RSS

Monthly Archives: June 2011

KOMPLOT AGUNG YAHUDI

 

KOMPLOT AGUNG YAHUDI 

 

Oleh

 

 

Wan Solehah al-Halbani

 

 

 

Firman Allah : al-Imran 54

Dan mereka (kaum Yahudi ) telah merancangkan tipudaya dan Allah merancangkan balasan tipudaya itu dan Allah sebaik-baik perancang balas tipudaya.

KAUM Yahudi telah melakukan segala tipudaya dan komplot jahat mereka terhadap Rasulullah saw dan terhadap seluruh umat Islam di dunia di sepanjang zaman sehinggalah kepada zaman kita kini. Matlamat tipudaya dan komplot jahat mereka adalah untuk merosakkan agama Islam sehingga Islam dan umat Islam itu seluruhnya hilang lenyap daripada muka bumi ini. Inilah perjuangan mereka dan matlamat kewujudan mereka di bumi ini. Mereka tidak akan berjaya kerana Allah akan sentiasa mengatasi segala tipudaya dan komplot jahat mereka. Mereka itu adalah musuh-musuh Allah dan mereka sebenarnya melakukan segala tipudaya dan komplot jahat itu terhadap Allah sedangkan Allah Yang Maha Kuasa adalah sebaik-baik membuat tipudaya terhadap mereka. Segala usaha jahat mereka itu akan hanya berakhir dengan kesia-siaan sahaja kerana Allah akan tetap mengalah dan mengatasi mereka.  

Firman Allah : al-Maidah 82

Demi sesungguhnya engkau (Muhammad) akan dapati bahawa manusia yang paling ketat permusuhannya terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang  musyrikin.  

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Sebenarnya kaum Yahudi telah memusuhi Islam sejak detik pertama tertubuhnya kerajaan Islam di Madinah. Mereka telah merancangkan tipudaya-tipudaya yang jahat terhadap umat Islam sejak hari  pertama kaum Muslimin  berubah menjadi satu umat (yang berkuasa). Al-Quranul Karim membuat berbagai-bagai penjelasan dan singgungan tentang perseteruan dan tipudaya-tipudaya jahat kaum Yahudi yang cukup untuk menggambarkan betapa pahitnya tentangan dan permusuhan yang dilancarkan mereka ke atas Islam, ke atas Rasul Islam saw dan ke atas umat Muslimin  di sepanjang sejarah mereka yang panjang, iaitu permusuhan yang tidak pernah padam walau sesaat pun selama hampir (kini lebih) empat belas abad dan hingga ke saat ini permusuhan itu terus bernyala dengan maraknya di merata negeri di dunia.           

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa orang-orang Yahudi dan musyrikin adalah orang-orang yang paling ketat dan paling jahat dari segi permusuhan dan kebencian mereka yang tidak kunjung padam terhadap agama Islam dan umat Islam, dan mereka akan melakukan apa sahaja untuk merosak dan menghapuskan agama Islam, kekuatan dan kekuasaan Islam serta seluruh massa umat Islam sekelian di mana sahaja di bumi ini.

Firman Allah :al-A’raf 126

Sebenarnya engkau tidak membalas dendam terhadap kami melainkan semata-mata kerana kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ia datang kepada kami .

Firman Allah : al-Maidah 59

Katakanlah, ”Wahai Ahlil Kitab! Kamu tidak membalas dendam terhadap kami melainkan semata-mata kerana kami beriman kepada Allah .

Firman Allah :al-Buruj 8

Dan mereka tidak membalas dendam terhadap mereka melainkan semata-mata mereka beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji.

Inilah sikap ANTI-ISLAM yang meluap-luap dan tidak kunjung padam di kalangan Ahlil Kitab dan seluruh orang kafir di dunia hanyalah kerana umat Islam beriman kepada ALLAH sedangkan mereka beriman kepada yang selain daripada Allah. Ini adalah SIKAP dan SEBAB yang UNIVERSAL dan BERKEKALAN di kalangan seluruh agama kafir dan seluruh orang kafir di dunia terhadap Islam dan umat Islam sejak daripada awal kewujudan manusia di bumi sehinggalah ke hari ini dan seterusnya untuk hari-hari yang akan datang. Justeru ianya adalah sesuatu yang semula jadi apabila seluruh agama kufur dan seluruh orang kafir di dunia kini memusuhi Islam dan umat Islam kerana mereka itu kesemuanya tidak beriman kepada Allah dan kepada ayat-ayat Allah. Yahudi, Kristian, Hindu, Buddha, Komunis, Nasionalis, Kapitalis, Demokrat dan kaum etis (atheist) – kesemuanya bersekongkol dan saling bantu membantu di antara sesama mereka dalam memusuhi dan membenci Islam dan umat Islam kerana kita beriman kepada Allah dan kepada ayat-ayat Allah sedangkan mereka beriman kepada syaitan dan mengikut serta mentaati ayat-ayat syaitan!

Kaum Yahudi pada hari ini adalah golongan yang terkaya dan paling berkuasa di dunia ini – mereka berkuasa dan memerintah ke atas negara-negara kuasa besar dan badan-badan antarabangsa di dunia seperti Amerika, Russia, Cina, Eropah, NATO, PBB dan OIC, mereka itu kini tidak lagi menganuti agama Yahudi, tetapi mereka telah kembali menyembah BERHALA yang mereka namakannya LUCIFER dan menganuti agama yang baru yang dinamakan ILLUMINATI – iaitu satu agama yang bergerak dan beroperasi sebagai satu “secret society” yang diasaskan oleh Johann Adam Weishaupt, seorang professor bangsa Yahudi, pada 1 May, 1776 di Bavaria, dan “secret society” ini adalah berasal dan berhubung kait rapat dengan gerakan Freemason antarabangsa. Matlamat jahat mereka yang agung adalah untuk membentukkan satu kerajaan dunia yang baru, iaitu satu NEW WORLD ORDER (Novos Ordo Seclorom) – satu kerajaan, satu bangsa dan satu agama yang baru, iaitu agama menyembah berhala, yang dirancangkan mereka untuk disebar dan dikembangkan agar dianuti dan diamalkan oleh seluruh umat manusia di bumi ini. Ke arah mencapai matlamat jahat mereka yang agung ini mereka mengaturkan segala operasi yang terancang dan sistematik untuk menghapuskan seluruh kerajaan dan seluruh agama yang lain di dunia ini, samada melalui tipudaya, manipulasi dan eksploitasi, mahupun melalui kezaliman, pembunuhan dan segala bentuk peperangan dan kekerasan.

Pada wang kertas satu dollar US yang dikeluarkan oleh Federal Reserve Bank of Amerika (miliki Yahudi) terdapat berbagai-bagai gambar dan simbol yang menunjukkan kekuatan, kekuasaan dan ketuanan Yahudi ke atas Amerika dan seluruh negara bangsa di dunia pada hari ini. Tertulis pada wang kertas satu US dollar itu perkataan Novos Ordo Seclorom, iaitu satu kekuasaan dunia yang baru – “A New World Order” – yang diterajui bangsa Yahudi, dan juga tertulis di bahagian atas wang tersebut perkataan “Annuit Coeptis” yang bermaksud ‘Our Conspiracy’ atau ‘Pakatan Kita’, iaitu pakatan Yahudi untuk mengeksploitasi, menipu dan menguasai dunia. Pada gambar Piramid di bahagian bawah piramid atau tapak piramid itu, tertulis tahun 1776 dalam huruf Romawi, iaitu tahun ditubuhkan agama Yahudi yang baru – ILLUMINATI bersekali dengan Tuhan mereka yang bernama LUCIFER, manakala di bahagian teratas piramid terdapat gambar ‘mata’ manusia (satu mata sahaja), iaitu “The All-Seeing Eye” yang memerhati dan mengawasi dunia – itu adalah simbol kekuatan, kekuasaan dan ketuanan Yahudi ke atas seluruh umat manusia di dunia ini.

Begitu juga pada wang kertas satu ringgit Malaysia, adalah terdapat beberapa gambar dan simbol seperti ‘piramid’ dan ‘mata’ yang melambangkan kekuasaan Yahudi sepenuhnya ke atas Malaysia sebagai negara boneka Yahudi.

Matlamat jahat mereka itu kini telah hampir tercapai sepenuhnya – Bangsa Yahudi dan agama ILLUMINATI yang dianuti mereka kini adalah satu bangsa dan agama yang menduduki tempat yang NOMBOR SATU dan TERKUAT di dunia ini dari segi ekonomi, politik, militeri dan teknologi, merekalah golongan yang sebenar-benarnya berkuasa dan memerintah ke atas seluruh bangsa, agama dan kerajaan di dunia ini pada hari ini. Majoriti daripada kerajaan-kerajaan di dunia kini seperti Amerika, Britain, Perancis, Itali, Jerman, Canada, Jepun, Cina, Russia serta seluruh negara umat Islam di Timur Tengah, Afrika dan Asia termasuklah Makkah, Madinah, Iraq, Iran, Malaysia dan Indonesia – kesemuanya berada di bawah kekuasaan dan kontrol Yahudi. Seluruh pemimpin bagi negara-negara yang tersebut ini adalah DIPILIH dan DILANTIK oleh kaum Yahudi dan mereka itu kesemuanya hanya merupakan BONEKA-BONEKA Yahudi yang hanya sekadar AKUR dan IKUT segala perintah dan arahan daripada mereka.

MALAYSIA kini adalah sepenuhnya milik Yahudi, segala dasar dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, moral, agama dan perhubungan antarabangsa kesemuanya adalah dirancang, dibentuk dan digubal oleh Yahudi, para pemimpin politik kita samada di pihak kerajaan mahupun pembangkang adalah dipilih, ditonjol dan dilantik oleh Yahudi. Raja-Raja Melayu kita ini adalah agen-agen Yahudi, begitu juga pegawai-pegawai kanan perkhidmatan awam, polis dan militeri serta para pemimpin NGO adalah dirancang, disusun dan dilantik serta sepenuhnya dikontrol oleh Yahudi.

Yahudi telah mengambil tindakan-tindakan yang serius dalam merancangkan pembentukan negara MALAYSIA sejak TM 1765, dan sebenarnya negara Malaysia telahpun wujud dalam peta dunia di Eropah dalam bahasa Sepanyol se awal kurun ke 16 lagi. Sir Francis Light adalah seorang anggota Freemason yang diutuskan khas oleh Yahudi ke Timur untuk merintis jalan ke arah matlamat pembentukan sebuah negara yang bakal dinamakan sebagai MALAYSIA di Semenanjung Tanah Melayu kita ini. Seluruh penduduk asal Semenanjung Tanah Melayu yang terdiri daripada bangsa Melayu yang beragama Islam ini adalah dirancangkan oleh Yahudi untuk DIKAFIRKAN melalui satu proses pengkufuran yang sedar dan terancang.

Proses pengkufuran ke atas umat Islam telah bermula sebaik sahaja Tanah Melayu kita ini dikuasai dan dijajah oleh Yahudi melaui kuasa penjajahan British. Di antara usaha untuk mengkafirkan umat Islam kita yang dirancang dan dioperasikan oleh Yahudi adalah dengan cara membawa masuk orang-orang kafir Cina dan India ke Tanah Melayu sebagai buruh dan penduduk tetap, dan jumlah mereka yang dibawa masuk itu adalah amat ramai sekali sehingga pada 1931, jumlah mereka di Semenajung Tanah Melayu tanpa Singapura, telah mengatasi jumlah seluruh penduduk kaum pribumi Melayu kita ini sendiri.

Seorang tokoh terkemuka dalam gerakan Yahudi di Amerika, Prof. Rupert Emerson, telah dilantik oleh kerajaan USA sebagai pensyarah kanan di universiti Harvard, beliau telah ditugaskan untuk membuat kajian-kajian dan perakuan-perakuan yang strategis kepada Yahudi ke arah mewujudkan sebuah negara yang akan dinamakan mereka sebagai MALAYSIA di Semenanjung Tanah Melayu yang seluruh penduduknya adalah terdiri daripada orang-orang Melayu-Islam, dan mereka ini (orang-orang Melayu) adalah dirancangkan oleh Yahudi untuk dikafirkan. Ke arah mencapai matlamat yang maha agung itu, beliau telah menyiapkan sebuah buku yang bertajuk “MALAYSIA : Direct and Indirect Rule” terbitan Harold Mac Millan, New York, pada TM 1937. Padahal pada tahun itu (1937) Tanah Melayu kita ini hanyalah wujud dan dikenali sebagai “British Malaya” yang terdiri daripada ‘Negeri-negeri Melayu Bersekutu”, “Negeri-negeri Melayu yang tidak Bersekutu” dan “Negeri-negeri Selat”, sementara negeri-negeri Melayu di utara semenanjung Tanah Melayu (Satun, Petani, Weng dan Nara) telah diserahkan oleh British kepada pemerintahan Siam. Pada masa itu nama MALAYSIA belum lagi dimunculkan, namun ianya sudahpun wujud dalam perancangan Yahudi. ‘PROJEK MALAYSIA’ telah DIRANCANG dan DISIMPAN oleh Yahudi selama lebih daripada EMPAT RATUS TAHUN (empat kurun) sebelum akhirnya ianya berjaya direalisasikan pada TM 1963 ke atas kita dan ke atas bumi Melayu kita ini. Renongkanlah betapa kuat dan mendalamnya keazaman dan cita-cita mereka sehingga mereka sanggup merancang dan mengoperasikan segala detail gerakan mereka dengan kemas dan terperinci serta dengan penuh kesungguhan dan dedikasi, kemudian mereka terpaksa dan sanggup pula untuk menunggu selama empat kurun lebih untuk akhirnya mencapai kejayaan dalam menguasai dan menundukkan orang-orang Melayu kita kepada kekuasaan mereka. Tidak dapat disangkalkan lagi bahawa MALAYSIA kita ini adalah IDAMAN mereka dan MALAYSIA kita ini adalah PROJEK AGUNG bagi mereka yang semestinya dikuasai dan dimiliki mereka!

Mengikut Prof. Rupert Emerson, kemerdekaan Malaya pada 1957 dan MALAYSIA pada 1963, bukanlah ‘merdeka’ di sisi Yahudi, tetapi itu hanyalah perubahan daripada status “Penjajahan British” secara langsung (Direct British Colonial Rule) kepada status “Naungan British” (British Suzerainty) sahaja, iaitu di sisi kuasa-kuasa besar Barat yang dikuasai Yahudi, orang-orang Melayu dan seluruh bumi Melayu kita sehingga kini tidak pernah mengalami kemerdekaan dan negara Malaysia kita kini sebenarnya masih kekal di bawah kekuasaan “neo-colonialism” Yahudi.

Yahudi percaya sekiranya Semenanjung Tanah Melayu kita ini tidak dikuasai dan ditundkkan kepada kekuasaan mereka, serta orang-orang Melayu kita ini tidak dikafirkan, akan wujud nanti satu kuasa Islam yang meliputi seluruh Nusantara yang bermula dan berpusat di Semenanjung Tanah Melayu kita ini. Mereka mempercayai bahawa orang-orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu kita yang beragama Islam ini akan wujud sebagai satu kuasa Islam Nusantara yang terbesar dan terkuat di dunia yang akan mencabar, mengancam dan menghancurkan seluruh kekuatan dan kekuasaan Yahudi di mana sahaja di dunia kita ini! Mereka mempercayai bahawa orang-orang Melayu kita ini adalah berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim as melalui Nabi Ishak as yang berhijrah ke utara India dan mereka dipercayai telah mendiami buat beberapa ketika di kawasan pergunungan Himalaya dan akhirnya mereka dipercayai telah berhijrah ke Semenanjung Tanah Melayu dan kekal menetap di sini sehingga ke hari ini.

Kepercayaan ini adalah diasaskan kepada cerita-cerita Israiliyat yang terdapat di dalam kitab-kitab lama mereka yang sebahagian daripadanya adalah didakwakan sebagai berasal dan bersumberkan daripada Nabi-Nabi mereka. Itulah sebabnya Semenanjung Tanah Melayu dan orang-orang Melayu kita ini semestinya ditawan dan dikontrol oleh Yahudi, dan cita-cita mereka ini telah direalisasikan dalam bentuk penguasaan mereka ke atas kita melalui “Direct Rule” (penjajahan langsung) di bawah British Malaya dan kemudiannya melalui “Indirect Rule” (Neo-Colonialism) seperti apa yang kini sedang wujud dan berlaku ke atas kita di bawah naungan Negara MALAYSIA kita ini. Mengikut kenyataan yang dibuat oleh Prof. Rupert Emerson, MALAYSIA dijangkakan untuk dimerdekakan oleh Yahudi kira-kira pada tahun masihi 2065 nanti, iaitu setelah seluruh orang Melayu kita ini telah menjadi orang-orang kafir dan pada masa itu kita akan berperanan sebagai boneka-boneka kafir Barat dan Yahudi.

Firman Allah : al-Imran 54

Dan mereka (kaum Yahudi ) telah merancangkan tipudaya dan Allah merancangkan balasan tipudaya itu dan Allah sebaik-baik perancang balas  tipudaya.

Allah akan menghapuskan kezaliman dan kejahatan Yahudi melalui tangan-tangan kita ini sendiri, iaitu melalui Jihad, Perang dan Revolusi yang akan dibantu oleh Allah dan tiada sesiapapun yang dapat mengalahkan umat Islam yang dibantu oleh Allah swt. Inilah janji-janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan Allah tidak pernah memungkiri akan janji-janji-Nya! Seandainya kemunculan satu kekuatan dan kekuasaan Islam di Nusantara kita ini, khususnya yang berpusat di Semenanjung Tanah Melayu kita ini, adalah dikehendaki Allah, kekuatan dan kekuasaan Islam itu akan tetap muncul dan tiada sesiapapun yang dapat menyangkal atau yanng dapat menghalanginya, ianya tetap akan berlaku sebagai takdir dan ketentuan daripada Allah Yanag Maha Gagah dan Yang Maha Kuasa.

Firman Allah: al-Baqarah 217

Sentiasa mereka itu (orang-orang kafir) memerangi kamu, sehingga mereka mengembalikan kamu daripada agama kamu (menjadi kafir) jika mereka berkuasa nanti.

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

“Penjelasan yang benar ini adalah daripada Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Mendalam ilmu-Nya. Ia mendedahkan keazaman kaum musyrikin yang degil untuk meneruskan kejahatan mereka, dan untuk menindas kaum Muslimin kerana agama mereka, kerana penindasan itu merupakan satu-satunya matlamat yang tetap bagi musuh-musuh mereka, iaitu satu matlamat yang tidak berubah bagi musuh-musuh Islam di mana-mana negeri dan dalam mana-mana generasi manusia. Kewujudan agama Islam di mana-mana negeri itu sendiri merupakan satu kemarahan dan ketakutan kepada musuh-musuh agama ini dan musuh-musuh kaum Muslimin di setiap zaman. Agama Islam itu sendiri menyakiti mereka, menyebabkan mereka marah dan takut. Islam mempunyai kekuatan dan keteguhan yang ditakuti oleh setiap pembohong, digeruni oleh setiap yang zalim dan dibenci oleh setiap manusia perosak. Islam itu sendiri dengan segala apa yang dibawa olehnya, merupakan satu peperangan, iaitu kebenaran yang jelas, cara hidup yang lurus dan sistem hidup yang sihat. Dengan ini semua, Islam merupakan satu peperangan menentang kebatilan, kezaliman dan kerosakan. Oleh sebab itu para pendusta, orang-orang yang zalim dan manusia-manusia perosak tidak sanggup berdepan dengan Islam, dan oleh sebab itulah mereka mengintip penganut-penganutnya untuk ditindas supaya meninggalkan agama itu dan mengembalikan mereka semula menjadi kafir di dalam mana-mana bentuk daripada berbagai-bagai bentuk kufur, kerana mereka tidak merasa aman melakukan kebatilan, kezaliman dan kerosakan selagi ada di bumi ini golongan Muslimin yang beriman dengan agama ini dan mengikut cara hidup dengan sistem ini.

Musuh-musuh kaum Muslim itu menggunakan berbagai-bagai cara dan alat peperangan, tetapi matlamat mereka hanya satu sahaja, iaitu mereka mahu memalingkan orang-orang Islam yang benar itu daripada agama mereka jika mereka mampu berbuat demikian. Patah sebilah pedang di tangan, mereka hunus pedang yang lain pula, tumpul satu alat di tangan, mereka asah alat yang lain pula. Amaran yang benar daripada Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Mendalam ilmu-Nya setiap waktu mengingatkan kaum Muslimin daripada menyerah kalah dan mengingatkan mereka terhadap bahaya, serta menyeru mereka supaya sabar menghadapi tipu daya musuh dan sabar menghadapi peperangan. Jika tidak mereka akan menerima kerugian dunia dan akhirat, dan akan menerima azab yang tidak dapat ditolak dengan sebarang keuzuran dan alasan.”

Mereka terasa amat SAKIT HATI terhadap kita kerana Islam itu sendiri sebagai satu agama adalah amat MENYAKITKAN HATI mereka! Mereka menzalimi, membunuh dan melenyapkan kita daripada muka bumi ini kerana mereka kini adalah golongan yang BERKUASA dan MEMERINTAH ke atas kita. Inilah sifat jahat mereka terhadap kita, namun sifat mereka yang paling jahat sekali terhadap kita ialah mereka bercita-cita supaya kita berubah MENJADI KAFIR seperti mereka, dan ke arah merealisasikan cita-cita mereka ini, mereka sanggup untuk melakukan apa sahaja termasuklah menjajah, menindas, menzalimi, membeli dan mengkorupsikan kita dengan berbagai-bagai cara dan strategi yang bijak, jahat, halus dan licik. Melalui penjajahan yang langsung selama ratusan tahun dan penjajahan dalam bentuk “neo-colonialism” yang kekal berlanjutan sehingga kini ke atas kita, mereka MEMUTAR BELITKAN pengertian ayat-ayat al-Quran dan konsep-konsep Islam yang terkandung di dalamnya serta mereka MENYEMBUNYIKAN sebahagian daripada ayat-ayat yang lain lagi bersekali dengan segala konsep yang terkandung di dalamnya daripada difahami dan diketahui oleh kita yang justeru menyesatkan kita daripada jalan-jalan yang benar! Ini adalah satu peringatan yang benar kepada kita kerana ia datang daripada Allah yang Maha Mengetahui, Maha Mendalam Ilmu-Nya dan Maha mengasihani akan kita.

Firman Allah: al-Baqarah 120

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak suka engkau, kecuali engkau turut agama mereka.

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

“Kaum Yahudi dan Nasrani akan terus memerangimu dan merancangkan tipu daya terhadapmu. Mereka tidak akan berdamai denganmu dan tidak akan berpuas hati terhadapmu kecuali engkau meninggalkan dakwah ini, kecuali engkau meninggalkan agama yang benar ini dan melepaskan keyakinan ini dan kembali semula kepada kesesatan, kesyirikan dan kefahaman mereka yang buruk sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini.

Pertarungan-pertarungan itu adalah pertarungan-pertarungan kerana aqidah, bukannya pertarungan kerana tanah air, bukan kerana produksi ekonomi dan bukan kerana kedudukan militeri yang strategik. Mereka telah memalsukan bendera-bendera perjuangan ini kepada kita dengan  tujuan yang tersembunyi di dalam hati mereka untuk mengelirukan kita tentang hakikat tujuan perjuangan mereka yang sebenar.

Oleh itu apabila kita kelirukan diri kita oleh tipu daya mereka, maka kita tidak boleh mempersalahkan orang lain kecuali diri kita sendiri kerana kita telah menjauhkan diri kita daripada mengingati bimbingan dan perintah Allah s.w.t kepada Rasulullah s.a.w dan sekelian umatnya.”

Kaum Ahlil Kitab melancarkan Gerakan Anti-Islam di sepanjang zaman untuk menghapuskan kekuatan dan kekuasaan Islam serta untuk merosakkan Aqidah dan Pemikiran Islam yang akan mengembalikan kita kepada kekufuran. Inilah sikap dan fitrah mereka terhadap Islam tanpa kunjung padam seperti mana yang disampaikan kepada kita oleh Allah di dalam al-Quran. Gerakan Reformasi Islam dan Islam Modenis ajaran mereka yang dikembangkan oleh Jamaluddin al-Afghani dan Abduh adalah di antara KEROSAKAN-KEROSAKAN AQIDAH yang dicipta dan diwujudkan oleh mereka melalui Gerakan Anti-Islam ini tidak kerana yang lain melainkan kerana mereka membenci dan memusuhi Islam.

Firman Allah : al-Baqarah 109

Ramai Ahlil Kitab yang mengingini agar mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah kamu beriman kerana hasad dengki daripada diri mereka setelah kebenaran kelihatan jelas kepada mereka.

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Itulah pengaruh hasad dengki di dalam jiwa mereka . Ia menimbulkan keinginan merampaskan kebaikan yang dicapai oleh lain. Mengapa ? Mereka berbuat demikian bukan kerana jiwa mereka yang jahat itu tidak mengetahui , tetapi mereka berbuat begitu kerana mereka benar-benar mengetahui :

“Kerana hasad dengki daripada diri mereka setelah kebenaran kelihatan jelas kepada mereka.”

Hasad dengki ialah perasaan hitam yang hina yang melimpah di dalam jiwa kaum Yahudi terhadap Islam dan kaum Muslimin , dan perasaan ini masih terus melimpah. Perasaan inilah yang melahirkan semua komplot dan perancangan-perancangan jahat kaum Yahudi yang berterusan. Al-Quran mendedahkan motif  hasad ini kepada kaum Muslimin supaya mereka tahu dan menyedari bahawa hasad dengki itulah punca yang wujud di belakang setiap usaha kaum Yahudi yang mahu menggugat Aqidah di dalam jiwa mereka dan mengembalikan mereka selepas itu kepada kekufuran seperti mereka , sedangkan kaum Muslimin telah diselamatkan Allah daripada kekufuran dengan keimanan , dan kerana itulah Allah menganugerahkan kepada mereka sebesar –besar kurnia yang semulia-mulia nikmat yang diiri hatikan oleh kaum Yahudi.  

Firman Allah : al-Imran 100

Wahai orang-orang yang beriman ! Jika kamu mengikuti sekumpulan mereka yang diberi kitab, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang yang kafir setelah kamu beriman.

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Imran)

Perbuatan mengikut Ahlil Kitab dan menerima arahan daripada mereka, perbuatan mengambil dan mengutip peraturan-peraturan dan undang-undang kehidupan mereka dari awal-awal lagi membawa erti kekalahan batin dan meninggalkan peranan kepimpinan yang kerananya diwujudkan umat Islam di samping membawa erti keraguan terhadap keupayaan agama dan peraturan Allah untuk memimpin dan mengaturkan kehidupan manusia serta mempertingkatkannya ke jalan kesuburan dan kemajuan. Keraguan ini sendiri merupakan benih kekufuran yang merangkak di dalam hati tanpa disedari olehnya dan tanpa melihat bahayanya yang dekat.

Ini daripada sudut kaum Muslimin dan daripada sudut kaum yang lain, maka kaum Ahlil Kitab tidak ada cita-cita yang lebih besar kepada mereka daripada menyesatkan kaum Muslimin daripada Aqidah mereka, kerana Aqidah inilah yang menjadi kubu keselamatan, garis pertahanan dan sumber kekuatan umat Muslimin. Musuh-musuh mereka cukup mengetahui hakikat ini. Mereka mengetahuinya dahulu dan sekarang dan mereka mengorbankan segala usaha, tipu daya, kekuatan dan kelengkapan untuk memesongkan umat Muslimin daripada Aqidah mereka. Apabila mereka gagal memerangi Aqidah ini secara terbuka, mereka memeranginya secara sulit dan apabila mereka gagal memeranginya dengan bersendirian, mereka menggunakan barisan munafikin yang berpuar-pura Islam atau menggunakan orang-orang yang mempunyai hubungan palsu dengan Islam untuk bekerja melemahkan Aqidah ini dari dalam dan menghalangkan manusia daripadanya dan seterusnya untuk memperdayakan umat Muslimin dengan kecantikan sistem-sistem hidup yang lain berbandingkan sistem hidup agama mereka, keindahan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lain daripada undang-undang dan peraturan-peraturan agama mereka dan kebagusan kepimpinan yang lain daripada kepimpinan agama mereka.       

Apabila kaum Ahlil Kitab dapati setengah-setengah orang Islam menyambut baik dan mengikut anjuran-anjuran mereka, maka tidak syak lagi mereka akan menggunakan cara ini untuk mencapai matlamat yang menyebabkan mereka tidak dapat tidur dan mereka akan terus berusaha memimpin orang-orang Islam itu dan seluruh kaum Muslimin di belakang mereka kepada kekufuran dan kesesatan.

Oleh sebab itu Allah menyampaikan amaran yang tegas dan menakutkan ini!

Firman Allah : al-Imran 100

Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengikuti sekumpulan mereka yang dikurniakan kitab, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang yang kafir selepas kamu beriman.

Di waktu itu tiada yang menakutkan seorang Muslim daripada melihat dirinya terbalik menjadi kafir setelah ia beriman dan melihat dirinya akan dihumban ke dalam neraka setelah ia selamat daripadanya untuk menuju ke syurga. Inilah sifat seorang Muslim sejati di setiap zaman. Oleh sebab itulah amaran yang keras ini merupakan cemeti yang memukul dan menyedarkan hati nurani supaya sentiasa mengingati amaran itu. Walaupun begitu ayat yang berikut terus menyambung lagi amaran dan peringatan itu dengan menyatakan betapa kejinya jika orang-orang yang beriman itu terbalik menjadi kafir, sedangkan ayat Allah sentiasa dibaca kepada mereka, Rasulullah saw sentiasa berada di tengah-tengah mereka, motif-motif beriman sentiasa wujud, dakwah kepada beriman sentiasa diseru dan perbezaan jalan di antara kekufuran dan keimanan sentiasa disuluh dengan cahaya al-Quran.

Firman Allah : al-Imran 101

Dan bagai manakah kamu sanggup menjadi kafir, sedangkan kamu dibacakan ayat Allah kepada kamu dan Rasul –Nya berada di tengah-tengah kamu ?

Ya, amatlah berat bagi seseorang mukmin terbalik menjadi kafir di dalam suasana yang amat membantu ke arah keimanan dan apabila Rasulullah saw telah wafat dan melihat al-Rafiq al-A’la , maka ayat Allah (al-Quran ) masih kekal dan Sunnah Rasulullah saw masih kekal. Kita umat Muslimin pada hari ini tetap dititahkan Allah dengan al-Quran ini sebagai mana dititahkan orang-orang yang dahulu dengannya. Jalan berpegang teguh kepada Allah amat jelas dan panji-panji berpegang teguh kepada Allah tetap dikibar tinggi .

Firman Allah : al-Imran 69

Segolongan daripada Ahlil Kitab ingin andainya mereka dapat menyesatkan kamu.

Firman Allah : ali-Imran 70

Wahai Ahlil Kitab : Mengapakah kamu ingkarkan ayat-ayat Allah sedangkan kamu menyaksikan (kebenaran).

Firman Allah : al-Imran 72

Segolongan Ahlil Kitab berkata (sesama mereka ) : Berimanlah  kamu kepada al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang beriman itu di pagi hari dan ingkarkan pula di petang hari supaya mereka kembali (kepada kekafiran ).

Firman Allah :al-Imran  78

Dan di antara mereka ada sekumpulan yang memutar-mutar lidah mereka membaca al-kitab , sedangkan ianya bukan daripada al-kitab dan mereka berkata : Ia daripada sisi Allah. Sedangkan ianya bukan daripada sisi Allah . mereka berkata dusta terhadap Allah sedangkan mereka mengetahui .

Firman Allah :al-Imran 99

Katakanlah : Wahai Ahlil Kitab! Mengapakah kamu menghalangkan mereka yang beriman daripada jalan Allah. Kamu hendak menjadikannya jalan itu bengkok, sedangkan kamu menyaksikannya.

Firman Allah : al-Imran 119

Beginilah kamu sekelian kasih kepada mereka, sedangkan mereka tidak kasihkan kamu dan kamu sekelian percaya kepada kitab-kitab suci kesemuanya. Dan apabila mereka menemui kamu mereka berkata : kami juga telah beriman dan apabila mereka bersendirian mereka menggigit jari mereka kerana terlalu marah terhadap kamu.

Firman Allah : al-Imran 120  

Jika kamu mendapat sesuatu kebaikan mereka merasa susah hati dan jika kamu ditimpa sesuatu keburukan mereka bergembira dengannya .     

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Imran) :

Demikianlah kita melihat musuh-musuh kaum Muslimin (di masa itu) bukan sahaja memerangi mereka di medan perang dengan pedang dan panah, dan bukan sahaja menggembelingkan musuh-musuh untuk memerangi mereka dengan kekuatan mata pedang dan lembing, malah musuh-musuh itu memerangi mereka mula-mula dengan memerangi aqidah mereka, iaitu dengan menyebarkan keraguan dan kekeliruan-kekeliruan dan mengaturkan berbagai-bagai tipu muslihat. Mula-mula mereka bertindak menggugatkan aqidah-aqidah keimanan kaum Muslimin yang melahirkan syaksyiah dan kewujudan mereka. Mereka bekerja keras meruntuh dan melemahkan aqidah keimanan itu kerana mereka sedar – begitu di zaman ini mereka sedar – bahawa umat Muslimin tidak boleh digugat kecuali daripada pintu aqidah ini, mereka tidak akan lemah kecuali aqidah mereka telah lemah dan mereka tidak akan tewas kecuali sesudah jiwa mereka tewas. Musuh-musuh mereka tidak akan berjaya menggugat mereka selama mereka berpegang teguh dengan tali keimanan mereka, selama tetap bersandar di tiang keimanan, tetap berjalan di jalan keimanan, tetap mengibarkan panji-panji keimanan, tetap berada dalam kumpulan keimanan, tetap menghubungkandr mereka kepada keimanan dan berbangga dengan hubungan keimanan sahaja.

Dari sini ternyatalah bahawa musuh yang paling besar kepada umat Muslimin ialah musuh yang berusaha melalaikan mereka daripada aqidah keimanan mereka, memesongkan mereka daripada sistem dan cara hidup yang diatur oleh Allah dan mengelirukan mereka daripada hakikat musuh-musuh mereka yang sebenar dan matlamat-matlamat mereka yang jauh.

Pertarungan di antara umat Muslimin dengan musuh-musuh mereka – sebelum segala pertarungan yang lain – ialah pertarungan aqidah. Sehingga dalam perjuangan-perjuangan menakluk bumi, menguasai hasil mahsul, ekonomi dan bahan-bahan mentah yang dirancang oleh musuh-musuh terhadap mereka, maka langkah pertama yang diusahakan mereka ialah mengalahkan umat Muslimin di bidang aqidah, kerana mereka mengetahui daripada pengelaman mereka yang lama bahawa mereka tidak akan berjaya mencapai apa yang dikehendaki mereka selagi umat Muslimin berpegang teguh dengan aqidah mereka, mematuhi sistem hidup mereka dan menyedari tipu helah musuh-musuh mereka. Oleh sebab itu musuh-musuh dan agen-agen mereka bekerja keras untuk mengelirukan umat Muslimin daripada hakikat perjuangan (yang dilancarkan mereka) supaya mereka berjaya mencapai segala apa yang dikehendaki mereka untuk menjajah dan memerah umat Muslimin, sedangkan mereka aman daripada kekuatan aqidah yang tertanam di dalam dada mereka.

Apabila cara-cara tipu daya untuk menggugat, menabur keraguan dan melemahkan Aqidah Islam itu meningkat maju, maka musuh-musuh kaum Muslimin akan menggunakan cara-cara baru yang maju ini untuk mencapai matlamat yang lama :

“Segolongan daripada Ahlil Kitab ingin andainya mereka dapat menyesatkan kamu (3:69)”

Inilah matlamat tetap yang terpendam dalam hati mereka.

Oleh sebab itulah al-Quran daripada awal-awal lagi menolak senjata yang beracun ini. Ia mendesak kaum Muslimin supaya berdiri teguh di atas kebenaran yang dipegang oleh mereka dan menolak segala kekeliruan dan keraguan yang ditabur oleh Ahlil Kitab. Ia menjelaskan hakikat yang agung yang dibawa oleh agama ini. Ia meyakinkan kaum Muslimin terhadap hakikat dan nilai mereka di bumi  ini, juga terhadap mereka dan peranan aqidah yang dibawa oleh mereka di dalam sejarah umat manusia.

Al-Quran sentiasa memberi amaran (kepada kaum Muslimin) mengenai tipu daya musuh-musuh mereka dan mendedahkan niat-niat jahat mereka yang tersembunyi, cara-cara mereka yang kotor, matlamat-matlamat mereka yang merbahaya dan hasad dengki mereka terhadap Islam dan kaum Muslimin kerana mereka sahaja yang memperolehi limpah kurnia yang agung ini.

Al-Quran menjelaskan kepada kaum Muslimin hakikat kekuatan dan nilai-nilainya di alam al-wujud ini. Ia menerangkan kepada mereka betapa kerdil dan hinanya musuh-musuh mereka di sisi Allah, betapa sesat dan kafirnya mereka terhadap apa yang diturunkan Allah kepada mereka dan betapa kejamnya mereka membunuh nabi-nabi mereka. Dan di samping itu al-Quran menegaskan bahawa Allah tetap bersama kaum Muslimin, iaitu Allah yang memiliki kerajaan alam buana, yang menentukan kemuliaan dan kehinaan, Yang Maha Esa dan tanpa sekutu, juga menegaskan bahawa Allah akan menghukum orang-orang kafir (yang dimaksudkan di sini ialah kaum Yahudi ) dengan azab keseksaan sebagai mana Dia telah menghukumkm musyrikin di dalam peperangan Badar baru-baru ini. 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran : al-Anaam) :

Kaum Yahudi hanya berjaya di dalam bidang yang lain, iaitu bidang mengubahkan agama kepada semata-mata perasaan dan syiar-syiar dan mengeluarkan agama daripada realiti kehidupan dan memberi tanggapan yang salah kepada penganut-penganut agama bahawa mereka boleh kekal sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah walaupun ada tuhan-tuhan yang lain daripada Allah yang mengadakan undang-undang dan peraturan bagi kehidupan mereka. Dengan memberi tanggapan yang salah ini, kaum Yahudi telah berjaya menghancurkan umat manusia walaupun mereka menyangka mereka masih beriman kepada Allah.

Mereka menjadikan agama Islam sebagai matlamat serangan mereka sebelum agama-agama yang lain, kerana mereka mengetahui daripada sejarah agama mereka seluruhnya bahawa agama Islam adalah satu-satunya agama yang dapat mengalahkan mereka apabila agama ini memerintah kaum Muslimin dan mereka dapat mengalahkan kaum Muslimin selama mereka tidak berhakimkan kepada agama mereka di dalam kehidupan mereka walaupun mereka masih menyangka bahawa mereka menjadi orang-orang Islam yang beriman kepada Allah. Oleh itu tindakan melalikan manusia dengan kewujudan agama sedangkan agama tidak wujud di dalam kehidupan mereka adalah satu tindakan yang perlu untuk menjayakan komplot jahat mereka ………. atau Allah memberi keizinan-Nya yang menyedarkan manusia.

Saya kira – wallahualam – kaum Yahudi Zionis dan kaum Nasara pejuang salib kedua-duanya telah berputus asa dalam usaha mereka untuk menumpaskan agama Islam di dalam negeri-negeri yang luas di Afrika, Asia dan Eropah. Mereka tidak mempunyai harapan lagi untuk mengubahkan kaum Muslimin di kawasan-kawasan itu supaya menjadi kaum manusia yang tidak bertuhan melalui aliran-aliran kefahaman material di samping tidak mempunyai harapan untuk mengubahkan mereka kepada agama-agama yang lain melalui pergerakan missionari Kristian atau penjajahannya. Ini adalah kerana fitrah manusia itu sendiri benci dan menolak kefahaman tidak bertuhan walaupun di kalangan penyembah-penyembah berhala, apatah lagi di kalangan kaum Muslimin, dan kerana agama-agama yang lain tidak sanggup merempuh hati orang-orang yang telah mengenali Islam walaupun Islam secara warisan atau baka.

Saya kira – wallahualam – akibat gagal dalam menumpaskan agama Islam, kaum Yahudi Zionis dan kaum Nasara pejuang salib telah mengubah strategi mereka daripada menentang secara terbuka melalui penyebaran fahaman komunis atau melalui pergerakan missionari Kristian kepada strategi-strategi yang lebih jahat dan licin, iaitu mereka mengadakan di seluruh kawasan negeri-negeri Islam sistem-sistem dan peraturan-peraturan pemerintahan yang memakai baju Islam dan menyentuh Aqidah Islam secara halus tanpa menolak agama itu secara keseluruhannya. Di bawah tabir penipuan yang licin inilah mereka dapat melaksanakan seluruh rancangan jahat yang dirumuskan oleh kongres-kongres missionari dan dan merealisasikan keputusan-keputusan (protokol-protokol) cendikiawan Zionis yang tidak direalisasikan mereka selama ini.

Sistem-sistem dan peraturan-peraturan pemerintahannya itu mengibarkan panji-panji Islam atau sekurang-kurangnya mengumumkan penghormatannya kepada agama Islam, sedangkan sistem itu menghukum dan memerintah dengan undang-undang yang bukan diturunkan Allah dan menjauhkan syariat Allah daripada kehidupan, malah menghalalkan apa yang telah diharamkam Allah di samping menyebarkan kefahaman-kefahaman dan nilai-nilai Islamiyah. Seterusnya ia menggunakan seluruh alat orientasi dan media massa untuk membenteraskan nilai-nilai akhlak Islamiyah dan menghancurkan kefahaman dan aliran-aliran keimanan serta melaksanakan rumusan-rumusan yang telah dipersetujui oleh kongres-kongres missionari Kristian dan keputusan-keputusan cendikiawan Zionis (protokol-protokol) bahawa langkah-langkah perlu diambil untuk mengeluarkan wanita Islam ke tengah jalan dan menjadikan mereka objek-objek yang mempesonakan di dalam masyarakat di atas nama kemajuan dan tamadun, juga di atas nama kepentingan kerja dan tenaga pengeluaran, sedangkan di dalam negeri terdapat berjuta-juta tenaga pekerja yang menganggur dan tidak mendapat sara hidup yang cukup. Di samping itu ia menyediakan pula sarana-sarana yang membawa kepada keruntuhan akhlak dan mendorong lelaki dan perempuan menuju ke arah keruntuhan itu dengan tindakan dan bimbingan. Semuanya dibuat dengan dakwaan sebagai sistem Islam yang menghormati Aqidah, dan orang ramai juga menyangka bahawa mereka hidup di dalam sebuah masyarakat Islam dan mereka adalah orang-orang Islam yang sebenar-benar kerana bukankah golongan yang baik daripada kalangan mereka mengerjakan solat dan puasa? Adapun dasar kuasa Hakimiyah sama ada dipegang oleh Allah sahaja atau oleh tuhan-tuhan yang lain, maka inilah yang telah ditipu ke atas orang-orang Islam oleh pergerakan pejuang salib, pergerakan Zionis, pergerakan missionari Kristian, pergerakan penjajahan, pergerakan Orientalis, dan media massa mereka. Dan mereka memberi kefahaman kepada orang-orang Islam bahawa dasar itu tidak mempunyai apa-apa hubungan dengan agama, dan kaum Muslimin boleh mengekalkan kedudukan mereka sebagai orang-orang Islam atau sebagai orang-orang yang berada di dalam agama Allah walaupun seluruh kehidupan mereka dilandaskan di atas kefahaman-kefahaman, nilai-nilai, undang-undang dan peraturan bukan Islam.

Untuk menambahkan lagi kelicinan langkah-langkah penipuan dan pengeliruan dan menambahkan kerahsiaan jejak langkah Pergerakan Zionis Antarabangsa dan Pergerakan Pejuang Salib Antarabangsa, mereka bertindak mencetuskan perang pura-pura sama ada perang dingin atau perang panas (Amerika menyerang Iraq – penulis)  dan menimbulkan perseteruan pura-pura di dalam berbagai-bagai bentuk di antara mereka (Amerika – penulis) dengan sistem-sistem pemerintahan yang telah dibentuk oleh mereka (Iraq – penulis) dan disokong oleh mereka dengan bantuan-bantuan material dan moral serta dikawal dengan kekuatan-kekuatan lahir dan sulit dan seterusnya menggunakan biro perisik untuk memberi perkhidmatan dan menjaga sistem-sistem pemerintahan itu secara langsung.

Mereka mencetuskan perang dan permusuhan pura-pura itu untuk menambahkan kelicinan penipuan mereka dan untuk mengelakkan segala masalah dan tomahan terhadap agen-agen mereka yang sedang melaksanakan rancangan-rancangan jahat mereka iaitu rancangan-rancangan yang tidak terdaya disempurnakan mereka selama tiga abad atau lebih seperti rancangan menghancurkan nilai-nilai dan akhlak Islamiyah, membasmikan Aqidah dan kefahaman Islam dan memutuskan umat Muslimin yang hidup di bumi yang amat luas daripada sumber kekuatan mereka yang utama, iaitu kekuatan hidup yang ditegakkan di atas asas agama dan syariat mereka. Dan seterusnya ialah rancangan melaksanakan rumusan-rumusan jahat yang didukung oleh keputusan-keputusan para cendikiawan Zionis dan keputusan-keputusan kongres missionari Kristian tanpa disedari oleh pemerhati kaum Muslimin. 

Kemudian jika ada negeri-negeri Islam di kawasan ini yang tidak dapat ditipu oleh mereka dan tidak dapat ditunduk kepada pelalian dengan nama agama palsu dan dengan nama alat-alat agama yang digunakan untuk mengubahkan pengertian ayat-ayat al-Quran daripada tujuannya yang sebenar dan untuk mengecapkan kekufuran sebagai Islam dan mengecapkan kefasikan, kejahatan dan keruntuhan akhlak sebagai perkembangan-perkembangan kemajuan dan pembaharuan, maka negeri itu akan diambil tindakan dengan peperangan yang menghancur-leburkan dan akan dihumban dengan tuduhan-tuduhan yang jahat dan palsu sehingga negeri itu musnah sama sekali, sedangkan agensi berita antarabangsa dan media massa antarabangsa mengambil sikap membisu, memekak teliga dan membuta mata.

Sementara orang-orang Islam yang lurus dan bersahaja memandang peperangan itu sebagai peperangan peribadi atau sebagai peperangan puak yang tidak ada perhubungan dengan peperangan yang dilancarkan ke atas agama ini. Mereka langsung tidak menyedari akan realiti ini dan oleh itu mereka tidak mempunyai perasaan marah terhadap penindasan dan tipu daya kaum Ahlil Kitab ini, malah mereka hanya terus sibuk berdakwah ke sana ke mari dengan penuh kebodohan dalam mengingatkan orang ramai Islam supaya tidak melakukan segala kemaksiatan dan kemungkaran biasa yang kecil-kecil sahaja, dan mereka menganggap diri mereka sebagai telah melakukan jasa-jasa yang besar kepada Islam. Sedangkan seluruh agama mereka telah dihancur-leburkan daripada akar umbinya dan kuasa Allah telah dirampas oleh perompak-perompak, dan sedangkan Taghut-taghut yang diperingatkan kepada kaum Muslimin supaya bangkit menentangnya itulah yang memerintah seluruh kehidupan manusia.

Kaum Yahudi Zionis dan kaum Nasara pejuang salib bertepuk tangan dengan riang gembira kerana kejayaan rancangan jahat dan penipuan mereka itu setelah sekian lama mereka berputus asa untuk menumpaskan agama Islam secara berhadapan melalui kefahaman tidak bertuhan atau mengubahkan kaum Muslimin daripada agama Islam melalui gerakan missionari Kristian.

Tetapi harapan kita kepada Allah adalah lebih besar lagi, begitu juga keyakinan kita kepada agama ini adalah lebih mendalam lagi. Mereka mengatur tipu daya yang licin tetapi Allah adalah sebaik-baik pengatur balas tipu daya. Allah telah berfirman :

“Mereka telah mengatur tipu daya mereka dan Allah menyediakan di sisi-Nya balasan terhadap tipu daya mereka walaupun tipu daya mereka boleh melenyapkan gunung-gunung. (Ibrahim : 46 )

Pertarungan sengit di antara kita dengan mereka di sepanjang zaman tiada yang lain melainkan PERTARUNGAN AQIDAH. Matlamat mereka adalah untuk merosakkan AQIDAH kita dan untuk mengembalikan kita kepada KEKUFURAN seperti mereka. Setakat ini mereka telahpun mencapai kejayaan yang amat gemilang kerana mereka telah berjaya mengeluarkan kita daripada agama kita dan mereka membiarkan kita kekal dalam kesesatan dan kekufuran berkurun-kurun lamanya sehinggalah ke hari ini, iaitu kita kini adalah orang-orang Islam yang berketurunan Islam tetapi kita juga kini sedang berada di dalam agama Jahiliyah kerana kita sememangnya sedang mengimani, menganuti dan mengamalkan agama Jahiliyah, iaitu agama demokrasi yang syirik dan kufur ini, kita mengelami kerosakan Aqidah dan kita tidak lagi berada di dalam agama Islam sahaja, tetapi kita mengimani, menganuti dan mengamalkan dua agama dalam masa yang sama.

Seluruh umat Islam kita kini telah mengeluarkan peraturan dan undang-undang Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa daripada sistem kehidupan kita, kemudian kita menggantikannya dengan peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia dalam bidang-bidang ini, dan kita mengamalkannya, iaitu kita mengamalkan peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia ini dalam kehidupan kita hari-hari. Ini bererti bahawa umat Islam kita kini telahpun mengeluarkan diri kita daripada agama Allah dan pada masa yang sama pula kita telah memasukkan diri kita ke dalam agama demokrasi yang syirik dan kufur ini.

Apabila diseru supaya kita kembali semula kepada agama Islam, kita tidak ingin untuk berbuat demikian kerana kita menyangkakan bahawa kita ini adalah orang-orang yang sudah Islam yang benar-benar telah sempurna beriman kepada Allah, dan kerana berbagai-bagai sebab yang lain lagi; di antaranya, kita lahir ke dunia ini sebagai orang-orang Islam, kita mati secara Islam, kita mengucap dua kalimah syahadah, kita tekun melakukan solat dan puasa, kita mengerjakan ibadat haji, kita membaca al-Quran, kita kahwin dan berkeluarga secara Islam, kita mendidik dan membesarkan anak-anak kita secara Islam, kita mengamalkan adat istiadat Islam, kita merayakan hari-hari kebesaran Islam, kita hanya ingin supaya kita terus kekal dalam Islam dan sekali-kali kita tidak ingin untuk keluar daripada agama Allah.

Di sisi kita, tidak wujud sebarang keraguan sedikitpun lagi, kita sepenuhnya yakin bahawa kita ini adalah orang-orang Islam yang benar-benar sempurna beriman kepada Allah dan yang sama sekali mustahil bagi kita untuk menjadi orang-orang yang telah terkeluar daripada agama Allah. Kita kini hidup dengan amat selesa sekali sebagai orang-orang Islam dengan tekun dan khusyuk melakukan segala amal ibadat kepada Allah dan kita hidup sebagai orang-orang Islam dengan keadaan kita yang aman dan damai serta bebas tanpa sebarang halangan dan gangguan untuk mengimani, menganuti dan mengamalkan agama Islam kita. Masjid-masjid dan rumah-rumah ibadat semakin banyak didirikan, dan ada pula masjid-masjid yang besar, cantik dan berprestij yang didirikan dari masa ke semasa. Azan berkumandang pada setiap waktu solat, bacaan-bacaan al-Quran, khutbah jumaat dan ceramah-ceramah agama kedengaran tiada putus-putus baik siang mahupun malam daripada seluruh masjid kita, baik di kampong-kampong mahupun di bandar-bandar. Sekolah-sekolah agama dan universiti-universiti Islam yang baru semakin banyak didirikan dan jumlah pelajar-pelajar Islam dan para graduan Islam semakin bertambah. Kita ada Bank Islam, Insuran Islam dan pajak gadai Islam. Para pemimpin kita adalah orang-orang Islam, pegawai-pegawai kerajaan dan seluruh kakitangannya adalah orang-orang Islam, polis dan militeri adalah daripada orang-orang Islam, malah pekerjaan dalam sektor swasta pula sudah mula dibanjiri oleh orang-orang Islam. Kuala Lumpur dan Putra Jaya sudah jadi hak Islam. Tidak salah kalau dikatakan bahawa kita sebenarnya sedang menuju kepada pencapaian matlamat untuk mencipta sebuah negara Islam yang sepenuhnya bertaqwa!

Padahal kesemuanya ini adalah tipudaya dan manipulasi yang halus dan jahat oleh kaum Yahudi sahaja – kita hidup tertipu dengan aman, senang hati dan selesa sahaja dalam kesyirikan dan kekufuran. Kita kini hanya menyangka sahaja bahawa kita ini adalah orang-orang Islam sedangkan yang sebenarnya kita telahpun terkeluar daripada agama Allah kerana kita telah mengeluarkan peraturan dan undang-undang Allah daripada sistem kehidupan kita. Seluruh negara umat Islam kita hanya merupakan negara-negara boneka kepada kaum Yahudi sahaja yang terdiri daripada para pemimpin kita yang menjadi agen-agen mereka, iaitu para pemimpin yang dipilih, dilatih dan ditonjolkan oleh mereka sahaja, serta yang dilantik sebagai Menteri-Menteri dan ke jawatan-jawatan tertinggi dalam kerajaan kita oleh mereka dan justeru para pemimpin kita ini hanya sekadar taat dan patuh dengan membuta tuli kepada segala perancangan dan kehendak mereka sahaja dan kita kesemuanya ini turut menyumbangkan untuk menjayakan matlamat jahat mereka dalam merealisasikan konsep “Novos Ordo Seclorom” bagi membolehkan mereka menguasai dunia dalam usaha mereka untuk menghamba abdikan seluruh umat manusia di bumi ini terutama sekali umat Islam kita ini kepada kekuatan, kekuasaan dan hegemoni mereka!

Umat Islam kita hidup tertipu dengan senang hati dan selesa sahaja padahal kita berada dalam kesyirikan dan kekufuran di sepanjang kehidupan kita di bumi kita ini, kita hidup tertipu dengan membangga-banggakan akan negara-negara kita ini padahal kesemuanya ini tidaklah yang lain melainkan hanyalah agen-agen dan boneka-boneka kepada kaum Yahudi sahaja!

Kaum Yahudi telah merosakkan Aqidah Islam melalui strategi REFORMASI ISLAM yang dicipta dan diwujudkan oleh mereka untuk mengeliru dan menipu kita dengan menggunakan agen-agen mereka yang terdiri daripada para ulama dan intelek Islam kita ini sendiri. Gerakan Wahabi (sekarang ini dinamakan Jemaah Salafiyyah) yang bermula pada 1750 an di Arab Saudi (kini berselindung dengan nama Gerakan Salafiyyah) yang kemudiannya diikuti dengan gerakan REFORMASI ISLAM di Mesir oleh Jamaluddin al-Afghani, Abduh, Rashid Rida dan Hassan al-Banna, kesemuanya itu adalah gerakan-gerakan Islam yang dirancang dan didalangi oleh kaum Yahudi, dan gerakan-gerakan ini telah berjaya untuk mensekularkan massa umat Islam kita di seluruh dunia. Strategi sekularisasi inilah yang merosakkan fahaman dan amalan Aqidah Islam di kalangan seluruh massa umat Islam di dunia. Daripada Reformasi Islam ini terbentuklah agama dalam bentuknya yang baru – ISLAM MODENIS, iaitu Islam yang hanya terhad kepada mengucap dua kalimah syahadah, solat, puasa dan segala syiar-syiar ibadat sahaja, manakala peraturan dan undang-undang dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa adalah diserahkan kepada yang lain daripada Allah. Inilah Islam yang kita warisi pada hari ini, dan inilah kerosakan terhadap AQIDAH kita yang amat besar yang mengeluarkan kita daripada agama Allah, dan kerosakan ini setakat hari ini tidakpun disedari oleh sebahagian yang terbesar daripada massa umat Islam kita.

Setelah mereka mengalami ketumpasan-ketumpasan yang ketara dalam peperangan-peperangan AGAMA dengan kita di sepanjang zaman, mereka kini seboleh-bolehnya mengelak dan menghindari daripada berdepan dengan kita dalam sebarang bentuk peperangan Jihad secara terbuka dengan kita, iaitu perang di atas nama PERANG AGAMA, dan apabila berlaku sahaja konflik di antara mereka dengan kita, mereka membuat berbagai-bagai dalihan untuk mengisytiharkan bahawa konflik itu bukanlah konflik AGAMA dan AQIDAH. Mereka memilih jalan yang lain dalam memerangi dan menindas kita, mereka melakukan segala pengkhianatan dan kejahatan berterusan terhadap kita melalui segala tipudaya ke atas kita, mereka menyerang dan memerangi kita melalui PBB, dan mereka melancarkan perang secara “Perang Proxy” ke atas kita, dan melalui cara-cara seperti ini mereka kini telah berjaya dalam menunduk dan berkuasa ke atas kita di seluruh dunia.

DI ANTARA TIPUDAYA-TIPUDAYA DAN KEJAHATAN-KEJAHATAN YAHUDI KE ATAS UMAT ISLAM IALAH :

 1. Yahudi telah dan sedang menguasai, menunduk dan membonekakan seluruh negara umat Islam di dunia dan juga seluruh negara bangsa di dunia termasuklah seluruh Eropah, Amerika, Canada, Russia, Cina dan Jepun – kesemuanya melalui penjajahan secara langsung dan kemudiannya melalui penjajahan dalam bentuk “Neo-Colonialism”;
 2. Yahudi telah mengajar dan menyebarkan agama Islam dalam bentuknya yang baru di kalangan kita, iaitu agama Islam yang Aqidahnya adalah sesat, menyeleweng dan rosak, dan berikutan dengan itu mereka telah berjaya dalam MENGKAFIRKAN seluruh massa umat Islam kita di dunia ini, termasuklah juga umat Islam di Malaysia, melalui proses Reformasi Islam yang bermula di Mesir dan di seluruh Timur Tengah dan mereka telah memperalatkan pertubuhan Ikhwanul Muslimin sebagai agen mereka untuk menjalankan segala tipudaya dan kerja jahat mereka terhadap kita;
 3. Ajaran Islam yang sesat, menyeleweng dan rosak  yang diajar, disebar dan dikembangkan oleh Yahudi di kalangan seluruh massa umat Islam kita di dunia ini adalah ajaran yang mengeluarkan seluruh PERATURAN dan UNDANG-UNDANG ALLAH daripada sistem kehidupan kita, mereka mengajarkan kepada kita bahawa Islam itu bererti mengucap dua kalimah syahadah dengan melakukan segala ibadat ritual seperti solat, puasa, zakat, haji dan nikah kahwin sahaja tanpa memerlukan kepada peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan kita dan tanpa memerlukan kepada pembentukan sebuah kerajaan Allah di bumi;
 4. Yahudi telah menyembunyikan sebahagian daripada ayat-ayat al-Quran dan mereka telah memutar belitkan pengertian-pengertian sebahagian daripada ayat-ayat al-Quran yang lain yang menyesat dan mengeluarkan kita daripada Aqidah Islam kita dengan cara mereka telah mengeluarkan peraturan dan undang-undang Allah daripada sistem kehidupan kita dan mereka juga telah berjaya dalam mengeluarkan Jihad, Perang dan Revolusi daripada sistem kehidupan kita – kita tidak lagi berada di dalam agama kita dan kita wujud sebagai umat yang pasif, akomodatif dan ikut arus yang mudah dipimpin ke kiri dan ke kanan oleh Yahudi secara membuta tuli sahaja;     
 5. Yahudi telah menyesatkan seluruh massa umat Islam di dunia kita ini melalui berbagai-bagai Pergerakan Islam  yang ditubuhkan oleh mereka seperti gerakan WAHABI ajaran Muhammad Abdul Wahab (Arab Saudi) dan gerakan REFORMASI ISLAM melalui pertubuhan Ikhwanul Muslimin, dan mereka telah mewujudkan beberapa tokoh Islam, di antaranya adalah terdiri daripada Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Redha dan Hassan al-Banna yang ditugaskan oleh mereka untuk mengajar dan mengembangkan segala ajaran Yahudi yang sesat, menyeleweng dan rosak itu di kalangan massa umat Islam kita di dunia ini;
 6. Yahudi telah menciptakan berbagai-bagai fahaman yang sesat dan batil serta mereka telah membentukkan berbagai-bagai pergerakan Islam yang lain lagi seperti Tabligh, Arqam, Sisters in Islam, Anti-Hadis, Hizbut Tahrir dan Islam Liberal ke arah merealisasikan MISI mereka yang jahat untuk menyeleweng dan merosakkan Aqidah dan Pemikiran Islam di kalangan massa umat Islam kita;
 7. Yahudi telah mewujud dan mengadakan sukatan-sukatan pelajaran Islam di seluruh institusi pengajian tinggi Islam yang terdiri daripada sukatan-sukatan pelajaran yang sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar yang bertujuan untuk merosakkan Aqidah Islam kita;
 8. Yahudi telah mewujudkan peperangan saudara di Yugoslavia yang bertujuan untuk menyumbangkan kepada kehancuran umat Islam di Bosnia Herzogovina;
 9. Revolusi Islam Iran pada 1979 adalah satu penipuan yang amat besar ke atas kita yang dirancang dan dioperasikan oleh Yahudi – ianya adalah satu drama mengenai REVOLUSI OLOK-OLOK yang dipentaskan oleh Amerika dan Britain dengan kerjasama daripada talibarut mereka yang bernama IMAM KHOMEINI (bangsa Inggeris daripada Bristol) yang mengeliru, memperdaya dan membodohkan seluruh umat Islam kita, baik di Iran mahupun di dunia ini seluruhnya yang bertujuan untuk mengatasi, menguasai dan mengkontrolkan seluruh negara-negara umat Islam baik di Timur Tengah mahupun di dunia ini seluruhnya;
 10. Sejak tiga dekad yang lalu sehingga ke hari ini, Iran telah dan sedang dikuasai oleh Presiden-persiden Ali Akbar Rafsanjani, Ayatollah Khatami dan Ahmadinejad yang kesemua mereka itu adalah terdiri daripada ‘agen-agen Yahudi’ yang berusaha untuk menghancurkan kekuasaan Islam Iran daripada dalam;
 11. Yahudi telah melaga-lagakan Iraq dengan Iran untuk melemahkan umat Islam dan untuk mendapat keuntungan dengan membekalkan senjata-senjata kepada kedua-dua belah pihak yang sedang bertelagah dan berperang itu;
 12. Khilafah Turki diserang, dilemah dan dikuasai oleh Yahudi dan mereka telah memerdekakan wilayah-wilayahnya yang dipecah-pecahkan kepada negara-negara bangsa umat Islam (Muslim Nation States) yang kecil dan lemah, dan kemudian seluruh negara bangsa umat Islam itu telah diserahkan kepada para penjajah yang menjadi boneka-boneka kepada kuasa-kuasa imperialis Barat yang berada di bawah kekuasaan Yahudi;
 13. Semasa mencapai kemerdekaan, seluruh negara umat Islam di dunia telah dipecah-pecahkan kepada negara-negara kecil yang lemah dan miskin, sama ada ianya diserahkan kepada pemimpin-pemimpin yang beragama kafir atau ianya diserahkan kepada pemimpin-pemimpin Islam mereka yang dikontrol dan dibonekakan oleh Yahudi melalui kuasa-kuasa kafir Barat;
 14. Di bawah imperialisme Yahudi, pemikiran-pemikiran kufur Barat dan sistem-sistem kehidupan Barat yang kufur seperti demokrasi, sekularisme, nasionalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme, pragmatisme, liberalisme, existentialisme, telah dibawa masuk untuk dianuti, diimani dan diamalkan oleh umat Islam;
 15. Sistem kolonialisme dan imperialisme Yahudi melalui kuasa-kuasa kufur Barat telah membuka segala ruang dan peluang keemasan kepada musuh-musuh Islam untuk mengoperasikan proses pengkufuran ke atas umat Islam dengan terancang, sistematik, berpanjangan dan amat berleluasa sekali;
 16. Yahudi telah mensponsorkan pembentukan kaum Orientalis yang khusus berperanan untuk menyesat dan merosak Aqidah dan Pemikiran Islam di kalangan seluruh massa umat Islam di dunia;
 17. Semasa di bawah penjajahan, sebahagian yang terbesar daripada negara-negara umat Islam yang dijajah itu seperti Malaysia telah didatangi oleh kaum pendatang kafir dengan jumlahnya yang begitu ramai sehingga jumlahnya adalah melebihi penduduk-penduduk Islam yang asal – situasi ini amat mengancam dengan serius akan “survival” umat Islam kita sendiri;
 18. Yahudi telah merampas Palestin daripada umat Islam melalui perisytiharan Balfour dan melalui manipulasi politik, ekonomi, ketenteraan dan berbagai tipu daya;
 19. Yahudi telah menubuhkan pergerakan-pergerakan Islam palsu seperti PLO, Hamas, Hizbollah dan pemimpin-pemimpin palsu ciptaan mereka seperti Arafat, Ismail Haniyah, Mahmud Abbas dan lain-lain;
 20. Yahudi telah mewujudkan organisasi-organisasi Islam yang palsu seperti Mujahidin dan al-Qaidah di Afghanistam dan di Timur Tengah, MILF di Filipina, GAM di Indonesia, PULO di Thailand, dan berbagai-bagai organisasi yang lain lagi di negara-negara umat Islam yang bertujuan untuk mengeliru dan kemudian mematikan kebangkitan-kebangkitan dan perjuangan-perjuangan Islam yang tulen dan sebenar;
 21. Yahudi telah mencanangkan dengan meluas dan berulang-ulang sekali bahawa Usama bin Ladin dengan al-Qaidanya adalah seorang pejuang Islam yang kononnya menjadi musuh nombor satu Amerika, padahal dia adalah juga agen dan talibarut Amerika dan pembelot Islam ciptaan Yahudi;
 22. Yahudi telah menciptakan kemenangan Jihad untuk puak mujahiddin di Afghanistan dalam menentang Russia, kemudian mereka menghapuskan kerajaan boneka Mujahiddin itu dengan mewujudkan puak Taliban, kemudian mereka pula telah menghapuskan kerajaan Taliban itu dengan mewujudkan kerajaan boneka yang baru di bawah pimpinan Hamid Karzai – kini mereka berkuasa sepenuhnya di Afghanistan;
 23. Yahudi telah mewujudkan agen-agen mereka seperti Rabbani, Gulbuddin dan Abu Sayaf untuk berkuasa dan memerintah Afghanistan, diikuti oleh Mullah Umar yang mengetuai kumpulan Taliban, kemudian diikuti Usama Bin Ladin daripada al-Qaida, akhir sekali mereka meletakkan agen mereka yang bernama Hamid Karzai sebagai pemimpin yang terbaru Afghanistan;
 24. OIC adalah boneka Yahudi yang ditubuhkan untuk menghimpun dan menyatukan seluruh negara-negara umat Islam untuk berada di bawah satu organisasi yang memudahkan mereka (Yahudi ) untuk menipu, mengeliru dan membingungkan seluruh umat Islam di dunia supaya mereka itu sentiasa tunduk, akur, mengalah dan ikut telunjuk dan kehendak orang-orang kafir dan kuasa kafir di dunia;
 25. Yahudi telah mengadakan perang olok-olok dengan menyerang Iraq melalui PBB dan Nato, mereka menyerang Somalia melalui PBB dan African Union Force, dan mereka mengambil Timur Leste daripada Indonesia melalui PBB;
 26. Sudan adalah negara boneka Yahudi yang diperintah dan ditadbirkan oleh agen mereka, iaitu kumpulan Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Geneva, Switzerland, kemudian dalam peperangan olok-olok, Chad sebagai agen Yahudi telah menyerang Sudan (Darfur) kerana mereka inginkan kepada sumber petroleum yang terdapat di Sudan;
 27. Wilayah selatan Sudan sedang melalui proses untuk dipecah dan dimerdekakan daripada Sudan oleh PBB dan NATO untuk diserahkan kepada puak Kristian;
 28. Parti Islam di Algeria (FIS) telah memenangi piliharaya umum pada 1992 yang melayakkan mereka untuk berkuasa dan memerintah negara mereka mengikut Perlembagaan Negara mereka sendiri, namun kemenangan itu telah digagalkan oleh Yahudi melalui satu rampasan kuasa tentera yang disponsorkan oleh Yahudi melalui kuasa-kuasa kufur Barat (NATO) yang meletakkannya (Algeria) di bawah pemerintahan tentera yang diktatur sebagai boneka Yahudi yang kekal sehinggalah ke hari ini; 
 29. Kebangkitan-kebangkitan Islam di negara-negara umat Islam turut dibenteras dan dihancurkan melalui “military intervention” sama ada secara langsung atau secara tidak langsung oleh kuasa-kuasa kufur Barat terutama sekali Amerika di bawah arahan dan pengendalian Yahudi;
 30. Yahudi telah melancarkan program pendemokrasian terhadap negara-negara bangsa umat Islam yang berbentuk sekular-nasionalis-kapitalis-diktatur seperti Afghanistan dan Iraq, dan program ini kemudian nanti akan dilebarkan untuk meliputi negara-negara umat Islam yang lain sebagai usaha mereka untuk mengelakkan negara-negara umat Islam ini daripada terjatuh kepada gelombang kebangkitan fundamentalis Islam yang sedang merebak dan berkembang di seluruh bumi-bumi umat Islam di dunia.
 31. Misi Yahudi dan orang-orang kafir di dunia ini hanyalah satu, iaitu untuk memusuhi, memerangi dan merosakkan Islam, Aqidah Islam dan massa umat Islam pada setiap zaman dan waktu serta di mana sahaja di bumi ini. Misi Yahudi dan orang-orang kafir yang maha agung di dunia ini adalah untuk :
 32. Menghapuskan kerajaan Allah di bumi ini yang bertujuan untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan Allah;
 33. Menegak dan membentukkan kerajaan dan kekuasaan manusia yang mewujud dan mengamalkan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia.

Misi Yahudi dan orang-orang kafir baik di Malaysia atau di dunia ini adalah untuk menghapuskan Islam dan kekuatan dan kekuasaan Islam dan untuk menegakkan kekufuran dan segala kekuatan dan kekuasaan kufur. Setiap orang daripada kita ini adalah wajib untuk mempercayainya kerana ianya adalah peringatan daripada Allah Yang Maha Mengetahui dan Yang Maha Benar, dan juga kerana gejala-gejala seperti ini sudah dan sedang berlaku dengan amat berleluasa sekali di seluruh dunia termasuklah di dalam Negara Malaysia kita ini sendiri. Mereka mengatasi kita melalui tipudaya dan konspirasi, malah juga melalui kekerasan dan perang, mereka sudah berjaya dalam membelenggu dan menundukkan kita kepada pengaruh dan kekuasaan mereka dan mereka berjaya dalam mengeluarkan seluruh massa umat Islam kita di seluruh dunia ini daripada agama kita.

Firman Allah : al-Anfal 73

Dan orang-orang kafir, sesetengahnya menjadi pelindung kepada sesetengah yang lain; jika kamu (wahai umat Islam ) tidak menjalankan (dasar bantu membantu sesama sendiri yang diperintahkan Allah) itu, nescaya akan berlaku penindasan yang besar di bumi.

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Segala-galanya mengikut tabiat masing-masing sebagai mana yang telah kami jelaskan sebelum ini. Masyarakat Jahiliyah tidak bergerak seperti individu-individu, malah ia bergerak seperti sikap makhluk organik (yang hidup ) segala anggotanya bergerak dan bertindak mengikut tabiat kewujudannya dan strukturnya masing-masing untuk mempertahankan diri dan kewujudannya. Mereka bertindak selaku pelindung terhadap satu sama lain. Oleh sebab itu Islam tidak dapat menghadapi mereka kecuali dalam bentuk sebuah masyarakat yang lain yang mempunyai ciri-ciri yang sama, tetapi lebih mendalam, lebih kukuh dan lebih kuat daripada ciri masyarakat Jahiliyah. Jika Islam tidak menghadapi mereka dalam bentuk sebuah masyarakat, di mana para anggotanya bertindak selaku pelindung terhadap satu sama lain, maka penindasan akan berlaku kepada anggota-anggotanya daripada masyarakat Jahiliyah kerana mereka tidak mampu menghadapi masyarakat Jahiliyah, di mana para anggotanya saling membantu terhadap satu sama lain. Seluruh bumi ini akan ditimpa huru-hara dan kacau bilau apabila Jahiliyah dapat mengalahkan Islam. seluruh bumi akan dilanda kerosakan akibat Jahiliyah bertindak berleluasa terhadap Islam, akibat keleluasaan Uluhiyah Manusia terhadap Ulama Allah dan akibat umat manusia sekali jatuh ke dalam kehambaan kepada sesama manusia, dan inilah kerosakan yang paling teruk : 

Jika kamu tidak nelaksanakan dasar tolong menolong di antara sesama manusia kamu nescaya berlakulah huru-hara dan kerosakan yang besar di muka bumi .

Tidak ada amaran yang lebih besar daripada amaran ini dan tidak ada peringatan yang lebih serius daripada peringatan ini. Kaum Muslimin yang tidak menegakkan kewujudan mereka di atas asas kelompok organik yang bergerak, mempunyai satu kesetiaan dan satu kepimpinan nescaya mereka akan memikul dihadapi Allah – selain daripada menanggung keseksaan dalam kehidupan mereka – tanggungjawab huru-hara di bumi  dan tanggungjawab terhadap kerosakan yang besar ini .

Allah memberi peringatan kepada kita bahawa mereka bersatu padu dan saling bantu membantu di antara sesama mereka dan mereka membuat persediaan dengan kekuatan politik, kekayaan material, ilmu dan persenjataan untuk menyerang dan memerangi kita. Allah memerintahkan kita supaya bersatu padu dan saling bantu membantu di antara sesama umat Islam dan membuat persediaan untuk menyerang dan memerangi mereka untuk menundukkan mereka kepada kekuatan dan kekuasaan kita, dan Allah memberi peringatan kepada kita sekiranya kita tidak melakukan demikian, iaitu sekiranya kita tidak memerangi mereka dan tidak menghancurkan mereka, kitalah yang akan dihancurkan oleh mereka dan seluruh umat manusia di dunia ini akan berada dalam kerosakan dan kebencanaan yang amat besar, iaitu kerosakan dan kebencanaan kerana kita semuanya berada dalam sistem kehidupan Jahiliyah ciptaan orang-orang kafir ini. Setiap sistem kehidupan Jahiliyah itu adalah kerosakan, iaitu kerosakan sistem kehidupan kita kerana kita mengimani, menganuti dan mengamalkan peraturan dan undang-undang manusia yang syirik dan kufur, kerosakan fitrah manusia, pemikiran manusia, neraca-neraca dan nilai-nilai pertimbangan manusia dan akhlak manusia. Kerosakan ini membawa kepada kemaksiatan, kekejian dan kehinaan dalam kehidupan moral manusia, kerosakan ini membawa kepada berlakunya segala gejala manipulasi, eksploitasi, kezaliman dan penindasan di kalangan manusia, kerosakan ini membawa kepada serang menyerang serta bunuh membunuh di antara sesama manusia dalam sistem kehidupan manusia.  

Allah memperingati kita bahawa sekiranya kita tidak memerangi mereka dan oleh itu kita tidak menghapuskan sistem kehidupan mereka yang sesat dan Jahiliyah, kita akan memikul bebanan untuk bertanggung jawab ke atas segala kerosakan, kebencanaan dan keporak-perandaan yang berlaku di kalangan seluruh umat manusia di bumi ini akibat daripada kejahatan mereka itu .

Apakah yang sedang berlaku di dalam negara-negara umat Islam kita kini? Kita tidak ikut segala perintah Allah dan Rasul-Nya dalam menjalani kehidupan kita dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa. Sebaliknya kita ikut, taat dan patuh kepada Ahlil Kitab yang membawa kita untuk mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur ini. Kita mengamal dan mempraktikkan segala peraturan dan undang-undang manusia dalam seluruh bidang kehidupan kita. Kita akur dan setuju kepada segala dasar dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa yang digariskan mereka. Kita tidak menyedari bahawa kita kini sedang berada dalam kerosakan dan kebencanaan kerana kita wujud dan hidup dalam sistem kehidupan ciptaan Ahlil Kitab dan tidak sistem kehidupan daripada Allah. Kita tidak menyedari bahawa kitalah orang-orang yang dimaksudkan oleh Allah swt yang mewujudkan kerosakan di kalangan umat manusia dan yang melakukan segala kejahatan ke atas umat manusia yang sebenarnya mematutkan kita ini untuk diserang dan diperangi oleh orang-orang yang beriman seperti mana yang diperintahkan Allah dalam ayat al-Quran (8:73) yang sedang dibicarakan di sini!  

KOMPLOT AGUNG YAHUDI DALAM MENGHANCURKAN KEKUATAN ISLAM :

 1. Penjajahan dan penindasan yang ketara dan lama ke atas negara-negara umat Islam dengan kekuatan militeri, politik dan ekonomi negara-negara kufur Barat;
 2. Memunculkan fahaman-fahaman dan pemikiran-pemikiran yang boleh memesongkan perjuangan umat Islam daripada menentang penjajahan kufur – fahaman materialisme, Bahai, Qadiani, Wahabi, Reformis, Modenis, Liberalists, anti-Hadith, demokrasi dan lain-lain;
 3. Mematikan daya pemikiran umat Islam dan memburukkan gejala kebekuan minda umat Islam sehingga lenyapnya IJTIHAD dalam Islam yang menyebabkan kemunduran dan stagnasi di kalangan massa umat Islam berabad-abad lamanya;
 4. Mereka mempelupuri pembentukan jemaah-jemaah Islam yang mundur, ortodox dan sempit pemikiran mereka seperti Tabligh dan Arqam;
 5. Pembentukan golongan ORIENTALIS BARAT yang bertanggungjawab dalam menggalak dan mencetuskan gerakan REFORMASI ISLAM yang melahirkan ISLAM MODENIS yang menyelewengkan fahaman Islam daripada ajaran Allah dan Rasul-Nya;
 6. Menyubur dan mengembangkan ISLAM MODENIS ke seluruh bumi umat Islam;
 7. Membentuk kepribadian umat Islam yang apologis, lemah dan lembik, ikut arus, mengidap penyakit “inferioriti kompleks” dan tunduk kepada kufur Barat, malah mereka mengagung-agungkan Barat dengan segala kemajuan dan kekuatan Barat;
 8. Mengekspotkan idea-idea Barat yang kufur seperti Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis untuk dinuti dan diamalkan oleh massa Islam di dunia;
 9. Menjajah dan menindas negara-negara umat Islam serta menyelewengkan fahaman Islam supaya umat Islam meninggalkan segala ajaran Islam;

10. Menghapuskan konsep Negara Islam, menghancurkan negara-negara Islam serta menghalang daripada kebangkitan kembali massa umat Islam;

11. Membentuk negara-negara boneka di kalangan negara-negara bangsa umat Islam yang tunduk dan akur kepada kuasa-kuasa kufur Barat;

12. Rakyat Muslim yang majoriti diletakkan di bawah kerajaan Kristian yang minoriti;

13. Rakyat asal Muslim menjadi golongan yang minoriti di dalam negara sendiri setelah penduduk asing yang berlainan agama dibawa masuk sebagai rakyat yang sah dan mereka (penduduk asing) menjadi golongan yang majoriti;

14. Selepas penyerbuan Napolean Bonaparte, 1799 (Mesir), Gerakan Free Masonry mula bertapak dan beroperasi di Timur Tengah untuk menghancurkan pemikiran Islam dan menjalankan sabotaj terhadap Islam;

15. Pembukaan terusan Suez, 1869, makin memudah dan mempertingkatkan lagi operasi menentang Islam;

16. Mengagung-agungkan Revolusi Perancis sebagai simbol Kebebasan, Persaudaraan dan Persamaan dan mengecil-ngecilkan Islam dan konsep-konsep Islam;

17. Memperluaskan perang budaya dan perang pemikiran ke wilayah-wilayah Islam melalui penegakan sekolah-sekolah Barat di Mesir, Beirut dan Jerussalem bermula pada 1890;

18. Mempertemukan kebudayaan dan kesusasteraan Islam dan Barat;

19. Memperhebatkan gerakan dakwah Kristian;

20. Menonjolkan teori Darwin (1871) mengenai asal-usul manusia untuk meragu dan merosakkan aqidah Islam;

21. Komplot di antara Yahudi Dahuma di Turki dan Gerakan Free Masonry untuk menggugat khilafah Islam yang berpusat di Istanbul, Turki;

22. Memunculkan gerakan Zionisme pimpinan Dr Theodore Herzl (1895) sehingga tertubuhnya Israel pada 1948, dan mereka mewujudkan agama ILLUMINATI  untuk membentuk satu kerajaan dunia Yahudi;

23. Menggantikan Bahasa Arab dengan bahasa-bahasa penjajah dan kebangsaan sebagai linggua franca

KOMPLOT AGUNG YAHUDI DALAM MENGHANCURKAN UMAT ISLAM SELEPAS KERUNTUHAN KHILAFAH ISLAM DI ISTANBUL, 1924 :

 1. Mewujudkan suasana dan menjalankan propaganda yang boleh menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam terhadap sumber Hukum Utama – al-Quran dan Hadith; kerajaan kita menyebarkan pemikiran bahawa undang-undang Islam tidak boleh dilaksanakan dalam situasi politik dan masyarakat berbilang kaum; Golongan anti-Hadis bergerak tanpa halangan daripada kerajaan; NST dan beberapa akhbar yang lain menyiarkan tulisan-tulisan yang mengecam dan merendah-merendahkan undang-undang Islam; ini adalah di antara propaganda anti-Islam di bawah kerajaan sekular Muslim;
 2. Melancarkan usaha pengkufuran negara-negara majoriti Muslim – di Filipina, Kristian telah menghancurkan kesultanan orang-orang Islam dan mengkafirkan orang-orang Islam sehingga menjadi minoriti dan terbatas di Mindanao; Singapura menjadi 97% bukan Islam; Di Indonesia, seramai kira-kira di antara lima puluh ke enam puluh juta umat Islam menjadi murtad;
 3. Menjalankan propaganda seolah-olah adanya pertentangan di antara agama dan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi;
 4. Melalui perlindungan daripada kerajaan-kerajaan sekular Muslim, menggalakkan pertumbuhan badan-badan Islam apologis, “conservative” dan non-revolusyeneri;
 5. Memecah-belahkan kaum Muslim atas golongan, suku, kelompok dan mazhab serta menghidupkan kembali kebudayaan lama sebelum Islam;
 6. Memesongkan perjuangan umat Islam supaya berjuang melalui parti-parti politik di bawah sistem politik sekular yang disediakan oleh Barat;
 7. Menyebarkan rasa ragu terhadap ajaran dan syariat Islam;
 8. Usaha-usaha golongan Sosialis-Marxist untuk mengelirukan umat Islam terhadap ajaran Islam:
 • Islam agama yang kuno;
 • Islam berdasarkan kepada roh dan akhirat yang tidak nampak sedangkan sosialisme berdasarkan kepada materialisme yang nyata;
 • Peperangan Islam ialah untuk material;
 • Islam tidak ada tempat dalam kehidupan moden ini;
 • Islam tidak ada persamaan sosial;
 • Islam berteraskan seks dan wanita;
 • Islam agama yang terikat, mundur dan keterperangkapan;

9. Menegakkan sekularisme untuk menguasai setiap aspek kehidupan dan menerapkan apa sahaja sistem asalkan yang selain daripada Islam – demokrasi, nasionalisme, kapitalisme, liberalisme, saintisme, pragmatisme dan lain-lain.

KOMPLOT AGUNG YAHUDI DALAM MEROSAKKAN AGAMA ISLAM DAN AQIDAH ISLAM :

 1. Berusaha menghapuskan hukum Islam;
 2. Merosak nilai-nilai Islam dan mencuba untuk melenyapkannya dalam kehidupan umat Islam;
 3. Merosak akal fikiran dan akhlak umat Islam;
 4. Tidak henti-henti menghancurkan kaum Muslimin di mana pun mereka berada – Somalia, Bosnia, Kashmir, Filipina, Thailand, Indonesia, Malaysia;
 5. Menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam terhadap agamanya sendiri;
 6. Menekan, memecah-belah dan menjajah dalam bentuk neo-colonialisme terhadap seluruh bangsa Arab dan juga negara-negara umat Islam yang lain supaya mereka semuanya kekal dalam keadaan yang lemah dan tunduk kepada Barat;
 7. Berusaha mencipta sistem diktator politik di dalam negara-negara Muslim dan bertindak sebagai negara-negara satelit kepada Barat – Saudi Arabia. Negara-negara Teluk, Mesir, Indonesia, Algeria, Morocco dan lain-lain;
 8. Menjauhkan kaum Muslimin daripada sikap mencipta dan berkreatif supaya kekal dalam situasi pengguna (consumer) terhadap semua keluaran Barat;
 9. Menghalangi dan menjauhkan orang-orang Islam yang radikal, anti-Barat dan berpengaruh daripada memegang tampuk kekuasaan di negara-negara Muslim supaya umat Islam tidak bangkit untuk memperbaiki diri mereka;

10. Merosakkan kaum wanita dengan budaya Barat dan mengekalkan kebebasan seksual untuk menghancurkan akhlak orang-orang Muslim;

11. Melantik pemimpin-pemimpin Islam boneka Barat di antaranya seperti Raja Arab Saudi, Yasir Arafat, Hamid Karzai, Usama bin Ladin, Gus Dur, Suharto, Sausilo Bambang, Husni Mubarak; Saddam Hussein;

12. Melancarkan peperangan pura-pura seperti perang Amerika-Iraq sebagai satu strategi untuk menguasai dan menundukkan massa umat Islam;

13. Mempelupuri dan membentuk pergerakan-pergerakan Islam palsu dalam menentang kerajaan-kerajaan sekular yang menjadi boneka-boneka dan pendukung-pendukung kepada kekuasaan Ahlil Kitab; 

14. Memprogandakan ajaran bahawa Jihad berperang tidak digalakkan oleh Islam malah Jihad yang paling besar ialah Jihad melawan nafsu dan Jihad untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran dalam kehidupan manusia;

15. Mencampuri dan mengkontrol dengan aktif dalam politik dan pemerintahan negara-negara umat Islam untuk merosak dan menggugatkan kedudukan politik dan ekonomi mereka (umat Islam), dan usaha-usaha itu dilakukan secara halus supaya tidak dapat dikesani oleh massa umat Islam .

Komplot agung Ahlil Kitab untuk merosakkan Islam memfokuskan tindakan-tindakan mereka dalam berbagai-bagai bentuk dan cara kepada usaha untuk merosakkan Aqidah dan Pemikiran Islam, dan ianya dijalankan sejak hari pertama kelahiran Islam sehinggalah ke hari ini, serta ianya dijalankan oleh musuh-musuh Islam yang terdiri daripada orang-orang kafir dan juga orang-orang Islam sendiri yang terdiri daripada pemimpin-pemimpin Islam dan para ulama dan intelek Islam kita sendiri yang bergerak aktif sebagai agen-agen kepada Ahlil Kitab itu.

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran : al-A’raf) :

Pejuang-pejuang Zionis dan Kristian di zaman moden ini telah menggunakan berbagai-bagai cara penentangan dan tipu daya yang licin, yang berlipat kali ganda lebih canggih daripada cara-cara yang telah digunakan oleh mereka di sepanjang abad-abad yang silam yang terdapat pada masa itu, mereka sedang gigih berusaha untuk menghapuskan agama ini seluruhnya dan menganggap bahawa mereka sedang memasuki pertarungan yang muktamad yang terakhir dengan Islam. Oleh sebab itu mereka menggunakan segala cara dan sarana yang pernah dicuba mereka di seluruh abad-abad yang silam di samping cara-cara dan sarana-sarana baru yang telah diadakan mereka sekarang.

Dalam waktu yang sama itu juga terdapat dalam kalangan penganut-penganut Islam golongan cerdik pandai yang menganjur agar diwujudkan kerjasama di antara penganut-penganut Islam dan penganut-penganut agama-agama yang lain sebagai satu front untuk menentang arus aliran kebendaan dan etisme, sedangkan penganut-penganut agama-agama yang lain itulah yang membunuh penganut-penganut Islam di merata tempat, merekalah yang memerangi orang-orang Islam dengan kekejaman dan keganasan yang dilakukan mereka di dalam peperangan-peperangan Salib dan mahkamah-mahkamah penyiasatan (inquisition) di Andalusia sama ada dengan perantaraan agen-agen mereka secara langsung yang ditempatkan di Asia dan Afrika atau dengan perantaraan pertubuhan-pertubuhan yang ditubuh dan dibantu oleh mereka di negeri-negeri Islam yang merdeka untuk mengambil bentuk berbagai-bagai ideologi dan aliran-aliran pemikiran sekular, iaitu mahu mengubahkan akhlak (kaum Muslimin) supaya jadi akhlak haiwan, di mana lelaki dan perempuan bercampur baur dengan bebas, juga mengubah dan mempertingkatkan kemajuan perundangan Islam, dan untuk maksud ini mereka telah mengadakan muktamar-muktamar para Orientalis dengan tujuan untuk menghalalkan riba, pergaulan bebas di antara Lelaki dan perempuan dan segala perkara yang diharamkan Islam.

Itulah pertarungan dan pertentangan yang ganas dan kejam yang dilancarkan oleh umat-umat ahlil kitab terhadap agama Islam, sedangkan mereka telahpun diberitakan Allah sejak zaman berzaman lagi tentang kedatangan dan tentang Nabi yang membawanya, tetapi malangnya mereka telah menyambut kedatangannya dengan sambutan yang jahat dan degil.    

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran : al-Anaam) :

Kaum Ahlil Kitab sebenarnya mengetahui bahawa al-Quran ini adalah daripada Allah dan kerana itu mereka mengetahui segala potensi, segala kekuatan, segala kebajikan dan kebaikan yang ada di dalam al-Quran. Mereka mengetahui tenaga penggerak al-Quran yang mampu menggerakkan umat yang menganut Aqidah yang dibawa olehnya, menjunjung akhlak yang terpancar daripadanya dan mengamalkan sistem hidup yang ditegakkan di atasnya. Mereka membuat segala perhitungan terhadap al-Quran dan terhadap para pendukungnya. Mereka cukup sedar bahawa bumi ini tidak lagi memberi lapangan yang luas kepada mereka, tetapi sentiasa memberi lapangan yang luas kepada pemeluk-pemeluk agama ini! Mereka menyedari segala kebenaran yang terkandung di dalam al-Quran dan menyedari keadaan mereka yang berada di dalam kebatilan. Mereka sedar bahawa Jahiliyah yang dipegang mereka dan mencorakkan kedudukan-kedudukan kaum mereka, akhlak mereka dan peraturan-peraturan hidup mereka tidak mungkin berdamai dengan agama ini atau tidak memungkinkan mereka untuk hidup kekal di atas Jahiliyah itu. Oleh sebab itu keadaan ini tetap mencetuskan pertarungan yang tidak akan reda sehingga Jahiliyah terhapus daripada bumi ini dan kemenangan dicapai oleh agama ini dan seluruh ketaatan ditumpukan kepada Allah sahaja, iaitu sehingga seluruh kuasa di bumi ini dipulangkan kepada Allah dan pencabul-pencabul kuasa Allah di muka bumi ini diusir dan dengan demikian sahaja seluruh ketaatan dapat ditumpukan kepada Allah.

Kaum Ahlil Kitab cukup mengetahui hakikat ini di dalam agama ini. Mereka mengetahuinya sama seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Generasi demi generasi mereka mengkaji agama ini dengan kajian yang halus dan mendalam. Mereka menyelidik rahsia-rahsia kekuatannya dan mencari segala pintu dan lorongnya yang menembusi ke dalam hati. Mereka berusaha begitu bersunggunh-sungguh untuk mencari jalan bagai mana hendak merosak dan memusnahkan daya kepimpinan yang ada di dalam agama ini. Bagai mana hendak menaburkan keraguan dan kesangsian di dalam hati para penganutnya.Bagai mana hendak mengubahkan ayat-ayat al-Quran daripada maksud-maksudnya yang sebenar.? Bagai mana hendak menghalangkan panganut-penganut Islam daripada mengetahui hakikat agama mereka yang sebenar. Bagai mana hendak mengubahkan agama Islam daripada harakat aktif yang menghancurkan kebatilan dan Jahiliyah, iaitu harakat aktif yang berjuang untuk mengembalikan kuasa Allah di bumi dan mengusir para pencabulnya dan meletakkan seluruh ketaatan kepada Allah yang Maha Esa sahaja………bagai mana hendak mengubahkannya daripada harakat yang aktif ini kepada harakat kebudayaan yang dingin, kepada kajian-kajian teori yang mati dan kepada perdebatan ilmu ketuhanan atau perdebatan ilmu fiqah atau perdebatan kepuakan yang kosong? Bagai mana hendak mencurahkan konsep-konsep Islam ke dalam acuan peraturan-peraturan, sistem-sistem dan kefahaman-kefahaman yang asing daripada Islam dan menghancurkan Islam serta mengelirukan para pemeluknya ( dengan anggapan ) bahawa Aqidah mereka tetapi terhormat dan terpelihara. Pada akhirnya bagai mana hendak memenuhkan kekosongan Aqidah Islam itu dengan kefahaman-kefahaman, konsep-konsep dan minat-minat yang lain supaya mereka dapat mencabut akar umbi sentimen yang masih tinggal daripada Aqidah yang pudar ini.

Kaum Ahlil Kitab sentiasa mengkaji agama ini dengan kajian yang serius, mendalam dan teliti. Mereka berbuat demikian bukan dengan tujuan untuk mencari hakikat yang sebenar – sebagai mana yang disangkakan oleh penganut-penganut Islam yang lurus – dan bukan pula dengan tujuan untuk bersikap adil terhadap agama ini dan terhadap para penganutnya yang disangkakan oleh setengah-setengah orang yang tertipu apabila mereka melihat sesuatu pengiktirafan dari mata pengkaji atau mana-mana Orientalis terhadap apa-apa kebaikan di dalam mana-mana aspek agama ini. Tidak sekali-kali tidak. Malah tujuan yang sebenar dari usaha mereka membuat kajian-kajian yang begitu serius, mendalam dan teliti itu ialah untuk mencari sasaran-sasaran tikaman yang membawa maut kepada agama ini. Mereka mencari pintu-pintu dan jalan-jalan Islam memasuki fitrah manusia untuk ditutup dan selewengkannya. Mereka mencari rahsia-rahsia kekuatan Islam untuk mengganyang Islam. Mereka mahu mengetahui bagi mana Islam membina dirinya di dalam jiwa orang-orang Islam untuk mencontohi cara pembinaannya agar mereka dapat membina di dalam jiwa mereka kefahaman-kefahaman yang bertentangan dengan Islam. Mereka mahu munggunakan kefahaman-kefahaman ini untuk memenuhi kekosongan kaum muslimin.

Kerana tujuan-tujuan dan latar-latar belakang inilah mereka mengenal Islam sama seperti mereka mengenali anak-anak mereka.

Kita sebagai umat muslimin wajib mengetahui hakikat ini dan serentak itu juga kita wajib sedar bahawa kitalah yang lebih wajar mengenal agama kita sama seperti kita mengenali anak-anak kita sendiri.

Realiti sejarah yang berlaku dicelah-celah empat belas abad yang silam menjelaskan hakikat yang sedang kita bicarakan ini yang dijelaskan oleh al-Quran di dalam ayat yang berikut :

“Orang-orang yang Kami kurniakan kitab kepada mereka memang mengenalinya sama seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri.”

Tetapi hakikat ini dapat dilihat dengan terang dan jelas khususnya di masa ini, di mana buku-buku kajian yang tertulis di dalam mana-mana bahasa asing mengenai Islam adalah diterbitkan kira-kira sebuah seminggu. Kajian-kajian itu membuktikan sejauh mana kaum Ahlil Kitab mengetahui segala maklumat-maklumat kecil dan besar mengenai tabiat dan sejarah agama ini. Mengetahui punca-punca kekuatannya, sarana-sarana untuk menentangnya dan cara-cara untuk merosak dan memusnahkan bimbingan dan ajarannya. Penulis-penulis itu tentulah tidak mendedahkan tujuan dan niat mereka yang sebenar, kerana mereka sedar bahawa ketika menyerang agama itu secara terbuka akan mencetuskan semangat pembelaan yang berkobar-kobar. Mereka sedar bahawa gerakan-gerakan (kaum muslimin ) yang telah bangkit untuk menentang serangan bersenjata terhadap agama ini dalam bentuk penjajahan itu adalah bertapak di atas kesedaran keagamaan atau sekurang-kurangnya di atas sentimen keagamaan. Oleh itu tindakan Islam secara berterusan walaupun dalam bentuk serangan fikiran akan mencetus semangat pembelaan dan perjuangan mereka yang berkobar-kobar. Oleh sebab itu kebanyakan Ahlil Kitab menggunakan jalan yang lebih licin dan jahat, iaitu menggunakan cara berpura-pura memuji-muji kebaikan agama ini dengan tujuan untuk menidurkan semangat perjuangan kaum muslimin yang aktif dan melumpuhkan keghairahan mereka yang berkobar-kobar dan seterusnya untuk mendapat kepercayaan dan keyakinan para pembaca (Muslimin), kemudian (di saat itulah) mereka menaruh racun di dalam gelas dan menghidangkan (kepada kaum Muslimin). (Mereka berkata) : Agama Islam ini adalah satu nikmat yang amat besar, tetapi ia patut mengubah dan memperkembangkan konsep-konsep dan peraturan-peraturannya agar sejajar dengan tamadun manusia yang moden. Islam sewajarnya tidak mengambil sikap menghalang perkembangan-perkembangan yang berlaku di dalam peraturan-peraturan masyarakat-masyarakat dalam bentuk-bentuk pemerintahan dan nilai-nilai akhlak. Dan pada akhirnya adalah wajar bagi agama ini dijelmakan dalam bentuk Aqidah di dalam hati sahaja dan membiarkan kehidupan yang wujud di dalam kenyataan itu diatur oleh teori-teori, ujian-uijian dan gaya cara tamadun manusia yang moden. Islam sewajar mengambil sikap memberi restu kepada percubaan-percubaan, ujian-ujian dan gaya cara yang dtetapkan oleh pihak yang berkuasa di bumi, dengan mengambil sikap yang sedemikian!ah Islam akan terus kekal sebagai satu agama yang besar.

Ketika pengarang-pengarang itu membentangkan titik-titik kekuatan dan ke dalaman (konsep-konsep) yang wujud di dalam agama Islam, dalam bentuk pura-pura menunjukkan sikap adil dan insaf yang palsu dan membuat sanjungan-sanjungan yang melalaikan, maka matlamat yang ditunjukkan oleh pengarang ialah untuk menyedarkan kaum mereka Ahlil Kitab terhadap bahaya agama ini dan terhadap rahsia-rahsia kekuatannya. Ia berjalan di hadapan alat-alat pembinasa membawa lampu suluh yang terang untuk membolehkan kaum mereka melancarkan tembakan-tembakan yang tepat pada sasarannya, juga untuk membolehkan mereka mengenal agama ini, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri.

Rahsia-rahsia al-Quran akan terus dibukakan kepada para muminin dalam bentuk hakikat-hakikat yang sentiasa baru selama mereka hidup di bawah bayangannya, selama mereka mengharungi perjuangan Aqidah, selama mereka memikirkan peristiwa-peristiwa sejarah dan peristiwa-peristiwa masa kini dengan penuh kesedaran dan selama mereka mamandang nur hidayat Allah yang menyerlahkan kebenaran dan menerangi jalan.   

Firman Allah : al-Anaam 129

Dan demikianlah Kami jadikan orang-orang yang zalim itu sahabat-sahabat setia terhadap satu sama lain dengan sebab amalan-amalan yang sama yang diusahakan mereka.

Maksudnya, dengan hubungan setiakawan yang wujud di antara makhluk jin dan manusia ini, juga dengan persamaan untung nasib yang akan diterima mereka sebagai akibat hubungan setiakawan ini……..yaini berdasarkan keadaan dan kaidah yang sama, Kami jadikan orang-orang yang zalim itu bersahabat setia di antara satu sama lain dengan sebab usaha-usaha yang sama yang dilakukan mereka, Kami jadikan mereka bersetia kawan dengan sebab wujud titik pertemuan tabiat dan hakikat di antara mereka, juga titik persamaan arah tujuan dan matlamat mereka di samping titik persamaan untung nasib yang menunggu mereka. ini adalah satu penyertaan umum yang mencakup batas-batas yang lebih jauh daripada batas-batas pembicaraan sekarang, iaitu ia mencakup tabiat setia kawan yang wujud di antara syaitan-syaitan manusia dan jin umumnya kerana orang-orang yang zalim, iaitu orang-orang yang mempersekutukan Allah dalam apa sahaja bentuknya adalah bersatu padu di antara mereka dalam usaha menentang kebenaran dan hidayat. Mereka saling membantu dalam usaha memusuhi setiap Nabi yang dibangkit dan orang-orang yang beriaman kepadanya, di samping mempunyai tabiat kejadian yang sama – walaupun berbeza dari segi bentuk – mereka juga mempunyai kepentingan yang sama, yang ditegakkan di atas amalan merampas hak Rububiyah Allah ke atas manusia dan amalan bertindak bebas mengikut hawa nafsu tanpa terikat kepada kuasa hakimiyah Allah.

Golongan manusia yang zalim ini dapat kita lihat di setiap zaman. Mereka membentuk satu gabungan yang saling membantu satu sama lain – walaupun di antara mereka wujud berbagai-bagai perselisihan dan pertentangan kepentingan – jika mereka menghadapi perjuangan agama Allah dan para hamba kesayangan Allah. Titik persamaan tabiat kejadian dan matlamat itulah yang telah membentuk hubungan setiakawan di antara mereka, begitu juga titik persamaan kegiatan mereka dalam aktiviti melakukan kerja-kerja yang jahat dan bejat  menyebabkan mereka menghadapi untung yang sama di negeri akhirat sebagai mana kita telah saksikan dalam pemandangan yang ditayangkan oleh al-Quran.

Kita dapat melihat di masa ini – juga sejak abad-abad yang silam – kemunculan satu barisan perpaduan yang besar yang menggabungkan syaitan-syaitan manusia yang terdiri daripada pejuang-pejuang Salib, pejuang-pejuang Zionisme, pejuang-pejuang paganisme dan pejuang-pejuang komunisme, walaupun mereka daripada kem-kem yang berlainan, namun mereka dapat bersatu padu dalam perjuangan menentang Islam dan menghancurkan pergerakan-pergerakan perintis kebangkutan Islam di seluruh dunia.

Itulah satu perpaduan dan gabungan yang benar-benar mengancam. Ia mempunyai pengelaman selama puluhan abad di dalam langkah-langkah memerangi Islam di samping kekuatan kebendaan dan kebudayaan serta alat-alat media massa di kawasan itu sendiri dan seluruhnya diguna untuk melaksanakan kerja-kerja yang sesuai dengan matlamat perpaduan itu rancangan-rancangan kesyaitanannya yang jahat. Itulah gabungan yang tergambar jelas dalam firman Allah :

“Dan demikianlah Kami jadikan orang-orang yang zalim itu sahabat-sahabat setia terhadap satu sama lain dengan sebab amalan-amalan yang sama yang diusahakan mereka.

Huraian-huraian Saiyyid Qutb ini membicarakan mengenai Kaum Ahlil Kitab yang memerangi Allah dengan segala komplot dan tipu daya mereka. Mereka merosakkan Aqidah dan Pemikiran Islam dengan mewujudkan fahaman ISLAM MODENIS dan mereka mewujudkan kaum ORIENTALIS yang mengajar dan mengembangkan ISLAM MODENIS yang sesat ini di kalangan kita. Mereka bergabung sesama mereka dalam memerangi Islam secara halus, iaitu dengan tipu daya dan manipulasi halus dalam berbagai-bagai bentuk, malah mereka juga bergabung dengan kaum-kaum kafir yang lain dalam memerangi Islam. Kaum Ahlil Kitab sentiasa bersungguhan, ghairah dan tidak jemu-jemu dalam mengatur segala strategi dan langkah-langkah permusuhan mereka terhadap kita.

Firman Allah : al-Imran 187

Dan (kenangilah) ketika Allah mengikat perjanjian dengan kaum ahlil kitab iaitu : ‘Hendaklah kamu menjelaskan kandungan kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya’ lalu mereka melemparkan perjanjian itu ke belakang mereka dan mereka menukarkannya dengan harga yang sedikit alangkah kejinya tukaran yang dibuat oleh mereka.”  

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Hubungan ayat-ayat surah ini banyak memperkatakan tentang perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan kaum ahlil kitab Yahudi. Perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan mereka yang paling banyak ditonjolkan ialah perbuatan mereka menyembunyikan kebenaran yang diketahui mereka, juga perbuatan mereka mencampuradukkan kebenaran dengan kepalsuan dengan tujuan menimbulkan keraguan dan kekacauan terhadap konsep agama, terhadap kesahihan Islam, terhadap konsep persamaan asas dan dasar di antara agama Islam dengan agama-agama Samawi sebelumnya dan terhadap hakikat bahawa Islam membenarkan agama-agama Samawi sebelumnya dan agama Samawi sebelumnya membenarkan agama Islam.     

Firman Allah : an-Nisa 46

Di antara orang-orang Yahudi itu terdapat mereka yang mengubahkan kalam Allah daripada maksud-maksudnya yang sebenar. 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Perbuatan mengubah kalam Allah daripada maksudnya yang sebenar supaya sesuai dengan kehendak nafsu itu adalah satu gejala yang dapat diperhatikan di kalangan ahli-ahli agama yang menyeleweng daripada agama mereka, iaitu di kalangan mereka yang menggunakan agama sebagai kerjaya/profesyen mencari makan untuk memenuhi selera pihak-pihak yang berkuasa di setiap zaman, juga untuk menyesuaikan dengan kehendak-kehendak orang ramai yang mahu melepaskan diri daripada agama. Dan orang-orang Yahudi memang pintar dalam bidang ini walaupun di zaman ini terdapat ahli-ahli agama profesyenel daripada Muslimin yang dapat menandingi perangai kaum Yahudi itu.

Allah mengingati kita melalui ayat-ayat-Nya di dalam al-Quran seperti di atas ini bahawa kesesatan, kekufuran dan kerosakan yang berlaku kepada kaum Ahlil Kitab dan kepada agama mereka adalah kerana penipuan dan pembohongan para ulama dan intelek mereka sendiri yang memberi pengertian-pengertian yang salah kepada sebahagian daripada ayat-ayat Allah yang terkandung di dalam kitab-kitab mereka serta mereka juga menyembunyikan sebahagian daripada ayat-ayat yang lain yang mengandungi ajaran-ajaran yang benar daripada Allah.

Selepas itu kaum Yahudi juga telah merosakkan agama kita ini, iaitu setelah mereka menjajah dan berkuasa ke atas kita, mereka telah menggunakan seluruh agen mereka yang terdiri daripada para ulama dan intelek Islam kita ini sendiri yang dipelupuri oleh Muhammad Abdul Wahab di Semenanjung Tanah Arab, kemudian ianya diikuti pula oleh Jamaluddin al-Afghani, Abduh, Rashid Redha, Hassan al-Banna di Mesir, Taqiyuddin al-Nabhani, dan pada masa kini oleh Yusuf al-Qardhawi, supaya mereka itu menyembunyikan sesetengah daripada ayat-ayat al-Quran bersekali dengan segala konsep Islam yang terkandung di dalamnya daripada diketahui oleh kita, dan mereka mengarahkan agen-agen mereka itu pula supaya mereka memutarbelit segala pengertian sesetengah daripada ayat-ayat yang lain lagi yang bertujuan untuk merosakkan AQIDAH kita dan menyesatkan kita daripada jalan yang benar. Inilah PERJUANGAN mereka di sepanjang zaman dan inilah BUDAYA HIDUP mereka yang kekal abadi!

Aqidah Islam digempur daripada segenap penjuru bertubi-tubi dan berterusan daripada awal sehingga ke akhirnya oleh musuh-musuh Islam. Inilah strategi pengkufuran ke atas umat Islam yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam sejak zaman berzaman. Islam tidak boleh dirosakkan melalui cara yang lain melainkan dengan terlebih dahulu merosakkan pengertian ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Islam tidak boleh diguggat selama mana kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ masih kuat dan ampuh diimani dan diamalkan di kalangan para penganutnya. Kerosakan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ akan merintis dan membuka jalan-jalan kerosakan kepada bidang-bidang kehidupan yang lain. Sejak lebih dua ratus tahun yang lalu musuh-musuh Islam telah berjaya untuk merosakkan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ – mereka tidak berjaya untuk mengeluarkan umat Islam daripada agama Islam untuk mengimani dan menganuti agama-agama yang lain secara langsung, namun mereka telah berjaya untuk mengeluarkan seluruh umat Islam di dunia ini daripada berada di bawah sistem kehidupan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk menyeberang kepada sistem kehidupan Jahiliyah ciptaan manusia yang selain daripada Allah serta mereka bernaung di bawah sistem kehidupan manusia yang syirik dan kufur ini.

Proses pengkufuran ke atas umat Islam adalah dioperasikan dengan cara mengeliru dan membingungkan seluruh massa umat Islam kita dengan kadar yang amat berleluasa dan ketara sekali oleh Ahlil Kitab dan musuh-musuh kita sehingga kita tidak memahami mengenai apakah erti AQIDAH ISLAM dan apakah erti AQIDAH KUFUR serta apakah perbezaan-perbezaan di antara keduanya, kita tidak memahami mengenai apakah erti Uluhiyah Allah dan Rububiyah Allah, kita tidak memahami mengenai apakah erti Uluhiyah Manusia dan Rububiyah Manusia serta apakah perbezaan-perbezaan di antara seluruh konsep ini, kita tidak mengenali apakah erti al-Wala’ dan al-Bara’ serta konsep-konsep Nafi dan Isbat yang kesemuanya ini adalah terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, dan kita juga tidak mengenali siapakah MUSUH-MUSUH kita. Tanpa memahami dan mengetahui dengan jelas dan terang serta tanpa ragu-ragu lagi akan segala isu mengenai Uluhiyah dan Rububiyah Allah, Uluhiyah dan Rububiyan Manusia dan segala konsep al-Wala’ dan al-Bara’ serta Nafi dan Isbat , ianya mempunyai pengertian bahawa seluruh umat Islam kita baik di Malaysia mahupun di seluruh dunia kini tidak lagi memahami dan mengenali mengenai kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang justeru ianya mempunyai pengertian bahawa seluruh kita kini sebenarnya adalah orang-orang yang tidak beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ  yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

Kita diulit dan ditidurkan untuk terus berada dan kekal dalam kebutaan dan kegelapan, serta dalam kekeliruan, dan kebingungan – kita mengucap ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ Muhammadar Rasulullah tanpa memahami apakah pengertian-pengertiannya, kita tidak memahami apakah perhubungannya dengan konsep-konsep kerajaan, pemerintahan, negara dan politik, serta dengan peraturan dan undang-undang. Kita mengamalkan agama demokrasi dengan mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undangnya serta kita menyetujui dan meredhainya tanpa mengetahui bahawa itu adalah kesyirikan dan kekufuran yang mengeluarkan kita dariapada agama Allah. Para pemimpin kita yang beragama Islam dan para ulama dan intelek Islam kita kesemuanya giat dan aktif dalam mengeliru dan membingungkan kita dengan mempropagandakan bahawa demokrasi ini adalah Islam, bahawa peraturan dan undang-undang dalam seluruh bidang kehidupan kita tidak ada kena mengena dengan Aqidah Islam kita dan bahawa Islam itu sudah cukup dan sempurna diimani dan dianuti oleh kita dengan hanya mengucap dua kalimah syahadah dan menunaikan solat, puasa, haji dan segala peribadatan ritual yang lain sahaja. Kita sebenarnya berada dalam Jahiliyah, kesesatan dan kerosakan tanpa menyedarinya. Inilah di antara kejahatan-kejahatan dan angkara-angkara yang paling AGUNG yang telah dan sedang dilancar dan dioperasikan oleh Ahlil Kitab dan musuh-musuh kita ke atas kita di dunia kini yang memasukkan kita ke dalam Jahiliyah dan mengeluarkan kita daripada Islam. Inilah Misi mereka yang maha besar di bumi ini. Namun kita masih tidur nyenyak – kita masih ghairah mengikut-ikut dan meniru-niru mereka, kita masih mengagung-agung dan mendewa-dewakan mereka, kita sayangkan mereka dan kita masih mengidam-idam dan tergila-gila hendak jadi ‘maju’ macam mereka!

KOMPLOT AGUNG YAHUDI DALAM MENGOPERASIKAN PROSES PENGKUFURAN KE ATAS UMAT ISLAM :

 1. Penjajahan kuasa-kuasa kafir Barat ke atas seluruh umat Islam di dunia adalah satu malapetaka yang agung yang menimpa ke atas mereka :

a)    Semasa di bawah penjajahan kaum kafir Barat, mereka mengalami kehilangan kekuasaan politik serta kehilangan kedudukan ekonomi dan sosial di dalam negara-negara mereka sendiri – kelemahan umat Islam itu adalah peluang keemasan yang telah diambil kesempatan sepenuhnya oleh musuh-musuh Islam untuk merosakkan agama Islam dan seluruh umat Islam di dunia;

b)    Kaum Ahlil Kitab dan Orientalis Barat telah merosakkan fahaman dan amalan Aqidah dan Pemikiran Islam yang asal dan sebenar yang dilancarkan melalui Gerakan Islah atau Raformasi Islam yang dipelupuri dan dikembangkan oleh para ulama dan intelek kita sendiri yang khusus dididik dan diciptakan oleh mereka secara terancang untuk merosakkan agama Islam, mereka itu adalah agen-agen mereka yang terdiri daripada ulama-ulama seperti Muhammad Abdul Wahab yang mengembangkan fahaman Wahabi atau Islam Salafiyah di Semenanjung Tanah Arab, kemudian diikuti oleh Jamaluddin al-Afghani, Abduh, Rasyid Redha, Hassan al-Banna dan murid-murid mereka yang mencipta dan mengembangkan fahaman Islam Reformis dan Islam Modenis yang berpusat di universiti al-Azhar, Mesir;

c)    Gerakan Islah atau Reformasi Islam ciptaan kaum Ahlil Kitab dan Orientalis Barat di Mesir dan seluruh Timur Tengah di bawah penjajahan kufur Barat itu telah menghasilkan agama Islam dalam bentuk yang baru, iaitu Islam Modenis yang rosak dan sesat yang kini telah berjaya dikembangkan ke seluruh bumi umat lslam di dunia serta ianya diamalkan sepenuhnya oleh seluruh massa umat Islam sekelian;

d)    Islam Modenis yang rosak dan sesat ini kini telah dijadikan agama rasmi yang diamalkan oleh umat Islam di seluruh negara-negara umat Islam di dunia dan agama Islam Modenis yang baru serta yang rosak dan sesat ini telah mengambil alih dengan total akan amalan agama Islam yang asal dan sebenar seperti mana yang mula-mula diturunkan Allah kepada Rasul-Nya;

e)    Dalam pada itu, melalui sistem pelajaran Barat dan amalan sistem politik Barat yang moden, aqidah dan pemikiran kufur Barat seperti agama Sekular-Nasionalis-Kolonialis-Kapitalis telah diimpot masuk ke dalam negara-negara umat Islam yang pada masa itu sedang berada di bawah penjajahan Barat, dan segala agama kufur Barat, pemikiran kufur Barat dan sistem kehidupan kufur Barat itu telah berjaya diasimilisasikan sepenuhnya di kalangan seluruh massa umat Islam kita di seluruh dunia yang telah dan sedang diimani, dianuti dan diamalkan oleh mereka sebagai satu sistem kehidupan mereka;

f)     Mereka kini sedang mewarisi, mengimani dan menganuti agama Islam dalam bentuknya yang baru, iaitu amalan agama Islam Modenis yang rosak dan sesat ciptaan kaum Orientalis Barat yang amalan dan penghayatannya hanyalah terhad kepada mengucap dua kalimah syahadah, melakukan syiar-syiar ibadat solat, puasa, zakat, haji, serta mengurus hal-ehwal nikah kahwin, khalwat, penjagaan anak dan hal-hal kekeluargaan, pentadbiran masjid, solat Jumaat dan Hari-hari Raya sahaja tanpa mengamalkan ibadat kepada Allah dan menyembah Allah dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan mereka kepada segala peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa;

g)    Dalam sistem pelajaran agama Islam, daripada peringkat yang paling rendah sehinggalah ke peringkat yang tertinggi, para ustaz di sekolah-sekolah dan para tok guru di kampong-kampung, juga para pensyarah dan professor di universiti-universiti, kesemuanya TIDAK MENGAJAR mengenai pengertian Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ kepada seluruh murid dan pelajar mereka serta seluruh umat Islam kita atau mereka SENGAJA MENYEMBUNYIKAN mengenai pengertian Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ini, dan justeru umat Islam kita ini langsung tidak memahami mengenai Aqidah dan Pemikiran Islam yang sebenar dan justeru mereka tidak memahami bahawa demokrasi dan kerajaan demokrasi kita ini adalah agama dan kerajaan yang syirik dan kufur di sisi pengertian ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;

h)    Oleh kerana umat Islam kita tidak memahami mengenai pengertian Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah yang terkandung di dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, malah ada pula di kalangan kita yang langsung tidak pernah tahu mengenainya dan mengenai kewujudannya, ini bererti bahawa :

                                                         i.            Umat Islam kita sebenarnya tidak beriman kepada Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah serta konsep Nafi dan Isbat seperti mana yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan oleh itu mereka itu sebenarnya bukanlah terdiri daripada orang-orang Islam yang beriman kepada Allah;

                                                       ii.            Umat Islam kita tidak menyedari bahawa ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ berhubung kait secara langsung dengan politik, kerajaan, negara, pemerintahan dan peraturan dan undang, mereka tidak menyedari bahawa ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti kerajaan dan undang-undang itu adalah hak Allah sahaja dan mereka tidak menyedari bahawa ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ juga bererti penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap kerajaan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah;

                                                      iii.            Umat Islam kita tidak memahami bahawa peraturan dan undang-undang itu adalah agama – mereka tidak memahami bahawa peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah dan mereka tidak memahami bahawa peraturan dan undang-undang demokrasi adalah agama demokrasi yang syirik dan kufur;

                                                     iv.            Umat Islam kita tidak memahami bahawa seseorang yang mengamal dan mempraktikkan sistem politik demokrasi dengan mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi ianya bererti ia telah mengimani dan menganuti agama demokrasi yang syirik dan kufur serta yang mengeluarkan dirinya

i)      Mereka kini mengimani dan mengamalkan agama Islam Modenis tanpa menyedari bahawa itu adalah agama ciptaan kufur Barat yang aqidahnya adalah rosak dan sesat yang mengeluarkan mereka daripada agama Allah, serta mereka mengimani dan mengamalkan segala pemikiran dan idea kufur Barat seperti agama Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis dalam kehidupan mereka tanpa menyedari bahawa itu adalah agama kufur Barat yang kesannya adalah juga untuk mengeluarkan mereka daripada agama Allah;

j)      Kaum Ahlil Kitab dan musuh-musuh Islam amat TAKUT kepada KESEDARAN kita mengenai AQIDAH kita yang sebenar kerana itu bererti KEBANGKITAN, PERANG dan REVOLUSI ke atas mereka yang akan berakhir dengan kehancuran kepada kekuasaan politik mereka dan kehilangan segala kepentingan mereka serta kehancuran kepada ideologi dan pemikiran mereka;

k)    Meskipun golongan yang sedar ini adalah terdiri daripada segolongan umat Islam yang amat kecil sahaja bilangan mereka pada peringkat permulaan ini, musuh-musuh Islam amat TAKUT, BIMBANG dan MERASA TERANCAM terhadap KESEDARAN ini kerana ianya akan membawa kepada kebangkitan yang akhirnya akan menghancur dan menghapuskan kuasa politik mereka dengan segala kepentingan dan aqidah mereka;

l)      Bagi Ahlil Kitab dan musuh-musuh Islam, tidak ada cara yang lain yang lebih strategis dan efektif dalam menangani dan membenteraskan segala cabaran, ancaman dan gangguan daripada Islam terhadap kufur dan kekuasaan kufur ini melainkan dengan mengoperasikan strategi-strategi dan gerakan-gerakan yang tersusun dan terancang, baik bagi jangka waktu yang pangjang mahupun jangka waktu yang pendek, untuk MEMATIKAN KESEDARAN mengenai Aqidah dan Pemikiran Islam yang sebenar ini di kalangan massa umat Islam kita;

m)  Ke arah mencapai matlamat untuk MEMATIKAN kesedaran di kalangan massa umat Islam, kaum Ahlil Kitab dan musuh-musuh Islam telah merancang dan mengoperasikan strategi-strategi dan tindakan-tindakan yang teratur dan sistematik dalam berbagai-bagai bentuk :

     i. Mereka MENYEMBUNYI dan MEMESONGKAN pengertian Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah dan mereka MENYEMBUNYI dan MEMESONGKAN pengertian Jihad, Perang dan Revolusi dalam Islam melalui sistem pelajaran agama Islam dan melalui gerakan-gerakan dakwah Islam – umat Islam kita kekal sebagai golongan yang sesat, pasif dan tunduk kepada kufur dan kekuasaan kufur;

    ii. Mereka menjalankan dakwah untuk meyakinkan massa umat Islam bahawa agama Islam yang sedia ada ini adalah agama yang benar dan sempurna seperti yang mula-mula diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, iaitu agama Islam yang terdiri daripada :

 • Kepercayaan kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ Muhammadar Rasulullah, Rukun Iman dan Rukun Islam serta dengan tekun melakukan solat, puasa, zakat (fitrah), haji, nikah kahwin;
 • Kepercayaan bahawa peraturan dan undang-undang Islam dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa tidak perlu untuk dilaksana dan diamalkan dalam kehidupan kita hari-hari, malah kita adalah dibenar dan dibolehkan untuk mengikut dan mengamalkan mana-mana peraturan dan undang-undang yang moden dan terkini yang difikirkan sesuai dan menasabah mengikut peredaran zaman;

Ini adalah dakwah yang aktif membawa kepada proses pengkufuran ke atas umat Islam kita;

2. Gerakan jahat yang Maha Agung ini telah dan sedang dioperasikan dengan serius dan terancang oleh Ahlil Kitab dan musuh-musuh Islam di seluruh dunia Islam di peringkat yang global dan universal untuk mencapai matlamat yang satu, iaitu untuk MEMATIKAN KESEDARAN di kalangan massa umat Islam mengenai Aqidah dan Pemikiran Islam yang sebenar yang berbentuk radikal dan revolusyeneri ini;

3. Agensi-agensi agama kerajaan dan seluruh fakulti Islam di universiti-universiti awam serta seluruh Jabatan Agama Islam telah dan sedang memainkan peranan-peranan mereka yang aktif dan serius dalam mematikan kesedaran massa umat Islam kita dengan mengatakan bahawa demokrasi ini adalah Islam dan bersesuaian dengan Islam yang sewajarnya diamal dan dipertahankan oleh setiap orang yang beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;

4. Tidak ketinggalan juga berbagi-bagai bentuk penindasan dan kezaliman telah turut dikenakan dari masa ke semasa oleh musuh-musuh Islam ini ke atas para pejuang Islam yang cuba bergerak untuk menyedarkan massa umat Islam mengenai kekufuran agama Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis dan kerosakan dan kesesatan agama Islam Modenis yang kesemuanya sedang kita anuti dan amalkan sekarang ini;

5. Kaum Ahlil Kitab dan musuh-musuh Islam yang berusaha untuk MEMATIKAN KESEDARAN mengenai segala idea dan pemikiran Islam yang sebenar, mengikut pandangan Saiyyid Qutb, merupakan musuh-musuh Islam yang paling besar, paling ketat dan paling jahat di sisi Allah swt;

6. Kaum Ahlil Kitab mengelirukan kita dan tetap mengekalkan kita dalam keadaan yang keliru yang memudahkan mereka untuk terus menerus menindas dan menzalimi kita serta untuk memutar belit dan mengeksploitasikan kita dengan amat ketara dan berpanjangan sekali;

7. Kerajaan kita kini adalah kerajaan Firaun kerana ia sedang gigih mengelirukan kita sama sepertimana Firaun mengeliru dan membingungkan umatnya dahulu itu supaya seluruh umat manusia tetap kekal dalam kekeliruan  – ini adalah cara Jahiliyah dan Metod Jahiliyah, tidak kira Jahiliyah pada zaman dahulu ataupun Jahiliyah Moden pada zaman kita kini;

8. Metod Ahlil Kitab dan metod Jahiliyah adalah tetap sama dan serupa bagi setiap zaman dan waktu – mereka mengeliru dan membingungkan kita dan mengekalkan kita dalam kekeliruan dengan cara MEMATIKAN KESEDARAN kita mengenai Aqidah dan Pemikiran Islam yang sebenar;

9. Umat Islam tidak menyedari dan memahami bahawa mereka sepatutnya hanya berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan segala konsep dan prinsipnya yang syumul sahaja; iaitu :

a)    Beriman dan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip bahawa :

       I. Aqidah dan Pemikiran Islam adalah didasarkan kepada konsep Uluhiyah dan Rububiyah Allah yang terkandung di dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, dan oleh itu ianya adalah satu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap aqidah dan pemikiran kufur seperti aqidah dan pemikiran Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis ciptaan Barat kerana ianya adalah didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia; 

        II. Tidak ada ketaatan dan kesetiaan terhadap sesebuah kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur;

       III. Tidak ada titik persamaan dan pertemuan di antara Islam dengan demokrasi yang syirik dan kufur dan bahawa kita sekali-kali tidak boleh berkompromi dengannya;

       IV.  Kita tidak boleh meredhai terhadap kekuasaan politik demokrasi yang syirik dan kufur yang sedang memerintah dan berdaulat ke atas manusia, malah kita dikehendaki supaya kita mempunyai perasaan yang seluruhnya dan sama sekali terpisah serta dengan tindakan-tindakan untuk memisahkan diri kita daripadanya;

        V. Kita tidak boleh bersikap berkecuali dan berdiam diri terhadap kesyirikan dan kekufuran demokrasi apabila kita berada di bawah kekuasaannya atau apabila kita bertembung dengannya dipertengahan jalan, sikap dan tindakan kita terhadapnya hanyalah dalam bentuk yang aktif dan positif, iaitu untuk bertindak dengan aktif dan positif dalam menentang dan memeranginya sehingga membawa kepada kehancurannya yang total; 

       VI. Perpaduan umat Islam adalah semata-mata didasarkan kepada Aqidah Islam sahaja.

b)    Berjuang dan berjihad untuk :

      I.  Mewujudkan kerajaan-kerajaan Islam yang berkuasa dan memerintah ke atas seluruh manusia – Islam dan bukan Islam – supaya kesemua manusia hidup di bawah kekuasaan Islam dan orang-orang Islam sahaja dan bahawa orang-orang kafir tidak boleh memerintah manusia di mana-mana sahaja di bumi ini;

      II. Menjadikan umat Islam sebagai umat nombor satu di dunia dalam ilmu, ekonomi, politik dan ketenteraan dengan mengatasi dan menundukkan segala umat yang lain kepada kekuasaan  Islam sebagai ketaatan kepada perintah Allah;

     III. Mentauhidkan sistem kehidupan manusia dengan sekali gus menentang sistem kehidupan yang syirik dan kufur;

    IV. Menentang dan menghapuskan kezaliman dan penindasan serta untuk membela dan mempertahankan golongan yang dizalimi dan ditindas di atas muka bumi ini;

    V. Menentang dan melancarkan revolusi terhadap sesuatu kerajaan yang didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia untuk digantikan dengan kerajaan Islam;

    VI. Menegakkan keadilan  dan untuk menghapuskan kezaliman dan penindasan kerana Allah;

   VII. Mencabar dan memerangi kekufuran dan kezaliman yang bermaharajalela di mana sahaja di atas muka bumi ini – ini termasuklah perjuangan untuk menyahut cabaran dan kezaliman Amerika, NATO, PBB, yang memerangi dan menundukkan Islam dan umat Islam di dunia;

10. Pengkufuran umat Islam adalah satu proses yang dioperasikan oleh agen-agen Ahlil Kitab termasuklah kerajaan kita dan seluruh musuh kita di dunia untuk mengeluarkan massa umat Islam daripada berteduh dan berlindung di bawah kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk beralih kepada berteduh dan berlindung di bawah Paradigma Manusia yang kerdil dan kosong, serta yang syirik dan kufur;

11. Umat Islam tidak menyedari bahawa apabila mereka mengamalkan agama demokrasi dengan mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi, ianya bererti bahawa mereka telah mengimani, menganuti dan mengamalkan agama manusia yang syirik dan kufur yang mengeluarkan mereka daripada beriman dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan yang mengeluarkan mereka daripada agama Allah;

12. Proses pengkufuran umat Islam dimulakan dengan merosakkan pengertian ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan dengan mengamalkan agama Islam dalam bentuknya yang baru, iaitu Islam Modenis seperti mana yang kita sedang amalkan sekarang ini yang sesat dan rosak ajaran Ahlil Kitab yang dikembangkan oleh Abduh dan rakan-rakannya;

13. Islam kita tidak menyembah Berhala-berhala Batu atau Kayu serta mereka masih dan tetap berpegang kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dengan tekun dan khusyuk melakukan iabadat-ibadat solat, puasa, zakat, haji dan segala amalan ibadat ritual yang lain kepada Allah, mereka menyangkakan bahawa mereka tetap Islam dan beriman kepada Allah padahal mereka telahpun mengeluarkan diri mereka daripada agama Allah kerana mereka menyembah segala bentuk dan jenis Berhala dalam bentuk pemikiran, undang-undang dan sistem kehidupan ciptaan manusia yang selain daripada Allah – seluruh umat Islam kita sedikitpun tidak menyedari bahawa ketaatan kepada ideologi, pemikiran, peraturan dan undang-undang ciptaan manusia yang selain daripada Allah bererti mereka menyembah Berhala-berhala yang mengkufur ingkarkan Allah serta yang mengeluarkan mereka daripada agama Allah;

14. Mereka menjalankan kempen supaya umat Islam kita memberi KETAATAN dan KESETIAAN kepada negara dan bangsa, serta mereka mempromosikan PERPADUAN di antara kaum yang berbilang agama di atas prinsip perpaduan nasional sedangkan kesemuanya ini, selain daripada berkontradiksi dengan Aqidah Islam, membawa massa umat Islam kita supaya berinteraksi dengan bebas dan mesra dengan orang-orang kafir yang mendedahkan kita kepada segala budaya dan nilai-nilai Jahiliyah yang menggalak dan mendorongkan kita supaya LARUT di dalam lautan sistem kehidupan Jahiliyah sehingga kita menjadi SEBATI dengan mereka dan HILANG segala IDENTITI ISLAM kita – ini bererti kita telah terjerumus ke dalam PROSES PENGKUFURAN ke atas kita yang sememangnya dirancang dan disediakan oleh musuh-musuh kita!

15. Seluruh masjid di dalam negara kita dibina dan dibiayai sepenuhnya oleh pihak kerajaan serta seluruh pentadbiran dan kegiatan agama di dalam masjid-masjid ini berserta dengan ajaran-ajaran agamanya adalah dikuasai dan dikendalikan oleh kerajaan, dan justeru seluruh ajaran agama itu adalah dimonopoli dan didominasikan oleh ajaran-ajaran fahaman Islam Modenis yang sesat dan rosak, sementara itu tindakan-tindakan bersungguhan sentiasa diambil oleh kerajaan untuk memantau, mengawasi dan membenteraskan sebarang kemungkinan tersebarnya ajaran-ajaran Islam yang sebenar – inilah peranan-peranan jahat seluruh masjid kita yang giat memesong, mengeliru dan menyesatkan kita daripada Aqidah kita yang sebenar di zaman moden kita ini!    

Inilah PROSES PENGKUFURAN ke atas umat Islam yang sememangnya dirancang dan dioperasikan dengan aktif, teratur dan sistematik oleh kaum Ahlil Kitab dan musuh-musuh Islam dalam berbagai-bagai bentuk dan cara yang bermula sejak daripada zaman berzaman lagi sehinggalah ke zaman kita kini. Permusuhan dan kebencian kaum Ahlil Kitab dan seluruh orang kafir di dunia terhadap agama Islam dan umat Islam adalah sesuatu yang berlaku dengan sengit dan sentiasa panas membara tanpa kunjung padam sebagai satu menifestasi gejala AGAMA MENENTANG AGAMA dalam kehidupan umat manusia di bumi. Ini adalah konflik dalam bentuk AQIDAH, iaitu konflik di antara Aqidah yang HAK dengan aqidah yang BATIL, dan ini adalah sesuatu yang “natural” dan semula jadi yang berlaku di dalam sesuatu masyarakat manusia, dan ini adalah konflik yang berpanjangan tanpa berkesudahan dalam sejarah kehidupan umat manusia di bumi.

Kaum Yahudi sekarang ini sedang berkuasa dan memerintah ke atas kita di dalam negara Malaysia kita ini sendiri melalui sistem “Neo-Colonialism”, dan mereka sedang bersungguhan dan gigih dalam melakukan segala tipudaya mereka ke atas kita untuk merosak dan menghancurkan kita serta untuk mengembalikan kita kepada kekufuran seperti mereka; di antara tipudaya mereka ke atas kita adalah seperti berikut :

 1. Kaum Yahudi telah mempengaruhi, membentuk dan mengawal minda, sikap dan corak pemikiran kita melalui sistem pelajaran kita dan juga melalui media massa kita yang kedua-duanya ini adalah dikuasai, dikontrol dan dioperasikan sepenuhnya oleh mereka;
 2. Kaum Yahudi telah memasukkan program hiburan dan pengaruh Yahudi dengan begitu banyak sekali ke dalam siaran-siaran seluruh media massa kita yang melalai dan merosakkan tahap keimanan umat Islam kepada agama Allah; 
 3. Kaum Yahudi telah membawa masuk segala pemikiran, kebudayaan dan sistem kehidupan Jahiliyah dan dikembangkannya di kalangan umat Islam kita yang merosakkan moral kita dan yang melalaikan kita daripada agama kita;
 4. Kaum Yahudi telah mewujud konsep SATU MALAYSIA sebagai ideologi politik negara kita yang sekarang ini sedang begitu giat sekali dipromosi dan dipopularkan di dalam negara kita ini oleh kerajaan kita, padahal SATU MALAYSIA mengikut maksudnya yang sebenarnya adalah propaganda Yahudi yang dimaksudkan kepada konsep “The New World Order, iaitu satu kerajaan dunia untuk berkuasa dan memerintah ke atas seluruh umat manusia di dunia di bawah kekuasaan Yahudi;   
 5. Kaum Yahudi telah membawa masuk orang-orang kafir Cina dan India yang diberi status sebagai rakyat Malaysia dengan jumlah mereka yang ramai yang bertujuan untuk mewujudkan berbagai-bagai masalah dan konflik di dalam negara kita yang memudahkan mereka (Yahudi ) untuk menghapuskan umat Islam kita dalam jangka masa yang panjang;
 6. Kaum Yahudi telah menghapuskan DEB dengan menggantikannya dengan dasar-dasar ekonomi yang lain yang merugika umat Islam dan sebaliknya yang menguntungkan orang-orang kafir;
 7. Kaum Yahudi telah menghapuskan akta pelajaran 1961 dengan menggantikannya dengan akta pelajaran 1996 – kesemua ini adalah yang amat merugikan kaum Melayu tetapi sebaliknya ianya telah memberi keuntungan yang besar kepada orang-orang kafir;
 8. Kaum Yahudi telah menghapuskan pemberian biasiswa untuk kaum bumiputra dan digantikan dengan ptptn;
 9. Kaum Yahudi telah mengkesampingkan bahasa Melayu dalam kesemua aspek kehidupan, sebaliknya mereka semakin memperkasakan lagi bahasa-bahasa Inggeris, Mandarin dan Tamil dalam bidang-bidang pelajaran, sosial, ekonomi dan dalam semua urusan resmi harian kita;

10. Kaum Yahudi telah mengecilkan tentera kita ke tahap yang amat kecil sekali agar kita kehilangan segala kekuatan dan kekuasaan kita yang akan memudahkan kita ini untuk dikotak-katekkan ke kanan dan ke kiri mengikut sesuka hati mereka;

11. Kaum Yahudi telah berkuasa sepenuhnya ke atas Polis di Raja Malaysia dan mereka mengambil kesempatan yang sepenuhnya untuk mengoperasikan segala aktivit pengedaran dadah di dalam negara kita ini secara besar-besaran, bebas dan berleluasa sekali;

12. Penagihan dadah di kalangan belia Melayu telah menjadi semakin meruncingkan lagi yang setakat telah ternyata bahawa ianya adalah sesuatu yang sukar untuk ditangani kerana para pengedarnya dalam kaum Yahudi sendiri yang berkuasa sepenuhnya ke atas polis;

13. Kaum Yahudi telah mengendalikan kegiatan penyeludupan ke dalam negara kita secara besar-besaran dan ianya berlaku secara sewenang-wenang sekali;

14. Kaum Yahudi telah menyekat dan menghalangi kemasukan pekerja-pekerja asing Islam daripada Indonesia, sebaliknya mereka telah dan sedang membawa masuk orang-orang kafir Cina dan India;

15. Kaum Yahudi telah membawa masuk pelacur-pelacur Cina daripada Thailand, Vietnam dan Cina untuk merosakkan moral umat Islam kita dan untuk meraih keuntungan yang besar untuk mereka, dan operasi-operasi pelacuran ini adalah juga bertujuan untuk melebar dan mengembangkan lagi operasi kongsi gelap Cina di dalam negara kita ini ;

16. Kaum Yahudi telah membuat tukaran tanah milik Keretapi Tanah Melayu di Tanjung Pagar (Singpura) dengan tanah atau tanah-tanah di Woodlands (Singapura) yang menguntung Singapura dan Yahudi tetapi merugikan Malaysia;

17. Kaum Yahudi telah menyerahkan satu blok kawasan yang kaya dengan minyak petrol milik kerajaan Sarawak kepada Brunei yang operasi carigali dan pengeluaran minyak petrol akan kemudiannya diserahkan kepada Yahudi;

18. Kaum Yahudi telah mewujud satu badan “autonomy” yang dinamakan pembangunan Wilayah Iskandar (WI) di Johor selatan yang meliputi kawasan yang dua kali ganda lebih luas daripada negeri Singapura sekarang, dan pengurusan serta pentadbiran untuk memaju dan membangunkan WI ini telahpun diserahkan oleh Yahudi kepada kerajaan Singapura.

Inilah kejahatan kaum Yahudi yang tidak kunjung padam ke atas kita dengan melakukan berbagai-bagai tipudaya dan kejahatan yang bertujuan untuk menghapuskan kita daripada bumi Malaysia kita ini.

Kaum Yahudi telah mencuba untuk melakukan perubahan dalam budaya politik Malaysia kita ini dengan menghapuskan politik yang berasaskan perkauman dan kepentingan agama, dan mereka mencuba untuk mengetengahkan politik yang berasaskan kemajuan dan kepentingan untuk SEMUA KAUM dan SEMUA AGAMA. Dasar perjuangan Pakatan Rakyat adalah untuk kemajuan dan kepentingan SEMUA KAUM dan SEMUA AGAMA. Agenda-agenda MELAYU dan ISLAM sama sekali tidak wujud dalam politik mereka. Matlamat Yahudi di Malaysia kita ini adalah untuk menghapuskan agenda-agenda MELAYU dan ISLAM di dalam perjuangan kita dan di dalam kehidupan kita dan ke arah matlamat ini mereka telah berusaha untuk mewujudkan sistem politik yang tidak berbentuk perkauman dan keagamaan, iaitu politik untuk SEMUA KAUM dan SEMUA AGAMA.

Polis dan militeri Malaysia di bawah arahan Yahudi telah memainkan peranan-peranan mereka yang aktif dan “crucial” dalam pembentukan Parti Keadilan Rakyat dan gabungan Pakatan Rakyat, dan mereka ini (polis dan militeri) telah bertindak dan bergerak bebas dan bersendirian tanpa diketahui oleh pihak kerajaan kita dan juga oleh kementerian masing-masing. Dalam insiden empirical seperti yang dipaparkan di sini kita dapat melihat bahawa tentera dan polis kita sebenarnya tidak berada di bawah tanggungjawab dan kekuasaan kerajaan Malaysia kita melalui kementerian masing-masing, tetapi langsung di bawah kekuasaan dan kawalan Yahudi. Inilah contoh operasi sistem “Neo-Colonialism” yang kini wujud dan berkuat kuasa di dalam negara Malaysia kita ini:

Sementara itu, Barisan Nasional, di atas arahan dan kehendak Yahudi, dengan tiba-tiba sahaja telah ikut rentak yang sama dalam meminggirkan agenda-agenda MELAYU dan ISLAM, dan mereka kini telah berubah haluan kepada perjuangan yang berasaskan kemajuan dan kepentingan untuk SEMUA KAUM dan SEMUA AGAMA di bawah slogan Satu Malaysia dan di bawah Model Ekonomi Baru mereka. Yahudi mewujudkan pula PERKASA, sebuah badan NGO yang agenda perjuangannya hanyalah MELAYU sahaja! Perkasa ditubuhkan oleh Yahudi untuk mengelirukan orang-orang Melayu agar tidak muncul lagi pertubuhan-pertubuhan dan gerakan-gerakan Melayu yang lain yang bebas dan berdikari daripada sebarang pengaruh Yahudi, dan mereka amat bimbang kalau-kalau pertubuhan-pertubuhan Melayu itu nanti akan sebenar-benarnya memperjuangkan agenda Melayu dengan gigih, nekad  dan gagah berani.

Kita kini sedang menuju kepada kesesatan dan kehancuran akan Aqidah kita. Sejarah manusia bermula dengan kewujudan segolongan orang-orang yang beriman dengan sempurna kepada Allah Yang Maha Esa, kemudian mereka mengembara jauh menuju kepada kesesatan sehingga mereka berubah dengan total menjadi orang-orang kafir laknatullah. Kemudian Allah mengutuskan para Rasul kepada manusia silih berganti yang menyeru :

“Wahai bangsaku! Sembahlah Allah, tiada Tuhan yang lain melainkan Dia”.

Setelah itu mereka kembali beriman kepada Allah, tetapi kemudian daripada itu pula mereka sekali lagi mengembara jauh kepada kesesatan, kekufuran dan kerosakan. Begitulah fitrah manusia sentiasa berubah-ubah – daripada berada dalam situasi keimanan mereka mengembara jauh kepada kesesatan, dan daripada berada dalam situasi kesesatan itu pula, mereka didakwah oleh para pejuang Islam untuk kembali kepada keimanan. Begitulah tabiat manusia sentiasa berputar-putar – daripada beriman mereka bertukar sesat kepada kekufuran, kemudian daripada kekufuran mereka kembali kepada keimanan  – inilah fitrah manusia silih berganti dan berterusan di bumi.

Bagi zaman kita pada ketika ini di dunia ini, iaitu bagi satu “period’ yang sudah berlangsung selama lebih kurang 250 tahun yang lalu, sehinggalah ke hari ini hampir seluruh manusia di dunia kita ini kini yang terdiri daripada berbagai-bagai bangsa dan agama wujud dan hidup dalam kesesatan, kekufuran dan kerosakan yang amat ketara dan berleluasa sekali. Bukan sahaja seluruh orang kafir itu kini berada dalam kesesatan, kekufuran dan kerosakan, malah hampir seluruh umat Islam kita di dunia ini turut juga berada dalam kesesatan, kekufuran dan kerosakan kerana mereka berada di bawah kekuasaan-kekuasaan politik yang berbentuk Sekular-Nasionalis yang didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia, mereka bersetuju dan meredhainya serta mereka mentaati dan mematuhinya, oleh itu mereka menyembah manusia dan berada dalam kesesatan, kekufuran dan kerosakan tanpa menyedarinya!

Seluruh umat Islam kita di dunia kini wujud dan hidup dalam kesesatan, kekufuran dan kerosakan yang ketara dan berleluasa, dan sudah tentu orang-orang kafir di dunia ini wujud dan hidup dalam kesesatan, kekufuran dan kerosakan yang lebih ketara dan berleluasa. Oleh itu adalah menjadi tugas dan tanggungjawab serta fitrah bagi segelintir orang-orang yang beriman, yang kini sedang sama-sama berkongsi dan wujud di dalam dunia yang sama, iaitu dunia yang kini sedang dipenuhi dengan kesesatan, kekufuran dan kerosakan ini, untuk bertindak sebagai para pendakwah dan para penyeru yang menyeru seluruh umat manusia, baik kaum Muslim (pengaku-pengaku Muslim sebenarnya) mahupun kaum kafir, supaya mereka itu kesemuanya kembali kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan beriman dengan agama Allah.

Firman Allah : al-Imran 104

Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang makruf dan melarang daripada segala yang mungkar. Dan mereka yang bersifat demikian adalah orang-orang yang berjaya .

Mereka itu hendaklah diseru supaya menjalani kehidupan sebagai orang-orang Islam yang sebenar dan tulen dengan mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang daripada Allah, dan mereka ini hendaklah diseru dan dipimpin supaya mereka memisah dan menjauhkan diri mereka daripada agama Jahiliyah, kekuasaan dan kepimpinan Jahiliyah, peraturan dan undang-undang Jahiliyah, dan sistem kehidupan Jahiliyah. Mereka itu hendaklah diseru, dipimpin dan dibimbing supaya bangkit menentang dan memerangi seluruh kekuasaan yang syirik, kufur dan derhaka ini untuk digantikan dengan kekuasaan Islam dan sistem kehidupan Islam yang didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ supaya seluruh pengabdian manusia itu adalah untuk Allah sahaja. Perjuangan seperti ini adalah perjuangan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

Ini adalah cabaran dan tugas yang amat berat yang dibeban dan dipertanggungjawabkan oleh Allah ke atas para Nabi, para solihin dan para mukminin pada setiap zaman dan waktu dan di setiap tempat dan penjuru di bumi ini.

Musuh-musuh kita adalah terdiri daripada orang-orang kafir tempatan dan juga orang-orang kafir dan pertubuhan-pertubuhan mereka yang berpengkalan di luar negara kita, namun yang amat menghiriskan hati dan menyedihkan kita ialah realiti bahawa musuh-musuh kita ini adalah juga terdiri daripada umat Islam kita di dalam negara kita ini sendiri yang memainkan peranan-peranan mereka sebagai agen-agen kepada kaum Ahlil Kitab dan orang-orang kafir baik di peringkat tempatan mahupun global. Kaum Ahlil Kitab dan seluruh musuh Islam bergabung untuk mengoperasikan strategi yang satu dan sama – iaitu untuk MEMATIKAN kesedaran kita mengenai kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang sebenar daripada Allah dan Rasul-Nya dan untuk menghalang, menyekat dan memberhentikannya daripada tersebar dan merebak ke seluruh negara agar kita kekal dalam situasi yang keliru dan bingung yang sentiasa ingin dan bangga untuk menghamba abdikan diri kita kepada kufur, kekuatan dan kekuasaan kufur dan orang-orang kafir.

Firman Allah : Yusuf 76

Maka Yusuf lebih dahulu memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung adiknya (Bunyamin), kemudian dia mengeluarkan piala penyukat itu daripada karung adiknya. Demikianlah Kami aturkan ta’bir kepada Yusuf. Sebenarnya dia tidak boleh menahan mengambil adiknya menurut undang-undang Raja, melainkan jika dikehendaki Allah. Kamilah yang mengangkatkan darjat-darjat mereka yang Kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berilmu itu ada yang lagi lebih tinggi ilmunya.

Ayat di atas menjelaskan bahawa peraturan dan undang-undang adalah agama, justeru peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah manakala peraturan dan undang-undang demokrasi adalah agama demokrasi yang selain daripada Allah. Ketaatan dan kepatuhan seluruh umat Islam kita kepada peraturan dan undang-undang demokrasi atau mana-mana undang-undang manusia yang lain bererti seluruh mereka menyembah Tuhan-tuhan demokrasi atau Tuhan-tuhan manusia yang selain daripada Allah dan justeru mereka mengkufur ingkarkan Allah yang mengeluarkan seluruh mereka ini daripada agama Allah.

Ini adalah satu realiti yang amat serius kerena kekufuran seperti ini melibatkan SELURUH UMAT ISLAM kita di seluruh dunia ini pada masa ini kerana kesemua umat Islam kita di mana sahaja di dunia ini menyembah manusia dan tidak menyembah Allah kerana KETAATAN dan KEPATUHAN seluruh kita ini kepada peraturan dan undang-undang manusia, serta kerana kita MENYETUJUI dan MEREDHAINYA dan ianya adalah sesuatu yang amat serius kerana kekufuran seperti ini MENGELUARKAN seluruh kita ini daripada agama Allah, dan lagi ianya adalah sesuatu yang amat serius kerana seluruh umat Islam kita yang kufur dan telah terkeluar daripada agama Allah ini sebenarnya langsung TIDAK MENYEDARI hakikat kekufuran seluruh kita ini!.

Keadaan umat Islam kita kini adalah sama dengan kaum Ahlil Kitab, iaitu mereka itu (Ahlil Kitab) menyangka mereka itu adalah kaum yang beriman kepada Allah kerana mereka itu adalah pengikut-pengikut para Nabi yang diutuskan Allah dengan membawa kitab-kitab mereka masing-masing yang kononnya diimani mereka. Mereka mengaku beriman dengan agama Allah padahal mereka itu sebenarnya telah mengkufur ingkarkan Allah dan terkeluar daripada agama Allah tanpa disedari oleh mereka kerana mereka tidak taat dan patuh kepada perintah dan larangan Allah seperti mana yang terkandung di dalam kitab-kitab mereka itu, sebaliknya mereka mengingkari dan membantah terhadap segala suruhan dan larangan Allah.

Kekufuran umat Islam kita kini adalah dalam bentuk dan keadaan yang sama dan serupa dengan keadaan kekufuran kaum Ahlil Kitab kerana kita (umat Islam kita kini) tidak mentaati dan mematuhi peraturan dan undang-undang Allah dalam bidang-budang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa, sebaliknya kita mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah dalam bidang-bidang ini. Kita mengaku beriman dengan agama Allah, kita mengaku beriman dengan kitab Allah dalam bentuk al-Quran dan seluruh kitab yang terdahulu, namun kita membatalkan keimanan kita kepada Allah kerana kita mencabut ketaatan dan kepatuhan kita kepada peraturan dan  undang-undang Allah dan kita mencabut ketaatan dan kepatuhan kita kepada segala perintah dan larangan Allah yang terkandung di dalam kitab-kitab-Nya Yang Maha Suci. Inilah faktor yang mengeluarkan kita daripada agama Allah Yang Maha Suci ini. Perhatikan ayat-ayat Allah mengenai isu yang amat kontroversi seperti ini :

Firman Allah: an-Nisa 60

Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap Taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh.

Sayyid Qutb (Fizilalil Quran- an-Nisa 60) :

Yakni tidakkah engkau melihat sesuatu yang sungguh menghairankan, iaitu ada sekumpulan, manusia yang mendakwa beriman, tetapi pada waktu yang sama mereka telah meruntuhkan dakwaan itu. Mereka mendakwa beriman kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dan wahyu yang telah diturunkan sebelum daripadamu. Kemudian mereka tidak mahu berhakimkan kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dan kepada wahyu yang diturunkan  sebelum daripadamu. Malah mereka mahu berhakimkan kepada sesuatu yang lain, kepada peraturan yang lain dan hukum-hukum yang lain. Mereka mahu berhakimkan kepada peraturan Taghut yang tidak mengambil daripada wahyu yang diturunkan kepadamu dan daripada wahyu yang diturunkan sebelummu, iaitu peraturan yang tidak dikawal dan ditimbang dengan neraca wahyu yang diturunkan kepadamu dan wahyu yang diturunkan sebelummu. Oleh sebab itulah peraturan ini dikatakan Taghut yang zalim dan keterlaluan kerana ia mendakwa memiliki salah satu daripada ciri-ciri Uluhiyah dan kerana ia tidak tunduk kepada neraca Uluhiyah yang betul. Mereka berbuat begitu bukan kerana jahil dan bukan pula berdasarkan sangkaan-sangkaan malah mereka memang mengetahuinya dengan sepenuhnya dan dengan pengetahuan yang cukup bahawa perbuatan berhakimkan Taghut adalah satu perbuatan yang diharamkan Allah.

“meskipun mereka diperintah supaya mengingkarinya”.

Oleh kerana itu perbuatan mereka dalam perkara ini bukan kerana kejahilan dan tidak pula kerana sangkaan malah mereka lakukannya dengan sengaja, dengan qasad dan niat. Oleh sebab itu dakwaan mereka yang mengaku beriman kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dan kepada wahyu yang diturunkan sebelummu adalah satu dakwaan yang tidak betul dan jujur, malah yang sebenarnya syaitan mahu membawa mereka ke dalam kesesatan yang tidak ada harapan lagi untuk mereka kembali ke pangkal jalan.

Firman Allah : Ibrahim 52

(Al-Quran ) ini adalah perutusan yang disampaikan kepada manusia dan supaya mereka sentiasa diberi peringatan dengannya dan supaya mereka mengetahui bahawa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa dan supaya orang-orang yang berakal mengambil pengajaran.

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – Ibrahim) :

Orang-orang yang menyangka diri mereka mengucap dua kalimah syahadat ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan Muhammad Rasulullah dan kerana mereka memenuhi dan mentaati peraturan-peraturan taharah, peraturan-peraturan ibadat, peraturan-peraturan perkahwinan dan perceraian, peraturan-peraturan pesaka dan sebagainya dan di waktu yang sama mereka mematuhi – di sebalik bidang yang sempit ini – peraturan-peraturan yang dicipta oleh yang lain daripada Allah, iaitu mereka mentaati undang-undang yang tidak diizinkan Allah dan yang terang-terang bertentangan dengan syariat Allah, kemudian mereka bersedia mengorbankan jiwa, harta, maruah dan akhlak mereka – sama ada mereka suka atau tidak suka – untuk melaksanakan kehendak-kehendak yang dituntut daripada mereka oleh berhala-berhala yang baru itu. Dan apabila agama atau akhlak atau maruah bercanggah dengan kehendak-kehendak berhala ini, maka yang dibuang oleh mereka itu ialah perintah-perintah Allah sebaliknya yang dilaksanakan ialah kehendak-kehendak berhala-berhala itu.

Orang-orang yang menyangka diri mereka sebagai “kaum Muslimin“ dan menyangka berada dalam agama Allah, sedangkan mereka hidup dalam keadaan ini, maka hendaklah mereka sedar bahawa mereka sedang berada di dalam syirik yang amat besar!

Firman Allah : al-A’raaf 104, 105

Wahai Firaun! Sesungguhnya saya adalah utusan daripada Allah Tuhan semesta alam.

Oleh itu bebaskanlah kaum Bani Israil pergi bersama saya.

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-A’raf ) :

Pengumuman konsep Rububiyah Allah yang merangkumi semesta alam itu tidak boleh berkumpul dengan amalan seorang yang tunduk kepada yang lain daripada Allah dan tidak pula boleh berkumpul dengan kuasa Hakimiyah seorang yang mengamalkan undang-undang ciptaannya sendiri. Orang-orang yang membanggakan diri mereka sebagai orang-orang Islam yang sebenar, sedangkan mereka tunduk kepada undang-undang ciptaan manusia – yakni tunduk kepada Rububiyah yang lain daripada Rububiyah Allah – adalah salah dan meleset jika mereka fikirkan diri mereka sebagai kaum Muslimin yang tulen! Sebenarnya mereka tidak berada di dalam agama Allah yang sebenar, kerana pemerintah mereka bukannya Allah dan undang-undang yang dijunjung mereka bukannya syariat Allah. Malah mereka berada dalam agama pemerintah itu bukan dalam agama Allah yang sebenar.

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa umat Islam kita kini telah terkeluar daripada agama Allah kerana ketaatan dan kepatuhan kita kepada peraturan dan undang-undang manusia dan pengingkaran kita kepada perintah dan larangan Allah. Pengakuan kita dengan lisan dan hati kita yang tetap beriman kepada Allah itu tidak dapat diterima oleh Allah kerana pengakuan kita itu dibatalkan oleh perbuatan dan amalan kita yang mengkufur ingkarkan Allah.

Namun begitu, teknologi, sains dan ilmu Barat itu kesemuanya bebas daripada kekufuran kerana kesemuanya itu datang daripada Allah – ia mendirikan kedaulatan Allah dan mengabdikan kepada kedaulatan Allah. Teknologi, sains dan ilmu Barat yang dicipta, ditemui, direka bentuk dan dimajukan oleh orang-orang Barat itu kesemuanya adalah berdasarkan kepada undang-undang, prinsip-prinsip dan dasar-dasar umum yang semula jadi yang ditetapkan oleh Allah, dan orang-orang Barat memaju dan mengembangkannya mengikut undang-undang semula jadi dan fitrah Allah  – mereka mentaati tabiat kesemula jadian sains, teknologi dan ilmu yang datang daripada Allah. Sains, teknologi dan ilmu Barat itu adalah Islam, yang kufurnya ialah fahaman, pemikiran, peraturan dan undang-undang dan pada umumnya seluruh sistem hidup Barat yang berdasarkan kepada kedaulatan manusia dan menolak pengabdian kepada Allah sahaja.

Dalam dimensi inilah munculnya kekeliruan dan salah konsepsi yang besar di kalangan massa umat Islam – dalam mengejar cita-cita dan aspirasi-aspirasi kemajuan, pembangunan dan modenisasi mengikut konsepsi dan strategi Barat – umat Islam telah mengimpot apa sahaja yang datang daripada Barat tanpa penapisan yang kritis dan tanpa mendiskriminasikan di antara unsur-unsur yang kufur dengan yang tidak kufur – sains, teknologi dan ilmu Barat itu berbentuk Islam, manakala fahaman, pemikiran dan sistem hidup Barat, seperti sekularisme, demokrasi, nasionalisme, sosialisme, kapitalisme, komunisme, fatalisme, accidentalisme, determinisme sejarah, pragmatisme, karismatisme, existentialisme, nihilisme, liberalisme, realisme, nazisme, fasisme, yang kesemuanya itu adalah ciptaan kaum Yahudi yang mempunyai kecirian pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia yang selain daripada Allah berbentuk sebagai fahaman-fahaman yang syirik dan kufur. Seluruh fahaman kufur ciptaan Yahudi seperti ini telah menyelinap masuk dengan halus tanpa disedari oleh umat Islam ke dalam sistem pemikiran dan kehidupan praktis mereka bersama-sama dengan sains dan teknologi yang suci daripada kekufuran. Melalui penjajahan politik, ekonomi, sosial dan mental, serta proses sekularisasi masyarakat Islam, agama Islam telah dierti semula dan direformasikan.

Ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah bererti menyembah Tuhan-tuhan manusia yang sedang berada di dalam sistem politik demokrasi itu. Walaupun tanpa niat, iktiqad dan qasad di dalam hati, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang demokrasi tetap bererti menyembah Tuhan-tuhan manusia, dan perbuatan menyembah Tuhan-tuhan manusia itu sudah bererti terlibat dengan Kufur Amaliyah yang mengeluarkan seseorang itu daripada agama Allah. Inilah konsep, peraturan dan hukum yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

Firman Allah: al-Taubah 31

Mereka (Yahudi dan Nasrani) menjadikan pendita-pendita dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah dan (juga mereka memperTuhankan) al-Masih anak Maryam, padahal mereka tidak diperintah melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa; tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya) melainkan Ia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan.

Ayat ini dijelaskan di dalam Hadith (Tarmidzi dari ‘Adi bin Hatim):

Pada suatu ketika apabila Rasulullah s.a.w sedang membaca ayat di atas ini, ‘Adi bin Hatim berkata: “Ya Rasulullah, mereka (Yahudi dan Nasrani) tidak menyembah mereka (pendita-pendita dan rahib-rahib).” Rasullullah s.a.w menjawab, “Memang benar mereka berbuat demikian. Mereka (pendita-pendita dan rahib-rahib) membenarkan perkara-perkara yang tidak benar, dan mereka (Yahudi dan Nasrani) mematuhi mereka; dan dengan berbuat demikian mereka sebenarnya telah menyembah mereka (pendita-pendita dan rahib-rahib).”

Ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan dan undang demokrasi ciptaan manusia ianya bererti menyembah Tuhan-tuhan demokrasi yang terdiri daripada para pemimpin kita yang membuat dan meluluskan segala peraturan dan undang-undang manusia. Kita dianggap sebagai menyembah manusia dan tidak menyembah Allah bukan kerana niat, iktiqad dan qasad, tetapi kerana amalan dan perbuatan. Ini bererti bahawa dalam kehidupan kita hari-hari di dalam negara kita kini, kita sebenarnya telah dan sedang menyembah manusia dan mempertuhankan manusia dan tidak lagi mempertuhankan Allah kerana ketaatan dan kepatuhan kita kepada kerajaan demokrasi kita ini dan kepada segala peraturan dan undang-undangnya – ini kesemuanya bererti kita telah terkeluar daripada agama Allah dan sedang berada dan menganuti agama Jahiliyah. Namun kita tidak menyedarinya dan kita tetap menganggapkan diri kita ini sebagai orang-orang Islam yang berpegang teguh kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

Ini adalah kerana umat Islam kita tidak memahami mengenai pengertian KETAATAN dan KEPATUHAN dalam Islam, iaitu kita tidak memahami mengenai konsep ULUHIYAH dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Kita kini sedang berada dalam kesesatan dan kebingungan kerana kita sememangnya disesat dan dibingungkan dengan sengaja dan terancang oleh para ulama dan intelek Islam kita sendiri yang telah menyembunyikan ayat-ayat al-Quran yang releven dan mereka juga memutar belit segala pengertiannya, kemudian mereka mententeramkan kita dengan mengemukakan segala penipuan dan pembohongan mereka bahawa demokrasi ini adalah serasi dengan Islam dan mereka membuat penipuan dan pembohongan bahawa ketaatan kepada peraturan dan undang demokrasi ini adalah wajib kerana itu bererti ketaatan kepada wali al-amri, padahal itulah ertinya menyembah manusia dan mengkufur ingkarkan Allah yang mengeluarkan kita daripada agama Allah. Inilah di antara proses-proses pengkufuran yang dilakukan ke atas kita oleh Ahlil Kitab dengan cukup halus, tanpa disedari dan berkesan sekali.

Islam Modenis adalah Islam ajaran dan ciptaan Ahlil Kitab yang dikembangkan oleh Jamaluddin al-Afghani dan  Abduh, kemudian diikuti oleh Rashid Redha dan Hassan al-Banna dan yang sekarang ini turut aktif dikembangkan oleh Prof. Dr.Yusuf al-Qardhawi dan seluruh anggota para ulama dan intelek Islam daripada angkatannya, iaitu Islam yang sesat, rosak dan menyeleweng dari segi Aqidah dan Pemikirannya. Ini adalah strategi PENGKUFURAN masyarakat Islam yang paling berkesan yang dioperasikan dengan cukup bijak dan halus oleh Ahlil Kitab dan kaum Orientalis serta seluruh penjajah-penjajah Barat melalui SISTEM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM di tanah-tanah jajahan mereka; iaitu sistem pendidikan agama yang tidak mengajar mengenai Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah dan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, sistem pendidikan agama yang tidak mengajar mengenai kesyirikan dan kekufuran pemikiran, undang-undang dan sistem kehidupan ciptaan manusia, sistem pendidkan agama yang tidak memberi panduan dan garis-garis yang jelas dan benar mengenai batas-batas Islam dan batas-batas kufur, dan sistem pendidkan agama yang menghalal dan membolehkan amalan sistem politik demokrasi atau sistem-sistem politik yang lain yang kesemuanya itu didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia. Sistem pendidikan agama seperti ini adalah sistem pendidikan yang sesat dan rosak yang bertujuan untuk menyesat dan merosakkan Aqidah Islam dan agama bagi umat Islam sekelian.

Menjalankan peraturan dan undang-undang manusia dan tidak menjalankan peraturan dan undang-undang Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa, bukanlah satu isu dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Inilah kefahaman dan pandangan yang sama sekali batil di sisi kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, inilah kefahaman dan pandangan kita mengenai agama kita, iaitu kefahaman dan pandangan kita sebagai para penganut agama Islam Modenis ciptaan Ahlil Kitab. Kita kini sedang berada dalam kesyirikan dan kekufuran kerana tipudaya yang jahat oleh Ahlil Kitab ke atas kita. Kita tekun melakukan solat, puasa, zakat dan haji tanpa menyedari bahawa kita sebenarnya telah terkeluar daripada agama kita kerana kita tidak pernah pun beriman dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ! Perbandingan di antara pengertian Islam Modenis yang sedang kita amalkan kini dengan pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang sebenar dapat memberi gambaran yang lebih jelas kepada kita mengenai tahap kerosakan Aqidah Islam yang sedang kita amalkan dalam kehidupan kita pada hari ini :

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Anfal) :

Sebenarnya musuh-musuh Islam sentiasa berusaha untuk mengalihkan pandangan kaum Muslimin daripada al-Quran, dan apabila usaha-usaha itu gagal, mereka pusingkan al-Quran kepada bacaan-bacaan yang dilagu-lagukan oleh para qari dengan suara yang merdu, yang mengasyikkan para pendengarnya dan seterusnya mereka ubahkan al-Quran kepada tangkal-tangkal azimat pelindung diri yang diletakkan oleh orang-orang Islam dalam saku-saku baju mereka ata dipakai di dada atau ditempatkan di bawah bantal-bantal tidur mereka. Dengan berbuat begitu, orang-orang Islam memahami bahawa mereka adalah orang-orang Islam yang telah menunaikan kewajipan mereka terhadap al-Quran dan agama Islam.

Al-Quran tidak lagi berfungsi sebagai sumber bimbingan dan pimpinan kepada kaum Muslimin, kerana Musuh-musuh Islam telah mengadakan pengganti-penggantinya yang menjadi sumber bimbingan dalam segala urusan hidup mereka, malah daripada sumber inilah juga mereka membentuk wawasan-wawasan dan kefahaman-kefahaman mereka di samping mengambil undang-undang dan peraturan-peraturan hidup mereka, nilai-nilai dan neraca-neraca pertimbangan mereka. Kemudian musuh-musuh Islam itu berkata kepada mereka, “Agama mereka Islam telah menjadi agama yang dihormati dan al-Quran telah menjadi kitab suci yang terpelihara, ia dibaca kepada kamu pagi dan petang, malah di setiap waktu, di mana para qari mendendangkan dengan lagu-lagu yang merdu. Apakah lagi yang kamu mahu selepas bacaan-bacaan yang merdu ini? Mengenai kefahaman-kefahaman dan wawasan-wawasan kamu, undang-undang dan peraturan-peraturan hidup kamu, nilai-nilai dan neraca-neraca pertimbangan kamu, maka semuanya itu boleh dirujukkan kepada al-Quran yang lain!”

Itulah tipu muslihat yang dilakukan oleh an-Nadhir ibnu al-Harith, tetapi dalam satu bentuk yang baru yang lebih canggih sesuai dengan perubahan zaman dan kecanggihan urusan kehidupan, walau bagaimanapun ia tetap merupakan tipu muslihat yang sama dalam salah satu bentuknya yang besar, yang terkenal dalam sejarah tipudaya terhadap Islam di sepanjang abad.

Tetapi al-Quran ini memang aneh, walaupun selama ini ia terus digugatkan dengan berbagai-bagai tipudaya yang semakin hari semakin canggih dan maju, namun ia tetap menang dan mengatasi gugatan-gugatan itu. Kitab suci al-Quran mempunyai ciri-ciri yang menakjubkan dan mempunyai pengaruh yang kuat, yang menguasai fittrah dan menewaskan tipudaya Jahiliyah di bumi ini di samping menewaskan tipudaya syaitan-syaitan kaum Yahudi dan kaum Salib (Kristian), juga menewaskan tipudaya alat-alat media massa antarabangsa yang dikendalikan oleh kaum Yahudi dan kaum Kristian di setiap negeri dan masa.

Al-quran masih mampu memaksa musuh-musuhnya di seluruh dunia supaya mereka dijadikan bahan siaran mereka di semua setesyen penyiaran di dunia ini, di mana al-Quran disiarkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian dan agen-agen mereka yang berselindung di sebalik nama-nama orang-orang Islam.

Sebenarnya mereka sanggup menyiarkan al-Quran setelah mereka berjaya memusingkan al-Quran di dalam hati kaum Muslimin kepada semata-mata lagu dan bacaan-bacaan yang merdu atau kepada tangkal-tangkal dan azimat-azmat, juga setelah mereka berjaya menjauhkan al-Quran daripada hati kaum Muslimin sebagai sumber bimbingan dan pimpinan dalam urusan kehidupan dan menggantikannnya dengan sumber-sumber yang lain untuk memimpin mereka di dalam segala urusan kehidupan. Tetapi walau bagaimanapun, al-Quran masih terus berfungsi di sebalik segala tipudaya ini dan akan terus berfungsi. Di samping itu di seluruh dunia ini masih terdapat kelompok Muslimin yang bersatu memperjuangkan al-Quran yang serius dan menjadikannya sebagai satu-satunya sumber bimbingan dan kepimpinan kepada mereka. Mereka tetap menunggu janji Allah yang telah berjanji untuk memberi pertolongan dan kedudukan yang kuat kepada mereka di sebalik tipudaya, penindasan, pembinuhan dan pengusiran itu. Jika janji itu pernah dikotakan sekali, maka ia akan tetap dikotakan lagi.

Strategi mengasing, memisah dan menjauhkan massa umat Islam kita daripada segala konsep dan ajaran al-Quran dalam kehidupan kita seperti yang tersebut di atas ini adalah sebahagian daripada proses pengkufuran ke atas umat Islam yang dirancang dan dioperasikan dengan penuh kejayaan oleh kaum Ahlil Kitab dan musuh-musuh Islam. Kehidupan kita dalam politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa yang berada di luar daripada ajaran al-Quran adalah kehidupan yang syirik dan kufur yang mengeluarkan kita daripada agama Allah. Proses pengkufuran umat Islam oleh musuh-musuh Islam telah mewujudkan Mentaliti Jahiliyah yang dianuti dan diimani oleh massa umat Islam kita. Umat Islam kita kini sedang berada di dalam kehidupan kita yang redha, aman, senang hati dan selesa dalam kesyrikan dan kekufuran kerana seluruh kita kini berada dalam Mentaliti Jahiliyah.

Oleh kerana kita berada dalam Mentaliti Jahiliyah ciptaan mereka, minda kita dan hati kita sekarang ini sedang berada dalam keadaan yang sama sekali tertutup kepada segala realiti yang sedang berlaku ke atas kita yang memudahkan mereka untuk terus menerus menipu dan membingungkan kita. Mereka menciptakan negara Israil di Timur Tengah dan mereka menzalimi dan menindas umat Islam di Palestin agar kita hanya memfokuskan perhatian dan tumpuan kita kepada isu Palestin sahaja, tanpa menyedari bahawa kita sebenarnya sedang dilalai dan dilupakan oleh mereka mengenai proses pengkufuran umat Islam kita yang dioperasikan mereka melalui agen-agen mereka di dalam negara-negara kita ini sendiri. Mereka sebenarnya telah dan sedang menipu dan membingungkan kita dengan amat ketara sekali sehingga kita tidak menyedari bahawa mereka sebenarnya sedang berkuasa dan berdaulat di dalam negara kita ini sendiri, kita tidak menyedari bahawa para pemimpin kita ini adalah agen-agen mereka yang dipilih, ditonjol dan dilantik sebagai para menteri kita oleh mereka, seluruh pasukan polis, tentera dan seluruh kementerian dan jabatan kerajaan kita telah dan sedang berada di bawah kawalan dan kontrol mereka yang “absolute”, begitulah juga segala ajaran Islam yang dibawa oleh Jakim, Yadim, Ikim dan seluruh Jabatan Agama Islam adalah ajaran-ajaran mereka, dan kita tidak menyedari bahawa mereka kini sedang mengoperasikan proses pengkufuran dengan bebas, sewenang-wenang dan amat berleluasa sekali mengikut sesuka hati mereka ke atas kita di dalam negara kita ini sendiri. Kita sedang menggelunsur kembali kepada kekufuran kerana tipudaya Ahlil Kitab tanpa sedikitpun kita menyedarinya!.

Firman Allah : al-Anaam 123

Dan demikianlah Kami jadikan di dalam setiap negeri pembesar-pembesar yang jahat supaya mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu dan sebenarnya mereka tidak melakukan tipu daya melainkan kepada diri mereka sendiri , tetapi mereka tidak sedar.

Rasulullah saw telah diusir keluar daripada Mekah oleh kaum kafir Quraisy dan begitulah juga para Rasul yang terdahulu itu kesemua masing-masingnya itu telah diusir keluar daripada seluruh tanah air mereka oleh musuh-musuh mereka, tidak kerana yang lain melainkan hanyalah kerana mereka menyebarkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ di kalangan seluruh umat manusia di bumi!

Apabila para pendakwah bangkit untuk menyeru umat manusia supaya kembali menyembah Allah sahaja dengan meninggalkan penyembahan kepada manusia, iaitu seruan supaya kita tidak lagi mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur ini kerana itu bererti kita menyembah manusia dan tidak menyembah Allah, dan seruan supaya kita bangkit berjuang untuk menegakkan peraturan dan undang-undang Allah, seruan supaya kita mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang Allah ini yang sekali gus bererti bahawa kita akan kembali untuk menyembah Allah sahaja, kaum Yahudi dan agen-agen mereka yang terdiri daripada para pembesar dan penguasa di dalam negara Malaysia kita ini akan muncul untuk menindas dan menzalimi para pendakwah ini dengan segala kesungguhan dan kejahatan mereka yang amat ketara dengan menggunakan semaksimum mungkin akan segala sumber tenaga dan kekuatan yang ada pada mereka. Ini adalah kerana seruan ke jalan Allah untuk menegakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ seperti ini adalah satu ancaman yang amat serius yang boleh mengganggu dan menggugatkan kedudukan-kedudukan kaum Yahudi dan para agen mereka yang istimewa di dalam negara Malaysia kita ini, malah kaum Yahudi dan para agen mereka ini yakin dan percaya bahawa seruan kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ oleh para pendakwah ini pada akhirnya akan dapat mengusir mereka daripada kekuasaan-kekuasaan mereka di dalam negara kita ini, dan justeru mereka menindas dan menzalimi para pendakwah ke jalan Allah ini dengan segala kesungguhan dan kejahatan yang amat ketara ini tidak kerana yang lain melainkan hanyalah sekadar untuk menyelamatkan diri mereka sahaja daripada diusir keluar daripada takhta-takhta mereka.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on June 21, 2011 in Uncategorized

 

NAFI DAN ISBAT – Oleh Wan Solehah al-Halbani

 

ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ

NAFI DAN ISBAT

Firman Allah : as-Saaffaat 35, Muhammad 19

Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah

NAFI dan Isbat adalah konsep-konsep yang terkandung di dalam Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ – ia MENAFIKAN Tuhan-tuhan yang selain daripada Allah dan ia BERIMAN dan MENGAKUI Allah sahaja sebagai Tuhan Yang Maha Esa.

Mengimani, menganuti dan mengamalkan konsep NAFI dan ISBAT dalam kehidupan harian kita adalah SYARAT keimanan kita kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Sebaliknya seseorang yang tidak mengimani, menganuti dan mengamalkannya, ianya bererti bahawa dia tidak beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkannya daripada agama Allah. Nafi dan Isbat adalah konsep yang aktif, radikal dan revolusyeneri – ia menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap seluruh agama dan kerajaan yang syirik dan kufur, terhadap seluruh pemikiran, peraturan dan undang-undang dan sistem kehidupan yang syirik dan kufur, dan terhadap segala kekuatan, kekuasaan, pertubuhan dan institusi yang syirik dan kufur. Konsep Nafi dan Isbat mempengaruhi dan membentuk keperibadian seseorang Islam yang mengimani, menganuti dan tekun mempraktikkannya dalam kehidupan hariannya – seseorang pengamal konsep Nafi dan Isbat akan mempunyai sifat-sifat keperibadiannya yang aktif, bertindak, radikal, revolusyeneri, berani, berjiwa kuat dan sama sekali tidak akan berkompromi dan mengalah kepada musuh-musuh Islam.

Mengapakah umat Islam kita kini, baik di Malaysia mahupun di dunia ini seluruhnya, bersifat lemah, lembik, ikut arus dan pengecut  yang sentiasa sahaja ingin kepada kompromi, toleransi, perdamaian dan perundingan dengan musuh-musuh Islam, dan kita cenderung untuk mengalah dan memberi laluan mudah kepada musuh-musuh Islam ini, sebaliknya kita enggan berjihad dan berperang untuk membela agama kita? Ini adalah kerana kita tidak pernah tahu dan sedar mengenai kewujudan konsep Nafi dan Isbat dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, dan justeru kita tidak pernah berpeluang untuk mengimani, mengamal dan menganutinya di sepanjang sejarah kehidupan kita di dunia ini. Kita belum lagi beriman dalam erti katanya yang sebenar kepada kalimah Laailaahillallah!

Nafi dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ertinya sikap, amalan dan perbuatan kita untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap segala agama, aqidah, pemikiran, kerajaan, undang-undang dan sistem kehidupan ciptaan manusia yang selain daripada Allah, ini termasuklah untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi, kerajaan demokrasi berserta segala peraturan dan undang-undang demokrasi yang syirik dan kufur. Manakala Isbat dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ertinya mengiktiraf, menyetujui, mengingini, meredhai dan menetapkan bahawa Kedaulatan dan Kekuasaan itu adalah hak Allah dan bahawa Uluhiyah dan Rububiyah itu adalah hak Allah .

Sekiranya agama demokrasi, kerajaan demokrasi dan seluruh peraturan dan undang-undang demokrasi yang syirik dan kufur ini dinafi, ditolak, diingkari dan ditentang seluruhnya dengan aktif dan total, serta kita memusuhi dan membencinya, ianya bererti bahawa kita telah mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan kita yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dalam kehidupan harian kita. Sebaliknya, apabila kita tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi, kerajaan demokrasi dan segala peraturan dan undang-undang demokrasi kita yang syirik dan kufur ini serta kita tidak membenci dan memusuhinya, itu bererti kita tidak mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan kita dan itu bererti kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

Pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ akan mencapai kesempurnaan apabila aqidah kufur, pemikiran kufur dan sistem kehidupan kufur itu dinafi, diingkari, ditolak dan ditentang dengan aktif dan total. Konsep Nafi dan Isbat inilah yang menyebabkan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu terbentuk sebagai satu doktrin yang aktif, bertindak, dinamik, radikal dan revolusyeneri dalam kehidupan seseorang yang beriman dan berpegang teguh kepadanya. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ tidak mempunyai sikap yang berkecuali dalam segala isu kehidupan –  hanya wujud satu pilihan sahaja, iaitu sikap dan tindakan yang aktif untuk beriman dan berpegang teguh kepada Aqidah dan Pemikiran Islam dan untuk mempertahankannya dengan seluruh jiwa dan raga kita yang diikuti dengan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadap aqidah dan pemikiran, kerajaan, perundangan dan sistem hidup yang syirik dan kufur serta segala institusinya yang syirik dan kufur.

KALIMAH ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ    BERERTI :

A.  Menafi dan Menolak (NAFI) :

 1. Kedaulatan hak Rakyat.
 2. Otoriti hak Rakyat.
 3. Undang-undang hak Rakyat.
 4. Pemerintahan hak Rakyat.
 5. Politik daripada Rakyat.
 6. Ekonomi daripada Rakyat.
 7. Sosial daripada Rakyat.
 8. Akhlak daripada Rakyat.
 9. Pengabdian kepada kerajaan Rakyat

B.  Menetap dan Mengakui (ISBAT) :

 1. Kedaulatan hak Allah .
 2. Otoriti hak Allah.
 3. Undang-undang hak Allah.
 4. Pemerintahan hak Allah.
 5. Politik daripada Allah.
 6. Ekonomi daripada Allah.
 7. Sosial daripada Allah.
 8. Akhlak daripada Allah.
 9. Pengabdian kepada kerajaan Allah.

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah satu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadap agama-agama yang lain, termasuk agama demokrasi, dan satu pengakuan bahawa agama yang benar di sisi Allah itu hanyalah Islam sahaja. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti kedaulatan itu adalah hak Allah, oleh itu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total itu adalah terhadap kedaulatan manusia. Kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti undang-undang itu adalah hak Allah, oleh itu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total itu adalah terhadap undang-undang parlimen yang diluluskan oleh sesebuah kerajaan demokrasi. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti ketaatan dan kepatuhan itu adalah terhadap kedaulatan Allah dan undang-undang Allah dalam politik dan kenegaraan, oleh itu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total itu adalah terhadap ketaatan dan kepatuhan kepada kedaulatan dan undang-undang demokrasi.

Kufur Nafi adalah konsep yang berlawanan dengan konsep Nafi dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ , ianya (Kufur Nafi) adalah dimaksudkan kepada penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan terhadap kedaulatan Allah dan terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Allah. Manakala Kufur Isbat adalah konsep yang berlawanan dengan konsep Isbat dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ , ianya (Kufur Isbat) bererti ingin, setuju, redha, mengaku dan mengiktiraf  terhadap kedaulatan manusia dan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia. Orang-orang yang menafikan Uluhiyah dan Rububiyah Allah adalah orang-orang yang melakukan Kufur Nafi, manakala orang-orang yang mengisbatkan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia adalah orang-orang yang melakukan Kufur Isbat – kedua-dua Kufur Nafi dan Kufur Isbat ini adalah satu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadap kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan para pengamalnya itu daripada agama Allah

 1. KUFUR NAFI dalam sistem politik demokrasi :

KUFUR NAFI adalah PENAFIAN terhadap kedaulatan Allah dan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

Demokrasi adalah agama manusia yang menegak dan mengamalkan kedaulatan manusia dan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang oleh itu ia menafikan kedaulatan Allah dan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ – inilah KUFUR NAFI.

 1. KUFUR ISBAT dalam sistem politik demokrasi :

Kufur Isbat ertinya mengiktiraf, menyetujui, mengingini, meredhai  dan menetapkan  bahawa Kedaulatan dan Kekuasaan itu adalah hak Manusia dan bahawa Uluhiyah dan Rububiyah itu adalah hak Manusia.

Agama demokrasi adalah agama yang syirik dan kufur kerana ianya adalah agama yang mengamalkan Kufur Nafi dan Kufur Isbat, iaitu ia menafikan Uluhiyah dan Rububiyah Allah (Kufur Nafi) dan sebaliknya ia mengiktiraf Uluhiyah dan Rububiyah Manusia (Kufur Isbat).

KEROSAKAN  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ  :

A. Kufur Nafi :

 Menolak dan Mengingkari :

 1. Kedaulatan hak Allah.
 2. Otoriti hak Allah.
 3. Undang-undang hak Allah.
 4. Pemerintahan hak Allah.
 5. Politik daripada Allah.
 6. Ekonomi daripada Allah.
 7. Sosial daripada Allah.
 8. Akhlak daripada Allah
 9. Pengabdian kepada kerajaan Allah.

B.  Kufur Isbat :

Mengiktiraf dan Mengakui :

 1. Kedaulatan hak rakyat.
 2. Otoriti hak Rakyat.
 3. Undang-undang hak Rakyat.
 4. Pemerintahan hak rakyat.
 5. Politik daripada manusia.
 6. Ekonomi daripada manusia.
 7. Sosial daripada manusia.
 8. Akhlak daripada manusia.
 9. Pengabdian kpd krajaan manusia

Kesyirikan dan kekufuran agama demokrasi adalah kerana :

 1. Agama demokrasi adalah agama yang MENAFI dan MENGINGKARI Kedaulatan Allah dan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang melibatkannya dengan Kufur Nafi.
 2. Agama demokrasi adalah agama yang MENGISBATKAN kedaulatan Manusia dan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang melibatkannya dengan Kufur Isbat;

Agama demokrasi adalah agama yang syirik dan kufur kerana ianya adalah agama yang mengamalkan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang bererti ia mengiktiraf, menyetujui, mengingini, dan meredhainya – ini bererti bahawa ia telah melakukan Kufur Isbat. Sekali gus agama demokrasi yang mengamalkan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia serta ia mengiktiraf, menyetujui dan meredhainya juga mempunyai pengertian bahawa ia telah menafikan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang bererti bahawa ia telah melakukan Kufur Nafi. Agama demokrasi yang melakukan Kufur Nafi dan Kufur Isbat ini adalah agama yang syirik dan kufur. Justeru setiap orang yang mengamalkan agama demokrasi dan sistem politik demokrasi serta ia mengiktiraf, menyetujui, mengingini dan meredhainya, mempunyai pengertian bahawa ia telah turut melakukan Kufur Nafi dan Kufur Isbat yang mengeluarkan dirinya daripada agama Allah.    

Tanggungjawab kita yang utama sebagai orang-orang Islam yang sedang bernaung di bawah kekuasaan kufur demokrasi kita ini adalah untuk mensuci dan membersihkan diri kita daripada kesyirikan dan kekufuran, iaitu daripada Kufur Nafi dan Kufur Isbat yang sedang wujud dan berlaku di dalam sistem politik demokrasi kita ini. Cara bagi kita untuk membersihkan diri kita daripada kesyirikan dan kekufuran seperti ini adalah dengan TIDAK MENGAMALKAN sistem politik demokrasi kita ini, dengan MENGELUARKAN diri kita daripadanya, dengan MENGASING dan MEMISAHKAN diri kita daripadanya, dengan MENGKUFUR INGKARKANNYA dengan aktif dan total, dan dengan MEMUSUHI dan MEMBENCINYA, dan diikuti dengan PERJUANGAN kita yang serius dan bersungguhan ke arah pembentukan sebuah Negara Islam melalui Metod al-Quran, Sunnah dan Sirah. Inilah cara bagi kita untuk menghindarkan diri kita daripada terlibat dengan Kufur Nafi dan Kufur Isbat dan untuk terus sahaja beriman dan berpegang teguh dengan sempurna dan berkekalan kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Inilah cara Rasulullah saw dan para Rasul yang terdahulu dalam menangani dan mengatasi Jahiliyah dan kekuatan dan kekuasaan Jahiliyah, dan inilah perintah Allah yang jelas dan terang yang disampaikan kepada kita melalui al-Quran dan Hadis.

Bagi kita yang sedang berada di bawah naungan dan kekuasaan agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini,  Allah swt memerintahkan kita dengan jelas, terang dan spesifik sekali supaya kita menafi, menolak, mengingkari dan menentangnya (agama demokrasi dan kerajaan demokrasi ) dengan aktif dan total yang  mempunyai pengertian-pengertian bahawa :

 1. Kita telah mengimani, menganuti dan mengamalkan konsep-konsep Nafi dan Isbat yang memelihara dan mempertahankan kesempurnaan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;
 2. Kita telah memulangkan sifat-sifat Uluhiyah dan Rububiyah yang sedang berada di dalam tangan-tangan para ‘perampas’ ini kepada Allah.

Sikap dan tindakan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total  terhadap agama demokrasi dan kerajaan demokrasi kita yang syirik dan kufur ini, adalah SYARAT yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, tanpanya bererti kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah. Nafi dan Isbat dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah konsep yang amat penting dan “crucial” dalam kehidupan kita hari-hari – keimanan kita kepadanya bererti kesempurnaan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, tanpa beriman dan mengamalkannya dalam kehidupan kita hari-hari ianya bererti kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

Firman Allah: al-Mumtahanah 4

Sesungguhnya kami berlepas diri daripadamu dan daripada apa-apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Kami mengingkari (agama) kamu, dan telah terang permusuhan dan kebencian di antara kami dan kamu selama-lamanya, sehingga kamu beriman kepada Allah satu-satu-Nya.

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

“Itulah keputusan yang memutuskan hubungan dengan mereka, dengan Tuhan-tuhan sembahan mereka dan cara ibadat mereka. Itulah keputusan menolak agama mereka dan beriman kepada Allah. Itulah permusuhan dan kebencian yang tidak akan putus sehingga mereka beriman kepada Allah yang tunggal. Itulah pemisahan yang tegas yang tidak ada sebarang perhubungan dan pertalian selepas terputusnya hubungan aqidah dan pertalian iman. Itulah keputusan muktamad dalam menghadapi pengelaman yang dilalui oleh setiap manusia di dalam mana-mana generasi. Dan keputusan yang diambil oleh Nabi Ibrahim as dan pengikut-pengikutnya adalah menjadi contoh tauladan yang baik kepada angkatan Muslim yang datang selepas mereka hingga kepada hari kiamat.”

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa kita diperintahkan Allah swt supaya BERLEPAS DIRI daripada agama demokrasi dan kerajaan demokrasi kita yang syirik dan kufur ini, iaitu Allah memerintahkan kita supaya kita TIDAK MENGAMALKAN agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita ini, Allah memerintahkan kita supaya kita MENGELUARKAN diri kita daripada agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur ini, Allah memerintahkan kita supaya kita MENGASING dan MEMISAHKAN diri kita daripadanya. Allah memerintahkan kita supaya kita MENGKUFUR INGKARKAN agama demokrasi bersekali dengan seluruh Tuhan demokrasi dengan aktif dan total, iaitu Tuhan-tuhan demokrasi yang terdiri daripada para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita dan Allah memerintahkan kita supaya kita MEMBENCI dan MEMUSUHI agama demokrasi dan Tuhan-tuhan Manusia ini dengan aktif, total dan berkekalan.

Hanya inilah sahaja jalan dan cara yang boleh menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bagi kita yang sedang berada di bawah kekuasaan, naungan dan lindungan sistem politik demokrasi, iaitu di bawah kekuasaan, naungan dan lindungan payung-payung para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita. Itulah sebenarnya payung-payung yang syirik dan kufur, iaitu payung-payung di bawah naungan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang syirik dan kufur seperti mana keadaan kita yang sedang berada di bawah kekuasaan kerajaan demokrasi Malaysia kita sekarang ini. Sekiranya kita tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi dan Tuhan-tuhan Manusia yang terdiri daripada para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita ini serta kita tidak memusuhi dan membenci seluruh mereka ini, ianya bererti bahawa kita tidak mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan kita yang merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

Firman Allah: an-Nisa 60

Tidakkah engkau (hairan) melihat (wahai Muhammad) orang-orang yang mendakwa bahawa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadmu dan kepada yang diturunkan sebelum daripadadmu ? Mereka hendak berhakim kepada taghut itu. Padahal mereka telah diperintahkan supaya kufur ingkarkan Taghut.Dan syaitan pula sentiasa hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.

Ini adalah ayat TAKFIR dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, iaitu ayat al-Quran yang memerintahkan kita supaya kita mengisytiharkan bahawa agama demokrasi dan kerajaan demokrasi kita ini adalah agama yang syirik dan kufur. Kita diperintahkan untuk mengisytiharkan bahawa para pemimpin kita yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita ini kesemuanya adalah Tuhan-tuhan Manusia yang selain daripada Allah. Kita diperintahkan oleh kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ supaya bertindak dengan aktif dan tegas dalam mengkufur ingkarkan agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita ini kerana ianya adalah agama yang syirik dan kufur. Kita diperintahkan oleh kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk mengkufur ingkarkan seluruh Tuhan Manusia yang selain daripada Allah yang sedang berkuasa dan berdaulat di dalam negara kita kini. Raja-Raja Melayu kita ini adalah Tuhan-tuhan Manusia dan Berhala-Berhala yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia di dalam negara kita ini, dan oleh yang demikian, konsep Nafi dan Isbat dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ memerintahkan kita dengan jelas dan terang agar kita menderhakai dan mengingkari serta kita membenci dan memusuhi Raja-Raja Melayu kita ini sehingga mereka itu kesemuanya diturunkan daripada takhta-takhta mereka.  Ini adalah perintah daripada Allah yang terkandung di dalam al-Quran yang jelas dan terang serta yang sama sekali tidak boleh dipertikaikan lagi (4:60; 60:4).

Kita menyangka bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah Raja-Raja yang berada di luar daripada Perlembagaan Negara kita dan justeru kita menyangka bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah Raja-Raja yang tidak ada kena mengena dengan politik negara kita, kita menganggapkan mereka ini sebagai Raja-Raja yang suci dan bersih daripada sebarang pencemaran dan kekotoran segala tipudaya, manipulasi dan permainan politik orang-orang berpolitik untuk kepentingan politik mereka. Ini adalah satu kekeliruan dan salah tanggapan yang besar. Raja-Raja Melayu kita ini adalah Raja-Raja berperlembagaan (constitutional monarch), oleh kerana Perlembagaan Negara kita ini adalah perlembagaan yang syirik dan kufur (fasal 44), Raja-Raja Melayu kita ini turut berstatus sebagai Raja-Raja yang syirik dan kufur – mereka ini sebenarnya adalah Berhala-berhala. Raja-Raja Melayu kita ini adalah Berhala-berhala kerana mereka ini adalah Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT untuk memerintah ke atas kita, mereka ini adalah Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk dikuat kuasakan ke atas kita, mereka ini adalah Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT untuk menjadikan kita ini sebagai HAMBA-HAMBA kepada mereka, dan mereka ini adalah Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT untuk ditaati dan dipatuhi oleh kita yang justeru bererti mereka ini adalah disembah oleh kita sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah. Sesungguhnya Raja-Raja Melayu kita ini di sisi kalimah Tauhid adalah menepati segala sifat dan ciri sebagai Berhala-berhala.

Secara tradisinya, boleh dikatakan seluruh umat Islam kita ini sudahpun menerima bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT. Tanyalah siapa sahaja pun, jawapannya tetap sama – dia akan mengatakan bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT. Kerajaan kita dan seluruh umat Islam kita sentiasa sahaja mengucapkan kalimat-kalimat “Daulat Tuanku!” yang membuktikan bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah diiktiraf dan diakui secara rasminya sebagai Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT di dalam negara kita ini. Namun seluruh umat Islam kita tidak memahami bahawa mengikut pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, setiap Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT itu adalah disifatkan sebagai BERHALA.

Kesetiaan kita kepada Raja-Raja Melayu kita, para pemimpin kita dan Negara kita adalah kesetiaan kita kepada Berhala-Berhala yang menjadikan kita ini sebagai para HAMBA kepada Berhala-Berhala yang mewujudkan sistem pengabdian manusia kepada sesama manusia yang syirik dan kufur, manakala ketaatan kita kepada Raja-Raja Melayu kita, para pemimpin kita dan kepada Negara kita ianya bererti bahawa kita telah menyembah mereka ini sebagai Berhala-Berhala – kesemuanya ini merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

Umat Islam kita kini mendabek dada mengisytiharkan bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah payung-payung kita, dan umat Islam kita kini juga mendabek dada mengisytiharkan bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah ketua-ketua agama kita. Bayangkanlah betapa syirik dan kufurnya seluruh kita ini, betapa rendah, hina dan hancurnya AQIDAH kita dan MERTABAT seluruh umat Islam kita ini kerana payung-payung kita adalah Berhala-Berhala, dan ketua-ketua agama kita adalah juga Berhala-Berhala! Padahal di sisi ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ payung kita untuk kita berlindung di bawah-Nya hanyalah Allah sahaja, manakala ketua agama kita yang memimpin kita ke jalan yang lurus hanyalah Allah sahaja. Raja-Raja Melayu kita tidak boleh dijadikan payung-payung kita dan Raja-Raja Melayu kita juga tidak boleh dijadikan ketua-ketua agama kita . Tiada payung yang selain daripada Allah ke atas kita melainkan hanya Dia sahaja, dan tiada ketua agama yang selain daripada Allah untuk kita melainkan hanya Dia sahaja.

Menderhakai dan memberontak terhadap Raja-Raja Melayu kita adalah ketaatan dan kepatuhan kita kepada perintah Allah dan itu adalah amalan yang diredhai Allah kerana segala tindakan dan perbuatan kita itu bererti kita menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, manakala menyetujui dan meredhai Raja-Raja Melayu kita ini serta menyokong dan mempertahankan kedaulatan mereka ianya bererti bahawa kita menyetujui dan meredhai Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

Sekiranya kita tidak mengkufur ingkarkan agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini dan sekiranya kita juga tidak mengkufur ingkarkan para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita yang kesemuanya ini adalah para Taghut di sisi kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, ianya bererti bahawa kita tidak mempraktikkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan kita yang mengakibatkan kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang justeru mengeluarkan kita daripada agama Allah. Perintah untuk menderhakai agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini dan perintah untuk menderhakai para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita ini adalah perintah-perintah yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengekalkan kita untuk beriman dengan sempurna kepada Allah dan supaya kita sentiasa berada di dalam agama Allah.

Kerajaan kita sentiasa bersungguh-sungguh mengajar kita supaya menumpahkan seluruh ketaatan dan kesetiaan kita kepada Raja-Raja Melayu, para pemimpin dan kepada negara kita. Sesungguhnya ini tiadalah yang lain melainkan ianya adalah ajaran dan perintah yang sesat serta yang amat menyesatkan seluruh umat Islam kita yang menggamitkan kita tiada kepada yang lain melainkan untuk ke neraka! 

Firman Allah: al-Baqarah 256

Barang siapa yang kufurkan Taghut dan beriman kepada Allah, sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang teguh yang tiada akan putus.

Ayat ini mengandungi dua perintah daripada Allah – perintah untuk mengkufur ingkarkan Taghut dan perintah untuk beriman kepada Allah. Orang-orang yang mendahului dan mengutamakan tindakan untuk MENGKUFUR INGKARKAN agama demokrasi dan kerajaan demokrasi Malaysia kita yang syirik dan kufur ini, kemudian daripada itu barulah mereka itu menyusulinya dengan BERIMAN kepada Allah, mereka itu adalah disifatkan Allah sebagai orang-orang yang berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Mengkufur ingkarkan agama demokrasi kita ini adalah lebih didahulukan berbanding dengan beriman kepada Allah. Manakala orang-orang yang tidak mengkufur ingkarkan agama demokrasi kita yang syirik dan kufur ini, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mempraktikkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan mereka, dan itu adalah kerosakan kepada pegangan dan amalan mereka akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan mereka itu daripada agama Allah.

Firman Allah: Yusuf 40

Sesungguhnya hukum itu hanya hak Allah, Ia perintahkan supaya kamu jangan sembah selain daripada Allah.

Allah s.w.t. memerintahkan kita supaya “jangan sembah yang selain daripada Allah” yang bererti jangan mentaati undang-undang yang selain daripada undang-undang Allah; khususnya, jangan mentaati undang-undang parlimen dan kerajaan demokrasi kita ini. Dalam lain-lain perkataan, Allah memerintahkan kita supaya melancarkan tindakan TAKFIR yang aktif dan total terhadap kerajaan demokrasi bersekali dengan segala peraturan dan undang-undang demokrasi yang kini sedang berdaulat, berkuat kuasa dan memerintah ke atas kita, iaitu kita diperintahkan Allah supaya mengisytiharkan kekufurannya, kita diperintahkan Allah supaya melancarkan tindakan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadapnya supaya ketaatan dan pengabdian yang total itu dikembalikan kepada Allah sahaja.

Firman Allah : al-Furqan 2

Kepunyaan-Nyalah kedaulatan langit dan bumi dan yang tidak mempunyai anak serta tiada sekutu dalam kedaulatan-Nya, dan Dialah yang menciptakan tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna.

Firman Allah : al-Israa’ 111

Katakanlah : “Segala puji bagi Allah, yang tiada mempunyai anak, tiada sekutu dalam kedaulatan-Nya.”

Allah swt mengisytiharkan bahawa KEDAULATAN (sovereignty) bagi sesebuah kerajaan di bumi ini adalah HAK ALLAH sahaja, dan justeru Allah mengisytiharkan lagi dengan cukup jelas, terang dan tegas bahawa TIADA SEKUTU dalam KEDAULATANNYA. Perisytiharan ini bererti bahawa dalam pemerintahan dan pentadbiran sesebuah kerajaan di bumi ini, Allah sahajalah yang berhak untuk berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas seluruh umat manusia di bumi, dan seseorang atau segolongan manusia itu sekali-kali tidak berhak untuk berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas manusia. Nas-nas di atas ini memperkatakan tentang hakikat dan situasi yang sedang kita alami kini di dalam negara kita ini dengan spesifik, khusus dan tepat sekali – bahawa kerajaan demokrasi Malaysia kita ini yang didasarkan kepada konsep KERAJAAN RAKYAT, OLEH RAKYAT dan UNTUK RAKYAT ini adalah sebuah kerajaan yang mempersekutu dan mengkufur ingkarkan konsep KERAJAAN HAK ALLAH, OLEH KHALIFAH ALLAH DAN UNTUK ALLAH yang oleh itu ia menafi dan merosakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang jelas dan nyata sekali mengeluarkan para pengamal agama demokrasi daripada agama Allah.

Kesempurnaan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ hanyalah dengan mengimani, menganuti dan mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam sistem kehidupan kita  – khususnya untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang sedang berkuasa dan berdaulat ke atas kita kini. Sikap yang menyetujui, meredhai dan  mengingini terhadap demokrasi dan kerajaan demokrasi, atau yang “neutral” terhadapnya, atau sikap dan tindakan yang “tidak negatif” terhadapnya adalah kesemuanya satu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ . Hanya sikap dan tindakan yang “aktifnya negatif” terhadap kerajaan demokrasi ini sahaja, iaitu sikap dan tindakan yang mengamalkan konsep Nafi dan Isbat sahaja, yang boleh mempastikan kesempurnaan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dalam kehidupan harian kita.

ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ

KALIMAH YANG AKTIF DAN BERTINDAK

Oleh

  

Wan Solehah al-Halbani

 

Firman Allah : as-Saaffaat 35, Muhammad 19

Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah 

KALIMAH ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti menolak Tuhan-tuhan yang selain daripada Allah dan mengakui Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap kerajaan dan undang-undang yang selain daripada Allah dan hanya mengakui dan menerima kerajaan dan undang-undang daripada Allah sahaja.

Firman Allah: Furqan 52

Oleh itu, janganlah engkau menurut kehendak orang-orang kafir, dan berjuanglah dengan hujjah-hujjah al-Quran (dalam) menghadapi mereka dengan perjuangan yang besar dan bersungguh-sungguh.

Kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah kalimah yang AKTIF dan BERTINDAK. Ia bukanlah satu kalimah yang diam membeku dan terkurung di dalam kalbu dan ia bukan pula untuk diucap setakat di bibir sahaja. Ianya adalah satu kalimah untuk dijelmakan dalam bentuk yang aktif dan bertindak dalam kehidupan kita hari-hari. Ia memerintahkan kita supaya bergerak dan bertindak dengan aktif untuk menafi, menolak, mengingkari, menentang, memusuhi dan membenci dengan total terhadap demokrasi dan kerajaan demokrasi serta segala pemikiran dan sistem kehidupan yang syirik dan kufur. Ia memerintahkan kita supaya kita bergerak dan bertindak dengan aktif untuk mengusir keluar seluruh Tuhan Manusia yang sedang bertakhta dan berdaulat dalam sistem politik demokrasi kita ini malah yang sedang bertakhta dan berdaulat di bumi ini seluruhnya untuk dipulangkan seluruh takhta dan kedaulatan itu kepada Allah. Ketaatan kepada perintah ini adalah kesempurnaan kepada pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, tanpanya bererti kerosakan kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

Firman Allah: Nahl 36

“Sembahlah Allah dan jauhilah taghut!”

Firman Allah: al-Imran 64

Katakanlah: Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang sama di antara kami dengan kamu: iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah, dan kita tidak sekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan janganlah sebahagian daripada kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah: saksikanlah kamu bahawa kami adalah orang-orang Islam.

Firman Allah: al-Anaam 56

Katakanlah: “Sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu sembah yang selain daripada Allah.” Katakanlah lagi, “aku tidak akan menurut hawa nafsu kamu, kerana kalau aku turut, sesungguhnya sesatlah aku, dan tiadalah aku dari orang-orang yang mendapat hidayat pertunjuk.”

Firman Allah: Yasin 60, 61

“Bukankah Aku telah perintahkan kamu wahai anak-anak Adam supaya kamu jangan menyembah syaitan? Sesungguhnya ia musuh yang nyata terhadap kamu! Dan (Aku perintahkan) hendaklah kamu menyembah-Ku, inilah jalan yang lurus.

 Firman Allah Hud 2

Janganlah kamu menyembah melainkan Allah.

Firman Allah: Hud 26

(Mengatakan bahawa) Janganlah kamu sembah sesuatupun melainkan Allah. “Iaitu janganlah kamu menyembah melainkan Allah, sesungguhnya aku bimbang (jika kamu menyembah yang selain daripadanya) kamu akan ditimpa azab yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan.”

 Firman Allah: an-Nisa 36

Hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun.

Firman Allah : al-Qosas 86

Dan janganlah engkau menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Dia. 

Firman Allah: ar-Raad 36

Katakanlah: “Sesungguhnya aku diperintahkan hanya untuk menyembah Allah sahaja, dan supaya aku tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain.” 

Firman Allah: al-Isra’ 22, 23

Janganlah engkau adakan Tuhan yang lain bersama Allah. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepada-Nya semata-mata.

Jangan sembah yang selain pada Allah, tetapi hendaklah kita hanya dan semata-mata sembah Allah sahaja! Dalam ayat-ayat di atas ini kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ memerintahkan kita supaya kita bergerak dan bertindak dengan aktif untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan total terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita yang syirik dan kufur ini dan terhadap segala peraturan dan undang-undang demokrasi yang juga adalah syirik dan kufur ini yang sedang berkuat kuasa ke atas seluruh massa umat Islam kita kini. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ menghendaki supaya kita mencabar, mengancam, mengganggu, memusuhi dan membenci kerajaan demokrasi Malaysia kita ini dan supaya kita sekali-kali tidak mentaati dan mematuhinya. Orang-orang yang lemah dan lembik yang oleh itu mereka tidak bergerak dan bertindak untuk menghapuskan agama demokrasi dan kerajaan demokrasi kita yang syirik dan kufur ini mereka itu disifatkan sebagai orang-orang yang tidak beriman dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan terkeluar daripada agama kita.

Saiyyid Qutb (Milestones) :

“Apabila manusia menegakkan konsep khilafah di muka bumi ini dalam kesemua aspek, dengan mendeklarasikan dirinya untuk pengabdian kepada Allah dan membebaskan dirinya daripada segala pengabdian kepada yang selain daripada Allah, melalui pembentukan sistem kehidupan yang disyariatkan Allah dan menolak kesemua sistem yang lain dengan menyusun kehidupannya mengikut syariat Allah dan meninggalkan segala undang-undang yang lain, dengan mengamalkan nilai-nilai dan norma-norma moral yang diredhai Allah dan menolak kesemua norma yang lain…baharulah manusia itu menjadi bertamadun sepenuhnya dan masyarakat itu sampai kepada mercu ketamadunan.”

Ketamaddunan yang didasarkan kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu hanya berkemampuan untuk dibina, dibentuk dan diwujudkan apabila kita mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan harian kita dengan aktif – kita hendaklah menafi, menolak, mengingkari, menentang dan memusuhi serta membenci dengan terbuka, aktif dan total terhadap kedaulatan, syariat dan sistem kehidupan demokrasi yang selain daripada Allah dan sekali gus kita hendaklah hanya mengisbatkan kedaulatan, syariat dan sistem kehidupan daripada Allah sahaja.

Firman Allah: al-Imran 149

Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu taat orang-orang kafir nescaya mereka akan menolak kamu kembali kepada kekufuran, lalu menjadilah kamu orang-orang yang rugi.

Firman Allah: al-Ahzab 1, 48

Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan jangan kamu taat orang-orang kafir dan orang-orang munafik, sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dan janganlah kamu mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, janganlah kamu hiraukan ugutan mereka dan bertakwalah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pelindung. 

Firman Allah: Furqan 52

Oleh itu, janganlah engkau menurut kehendak orang-orang kafir, dan berjuanglah dengan hujjah-hujjah al-Quran (dalam) menghadapi mereka dengan perjuangan yang besar dan bersungguh-sungguh.

 

Sayyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Takwa kepada Allah dan perasaan yang merasakan adanya perhatian Allah dan kebesaran-Nya merupakan asas yang pertama. Ia bertugas sebagai penjaga di hati yang mengawal perundangan dan perlaksanaan undang-undang. Di atas asas inilah diletakkan segala tugas dan segala bimbingan di dalam Islam.

 Arahan yang kedua ialah melarang daripada mematuhi kehendak orang-orang kafir dan orang-orang munafik, juga daripada mengikuti bimbingan dan cadangan mereka dan daripada mendengar fikiran dan hasutan mereka.

 Penampilan larangan yang didahulukan daripada suruhan mengikut wahyu itu menunjukkan bahawa tekanan orang-orang kafir dan kaum munafikin di Madinah dan di sekitarnya adalah terlalu hebat. Inilah yang memerlukan larangan daripada mengikut fikiran-fikiran dan bimbingan-bimbingan dan larangan daripada tunduk kepada desakan dan tekanan mereka.  Kemudian larangan ini tetap berkuasa di segala masyarakat dan segala zaman. Larangan ini mengingatkan orang-orang mukmin supaya jangan sekali-kali mengikut fikiran-fikiran orang- orang kafir dan kaum munafikin terutama dalam perkara-perkara akidah, perundangan dan peraturan kemasyarakatan khususnya agar mereka hanya taat kepada system hidup Ilahi sahaja dan tidak bercampur aduk dengan bimbingan-bimbingan daripada yang lain daripada sistem itu.

Jangan ada seseorang pun yang tertipu kerana melihat ketinggian ilmu pengatahuan dan pengalaman yang ada pada orang-orang kafir dan orang-orang munafikin sebagaimana yang dilakukan oleh sesetengah kaum Muslim di masa-masa kelemahan dan penyelewengan mereka kerana Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dialah yang telah memilih satu system hidup untuk mereka mengikuti ilmu dan hikmat-Nya :

“Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.” Segala ilmu pengetahuan yang ada pada manusia hanya kulit luar dan sekelumit sahaja.

Arahan yang ketiga :

“Dan ikutilah segala apa yang diwahyukan kepadamu daripada Tuhanmu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang dilakukan kamu.”

Wahyu itulah punca arahan dan sumber hakiki yang wajib diikuti.

Ungkapan : “Ikutilah segala apa yang diwahyukan kepadamu daripada Tuhanmu” menyarankan bahawa wahyu yang disampaikan kepadamu itu adalah benar-benar daripada Allah. Saranan ini sahaja sudah cukup agar wahyu itu wajib diikuti, apatah lagi dengan adanya perintah daripada Allah sendiri supaya mengikuti wahyu itu.

Ulasan: “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana” menyarankan bahawa Allah mengetahui hakikat kamu dan apa yang dilakukan kamu. Allah mengetahui hakikat amalan yang dilakukan kamu dan mengetahui segala niat dan tujuan yang tersemat di hati kamu.

Arahan yang akhir ialah :

“Dan berserahlah kepada Allah dan cukuplah Allah menjadi penjaga (kamu)”.

Tidak penting kepadamu sama ada orang-orang kafir dan orang-orang munafikin itu menyokong atau menentangmu. Jangan hiraukan tipu daya mereka yang jahat malah serahkan seluruh urusanmu kepada Allah agar Dia mengendalikannya dengan ilmu dan hikmatnya. Dasar memulangkan urusan kepada Allah dan bertawakal kepada-Nya sahaja pada peringkat akhir merupakan asas yang teguh yang memberi ketenteraman pada hati. Ia membuatkan seseorang itu tahu di mana batasnya dan ke mana dia harus berakhir, dan menyerahkan hal-hal yang selanjutnya kepada Allah yang menerajui urusan dan pentadbiran dengan penuh keyakinan dan ketenangan.

Ketiga-tiga unsur-unsur  ini, iaitu takwa, mengikut wahyu, berserah kepada Allah beserta tidak mengikut orang-orang kafir dan orang-orang munafikin merupakan unsur-unsur yang menjadi bekalan dan modal pokok bagi pendakwah. Inilah unsur-unsur yang menegakkan dakwah di atas jalannya yang jelas dan bersih, iaitu dakwah daripada Allah, kepada Allah dan berserah kepada Allah: “Dan cukuplah Allah sebagai penjaga” kepada mereka.

Allah s.w.t memerintahkan kita supaya ‘JANGAN MENTAATI’ orang-orang kafir kerana ketaatan dan kepatuhan kita itu akan membawa kita untuk mentaati dan mematuhi peraturan dan undang-undang kufur dan sistem kehidupan kufur yang bererti menyembah yang selain daripada Allah swt yang oleh itu mengkufur ingkarkan Allah swt. Perintah Allah supaya kita ‘jangan mentaati orang-orang kafir’ di dalam ayat-ayat di atas ini merupakan satu perintah untuk kita mengamalkan sikap dan tindakan-tindakan yang aktif dan total dalam menafi, menolak, mengingkari menentang dengan aktif dan total terhadap kerajaan demokrasi kita ini yang oleh itu ia menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah satu kalimah yang aktif, bertindak, radikal dan revolusyeneri – ia memerintahkan kita supaya bertindak dan campur tangan dengan segera, bersungguhan dan aktif ke arah menghapuskan penindasan, kezaliman, pencerobohan, ancaman, kerosakan dan kejahatan yang wujud di dalam sistem kehidupan demokrasi kita ini yang muncul sebagai hasil daripada sifat-sifat kesyirikan dan kekufurannya itu. Orang-orang yang tidak aktif, tidak bertindak, malah sekadar memerhatikan sahaja segala penindasan, kezaliman, pencerobohan, ancaman, kerosakan dan kejahatan yang sedang berleluasa di dalam persekitaran kita ini lantaran kesyirikan dan kekufuran sistem politik demokrasi kita ini, mereka itu dikecam, dikutuk dan disifatkan oleh Allah s.w.t. sebagai orang-orang yang menderhakai dan mengingkari Allah swt.

Firman Allah: al-Hujurat 9

Dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya; jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah; jika ia kembali patuh maka damaikanlah diantara keduanya dengan adil (menurut hukum Allah), serta berlaku adillah kamu (dalam segala perkara); sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.

 Firman Allah: an-Nisa 75

Dan mengapa kamu tidak mahu berperang kerana sabilullah dan kerana (membela) orang-orang yang lemah daripada kaum lelaki dan perempuan dan kanak-kanak yang sentiasa berdoa : Wahai Tuhan kami ! Keluarkanlah kami daripada negeri ini (mekah) yang mana penduduknya sangat zalim dan berilah kepada kami pelindung daripada sisi-Mu berilah kepada kami penolong daripada sisi-Mu

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah kalimah yang AKTIF, BERGERAK  dan BERTINDAK – ia menghendaki supaya kita bertindak dan campur tangan dengan aktif dan seberapa segera yang mungkin dalam membenteras dan menghapuskan segala kerajaan, kekuasaan, perundangan, sistem, golongan, dan institusi yang syirik dan kufur yang disifatkan sebagai menindas, menzalimi, menceroboh, mengancam, merosak, mengeksploitasi, memanipulasi, menjajah dan menjahati manusia, dan kita hendaklah pula aktif dalam memperjuangkan ke arah menegak dan mewujudkan keadilan, keamanan, kebebasan, keselamatan, kemuliaan, ketinggian dan kesempurnaan hidup yang didasarkan kepada Aqidah dan Pemikiran Islam yang akan diwujudkan di bawah satu Negara Islam.

 Sifat KONFORMIS atau NON-KONFORMIS terhadap sesuatu agama, pemikiran dan sistem kehidupan adalah tergolong ke dalam kategori AQIDAH.

 Ibadat yang paling utama di sisi  Allah swt, iaitu ibadat  yang mengatasi ibadat-ibadat solat, puasa, zakat, haji, sedekah serta seluruh ibadat yang lain ialah sifat NON-KONFORMIS terhadap agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini. Ini adalah kerana, pertama; ianya adalah ibadat yang bertaraf Jihad di jalan Allah; kedua, ianya adalah ibadat yang menyempurnakan pegangan dan amalan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Tanpanya bererti kerosakan kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.      

  Seseorang Islam yang bersifat NON-KONFORMIS terhadap pemikiran dan sistem kehidupan demokrasi sedangkan ianya adalah kesyirikan dan kekufuran, adalah seseorang yang beriman dan berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, sebaliknya seseorang Islam yang bersifat KONFORMIS terhadap pemikiran dan sistem kehidupan demokrasi, ia adalah seseorang yang membatalkan syahadah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ Muhammadar Rasulullah yang mengeluarkan dirinya daripada agama Allah. Sifat NON-KONFORMIS terhadap demokrasi itu bererti bersifat NON-KONFORMIS terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, sebaliknya seseorang Islam yang bersifat KONFORMIS terhadap demokrasi bererti ia telah bersifat KONFORMIS terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang membatalkan syahadah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ Muhammadar Rasulullah yang justeru mengeluarkannya daripada agama Allah. Dalam keadaan dan situasi seperti inilah berlakunya kesyirikan dan kekufuran dengan kadar yang amat berleluasa dan meluas sekali di kalangan seluruh massa umat Islam kita baik di Malaysia mahupun di dunia.

 Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti    

 1.   Menafi dan Mentakfir :

(NAFI):

 1. Agama yang selain daripada Allah.
 2. Ibadah yang selain daripada Allah’
 3. Kedaulatan hak Manusia . 
 4. Undang-undang hak Manusia. 
 5. Pemerintahan hak Manusia.
 6. Politik daripada Manusia.
 7. Ekonomi daripada Manusia. 
 8. Sosial daripada Manusia. 
 9. Akhlak daripada Manusia. 
 10. Pengabdian kepada kerajaan Manusia.

 

2.   Menetap dan Mengakui   :

(ISBAT):

 1. Agama yang satu daripada Allah.
 2. Ibadah daripada Allah. 
 3. Kedaulatan hak Allah. 
 4. Undang-undang hak Allah. 
 5. Pemerintahan hak Allah. 
 6. Politik daripada Allah. 
 7. Ekonomi daripada Allah. 
 8. Sosial daripada Allah. 
 9. Akhlak daripada Allah.
 10. Pengabdian kepada kerajaan Allah.

Penafian terhadap kedaulatan manusia yang diikuti dengan pengisbatan terhadap kedaulatan Allah adalah kesempurnaan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Tanpa penafian terhadap kedaulatan manusia serta tanpa pengisbatan terhadap kedaulatan Allah, ianya adalah kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan seseorang itu daripada agama Allah. Seterusnya seseorang yang tidak menafikan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia serta ia juga tidak mengisbatkan Uluhiyah dan Rububiyah Allah, dia sudah merosakkan pegangan dan amalannya akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan dirinya daripada agama Allah. Kehidupan seseorang yang beriman dan berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan yang mempraktikkan segala konsep yang terkandung di dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ini, ia adalah seseorang yang mempunyai sifat-sifat keperibadiannya yang aktif, bergerak dan bertindak, sekali-kali dia bukanlah seseorang yang pasif, lemah dan lembik, lebih-lebih lagi dan terutama sekali apabila dia terpaksa menghadapi segala ancaman dan gangguan daripada kerajaan dan kekuasaan yang syirik dan kufur serta yang zalim dan menindas di bumi.

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah satu DEKLARASI bahawa :

 1. Allah yang satu bererti politik yang satu, kerajaan yang satu, pemerintahan yang satu, negara yang satu dan peraturan dan undang-undang yang satu yang kesemuanya datang daripada Allah swt dan tidak yang selain daripada-Nya.
 2. Allah yang satu hendaklah diikuti dengan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan terhadap politik demokrasi, kerajaan demokrasi, pemerintahan demokrasi dan negara demokrasi yang datang daripada manusia dan tidak daripada Allah; 
 3. Allah adalah Raja dan Pemerintah yang tunggal dan “exclusive” yang mempunyai KUASA dan DAULAT untuk memerintah ke atas seluruh umat manusia di bumi; 
 4. Allah sahaja yang berhak untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk dikuat kuasakan ke atas seluruh umat manusia di bumi; 
 5. Allah sahaja yang berhak untuk mengabdikan manusia kepada kuasa Allah; 
 6. Allah sahaja yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh manusia baik dalam amal ibadat ritual mahupun dalam peraturan dan undang-undang dan pemerintahan; 
 7. Manusia tidak boleh dilantik sebagai Raja dan Pemerintah yang berkuasa dan berdaulat ke atas seluruh umat manusia kerana Allah sahajalah Raja dan Pemerintahan yang tunngal yang mempunyai KUASA dan DAULAT ke atas manusia di bumi; 
 8. Manusia yang menjadi para pemerintah, yang mempunyai KUASA dan DAULAT ke atas manusia dan yang membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia adalah BERHALA-BERHALA atau TUHAN-TUHAN MANUSIA yang mempersekutukan Allah; 
 9. Raja-Raja Melayu kita yang tidak berada di bawah perlembagaan al-Quran, adalah Raja-Raja yang tidak mempunyai KUASA dan DAULAT untuk memerintah ke atas kita kerana KUASA dan DAULAT itu hanyalah hak dan milik Allah sahaja, mereka ini adalah para TAGHUT yang tidak berhak untuk menjadi Raja-Raja kita, dan Allah menghendaki supaya mereka itu segera diturunkan daripada takhta-takhta mereka;
 10. Para pemimpin kita tidak berhak untuk BERKUASA dan BERDAULAT ke atas manusia, mereka itu tidak berhak untuk dilantik sebagai menteri-menteri dan ahli-ahli parlimen kerana KUASA dan DAULAT itu hanyalah hak dan milik Allah sahaja,
 11. Mengakui Allah sebagai Raja dan Pemerintah yang BERDAULAT dan BERKUASA ke atas kita hendaklah diikuti dengan tindakan-tindakan untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap menteri-menteri dan ahli-ahli parlimen, serta Raja-Raja Melayu kita dan juga untuk memusuhi dan membenci mereka kerana mereka ini kesemuanya adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA yang selain daripada Allah.
 12. Peraturan dan Undang-undang adalah agama, justeru peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah, manakala peraturan dan undang-undang demokrasi adalah agama demokrasi yang syirik dan kufur;
 13. Melantik para pemimpin kita sebagai ahli-ahli Parlimen dan Dun yang bererti memberi KUASA dan DAULAT kepada mereka untuk membuat peraturan dan undang-undang, ianya bererti bahawa kita telah melantik mereka itu sebagai TUHAN-TUHAN kita dan itu bererti bahawa kita telah mempersekutukan Allah yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.
 14. Mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa sedangkan ianya adalah yang selain daripada Allah bererti kita telah MENYEMBAH menteri-menteri, ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita sebagai TUHAN-TUHAN kita yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.
 15. Mengamal dan mempraktikkan peraturan dan undang-undang demokrasi padahal ianya adalah peraturan dan undang-undang yang syirik dan kufur bererti kita telah mengimani, menganuti dan mengamalkan agama yang syirik dan kufur yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;
 16. Mengamal dan mempraktikkan sistem politik demokrasi dan meredhainya bererti kita melantik para pemimpin kita sebagai Tuhan-tuhan kita yang berkuasa dan berdaulat ke atas kita serta kita menyembah mereka ini sebagai Tuhan-tuhan kita – kedua-duanya ini mengeluarkan kita daripada agama Allah;
 17. Mengiktiraf dan bersetuju terhadap demokrasi dan kerajaan demokrasi bererti kita telah mengiktiraf dan bersetuju terhadap agama yang syirik dan kufur yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;
 18.  Kesempurnaan dalam beriman kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah dengan mengeluarkan diri kita daripada sistem politik demokrasi, tidak mengamalkannya, dan berada di bawah kepimpinan Islam yang baru dan melancarkan sikap dan tindakan-tindakan dalam bentuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap agama demokrasi, kerajaan demokrasi dan seluruh sistem kehidupan demokrasi yang syirik dan kufur;
 19. Tidak mengamal dan mempraktikkan sikap dan tindakan-tindakan untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap agama demokrasi, kerajaan demokrasi dan seluruh sistem kehidupan demokrasi, serta terhadap seluruh pemimpin (ahli-ahli Parlimen dan Dun) dan Raja-Raja Melayu kita bererti kita telah merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;
 20.  Setiap perjuangan untuk menegakkan peraturan dan undang-undang Allah di dalam negara kita ini hendaklah diikuti dan disertai dengan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan terhadap peraturan dan undang-undang demokrasi, kerajaan demokrasi dan seluruh sistem kehidupan demokrasi;
 21. Allah memerintahkan kita supaya kita berjuang dengan Jihad, Perang dan Revolusi untuk meruntuh, menghancur dan menghapuskan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Allah di bumi.

Inilah ertinya kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, iaitu Allah itu adalah Tuhan kerana Dia sahaja yang mempunyai hak-hak dan kuasa-kuasa untuk memerintah manusia, Dia sahaja yang mempunyai hak-hak dan kuasa-kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia, Dia sahaja yang mempunyai hak-hak dan kuasa-kuasa untuk mengabdikan manusia kepada kekuasaan Allah dan Dia sahaja yang mempunyai hak-hak dan kuasa-kuasa untuk disembah oleh manusia. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ menafi, menolak, mengingkari dan menentang segala Tuhan, agama, undang-undang dan sistem kehidupan yang selain daripada Allah. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita kerana mereka itu kesemuanya adalah Tuhan-Tuhan Manusia, dan Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ juga menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap sistem politik demokrasi kita ini kerana ianya adalah agama manusia yang syirik dan kufur.

Firman Allah : asy-Syura 21

Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka peraturan-peraturan agama yang tidak diizinkan Allah? 

Para pemimpin kita telah mengambil alih peranan Allah sebagai Tuhan kita Yang Maha Esa kerana mereka itu telah melantik diri mereka sebagai Tuhan-tuhan Manusia. Mereka itu dikatakan sebagai telah melantik diri mereka sebagai Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka telah membuat undang-undang yang tidak diizinkan Allah. Undang-undang Parlimen dan Dun yang dibuat dan diluluskan oleh para pemimpin kita ini adalah undang-undang yang syirik dan kufur kerana ianya adalah undang-undang manusia yang selain daripada Allah dan yang tidak diizinkan Allah.

 Justeru, para Menteri, ahli-ahli Parlimen dan Dun, serta Raja-Raja Melayu kita, kesemuanya adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA dalam sistem politik demokrasi kita ini kerana mereka kesemuanya adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas manusia, kerana mereka kesemuanya adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat untuk membuat undang-undang untuk manusia, kerana mereka kesemuanya adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat untuk menghamba abdikan manusia kepada kekuasaan manusia dan kerana mereka kesemuanya adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat untuk disembah oleh manusia. 

Firman Allah : asy Syuara 21

Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan mendapat azab yang amat pedih.

 Tuhan-tuhan Manusia yang terdiri daripada para Menteri, ahli-ahli Parlimen dan Dun, serta Raja-Raja Melayu kita adalah disifatkan Allah sebagai orang-orang yang zalim yang akan dihumban ke dalam keseksaan neraka yang amat pedih di akhirat nanti!

 Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dengan jelas, tegas dan tanpa ragu-ragu lagi memerintahkan agar kita menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap Tuhan-Tuhan Manusia, kerajaan-kerajaan manusia dan segala undang-undang manusia, dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ juga dengan jelas, tegas dan tanpa ragu-ragu lagi memerintahkan agar kita membenci, memusuhi dan memerangi Tuhan-Tuhan Manusia, kerajaan-kerajaan manusia dan segala undang-undang manusia yang selain daripada Allah swt yang kesemuanya ini sedang wujud, berkuasa dan beroperasi di dalam sistem politik demokrasi Malaysia kita yang syirik dan kufur ini. Justeru, segala sikap dan tindakan penafian, penolakan, pengingkaran, dan penentangan kita yang aktif dan total terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita yang syirik dan kufur ini dan terhadap ahli-ahli Parlimen dan Dun serta terhadap Raja-Raja Melayu kita ini serta kita membenci dan memusuhi mereka, kesemuanya ini adalah perintah Allah yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

Amalan konsep Nafi dan Isbat adalah SYARAT yang mendasar dalam menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Tanpanya bererti kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan seseorang itu daripada agama Allah. Umat Islam kita yang wujud dan hidup di bawah kekuasaan dan naungan kerajaan demokrasi Malaysia yang syirik dan kufur ini tanpa mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan mereka, iaitu tanpa menolak, mengingkari, memusuhi dan membenci terhadap kerajaan demokrasi dan para pemimpin kita serta terhadap Raja-Raja Melayu kita, dan tanpa keinginan kepada kerajaan Allah dan sistem kehidupan Allah, mereka itu adalah golongan yang mengalami kecacatan dan kerosakan dalam pegangan dan amalan mereka akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang jelas dan terang sekali telah mengeluarkan mereka daripada agama Allah.

Konsep Nafi dan Isbat yang memunculkan prinsip Perimbangan Negatif (Negative Balance) dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ mempunyai pengertian-pengertian bahawa :

 1. Aktif memperjuang dan mempertahankan kedaulatan Allah yang disertai dengan tindakan-tindakan yang aktif dalam menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap kedaulatan manusia, adalah satu kesempurnaan kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ;
 2. Aktif menafi, menolak, mengingkari dan menentang kedaulatan manusia bererti aktif mempertahankan kedaulatan Allah dan kesempurnaan kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ
 3. Aktif memperjuang, mempertahan dan memperkasakan kedaulatan manusia bererti aktif dalam menafi dan mengkufur ingkarkan Allah dan terkeluar daripada Islam; 
 4. Tidak aktif dalam menafi, menolak, mengingkari dan menentang kedaulatan manusia (demokrasi) bererti aktif dalam menafi, menolak, mengingkari dan menentang kedaulatan Allah yasng bererti kerosakan kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ
 5. Tidak aktif dalam mempertahankan kedaulatan Allah bererti aktif dalam mempertahankan kedaulatan manusia dan kerosakan kepada Laailaahalillallah. 

Sikap yang pasif, berdiam diri, tidak campur tangan atau sekadar bersikap “neutral” sahaja, iaitu sikap dan tindakan yang tidak aktifnya negatif terhadap kerajaan demokrasi, bererti kita membiarkan dan memberi laluan yang mudah dan percuma kepadanya (kerajaan demokrasi) untuk terus wujud, berkuasa, memerintah dan berkesinambungan serta kita bersetuju dan bersikap positif terhadapnya. Kesemua sikap dan tindakan seperti ini, di sisi pengertian prinsip perimbangan negatif (negative balance)  dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, adalah satu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif terhadap ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

Kehidupan Rasulullah saw adalah satu kehidupan yang aktif dan bertindak, bukan pasif dan berkompromi dengan Jahiliyah. Rasulullah saw mendeklarasikan kekufuran agama Jahiliyah, Baginda mengasing dan memisahkan dirinya dan kelompok Muslimin yang kecil yang dipimpin oleh Baginda itu daripada masyarakat Jahiliyah dan daripada kepimpinan Jahiliyah, Rasulullah saw mencabar, mengganggu dan mengancam Jahiliyah dan Baginda menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah, kekuasaan Jahiliyah dan kepimpinan Jahiliyah. Sedikitpun tidak wujud sebarang bentuk kompromi dalam konflik di antara Rasulullah saw dengan Jahiliyah yang akhirnya membawa kepada konfrantasi terbuka di antara kedua-duanya.

Sikap-sikap dan tindakan-tindakan Rasulullah saw terhadap agama dan kekuasaan Jahiliyah :

 1. Mengisytiharkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk menegakkan kekuasaan Islam dan sistem kehidupan Islam, serta matlamat untuk menghapuskan kekuasaan Jahiliyah. 
 2. Mengisytiharkan agama jahiliyah Mekah sebagai agama yang syirik dan kufur. 
 3. Tidak mengamal, mengimani dan menganuti agama Jahiliyah. 
 4. Tidak membolehkan amalan agama Jahiliyah bagi tujuan perjuangan Islam. 
 5. Tidak mengiktiraf dan bersetuju terhadap agama Jahiliyah. 
 6. Tidak bersetuju untuk menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang kepada manusia. 
 7. Tidak mentaati peraturan dan undang-undang manusia.
 8.  Menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah.
 9. Memisah dan mengasingkan diri daripada kepimpinan kufur dan kekuasaan kufur serta untuk memusuhi dan membencinya.
 10. Mengamalkan sikap tidak berkompromi dan non-konformis terhadap agama Jahiliyah.
 11. Mencabar dan mengancam agama Jahiliyah yang sedang berkuasa dan berdaulat.
 12. Bersedia dan sanggup untuk dizalimi dan ditindas oleh kekuasaan Jahiliyah dengan ketara dan berpajangan.
 13. Setelah memperolehi kekuatan, Islam akan melancarkan Jihad dan Perang terhadap Jahiliyah untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia dan untuk mengembalikan pengabdian seluruh umat manusia kepada Allah sahaja.

Inilah masyarakat Islam yang didiri dan dibangunkan oleh Rasulullah saw semasa dalam ‘Era Mekah’ di atas prinsip ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ . Rasulullah saw mewujud dan membangunkan satu masyarakat Islam yang baru, iaitu satu Barisan Pelupur atau “VANGUARD” yang sepenuhnya bertaqwa kepada Allah, mereka adalah masyarakat yang mempunyai semangat Jihad yang berkobar-kobar yang sepenuhnya komited kepada perjuangan Islam, mereka mempunyai kesediaan untuk berkorban apa sahaja untuk Allah dan untuk mempertahankan agama Allah, mereka adalah masyarakat yang berdikari dan terpisah daripada Jahiliyah, mereka adalah masyarakat yang mempunyai ketahanan yang amat kuat dan ampuh serta yang bersifat radikal dan revolusyeneri yang didirikan di atas konsep Nafi dan Isbat seperti mana yang terkandung dalam kalimah Laailaahaillalllah. Inilah masyarakat yang sempurna beriman kepada Allah dan tidak hanyut di dalam arus Jahiliyah. Inilah ertinya “Islamic Fundamentalism” yang tulen! 

Kehidupan umat Islam di Malaysia kita kini berkonflik dan berkontradiksi secara aktif dan total dengan segala ciri kehidupan Rasulullah saw di zaman Mekah seperti mana yang digariskan di atas ini. Kita kini sedang hanyut dalam arus Jahiliyah demokrasi dan kita wujud dan hidup dalam keadaan kita yang selesa, aman dan tenang dalam kesesatan, kebutaan dan kekafiran tanpa sedikitpun menyedarinya kerana Allah telah menutup dan mengunci mati segala pintu hati kita dan pancaindera kita kepada hidayat!

 Allah melarang kita daripada taat dan patuh kepada agama kufur dan orang-orang kafir :

 Firman Allah : al-Imran 149

Wahai orang-orang yang beriman jika kamu taat kepada orang-orang yang kafir nescaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kembali murtad) lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. 

Firman Allah : al-Imran 150

Malah sebenarnya Allah itulah Pelindung kamu dan Dialah sebaik-baik Penolong.

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Mungkin terlintas di dalam daya khayalannya selepas menerima kekalahan (peperangan Uhud) dan dalam saat-saat ditekan oleh kesakitan luka-luka dan cedera bahawa dia boleh mengundurkan dirinya daripada pertempuran dengan musuh-musuh yang kuat yang telah mendapat kemenangan dan berdamai dengan mereka serta tunduk kepada mereka dan walaupun begitu dia masih dapat memelihara agama dan Aqidahnya, keimanan dan keperibadfiannya. Ini adalah satu anggapan yang salah besar, kerana orang yang tidak berani tampil kehadapan di bidang ini pastilah mengundurkan dirinya ke belakang dan orang yang tidak menentang kekafiran, kejahatan, kesesatan, kebatilan dan kezaliman pastilah mengundurkan diri ke belakang dan kembali semula kepada kekafiran, kejahatan, kesesatan, kebatilan dan kezaliman. Seseorang yang tidak dapat dipelihara oleh Aqidah dan keimanannya daripada tunduk kepada orang-orang kafir, dari mendengar dan percaya kepada mereka sebenarnya telah meninggalkan Aqidah dan keimanannya sejak detik masa yang pertama lagi. Itulah kekalahan jiwa, di mana pendokong Aqidah tunduk kepada musuh-musuh Aqidahnya, mendengar bisikan mereka dan mematuhi arahan-arahan mereka. Itulah kekalahan dari awal mula lagi, oleh sebab itulah tiada siapa yang dapat melindunginya dari kekalahan pada akhir perjuangannya dan dari kembali balik kepada kekafiran walaupun ia tidak merasa dalam langkah-langkahnya yang pertama bahawa dia sedang dalam perjalanan menuju ke arah kesudahan yang malang itu. Seorang mukmin sejati mendapat keperluannya yang cukup dalam Aqidahnya dan dalam kepimpinannya dan kerana itu ia tidak memerlukan lagi kepada bermesyuarat dengan musuh-musuh agamanya dan musuh kepimpinannya . Dan andainya ia mendengar sekali kepada nasihat mereka bererti ia telah berjalan menuju ke jalan kembali semula kepada kekafiran. Inilah hakikat semula jadi dan hakikat yang sebenar berlaku yang diperingati Allah kepada kaum Muslimin. Allah memberi amaran kepada mereka dengan menyeru mereka dengan nama orang yang beriman : 

Firman Allah : al-Imran 149

Wahai orang-orang yang beriman jika kamu taat kepada orang-orang yang kafir nescaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kembali murtad) lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi.

Tidak ada kerugian yang lebih besar daripada kerugian berbalik semula daripada keimanan kepada kekafiran, dan tidak ada apa-apa keuntungan lagi jika telah mengalami kerugian ini.

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa umat Islam kita yang dengar, ikut, taat dan terpengaruh dengan segala kehendak dan pandangan orang-orang kafir, walaupun dikatakan untuk tujuan perjuangan Islam, mereka itu kesemuanya disifatkan Allah sebagai orang-orang yang telah mundur kebelakang, iaitu mereka itu telah menuju kepada kekufuran. Begitulah keadaannya apabila orang-orang Islam itu ikut, menyertai dan mengambil bahagian dalam amalan sistem politik demokrasi sebagai jalan untuk berjuang ke jalan Allah, mereka itu adalah disifatkan Allah sebagai orang-orang yang ikut cakap orang-orang kafir yang membawa mereka itu untuk menuju kepada kekufuran. Allah berfirman bahawa seseorang Islam yang berbalik semula kepada kekufuran itu adalah seseorang yang mengalami kerugian yang amat besar, dan cara bagi mengelakkan kita daripada berbalik semula kepada kekufuran dan daripada mengalami kerugian yang amat besar ini adalah dengan mengamalkan sikap dan tindaklan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap orang-orang kafir, terhadap agama yang kafir dan terhadap segala bentuk dan jenis kesyirikan dan kekufuran termasuklah terhadap kerajaan demokrasi dengan segala peraturan dan undang-undang demokrasi yang syirik dan kufur ini.

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa orang-orang yang takut untuk tampil kehadapan untuk menonjolkan Islam, yang takut untuk menonjolkan matlamat perjuangan Islam dan yang takut untuk mengisytiharkan segala kebenaran yang datang daripada Islam adalah orang-orang yang mundur ke belakang, iaitu orang-orang yang menuju kepada kekufuran. Begitulah juga keadaan umat Islam kita kini – kita takut untuk mengisytiharkan kekufuran kerajaan demokrasi yang sedang dipimpin oleh orang-orang Melayu yang beragama Islam ini, kita takut untuk mengisytiharkan bahawa para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita ini adalah para Taghut yang mengkufur ingkarkan Allah, dan kita takut untuk mengisytiharkan perintah Allah untuk menentang, memusuhi dan membenci terhadap kerajaan demokrasi kita ini – Allah menyifatkan seluruh kita ini sebagai orang-orang yang mundur ke belakang, iaitu kita ini kesemuanya adalah terdiri daripada orang-orang yang sedang menuju kepada kekufuran. 

Tiada pilihan yang lain bagi kita kini melainkan untuk segera bergerak dan bertindak aktif dalam mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran kerajaan demokrasi kita ini, untuk mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita kerana mereka itu kesemuanya adalah Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat ke atas kita serta yang disembah oleh kita, untuk mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran ke atas umat Islam kita yang mengamalkan sistem politik demokrasi kita ini kerana ianya adalah agama yang syirik dan kufur, untuk mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran kerana kita menyetujui dan meredhainya, dan untuk mengisytiharkan sikap dan tindakan-tindakan yang dikehendaki oleh kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ terhadap agama demokrasi kita yang syirik dan kufur ini dalam bentuk penentangan, permusuhan dan kebencian yang aktif dan total sehingga ianya mengalami keruntuhan dan kehancuran yang total untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Islam, dan kita hendaklah mengusir keluar seluruh Tuhan Manusia ini daripada takhta-takhta mereka. Inilah ertinya kesempurnaan beriman dan berpegang teguh tanpa berganjak kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ . Tanpa segala perisytiharan seperti yang disebutkan di sini dan tanpa mengeluarkan diri kita daripada sistem politik demokrasi kita ini dan tanpa menentang, memusuhi dan membencinya, ianya bererti kerosakan kepada keimanan kita akan kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah .

Kemungkaran yang utama yang semestinya kita cegah dan halangi, sebelum kita mencegah dan menghalangi segala kemungkaran dan kejahatan yang lain, ialah Uluhiyah dan Rububiyah Manusia; dan fardhu yang paling utama yang semestinya kita lakukan sebelum melakukan segala fardhu yang lain ialah untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang Uluhiyah dan Rububiyah Manusia. Ini adalah kerana penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Manusia, bagi kita di Malaysia ini, adalah fardhu yang paling utama kerana ia menyempurnakan pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang membuka laluan kepada kita serta yang membolehkan kita untuk melakukan segala fardhu yang lain seperti solat, puasa, zakat, hajj dan lain-lainnya.

Kesungguhan dan ketekunan dalam mengerjakan segala amal ibadat yang difardhukan, serta kesungguhan dan ketekunan dalam mencegah dan menghalangi segala kemungkaran dan kejahatan, tetapi tanpa menunaikan fardhu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang sedang wujud, berkuasa dan beroperasi dalam sistem pemerintahan demokrasi, tidak dapat menghindari seseorang itu daripada mengalami kerosakan dalam pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ serta yang mengeluarkan dirinya daripada Islam – justeru, apa sahaja fardhu yang lain seperti solat, puasa, zakat yang kita lakukan, adalah sia-sia sahaja!.

Sumber kepada segala kemungkaran dan kejahatan ialah Uluhiyah dan Rububiyah Manusia. Segala kesungguhan, usaha dan keazaman untuk mencegah dan membenteraskan segala kemungkaran dan kejahatan di dalam sesuatu masyarakat tidak akan berjaya selagi Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang sedang wujud di dalam sistem politik demokrasi yang menjadi pencetus dan sumber kepada segala kemungkaran dan kejahatan itu tidak terlebih dahulu dihapuskan. Justeru, agama demokrasi yang terkandung di dalamnya Uluhiyah dan Rububiyah Manusia hendaklah terlebih dahulu diingkari, ditentang dan dihapuskan untuk digantikan dengan Uluhiyah dan Rububiyah Allah di bawah satu Negara Islam. Kemudian daripada itu barulah dilaksanakan segala tanggungjawab untuk mencegah dan menghapuskan segala kemungkaran dan kejahatan di dalamnya. Menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap kerajaan demokrasi ini adalah fardhu ain, tanpanya seseorang itu akan mengalami kerosakan pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan juga segala kemungkaran dan kejahatan tidak akan dapat dihapuskan. 

Agama Islam yang sedang kita imani, anuti dan amalkan sekarang ini adalah kesesatan dan kerosakan ciptaan kaum Orientalis Barat. Ini adalah agama Raja seperti yang disebutkan di dalam cerita Nabi Yusuf as di dalam al-Quran, dan bukan agama Allah yang dianuti oleh beliau (nabi Yusuf as). Ini adalah agama Abduh dan Rashid Redha ajaran kaum Orientalis Barat. Ini adalah agama anutan Jakim, Yadim dan Ikim. Dan ini adalah agama yang diajar di seluruh unversiti kita di Malaysia kini. Fahaman agama seperti inilah yang menjadi anutan dan amalan kita kini di Malaysia yang menyeleweng, merosak dan menyesatkan kita daripada jalan yang benar. Ini adalah kerenah dan kejahatan kaum Ahlil Kitab dan Orientalis Barat yang bertujuan untuk mensabotaj dan menghancurkan kita, sama ada semasa di bawah penjajahan bangsa-bangsa Barat mahupun setelah mencapai kemerdekaan. Umat Islam kita kesemuanya sedang menganuti dan mengamalkan agama Islam yang sesat dan rosak dari segi Aqidah dan Pemikirannya. Sudah lama kita tidak mengamalkan agama Islam yang sebenar seperti yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya.

Umat Islam kita yang mengamalkan agama demokrasi telah menjadi orang-orang kafir kerana :

 1. Kita menyerahkan Uluhiyah dan Rububiyah kepada manusia yang bererti kita telah menafikan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ
 2. Kita melantik para pemimpin kita yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita sebagai Tuhan-tuhan kita; 
 3. Kita menjadi HAMBA kepada Tuhan-tuhan Manusia dan kita tidak lagi menjadi HAMBA kepada Allah sahaja; 
 4. Kita MENYEMBAH Tuhan-tuhan Manusia dan tidak menyembah Allah sahaja kerana ketaatan dan kepatuhan kita kepada segala peraturan dan undang-undang manusia ; 

Seluruh umat Islam di Malaysia dan di dunia ini amnya, adalah disesat dan dipesongkan oleh para ulama dan intelek Islam kita sendiri, dan mereka (para ulama dan intelek Islam ) bertindak dan beroperasi sebagai agen-agen dan boneka-boneka kepada musuh-musuh Islam sehingga mereka menerima demokrasi sebagai sesuatu yang berbentuk ISLAMI dan dengan senang hati dan redha sahaja mereka mengamal, mentaati dan tunduk kepada kerajaan demokrasi ini serta mereka menghalalkan amalannya, padahal pandangan dan perbuatan mereka seperti ini adalah satu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadap kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan mereka daripada agama Allah. Penyebaran AQIDAH yang sesat dan rosak oleh para ulama dan intelek Islam ini merupakan sebahagian daripada program-program tindakan dalam satu KOMPLOT AGUNG kuasa-kuasa kufur Barat di bawah kelolaan kaum Yahudi dalam membenteras dan membantut kebangkitan kembali massa umat Islam agar kita tidak berkemampuan untuk wujud sebagai satu ummah yang kuat, utuh, berdikari dan sepenuhnya berkuasa di atas muka bumi ini dalam memikul tanggungjawab kita sebagai Khalifah Allah.

Ajaran Abduh yang sesat seperti inilah yang dipertahan dan dikembangkan oleh Jakim, Yadim, Ikim dan jabatan-jabatan agama Islam di peringkat negeri serta yang diajar dan dikembangkan di seluruh fakulti-fakulti Islam di institusi-institusi pengajian tinggi kita yang menyebabkan kita terus berada dalam kesesatan dan kegelapan.

Islam hendaklah jelas, begitu juga kufur itu hendaklah jelas :

1. Siapakah orang-orang yang gugur syahadatain mereka? 

Mereka adalah orang-orang yang merosakkan pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

2. Siapakah orang-orang yang merosakkan pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ?

Mereka adalah terdiri daripada orang-orang yang menyerahkan Uluhiyah dan Rububiyah Allah kepada manusia.

3. Siapakah orang-orang yang menyerahkan Uluhiyah dan Rububiyah Allah kepada manusia? 

Mereka adalah para pemerintah yang memerintah dengan kekuasaan manusia dan mereka adalah rakyat yang diperintah yang menyerahkan kekuasaan kepada manusia serta mereka mentaati dan meredhai kekuasaan itu.

4. Kekuasaan atau kerajaan yang seperti mana?

Seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini. Justeru orang-orang yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi serta mereka meredhainya, sama ada golongan pemerintah atau rakyat yang diperintah, adalah kesemuanya tergolong sebagai orang-orang yang gugur syahadatain mereka serta terkeluar daripada Islam ! 

Segala soal-jawab seperti yang dipaparkan di atas ini dengan sendirinya berfungsi sebagai huraian-huraian yang jelas dan nyata kepada kita bahawa sesebuah kerajaan demokrasi atau mana-mana kerajaan yang tidak menjalankan undang-undang dan sistem hidup Allah adalah kerajaan yang syirik dan kufur, dan orang-orang (pemimpin-pemimpin) yang menjalankannya dan rakyat yang mentaatinya, kesemuanya adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran terhadap Allah. Para pemimpin dan rakyat yang dipimpin yang mengamalkan agama demokrasi dan yang mentaati kerajaan demokrasi serta mereka meredhainya, kesemuanya adalah orang-orang yang gugur syahadatain mereka secara terang-terangan dan justeru mereka itu adalah terkeluar daripada agama Islam. Mereka terlibat dengan kesyirikan dan kekufuran bukan kerana niat, qasad dan iktiqad di dalam hati mereka, tetapi kerana perbuatan dan amalan mereka, dan kekufuran mereka itu adalah Kufur Amaliyah yang tetap juga mengeluarkan mereka itu daripada agama Allah.

Umat Islam kita kini tidak beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan telah terkeluar daripada agama Allah kerana pelaksanaan dan penguat kuasaan segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia ke atas seluruh umat manusia serta ketaatan dan kepatuhan seluruh kita ini kepadanya yang mempunyai pengertian bahawa kita tidak beriman kepada Uluhiyah dan Rububiyah Allah sebaliknya kita beriman kepada Uluhiyah dan Rububiyan Manusia. Dalam kefahaman dan amalan seluruh umat Islam kita kini pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ telah jauh menyimpang daripada pengertiannya yang asal dan sebenar, dan kita telah dan sedang berada dalam kesesatan berabad-abad lamanya. Kerosakan ini adalah sesuatu yang sememangnya dioperasikan dengan terancang dan sedar oleh Ahlil Kitab, dan di antara organisasi-organisasi yang menjadi agen-agen kepada musuh-musuh Islam ini yang aktif bertanggungjawab dalam menyeleweng dan merosakkan pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang sebenar termasuklah Universiti Islam Antarabangsa, IIISTAC, Fakulti-fakulti Islam di seluruh universiti di dalam negara kita, seluruh Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam, agensi-agensi agama milik kerajaan seperti Jakim, Yadim, Ikim, seluruh aktivis Islam dan seluruh NGO Islam.

Perjuangan kita yang paling utama sekali pada hari ini adalah untuk mengeluarkan seluruh umat Islam kita kini daripada berada di dalam agama Islam kita yang sesat dan rosak seperti mana yang sedang kita imani, anuti dan amalkannya sekarang ini, kemudian perjuangan kita yang paling utama sekali yang satu lagi adalah untuk memasukkan kembali seluruh umat Islam kita ini ke agama Allah yang asal dan sebenar yang datang daripada Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah melindungi kita daripada kesyirikan dan kekufuran ciptaan kaum Yahudi yang sedang menyelubungi seluruh persekitaran dan masyarakat kita dan yang sedang berkuasa dan berdaulat ke atas kita di bumi kita kini yang sentiasa menggamit kita kepada kekufuran dan yang sentiasa amat mengancam AQIDAH kita!

Sekian, terima kasih.

Wan Solehah al-Halbani

 
Leave a comment

Posted by on June 20, 2011 in Uncategorized