientalis Barat ini kepada seluruh umat Islam di dunia.
Fahaman Islam Modenis ajaran Yahudi melalui Abduh dan rakan-rakannya merosakkan fahaman dan amalan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ di kalangan seluruh massa umat Islam kita. Kita tidak lagi membicara, memahami dan mengamalkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dalam kehidupan kita hari-hari. Umat Islam kita hanya sekadar mengucap dua kalimah syahadat dengan lisan sahaja tanpa memahami segala konsep yang terkandung di dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan tanpa memahami mengenai segala tuntutan, perintah dan larangannya. MajoritI yang amat terbesar daripada umat Islam kita kini tidak memahami mengenai pengertian-pengertian Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia serta mengenai pengertian Nafi dan Isbat. Umat Islam kita langsung tidak menyedari bahawa politik, kerajaan dan pemerintahan serta segala peraturan dan undang-undang adalah konsep-konsep yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Seluruh umat Islam kita kini sebenarnya tidak memahami dengan sempurna mengenai pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang sebenar, dan justeru hal ini mempunyai pengertian bahawa kita tidak berpegang kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan justeru seluruh kita ini tidak lagi beriman kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang amat serius kerana kejahilan kita seperti ini mempunyai pengertian bahawa kita sebenarnya berada di luar daripada agama Allah, sebaliknya kita sedang berada di dalam agama Jahiliyah.
 
Firman Allah : al-Imran 173
Iaitu mereka pernah diberi tahu kepada mereka bahawa orang-orang (kafir ) telah mengumpulkan (tentera) untuk menyerang kamu. Oleh itu hendaklah kamu takut kepada mereka lalu (ancaman itu ) menambahkan lagi keimanan mereka dan mereka terus berkata : Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dialh sebaik-baik penolong.
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran):
Mungkin tujuan Rasulullah saw ialah untuk menimbulkan kesedaran kepada kaum Muslimin dan kepada seluruh dunia selepas mereka terhadap kemunculan satu hakikat yang baru yang diwujudkan di bumi ini, iaitu hakikat bahawa AQIDAH itulah yang merupakan segala sesuatu bagi para penganutnya; mereka tidak mempunyai tujuan yang lain di dunia ini selain daripada AQIDAH dan mereka tidak mempunyai matlamat yang lain di dalam hidup mereka selain daripada AQIDAH . Mereka hanya hidup kerana AQIDAH ini sahaja dan tidak mempunyai apa-apa cita-cita yang lain di dalam hati mereka selain daripada AQIDAH. Mereka mengorbankan segala apa yang ada pada mereka untuk AQIDAH tanpa meninggalkan baki.
Ini adalah suatu perkara yang baru di bumi ini pada masa itu dan pastilah seluruh dunia turut sedar setelah para mukminin semua sedar terhadap kemunculan perkara yang baru ini dan kewujudan hakikat yang besar.
 
Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa AQIDAH dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah segala-galanya bagi seseorang penganut agama Islam, ia sanggup berkorban jiwanya, keluarganya dan hartanya demi mempertahankannya, itulah matlamat dan amalan yang paling utama dalam kehidupannya dan tidak yang selain daripadanya.
Ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeza dan berkontradiksi dengan apa yang sedang berlaku di kalangan seluruh massa umat Islam di Malaysia kita kini. Umat Islam kita meminggir dan membelakangkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, kita sewenang-wenang sahaja merosak dan mengorbankan keimanan dan amalan kita kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dengan cara kita mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur, kita menyetujui dan meredhai agama demokrasi kita ini, kita melantik manusia sebagai Tuhan-tuhan kita yang berkuasa dan berdaulat ke atas kita serta kita melantik manusia sebagai Tuhan-tuhan yang kita sembah dalam kehidupan kita. Kita tidak menyembah Allah dalam politik, kerajaan dan pemerintahan tetapi kita menyembah manusia sebagai Tuhan-tuhan kita dalam bidang-bidang ini. Kesemuanya ini merosakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.
Isu-isu mengenai Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan Demokrasi tidak pernah dibicarakan di dalam masjid-masjid kita, ianya tidak pernah dibicarakan di dalam akhbar-akhbar, majalah-majalah, seluruh saluran TV dan radio kita, dan ianya juga tidak pernah dibicarakan dalam mana-mana forum, seminar dan persidangan sekalipun. Ini bererti kita tidak lagi membicarakan mengenai isu-isu yang paling mendasar dan pokok dalam agama kita, tetapi kita lebih berkecenderungan untuk membicarakan mengenai perkara-perkara yang berbentuk fari’yyah dalam Islam, iaitu perkara-perkara cabangan yang kecil-kecil dan remeh temeh sahaja seperti doa-doa mustajab, senarai amal-amal ibadat yang akan dapat banyak pahala, pakaian-pakaian Islam seperti jubah, jambang, sugi dan sandal, hak-hak wanita, poligami, nilai-nilai Islam yang murni, ibadat haji dan kelebihan solat di masjid-masjid di Mekah dan di Medinah, kelebihan bulan ramadhan, perkara-perkara halal dan haram, wajib dan mandub, sunat dan makruh, dan seumpamanya, namun kita sekali-kali tidak terlintas untuk membicarakan mengenai AQIDAH kita. Kita kini tetap kekal dalam kejahilan mengenai kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan kita kekal merosak dan mengorbankan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dalam kefahaman dan amalan kita hari-hari. Kita kini hidup berkekalan dalam kesyirikan dan kekufuran kerana kita belajar agama daripada Yahudi dan sudah semestinya kita disesatkan sejauh-jauhnya oleh kaum Yahudi !
 
Firman Allah : al-Imran 100
Wahai orang-orang beriman ! Jika kamu mengikuti sekumpulan mereka yang dikurniakan kitab , nescaya mereka akan mengembalikan kamu  menjadi kafir setelah kamu beriman.
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :
Perbuatan mengikut ahlil kitab dan menerima arahan daripada mereka, perbuatan mengambil dan memetik peraturan-peraturan dan undang-undang kehidupan mereka daripada awal-awal lagi membawa erti kekalahan batin dan meninggalkan peranan kepimpinan yang kerananya diwujudkan umat Muslimin di samping membawa erti keraguan terhadap keupayaan agama dan peraturan Allah untuk memimpin dan mengaturkan kehidupan manusia serta mempertingkatkannya ke jalan kesuburan dan kemajuan. Keraguan ini sendiri merupakan benih kekufuran yang merangkak di dalam hati tanpa disedari olehnya dan tanpa melihat bahaya yang dekat.
 
Ini daripada sudut kaum Muslimin dan daripada sudut kaum yang lain, maka kaum ahlil kitab tidak ada cita-cita yang lebih besar kepada mereka daripada menyesatkan kaum Muslimin daripada Aqidah mereka, kerana Aqidah inilah yang menjadi kubu keselamatan, garis pertahanan dan sumber kekuatan umat Muslimin. Musuh-musuh mereka cukup mengetahui hakikat ini. Mereka mengetahuinya dahulu dan sekarang dan mereka mengorbankan segala usaha, tipu daya, kekuatan dan kelengkapan untuk memesongkan umat Muslimin daripada Aqidah mereka. apabila mereka gagal memerangi Aqidah ini secara terbuka mereka memeranginya secara sulit dan apabila mereka gagal memeranginya dengan bersendirian, mereka menggunakan barisan munafiqin yang berpura-pura Islam atau menggunakan orang-orang yang mempunyai hubungan palsu untuk bekerja melemahkan Aqidah ini dari dalam dan menghalang manusia daripadanya dan seterusnya memperdayakan umat Muslimin dengan kecantikan sistem-sistem hidup yang lain daripada sistem hidup agama mereka, keindahan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lain daripada undang-undang dan peraturan-peraturan agama mereka dan kebagusan kepimpinan agama mereka.
 
Kita tidak perlu menjadi jadi pak turut kepada ahlil kitab! Tidak perlu ikut ideologi, pemikiran, undang-undang dan sistem hidup Barat serta kita tidak perlu ikut idea-idea, nilai-nilai dan segala metodologi Barat yang ‘maju dan progresif’ ini kerana ianya tiada yang lain melainkan Jahiliyah dan kerosakan sahaja.
 
Firman Allah : al-A’raaf 3
Katakanlah kepada mereka (Wahai Muhammad) Ikutilah segala apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu, janganlah kamu ikut pemimpin-pemimpin yang selain daripada-Nya, tetapi amat sedikit kamu mengambil peringatan.
 
Allah memerintahkan Rasulullah saw supaya hanya ikut ajaran Allah sahaja dan Allah melarang Baginda daripada mengikuti dan mengambil ajaran daripada sumber yang selain daripada-Nya. Dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa kita diperintahkan supaya hanya ikut ajaran Allah untuk menjalani sistem kehidupan daripada Allah sahaja di bumi kita ini, dan supaya kita bertindak tegas dan bersungguhan dalam menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total akan seluruh ajaran manusia seperti fahaman Sekular-Nasionalis-Demokrastik-Kapitalis yang sedang kita anuti dan amalkan sekarang ini.
 
Dan ujar al-Hafiz Abu Ya’la : Kami telah diceritakan oleh Hammad daripada asy-Syariat’bi daripada Jabir katanya sabda Rasulullah saw :
“Janganlah kamu bertanya ahlil kitab mengenai sesuatu, kerana mereka tidak akan menunjukkan perkara yang benar kepada kamu kerana mereka telah sesat. Sesungguhnya kamu (jika kamu bertanya mereka ) sama ada kamu membenarkan sesuatu yang batil atau membohongkan sesuatu yang benar. Sesungguhnya demi Allah, andai Musa as hidup dalam kalangan kamu nescahaya tidak halal bagi beliau melainkan hanya mengikut aku”
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Anaam) :
Mereka ialah kaum ahlil kitab dan inilah petunjuk Rasulullah saw mengenai hukum menerima pendapat-pendapat Ahlil Kitab dalam mana-mana perkara yang berkaitan dengan Aqidah dan kefahaman atau berkaitan dengan syariat atau peraturan-peraturan kehidupan. Dan tidak mengapa mengikut roh Islam dan bimbingannya mengambil faedah daripada hasil usaha dan tenaga seluruh umat manusia dalam bidang-bidang yang lain daripada ini seperti dalam bidang ilmu-ilmu tulen baik daripada segi kajian dan gunaan serta mengaitkannya dalam sistem keimanan, itu daripada segi perasaan terhadap ilmu-ilmu itu dan bahawa ia dijadikan Allah untuk faedah manusia, dan daripada segi mebimbing dan menggunakan ilmu itu untuk kebajikan umat manusia, untuk menyempurnakan keamanan dan kemakmuran pada mereka dan bersyukur kepada Allah terhadap nikmat ilmu pengetahuan dan nikmat pemberian kekuatan-kekuatan dan tenaga-tenaga alam, itu bersyukur kepada-Nya dengan mengerjakan amal ibadat dan menggunakan ilmu pengetahuan dan tenaga-tenaga alam untuk kebaikan manusia.
 
Tetapi menerima pendapat-pendapat daripada kaum ahlil kitab mengenai kefahaman dan kepercayaan keimanan, mengenai pentafsiran alam al-wujud, mengenai matlamat kewujudan manusia, mengenai sistem hidup, peraturan-peraturan dan undang-undangnya, mengenai sistem akhlak dan perilaku, maka penerimaan yang seperti inilah yang telah menyebabkan wajah Rasulullah saw berubah apabila disebut sesuatu yang paling mudah daripadanya, dan inilah yang telah menyebabkan Allah swt memberi amaran kepada umat Muslimin terhadap akibatnya yang buruk, iaitu kekufuran yang amat nyata.
 
Inilah perintah Allah swt dan inilah petunjuk Rasulullah saw, tetapi kita yang mendakwa diri kita sebagai orang-orang Islam, kita dapati diri kita, dalam usaha memahami al-Quran dan hadis Nabi kita – mengambil pendapat-pendapat daripada para Orientalis dan daripada murid-murid Orientalis. Kita dapati diri kita mengambil pendapat-pendapat falsafah-falsafah dan kefahaman-kefahaman kita terhadap kewujudan dan kehidupan daripada kedua-dua golongan itu, juga daripada para ahli falsafah dan ahli fikir Greek, Roman, Eropah dan Amerika. Kita dapati diri kita mengambil peraturan-peraturan hidup kita dan undang-undang kita daripada sumber-sumber yang asing itu. Kita dapati diri kita mengambil peraturan-peraturan perilaku kita, peradaban-peradaban kita dan akhlak kita daripada paya yang busuk itu, yang telah dicapai oleh tamadun kebendaan yang kosong daripada roh agama ……kemudian kita mendakwa  – demi Allah – kita adalah orang-orang Islam yang sebenar, iaitu satu dakwaan yang dosanya adalah lebih berat daripada dosa kekufuran yang berterus terang. Dengan perbuatan ini bererti kita mengaku menggagal dan memesongkan Islam, iaitu satu pengakuan yang tidak dibuat oleh orang yang berdosa daripada mereka yang tidak mendakwa diri mereka sebagai orang-orang Islam seperti yang dilakukan oleh kita.
 
Allah melarang kita daripada belajar, mengikut dan meniru-niru cara hidup Ahlil Kitab dan kaum Orientalis yang selain daripada Allah seperti mengamalkan segala ideologi, pemikiran, undang-undang, metodologi dan strategi Barat serta segala nilai moral dan akhlak daripada mereka kerana kesemuanya itu adalah Jahiliyah yang sesat, zalim dan rosak di sisi Islam. Allah melarang kita daripada menganuti dan mengamalkan ideologi Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis, wawasan 2020, Satu Malaysia, dasar pembangunan negara dan keseluruhan strategi negara yang kesemuanya diambil daripada Barat kerana kesemuanya itu berkontradiksi dengan dasar-dasar Islam yang fundamental. Malah agama Islam yang sedang kita imani, anuti dan amalkan sekarang ini adalah agama ciptaan Barat yang berbeza dan yang lain daripada agama Islam yang asal seperti mana yang mula-mula diturunkan Allah kepada Rasulullah saw. Allah melarang kita daripada mengimani, menganuti dan mengamalkan agama Islam seperti mana yang kini wujud dan diamalkan oleh seluruh massa umat Islam kita, baik di Malaysia mahupun di dunia ini seluruhnya.
 
Firman Allah : al-Baqarah 147
Kebenaran itu adalah daripada Tuhanmu. Oleh itu janganlah sekali-kali engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu.
 
Firman Allah : Yunus 94
Sekiranya engkau berada di dalam keraguan terhadap wahyu-wahyu yang Kami turunkan kepadamu maka tanyalah kepada orang-orang yang pernah membaca kitab suci sebelummu.
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :
Kita (kaum Muslimin) di zaman inilah yang lebih wajar mematuhi amaran Ilahi ini, kerana kita dengan kebodohan yang tidak ada tolok bandingnya telah pergi meminta fatwa kepada golongan Orientalis yang terdiri daripada kaum Yahudi, Nasrani dan kaum komunis yang kafir mengenai persoalan-persoalan agama kita, kita menerima daripada mereka (pendapat-pendapat dan penulisan-penulisan), mengenai sejarah kita dan meletakkan kepercayaan kita kepada mereka untuk memperkatakan tentang warisan-warisan kita, mendengar keraguan-keraguan yang disembunyikan mereka di dalam hasil-hasil kajian mereka mengenai al-Quran dan hadith kita, mengenai sejarah tokoh-tokoh kita yang ulung, kita mengirim kepada mereka para siswazah kita untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam daripada mereka, di mana mereka mendapat ijazah-ijazah daripada universiti-universiti mereka, kemudian pulang kepada kita dengan akal dan hati nurani yang telah dirosak dan dicemari mereka.
 
Kita kesemuanya menceduk ILMU AGAMA daripada kaum Orientalis Barat dan Ahlil Kitab dan kita menerima bimbingan daripada mereka. ILMU AGAMA yang dimaksudkan di sini ialah ilmu politik, kerajaan, pemerintahan dan undang-undang, ilmu ekonomi dan segala ilmu sains sosial, ilmu pentadbiran dan pengurusan, ilmu perniagaan dan perindustrian, ilmu pengurusan kewangan, perbankan, insurans, dana dan pasaran saham. Ini kesemuanya adalah ILMU AGAMA. Golongan terpelajar sekular kita serta para ulama dan intelek Islam kita, sama ada mereka yang belajar dan lulus daripada universiti-universiti di luar negara atau di dalam negara kita sendiri kesemuanya menganuti agama Islam ajaran kaum Orientalis Barat, serta kita mempelajari ILMU-ILMU AGAMA dalam bentuk ilmu-ilmu politik, ekonomi, sosial dan perhubungan antarabangsa daripada Ahlil Kitab. Apabila kita menerima bimbingan mereka, kita menerima segala idea, pemikiran, falsafah dan neraca-neraca pertimbangan mereka yang asing malah yang berkontradiksi dengan segala ajaran, pemikiran dan neraca-neraca agama kita, akibatnya kita menganuti dan berada dalam Mentaliti Jahiliyah dan agama Jahiliyah, serta kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan-tuhan yang selain daripada Allah, kita jadikan diri kita sebagai pak turut yang bodoh kepada mereka, kita dibuli dan ditindas oleh mereka dan terus kekal dalam kesesatan, kebingungan dan kebodohan. Bukan sahaja kita bodoh dan bingung dalam agama, malah kita bodoh dan bingung dalam persoalan-persoalan politik negara kita sendiri, kita bodoh dan bingung mengenai segala tipu daya, manipulasi, perancangan dan gerakan jahat daripada pakatan Ahlil Kitab yang menindas dan menundukkan kita dalam politik antara bangsa, kita terus jadi bodoh dan bingung mengenai segala niat, strategi dan tindakan-tindakan jahat mereka terhadap kita supaya kita sentiasa mengikut telunjuk mereka dan buat apa sahaja yang mereka suruh.
 
Segala strategi dan dasar pembangunan negara kita serta dasar luar negara kita adalah kesemuanya diasaskan kepada idea-idea dan pemikiran-pemikiran Barat, dan kita merasakan bahawa ianya adalah pemikiran-pemikiran yang bijak yang sewajarnya dibangga-banggakan kerana ianya adalah sesuai dengan aliran dan proses berfikir kita. Inilah contoh kebodohan dan kebingungan kita akibat daripada menerima bimbingan daripada Ahlil Kitab!
 
Kita tidak perlu ikut dasar “look east” ajaran Mahathir atau “look west” ajaran Abduh dan para reformis Islam kerana kedua-duanya itu adalah Jahiliyah dan kesesatan. Tetapi kita hanya perlu berpegang kepada ajaran al-Quran dan Rasul-Nya sahaja! Ini adalah perintah Allah kepada kita. Agama ISLAM MODENIS yang sesat dan rosak yang kita anuti kini adalah ciptaan dan ajaran Ahlil Kitab dan kaum Orientalis Barat.
 
Firman Allah : al-Baqarah 115
Dan kepunyaan Allahlah Timur dan Barat , maka ke mana sahaja kamu mengadap di situlah wajah Allah .
 
Firman Allah : AL-Muzammil 9
Dialah Tuhan Tmur dan Barat, tiada Tuhan melainkan Dia. Oleh itu ambillah Allah sebagai Pelindung.
 
Timur dan Barat itu tetap hak Allah. Ke mana sahaja kita menghala untuk menyembah Allah, kita akan lihat wajah Allah, iaitu Allah berada di mana-mana sahaja. Kita boleh menyembah Allah dengan menghalakan kiblat kita ke arah Timur atau ke Barat, atau ke mana-mana hala yang kita suka – di sana tetap wujud Allah yang layak disembah. Kita tidak payah sibuk dengan “Look East” atau “Look West’, tetapi hanya al-Quran dan Hadis itu sahajalah tempat kita rujuk segala sesuatu. Di situlah terdapatnya segala ilmu dan ajaran yang sempurna daripada Allah sebagai panduan dan rujukan untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini.
 
Firman Allah : al-A’raaf 3
Katakanlah kepada mereka (Wahai Muhammad)  Ikutilah segala apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu, janganlah kamu ikut pemimpin-pemimpin yang selain daripada-Nya, tetapi amat sedikit kamu mengambil peringatan.
 
“Look East” ajaran Mahathir itu adalah daripada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia, iaitu ajaran manusia yang pincang, rosak dan batil serta yang syirik dan kufur. Sekiranya kita ikut dan taat kepada ajaran Mahathir atau ajaran mana-mana pemimpin yang lain serta kita amalkannya dalam kehidupan kita, kita akan kembali kepada kekufuran.
 
Najib pula kini memperkenal, mempopular dan mengimplementasikan konsep SATU MALAYSIA yang memperjuangkan kepentingan untuk semua bangsa dan untuk semua penganut berbagai-bagai agama serta ianya bererti mewujudkan dasar kerajaan yang mementingkan perpaduan di antara semua bangsa dan agama di atas konsep Negara Malaysia dan bangsa Malaysia. Satu Malaysia bukanlah eksklusif untuk Melayu dan kaum Bumiputra yang lain, tetapi ianya adalah juga untuk kaum yang lain. Ini sebenarnya adalah kempen Najib untuk memancing undi orang-orang bukan Melayu dan bukan Islam supaya mereka kembali menyokong kerajaan Barisan Nasional seperti yang wujud dan berlaku pada masa-masa yang lepas.
 
Pertama sekali, konsep Satu Malaysia ini telah meminggir dan menghapuskan banyak daripada kepentingan-kepentingan Melayu ciptaan Tun Razak yang digantikan dengan dasar-dasar yang tidak lagi pro-Melayu seperti mana yang ianya mula-mula berlaku pada zaman-zaman Mahathir dan Pak Lah dahulu itu. Terdahulu daripada pelaksanaan Satu Malaysia, Mahathir dan Pak Lah telah meminggirkan kepentingan-kepentingan Melayu dalam bidang-bidang ekonomi kerana DEB telah dihapuskan oleh Mahathir dan ianya digantikan dengan DPN, iaitu dasar ekonomi ciptaan beliau yang tidak lagi pro-Melayu, dan kini muncul pula dasar Model Ekonomi Baru ciptaan Najib yang kita tidak tahu hujung pangkalnya tetapi yang amat jelas sekali ianya adalah satu dasar ekonomi yang tidak lagi pro-Melayu. Najib langsung membuangkan matlamat 30% ekuiti untuk Bumiputra dalam ekonomi sektor moden. Selain daripada itu, terdahulu daripada ini juga Mahathir, Pak Lah dan Najib meminggirkan kepentingan-kepentingan Melayu dalam bidang-bidang pelajaran dan bahasa Melayu kerana Akta Pelajaran 1961 ciptaan Tun Razak yang pro-Melayu dahulu itu telah dihapuskan dan ianya digantikan dengan Akta Pendidikan 1996 yang baru yang meminggirkan segala kepentingan Melayu dalam pelajaran dan yang juga meminggirkan pemakaian bahasa Melayu dalam seluruh sistem pelajaran nasional dan dalam semua urusan yang di luar daripada urusan-urusan kerajaan, sebaliknya akta ini semakin memperkasakan lagi segala status dan kedudukan bahasa-bahasa Inggeris, Mandarin dan Tamil baik dalam sistem pelajaran negara kita mahupun dalam sistem komunikasi dan segala urusan harian. Kita ingin bertanya – mana dia ketuanan Melayu, mana dia kuasa Melayu dan mana dia segala hak Melayu?
 
Kedua, Najib menggunakan simbol Yahudi, iaitu jari telunjuk yang menunjuk ke arah atas sebagai simbol Satu Malaysia. Sebenarnya ini adalah simbol Yahudi yang dimaksudkan kepada pendewaan dan pemujaan Tuhan Yahudi yang diberi nama LUCIFER. Lucifer ini adalah dimaksudkan kepada Iblis. Yahudi kini sudah menyembah Iblis. Setiap kali kita mempamirkan simbol Satu Malaysia dengan cara kita menudingkan jari telunjuk kita ke arah atas, itu ertinya kita mengiktiraf dan mengaku kewujudan Tuhan Yahudi yang bernama Lucifer, itu ertinya kita setuju dan redha terhadap Lucifer, itu ertinya kita mengiktiraf dan mengaku bahawa Lucifer ini adalah Tuhan kita, itu ertinya kita mendewa-dewakan Lucifer, itu ertinya kita mengiktiraf dan mengaku diri kita sebagai seorang hamba kepada Lucifer, itu ertinya kita menyembah Lucifer. Simbol Satu Malaysia adalah simbol yang menjerumuskan seluruh umat Islam di Malaysia kita ini ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Kita jadikan Iblis sebagai Tuhan kita dan kita menyembah Iblis ini sebagai Tuhan kita tanpa sedikitpun menyedarinya. Ini adalah gejala kekuasaan dan penjajahan dalam bentuk “neo-colonialism” oleh “New World Order” milik Yahudi ke atas Malaysia!
Kesemuanya in boleh berlaku dan sudahpun berlaku kerana kita mengambil segala pemikiran dan sistem kehidupan kita daripada sumber manusia yang selain daripada Allah! 
 
Dan ujar al-Hafiz Abu Ya’la : Kami telah diceritakan oleh Hammad daripada asy-Syariat’bi daripada Jabir katanya sabda Rasulullah saw :
“Janganlah kamu bertanya ahlil kitab mengenai sesuatu, kerana mereka tidak akan menunjukkan perkara yang benar kepada kamu kerana mereka telah sesat. Sesungguhnya kamu (jika kamu bertanya mereka ) sama ada kamu membenarkan sesuatu yang batil atau membohongkan sesuatu yang benar. Sesungguhnya demi Allah, andai Musa as hidup dalam kalangan kamu nescahaya tidak halal bagi beliau melainkan hanya mengikut aku”
 
Ini adalah peringatan daripada Rasulullah saw kepada kita agar kita jangan mengambil apa-apa pemikiran dan sistem kehidupan untuk kita amalkan dalam kehidupan harian kita daripada sumber yang selain daripada Allah swt. Bagai manakah kita terus kekal dalam kebodohan dan kebingungan padahal Allah dan Rasul-Nya sudahpun memberi amaran demi amaran dan peringatan demi peringatan yang secukupnya di dalam al-Quran kepada kita? Ini adalah kerana kita sendiri yang inginkan kepada kesesatan, kita selesa dan seronok dengan kesesatan, kita memandang kesesatan sebagai sesuatu yang indah, bijak, maju, progresif, moden, terkini, “very up-to-date” dan berprestij, kita tidak ingin kembali kepada kesedaran, kebenaran dan kebangkitan – mata, telinga, pemikiran dan hati kita telah dikunci mati oleh Allah. Allah mengunci mati kita kerana kita adalah umat yang derhaka dan terus degil dalam kederhakaan! Allah tidak akan membantu kita dan Allah tidak akan mengubah kehidupan kita melainkan kitalah yang terlebih dahulu membantu dan mengubah diri kita sendiri.
 
Firman Allah : al-Imran 187
Dan (kenangilah) ketika Allah mengikat perjanjian dengan kaum ahlil kitab iaitu : ‘Hendaklah kamu menjelaskan kandungan kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya’ lalu mereka melemparkan perjanjian itu ke belakang mereka dan mereka menukarkannya dengan harga yang sedikit alangkah kejinya tukaran yang dibuat oleh mereka.”
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :
Hubungan ayat-ayat surah ini banyak memperkatakan tentang perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan kaum ahlil kitab Yahudi. Perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan mereka yang paling banyak ditonjolkan ialah perbuatan mereka menyembunyikan kebenaran yang diketahui mereka, juga perbuatan mereka mencampuradukkan kebenaran dengan kepalsuan dengan tujuan menimbulkan keraguan dan kekacauan terhadap konsep agama, terhadap kesahihan Islam, terhadap konsep persamaan asas dan dasar di antara agama Islam dengan agama-agama Samawi sebelumnya dan terhadap hakikat bahawa Islam membenarkan agama-agama Samawi sebelumnya dan agama Samawi sebelumnya membenarkan agama Islam.
 
Oleh kerana para ulama dan intelek Islam kita kini adalah PAK TURUT kepada para Orientalis Barat dan kuasa-kuasa kufur Barat, mereka adalah pembawa bala dan wabak penyakit berjangkit yang amat merbahaya kepada kita kerana mereka menyembunyikan konsep-konsep al-Quran yang mendasar seperti Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah dengan harapan untuk menghalalkan demokrasi dan kerajaan demokrasi serta menghalalkan amalannya. Mereka memahami dan mengetahui bahawa konsep-konsep demokrasi, kerajaan demokrasi, dalam pengertian Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah, adalah syirik dan kufur, dan mereka juga memahami dan mengetahui bahawa amalannya itu adalah juga syirik dan kufur. Tetapi mereka menyembunyikan kesyirikan dan kekufuran demokrasi dan kerajaan demokrasi, mereka menyembunyikan kesyirikan dan kekufuran dalam mengamalkannya, malah mereka mengIslamkan demokrasi, kerajaan demokrasi serta membolehkan amalan politik demokrasi yang kononnya berbentuk “Islamic” ini. Perbuatan mereka seperti ini bermakna mereka menyembunyikan kebenaran al-Quran, mereka menipu dan membohongi Allah dan seluruh umat manusia sekelian. Perbuatan mereka ini adalah sama dengan perbuatan penyelewengan kaum Yahudi seperti mana yang diperingati Allah kepada kita di dalam ayat yang sedang dibincangkan di sini.
 
Firman Allah : an-Nisa 46
Di antara orang-orang Yahudi itu terdapat mereka yang mengubahkan kalam Allah daripada maksud-maksudnya yang sebenar.
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :
Perbuatan mengubah kalam Allah daripada maksudnya yang sebenar supaya sesuai dengan kehendak nafsu itu adalah satu gejala yang dapat diperhatikan di kalangan ahli-ahli agama yang menyeleweng daripada agama mereka, iaitu di kalangan mereka yang menggunakan agama sebagai kerjaya/profesyen mencari makan untuk memenuhi selera pihak-pihak yang berkuasa di setiap zaman, juga untuk menyesuaikan dengan kehendak-kehendak orang ramai yang mahu melepaskan diri daripada agama. Dan orang-orang Yahudi memang pintar dalam bidang ini walaupun di zaman ini terdapat ahli-ahli agama profesyenel daripada Muslimin yang dapat menandingi perangai kaum Yahudi itu.
 
Para penipu dan pembohong yang mengubah ayat-ayat al-Quran sebenarnya adalah terdiri daripada para ulama dan intelek Islam kita sendiri yang mempelajari ilmu jahat ini daripada mahaguru-mahaguru mereka – kaum Orientalis Barat! Mereka bijak dalam membengkok, melentur dan meliok lintokkan ayat-ayat al-Quran supaya segala tafsiran dan pengertiannya adalah bersesuaian dengan kehendak-kehendak mereka, terutama sekali kehendak-kehendak para “boss” mereka (kaum Ahlil Kitab), dan juga kehendak-kehendak orang ramai seperti mana mereka menghalalkan amalan politik demokrasi, mengIslamkan kerajaan demokrasi padahal mereka memahami dan mengetahui bahawa ianya adalah sistem politik yang syirik dan kufur, serta mereka memberi definisi dan pengertian yang baru kepada agama Islam kita dan memberi pengertian yang baru mengenai Jihad dan Perang dalam Islam. Ayat di atas ini adalah peringatan dan amaran daripada Allah swt yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana kepada kita supaya kita sentiasa berwaspada terhadap para penipu dan pembohong yang mengubah pengertian ayat-ayat al-Quran yang sememangnya wujud dan sedang aktif beroperasi di dunia ini dan khususnya di Malaysia kita ini.
 
Ada kalanya mereka melakukan kesemuanya ini kerana faktor-faktor material dan menjaga kepentingan diri mereka sendiri, menjaga kerjaya-kerjaya dan profesyen-profesyen mereka, tetapi dalam banyak keadaan dan situasi, mereka lakukannya kerana sememangnya ilmu, minda dan aliran pemikiran mereka telah begitu jauh dipengaruhi oleh idea-idea, pemikiran-pemikiran dan cara-cara berfikir golongan Orientalis Barat yang selama ini menjadi mahaguru-mahaguru kepada mereka. Mereka ini adalah para ulama dan intelek Islam yang menjadi pak turut kepada kaum Ahlil Kitab sedangkan Allah melarang kita dengan keras agar kita tidak menjadi para pak turut kepada mereka. Para ulama dan intelek Islam kita ini adalah bala dan musuh kepada kita yang melakukan kerosakan dalam berbagai-bagai bentuk dan cara yang berleluasa kepada kita.
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Qura-al-Maidah) :
Alangkah ramainya orang-orang yang dikurnialan ilmu tentang kehidupan manusia tentang agama Allah kemudian mereka tidak berpandu dengannya malah menggunakan ilmu ini sebagai alat untuk menyelewengkan ayat-ayat al-Quran daripada maksudnya yang sebenar, dan untuk mengikut hawa nafsunya dan hawa nafsu pihak-pihak berkuasa – mengikut andaian mereka – kesenangan hidup dunia kepada mereka.
 
Berapa ramai orang alim yang mengetahui hakikat agama Allah kemudian mereka menyeleweng daripadanya dan mengumumkan hakikat yang lain daripadanya dan seterusnya menggunakan ilmu agamanya untuk melakukan penyelewengan-penyelewengan yang tertentu untuk memberi fatwa-fatwa yang diperlukan untuk menegakkan kuasa yang tidak kekal di bumi Allah, iaitu untuk menegakkan kuasa yang mencabul kuasa Allah dan undang-undang-Nya di bumi ini.
 
Kami dapati di antara mereka ada ulama yang mengetahui dan berkata : penggubalan undang-undang itu adalah daripada bidang kuasa Allah dan sesiapa mendakwa berkuasa dalam bidang ini bererti ia telah mendakwa mempunyai kuasa Uluhiyah dan sesiapa yang mendakwa mempunyai kuasa Uluhiyah bermakna ia telah menjadi kafir dan sesiapa yang mengiktirafkannya mempunyai kuasa Uluhiyah dan mentaatinya, maka ia juga menjadi kafir. Tetapi walaupun ulama ini mengetahui hakikat yang amat jelas dan asasi, namun ia masih menyokong para Taghut yang mendakwa mempunyai kuasa dalam bidang penggubalan undang-undang, sedangkan dengan dakwaan ini bermakna mereka mendakwa mempunyai kuasa Uluhiyah, di samping itu ia menamakan para Taghut sebagai orang-orang Islam sejati dan menggelarkan segala apa yang dipraktikkan mereka sebagai ajaran Islam yang tulen sedangkan dahulunya ia sendiri pernah menghukum mereka sebagai kafir. Kami juga dapati ada ulama yang menulis mengharamkan semua jenis riba pada suatu tahun, kemudian pada tahun yang lain ulama yang sama ini juga yang menulis menghalalkan riba. Seterusnya kami dapati ada ulama yang merestukan kejahatan dan kegiatan mengembangkan kejahatan di kalangan orang ramai, dan menutup lumpur kejahatan yang kotor itu dengan kain agama, lambang-lambang dan cogan kata cogan katanya.
 
Semua ini tepat dengan cerita al-Quran- yang mengesahkan tentang seorang tokoh yang telah dikurniakan ayat-ayat Allah kepadanya lalu ia mencabutkan diri daripada ayat-ayat itu dan akibatnya ia dikuasai syaitan dan tergolongan dalam kumpulan orang-orang yang sesat.
 
Kehidupan manusia tidak putus-putus menampilkan contoh-contoh insan yang seperti ini di setiap tempat, di setiap zaman dan di setiap masyarakat hingga melalui berbagai-bagai zaman, di mana mata kita tidak dapat melihat seorang “alim melainkan beginilah sifatnya kecuali segelintir ulama’” yang dilindungi Allah yang tidak pernah mencabut diri-nya daripada ayat-ayat Allah, tidak mengabdikan kecintaannya kepada kenikmatan dunia, tidak mengikut hawa nafsu, tidak ditunggangi syaitan dan tidak terjelir-jelir lidahnya kerana mengejarkan kenikmatan-kenikmatan yang berada dalam genggaman insan-insan yang berkuasa. Berita ini adalah suatu berita perbandingan yang sentiasa berlaku dan wujud. Ia bukannya tertentu kepada satu kisah yang telah berlaku di suatu zaman yang tertentu sahaja.
Allah swt telah memerintah  Rasul-Nya supaya membaca berita ini kepada kaumnya yang diturunkan ayat-ayat Allah kepada mereka, supaya mereka tidak mencabutkan diri daripada ayat-ayat itu dan supaya orang-orang yang datang kemudian daripada beliau terus membaca berita ini untuk mengingatkan orang-orang yang mengetahui sedikit sebanyak tentang ilmu Allah supaya hidup tidak berakhir dengan kesudahan yang malang itu, supaya mereka tidak menjadi insan yang tidak putus-putus menjelirkan lidahnya dan supaya mereka tidak menzalimi diri sendiri dengan kezaliman yang tidak pernah dilalkukan oleh seorang musuh terhadap musuhnya, kerana mereka menzalimi diri sendiri dengan nasib kesudahan yang malang.
 
Ya Allah ya Tuhan kami! Lindungilah kami, teguhkan pendirian kami, curahkan kesabaran ke atas kami dan wafatkan kami sebagai orang-orang Muslim!
 
Firman Allah :al-Baqarah 44
Patutkah kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan dan kamu lupakan diri kamu sendiri, sedangkan kamu membaca kitab (Taurat),apakah tidak kamu berfikir?
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :
Walaupun ayat ini pada asalnya membicarakan keadaan yang berlaku d kalangan Bani Israel (di zaman dahulu), tetapi saranannya tetap kekal ditujukan kepada hati umat manusia seluruhnya terutama ahli-ahli agama khususnya. Ia bukan hanya ditujukan kepada sesuatu kaum atau sesuatu generasi manusia sahaja.
Penyakit ahli-ahli agama – apabila agama telah menjadi satu profesyen atau perniagaan bukannya Aqidah hangat yang memberi motivasi ialah mereka bercakap lain dimulut lain di hati. Mereka menyuruh orang ramai berbuat kebaikan, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka menyeru orang ramai kepada ketaatan tetapi mereka sendiri abaikannya, mereka mengubah kalam Allah dari tempatnya yang sebenar. Mereka menakwilkan nas-nas yang tegas kerana tujuan kepentingan dan hawa nafsu. Mereka mengadakan fatwa-fatwa dan takwilan-takwilan yang mungkin pada lahirnya sesuai dengan nas-nas yang zahir, sedangkan pada hakikatnya ia bertentangan. Mereka berbuat begitu dengan tujuan untuk membela kepentingan-kepentingan dan kehendak-kehendak hartawan-hartawan atau orang-orang yang berkuasa sebagai mana dilakukan oleh ketua-ketua agama Yahudi.
Aktiviti pendakwah kepada kebaikan di samping tindakan yang bertentangan dengan kebaikan yang ditujukan oleh pendakwah-pendakwah itu sendiri merupakan satu penyakit yang menimbulkan keraguan di hati orang ramai bukan sahaja terhadap para pendakwah itu malah terhadap dakwah-dakwah itu sendiri. Ia menggoncangkan hati orang ramai dan fikiran-fikiran mereka, kerana mereka mendengar kata-kata yang indah tetapi melihat tindak tanduk yang buruk. Mereka kebingungan di antara kata-kata dan perbuatan yang bertentangan itu. Di sini malaplah di dalam jiwa mereka obor yang dinyalakan oleh Aqidah, dan padamlah di dalam hati mereka NUR yang dinyalakan oleh keimanan. Mereka tidak lagi percaya kepada agama setelah hilangnya kepercayaan mereka terhadap ahli-ahli agama.
Sesuatu kata-kata akan tercetus mati dan akan menjadi tidak bermaya biarpun bagai mana nyaring dan merdu bunyinya andai ia tidak terbit daripada hati yang beriman dengannya. Dan seseorang itu tidak beriman dengan apa yang dikatakan olehnya melainkan dirinya sendiri bertukar menjadi terjemahan hidup kepada perkataan yang diucapkan olehnya atau apa yang dituturkan olehnya menjelma menjadi kenyataan yang dapat di lihat. Di waktu ini barulah perkataan itu dipercayai oleh orang ramai walaupun perkataan itu tidak mempunyai bunyi yang nyaring dan kilauan yang menarik, kerana di waktu ini kata-kata itu mengambil kekuatannya daripada alam kenyataannya bukan daripada bunyinya. Ia mengambil keindahan daripada kebenarannya bukan daripada kilauannya. Ia berubah menjadi kekuatan yang memberi dorongan kepada hidup kerana ia terbit daripada hidup itu sendiri.
Keselarasan di antara perkataan dan tindakan, di antara Aqidah dan tingkah laku bukanlah satu perkara yang mudah dan satu jalan yang senang di jalani malah ia memerlukan kepada latihan, perjuangan dan usaha yang gigih. Ia memerlukan kepada perhubungan dengan Allah, kepada pertolongan dan hidayatnya kerana suasana-suasana kehidupan, keperluan-keperluan dan tekanannya sering membawa seseorang yang berada di alam kenyataan berpisah daripada dasar-dasar yang dipegang di dalam hati nuraninya atau daripada dasar-dasar yang ia dakwahkan oleh orang lain supaya berpegang dengannya. Individu manusia yang fana ini adalah lemah selama ia tidak berhubung dengan kekuatan Ilahiyah yang kekal, biarpun bagai mana kuat sekalipun kerana kekuatan-kekuatan kejahatan, kezaliman dan kesesatan adalah lebih kuat daripadanya. Ia mungkin berjaya mengatasi kekuatan-kekuatan itu sekali demi sekali, tetapi di saat-saat dilanda kelemahan dia akan tewas dan jatuh dan menyebabkan ia kerugian masa silamnya, masa kininya dan masa depannya, tetapi apabila dia mencari perlindungan dan berpegang dengan kekuatan azali dan abadi, maka ia akan menjadi lebih kuat daripada segala kekuatan yang lain, ia menjadi kuat untuk melawan hawa nafsu dan kelemahannya, kuat untuk menghadapi keperluan-keperluan dan tekanan-tekanannya dan kuat untuk menghadapi orang-orang kuat yang menentangnya.
Oleh sebab itulah al-Quran menyuruh kaum Yahudi yang mula-mula dihadapi, dan secara tidak langsung pula menyuruh semua manusia, supaya mencari pertolongan dengan bersabar dan mendirikan solat. Al-Quran menuntut kaum Yahudi supaya mengutamakan kebenaran yang diketahui mereka daripada kedudukan istimewa yang dinikmati mereka di Medinah dan dari harga yang sedikit – sama ada berupa bayaran-bayaran di atas perkhidmatan-perkhidmatan keagamaan atau berupa kekayaan dunia seluruhnya – juga supaya mereka bergabung di dalam angkatan iman kerana mereka sendiri berdakwah kepada orang ramai supaya beriman. Semua ini memerlukan kekuatan, keberanian, keikhlasan dan pertolongan daripada sifat sabar dan daripada amalan mendirikan solat .
 
Al-Quran menggambarkan perihal para ulama dan intelek Yahudi yang berilmu tetapi tidak beriman, mereka menggunakan ilmu pengetahuan mereka untuk menyesatkan orang-orang beriman. Begitulah perihal para ulama dan intelek Islam kita kini – mereka juga berilmu tetapi tidak beriman. Mereka menggunakan ilmu pengetahuan mereka dengan berbagai-bagai cara untuk menyesatkan kita daripada jalan yang benar. Mereka mengembangkan fahaman ISLAM MODENIS yang sesat dan rosak dengan mengatakan bahawa ianya adalah agama yang benar daripada Allah.
 
Firman Allah : al-Maidah 63
Mengapa ulama-ulama dan paderi-paderi tidak melarang mereka daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang berdosa dan daripada memakan harta haram. Sesungguhnya amatlah keji perbuatan-perbuatan yang telah dilkakukan mereka.
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :
Ciri bungkam para pengawas urusan syariat dan keilmuan agama terhadap dosa dan pencerobohan yang berlaku dalam masyarakat itu merupakan ciri masyarakat-masyarakat yang rosak menunggu runtuh. Sifat bani Israel sebagai mana yang diterangkan oleh al-Quran ialah :
Mereka tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang dilakukan mereka (5 :79).
 
Ciri masyarakat yang baik, unggul, hidup, kuat dan utuh ialah wujudnya fenomena amar makruf nahi mungkar dan wujudnya golongan yang menjalankan amar makruf nahi mungkar dan wujudnya orang-orang yang mendengar dan mematuhi amar makruf nahi mungkar, juga wujudnya kekuatan adat tradisi yang membuat penyelewengan-penyelewengan tidak berani melanggar suruhan makruf dan larangan mungkar dan tidak berani mengganggu penyuruh-penyuruh makruf dan pencegah-pencegah mungkar.
 
Allah telah menyifatkan umat Muslim dengan sifat-sifat berikut :
Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran dan kamu beriman kepada Allah (3:110),
 
Dan Allah menyifatkan bani Israel pula dengan firmannya :
Mereka tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang dilakukan mereka (5:79).
 
Itulah perbezaan di antara dua masyarakat dan dua kelompok itu .
Di sini Allah hadapkan celaan dan cemuhan ke atas para ulama dan paderi bani Israel yang mengambil sikap bungkam terhadap kaum mereka yang berlumba-lumba melakukan dosa, pencerobohan dan memakan harta haram. Mereka tidak melaksanakan amanah kitab Allah yang dipertanggungjawabkan kepada mereka.
 
Ayat ini merupakan suara amaran kepada setiap ahli agama, kerana baik buruk sesuatu masyarakat adalah bergantung kepada kesetiaan para pengawas syariat dan ilmu agama menjalankan tugas mereka menyuruh orang ramai melakukan kemakrufan dan melarang kemungkaran. Perkara ini – sebagai mana kami telah huraikan sebelum ini di dalam tafsir Fizilalil quran – memerlukan wujudnya “kuasa” yang mampu menyuruh dan melarang, kerana tugas menyuruh dan melarang ini berlainan daripada tugas dakwah. Tugas dakwah ialah memberi penerangan, sedangkan tugas menyuruh dan melarang ialah menggunakan “kuasa”. Oleh sebab itu orang-orang yang bertugas menyuruh melakukan kemakrufan dan melarang kemungkaran itu sayugialah mendapatkan kuasa agar suruhan dan larangan mereka dihargai di dalam masyarakat dan tidak hanya merupakan kalam dan cakap-cakap sahaja.
 
Bukan sahaja para ulama dan intelek Islam kita tidak menghurai dan menjelaskan kepada kita mengenai kesyirikan dan kekufuran segala ideologi, pemikiran, undang-undang dan kerajaan demokrasi, serta mereka sedikitpun tidak menjelaskan kepada kita mengenai kesyirikan dan kekufuran yang berlaku ke atas kita kerana kita mengamalkan sistem politik demokrasi, malah merekalah orang-orang yang aktif dalam menipu, membohongi dan menyesatkan kita daripada jalan yang benar. Mereka mengatakan bahawa demokrasi ini adalah Islam, penentangan terhadap demokrasi adalah penentangan terhadap Islam itu sendiri, bahawa Jihad itu bukanlah semestinya bererti Perang dan Revolusi, perjuangan Islam hanyalah dakwah dengan kata-kata yang baik dan berkesan. Mereka menyebarkan fahaman bahawa Jihad kita yang paling utama ialah untuk membasmi kemiskinan, mencapai kemajuan ekonomi dan membaiki taraf kehidupan, meningkat ilmu dan teknologi, mewujudkan kestabilan negara dengan mewujudkan perpaduan negara di antara berbagai-bagai bangsa dan agama. Mereka mengatakan bahawa Islam tidak menggalakkan kita untuk berperang, manakala perang itu hanya dilancarkan setelah kita diperangi, dizalimi dan dicerobohi. Ini kesemuanya tiadalah yang lain melainkan hanyalah semata-mata penipuan dan pembohongan yang amat jelas dan nyata, mereka menipu dan membohongi kita malah mereka juga menipu dan membohongi Allah swt sendiri!
 
Setiap orang yang mengimani kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah berkewajipan untuk memahami dengan seberapa jelas yang mungkin mengenai konsep Uluhiyah dan Rububiyah Allah supaya pengertian politik dan kenegaraan menjadi jelas dan terang kepada kita, agar kita dapat memelihara diri kita daripada tergelincir daripada jalan-jalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan supaya kita tidak mengeluarkan diri kita daripada pengabdian kepada Allah sahaja yang boleh merosakkan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Islam hendaklah jelas, begitu juga kufur itu hendaklah juga jelas supaya bukan sahaja kita dapat mengimani, mengamal, menyebar, mengembang, mempromosi dan mempertahankan agama Islam kita, tetapi kita juga dapat menjauhkan diri kita daripada kufur, tidak terlibat dalam mengimani, mengamal, dan mempertahankan sebarang ideologi, pemikiran, sistem, undang-undang, kerajaan dan institusi kufur, dan kita akan berusaha dan berjuang untuk menghancurkan kufur. Buat ketika ini, kita tidak mempunyai kefahaman yang jelas mengenai ISLAM dan KUFUR kerana kita tidak memahami dengan jelas mengenai konsep-konsep Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ; justeru, kita telah, sedang dan akan terus disesatkan dengan begitu senang sekali oleh musuh-musuh kita daripada jalan yang benar.
 
 
SEKIAN, TERIMA KASIH.
 
 
WAN SOLEHAH AL-HALBANI
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on September 3, 2011 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: