RSS

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ – NAFI DAN ISBAT

15 Aug

Wan Solehah al-Halbani

Temerloh, PAHANG DM

 

SALAM,

 

ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ

 

 

NAFI DAN ISBAT

 

 

Firman Allah : as-Saaffaat 35, Muhammad 19

Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah

 

NAFI dan Isbat adalah konsep-konsep yang terkandung di dalam Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ – ia MENAFIKAN Tuhan-tuhan yang selain daripada Allah dan ia BERIMAN dan MENGAKUI Allah sahaja sebagai Tuhan Yang Maha Esa.

 

Mengimani, menganuti dan mengamalkan konsep NAFI dan ISBAT dalam kehidupan harian kita adalah SYARAT keimanan kita kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Sebaliknya seseorang yang tidak mengimani, menganuti dan mengamalkannya, ianya bererti bahawa dia tidak beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkannya daripada agama Allah. Nafi dan Isbat adalah konsep yang aktif, radikal dan revolusyeneri – ia menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap seluruh agama dan kerajaan yang syirik dan kufur, terhadap seluruh pemikiran, peraturan dan undang-undang dan sistem kehidupan yang syirik dan kufur, dan terhadap segala kekuatan, kekuasaan, pertubuhan dan institusi yang syirik dan kufur. Konsep Nafi dan Isbat mempengaruhi dan membentuk keperibadian seseorang Islam yang mengimani, menganuti dan tekun mempraktikkannya dalam kehidupan hariannya – seseorang pengamal konsep Nafi dan Isbat akan mempunyai sifat-sifat keperibadiannya yang aktif, bertindak, radikal, revolusyeneri, berani, berjiwa kuat dan sama sekali tidak akan berkompromi dan mengalah kepada musuh-musuh Islam.

 

Mengapakah umat Islam kita kini, baik di Malaysia mahupun di dunia ini seluruhnya, bersifat lemah, lembik, ikut arus dan pengecut  yang sentiasa sahaja ingin kepada kompromi, toleransi, perdamaian dan perundingan dengan musuh-musuh Islam, dan kita cenderung untuk mengalah dan memberi laluan mudah kepada musuh-musuh Islam ini, sebaliknya kita enggan berjihad dan berperang untuk membela agama kita? Ini adalah kerana kita tidak pernah tahu dan sedar mengenai kewujudan konsep Nafi dan Isbat dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, dan justeru kita tidak pernah berpeluang untuk mengimani, mengamal dan menganutinya di sepanjang sejarah kehidupan kita di dunia ini. Kita belum lagi beriman dalam erti katanya yang sebenar kepada kalimah Laailaahillallah!

 

Nafi dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ertinya sikap, amalan dan perbuatan kita untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap segala agama, aqidah, pemikiran, kerajaan, undang-undang dan sistem kehidupan ciptaan manusia yang selain daripada Allah, ini termasuklah untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi, kerajaan demokrasi berserta segala peraturan dan undang-undang demokrasi yang syirik dan kufur. Manakala Isbat dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ertinya mengiktiraf, menyetujui, mengingini, meredhai dan menetapkan bahawa Kedaulatan dan Kekuasaan itu adalah hak Allah dan bahawa Uluhiyah dan Rububiyah itu adalah hak Allah .

 

Sekiranya agama demokrasi, kerajaan demokrasi dan seluruh peraturan dan undang-undang demokrasi yang syirik dan kufur ini dinafi, ditolak, diingkari dan ditentang seluruhnya dengan aktif dan total, serta kita memusuhi dan membencinya, ianya bererti bahawa kita telah mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan kita yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dalam kehidupan harian kita. Sebaliknya, apabila kita tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi, kerajaan demokrasi dan segala peraturan dan undang-undang demokrasi kita yang syirik dan kufur ini serta kita tidak membenci dan memusuhinya, itu bererti kita tidak mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan kita dan itu bererti kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

 

Pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ akan mencapai kesempurnaan apabila aqidah kufur, pemikiran kufur dan sistem kehidupan kufur itu dinafi, diingkari, ditolak dan ditentang dengan aktif dan total. Konsep Nafi dan Isbat inilah yang menyebabkan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu terbentuk sebagai satu doktrin yang aktif, bertindak, dinamik, radikal dan revolusyeneri dalam kehidupan seseorang yang beriman dan berpegang teguh kepadanya. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ tidak mempunyai sikap yang berkecuali dalam segala isu kehidupan –  hanya wujud satu pilihan sahaja, iaitu sikap dan tindakan yang aktif untuk beriman dan berpegang teguh kepada Aqidah dan Pemikiran Islam dan untuk mempertahankannya dengan seluruh jiwa dan raga kita yang diikuti dengan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadap aqidah dan pemikiran, kerajaan, perundangan dan sistem hidup yang syirik dan kufur serta segala institusinya yang syirik dan kufur.

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah satu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadap agama-agama yang lain, termasuk agama demokrasi, dan satu pengakuan bahawa agama yang benar di sisi Allah itu hanyalah Islam sahaja. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti kedaulatan itu adalah hak Allah, oleh itu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total itu adalah terhadap kedaulatan manusia. Kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti undang-undang itu adalah hak Allah, oleh itu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total itu adalah terhadap undang-undang parlimen yang diluluskan oleh sesebuah kerajaan demokrasi. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti ketaatan dan kepatuhan itu adalah terhadap kedaulatan Allah dan undang-undang Allah dalam politik dan kenegaraan, oleh itu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total itu adalah terhadap ketaatan dan kepatuhan kepada kedaulatan dan undang-undang demokrasi.

 

Kufur Nafi adalah konsep yang berlawanan dengan konsep Nafi dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ , ianya (Kufur Nafi) adalah dimaksudkan kepada penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan terhadap kedaulatan Allah dan terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Allah. Manakala Kufur Isbat adalah konsep yang berlawanan dengan konsep Isbat dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ , ianya (Kufur Isbat) bererti ingin, setuju, redha, mengaku dan mengiktiraf  terhadap kedaulatan manusia dan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia. Orang-orang yang menafikan Uluhiyah dan Rububiyah Allah adalah orang-orang yang melakukan Kufur Nafi, manakala orang-orang yang mengisbatkan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia adalah orang-orang yang melakukan Kufur Isbat – kedua-dua Kufur Nafi dan Kufur Isbat ini adalah satu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadap kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan para pengamalnya itu daripada agama Allah.

 

 

 

  1. 1.    KUFUR NAFI dalam sistem politik demokrasi :

 

KUFUR NAFI adalah PENAFIAN terhadap kedaulatan Allah dan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

Demokrasi adalah agama manusia yang menegak dan mengamalkan kedaulatan manusia dan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang oleh itu ia menafikan kedaulatan Allah dan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ – inilah KUFUR NAFI.

 

 

  1. 2.    KUFUR ISBAT dalam sistem politik demokrasi :

 

Kufur Isbat ertinya mengiktiraf, menyetujui, mengingini, meredhai  dan menetapkan  bahawa Kedaulatan dan Kekuasaan itu adalah hak Manusia dan bahawa Uluhiyah dan Rububiyah itu adalah hak Manusia.

 

 

Agama demokrasi adalah agama yang syirik dan kufur kerana ianya adalah agama yang mengamalkan Kufur Nafi dan Kufur Isbat, iaitu ia menafikan Uluhiyah dan Rububiyah Allah (Kufur Nafi) dan sebaliknya ia mengiktiraf Uluhiyah dan Rububiyah Manusia (Kufur Isbat).

 

 

    Kesyirikan dan kekufuran agama demokrasi adalah kerana :

 

  1. 1.    Agama demokrasi adalah agama yang MENAFI dan MENGINGKARI Kedaulatan Allah dan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang melibatkannya dengan Kufur Nafi.

 

  1. 2.    Agama demokrasi adalah agama yang MENGISBATKAN kedaulatan Manusia dan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang melibatkannya dengan Kufur Isbat;

 

Agama demokrasi adalah agama yang syirik dan kufur kerana ianya adalah agama yang mengamalkan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang bererti ia mengiktiraf, menyetujui, mengingini, dan meredhainya – ini bererti bahawa ia telah melakukan Kufur Isbat. Sekali gus agama demokrasi yang mengamalkan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia serta ia mengiktiraf, menyetujui dan meredhainya juga mempunyai pengertian bahawa ia telah menafikan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang bererti bahawa ia telah melakukan Kufur Nafi. Agama demokrasi yang melakukan Kufur Nafi dan Kufur Isbat ini adalah agama yang syirik dan kufur. Justeru setiap orang yang mengamalkan agama demokrasi dan sistem politik demokrasi serta ia mengiktiraf, menyetujui, mengingini dan meredhainya, mempunyai pengertian bahawa ia telah turut melakukan Kufur Nafi dan Kufur Isbat yang mengeluarkan dirinya daripada agama Allah.    

 

Tanggungjawab kita yang utama sebagai orang-orang Islam yang sedang bernaung di bawah kekuasaan kufur demokrasi kita ini adalah untuk mensuci dan membersihkan diri kita daripada kesyirikan dan kekufuran, iaitu daripada Kufur Nafi dan Kufur Isbat yang sedang wujud dan berlaku di dalam sistem politik demokrasi kita ini. Cara bagi kita untuk membersihkan diri kita daripada kesyirikan dan kekufuran seperti ini adalah dengan TIDAK MENGAMALKAN sistem politik demokrasi kita ini, dengan MENGELUARKAN diri kita daripadanya, dengan MENGASING dan MEMISAHKAN diri kita daripadanya, dengan MENGKUFUR INGKARKANNYA dengan aktif dan total, dan dengan MEMUSUHI dan MEMBENCINYA, dan diikuti dengan PERJUANGAN kita yang serius dan bersungguhan ke arah pembentukan sebuah Negara Islam melalui Metod al-Quran, Sunnah dan Sirah. Inilah cara bagi kita untuk menghindarkan diri kita daripada terlibat dengan Kufur Nafi dan Kufur Isbat dan untuk terus sahaja beriman dan berpegang teguh dengan sempurna dan berkekalan kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Inilah cara Rasulullah saw dan para Rasul yang terdahulu dalam menangani dan mengatasi Jahiliyah dan kekuatan dan kekuasaan Jahiliyah, dan inilah perintah Allah yang jelas dan terang yang disampaikan kepada kita melalui al-Quran dan Hadis.

 

Bagi kita yang sedang berada di bawah naungan dan kekuasaan agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini,  Allah swt memerintahkan kita dengan jelas, terang dan spesifik sekali supaya kita menafi, menolak, mengingkari dan menentangnya (agama demokrasi dan kerajaan demokrasi ) dengan aktif dan total yang  mempunyai pengertian-pengertian bahawa :

 

  1. 1.    Kita telah mengimani, menganuti dan mengamalkan konsep-konsep Nafi dan Isbat yang memelihara dan mempertahankan kesempurnaan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;

 

  1. 2.    Kita telah memulangkan sifat-sifat Uluhiyah dan Rububiyah yang sedang berada di dalam tangan-tangan para ‘perampas’ ini kepada Allah.

 

Sikap dan tindakan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total  terhadap agama demokrasi dan kerajaan demokrasi kita yang syirik dan kufur ini, adalah SYARAT yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, tanpanya bererti kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah. Nafi dan Isbat dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah konsep yang amat penting dan “crucial” dalam kehidupan kita hari-hari – keimanan kita kepadanya bererti kesempurnaan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, tanpa beriman dan mengamalkannya dalam kehidupan kita hari-hari ianya bererti kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

 

Firman Allah: al-Mumtahanah 4

Sesungguhnya kami berlepas diri daripadamu dan daripada apa-apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Kami mengingkari (agama) kamu, dan telah terang permusuhan dan kebencian di antara kami dan kamu selama-lamanya, sehingga kamu beriman kepada Allah satu-satu-Nya.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

“Itulah keputusan yang memutuskan hubungan dengan mereka, dengan Tuhan-tuhan sembahan mereka dan cara ibadat mereka. Itulah keputusan menolak agama mereka dan beriman kepada Allah. Itulah permusuhan dan kebencian yang tidak akan putus sehingga mereka beriman kepada Allah yang tunggal. Itulah pemisahan yang tegas yang tidak ada sebarang perhubungan dan pertalian selepas terputusnya hubungan aqidah dan pertalian iman. Itulah keputusan muktamad dalam menghadapi pengelaman yang dilalui oleh setiap manusia di dalam mana-mana generasi. Dan keputusan yang diambil oleh Nabi Ibrahim as dan pengikut-pengikutnya adalah menjadi contoh tauladan yang baik kepada angkatan Muslim yang datang selepas mereka hingga kepada hari kiamat.”

 

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa kita diperintahkan Allah swt supaya BERLEPAS DIRI daripada agama demokrasi dan kerajaan demokrasi kita yang syirik dan kufur ini, iaitu Allah memerintahkan kita supaya kita TIDAK MENGAMALKAN agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita ini, Allah memerintahkan kita supaya kita MENGELUARKAN diri kita daripada agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur ini, Allah memerintahkan kita supaya kita MENGASING dan MEMISAHKAN diri kita daripadanya. Allah memerintahkan kita supaya kita MENGKUFUR INGKARKAN agama demokrasi bersekali dengan seluruh Tuhan demokrasi dengan aktif dan total, iaitu Tuhan-tuhan demokrasi yang terdiri daripada para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita dan Allah memerintahkan kita supaya kita MEMBENCI dan MEMUSUHI agama demokrasi dan Tuhan-tuhan Manusia ini dengan aktif, total dan berkekalan.

 

Hanya inilah sahaja jalan dan cara yang boleh menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bagi kita yang sedang berada di bawah kekuasaan, naungan dan lindungan sistem politik demokrasi, iaitu di bawah kekuasaan, naungan dan lindungan payung-payung para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita. Itulah sebenarnya payung-payung yang syirik dan kufur, iaitu payung-payung di bawah naungan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang syirik dan kufur seperti mana keadaan kita yang sedang berada di bawah kekuasaan kerajaan demokrasi Malaysia kita sekarang ini. Sekiranya kita tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi dan Tuhan-tuhan Manusia yang terdiri daripada para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita ini serta kita tidak memusuhi dan membenci seluruh mereka ini, ianya bererti bahawa kita tidak mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan kita yang merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

 

Firman Allah: an-Nisa 60

Tidakkah engkau (hairan) melihat (wahai Muhammad) orang-orang yang mendakwa bahawa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadmu dan kepada yang diturunkan sebelum daripadadmu ? Mereka hendak berhakim kepada taghut itu. Padahal mereka telah diperintahkan supaya kufur ingkarkan Taghut.Dan syaitan pula sentiasa hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.

 

Ini adalah ayat TAKFIR dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, iaitu ayat al-Quran yang memerintahkan kita supaya kita mengisytiharkan bahawa agama demokrasi dan kerajaan demokrasi kita ini adalah agama yang syirik dan kufur. Kita diperintahkan untuk mengisytiharkan bahawa para pemimpin kita yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita ini kesemuanya adalah Tuhan-tuhan Manusia yang selain daripada Allah. Kita diperintahkan oleh kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ supaya bertindak dengan aktif dan tegas dalam mengkufur ingkarkan agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita ini kerana ianya adalah agama yang syirik dan kufur. Kita diperintahkan oleh kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk mengkufur ingkarkan seluruh Tuhan Manusia yang selain daripada Allah yang sedang berkuasa dan berdaulat di dalam negara kita kini. Raja-Raja Melayu kita ini adalah Tuhan-tuhan Manusia dan Berhala-Berhala yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia di dalam negara kita ini, dan oleh yang demikian, konsep Nafi dan Isbat dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ memerintahkan kita dengan jelas dan terang agar kita menderhakai dan mengingkari serta kita membenci dan memusuhi Raja-Raja Melayu kita ini sehingga mereka itu kesemuanya diturunkan daripada takhta-takhta mereka.  Ini adalah perintah daripada Allah yang terkandung di dalam al-Quran yang jelas dan terang serta yang sama sekali tidak boleh dipertikaikan lagi (4:60; 60:4).

 

Kita menyangka bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah Raja-Raja yang berada di luar daripada Perlembagaan Negara kita dan justeru kita menyangka bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah Raja-Raja yang tidak ada kena mengena dengan politik negara kita, kita menganggapkan mereka ini sebagai Raja-Raja yang suci dan bersih daripada sebarang pencemaran dan kekotoran segala tipudaya, manipulasi dan permainan politik orang-orang berpolitik untuk kepentingan politik mereka. Ini adalah satu kekeliruan dan salah tanggapan yang besar. Raja-Raja Melayu kita ini adalah Raja-Raja berperlembagaan (constitutional monarch), oleh kerana Perlembagaan Negara kita ini adalah perlembagaan yang syirik dan kufur (fasal 44), Raja-Raja Melayu kita ini turut berstatus sebagai Raja-Raja yang syirik dan kufur – mereka ini sebenarnya adalah Berhala-berhala. Raja-Raja Melayu kita ini adalah Berhala-berhala kerana mereka ini adalah Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT untuk memerintah ke atas kita, mereka ini adalah Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk dikuat kuasakan ke atas kita, mereka ini adalah Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT untuk menjadikan kita ini sebagai HAMBA-HAMBA kepada mereka, dan mereka ini adalah Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT untuk ditaati dan dipatuhi oleh kita yang justeru bererti mereka ini adalah disembah oleh kita sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah. Sesungguhnya Raja-Raja Melayu kita ini di sisi kalimah Tauhid adalah menepati segala sifat dan ciri sebagai Berhala-berhala.

 

Secara tradisinya, boleh dikatakan seluruh umat Islam kita ini sudahpun menerima bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT. Tanyalah siapa sahaja pun, jawapannya tetap sama – dia akan mengatakan bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT. Kerajaan kita dan seluruh umat Islam kita sentiasa sahaja mengucapkan kalimat-kalimat “Daulat Tuanku!” yang membuktikan bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah diiktiraf dan diakui secara rasminya sebagai Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT di dalam negara kita ini. Namun seluruh umat Islam kita tidak memahami bahawa mengikut pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, setiap Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT itu adalah disifatkan sebagai BERHALA.

 

Kesetiaan kita kepada Raja-Raja Melayu kita, para pemimpin kita dan Negara kita adalah kesetiaan kita kepada Berhala-Berhala yang menjadikan kita ini sebagai para HAMBA kepada Berhala-Berhala yang mewujudkan sistem pengabdian manusia kepada sesama manusia yang syirik dan kufur, manakala ketaatan kita kepada Raja-Raja Melayu kita, para pemimpin kita dan kepada Negara kita ianya bererti bahawa kita telah menyembah mereka ini sebagai Berhala-Berhala – kesemuanya ini merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

 

Umat Islam kita kini mendabek dada mengisytiharkan bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah payung-payung kita, dan umat Islam kita kini juga mendabek dada mengisytiharkan bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah ketua-ketua agama kita. Bayangkanlah betapa syirik dan kufurnya seluruh kita ini, betapa rendah, hina dan hancurnya AQIDAH kita dan MERTABAT seluruh umat Islam kita ini kerana payung-payung kita adalah Berhala-Berhala, dan ketua-ketua agama kita adalah juga Berhala-Berhala! Padahal di sisi ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ payung kita untuk kita berlindung di bawah-Nya hanyalah Allah sahaja, manakala ketua agama kita yang memimpin kita ke jalan yang lurus hanyalah Allah sahaja. Raja-Raja Melayu kita tidak boleh dijadikan payung-payung kita dan Raja-Raja Melayu kita juga tidak boleh dijadikan ketua-ketua agama kita . Tiada payung yang selain daripada Allah ke atas kita melainkan hanya Dia sahaja, dan tiada ketua agama yang selain daripada Allah untuk kita melainkan hanya Dia sahaja.

 

Menderhakai dan memberontak terhadap Raja-Raja Melayu kita adalah ketaatan dan kepatuhan kita kepada perintah Allah dan itu adalah amalan yang diredhai Allah kerana segala tindakan dan perbuatan kita itu bererti kita menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, manakala menyetujui dan meredhai Raja-Raja Melayu kita ini serta menyokong dan mempertahankan kedaulatan mereka ianya bererti bahawa kita menyetujui dan meredhai Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

 

Sekiranya kita tidak mengkufur ingkarkan agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini dan sekiranya kita juga tidak mengkufur ingkarkan para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita yang kesemuanya ini adalah para Taghut di sisi kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, ianya bererti bahawa kita tidak mempraktikkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan kita yang mengakibatkan kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang justeru mengeluarkan kita daripada agama Allah. Perintah untuk menderhakai agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini dan perintah untuk menderhakai para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita ini adalah perintah-perintah yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengekalkan kita untuk beriman dengan sempurna kepada Allah dan supaya kita sentiasa berada di dalam agama Allah.

 

Kerajaan kita sentiasa bersungguh-sungguh mengajar kita supaya menumpahkan seluruh ketaatan dan kesetiaan kita kepada Raja-Raja Melayu, para pemimpin dan kepada negara kita. Sesungguhnya ini tiadalah yang lain melainkan ianya adalah ajaran dan perintah yang sesat serta yang amat menyesatkan seluruh umat Islam kita yang menggamitkan kita tiada kepada yang lain melainkan untuk ke neraka! 

 

Firman Allah: al-Baqarah 256

Barang siapa yang kufurkan Taghut dan beriman kepada Allah, sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang teguh yang tiada akan putus.

 

Ayat ini mengandungi dua perintah daripada Allah – perintah untuk mengkufur ingkarkan Taghut dan perintah untuk beriman kepada Allah. Orang-orang yang mendahului dan mengutamakan tindakan untuk MENGKUFUR INGKARKAN agama demokrasi dan kerajaan demokrasi Malaysia kita yang syirik dan kufur ini, kemudian daripada itu barulah mereka itu menyusulinya dengan BERIMAN kepada Allah, mereka itu adalah disifatkan Allah sebagai orang-orang yang berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Mengkufur ingkarkan agama demokrasi kita ini adalah lebih didahulukan berbanding dengan beriman kepada Allah. Manakala orang-orang yang tidak mengkufur ingkarkan agama demokrasi kita yang syirik dan kufur ini, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mempraktikkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan mereka, dan itu adalah kerosakan kepada pegangan dan amalan mereka akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan mereka itu daripada agama Allah.

 

Firman Allah: Yusuf 40

Sesungguhnya hukum itu hanya hak Allah, Ia perintahkan supaya kamu jangan sembah selain daripada Allah.

 

Allah s.w.t. memerintahkan kita supaya “jangan sembah yang selain daripada Allah” yang bererti jangan mentaati undang-undang yang selain daripada undang-undang Allah; khususnya, jangan mentaati undang-undang parlimen dan kerajaan demokrasi kita ini. Dalam lain-lain perkataan, Allah memerintahkan kita supaya melancarkan tindakan TAKFIR yang aktif dan total terhadap kerajaan demokrasi bersekali dengan segala peraturan dan undang-undang demokrasi yang kini sedang berdaulat, berkuat kuasa dan memerintah ke atas kita, iaitu kita diperintahkan Allah supaya mengisytiharkan kekufurannya, kita diperintahkan Allah supaya melancarkan tindakan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadapnya supaya ketaatan dan pengabdian yang total itu dikembalikan kepada Allah sahaja.

 

Firman Allah : al-Furqan 2

Kepunyaan-Nyalah kedaulatan langit dan bumi dan yang tidak mempunyai anak serta tiada sekutu dalam kedaulatan-Nya, dan Dialah yang menciptakan tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna.

 

Firman Allah : al-Israa’ 111

Katakanlah : “Segala puji bagi Allah, yang tiada mempunyai anak, tiada sekutu dalam kedaulatan-Nya.”

 

Allah swt mengisytiharkan bahawa KEDAULATAN (sovereignty) bagi sesebuah kerajaan di bumi ini adalah HAK ALLAH sahaja, dan justeru Allah mengisytiharkan lagi dengan cukup jelas, terang dan tegas bahawa TIADA SEKUTU dalam KEDAULATANNYA. Perisytiharan ini bererti bahawa dalam pemerintahan dan pentadbiran sesebuah kerajaan di bumi ini, Allah sahajalah yang berhak untuk berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas seluruh umat manusia di bumi, dan seseorang atau segolongan manusia itu sekali-kali tidak berhak untuk berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas manusia. Nas-nas di atas ini memperkatakan tentang hakikat dan situasi yang sedang kita alami kini di dalam negara kita ini dengan spesifik, khusus dan tepat sekali – bahawa kerajaan demokrasi Malaysia kita ini yang didasarkan kepada konsep KERAJAAN RAKYAT, OLEH RAKYAT dan UNTUK RAKYAT ini adalah sebuah kerajaan yang mempersekutu dan mengkufur ingkarkan konsep KERAJAAN HAK ALLAH, OLEH KHALIFAH ALLAH DAN UNTUK ALLAH yang oleh itu ia menafi dan merosakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang jelas dan nyata sekali mengeluarkan para pengamal agama demokrasi daripada agama Allah.

 

Kesempurnaan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ hanyalah dengan mengimani, menganuti dan mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam sistem kehidupan kita  – khususnya untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang sedang berkuasa dan berdaulat ke atas kita kini. Sikap yang menyetujui, meredhai dan  mengingini terhadap demokrasi dan kerajaan demokrasi, atau yang “neutral” terhadapnya, atau sikap dan tindakan yang “tidak negatif” terhadapnya adalah kesemuanya satu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ . Hanya sikap dan tindakan yang “aktifnya negatif” terhadap kerajaan demokrasi ini sahaja, iaitu sikap dan tindakan yang mengamalkan konsep Nafi dan Isbat sahaja, yang boleh mempastikan kesempurnaan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dalam kehidupan harian kita.

 

Sekian, terima kasih.

 

Wan Solehah al-Halbani

 

 

 

Wan solehah al-Halbani

 

Temerloh, PAHANG DM

 

 

 

 

 

SALAM,

 

 

ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ

 

KALIMAH YANG AKTIF DAN BERTINDAK

 

 

Firman Allah : as-Saaffaat 35, Muhammad 19

Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah 

 

KALIMAH ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti menolak Tuhan-tuhan yang selain daripada Allah dan mengakui Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap kerajaan dan undang-undang yang selain daripada Allah dan hanya mengakui dan menerima kerajaan dan undang-undang daripada Allah sahaja.

 

Firman Allah: Furqan 52

Oleh itu, janganlah engkau menurut kehendak orang-orang kafir, dan berjuanglah dengan hujjah-hujjah al-Quran (dalam) menghadapi mereka dengan perjuangan yang besar dan bersungguh-sungguh.

 

Kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah kalimah yang AKTIF dan BERTINDAK. Ia bukanlah satu kalimah yang diam membeku dan terkurung di dalam kalbu dan ia bukan pula untuk diucap setakat di bibir sahaja. Ianya adalah satu kalimah untuk dijelmakan dalam bentuk yang aktif dan bertindak dalam kehidupan kita hari-hari. Ia memerintahkan kita supaya bergerak dan bertindak dengan aktif untuk menafi, menolak, mengingkari, menentang, memusuhi dan membenci dengan total terhadap demokrasi dan kerajaan demokrasi serta segala pemikiran dan sistem kehidupan yang syirik dan kufur. Ia memerintahkan kita supaya kita bergerak dan bertindak dengan aktif untuk mengusir keluar seluruh Tuhan Manusia yang sedang bertakhta dan berdaulat dalam sistem politik demokrasi kita ini malah yang sedang bertakhta dan berdaulat di bumi ini seluruhnya untuk dipulangkan seluruh takhta dan kedaulatan itu kepada Allah. Ketaatan kepada perintah ini adalah kesempurnaan kepada pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, tanpanya bererti kerosakan kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

 

Firman Allah: Nahl 36

“Sembahlah Allah dan jauhilah taghut!”

 

Firman Allah: al-Imran 64

Katakanlah: Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang sama di antara kami dengan kamu: iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah, dan kita tidak sekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan janganlah sebahagian daripada kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah: saksikanlah kamu bahawa kami adalah orang-orang Islam.

 

Firman Allah: al-Anaam 56

Katakanlah: “Sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu sembah yang selain daripada Allah.” Katakanlah lagi, “aku tidak akan menurut hawa nafsu kamu, kerana kalau aku turut, sesungguhnya sesatlah aku, dan tiadalah aku dari orang-orang yang mendapat hidayat pertunjuk.”

 

Firman Allah: Yasin 60, 61

“Bukankah Aku telah perintahkan kamu wahai anak-anak Adam supaya kamu jangan menyembah syaitan? Sesungguhnya ia musuh yang nyata terhadap kamu! Dan (Aku perintahkan) hendaklah kamu menyembah-Ku, inilah jalan yang lurus.

 

Firman Allah Hud 2

Janganlah kamu menyembah melainkan Allah.

 

Firman Allah: Hud 26

(Mengatakan bahawa) Janganlah kamu sembah sesuatupun melainkan Allah. “Iaitu janganlah kamu menyembah melainkan Allah, sesungguhnya aku bimbang (jika kamu menyembah yang selain daripadanya) kamu akan ditimpa azab yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan.”

 

Firman Allah: an-Nisa 36

Hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun.

 

Firman Allah : al-Qosas 86

Dan janganlah engkau menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Dia.

 

Firman Allah: ar-Raad 36

Katakanlah: “Sesungguhnya aku diperintahkan hanya untuk menyembah Allah sahaja, dan supaya aku tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain.”

 

Firman Allah: al-Isra’ 22, 23

Janganlah engkau adakan Tuhan yang lain bersama Allah. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepada-Nya semata-mata.

 

Jangan sembah yang selain pada Allah, tetapi hendaklah kita hanya dan semata-mata sembah Allah sahaja! Dalam ayat-ayat di atas ini kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ memerintahkan kita supaya kita bergerak dan bertindak dengan aktif untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan total terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita yang syirik dan kufur ini dan terhadap segala peraturan dan undang-undang demokrasi yang juga adalah syirik dan kufur ini yang sedang berkuat kuasa ke atas seluruh massa umat Islam kita kini. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ menghendaki supaya kita mencabar, mengancam, mengganggu, memusuhi dan membenci kerajaan demokrasi Malaysia kita ini dan supaya kita sekali-kali tidak mentaati dan mematuhinya. Orang-orang yang lemah dan lembik yang oleh itu mereka tidak bergerak dan bertindak untuk menghapuskan agama demokrasi dan kerajaan demokrasi kita yang syirik dan kufur ini mereka itu disifatkan sebagai orang-orang yang tidak beriman dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan terkeluar daripada agama kita.

 

Saiyyid Qutb (Milestones) :

“Apabila manusia menegakkan konsep khilafah di muka bumi ini dalam kesemua aspek, dengan mendeklarasikan dirinya untuk pengabdian kepada Allah dan membebaskan dirinya daripada segala pengabdian kepada yang selain daripada Allah, melalui pembentukan sistem kehidupan yang disyariatkan Allah dan menolak kesemua sistem yang lain dengan menyusun kehidupannya mengikut syariat Allah dan meninggalkan segala undang-undang yang lain, dengan mengamalkan nilai-nilai dan norma-norma moral yang diredhai Allah dan menolak kesemua norma yang lain…baharulah manusia itu menjadi bertamadun sepenuhnya dan masyarakat itu sampai kepada mercu ketamadunan.”

 

Ketamaddunan yang didasarkan kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu hanya berkemampuan untuk dibina, dibentuk dan diwujudkan apabila kita mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan harian kita dengan aktif – kita hendaklah menafi, menolak, mengingkari, menentang dan memusuhi serta membenci dengan terbuka, aktif dan total terhadap kedaulatan, syariat dan sistem kehidupan demokrasi yang selain daripada Allah dan sekali gus kita hendaklah hanya mengisbatkan kedaulatan, syariat dan sistem kehidupan daripada Allah sahaja.

 

Firman Allah: al-Imran 149

Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu taat orang-orang kafir nescaya mereka akan menolak kamu kembali kepada kekufuran, lalu menjadilah kamu orang-orang yang rugi.

 

Firman Allah: al-Ahzab 1, 48

Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan jangan kamu taat orang-orang kafir dan orang-orang munafik, sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dan janganlah kamu mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, janganlah kamu hiraukan ugutan mereka dan bertakwalah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pelindung.

 

Firman Allah: Furqan 52

Oleh itu, janganlah engkau menurut kehendak orang-orang kafir, dan berjuanglah dengan hujjah-hujjah al-Quran (dalam) menghadapi mereka dengan perjuangan yang besar dan bersungguh-sungguh.

 

Sayyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Takwa kepada Allah dan perasaan yang merasakan adanya perhatian Allah dan kebesaran-Nya merupakan asas yang pertama. Ia bertugas sebagai penjaga di hati yang mengawal perundangan dan perlaksanaan undang-undang. Di atas asas inilah diletakkan segala tugas dan segala bimbingan di dalam Islam.

 

Arahan yang kedua ialah melarang daripada mematuhi kehendak orang-orang kafir dan orang-orang munafik, juga daripada mengikuti bimbingan dan cadangan mereka dan daripada mendengar fikiran dan hasutan mereka.

 

Penampilan larangan yang didahulukan daripada suruhan mengikut wahyu itu menunjukkan bahawa tekanan orang-orang kafir dan kaum munafikin di Madinah dan di sekitarnya adalah terlalu hebat. Inilah yang memerlukan larangan daripada mengikut fikiran-fikiran dan bimbingan-bimbingan dan larangan daripada tunduk kepada desakan dan tekanan mereka.  Kemudian larangan ini tetap berkuasa di segala masyarakat dan segala zaman. Larangan ini mengingatkan orang-orang mukmin supaya jangan sekali-kali mengikut fikiran-fikiran orang- orang kafir dan kaum munafikin terutama dalam perkara-perkara akidah, perundangan dan peraturan kemasyarakatan khususnya agar mereka hanya taat kepada system hidup Ilahi sahaja dan tidak bercampur aduk dengan bimbingan-bimbingan daripada yang lain daripada sistem itu.

 

Jangan ada seseorang pun yang tertipu kerana melihat ketinggian ilmu pengatahuan dan pengalaman yang ada pada orang-orang kafir dan orang-orang munafikin sebagaimana yang dilakukan oleh sesetengah kaum Muslim di masa-masa kelemahan dan penyelewengan mereka kerana Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dialah yang telah memilih satu system hidup untuk mereka mengikuti ilmu dan hikmat-Nya :

 

“Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.” Segala ilmu pengetahuan yang ada pada manusia hanya kulit luar dan sekelumit sahaja.

 

Arahan yang ketiga :

 

“Dan ikutilah segala apa yang diwahyukan kepadamu daripada Tuhanmu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang dilakukan kamu.”

 

Wahyu itulah punca arahan dan sumber hakiki yang wajib diikuti.

 

Ungkapan : “Ikutilah segala apa yang diwahyukan kepadamu daripada Tuhanmu” menyarankan bahawa wahyu yang disampaikan kepadamu itu adalah benar-benar daripada Allah. Saranan ini sahaja sudah cukup agar wahyu itu wajib diikuti, apatah lagi dengan adanya perintah daripada Allah sendiri supaya mengikuti wahyu itu.

 

Ulasan: “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana” menyarankan bahawa Allah mengetahui hakikat kamu dan apa yang dilakukan kamu. Allah mengetahui hakikat amalan yang dilakukan kamu dan mengetahui segala niat dan tujuan yang tersemat di hati kamu.

 

Arahan yang akhir ialah :

 

“Dan berserahlah kepada Allah dan cukuplah Allah menjadi penjaga (kamu)”.

 

Tidak penting kepadamu sama ada orang-orang kafir dan orang-orang munafikin itu menyokong atau menentangmu. Jangan hiraukan tipu daya mereka yang jahat malah serahkan seluruh urusanmu kepada Allah agar Dia mengendalikannya dengan ilmu dan hikmatnya. Dasar memulangkan urusan kepada Allah dan bertawakal kepada-Nya sahaja pada peringkat akhir merupakan asas yang teguh yang memberi ketenteraman pada hati. Ia membuatkan seseorang itu tahu di mana batasnya dan ke mana dia harus berakhir, dan menyerahkan hal-hal yang selanjutnya kepada Allah yang menerajui urusan dan pentadbiran dengan penuh keyakinan dan ketenangan.

 

Ketiga-tiga unsur-unsur  ini, iaitu takwa, mengikut wahyu, berserah kepada Allah beserta tidak mengikut orang-orang kafir dan orang-orang munafikin merupakan unsur-unsur yang menjadi bekalan dan modal pokok bagi pendakwah. Inilah unsur-unsur yang menegakkan dakwah di atas jalannya yang jelas dan bersih, iaitu dakwah daripada Allah, kepada Allah dan berserah kepada Allah: “Dan cukuplah Allah sebagai penjaga” kepada mereka.

 

Allah s.w.t memerintahkan kita supaya ‘JANGAN MENTAATI’ orang-orang kafir kerana ketaatan dan kepatuhan kita itu akan membawa kita untuk mentaati dan mematuhi peraturan dan undang-undang kufur dan sistem kehidupan kufur yang bererti menyembah yang selain daripada Allah swt yang oleh itu mengkufur ingkarkan Allah swt. Perintah Allah supaya kita ‘jangan mentaati orang-orang kafir’ di dalam ayat-ayat di atas ini merupakan satu perintah untuk kita mengamalkan sikap dan tindakan-tindakan yang aktif dan total dalam menafi, menolak, mengingkari menentang dengan aktif dan total terhadap kerajaan demokrasi kita ini yang oleh itu ia menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah satu kalimah yang aktif, bertindak, radikal dan revolusyeneri – ia memerintahkan kita supaya bertindak dan campur tangan dengan segera, bersungguhan dan aktif ke arah menghapuskan penindasan, kezaliman, pencerobohan, ancaman, kerosakan dan kejahatan yang wujud di dalam sistem kehidupan demokrasi kita ini yang muncul sebagai hasil daripada sifat-sifat kesyirikan dan kekufurannya itu. Orang-orang yang tidak aktif, tidak bertindak, malah sekadar memerhatikan sahaja segala penindasan, kezaliman, pencerobohan, ancaman, kerosakan dan kejahatan yang sedang berleluasa di dalam persekitaran kita ini lantaran kesyirikan dan kekufuran sistem politik demokrasi kita ini, mereka itu dikecam, dikutuk dan disifatkan oleh Allah s.w.t. sebagai orang-orang yang menderhakai dan mengingkari Allah swt.

 

Firman Allah: al-Hujurat 9

Dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya; jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah; jika ia kembali patuh maka damaikanlah diantara keduanya dengan adil (menurut hukum Allah), serta berlaku adillah kamu (dalam segala perkara); sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.

 

Firman Allah: an-Nisa 75

Dan mengapa kamu tidak mahu berperang kerana sabilullah dan kerana (membela) orang-orang yang lemah daripada kaum lelaki dan perempuan dan kanak-kanak yang sentiasa berdoa : Wahai Tuhan kami ! Keluarkanlah kami daripada negeri ini (mekah) yang mana penduduknya sangat zalim dan berilah kepada kami pelindung daripada sisi-Mu berilah kepada kami penolong daripada sisi-Mu .

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah kalimah yang AKTIF, BERGERAK  dan BERTINDAK – ia menghendaki supaya kita bertindak dan campur tangan dengan aktif dan seberapa segera yang mungkin dalam membenteras dan menghapuskan segala kerajaan, kekuasaan, perundangan, sistem, golongan, dan institusi yang syirik dan kufur yang disifatkan sebagai menindas, menzalimi, menceroboh, mengancam, merosak, mengeksploitasi, memanipulasi, menjajah dan menjahati manusia, dan kita hendaklah pula aktif dalam memperjuangkan ke arah menegak dan mewujudkan keadilan, keamanan, kebebasan, keselamatan, kemuliaan, ketinggian dan kesempurnaan hidup yang didasarkan kepada Aqidah dan Pemikiran Islam yang akan diwujudkan di bawah satu Negara Islam.

 

Sifat KONFORMIS atau NON-KONFORMIS terhadap sesuatu agama, pemikiran dan sistem kehidupan adalah tergolong ke dalam kategori AQIDAH.

 

Ibadat yang paling utama di sisi  Allah swt, iaitu ibadat  yang mengatasi ibadat-ibadat solat, puasa, zakat, haji, sedekah serta seluruh ibadat yang lain ialah sifat NON-KONFORMIS terhadap agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini. Ini adalah kerana, pertama; ianya adalah ibadat yang bertaraf Jihad di jalan Allah; kedua, ianya adalah ibadat yang menyempurnakan pegangan dan amalan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Tanpanya bererti kerosakan kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.      

 

Seseorang Islam yang bersifat NON-KONFORMIS terhadap pemikiran dan sistem kehidupan demokrasi sedangkan ianya adalah kesyirikan dan kekufuran, adalah seseorang yang beriman dan berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, sebaliknya seseorang Islam yang bersifat KONFORMIS terhadap pemikiran dan sistem kehidupan demokrasi, ia adalah seseorang yang membatalkan syahadah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ Muhammadar Rasulullah yang mengeluarkan dirinya daripada agama Allah. Sifat NON-KONFORMIS terhadap demokrasi itu bererti bersifat NON-KONFORMIS terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, sebaliknya seseorang Islam yang bersifat KONFORMIS terhadap demokrasi bererti ia telah bersifat KONFORMIS terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang membatalkan syahadah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ Muhammadar Rasulullah yang justeru mengeluarkannya daripada agama Allah. Dalam keadaan dan situasi seperti inilah berlakunya kesyirikan dan kekufuran dengan kadar yang amat berleluasa dan meluas sekali di kalangan seluruh massa umat Islam kita baik di Malaysia mahupun di dunia.

 

Penafian terhadap kedaulatan manusia yang diikuti dengan pengisbatan terhadap kedaulatan Allah adalah kesempurnaan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Tanpa penafian terhadap kedaulatan manusia serta tanpa pengisbatan terhadap kedaulatan Allah, ianya adalah kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan seseorang itu daripada agama Allah. Seterusnya seseorang yang tidak menafikan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia serta ia juga tidak mengisbatkan Uluhiyah dan Rububiyah Allah, dia sudah merosakkan pegangan dan amalannya akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan dirinya daripada agama Allah. Kehidupan seseorang yang beriman dan berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan yang mempraktikkan segala konsep yang terkandung di dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ini, ia adalah seseorang yang mempunyai sifat-sifat keperibadiannya yang aktif, bergerak dan bertindak, sekali-kali dia bukanlah seseorang yang pasif, lemah dan lembik, lebih-lebih lagi dan terutama sekali apabila dia terpaksa menghadapi segala ancaman dan gangguan daripada kerajaan dan kekuasaan yang syirik dan kufur serta yang zalim dan menindas di bumi.

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah satu DEKLARASI bahawa :

 

1.    Allah yang satu bererti politik yang satu, kerajaan yang satu, pemerintahan yang satu, negara yang satu dan peraturan dan undang-undang yang satu yang kesemuanya datang daripada Allah swt dan tidak yang selain daripada-Nya;

 

2.    Allah yang satu hendaklah diikuti dengan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan terhadap politik demokrasi, kerajaan demokrasi, pemerintahan demokrasi dan negara demokrasi yang datang daripada manusia dan tidak daripada Allah;

 

3.    Allah adalah Raja dan Pemerintah yang tunggal dan “exclusive” yang mempunyai KUASA dan DAULAT untuk memerintah ke atas seluruh umat manusia di bumi;

 

4.    Allah sahaja yang berhak untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk dikuat kuasakan ke atas seluruh umat manusia di bumi;

 

5.    Allah sahaja yang berhak untuk mengabdikan manusia kepada kuasa Allah;

 

6.    Allah sahaja yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh manusia baik dalam amal ibadat ritual mahupun dalam peraturan dan undang-undang dan pemerintahan;

 

7.    Manusia tidak boleh dilantik sebagai Raja dan Pemerintah yang berkuasa dan berdaulat ke atas seluruh umat manusia kerana Allah sahajalah Raja dan Pemerintahan yang tunngal yang mempunyai KUASA dan DAULAT ke atas manusia di bumi;

 

8.    Manusia yang menjadi para pemerintah, yang mempunyai KUASA dan DAULAT ke atas manusia dan yang membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia adalah BERHALA-BERHALA atau TUHAN-TUHAN MANUSIA yang mempersekutukan Allah;

 

9.    Raja-Raja Melayu kita yang tidak berada di bawah perlembagaan al-Quran, adalah Raja-Raja yang tidak mempunyai KUASA dan DAULAT untuk memerintah ke atas kita kerana KUASA dan DAULAT itu hanyalah hak dan milik Allah sahaja, mereka ini adalah para TAGHUT yang tidak berhak untuk menjadi Raja-Raja kita, dan Allah menghendaki supaya mereka itu segera diturunkan daripada takhta-takhta mereka;

 

10. Para pemimpin kita tidak berhak untuk BERKUASA dan BERDAULAT ke atas manusia, mereka itu tidak berhak untuk dilantik sebagai menteri-menteri dan ahli-ahli parlimen kerana KUASA dan DAULAT itu hanyalah hak dan milik Allah sahaja,

 

11. Mengakui Allah sebagai Raja dan Pemerintah yang BERDAULAT dan BERKUASA ke atas kita hendaklah diikuti dengan tindakan-tindakan untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap menteri-menteri dan ahli-ahli parlimen, serta Raja-Raja Melayu kita dan juga untuk memusuhi dan membenci mereka kerana mereka ini kesemuanya adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA yang selain daripada Allah;

 

12. Peraturan dan Undang-undang adalah agama, justeru peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah, manakala peraturan dan undang-undang demokrasi adalah agama demokrasi yang syirik dan kufur;

 

13. Melantik para pemimpin kita sebagai ahli-ahli Parlimen dan Dun yang bererti memberi KUASA dan DAULAT kepada mereka untuk membuat peraturan dan undang-undang, ianya bererti bahawa kita telah melantik mereka itu sebagai TUHAN-TUHAN kita dan itu bererti bahawa kita telah mempersekutukan Allah yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;

 

14. Mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa sedangkan ianya adalah yang selain daripada Allah bererti kita telah MENYEMBAH menteri-menteri, ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita sebagai TUHAN-TUHAN kita yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;

 

15. Mengamal dan mempraktikkan peraturan dan undang-undang demokrasi padahal ianya adalah peraturan dan undang-undang yang syirik dan kufur bererti kita telah mengimani, menganuti dan mengamalkan agama yang syirik dan kufur yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;

 

16. Mengamal dan mempraktikkan sistem politik demokrasi dan meredhainya bererti kita melantik para pemimpin kita sebagai Tuhan-tuhan kita yang berkuasa dan berdaulat ke atas kita serta kita menyembah mereka ini sebagai Tuhan-tuhan kita – kedua-duanya ini mengeluarkan kita daripada agama Allah;

 

17. Mengiktiraf dan bersetuju terhadap demokrasi dan kerajaan demokrasi bererti kita telah mengiktiraf dan bersetuju terhadap agama yang syirik dan kufur yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;

 

18.  Kesempurnaan dalam beriman kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah dengan mengeluarkan diri kita daripada sistem politik demokrasi, tidak mengamalkannya, dan berada di bawah kepimpinan Islam yang baru dan melancarkan sikap dan tindakan-tindakan dalam bentuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap agama demokrasi, kerajaan demokrasi dan seluruh sistem kehidupan demokrasi yang syirik dan kufur;

 

19. Tidak mengamal dan mempraktikkan sikap dan tindakan-tindakan untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap agama demokrasi, kerajaan demokrasi dan seluruh sistem kehidupan demokrasi, serta terhadap seluruh pemimpin (ahli-ahli Parlimen dan Dun) dan Raja-Raja Melayu kita bererti kita telah merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;

 

20. Setiap perjuangan untuk menegakkan peraturan dan undang-undang Allah di dalam negara kita ini hendaklah diikuti dan disertai dengan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan terhadap peraturan dan undang-undang demokrasi, kerajaan demokrasi dan seluruh sistem kehidupan demokrasi;

 

21. Allah memerintahkan kita supaya kita berjuang dengan Jihad, Perang dan Revolusi untuk meruntuh, menghancur dan menghapuskan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Allah di bumi.

 

Inilah ertinya kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, iaitu Allah itu adalah Tuhan kerana Dia sahaja yang mempunyai hak-hak dan kuasa-kuasa untuk memerintah manusia, Dia sahaja yang mempunyai hak-hak dan kuasa-kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia, Dia sahaja yang mempunyai hak-hak dan kuasa-kuasa untuk mengabdikan manusia kepada kekuasaan Allah dan Dia sahaja yang mempunyai hak-hak dan kuasa-kuasa untuk disembah oleh manusia. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ menafi, menolak, mengingkari dan menentang segala Tuhan, agama, undang-undang dan sistem kehidupan yang selain daripada Allah. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita kerana mereka itu kesemuanya adalah Tuhan-Tuhan Manusia, dan Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ juga menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap sistem politik demokrasi kita ini kerana ianya adalah agama manusia yang syirik dan kufur.

 

Firman Allah : asy-Syura 21

Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka peraturan-peraturan agama yang tidak diizinkan Allah?

 

Para pemimpin kita telah mengambil alih peranan Allah sebagai Tuhan kita Yang Maha Esa kerana mereka itu telah melantik diri mereka sebagai Tuhan-tuhan Manusia. Mereka itu dikatakan sebagai telah melantik diri mereka sebagai Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka telah membuat undang-undang yang tidak diizinkan Allah. Undang-undang Parlimen dan Dun yang dibuat dan diluluskan oleh para pemimpin kita ini adalah undang-undang yang syirik dan kufur kerana ianya adalah undang-undang manusia yang selain daripada Allah dan yang tidak diizinkan Allah.

 

Justeru, para Menteri, ahli-ahli Parlimen dan Dun, serta Raja-Raja Melayu kita, kesemuanya adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA dalam sistem politik demokrasi kita ini kerana mereka kesemuanya adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas manusia, kerana mereka kesemuanya adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat untuk membuat undang-undang untuk manusia, kerana mereka kesemuanya adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat untuk menghamba abdikan manusia kepada kekuasaan manusia dan kerana mereka kesemuanya adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat untuk disembah oleh manusia.

 

Firman Allah : asy Syuara 21

Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan mendapat azab yang amat pedih.

 

Tuhan-tuhan Manusia yang terdiri daripada para Menteri, ahli-ahli Parlimen dan Dun, serta Raja-Raja Melayu kita adalah disifatkan Allah sebagai orang-orang yang zalim yang akan dihumban ke dalam keseksaan neraka yang amat pedih di akhirat nanti!

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dengan jelas, tegas dan tanpa ragu-ragu lagi memerintahkan agar kita menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap Tuhan-Tuhan Manusia, kerajaan-kerajaan manusia dan segala undang-undang manusia, dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ juga dengan jelas, tegas dan tanpa ragu-ragu lagi memerintahkan agar kita membenci, memusuhi dan memerangi Tuhan-Tuhan Manusia, kerajaan-kerajaan manusia dan segala undang-undang manusia yang selain daripada Allah swt yang kesemuanya ini sedang wujud, berkuasa dan beroperasi di dalam sistem politik demokrasi Malaysia kita yang syirik dan kufur ini. Justeru, segala sikap dan tindakan penafian, penolakan, pengingkaran, dan penentangan kita yang aktif dan total terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita yang syirik dan kufur ini dan terhadap ahli-ahli Parlimen dan Dun serta terhadap Raja-Raja Melayu kita ini serta kita membenci dan memusuhi mereka, kesemuanya ini adalah perintah Allah yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

 

Amalan konsep Nafi dan Isbat adalah SYARAT yang mendasar dalam menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Tanpanya bererti kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan seseorang itu daripada agama Allah. Umat Islam kita yang wujud dan hidup di bawah kekuasaan dan naungan kerajaan demokrasi Malaysia yang syirik dan kufur ini tanpa mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan mereka, iaitu tanpa menolak, mengingkari, memusuhi dan membenci terhadap kerajaan demokrasi dan para pemimpin kita serta terhadap Raja-Raja Melayu kita, dan tanpa keinginan kepada kerajaan Allah dan sistem kehidupan Allah, mereka itu adalah golongan yang mengalami kecacatan dan kerosakan dalam pegangan dan amalan mereka akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang jelas dan terang sekali telah mengeluarkan mereka daripada agama Allah.

 

Konsep Nafi dan Isbat yang memunculkan prinsip Perimbangan Negatif (Negative Balance) dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ mempunyai pengertian-pengertian bahawa :

 

1.    Aktif memperjuang dan mempertahankan kedaulatan Allah yang disertai dengan tindakan-tindakan yang aktif dalam menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap kedaulatan manusia, adalah satu kesempurnaan kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ;

 

2.    Aktif menafi, menolak, mengingkari dan menentang kedaulatan manusia bererti aktif mempertahankan kedaulatan Allah dan kesempurnaan kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ;

 

3.    Aktif memperjuang, mempertahan dan memperkasakan kedaulatan manusia bererti aktif dalam menafi dan mengkufur ingkarkan Allah dan terkeluar daripada Islam;

 

4.    Tidak aktif dalam menafi, menolak, mengingkari dan menentang kedaulatan manusia (demokrasi) bererti aktif dalam menafi, menolak, mengingkari dan menentang kedaulatan Allah yasng bererti kerosakan kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;

 

5.    Tidak aktif dalam mempertahankan kedaulatan Allah bererti aktif dalam mempertahankan kedaulatan manusia dan kerosakan kepada Laailaahalillallah.

 

Sikap yang pasif, berdiam diri, tidak campur tangan atau sekadar bersikap “neutral” sahaja, iaitu sikap dan tindakan yang tidak aktifnya negatif terhadap kerajaan demokrasi, bererti kita membiarkan dan memberi laluan yang mudah dan percuma kepadanya (kerajaan demokrasi) untuk terus wujud, berkuasa, memerintah dan berkesinambungan serta kita bersetuju dan bersikap positif terhadapnya. Kesemua sikap dan tindakan seperti ini, di sisi pengertian prinsip perimbangan negatif (negative balance)  dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, adalah satu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif terhadap ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

 

Kehidupan Rasulullah saw adalah satu kehidupan yang aktif dan bertindak, bukan pasif dan berkompromi dengan Jahiliyah. Rasulullah saw mendeklarasikan kekufuran agama Jahiliyah, Baginda mengasing dan memisahkan dirinya dan kelompok Muslimin yang kecil yang dipimpin oleh Baginda itu daripada masyarakat Jahiliyah dan daripada kepimpinan Jahiliyah, Rasulullah saw mencabar, mengganggu dan mengancam Jahiliyah dan Baginda menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah, kekuasaan Jahiliyah dan kepimpinan Jahiliyah. Sedikitpun tidak wujud sebarang bentuk kompromi dalam konflik di antara Rasulullah saw dengan Jahiliyah yang akhirnya membawa kepada konfrantasi terbuka di antara kedua-duanya.

 

Sikap-sikap dan tindakan-tindakan Rasulullah saw terhadap agama dan kekuasaan Jahiliyah :

 

1.    Mengisytiharkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk menegakkan kekuasaan Islam dan sistem kehidupan Islam, serta matlamat untuk menghapuskan kekuasaan Jahiliyah.

 

2.    Mengisytiharkan agama jahiliyah Mekah sebagai agama yang syirik dan kufur.

 

3.    Tidak mengamal, mengimani dan menganuti agama Jahiliyah.

 

4.    Tidak membolehkan amalan agama Jahiliyah bagi tujuan perjuangan Islam.

 

5.    Tidak mengiktiraf dan bersetuju terhadap agama Jahiliyah.

 

6.    Tidak bersetuju untuk menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang kepada manusia.

 

7.    Tidak mentaati peraturan dan undang-undang manusia.

 

8.    Menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah.

 

9.    Memisah dan mengasingkan diri daripada kepimpinan kufur dan kekuasaan kufur serta untuk memusuhi dan membencinya.

 

10. Mengamalkan sikap tidak berkompromi dan non-konformis terhadap agama Jahiliyah.

 

11. Mencabar dan mengancam agama Jahiliyah yang sedang berkuasa dan berdaulat.

 

12. Bersedia dan sanggup untuk dizalimi dan ditindas oleh kekuasaan Jahiliyah dengan ketara dan berpajangan.

 

13. Setelah memperolehi kekuatan, Islam akan melancarkan Jihad dan Perang terhadap Jahiliyah untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia dan untuk mengembalikan pengabdian seluruh umat manusia kepada Allah sahaja.

 

Inilah masyarakat Islam yang didiri dan dibangunkan oleh Rasulullah saw semasa dalam ‘Era Mekah’ di atas prinsip ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ . Rasulullah saw mewujud dan membangunkan satu masyarakat Islam yang baru, iaitu satu Barisan Pelupur atau “VANGUARD” yang sepenuhnya bertaqwa kepada Allah, mereka adalah masyarakat yang mempunyai semangat Jihad yang berkobar-kobar yang sepenuhnya komited kepada perjuangan Islam, mereka mempunyai kesediaan untuk berkorban apa sahaja untuk Allah dan untuk mempertahankan agama Allah, mereka adalah masyarakat yang berdikari dan terpisah daripada Jahiliyah, mereka adalah masyarakat yang mempunyai ketahanan yang amat kuat dan ampuh serta yang bersifat radikal dan revolusyeneri yang didirikan di atas konsep Nafi dan Isbat seperti mana yang terkandung dalam kalimah Laailaahaillalllah. Inilah masyarakat yang sempurna beriman kepada Allah dan tidak hanyut di dalam arus Jahiliyah. Inilah ertinya “Islamic Fundamentalism” yang tulen!

 

Kehidupan umat Islam di Malaysia kita kini berkonflik dan berkontradiksi secara aktif dan total dengan segala ciri kehidupan Rasulullah saw di zaman Mekah seperti mana yang digariskan di atas ini. Kita kini sedang hanyut dalam arus Jahiliyah demokrasi dan kita wujud dan hidup dalam keadaan kita yang selesa, aman dan tenang dalam kesesatan, kebutaan dan kekafiran tanpa sedikitpun menyedarinya kerana Allah telah menutup dan mengunci mati segala pintu hati kita dan pancaindera kita kepada hidayat!

 

Allah melarang kita daripada taat dan patuh kepada agama kufur dan orang-orang kafir :

 

Firman Allah : al-Imran 149

Wahai orang-orang yang beriman jika kamu taat kepada orang-orang yang kafir nescaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kembali murtad) lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi.

 

Firman Allah : al-Imran 150

Malah sebenarnya Allah itulah Pelindung kamu dan Dialah sebaik-baik Penolong.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Mungkin terlintas di dalam daya khayalannya selepas menerima kekalahan (peperangan Uhud) dan dalam saat-saat ditekan oleh kesakitan luka-luka dan cedera bahawa dia boleh mengundurkan dirinya daripada pertempuran dengan musuh-musuh yang kuat yang telah mendapat kemenangan dan berdamai dengan mereka serta tunduk kepada mereka dan walaupun begitu dia masih dapat memelihara agama dan Aqidahnya, keimanan dan keperibadfiannya. Ini adalah satu anggapan yang salah besar, kerana orang yang tidak berani tampil kehadapan di bidang ini pastilah mengundurkan dirinya ke belakang dan orang yang tidak menentang kekafiran, kejahatan, kesesatan, kebatilan dan kezaliman pastilah mengundurkan diri ke belakang dan kembali semula kepada kekafiran, kejahatan, kesesatan, kebatilan dan kezaliman. Seseorang yang tidak dapat dipelihara oleh Aqidah dan keimanannya daripada tunduk kepada orang-orang kafir, dari mendengar dan percaya kepada mereka sebenarnya telah meninggalkan Aqidah dan keimanannya sejak detik masa yang pertama lagi. Itulah kekalahan jiwa, di mana pendokong Aqidah tunduk kepada musuh-musuh Aqidahnya, mendengar bisikan mereka dan mematuhi arahan-arahan mereka. Itulah kekalahan dari awal mula lagi, oleh sebab itulah tiada siapa yang dapat melindunginya dari kekalahan pada akhir perjuangannya dan dari kembali balik kepada kekafiran walaupun ia tidak merasa dalam langkah-langkahnya yang pertama bahawa dia sedang dalam perjalanan menuju ke arah kesudahan yang malang itu. Seorang mukmin sejati mendapat keperluannya yang cukup dalam Aqidahnya dan dalam kepimpinannya dan kerana itu ia tidak memerlukan lagi kepada bermesyuarat dengan musuh-musuh agamanya dan musuh kepimpinannya . Dan andainya ia mendengar sekali kepada nasihat mereka bererti ia telah berjalan menuju ke jalan kembali semula kepada kekafiran. Inilah hakikat semula jadi dan hakikat yang sebenar berlaku yang diperingati Allah kepada kaum Muslimin. Allah memberi amaran kepada mereka dengan menyeru mereka dengan nama orang yang beriman :

 

Firman Allah : al-Imran 149

Wahai orang-orang yang beriman jika kamu taat kepada orang-orang yang kafir nescaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kembali murtad) lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi.

 

Tidak ada kerugian yang lebih besar daripada kerugian berbalik semula daripada keimanan kepada kekafiran, dan tidak ada apa-apa keuntungan lagi jika telah mengalami kerugian ini.

 

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa umat Islam kita yang dengar, ikut, taat dan terpengaruh dengan segala kehendak dan pandangan orang-orang kafir, walaupun dikatakan untuk tujuan perjuangan Islam, mereka itu kesemuanya disifatkan Allah sebagai orang-orang yang telah mundur kebelakang, iaitu mereka itu telah menuju kepada kekufuran. Begitulah keadaannya apabila orang-orang Islam itu ikut, menyertai dan mengambil bahagian dalam amalan sistem politik demokrasi sebagai jalan untuk berjuang ke jalan Allah, mereka itu adalah disifatkan Allah sebagai orang-orang yang ikut cakap orang-orang kafir yang membawa mereka itu untuk menuju kepada kekufuran. Allah berfirman bahawa seseorang Islam yang berbalik semula kepada kekufuran itu adalah seseorang yang mengalami kerugian yang amat besar, dan cara bagi mengelakkan kita daripada berbalik semula kepada kekufuran dan daripada mengalami kerugian yang amat besar ini adalah dengan mengamalkan sikap dan tindaklan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap orang-orang kafir, terhadap agama yang kafir dan terhadap segala bentuk dan jenis kesyirikan dan kekufuran termasuklah terhadap kerajaan demokrasi dengan segala peraturan dan undang-undang demokrasi yang syirik dan kufur ini.

 

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa orang-orang yang takut untuk tampil kehadapan untuk menonjolkan Islam, yang takut untuk menonjolkan matlamat perjuangan Islam dan yang takut untuk mengisytiharkan segala kebenaran yang datang daripada Islam adalah orang-orang yang mundur ke belakang, iaitu orang-orang yang menuju kepada kekufuran. Begitulah juga keadaan umat Islam kita kini – kita takut untuk mengisytiharkan kekufuran kerajaan demokrasi yang sedang dipimpin oleh orang-orang Melayu yang beragama Islam ini, kita takut untuk mengisytiharkan bahawa para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita ini adalah para Taghut yang mengkufur ingkarkan Allah, dan kita takut untuk mengisytiharkan perintah Allah untuk menentang, memusuhi dan membenci terhadap kerajaan demokrasi kita ini – Allah menyifatkan seluruh kita ini sebagai orang-orang yang mundur ke belakang, iaitu kita ini kesemuanya adalah terdiri daripada orang-orang yang sedang menuju kepada kekufuran.

 

Tiada pilihan yang lain bagi kita kini melainkan untuk segera bergerak dan bertindak aktif dalam mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran kerajaan demokrasi kita ini, untuk mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita kerana mereka itu kesemuanya adalah Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat ke atas kita serta yang disembah oleh kita, untuk mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran ke atas umat Islam kita yang mengamalkan sistem politik demokrasi kita ini kerana ianya adalah agama yang syirik dan kufur, untuk mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran kerana kita menyetujui dan meredhainya, dan untuk mengisytiharkan sikap dan tindakan-tindakan yang dikehendaki oleh kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ terhadap agama demokrasi kita yang syirik dan kufur ini dalam bentuk penentangan, permusuhan dan kebencian yang aktif dan total sehingga ianya mengalami keruntuhan dan kehancuran yang total untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Islam, dan kita hendaklah mengusir keluar seluruh Tuhan Manusia ini daripada takhta-takhta mereka. Inilah ertinya kesempurnaan beriman dan berpegang teguh tanpa berganjak kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ . Tanpa segala perisytiharan seperti yang disebutkan di sini dan tanpa mengeluarkan diri kita daripada sistem politik demokrasi kita ini dan tanpa menentang, memusuhi dan membencinya, ianya bererti kerosakan kepada keimanan kita akan kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah .

 

Kemungkaran yang utama yang semestinya kita cegah dan halangi, sebelum kita mencegah dan menghalangi segala kemungkaran dan kejahatan yang lain, ialah Uluhiyah dan Rububiyah Manusia; dan fardhu yang paling utama yang semestinya kita lakukan sebelum melakukan segala fardhu yang lain ialah untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang Uluhiyah dan Rububiyah Manusia. Ini adalah kerana penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Manusia, bagi kita di Malaysia ini, adalah fardhu yang paling utama kerana ia menyempurnakan pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang membuka laluan kepada kita serta yang membolehkan kita untuk melakukan segala fardhu yang lain seperti solat, puasa, zakat, hajj dan lain-lainnya.

 

Kesungguhan dan ketekunan dalam mengerjakan segala amal ibadat yang difardhukan, serta kesungguhan dan ketekunan dalam mencegah dan menghalangi segala kemungkaran dan kejahatan, tetapi tanpa menunaikan fardhu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang sedang wujud, berkuasa dan beroperasi dalam sistem pemerintahan demokrasi, tidak dapat menghindari seseorang itu daripada mengalami kerosakan dalam pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ serta yang mengeluarkan dirinya daripada Islam – justeru, apa sahaja fardhu yang lain seperti solat, puasa, zakat yang kita lakukan, adalah sia-sia sahaja!.

 

Sumber kepada segala kemungkaran dan kejahatan ialah Uluhiyah dan Rububiyah Manusia. Segala kesungguhan, usaha dan keazaman untuk mencegah dan membenteraskan segala kemungkaran dan kejahatan di dalam sesuatu masyarakat tidak akan berjaya selagi Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang sedang wujud di dalam sistem politik demokrasi yang menjadi pencetus dan sumber kepada segala kemungkaran dan kejahatan itu tidak terlebih dahulu dihapuskan. Justeru, agama demokrasi yang terkandung di dalamnya Uluhiyah dan Rububiyah Manusia hendaklah terlebih dahulu diingkari, ditentang dan dihapuskan untuk digantikan dengan Uluhiyah dan Rububiyah Allah di bawah satu Negara Islam. Kemudian daripada itu barulah dilaksanakan segala tanggungjawab untuk mencegah dan menghapuskan segala kemungkaran dan kejahatan di dalamnya. Menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap kerajaan demokrasi ini adalah fardhu ain, tanpanya seseorang itu akan mengalami kerosakan pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan juga segala kemungkaran dan kejahatan tidak akan dapat dihapuskan.

 

Agama Islam yang sedang kita imani, anuti dan amalkan sekarang ini adalah kesesatan dan kerosakan ciptaan kaum Orientalis Barat. Ini adalah agama Raja seperti yang disebutkan di dalam cerita Nabi Yusuf as di dalam al-Quran, dan bukan agama Allah yang dianuti oleh beliau (nabi Yusuf as). Ini adalah agama Abduh dan Rashid Redha ajaran kaum Orientalis Barat. Ini adalah agama anutan Jakim, Yadim dan Ikim. Dan ini adalah agama yang diajar di seluruh unversiti kita di Malaysia kini. Fahaman agama seperti inilah yang menjadi anutan dan amalan kita kini di Malaysia yang menyeleweng, merosak dan menyesatkan kita daripada jalan yang benar. Ini adalah kerenah dan kejahatan kaum Ahlil Kitab dan Orientalis Barat yang bertujuan untuk mensabotaj dan menghancurkan kita, sama ada semasa di bawah penjajahan bangsa-bangsa Barat mahupun setelah mencapai kemerdekaan. Umat Islam kita kesemuanya sedang menganuti dan mengamalkan agama Islam yang sesat dan rosak dari segi Aqidah dan Pemikirannya. Sudah lama kita tidak mengamalkan agama Islam yang sebenar seperti yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya.

 

Umat Islam kita yang mengamalkan agama demokrasi telah menjadi orang-orang kafir kerana :

 

1.    Kita menyerahkan Uluhiyah dan Rububiyah kepada manusia yang bererti kita telah menafikan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;

 

2.    Kita melantik para pemimpin kita yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita sebagai Tuhan-tuhan kita;

 

3.    Kita menjadi HAMBA kepada Tuhan-tuhan Manusia dan kita tidak lagi menjadi HAMBA kepada Allah sahaja;

 

4.    Kita MENYEMBAH Tuhan-tuhan Manusia dan tidak menyembah Allah sahaja kerana ketaatan dan kepatuhan kita kepada segala peraturan dan undang-undang manusia ;

 

Seluruh umat Islam di Malaysia dan di dunia ini amnya, adalah disesat dan dipesongkan oleh para ulama dan intelek Islam kita sendiri, dan mereka (para ulama dan intelek Islam ) bertindak dan beroperasi sebagai agen-agen dan boneka-boneka kepada musuh-musuh Islam sehingga mereka menerima demokrasi sebagai sesuatu yang berbentuk ISLAMI dan dengan senang hati dan redha sahaja mereka mengamal, mentaati dan tunduk kepada kerajaan demokrasi ini serta mereka menghalalkan amalannya, padahal pandangan dan perbuatan mereka seperti ini adalah satu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadap kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan mereka daripada agama Allah. Penyebaran AQIDAH yang sesat dan rosak oleh para ulama dan intelek Islam ini merupakan sebahagian daripada program-program tindakan dalam satu KOMPLOT AGUNG kuasa-kuasa kufur Barat di bawah kelolaan kaum Yahudi dalam membenteras dan membantut kebangkitan kembali massa umat Islam agar kita tidak berkemampuan untuk wujud sebagai satu ummah yang kuat, utuh, berdikari dan sepenuhnya berkuasa di atas muka bumi ini dalam memikul tanggungjawab kita sebagai Khalifah Allah.

 

Ajaran Abduh yang sesat seperti inilah yang dipertahan dan dikembangkan oleh Jakim, Yadim, Ikim dan jabatan-jabatan agama Islam di peringkat negeri serta yang diajar dan dikembangkan di seluruh fakulti-fakulti Islam di institusi-institusi pengajian tinggi kita yang menyebabkan kita terus berada dalam kesesatan dan kegelapan.

 

Islam hendaklah jelas, begitu juga kufur itu hendaklah jelas :

 

1.    Siapakah orang-orang yang gugur syahadatain mereka?

Mereka adalah orang-orang yang merosakkan pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

 

2.    Siapakah orang-orang yang merosakkan pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ?

Mereka adalah terdiri daripada orang-orang yang menyerahkan Uluhiyah dan Rububiyah Allah kepada manusia.

 

3.    Siapakah orang-orang yang menyerahkan Uluhiyah dan Rububiyah Allah kepada manusia?

 

Mereka adalah para pemerintah yang memerintah dengan kekuasaan manusia dan mereka adalah rakyat yang diperintah yang menyerahkan kekuasaan kepada manusia serta mereka mentaati dan meredhai kekuasaan itu.

 

4.    Kekuasaan atau kerajaan yang seperti mana?

 

Seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini. Justeru orang-orang yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi serta mereka meredhainya, sama ada golongan pemerintah atau rakyat yang diperintah, adalah kesemuanya tergolong sebagai orang-orang yang gugur syahadatain mereka serta terkeluar daripada Islam !

 

Segala soal-jawab seperti yang dipaparkan di atas ini dengan sendirinya berfungsi sebagai huraian-huraian yang jelas dan nyata kepada kita bahawa sesebuah kerajaan demokrasi atau mana-mana kerajaan yang tidak menjalankan undang-undang dan sistem hidup Allah adalah kerajaan yang syirik dan kufur, dan orang-orang (pemimpin-pemimpin) yang menjalankannya dan rakyat yang mentaatinya, kesemuanya adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran terhadap Allah. Para pemimpin dan rakyat yang dipimpin yang mengamalkan agama demokrasi dan yang mentaati kerajaan demokrasi serta mereka meredhainya, kesemuanya adalah orang-orang yang gugur syahadatain mereka secara terang-terangan dan justeru mereka itu adalah terkeluar daripada agama Islam. Mereka terlibat dengan kesyirikan dan kekufuran bukan kerana niat, qasad dan iktiqad di dalam hati mereka, tetapi kerana perbuatan dan amalan mereka, dan kekufuran mereka itu adalah Kufur Amaliyah yang tetap juga mengeluarkan mereka itu daripada agama Allah.

 

Umat Islam kita kini tidak beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan telah terkeluar daripada agama Allah kerana pelaksanaan dan penguat kuasaan segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia ke atas seluruh umat manusia serta ketaatan dan kepatuhan seluruh kita ini kepadanya yang mempunyai pengertian bahawa kita tidak beriman kepada Uluhiyah dan Rububiyah Allah sebaliknya kita beriman kepada Uluhiyah dan Rububiyan Manusia. Dalam kefahaman dan amalan seluruh umat Islam kita kini pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ telah jauh menyimpang daripada pengertiannya yang asal dan sebenar, dan kita telah dan sedang berada dalam kesesatan berabad-abad lamanya. Kerosakan ini adalah sesuatu yang sememangnya dioperasikan dengan terancang dan sedar oleh Ahlil Kitab, dan di antara organisasi-organisasi yang menjadi agen-agen kepada musuh-musuh Islam ini yang aktif bertanggungjawab dalam menyeleweng dan merosakkan pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang sebenar termasuklah Universiti Islam Antarabangsa, IIISTAC, Fakulti-fakulti Islam di seluruh universiti di dalam negara kita, seluruh Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam, agensi-agensi agama milik kerajaan seperti Jakim, Yadim, Ikim, seluruh aktivis Islam dan seluruh NGO Islam.

 

Perjuangan kita yang paling utama sekali pada hari ini adalah untuk mengeluarkan seluruh umat Islam kita kini daripada berada di dalam agama Islam kita yang sesat dan rosak seperti mana yang sedang kita imani, anuti dan amalkannya sekarang ini, kemudian perjuangan kita yang paling utama sekali yang satu lagi adalah untuk memasukkan kembali seluruh umat Islam kita ini ke agama Allah yang asal dan sebenar yang datang daripada Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah melindungi kita daripada kesyirikan dan kekufuran ciptaan kaum Yahudi yang sedang menyelubungi seluruh persekitaran dan masyarakat kita dan yang sedang berkuasa dan berdaulat ke atas kita di bumi kita kini yang sentiasa menggamit kita kepada kekufuran dan yang sentiasa amat mengancam AQIDAH kita!

 

Sekian, terima kasih.

 

Wan Solehah al-Halbani

 

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 15, 2011 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: