RSS
Aside

ERTI KALIMAH ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ

 

1. MASALAH UMAT ISLAM

 

Umat Islam kita kini sedang menghadapi tiga permasalahan yang besar dan induk dalam kehidupan kita baik di Malaysia mahupun di dunia ini seluruhnya pada hari ini :

 

 1. Kita tidak memahami mengenai pengertian-pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, khususnya kita tidak memahami mengenai pengertian-pengertian Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia serta konsep-konsep Nafi dan Isbat;

 

 1. Kita tidak memahami mengenai pengertian METOD ISLAM dan perbezaannya dengan Metod Kufur yang menyebabkan kita berjuang melalui jalan demokrasi yang syirik dan kufur;

 

 1. Kita tidak menyedari mengenai kewujudan penjajahan kaum Yahudi di dalam negara kita ini dalam bentuk “Neo-Colonialism” yang menindas dan menzalimi kita yang bertujuan untuk mengembalikan kita kepada kekufuran.

 

Seluruh umat Islam pada hari ini telah meminggirkan PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG ALLAH daripada kehidupan kita yang bererti kita telah membuangkan AGAMA kita kesemua sekali daripada kehidupan kita – kita kini wujud dan hidup tanpa agama Allah. Sebaliknya kita membuat dan menguat kuasakan undang-undang manusia, kita mentaati dan mematuhinya serta kita menyetujui dan meredhainya. Ini bererti kita menjadi para hamba kepada manusia, kita menyembah manusia dan kita mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi ciptaan manusia yang kafir. Kesemuanya ini bererti kita telah MEMBATALKAN SYAHADAH kita dan kini sudah menjadi orang-orang kafir tanpa disedari oleh kita sendiri!

 

 

2. MISI ISLAM DI BUMI

 

UMAT Islam diutuskan Allah kepada manusia untuk mencapai Matlamat ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang Maha Agung di bumi, iaitu untuk :

 

 1. Menghapuskan sistem kehidupan manusia dengan segala peraturan dan undang-undang manusia yang wujud dan berkuat kuasa di bawah sesebuah kerajaan manusia, seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, melalui Jihad, Perang dan Revolusi;

 

 1. Menegakkan sistem kehidupan Allah dengan segala peraturan dan undang-undang Allah yang akan diwujud dan dikuat kuasakan di bawah sesebuah kerajaan Allah melalui Jihad, Perang dan Revolusi;

 

 1. Menghapuskan ketuanan kafir dan menjadikan Islam sebagai agama yang NOMBOR SATU di dunia, yang terkuat dan paling berkuasa, yang mengatasi dan menundukkan seluruh kekuatan dan kekuasaan orang-orang kafir di bumi ini melalui Jihad, Perang dan Revolusi.

 

Matlamat ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah diperintahkan Allah untuk dicapai melalui JIHAD, PERANG dan REVOLUSI dalam bentuknya yang OFENSIF – iaitu menyerang dan memerangi musuh-musuh Islam tanpa terlebih dahulu kita ini diserang dan diperangi atau dizalimi oleh mereka itu.

 

 

3. KALIMAH ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ BERERTI BAHAWA :

 

 1. Kerajaan Allah sahaja yang tertinggi dan paling berkuasa yang mengatasi dan menundukkan seluruh kerajaan manusia dan undang-undang manusia yang selain daripada Allah (9:33);

 

 1. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk menguat kuasakan undang-undang Allah ke atas manusia (5:44);

 

 1. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk membuat undang-undang untuk seluruh umat manusia (12:40);

 

 1. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk menghukum manusia dengan undang-undang Allah (5:44);

 

 1. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk memerintah bumi (3:26; 7:54);

 

 1. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk menghamba abdikan manusia kepada kuasa Allah, iaitu manusia menjadi para hamba kepada Allah (1:1; 21:24);

 

 1. Allah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk disembah oleh manusia (4:36);

 

 1. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadap kerajaan dan undang-undang manusia seperti kerajaan dan undang-undang demokrasi Malaysia kita ini (4:60; 60:4);

 

 1. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti tidak wujud sikap dan dasar berkecuali, berdiam diri dan tanpa tindakan terhadap sesebuah kerajaan manusia dan undang-undang manusia yang kafir (4:97);

 

 1. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti memerangi kerajaan yang kafir dalam bentuk peperangan yang ofensif untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Allah (2:251, 193; 22:40).

 

 

 

4. KERAJAAN MALAYSIA DAN SISTEM POLITIK DEMOKRASI ADALAH KAFIR KERANA :

 

 1. Artikel 4 Perlembagaan Malaysia meletakkan status Perlembagaan Malaysia sebagai undang-undang yang tertinggi yang mengatasi al-Quran dan Hadis;

 

 1. Artikel 43 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada para pemerintah untuk menguat kuasakan undang-undang manusia ke atas umat manusia;

 

 1. Artikel 44 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada para pemerintah untuk membuat undang-undang manusia;

 

 1. Artikel 161 Perlembagaan Malaysia memberi kuasa kepada mahkamah untuk menghukum manusia dengan undang-undang manusia;

 

 1. Perlembagaan Malaysia menyerahkan kuasa dan hak kepada manusia untuk memerintah ke atas seluruh umat manusia (artikel 43, 44, 161);

 

 1. Perlembagaan Malaysia mewujudkan sistem manusia menjadi para hamba kepada manusia kerana manusia berada di bawah kuat kuasaan undang-undang demokrasi ciptaan manusia(artikel 43);

 

 1. Perlembagaan Malaysia mewujudkan sistem manusia menyembah manusia (artikel 43, 161);

 

 1. Perlembagaan Malaysia mewujudkan Tuhan-tuhan Manusia yang membuat undang-undang, yang memerintah ke atas manusia dan yang disembah oleh manusia (artikel 43, 44, 161);

 

 1. Kepercayaan Kepada Tuhan dalam Rukun Negara mempunyai pengertian mengiktiraf kesemua Tuhan sebagai Tuhan-tuhan yang sah;

 

 1. Kerajaan Malaysia mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi yang kafir dengan sekali gus ia manolak dan mengingkari kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

 

5. RUKUN NEGARA KAFIR

 

Kepercayaan kepada Tuhan :

 

 1. Allah swt

 

 1. Jesus Kristus

 

 1. Tuhan Buddha

 

 1. Tuhan Hindu

 

 1. Tuhan Zoroaster

 

 1. Tuhan Appolo

 

 

Kepercayaan kepada Tuhan dalam Rukun Negara dapat dianalisiskan sebagai mempunyai dua permasalahan yang besar:

 

 1. Tuhan tidak terkhusus kepada Allah sahaja dan dimaksudkan kepada semua Tuhan;

 

 1. Tidak ada penafian dan pengingkaran terhadap Tuhan-Tuhan yang lain, malah Rukun Negara mengiktiraf dan membenarkan kesemua Tuhan selain daripada Allah s.w.t.

 

Bagi maksud Rukun Negara, Buddha juga Tuhan, Vishnu juga Tuhan, segala patung di kuil-kuil Hindu dan Cina itu juga Tuhan-Tuhan yang layak disembah, kesemua Tuhan itu diiktiraf dan diletakkan sama taraf dengan Allah s.w.t. Rukun Negara yang mengiktiraf dan yang menyama tarafkan kesemua Tuhan adalah kafir. Seseorang yang menyetujuinya serta ia tidak menolak dan mengingkarinya, ia mengalami kerosakan dalam pegangan dan amalannya akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan dirinya daripada agama Allah.

 

 

6. BOLEHKAH KITA MEMPRAKTIK DAN MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI?

 

Tidak boleh. Ini adalah kerana sistem politik demokrasi kita ini adalah agama ciptaan manusia yang kafir. Kerajaan demokrasi Malaysia adalah kafir kerana AQIDAHNYA adalah kafir. Mereka yang mengamalkan agama demokrasi yang kafir serta mereka menyetujui dan meredhainya adalah orang-orang yang kafir, zalim dan fasik di sisi Allah swt! Kita tidak boleh melakukan IJTIHAD, MASLAHAH dan DHORURAH bagi membolehkan kita untuk mengamalkan sistem politik demokrasi bagi tujuan untuk memperjuangkan Islam kerana :

 

 1. Ianya adalah tergolong ke dalam bahagian AQIDAH yang tidak memberi sebarang ruang kepada kita untuk melakukan IJTIHAD, MASLAHAH dan DHORURAH;

 

 1. Sudah wujud keputusan yang muktamad serta yang jelas dan terang daripada Allah yang khusus melarang kita daripada mengamalkan sistem politik demokrasi kita ini walaupun dikatakan bagi tujuan untuk memperjuangkan Islam (35:10, 60:4, 4:60).

 

Kerajaan Malaysia adalah kafir kerana AQIDAHNYA adalah kafir. Seseorang yang mengamalkan sistem politik demokrasi bererti ia mengamalkan agama yang kafir yang mengeluarkannya daripada agama Allah. Kita tidak boleh melakukan IJTIHAD dan MASLAHAH bagi membolehkan kita untuk mengamalkan sistem politik demokrasi bagi tujuan untuk memperjuangkan Islam; pertama, kerana ianya adalah tergolong ke dalam bahagian AQIDAH yang tidak memberi sebarang ruang kepada kita untuk melakukan IJTIHAD dan MASLAHAH; kedua, sudah wujud keputusan yang muktamad serta yang jelas dan terang daripada Allah yang khusus melarang kita daripada mengamalkan sistem politik demokrasi kita ini bagi tujuan untuk memperjuangkan Islam (35:10, 60:4, 4:60).

 

Firman Allah : Fatir 10

Sesiapa yang mahukan kemuliaan (maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah), kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allahlah naiknya segala madah yang baik (yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan), dan amal yang soleh pula diangkat-Nya naik ( sebagai amal yang makbul – yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya). dan sebaliknya; orang-orang yang merancangkan kejahatan (untuk mendapat kemuliaan), adalah bagi mereka azab seksa yang berat; dan rancangan jahat mereka (kalau berkesanpun) akan rosak binasa.

 

Orang-orang yang mengamalkan sistem politik demokrasi disifatkan Allah sebagai merancang untuk melakukan kejahatan yang akan diseksa di akhirat nanti! Ini adalah keputusan yang muktamad, serta yang jelas dan terang daripada Allah yang melarang kita daripada mengamalkan sistem politik demokrasi. Amalan agama demokrasi adalah persoalan AQIDAH – mengikut hukum Fiqh Islam, tiada maslahah dan ijtihad dalam persoalan Aqidah. Ayat ini (Fatir 10) dan ayat-ayat yang lain (4:60; 60:4) menolak Ijtihad at-Tanzil yang dibuat oleh PAS bagi membolehkan amalan politik demokrasi.

 

Firman Allah : al-Mumtahanah 4

“Kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa-apa yang kamu sembah yang lain daripada Allah. Kami mengingkari (agama) kamu, dan telah terang permusuhan dan kebencian di antara kami dan kamu selama-lamanya sehinggalah kamu menyembah Allah semata-mata.”

 

Sikap kita terhadap demokrasi dan kerajaan demokrasi Malaysia kita yang kafir ini hanyalah dalam bentuk penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadapnya, serta ianya diikuti dengan sikap kebencian dan permusuhan kita terhadapnya yang berkekalan dan berpanjangan sehingga agama demokrasi yang syirik dan kufur dan segala bentuk dan jenis kesyirikan dan kekufurannya itu mengalami keruntuhan dan kehancuran yang total, dan supaya akhirnya kekuasaan, dominasi dan “supremacy” itu hanya menjadi milik dan hak mutlak Allah sahaja di bumi ini. Membenci dan memusuhi kerajaan demokrasi kita ini adalah Aqidah Islam yang ditetapkan oleh Allah swt!

 

Firman Allah: an-Nisa 60

Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap Taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh.

 

Takfir bererti mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita ini, takfir bererti tidak mengamalkan agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur ini, takfir bererti mengasing dan memisahkan diri kita daripadanya, takfir bererti menafi, menolak, mengingkari dan menentangnya, takfir bererti tidak berkompromi dengannya dan sentiasa berkonfrantasi, bermusuhan dan membencinya. Takfir adalah syarat keimanan kita kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, tanpa mempraktik dan mengamalkan konsep TAKFIR terhadap agama demokrasi, kerajaan demokrasi, peraturan dan undang-undang demokrasi dan segala institusi demokrasi di dalam negara kita ini ianya bererti kita tidak beriman dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah. 

 

 

7. ALLAH MELARANG KITA DARIPADA MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI:

 

 1. Allah memerintahkan supaya kita kufur ingkarkan agama demokrasi (an-Nisa 60);

 

 1. Allah memerintahkan supaya kita memisah dan mengasingkan diri kita daripadanya,  kita kufur ingkarkannya, kita memusuhi dan membencinya ( 60:4);

 

 1. Allah tidak membenarkan kuasa politik diperolehi melalui proses demokrasi (Faatir 10);

 

 1. Rasulullah tidak berkompromi dgn kaum kafir dan Baginda juga menolak tawaran dpd mereka untuk melantik Baginda untuk menjadi Raja (kafirun1-6);

 

 1. Hukum Fiqh – DHORURAH, IJTIHAD dan MASLAHAH tidak membolehkan amalan sesuatu agama yang KAFIR seperti agama demokrasi;

 

 

8. TIDAK ADA IJTIHAD UNTUK MEMBOLEHKAN AMALAN AGAMA YANG KAFIR :

 

 1. Mengikut kaidah Usul Fiqh, tidak wujud IJTIHAD, MASLAHAH dan DHORURAH untuk membolehkan amalan agama yang kafir seperti demokrasi;

 

 1. Sudah wujud ayat-ayat- al-Quran yang jelas dan terang yang melarang kita dpd mengamalkan agama yang kafir – 60:4; 4:60; 35:10;

 

 1. Bolehkah kita menggunakan konsep-konsep Ijtihad, Maslahah dan Dhorurah bagi membolehkan kita untuk mengamalkan agama-agama Komunis, Nasionalis, Kristian, Yahudi, Hindu dan Buddha serta seluruh agama yang lain?

 

 1. Mengikut Imam Ahmad, dhorurah untuk mengaku sebagai kafir hanya dibenarkan setelah kita dipaksa dan dizalimi dengan cara ditawan, atau dikurung, atau diikat atau dipukul. 

 

Ijtihad PAS yang membolehkan amalan agama demokrasi yang kafir adalah ijtihad yang tidak dibenarkan dalam Islam. PAS adalah kafir kerana mereka mengamalkan agama demokrasi yang kafir.

 

 

9. TAHALUF SIYASI DI ANTARA RASULULLAH SAW DENGAN YAHUDI :

1.  Yahudi berada di bawah kerajaan Islam tanpa sebarang hak dalam politik dan pentadbiran;

2.  Yahudi taat, patuh dan setia kpd kerajaan serta tunduk dgn bayar jizyah;

3.  Yahudi bebas untuk mendiami Medinah;

4.  Yahudi mempunyai hak ekonomi dan sosial;

5.  Rasulullah saw menjamin keselamatan kpd Yahudi;

6.  Rasulullah saw tidak menerima pemikiran dan fahaman Yahudi;

7.  Rasulullah saw tidak menganggap kaum Yahudi sebagai bitonah, iaitu orang-orang yang diberi kepercayaan dan kesetiaan.

 

10. TAHALUF SIYASI DI ANTARA PAS DENGAN DAP :

1.  PAS dan DAP tidak berada di bawah kerajaan Islam;

2.  DAP tidak taat dan patuh serta tidak tunduk dan setia kpd Islam;

3.  DAP menolak Negara Islam dengan segala fahaman dan pemikiran Islam;

4.  DAP menerima Negara Kebajikan yang dibawa oleh PAS;

5.  DAP mempunyai hak politik yang sama dengan PAS;

6.  PAS menerima fahaman dan pemikiran DAP serta perjuangan politik DAP.

 

11. TAHALUF SIYASI DI ANTARA PAS DENGAN DAP ADALAH KAFIR DAN DITOLAK OLEH ISLAM KERANA IANYA MEMPUNYAI IMPLIKASI-IMPLIKASI BERIKUT :

1.  PAS memberi hak politik kpd orang-orang kafir;

2.  DAP tidak tunduk dan mengalah kepada Islam;

3.  DAP tidak taat, patuh dan setia kepada Islam;

4.  DAP menolak konsep Negara Islam dengan segala fahaman Islam;

5.  PAS mengiktiraf dan mengamalkan pemikiran dan perjuangan

yang kafir;

6.  PAS menganggap orang-orang kafir sebagai “bitonah”.

 

12. UMNO DAN PAS YANG MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI ADALAH KAFIR KERANA :

 

 1. Mereka melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia (Taghut) yang kafir.

 

 1. Mereka mengamalkan agama yang kafir, mereka menghalal dan membolehkan amalannya serta mereka menyetujui dan meredhai amalannya itu;

 

 1. Mereka mengiktiraf bahawa Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang yang tertinggi yang mengatasi undang-undang al-Quran;

 

 1. Mereka mengakui dan mengiktiraf semua Tuhan, iaitu mereka mengiktiraf Allah sebagai Tuhan kita dan mereka juga mengiktiraf Tuhan-tuhan yang lain sebagai Tuhan-tuhan yang sah yang bererti mereka melakukan syirik terhadap Allah;

 

 1. Mereka mempertahan, memperkasa dan menjadi para pendukung kepada agama demokrasi;

 

 1. Mereka membuat undang-undang manusia yang kafir;

 

 1. Mereka menghukum manusia dengan undang-undang manusia;

 

 1. Mereka adalah berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas umat manusia;

 

 1. Mereka berada di bawah kuat kuasa undang-undang manusia yang menjadikan mereka sebagai para hamba kepada manusia;

 

10. Mereka mewujudkan sistem manusia menyembah manusia kerana seluruh umat manusia mentaati dan mematuhi undang-undang demokrasi ciptaan manusia.

 

 

13. PARA PENGIKUT UMNO DAN PAS SERTA SELURUH UMAT ISLAM SEKELIAN YANG MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI ADALAH ORANG-ORANG KAFIR, ZALIM DAN FASIK KERANA :

 

 1. Mereka melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia yang kafir.

 

 1. Mereka mengamalkan agama yang kafir, mereka menghalal dan membolehkan amalannya dan mereka menyetujui dan meredhainya bersekali dengan amalannya itu;

 

 1. Mereka mengiktiraf bahawa Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang yang tertinggi yang mengatasi undang-undang al-Quran;

 

 1. Mereka mengakui dan mengiktiraf semua Tuhan, iaitu mereka mengiktiraf Allah sebagai Tuhan kita dan mereka juga mengiktiraf Tuhan-tuhan yang lain sebagai Tuhan-tuhan yang sah yang bererti mereka melakukan syirik terhadap Allah;

 

 1. Mereka mempertahan, memperkasa dan menjadi para pendukung kepada agama demokrasi;

 

 1. Mereka menyerahkan kuasa kepada para pemimpin untuk membuat undang-undang manusia yang kafir;

 

 1. Mereka menyerahkan kuasa kepada para pemimpin mereka untuk menghukum manusia dengan undang-undang manusia;

 

 1. Mereka menyerahkan kuasa kepada para pemimpin mereka yang berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas umat manusia;

 

 1. Mereka menjadikan diri mereka sebagai para hamba kepada manusia kerana mereka berada di bawah kuat kuasa undang-undang manusia;

 

 1. Mereka menyembah manusia kerana mereka mentaati dan mematuhi undang-undang demokrasi;

 

 

Kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah kerajaan manusia yang kafir. UMNO dan PAS serta sesiapa sahajapun yang mengamalkannya ianya bererti bahawa mereka mengamalkan agama manusia yang kafir. Ini adalah perbuatan mereka yang kafir yang sudah semestinya mengeluarkan mereka daripada agama Allah. 

 

14. UMAT ISLAM YANG MENGAMALKAN SISTEM POLITIK DEMOKRASI MEMBATALKAN SYAHADAH MEREKA KERANA MEREKA MELAKUKAN PERKARA-PERKARA BERIKUT :

 

 1. Mempercayai kerajaan demokrasi adalah Islam atau bersesuaian dengan Islam;

 

 1. Mengamalkan sistem politik demokrasi yang bererti mengamalkan agama yang kafir;

 

 1. Melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia;

 

 1. Menyerahkan kuasa untuk membuat undang-undang kepada ahli-ahli Parlimen dan Dun;

 

 1. Menyerahkan kuasa kepada kerajaan untuk menjalan dan menguat kuasakan undang-undang;

 

 1. Menghukum dan mengadili manusia dengan undang-undang manusia;

 

 1. Berada di bawah kuat kuasa undang-undang demokrasi yang bererti menjadi para hamba kepada manusia yang mewujudkan sistem pengabdian manausia kepada manusia;

 

 1. Mentaati dan mematuhi undang-undang demokrasi yang bererti menyembah manusia;

 

 1. Menyetujui dan meredhai sistem politik demokrasi bererti beriman kepada agama demokrasi;

 

 1. Tidak mengisytiharkan kekufuran demokrasi, tidak menolak dan mengkufur ingkarkannya serta tidak mengisytiharkan untuk menghapuskannya melalui Jihad, Perang dan Revolusi.

 

Seluruh umat Islam di Malaysia kita kini adalah orang-orang kafir kerana sikap dan pemikiran kita adalah kafir serta sistem kehidupan kita adalah kafir seperti mana yang digariskan di atas ini.

 

 

15. UMAT ISLAM YANG BERADA DI BAWAH KERAJAAN DEMOKRASI DAN KUAT KUASA UNDANG-UNDANG DEMOKRASI MEMELIHARA KESEMPURNAAN AQIDAH ISLAM MEREKA KERANA MEREKA MELAKUKAN PERKARA-PERKARA BERIKUT :

 

 1. Mempercayai kekufuran kerajaan demokrasi serta mengisytiharkan kekufurannya;

 

 1. Tidak mengamalkan sistem politik demokrasi;

 

 1. Menjauhi dan memisahkan diri kita daripada kerajaan demokrasi;

 

 1. Menolak dan mengkufur ingkarkan kerajaan demokrasi;

 

 1. Tidak berkompromi dengan kerajaan demokrasi;

 

 1. Memusuhi dan membenci sistem politik demokrasi dan kerajaan demokrasi;

 

 1. Mengancam, mengganggu dan mencabar kerajaan demokrasi, serta hidup di sepanjang masa sebagai penderhaka dan pemberontak yang aktif terhadap Kerajaan demokrasi;

 

 1. Berkonfrantasi sepanjang masa terhadap kerajaan demokrasi;

 

 1. Mengisytiharkan Jihad, Perang dan Revolusi untuk menghapuskan demokrasi adalah Fardhu Ain;

 

 1. Buat persediaan untuk melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas kerajaan demokrasi.

 

Ini adalah system kehidupan Islam di bawah kerajaan demokrasi yang kafir. Sistem kehidupan Islam seperti ini adalah METOD ISLAM dalam perjuangan Islam untuk menghapuskan sesuatu kekuasaan kafir dan sekali gus ianya adalah juga METOD ISLAM untuk menegakkan kerajaan Allah di bumi.

 

 

16. METOD ISLAM ADALAH METOD PERJUANGAN RASULULLAH SAW.

 

Apabila sistem kehidupan Rasulullah saw semasa dalam era Mekah dahulu itu ditaati, dipatuhi dan diamalkan semua sekali di Malaysia kita ini; pertama sekali, ia menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan AQIDAH kita; kedua, ia akan membawa perjuangan Islam kita kepada Jihad, Perang dan Revolusi.

 

SIKAP DAN TINDAKAN RASULULLAH SAW TERHADAP AGAMA DAN KEKUASAAN JAHILIYAH :

 

 1. Mengisytiharkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk menegakkan kekuasaan Islam dan sistem kehidupan Islam, serta matlamat untuk menghapuskan kekuasaan Jahiliyah.

 

 1. Mengisytiharkan agama jahiliyah Mekah sebagai agama yang syirik dan kufur.

 

 1. Tidak mengamal, mengimani dan menganuti agama Jahiliyah.

 

 1. Tidak membolehkan amalan agama Jahiliyah bagi tujuan perjuangan Islam.

 

 1. Tidak mengiktiraf dan bersetuju terhadap agama Jahiliyah.

 

 1. Tidak bersetuju untuk menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang kepada manusia.

 

 1. Tidak mentaati peraturan dan undang-undang manusia.

 

 1. Menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah.

 

 1. Memisah dan mengasingkan diri daripada kepimpinan kufur dan kekuasaan kufur serta untuk memusuhi dan membencinya.

 

 1. Mengamalkan sikap tidak berkompromi dan non-konformis terhadap agama Jahiliyah.

 

 1. Mencabar dan mengancam agama Jahiliyah yang sedang berkuasa dan berdaulat.

 

 1. Bersedia dan sanggup untuk dizalimi dan ditindas oleh kekuasaan Jahiliyah dengan ketara dan berpajangan.

 

 1. Setelah memperolehi kekuatan, Islam akan melancarkan Jihad dan Perang terhadap Jahiliyah untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia dan untuk mengembalikan pengabdian seluruh umat manusia kepada Allah sahaja.

 

Inilah jalan dan metod perjuangan Rasulullah saw semasa dalam era Mekah yang sama sekali berbeza dan berkontradiksi dengan sistem kehidupan seluruh umat Islam kita di Malaysia kini. Baginda memisah dan mengasingkan kumpulan umat Islam daripada masyarakat Jahiliyah dan meletakkan mereka di bawah kepimpinan yang baru yang dipimpin oleh beliau sendiri yang mencabar dan mengancam kepimpinan Jahiliyah. Baginda mengamalkan sikap dan tindakan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah, kepimpinan Jahiliyah dan kerajaan Jahiliyah Mekah.

 

Sebaliknya jalan perjuangan kita adalah jalan yang sama sekali berkontradiksi dengan jalan Rasulullah saw kerana kita mengamalkan agama demokrasi yang melibatkan kita dengan kesyirikan dan kekufuran yang mengeluarkan seluruh kita ini daripada agama Allah – ini adalah kerana mereka melakukan perkara-perkara berikut :

 

 1. Tidak mengisytiharkan matlamatnya untuk menghapuskan agama demokrasi sebagai agama yang syirik dan kufur;

 

 1. Tidak mengisytiharkan bahawa demokrasi ini adalah agama yang syirik dan kufur ;

 

 1. Mengamal dan menganuti agama demokrasi yang bererti mereka menganuti dan mengamalkan agama manusia yang syirik dan kufur ;

 

 1. Memboleh dan menghalalkan amalan agama demokrasi sebagai jalan untuk memperjuangkan Islam; 
 2. Mengiktiraf, bersetuju dan meredhai agama demokrasi;

 

 1. Bersetuju dan redha untuk menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang kepada manusia ;

 

 1. Mentaati dan mematuhi peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia;

 

 1. Tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi yang syirik dan kufur ;

 

 1. Tidak memisahkan diri daripada kepimpinan kufur dan kekuasaan kufur serta tidak memusuhi dan membencinya;

 

 1. Tidak mengamalkan sikap tidak berkompromi dan non-konformis terhadap agama Jahiliyah;

 

 1. Tidak mencabar dan mengancam agama Jahiliyah yang sedang berkuasa dan berdaulat.

 

 1. Tidak akan dizalimi dan ditindas oleh kekuasaan Jahiliyah kerana cara berdakwah yang tidak mencabar dan mengancam kekuatan dan kekuasaan Jahiliyah;

 

 1. Tidak bersedia untuk melancarkan Jihad dan Perang terhadap Jahiliyah dan kekuasaan jahiliah serta tidak bercadang untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia.

 

Umat Islam kita memilih jalan dan metod perjuangan yang syirik dan kufur. Al-Quran menyatakan dengan jelas dan terang bahawa perjuangan yang berbeza dan berkonflik dengan jalan dan metod daripada Allah dan Rasul-Nya adalah kesyirikan dan kekufuran :

 

Firman Allah : al-Imran 32

Katakanlah : Taatlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak kasihkan orang-orang kafir.

 

Kehidupan seluruh massa umat Islam di Malaysia kita ini adalah satu kontradiksi yang total dengan kehidupan Rasulullah saw dan para pengikut Baginda semasa di zaman Mekah itu, kehidupan kita kini juga berbeza dan berkontradiksi dengan segala konsep dan prinsip yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Kesemuanya ini bererti bahawa sistem kehidupan seluruh massa umat Islam kita kini adalah syirik dan kufur yang mengeluarkan seluruh umat Islam kita ini daripada agama Allah.

 

Sistem kehidupan Rasulullah saw di zaman Mekah dahulu itu adalah METOD ISLAM dalam perjuangan Islam untuk menghapuskan kekuasaan kufur dan untuk menegakkan satu kekuasaan Islam. Apabila kita mengamalkan sistem kehidupan Rasulullah saw dan para pengikut Baginda semasa di zaman Mekah seperti mana yang di gariskan di atas ini di Malaysia kita pada masa ini, itu adalah satu Proses Revolusi yang akan membawa Pergerakan Islam di Malaysia kita ini kepada Jihad, Perang dan Revolusi.

 

 

17. JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI :

 

Firman Allah : al-Hajj 40

Sekiranya Allah tidak menjatuhkan segolongan manusia dengan segolongan yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja, dan sinagog-sinagog dan juga masjid-masjid yang sentiasa disebut nama Allah dengan banyak padanya.

 

Firman Allah :al-Baqarah 251

Sekiranya Allah tidak menahan segolongan manusia dengan segolongan yang lain nescaya rosak binasalah bumi ini.

 

Allah memerintahkan kita supaya melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuk yang OFENSIF ke atas Kerajaan Malaysia sehingga ianya mengalami keruntuhan dan kehancuran yang total untuk kemudiannya digantikan dengan kerajaan Allah. Perang OFENSIF bererti menyerang dan memerangi kerajaan Malaysia atau musuh-musuh Islam yang lain tanpa terlebih dahulu kita ini diserang dan diperangi oleh mereka. Kerajaan Malaysia adalah penindasan, kezaliman dan kerosakan di sisi kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ kerana ianya berada di bawah sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA, iaitu manusia menjadi para hamba kepada manusia kerana mereka berada di bawah kuat kuasa undang-undang manusia. Allah memerintahkan kita supaya MEMBERONTAK terhadap kerajaan Malaysia kita ini dalam bentuk yang OFENSIF yang bertujuan untuk menghapuskan sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA yang wujud dan berlaku di dalamnya sehingga ianya mengalami keruntuhan dan kehancuran yang total untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Allah yang akan menegakkan sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA ALLAH.

 

Firman Allah: al-Baqarah 193

Dan berperanglah sehingga tiada lagi fitnah (penindasan) dan jadilah agama untuk Allah.

 

Kerajaan Malaysia bersekali dengan segala peraturan dan undang-undangnya adalah disifatkan Allah sebagai “FITNAH” iaitu PENINDASAN kerana ianya adalah ciptaan manusia yang selain daripada Allah. Selagi penindasan ini wujud, selama itulah Jihad, Perang dan Revolusi adalah diperintahkan Allah untuk dilancarkan terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita ini sehingga penindasan ini, iaitu kerajaan Malaysia kita ini bersekali dengan segala  peraturan dan undang-undangnya adalah terhapus semua sekali untuk kemudiannya digantikan dengan kerajaan Allah (2:193).

 

 

18. JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI ADALAH AQIDAH

 

Ayat-ayat 2:251; 22:40 dan 2:193 adalah Jihad, Perang dan Revolusi yang bertujuan untuk :

 

 1. Menghapuskan kerajaan demokrasi atau mana-mana kerajaan manusia yang kafir;

 

 1. Menegakkan kerajaan Allah di bumi.

 

Ini adalah ayat-ayat al-Quran yang berbentuk umum, kekal, muktamad dan final yang memerintahkan kita untuk melancarkan JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI terhadap kerajaan demokrasi Malaysia dalam bentuknya yang OFENSIF dan untuk kesemua ZAMAN dan ERA. Perang di sini adalah bertujuan untuk menghapuskan sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA dan juga FITNAH yang wujud, beroperasi dan berkuat kuasa di dalam kerajaan Malaysia yang kafir. Jihad, Perang dan Revolusi mengikut ayat-ayat 2:193, 251 dan 22:40 yang sedang dibicarakan di sini adalah AQIDAH kerana ianya adalah Jihad, Perang dan Revolusi yang bertujuan untuk menghapuskan Taghut dan untuk menegakkan Tauhid, iaitu ianya dilancarkan dalam bentuk yang OFENSIF yang bertujuan untuk menghapuskan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia dan untuk menegakkan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ . Jihad, Perang dan Revolusi yang bertujuan untuk menghapuskan Taghut dan untuk menegakkan Tauhid adalah FARDHU AIN yang diperintah dan diwajibkan ke atas setiap umat Islam dan untuk kesemua masa dan zaman.

 

Dalam sejarah kebangkitan dan penaklukan Islam di zaman keagungan Islam, para angkatan Islam menyerang, memerangi dan menakluki Rom, Sepanyol, Perancis, Balkan, Russia, Asia Tengah, Farsi, India dan Afrika Utara dengan Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuk yang OFENSIF, iaitu menyerang dan memerangi musuh-musuh Islam sebelum dan tanpa terlebih dahulu diserang dan diperangi atau dizalimi dan disakiti oleh seluruh mereka itu. Secara umumnya majoriti daripada Jihad dan Perang yang dilancarkan oleh Rasulullah saw, yang kemudiannya diikuti oleh para Khulafa’ ar Rasyidin dan Negara-negara Islam yang wujud silih berganti pada zaman-zaman Medinah, Umayyah, Abasiyah di Baghdad, Andalus di Sepanyol, Seljuk dan Uthmaniyah di Turki dan lain-lain pusat kekuasaan Islam ke atas negara-negara kafir adalah dalam bentuk yang OFENSIF, iaitu menyerang dan memerangi mereka tanpa terlebih dahulu diserang dan diperangi oleh mereka itu yang bertujuan untuk menghapuskan penindasan dan kezaliman yang lahir akibat daripada sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA yang wujud dan berkuat kuasa di dalam negara-negara kafir tersebut.

 

 

19. METOD ISLAM

 

 

METOD ISLAM dalam perjuangan Islam adalah terdiri daripada DUA PERINGKAT perjuangan :

 

 1. Proses Revolusi;
 2. Jihad, Perang dan Revolusi.

 

 

PROSES REVOLUSI adalah terdiri daripada SIKAP dan TINDAKAN-TINDAKAN seperti berikut :

 

 1. Deklarasi kekufuran demokrasi dan kerajaan demokrasi;

 

 1. Penolakan total terhadap kerajaan demokrasi;

 

 1. Tanpa kompromi dengan kerajaan demokrasi yang kafir;

 

 1. Konfrantasi Terbuka terhadap kerajaan demokrasi.

 

PROSES REVOLUSI adalah METOD ISLAM dalam sesuatu Perjuangan Islam yang akan membawa sesuatu PERGERAKAN ISLAM itu kepada JIHAD, PERANG dan REVOLUSI. Proses Revolusi ini adalah satu fasa yang amat penting dan “crucial” dalam sesuatu perjuangan Islam yang membolehkan sesuatu Pergerakan Islam itu untuk menuju kepada gerakan Jihad, Perang dan Revolusi. Tanpa Proses Revolusi ini sesuatu Pergerakan Islam itu tidak boleh mengoperasikan gerakan Jihad, Perang dan Revolusi.

 

Huraian lebih detail mengenai PROSES REVOLUSI dalam perjuangan kita untuk menghapuskan kerajaan demokrasi Malaysia pada zaman kita kini adalah seperti berikut :

 

 1. Proses Revolusi adalah satu fasa perjuangan yang wujud dalam bentuk konflik secara total dan terbuka di antara Pergerakan Islam dengan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur yang akhirnya akan membawa kepada Jihad, Perang dan Revolusi;

 

 1. Proses Revolusi ini akan memakan masa yang agak lama, mungkin generasi demi generasi, yang kemudianya akan membawa kepada kebangkitan massa ummah yang akan membesar dan mengembang kepada Jihad, Perang dan Revolusi;

 

 1. Proses Revolusi ini adalah satu fasa perjuangan yang membolehkan sesuatu Pergerakan Islam itu untuk mengumpul, membina dan menjana KEKUATANNYA daripada segala sumber daripada dalam Pergerakan Islam itu sendiri dan juga segala sumber daripada persekitarannya;

 

 1. Ia bermula daripada satu Pergerakan Islam yang kecil sehingga ia membesar dengan mendapat sokongan dan penglibatan daripada seluruh massa umat Islam di persekitarannya;

 

 1. Pergerakan Islam amat memerlukan kepada segala KEKUATAN untuk mengatasi musuh-musuhnya, iaitu kekuatan iman dan ketaqwaan, kekuatan jiwa dan rohani, kekuatan tekad dan keazaman, kekuatan semangat dan komitmen yang amat mendalam kepada perjuangan, kekuatan perpaduan sesama para pejuang Islam, kekuatan dalam bentuk kefahaman yang mendalam mengenai Aqidah Islam dan juga Metod Islam, serta kekuatan fizikal dalam bentuk material, persenjataan dan latihan – segala kekuatan ini adalah amat diperlukan kerana ianya adalah untuk tujuan merampas kuasa politik negara yang kufur itu dengan Jihad, Perang dan Revolusi;

 

 

 1. Kebangkitan Islam dimulakan dengan pembentukan sebuah Pergerakan Islam yang MENDEKLARASIKAN matlamat perjuangannya secara terbuka untuk menghapuskan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini untuk kemudianya digantikan dengan sebuah kerajaan Allah melalui Jihad, Perang dan Revolusi;

 

 1. Pergerakan Islam mengamalkan sikap dan tindakan-tindakan PENENTANGAN TOTAL dan TANPA KOMPROMI terhadap kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini;
 2. Pergerakan Islam mengelakkan diri mereka daripada mengamalkan sistem politik demokrasi, mereka memisah dan mengasingkan diri mereka daripadanya, mereka menolak kepimpinan yang sedia ada dan mereka berhimpun di bawah satu kepimpinan yang baru;

 

 1. Pergerakan Islam mengoperasikan proses penyebaran Aqidah dan Pemikiran Islam dalam bentuk TARBIYAH, TINDAKAN dan PERGERAKAN, dan bukan hanya tarbiyah demi tarbiyah sahaja tanpa tindakan dan pergerakan;

 

 1. Pergerakan Islam sentiasa bertindak aktif, agresif dan militen dalam MENCABAR, MENGGANGGU dan MENGANCAM kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini;

 

 1. Sesebuah kerajaan demokrasi itu tidak diberi pilihan yang lain melainkan hanya untuk bertindak balas dalam bentuk MENINDAS dan MENZALIMI sesebuah Pergerakan Islam yang berbentuk agresif, militen, radikal dan revolusyeneri ini;

 

 1. Tindak balas yang zalim dan menindas sesebuah kerajaan demokrasi terhadap Pergerakan Islam ini hanyalah sekadar untuk menyelamatkan kerajaan mereka daripada mengalami kehancuran, mengelakkan pengusiran mereka daripada takhta pemerintahan mereka dan mengelakkan kehilangan segala harta dan kepentingan mereka – ia bertindak untuk mempertahan dan mengekalkan status quo;

 

 1. “ACTIONS” dalam bentuk segala agitasi dan desakan yang aktif, agresif dan militen daripada Pergerakan Islam akan menimbulkan “REACTIONS” daripada kerajaan demokrasi, iaitu “reactions” daripada pihak kerajaan dalam bentuk tindakan-tindakan yang tegas dan keras dalam membenteraskan kebangkitan Islam ini, kemudian “REACTIONS’ ini pula akan menimbulkan “COUNTER-REACTIONS” daripada Pergerakan Islam yang bertindak semakin agresif dan militen terhadap kerajaan;

 

 1. Segala “ACTIONS’, “REACTIONS” dan “COUNTER-REACTIONS” dalam bentuk segala tindakan dan serangan yang aktif, agresif dan militen yang saling berbalas-balas di antara kedua-dua pihak yang berkonflik ini akan merebak, menyemarak dan memuncak kepada satu situasi KONFRANTASI TERBUKA yang bersifat semakin hangat, getir dan sengit dari masa ke masa – situasi inilah yang menghidup, merangsang, menyegar dan mengkesinambungkan segala aktiviti Jihad, Perang dan Revolusi di kalangan para pejuang Islam;

 

 1. Suasana kehangatan konflik dalam bentuk segala tindakan yang saling berbalas-balas di antara kedua-dua pihak yang berkonflik itu akan menyumbangkan kepada kekesanan gerakan TARBIYAH yang dijalankan oleh Pergerakan Islam di kalangan massa umat Islam dan sekali gus ianya juga membantu untuk mencapai peningkatan tahap KETAQWAAN di kalangan mereka (massa umat Islam) yang diharapkan agar mereka itu akan akhirnya terserap ke dalam perjuangan dan Pergerakan Islam;

 

 1. Konflik ini adalah konflik hanya kerana AQIDAH semata-mata yang berbentuk AGAMA menentang AGAMA, dan ianya bukanlah konflik kerana bangsa, negara dan tanah air, atau kerana ekonomi, teknologi dan sebarang faktor yang lain daripada AQIDAH;

 

 1. Konflik ini adalah sesuatu yang DIPAKSAKAN ke atas kekuasaan demokrasi yang syirik dan kufur ini, iaitu sesuatu yang dicipta dan diwujudkan dengan sengaja, sedar dan terancang oleh Pergerakan Islam yang bersifat dan berbentuk agresif, militen, radikal dan revolusyeneri;

 

 1. Tanpa konflik seperti ini, umat Islam tidak akan mengalami kebangkitan, dan hal ini akan hanya mengakibatkan kelesuan, kelembapan dan akhirnya kelenyapan yang total kepada perjuangan Islam;

 

 1. Pergerakan Islam sedar bahawa mereka sebenarnya menanggung risiko yang amat besar, iaitu setelah melalui jalan-jalan yang berliku-liku dan mengalami segala pahit getir, yang memakan masa generasi demi generasi, mereka menghadapi dua kemungkinan – samada perjuangan mereka akan berakhir dengan menempa kejayaan atau mereka akan tumpas di bumi, namun mereka tetap dijamin untuk mencatat kejayaan dan kemenangan yang amat gemilang di sisi Allah swt di akhirat nanti!

 

 1. Pergerakan Islam tidak mengharapkan orang lain atau pihak yang lain untuk membantu mereka dalam mengatasi musuh-musuh mereka – mereka mengalah, mengatasi dan merampas kekuasaan politik itu dengan kekuatan yang ada pada mereka sendiri yang terkumpul, terjana dan terbina semasa dalam perjalanannya melalui proses TARBIYAH, TINDAKAN dan PERGERAKAN.

 

Inilah PROSES REVOLUSI yang berperanan sebagai satu proses radikalisasi dan aktivasi massa umat Islam yang akan membawa kepada KEBANGKITAN, PERANG dan REVOLUSI dalam fasa yang kemudiannya nanti. Hanya melalui amalan PROSES REVOLUSI ini sahaja yang berkeupayaan untuk membawa sesuatu perjuangan Islam itu kepada JIHAD, PERANG dan REVOLUSI. Allah menyeru dan memerintahkan kita supaya membebaskan diri kita daripada belenggu kerajaan demokrasi yang kafir yang sedang berkuasa dan berdaulat ke atas kita ini dengan Jihad, Perang dan Revolusi.

 

Sekian, terima kasih.

 

Wan Solehah al-Halbani

Lubuk Terua, Temerloh, PAHANG DM

 

 

 

 

ERTI KALIMAH …

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on March 24, 2012 in Uncategorized

 

MALAYSIA KAFIR

MALAYSIA KAFIR

OLEH

Wan Solehah al-Halbani

Temerloh, PAHANG DM

SALAM,

A. ALLAH ADALAH TUHAN BAGI MANUSIA :

1. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti Allah berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas manusia;

2. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti Allah berkuasa dan berdaulat untuk membuat undang-undang untuk manusia;

3. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti Allah berkuasa dan berdaulat untuk menguat kuasakan segala undang-undang-Nya ke atas manusia yang mewujudkan system pengabdian manusia kepada Allah;

4. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti Allah disembah oleh manusia kerana manusia mentaati dan mematuhi segala undang-undang Allah.

B. KERAJAAN DEMOKRASI MALAYSIA KITA INI ADALAH KERAJAAN YANG SYIRIK DAN KUFUR KERANA :

1. Demokrasi menyerahkan kuasa untuk memerintah kepada manusia dan mereka berkuasa untuk membuat undang-undang untuk manusia;

2. Demokrasi menyerahkan kuasa untuk menjalan dan menguat kuasakan undang-undang manusia kepada manusia yang mewujudkan sistem pengabdian manusia kepada manusia,;

3. Demokrasi mewujudkan sistem manusia menyembah manusia kerana undang-undang demokrasi ini ditaati dan dipatuhi manusia;

4. Demokrasi melantik manusia sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas manusia;

5. Demokrasi melantik manusia sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk membuat undang manusia;

6. Demokrasi melantik manusia sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk mengabdikan manusia kepada kekuasaan manusia;

7. Demokrasi melantik manusia sebagai Tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia apabila segala undang-undang demokrasi ditaati dan dipatuhi oleh manusia;

8. Demokrasi menjadikan manusia sebagai para hamba yang menghamba abdikan diri mereka kepada Tuhan-tuhan Manusia kerana manusia berada di bawah kuat kuasaan undang-undang manusia;

9. Demokrasi menjadikan manusia sebagai para penyembah yang menyembah Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka mentaati dan mematuhi segala undang-undang demokrasi ciptaan manusia.

C. UMNO DAN PAS YANG MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI ADALAH KAFIR, ZALIM DAN FASIK KERANA :

1. Para pemimpin UMNO dan PAS yang terdiri daripada ahli-ahli PARLIMEN dan DUN adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA atau TAGHUT yang kafir, zalim dan fasik kerana :

a) Mereka adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat yang berhak untuk memerintah ke atas manusia;

b) Mereka adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat yang berhak untuk membuat undang-undang;

c) Mereka adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat yang berhak untuk menguat kuasakan undang-undang demokrasi ciptaan manusia ke atas manusia, yang bererti mereka telah menghamba abdikan manusia kepada kekuasaan mereka;

d) Mereka adalah orang-orang yang disembah sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah oleh manusia kerana segala undang-undang yang dibuat oleh mereka itu adalah ditaati dan dipatuhi oleh manusia.

2. Para pengikut UMNO dan PAS yang MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI, yang mentaati segala undang-undang demokrasi dan yang menyetujui dan meredhainya, adalah orang-orang kafir, zalim dan fasik kerana :

a) Mereka melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka menyerahkan kuasa dan hak kepada ahli-ahli Parlimen dan Dun ini untuk berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas manusia;

b) Mereka melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka menyerahkan kuasa dan hak kepada ahli-ahli Parlimen dan Dun ini untuk membuat segala undang-undang untuk manusia;

c) Mereka menjadi para hamba kepada Tuhan-tuhan Manusia yang mewujudkan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia kerana mereka berada di bawah kuat kuasaan undang-undang demokrasi ciptaan manusia;

d) Mereka menyembah manusia sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah kerana mereka mentaati dan mematuhi segala undang-undang demokrasi yang dibuat oleh Tuhan-tuhan Manusia;

e) Mereka beriman dengan agama demokrasi dan Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka menyetujui dan meredhai sistem politik demokrasi.

Sekian, terima kasih.

Wan Solehah Al-Halbani

 
Leave a comment

Posted by on September 6, 2011 in Uncategorized

 

MERDEKA

MERDEKA

 

 

Oleh

 

Wan Solehah al-Halbani

Temerloh, PAHANG DM

 

 

SALAM,

 

 

 

 

Firman Allah : al-Araf 104,105

Dan ujar Musa : Sesungguhnya saya adalah utusan daripada Allah Tuhan semesta alam,

Sudah semestinya saya tidak harus mengatakan dengan menggunakan nama Allah sesuatu yang benar. Saya telah membawa kepada kamu keterangan yang jelas daripada Tuhan kamu. Oleh itu bebaskanlah kaum Bani Israil pergi bersama saya.

 

MERDEKA! Lihat, Bangsa Melayu sudah merdeka! Ayuh, kita sudah berjaya! Apakah sebenarnya kita sudah merdeka?

 

Tidak! Kita sebenarnya belum pernah mengenali erti kemerdekaan. Merdeka yang kita laungkan itu merupakan slogan kosong dan penipuan semata-mata. Kemerdekaan Malaysia daripada Britain adalah PENJAJAHAN dan KEKUFURAN kerana ianya bererti membebaskan diri daripada Uluhiyah dan Rububiyah Britain untuk digantikan dengan Uluhiyah dan Rububiyah Malaysia sedangkan kedua-duanya itu adalah sama-sama didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang menafi, menolak, mengingkari dan menentang Uluhiyah dan Rububiyah Allah serta kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Setiap kerajaan yang didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia adalah PENJAJAHAN dan KEKUFURAN di sisi kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Kemerdekaan dalam pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ialah pembebasan daripada penjajahan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia untuk berhijrah dan berada di bawah penjajahan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

 

Dahulu Malaysia berada di bawah penjajahan Britain, kini adalah giliran dan masanya pula bagi kedua-dua Britain dan Malaysia untuk sama-sama berada di bawah PENJAJAHAN yang selain daripada Allah, iaitu penjajahan oleh Uluhiyah dan Rububiyah Manusia ke atas manusia serta sama-sama sedang aktif dalam menafi, menolak, mengingkari dan menentang Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan  kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Sebagai mana Britain itu adalah sebuah negara yang syirik dan kufur, Malaysia adalah juga sebuah negara yang syirik dan kufur kerana kedua-duanya itu adalah didasarkan kepada penjajahan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang syirik dan kufur. Kemerdekaan Malaysia daripada Britain bererti perubahan dan penghijrahan daripada satu kekuasaan kufur yang lama kepada satu kekuasaan kufur yang baru, atau daripada Jahiliyah yang lama kepada Jahiliyah yang baru – tidak lebih daripada itu ! Malaysia dan seluruh massa umat Islam kita di Malaysia ini dari dahulu sehingga ke masa kini tidak pernah merasai dan mengenali erti kemerdekaan yang sebenar mengikut pengertian   kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ . Kita tetap kekal berada dalam penjajahan Jahiliyah berkurun-kurun lamanya!

 

Pengertian merdeka :

 1.  Medeka adalah penjajahan Allah ke atas manusia, manakala penjajahan manusia kepada manusia adalah kekufuran;
 2.  Merdeka adalah pembebasan manusia yang total dan absolute daripada pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia dan merdeka adalah pengabdian manusia yang total dan absolute kepada Allah sahaja;
 3. Merdeka bererti beribadat kepada Allah dan menolak ibadat kepada yang selain daripada Allah;
 4. Merdeka bererti menjauhi dan memisahkan diri daripada kerajaan manusia dan undang-undang manusia serta untuk bertindak dengan terbuka, aktif dan total dalam menafi, menolak, mengingkari dan menentangnya dengan terbuka, aktif dan total sehingga ianya mengalami kehancuran yang total untuk digantikan dengan kerajaan Allah dan undang-undang Allah;
 5. MERDEKA adalah keadilan, kebebasan, keamanan, keselamatan, kebahagiaan, kerahmatan, kesempurnaan dan kemuliaan kepada kehidupan manusia di atas muka bumi ini.

Firman Allah : al-Araf 104,105

Dan ujar Musa : Sesungguhnya saya adalah utusan daripada Allah Tuhan semesta alam,

Sudah semestinya saya tidak harus mengatakan dengan menggunakan nama Allah melainkan sesuatu yang benar. Saya telah membawa kepada kamu keterangan yang jelas daripada Tuhan kamu. Oleh itu bebaskanlah kaum Bani Israil pergi bersama saya.

 Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Nabi Musa telah mencabar Firaun dan kuncu-kuncunya dengan mengemukakan hakikat Aqidah Islam yang tunggal yang dikemukakan oleh setiap nabi sebelum atau selepasnya untuk mencabar aqidah-aqidah Jahiliyah yang karut. Beliau mencabar Firaun dengan hakikat aqidah ini sedangkan beliau sedar bahawa aqidah ini merupakan suatu pemberontakan terhadap Firaun, terhadap para pembesarnya, terhadap kerajaan dan sistem pemerintahannya kerana konsep Rububiyah Allah terhadap seluruh alam dari awal-awal lagi bererti memansukh dan membatalkan legaliti mana-mana undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh pemerintahan yang lain daripada syariat Allah dan perintah –Nya, juga membawa erti mengenyahkan setiap Taghut daripada memperhambakan manusia kepada kekuasaannya dan menundukkan mereka kepada undang-undang dan perintah yang lain daripada Allah . Beliau mencabar Firaun dengan hakikat yang besar ini dengan sifatnya sebagai utusan daripada Tuhan semesta alam yang berkewajipan dan dipastikan supaya mengatakan sesuatu hakikat yang benar atas nama Allah yang mengutuskannya. 

 

Perisytiharan konsep Rububiyah Allah yang merangkumi semesta alam itu sendiri merupakan perisytiharan pembebasan manusia, iaitu pembebasan daripada tunduk, patuh, mengikut dan mengabdikan diri kepada yang lain daripada Allah, juga pembebsan daripada peraturan dan undang-undang manusia, pembebasan daripada hawa nafsu, pembebasan daripada tradisi-tradisi manusia dan daripada pemerintahan manusia. 

 

Berdasarkan hakikat inilah, Nabi Musa as diperintah menuntut daripada Firaun supaya membebaskan kaum Bani Israil :

 

Firman Allah : al-Araf 104,105

Dan ujar Musa : Sesungguhnya saya adalah utusan daripada Allah Tuhan semesta alam.Sudah semestinya saya tidak harus mengatakan dengan menggunakan nama Allah sesuatu yang benar. Saya telah membawa kepada kamu keterangan yang jelas daripada Tuhan kamu. Oleh itu bebaskanlah kaum Bani Israil pergi bersama saya.

 Kita kini sedang berada di bawah penjajahan demokrasi, kerajaan demokrasi dan peraturan dan undang-undang demokrasi dengan segala gejala penindasan, kezaliman, kejahatan, ancaman, pencerobohan dan kerosakan ke atas kita kerana kita taat, patuh, tunduk dan mengabdikan diri kita kepadanya, iaitu kepada agama demokrasi , kerajaan demokrasi dan segala peraturan dan undang-undang demokrasi yang syirik dan kufur. Situasi kita kini adalah sama dengan situasi Bani Israil yang dibelenggu dan dizalimi oleh Firaun. Allah memerintahkan Nabi Musa as supaya memerdeka dan membebaskan kaumnya daripada kezaliman dan penindasan Firaun. Begitu juga Allah memerintahkan kita supaya membebaskan diri kita daripada taat, patuh dan tunduk kepada demokrasi, kerajaan demokrasi dan peraturan dan undang-undang demokrasi serta seluruh Tuhan Manusia yang berada di dalam sistem politik demokrasi kita ini  melalui Jihad dan Perang supaya kita wujud dan hidup dalam keadaan yang bebas dan merdeka. Sekiranya kita taat, patuh, tunduk dan mengabdikan diri kita kepada demokrasi, kerajaan demokrasi dan peraturan dan undang-undang demokrasi serta kepada Tuhan-tuhan Manusia di dalam sistem politik demokrasi kita ini dengan redha dan selesa sahaja, ianya bererti kita telah mencampakkan diri kita ke dalam kesyirikan dan kekufuran .

 Penjajahan kaum kafir ke atas kita adalah penindasan, begitu juga penjajahan kaum Islam ke atas sesama umat Islam adalah juga penindasan – setiap penjajahan manusia ke atas manusia itu adalah penindasan, kezaliman, kejahatan, ancaman, pencerobohan, kehinaan dan kerosakan ke atas manusia dan kemanusiaan. Tujuan agama Allah ialah untuk MEMERDEKAKAN seluruh umat manusia, baik yang Islam mahupun yang bukan Islam, daripada penjajahan manusia kepada sesama manusia supaya penjajahan manusia yang total dan absolute itu hanyalah kepada Allah sahaja yang mewujudkan keadilan, kebebasan, keamanan, keselamatan, kebahagiaan, kesempurnaan dan kemuliaan mengikut neraca-neraca Allah. Allah sahaja yang berhak untuk menjajah manusia. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ  bererti MERDEKA, iaitu PENJAJAHAN MANUSIA yang total dan absolute kepada Allah sahaja dengan sekali gus menolak penjajahan yang wujud dalam bentuk pengabdian manusia kepada sesama manusia. Hanya Allah sahaja yang berhak untuk menjajah manusia kepada kekuasaan dan kerajaan-Nya dan kepada segala peraturan dan undang-undang-Nya, sedangkan penjajahan manusia ke atas manusia adalah kesyirikan dan kekufuran.

 Firman Allah : az-Zariat 56

Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadat kepadaKu,

 Ibadat kepada Allah bererti kemerdekaan manakala ibadat kepada yang selain daripada Allah adalah kezaliman dan kerosakan. Setuju dan redha serta ketaatan terhadap kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini adalah keimanan dan ibadat kepada Tuhan-tuhan Manusia yang bererti kekufuran, kezaliman dan kerosakan, manakala sikap dan tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap kerajaan demokrasi adalah keimanan dan ibadat kepada Allah yang bererti kemerdekaan dan kebebasan.

 Allah jadikan manusia dan jin bukan hanya untuk beribadat kepada Allah dalam solat, puasa, haji dan segala peribadatan ritual yang lain sahaja, tetapi Allah menjadikan manusia dan jin untuk memikul tugas dan tanggungjawab yang lebih besar dan agung dan yang lebih luas dan menyeluruh, iaitu untuk memerintah bumi sebagai KHALIFAH ALLAH di bumi dan untuk memajukannya mengikut fitrah Allah. Dalam melaksanakan tugas-tugas mereka yang agung dan luas ini, manusia dipertanggungjawabkan untuk membangun dan membentuk kerajaan-kerajaan Allah dengan mentaati dan menjalankan peraturan dan undang-undang Allah di bumi. Ketaatan manusia kepada Allah dalam menjalankan tugas-tugas KHILAFAH yang mencakupi seluruh bidang kehidupan manusia supaya manusia terus wujud dan hidup dalam keadaan BEBAS, MULIA DAN MERDEKA adalah IBADAT kepada Allah. Ayat yang ringkas dan pendek ini membicarakan mengenai konsep agama yang agung, iaitu IBADAT kepada Allah yang meliputi seluruh bidang kehidupan manusia – politik, ekonomi, sosial, akhlak, budaya dan perhubungan antara bangsa, dan sekali-kali tidak terhad hanya kepada ibadat-ibadat solat, puasa dan haji sahaja seperti mana yang lazimnya difahami dan diamalkan kini oleh seluruh umat Islam di dunia.

 Perbuatan menghadkan amalan ibadat kepada solat, puasa dan haji sahaja tanpa ibadat dalam politik, ekonomi, sosial dan akhlak adalah kesesatan!

 Tujuan agama Allah ialah untuk BERIBADAT kepada Allah dengan mentaati dan mematuhi Allah, kerajaan Allah dan undang-undang Allah dan dengan memerdekakan manusia daripada penjajahan manusia kepada sesama manusia dengan cara memisahkan diri daripada kerajaan manusia dan undang-undang manusia itu, dan dengan mencabut segala ketaatan dan kesetiaan kepada kerajaan manusia dan undang-undang manusia itu, serta dengan menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap kerajaan dan undang-undang manusia itu. Allah menjadikan manusia dan jin dalam keadaan MERDEKA dan Allah menghendaki supaya manusia dan jin terus hidup kekal dalam keadaan MERDEKA. Inilah fitrah manusia dan inilah KEMERDEKAAN MANUSIA yang semula jadi daripada Allah. KEMERDEKAAN MANUSIA itu adalah hak-hak asasi manusia sebagai satu limpah kurnia dan anugerah istemewa daripada Allah kepada manusia.

 Di sini kita dapati bahawa apa yang tidak diketahui dan difahami oleh massa umat Islam kita ialah mengenai pengertian IBADAT yang berhubung kait dengan konsep KHILAFAH, iaitu :

 1. Ibadat dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada kerajaan Allah, politik Allah, undang-undang Allah, dan  moral Allah;  
 2. Ibadat dalam bentuk penafian, penolakan, pengingkaran,dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap kerajaan demokrasi, undang-undang demokrasi, keadilan demokrasi dan moral demokrasi.

 Solat, puasa dan haji ini tetap adalah ibadat kepada Allah yang tiada siapa pun boleh mempertikaikannya lagi, tetapi kita tidak menyedari bahawa ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa adalah juga bidang-bidang ibadat kepada Allah yang skop dan dimensinya adalah lebih luas dan menyeluruh, serta nilai-nilainya adalah lebih mahal, tinggi dan agung di sisi Allah swt.

 Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – Hud) :

“Sebenarnya dalam konsep dan kefahaman Islam tidak ada aktiviti manusia yang tidak tergolong di dalam amal ibadat atau tidak dituntut agar direalisasikan konsep ibadat dalam aktiviti itu, kerana matlamat seluruh sistem hidup Islam ialah merealisasikan konsep ibadat daripada awal hingga ke akhir.

 Tidak ada matlamat yang lain di dalam sistem hidup Islam yang berkaitan dengan peraturan pemerintahan, peraturan ekonomi, undang-undang jenayah, undang-undang sivil, undang-undang keluarga dan sebagainya daripada undang-undang dan peraturan yang terkandung dalam sistem hidup Islam kecuali semuanya bermatlamat untuk merealisasikan konsep beribadat di dalam kehidupan manusia.

 Aktiviti manusia dikira tidak bersifat ibadat dan dikira tidak merealisasikan matlamat ibadat yang digariskan oleh al-Quran sebagai matlamat kewujudan manusia kecuali aktiviti itu dilakukan mengikut sistem hidup Rabanni. Dengan cara ini sahaja terlaksananya tujuan mengkhususkan sifat Uluhiyah kepada Allah sahaja dan tujuan mengiktirafkan Ubudiyah kepada Allah sahaja, jika tidak, maka aktiviti itu akan terkeluar daripada konsep ibadat dan daripada konsep Ubudiyah atau dengan lain-lain ungkapan, ia terkeluar daripada matlamat kewujudan manusia seperti yang dikehendaki Allah, iaitu terkeluar daripada agama Allah.

 Jenis-jenis aktiviti yang disifatkan oleh ulama fiqah dengan nama ibadat-ibadat, apabila disemakkan kedudukan-kedudukannya di dalam al-Quran nescaya akan terserlah satu hakikat yang nyata, yang tidak boleh diabaikan, iaitu aktiviti-aktiviti ibadat itu tidak disebut di dalam al-Quran secara menunggal atau terasing daripada segala jenis aktiviti yang lain, yang distilahkan oleh ulama fiqah dengan nama muamalat, malah kedua-dua jenis aktiviti itu mempunyai hubung kait yang rapat dalam huraian al-Quran, di samping mempunyai hubung kait yang rapat di dalam sistem bimbingan al-Quran, kerana aktiviti muamalat itu dikira sebagai sebahagian daripada sistem ibadat yang menjadi matlamat kewujudan manusia, juga dikira sebagai kegiatan yang merealisasikan konsep Ubudiyah dan konsep mengifradkan sifat Uluhiyah kepada Allah swt sahaja.

 Pembahagian aktiviti-aktiviti manusia kepada ibadat dan muamalat lama kelamaan telah membuat setengah-setengah orang Islam berfikir bahawa mereka boleh menjadi kaum Muslimin apabila mereka melaksanakan aktiviti ibadat mengikut hukum-hukum Islam walaupun mereka menjalankan segala aktiviti muamalat mengikut satu sistem hidup yang lain, yang tidak diterima daripada Allah, malah diterima daripada Tuhan yang lain, yang mengatur undang-undang dan peraturan-peraturan hidup mereka tanpa diizinkan Allah.

 Ini adalah satu pandangan atau kefahaman yang salah, kerana Islam adalah satu kesatuan yang tidak boleh dicaing dan diceraikan, dan sesiapa yang mencaingkan Islam kepada dua bahagian bererti ia keluar daripada kesatuan ini atau dengan ungkapan yang lain ia keluar daripada sistem agama ini.

 Ini adalah satu hakikat yang agung yang harus diberi perhatian yang berat oleh setiap Muslim yang ingin menegakkan keislamannya dan dalam waktu yang sama ingin merealisasikan matlamat kewujudannya sebagai insan.

 Kini kami ingin menambahkan kepada keterangan petikan-petikan yang kami nukilkan di sini pernyataan yang telah kami paparkan sebelum ini dalam juzu ini bahawa orang-orang Arab yang pertama kali ditujukan al-Quran ini kepada mereka tidak pernah membataskan pengertian kata-kata ibadat, apabila diperintahkan beribadat kepada penunaian syiar-syiar ibadat semata-mata, malah mereka memahami bahawa yang dimaksudkan dengan kata-kata ibadat itu ialah ketaatan dan kepatuhan menjunjung semua perintah Allah dan mereka harus mananggalkan daripada leher mereka belenggu ketaatan kepada yang lain daripada Allah dalam semua perintah-Nya. Rasulullah saw sendiri telah mentafsirkan dengan Nas yang terang pengertian kata-kata ibadat itu sebagai mengikut dan menjunjung perintah dan bukannya syiar-syiar amalan ibadat yang tertentu ketika menjawab sangkalan Adi ibn Hatim mengenai ayat orang-orang Yahudi dan Kristian yang telah disifatkan oleh al-Quran sebagai orang-orang yang memperTuhankan ulama-ulama  dan paderi-paderi mereka. Hujah beliau : sebenar mereka (ulama dan paderi-paderi kaum Yahudi dan Kristian) telah menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah kepada mereka dan mengharamkan perkara yang dihalalkan Allah kepada mereka, lalu mereka (orang-orang Yahudi dan Kristian ) mengikut dan menjunjung (fatwa-fatwa mereka yang karut itu), dan inlah maknanya mereka telah menyembah mereka. Sebenarnya kata-kata ibadat yang diertikan dengan syiar-syiar ibadat yang tertentu itu adalah dibuat kerana memandangkan syiar-syiar ibadat itu sebagai salah satu bentuk gambaran ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dalam sesuatu urusan yang tertentu, tetapi pengertian syiar-syiar ibadat itu tidaklah merangkumi segala pengertian ibadat dan ia hanya merupakan pengertian secara cabangan bukan pengertian secara pokok.  “

 

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa agama Allah bukanlah semata-mata ibadat yang terhad dalam bentuk solat, puasa, zakat, haji dan segala ibadat ritual sahaja, tetapi seluruh muamalat itu adalah juga ibadat kepada Allah. Tidak wujud pembahagian dan pengasingan di antara ibadat dengan muamalat dalam agama Islam. Melakukan muamalat kepada Allah adalah ibadat kepada Allah, dan justeru melakukan muamalat kepada yang selain daripada Allah adalah ibadat kepada yang selain daripada Allah. Isu yang dibicarakan di sini ialah mengenai pengertian ibadat kepada Allah, dan bahawa setiap muamalat itu adalah tergolong sebagai ibadat, malah setiap kegiatan, perbuatan dan amalan yang dilakukan kerana Allah dan mengikut cara dan peraturan daripada Allah serta yang disuruh dan diperintahkan Allah, ianya adalah ibadat kepada Allah.  

 Huraian Saiyyid Qutb mengenai pengertian ibadat yang luas dan menyeluruh membolehkan kita untuk membuat kesimpulan bahawa segala amalan dan tindakan dalam bentuk penafian, penolakan, pengingkaran,dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap kerajaan demokrasi, undang-undang demokrasi, keadilan demokrasi dan moral demokrasi adalah IBADAT kepada Allah. Seseorang yang tidak melakukan ibadat kepada Allah dalam bentuk yang seperti ini bererti ia telah melakukan kerosakan kepada pegangan dan amalannya akan   kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ  yang mengeluarkannya daripada agama Allah.

 Firman Allah : an-Nahl 36

Sembahlah Allah dan jauhilah Taghut.

 Perintah supaya kita menyembah Allah sahaja bukanlah hanya terhad kepada solat, puasa, haji, zakat sahaja, malah ianya meliputi ketaatan dan kepatuhan kepada kerajaan, undang-undang, peraturan-peraturan dan sistem-sistem daripada Allah dengan sekali gus menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap kerajaan, undang-undang, peraturan-peraturan dan sistem-sistem yang selain daripada Allah seperti demokrasi.

 Seseorang Islam yang tekun mengerjakan solat dan segala peribadatan ritual tanpa ketaatan kepada Allah dalam kerajaan, undang-undang, peraturan-peraturan dan sistem-sistem, bukanlah seseorang yang menyembah Allah dan oleh yang demikian ia tidak menganuti agama Allah. Begitu juga seseorang Islam yang tidak menjauhi demokrasi, kerajaan dan undang-undang demokrasi serta ia tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap demokrasi, kerajaan dan undang-undang demokrasi, bererti ia tidak menyembah Allah dan ia bukanlah seseorang yang menganuti agama Allah. Ia sedang dijajah dan ditindas oleh manusia dan sedang menganuti dan mengimani agama manusia yang selain daripada agama Allah. Ia berada jauh dalam kesesatan dan berada jauh daripada naungan kemerdekaan dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ .         

  Firman Allah : al-Maidah 44, 45, 47

Barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah mereka itu adalah orang-orang kafir, zalim dan fasik.

 Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

“Tujuan agama yang datang daripada Allah ialah untuk menjadi satu sistem hidup, iaitu satu sistem hidup yang realistik. Kedatangan agama Allah ialah untuk memegang teraju kepimpinan hidup manusia, untuk mengatur, membimbing dan memeliharanya. Tidak ada agama yang datang daripada Allah untuk semata-mata menjadikan Aqidah hati nurani sahaja dan tidak pula untuk dijadikan syiar ibadat yang dikerjakan di rumah-rumah ibadat dan mihrab-mihrab. Walaupun kedua-duanya perlu bagi kehidupan manusia dan penting dalam mentarbiyahkan hati nurani manusia, tetapi kedua-duanya tidak cukup untuk memimpin kehidupan dan untuk mengatur, membimbing dan memeliharanya jika di atas asas kedua-duanya tidak ditegakkan satu sistem, satu peraturan dan satu syariat yang diamalkan dalam kehidupan manusia, di mana mereka boleh dihukum dengan undang-undang dan kuasanya, iaitu mereka boleh dikenakan hukuman-hukuman apabila mereka melanggar dan menyalahinya.

 Kehidupan manusia tidak mungkin menjadi betul dan kukuh melainkan apabila menerima Aqidah, syiar-syiar ibadat, undang-undang dan peraturan daripada satu sumber yang sama berkuasa di atas dhamir dan hati manusia di samping berkuasa di antara harakat dan perilaku mereka, iaitu kuasa yang menentukan ganjaran dan balasan di dunia mengikut undang-undang dan peraturan di samping menentukan ganjaran dan balasan dalam kehidupan akhirat mengikut hisab-Nya.

 Tetapi apabila kuasa itu berbelah bahagi dan sumber penerimaan juga berbelah bagi, iaitu kuasa di dalam hati dan syiar-syiar ibadat diberikan kepada Allah, sedangkan kuasa di dalam bidang undang-undang dan peraturan diberikan kepada yang lain daripada Allah, atau kuasa menentukan balasan dan ganjaran di akhirat diberikan kepada Allah sementara kuasa dalam menentukan hukuman-hukuman dan balasan-balasan di dunia diberikan kepada yang lain daripada Allah. Di waktu ini jiwa manusia akan terkoyak dan tercaing di antara dua kuasa yang berlainan, di antara dua arah tujuan yang berlainan dan di antara dua sistem yang berlainan dan di waktu ini jiwa manusia akan dilanda kerosakan, iaitu kerosakan yang diisyaratkan oleh ayat-ayat al-Quran di berbagai-bagai tempat :

 “Jika pada keduanya (langit dan bumi ) ada Tuhan selain daripada Allah nescaya kedua-duanya musnah (4:22).”

 “Andai kebenaran itu menurut hawa nafsu mereka tentulah musnah segala langit dan bumi dan para penghguninya (mukminun 71).”   

 “Kemudian kami jadikan engkau di atas satu syariat daripada perintah Allah. Oleh itu  ikutkannya dan janganlah engkau mengikut hawa nafsu orang yang tidak mengetahui (Jaathiyah 18).”

 Oleh sebab inilah seluruh agama yang datang daripada Allah adalah bertujuan untuk dijadikan satu sistem hidup sama ada agama ini datang untuk satu negeri di antara berbagai-bagai negeri atau untuk satu umat di antara berbagai-bagai umat atau untuk seluruh umat manusia dengan seluruh generasinya. Agama itu datang membawa satu syariat yang tertentu untuk mengendalikan realiti kehidupan di samping membawa Aqidah yang membentuk kefahaman dan pandangan yang betul terhadap hidup dan membawa syiar-syiar ibadat yang menghubungkan hati manusia dengan Allah. Ketiga-tiga aspek ini merupakan asas agama yang datang daripada Allah, kerana kehidupan manusia tidak  mungkin menjadi betul dan kukuh melainkan apabila agama Allah dijadikan sistem hidup.

 Di dalam al-Quran terdapat berbagai-bagai bukti yang menunjukkan bahawa agama-agama samawi yang pertama yang mungkin diturunkan untuk sesebuah negeri atau untuk sesuatu suku kaum itu adalah mendokong cara kesepaduan (tiga aspek) ini dalam bentuk yang sesuai dengan taraf perkembangan yang dilalui oleh negeri atau suku kaum itu. Di sini al-Quran membentangkan ciri kesepaduan ini di dalam tiga agama samawi yang utama, iaitu agama Yahudi, agama Kristian dan agama Islam.”

 Huraian Saiyyidf Qutb merumuskan bahawa tujuan kedatangan Islam ke dunia ini adalah untuk memerdekakan manusia daripada penjajahan manusia kepada sesama manusia dengan membentuk satu sistem hidup Allah di bawah kekuasaan Negara Allah dan untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar. Seluruh umat manusia, Islam mahupun bukan Islam, dikehendaki Allah untuk berada di bawah kekuasaan Islam dan untuk dipimpin oleh kekuasaan Islam ini kepada kemerdekaan, iaitu kemerdekaan daripada penjajahan manusia kepada sesama manusia, dan kemerdekaan dalam erti kata penjajahan Allah yang total dan absolute ke atas manusia. Allah menghendaki supaya manusia hidup dalam keadaan yang bebas dan merdeka. Dalam mencapai matlamat kemerdekaan yang amat tinggi dan mulia kedudukannya di sisi Allah, Allah mewajibkan kita untuk melancarkan Jihad dan Perang ke atas musuh-musuh Allah yang sedang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas umat manusia!

 Firman Allah :al-Baqarah 251

Sekiranya Allah tidak menahan segolongan manusia dengan segolongan yang lain nescaya rosak binasalah bumi ini.

 Firman Allah : al-Hajj 40

Sekiranya Allah tidak menjatuhkan segolongan manusia dengan segolongan yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja, dan sinagog-sinagog dan juga masjid-masjid yang sentiasa disebut nama Allah dengan banyak padanya.

 Ayat-ayat di atas ini bermaksud bahawa kerosakan yang amat besar akan berlaku ke atas umat  manusia di bumi ini sekiranya segolongan orang-orang yang beriman tidak bangkit untuk menyerang dan memerangi segolongan manusia yang jahat dan zalim. Apabila manusia berada di bawah sesuatu kerajaan dan kekuasaan yang mengabdikan manusia kepada kekuasaan manusia, seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, mereka itu disifatkan Allah sebagai orang-orang yang berada dalam kezaliman, penindasan dan kerosakan yang besar. Justeru Allah mewajibkan pelancaran Jihad dan Perang ke atas kerajaan yang zalim dan jahat itu untuk membebaskan manusia daripada kezaliman, penindasan dan kerosakan itu untuk membawa manusia kepada pengabdian yang total dan absolute kepada Allah swt sahaja agar manusia berada dalam kemerdekaan, kebebasan, keamanan dan keselamatan mengikut neraca-neraca Allah.

 Di sini kita dapat melihat kemunculan satu prinsip Islam yang Maha Besar – iaitu perhubungan di antara JIHAD dan PERANG di satu pihak dengan KEMERDEKAAN di satu pihak yang lain, atau di antara Jihad dan Perang di satu pihak dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ satu pihak yang lain. Allah memerintahkan kita untuk berperang dan berjihad untuk mengembang dan melebarkan kekuasaan dan pengaruh kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ  di atas muka bumi ini supaya seluruh manusia, Islam dan bukan Islam, mengabdikan diri mereka kepada Allah dengan mengalah, tunduk dan merendah diri, dengan redha atau dengan terpaksa, ke bawah penjajahan Allah yang total dan absolute. Allah memerintahkan kita untuk berperang dan berjihad untuk membebaskan diri kita daripada fenomena pengabdian manusia kepada sesama manusia supaya kita wujud di bumi ini dalam keadaan merdeka. Kemerdekaan itu adalah kemerdekaan Aqidah yang amat mahal yang diperintahkan Allah untuk dibeli dengan pengorbanan jiwa dan harta dan keluarga ! 

 Islam tidak memberi kebebasan kepada orang-orang kafir untuk berada di bawah kekuasaan kufur dengan menjalankan sistem hidup kufur mereka. Orang-orang Amerika dan Eropah di Barat dan orang-orang Cina dan Jepun di Timur ini tidak dibenarkan Allah untuk berada di bawah pemerintahan mereka dengan menjalankan sistem kehidupan mereka sendiri. Kesemua manusia, termasuk orang-orang kafir, diperintahkan oleh Allah dengan PAKSAAN, KEKERASAN dan pelancaran PERANG agar mereka itu berada di bawah kekuasaan Islam supaya mereka menikmati kebajikan, kebaikan dan faedah yang wujud dan berada dalam sistem kehidupan Islam. Kita diperintahkan Allah untuk menyeru mereka supaya menerima, mentaati dan berada di bawah kerajaan dan hukum Allah dan kita juga diperintahkan untuk memerangi dan menundukkan mereka supaya mereka berbuat demikian. Kita boleh ganggu mereka dan kita boleh mengambil bahagian serta mencampuri dalam segala urusan di dalam negara mereka yang berbentuk ‘dalaman’ dan “private” kerana dalam Islam tidak ada sempadan-sempadan negara, politik, geografi, wilayah, bangsa, bahasa dan agama di antara kita dengan mereka. Kita diperintahkan untuk mengganggu mereka bagi pihak Allah dan di atas nama Allah sehinggalah mereka itu tidak dapat mengganggu orang-orang lain dan tidak pula mereka itu diganggu oleh orang-orang lain. Inilah sifat-sifat dinamisme, radikalisme, revolusi dan universalisme Islam yang Maha TINGGI dan inilah Misi Kita yang Maha Agung sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini! Ketaatan kepada perintah-perintah Allah untuk menegakkan kekuasaan Allah, membentuk sistem hidup Allah, membimbing dan memimpin seluruh umat manusia, serta pelancaran Jihad dan Perang terhadap musuh-musuh Islam untuk mencapai matlamat-matlamat ini, kesemuanya ini adalah IBADAT kepada Allah.

 Umat Islam diperintahkan Allah untuk melancarkan Jihad dan Perang ke atas musuh-musuh Islam tanpa terlebih dahulu Islam itu diserang, diperangi, dicerobohi, diancam dan dizalimi oleh mereka itu (musuh-musuh Islam) di atas prinsip untuk meruntuhkan kekuasaan kufur yang menunduk, menjajah dan mengabdikan manusia kepada sesama manusia, dan untuk menyerahkan negara-negara kufur dan orang-orang kafir kepada kekuasaan Islam supaya seluruh orang-orang kafir dan orang-orang Islam serta seluruh manusia berada di bawah sistem yang mengabdikan manusia kepada Allah sahaja yang memerdekakan manusia, dan kemerdekaan itu akan mewujudkan keadilan, kebebasan, keamanan, keselamatan dan kesempurnaan hidup yang hakiki mengikut neraca-neraca Allah. Inilah ertinya MERDEKA di sisi Allah dan KEMERDEKAAN seperti inilah yang menjadi TUJUAN dan MATLAMAT PERJUANGAN agama Allah!

 PENJAJAHAN ALLAH ke atas manusia adalah KEMERDEKAAN dan KEBEBASAN yang hakiki sedangkan penjajahan manusia ke atas sesama manusia adalah kesyirikan dan kekufuran di sisi kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ  yang mewujudkan gejala penindasan, kezaliman, kejahatan, ancaman, pencerobohan dan kerosakan ke atas manusia dan di kalangan manusia. Allah sahaja yang berhak untuk menjajah manusia sedangkan manusia tidak berhak untuk berbuat demikian. Isu yang Maha Agung dalam penciptaan makhluk dan alam semesta ialah PENJAJAHAN ALLAH yang total dan absolute ke atas manusia dan segala makhluk Allah. Isu ini adalah isu kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Tugas yang paling utama dan mendesak kini bagi orang-orang yang beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang sedang berada di bawah kerajaan demokrasi Malaysia hanyalah Perjuangan dan Jihad untuk menghapuskan penjajahan manusia ke atas manusia dan untuk MENGEMBALI dan MEMULANGKAN kuasa untuk menjajah manusia kepada Allah sahaja dengan cara merampas segala kekuatan dan kekuasaan yang sedang berada pada manusia itu dengan kekerasan dan perang, dan tugas ini hendaklah diutama dan didahului sebelum melaku dan menyempurnakan sebarang tugas dan ibadat yang lain termasuklah ibadat-ibadat solat, puasa, sedekah, mencari rezeki dan tugas-tugas harian terhadap keluarga.

 

Sekian, terima kasih.

 

Wan Solehah al-Halbani

 

Temerloh PAHANG DM

 
Leave a comment

Posted by on September 5, 2011 in Uncategorized

 

REFORMASI ISLAM

REFORMASI ISLAM
 
 
Oleh
 
Wan Solehah al-Halbani
 
 
Temerloh, PAHANG DM
Salam,
 
 
Firman Allah : al-Imran 187
Dan (kenangilah) ketika Allah mengikat perjanjian dengan kaum ahlil kitab iaitu : ‘Hendaklah kamu menjelaskan kandungan kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya’ lalu mereka melemparkan perjanjian itu ke belakang mereka dan mereka menukarkannya dengan harga yang sedikit alangkah kejinya tukaran yang dibuat oleh mereka.”  
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :
Hubungan ayat-ayat surah ini banyak memperkatakan tentang perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan kaum ahlil kitab Yahudi. Perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan mereka yang paling banyak ditonjolkan ialah perbuatan mereka menyembunyikan kebenaran yang diketahui mereka, juga perbuatan mereka mencampuradukkan kebenaran dengan kepalsuan dengan tujuan menimbulkan keraguan dan kekacauan terhadap konsep agama, terhadap kesahihan Islam, terhadap konsep persamaan asas dan dasar di antara agama Islam dengan agama-agama Samawi sebelumnya dan terhadap hakikat bahawa Islam membenarkan agama-agama Samawi sebelumnya dan agama Samawi sebelumnya membenarkan agama Islam.     
 
Firman Allah : an-Nisa 46
Di antara orang-orang Yahudi itu terdapat mereka yang mengubahkan kalam Allah daripada maksud-maksudnya yang sebenar. 
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :
Perbuatan mengubah kalam Allah daripada maksudnya yang sebenar supaya sesuai dengan kehendak nafsu itu adalah satu gejala yang dapat diperhatikan di kalangan ahli-ahli agama yang menyeleweng daripada agama mereka, iaitu di kalangan mereka yang menggunakan agama sebagai kerjaya/profesyen mencari makan untuk memenuhi selera pihak-pihak yang berkuasa di setiap zaman, juga untuk menyesuaikan dengan kehendak-kehendak orang ramai yang mahu melepaskan diri daripada agama. Dan orang-orang Yahudi memang pintar dalam bidang ini walaupun di zaman ini terdapat ahli-ahli agama profesyenel daripada Muslimin yang dapat menandingi perangai kaum Yahudi itu.
 
REFORMASI Islam adalah perancangan jahat kaum Yahudi dan orang-orang kafir Barat untuk merosakkan Agama Islam dan seluruh massa umat Islam kita di dunia ini. Ianya adalah satu gerakan yang menyeleweng, menyesat dan merosakkan Aqidah dan Pemikiran Islam daripada bentuknya yang asal dan sempurna, kepada bentuknya yang baru yang berkontradiksi dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Perubahan yang fundamental yang dibuat ke atas agama Islam oleh GERAKAN ISLAH atau GERAKAN PEMBAHARUAN ISLAM ialah mereka telah MEMISAH dan MENGELUARKAN aspek-aspek POLITIK, KERAJAAN, PEMERINTAHAN dan UNDANG-UNDANG daripada agama Islam kita dan daripada sistem kehidupan kita ini. Sekali gus ini juga bererti umat Islam kita yang mengimani, menganuti dan mengamalkan  agama Islam seperti ini telah mengeluarkan konsep-konsep Uluhiyah dan Rububiyah Allah daripada kehidupan kita yang bererti kita telah merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.
 
Strategi yang paling efektif dalam mengoperasi dan menjayakan proses REFORMASI ISLAM ialah dengan MENYEMBUNYIKAN ayat-ayat al-Quran dan konsep-konsep Islam yang fundamental yang terkandung di dalamnya, seperti konsep-konsep Uluhiyah dan Rububiyah Allah, Nafi dan Isbat, al-Wala’ dan al-Bara’ dan konsep-konsep Jihad dan Perang dalam bentuk yang OFENSIF dalam Islam daripada diketahui dan disedari oleh kita, dan dengan MEMUTARBELITKAN pengertian-pengertian ayat-ayat tersebut dan ayat-ayat yang lain daripada DIFAHAMI oleh kita, agar kita sekelian ini kekal berpanjangan dalam kesesatan dan kebutaan, dan agar kita ini tidak berkemungkinan langsung untuk mencipta dan mengalami kebangkitan kembali. Inilah peringatan yang disampaikan Allah kepada kita melalui ayat-ayat al-Quran yang mulia seperti yang dipetikkan di atas ini.
 
Kerja-kerja menyembunyi dan memutarbelitkan ayat-ayat al-Quran dan segala konsep yang terkandung di dalamnya ini adalah dilakukan oleh para ulama dan intelak Islam kita sendiri yang sebenarnya bertindak sebagai agen-agen kepada Ahlil Kitab, musuh-musuh ketat kita yang tidak kunjung padam. Kesemuanya ini memudahkan musuh-musuh kita ini untuk mengeliru dan membingungkan kita serta untuk terus menerus melalai, mengalpa dan menguliti kita agar kita tidak akan menyedari bahawa agama Islam yang sedang kita imani, anuti dan amalkan ini, adalah sebenarnya agama yang baru, yang sememangnya telah diperbaharui, disesat dan dirosakkan, dan agar kita akan sentiasa kekal dalam kesesatan dan kerosakan serta dalam kekeliruan dan kebingungan buat selama-lamanya.
 
Seluruh umat Islam kita di dunia kini mengimani, menganuti dan mengamalkan agama Islam ajaran Yahudi yang dikembangkan oleh Abduh, justeru seluruh kita kini sudah tidak lagi mengamalkan peraturan dan undang-undang Allah, sebaliknya seluruh kita kini sedang mengamalkan peraturan dan undang-undang manusia, seluruh kita kini mentaati, mematuhi dan meredhainya, justeru seluruh umat Islam kita di dunia kini sedang berada dan bernaung di bawah Uluhiyah dan Rububiyah Manusia, kita mengabdikan manusia kepada kekuasaan manusia, kita menyembah manusia dan kita tidak lagi menyembah Allah dalam politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa – kesemuanya ini bererti kita telah beriman dengan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia. Seluruh umat Islam kita di dunia kini telah terkeluar daripada agama Allah tanpa menyedarinya kerana keimanan kita kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia itu bererti kita telah menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Allah yang merosakkan keimanan kita kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.  
Perjuangan kita yang paling utama sekali pada hari ini adalah untuk mengeluarkan seluruh umat Islam kita kini daripada berada di dalam agama Islam kita yang sesat dan rosak seperti mana yang sedang kita imani, anuti dan amalkan sekarang ini, kemudian perjuangan kita yang paling utama yang satu lagi adalah untuk memasukkan kembali seluruh umat Islam kita ini ke agama Allah yang asal dan sebenar yang datang daripada Allah dan Rasul-Nya.
 
Agama yang DIREFORMASIKAN ini, yang DIBAHARUI dan DIUBAHKAN inilah agama yang diimani, dianuti dan diamalkan oleh seluruh massa umat Islam kita baik di Malaysia mahupun di dunia ini seluruhnya, dan ianya kini hanyalah merupakan agama yang terhad kepada kepercayaan kepada Rukun Iman dan Rukun Islam di dalam hati, dan ucapan Laillahhaallallah Muhammadar Rasulullah di bibir, yang disertai dengan amalan syiar-syiar ibadat solat, puasa, zakat, haji, dan nikah kahwin sahaja, sedangkan ianya adalah satu agama tanpa mengamalkan sistem politik, kerajaan dan pemerintahan daripada Allah dan ianya adalah satu agama tanpa menjalankan segala peraturan dan undang-undang daripada Allah di dalam sistem kehidupan kita. Agama seperti ini bukanlah agama daripada Allah, malah ianya adalah agama yang syirik dan kufur kerana agama yang mendirikan kerajaan dan pemerintahan manusia dan kerajaan yang menjalankan peraturan dan undang-undang manusia adalah kerajaan yang menyerahkan Uluhiyah dan Rububiyah kepada manusia yang merosakkan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.
 
Musuh-musuh Islam telah menjadikan agama Islam kita ini sebagai satu agama yang sama dan serupa dengan agama-agama Kristian, Yahudi, Hindu dan seluruh agama kafir yang lain, iaitu agama-agama yang terdiri daripada agama masjid, agama gereja, agama sinagog, agama kuil dan agama tokong sahaja yang kesemuanya itu menumpukan seluruh aktiviti agama mereka kepada ibadat-ibadat ritual dalam menyembah Tuhan dan Tuhan-tuhan masing-masing dalam rumah-rumah ibadat mereka itu, manakala mereka kesemuanya tidak mempunyai sebarang ibadat dalam urusan-urusan politk, kerajaan, negara, pemerintahan dan undang-undang. Mereka merendahkan agama Islam dengan menghadkannya setakat kepercayaan kepada agama Allah di dalam hati dan amalan-amalan ibadat-ibadat ritual dalam bentuk solat, puasa, zakat, haji dan nikah kahwin sahaja tanpa mewujudkan seluruh sistem kehidupan Islam dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa dalam sistem kehidupan kita. Gerakan Islah yang dipelupuri Afghani dan Abduh itu telah merosakkan AQIDAH dan AGAMA kita serta ia telah menyesatkan seluruh massa umat Islam di dunia daripada jalan yang benar.
 
Islam yang direformasikan ini, iaitu agama yang sedang kita imani, anuti dan amalkan kini, adalah agama yang didasarkan kepada fahaman bahawa PERATURAN dan UNDANG-UNDANG itu bukanlah AQIDAH, justeru seluruh umat Islam kita baik di Malaysia mahupun di dunia ini telah mengeluarkan seluruh peraturan dan undang-undang Allah daripada sistem kehidupan kita dan daripada agama kita tanpa menyedari bahawa itu adalah kerosakan kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah. Umat Islam kita kini mempercayai bahawa SISTEM KEHIDUPAN dalam bidang-bidang POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, AKHLAK dan PERHUBUNGAN ANTARABANGSA bukanlah termasuk ke dalam bahagian AQIDAH kita, justeru seluruh umat Islam di Malaysia kita kini telah mengeluarkan bidang-bidang kehidupan ini daripada sistem kehidupn kita tanpa menyedari bahawa itu adalah kerosaskan kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.
 
Para pejuang Reformasi Islam yang dipelopori oleh Afghani dan Abduh adalah para perosak agama kita dan mereka adalah para penyesat yang agung yang telah mencapai kejayaan yang amat cemerlang dan gemilang dalam MENYESATKAN seluruh massa umat Islam kita di dunia ini dan yang menghalang dan menghindari seluruh kita ini daripada mengimani, menganuti dan mengamalkan agama yang benar daripada Allah dan Rasul-Nya. Bagi kita di Malaysia ini, kita dapati bahawa para ulama dan intelek Islam kita, para mufti kita, pegawai-pegawai agama kita, agensi-agensi agama milik kerajaan kita seperti Jakim, Yadim dan Ikim, serta seluruh Jabatan Agama Islam kita di peringkat negeri-negeri, kesemuanya itu mengimani, menganuti dan mengamalkan agama Islam yang baru dalam bentuknya yang diubah dan direformasikan ini sedangkan mereka kesemuanya itu telah sepakat untuk mengakui kebenarannya serta mereka sentiasa mempertahankannya dengan jiwa dan raga mereka serta dengan gigih dan penuh dedikasi. Merekalah para perosak AQIDAH kita dan merekalah para penyesat kita yang menenggelamkan kita ke dalam kegelapan dan kebutaan. Dalam pada itu juga, kita telah menyaksikan berbagai-bagai Jemaah Islah, Pergerakan Islah dan NGO Islah telah ditubuhkan dengan banyaknya di Malaysia kita ini yang memainkan peranan-peranan mereka untuk mengembang dan mempergiatkan lagi segala aktiviti agama yang direformasikan ini – kesemuanya ini mempunyai implikasi bahawa kesesatan dan kerosakan di kalangan seluruh massa umat Islam kita kini semakin tersebar luas dan semakin diperkasa dan dimantapkan lagi, dan situasi yang amat buruk ini semakin menghiriskan hati kita lagi kerana kesemua kerosakan dan kesesatan ini berlaku dengan dorongan dan galakan daripada kerajaan Malaysia kita ini sendiri.
Padahal Islam TIDAK BOLEH DIUBAH atau DIPERBAHARUI kerana ianya adalah agama ciptaan Allah. Setiap pemikiran, undang-undang dan sistem hidup ciptaan Allah bersifat KEKAL ABADI dan TIDAK BOLEH DIUBAH.
 
Firman Allah: al-Ahzab 36
Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan apabila Allah dan Rasul-Nya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara (tidaklah harus mereka) mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata.
 
Firman Allah Rom : 30
Tiadalah patut ada sebarang perubahan pada agama Allah .
 
Firman Allah al-Anaam 115
Dan telah sempurnalah kalimat Tuhanu dengan benar dan adil ; tiada siapa dapat mengubah sesuatu daripada kalimat-kalimat-Nya , dan Dialah yang sentiasa Maha Mendengar dan Maha Mengetahui .
 
Firman Allah Faatir : 43
Kerana engkau tidak sekali-sekali akan mendapati sebarang perubahan pada Sunnatullah dan engkau tidak sekali-kali akan mendapati sebarang penukaran bagi perjalanan Sunnatullah itu.
 
Firman Allah : al-Fath 23
Engkau tidak akan mendapati sebarang perubahan di dalam undang-undang Allah.
Tiada perubahan pada fitrah Allah, justeru TIADA PERUBAHAN dalam agama Allah, ia diturunkan daripada Allah swt dalam keadaanya yang sempurna dan lengkap, dan ia akan kekal sempurna dan lengkap seperti itu sehingga ke hari kiamat (5:3). Mengubah agama Allah bererti menafikan sifat-sifat Uluhiyah dan Rububiyah Allah yang mengkufur ingkarkan Allah. Sebarang perubahan terhadap segala prinsip dan dasar Islam yang fundamental bererti kesesatan dan kerosakan.
 
Gerakan Reformasi Islam adalah idea dan perancangan Yahudi yang dioperasikan oleh kaum Orientalis Barat dan dibantu oleh British dan kuasa-kuasa kufur Barat dalam usaha mereka untuk menyeleweng, merosak dan menghancurkan Aqidah dan Pemikiran Islam supaya Islam dan seluruh massa umat Islam sekelian akur, tunduk dan menghamba abdikan diri mereka kepada KETUANAN KUFUR Barat. Kewujudan agama Islam yang diamalkan oleh seluruh massa umat Islam kita dalam bentuk ISLAM MODENIS adalah hasil daripada gerakan REFORMASI ISLAM ini. Islam Modenis seperti mana agama yang sedang kita anuti dan amalkan di Malaysia dan di dunia kini adalah Islam yang MENYELEWENG, SESAT dan ROSAK. Tanggungjawab dan kewajipan yang utama bagi umat Islam kita ialah untuk mempelajari dan mengkaji mengenai KEROSAKAN dan KESESATAN agama Islam yang sedang kita amalkan kini yang kita warisi daripada generasi yang lalu yang berasal daripada ajaran Abduh supaya kita terselamat daripada gejala kesyirikan dan kekufuran dan supaya agama yang kita amalkan itu nanti adalah agama yang tidak diperbaharui dan diubah, iaitu agama yang benar yang berasal daripada Allah dan Rasul-Nya .
 
Bagi pihak Yahudi dan di atas kehendak dan perintah Yahudi, British telah mengoperasikan gerakan jahat ini dengan menggunakan para ulama dan pemikir Islam kita sendiri, yang pada mulanya, dipelopori oleh Muhammad Abdul Wahab (pelopor fahaman Wahabi atau Islam Salafi) pada pertengahan kurun ke 18 di Semenanjung Tanah Arab melalui konspirasi dan pakatan dengan Ibn Saud, seorang lagi agen dan ‘tali barut’ British yang mengasaskan dinasti monarki Arab Saudi, negara boneka kufur Barat. Kegiatan menyelewengkan FIKRAH ISLAM itu kemudiannya disambungkan pula oleh Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Abdul Rashid Redha, Hassan al-Banna dan Taqiyuddin al-Nabhani di Mesir dan di Timur Tengah. Melalui proses penjajahan politik ke atas umat Islam dan pelaksanaan berbagai-bagai dasar yang terancang, termasuklah melalui pelaksanaan dasar pendidikan agama Islam, dan dengan mengambil masa selama sekitar dua ratus lima puluh tahun itu, gerakan REFORMASI ISLAM yang dioperasikan oleh British, kaum Orientalis Barat dan kuasa-kuasa kufur Barat yang beroperasi di bawah perancangan dan arahan Yahudi itu telah berjaya dalam mencapai matlamat agung mereka, iaitu untuk MENYELEWENG dan MEROSAKKAN Aqidah dan Pemikiran Islam seperti mana yang kini diimani, dianuti dan diamalkan dengan berleluasa dan lumrah sekali di kalangan seluruh massa umat Islam di dunia, termasuklah di Malaysia kita ini sendiri. Kita kini mengimani, menganuti dan mengamalkan agama Islam dalam bentuknya yang sesat dan rosak dengan selesa dan senang hati sahaja tanpa menyedari mengenai hakikatnya yang sebenar, malah kita kini tidak beriman dengan agama Allah yang sebenar dan sempurna. (Sila lihat Lampiran 1 & 2).
 
Pihak British dan seluruh kuasa kufur Barat, mengagung-agungkan nama-nama para tokoh Islam yang berkonspirasi dengan mereka dan mengikut telunjuk mereka itu sejak daripada awal-awalnya lagi sehinggalah ke hari ini. Seluruh umat Islam kita terutama sekali golongan yang terpelajar kesemuanya ikut, tiru, taat, patuh dan jadi pak turut kepada orang-orang kafir Barat samada dalam pegangan dan amalan agama kita, cara berfikir dan sikap kita mahupun dalam gaya kehidupan kita hari-hari. Mentaliti umat Islam kita sejak zaman penjajahan Barat sehinggalah ke hari ini adalah mentaliti orang-orang yang dijajah yang mengidap penyakit “perasaan kekurangan diri” atau “inferiority complex” yang selesa dan bersedia untuk menerima apa sahaja yang disogokkan oleh para pemerintah kafir Barat, mereka itu begitu bersedia untuk ikut telunjuk orang-orang kafir Barat, malah mereka sebenarnya berlumba-lumba dan amat berbangga-bangga untuk jadi pak turut kepada orang-orang kafir Barat. Segala ajaran sesat mengenai Aqidah dan Pemikiran kita telah dikembangkan ke seluruh bumi umat Islam di dunia kita ini termasuklah ke Malaysia oleh kaum Yahudi melalui para ulama dan intelek Islam kita sendiri dan seluruh ajaran yang sesat ini pada hari ini telah dipelajari, diimani, dianuti dan diamalkan oleh seluruh umat Islam di seluruh bumi umat Islam di dunia kita ini.
Sebahagian yang terbesar daripada agen-agen bagi orang-orang kafir yang beragama Islam ini adalah anggota-anggota FREEMASON. Abduh dan Rashid Redha, serta di zaman kemudiannya Hassan al-Banna dan rakan-rakannya dalam gerakan Reformasi Islam dan juga pertubuhan al-Ikwanul Muslimin adalah kesemuanya anggota dan pertubuhan Freemason, dan malah Abduh dilantik sebagai “Grand Master” dalam pergerakan Freemason di Mesir. Abduh dan Rashid Redha adalah anggota-anggota Pergerakan Freemason, dan ini adalah sesuatu yang bersesuaian dengan hakikat bahawa ianya adalah pergerakan Yahudi yang bertujuan untuk mencapai matlamat Zionisme dan  Illuminati, serta apa-apa jua matlamat jahat mereka yang besar serta yang bersikap anti-Islam yang ekstrim. Ini bermakna bahawa para perosak Aqidah Islam dan para penyesat umat Islam yang terdiri daripada para ulama dan intelek Islam kita ini sendiri adalah sememangnya amat kuat dipengaruhi oleh berbagai-bagai pergerakan orang-orang kafir yang bertujuan untuk merosakkan agama Islam dalam jangka masa yang panjang. Justeru, Gerakan Islah ajaran Abduh adalah satu gerakan yang dirancang dan dioperasikan khusus untuk menuju ke arah kesesatan dan kerosakan agama Islam dan seluruh massa umat Islam kita di dunia ini.
 
Abduh mempunyai pertalian yang akrab dengan pemerintah British dan agen-agen Yahudi di Mesir. Wilfred Scawen Blunt, seorang agen Yahudi yang terkemuka, telah memainkan peranan sebagai penasihat, konsultan dan sahabat kepada Abduh dan Afghani. Abduh adalah sahabat karib (confidant) kepada Lord Crommer, pemerintah tertinggi kerajaan British di Mesir, dan Abduh dilantik oleh Crommer untuk memegang berbagai-bagai jawatan yang penting dalam kerajaan Mesir yang memudahkan proses untuk menyebar dan mengembangkan ajaran sesat kepada orang ramai. Kematian Abduh diratapi oleh pemuka-pemuka Kristian Barat. Prof. G.E. Browne, seorang sarjana British yang btnk sebagai agen Yahudi, telah menyampaikan ucapan takziah kepada Hamudah, ahli keluarga Abduh. Lothrop Stoddard, seorang penulis Barat, telah memuji dan menyanjung-nyanjung Abduh dan menganggap sumbangan beliau (Abduh) sebagai sesuatu yang besar dalam gerakan Reformasi Islam (Hadir al-Imam al-Islami). Imam Munawir menulis bahawa loceng-loceng di gereja-gereja Kristian telah dibunyikan sewaktu kematian Abduh sebagai menandakan penghormatan Kristian kepada beliau (Abduh). Kesemuanya itu menunjukkan kepada satu arah – Reformasi Islam dan Islam Modenis adalah ciptaan-ciptaan British untuk merosakkan agama Islam dan umat Islam!
 
T.E. Lawrence (Lawrence of Arabia) telah membantu Sharif Hussein untuk menentang pemerintahan khalifah Islam Turki. Begitu juga, Harry Saint John Philby, seorang agen kerajaan British, telah membantu Muhammad Ibn Saud dalam bentuk membekalkan kelengkapan senjata moden dan kewangan untuk menakluki Tanah Arab sehingga akhirnya terbentuknya dinasti Arab Saudi, boneka kufur Barat, yang berkekalan sehingga kini. Aktiviti-aktiviti Blunt, Lawrence, Philby dan agen-agen British yang lain hanya menggambarkan satu hakikat – British bertanggungjawab dalam membentuk berbagai-bagai dinasti dan negara di Asia Barat seperti Arab Saudi, Jordan, Iraq, Negara-Negara Teluk (Gulf States) dan merancang serta mengoperasikan gerakan Reformasi Islam sehingga Aqidah Islam telah menjadi rosak binasa seperti yang wujud dan diamalkan kini di Malaysia dan di dunia seluruhnya!
 
Gerakan Reformasi Kristian di Eropah pimpinan Martin Luther dan John Calvin, adalah cetusan kebencian, penentangan dan rejeksi umat Kristian Barat terhadap cengkaman dan belenggu fahaman Roman Katolik dan feodalisme Eropah. Reformasi itu yang telah berjaya dalam meruntuhkan feodalisme dan membebaskan umat Kristian Barat daripada belenggu gereja Roman katolik, telah mencipta kejayaan yang gemilang dan membawa bangsa Eropah ke mercu kekuatan politik, ekonomi, ilmu, teknologi dan ketenteraan. Bangsa Barat hidup maju dan utuh di dalam dunia yang sekular dan bebas daripada sebarang ikatan agama. Bahkan dunia moden Barat kini sudah tidak ada agama lagi akibat daripada gerakan reformasi Kristian itu. Melalui sistem penjajahan, British telah mengkonsepsi dan mengoperasikan gerakan Reformasi Islam mengikut model Reformasi Kristian Eropah, dan telah berjaya dalam mengsekularkan seluruh massa umat Islam di dunia serta memesongkan Aqidah dan Pemikiran Islam kita. Kesemuanya itu dioperasikan dengan menggunakan para pemikir dan intelek Islam ‘modenis’  sendiri – Muhammad Abdul Wahab, Afghani, Abduh, Rashid Redha, Hassan al-Banna, Taqiyuddin al-Nabhani dan lain-lain.
 
Kaum Yahudi telah menubuh dan membentukkan berbagai-bagai badan Islam dan pergerakan Islam yang beroperasi sebagai BONEKA-BONEKA mereka yang kesemuanya itu adalah ditubuh dan diaktifkan oleh mereka itu  melalui kerajaan-kerajaan kolonial Barat dengan mengambil berbagai-bagai nama dan gelaran di seluruh Timur Tengah, Afrika, Asia dan sehinggalah ke Malaysia dan Indonesia kita ini. Badan-badan Islam yang aktf beroperasi sebagai boneka-boneka Yahudi di seluruh dunia kita ini, yang wujud sejak lebih daripada dua ratus tahun yang lalu, dengan mengambil berbagai-bagai nama ini, sebenarnya adalah Pergerakan-pergerakan Islam yang satu dan sama, iaitu Pergerakan-pergerakan Islam yang menjadi boneka-boneka Yahudi, yang aktif dan gigih mengembangkan ajaran-ajaran Islam yang satu dan sama di kalangan kita, iaitu ajaran-ajaran Islam yang sesat dan rosak daripada jalan-jalannya yang benar, ajaran-ajaran Islam yang mengeliru dan membingungkan kita daripada memahami Aqidah Islam kita yang sebenar, ajaran-ajaran Islam yang menjadikan kita hidup dalam keadaan selesa, aman dan sentosa dalam kesyirikan dan kekufuran, ajaran-ajaran Islam yang menjadikan kita ini sebagai orang-orang Islam yang sombong, membangga-bangga diri dan keras hati dalam kebutaan dan kebodohan! Boleh dikatakan seluruh Pergerakan Islam yang aktif beroperasi di Malaysia kita kini sebenarnya adalah boneka-boneka Yahudi yang ditubuh dan dibentukkan sebagai cetusan daripada gerakan dan pemikiran al-Ikhwanul Muslimun yang mengajar dan mengembangkan Islam ciptaan Yahudi, di antaranya – ISLAM SALAFI (WAHABI), IKHWAN AL-MUSLIMUN, HIZBU AT-TAHRIR, ANTI-HADIS, ISLAM LIBERAL, MUHAMMADIYAH (INDON), NAHDATUL ULAMA (INDON), PAS, ABIM, ARQAM, TABLIGH, JIM, SISTERS IN ISLAM, PUM, MUAFAKAT, JAKIM, YADIM, IKIM DAN IIISTAC, malah seluruh NGO Islam serta seluruh institusi pengajian Tinggi Islam.
 
Sayyid Qutb (The Islamic Concepts and its Characteristics) :
“Meskipun begitu, terperangkap di antara dua ekstrim – ketandusan intelektualisme di dunia Islam dengan pengagungan akal di Eropah – beliau (Abduh) mengutarakan teori bahawa akal manusia dan wahyu adalah sama-sama penting (of equal importance) dalam memimpin manusia, dan bahawa adalah mustahil bagi ilmu yang diperolehi melalui pemikiran yang rasional akan berkonflik dengan kebenaran-kebenaran daripada wahyu.
 
Dia (Abduh) berkata (semoga Allah s.w.t. mengampuninya) dalam tulisannya mengenai keesaan Allah s.w.t., “wahyu melalui para Rasul adalah perlakuan Allah s.w.t. , sementara akal manusia adalah juga perlakuan Allah s.w.t. di bumi ini, dan perlakuan Allah s.w.t. semestinya berada dalam keadaan yang harmoni di antara satu dengan yang lain, tidak pernah berkonflik di antara satu dengan yang lainnya.”
Mazheruddin Siddiqi (Modern Reformist Thought in The Muslim World) :
“Sebilangan daripada golongan Muslim modenis memperlihatkan aliran pemikiran ke arah pemikiran yang sekular sehinggakan situasi mereka itu hanya berbeza sedikit sahaja daripada golongan sekularis. Seumpamanya, Abduh berkata bahawa al-Quran mendukung kewibawaan peranan akal dan mengakui keupayaannya sebagai satu metod ke arah mencapai kebahagian, dan sebagai kriteria dalam menentukan di antara yang hak dengan yang bathil. Sepertimana rakan seperjuangannya di India, Sir Sayyid Ahmad Khan, Abduh begitu gemar dan cenderung untuk mengutarakan Hadith – ‘Kamu lebih mengetahui dari hal urusan kamu sendiri’.”
 
Mazheruddin Siddiqi (Modern Reformist Thought in The Muslim World) :
“Walaupun begitu, dalam mentafsirkan undang-undang Allah, Muhammad Abduh kelihatan lebih bersedia untuk memberi hak yang sepenuhnya kepada akal. “Umat Islam pada umumnya bersepakat bahawa apabila akal berkonflik dengan wahyu, apa yang diperkatakan oleh akal hendaklah diterima”.
 
Muhammad Abduh mempertahankan pandangan bahawa kecenderungan Islam kepada akal dalam kajian mengenai benda-benda yang diciptakan sama sekali tidak sepatutnya terhad atau dirundung dengan berbagai syarat. Adalah tidak jelas apakah yang dimaksudkan oleh Abduh mengenai benda-benda yang diciptakan itu. Adakah ianya dimaksudkan juga kepada perundangan sosial Islam?. Daripada ungkapan-ungkapan Abduh mengenai Aqli dan Naqli seperti yang diperkatakan di atas ini, kita mungkin boleh membuat kesimpulan bahawa beliau memaksudkan juga perundangan sosial sebagai tergolong ke dalam kategori benda-benda yang
diciptakan.”
 
Mazheruddin Siddiqi (Modern Reformist Thought in The Muslim World) :
“Tetapi cara beliau (Abduh) menyuarakan kekagumannya terhadap pergerakan reformasi Protestant membuktikan bahawa dalam pandangannya satu pergerakan reformasi yang sama adalah perlu untuk dunia Islam. Beliau berkata, “tidak berapa lama selepas itu, satu golongan telah muncul di Barat yang menyeru kepada reformasi dan satu perkembalian kepada kepermudahan agama, satu reformasi yang turut mengandungi unsur-unsur yang tidak jauh berbeza dengan Islam. Sesungguhnya sebilangan daripada golongan reformasi itu mengutarakan doktrin-doktrin yang sampai ke peringkat yang sejiwa dengan dogma Islam, melainkan kepercayaan kepada status kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. Agama mereka mempunyai persamaan dalam segala segi melainkan hanya pada namanya sahaja – agama nabi Muhammad s.a.w., ia hanya berbeza dari segi bentuk ibadat sahaja, tidak dari segi pengertian atau apa-apa yang selain lagi”.
 
Mazheruddin Siddiqi (Modern Reformist Thought in The Muslim World) :
“Abdul Rashid Rida, seorang murid Abduh, mengemukakan argumentasi bahawa al-Quran itu, pada asasnya, hanyalah sebuah kitab sebagai petunjuk kepada kerohanian sahaja. Sedangkan ia hanya mengandungi segelintir perintah-perintah sahaja mengenai hal ehwal keduniaan manusia. Sebahagian yang terbesar daripada hal ehwal ini diserahkan kepada pemerintah di kalangan orang-orang Muslim. Ini merupakan satu usaha ke arah kepermudahan agama kerana Rashid Rida kelihatan lebih cenderung untuk memperkatakan bahawa Islam sepatutnya dihadkan kepada batas-batas kerohanian yang diajar di dalam al-Quran bersama-sama dengan segelintir undang-undang yang termaktub di dalamnya.”
 
Mazheruddin Siddiqi (Modern Reformist Thought in The Muslim World) :
“Golongan Muslim modenis pada keseluruhannya mengutarakan huraian-huraian mengenai isu kerasulan bahawa ianya adalah sesuatu yang berbentuk satu kebiasaan (naturalistic). Seseorang Rasul itu dianggapkan sebagai seseorang yang mempunyai kecerdasan pemikiran yang tertinggi yang dapat memahami dan melihat sesuatu melalui pemahaman dan penglihatan yang biasa (natural and normal), yang tidak dapat dilihat dan difahami oleh orang-orang lain melalui akal yang tidak dibantu. Afghani, umpamanya, menyamakan kerasulan dengan filosofi. Apa yang diterima oleh Rasul melalui inspirasi adalah sama seperti apa yang diperolehi oleh seorang falsafah (philosopher) melalui akal.
 
Muhammad Abduh memberi penekanan kepada kesucian rohani dan kekuatan dalaman seseorang Rasul. Sifat ini bersama-sama dengan kurniaan dan rahmat daripada Allah s.w.t., memperbolehkan mereka (Rasul) untuk melihat sesuatu melalui penglihatan yang biasa. Adalah satu kemungkinan, mengikut pandangan Abduh, bahawa apabila tahap kerohanian yang tinggi dan kecerdasan pemikiran digabungkan ke dalam diri seseorang, ia mempunyai segala kecirian sebagai seorang rasul.
 
Oleh yang demikian, seseorang Rasul itu adalah seseorang yang mempunyai kecerdasan pemikiran, tahap kerohanian dan hakikat dalaman yang tinggi. Meskipun begitu, adalah perlu, mengikut Abduh, seseorang rasul itu dibantu dengan rahmat dan limpah kurnia daripada Allah s.w.t.”
 
Mazheruddin Siddiqi (Modern Reformist Thought in The Muslim World) :
“Sesetengah daripada golongan reformasi Islam menyedari betapa perlunya kewujudan satu pergerakan reformasi di kalangan umat Islam, sepertimana pergerakan Protestant di bawah Luther di Eropah. Jamaluddin al-Afghani menyatakan bahawa dalam menggerakkan kebangkitan kembali umat Islam, ianya memerlukan kepada satu pergerakan di kalangan mereka untuk reformasi dalam agama. Apabila kita melihat akan kebangkitan di Barat, Afghani membahaskan, kita akan dapati bahawa sebab utama kebangkitan itu berpunca daripada pergerakan reformasi agama oleh Luther.
 
Mengikut Albert Hourani, Jamaluddin al-Afghani berkeyakinan bahawa reformasi Islam akan berlaku di masa akan datang sepertimana ianya berlaku di Eropah, “Islam memerlukan Luther”; inilah tema kegemaran Afghani dan berkemungkinan beliau melihat dirinya dalam peranan itu (peranan Luther).”
 
Islam yang direformasikan ini, dalam konteks masyarakat Islam di Malaysia dan di dunia seluruhnya, mempunyai ciri-ciri dan implikasi-implikasi seperti berikut :
 
1.     Gerakan reformasi Islam adalah dikonsepsi dan dioperasikan mengikut model Reformasi Kristian di Barat yang bertanggungjawab dalam melahirkan ideologi sekularisme di dalam masyarakat umat Islam yang menyumbangkan kepada kerosakan Aqidah dan Pemikiran Islam;
 
2.     Para pemikir reformasi Islam berpendapat bahawa apa yang diperlukan untuk mengatasi kemunduran umat Islam ialah satu reformasi agama Islam untuk mencipta satu “rennaissance” Islam yang akan membawa kemajuan kepada massa umat Islam seperti mana kemajuan dan progres yang dicapai oleh masyarakat Barat;
 
3.     Para pemikir reformasi Islam menteorikan bahawa tidak ada perbezaan di antara ilmu wahyu dengan ilmu akal, justeru undang-undang politik, ekonomi dan sosial dalam kehidupan masyarakat Islam boleh digubal mengikut daya kekuatan berfikir manusia tanpa merujuk kepada sumber al-Quran dan Hadis;
 
4.     Islam dengan Kristian mempunyai persamaan-persamaan yang besar kerana kedua-duanya berasal daripada langit, dan perbezaan di antara Islam dengan Kristian hanyalah perbezaan-perbezaan yang kecil sahaja, justeru dalam mencapai aspirasi modenisasi dan kemajuan massa umat Islam, Islam boleh mengambil dan mengikuti model Barat dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial umat Islam;
 
5.     Agama Islam telah ‘dipermudahkan’ supaya dapat menerima segala ideologi, pemikiran dan model Barat dari segi politik, ekonomi dan kemajuan sosial massa umat Islam;
 
6.     Abduh berpendapat bahawa seseorang Rasul itu tidak semestinya bergantung semata-mata kepada ilmu wahyu sahaja, malah segala ajaran yang di bawa oleh seseorang Rasul itu boleh dihasilkan oleh kecerdasan akal;
7.     Kebangkitan seseorang Rasul bukanlah sesuatu yang istimewa dalam sejarah Islam;
8.     Ilmu wahyu sebahagian yang terbesarnya memberi tumpuan kepada aspek-aspek kerohanian sahaja, sedangkan aspek-aspek politik, ekonomi dan sosial adalah bebas untuk difikir mengikut kekuatan ilmu akal;
 
Segala ciri dan implikasi yang terkandung dalam fahaman dan pemikiran Islam yang dierti semula dan direformasikan seperti yang digariskan di atas ini, adalah kesesatan dan kerosakan yang besar.
 
Implikasi-implikasi seperti di atas ini mempunyai pengertian bahawa peraturan dan undang-undang daripada Allah bukanlah AQIDAH, dan oleh itu kita diberi kebebasan untuk memilih mana-mana sistem perundangan yang baik dan sesuai, dan kita diberi kebebasan untuk memilih mana-mana sistem kehidupan yang mencakupi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa yang baik dan sesuai – kesemua pilihan kita ini adalah mengikut selira dan pemikiran kita sendiri, bukan daripada Allah. Seluruh umat Islam di dunia kini mengamalkan peraturan dan undang-undang manusia dalam kehidupan kita dengan selesa sahaja meninggalkan peraturan dan  undang-udang Allah sejak zaman sebelum, semasa dan selepas penjajahan lagi sehinggalah ke hari  ini. Agama Islam ajaran Abduh dan para ulama reformis adalah agama yang sedang berada dalam kesesatan dan kerosakan, dan agama Islam seperti ini yang kita imani, anuti dan amalkan kini bukanlah agama daripada Allah. Agama Islam yang kita imani, anuti dan amalkan sekarang ini adalah satu agama yang menerima dan membolehkan amalan fahaman-fahaman kufur Barat, di antara yang paling menonjol sekali adalah seperti sekularisme, demokrasi, nasionalisme, sosialisme, kapitalisme, komunisme, pragmatisme, liberalisme, realisme, dan lain-lainnya itu. Agama Islam yang menerima dan bersetuju dengan segala pemikiran, fahaman dan ideologi daripada manusia seperti ini bukanlah agama daripada Allah.
 
Kerosakan Aqidah dan Pemikiran Islam sejak zaman berzaman lagi berpusat kepada isu yang satu dan sama – kerosakan perhubungan dan interaksi di antara MAKHLUK dengan al-KHALIQ :
 
Firman Allah:asy-Syura 70, 71
Tetkala ia berkata kepada bapanya dan kaumnya, “apa yang kamu sembah?” Mereka menjawab, “kami menyembah berhala-hala, maka kami tekun menyembahnya.”
 
Kaum Nabi Ibrahim a.s. sesat kerana mereka menyembah berhala-berhala yang selain daripada Allah s.w.t.
 
Firman Allah:al-Baqarah 92
Dan sesungguhnya telah datang kepada kamu Nabi Musa membawa keterangan-keterangan, kemudian kamu menyembah (patung) anak lembu sepeninggalannya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim.
 
Kaum Nabi Musa a.s. juga sesat kerana mereka menyembah patung anak lembu yang selain daripada Allah ketika Nabi Musa a.s. masih berada bersama-sama mereka lagi.
 
Firman Allah :al-Maidah 73
Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata , “ bahawa Allah ialah salah satu daripada tiga tuhan.” Padahal tiada Tuhan melainkan Tuhan yang Maha Esa.
 
Orang-orang Kristian sesat kerana mereka menyembah yang selain daripada Allah s.w.t. Kesemua kesesatan sejak zaman berzaman itu, sama ada di kalangan ahli kitab atau kaum musyrikin, hanyalah berpusat kepada isu yang satu dan sama – kerosakan pertalian di antara MAKHLUK dengan al-KHALIQ – mereka menyembah yang selain daripada Allah, atau di samping menyembah Allah itu, mereka turut menyembah yang selain daripada Allah. 
 
Kesesatan dan kekufuran yang berlaku ke atas kita kini adalah dalam kaedah dan bentuk yang sama dengan kekufuran yang telah dan pernah berlaku ke atas seluruh umat Islam yang dipimpin oleh para Nabi yang terdahulu seperti umat Islam yang menjadi para pengikut Nabi Ibrahim as yang telah berubah menjadi kaum musyrik di zaman Jahiliyah di Mekah, umat Islam yang menjadi para pengikut Nabi Musa as yang telah berubah menjadi kaum Yahudi yang kafir, dan umat Islam yang menjadi para pengikut Nabi Isa as yang telah berubah menjadi kaum Nasrani yang kafir. Umat Islam yang menjadi para pengikut Nabi-nabi Musa as dan Isa as kesemuanya menjadi kafir kerana kejahatan dan dakyah para ulama mereka sendiri.
 
Firman Allah :al-A’raf 175
Bacalah kepada mereka cerita seorang tokoh yang kami kurniakan pengetahuan mengenai ayat-ayat Kami (Taurat) kemudian dia menghindarkan diri daripadanya , lalu ia diikuti syaitan dan akhirnya ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat .
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :
Mereka memperalatkan ahli-ahli agama profesyenel untuk mengubahkan ayat-ayat al-Quran daripada pengertiannya yang sebenar, mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan melunak-lunakkan apa yang disyariatkan Allah, mereka merestukan kejahatan dengan menggunakan bendera-bendera Islam dan lambang-lambangnya. Mereka menggelincirkan orang-orang Islam yang terpesona kepada tamadun-tamadun kebendaan dan tertarik kepada teori-teori peraturan-peraturannya sebagai rangka usaha untuk menggelincirkan Islam supaya meniru teori-teori dan peraturan-peraturan itu dan mengibarkan lambang-lambangnya atau menerima pakai teori-teori, undang-undang, peraturan-peraturan dan metodologi-metodologi itu.
 
Mereka menggambarkan Islam yang mengendalikan seluruh bidang kehidupan manusia sebagai suatu peristiwa dalam sejarah yang tidak mungkin berulang lagi. Mereka memberi sanjungan yang tinggi kepada keagungan-keagungan Islam di zaman silam untuk melalaikan perasaan orang-orang Islam dan dalam suasana kelalaian ini mereka berkata kepada orang-orang Islam bahawa Islam pada hari ini harus hidup dan bersemarak di dalam jiwa orang-orang Islam sebagai aqidah dan ibadat sahaja bukan sebagai undang-undang dan sistem hidup. Cukuplah bagi Islam dan orang-orang Islam berbangga dengan keagungan-keagungan zaman purba yang bersejarah itu, jika tidak, agama Islam harus mengikut perkembangan zaman dan harus sanggup tunduk kepada realiti hidup manusia dan bersedia mengambil segala kefahaman dan segala undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh mereka. Mereka menyerahkan kepada pertubuhan-pertubuhan yang diadakan mereka di negeri-negeri Islam teori-teori tertentu yang ditaja dalam bentuk aqidah dan agama untuk mengambil tempat agama Islam yang lama itu! Mereka mewujudkan buku-buku untuk dibaca dan dikaji agar ia dapat menggantikan al-Quran yang lama ini! Mereka juga cuba mengubah tabiat masyarakat-masyarakat Islam di samping mengubahkan tabiat agama Islam itu sendiri sebagai satu sarana terakhir supaya Islam tidak mungkin menemui insan-insan yang dapat diberi hidayat dan dengan itu mereka dapat mengubahkan masyarakat-masyarakat Islam kepada golongan-golongan insan yang tenggelam dalam lumpur kegiatan seks dan amalan-amalan yang keji, kumpulan-kumpulan insan yang sibuk mencari sesuap pagi dan sesuap petang yang tidak boleh dihasilkan kecuali dengan usaha-usaha yang sukar dan sungguh-sungguh agar mereka tidak lagi mempunyai peluang selepas sesuap makan dan memuas nafsu seks untuk mendengar hidayat atau untuk pulang kepada agama !
 
Itulah pertarungan dan penentangan sengit terhadap Islam dan umat Muslimin yang berpandukan ajaran Islam dan berjuang untuk menegakkan keadilan undang-undang Islam . Itulah pertarungan yang berterus-terusan, di mana digunakan segala jenis senjata tanpa segan dan malu, segala macam sarana yang tidak terhitung kuantitinya. Itulah konflik yang mempergunakan segala kekuatan , segala kemampuan , segala alat media massa antarabangsa , mempergunakan agen-agen dan badan-badan antarabangsa yang dibiayai oleh organisasi-organisasi tertentu yang tidak mungkin hidup seharipun tanpa pembiayaan antarabangsa ini .
Tetapi tabiat agama Islam amat jelas dan amat kukuh itu tetap gigih menghadapi pertarungan yang sengit ini, begitu juga umat Muslimin yang berdiri teguh di atas agama yang benar ini walaupun bil mereka kecil dan perencanaan mereka lemah, namun mereka tetap teguh dan gigih menghadapi proses penghancuran yang ganas itu . Dan Allah tetap menguasai segala urusan-Nya.
 
Firman Allah :al-Imran 80
Dan tidak pula (wajar) dia menyuruh kamu mengambil malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Apakah wajar dia menyuruh kamu melakukan kekufuran sesudah kamu menjadi orang-orang Muslim.    
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :
Penyakit tokoh-tokoh agama – apabila mereka korup – ialah mereka bersedia menjadi alat yang patuh untuk memalsukan hakikat-hakikat yang sebenar atas nama mereka selaku tokoh agama. Keperihalan yang disebut oleh al-Quran mengenai segolongan ahlil kitab ini memang diketahui oleh kita di zaman kita sekarang ini. Mereka menakwilkan nas-nas kitab suci mereka dan mereka memutar belitkannya supaya mereka sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang tertentu. Kemudian mereka dakwakan kesimpulan-kesimpulan itu sebagai maksud daripada nas kitab suci itu dan sebagai pengertian-pengertian yang dikehendaki oleh Allah, sedangkan kesimpulan itu bertentengan dengan hakikat agama Allah dari asasnya lagi (mereka berbuat demikian) kerana yakin kebanyakan pendengar tidak dapat membezakan di antara hakikat agama dan maksud-maksud sebenar nas-nas ini dengan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat-buat dan pembohongan yang mereka paksakan ke atas nas-nas itu.
 
Pada hari ini kita cukup mengetahui contoh golongan ini pada setengah-setengah tokoh yang di hubungkan dengan agama secara zalim. Mereka sebenarnya mencari makan dengan agama. Mereka menggunakan agama untuk memenuhi kehendak-kehendak nafsu, mereka menakwilkan nas-nas dan berkejar-kejar membawa nas-nas itu mengikut kehendak-kehendak nafsu apabila mereka nampak ada sesuatu muslihat yang boleh dicapai atau sesuatu habuan kesenangan dunia yang boleh dihasilkan, mereka mentakwilkan nas-nas itu dan berkejar-kejar dengan nas-nas itu dibelakang kehendak hawa nafsu. Mereka mematah-matahkan leher nas supaya sesuai dengan kehendak-kehendak semasa yang dominan. Mereka mengubah ayat-ayat daripada tempatnya yang wajar untuk menyelaraskan di antaranya dengan aliran-aliran yang bertentangan dengan agama ini dan dengan hakikat-hakikat asasinya. Mereka berusaha berhempas pulas untuk mendapat sekecil-kecil hubungan lafzi atau mulabasah lafziyah untuk digunakan mereka bagi menyelaraskan di antara maksud suatu ayat al-Quran dengan kehendak semasa yang dominan yang penting dihampu-hampukan mereka.
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran-al-Araf) :
Yang menjadi bala bukannya usaha kaum ahlil kitab yang menumpukan angkara tipu daya kepada Islam dan para pengikutnya. Begitu juga yang menjadi bala bukannya golongan Orientalis yang menulis pembohongan-pembohongan ini dan bertindak sebagai barisan depan yang menyerang Islam dan para pengikutnya, malah yang menjadi bala yang paling besar ialah wujudnya segolongan orang-orang Islam yang bersahaja, dungu dan tertipu yang telah mengambil Orientalis-orientalis Barat sebagai mahaguru-mahaguru mereka padahal mereka (kaum Orientalis) telah memalsukan sejarah nabi dan agama mereka serta memerangi mereka dan Aqidah mereka. Dan daripada mahaguru-mahaguru ini mereka mempelajari Islam, dan setiap pendapat yang ditulis mereka mengenai sejarah Islam dan hakikatnya dijadikan sebagai hujjah dan rujukan. Kemudian golongan Muslim yang bersahaja dan dungu ini mendakwa diri mereka sebagai golongan intelektual yang berpendidikan tinggi.    
 
Ajaran sesat yang diajar dan dikembangkan oleh para Reformis Islam seperti Muhammad Abdul Wahab, Jamaluddin al-Afghani, Abduh, Rashid Redha, Hassan al-Banna, Taqiyuddin al-Nabhani dan seluruh murid-murid mereka yang kini wujud bertaburan di seluruh bumi umat Islam adalah bertanggungjawab dalam merosakkan Aqidah Islam di kalangan seluruh massa umat Islam kita dalam skala yang global bermula sejak 250 tahun yang lalu ( tahun masehi 1750) di Semenanjung Tanah Arab. Di sepanjang sejarah kehidupan kita sejak ribuan tahun yang lalu sehinggalah ke zaman kita kini, kita sentiasa sahaja disesatkan secara silih berganti oleh para ulama dan intelek Islam kita sendiri.
 
Dalam melancarkan gerakan Reformasi Islam, Jamaluddin al-Afghani dan Abduh membuat kajian dan pengamatan bahawa masaalah KEJATUHAN, KEMUNDURAN dan STAGNASI massa umat Islam di dunia berpunca daripada KEKOLOTAN, KESEMPITAN, KEFANATIKAN, KEJUMUDAN dan PARALISIS dalam pemikiran dan kehidupan mereka, sama ada dalam persoalan–persoalan yang berbentuk agama mahupun politik, ekonomi, kenegaraan dan pendidikan. Ke arah matlamat mencapai kemajuan ummah, melalui gerakan Reformasi Islam mengikut model Barat itu, Abduh dan Rashid Rida telah melancarkan tindakan-tindakan untuk membenteraskan kejumudan dan paralisis pemikiran di kalangan massa umat Islam – PINTU IJTIHAD telah dibuka kembali!
 
Berikutan dengan itu, pemikiran Islam telah DIROMBAK, DIUBAH SUAI dan DIPERBAHARUI – ilmu dan pemikiran Barat, pentadbiran, ekonomi dan teknologi Barat, telah dipelajari, dikuasai dan diimplementasikan sepenuhnya dalam kehidupan massa umat Islam. Bersama-sama dengan pengimpotan segala unsur Barat itu, pemikiran dan ideologi kufur Barat turut diimpot, dihalal dan diIslamkan oleh para ulama dan intelek Islam modenis kita melalui pintu ijtihad yang telah dibuka kembali itu dan melalui proses rombakan dan pembaharuan semula segala pemikiran Islam itu untuk dihayati dan diamalkan dengan sepenuhnya oleh seluruh massa umat Islam di dunia termasuk di Malaysia. Justeru, muncullah dalam pemikiran dan kehidupan massa umat Islam kita sekelian ini berbagai konsep Islam yang baharu – demokrasi Islam, kapitalisme Islam, sosialisme Islam, filosofi Islam, pragmatisme Islam, idealisme Islam, positivisme Islam, sedangkan kesemua “isme” ini adalah kesesatan, kerosakan dan kejahiliyahan di sisi ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Pintu ijtihad yang dibuka kembali itu sebenarnya adalah pintu yang memasuk dan menjemput kesesatan, kerosakan dan Jahiliyah yang merosakkan Aqidah dan Pemikiran Islam dan yang seterusnya merosakkan keimanan massa umat Islam kita di seluruh dunia ini.
 
Islam yang direformasikan ini mengamalkan sikap terbuka, liberal, kompromi, dan “accomodative” kepada segala pemikiran yang di luar daripada Islam – ilmu wahyu dicampur adukkan dengan ilmu akal, sedangkan ilmu akal itu adalah asing daripada Islam. Konsep-konsep kufur seperti filosofi, demokrasi, sosialisme, kapitalisme, nasionalisme, sekularisme, realisme, liberalisme dan lain-lainnya yang berbentuk ilmu akal, telah diserapkan ke dalam Islam dan dikenali sebagai filosofi Islam, demokrasi Islam, sosialisme Islam, kapitalisme Islam, liberalisme Islam, sedangkan kesemua konsep ini, walaupun setelah digandingkan dengan nama Islam, tetap kekal dengan ciri-ciri kufurnya. Massa umat Islam di dunia termasuk kita di Malaysia, dengan senang hati sahaja mengimani dan mengamalkan segala dasar dan perundangan ciptaan manusia di bawah kerajaan-kerajaan manusia yang syirik dan kufur ini sedangkan dasar-dasar Islam serta perundangan Islam diketepikan dengan sewenang-wenang sahaja, dan mereka melakukan kesemuanya ini tanpa menyedari dan memahami bahawa kesan-kesannya adalah untuk mensyirik dan mengkufurkan Allah swt. Ilmu akal dan ilmu wahyu dalam keadaan yang sebenarnya wujud sebagai satu kontradiksi di antara satu dengan yang lainnya di sisi Aqidah dan Pemikiran Islam. Ilmu akal tidak boleh dicampur adukkan dengan ilmu wahyu – satunya daripada manusia, yang satu lagi daripada Allah s.w.t .
 
Firman Allah : asy-Syura 52, 53
Dan demikianlah Kami wahyukan kepada kamu (wahai Muhammad) – al-Quran sebagai roh (yang menghidupkan hati) dengan perintah Kami; engkau tidak pernah mengetahui (sebelum diwahyukan kepada kamu) – apakah kitab al-Quran itu dan tidak juga mengetahui apakah iman itu; akan tetapi Kami jadikan al-Quran cahaya yang menerangi, Kami beri petunjuk dengannya kepada sesiapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) adalah pemberi petunjuk dengan al-Quran itu ke jalan yang lurus.
 
Firman Allah :an-Najm 3, 4
Dan ia tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan agama Islam ) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri.
Segala yang diperkatakannya itu (sama ada al-Quran atau Hadith) tidak lain melainkan hanyalah wahyu yang diwhyukan kepada nya.
 
Firman Allah : al-Haqqah 44, 45, 46, 47
Dan kalaulah (Nabi Muhammad yang menyampaikan al-Quran itu) mengatakan atas nama Kami secara dusta – sebarang kata-kata rekaan, Sudah tentu Kami akan menyentapnya, dengan kekuasaan kami, Kemudian sudah tentu Kami akan memutuskan tali jantungnya (supaya ia mati dengan serta merta); Maka tidak ada seorangpun di antara kamu yang  dapat menghalang (tindakan Kami itu) daripada menimpanya
 
Firman Allah : al-Maidah 67
Wahai Rasulullah! Sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu.
 
Ilmu wahyu adalah pemikiran, konsep, undang-undang dan sistem hidup daripada Allah s.w.t yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana dan Maha Sempurna.
 
Firman Allah : Yunus 36
Dan kebanyakan mereka, tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja, (padahal) sesunguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu daripada kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka lakukan.
 
Firman Allah : al-Isra 36
Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mengetahui mengenainya; sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu akan ditanya apa yang dilakukannya.
 
Firman Allah : al-Hujurat 12
Jauhilah daripada kebanyakan sangkaan, kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa.
Ilmu akal itu adalah daripada manusia y
ang pincang dan yang tidak dapat menentukan di antara yang baik dengan yang buruk. Demokrasi adalah di antara ilmu-ilmu akal ciptaan manusia yang, mengikut firman Allah, tidak dapat menentukan apakah yang baik dan apakah yang buruk – sudah pasti amalan demokrasi akan membawa kerosakan dan kebencanaan kepada kehidupan manusia.
 
Firman Allah : al-Baqarah 232
Dan ingatlah bahawa Allah mengetahui (apa yang baik untuk kamu) sedangkan kamu tidak mengetahuinya.
 
Ilmu wahyu sahaja yang sempurna sedangkan ilmu akal adalah kepincangan, kezaliman, penindasan dan kerosakan. Tidak ada persamaan di antara ilmu akal dengan ilmu wahyu, dan taraf serta status di antara kedua-duanya adalah sangat jauh jaraknya, dan perbuatan mencampur adukkan di antara kedua-duanya untuk diamalkan sebagai satu sistem kehidupan, adalah kekufuran di sisi ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.
Ilmu akal dalam bentuk ilmu sains dan teknologi adalah ilmu Islam kerana ia berasal dan diciptakan oleh Allah s.w.t. Peranan akal manusia hanyalah terhad setakat untuk mempelajari, menemui dan mengaplikasikan segala ilmu Allah dalam bidang sains dan teknologi yang diciptakan oleh Allah s.w.t. sendiri. Akal manusia tidak berkemampuan untuk mencipta ilmu sains dan teknologi ini, ianya hanya hak ciptaan Allah sahaja.
 
Apa yang dimaksudkan sebagai ILMU AKAL ialah segala ilmu ciptaan manusia yang tergolong ke dalam kategori AQIDAH dan PEMIKIRAN, IDEOLOGI, KONSEP, UNDANG-UNDANG dan SISTEM, seperti demokrasi, sosialisme, kapitalisme, komunisme, nazisme, fascisme, nasionalisme, filosofi, idealisme, positivisme, pragmatisme, Kristianiti, Hinduisme, Buddhisme, dan berbagai isme lagi yang selain daripada Allah s.w.t. Konsep demokrasi Islam, atau demokrasi cara Islam, atau demokrasi berunsur Islam atau demokrasi ala Islam kesemuanya itu adalah ILMU AKAL yang selain daripada ilmu Allah.
 
Dalam pengertian Aqidah dan Pemikiran Islam, persoalan kehidupan dalam aspek-aspek POLITIK, EKONOMI, SOSIAL dan AKHLAK adalah persoalan-persoalan AGAMA yang semestinya dirujuk dan timba daripada ilmu wahyu sahaja. Sebaliknya, Abduh dan murid-muridnya mempunyai kecenderungan untuk memutuskan bahawa aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa dalam kehidupan kita ini bukanlah persoalan-persoalan agama yang perlu ditimba daripada ilmu wahyu, tetapi kesemuanya itu dianggapkan mereka sebagai aspek-aspek kehidupan yang boleh ditimba daripada ilmu akal. Justeru – ilmu, ideologi, konsep, dasar, strategi, undang-undang dan sistem Barat, seperti Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis, telah diceduk dan diserapkan ke dalam sistem kehidupan massa umat Islam secara langsung daripada Barat, dan amalannya itu dihalal dan dibolehkan oleh Abduh di atas rasionaliti untuk mencapai matlamat kemajuan, pembangunan dan modenisasi ummah. Padahal, kesemuanya itu adalah kesesatan dan kerosakan yang mengeluarkan para pengamalnya daripada beriman dengan agama Allah, dan kesesatan dan kerosakan ke atas umat Islam kita ini sebenarnya adalah MISI KUFUR yang agung untuk direalisasikan di bumi kita ini. Abduh berada dalam kesesatan dan sememangnya beliau merancang dan berniat untuk menyesatkan kita dengan total dan ketara daripada jalan yang benar, dan sejak itu lagi kita kekal dalam kesesatan dan kerosakan sehinggalah ke hari ini!
 
Firman Allah : al-Baqarah 147
Kebenaran itu adalah daripada Allah oleh itu janganlah sekali-kali engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ragu-ragu.
 
Firman Allah : Hud 17
Oleh sebab itu janganlah engkau berada di dalam sebarang keraguan terhadapnya, kerana sebenarnya ia adalah wahyu daripada Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepada-Nya.
 
Firman Allah : al-Anaam 106
Ikutlah segala apa yang diwahyukan kepadamu daripada Tuhanmu. Tiada Tuhan melainkan Dia dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik.
 
Firman Allah : al-Ahzab 2
Ikutlah segala apa yang diwahyukan kepadamu daripada Tuhanmu.
Solusi-solusi daripada ilmu wahyu adalah yang sebaik-baik dan sepintar-pintar solusi kerana ia datang daripada Allah swt yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana dan Maha Sempurna. Solusi-solusi ini berbentuk seragam, muktamad dan kekal abadi dalam menyelesaikan segala permasalahan manusia di setiap zaman, bagi setiap lokaliti di dunia, dan bagi apa-apa persekitaran sekalipun dengan penuh kekesanan dan kesempurnaan. Dalam fahaman Islam yang direformasikan, tidak ada keseragaman dalam cara, strategi dan solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia, dan bahawa ianya berbentuk keuji kajian (experimental), yang sentiasa berubah-ubah, penuh dengan kepincangan dan kelemahan, dan hanya telah dan akan membawa kepada penindasan dan situasi yang penuh dengan anarki dan kebencanaan.
 
Afghani dan Abduh juga mengutarakan pandangan mereka bahawa apa yang diturunkan kepada Rasulullah s.a.w melalui wahyu adalah sama dengan kekuatan berfikir seseorang ahli falsafah. Oleh yang demikan, sebarang pemikiran Barat hasil daripada pemikiran para sarjana dan ahli fikir Barat, seperti pemikiran Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis cetusan dan ciptaan akal manusia adalah sama dan setaraf dengan ilmu al-Quran dan Hadith – pandangan ini adalah PANDANGAN KUFUR! Lebih ketara lagi, Abduh berani menyatakan bahawa ilmu wahyu dan ilmu akal itu adalah sama-sama berbentuk ciptaan Allah s.w.t dan sama-sama bersumber daripada Allah s.w.t yang oleh itu tidak wujud kontradiksi di antara kedua-duanya. TERNYATA ABDUH MAKIN JAUH BERADA DALAM KESESATAN!
Abduh dan Rashid Redha menghalal dan membolehkan amalan dan pelaksanaan pemikiran-pemikiran Barat yang berbentuk kesesatan dan Jahiliyah, seperti pemikiran Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis, melalui pintu ijtihad yang dibuka kembali itu, di atas pandangan mereka bahawa ilmu-ilmu Barat yang moden dan progresif itu akan dapat memperbaharui dan memperluaskan minda umat Islam ke arah mencapai matlamat yang luhur dan suci murni – PEMBANGUNAN dan MODENISASI UMMAH. Abduh menekankan persoalan-persoalan STAGNASI dan PARALISIS minda massa umat Islam, serta KEMUNDURAN sosio-ekonomi mereka dan KELEMAHAN serta “SUBSERVIENCE” negara-negara umat Islam kepada negara-negara orang-orang kafir sebagai persoalan-persoalan yang menghalal dan menjustifikasikan penerimaan, penerapan dan amalan ilmu, pemikiran, undang-undang dan sistem Barat dalam menuju ke arah MODENISASI dan KEMAJUAN massa umat Islam. Abduh dan Rashid Rida menghalalkan anutan dan amalan pemikiran Barat di atas dasar maslaha dan “exigencies” untuk mencapai matlamat pembangunan dan modenisasi ummah.
 
Dalam agama Islam, tidak wujud IJTIHAD dan MASLAHAH dalam apa-apa permasalahan yang tergolong ke dalam bahagian AQIDAH. Maslahah dan “exigencies” untuk mecapai matlamat pembangunan dan modenisasi ummah tidak boleh menghalalkan amalan pemikiran Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis kerana pemikiran itu menafi dan menolak Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah dan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Sepatutnya persoalan-persoalan PEMBANGUNAN dan MODENISASI umat Islam hendaklah ditangani dan dicapai melalui strategi-strategi dan pemikiran-pemikiran Islam daripada Allah yang amat sempurna dan bukan melalui strategi-strategi dan pemikiran-pemikiran kufur Barat yang pincang dan rosak yang hanya membawa kepada kesesatan, kezaliman dan kemunduran.
 
Ajaran Abduh telah menyebabkan solusi al-Quran – Jihad dan Perang dalam bentuk yang OFENSIF– telah diketepi dan dihapuskan daripada kefahaman dan sistem kehidupan massa umat Islam kita! Umat Islam kita langsung tidak mengetahui mengenai kewujudan MISI ISLAM yang Maha Agung di bumi ini untuk menghapuskan kekuatan dan kekuasaan kufur yang mengabdikan manusia kepada kekuasaan manusia agar terhapusnya sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia dan untuk mengembalikan pengabdian manusia itu kepada Allah sahaja melalui Jihad dan Perang, iaitu Jihad dan Perang dalam bentuk yang OFENSIF. Islam diperintahkan supaya menyerang dan memerangi sesuatu kekuatan dan kekuasaan kufur tanpa terlebih dahulu ianya (Islam) diserang dan diperangi oleh kekuasaan kufur itu di atas prinsip untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia itu untuk kemudiannya dikembalikan pengabdian manusia itu kepada Allah sahaja.
 
Umat Islam tidak memahami mengenai sikap dan dasar Islam terhadap kekufuran, kekuasaan kufur dan orang-orang kafir. Oleh sebab itu umat Islam kini telah menjadi pak turut kepada orang-orang kafir, umat Islam adalah umat yang pasif, lemah dan ditindas, umat Islam adalah umat yang dimanipulasi dan dieksploitasikan oleh orang-orang kafir. Umat Islam di mana sahaja di bumi ini kini, baik di Malaysia mahupun di Indonesia, adalah sama sahaja, kita berkompromi dengan orang-orang kafir, kita ikut kata-kata mereka dan segala kehendak mereka dan kita mengalah dan memberi jalan dan laluan yang mudah kepada mereka. Ini adalah kerana kita terlampau ghairah untuk menunjukkan sikap moderat dan toleransi kita. Sebarang sikap dan tindakan yang tegas terhadap mereka adalah ditakuti dan dibimbangi kita, kerana nanti kelak kita akan dicap sebagai golongan ektrimis dan pelampau yang berfikiran sempit, mundur dan ketinggalan zaman.
Inilah di antara aspek-aspek kerosakan, penyelewengan dan kehancuran ke atas Aqidah dan Pemikiran Islam akibat daripada proses pengkufuran komuniti umat Islam melalui gerakan Reformasi Islam yang dirancang, dicarta dan dioperasikan oleh British dan golongan Orientalis Barat.
 
Semasa di Paris, Afghani dan Abduh amat tertarik dengan masyarakat Eropah yang hidup dengan sistem politik demokrasi, kebebasan berfikir dan bertindak, emansipasi wanita, kemajuan sains dan teknologi, taraf sosio-ekonomi yang tinggi. Mereka bersetuju bahawa Eropah lebih berbentuk ‘Islamic’ daripada Mesir dan seluruh Timur Tengah. Pengalaman itu menjadi latarbelakang yang kuat dalam mempengaruhi mereka untuk melancarkan GERAKAN ISLAH dan modenisasi umat Islam ke arah Barat. Mereka menghalalkan segala ideologi Barat dan menggalakkan pengimpotan idea-idea Barat ke bumi-bumi umat Islam. Mereka menulis buku-buku dan majalah-majalah yang pro-Barat dan menyeru kebangkitan Islam mengikut aliran Barat. Penerbitan al-Urwatul Uthqa adalah satu usaha dan perjuangan ke arah ini. Kegiatan-kegiatan, kehidupan dan perjuangan Afghani dan Abduh, baik semasa di Paris mahupun selepasnya, adalah ditaja dan biayai oleh kufur Barat!
Allah s.w.t memperingati kita tentang usaha-usaha gigih dan perjuangan orang-orang kafir dalam menyesatkan umat Islam sejak zaman Rasulullah saw dan para nabi yang terdahulu lagi yang seterusnya ianya berulang-ulang dalam sejarah kehidupan manusia sehingglah ke zaman kita kini :
 
Firman Allah : al-Imran 69, 70, 71, 72, 73
Dan sekumpulan daripada ahlil kitab bercita-cita jika mereka dapat menyesatkan kamu dan sebenarnya mereka tidak menyesat melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak sedar.
 
Wahai ahlil kitab! Mengapakah kamu ingkarkan ayat-ayat Allah sedangkan kamu menyaksikan (mengetahui kebenarannya).
Wahai ahlil kitab! Mengapakah kamu campur adukkan kebenaran dengan kepalsuan sedangkan kamu mengetahui.
 
Dan sekumpulan ahlil kitab telah berkata (sesama mereka) : “Berimanlah kamu kepada al-Quran yang telah diturunkan kepada orang–orang yang beriman itu di sebalah pagi dan ingkarkannya di sebalah petang supaya mereka kembali (menjadi kafir).”
 
Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikut agama kamu – katakanlah: “sesungguhnya hidayat yang sebenar itu adalah hidayat Allah – (iaitu janganlah percaya) kononnya ada seorang yang lain yang dikurniakan seperti yang telah dikurniakan kepada kamu atau kononnya mereka dapat menghujjahkan kamu di sisi Tuhan kamu. Katakanlah: “sesungguhnya limpah kurnia itu di tangan Allah. Dia kurniakan kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya dan Allah itu Maha Luas limpah kurnia-Nya dan Maha Mengetahui.
 
Saiyyid Qutb menjelaskan (Fizilalil Quran -Imran):
“Dalam abad-abad yang lama itu mereka – malangnya – telah memasukkan unsur-unsur palsu di dalam kitab warisan Islam yang tidak dapat dikesan melainkan dengan usaha yang memakan masa berabad-abad lamanya. Mereka telah mencampur adukkan kebenaran dengan kepalsuan di dalam kitab-kitab warisan itu kecuali kitab suci al-Quran yang terpelihara, iaitu satu-satunya kitab yang disanggupi Allah akan memeliharanya buat selama-lamanya. Syukurlah kepada Allah di atas limpah kurnia yang besar itu.
 
Mereka memasukkan unsur-unsur palsu dan melakukan pengeliruan-pengeliruan di dalam sejarah Islam, iaitu di dalam peristiwa-peristiwanya dan tokoh-tokohnya, mereka memasukkan unsur-unsur palsu dan melakukan pengeliruan di dalam Hadith-hadis Nabi sehingga Allah bangkitkan tokoh-tokohnya yang telah menjalankan penyelidikan dan melakukan pembersihan kecuali yang terkeluar daripada keupayaan manusia yang terbatas. Mereka juga telah memasukkan unsur-unsur palsu dan unsur-unsur pengeliruan ke dalam kitab-kitab tafsir sehingga mereka tinggalkannya menjadi seolah-olah satu padang gurun (ketandusan) yang hampir-hampir pengkajiannya tidak dapat kembali ke jalan yang berpedoman. Mereka terus memalsu dan mengelirukan tentang tokoh-tokoh Islam. Ratusan dan ribuan daripada mereka berusaha untuk memalsukan buku-buku warisan-warisan Islam dan mereka masih terus berbuat demikian melalui para Orientalis dan murid-muridnya yang memegang jawatan-jawatan tinggi dalam kepimpinan pemikiran pada hari ini di ngeri-negeri yang penduduknya mendakwa diri mereka sebagai kaum Muslim. Berpuluh-puluh tokoh palsu dikemukakan kepada umat Muslimin dengan gambaran pahlawan-pahlawan yang dikelolakan di bawah perhatian kaun Zionis dan Kristian untuk memberi khidmat-khidmat kepada musuh-musuh Islam, iaitu khidmat-khidmat yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh musuh-musuh itu secara terus terang.”
 
Allah s.w.t telah membongkarkan rahsia dan tingkah laku kaum Ahlil Kitab yang berniat jahat terhadap umat Islam di zaman Rasulullah saw di dalam ayat-ayat di atas ini untuk memperingati umat Islam tentang sifat dan tabii yang semula jadi orang-orang kafir dalam menyesatkan umat Islam daripada jalan yang benar. Kejahatan dan penipuan halus orang-orang kafir itu telah berlarutan sehingga ke zaman kita kini di mana kaum Orientalis Barat dan murid-muridnya yang di antaranya turut terdiri daripada para ulama dan intelek Islam kita sendiri, seperti Muhammad Abdul Wahab, Jamaluddin al-Afghani, Abduh, Rashid Rida, Hassan al-Banna dan rakan-rakannya, dan seperti mana para ulama dan intelek Islam modenis yang terdapat di kalangan UMNO dan PAS, dan ahli-ahli akademik Islam di institusi-institusi pengajian tinggi, baik dalam negeri mahupun diperingkat antara bangsa seperti Yusuf al-Qardawi, telah dan sedang berusaha dengan gigihnya dalam perjuangan anti-Islam mereka dalam berbagai bentuk dan cara, yang didakwakan oleh mereka itu sebagai yang dilakukan dengan tulus ikhlas di atas nama dan bagi pihak Islam dan umat Islam.
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran -Imran):
“Pada hari ini kekuasaan-kekuasaan ini mempunyai agen-agen yang ramai di seluruh negara Islam dalam bentuk profesor-profesor, ahli-ahli falsafah, doktor-doktor falsafah dan para pengakji ilmiah dan kadang-kadang berupa penulis-penulis, penyair-penyair, seniman-seniman, wartawan-wartawan yang kesemuanya memakai nama Islam kerana mereka datang daripada keturunan Islam dan sesetengah daripada mereka terdiri daripada para ulama Islam sendiri.
 
Angkatan agen-agen itu adalah diarah untuk menggoncangkan Aqidah di dalam hati umat Muslimin dengan berbagai cara, iaitu dalam bentuk kajian ilmiah, kajian sains, kajian sastera, kesenian dan kewartawanan, melemahkan dasar-dasar Aqidah dan memperkecilkan kedudukan Aqidah dan Syariat, menakwilkan agama dengan takwilan-takwilan yang tidak dapat ditanggung olehnya (agama), melancarkan serangan yang tidak putus-putus di atas kekolotannya, menyeru manusia supaya membebaskan diri daripadanya (daripada agama Islam), meminggirkannya daripada bidang kehidupan manusia kerana bimbangkannya dari kehidupan atau bimbangkan kehidupan darinya, mewujudkan kefahaman-kefahaman, tanggapan-tanggapan, cita-cita, peraturan-peratuaran, perasaan dan perilaku yang bertentangan (dengan Islam ) atau menghancurkan kefahaman-kefahaman Aqidah Islamiah dan cita-cita mithalinya, menghiaskan kefahaman-kefahaman yang direka-rekakan itu dengan cara yang boleh merosakkan kefahaman-kefahaman dan cita-cita mithali keimanan dan seterusnya melepaskan nafsu keinginan daripada ikatan belenggunya dan menghapuskan tapak asas akhlak yang menjadi tapak tegaknya Aqidah yang bersih supaya tumbang di dalam lumpur yang mereka sebarkannya di bumi. Mereka telah memesongkan sejarah Islam dan mengubahkannya sebagimana mereka mengubahkan nas-nas yang lain.
Namun begitu, agen-agen ini masih disifatkan sebagai orang-orang Muslim. Bukankah mereka memakai nama-nama Islam? Dan dengan nama-nama Islam inilah mereka mengumumkan keIslaman mereka di waktu pagi, tetapi dengan usaha-usaha mereka yang salah itu mereka kembali menjadi kafir di waktu petang. Pendeknya, mereka betul-betul telah memainkan peranan ahlil kitab di zaman dahulu. Tiada yang berubah kecuali bentuk dan ruang lingkupnya sahaja di dalam peranan yang lama itu.”
 
Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa golongan yang berkomplot dengan orang-orang kafir dalam menyesatkan umat Islam adalah terdiri daripada para ulama dan intelek Islam kita sendiri yang mengambil alih peranan Ahlil Kitab seperti yang diperkatakan di dalam ayat-ayat di atas ini. Para ulama dan intelek Islam, sama ada PAS atau UMNO, yang memboleh dan menghalalkan amalan politik demokrasi dalam memperjuangkan Islam adalah golongan yang menyesatkan kita dan menghalangi kita daripada jalan yang benar – perkara ini adalah sesuatu yang amat serius sehingga Saiyyid Qutb mempertikai dan menafikan status keIslaman mereka, iaitu mereka ini tidak lagi layak untuk disifatkan sebagai orang-orang Islam!
 
Firman Allah : al-Imran 73
Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikut agama kamu – katakanlah: “sesungguhnya hidayat yang sebenar itu adalah hidayat Allah – (iaitu janganlah percaya) kononnya ada seorang yang lain yang dikurniakan seperti yang telah dikurniakan kepada kamu atau kononnya mereka dapat menghujjahkan kamu di sisi Tuhan kamu. Katakanlah: “sesungguhnya limpah kurnia itu di tangan Allah. Dia kurniakan kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya dan Allah itu Maha Luas limpah kurnia-Nya dan Maha Mengetahui.
 
Jalan untuk kembali kepada kesedaran dan kebenaran, mengikut ayat di atas ini, ialah dengan menimba langsung ilmu daripada sumber al-Quran dengan meninggalkan segala pandangan dan teori para ulama dan intelek Islam modenis bimbingan kaum Orientalis Barat seperti Abduh, Yusuf Qardawi, dan seluruh intelek Islam di dunia hari ini, dan bagi kita di Malaysia kita ini , ianya termasuklah Jakim, Yadim, Ikim, Istac, Jabatan-jabatan Agama Islam !
 
Golongan ulama dan intelek Islam kita kini, sebagai mewarisi tradisi dan ajaran Abduh dan rakan-rakannya, mempamerkan ciri-ciri negatif dalam kehidupan mereka :
 
1.    Mereka selesa untuk berada dalam situasi “subservient” kepada golongan elit sekular-nasionalis Barat yang menerajui kepimpinan negara bangsa yang syirik dan kufur, serta mereka sentiasa terdedah untuk diambil kesempatan, dieksploitasi dan dimanipulasikan oleh mereka itu (elit politik Barat);
 
2.    Bukan sahaja mereka mengalami ‘kelesuan’ dalam kepimpinan politik negara, mereka juga mengalami ‘kelesuan’ dalam menangani sebarang isu dan permasalahan dalam kehidupan beragama, dalam erti kata bahawa mereka tidak berani untuk menegur dan mengkritik, dan mereka juga tidak berkemampuan untuk memikir dan mengkonsepsikan idea-idea yang bernas dan strategis – mereka menerima sahaja segala dasar dan pandangan agama, serta segala program agama yang dilaksanakan oleh elit politik sekular Barat;
 
3.    Mereka menyesatkan seluruh umat Islam dengan pandangan-pandangan sesat mereka yang menghalalkan demokrasi dan membolehkan amalan politik demokrasi – mereka mendakwa bahawa politik demokrasi ini adalah politik Islam serta mereka mempromosikan berbagai-bagai program Islamisasi dalam memaju dan mengembangkan agama Islam di kalangan massa umat Islam melalui proses politik demokrasi;
 
4.    Melainkan ijtihad untuk menghalal, mengembang dan merealisasikan amalan fahaman Reformasi Islam, pintu ijtihad sudah lama tertutup dan keadaan itu berterusan sehingga kini.
 
Mereka sentiasa berada di barisan belakang, mereka tidak mempunyai keyakinan untuk mara ke hadapan, mereka tidak berada dalam barisan kepimpinan yang utama dalam mana-mana pertubuhan, pergerakan atau parti politik. Mereka leka jadi ‘pak turut’. Bukan kerana sifat dan personaliti yang merendah diri, tetapi mereka mengidap penyakit “inferiority complex”. Mereka tidak boleh memimpin dan tidak boleh jadi pemimpin. Di majlis-majlis rasmi kerajaan, mereka diberi penghormatan sebagai tukang baca doa. Mereka menagih restu dan pengiktirafan daripada golongan yang berkuasa dan memerintah. Apabila sudah mendapat tempat dan pangkat serta diberi penghormatan dengan menyandang berbagai-bagai gelaran kenamaan, cita-cita mereka sudah terkabul dan “career” mereka sudah sampai di garisan penamat. Mereka sudah bersedia untuk mati padahal Jahiliyah masih berleluasa dan berkuasa.
 
Mereka tunduk, taat dan patuh kepada golongan elit Muslim yang berorientasikan Barat, mereka bersetuju dan menyokong segala idea dan pemikiran mengenai politik dan sistem kehidupan yang disuarakan oleh golongan ini, mereka mengatakan bahawa Islam Hadhari adalah betul, program Islamisasi adalah betul, apa sahaja program kerajaan mereka kata betul – mereka tidak mempunyai pendirian sendiri !
 
Amerika telah membentuk satu organisasi, “Center For The Study of Islam and Democracy (CSID)” yang berpusat di Washington DC, USA pada tahun 1999 yang dianggotai oleh ahli-ahli lembaga pengarah yang terdiri daripada para intelek Islam dan tokoh-tokoh Orientalis yang terkemuka. Tujuan CSID ialah untuk menyebarkan dakyah kafir kepada seluruh umat Islam di dunia bahawa demokrasi ini, daripada argumentasi-argumentasi dan pandangan-pandangan Islam, adalah bersesuaian dengan Islam. Begitu juga beberapa pertubuhan yang lain seperti “Conflict Prevention And Resolution Forum” (CPRF), “United States Institute of Peace” (USIP), “International Institute of Islamic Thought and Civilisation” (IIISTAC) adalah ditubuhkan oleh Amerika dengan tujuan untuk mengawal dan membenteras fahaman dan pergerakan-pergerakan Islam yang radikal dan revolusyeneri supaya Islam dan umat Islam mengalah dan tunduk kepada kufur dan kekuasaan-kekuasaan kufur. Sehubungan dengan ini, IKIM dan IIISTAC yang juga ditubuhkan di Malaysia adalah untuk tujuan dan matlamat yang sama – membantut dan membenteras kebangkitan Islam yang radikal dan revolusyeneri.
 
Firman Allah : at- Taubah 32
Mereka hendak memadamkan cahaya Allah (agama Islam ) dengan mulut mereka, sedang Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahaya-Nya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka.
 
Pada zaman kita kini, orang-orang kafir tidak berjaya untuk mengeluarkan orang-orang Islam secara langsung daripada agama Islam untuk menganuti agama-agama Kristian, Hindu, Budha, Yahudi, atau agama-agama kufur yang lain, tetapi mereka telah berjaya dalam mengekalkan massa umat Islam untuk terus menganuti dan berada dalam agama Islam, tetapi agama Islam yang Aqidah dan Pemikirannya telah rosak binasa dan sesat daripada jalan yang benar. Kaum kafir telah berjaya dalam melakukan kesemuanya ini dengan, mengikut ayat di atas ini, mulut mereka, iaitu dengan idea-idea sesat rekaan dan ciptaan mereka yang disebar dan dikembangkan oleh para ulama dan intelek Islam kita sendiri.
 
 
Sekian, terima kasih.
 
 
Wan Solehah al-Halbani
 
1 Comment

Posted by on September 3, 2011 in Uncategorized

 

ISLAM KONTEMPORARI

ISLAM KONTEMPORARI
OLEH
WAN SOLEHAH AL-HALBANI
TEMERLOH, PAHANG DM
SALAM,
Firman Allah :al-Imran 83, 85
Apakah mereka mencari agama yang lain daripada agama Allah, sedangkan seluruh penghuni langit dan bumi tunduk dan menyerah kepada-Nya baik sercara suka rela mahupun secara terpaksa dan kepada – Nya mereka sekelian dikembalikan.
 
Dan sesiapa yang mencari agama yang lain daripada agama Islam, maka tidaklah akan diterima daripadanya dan di akhirat kelak dia termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi.
 
UMAT Islam di Malaysia kita kini sedang mengimani, menganuti dan mengamalkan AGAMA MANUSIA, iaitu agama demokrasi yang syirik dan kufur, di samping itu kita juga sebenarnya sedang mengimani, menganuti dan mengamalkan agama Islam kita yang rosak dan sesat daripada Aqidahnya yang sebenar dan asal seperti mana yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Agama Islam yang sedang kita amalkan kini adalah agama ISLAM yang BARU ciptaan para Orientalis Barat yang sesat dan batil. Ianya adalah cetusan daripada gerakan REFORMASI ISLAM di Mesir ciptaan British dan kaum Orientalis Barat yang memusuhi dan membenci Islam dan kaum Muslim. Islam Modenis adalah diajar dan dikembangkan ke seluruh dunia oleh Jmalauddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Redha, Hassan al-Banna serta seluruh pemikir Islam yang lain yang terkemuka yang kesemuanya itu adalah dididik dan diajar oleh British dan kaum Yahudi.
 
Agama Islam yang kita imani, anuti dan amalkan kini adalah agama yang sesat, batil dan rosak dari segi Aqidah dan Pemikirannya kerana ia mengeluarkan PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG ALLAH daripada sistem kehidupan manusia. Ianya adalah satu agama yang terhad kepada ucapan dua kalimah syahadah, kepercayaan kepada Rukun Iman dan Rukun Islam setakat di bibir dan di hati sahaja tanpa mengamalkannya dalam kehidupan kita hari-hari, ianya adalah agama yang terhad setakat solat, puasa, zakat dan haji tanpa mengamalkan sistem politik, kerajaan dan pemerintahan daripada Allah dan tanpa mengamalkan segala peraturan dan undang-undang daripada Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa. Sebaliknya agama kita memboleh dan membenarkan kita untuk mengamalkan sistem politik manusia dan memboleh serta membenarkan kita untuk menjalankan segala peraturan dan undang-undang manusia, dan agama kita memboleh dan menghalalkan amalan segala peraturan dan undang-undang manusia ini serta agama kita menyetujui dan meredhainya. Agama Islam kita kini tidak berpegang kepada konsep bahawa PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG itu adalah agama, sebaliknya agama kita berpegang kepada kepercayaan bahawa peraturan dan undang-undang tidak ada kena mengena dengan agama, dan justeru kita telah membuangkan segala peraturan dan undang-undang Allah daripada sistem kehidupan kita. Agama Islam yang sedang kita imani, anuti dan amalkan seperti ini bukanlah agama yang sebenar daripada Allah, ianya adalah jelas dan terang agama yang batil, dan ianya adalah jelas dan terang agama yang syirik dan kufur di sisi ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.
 
Namun kita semua sebagai para penganut setia kepada agama kita mengakui dan mempercayai bahawa agama Islam kita seperti ini adalah agama yang benar daripada Allah, kita meyakini dan mempercayai bahawa kita ini adalah tetap orang-orang Islam yang sebenar kerana kita adalah berasal daripada ibu bapa dan seluruh keturunan kita yang beragama Islam, kita mengucap dua kalimah syahadah, kita berpegang kepada Rukun Iman dan Rukun Islam serta kita adalah orang-orang Islam yang lebai dan warak yang tekun melakukan solat, puasa, haji dan ibadat ritual yang lain kepada Allah. Pengakuan kita seperti ini tidak diterima oleh Allah kerana kita menolak dan mengigngkari Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah Laailaahillallah apabila kita mempercayai bahawa peraturan dan undang-undang itu bukanlah agama dan apabila kita membuangkan segala peraturan dan undang-undang Allah itu daripada sistem kehidupan kita, sebaliknya kita menggantikannya dengan peraturan dan undang-undang manusia yang selain daripada Allah yang kita praktikkanya dalam sistem kehidupan kita.
 
Agama Islam yang sedang kita imani, anuti dan amalkan kini adalah agama yang syirik dan kufur kerana ia memboleh dan menghalalkan amalan politik manusia dengan segala peraturan dan undang-undang manusia sedangkan politik manusia dan undang-undang manusia ini adalah didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang menolak dan mengingkari Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkannya (politik manusia) daripada agama Allah. Agama Islam kita kini adalah bersesuaian dengan seluruh sistem politik dan pemerintahan yang wujud di dunia, ianya adalah bersesuaian dengan sistem politik demokrasi, dan bersesuian juga dengan sistem politik Monarki Arab Saudi. Agama kita seperti mana yang kita sedang amalkan kini menghalal dan membolehkan amalan sistem politik demokrasi atau mana-mana sistem politik manusia sekalipun. Padahal sistem politik demokrasi dan seluruh sistem politik manusia adalah didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang berkontradiksi dengan aktif dan total dengan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Ini bererti agama Islam yang kita sedang anuti dan amalkan kini adalah agama yang membolehkan amalan fahaman Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis, agama yang membolehkan amalan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia dalam politik, kerajaan dan undang-undang yang sekali gus bererti agama kita sedang aktif menolak dan mengingkari Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Agama Islam seperti ini bukanlah agama daripada Allah.
Kerajaan demokrasi Malaysia kita ini dan seluruh kerajaan manusia yang didirikan di atas konsep Uluhiyah dan Rububiyah Manusia seperti ini adalah kerajaan yang syirik dan kufur. Para pemerintah yang berkuasa, berdaulat dan memerintah di dalam sesebuah negara umat Islam yang mengamalkan agama Islam seperti yang wujud dan diamalkan di kalangan kita kini adalah Tuhan-tuhan Manusia yang memerintah manusia bagi pihak segolongan manusia, mereka itu adalah Tuhan-tuhan Manusia yang mengabdikan manusia kepada kekuasaan manusia, dan mereka itu adalah Tuhan-tuhan Manusia yang disembah oleh manusia. Sudah semestinya para pemerintah kita seperti ini yang berlagak sebagai Tuhan-tuhan Manusia ini adalah orang-orang yang kafir, zalim dan fasik di sisi Allah swt. Begitulah juga kedudukan seluruh umat Islam kita ini, mereka itu adalah golongan yang diperintah, iaitu mereka itu adalah orang-orang yang menjadi para hamba kepada Tuhan-tuhan Manusia, mereka mengabdikan diri mereka kepada Tuhan-tuhan Manusia serta mereka menyembah para pemerintah mereka ini sebagai Tuhan-tuhan mereka, mereka bersetuju dan meredhai Tuhan-tuhan Manusia ini. Kesemuanya ini – kerajaan yang memerintah, para pemimpin yang sedang berkuasa dan memerintah, dan rakyat yang diperintah – adalah disifatkan oleh Allah sebagai orang-orang yang terlibat dalam melakukan kesyirikan dan kukufuran terhadap Allah kerana kesemua mereka itu mengimani, menganuti dan mengamalkan agama Islam kita yang sesat, batil dan rosak seperti mana yang sedang kita imani, anuti dan amalkan sekarang ini dalam kehidupan kita hari-hari yang kita warisi daripada nenek moyang kita.
 
Agama Islam yang sedang kita imani, anuti dan amalkan kini adalah agama yang sesat, rosak dan batil, agama Islam kita ini adalah agama ISLAM MODENIS ciptaan kaum Orientalis yang dikembang oleh Abduh dan para ulama kita, dan ianya kini sedang diamalkan dengan meluas sekali oleh seluruh massa umat Islam kita di Malaysia kita ini dan di seluruh bumi umat Islam di dunia ini amnya. Umat Islam kita kini sedang mengimani, menganuti dan mengamalkan agama kita dalam bentuknya yang baru ciptaan kaum Yahudi kerana kita tidak memahami mengenai pengertian-pengertian Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan Agama Allah :
 
1.    Kita berpegang kepada kefahaman bahawa Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti Allah itu satu dan tidak lebih daripada satu – itu sahaja, dan kita tidak menyedari bahawa Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu bererti politik, kerajaan, pemerintahan, negara, undang-undang dan sistem kehidupan itu adalah daripada Allah, dan kita tidak menyedari bahawa Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu bererti penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadap politik, kerajaan, pemerintahan, negara, undang-undang dan sistem kehidupan daripada manusia yang selain daripada Allah;
 
2.    Kita tidak memahami mengenai pengertian-pengertian Uluhiyah dan Rububiyah Allah serta Nafi dan Isbat yang bererti kita tidak memahami mengenai erti Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan justeru kita tidak beriman kepadanya yang bererti kita tidak berada di dalam agama Allah ataupun selama ini kita semamangnya tidak pernah berada di dalam agama Allah;
 
3.    Kita tidak memahami mengenai pengertian-pengertian Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang bererti kita tidak memahami mengenai Aqidah Kufur;
 
4.    Kita tidak memahami mengenai pengertian agama, kita tidak memahami bahawa peraturan dan undang-undang itu adalah agama, kita tidak memahami bahawa peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah, dan kita juga tidak memahami bahawa peraturan dan undang-undang demokrasi adalah agama demokrasi yang syirik dan kufur;
 
5.    Kita tidak memahami bahawa tidak menjalankan peraturan dan undang-undang Allah dalam bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa ianya bererti bahawa kita telah merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;
 
6.    Kita tidak memahami bahawa menjalan dan meredhai segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia dalam seluruh bidang kehidupan manusia yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa serta kita mentaati dan mematuhinya ianya bererti bahawa kita telah mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;
 
7.    Kita tidak memahami mengenai apakah Aqidah Islam dan apakah pula Aqidah kufur, dan justeru kita tidak dapat mengenali dan membezakan di antara Aqidah Islam dengan Aqidah Kufur, dan apabila kita terlibat dalam melakukan kesyirikan dan kekufuran kerana kita mengamalkan sistem politik politik demokrasi, kita tidak dapat mengeluarkan diri kita daripadanya, malah yang sebenarnya kita sememangnya tidak ada keinginan untuk keluar daripadanya kerana kita menyangkakan bahawa kita ini sedang berada dalam Aqidah kita yang sempurna dan sebenar daripada Allah;
 
8.    Kita tidak memahami bahawa memilih ahli-ahli Parlimen dan Dun melalui sesuatu pilihanraya ianya bererti bahawa kita telah melantik mereka itu sebagai Tuhan-tuhan kita yang berkuasa dan berdaulat ke atas kita – ia merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;
 
9.    Kita tidak memahami bahawa menguat kuasakan peraturan dan undang-undang demokrasi ke atas kita ianya bererti bahawa kita telah menjadi para HAMBA kepada Tuhan-tuhan Manusia yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan Dun dan justeru kita tidak menjadi para HAMBA kepada Allah yang merosakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;
 
10. Kita tidak memahami bahawa mengamalkan sistem politik demokrasi dengan mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia ianya bererti bahawa kita MENYEMBAH Tuhan-tuhan Manusia yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan Dun yang merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;  
 
11. Kita tidak memahami bahawa tidak menjalankan peraturan dan undang-undang Allah serta tidak mengingini, menyetujui dan meredhainya ianya bererti bahawa kita telah melakukan Kufur Nafi yang merosakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah ;
 
12. Kita tidak memahami bahawa mengiktiraf, bersetuju dan meredhai peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah ianya bererti bahawa kita telah melakukan Kufur Isbat yang merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;
 
13. Kita tidak memahami bahawa tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini ianya bererti bahawa kita tidak mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan kita yang merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;
 
14. Kita tidak memahami bahawa sikap yang “neutral” dan berkecuali terhadap agama demokrasi dan sistem politik demokrasi, ianya bererti bahawa kita tidak mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan kita yang merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;
 
15. Kita tidak memahami bahawa kesempurnaan keimanan kita kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah dengan menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini dan dengan mengingini dan menghendaki agar segala peraturan dan undang-undang Allah itu ditegakkan di bumi kita ini;
 
16. Kita tidak memahami bahawa Allah memerintahkan kita supaya kita menyerang, memerangi dan melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi terhadap kerajaan demokrasi kita yang syirik dan kufur ini sehingga ianya mengelami kejatuhan dan kehancuran untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Allah;
 
17. Kita tidak memahami bahawa Allah memerintahkan kita supaya Jihad, Perang dan Revolusi dilancarkan dalam bentuk yang OFENSIF ke atas kerajaan demokrasi kita yang syirik dan kufur ini, iaitu tanpa terlebih dahulu kita ini diperangi, dizalimi dan disakiti oleh mereka itu (kerajaan demokrasi);
 
18. Kita tidak memahami bahawa menghukumkan bahawa agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita ini adalah serasi dengan Islam dan membolehkan amalannya adalah perbuatan yang mengIslamkan sesuatu agama yang syirik dan kufur serta membolehkan amalan sesuatu agama yang syirik dan kufur – ini adalah sikap dan perbuatan yang syirik dan kufur terhadap Allah yang mengeluarkan orang-orang yang melakukannya daripada agama Allah.
Inilah agama Islam kita yang sedang kita imani, anuti dan amalkan sekarang ini, iaitu ianya adalah agama yang sesat dan batil yang AQIDAH dan segala pemikiran dan dasar umumnya adalah jauh berbeza dan berkonflik dengan agama Islam kita yang asal dan sebenar seperti mana yang diturunkan Allah kepada Rasulullah saw.
 
Seluruh massa umat Islam kita kini sedang berada dalam kesyirikan dan kekufuran kerana kita tidak memahami mengenai erti ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan sistem kehidupan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan seluruh kehidupan kita kini adalah kehidupan yang tidak mengimani, menganuti dan mengamalkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.
 
Firman Allah : al-Anbia 24
Apakah mereka memilih Tuhan-tuhan selain Allah? Katakanlah : Bawalah dalil-dalil kamu. Kitab ini menyebut cerita orang-orang yang semasa denganku di samping menyebut cerita para Rasul sebelumku. Malah  kebanyakan mereka tidak mengetahui Aqidah yang benar, maka kerana itu mereka berpaling daripada-Nya.    
 
Umat Islam kita kini telah memilih manusia sebagai Tuhan-tuhan kita kerana kita telah menjadi orang-orang yang bodoh dan jahil mengenai AQIDAH kita, kita tidak memahami mengenai Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia, kita tidak memahami mengenai kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan seluruh kita ini adalah layak untuk disifatkan Allah swt sebagai telah berpaling daripada Allah dan daripada agama Allah. Inilah kedudukan umat Islam kita yang sebenarnya di sisi Allah swt baik di dalam negara Malaysia kita ini mahupun umat Islam di seluruh dunia kita pada hari ini. Namun, kita tetap yakin bahawa kita adalah orang-orang Islam kerana kita adalah daripada keturunan Islam yang kononnya kita tetap berpegang teguh kepada Aqidah Tauhid dan kononnya yang sentiasa inginkan Islam yang hanya menyembah Allah sahaja dan tiada yang selain daripada-Nya. Kita tidak menyedari bahawa niat kita yang baik dan ikhlas untuk hanya beriman kepada Allah dan menyembah Allah sahaja adalah dibatalkan oleh amalan dan perbuatan kita yang syirik dan kufur kerana kita tidak memahami mengenai pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang justeru kita mengamal dan menghalalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur.
 
Ahli-ahli Parlimen dan DUN serta Raja-Raja Melayu kita telah menjadi orang-orang kafir kerana :
 
1.    Mereka adalah Tuhan-tuhan Manusia atau Taghut yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia;
 
2.    Mereka adalah Tuhan-tuhan Manusia yang membuat dan menjalankan peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia;
 
3.    Mereka adalah Tuhan-tuhan Manusia yang mengabdikan manusia kepada kuasa manusia
 
4.    Mereka adalah Tuhan-tuhan Manusia yang mempersekutukan Allah;
 
5.    Mereka adalah Tuhan-tuhan Manusia yang disembah oleh manusia sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah. 
Seluruh mereka ini adalah orang-orang kafir kerana Perlembagaan Malaysia (artikel 44) telah melantik mereka sebagai Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia dan mereka ini adalah di sembah oleh manusia sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah oleh manusia. Dalam pada itu, seluruh umat Islam di Malaysia kita ini juga telah menjadi orang-orang kafir kerana agama kita yang sedang kita imani, anuti dan amalkan sekarang ini adalah agama ISLAM MODENIS ciptaan kaum Yahudi yang syirik dan kufur. Ini adalah agama Abduh dan Rashid Redha ajaran kaum Yahudi. Ini adalah agama anutan Jakim, Yadim dan Ikim, dan ini adalah agama yang diajar di seluruh unversiti di Malaysia kita ini. Ini adalah Islam yang diimani, dianuti dan diamalkan oleh PAS dan UMNO yang sama-sama membolehkan amalan sistem politik demokrasi dan yang sama-sama melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun mereka sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia, Tuhan-tuhan yang membuat peraturan dan undang-undang, Tuhan-tuhan yang menguat kuasakan segala peraturan dan undang-undang manusia ini ke atas manusia, Tuhan-tuhan yang mengabdikan manusia kepada kekuasaan manusia, Tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia dan Tuhan-tuhan yang mempersekutukan Allah. Ini adalah kesyirikan dan kekufuran yang jelas, terang dan tanpa ragu-ragu lagi – PAS dan UMNO adalah kedua-duanya melakukan kesyirikan dan kekufuran terhadap Allah kerana mereka mengamalkan sistem politik demokrasi serta mereka menyetujui, meredhai dan membolehkan amalan mereka itu!
 
Kita sudahpun berada dalam kesyirikan dan kekufuran berkurun-kurun lamanya sehinggalah ke hari ini kerana kita mengamalkan sistem politik dan undang-undang ciptaan manusia yang tidak datang daripada Allah. Kita langsung tidak menyedari bahawa kita sebenarnya sedang berada dalam kesyirikan dan kekufuran yang mengeluarkan kita daripada agama Allah bagi satu jangka masa yang lama dan panjang yang bermula sejak kedatangan Islam ke Tanah Melayu pada zaman pemerintahan Raja-Raja Melayu dahulu lagi sehinggalah kepada zaman penjajahan Barat dan menjangkau ke zaman pasca merdeka Malaysia kini! Kesemuanya ini adalah kerenah, tipudaya dan kejahatan yang dirancang, diatur dan dioperasikan dengan halus, teratur, strategis dan berkordinasi oleh kaum Ahlil Kitab yang bertujuan supaya kita menjadi kafir seperti mereka, dan sekiranya kita tidak ikut mereka dan kita tidak menjadi kafir seperti mereka, mereka akan mensabotaj dan menghancurkan kita dengan segala pengeliruan dan tipudaya mereka serta dengan penindasan dan penghamba abdian secara langsung ke atas kita melalui segala kekuatan politik, ekonomi dan militeri yang ada pada mereka yang membolehkan mereka untuk bertindak dengan amat jahat, ganas dan zalim ke atas kita.
 
Kesan-kesan Negatif Daripada Anutan dan Amalan Agama Islam Modenis :
 
1.    Umat Islam mengalami kerosakan pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan mereka daripada agama Allah kerana mereka menyerahkan hak Uluhiyah dan Rububiyah kepada manusia yang menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;
 
2.    Umat Islam berada di dalam situasi pengabdian manusia kepada sesama manusia yang menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap pengabdian manusia kepada Allah sahaja, iaitu terhadap Rububiyah Allah yang mengakibatkan kesyirikan dan kekufuran kepada diri mereka sendiri;
 
3.    Umat Islam kita mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang manusia yang bererti mereka menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap Uluhiyah Allah, mereka menyembah manusia dan tidak menyembah Allah yang mengakibatkan kesyirikan dan kekufuran kepada diri mereka sendiri;
 
4.    Umat Islam berada di bawah kekuasaan dan penjajahan Jahiliyah – mereka memberi Wala’ kepada manusia dan tidak kepada Allah;
 
5.    Umat Islam berada di dalam kemunduran dan kemiskinan serta dieksploitasi dan dimanipulasikan;
 
6.    Umat Islam menjadi pak turut kepada Barat dari segi pemikiran, pendidikan,
politik, kebudayaan dan keperibadian;
 
7.    Umat Islam dihinggapi penyakit “inferiority complex” yang sentiasa tunduk dan mengampu “superiority” kuasa-kuasa kufur Barat;
 
8.    Umat Islam tidak memainkan peranan yang utama dalam perkembangan politik dan ekonomi di dunia;
 
9.    Umat Islam berpecah belah sesama sendiri yang mengikut arus perkembangan politik dunia yang dicarta dan ditentukan oleh kuasa-kuasa kufur Barat;
 
10. Umat Islam tidak bersatu padu sesama Islam di atas dasar Aqidah dan pemikiran Islam, tetapi mereka berpegang kepada ideologi sekularisme dan nasionalisme serta segala pemikiran Barat;
Umat Islam kita di Malaysia ini telah terkeluar daripada beriman dengan agama Allah dan berada dalam agama Jahiliyah kerana kita telah merosakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dengan cara kita menyerahkan kuasa untuk memerintah negara dan membuat undang-undang kepada manusia, kemudian kita mentaati kerajaan manusia ini berserta dengan segala peraturan dan undang-undangnya. Kita telah terkeluar daripada agama Allah kerena perbuatan kita seperti ini bererti kita telah menyerah Uluhiyah dan Rububiyah kepada manusia yang sekali gus bererti kita menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.
 
Firman Allah : an–Nisa 13, 14
Itulah batas-batas hukum Allah dan sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya nescaya Allah masukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka hidup kekal abadi di dalamnya dan itulah kejayaan yang amat besar.
 
Dan sesiapa yang menderhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya yang telah ditentukan-Nya nescaya Allah masukkannya ke dalam neraka dan kekal hidup abadi di dalamnya, dan ia mendapat azab yang menghinakan.
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – Nisa) :
Yang menjadi persoalan dalam agama Islam, malah dalam seluruh agama Allah sejak Allah mengutuskan para Rasul-Nya daripada permulaan sejarah manusia ialah siapakah yang memiliki hak Uluhiyah di bumi ini? Dan siapakah yang memiliki hak Rububiyah terhadap manusia?
 
Daripada jawapan terhadap dua pernyataan inilah lahirnya hakikat segala sesuatu dalam poerjalanan agama Islam ini dan dalam urusan manusia seluruhnya.
Siapakah yang memiliki hak Uluhiyah di bumi ini? Siapakah yang memiliki hak Rububiyah? Uluhiyah dan Rububiyah adalah milik Allah Yang Maha Esa sahaja dan tiada siapa daripada makhluk-Nya yang menjadi sekutu-Nya. Itulah keimanan, itulah Islam dan itulah agama yang sebenar.
 
Andainya dikatakan Uluhiyah dan Rububiyah itu milik bagi Allah serta sekutu-sekutu-Nya daripada makhluk-Nya atau milik bagi sekutu-sekutu daripada makhluk tanpa Allah, maka itulah kesyirikan dan kekafiran yang jelas .
Jika Uluhiyah dan Rububiyah itu dipercayai milik Allah Yang Maha Esa sahaja maka itulah sifat keagamaan daripada para hamba kepada Allah Yang Maha Esa, itulah Ubudiyah daripada manusia kepada Allah Yang Maha Esa sahaja, itulah ketaatan daripada manusia kepada Allah Yang Maha Esa sahaja dan itulah kepatuhan kepada sistem hidup Allah Yang Maha Esa sahaja tanpa sebarang sekutu. Allah sahaja yang berhak memilih sistem hidup yang tertentu bagi manusia. Dialah sahaja yang berhak mengaturkan undang-undang bagi mereka. Dialah sahaja yang berhak menetapkan neraca-neraca ukuran, nilai-nilai, peraturan-peraturan hidup dan sistem-sistem masyarakat bagi manusia. Tiada siapa yang lain daripada Allah samada berupa individu-individu atau kelompok-kelompok mempunyai sesuatu daripada hak yang seperti ini kecuali dengan berlandaskan syariat Allah, kerana hak ini merupakan kehendak yang wajib bagi Uluhiyah dan Rububiyah, juga merupakan gejalanya yang nyata dan yang menentukan cirri-cirinya yang khusus.
 
Adapun jika Uluhiyah dan Rububiyah itu dipercayai milik kepada mana-mana makhluk Allah samada secara berkongsi dengan Allah atau bersendirian tanpa Allah, maka itulah sifat keagamaan daripada hamba kepada yang lain daripada Allah, itulah Ubudiyah daripada manusia kepada yang lain daripada Allah, itulah ketaatan manusia kepada yang lain daripada Allah, iaitu ketaatan dalam bentuk mengikut dan mematuhi sistem-sistem, peraturan-peraturan, undang-undang, nilai-nilai dan neraca-neraca ukuran yang digariskan oleh manusia tanpa berlandaskan kitab Allah dan kuatkuasa-Nya malah berlandaskan sandaran-sandaran yang lain yang menjadi sumber kuasa yang diambil oleh mereka. Oleh sebab itu di sini tidak ada agama, tidak ada iman dan tidak Islam, malah yang ada ialah kesyirikan, kekafiran, kefasikan dan penderhakaan.
 
Inilah keseluruhan persoalan dan hakikatnya. Oleh sebab itu perlanggaran terhadap batas-batas hukum-hukum Allah adalah dikira sama sahaja samada melanggar satu undang-undang atau melanggar semua undang-undang, kerana persoalan itu satu sahaja, iaitu persoalan agama mengikut pengertian tadi dan seluruh undang-undang syariat itu adalah agama belaka. Yang dikira di sini ialah dasar yang dipegang manusia. Adakah dasar itu membulatkan Uluhiyah dan Rububiyah dengan segala cirri-cirinya kepada Allah Yang Maha Esa atau mempersekutukan-Nya dengan seseorang yang lain daripada makhlauk-Nya walaupun mereka mendakwa menganut agama Islam dan walaupun lidah mereka mengaku sebagai orang-orang Islam.
 
Kita kini mengimani, menganuti dan mengamalkan agama ISLAM MODENIS yang syirik dan kufur dan kita tidak lagi mengimani dan menganuti agama Islam yang asal dan sebenar seperti mana yang mula-mula diturunkan kepada Rasulullah saw dan yang kini terkandung di dalam al-Quran dan Hadis. Ini adalah kerana agama Islam yang sedang kita imani, anuti dan amalkan kini mengajar dan menyuruh kita supaya; pertama, menyerahkan Uluhiyah dan Rububiyah milik Allah, kepada manusia; kedua, agama kita ini juga mengajar dan menyuruh kita supaya kita mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang manusia  – kedua-duanya ini memasukkan kita ke dalam agama Jahiliyah dan mengeluarkan kita daripada agama Islam yang sebenar.
 
Seluruh umat Islam di Malaysia dan di dunia ini amnya, adalah disesat dan dipesongkan oleh para ulama dan intelek Islam kita sendiri, dan mereka bertindak dan beroperasi sebagai agen-agen dan boneka-boneka kepada musuh-musuh Islam sehingga mereka sanggup mendakwa bahawa demokrasi ini adalah Islam dan justeru dengan senang hati dan redha sahaja mereka mengamal, mentaati dan tunduk kepada kerajaan demokrasi kita ini serta mereka menghalalkan amalannya, padahal segala pandangan dan perbuatan mereka seperti ini adalah satu pengingkaran dan pengkufuran yang aktif dan total terhadap Allah s.w.t. Penyebaran aqidah yang sesat dan rosak ini merupakan sebahagian daripada program-program tindakan dalam satu KOMPLOT AGUNG kuasa-kuasa kufur Barat dalam membenteras dan membantutkan kebangkitan kembali massa umat Islam kita agar kita tidak berkemampuan untuk wujud sebagai satu ummah yang kuat, utuh, berdikari dan yang akan sepenuhnya berkuasa di atas muka bumi ini pada suatu hari nanti bersesuaian dengan tugas dan tanggungjawab kita sebagai Khalifah Allah
di bumi.
 
Peranan yang penting dalam memesong dan menyesatkan Aqidah dan Pemikiran Islam massa umat Islam kita telah diserahkan oleh musuh-musuh Islam kepada para ulama dan intelek Islam kita sendiri (Muhammad Abdul Wahab, Afghani, Abduh, Rashid Rida, Hassan al-Banna) yang telah dioperasikan oleh mereka ini dengan penuh kejayaan, dan ianya bermula daripada Timur Tengah (Universiti al-Azhar) dan kemudiannya tersebar dan menjalar ke seluruh pelosok bumi umat Islam termasuk Malaysia sejak lebih daripada dua ratus tahun yang lalu, dan proses memesong dan menyesatkan massa umat Islam kita ini terus beroperasi dengan aktif dan berlarutan sehinggalah ke hari ini. Penerbitan buku ‘Fiqah Daulah’ tulisan Prof. Dr. Yusuf al-Qardhawi yang mengIslamkan demokrasi dan proses politik demokrasi serta yang membolehkan amalan sistem politik demokrasi adalah salah satu daripada usaha-usaha ke arah memesong dan menyesatan Aqidah dan Pemikiran massa umat Islam kita.
 
Para ulama dan intelek Islam modenis telah disesatkan dengan terancang, bijak dan halus oleh Ahlil Kitab. Pemikiran mereka telah DIPROGRAMKAN melalui sistem pendidikan agama Islam daripada iinstitusi-institusi pengajian tinggi agama untuk menerima kesesatan demokrasi dan fahaman Islam Modenis sebagai kebenaran daripada Allah dan Rasul-Nya. Mereka taat dan berpegang teguh dengan membuta tuli kepada segala ajaran sesat yang telah DIPROGRAMKAN ke dalam sistem pemikiran mereka semasa mereka belajar di universiti-universiti mereka dahulu – mata, telinga, pemikiran dan hati mereka telah dikunci mati daripada menerima sebarang kebenaran; justeru, mereka mempunyai sikap, keperibadian dan tabii-tabii seperti berikut :
 
1.    Pemikiran mereka telah diprogramkan untuk menerima demokrasi sebagai satu kebenaran mengikut pengertian Islam ;
 
2.    Mereka menyangka bahawa agama Islam seperti mana yang dianuti dan diamalkan kini sebagai Islam yang sebenar seperti yang mula-mula diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, dan bukan Islam Modenis yang sesat dan rosak;
 
3.    Pemikiran mereka boleh memahami mengenai kesyirikan dan kekufuran demokrasi dan kerosakan Islam Modenis dari segi Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah, tetapi HATI mereka tidak boleh menerima kesyirikan dan kekufuran kedua-duanya itu;
 
4.    Mereka tidak selesa apabila dikatakan bahawa demokrasi, amalan demokrasi dan Islam Modenis itu adalah kesemuanya berbentuk syirik dan kufur, dan mereka tidak selesa untuk berbincang dan berhujjah mengenai kesyirikan dan kekufuran demokrasi serta kesyirikan dan kekufuran Islam Modenis – ini bermakna bahawa mereka cenderung kepada jalan yang bengkok dan benci kepada kebenaran;
 
5.    Aspek yang paling menyayatkan hati sekali ialah sikap dan perbuatan mereka yang bersedia dan begitu cenderung untuk menghalalkan demokrasi dan menghalalkan amalan politik demokrasi padahal mereka memahaminya, di sisi Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah, sebagai sesuatu yang syirik dan kufur – di manakah terletaknya Islam di sisi mereka?
 
6.    Namun begitu, sebahagian daripada para Ulama dan Intelek Islam kita sebenarnya tidak memahami mengenai kesyirikan dan kekufuran demokrasi, amalan politik demokrasi dan Islam Modenis, dan mereka beranggapan bahawa mereka mempunyai kefahaman agama yang mantap dan mencukupi, oleh itu tidak perlu bagi mereka untuk belajar atau diajar, dan mereka terus sahaja berpegang dengan penuh keyakinan kepada pandangan bahawa demokrasi dan amalan politik demokrasi adalah bersesuaian dengan Islam;
 
7.    Mereka selesa untuk berada dan kekal di dalam kesesatan politik demokrasi dan amalan Islam Modenis;
 
8.    Mereka tidak mahu berubah pendirian mereka dan mereka terus mempertahankan amalan politik demokrasi dan fahaman Islam Modenis padahal sebahagian daripada mereka mengetahui bahawa ianya adalah syirik dan kufur;
 
9.    Mereka tidak mempunyai minda yang terbuka dan mereka tidak bersedia untuk mengkaji dan mengetahui perkara yang sebenar dalam Islam, dan justeru mereka beranggapan bahawa demokrasi dan Islam yang ada kini adalah fahaman-fahaman yang benar di sisi ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;
 
10. Mereka bersetuju bahawa Islam adalah satu agama yang mengagungkan ilmu dan perkembangan ilmu, dan Islam amat menggalakan keterbukaan minda, sikap yang progresif yang berkehandakkan kepada kemajuan, dan mereka bersetuju bahawa Islam memandang berat mengenai kejumudan dan kebekuan minda, tetapi mereka sama sekali menutup minda mereka kepada isu-isu kekufuran demokrasi dan kekufuran dalam mengamalkan politik demokrasi dan mereka sedikitpun tidak inginkan kepada sebarang pengetahuan dan ilmu mengenai demokrasi dan Islam Modenis, sedangkan isu-isu seperti ini adalah isu-isu yang Maha Penting dalam Islam kerana ianya melibatkan kerosakan kepada Aqidah Islam;
 
11. Mereka melihat kesesatan demokrasi dan Islam Modenis itu sebagai baik, indah, bijak dan progresif;
 
12. Mereka menggunakan hujjah-hujjah yang batil untuk mempertahankan demokrasi dan Islam Modenis yang batil –  ini bermakna bahawa mereka melenyapkan kebenaran dengan kebatilan;
 
13. Mereka mempunyai sikap dan mentaliti yang sengaja meredhai dan menginginkan kepada kesesatan demokrasi dan Islam Modenis tanpa memerlukan kepada sebarang paksaan dan ugutan atau motivasi dan upahan daripada mana-mana pihak;
 
14. Mereka tidak bersedia untuk berfikir dengan bebas, terbuka dan rasional, serta segala peringatan dan ancaman al-Quran tidak mempunyai sebarang kesan kepada hati nurani mereka;
 
15. Pemikiran, pendengaran dan penglihatan mereka telah terkunci mati dan hati mereka menjadi keras seperti batu kerana sudah biasa dan selesa menganuti, mengamal dan mempertahankan kebatilan demokrasi dan Islam Modenis yang dilihat oleh mereka sebagai sesuatu yang benar, baik  dan makruf;
 
16. Mereka membeli kesesatan demokrasi dan Islam Modenis dengan menukarkannya dengan kebenaran Islam – mereka berada dalam kesesatan kerana sememangnya mereka inginkan kesesatan serta mereka sengaja tidak mencari hidayat Allah;
 
17. Mereka terus sahaja menyebar dan mengembangkan kebatilan fahaman Islam Modenis di kalangan massa umat Islam – ini bermakna bahawa bukan sahaja mereka telah sesat, tetapi mereka juga inginkan orang-orang lain juga menjadi sesat;
 
18. Mereka tidak menyedari bahawa mereka telah mendustakan ayat-ayat al-Quran dan menolak kebenaran Islam.
 
 
Para ulama dan intelek Islam kita adalah golongan yang paling munafik dan jahat sekali di atas muka bumi kita ini, mereka ini adalah orang-orang yang sama sekali buta yang semata-mata cenderung dan ingin untuk membuta dan menyesatkan seluruh massa umat Islam kita sekelian melalui kegiatan-kegiatan berbagai-bagai agensi agama milik kerajaan dan berbagai-bagai media massa kita sendiri. Di antara para ulama dan intelek Islam kita yang dikategorikan sebagai yang paling munafik dan jahat sekali yang terdapat di dalam negara kita kini adalah terdiri daripada para pegawai Jakim, Yadim, Ikim, para pegawai di seluruh jabatan agama Islam di peringkat negeri-negeri, mufti-mufti dan para pegawai mereka, para pensyarah dan golongan akdemik Islam di universiti-universiti, dan tidak ketinggalan juga para pendakwah bebas.
 
 
Para ulama dan intelek Islam kita di Malaysia kita ini mengIslamkan sistem politik demokrasi, mereka membolehkan amalan sistem politik demokrasi, mereka membolehkan penguat kuasaan peraturan dan undang-undang demokrasi ke atas umat manusia, mereka membolehkan ketaatan dan kepatuhan kita kepada peraturan dan undang-undang demokrasi, mereka menghadkan pengertian dan amalan Islam setakat solat, puasa, zakat, haji sahaja, mereka mentiadakan peraturan dan undang-undang Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa dalam kehidupan umat manusia dan mereka juga mentiadakan konsep Jihad, Perang dan Revolusi di dalam kehidupan seseorang pejuang Islam. Kesemuanya ini bererti mereka telah memasukkan kita ke dalam agama demokrasi yang syirik dan kufur, mereka telah memasukkan kita ke dalam agama Islam Modenis yang sesat dan rosak seperti mana yang sedang kita imani, anuti dan amalkan sekarang ini dan mereka telah mengeluarkan kita daripada agama Islam kita yang sebenar daripada Allah dan Rasul-Nya  – mereka ini sebenarnya adalah para ulama dan intelek Islam  yang jahat yang mengajak kita ke neraka!
 
Inilah kejahatan, ancaman dan gerakan anti-Islam daripada kaum Ahlil Kitab terhadap massa umat Islam kita dengan cara yang amat halus. Mereka aktif beroperasi di dalam negara kita sendiri melalui segala kemudahan jentera pentadbiran kerajaan kita dan media massa kita dalam mensabotajkan kita tanpa disedari oleh kita. Boleh dikatakan bahawa seluruh para ulama dan intelek Islam kita sendiri adalah terlibat dalam memainkan peranan-peranan yang utama dan aktif sebagai agen-agen kepada Ahlil Kitab dalam menyeleweng dan merosakkan agama Islam dan massa umat Islam daripada jalan yang benar. Kewujudan para penyesat Islam yang terdiri daripada para ulama dan intelek Islam kita sendiri yang aktif bergiat dalam menyesatkan massa umat Islam sememangnya dibangkitkan oleh Allah di dalam al-Quran dengan begitu kerap sekali sebagai peringatan-peringatan dan amaran-amaran kepada kita supaya kita sentiasa berhati-hati terhadap musuh-musuh Islam, teristimewanya kaum Ahlil Kitab dan agen-agen mereka yang beroperasi dengan berbagai-bagai cara, taktik dan bentuk dalam usaha dan perjuangan mereka untuk menyesatkan kita daripada jalan yang benar.
 
Firman Allah al-Anaam 19
Katakanlah kesaksian siapakah yang lebih besar ? Katakanlah (Keaksian) Allah. Dialah yang menjadi saksi di antara aku dan kamu, dan al-Quran ini telah diwahyukan kepada aku supaya aku memberi peringatan kepada kamu dan kepada orang yang sampai al-Quran ini kepadanya. Apakah kamu benar mengaku bahawa ada Tuhan-tuhan yang lain di samping Allah ? Katakanlah : AKU sekali-kali tidak mengaku. Katakanlah : Sesungguhnya hanya Dia sahaja Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri daripada segala apa yang kamu persekutukan Allah dengannya .
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :
Nah! Lihatlah di sini bagai mana Rasulullah saw disampaikan perintah daripada Allah kemudian lihatlah bagai mana beliau menghadapi kaum musyrikin yang mengambil Pelindung-pelindung yang lain daripada Allah dan memberi kepada mereka setengtah-setengah sifat Uluhiyah di samping Allah serta mengajak Rasulullah saw supaya mengiktirafkan kepercayaan mereka ini sebagai syarat untuk mereka menganut agama yang dibawa oleh beliau! Seolah-olah permintaan mereka boleh diterima dan seolah-olah Islam dan syirik boleh berkumpul di dalam sebuah hati dalam bentuk yang difahami oleh mereka, dan bentuk kefahaman ini juga masih difahami oleh setengah-setengah orang di zaman ini, iaitu seseorang itu masih dianggap seorang Muslim walaupun ia menerima peraturan-peraturan dalam urusan-urusan kehidupannya daripada sumber yang lain daripada Allah, walaupun ia tunduk dan patuh kepada yang lain daripada Allah, walaupun ia meminta pertolongan kepada yang lain daripada Allah dan walaupun ia mengambil daripada yang lain daripada Allah sebagai Pelindungnya .
 
Inilah caranya Rasulullah saw menghadapi kaum musyrikin untuk menjelaskan kepada mereka persimpangan jalan yang memisahkan di antara agamanya dengan agama mereka, di antara kepercayaan Tauhidnya dengan kepercayaan syirik mereka, di antara keIslamannya dengan Jahiliyah mereka dan seterusnya untuk menjelaskan kepada mereka bahawa di sana tidak ada titik pertemuan di antara beliau dengan mereka kecuali mereka sanggup meninggalkan agama mereka dan menganut agamanya. Tidak ada jalan yang lain untuk berdamai di dalam persoalan ini kerana beliau telah terpisah daripada mereka dari permulaan jalan lagi.
 
Firman Allah : al-Anaam 19
Apakah kamu benar-benar mengaku bahawa ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah?. Katakanlah : “Aku sekali-kali tidak mengaku”. Katakanlah : “Sesungguhnya hanya Dia sahaja Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dengan segala apa yang kamu persekutukan Allah dengannya.“
Tetapi saya ingin membincangkan persoalan yang terkandung di dalam ayat ini, yang dibawa oleh gelombang ini. Persoalan yang dibentangkan oleh al-Quran di dalam ayat-ayat ini ialah persoalan wala’ atau pengambilan Allah sebagai satu-satunya Pelindung dan Penaung atau persoalan Tauhid dan perpisahan daripada kaum musyrikin, iaitu persoalan agama ini sendiri atau persoalan yang menjadi hakikat agung di dalam agama ini, yang sewajarnya bagi kaum Muslimin hari ini berhenti lama –lama di hadapan pelajaran Rabbani ini .
 
Kaum mukmin pada hari ini sedang menghadapi Jahiliyah di merata pelosok dunia sama seperti Jahiliyah dihadapi oleh kelompok mukmin ketika diturunkan ayat-ayat ini agar dengan panduan ayat-ayat ini mereka dapat menentukan kedudukan mereka dan meneruskan perjalanan mereka . Oleh sebab itulah mereka perlu berhenti lama-lama dihadapan ayat ini supaya dengan bimbingannya mereka dapat menggariskan jalan hidup mereka .
 
Zaman kembali beredar seperti keadaannya pada ketibaan agama ini dengan umat manusia dan umat manusia kembali semula kepada situasi yang serupa dengan situasi pada hari al-Quran diturunkan kepada Rasulullah saw dan pada hari umat manusia didatangi agama Islam yang ditegakkan di atas tapak asasnya yang agung, iaitu syahadat atau pengakuan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ (Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah) yakni pengakuan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dengan erti kata yang diungkapkan oleh Rab’i ibn Amir yang bertindak selaku utusan panglima kaum Muslimin Farsi apabila panglima ini mengajukan pertanyaan kepadanya : “Apakah yang membawa kamu datang kemari?” Lalu dijawab oleh Rab’i : “Allah telah mengutuskan kami untuk mengeluarkan sesiapa yang dikehendaki–Nya daripada menyembah kepada sesama manusia kepada menyembah Allah yang Maha Esa , daripada kesempitan hidup dunia kepada keluasan hidup dunia dan akhirat dan daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam.” sedangkan Rab’i tahu bahawa Rustum dan kaumnya tidak menyembah Seri  Maharaja Kisra dengan sifat baginda selaku Tuhan Pencipta alam buana dan tidak pula melakukan uparacara-upacara ibadat biasa kepada Baginda, tetapi apa yang dilakukan mereka hanya menerima undang-undang dan peraturan yang digubalkan oleh Baginda oleh Baginda dan dengan konsep inilah mereka dianggap penyembah Baginda. Konsep ini adalah bertentangan dengan Islam dan menolak Islam . Oleh sebab itu Rab’i menerangkan kepada Rustum bahawa Allah telah mengutuskan mereka orang-orang Islam dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia daripada undang-undang dan peraturan yang memperhambakan manusia kepada sesama manusia dan memberi cara-cara Uluhiyah kepada sesama manusia, iaitu memberi kuasa Hakimiyah dan kuasa perundangan , kemudian mereka tunduk dan patuh kepada kuasa agama itu . Ia menyeru mereka dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia daripada menyembah undang-undang dan peraturan ciptaan manusia kepada menyembah Allah yang Maha Esa dan kepada keadilan undang-undang Islam .
 
Zaman kembali beredar seperti keadaannya pada hari ketibaan agama ini membawa konsep ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ kepada umat manusia. Kini umat manusia telah kembali semula menyembah sesama manusia. Mereka kembali semula untuk tunduk kepada kezaliman agama dan berpaling daripada AQIDAH ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ walaupun sebahagian mereka masih mengulang-ulangkan seruan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ di atas menara-menara azan tanpa memahami tujuannya dan tanpa mengingatkan tujuannya ketika mereka mengkumandangkannya. Mereka mengulang-ulangkan seruan itu tanpa menolak kuasa Hakimiyah yang didakwa oleh sesetengah-sesetengah orang, sedangkan kuasa ini sama dengan kuasa Uluhiyah , sama ada mereka mendakwa mempunyai kuasa Hakimiyah ini atas nama individu-individu atau atas nama badan-badan perundangan atau atas nama rakyat, kerana individu-individu, badan-badan perundangan dan rakyat bukannya Tuhan-tuhan dan kerana itu mereka tidak mempunyai kuasa Hakimiyah. Tetapi malangnya umat manusia telah kembali semula kepada Jahiliyah. Mereka telah menolak konsep ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan oleh kerana itu mereka telah memberi cara-cara Uluhiyah kepada tokoh-tokoh manusia. Mereka tidak lagi mentauhidkan Allah dan membulatkan wala’ kepada Allah yang Maha Esa sahaja .
 
Seluruh manusia termasuk mereka yang mengkumandangkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ di atas menara-menara azan di Timur dan di Barat tanpa tujuan dan realitinya akan menanggung dosa dan azab yang amat berat pada hari kiamat, kerana mereka kembali semula menyembah sesama manusia setelah mendapat penjelasan yang terang tentang hidayat Allah dan setelah mereka berada di dalam agama Allah . Oleh itu kaum Muslimin pada hari ini amat perlu berdiri lama –lama di hadapan pengajaran ayat-ayat  yang terang ini .
 
Mereka amat perlu berdiri dihadapan ayat Wala’ ini :
 
Firman Allah : al-Anaam 14
Apakah wajar bagiku mengambil Pelindung yang lain daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi , sedangkan Dialah Tuhan yang memberi makan dan tidak berkehendak diberi makan. Katakanlah : “Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali menyerahkan diri kepada Allah dan janganlah sekali-kali engkau termasuk di dalam golongan musyrikin .
agar mereka sedar bahawa perbuatan mengambil yang lain daripada Allah sebagai Pelindung atau sebagai wali dengan erti katanya yang seluas-luasnya, iaitu perbuatan tunduk, patuh dan memohon pertolongan kepada yang lain daripada Allah adalah bertentangan dengan Islam, kerana perbuatan itu merupakan perbuatan syirik, sedangkan tujuan kedatangan Islam ialah untuk mengeluarkan manusia daripada lembah syirik, juga agar mereka sedar bahawa tanda pertama memberi wala’ kepada yang lain daripada Allah ialah menerima kuasa Hakimiyah daripada yang lain daripada Allah , sama ada di dalam hati atau di dalam kehidupan. Inilah perbuatan yang diamalkan oleh seluruh umat manusia tanpa kecuali. Seterusnya agar mereka sedar bahawa mereka pada hari ini seharusnya menegak kembali matlamat perjuangan untuk mengeluarkan manusia daripada amalan menyembah sesama manusia kepada amalan menyembah Allah yang Maha Esa sahaja dan agar mereka sedar bahawa mereka menghadapi Jahiliyah yang sama dengan Jahiliyah yang telah dihadapi oleh Rasulullah saw dan kelompok Muslimin ketika beliau menerima ayat-ayat ini .
 
Alangkah perlunya mereka  mengenangkan hakikat-hakikat dan perasaan-perasaan yang dicurahkan oleh ayat-ayat yang berikut ke dalam hati yang beriman ketika mereka menghadapi Jahiliyah itu :
 
Firman Allah : al-Anaam 15, 16, 17,18
Katakanlah : Sesungguhnya aku takut kepada azab hari yang amat besar jika aku derhaka kepada Tuhanku.
 
Sesiapa yang dijauhkan daripada azab pada hari itu, maka sesungguhnya Allah telah mengurniakan rahmat kepadanya dan itulah kejayaan yang amat jelas .
Jika menimpakan sesuatu bencana ke atas engkau, maka tiada siapa yang dapat menghapuskannyakc Dia, dan jika Allah mengurniakan sesuatu kebajikan kepada engkau, maka Dia adalah Maha Berkuasa di atas segala sesuatu.
 
Dan Dialah Penguasa di atas para hamba-Nya dan Dialah Yang Maha Bijaksana dan Maha Mendalam ilmu-Nya.
 
Alangkah perlunya kepada mereka yang menentang Jahiliyah dengan segala Taghut dan Jabarutnya, dengan keengganan dan kedegilan-kedegilannya, dengan putar belit dan tipu dayanya, dengan kerosakan dan keruntuhannya, dan kepada mereka yang menentang seluruh kejahatan ini agar mereka mengenangkan di dalam hati mereka hakikat-hakikat dan perasaan-perasaan ini , iaitu perasaan takut derhaka kepada Allah dan memberi wala’ kepada yang lain daripada Allah , perasaan takut kepada azab Allah yang ngeri yang menunggu para manusia yang derhaka dan seterusnya perasaan yakin bahawa hanya Allah sahaja yang berkuasa mendatangkan mudharat dan manfaat dan Dialah jua yang berkuasa di atas para hambaNya. Tiada siapa yang boleh menolak dan menegur hukuman dan keputusan-Nya . Mana-mana hati yang tidak mengenangkan hakikat-hakikat dan perasaan-perasaan ini tidak akan berdaya memikul tugas-tugas menegakkan kembali Islam daripada Jahiliyah yang zalim. Itulah tugas-tugas yang amat besar yang tidak sanggup dipikul oleh gunung-gunung.
 
Kemudian alangkah perlunya kepada kaum Muslimin setelah mereka yakin kepada hakikat tugas-tugas mereka di bumi pada hari ini dan setelah jelas kepada hakikat dakwah yang didakwahkan mereka dan kehendak-kehendaknya, iaitu menumpukan wala’ dengan seluas-luas pengertiannya kepada Allah swt sahaja dan setelah mereka medukung hakikat-hakikat dan perasaan-perasaan ini dalam menjalankan tugas-tugas mereka yang berat itu. Alangkah perlunya kepada mereka – selepas semuanya ini – mengambil pendirian mengumumkan penyaksian, pemutusan pehubungan, perpisahan dan pelepasan diri, daripada perbuatan syirik yang diamalkan oleh manusia yang wujud pada hari ini persis seperti yang telah diamalkan oleh Jahiliyah manusia di zaman purba kala . Alangkah perlunya kepada mereka supaya mereka menjelaskan apa yang disuruhkan oleh Rasulullah saw dan alangkah perlunya kepada mereka untuk melontarkan ke muka Jahiliyah oleh Rasulullah saw yang mulia itu ke muka Jahiliyah (di zamannya) kerana menjunjung perintah Allah Yang Maha Besar :
 
Firman Allah al-Anaam 19
Katakanlah kesaksian siapakah yang lebih besar ? Katakanlah (Keaksian) Allah. Dialah yang menjadi saksi di antara aku dan kamu, dan al-Quran ini telah diwahyukan kepada aku supaya aku memberi peringatan kepada kamu dan kepada orang yang sampai al-Quran ini kepadanya. Apakah kamu benar mengaku bahawa ada Tuhan-tuhan yang lain di samping Allah ? Katakanlah : AKU sekali-kali tidak mengaku. Katakanlah : Sesungguhnya hanya Dia sahaja Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri daripada segala apa yang kamu persekutukan Allah dengannya .
 
Kaum Muslimin di muka bumi ini pasti mengambil pendirian ini terhadap Jahiliyah yang sedang berkembang memenuhi bumi. Mereka pasti bertindak melontarkan kalimah yang benar ke muka Jahiliyah dengan nada yang kuat dan lantang, nada yang memutuskan hubungan dan memisahkan diri, nada yang menimbulkan gegaran yang menakutkan. Kemudian hendaklah mereka bertawajjuh kepada Allah dengan kesedaran bahawa Dialah Yang Maha Kuasa di atas segala sesuatu dan Dialah yang menguasai para hamba-Nya dan seluruh para hamba – termasuk sekelian Taghut yang angkuh – adalah lebih baik daripada seekor lalat. Andainya lalat merampas sesuatu daripada mereka, nescaya mereka tidak berupaya mengambil balik. Taghut itu sebenar tidak berkuasa mendatangkan sesuatu kemudharatan kepada sesiapa pun kecuali dengan izin-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui .
 
Kaum Muslimin juga pasti yakin bahawa Allah tidak akan menolong mereka dan tidak akan memenuhi janji-Nya untuk memberi kedudukan yang teguh kepada mereka di bumi ini selagi mereka belum berpisah dengan Jahiliyah di persimpangan jalan dan selagi mereka belum mengisytiharkan kalimah yang benar di depan muka Taghut dan mengemukakan penyaksian ini terhadap Jahiliyah , selagi mereka belum sanggup menyampaikan amaran dan mengumumkan peristiharan ini dan selagi mereka belum sanggup melakukan perpisahan dengan Jahiliyah dan mengumumkan pelepasan diri mereka daripada Jahiliyah.
 
Al-Quran bukan datang untuk tujuan menghadapi suatu situasi sejarah malah al-Quran datang sebagai satu sistem hidup yang mutlak dan terkeluar daripada ikatan zaman dan ruang. Ia merupakan satu sistem hidup yang dipegang teguh oleh kelompok Muslimin ketika menghadapi situasi yang sama dengan situasi semasa turunnya al-Quran. Dan umat Muslimin pada hari ini betul –betul berada di dalam situasi yang sama . Zaman telah kembali semula berada seperti keadaan di zaman turun nya al-Quran untuk menegakkan Islam di muka bumi ini . Oleh sebab itu kaum Muslimin perlu melengkapkan diri dengan keyakinannya yang kukuh terhadap agama ini , perasaan yang jelas terhadap kudrat Allah dan kesanggupan yang tegas untuk berpisah dengan kebatilan dan para pendokongnya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemelihara dan Allahlah yang paling kasihan belas daripada sekelian yang bersifat kasihan.
 
Umat Islam kita kini kesemuanya telah kembali kepada zaman Jahiliyah Mekah kerana mereka menyembah manusia di samping menyembah Allah. Mereka menganuti agama Islam di samping mereka juga menganuti agama Jahiliyah dalam erti kata mereka mengucap dua kalimah syahadah dengan tekun melakukan segala solat, puasa dan seluruh syiar ibadat kepada Allah tetapi mereka menjalankan serta mentaati dan meredhai peraturan dan undang-undang Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis dalam kehidupan mereka, iaitu dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa. Ini bererti mereka tidak masuk ke dalam Islam semua sekali tetapi mereka berada dalam separuh Islam dan separuh Jahiliyah – dengan cara seperti ini mereka sebenarnya telah mengeluarkan diri mereka daripada agama Islam, namun mereka masih menganggap diri mereka sebagai Islam. Mereka berada dalam pemikiran, keperibadian dan mentaliti Jahiliyah dan kekal terperangkap di dalamnya.
 
Umat Islam kita kini sedang terlibat dengan kesyirikan dan kekufuran kerana mereka mengeluarkan Uluhiyah dan Rububiyah serta ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ daripada kehidupan mereka. Umat Islam kita kini berada dalam sistem kehidupan ciptaan manusia yang menjalankan segala peraturan dan undang-undang manusia dan justeru ianya adalah sistem kehidupan yang didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang mengingkari kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Umat Islam kita kini sebenarnya hidup tanpa ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, mereka mengucap kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ di bibir mereka sahaja sedangkan mereka mengingkarinya dalam kehidupan praktis mereka  – inilah yang dikatakan bahawa mereka telah kembali kepada zaman Jahiliyah serta mereka sedang hidup kekal dalam sistem kehidupan Jahiliyah!
 
Seseorang Islam itu adalah Islam dan kekal sebagai seorang Islam apabila ia mengamal dan melakukan tiga perkara yang utama dalam kehidupannya yang menjadi SYARAT kepada kesempurnaan pegangan dan amalan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, sebaliknya seseorang itu adalah terkeluar daripada berpegang kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan daripada beriman kepada Allah apabila ia tidak mengamal dan melakukan ketiga-tiga atau salah satu daripada SYARAT-SYARAT ini seperti berikut :
 
1.    Menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang kepada Allah sahaja yang bererti menyerahkan sifat Rububiyah kepada Allah sahaja dan oleh itu beriman dan berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;
 
2.    Taat dan patuh kepada segala peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa serta solat, puasa, zakat, haji dan seluruh syiar ibadat yang lain – ini bererti menyerahkan sifat Uluhiyah kepada Allah sahaja dan oleh itu beriman dan berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;
 
3.    Menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap segala peraturan dan undang-undang manusia yang meliputi seluruh bidang kehidupan manusia yang terdiri daripada kehidupan politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa yang tidak datang daripada Allah dan terhadap syiar-syiar ibadat kepada yang selain daripada Allah – ini bererti mengimani dan mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dan oleh itu beriman dan berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.;
 
Umat Islam kita di Malaysia telah melanggar segala SYARAT seperti yang diperkatan di atas ini dan justeru mereka telah dan sedang mengeluarkan diri mereka daripada agama Allah dan tidak boleh lagi dianggap sebagai orang-orang Islam mengikut pengertian dan takrif ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Mereka ini adalah Islam dan beragama Islam mengikut TAKRIF DAN DEFINISI MEREKA SENDIRI, iaitu mengikut definisi dan takrif yang terbit daripada Mentaliti Jahiliyah yang sedang dianuti mereka dan tidak mengikut takrif dan definisi yang dtetapkan oleh Allah – mereka ini disifatkan Allah sebagai pengaku-pengaku Muslim sahaja kerana mereka sebenarnya telah terkeluar daripada agama Islam akibat daripada pengingkaran dan perlanggaran mereka yang total terhadap segala SYARAT keimanan kepada Allah!
 
Firman Allah : al-A’raf 12
Allah berfirman : Apakah yang telah menghalangkan engkau daripada sujud (kepada Adam) sewaktu Aku perintahkan engkau ? Iblis : Aku lebih baik daripada dia ( Adam) kerana engkau menciptakan aku daripada api dan menciptankannya daripada tanah.
 
Iblis menjadi kafir kerana dia ikut PANDANGANNYA SENDIRI dengan sewenang-wenang sahaja dia menolak perintah Allah. Umat Islam kita kini menjadi kafir juga kerana kita juga ikut PANDANGAN KITA SENDIRI dengan sewenang-wenang sahaja kita membelakangkan segala hukum dan perintah kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ . Kita ikut Iblis dan kita menjadi kafir sama seperti mana kafirnya Iblis!      
 
Firman Allah: an-Nisa 60
Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh.
 
Sayyid Qutb (Fizilalil Quran- an-Nisa 60) :
Yakni tidakkah engkau melihat sesuatu yang sungguh menghairankan, iaitu ada sekumpulan, manusia yang mendakwa beriman, tetapi pada waktu yang sama merka telah meruntuhkan dakwaan itu. Mereka mendakwa beriman kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dan wahyu yang telah diturunkan sebelum daripadamu. Kemudian mereka tidak mahu berhakimkan kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dan kepada wahyu yang diturunkan  sebelum daripadamu. Malah mereka mahu berhakimkan kepada sesuatu yang lain, kepada peraturan yang lain dan hukum-hukum yang lain. Mereka mahu berhakimkan kepada peraturan Taghut yang tidak mengambil daripada wahyu yang diturunkan kepadamu dan daripada wahyu yang diturunkan sebelummu, iaitu peraturan yang tidak dikawal dan ditimbang dengan neraca wahyu yang diturunkan kepadamu dan wahyu yang diturunkan sebelummu. Oleh sebab itulah peraturan ini dikatakan Taghut yang zalim dan keterlaluan kerana ia mendakwa memiliki salah satu daripada ciri-ciri Uluhiyah dan kerana ia tidak tunduk kepada neraca Uluhiyah yang betul. Mereka berbuat begitu bukan kerana jahil dan bukan pula berdasarkan sangkaan-sangkaan malah mereka memang mengetahuinya dengan sepenuhnya dan dengan pengetahuan yang cukup bahawa perbuatan berhakimkan Taghut adalah satu perbuatan yang diharamkan Allah.
 
“meskipun mereka diperintah supaya mengingkarinya”.
 
Oleh kerana itu perbuatan mereka dalam perkara ini bukan kerana kejahilan dan tidak pula kerana sangkaan malah mereka lakukannya dengan sengaja, dengan qasad dan niat. Oleh sebab itu dakwaan mereka yang mengaku beriman kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dan kepada wahyu yang diturunkan sebelummu adalah satu dakwaan yang tidak betul dan jujur, malah yang sebenarnya syaitan mahu membawa mereka ke dalam kesesatan yang tidak ada harapan lagi untuk mereka kembali ke pangkal jalan.
 
Firman Allah : Ibrahim 52
(Al-Quran ) ini adalah perutusan yang disampaikan kepada manusia dan supaya mereka sentiasa diberi peringatan dengannya dan supaya mereka mengetahui bahawa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa dan supaya orang-orang yang berakal mengambil pengajaran.
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – Ibrahim) :
Orang-orang yang menyangka diri mereka mengucap dua kalimah syahadat ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan Muhammad Rasulullah dan kerana mereka memenuhi dan mentaati peraturan-peraturan taharah, peraturan-peraturan ibadat, peraturan-peraturan perkahwinan dan perceraian, peraturan-peraturan pesaka dan sebagainya dan di waktu yang sama mereka mematuhi – di sebalik bidang yang sempit ini – peraturan-peraturan yang dicipta oleh yang lain daripada Allah, iaitu mereka mentaati undang-undang yang tidak diizinkan Allah dan yang terang-terang bertentangan dengan syariat Allah, kemudian mereka bersedia mengorbankan jiwa, harta, maruah dan akhlak mereka – sama ada mereka suka atau tidak suka – untuk melaksanakan kehendak-kehendak yang dituntut daripada mereka oleh berhala-berhala yang baru itu. Dan apabila agama atau akhlak atau maruah bercanggah dengan kehendak-kehendak berhala ini, maka yang dibuang oleh mereka itu ialah perintah-perintah Allah sebaliknya yang dilaksanakan ialah kehendak-kehendak berhala-berhala itu.
Orang-orang yang menyangka diri mereka sebagai “kaum Muslimin“ dan menyangka berada dalam agama Allah, sedangkan mereka hidup dalam keadaan ini, maka hendaklah mereka sedar bahawa mereka sedang berada di dalam syirik yang amat besar!
 
Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa kita sebagai umat Islam yang berketurunan Islam ini, tanpa disedari kita sendiri, sebenarnya telah bertukar menjadi orang-orang kafir kerana kita mengamal, mengimani dan menganuti agama demokrasi yang syirik dan kufur. Kita telah mengimani agama demokrasi kerana kita menyetujui dan meredhainya, dan kita telah menganuti agama demokrasi kerana kita menjadi para hamba kepada Tuhan-tuhan Manusia apabila kita berada di bawah kuat kuasaan undang-undang demokrasi ciptaan manusia, dan kita menganuti agama demokrasi kerana kita menyembah Tuhan-tuhan Manusia apabila kita mentaati dan mematuhi undang-undang demokrasi. Kita telah menjadi orang-orang kafir kerana kita kini telah dan sedang mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi yang kafir dan kita telah menjadi orang-orang kafir kerana kita mempertuhankan manusia apabila kita menjadi para hamba kepada manusia dan kita menyembah manusia.
 
Firman Allah : al-Anfal 30
Dan (kenangilah) ketika orang-orang kafir (Quraisy) merancangkan tipudaya terhadap engkau untuk membekukan pergerakan engkau atau membunuh engkau atau mengusir engkau. Mereka merancangkan berbagai-bagai tipudaya dan Allah mengatur tindak balas (yang mengagalkannya) dan Allah adalah sebaik-baik Pengatur tindak balas.
 
Kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah kerajaan manusia yang kafir, zalim dan fasik yang sentiasa menzalimi, menindas dan menjahati para pejuang Islam, kerajaan yang merancangkan segala tipudaya dan membekukan segala aktiviti, tindakan dan pergerakan para pejuang Islam. Kerajaan yang membodoh dan membuta tulikan umat manusia seperti ini, kerajaan yang menghalangkan manusia daripada hidayat dan kerajaan yang menghalang, menyekat dan membantutkan segala gerakan, tindakan dan aktiviti bagi sesuatu perjuangan Islam adalah kerajaan yang kafir yang amat jahat di sisi Allah swt.
 
Firman Allah : al-A’raf 45
Iaitu orang-orang yang menghalangkan manusia daripada agama Allah dan mengingini agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka tidak percaya (kafir) kepada Akhirat.
 
Firman Allah : Hud 19
Iaitu orang-orang yang menghalangkan (manusia) daripada jalan Allah dan mereka hendak menjadikannya jalan yang bengkok dan mereka mengingkari hari Akhirat.
Kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah kerajaan manusia yang kafir, zalim dan fasik yang menghalangkan seluruh umat manusia daripada memahami dan mengenali dengan jelas dan terang mengenai Aqidah dan Pemikiran Islam kita yang sebenar dan mengenai agama Islam kita yang sebenar, kerajaan yang menghalangkan manusia daripada mengimani, menganuti dan mengamalkan agama Islam yang sebenar, kerajaan yang menjadikan jalan yang lurus ini menjadi jalan yang bengkok dengan merosakkan Aqidah Islam, dengan menyebar dan mengembangkan segala fahaman dan idea-idea yang sesat dan menyeleweng dan dengan menubuh dan mempopularkan badan-badan Islam yang sesat supaya kesemuanya ini dianggotai oleh sebahagian yang terbesar daripada umat Islam kita sekelian. Kerajaan dan kumpulan-kumpulan manusia yang melakukan kejahatan seperti ini adalah sejahat-jahat kerajaan dan sejahat-jahat manusia di sisi Allah swt. Mereka ini adalah para penentang dan musuh Allah dan Rasul-Nya.
 
Firman Allah :al-Anfal 13
Semuanya itu disebabkan kerana mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan sesiapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya , maka sesungguhnya Allah amat berat penyeksaaan-Nya.
Kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah kerajaan manusia yang kafir, zalim dan fasik yang menentang dan memusuhi Allah dan Rasul-Nya, dan oleh yang demikian ianya adalah layak dan wajar untuk dilancarkan Jihad, Perang dan Revolusi terhadapnya seperti mana yang digaris dan ditetapkan oleh Islam.
Sepatutnya kita mengeluarkan diri kita daripada agama Jahiliyah ini dengan memisah dan mengasingkan diri kita daripada sistem politik demokrasi ini, dan kita hendaklah mengeluarkan diri kita daripada Mentaliti Jahiliyah yang sedang kita anuti kini, serta kita hendaklah menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap agama demokrasi dan kerajaan demokrasi ini serta segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah yang sedang beroperasi dan berdaulat ini. Setelah kita berjaya untuk mengeluar dan membebaskan diri kita daripada Mentaliti Jahiliyah dan sistem Jahiliyah, barulah kita boleh bertindak dan berjuang melalui Metod Islam daripada Allah dan Rasul-Nya untuk menegakkan kerajaan Islam yang akan menjalankan segala peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan kita. Hanya kehidupan seperti ini sahaja yang menyempurnakan kehidupan kita sebagai seorang Islam yang berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Kehidupan yang sedang kita harungi kini adalah kehidupan Jahiliyah yang meletakkan kita di luar daripada batas-batas kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ .
 
Dinasti Ibn Saud di Arab Saudi daripada mula-mula ianya dibentuk lagi sehinggalah ke hari ini adalah dinasti yang syirik dan kufur kerana ia mengamal dan mempraktikkan peraturan dan undang-undang manusia yang selain daripada Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa yang mengifradkan sifat-sifat Uluhiyah dan Rububiyah milik Allah kepada manusia yang oleh itu ia merosakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Dinasti Ibn Saud ini sememangnya dibentuk dan dibangunkan oleh British dengan tujuan untuk menjadikannya sebagai negara boneka British dan boneka kepada seluruh negara-negara kufur Barat. Bukan sahaja Muhammad Abdul Wahab tidak mengamal dan mempraktikkan konsep Nafi dan Isbat terhadap kesyirikan dan kekufuran kerajaan Ibn Saud, malah beliau sendiri telah membantu, membentuk dan menegakkan kuasa politik Ibn Saud yang syirik dan kufur ini serta ia sentiasa meredhainya. Ini bererti bahawa beliau sendiri juga turut terlibat secara sedar dan terancang dalam mewujud, membantu dan meredhai kesyirikan dan kekufuran yang merosakkan pegangan dan amalan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ serta yang mengeluarkan dirinya daripada agama Allah. Ini adalah kerana beliau sendiri adalah agen British dan boneka British yang bertindak sebagai alat British untuk merosakkan Aqidah Islam dan untuk melebar dan memperkuatkan lagi pengaruh dan kekuatan kufur ke atas umat Islam kita di seluruh dunia, manakala Wahabi ini sendiri pada asalnya adalah ajaran dan pemikiran yang sesat ciptaan para Orientalis Barat yang sejak daripada asalnya lagi adalah bertujuan untuk menyesat dan merosakkan Aqidah Islam dan seluruh massa umat Islam di dunia.
 
Ajaran WAHABI adalah tertumpu kepada pembersihan Agama Islam daripada sebarang bentuk pencemaran Aqidah, dan ianya adalah satu gerakan yang berbentuk ANTI-KHURAFAT dan ia bertindak keras dan militen dengan melancarkan Jihad dan Perang dalam membenteraskan KHURAFAT di kalangan massa umat Islam pada ketika itu di samping melancarkan gerakan-gerakan dakwah yang berkesan. Wahabi adalah gerakan yang kuat menentang KHURAFAT, sedangkan Wahabi itu sendiri adalah satu bentuk fahaman, pemikiran dan amalan KHURAFAT yang besar. Wahabi memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada keikhlasan dan kebersihan hati dalam hal penyerahan diri yang total kepada Allah, dan ianya dijelmakan dalam bentuk amal-amal ibadat solat, puasa dan syiar-syiar ibadat yang lain serta tumpuan dalam hal-hal akhlak dan penerapan nilai-nilai Islam yang agung sedangkan ia mengenepikan dengan total akan persoalan-persoalan politik dan ekonomi dan perhubungan antarabangsa.
 
Dalam kehidupan praktis, fahaman agama Wahabi ajaran Muhammad Abdul Wahab, adalah fahaman dan gerakan ciptaan kaum Yahudi. Wahabi menfatwakan bahawa Arab Saudi adalah sebuah Negara Islam padahal ianya adalah jelas dan terang sebuah negara yang syirik dan kufur kerana peraturan dan undang-undangnya adalah daripada manusia, ianya adalah diwujudkan oleh kaum Yahudi melalui penjajahan British, dan ianya kini adalah boneka dan talibarut Amerika dan kuasa-kuasa kufur Barat di bawah kekuasaan Yahudi yang mencengkam dan menindas negara-negara umat Islam. Arab Saudi adalah kerajaan diktatur monarki yang berbentuk dinasti yang zalim dan jahat terhadap Islam dan umat Islam, mereka menyebarkan fahaman agama yang rosak dan menyeleweng, mereka menyebarkan ajaran bahawa tidak ada Jihad, Perang dan Revolusi oleh rakyat terhadap sesebuah kerajaan umat Islam. Wahabi menghalal dan meredhai kesemua kerajaan umat Islam di atas muka bumi ini termasuklah kerajaan Arab Saudi sendiri walaupun kerajaan-kerajaan itu tidak menjalankan peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia.
 
Sokongan yang padu dan kuat daripada gerakan militen al-Ikhwan telah membantu Muhammad Abdul Wahab dalam mewujudkan dinasti Ibn Saud di Arab Saudi. Dinasti ini bermula dan berasal daripada satu gerombolan perompak dan penyamun yang kecil di daerah Najdi, yang terletak di sebelah timur Semenanjung Tanah Arab yang berkembang dan membesar dengan bantuan kumpulan militen al-Ikhwan di bawah pengaruh dan kepimpinan Muhammad Abdul Wahab kepada suatu kuasa militeri dan politik yang terbesar yang memiliki jajahan takluk yang meliputi seluruh Semenanjung Tanah Arab. British telah memainkan peranan yang aktif dan penting sebagai perancang dalam segala gerakan dan operasi militen al-Ikhwan di bawah Wahabi dan operasi militeri dan politik gerombolan Ibn Saud sendiri serta mereka membekalkan kewangan dan persenjataan yang moden dan secukupnya kepada kedua-dua golongan ini. Inilah faktor yang paling strategik dan terpenting yang menyumbangkan kepada kemenangan operasi-operasi militeri al-Ikwan dan Ibn Saud ke atas kuasa-kuasa politik dan pemerintah-pemerintah tempatan yang kecil yang wujud bertaburan pada masa itu sehinggalah akhirnya Mekah dan Medina serta seluruh Arab Saudi itu jatuh ke tangan Ibn Saud yang telah menjadi hak milik dan harta peribadi yang mutlak keluarga Ibn Saud sehinggalah ke masa kini.
 
Selepas menciptakan fahaman Wahabi di Arab Saudi, kaum Yahudi telah menciptakan fahaman Islam Modenis dan Reformis melalui para ulama dan intelek Islam di Mesir yang terdiri daripada Jamaluddin Afghani, Abduh, Rashid Redha dan Hassan al-Banna. Mereka itu kesemuanya adalah agen-agen British yang kesemuanya pernah menjawat jawatan-jawatan yang tinggi dan berpengaruh dalam kerajaan Mesir seperti Rektor atau Ahli Lembaga Pentadbir Universiti al-Azhar, Mufti Besar dan kadhi di Mesir di bawah pemerintahan British. Dalam pada itu, mereka itu adalah kesemuanya ahli Freemason, dan Abduh memegang jawatan “Grand Master” gerakan Freemason di Mesir, beliau adalah juga sahabat karib kepada Lord Crommer, ketua tertinggi pemerintah imperialis British di Mesir pada waktu itu. Dan Abduh di sanjung dan diagung-agungkan oleh kerajaan-kerajaan Barat dan para Orientalis Barat. Kesemua fakta ini menjurus kepada satu hala – Abduh dan rakan-rakannya adalah agen-agen British yang bertanggungjawab dalam membentuk, menyebar dan mengembangkan fahaman ISLAM MODENIS yang sesat dan rosak ke seluruh pelosok bumi-bumi umat Islam di dunia. Islam yang kita pegang dan fahami kini, serta Islam yang kita amalkan kini adalah ISLAM MODENIS yang kita warisi daripada ajaran Abduh dan rakan-rakannya!
 
Melalui perancangan dan operesi jentera propaganda British di bawah pengaruh dan kekuasaan pemerintahan imperialis British, fahaman ISLAM MODENIS yang rosak dan sesat ini telah berkembang ke seluruh alam Islam di dunia termasuk ke Malaysia dan Indonesia serta telah menjadi pegangan dan amalan kita pada hari ini. Islam yang diajar di institusi-institusi pengajian tinggi di Malaysia, Islam mengikut kefahaman dan amalan Jakim, Yadim, Ikim, IISTAC dan seluruh Majlis Agama Islam Negeri di Malaysia, serta Islam yang diperjuangkan oleh UMNO dan PAS, adalah kesemuanya ISLAM MODENIS, pusaka Abduh dan rakan-rakannya, yang menyeleweng dan rosak di sisi pengertian ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Prof. Dr. Yusuf al-Qardhawi, seorang Rektor sebuah Universiti di Qatar, adalah tokoh ulama dan pemikir ‘ISLAM MODENIS’ terkemuka di dunia kini yang bergerak aktif dalam mengembangkan fahaman ciptaan para Orientalis Barat ini kepada seluruh umat Islam di dunia.
Fahaman Islam Modenis ajaran Yahudi melalui Abduh dan rakan-rakannya merosakkan fahaman dan amalan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ di kalangan seluruh massa umat Islam kita. Kita tidak lagi membicara, memahami dan mengamalkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dalam kehidupan kita hari-hari. Umat Islam kita hanya sekadar mengucap dua kalimah syahadat dengan lisan sahaja tanpa memahami segala konsep yang terkandung di dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan tanpa memahami mengenai segala tuntutan, perintah dan larangannya. MajoritI yang amat terbesar daripada umat Islam kita kini tidak memahami mengenai pengertian-pengertian Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia serta mengenai pengertian Nafi dan Isbat. Umat Islam kita langsung tidak menyedari bahawa politik, kerajaan dan pemerintahan serta segala peraturan dan undang-undang adalah konsep-konsep yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Seluruh umat Islam kita kini sebenarnya tidak memahami dengan sempurna mengenai pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang sebenar, dan justeru hal ini mempunyai pengertian bahawa kita tidak berpegang kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan justeru seluruh kita ini tidak lagi beriman kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang amat serius kerana kejahilan kita seperti ini mempunyai pengertian bahawa kita sebenarnya berada di luar daripada agama Allah, sebaliknya kita sedang berada di dalam agama Jahiliyah.
 
Firman Allah : al-Imran 173
Iaitu mereka pernah diberi tahu kepada mereka bahawa orang-orang (kafir ) telah mengumpulkan (tentera) untuk menyerang kamu. Oleh itu hendaklah kamu takut kepada mereka lalu (ancaman itu ) menambahkan lagi keimanan mereka dan mereka terus berkata : Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dialh sebaik-baik penolong.
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran):
Mungkin tujuan Rasulullah saw ialah untuk menimbulkan kesedaran kepada kaum Muslimin dan kepada seluruh dunia selepas mereka terhadap kemunculan satu hakikat yang baru yang diwujudkan di bumi ini, iaitu hakikat bahawa AQIDAH itulah yang merupakan segala sesuatu bagi para penganutnya; mereka tidak mempunyai tujuan yang lain di dunia ini selain daripada AQIDAH dan mereka tidak mempunyai matlamat yang lain di dalam hidup mereka selain daripada AQIDAH . Mereka hanya hidup kerana AQIDAH ini sahaja dan tidak mempunyai apa-apa cita-cita yang lain di dalam hati mereka selain daripada AQIDAH. Mereka mengorbankan segala apa yang ada pada mereka untuk AQIDAH tanpa meninggalkan baki.
Ini adalah suatu perkara yang baru di bumi ini pada masa itu dan pastilah seluruh dunia turut sedar setelah para mukminin semua sedar terhadap kemunculan perkara yang baru ini dan kewujudan hakikat yang besar.
 
Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa AQIDAH dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah segala-galanya bagi seseorang penganut agama Islam, ia sanggup berkorban jiwanya, keluarganya dan hartanya demi mempertahankannya, itulah matlamat dan amalan yang paling utama dalam kehidupannya dan tidak yang selain daripadanya.
Ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeza dan berkontradiksi dengan apa yang sedang berlaku di kalangan seluruh massa umat Islam di Malaysia kita kini. Umat Islam kita meminggir dan membelakangkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, kita sewenang-wenang sahaja merosak dan mengorbankan keimanan dan amalan kita kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dengan cara kita mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur, kita menyetujui dan meredhai agama demokrasi kita ini, kita melantik manusia sebagai Tuhan-tuhan kita yang berkuasa dan berdaulat ke atas kita serta kita melantik manusia sebagai Tuhan-tuhan yang kita sembah dalam kehidupan kita. Kita tidak menyembah Allah dalam politik, kerajaan dan pemerintahan tetapi kita menyembah manusia sebagai Tuhan-tuhan kita dalam bidang-bidang ini. Kesemuanya ini merosakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.
Isu-isu mengenai Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan Demokrasi tidak pernah dibicarakan di dalam masjid-masjid kita, ianya tidak pernah dibicarakan di dalam akhbar-akhbar, majalah-majalah, seluruh saluran TV dan radio kita, dan ianya juga tidak pernah dibicarakan dalam mana-mana forum, seminar dan persidangan sekalipun. Ini bererti kita tidak lagi membicarakan mengenai isu-isu yang paling mendasar dan pokok dalam agama kita, tetapi kita lebih berkecenderungan untuk membicarakan mengenai perkara-perkara yang berbentuk fari’yyah dalam Islam, iaitu perkara-perkara cabangan yang kecil-kecil dan remeh temeh sahaja seperti doa-doa mustajab, senarai amal-amal ibadat yang akan dapat banyak pahala, pakaian-pakaian Islam seperti jubah, jambang, sugi dan sandal, hak-hak wanita, poligami, nilai-nilai Islam yang murni, ibadat haji dan kelebihan solat di masjid-masjid di Mekah dan di Medinah, kelebihan bulan ramadhan, perkara-perkara halal dan haram, wajib dan mandub, sunat dan makruh, dan seumpamanya, namun kita sekali-kali tidak terlintas untuk membicarakan mengenai AQIDAH kita. Kita kini tetap kekal dalam kejahilan mengenai kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan kita kekal merosak dan mengorbankan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dalam kefahaman dan amalan kita hari-hari. Kita kini hidup berkekalan dalam kesyirikan dan kekufuran kerana kita belajar agama daripada Yahudi dan sudah semestinya kita disesatkan sejauh-jauhnya oleh kaum Yahudi !
 
Firman Allah : al-Imran 100
Wahai orang-orang beriman ! Jika kamu mengikuti sekumpulan mereka yang dikurniakan kitab , nescaya mereka akan mengembalikan kamu  menjadi kafir setelah kamu beriman.
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :
Perbuatan mengikut ahlil kitab dan menerima arahan daripada mereka, perbuatan mengambil dan memetik peraturan-peraturan dan undang-undang kehidupan mereka daripada awal-awal lagi membawa erti kekalahan batin dan meninggalkan peranan kepimpinan yang kerananya diwujudkan umat Muslimin di samping membawa erti keraguan terhadap keupayaan agama dan peraturan Allah untuk memimpin dan mengaturkan kehidupan manusia serta mempertingkatkannya ke jalan kesuburan dan kemajuan. Keraguan ini sendiri merupakan benih kekufuran yang merangkak di dalam hati tanpa disedari olehnya dan tanpa melihat bahaya yang dekat.
 
Ini daripada sudut kaum Muslimin dan daripada sudut kaum yang lain, maka kaum ahlil kitab tidak ada cita-cita yang lebih besar kepada mereka daripada menyesatkan kaum Muslimin daripada Aqidah mereka, kerana Aqidah inilah yang menjadi kubu keselamatan, garis pertahanan dan sumber kekuatan umat Muslimin. Musuh-musuh mereka cukup mengetahui hakikat ini. Mereka mengetahuinya dahulu dan sekarang dan mereka mengorbankan segala usaha, tipu daya, kekuatan dan kelengkapan untuk memesongkan umat Muslimin daripada Aqidah mereka. apabila mereka gagal memerangi Aqidah ini secara terbuka mereka memeranginya secara sulit dan apabila mereka gagal memeranginya dengan bersendirian, mereka menggunakan barisan munafiqin yang berpura-pura Islam atau menggunakan orang-orang yang mempunyai hubungan palsu untuk bekerja melemahkan Aqidah ini dari dalam dan menghalang manusia daripadanya dan seterusnya memperdayakan umat Muslimin dengan kecantikan sistem-sistem hidup yang lain daripada sistem hidup agama mereka, keindahan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lain daripada undang-undang dan peraturan-peraturan agama mereka dan kebagusan kepimpinan agama mereka.
 
Kita tidak perlu menjadi jadi pak turut kepada ahlil kitab! Tidak perlu ikut ideologi, pemikiran, undang-undang dan sistem hidup Barat serta kita tidak perlu ikut idea-idea, nilai-nilai dan segala metodologi Barat yang ‘maju dan progresif’ ini kerana ianya tiada yang lain melainkan Jahiliyah dan kerosakan sahaja.
 
Firman Allah : al-A’raaf 3
Katakanlah kepada mereka (Wahai Muhammad) Ikutilah segala apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu, janganlah kamu ikut pemimpin-pemimpin yang selain daripada-Nya, tetapi amat sedikit kamu mengambil peringatan.
 
Allah memerintahkan Rasulullah saw supaya hanya ikut ajaran Allah sahaja dan Allah melarang Baginda daripada mengikuti dan mengambil ajaran daripada sumber yang selain daripada-Nya. Dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa kita diperintahkan supaya hanya ikut ajaran Allah untuk menjalani sistem kehidupan daripada Allah sahaja di bumi kita ini, dan supaya kita bertindak tegas dan bersungguhan dalam menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total akan seluruh ajaran manusia seperti fahaman Sekular-Nasionalis-Demokrastik-Kapitalis yang sedang kita anuti dan amalkan sekarang ini.
 
Dan ujar al-Hafiz Abu Ya’la : Kami telah diceritakan oleh Hammad daripada asy-Syariat’bi daripada Jabir katanya sabda Rasulullah saw :
“Janganlah kamu bertanya ahlil kitab mengenai sesuatu, kerana mereka tidak akan menunjukkan perkara yang benar kepada kamu kerana mereka telah sesat. Sesungguhnya kamu (jika kamu bertanya mereka ) sama ada kamu membenarkan sesuatu yang batil atau membohongkan sesuatu yang benar. Sesungguhnya demi Allah, andai Musa as hidup dalam kalangan kamu nescahaya tidak halal bagi beliau melainkan hanya mengikut aku”
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Anaam) :
Mereka ialah kaum ahlil kitab dan inilah petunjuk Rasulullah saw mengenai hukum menerima pendapat-pendapat Ahlil Kitab dalam mana-mana perkara yang berkaitan dengan Aqidah dan kefahaman atau berkaitan dengan syariat atau peraturan-peraturan kehidupan. Dan tidak mengapa mengikut roh Islam dan bimbingannya mengambil faedah daripada hasil usaha dan tenaga seluruh umat manusia dalam bidang-bidang yang lain daripada ini seperti dalam bidang ilmu-ilmu tulen baik daripada segi kajian dan gunaan serta mengaitkannya dalam sistem keimanan, itu daripada segi perasaan terhadap ilmu-ilmu itu dan bahawa ia dijadikan Allah untuk faedah manusia, dan daripada segi mebimbing dan menggunakan ilmu itu untuk kebajikan umat manusia, untuk menyempurnakan keamanan dan kemakmuran pada mereka dan bersyukur kepada Allah terhadap nikmat ilmu pengetahuan dan nikmat pemberian kekuatan-kekuatan dan tenaga-tenaga alam, itu bersyukur kepada-Nya dengan mengerjakan amal ibadat dan menggunakan ilmu pengetahuan dan tenaga-tenaga alam untuk kebaikan manusia.
 
Tetapi menerima pendapat-pendapat daripada kaum ahlil kitab mengenai kefahaman dan kepercayaan keimanan, mengenai pentafsiran alam al-wujud, mengenai matlamat kewujudan manusia, mengenai sistem hidup, peraturan-peraturan dan undang-undangnya, mengenai sistem akhlak dan perilaku, maka penerimaan yang seperti inilah yang telah menyebabkan wajah Rasulullah saw berubah apabila disebut sesuatu yang paling mudah daripadanya, dan inilah yang telah menyebabkan Allah swt memberi amaran kepada umat Muslimin terhadap akibatnya yang buruk, iaitu kekufuran yang amat nyata.
 
Inilah perintah Allah swt dan inilah petunjuk Rasulullah saw, tetapi kita yang mendakwa diri kita sebagai orang-orang Islam, kita dapati diri kita, dalam usaha memahami al-Quran dan hadis Nabi kita – mengambil pendapat-pendapat daripada para Orientalis dan daripada murid-murid Orientalis. Kita dapati diri kita mengambil pendapat-pendapat falsafah-falsafah dan kefahaman-kefahaman kita terhadap kewujudan dan kehidupan daripada kedua-dua golongan itu, juga daripada para ahli falsafah dan ahli fikir Greek, Roman, Eropah dan Amerika. Kita dapati diri kita mengambil peraturan-peraturan hidup kita dan undang-undang kita daripada sumber-sumber yang asing itu. Kita dapati diri kita mengambil peraturan-peraturan perilaku kita, peradaban-peradaban kita dan akhlak kita daripada paya yang busuk itu, yang telah dicapai oleh tamadun kebendaan yang kosong daripada roh agama ……kemudian kita mendakwa  – demi Allah – kita adalah orang-orang Islam yang sebenar, iaitu satu dakwaan yang dosanya adalah lebih berat daripada dosa kekufuran yang berterus terang. Dengan perbuatan ini bererti kita mengaku menggagal dan memesongkan Islam, iaitu satu pengakuan yang tidak dibuat oleh orang yang berdosa daripada mereka yang tidak mendakwa diri mereka sebagai orang-orang Islam seperti yang dilakukan oleh kita.
 
Allah melarang kita daripada belajar, mengikut dan meniru-niru cara hidup Ahlil Kitab dan kaum Orientalis yang selain daripada Allah seperti mengamalkan segala ideologi, pemikiran, undang-undang, metodologi dan strategi Barat serta segala nilai moral dan akhlak daripada mereka kerana kesemuanya itu adalah Jahiliyah yang sesat, zalim dan rosak di sisi Islam. Allah melarang kita daripada menganuti dan mengamalkan ideologi Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis, wawasan 2020, Satu Malaysia, dasar pembangunan negara dan keseluruhan strategi negara yang kesemuanya diambil daripada Barat kerana kesemuanya itu berkontradiksi dengan dasar-dasar Islam yang fundamental. Malah agama Islam yang sedang kita imani, anuti dan amalkan sekarang ini adalah agama ciptaan Barat yang berbeza dan yang lain daripada agama Islam yang asal seperti mana yang mula-mula diturunkan Allah kepada Rasulullah saw. Allah melarang kita daripada mengimani, menganuti dan mengamalkan agama Islam seperti mana yang kini wujud dan diamalkan oleh seluruh massa umat Islam kita, baik di Malaysia mahupun di dunia ini seluruhnya.
 
Firman Allah : al-Baqarah 147
Kebenaran itu adalah daripada Tuhanmu. Oleh itu janganlah sekali-kali engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu.
 
Firman Allah : Yunus 94
Sekiranya engkau berada di dalam keraguan terhadap wahyu-wahyu yang Kami turunkan kepadamu maka tanyalah kepada orang-orang yang pernah membaca kitab suci sebelummu.
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :
Kita (kaum Muslimin) di zaman inilah yang lebih wajar mematuhi amaran Ilahi ini, kerana kita dengan kebodohan yang tidak ada tolok bandingnya telah pergi meminta fatwa kepada golongan Orientalis yang terdiri daripada kaum Yahudi, Nasrani dan kaum komunis yang kafir mengenai persoalan-persoalan agama kita, kita menerima daripada mereka (pendapat-pendapat dan penulisan-penulisan), mengenai sejarah kita dan meletakkan kepercayaan kita kepada mereka untuk memperkatakan tentang warisan-warisan kita, mendengar keraguan-keraguan yang disembunyikan mereka di dalam hasil-hasil kajian mereka mengenai al-Quran dan hadith kita, mengenai sejarah tokoh-tokoh kita yang ulung, kita mengirim kepada mereka para siswazah kita untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam daripada mereka, di mana mereka mendapat ijazah-ijazah daripada universiti-universiti mereka, kemudian pulang kepada kita dengan akal dan hati nurani yang telah dirosak dan dicemari mereka.
 
Kita kesemuanya menceduk ILMU AGAMA daripada kaum Orientalis Barat dan Ahlil Kitab dan kita menerima bimbingan daripada mereka. ILMU AGAMA yang dimaksudkan di sini ialah ilmu politik, kerajaan, pemerintahan dan undang-undang, ilmu ekonomi dan segala ilmu sains sosial, ilmu pentadbiran dan pengurusan, ilmu perniagaan dan perindustrian, ilmu pengurusan kewangan, perbankan, insurans, dana dan pasaran saham. Ini kesemuanya adalah ILMU AGAMA. Golongan terpelajar sekular kita serta para ulama dan intelek Islam kita, sama ada mereka yang belajar dan lulus daripada universiti-universiti di luar negara atau di dalam negara kita sendiri kesemuanya menganuti agama Islam ajaran kaum Orientalis Barat, serta kita mempelajari ILMU-ILMU AGAMA dalam bentuk ilmu-ilmu politik, ekonomi, sosial dan perhubungan antarabangsa daripada Ahlil Kitab. Apabila kita menerima bimbingan mereka, kita menerima segala idea, pemikiran, falsafah dan neraca-neraca pertimbangan mereka yang asing malah yang berkontradiksi dengan segala ajaran, pemikiran dan neraca-neraca agama kita, akibatnya kita menganuti dan berada dalam Mentaliti Jahiliyah dan agama Jahiliyah, serta kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan-tuhan yang selain daripada Allah, kita jadikan diri kita sebagai pak turut yang bodoh kepada mereka, kita dibuli dan ditindas oleh mereka dan terus kekal dalam kesesatan, kebingungan dan kebodohan. Bukan sahaja kita bodoh dan bingung dalam agama, malah kita bodoh dan bingung dalam persoalan-persoalan politik negara kita sendiri, kita bodoh dan bingung mengenai segala tipu daya, manipulasi, perancangan dan gerakan jahat daripada pakatan Ahlil Kitab yang menindas dan menundukkan kita dalam politik antara bangsa, kita terus jadi bodoh dan bingung mengenai segala niat, strategi dan tindakan-tindakan jahat mereka terhadap kita supaya kita sentiasa mengikut telunjuk mereka dan buat apa sahaja yang mereka suruh.
 
Segala strategi dan dasar pembangunan negara kita serta dasar luar negara kita adalah kesemuanya diasaskan kepada idea-idea dan pemikiran-pemikiran Barat, dan kita merasakan bahawa ianya adalah pemikiran-pemikiran yang bijak yang sewajarnya dibangga-banggakan kerana ianya adalah sesuai dengan aliran dan proses berfikir kita. Inilah contoh kebodohan dan kebingungan kita akibat daripada menerima bimbingan daripada Ahlil Kitab!
 
Kita tidak perlu ikut dasar “look east” ajaran Mahathir atau “look west” ajaran Abduh dan para reformis Islam kerana kedua-duanya itu adalah Jahiliyah dan kesesatan. Tetapi kita hanya perlu berpegang kepada ajaran al-Quran dan Rasul-Nya sahaja! Ini adalah perintah Allah kepada kita. Agama ISLAM MODENIS yang sesat dan rosak yang kita anuti kini adalah ciptaan dan ajaran Ahlil Kitab dan kaum Orientalis Barat.
 
Firman Allah : al-Baqarah 115
Dan kepunyaan Allahlah Timur dan Barat , maka ke mana sahaja kamu mengadap di situlah wajah Allah .
 
Firman Allah : AL-Muzammil 9
Dialah Tuhan Tmur dan Barat, tiada Tuhan melainkan Dia. Oleh itu ambillah Allah sebagai Pelindung.
 
Timur dan Barat itu tetap hak Allah. Ke mana sahaja kita menghala untuk menyembah Allah, kita akan lihat wajah Allah, iaitu Allah berada di mana-mana sahaja. Kita boleh menyembah Allah dengan menghalakan kiblat kita ke arah Timur atau ke Barat, atau ke mana-mana hala yang kita suka – di sana tetap wujud Allah yang layak disembah. Kita tidak payah sibuk dengan “Look East” atau “Look West’, tetapi hanya al-Quran dan Hadis itu sahajalah tempat kita rujuk segala sesuatu. Di situlah terdapatnya segala ilmu dan ajaran yang sempurna daripada Allah sebagai panduan dan rujukan untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini.
 
Firman Allah : al-A’raaf 3
Katakanlah kepada mereka (Wahai Muhammad)  Ikutilah segala apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu, janganlah kamu ikut pemimpin-pemimpin yang selain daripada-Nya, tetapi amat sedikit kamu mengambil peringatan.
 
“Look East” ajaran Mahathir itu adalah daripada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia, iaitu ajaran manusia yang pincang, rosak dan batil serta yang syirik dan kufur. Sekiranya kita ikut dan taat kepada ajaran Mahathir atau ajaran mana-mana pemimpin yang lain serta kita amalkannya dalam kehidupan kita, kita akan kembali kepada kekufuran.
 
Najib pula kini memperkenal, mempopular dan mengimplementasikan konsep SATU MALAYSIA yang memperjuangkan kepentingan untuk semua bangsa dan untuk semua penganut berbagai-bagai agama serta ianya bererti mewujudkan dasar kerajaan yang mementingkan perpaduan di antara semua bangsa dan agama di atas konsep Negara Malaysia dan bangsa Malaysia. Satu Malaysia bukanlah eksklusif untuk Melayu dan kaum Bumiputra yang lain, tetapi ianya adalah juga untuk kaum yang lain. Ini sebenarnya adalah kempen Najib untuk memancing undi orang-orang bukan Melayu dan bukan Islam supaya mereka kembali menyokong kerajaan Barisan Nasional seperti yang wujud dan berlaku pada masa-masa yang lepas.
 
Pertama sekali, konsep Satu Malaysia ini telah meminggir dan menghapuskan banyak daripada kepentingan-kepentingan Melayu ciptaan Tun Razak yang digantikan dengan dasar-dasar yang tidak lagi pro-Melayu seperti mana yang ianya mula-mula berlaku pada zaman-zaman Mahathir dan Pak Lah dahulu itu. Terdahulu daripada pelaksanaan Satu Malaysia, Mahathir dan Pak Lah telah meminggirkan kepentingan-kepentingan Melayu dalam bidang-bidang ekonomi kerana DEB telah dihapuskan oleh Mahathir dan ianya digantikan dengan DPN, iaitu dasar ekonomi ciptaan beliau yang tidak lagi pro-Melayu, dan kini muncul pula dasar Model Ekonomi Baru ciptaan Najib yang kita tidak tahu hujung pangkalnya tetapi yang amat jelas sekali ianya adalah satu dasar ekonomi yang tidak lagi pro-Melayu. Najib langsung membuangkan matlamat 30% ekuiti untuk Bumiputra dalam ekonomi sektor moden. Selain daripada itu, terdahulu daripada ini juga Mahathir, Pak Lah dan Najib meminggirkan kepentingan-kepentingan Melayu dalam bidang-bidang pelajaran dan bahasa Melayu kerana Akta Pelajaran 1961 ciptaan Tun Razak yang pro-Melayu dahulu itu telah dihapuskan dan ianya digantikan dengan Akta Pendidikan 1996 yang baru yang meminggirkan segala kepentingan Melayu dalam pelajaran dan yang juga meminggirkan pemakaian bahasa Melayu dalam seluruh sistem pelajaran nasional dan dalam semua urusan yang di luar daripada urusan-urusan kerajaan, sebaliknya akta ini semakin memperkasakan lagi segala status dan kedudukan bahasa-bahasa Inggeris, Mandarin dan Tamil baik dalam sistem pelajaran negara kita mahupun dalam sistem komunikasi dan segala urusan harian. Kita ingin bertanya – mana dia ketuanan Melayu, mana dia kuasa Melayu dan mana dia segala hak Melayu?
 
Kedua, Najib menggunakan simbol Yahudi, iaitu jari telunjuk yang menunjuk ke arah atas sebagai simbol Satu Malaysia. Sebenarnya ini adalah simbol Yahudi yang dimaksudkan kepada pendewaan dan pemujaan Tuhan Yahudi yang diberi nama LUCIFER. Lucifer ini adalah dimaksudkan kepada Iblis. Yahudi kini sudah menyembah Iblis. Setiap kali kita mempamirkan simbol Satu Malaysia dengan cara kita menudingkan jari telunjuk kita ke arah atas, itu ertinya kita mengiktiraf dan mengaku kewujudan Tuhan Yahudi yang bernama Lucifer, itu ertinya kita setuju dan redha terhadap Lucifer, itu ertinya kita mengiktiraf dan mengaku bahawa Lucifer ini adalah Tuhan kita, itu ertinya kita mendewa-dewakan Lucifer, itu ertinya kita mengiktiraf dan mengaku diri kita sebagai seorang hamba kepada Lucifer, itu ertinya kita menyembah Lucifer. Simbol Satu Malaysia adalah simbol yang menjerumuskan seluruh umat Islam di Malaysia kita ini ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Kita jadikan Iblis sebagai Tuhan kita dan kita menyembah Iblis ini sebagai Tuhan kita tanpa sedikitpun menyedarinya. Ini adalah gejala kekuasaan dan penjajahan dalam bentuk “neo-colonialism” oleh “New World Order” milik Yahudi ke atas Malaysia!
Kesemuanya in boleh berlaku dan sudahpun berlaku kerana kita mengambil segala pemikiran dan sistem kehidupan kita daripada sumber manusia yang selain daripada Allah! 
 
Dan ujar al-Hafiz Abu Ya’la : Kami telah diceritakan oleh Hammad daripada asy-Syariat’bi daripada Jabir katanya sabda Rasulullah saw :
“Janganlah kamu bertanya ahlil kitab mengenai sesuatu, kerana mereka tidak akan menunjukkan perkara yang benar kepada kamu kerana mereka telah sesat. Sesungguhnya kamu (jika kamu bertanya mereka ) sama ada kamu membenarkan sesuatu yang batil atau membohongkan sesuatu yang benar. Sesungguhnya demi Allah, andai Musa as hidup dalam kalangan kamu nescahaya tidak halal bagi beliau melainkan hanya mengikut aku”
 
Ini adalah peringatan daripada Rasulullah saw kepada kita agar kita jangan mengambil apa-apa pemikiran dan sistem kehidupan untuk kita amalkan dalam kehidupan harian kita daripada sumber yang selain daripada Allah swt. Bagai manakah kita terus kekal dalam kebodohan dan kebingungan padahal Allah dan Rasul-Nya sudahpun memberi amaran demi amaran dan peringatan demi peringatan yang secukupnya di dalam al-Quran kepada kita? Ini adalah kerana kita sendiri yang inginkan kepada kesesatan, kita selesa dan seronok dengan kesesatan, kita memandang kesesatan sebagai sesuatu yang indah, bijak, maju, progresif, moden, terkini, “very up-to-date” dan berprestij, kita tidak ingin kembali kepada kesedaran, kebenaran dan kebangkitan – mata, telinga, pemikiran dan hati kita telah dikunci mati oleh Allah. Allah mengunci mati kita kerana kita adalah umat yang derhaka dan terus degil dalam kederhakaan! Allah tidak akan membantu kita dan Allah tidak akan mengubah kehidupan kita melainkan kitalah yang terlebih dahulu membantu dan mengubah diri kita sendiri.
 
Firman Allah : al-Imran 187
Dan (kenangilah) ketika Allah mengikat perjanjian dengan kaum ahlil kitab iaitu : ‘Hendaklah kamu menjelaskan kandungan kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya’ lalu mereka melemparkan perjanjian itu ke belakang mereka dan mereka menukarkannya dengan harga yang sedikit alangkah kejinya tukaran yang dibuat oleh mereka.”
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :
Hubungan ayat-ayat surah ini banyak memperkatakan tentang perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan kaum ahlil kitab Yahudi. Perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan mereka yang paling banyak ditonjolkan ialah perbuatan mereka menyembunyikan kebenaran yang diketahui mereka, juga perbuatan mereka mencampuradukkan kebenaran dengan kepalsuan dengan tujuan menimbulkan keraguan dan kekacauan terhadap konsep agama, terhadap kesahihan Islam, terhadap konsep persamaan asas dan dasar di antara agama Islam dengan agama-agama Samawi sebelumnya dan terhadap hakikat bahawa Islam membenarkan agama-agama Samawi sebelumnya dan agama Samawi sebelumnya membenarkan agama Islam.
 
Oleh kerana para ulama dan intelek Islam kita kini adalah PAK TURUT kepada para Orientalis Barat dan kuasa-kuasa kufur Barat, mereka adalah pembawa bala dan wabak penyakit berjangkit yang amat merbahaya kepada kita kerana mereka menyembunyikan konsep-konsep al-Quran yang mendasar seperti Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah dengan harapan untuk menghalalkan demokrasi dan kerajaan demokrasi serta menghalalkan amalannya. Mereka memahami dan mengetahui bahawa konsep-konsep demokrasi, kerajaan demokrasi, dalam pengertian Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah, adalah syirik dan kufur, dan mereka juga memahami dan mengetahui bahawa amalannya itu adalah juga syirik dan kufur. Tetapi mereka menyembunyikan kesyirikan dan kekufuran demokrasi dan kerajaan demokrasi, mereka menyembunyikan kesyirikan dan kekufuran dalam mengamalkannya, malah mereka mengIslamkan demokrasi, kerajaan demokrasi serta membolehkan amalan politik demokrasi yang kononnya berbentuk “Islamic” ini. Perbuatan mereka seperti ini bermakna mereka menyembunyikan kebenaran al-Quran, mereka menipu dan membohongi Allah dan seluruh umat manusia sekelian. Perbuatan mereka ini adalah sama dengan perbuatan penyelewengan kaum Yahudi seperti mana yang diperingati Allah kepada kita di dalam ayat yang sedang dibincangkan di sini.
 
Firman Allah : an-Nisa 46
Di antara orang-orang Yahudi itu terdapat mereka yang mengubahkan kalam Allah daripada maksud-maksudnya yang sebenar.
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :
Perbuatan mengubah kalam Allah daripada maksudnya yang sebenar supaya sesuai dengan kehendak nafsu itu adalah satu gejala yang dapat diperhatikan di kalangan ahli-ahli agama yang menyeleweng daripada agama mereka, iaitu di kalangan mereka yang menggunakan agama sebagai kerjaya/profesyen mencari makan untuk memenuhi selera pihak-pihak yang berkuasa di setiap zaman, juga untuk menyesuaikan dengan kehendak-kehendak orang ramai yang mahu melepaskan diri daripada agama. Dan orang-orang Yahudi memang pintar dalam bidang ini walaupun di zaman ini terdapat ahli-ahli agama profesyenel daripada Muslimin yang dapat menandingi perangai kaum Yahudi itu.
 
Para penipu dan pembohong yang mengubah ayat-ayat al-Quran sebenarnya adalah terdiri daripada para ulama dan intelek Islam kita sendiri yang mempelajari ilmu jahat ini daripada mahaguru-mahaguru mereka – kaum Orientalis Barat! Mereka bijak dalam membengkok, melentur dan meliok lintokkan ayat-ayat al-Quran supaya segala tafsiran dan pengertiannya adalah bersesuaian dengan kehendak-kehendak mereka, terutama sekali kehendak-kehendak para “boss” mereka (kaum Ahlil Kitab), dan juga kehendak-kehendak orang ramai seperti mana mereka menghalalkan amalan politik demokrasi, mengIslamkan kerajaan demokrasi padahal mereka memahami dan mengetahui bahawa ianya adalah sistem politik yang syirik dan kufur, serta mereka memberi definisi dan pengertian yang baru kepada agama Islam kita dan memberi pengertian yang baru mengenai Jihad dan Perang dalam Islam. Ayat di atas ini adalah peringatan dan amaran daripada Allah swt yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana kepada kita supaya kita sentiasa berwaspada terhadap para penipu dan pembohong yang mengubah pengertian ayat-ayat al-Quran yang sememangnya wujud dan sedang aktif beroperasi di dunia ini dan khususnya di Malaysia kita ini.
 
Ada kalanya mereka melakukan kesemuanya ini kerana faktor-faktor material dan menjaga kepentingan diri mereka sendiri, menjaga kerjaya-kerjaya dan profesyen-profesyen mereka, tetapi dalam banyak keadaan dan situasi, mereka lakukannya kerana sememangnya ilmu, minda dan aliran pemikiran mereka telah begitu jauh dipengaruhi oleh idea-idea, pemikiran-pemikiran dan cara-cara berfikir golongan Orientalis Barat yang selama ini menjadi mahaguru-mahaguru kepada mereka. Mereka ini adalah para ulama dan intelek Islam yang menjadi pak turut kepada kaum Ahlil Kitab sedangkan Allah melarang kita dengan keras agar kita tidak menjadi para pak turut kepada mereka. Para ulama dan intelek Islam kita ini adalah bala dan musuh kepada kita yang melakukan kerosakan dalam berbagai-bagai bentuk dan cara yang berleluasa kepada kita.
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Qura-al-Maidah) :
Alangkah ramainya orang-orang yang dikurnialan ilmu tentang kehidupan manusia tentang agama Allah kemudian mereka tidak berpandu dengannya malah menggunakan ilmu ini sebagai alat untuk menyelewengkan ayat-ayat al-Quran daripada maksudnya yang sebenar, dan untuk mengikut hawa nafsunya dan hawa nafsu pihak-pihak berkuasa – mengikut andaian mereka – kesenangan hidup dunia kepada mereka.
 
Berapa ramai orang alim yang mengetahui hakikat agama Allah kemudian mereka menyeleweng daripadanya dan mengumumkan hakikat yang lain daripadanya dan seterusnya menggunakan ilmu agamanya untuk melakukan penyelewengan-penyelewengan yang tertentu untuk memberi fatwa-fatwa yang diperlukan untuk menegakkan kuasa yang tidak kekal di bumi Allah, iaitu untuk menegakkan kuasa yang mencabul kuasa Allah dan undang-undang-Nya di bumi ini.
 
Kami dapati di antara mereka ada ulama yang mengetahui dan berkata : penggubalan undang-undang itu adalah daripada bidang kuasa Allah dan sesiapa mendakwa berkuasa dalam bidang ini bererti ia telah mendakwa mempunyai kuasa Uluhiyah dan sesiapa yang mendakwa mempunyai kuasa Uluhiyah bermakna ia telah menjadi kafir dan sesiapa yang mengiktirafkannya mempunyai kuasa Uluhiyah dan mentaatinya, maka ia juga menjadi kafir. Tetapi walaupun ulama ini mengetahui hakikat yang amat jelas dan asasi, namun ia masih menyokong para Taghut yang mendakwa mempunyai kuasa dalam bidang penggubalan undang-undang, sedangkan dengan dakwaan ini bermakna mereka mendakwa mempunyai kuasa Uluhiyah, di samping itu ia menamakan para Taghut sebagai orang-orang Islam sejati dan menggelarkan segala apa yang dipraktikkan mereka sebagai ajaran Islam yang tulen sedangkan dahulunya ia sendiri pernah menghukum mereka sebagai kafir. Kami juga dapati ada ulama yang menulis mengharamkan semua jenis riba pada suatu tahun, kemudian pada tahun yang lain ulama yang sama ini juga yang menulis menghalalkan riba. Seterusnya kami dapati ada ulama yang merestukan kejahatan dan kegiatan mengembangkan kejahatan di kalangan orang ramai, dan menutup lumpur kejahatan yang kotor itu dengan kain agama, lambang-lambang dan cogan kata cogan katanya.
 
Semua ini tepat dengan cerita al-Quran- yang mengesahkan tentang seorang tokoh yang telah dikurniakan ayat-ayat Allah kepadanya lalu ia mencabutkan diri daripada ayat-ayat itu dan akibatnya ia dikuasai syaitan dan tergolongan dalam kumpulan orang-orang yang sesat.
 
Kehidupan manusia tidak putus-putus menampilkan contoh-contoh insan yang seperti ini di setiap tempat, di setiap zaman dan di setiap masyarakat hingga melalui berbagai-bagai zaman, di mana mata kita tidak dapat melihat seorang “alim melainkan beginilah sifatnya kecuali segelintir ulama’” yang dilindungi Allah yang tidak pernah mencabut diri-nya daripada ayat-ayat Allah, tidak mengabdikan kecintaannya kepada kenikmatan dunia, tidak mengikut hawa nafsu, tidak ditunggangi syaitan dan tidak terjelir-jelir lidahnya kerana mengejarkan kenikmatan-kenikmatan yang berada dalam genggaman insan-insan yang berkuasa. Berita ini adalah suatu berita perbandingan yang sentiasa berlaku dan wujud. Ia bukannya tertentu kepada satu kisah yang telah berlaku di suatu zaman yang tertentu sahaja.
Allah swt telah memerintah  Rasul-Nya supaya membaca berita ini kepada kaumnya yang diturunkan ayat-ayat Allah kepada mereka, supaya mereka tidak mencabutkan diri daripada ayat-ayat itu dan supaya orang-orang yang datang kemudian daripada beliau terus membaca berita ini untuk mengingatkan orang-orang yang mengetahui sedikit sebanyak tentang ilmu Allah supaya hidup tidak berakhir dengan kesudahan yang malang itu, supaya mereka tidak menjadi insan yang tidak putus-putus menjelirkan lidahnya dan supaya mereka tidak menzalimi diri sendiri dengan kezaliman yang tidak pernah dilalkukan oleh seorang musuh terhadap musuhnya, kerana mereka menzalimi diri sendiri dengan nasib kesudahan yang malang.
 
Ya Allah ya Tuhan kami! Lindungilah kami, teguhkan pendirian kami, curahkan kesabaran ke atas kami dan wafatkan kami sebagai orang-orang Muslim!
 
Firman Allah :al-Baqarah 44
Patutkah kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan dan kamu lupakan diri kamu sendiri, sedangkan kamu membaca kitab (Taurat),apakah tidak kamu berfikir?
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :
Walaupun ayat ini pada asalnya membicarakan keadaan yang berlaku d kalangan Bani Israel (di zaman dahulu), tetapi saranannya tetap kekal ditujukan kepada hati umat manusia seluruhnya terutama ahli-ahli agama khususnya. Ia bukan hanya ditujukan kepada sesuatu kaum atau sesuatu generasi manusia sahaja.
Penyakit ahli-ahli agama – apabila agama telah menjadi satu profesyen atau perniagaan bukannya Aqidah hangat yang memberi motivasi ialah mereka bercakap lain dimulut lain di hati. Mereka menyuruh orang ramai berbuat kebaikan, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka menyeru orang ramai kepada ketaatan tetapi mereka sendiri abaikannya, mereka mengubah kalam Allah dari tempatnya yang sebenar. Mereka menakwilkan nas-nas yang tegas kerana tujuan kepentingan dan hawa nafsu. Mereka mengadakan fatwa-fatwa dan takwilan-takwilan yang mungkin pada lahirnya sesuai dengan nas-nas yang zahir, sedangkan pada hakikatnya ia bertentangan. Mereka berbuat begitu dengan tujuan untuk membela kepentingan-kepentingan dan kehendak-kehendak hartawan-hartawan atau orang-orang yang berkuasa sebagai mana dilakukan oleh ketua-ketua agama Yahudi.
Aktiviti pendakwah kepada kebaikan di samping tindakan yang bertentangan dengan kebaikan yang ditujukan oleh pendakwah-pendakwah itu sendiri merupakan satu penyakit yang menimbulkan keraguan di hati orang ramai bukan sahaja terhadap para pendakwah itu malah terhadap dakwah-dakwah itu sendiri. Ia menggoncangkan hati orang ramai dan fikiran-fikiran mereka, kerana mereka mendengar kata-kata yang indah tetapi melihat tindak tanduk yang buruk. Mereka kebingungan di antara kata-kata dan perbuatan yang bertentangan itu. Di sini malaplah di dalam jiwa mereka obor yang dinyalakan oleh Aqidah, dan padamlah di dalam hati mereka NUR yang dinyalakan oleh keimanan. Mereka tidak lagi percaya kepada agama setelah hilangnya kepercayaan mereka terhadap ahli-ahli agama.
Sesuatu kata-kata akan tercetus mati dan akan menjadi tidak bermaya biarpun bagai mana nyaring dan merdu bunyinya andai ia tidak terbit daripada hati yang beriman dengannya. Dan seseorang itu tidak beriman dengan apa yang dikatakan olehnya melainkan dirinya sendiri bertukar menjadi terjemahan hidup kepada perkataan yang diucapkan olehnya atau apa yang dituturkan olehnya menjelma menjadi kenyataan yang dapat di lihat. Di waktu ini barulah perkataan itu dipercayai oleh orang ramai walaupun perkataan itu tidak mempunyai bunyi yang nyaring dan kilauan yang menarik, kerana di waktu ini kata-kata itu mengambil kekuatannya daripada alam kenyataannya bukan daripada bunyinya. Ia mengambil keindahan daripada kebenarannya bukan daripada kilauannya. Ia berubah menjadi kekuatan yang memberi dorongan kepada hidup kerana ia terbit daripada hidup itu sendiri.
Keselarasan di antara perkataan dan tindakan, di antara Aqidah dan tingkah laku bukanlah satu perkara yang mudah dan satu jalan yang senang di jalani malah ia memerlukan kepada latihan, perjuangan dan usaha yang gigih. Ia memerlukan kepada perhubungan dengan Allah, kepada pertolongan dan hidayatnya kerana suasana-suasana kehidupan, keperluan-keperluan dan tekanannya sering membawa seseorang yang berada di alam kenyataan berpisah daripada dasar-dasar yang dipegang di dalam hati nuraninya atau daripada dasar-dasar yang ia dakwahkan oleh orang lain supaya berpegang dengannya. Individu manusia yang fana ini adalah lemah selama ia tidak berhubung dengan kekuatan Ilahiyah yang kekal, biarpun bagai mana kuat sekalipun kerana kekuatan-kekuatan kejahatan, kezaliman dan kesesatan adalah lebih kuat daripadanya. Ia mungkin berjaya mengatasi kekuatan-kekuatan itu sekali demi sekali, tetapi di saat-saat dilanda kelemahan dia akan tewas dan jatuh dan menyebabkan ia kerugian masa silamnya, masa kininya dan masa depannya, tetapi apabila dia mencari perlindungan dan berpegang dengan kekuatan azali dan abadi, maka ia akan menjadi lebih kuat daripada segala kekuatan yang lain, ia menjadi kuat untuk melawan hawa nafsu dan kelemahannya, kuat untuk menghadapi keperluan-keperluan dan tekanan-tekanannya dan kuat untuk menghadapi orang-orang kuat yang menentangnya.
Oleh sebab itulah al-Quran menyuruh kaum Yahudi yang mula-mula dihadapi, dan secara tidak langsung pula menyuruh semua manusia, supaya mencari pertolongan dengan bersabar dan mendirikan solat. Al-Quran menuntut kaum Yahudi supaya mengutamakan kebenaran yang diketahui mereka daripada kedudukan istimewa yang dinikmati mereka di Medinah dan dari harga yang sedikit – sama ada berupa bayaran-bayaran di atas perkhidmatan-perkhidmatan keagamaan atau berupa kekayaan dunia seluruhnya – juga supaya mereka bergabung di dalam angkatan iman kerana mereka sendiri berdakwah kepada orang ramai supaya beriman. Semua ini memerlukan kekuatan, keberanian, keikhlasan dan pertolongan daripada sifat sabar dan daripada amalan mendirikan solat .
 
Al-Quran menggambarkan perihal para ulama dan intelek Yahudi yang berilmu tetapi tidak beriman, mereka menggunakan ilmu pengetahuan mereka untuk menyesatkan orang-orang beriman. Begitulah perihal para ulama dan intelek Islam kita kini – mereka juga berilmu tetapi tidak beriman. Mereka menggunakan ilmu pengetahuan mereka dengan berbagai-bagai cara untuk menyesatkan kita daripada jalan yang benar. Mereka mengembangkan fahaman ISLAM MODENIS yang sesat dan rosak dengan mengatakan bahawa ianya adalah agama yang benar daripada Allah.
 
Firman Allah : al-Maidah 63
Mengapa ulama-ulama dan paderi-paderi tidak melarang mereka daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang berdosa dan daripada memakan harta haram. Sesungguhnya amatlah keji perbuatan-perbuatan yang telah dilkakukan mereka.
 
Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :
Ciri bungkam para pengawas urusan syariat dan keilmuan agama terhadap dosa dan pencerobohan yang berlaku dalam masyarakat itu merupakan ciri masyarakat-masyarakat yang rosak menunggu runtuh. Sifat bani Israel sebagai mana yang diterangkan oleh al-Quran ialah :
Mereka tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang dilakukan mereka (5 :79).
 
Ciri masyarakat yang baik, unggul, hidup, kuat dan utuh ialah wujudnya fenomena amar makruf nahi mungkar dan wujudnya golongan yang menjalankan amar makruf nahi mungkar dan wujudnya orang-orang yang mendengar dan mematuhi amar makruf nahi mungkar, juga wujudnya kekuatan adat tradisi yang membuat penyelewengan-penyelewengan tidak berani melanggar suruhan makruf dan larangan mungkar dan tidak berani mengganggu penyuruh-penyuruh makruf dan pencegah-pencegah mungkar.
 
Allah telah menyifatkan umat Muslim dengan sifat-sifat berikut :
Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran dan kamu beriman kepada Allah (3:110),
 
Dan Allah menyifatkan bani Israel pula dengan firmannya :
Mereka tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang dilakukan mereka (5:79).
 
Itulah perbezaan di antara dua masyarakat dan dua kelompok itu .
Di sini Allah hadapkan celaan dan cemuhan ke atas para ulama dan paderi bani Israel yang mengambil sikap bungkam terhadap kaum mereka yang berlumba-lumba melakukan dosa, pencerobohan dan memakan harta haram. Mereka tidak melaksanakan amanah kitab Allah yang dipertanggungjawabkan kepada mereka.
 
Ayat ini merupakan suara amaran kepada setiap ahli agama, kerana baik buruk sesuatu masyarakat adalah bergantung kepada kesetiaan para pengawas syariat dan ilmu agama menjalankan tugas mereka menyuruh orang ramai melakukan kemakrufan dan melarang kemungkaran. Perkara ini – sebagai mana kami telah huraikan sebelum ini di dalam tafsir Fizilalil quran – memerlukan wujudnya “kuasa” yang mampu menyuruh dan melarang, kerana tugas menyuruh dan melarang ini berlainan daripada tugas dakwah. Tugas dakwah ialah memberi penerangan, sedangkan tugas menyuruh dan melarang ialah menggunakan “kuasa”. Oleh sebab itu orang-orang yang bertugas menyuruh melakukan kemakrufan dan melarang kemungkaran itu sayugialah mendapatkan kuasa agar suruhan dan larangan mereka dihargai di dalam masyarakat dan tidak hanya merupakan kalam dan cakap-cakap sahaja.
 
Bukan sahaja para ulama dan intelek Islam kita tidak menghurai dan menjelaskan kepada kita mengenai kesyirikan dan kekufuran segala ideologi, pemikiran, undang-undang dan kerajaan demokrasi, serta mereka sedikitpun tidak menjelaskan kepada kita mengenai kesyirikan dan kekufuran yang berlaku ke atas kita kerana kita mengamalkan sistem politik demokrasi, malah merekalah orang-orang yang aktif dalam menipu, membohongi dan menyesatkan kita daripada jalan yang benar. Mereka mengatakan bahawa demokrasi ini adalah Islam, penentangan terhadap demokrasi adalah penentangan terhadap Islam itu sendiri, bahawa Jihad itu bukanlah semestinya bererti Perang dan Revolusi, perjuangan Islam hanyalah dakwah dengan kata-kata yang baik dan berkesan. Mereka menyebarkan fahaman bahawa Jihad kita yang paling utama ialah untuk membasmi kemiskinan, mencapai kemajuan ekonomi dan membaiki taraf kehidupan, meningkat ilmu dan teknologi, mewujudkan kestabilan negara dengan mewujudkan perpaduan negara di antara berbagai-bagai bangsa dan agama. Mereka mengatakan bahawa Islam tidak menggalakkan kita untuk berperang, manakala perang itu hanya dilancarkan setelah kita diperangi, dizalimi dan dicerobohi. Ini kesemuanya tiadalah yang lain melainkan hanyalah semata-mata penipuan dan pembohongan yang amat jelas dan nyata, mereka menipu dan membohongi kita malah mereka juga menipu dan membohongi Allah swt sendiri!
 
Setiap orang yang mengimani kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah berkewajipan untuk memahami dengan seberapa jelas yang mungkin mengenai konsep Uluhiyah dan Rububiyah Allah supaya pengertian politik dan kenegaraan menjadi jelas dan terang kepada kita, agar kita dapat memelihara diri kita daripada tergelincir daripada jalan-jalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan supaya kita tidak mengeluarkan diri kita daripada pengabdian kepada Allah sahaja yang boleh merosakkan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Islam hendaklah jelas, begitu juga kufur itu hendaklah juga jelas supaya bukan sahaja kita dapat mengimani, mengamal, menyebar, mengembang, mempromosi dan mempertahankan agama Islam kita, tetapi kita juga dapat menjauhkan diri kita daripada kufur, tidak terlibat dalam mengimani, mengamal, dan mempertahankan sebarang ideologi, pemikiran, sistem, undang-undang, kerajaan dan institusi kufur, dan kita akan berusaha dan berjuang untuk menghancurkan kufur. Buat ketika ini, kita tidak mempunyai kefahaman yang jelas mengenai ISLAM dan KUFUR kerana kita tidak memahami dengan jelas mengenai konsep-konsep Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ; justeru, kita telah, sedang dan akan terus disesatkan dengan begitu senang sekali oleh musuh-musuh kita daripada jalan yang benar.
 
 
SEKIAN, TERIMA KASIH.
 
 
WAN SOLEHAH AL-HALBANI
 
Leave a comment

Posted by on September 3, 2011 in Uncategorized

 

TUHAN-TUHAN MANUSIA

 

Wan Solehah al-Halbani

Temerloh, PAHANG DM

 

Salam,

 

TUHAN-TUHAN MANUSIA

 

Firman Allah : al-Anbia 24

Apakah mereka memilih Tuhan-tuhan yang selain daripada Allah? Katakanlah : Bawalah dalil-dalil kamu. Kitab ini menyebut cerita orang-orang yang semasa denganku di samping menyebut cerita para Rasul sebelumku. Malah  kebanyakan mereka tidak mengetahui Aqidah yang benar, maka kerana itu mereka berpaling daripada-Nya.    

Firman Allah : asy-Syu’arak 70, 71

Tetkala ia berkata kepada bapanya dan kaumnya, “Siapakah yang kamu sembah ?”

Mereka menjawab, “ Kami menyembah berhala-berhala dan kami tekun dan kekal menyembahnya.

SIAPAKAH Tuhan kita, siapakah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat ke atas kita, siapakah Tuhan yang mengabdikan kita kepada kuasanya, siapakah Tuhan yang membuat segala peraturan dan undang-undang untuk kita dan siapakah Tuhan yang kita sembah dalam kehidupan kita hari-hari? Inilah persoalan-persoalan yang amat “crucial” dan utama dalam kehidupan kita hari-hari kerana ianya adalah persoalan-persoalan yang menentukan kesempurnaan atau kerosakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan kesempurnaan atau kerosakan keimanan kita kepada Allah swt. Inilah persoalan-persoalan yang menentukan samada kita ini sudah bertukar menjadi orang-orang kafir atau kita masih kekal sebagai orang-orang Islam.

Pada hari ini Tuhan kita bukanlah lagi Allah swt, tetapi Tuhan-tuhan kita adalah para PEMIMPIN kita yang BERKUASA, BERDAULAT dan MEMERINTAH ke atas kita, Tuhan-tuhan kita adalah para pemimpin kita yang MENGABDIKAN kita kepada KEKUASAAN mereka, dan Tuhan-tuhan yang kita SEMBAH pada setiap hari adalah para pemimpin kita. Siapakah yang dimaksudkan sebagai para pemimpin kita yang kini menjadi Tuhan-tuhan kita ini? Tuhan-tuhan kita adalah terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu (Constitutiuonal Monarch) kita kerana mereka kesemuanya ini memiliki KUASA dan DAULAT untuk memerintah ke atas kita, mereka kesemuanya memiliki KUASA dan DAULAT untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk dikuat kuasakan ke atas kita, mereka memiliki KUASA dan DAULAT untuk menghamba abdikan kita kepada kekuasaan mereka dan mereka memiliki KUASA  dan DAULAT untuk disembah oleh kita dengan cara kita mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang manusia ini.

Ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita ini adalah “arbaban musyarri’ “ , iaitu Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas kita, dan Tuhan-tuhan yang membuat segala peraturan dan undang-undang; dan  mereka ini adalah juga “alihah musyarri’ “, iaitu Tuhan-tuhan Manusia yang kita sembah. Mereka ini adalah “Syurakaa Musyarriin,” iaitu mereka ini telah melakukan SYIRIK dalam peraturan dan undang-undang yang mengeluarkan mereka ini daripada agama Allah. Kita telah melantik mereka ini kesemuanya sebagai Tuhan-tuhan kita di samping itu kita masih mengaku Allah sebagai Tuhan kita yang Maha Esa. Kita kini sedang mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur di samping itu kita masih tetap juga mengimani, menganuti dan mengamalkan agama Allah. Kita kini mempunyai ramai Tuhan dan kita sebenarnya sedang mengimani, menganuti dan mengamalkan dua agama yang berlainan pada masa yang sama.  Para pemimpin kita kini adalah orang-orang yang kafir, zalim dan fasik di sisi Allah swt kerana mereka kini telah terlibat dengan Syurakka Musyarriin, iaitu syirik kerana mereka membuat segala peraturan dan undang-undang manusia dan syirik kerana segala peraturtan dan undang-undang yang dibuat oleh mereka itu adalah ditaati dan dipatuhi oleh seluruh umat manusia!

Kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah kerajaan yang syirik dan kufur kerana ia MELANTIK MANUSIA sebagai TUHAN-TUHAN yang selain daripada Allah dan justeru ia menafikan kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Dalam sistem politik demokrasi Malaysia, fasal 44 Perlembagaan Negara memperuntukkan bahawa segala peraturan dan undang-undang itu adalah dibuat oleh manusia dan dikuatkuasakan ke atas manusia, kemudian peraturan dan undang-undang itu pula ditaati dan dipatuhi manusia. Kesemuanya ini bererti Perlembagaan Negara dan sistem pemerintahan negara kita ini telah MENGIFRADKAN sifat-sifat ULUHIYAH dan RUBUBIYAH kepada manusia, khususnya kepada para pemimpin kita yang dipilih sebagai ahli-ahli PARLIMEN dan DUN serta RAJA-RAJA MELAYU kita yang kesemuanya itu telah dinaikkan pangkat-pangkat mereka masing-masing itu daripada manusia-manusia biasa kepada TUHAN-TUHAN yang BERKUASA dan BERDAULAT ke atas manusia, TUHAN-TUHAN yang membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia,  TUHAN-TUHAN yang MENGHAMBA ABDIKAN manusia kepada kekuasaan manusia serta TUHAN-TUHAN yang DISEMBAH oleh manusia.

Peraturan dan undang-undang adalah AGAMA dan sesiapa sahaja yang membuat peraturan dan undang-undang untuk kita, dia adalah Tuhan atau Tuhan-tuhan kita. Allah adalah Tuhan kita kerana Dia membuat peraturan dan undang-undang untuk kita, iaitu Allah adalah Tuhan yang mencipta dan membuat AGAMA untuk kita. Bagi negara Malaysia kita ini, para pemimpin kita yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita ini mempunyai hak-hak dan kuasa-kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk kita yang bererti bahawa mereka telah mencipta dan membuat AGAMA untuk kita, iaitu agama manusia yang selain daripada agama Allah, dan itu juga bererti bahawa mereka telah melantik diri mereka sebagai Tuhan-tuhan kita.

Rububiyah Manusia :

 1. Para pemerintah itu adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA kerana mereka itu adalah orang-orang yang BERHAK, BERKUASA, BERDAULAT dan MEMERINTAH ke atas manusia;
 2. Para pemerintah itu adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA kerana mereka itu adalah orang-orang yang berhak dan berkuasa untuk MEMBUAT PERATURAN dan UNDANG-UNDANG untuk manusia ;
 3. Para pemerintah itu adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA yang berhak, berkuasa dan berdaulat untuk menjalan dan menguat kuasakan peraturan dan undang-undang manusia ke atas umat manusia yang bererti mereka telah MENGABDIKAN MANUSIA kepada KEKUASAAN MANUSIA.

Uluhiyah Manusia  :

 1. Para pemerintah itu adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA yang DISEMBAH oleh manusia kerana segala peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh mereka itu adalah DITAATI dan DIPATUHI manusia.

Kita langsung tidak mengetahui bahawa para pemimpin kita, termasuklah mereka yang beragama Islam sendiri, yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu, adalah disifatkan Allah sebagai TUHAN-TUHAN yang selain daripada Allah kerana mereka itu kesemuanya memiliki sifat-sifat ULUHIYAH dan RUBUBIYAH. Kita langsung tidak mengetahui bahawa para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita ini adalah Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat ke atas kita, bahawa mereka ini adalah Tuhan-tuhan yang mengabdikan kita kepada kekuasaan mereka, bahawa mereka ini adalah Tuhan-tuhan yang kita sembah, dan kita juga langsung tidak mengetahui bahawasanya kitalah sebenarnya orang-orang yang melantik mereka ini sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat ke atas kita serta Tuhan-tuhan yang disembah oleh kita sendiri. Kita langsung tidak menyedari bahawa kita telah dan sedang mengalami kerosakan dalam pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ kerana kita dengan segala keredhaan hati kita telah melantik mereka itu sebagai Tuhan-tuhan kita yang selain daripada Allah, begitu juga para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita ini adalah orang-orang yang mengalami kerosakan pegangan dan amalan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ kerana mereka telah bersetuju dan redha untuk menjadikan diri mereka ini sebagai Tuhan-tuhan yang selain daripada Allah! Inilah realiti yang benar-benar wujud dan berlaku kepada umat Islam kita di dalam negara Malaysia kita ini malah di kalangan seluruh umat Islam di dunia!

Isu-isu mengenai politik, kerajaan, pemerintahan, negara dan peraturan dan undang-undang adalah isu-isu yang berhubung kait secara langsung dengan TUHAN dan AGAMA. Dalam politik Allah, Tuhan kita adalah Allah dan agama kita adalah Agama Allah, manakala dalam politik demokrasi ini TUHAN-TUHAN kita adalah MANUSIA dan AGAMA kita adalah juga AGAMA MANUSIA, iaitu AGAMA DEMOKRASI yang syirik dan kufur. Hal ini menggambarkan betapa menyeleweng dan rosaknya AQIDAH kita serta betapa jauhnya kita kini sedang berada dalam kesesatan dan kekufuran!

Rububiyah Manusia bererti manusia itu adalah TUHAN-TUHAN kerana mereka itu adalah para pemimpin yang BERKUASA dan BERDAULAT ke atas manusia, para pemimpin yang mempunyai KUASA dan HAK untuk membuat PERATURAN dan UNDANG-UNDANG yang DIKUATKUASAKAN ke atas manusia dan dengan itu juga ianya bererti mereka telah MENGABDIKAN MANUSIA kepada KEKUASAAN MANUSIA. Rububiyah Manusia wujud dan beroperasi dalam sistem politik demokrasi kita ini yang bererti TUHAN-TUHAN MANUSIA ini sememangnya wujud, berkuasa, memerintah dan beroperasi dengan aktif dalam sistem politik demokrasi Malaysia kita ini. Sistem politik demokrasi yang terdiri daripada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia berserta dengan Tuhan-Tuhan Manusia ini adalah satu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkannya (sistem politik demokrasi) daripada agama Allah.  

Al-Quran membicarakan mengenai sifat dan peranan Allah sebagai Raja dan Pemerintah di bumi yang BERKUASA, BERDAULAT dan MEMERINTAH ke atas seluruh umat manusia di bumi :

Firman Allah: al-Imran 26,

Katakanlah (Wahai Muhammad): Wahai Allah yang mempunyai kedaulatan! Engkau memberi kedaulatan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kedaulatan dari sesiapa yang Engkau k

Firma Allah : al-Mukminun 116

Maha Suci Allah Raja yang sebenar .Tiada Tuhan melainkan Dia yang memiliki Arasy yang mulia.

Firman Allah: al-A’raf 54

Kepunyaan Allahlah segala kejadian, kepunyaan Allahlah segala pemerintahan.

Ayat-ayat al-Quran seperti di atas ini menghuraikan bahawa Allah adalah RAJA dan PEMERINTAH yang BERKUASA, BERDAULAT dan MEMERINTAH ke atas seluruh umat manusia di bumi. Sebaliknya, dalam Aqidah dan Pemikiran Islam,  manusia tidak mempunyai hak dan kuasa untuk memerintah ke atas manusia dan tidak mempunyai hak dan kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia, justeru orang-orang yang memerintah manusia bagi pihak dirinya, golongannya, kaumnya, atau golongan majoriti daripada manusia, dan mereka tidak memerintah bagi pihak Allah, di atas nama Allah dan untuk Allah, mengikut pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ mereka itu adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA. Para pemerintah manusia yang berkuasa, berdaulat dan memerintah manusia dengan menjalankan segala peraturan dan undang-undang manusia, iaitu peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh manusia, dan yang tidak dibuat oleh Allah, mereka itu disifatkan Allah sebagai telah mengambil alih kuasa dan hak Allah untuk memerintah manusia, mereka itu disifatkan Allah sebagai  TUHAN-TUHAN yang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas manusia.

Isu yang paling fundamental dan utama dalam kehidupan kita ialah PERATURAN dan UNDANG-UNDANG kerana ianya adalah AQIDAH – sesiapa sahaja yang berhak dan berkuasa untuk membuat PERATURAN dan UNDANG-UNDANG untuk manusia, dia adalah TUHAN bagi manusia, dan dialah yang memiliki sifat RUBUBIYAH, iaitu dia adalah TUHAN yang BERKUASA dan BERDAULAT ke atas manusia. Dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ Allah adalah Tuhan kita kerana Dialah yang berhak dan berkuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia, dan oleh itu Dialah yang memiliki sifat Rububiyah, manakala dalam sistem politik demokrasi kita ini, para pemimpin kita yang terdiri daripada ahli-ahli PARLIMEN dan DUN serta RAJA-RAJA MELAYU kita adalah TUHAN-TUHAN kita kerana merekalah orang-orang yang BERHAK dan BERKUASA untuk membuat PERATURAN dan UNDANG-UNDANG untuk manusia, dan oleh itu merekalah yang memiliki sifat RUBUBIYAH.

Al-Quran membicarakan mengenai TUHAN-TUHAN MANUSIA yang BERKUASA, BERDAULAT dan MEMERINTAH ke atas manusia ini dengan panjang lebar untuk pengamatan dan perhatian kita :

Firman Allah : al-Qasas 38

Dan berkatalah Firauan : Wahai sekelian pembesar! Aku tidak mengetahui bahawa kamu mempunyai Tuhan yang lain daripada aku. Oleh itu wahai Haman! Bakarlah untukku tanah liat kemudian binakan untukku satu bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa dan sesungguhnya aku fikir dia itu daripada golongan para pendusta.

Firman Allah : an-Naziat 23, 24

Lalu ia mengumpulkan (ahli-ahli sihir) dan berseru.

Lalu berkata : Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi.

Firaun mengisytiharkan dirinya sebagai Tuhan yang maha tinggi yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia. Dia mengaku bahawa dia adalah Tuhan, bukan Tuhan yang sebenar yang mencipta beliau dan manusia serta sekelian alam semesta, dan Tuhan yang memberi rezeki kepada segala hidupan, tetapi dia mengaku sebagai Tuhan hanya setakat dia memiliki sifat RUBUBIYAH, iaitu Tuhan yang BERKUASA, BERDAULAT dan MEMERINTAH ke atas umat manusia, Tuhan yang mempunyai HAK dan KUASA untuk membuat PERATURAN dan UNDANG-UNDANG untuk DITAATI dan DIPATUHI manusia, dan Tuhan yang BERHAK dan BERKUASA untuk MENGABDIKAN MANUSIA kepada KUASA beliau. Firaun adalah Tuhan, iaitu beliau adalah rab musyarri’ (Tuhan manusia yang membuat peraturan dan undang-undang ) kerana dia memiliki sifat RUBUBIYAH, begitulah juga para pemimpin di dunia ini yang memiliki sifat RUBUBIYAH, iaitu para pemimpin yang BERKUASA, BERDAULAT dan MEMERINTAH ke atas manusia, yang BERHAK dan BERKUASA untuk membuat PERATURAN dan UNDANG-UNDANG dan yang BERHAK dan BERKUASA untuk MENGABDIKAN MANUSIA kepada KEKUASAAN MANUSIA, mereka itu adalah para pemimpin yang disifatkan Allah sebagai TUHAN-TUHAN MANUSIA  yang membuat peraturan dan undang-undang, iaitu arbaban musyarri’ daripada kalangan manusia yang selain daripada Allah.

Pemimpin-pemimpin di Malaysia kita kini yang terdiri daripada ahli-ahli PARLIMEN dan DUN serta RAJA-RAJA MELAYU kita adalah TUHAN-TUHAN kerana mereka BERHAK, BERKUASA dan BERDAULAT untuk membuat PERATURAN dan UNDANG-UNDANG untuk manusia dan mereka itu adalah TUHAN-TUHAN kerana mereka BERHAK, BERKUASA dan BERDAULAT untuk MENGABDIKAN MANUSIA kepada KUASA mereka. Mereka ini adalah Tuhan-tuhan Manusia, iaitu mereka ini adalah arbaban musyarri’  (Tuhan-tuhan yang membuat peraturan dan undang-undang manusia) yang memiliki sifat RUBUBIYAH, khususnya RUBUBIYAH MANUSIA. Status ketuhanan pemimpin-pemimpin kita ini adalah sama dengan ketuhanan Firaun, kekufuran mereka ini adalah sama dengan kekufuran Firaun, kezaliman mereka ini adalah sama dengan kezaliman Firaun kerana kesemua mereka ini, iaitu pemimpin-pemimpin kita dan Firaun ini, adalah Tuhan-tuhan manusia yang membuat peraturan dan undang-undang manusia, iaitu arbaban musyarri’  yang sama-sama BERKUASA dan BERDAULAT ke atas manusia, Tuhan-tuhan yang sama-sama BERKUASA dan BERDAULAT untuk membuat PERATURAN dan UNDANG-UNDANG, iaitu peraturan dan undang-undang ciptaan manusia, Tuhan-tuhan yang sama-sama BERKUASA dan BERDAULAT untuk MENGABDIKAN MANUSIA kepada KUASA mereka, dan oleh itu mereka itulah yang sama-sama memiliki sifat RUBUBIYAH, iaitu RUBUBIYAH MANUSIA yang syirik dan kufur di sisi kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.  

Firman Allah: al-Maidah 44, 45, 47

Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang kafir … zalim…dan fasik.

Orang-orang yang tidak menghukum dengan undang-undang Allah yang dimaksudkan dalam ayat di atas ini adalah juga terdiri daripada para pemimpin kita, khususnya ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita. Para pemimpin kita ini adalah orang-orang kafir, zalim dan fasik seperti mana yang dimaksudkan oleh ayat-ayat di atas ini kerana mereka itu telah menyerahkan sifat RUBUBIYAH kepada diri mereka sendiri yang menjadikan mereka itu sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas manusia, yang menjadikan mereka itu sebagai Tuhan-tuhan yang berhak dan berkuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia, yang menjadikan mereka itu sebagai Tuhan-tuhan yang berhak dan berkuasa untuk menguat kuasakan peraturan dan undang-undang mereka ke atas manusia yang bererti mereka itu adalah Tuhan-tuhan yang mengabdikan manusia kepada kekuasaan mereka. Justeru ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita ini adalah Tuhan-tuhan kita yang disifatkan Allah sebagai kafir, zalim dan fasik kerana mereka membuat peraturan dan undang-undang yang justeru mereka itu memiliki sifat Rububiyah.

Firman Allah: an-Nisa 60

Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh.

Ayat di atas ini menghuraikan bahawa umat Islam kita yang ingin dan setuju kepada peraturan dan undang-undang manusia adalah disifatkan Allah sebagai orang-orang yang kafir, iaitu mereka itu adalah para ‘PENDAKWA MUSLIM’ dan bukan Muslim yang sebenar. Mereka itu adalah orang-orang kafir kerana; pertama, mereka ingin dan setuju kepada peraturan dan undang-undang manusia; kedua, mereka ingin dan setuju untuk menyerahkan peraturan dan undang-undang kepada manusia; ketiga, mereka ingin dan setuju untuk melantik manusia sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia. Kesemuanya ini tanpa ragu-ragu lagi mengikut pengertian ayat al-Quran seperti di atas ini telah mengakibatkan kekufuran kepada umat Islam di Malaysia dan di seluruh dunia kita ini.

Firman Allah : asy-Syura 21

Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan – mana-mana bahagian daripada agama mereka – sebarang undang-undang yang tidak diizinkan Allah?

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

“Tiada seorangpun daripada makhluk yang berhak mensyariatkan peraturan-peraturan agama yang berlainan daripada peraturan-peraturan yang telah disyariatkan Allah SWT dan diizinkan oleh-Nya biarpun siapa sahaja. Hanya Allah SWT sahaja yang berhak untuk mensyariatkan peraturan-peraturan agama kepada hamba-hamba-Nya, kerana Dialah Pencipta seluruh alam buana ini dan Dialah yang mentadbirkannya dengan undang-undang agung-Nya yang dipilih untuk alam ini, sedangkan kehidupan manusia hanya merupakan seolah-olah sebiji piring yang kecil diroda alam yang besar. Oleh kerana itu kehidupan manusia pastilah ditadbirkan dengan satu peraturan yang sesuai dengan undang-undang alam yang agung itu, hal ini tidak mungkin terlaksana melainkan apabila peraturan-peraturan itu disyariatkan oleh Allah SWT yang mengetahui selok belok undang-undang yang agung itu. Seluruh mereka yang lain daripada Allah SWT tidak syak lagi mempunyai pengetahuan yang terbatas belaka dan tidak boleh diamanah untuk mengaturkan syariat bagi mentadbirkan kehidupan manusia.”

Seluruh ayat-ayat al-Quran seperti yang dipetikan di atas ini membicarakan mengenai kewujudan Tuhan-tuhan Manusia yang memiliki sifat RUBUBIYAH dan justeru yang berkuasa dan berdaulat ke atas umat manusia. Para pemimpin di Malaysia kita ini yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita, adalah para pemimpin yang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas manusia, para pemimpin yang berkuasa dan berdaulat untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia dan para pemimpin yang berkuasa dan berdaulat untuk mengabdikan manusia kepada kekuasaan manusia – mereka inilah para pemimpin yang memiliki sifat RUBUBIYAH dan mereka ini adalah para pemimpin yang disifatkan Allah sebagai TUHAN-TUHAN MANUSIA, iaitu arbaban musyarri’  (Tuhan-tuhan manusia yang membuat peraturan dan undang-0undang)  yang selain daripada Allah. Di sisi kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, para pemimpin kita yang yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita ini adalah arbaban musyarri’  iaitu Tuhan-tuhan Manusia yang kafir kerana mereka membuat segala peraturan dan undang-undang manusia untuk manusia!

Firman Allah : al-Anbia 24

Apakah mereka memilih Tuhan-tuhan selain Allah? Katakanlah : Bawalah dalil-dalil kamu. Kitab ini menyebut cerita orang-orang yang semasa denganku di samping menyebut cerita para Rasul sebelumku. Malah  kebanyakan mereka tidak mengetahui Aqidah yang benar, maka kerana itu mereka berpaling daripada-Nya.    

Umat Islam di Malaysia kita kini telah memilih dan melantik para pemimpin kita, iaitu ahli-ahli PARLIMEN dan DUN kita serta RAJA-RAJA MELAYU kita, sebagai TUHAN-TUHAN kita kerana kita tidak lagi memahami dan mengetahui dengan jelas dan terang mengenai pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang sebenar sama seperti umat manusia pada zaman Rasulullah saw dan para Rasul yang terdahulu yang memilih dan melantik Tuhan-tuhan yang selain daripada Allah sebagai Tuhan-tuhan mereka.

Firman Allah : al-A’raf 146

“Orang-orang yang berlagak angkuh di bumi tanpa alasan yang benar.”

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran):

Orang-orang yang bernama hamba Allah tidak akan berlagak angkuh dan sombong, kerana sifat kebesaran dan keagungan itu hanya milik Allah sahaja dan Allah tidak akan menerima sifat itu dikongsikan oleh yang lain daripada-Nya. Apabila seorang insan menunjukkan sifat angkuhnya di bumi Allah bererti ia menunjukkan sifat angkuh tanpa sesuatu yang benar. Sifat angkuh yang paling jahat ialah sifat angkuh yang bererti mendakwa mempunyai kuasa Rububiyah di bumi Allah yang berhak menguasai manusia. Dan menggunakan kuasa ini dalam bentuk menggubal undang-undang dan peraturan-peraturan yang lain daripada undang-undang dan peraturan yang diturunkan Allah dan mewajibkan manusia tunduk kepada undang-undang dan peraturan ciptaannya yang tidak sah. Keangkuhan dalam bentuk ini melahirkan berbagai-bagai jenis keangkuhan yang lain. Ia merupakan asas bagi seluruh kejahatan kerana daripadanya tercetus segala kejahatan. Oleh sebab itu ayat yang berikut menjelaskan ciir-ciri selanjutnya :

Firman Allah : al-A’raf 146

Dan jika mereka melihat segala jalan hidayat sekalipun, mereka tidak akan mengambilnya sebagai jalan yang diikuti dan (sebaliknya) jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka akan mengambilnya sebagai jalan yang diikuti.

Itulah tabiat menyeleweng daripada jalan yang benar apabila dilihat olehnya, dan tabiat cenderung mengikut jalan yang sesat apabila terluang kepadanya. Seolah-olah tabiat itu berjalan dengan kuasa automatik yang tidak pernah mungkir. Inilah sifat yang dilukislkan oleh al-Quran sebagai ciri model insan yang angkuh, iaitu insan yang telah ditetapkan kehendak Allah untuk mengenakan balasan ke atasnya kerana sikapnya yang telah mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak menghiraukannya, dan balasan itu adalah dalam bentuk memalingkan mereka daripada ayat-ayat Allah buat selama-lamanya.

Seseorang akan bersua dengan jenis insan yang mempunyai sifat-sifat dan perwatakan ini. Dia akan melihat insan ini seolah-olah sentiasa cenderung menjauhi keimanan dan mengikut kesesatan tanpa berusaha dan tanpa berfikir panjang. Dia tidak nampak jalan keimanan dan sentiasa menjauhkan diri daripadanya. Dia sentiasa senang dengan jalan yang sesat dan mengikutinya dengan selesa. Dan dalam waktu yang sama dia dipalingkan daripada ayat-ayat Allah, iaitu dia tidak pernah memikir dan menelitinya. Hati dan fikirannya tidak pernah menangkap dan menerima saranan-saranan dan nada-nada daripada ayat-ayat itu.

Subhanallah! Daripada coretan-coretan pantas dalam pengungkapan al-Quran yang menarik ini dan gambaran model insan yang angkuh itu tiba-tiba menjelma dengan terang di hadapan mata dan membuat pembaca tiba-tiba menjerit-jerit :Ya, ya saya kenal orang ini………….namanya si anu dialah orang yang disifatkan Allah dengan kata-kata ini!

Firman Allah : al-A’raf 146

“Dan jika mereka melihat segala jalan hidayat sekalipun, mereka tidak akan mengambilnya sebagai jalan yang diikuti mereka  dan (sebaliknya) jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka akan mengambilnya sebagai jalan yang diikuti mereka.”

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-A’raf) :

Orang-orang yang membanggakan diri mereka sebagai orang-orang Islam yang sebenar, sedangkan mereka tunduk kepada undang-undang ciptaan manusia – yakni tunduk kepada Rububiyah yang lain daripada Rububiyah Allah – adalah salah dan meleset jika mereka fikirkan mereka sebagai kaum Muslimin yang tulen! Sebenarnya mereka tidak berada dalam agama Allah yang sebenar, kerana pemerintah mereka bukannya Allah dan undang-undang yang dijunjung mereka bukannya syariat Allah. Malah mereka berada dalam agama pemerintah mereka, malah mereka berada di dalam agama pemerintah itu bukan dalam agama Allah yang benar.

Sifat angkuh dan sombong yang dimaksudkan kepada para pemimpin Muslim dan Raja-Raja Melayu kita di Malaysia kita pada hari ini adalah kerana mereka mengifradkan sifat RUBUBIYAH yang sepatutnya hanya dimiliki Allah sahaja kepada diri mereka sendiri yang justeru mereka mengambil alih peranan Allah untuk berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas manusia, mereka mengambil alih peranan Allah untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia dan mereka mengambil alih peranan Allah untuk mengabdikan manusia kepada kekuasaan manusia, justeru para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita ini adalah pemimpin-pemimpin yang disifatkan Allah sebagai Tuhan-tuhan yang ANGKUH dan SOMBONG, iaitu ANGKUH dan SOMBONG yang PALING JAHAT sekali di sisi Allah swt kerana mereka menzalimi, menindas, menyesat dan merosakkan umat manusia yang sedang berada dan bernaung di bawah peraturan dan undang-undang manusia ciptaan mereka. Para pemimpin dan Raja-Raja Melayu kita ini adalah disifatkan Allah sebagai ANGKUH, SOMBONG dan JAHAT kerana mereka menghamba abdikan manusia kepada peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh mereka yang disifatkan Allah sebagai kezaliman, penindasan, pencerobohan, ancaman, kejahatan dan kerosakan di sisi Allah swt.

Manakala seluruh rakyat Islam kita kini adalah juga tidak terlepas daripada sifat-sifat kufur yang sama, iaitu kita ini adalah juga tergolong sebagai umat manusia yang ANGKUH, SOMBONG dan JAHAT di sisi Allah swt kerana kita telah melantik para pemimpin dan Raja-Raja Melayu kita sebagai Tuhan-tuhan kita serta kita bersetuju dan meredhai mereka. Allah menyifatkan kita sebagai umat yang ANGKUH, SOMBONG dan JAHAT kerana kita bersetuju dan meredhai peraturan dan undang-undang yang syirik dan kufur yang dibuat oleh para pemimpin kita dan oleh yang demikian kita adalah disifatkan Allah sebagai orang-orang yang telah melakukan kezaliman, penindasan, pencerobohan, ancaman, kejahatan dan kerosakan terhadap umat manusia kerana kita telah bersetuju untuk meletakkan seluruh umat manusia di bawah peraturan dan undang-undang manusia, iaitu peraturan dan undang-undang manusia yang disifatkan Allah sebagai kezaliman, penindasan, pencerobohan, ancaman, kejahatan dan kerosakan – ini sekali gus bererti bahawa kita telah melakukan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan  yang aktif terhadap Allah sebagai Tuhan kita Yang Maha Esa. 

Ini adalah kerana umat Islam di Malaysia kita ini berada jauh daripada Islam, kita menjauhkan diri kita daripada al-Quran, kita meremeh-remehkan segala petunjuk al-Quran, kita suka untuk mengambil jalan yang salah dan bengkok kerana kita sangkakannya sebagai jalan yang benar dan lurus, sebaliknya kita tidak suka untuk mengambil jalan yang benar dan lurus kerana kita sangkakannya sebagai jalan yang salah dan bengkok. Kita mempunyai fitrah yang songsang dan sistem penilaian kita yang songsang, hati kita adalah tertutup kepada kebenaran, kita adalah umat Islam yang terdiri daripada pemimpin-pemimpin dan seluruh rakyat yang disifatkan sebagai bodoh, sombong dan buta di sisi Allah swt, dan kita kesemuanya sentiasa berada dalam kesesatan, kerosakan dan kejahatan. Inilah sifat-sifat seluruh umat Islam kita yang terdiri daripada para pemimpin kita, Raja-Raja Melayu kita dan seluruh rakyat jelata sekelian yang sedang berada di dalam negara kita ini yang disifatkan Allah sebagai negara yang kafir, zalim dan fasik!

Firman Allah : al-Fatihah 5

Akan Dikaulah sahaja yang kami sembah dan akan Dikaulah kami meminta pertolongan .

Inilah ikrar kita, janji kita dan segala komitmen kita kepada Allah, iaitu ikrar, janji dan komitmen kita untuk hanya menyembah Allah sahaja dan sekali-kali tidak akan menyembah Tuhan atau Tuhan-tuhan yang selain daripada-Nya. Namun, kehidupan kita kini di bawah sistem politik demokrasi kita ini dengan gejala ketaatan dan kepatuhan kita kepada kerajaan demokrasi dan kepada segala peraturan dan undang-undang demokrasi kita ciptaan manusia ini merupakan satu kontradiksi yang total terhadap ikrar, janji dan komitmen kita ini yang membatalkan syahadah kita dan yang mengeluarkan kita daripada agama Allah kerana KETAATAN dan KEPATUHAN kita ini mempunyai pengertian MENYEMBAH MANUSIA dan tidak menyembah Allah. Kita telah mencabut sifat Uluhiyah daripada Allah dan kita telah mengifradkan sifat Uluhiyah ini kerpada manusia yang membatalkan segala pegangan, pengakuan dan ikrar kita untuk berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ .

Uluhiyah Manusia bererti seseorang pemimpin atau pemimpin-pemimpin itu adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA yang DISEMBAH oleh manusia kerana segala peraturan dan undang-undang yang dibuat dan diluluskan oleh mereka itu adalah DITAATI DAN DIPATUHI manusia.

Firman Allah: at-Taubah 31

Mereka (Yahudi dan Nasrani) menjadikan pendita-pendita dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah dan (juga mereka memperTuhankan) al-Masih anak Maryam, padahal mereka tidak diperintah melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa; tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya) melainkan Ia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan.

Ayat ini dijelaskan di dalam Hadith (Tarmidzi dari ‘Adi bin Hatim):

Pada suatu ketika apabila Rasulullah s.a.w sedang membaca ayat di atas ini, ‘Adi bin Hatim berkata: “Ya Rasulullah, mereka (Yahudi dan Nasrani) tidak menyembah mereka (pendita-pendita dan rahib-rahib).” Rasullullah s.a.w menjawab, “Memang benar mereka berbuat demikian. Mereka (pendita-pendita dan rahib-rahib) membenarkan perkara-perkara yang tidak benar, dan mereka (Yahudi dan Nasrani) mematuhi mereka; dan dengan berbuat demikian mereka sebenarnya telah menyembah mereka (pendita-pendita dan rahib-rahib).”

Ujar al-Alusi di dalam tafsirnya:

“Kebanyakan mufassirin berpendapat : yang dimaksudkan dengan Tuhan-Tuhan yang layak disembah di dalam ayat ini bukannya mereka mempercayai ulama-ulama dan rahib-rahib mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan alam ini, malahan maksudnya mereka patuh menjunjung suruhan-suruhan dan larangan-larangan mereka.”

Mentaati dan mematuhi peraturan dan undang-undang demokrasi yang dibuat oleh ahli-ahli Parlimen dan Dun, serta Raja-Raja Melayu kita mengikut hukum al-Quran, bermakna MENYEMBAH ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita yang membuat undang-undang itu. Mereka ini adalah alihah musyarri’, iaitu Tuhan-tuhan Manusia yang membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia dan segala peraturan dan undang-undang ini adalah ditaati dan dipatuhi manusia.

Saiyyid Qutb (Milestone) menjelaskan:

“Sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak beriktiqad dan menganggap para pendita dan rahib mereka itu sebagai Tuhan-tuhan yang mereka sembah, juga tidak melakukan ibadat kepada para pendita dan rahib itu, mereka hanya sekadar mengaku bahawa pendita-pendita dan rahib-rahib itu mempunyai hak dan kuasa dalam soal pemerintahan dan kekuasaan negara, dan mereka patuh sahaja menerima apa yang diputuskan oleh para pendita dan rahib itu, walaupun dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah sama sekali, oleh sebab itulah mereka itu layak disifatkan sebagai syirik dan kufur.”

“Maka sebagaimana Allah s.w.t. telah menyifatkan orang Yahudi dan Nasrani tadi dengan sifat syirik dan kufur, serta terpesong juga tersasul daripada pengabdian diri kepada Allah, kerana menjadikan paderi-paderi, pendita-pendita dan rahib-rahib mereka, sebagai Tuhan selain daripada Allah, maka demikian jugalah halnya dengan orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai orang-orang Islam kepada pengikut-pengikut mereka.”

Umat Islam kita yang bersetuju, mengaku dan mengiktiraf bahawa parlimen kita mempunyai hak dan kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang (artikel 44 Perlembagaan Malaysia) serta mereka taat dan patuh kepada peraturan dan undang-undang itu, mereka itu kesemuanya adalah para penyembah Tuhan-tuhan manusia seperti mana yang dihuraikan oleh Saiyyid Qutb mengenai ayat al-Quran (9:31) dan Hadis (Termizi daripada A’di bin Hatim) yang dibicarakan di sini. Mengikut huraian ini serta disepakati oleh seluruh para pentafsir yang muktabar, ‘MENTAATI’ dan ‘MEMATUHI’ di dalam ayat ini, bererti ‘MENYEMBAH’. Orang-orang yang MENTAATI’ dan MEMATUHI undang-undang yang dibuat oleh para paderi, pendita, dan rahib, bererti ‘MENYEMBAH’ mereka. Justeru, umat Islam yang mengamalkan demokrasi yang merangkumi dan melibatkan perbuatan ‘MENTAATI’ dan ‘MEMATUHI’ kerajaan, kedaulatan dan undang-undang demokrasi ianya bererti mereka ‘MENYEMBAH’ Tuhan-tuhan demokrasi, iaitu mereka ‘MENYEMBAH’ manusia yang mengkufur ingkarkan Allah s.w.t. Mereka menjadikan para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita yang disembah oleh mereka ini sebagai Tuhan-tuhan mereka (alihah musyarri’) yang layak disembah.

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran)at-Taubah :

 • “Erti penyembahan atau ibadat ialah mengikut undang-undang dan peraturan. Pengertian ini berdasarkan nas al-Quran dan pentafsiran Rasulullah saw sendiri. Kaum Yahudi dan kaum Kristian tidak mengambil ulama-ulama dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan dengan erti kata mereka mengiktikadkan ketuhanan mereka atau melakukan upacara-upacara ibadat kepada mereka. Walaupun begitu, perbuatan mereka telah dihukumkan oleh Allah SWT sebagai syirik di dalam ayat ini dan sebagai kufur di dalam ayat selanjutnya semata-mata kerana mereka telah menerima undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh ulama-ulama dan rahib-rahib itu dan mengikutinya dengan patuh. Ini sahaja – tanpa iktikad dan tanpa melakukan upacara ibadat – sudah cukup untuk menganggapkan orang yang melakukan perbuatan ini sebagai orang yang mempersekutukan Allah SWT, iaitu perbuatan syirik yang mengeluarkan daripada barisan para mukmin dan memasukkannya ke dalam barisan para kafirin.
 • Nas al-Quran menyamakan perbuatan syirik dan perbuatan mengambil Tuhan-Tuhan salain daripada Allah SWT di antara kaum Yahudi yang menerima dan mentaati undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh ulama-ulama mereka dengan kaum Kristian yang mengiktikadkan ketuhanan al-Masih dan melakukan upacara-upacara ibadat kepadanya. Kedua-dua perbuatan ini adalah sama sahaja , di mana orang yang melakukannya dianggap sebagai musyrik terhadap Allah SWT , dan mengeluarkannya daripada barisan mukmin dan memasukkannya ke dalam barisan para kafirin.
 • Perbuatan syirik terhadap Allah SWT terlaksana dengan tindakan memberi kuasa perundangan kepada yang lain daripada Allah SWT walaupun tidak disertai dengan syirik iktikad yang mempercayai sebagai Tuhan atau tidak disertai dengan perbuatan melakukan upacara ibadat kepadanya sebagai mana yang telah dijelaskan dalam para yang lepas. Di sini kami ingin menambahkannya supaya lebih jelas lagi.

Hakikat-hakikat ini – walaupun pada awalnya disebut di dalam rangkaian ayat-ayat ini dengan tujuan untuk menghadapi situasi-situasi yang wujud di dalam masyrakat Islam pada masa itu, iaitu situasi keraguan dan kebimbangan untuk berperang dengan orang-orang Roman, juga untuk menjelaskan kekeliruan bahawa orang-orang Yahudi dan Kristian adalah beriman kepada Allah SWT kerana mereka adalah kaum Ahlil-Kitab – maka hakikat-ini merupakan hakikat-hakikat umum yang berguna kepada kita untuk menentukan “hakikat agama” yang umum.

Agama yang benar, yang satu-satunya diterima oleh Allah SWT ialah agama Islam . Allah SWT tidak menerima dari  seluruh manusia satu agama yang lain daripada Islam. Agama Islam tidak direalisasi kecuali dengan menjunjung syariat Allah SWT sahaja selepas mengiktikadkan ketuhanan-Nya sahaja dan melakukan upacara-upacara ibadat kepada-Nya sahaja. Apabila manusia mengikut syariat yang lain daripada syariat Allah SWT, maka berlakulah kepada mereka hukuman yang berlaku kepada kaum Yahudi dan kaum Kristian, iaitu hukuman bahawa mereka adalah kaum musyrikin yang tidak beriman kepada Allah SWT walaupun mereka mendakwa beriman kepada Allah SWT, kerana sifat musyrik ini terpalit kepada mereka sebaik sahaja mereka mengikut dan mematuhi undang-undang dan peraturan ciptaan manusia yang lain daripada undang-undang ciptaan Allah SWT tanpa sebarang bantahan dari mereka yang menunjukkan bahawa mereka mengikut undang-undang itu kerana paksaan yang dikenakan ke atas mereka dan tidak dapat ditolak oleh mereka dan menunjukkan bahawa mereka tidak redha melanggar syariat Allah SWT.

Istilah agama telah menjadi kabur di dalam hati manusia pada masa ini sehingga mereka mengira agama itu hanya sebagai aqidah yang tersemat di dalam hati dan sebagai upacara-upacara ibadat yang dikerjakan mereka sahaja. Inilah tanggapan orang-orang Yahudi yang telah dihukum oleh nas yang kukuh ini dan oleh pentafsiran Rasulullah saw bahawa mereka bukannya orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, malah mereka mempersekutukan Allah SWT dan melanggar perintah-Nya yang menyuruh mereka supaya menyembah Tuhan yang Maha Esa sahaja, malah mereka telah disifatkan Allah SWT sebagai orang-orang yang mengambil ulama-ulama mereka sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah SWT.

Pengertian pertama agama ialah ketaatan, iaitu kepatuhan dan menjunjung perintah dan ketaatan ini dapat dilihat pada amalan mengikut dan menjunjung syariat Allah SWT di samping dapat dilihat pada amalan melakukan syiar-syiar ibadat kepada Allah SWT, hakikat ini adalah serius, ia tidak menerima sikap yang goyah yang masih menganggap orang-orang yang mengikut syariat-syariat yang bukan daripada ciptaan Allah SWT- tanpa sebarang bantahan yang menunjukkan bahawa mereka tidak meredhai melanggar syariat Allah SWT – sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan sebagai orang-orang Muslimin semata-mata dengan alasan kerana mereka mengiktikadkan Uluhiyah Allah SWT dan melakukan syiar-syiar ibadat-ibadat kepada Allah SWT. Sikap yang goyah ini merupakan gejala yang paling merbahaya yang dialami oleh agama Islam di zaman ini. Ia merupakan senjata yang paling ampuh yang digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk memeranginya. Mereka begitu gemar menggunakan lebel Islam ke atas  “establishment-establishment” dan tokoh-tokoh tertentu, sedangkan Allah SWT menghukumkan orang-orang yang seperti mereka sebagai golongan musyrikin yang tidak berpegang dengan agama yang benar  dan sebagai orang-orang yang telah bertuhankan Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah SWT sekiranya musuh-musuh Islam begitu gemar menggunakan lebel Islam ke atas “establishment-establishment” dan tokoh-tokoh itu, maka kewajipan pembela-pembela agama ini ialah mencabut lebel yang palsu itu dan membongkarkan kesyirikan, kekufuran dan perbuatan bertuhankan Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah SWT yang tersorok di bawahnya.”

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa seseorang yang mengamalkan sistem politik manusia (seperti demokrasi), semestinya ia tidak dapat mengelakkan dirinya daripada turut terlibat dengan gejala mentaati dan mematuhi kepada kerajaan demokrasi ini yang bererti bahawa ia mentaati dan mematuhi kedaulatan dan syariat manusia. Ketaatan kepada kedaulatan dan syariat manusia, mengikut pengertian al-Quran (9:31), adalah satu fenomena MANUSIA MENYEMBAH MANUSIA yang mempertuhankan manusia dan mengkufur ingkarkan Allah swt yang mengeluarkan seluruh mereka, baik yang DISEMBAH mahupun yang MENYEMBAH, daripada agama Allah.

Apabila wujud sahaja dua golongan manusia di dalam sesuatu komuniti – YANG MEMERINTAH dan YANG DIPERINTAH – wujudlah gejala MANUSIA MENGABDIKAN MANUSIA dan wujudlah gejala MANUSIA MENYEMBAH MANUSIA. Golongan PEMERINTAH adalah terdiri daripada Tuhan-tuhan Manusia yang MENGHAMBA ABDIKAN manusia kepada kekuasaan manusia dan Tuhan-tuhan Manusia yang DISEMBAH oleh manusia. Manakala golongan YANG DIPERINTAH adalah terdiri daripada para HAMBA yang MENGHAMBA ABDIKAN diri mereka kepada Tuhan-tuhan Manusia dan para PENYEMBAH yang MENYEMBAH golongan manusia yang menjadi Tuhan-tuhan ini. Kedua-dua golongan ini yang terdiri daripada PEMERINTAH dan YANG DIPERINTAH, adalah kesemuanya terlibat dengan gejala kesyirikan dan kekufuran yang mengeluarkan seluruh mereka itu daripada agama Allah.

SIAPAKAH yang kita sembah – Allah atau Manusia? Persoalan ini semestinya kita hadirkan di dalam diri kita pada setiap kesempatan dan setiap waktu di dalam kehidupan kita hari-hari agar kita berada dalam keadaan yang sentiasa terpelihara daripada kesesatan dan kerosakan ke atas AQIDAH kita.

Firman Allah : asy-Syu’arak 70, 71

Tetkala ia berkata kepada bapanya dan kaumnya, “Siapakah yang kamu sembah ?”

Mereka menjawab, “ Kami menyembah berhala-berhala dan kami tekun dan kekal menyembahnya.

Firman Allah : al-Baqarah 136

Katakanlah : “Kami beriman kepada Allah dan kepada wahyu yang diturunkan kepada kami dan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakub dan anak-anaknya, juga kepada wahyu yang dikurniakan kepada Musa, Isa dan wahyu yang dikurniakan kepada para Anbia daripada Tuhan mereka . Kami tidak mmembeza-bezakan seorangpun di antara mereka dan kami sekelian kaum Muslimin (yang menyerah diri kepada Allah).

Allah : al-Baqarah 133

Adakah kamu semua menyaksi ketika Yaakub hampir maut dan menanya anak-anaknya ketika itu : “Apakah akan  kamu sembah sepeninggalanku?” Jawab mereka :” Kami tetap menyembah Tuhan ayahanda dan Tuhan datuk ayahanda Ibrahim, Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan Yang Maha Esa dan kepada-Nya kamu sekelian menyerah diri .”  

Siapakah yang kita sembah – Allah atau manusia? Isu yang maha penting dalam kehidupan kita ialah siapakah yang kita sembah dan siapakah yang menjadi Tuhan atau Tuhan-tuhan kita. Hanya wujud dua kemungkinan sahaja dalam kehidupan kita – sekiranya kita tidak menyembah Allah bererti kita sedang menyembah manusia, dan sekiranya kita tidak menyembah manusia bererti kita sedang menyembah Allah.

Firman Allah al-Anaam 56

Katakanlah : Sesungguhnya aku telah dilarang menyembah mereka (sembahan-sembahan) yang disembahkan kamu selain daripada Allah. Katakanlah aku tidak dapat mengikut kehendak-kehendak nafsu kamu. Sesungguhnya sesatlah aku jika aku berbuat demikian dan tentulah aku tidak akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat hidayat. 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran)

Walaupun ayat ini bermaksud menyuruh Rasulullah saw supaya mengemukakan pernyataan kepada kaum musyrikin bahawa beliau dilarang daripada menyembah apa sahaja yang disembah dan dipertuhankan mereka selain daripada Allah, tetapi pengungkapan dengan kata-kata “al-lazina” yang tersebut di dalam Firman-Nya:

“Sesungguhnya aku telah dilarang menyembah mereka yang disembahkan kamu selain daripada Allah .”

adalah satu pengungkapan yang menarik perhatian, kerana kata-kata “al-lazina” (mereka) adalah ditujukan kepada sembahan-sembahan yang berakal. Andainya yang dimaksudkan dengan kata-kata “mereka” itu ialah patung-patung dan berhala-berhala atau sebagainya tentulah diungkapkan dengan kata-kata “ma” (apa) menggantikan kata-kata “al-Lazina” (mereka). Oleh sebab itu kata-kata “al-lazina” (mereka) itu adalah dimaksudkan dengan satu jenis sembahan-sembahan yang lain – di samping patung-patung, berhala-berhala dan sebagainya – iaitu sembahan-sembahan daripada jenis makhluk yang berakal yang diungkapkan dengan kata-kata isim mausul “al-lazina” (mereka). Di sini al-Quran menonjolkan sembahan-sembahan yang berakal ke atas sembahan-sembahan yang tidak berakal dan menyifatkan kesemua sembahan-sembahan itu sebagai sembahan-sembahan yang berakal belaka.

“Mereka” yang disembah di dalam ayat ini adalah dimaksudkan kepada “manusia” dan tidak dimaksudkan kepada patung-patung dan berhala-berhala. Ayat ini membicarakan mengenai konsep MANUSIA MENYEMBAH MANUSIA dan gejala tidak mengkhususkan penyembahan kepada Allah sahaja. Seluruh massa umat Islam kita di Malaysia kini menyembah Allah dalam solat, puasa dan syiar-syiar ibadat sahaja sedangkan kita menyembah manusia dan tidak menyembah Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa. Khususnya umat Islam di Malaysia kita ini menyembah ahli-ahli PARLIMEN dan DUN serta RAJA-RAJA MELAYU kita sebagai Tuhan-tuhan kita kerana kita telah mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang dibuat dan diluluskan oleh PARLIMEN dan DUN.

Firman Allah :al-Anbia 22

Sekiranya di langit dan di bumi itu terdapat Tuhan-tuhan yang lain selain daripada Allah tentulah kedua-duanya telah rosak binasa.

Saiyyid Qutb menjelaskan (Fizilalil Quran) :

“Di antara ciri ketuhanan yang paling nyata dibandingkan kepada manusia ialah Dia sahaja yang disembah oleh para hamba-Nya dan Dia sahaja yang mengaturkan peraturan-peraturan hidup mereka dan menegakkan neraca-neraca keadilan untuk mereka. Oleh itu sesiapa yang mendakwa mempunyai ciri ketuhanan yang paling nyata dan seterusnya, bererti mengangkatkan dirinya sebagai Tuhan selain daripada Allah.

Kerosakan dan kebejatan berlaku di bumi ketika wujudnya kepercayaan kepada berbilang-bilang Tuhan di bumi, di mana manusia menyembah sesama manusia, di mana seorang manusia mendakwa bahawa orang ramai berkewajipan memberi ketaatan dan kepatuhan kepada dirinya dan bahawa dia mempunyai hak untuk membuat undang-undang dan peraturan untuk mereka, mempunyai hak untuk menentukan nilai-nilai dan neraca-neraca. Inilah dakwaan menjadi Tuhan walaupun dia tidak mengeluarkan kata-kata seperti perkataan-perkataan Firaun.”

Golongan PENYEMBAH dan golongan YANG DISEMBAH adalah sama-sama terlibat dengan kesyirikan dan kekufuran.

Saiyyid Qutb (Milestones):

“Ciri-ciri yang tersendiri sesuatu komuniti Islam adalah: bahawa dalam kesemua hal ehwalnya, ia adalah didasarkan kepada pengabdian kepada Allah sahaja. Deklarasi Tauhid menyuarakan prinsip ini dan menentukan bentuknya : dalam kepercayaan-kepercayaan, dalam ibadah-ibadah ritual, dan dalam aturan dan peraturan, deklarasi ini berbentuk sesuatu yang konkrit.

Sesiapa yang membuat undang-undang yang berasal daripada sumber yang selain daripada Allah s.w.t., mengikut cara yang selain daripada apa yang Dia ajarkan kepada kita melalui Rasulullah s.a.w., tidak menyembah Allah sahaja.

Firman Allah: asy-Syura 21

Adakah bagi mereka sekutu-sekutu (Tuhan) yang mensyariatkan agama bagi mereka yang tidak diizinkan Allah.

Firman Allah: al-Hasyr 7

Apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu ambillah, apa-apa yang dilarangnya hendaklah kamu hentikan, dan takutlah kepada Allah. Sungguh Allah amat keras siksa-Nya.

Inilah masyarakat Islam. Dalam masyarakat ini kepercayaan-kepercayaan dan pemikiran-pemikiran individu-individu, ibadah-ibadah mereka dan hal-hal keagamaan mereka, dan sistem sosial mereka dan undang-undang mereka kesemuanya didasarkan kepada pengabdian kepada Allah sahaja. Sekiranya sikap ini diketepikan daripada salah satu dari aspek-aspek ini, keseluruhan Islam itu diketepikan kerana Rukun Islam yang pertama, ‘kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ Muhammadur Rasulullah’ telah diketepikan.

Kita klasifasikan mereka (masyarakat Islam sekular) di kalangan masyarakat-masyarakat Jahiliyah, bukan kerana mereka percaya kepada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, tetapi kerana sistem kehidupan mereka tidak didasarkan kepada pengabdian kepada Allah sahaja. Walaupun mereka berpegang kepada keesaan Allah, tetapi mereka menyerahkan hak Allah ke atas undang-undang kepada yang lain dan mereka mengabdikan kepada otoriti ini dan daripada otoriti ini mereka memperolehi sistem mereka, nilai-nilai dan norma-norma mereka dan hampir setiap aspek kehidupan mereka.”

Ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang Allah bererti menyembah Allah dan itu juga bererti mengimani, menganuti dan mengamalkan agama Allah, manakala ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang demokrasi bererti menyembah Tuhan-tuhan demokrasi dan justeru turut mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi yang mengkufur ingkarkan Allah. Umat Islam kita di Malaysia kini adalah para penganut agama Jahiliyah dan masyarakat Islam kita ini adalah masyarakat Jahiliyah, bukan kerana kita ini kesemuanya mempercayai Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, tetapi kerana sistem kehidupan kita ini yang didasarkan kepada ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis yang selain daripada Allah yang menjadikan penyembahan kita ini sebagai penyembahan kepada MANUSIA yang selain daripada Allah yang mengkufur ingkarkan Allah. Kita telah mencabut sifat Uluhiyah daripada Allah dan kita telah mengifradkannya kepada para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita yang mengangkatkan mertabat mereka ini sebagai Tuhan-tuhan kita yang kita sembah. Kita kini sedang menyembah manusia dan tidak lagi menyembah Allah yang jelas dan terang sekali telah mengeluarkan kita daripada agama Allah!

Kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah kerajaan manusia yang syirik dan kufur kerana segala peraturan dan undang-undangnya adalah daripada manusia dan tidak daripada Allah, justeru para pemimpin kita yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita yang meskipun mereka itu adalah orang-orang Islam yang mengucap dua kalimah syahadah, mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang kafir, zalim dan fasik di sisi Allah swt kerana mereka itu adalah Tuhan-tuhan Manusia yang memiliki sifat-sifat Uluhiyah dan Rububiyah, mereka itu adalah Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas kita dan mereka itu adalah Tuhan-tuhan Manusia yang membuat dan menguat kuasakan segala peraturan dan undang-undang manusia ke atas kita. Para pemimpin kita ini adalah orang-orang yang kafir, zalim dan fasik kerana mereka itu adalah Tuhan-tuhan kita, manakala kita sebagai rakyat biasa ini adalah juga orang-orang yang kafir, zalim dan fasik di sisi Allah swt kerana kita telah melantik mereka ini sebagai Tuhan-tuhan kita, kita telah menjadikan diri kita ini sebagai para hamba kepada mereka ini dan kita tidak menjadi para hamba kepada Allah swt dan kita telah menyembah mereka ini sebagai Tuhan-tuhan kita, sebaliknya kita tidak menyembah Allah, dan kita menyetujui dan meredhai mereka ini. Kesemuanya ini hanya mempunyai satu pengertian sahaja – kita telah mengeluarkan diri kita daripada agama Allah dan kita telah memasukkan diri kita ke dalam agama manusia yang syirik dan kufur.

Firman  Allah  :al-Imran 79

Tidaklah wajar bagi seorang manusia yang dikurniakan Allah kepadanyakitab suci, hikmat dan kenabian kemudian dia berkata kepada manusia: Hendaklah kamu menjadi para penyembah ku selain dari Allah. Tetapi (yang wajarnya dia berkata): Hendaklah kamu manjadi para Rabaniyyin (hamba-hamba Allah yang patuh)kerana kamu telah mengajar kitab Taurat dan kamu telah mempelajarinya.  

Allah sahaja yang berhak untuk disembah oleh manusia dan manusia tidak boleh menyembah manusia. Kita tidak boleh mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi yang dibuat oleh ahli-ahli Parlimen dan Dun dan Raja-Raja Melayu kita kerana itu bererti kita menyembah mereka ini sebagai Tuhan-tuhan kita. Bagi kita di Malaysia kita ini, para pemimpin dan Raja-Raja Melayu kita ini adalah Tuhan-tuhan Manusia yang kafir, zalim dan fasik, mereka ini adalah musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita yang diperintahkan Allah untuk dikufur ingkarkan serta untuk dimusuhi dan dibenci, malah Allah juga memerintahkan kita supaya dilancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas mereka sehingga mereka itu kesemuanya diusir keluar daripada takhta-takhta mereka.

Raja-Raja Melayu di Malaysia kita ini adalah ketua-ketua kita dan ketua-ketua agama kita, kita taat dan patuh kepada mereka, dan kita menyayang-nyayangi dan menyanjung-nyanjung mereka padahal mereka ini kesemuanya adalah para Tuhan yang kafir, zalim dan fasik yang diperintahkan Allah supaya kita kufur ingkarkan mereka dan supaya kita memusuhi dan membenci mereka dan supaya kita mengusir mereka itu keluar daripada takhta-takhta mereka. Alangkah malangnya nasib kita ini! Kita telah menjadi orang-orang kafir kerana kita melantik para Tuhan kita yang kafir, zalim dan fasik ini sebagai ketua-ketua kita dan sebagai ketua-ketua agama kita, kita menyetujui dan meredhai serta kita mengagung-agungkan para musuh Allah dan musuh kita yang kafir, zalim dan fasik ini dan kita menyembah mereka ini sebagai Tuhan-tuhan kita. Sebaliknya kita langsung melupai dan meminggirkan segala perintah Allah untuk mengkufur ingkarkan mereka, untuk memusuhi dan membenci mereka buat selama-lamanya sehinggalah mereka itu kesemuanya terusir keluar daripada segala kedudukan mereka yang istimewa ini. Dan oleh itu jadilah kita ini sebagai orang-orang Islam yang kafir, zalim dan fasik di sisi Allah swt!

Firman Allah : al-Anbia 24

Malah kebanyakan mereka tidak mengetahui Aqidah yang benar, maka kerana itu mereka berpaling daripada-Nya.

Seluruh umat Islam kita kini adalah orang-orang kafir kerana kita telah berpaling daripada Allah lantaran kejahilan kita mengenai Aqidah kita. Kita mengucap dua kalimah syahadah tanpa mengerti apakah yang dimaksudkan dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, kita tidak mengetahui apakah ertinya Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan apakah pula ertinya Uluhiyah dan Rububiyah Manusia, kita tidak memahami dan mengetahui mengenai kalimah syahadah yang telah kita ucapkan. Tanpa memahami dan mengetahui mengenai dua kalimah syahadah dengan jelas dan terang ianya bererti bahawa kita tidak beriman kepadanya dan kita sebenarnya tidak pernah berada di dalam agama Allah sedikitpun, malah kita tidak menyedari bahawa kita telah melantik para pemimpin kita ini sebagai Tuhan-tuhan kita dan kita juga tidak menyedari bahawa kita sebenarnya telah menyembah mereka ini sebagai Tuhan-tuhan kita !

Allah swt membicarakan mengenai Tuhan-tuhan Palsu, iaitu Tuhan-tuhan Manusia yang terdiri daripada para pemimpin kita yang beragama Islam dan Raja-Raja Melayu kita dengan panjang lebar di dalam al-Quran :

Firman Allah : al-Anaam 65

Katakanlah : Allahlah yang berkuasa mengirimkan azab ke atas kamu daripada arah atas (kepala kamu). Dan daripada arah kaki kamu atau Dia mengelirukan kamu hingga  kamu berpecah belah kepada berbagai-bagai puak dan merasakan kamu bancana ( perang dan penindasan ) di antara kamu terhadap satu sama lain . L:ihatlah bagai mana Kami menjelaskan ayat-ayat kepada mereka dengan berbagai-bagai cara supaya mereka mengerti.

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran- al-Anaam) :

Punca perpecahan dan huru-hara yang paling besar di bumi ini ialah apabila wujudnya di antara-antara manusia yang berani mendakwa mempunyai kuasa Uluhiyah ke atas mereka dan bertindak menggunakan kuasa itu. Inilah punca perpecahan dan huru-hara yang memecahbelahkan orang ramai kepada berbagai-bagai puak yang mengelirukan, kerana pada lahirnya mereka kelihatan seolah-olah satu umat atau satu masyarakat yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, tetapi pada hakikatnya mereka memperhamba dan memperbudakkan satu sama lain, mereka menggunakan kuasa di tangan mereka untuk sama satu lain, kerana kuasa itu tidak terikat dengan syari’at Allah. setengah-setengah mereka menyimpan hasad dengki, dendam kesumat dan menunggu peluang baik unutk menindas antara satu sama lain. Mereka berpecah kepada kepada berbagai-bagai puak yang tidak berbeza, tidak terpisah dan tidak terasing di antara satu sama lain.           

Firman Allah : al-A’raf 96

Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertaqwa nescaya Kamu bukakan kepada mereka rezeki-rezeki yang berkat daripada langit dan bumi, tetapi mereka telah mendustakan Rasul-Rasul lalu Kami binasakan  mereka kerana dosa-dosa yang dilakukan mereka .  

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Sebenarnya orang-orang yang disifatkan mereka sebagai orang-orang Islam itu bukanlah orang-orang yang beriman dan bertaqwa yang sebenar. Mereka tidak menumpukan Ubudiyah mereka kepada Allah dan tidak merealisasikan maksud pengakuan Laailaahaillallah itu di dalam realiti hidup mereka . Mereka masih menyerahkan  leher mereka kepada sesama manusia yang berlagak sebagai Tuhan yang mengadakan undang-undang , peraturan-peraturan atau nilai-nilai dan tradisi-tradisi untuk mereka. Mereka bukanlah orang-orang mukmin yang sebenar, kerana seorang mukmin yang tulen tidak akan membiarkan sesiapapun berlagak sebagai Tuhan terhadap dirinya , tidak akan memandang sesiapa pun sebagai Tuhannya yang berhak mengatur kehidupannya dengan undang-undang dan perintah daripada-Nya. Ketika datuk dan nenek dan orang-orang yang mengaku beriman itu menjadi orang Islam yang sebenar di zaman lampau, maka dunia tunduk kepada mereka dan hidup mereka dilimpahi berbagai-bagai kesenangan dan keberkatan daripada langit dan bumi dan jajnji Allah kepada mereka ditepati.     

Firman Allah : al-A’raf 191, 192

Apakah wajar mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah menciptakan sesuatu apapun, sedangkan sekutu-sekutu itu sendiri diciptakan Allah.

Dan sekutu-sekutu itu tidak berkuasa menolong mereka dan tidak pula dapat menolong diri sendiri. 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Kita tidak mengetahui bahawa orang-orang Arab semasa berada dalam agama paganism mempersekutukan Allah dengan Tuhan-tuhan Manusia dalam erti kata mereka mempercayai manusia-manusia itu sebagai Tuhan-tuhan atau mereka melakukan upacara-upacara ibadat kepada mereka. Setahu kita mereka hanya mempersekutukan Allah dengan manusia-manusia seperti ini dalam pengertian mereka memakai dan mematuhi undang-undang dan peraturan masyarakat ciptaan manusia, iaitu undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masyarakat untuk menyelesaikan pertelingkahan-pertelingkahan atau lebih tepat undang-undang dan peraturan pemerintahan di bumi. Al-Quran mengungkapkan perbuatan ini sebagai perbuatan syirik dan menyamakan di antara jenis ini dengan syirik mereka yang satu lagi, iaitu syirik menyembah berhala-berhala dan patung-patung. Inilah pandangan Islam terhadap syirik jenis itu. Ia merupakan sejenis syirik yang sama dengan syirik iktiqad dan persembahan upacara ibadat, tiada beza di antara kedua-duanya, sama seperti Islam memandang orang-orang yang menerima dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pendita-pendita dan paderi-paderi itu sebagai Tuhan dan tidak pula pernah mengadakan upacara-upacara persembahan dan ibadat kepada mereka. Semua perbuatan ini merupakan perbuatan syirik dan terkeluar daripada Tauhid yang menjadi asas agama Allah yang diungkapkan dengan syahadat ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Ini adalah selaras dengan apa yang telah kami jelaskan tadi tentang syirik Jahiliyah moden.      

Firman Allah : Hud 63

Jawab Soleh : Wahai kaumku! Apakah fikiran kamu seandainya aku mempunyai bukti kebenaran yang jelas daripada Tuhanku dan Dia telah mengurniakan kepada kamu rahmat daripada-Nya. Oleh itu siapakah yang sanggup menolongku daripada kemurkaan Allah jika aku melanggar perintah-Nya. Kamu sebenarnya tidak menambahkan sesuatu apa kepadaku selain daripada kerugian semata-mata.

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Angkatan-angkatan perintis kebangkitan Islamiyah ini akan menghadapi segala tentangan yang dihadapi para Rasul yang mulia (Allah cucurkan rahmat kesejahteraan ke atas sekelian mereka). Mereka menerima ancaman Jahiliyah sama seperti yang telah diterima para Rasul itu. Zaman telah beredar mengikut pusingannya pada hari dibangkitkan Rasulullah saw membawa agama Islam ini kepada seluruh umat manusia, lalu mereka bangkit menentang beliau dengan tradisi Jahiliyah yang telah diwarisi mereka selepas kedatangan Islam yang dibawa oleh Ibrahim as, Ismail as, Ishak as, Yaakubn as, anak-anak cucunya, Yusuf as, Musa as, Harun as, Daud as, Sulaiman as, Yahya as, Isa as dan seluruh para anbia yang lain.

Itulah Jahiliyah samada ia mengiktirafkan kewujudan Allah atau tidak, tetapi ia tetap mengadakan berbagai-bagai Tuhan kepada manusia di bumi ini dan Tuhan-tuhan inilah yang memerintah mereka dengan undang-undang yang bukan diturunkan daripada Allah di samping mensyariatkan nilai-nilai, tradisi-tradsi dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan inilah yang membuat mereka taat dan patuh kepada Tuhan-tuhan ini bukannya taat dan patuh kepada Allah, kemudian dakwah Islamiyah menyeru seluruh manusia agar menyingkirkan Tuhan-tuhan bumi ini daripada kehidupan mereka, daripada undang-undang mereka, daripada masyarakat-masyarakat mereka, daripada nilai-nilai dan peraturan mereka dan agar mereka kembali kepada Allah yang Maha Esa dan menjadikannya satu-satunya Tuhan mereka tanpa Tuhan-tuhan yang lain, iaitu satu-satunya Tuhan yang ditaati mereka dalam erti kata mereka tidak mematuhi kecuali perintah dan sistem-Nya sahaja.  Kemudian selepas itu berlaku pertarungan sengit di antara syirik dan Tauhid, di antara Jahiliyah dan Islam, di antara angkatan-angkatan perintis kebangkitan Islamiyah dan para Taghut dan Berhala-berhala di merata pelosok bumi .         

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – Yusuf) :

Sebenar tidak begitu, malah yang menghalangkan masyarakat-masyarakat Jahiliyah kepada sistem hidup Islam itu ialah kewujudan Tuhan-tuhan palsu yang enggan mengakui kuasa Hakimiyah Allah juga enggan mengakui Rububiyah Allah yang Maha Esa sahaja di atas kehidupan manusia di bumi ini. Dengan ke enganan inilah ia terkeluar terus daripada Islam dan ini merupakan hukum agama yang dimaklumi secara pasti, kemudian ( satu lagi penghalang) ialah kewujudan orang ramai yang menyembah Tuhan-tuhan palsu selain Allah, iaitu mereka taat, patuh dan mengikut Tuhan-tuhan itu. Ini bererti mereka mengadakan berbagai-bagai Tuhan yang disembah dan ditaati. Penyembahan inilah yang mengeluarkan mereka daripada Tauhid kepada syirik. Inilah pengertian syirik yang paling jelas di dalam pandangan Islam.  

Firman Allah : Ibrahim 30

Mereka telah mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan orang ramai daripada jalan Allah. Katakanlah : Berpoya-poyalah kamu di dalam kenikmatan dunia kerana sesungguhnya tempat kesudahan kamu kelak ialah neraka.

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Yakni mereka mengadakan sekutu-sekutu yang setanding dengan Allah kemudian mereka menyembah mereka sama seperti mereka menyembah Allah. Mereka tunduk kepada kuasa mereka sama seperti mereka tunduk kepada kuasa Allah. Mereka memberi sifat-sifat kepada mereka sama dengan sifat-sifat Uluhiyah Allah swt .

Tujuan mereka mengadakan sekutu-sekutu itu ialah untuk menyesatkan orang ramai daripada jalan Allah yang Maha Esa yang tidak berbilang-bilang dan tidak pula bersimpang siur. Ayat menuding kepada pembesar-pembesar kaum Quraisy yang sengaja bertujuan untuk menyesatkan kaum mereka daripada jalan Allah apabila mereka bertuhankan sekutu-sekutu yang lain daripada Allah . Aqidah Tauhid itu merupakan ancaman terhadap Tuhan-tuhan palsu dan kepentingan-kepentingan mereka di setiap zaman, bukan sahaja di zaman Jahiliyah yang pertama, malah di setiap zaman Jahiliyah, di mana manusia menyeleweng daripada Aqidah Tauhid yang sempurna dalam apa-apa bentuk penyelwengan sekalipun, iaitu mereka menyerah teraju kepimpinan mereka kepada pembesar-pembesar dan mereka mengorbankan kebebasan dan saksiayah mereka untuk pembesar-pembesar itu. Mereka tunduk kepada keinginan dan hawa nafsu pembesar-pembesar mereka. Mereka menerima peraturan-peraturan dan undang-undang yang diciptakan oleh hawa nafsu para pembesar itu, bukannya diambil daripada wahyu Allah. Di waktu inilah dakwah mengtauhidkjan Allah menjadi satu ancaman kepada pembesar-pembesar itu, dan ancaman ini akan dihindari mereka dengan segala sarana. Di antara sarana-sarana itu ialah menyembah Tuhan-tuhan yang dijadikan sekutu-sekutu kepada Allah seperti di zaman Jahiliyah, dan di antaranya lagi ialah menggunakan undang-undang dan peraturan-peraturan ciptaan manusia seperti di zaman ini, iaitu undang-undang dan peraturan-peraturan yang menyuruh manusia dengan suruhan-suruhan yang tidak disuyruhkan Allah dan melarang mereka dengan larangan-larangan yang tidak dilarangkan Allah. Para penggubal undang-undang dan peraturan diletak sejajar dan setanding dengan Allah di dalam jiwa orang-orang yang tersesat daripada jalan Allah dan di alam realiti kehidupan .   

Dalam siri huraian-huraian mengenai ayat-ayat al-Quran seperti yang dipaparkan di atas ini, Saiyyid Qutb membicara dan memperkatakan mengenai TUHAN-TUHAN PALSU yang terdiri daripada para pemimpin kita yang wujud, berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas seluruh umat manusia di dalam sesebuah kerajaan manusia, iaitu  kerajaan yang menjalankan segala peraturan dan undang-undang manusia  – mereka ini adalah disifatkan Allah swt sebagai Tuhan-tuhan Manusia.

Dalam kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita ini adalah Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka ini memiliki sifat-sifat Uluhiyah dan Rububiyah yang dirampas daripada Allah swt, mereka ini adalah para Tuhan kita yang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas kita, mereka ini adalah para Tuhan kita yang membuat segala peraturan dan undang-undang untuk kita, mereka ini adalah para Tuhan kita yang menguat kuasakan segala peraturan dan undang-undang mereka ini ke atas kita, mereka ini adalah para Tuhan kita yang mengabdikan kita kepada kekuasaan mereka dan mereka ini adalah para Tuhan kita yang disembah oleh kita sekelian. Para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita ini adalah orang-orang yang kafir, zalim dan fasik kerana mereka ini adalah Tuhan-tuhan Manusia, manakala seluruh umat Islam kita ini adalah juga orang-orang yang kafir, zalim dan fasik kerana kita menjadi para hamba kepada mereka, kita menyembah mereka dan jadilah kita ini sebagai para penyembah mereka dan tidak menyembah Allah serta kita menyetujui dan meredhai mereka.

Sehubungan dengan ini kita ingin bertanya – bagai manakah halnya dengan para pemimpin PAS, apakah mereka itu juga adalah Tuhan-tuhan Manusia? Ya, memang benar! Para pemimpin PAS kita yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan Dun adalah juga Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka itu adalah Tuhan-tuhan Manusia yang memiliki segala sifat Uluhiyah dan Rububiyah, mereka ini adalah Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas seluruh umat manusia, mereka ini adalah Tuhan-Tuhan Manusia yang membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia, mereka ini adalah Tuhan-tuhan Manusia yang menguat kuasakan segala peraturan dan undang-undang manusia ke atas manusia, mereka ini adalah Tuhan-tuhan Manusia yang mengabdikan manusia kepada kekuasaan manusia dan mereka ini adalah Tuhan-tuhan Manusia yang disembah oleh manusia. Para pemimpin PAS adalah orang-orang yang kafir, zalim dan fasik kerana mereka ini adalah Tuhan-tuhan Manusia, manakala seluruh para pengikut PAS kita ini adalah juga orang-orang yang kafir, zalim dan fasik kerana mereka ini adalah orang-orang yang menjadi para hamba kepada para pemimpin PAS, mereka ini adalah orang-orang yang menyembah para pemimpin PAS sebagai Tuhan-tuhan mereka dan mereka ini adalah orang-orang yang menyetujui dan meredhai Tuhan-tuhan Manusia yang terdiri daripada para pemimpin PAS itu.

Firman Allah : al-Kafirun 1-6

Katakanlah : Wahai orang-orang kafir! Aku tidak sambah apa yang engkau sembah. Dan engkau bukannya penyembah-penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku bukannya penyembah Tuhan-tuhan yang engkau sembah. Dan engkau juga bukannya penyembah-penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kamu agama kamu dan untuk aku agama aku.   

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-A’sr) :

Orang-orang Islam atau lebih halus orang-orang yang mendakwa beragama Islam, merupakan orang-orang yang paling kuat berpaling daripada sistem hidup Ilahi yang telah dipilih oleh Allah untuk mereka, dan daripada undang-undang yang disyariatkan Allah kepada mereka dan daripada satu-satunya jalan yang digariskan Allah untuk menyelamatkan mereka daripada kerugian dan kesesiasiaan.  

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa umat Islam kita pada hari ini adalah para pendakwa Muslim sahaja kerana kita ini kesemuanya telah terkeluar daripada agama Allah, kita telah berpaling daripada sistem kehidupan daripada Allah, kita telah berpaling daripada peraturan dan undang-undang Allah dan kita telah berpaling daripada jalan keselamatan yang boleh menyelamatkan kita. Allah memerintahkan Rasulullah saw supaya mengisytiharkan kepada orang-orang kafir Quraisy bahawa tidak wujud sebarang kompromi di antara Islam dengan kufur.

Kekufuran umat Islam di Malaysia kita sekarang ini adalah sama dengan kekufuran kaum musyrikin Mekah pada zaman Rasulullah saw, iaitu kekufuran kedua-dua golongan umat manusia yang wujud pada zaman-zaman yang berbeza ini kerana mereka itu dan kita ini kesemuanya adalah golongan-golongan yang sama-sama mengeluarkan segala peraturan dan undang-undang Allah daripada sistem-sistem kehidupan mereka dan kita masing-masing.

Kaum kafir Quraisy mempercayai mengenai kewujudan Allah dan mereka menyembah Allah, namun mereka menjadi kafir kerana mereka telah mengeluarkan segala peraturan dan undang-undang Allah daripada sistem kehidupan mereka. Begitulah juga umat Islam di Malaysia kita ini, kita menjadi kafir kerana kita menjalankan segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia serta kita mentaati dan mematuhinya, kita menjadi kafir kerana kita menjadi para hamba kepada Tuhan-tuhan manusia ini, kita menjadi kafir kerana kita menyembah mereka sebagai Tuhan-tuhan kita, kita menjadi kafir kerana kita menyetujui dan meredhai sistem politik demokrasi dan segala peraturan dan undang-undang demokrasi, dan kita menjadi kafir kerana kita mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur ini.

Surah al-Kafirun ini adalah satu perisytiharan daripada Allah swt bahawa umat Islam di Malaysia kita pada masa kita kini adalah orang-orang kafir kerana kita menyembah para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita sebagai Tuhan-tuhan kita dan sebaliknya kita tidak menyembah Allah. Kita dikatakan sebagai orang-orang yang menyembah para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita sebagai Tuhan-tuhan kita kerana kita mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan mereka, sebaliknya kita dikatakan sebagai orang-orang yang tidak menyembah Allah kerana kita tidak mentaati dan mematuhi apa-apa peraturan dan undang-undang Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa. Mengikut pengertian ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ peraturan dan undang-undang itu adalah agama – orang-orang yang mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang Allah adalah orang-orang yang menyembah Allah dan mereka mengimani, menganuti dan mengamalkan agama Allah, manakala orang-orang yang mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita ini adalah orang-orang yang menyembah manusia dan mereka mengimani, menganuti dan mengamalkan agama manusia yang syirik dan kufur.

“Katakanlah : Wahai orang-orang kafir !”

Orang-orang kafir yang dimaksudkan di dalam ayat al-Quran seperti di atas ini adalah bersesuaian dan bertepatan untuk ditujukan kepada umat Islam di Malaysia kita ini. Kita ini adalah orang-orang kafir kerana kita menyembah ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita sebagai Tuhan-tuhan kita apabila kita mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang manusia yang dibuat oleh mereka ini (ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu).

“Aku tidak sembah apa yang engkau sembah.”

Orang-orang yang beriman tidak menyembah para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita ini sebagai Tuhan-tuhan mereka kerana mereka tidak mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh mereka ini (para pemimpin dan Raja-Raja Melayu). Sebaliknya kitalah orang-orang yang menyembah mereka ini sebagai Tuhan-tuhan kita kerana kita mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh mereka ini (para pemimpin dan Raja-Raja Melayu).

“Dan engkau bukannya penyembah-peyembah Tuhan yang aku sembah.”

Umat Islam kita di Malaysia kita ini adalah orang-orang yang tidak menyembah Allah, iaitu Tuhan yang disembah oleh orang-orang yang beriman, kerana kita tidak mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa. Kita ini adalah orang-orang yang menyembah manusia sebagai Tuhan-tuhan kita kerana kita mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh manusia, iaitu manusia yang terdiri daripada para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita. 

“Dan aku bukannya penyembah Tuhan-tuhan yang engkau sembah.”

Orang-orang yang beriman tidak menyembah para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita sebagai Tuhan-tuhan mereka kerana mereka tidak mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh mereka itu (para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita). Sebaliknya pula kitalah orang-orang yang menyembah para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita ini sebagai Tuhan-tuhan kita kerana kita mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh mereka.

“Dan engkau juga bukannya penyembah-penyembah Tuhan yang aku sembah.”

Umat Islam di Malaysia kita ini tidak menyembah Allah, iaitu Tuhan yang disembah oleh orang-orang yang beriman, sebaliknya kita menyembah Tuhan-tuhan Manusia.

“Untuk engkau agama engkau dan untuk aku agama aku.”

Agama Allah adalah untuk orang-orang yang beriman manakala agama demokrasi yang syirik dan kufur ini adalah untuk seluruh umat Islam kita yang syirik dan kufur ini.Tidak ada kompromi dan percampuran aduk di antara orang-orang yang beriman dengan seluruh umat Islam di Malaysia kita yang kafir, zalim dan fasik ini.

Inilah realiti yang sudah, sedang dan yang akan terus berlaku kepada kita pada masa-masa hadapan – kita menjadi kafir kerana kita melantik manusia sebagai Tuhan-tuhan kita, kita menjadi kafir kerana kita menjalankan peraturan dan undang-undang manusia dalam seluruh bidang kehidupan kita yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa, kita menjadi kafir kerana kita mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh Tuhan-tuhan manusia ini, kita menjadi kafir kerana kita menyetujui dan meredhai Tuhan-tuhan Manusia ini dan segala peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh Tuhan-tuhan Manusia ini, kita menjadi kafir kerana kita tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang Tuhan-tuhan Manusia ini, dan kita menjadi kafir kerana kita menyetujui, meredhai dan mengasihi para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita padahal mereka ini kesemuanya adalah para Taghut yang menderhakai Allah. Kita menjadi kafir kerana kita mengimani, menganuti dan mengamalkan agama manusia, khususnya agama demokrasi yang syirik dan kufur ini yang mengeluarkan kita daripada agama Allah dan yang memasukkan kita ke dalam kesesatan, kesyirikan dan kekufuran. Inilah kedudukan kita yang sebenarnya pada hari ini sedangkan kita sedikitpun tidak menyedarinya kerana kita tidak memahami mengenai pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ akibat daripada disesatkan daripada jalan yang benar oleh para pemimpin kita dan para ulama dan intelek Islam kita sendiri yang kesemuanya ini adalah begitu kuat dipengaruhi oleh propaganda dan ajaran sesat yang disebar dan dikembangkan di kalangan kita oleh kaum Ahlil Kitab!

 

Sekian, terima kasih.

 

Wan Solehah al-Halbani

 

 
Leave a comment

Posted by on August 15, 2011 in Uncategorized

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ – NAFI DAN ISBAT

Wan Solehah al-Halbani

Temerloh, PAHANG DM

 

SALAM,

 

ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ

 

 

NAFI DAN ISBAT

 

 

Firman Allah : as-Saaffaat 35, Muhammad 19

Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah

 

NAFI dan Isbat adalah konsep-konsep yang terkandung di dalam Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ – ia MENAFIKAN Tuhan-tuhan yang selain daripada Allah dan ia BERIMAN dan MENGAKUI Allah sahaja sebagai Tuhan Yang Maha Esa.

 

Mengimani, menganuti dan mengamalkan konsep NAFI dan ISBAT dalam kehidupan harian kita adalah SYARAT keimanan kita kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Sebaliknya seseorang yang tidak mengimani, menganuti dan mengamalkannya, ianya bererti bahawa dia tidak beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkannya daripada agama Allah. Nafi dan Isbat adalah konsep yang aktif, radikal dan revolusyeneri – ia menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap seluruh agama dan kerajaan yang syirik dan kufur, terhadap seluruh pemikiran, peraturan dan undang-undang dan sistem kehidupan yang syirik dan kufur, dan terhadap segala kekuatan, kekuasaan, pertubuhan dan institusi yang syirik dan kufur. Konsep Nafi dan Isbat mempengaruhi dan membentuk keperibadian seseorang Islam yang mengimani, menganuti dan tekun mempraktikkannya dalam kehidupan hariannya – seseorang pengamal konsep Nafi dan Isbat akan mempunyai sifat-sifat keperibadiannya yang aktif, bertindak, radikal, revolusyeneri, berani, berjiwa kuat dan sama sekali tidak akan berkompromi dan mengalah kepada musuh-musuh Islam.

 

Mengapakah umat Islam kita kini, baik di Malaysia mahupun di dunia ini seluruhnya, bersifat lemah, lembik, ikut arus dan pengecut  yang sentiasa sahaja ingin kepada kompromi, toleransi, perdamaian dan perundingan dengan musuh-musuh Islam, dan kita cenderung untuk mengalah dan memberi laluan mudah kepada musuh-musuh Islam ini, sebaliknya kita enggan berjihad dan berperang untuk membela agama kita? Ini adalah kerana kita tidak pernah tahu dan sedar mengenai kewujudan konsep Nafi dan Isbat dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, dan justeru kita tidak pernah berpeluang untuk mengimani, mengamal dan menganutinya di sepanjang sejarah kehidupan kita di dunia ini. Kita belum lagi beriman dalam erti katanya yang sebenar kepada kalimah Laailaahillallah!

 

Nafi dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ertinya sikap, amalan dan perbuatan kita untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap segala agama, aqidah, pemikiran, kerajaan, undang-undang dan sistem kehidupan ciptaan manusia yang selain daripada Allah, ini termasuklah untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi, kerajaan demokrasi berserta segala peraturan dan undang-undang demokrasi yang syirik dan kufur. Manakala Isbat dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ertinya mengiktiraf, menyetujui, mengingini, meredhai dan menetapkan bahawa Kedaulatan dan Kekuasaan itu adalah hak Allah dan bahawa Uluhiyah dan Rububiyah itu adalah hak Allah .

 

Sekiranya agama demokrasi, kerajaan demokrasi dan seluruh peraturan dan undang-undang demokrasi yang syirik dan kufur ini dinafi, ditolak, diingkari dan ditentang seluruhnya dengan aktif dan total, serta kita memusuhi dan membencinya, ianya bererti bahawa kita telah mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan kita yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dalam kehidupan harian kita. Sebaliknya, apabila kita tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi, kerajaan demokrasi dan segala peraturan dan undang-undang demokrasi kita yang syirik dan kufur ini serta kita tidak membenci dan memusuhinya, itu bererti kita tidak mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan kita dan itu bererti kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

 

Pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ akan mencapai kesempurnaan apabila aqidah kufur, pemikiran kufur dan sistem kehidupan kufur itu dinafi, diingkari, ditolak dan ditentang dengan aktif dan total. Konsep Nafi dan Isbat inilah yang menyebabkan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu terbentuk sebagai satu doktrin yang aktif, bertindak, dinamik, radikal dan revolusyeneri dalam kehidupan seseorang yang beriman dan berpegang teguh kepadanya. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ tidak mempunyai sikap yang berkecuali dalam segala isu kehidupan –  hanya wujud satu pilihan sahaja, iaitu sikap dan tindakan yang aktif untuk beriman dan berpegang teguh kepada Aqidah dan Pemikiran Islam dan untuk mempertahankannya dengan seluruh jiwa dan raga kita yang diikuti dengan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadap aqidah dan pemikiran, kerajaan, perundangan dan sistem hidup yang syirik dan kufur serta segala institusinya yang syirik dan kufur.

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah satu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadap agama-agama yang lain, termasuk agama demokrasi, dan satu pengakuan bahawa agama yang benar di sisi Allah itu hanyalah Islam sahaja. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti kedaulatan itu adalah hak Allah, oleh itu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total itu adalah terhadap kedaulatan manusia. Kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti undang-undang itu adalah hak Allah, oleh itu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total itu adalah terhadap undang-undang parlimen yang diluluskan oleh sesebuah kerajaan demokrasi. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti ketaatan dan kepatuhan itu adalah terhadap kedaulatan Allah dan undang-undang Allah dalam politik dan kenegaraan, oleh itu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total itu adalah terhadap ketaatan dan kepatuhan kepada kedaulatan dan undang-undang demokrasi.

 

Kufur Nafi adalah konsep yang berlawanan dengan konsep Nafi dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ , ianya (Kufur Nafi) adalah dimaksudkan kepada penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan terhadap kedaulatan Allah dan terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Allah. Manakala Kufur Isbat adalah konsep yang berlawanan dengan konsep Isbat dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ , ianya (Kufur Isbat) bererti ingin, setuju, redha, mengaku dan mengiktiraf  terhadap kedaulatan manusia dan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia. Orang-orang yang menafikan Uluhiyah dan Rububiyah Allah adalah orang-orang yang melakukan Kufur Nafi, manakala orang-orang yang mengisbatkan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia adalah orang-orang yang melakukan Kufur Isbat – kedua-dua Kufur Nafi dan Kufur Isbat ini adalah satu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadap kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan para pengamalnya itu daripada agama Allah.

 

 

 

 1. 1.    KUFUR NAFI dalam sistem politik demokrasi :

 

KUFUR NAFI adalah PENAFIAN terhadap kedaulatan Allah dan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

Demokrasi adalah agama manusia yang menegak dan mengamalkan kedaulatan manusia dan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang oleh itu ia menafikan kedaulatan Allah dan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ – inilah KUFUR NAFI.

 

 

 1. 2.    KUFUR ISBAT dalam sistem politik demokrasi :

 

Kufur Isbat ertinya mengiktiraf, menyetujui, mengingini, meredhai  dan menetapkan  bahawa Kedaulatan dan Kekuasaan itu adalah hak Manusia dan bahawa Uluhiyah dan Rububiyah itu adalah hak Manusia.

 

 

Agama demokrasi adalah agama yang syirik dan kufur kerana ianya adalah agama yang mengamalkan Kufur Nafi dan Kufur Isbat, iaitu ia menafikan Uluhiyah dan Rububiyah Allah (Kufur Nafi) dan sebaliknya ia mengiktiraf Uluhiyah dan Rububiyah Manusia (Kufur Isbat).

 

 

    Kesyirikan dan kekufuran agama demokrasi adalah kerana :

 

 1. 1.    Agama demokrasi adalah agama yang MENAFI dan MENGINGKARI Kedaulatan Allah dan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang melibatkannya dengan Kufur Nafi.

 

 1. 2.    Agama demokrasi adalah agama yang MENGISBATKAN kedaulatan Manusia dan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang melibatkannya dengan Kufur Isbat;

 

Agama demokrasi adalah agama yang syirik dan kufur kerana ianya adalah agama yang mengamalkan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang bererti ia mengiktiraf, menyetujui, mengingini, dan meredhainya – ini bererti bahawa ia telah melakukan Kufur Isbat. Sekali gus agama demokrasi yang mengamalkan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia serta ia mengiktiraf, menyetujui dan meredhainya juga mempunyai pengertian bahawa ia telah menafikan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang bererti bahawa ia telah melakukan Kufur Nafi. Agama demokrasi yang melakukan Kufur Nafi dan Kufur Isbat ini adalah agama yang syirik dan kufur. Justeru setiap orang yang mengamalkan agama demokrasi dan sistem politik demokrasi serta ia mengiktiraf, menyetujui, mengingini dan meredhainya, mempunyai pengertian bahawa ia telah turut melakukan Kufur Nafi dan Kufur Isbat yang mengeluarkan dirinya daripada agama Allah.    

 

Tanggungjawab kita yang utama sebagai orang-orang Islam yang sedang bernaung di bawah kekuasaan kufur demokrasi kita ini adalah untuk mensuci dan membersihkan diri kita daripada kesyirikan dan kekufuran, iaitu daripada Kufur Nafi dan Kufur Isbat yang sedang wujud dan berlaku di dalam sistem politik demokrasi kita ini. Cara bagi kita untuk membersihkan diri kita daripada kesyirikan dan kekufuran seperti ini adalah dengan TIDAK MENGAMALKAN sistem politik demokrasi kita ini, dengan MENGELUARKAN diri kita daripadanya, dengan MENGASING dan MEMISAHKAN diri kita daripadanya, dengan MENGKUFUR INGKARKANNYA dengan aktif dan total, dan dengan MEMUSUHI dan MEMBENCINYA, dan diikuti dengan PERJUANGAN kita yang serius dan bersungguhan ke arah pembentukan sebuah Negara Islam melalui Metod al-Quran, Sunnah dan Sirah. Inilah cara bagi kita untuk menghindarkan diri kita daripada terlibat dengan Kufur Nafi dan Kufur Isbat dan untuk terus sahaja beriman dan berpegang teguh dengan sempurna dan berkekalan kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Inilah cara Rasulullah saw dan para Rasul yang terdahulu dalam menangani dan mengatasi Jahiliyah dan kekuatan dan kekuasaan Jahiliyah, dan inilah perintah Allah yang jelas dan terang yang disampaikan kepada kita melalui al-Quran dan Hadis.

 

Bagi kita yang sedang berada di bawah naungan dan kekuasaan agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini,  Allah swt memerintahkan kita dengan jelas, terang dan spesifik sekali supaya kita menafi, menolak, mengingkari dan menentangnya (agama demokrasi dan kerajaan demokrasi ) dengan aktif dan total yang  mempunyai pengertian-pengertian bahawa :

 

 1. 1.    Kita telah mengimani, menganuti dan mengamalkan konsep-konsep Nafi dan Isbat yang memelihara dan mempertahankan kesempurnaan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;

 

 1. 2.    Kita telah memulangkan sifat-sifat Uluhiyah dan Rububiyah yang sedang berada di dalam tangan-tangan para ‘perampas’ ini kepada Allah.

 

Sikap dan tindakan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total  terhadap agama demokrasi dan kerajaan demokrasi kita yang syirik dan kufur ini, adalah SYARAT yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, tanpanya bererti kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah. Nafi dan Isbat dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah konsep yang amat penting dan “crucial” dalam kehidupan kita hari-hari – keimanan kita kepadanya bererti kesempurnaan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, tanpa beriman dan mengamalkannya dalam kehidupan kita hari-hari ianya bererti kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

 

Firman Allah: al-Mumtahanah 4

Sesungguhnya kami berlepas diri daripadamu dan daripada apa-apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Kami mengingkari (agama) kamu, dan telah terang permusuhan dan kebencian di antara kami dan kamu selama-lamanya, sehingga kamu beriman kepada Allah satu-satu-Nya.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

“Itulah keputusan yang memutuskan hubungan dengan mereka, dengan Tuhan-tuhan sembahan mereka dan cara ibadat mereka. Itulah keputusan menolak agama mereka dan beriman kepada Allah. Itulah permusuhan dan kebencian yang tidak akan putus sehingga mereka beriman kepada Allah yang tunggal. Itulah pemisahan yang tegas yang tidak ada sebarang perhubungan dan pertalian selepas terputusnya hubungan aqidah dan pertalian iman. Itulah keputusan muktamad dalam menghadapi pengelaman yang dilalui oleh setiap manusia di dalam mana-mana generasi. Dan keputusan yang diambil oleh Nabi Ibrahim as dan pengikut-pengikutnya adalah menjadi contoh tauladan yang baik kepada angkatan Muslim yang datang selepas mereka hingga kepada hari kiamat.”

 

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa kita diperintahkan Allah swt supaya BERLEPAS DIRI daripada agama demokrasi dan kerajaan demokrasi kita yang syirik dan kufur ini, iaitu Allah memerintahkan kita supaya kita TIDAK MENGAMALKAN agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita ini, Allah memerintahkan kita supaya kita MENGELUARKAN diri kita daripada agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita yang syirik dan kufur ini, Allah memerintahkan kita supaya kita MENGASING dan MEMISAHKAN diri kita daripadanya. Allah memerintahkan kita supaya kita MENGKUFUR INGKARKAN agama demokrasi bersekali dengan seluruh Tuhan demokrasi dengan aktif dan total, iaitu Tuhan-tuhan demokrasi yang terdiri daripada para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita dan Allah memerintahkan kita supaya kita MEMBENCI dan MEMUSUHI agama demokrasi dan Tuhan-tuhan Manusia ini dengan aktif, total dan berkekalan.

 

Hanya inilah sahaja jalan dan cara yang boleh menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bagi kita yang sedang berada di bawah kekuasaan, naungan dan lindungan sistem politik demokrasi, iaitu di bawah kekuasaan, naungan dan lindungan payung-payung para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita. Itulah sebenarnya payung-payung yang syirik dan kufur, iaitu payung-payung di bawah naungan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang syirik dan kufur seperti mana keadaan kita yang sedang berada di bawah kekuasaan kerajaan demokrasi Malaysia kita sekarang ini. Sekiranya kita tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi dan Tuhan-tuhan Manusia yang terdiri daripada para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita ini serta kita tidak memusuhi dan membenci seluruh mereka ini, ianya bererti bahawa kita tidak mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan kita yang merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

 

Firman Allah: an-Nisa 60

Tidakkah engkau (hairan) melihat (wahai Muhammad) orang-orang yang mendakwa bahawa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadmu dan kepada yang diturunkan sebelum daripadadmu ? Mereka hendak berhakim kepada taghut itu. Padahal mereka telah diperintahkan supaya kufur ingkarkan Taghut.Dan syaitan pula sentiasa hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.

 

Ini adalah ayat TAKFIR dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, iaitu ayat al-Quran yang memerintahkan kita supaya kita mengisytiharkan bahawa agama demokrasi dan kerajaan demokrasi kita ini adalah agama yang syirik dan kufur. Kita diperintahkan untuk mengisytiharkan bahawa para pemimpin kita yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita ini kesemuanya adalah Tuhan-tuhan Manusia yang selain daripada Allah. Kita diperintahkan oleh kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ supaya bertindak dengan aktif dan tegas dalam mengkufur ingkarkan agama demokrasi dan sistem politik demokrasi kita ini kerana ianya adalah agama yang syirik dan kufur. Kita diperintahkan oleh kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk mengkufur ingkarkan seluruh Tuhan Manusia yang selain daripada Allah yang sedang berkuasa dan berdaulat di dalam negara kita kini. Raja-Raja Melayu kita ini adalah Tuhan-tuhan Manusia dan Berhala-Berhala yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia di dalam negara kita ini, dan oleh yang demikian, konsep Nafi dan Isbat dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ memerintahkan kita dengan jelas dan terang agar kita menderhakai dan mengingkari serta kita membenci dan memusuhi Raja-Raja Melayu kita ini sehingga mereka itu kesemuanya diturunkan daripada takhta-takhta mereka.  Ini adalah perintah daripada Allah yang terkandung di dalam al-Quran yang jelas dan terang serta yang sama sekali tidak boleh dipertikaikan lagi (4:60; 60:4).

 

Kita menyangka bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah Raja-Raja yang berada di luar daripada Perlembagaan Negara kita dan justeru kita menyangka bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah Raja-Raja yang tidak ada kena mengena dengan politik negara kita, kita menganggapkan mereka ini sebagai Raja-Raja yang suci dan bersih daripada sebarang pencemaran dan kekotoran segala tipudaya, manipulasi dan permainan politik orang-orang berpolitik untuk kepentingan politik mereka. Ini adalah satu kekeliruan dan salah tanggapan yang besar. Raja-Raja Melayu kita ini adalah Raja-Raja berperlembagaan (constitutional monarch), oleh kerana Perlembagaan Negara kita ini adalah perlembagaan yang syirik dan kufur (fasal 44), Raja-Raja Melayu kita ini turut berstatus sebagai Raja-Raja yang syirik dan kufur – mereka ini sebenarnya adalah Berhala-berhala. Raja-Raja Melayu kita ini adalah Berhala-berhala kerana mereka ini adalah Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT untuk memerintah ke atas kita, mereka ini adalah Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk dikuat kuasakan ke atas kita, mereka ini adalah Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT untuk menjadikan kita ini sebagai HAMBA-HAMBA kepada mereka, dan mereka ini adalah Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT untuk ditaati dan dipatuhi oleh kita yang justeru bererti mereka ini adalah disembah oleh kita sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah. Sesungguhnya Raja-Raja Melayu kita ini di sisi kalimah Tauhid adalah menepati segala sifat dan ciri sebagai Berhala-berhala.

 

Secara tradisinya, boleh dikatakan seluruh umat Islam kita ini sudahpun menerima bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT. Tanyalah siapa sahaja pun, jawapannya tetap sama – dia akan mengatakan bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT. Kerajaan kita dan seluruh umat Islam kita sentiasa sahaja mengucapkan kalimat-kalimat “Daulat Tuanku!” yang membuktikan bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah diiktiraf dan diakui secara rasminya sebagai Raja-Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT di dalam negara kita ini. Namun seluruh umat Islam kita tidak memahami bahawa mengikut pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, setiap Raja yang BERKUASA dan BERDAULAT itu adalah disifatkan sebagai BERHALA.

 

Kesetiaan kita kepada Raja-Raja Melayu kita, para pemimpin kita dan Negara kita adalah kesetiaan kita kepada Berhala-Berhala yang menjadikan kita ini sebagai para HAMBA kepada Berhala-Berhala yang mewujudkan sistem pengabdian manusia kepada sesama manusia yang syirik dan kufur, manakala ketaatan kita kepada Raja-Raja Melayu kita, para pemimpin kita dan kepada Negara kita ianya bererti bahawa kita telah menyembah mereka ini sebagai Berhala-Berhala – kesemuanya ini merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

 

Umat Islam kita kini mendabek dada mengisytiharkan bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah payung-payung kita, dan umat Islam kita kini juga mendabek dada mengisytiharkan bahawa Raja-Raja Melayu kita ini adalah ketua-ketua agama kita. Bayangkanlah betapa syirik dan kufurnya seluruh kita ini, betapa rendah, hina dan hancurnya AQIDAH kita dan MERTABAT seluruh umat Islam kita ini kerana payung-payung kita adalah Berhala-Berhala, dan ketua-ketua agama kita adalah juga Berhala-Berhala! Padahal di sisi ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ payung kita untuk kita berlindung di bawah-Nya hanyalah Allah sahaja, manakala ketua agama kita yang memimpin kita ke jalan yang lurus hanyalah Allah sahaja. Raja-Raja Melayu kita tidak boleh dijadikan payung-payung kita dan Raja-Raja Melayu kita juga tidak boleh dijadikan ketua-ketua agama kita . Tiada payung yang selain daripada Allah ke atas kita melainkan hanya Dia sahaja, dan tiada ketua agama yang selain daripada Allah untuk kita melainkan hanya Dia sahaja.

 

Menderhakai dan memberontak terhadap Raja-Raja Melayu kita adalah ketaatan dan kepatuhan kita kepada perintah Allah dan itu adalah amalan yang diredhai Allah kerana segala tindakan dan perbuatan kita itu bererti kita menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, manakala menyetujui dan meredhai Raja-Raja Melayu kita ini serta menyokong dan mempertahankan kedaulatan mereka ianya bererti bahawa kita menyetujui dan meredhai Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

 

Sekiranya kita tidak mengkufur ingkarkan agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini dan sekiranya kita juga tidak mengkufur ingkarkan para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita yang kesemuanya ini adalah para Taghut di sisi kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, ianya bererti bahawa kita tidak mempraktikkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan kita yang mengakibatkan kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang justeru mengeluarkan kita daripada agama Allah. Perintah untuk menderhakai agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini dan perintah untuk menderhakai para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita ini adalah perintah-perintah yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengekalkan kita untuk beriman dengan sempurna kepada Allah dan supaya kita sentiasa berada di dalam agama Allah.

 

Kerajaan kita sentiasa bersungguh-sungguh mengajar kita supaya menumpahkan seluruh ketaatan dan kesetiaan kita kepada Raja-Raja Melayu, para pemimpin dan kepada negara kita. Sesungguhnya ini tiadalah yang lain melainkan ianya adalah ajaran dan perintah yang sesat serta yang amat menyesatkan seluruh umat Islam kita yang menggamitkan kita tiada kepada yang lain melainkan untuk ke neraka! 

 

Firman Allah: al-Baqarah 256

Barang siapa yang kufurkan Taghut dan beriman kepada Allah, sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang teguh yang tiada akan putus.

 

Ayat ini mengandungi dua perintah daripada Allah – perintah untuk mengkufur ingkarkan Taghut dan perintah untuk beriman kepada Allah. Orang-orang yang mendahului dan mengutamakan tindakan untuk MENGKUFUR INGKARKAN agama demokrasi dan kerajaan demokrasi Malaysia kita yang syirik dan kufur ini, kemudian daripada itu barulah mereka itu menyusulinya dengan BERIMAN kepada Allah, mereka itu adalah disifatkan Allah sebagai orang-orang yang berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Mengkufur ingkarkan agama demokrasi kita ini adalah lebih didahulukan berbanding dengan beriman kepada Allah. Manakala orang-orang yang tidak mengkufur ingkarkan agama demokrasi kita yang syirik dan kufur ini, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mempraktikkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan mereka, dan itu adalah kerosakan kepada pegangan dan amalan mereka akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan mereka itu daripada agama Allah.

 

Firman Allah: Yusuf 40

Sesungguhnya hukum itu hanya hak Allah, Ia perintahkan supaya kamu jangan sembah selain daripada Allah.

 

Allah s.w.t. memerintahkan kita supaya “jangan sembah yang selain daripada Allah” yang bererti jangan mentaati undang-undang yang selain daripada undang-undang Allah; khususnya, jangan mentaati undang-undang parlimen dan kerajaan demokrasi kita ini. Dalam lain-lain perkataan, Allah memerintahkan kita supaya melancarkan tindakan TAKFIR yang aktif dan total terhadap kerajaan demokrasi bersekali dengan segala peraturan dan undang-undang demokrasi yang kini sedang berdaulat, berkuat kuasa dan memerintah ke atas kita, iaitu kita diperintahkan Allah supaya mengisytiharkan kekufurannya, kita diperintahkan Allah supaya melancarkan tindakan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadapnya supaya ketaatan dan pengabdian yang total itu dikembalikan kepada Allah sahaja.

 

Firman Allah : al-Furqan 2

Kepunyaan-Nyalah kedaulatan langit dan bumi dan yang tidak mempunyai anak serta tiada sekutu dalam kedaulatan-Nya, dan Dialah yang menciptakan tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna.

 

Firman Allah : al-Israa’ 111

Katakanlah : “Segala puji bagi Allah, yang tiada mempunyai anak, tiada sekutu dalam kedaulatan-Nya.”

 

Allah swt mengisytiharkan bahawa KEDAULATAN (sovereignty) bagi sesebuah kerajaan di bumi ini adalah HAK ALLAH sahaja, dan justeru Allah mengisytiharkan lagi dengan cukup jelas, terang dan tegas bahawa TIADA SEKUTU dalam KEDAULATANNYA. Perisytiharan ini bererti bahawa dalam pemerintahan dan pentadbiran sesebuah kerajaan di bumi ini, Allah sahajalah yang berhak untuk berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas seluruh umat manusia di bumi, dan seseorang atau segolongan manusia itu sekali-kali tidak berhak untuk berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas manusia. Nas-nas di atas ini memperkatakan tentang hakikat dan situasi yang sedang kita alami kini di dalam negara kita ini dengan spesifik, khusus dan tepat sekali – bahawa kerajaan demokrasi Malaysia kita ini yang didasarkan kepada konsep KERAJAAN RAKYAT, OLEH RAKYAT dan UNTUK RAKYAT ini adalah sebuah kerajaan yang mempersekutu dan mengkufur ingkarkan konsep KERAJAAN HAK ALLAH, OLEH KHALIFAH ALLAH DAN UNTUK ALLAH yang oleh itu ia menafi dan merosakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang jelas dan nyata sekali mengeluarkan para pengamal agama demokrasi daripada agama Allah.

 

Kesempurnaan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ hanyalah dengan mengimani, menganuti dan mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam sistem kehidupan kita  – khususnya untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang sedang berkuasa dan berdaulat ke atas kita kini. Sikap yang menyetujui, meredhai dan  mengingini terhadap demokrasi dan kerajaan demokrasi, atau yang “neutral” terhadapnya, atau sikap dan tindakan yang “tidak negatif” terhadapnya adalah kesemuanya satu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ . Hanya sikap dan tindakan yang “aktifnya negatif” terhadap kerajaan demokrasi ini sahaja, iaitu sikap dan tindakan yang mengamalkan konsep Nafi dan Isbat sahaja, yang boleh mempastikan kesempurnaan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dalam kehidupan harian kita.

 

Sekian, terima kasih.

 

Wan Solehah al-Halbani

 

 

 

Wan solehah al-Halbani

 

Temerloh, PAHANG DM

 

 

 

 

 

SALAM,

 

 

ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ

 

KALIMAH YANG AKTIF DAN BERTINDAK

 

 

Firman Allah : as-Saaffaat 35, Muhammad 19

Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah 

 

KALIMAH ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti menolak Tuhan-tuhan yang selain daripada Allah dan mengakui Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap kerajaan dan undang-undang yang selain daripada Allah dan hanya mengakui dan menerima kerajaan dan undang-undang daripada Allah sahaja.

 

Firman Allah: Furqan 52

Oleh itu, janganlah engkau menurut kehendak orang-orang kafir, dan berjuanglah dengan hujjah-hujjah al-Quran (dalam) menghadapi mereka dengan perjuangan yang besar dan bersungguh-sungguh.

 

Kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah kalimah yang AKTIF dan BERTINDAK. Ia bukanlah satu kalimah yang diam membeku dan terkurung di dalam kalbu dan ia bukan pula untuk diucap setakat di bibir sahaja. Ianya adalah satu kalimah untuk dijelmakan dalam bentuk yang aktif dan bertindak dalam kehidupan kita hari-hari. Ia memerintahkan kita supaya bergerak dan bertindak dengan aktif untuk menafi, menolak, mengingkari, menentang, memusuhi dan membenci dengan total terhadap demokrasi dan kerajaan demokrasi serta segala pemikiran dan sistem kehidupan yang syirik dan kufur. Ia memerintahkan kita supaya kita bergerak dan bertindak dengan aktif untuk mengusir keluar seluruh Tuhan Manusia yang sedang bertakhta dan berdaulat dalam sistem politik demokrasi kita ini malah yang sedang bertakhta dan berdaulat di bumi ini seluruhnya untuk dipulangkan seluruh takhta dan kedaulatan itu kepada Allah. Ketaatan kepada perintah ini adalah kesempurnaan kepada pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, tanpanya bererti kerosakan kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.

 

Firman Allah: Nahl 36

“Sembahlah Allah dan jauhilah taghut!”

 

Firman Allah: al-Imran 64

Katakanlah: Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang sama di antara kami dengan kamu: iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah, dan kita tidak sekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan janganlah sebahagian daripada kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah: saksikanlah kamu bahawa kami adalah orang-orang Islam.

 

Firman Allah: al-Anaam 56

Katakanlah: “Sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu sembah yang selain daripada Allah.” Katakanlah lagi, “aku tidak akan menurut hawa nafsu kamu, kerana kalau aku turut, sesungguhnya sesatlah aku, dan tiadalah aku dari orang-orang yang mendapat hidayat pertunjuk.”

 

Firman Allah: Yasin 60, 61

“Bukankah Aku telah perintahkan kamu wahai anak-anak Adam supaya kamu jangan menyembah syaitan? Sesungguhnya ia musuh yang nyata terhadap kamu! Dan (Aku perintahkan) hendaklah kamu menyembah-Ku, inilah jalan yang lurus.

 

Firman Allah Hud 2

Janganlah kamu menyembah melainkan Allah.

 

Firman Allah: Hud 26

(Mengatakan bahawa) Janganlah kamu sembah sesuatupun melainkan Allah. “Iaitu janganlah kamu menyembah melainkan Allah, sesungguhnya aku bimbang (jika kamu menyembah yang selain daripadanya) kamu akan ditimpa azab yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan.”

 

Firman Allah: an-Nisa 36

Hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun.

 

Firman Allah : al-Qosas 86

Dan janganlah engkau menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Dia.

 

Firman Allah: ar-Raad 36

Katakanlah: “Sesungguhnya aku diperintahkan hanya untuk menyembah Allah sahaja, dan supaya aku tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain.”

 

Firman Allah: al-Isra’ 22, 23

Janganlah engkau adakan Tuhan yang lain bersama Allah. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepada-Nya semata-mata.

 

Jangan sembah yang selain pada Allah, tetapi hendaklah kita hanya dan semata-mata sembah Allah sahaja! Dalam ayat-ayat di atas ini kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ memerintahkan kita supaya kita bergerak dan bertindak dengan aktif untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan total terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita yang syirik dan kufur ini dan terhadap segala peraturan dan undang-undang demokrasi yang juga adalah syirik dan kufur ini yang sedang berkuat kuasa ke atas seluruh massa umat Islam kita kini. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ menghendaki supaya kita mencabar, mengancam, mengganggu, memusuhi dan membenci kerajaan demokrasi Malaysia kita ini dan supaya kita sekali-kali tidak mentaati dan mematuhinya. Orang-orang yang lemah dan lembik yang oleh itu mereka tidak bergerak dan bertindak untuk menghapuskan agama demokrasi dan kerajaan demokrasi kita yang syirik dan kufur ini mereka itu disifatkan sebagai orang-orang yang tidak beriman dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan terkeluar daripada agama kita.

 

Saiyyid Qutb (Milestones) :

“Apabila manusia menegakkan konsep khilafah di muka bumi ini dalam kesemua aspek, dengan mendeklarasikan dirinya untuk pengabdian kepada Allah dan membebaskan dirinya daripada segala pengabdian kepada yang selain daripada Allah, melalui pembentukan sistem kehidupan yang disyariatkan Allah dan menolak kesemua sistem yang lain dengan menyusun kehidupannya mengikut syariat Allah dan meninggalkan segala undang-undang yang lain, dengan mengamalkan nilai-nilai dan norma-norma moral yang diredhai Allah dan menolak kesemua norma yang lain…baharulah manusia itu menjadi bertamadun sepenuhnya dan masyarakat itu sampai kepada mercu ketamadunan.”

 

Ketamaddunan yang didasarkan kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ itu hanya berkemampuan untuk dibina, dibentuk dan diwujudkan apabila kita mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan harian kita dengan aktif – kita hendaklah menafi, menolak, mengingkari, menentang dan memusuhi serta membenci dengan terbuka, aktif dan total terhadap kedaulatan, syariat dan sistem kehidupan demokrasi yang selain daripada Allah dan sekali gus kita hendaklah hanya mengisbatkan kedaulatan, syariat dan sistem kehidupan daripada Allah sahaja.

 

Firman Allah: al-Imran 149

Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu taat orang-orang kafir nescaya mereka akan menolak kamu kembali kepada kekufuran, lalu menjadilah kamu orang-orang yang rugi.

 

Firman Allah: al-Ahzab 1, 48

Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan jangan kamu taat orang-orang kafir dan orang-orang munafik, sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dan janganlah kamu mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, janganlah kamu hiraukan ugutan mereka dan bertakwalah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pelindung.

 

Firman Allah: Furqan 52

Oleh itu, janganlah engkau menurut kehendak orang-orang kafir, dan berjuanglah dengan hujjah-hujjah al-Quran (dalam) menghadapi mereka dengan perjuangan yang besar dan bersungguh-sungguh.

 

Sayyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Takwa kepada Allah dan perasaan yang merasakan adanya perhatian Allah dan kebesaran-Nya merupakan asas yang pertama. Ia bertugas sebagai penjaga di hati yang mengawal perundangan dan perlaksanaan undang-undang. Di atas asas inilah diletakkan segala tugas dan segala bimbingan di dalam Islam.

 

Arahan yang kedua ialah melarang daripada mematuhi kehendak orang-orang kafir dan orang-orang munafik, juga daripada mengikuti bimbingan dan cadangan mereka dan daripada mendengar fikiran dan hasutan mereka.

 

Penampilan larangan yang didahulukan daripada suruhan mengikut wahyu itu menunjukkan bahawa tekanan orang-orang kafir dan kaum munafikin di Madinah dan di sekitarnya adalah terlalu hebat. Inilah yang memerlukan larangan daripada mengikut fikiran-fikiran dan bimbingan-bimbingan dan larangan daripada tunduk kepada desakan dan tekanan mereka.  Kemudian larangan ini tetap berkuasa di segala masyarakat dan segala zaman. Larangan ini mengingatkan orang-orang mukmin supaya jangan sekali-kali mengikut fikiran-fikiran orang- orang kafir dan kaum munafikin terutama dalam perkara-perkara akidah, perundangan dan peraturan kemasyarakatan khususnya agar mereka hanya taat kepada system hidup Ilahi sahaja dan tidak bercampur aduk dengan bimbingan-bimbingan daripada yang lain daripada sistem itu.

 

Jangan ada seseorang pun yang tertipu kerana melihat ketinggian ilmu pengatahuan dan pengalaman yang ada pada orang-orang kafir dan orang-orang munafikin sebagaimana yang dilakukan oleh sesetengah kaum Muslim di masa-masa kelemahan dan penyelewengan mereka kerana Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dialah yang telah memilih satu system hidup untuk mereka mengikuti ilmu dan hikmat-Nya :

 

“Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.” Segala ilmu pengetahuan yang ada pada manusia hanya kulit luar dan sekelumit sahaja.

 

Arahan yang ketiga :

 

“Dan ikutilah segala apa yang diwahyukan kepadamu daripada Tuhanmu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang dilakukan kamu.”

 

Wahyu itulah punca arahan dan sumber hakiki yang wajib diikuti.

 

Ungkapan : “Ikutilah segala apa yang diwahyukan kepadamu daripada Tuhanmu” menyarankan bahawa wahyu yang disampaikan kepadamu itu adalah benar-benar daripada Allah. Saranan ini sahaja sudah cukup agar wahyu itu wajib diikuti, apatah lagi dengan adanya perintah daripada Allah sendiri supaya mengikuti wahyu itu.

 

Ulasan: “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana” menyarankan bahawa Allah mengetahui hakikat kamu dan apa yang dilakukan kamu. Allah mengetahui hakikat amalan yang dilakukan kamu dan mengetahui segala niat dan tujuan yang tersemat di hati kamu.

 

Arahan yang akhir ialah :

 

“Dan berserahlah kepada Allah dan cukuplah Allah menjadi penjaga (kamu)”.

 

Tidak penting kepadamu sama ada orang-orang kafir dan orang-orang munafikin itu menyokong atau menentangmu. Jangan hiraukan tipu daya mereka yang jahat malah serahkan seluruh urusanmu kepada Allah agar Dia mengendalikannya dengan ilmu dan hikmatnya. Dasar memulangkan urusan kepada Allah dan bertawakal kepada-Nya sahaja pada peringkat akhir merupakan asas yang teguh yang memberi ketenteraman pada hati. Ia membuatkan seseorang itu tahu di mana batasnya dan ke mana dia harus berakhir, dan menyerahkan hal-hal yang selanjutnya kepada Allah yang menerajui urusan dan pentadbiran dengan penuh keyakinan dan ketenangan.

 

Ketiga-tiga unsur-unsur  ini, iaitu takwa, mengikut wahyu, berserah kepada Allah beserta tidak mengikut orang-orang kafir dan orang-orang munafikin merupakan unsur-unsur yang menjadi bekalan dan modal pokok bagi pendakwah. Inilah unsur-unsur yang menegakkan dakwah di atas jalannya yang jelas dan bersih, iaitu dakwah daripada Allah, kepada Allah dan berserah kepada Allah: “Dan cukuplah Allah sebagai penjaga” kepada mereka.

 

Allah s.w.t memerintahkan kita supaya ‘JANGAN MENTAATI’ orang-orang kafir kerana ketaatan dan kepatuhan kita itu akan membawa kita untuk mentaati dan mematuhi peraturan dan undang-undang kufur dan sistem kehidupan kufur yang bererti menyembah yang selain daripada Allah swt yang oleh itu mengkufur ingkarkan Allah swt. Perintah Allah supaya kita ‘jangan mentaati orang-orang kafir’ di dalam ayat-ayat di atas ini merupakan satu perintah untuk kita mengamalkan sikap dan tindakan-tindakan yang aktif dan total dalam menafi, menolak, mengingkari menentang dengan aktif dan total terhadap kerajaan demokrasi kita ini yang oleh itu ia menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah satu kalimah yang aktif, bertindak, radikal dan revolusyeneri – ia memerintahkan kita supaya bertindak dan campur tangan dengan segera, bersungguhan dan aktif ke arah menghapuskan penindasan, kezaliman, pencerobohan, ancaman, kerosakan dan kejahatan yang wujud di dalam sistem kehidupan demokrasi kita ini yang muncul sebagai hasil daripada sifat-sifat kesyirikan dan kekufurannya itu. Orang-orang yang tidak aktif, tidak bertindak, malah sekadar memerhatikan sahaja segala penindasan, kezaliman, pencerobohan, ancaman, kerosakan dan kejahatan yang sedang berleluasa di dalam persekitaran kita ini lantaran kesyirikan dan kekufuran sistem politik demokrasi kita ini, mereka itu dikecam, dikutuk dan disifatkan oleh Allah s.w.t. sebagai orang-orang yang menderhakai dan mengingkari Allah swt.

 

Firman Allah: al-Hujurat 9

Dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya; jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah; jika ia kembali patuh maka damaikanlah diantara keduanya dengan adil (menurut hukum Allah), serta berlaku adillah kamu (dalam segala perkara); sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.

 

Firman Allah: an-Nisa 75

Dan mengapa kamu tidak mahu berperang kerana sabilullah dan kerana (membela) orang-orang yang lemah daripada kaum lelaki dan perempuan dan kanak-kanak yang sentiasa berdoa : Wahai Tuhan kami ! Keluarkanlah kami daripada negeri ini (mekah) yang mana penduduknya sangat zalim dan berilah kepada kami pelindung daripada sisi-Mu berilah kepada kami penolong daripada sisi-Mu .

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah kalimah yang AKTIF, BERGERAK  dan BERTINDAK – ia menghendaki supaya kita bertindak dan campur tangan dengan aktif dan seberapa segera yang mungkin dalam membenteras dan menghapuskan segala kerajaan, kekuasaan, perundangan, sistem, golongan, dan institusi yang syirik dan kufur yang disifatkan sebagai menindas, menzalimi, menceroboh, mengancam, merosak, mengeksploitasi, memanipulasi, menjajah dan menjahati manusia, dan kita hendaklah pula aktif dalam memperjuangkan ke arah menegak dan mewujudkan keadilan, keamanan, kebebasan, keselamatan, kemuliaan, ketinggian dan kesempurnaan hidup yang didasarkan kepada Aqidah dan Pemikiran Islam yang akan diwujudkan di bawah satu Negara Islam.

 

Sifat KONFORMIS atau NON-KONFORMIS terhadap sesuatu agama, pemikiran dan sistem kehidupan adalah tergolong ke dalam kategori AQIDAH.

 

Ibadat yang paling utama di sisi  Allah swt, iaitu ibadat  yang mengatasi ibadat-ibadat solat, puasa, zakat, haji, sedekah serta seluruh ibadat yang lain ialah sifat NON-KONFORMIS terhadap agama demokrasi dan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini. Ini adalah kerana, pertama; ianya adalah ibadat yang bertaraf Jihad di jalan Allah; kedua, ianya adalah ibadat yang menyempurnakan pegangan dan amalan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Tanpanya bererti kerosakan kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah.      

 

Seseorang Islam yang bersifat NON-KONFORMIS terhadap pemikiran dan sistem kehidupan demokrasi sedangkan ianya adalah kesyirikan dan kekufuran, adalah seseorang yang beriman dan berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, sebaliknya seseorang Islam yang bersifat KONFORMIS terhadap pemikiran dan sistem kehidupan demokrasi, ia adalah seseorang yang membatalkan syahadah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ Muhammadar Rasulullah yang mengeluarkan dirinya daripada agama Allah. Sifat NON-KONFORMIS terhadap demokrasi itu bererti bersifat NON-KONFORMIS terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, sebaliknya seseorang Islam yang bersifat KONFORMIS terhadap demokrasi bererti ia telah bersifat KONFORMIS terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang membatalkan syahadah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ Muhammadar Rasulullah yang justeru mengeluarkannya daripada agama Allah. Dalam keadaan dan situasi seperti inilah berlakunya kesyirikan dan kekufuran dengan kadar yang amat berleluasa dan meluas sekali di kalangan seluruh massa umat Islam kita baik di Malaysia mahupun di dunia.

 

Penafian terhadap kedaulatan manusia yang diikuti dengan pengisbatan terhadap kedaulatan Allah adalah kesempurnaan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Tanpa penafian terhadap kedaulatan manusia serta tanpa pengisbatan terhadap kedaulatan Allah, ianya adalah kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan seseorang itu daripada agama Allah. Seterusnya seseorang yang tidak menafikan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia serta ia juga tidak mengisbatkan Uluhiyah dan Rububiyah Allah, dia sudah merosakkan pegangan dan amalannya akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan dirinya daripada agama Allah. Kehidupan seseorang yang beriman dan berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan yang mempraktikkan segala konsep yang terkandung di dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ini, ia adalah seseorang yang mempunyai sifat-sifat keperibadiannya yang aktif, bergerak dan bertindak, sekali-kali dia bukanlah seseorang yang pasif, lemah dan lembik, lebih-lebih lagi dan terutama sekali apabila dia terpaksa menghadapi segala ancaman dan gangguan daripada kerajaan dan kekuasaan yang syirik dan kufur serta yang zalim dan menindas di bumi.

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah satu DEKLARASI bahawa :

 

1.    Allah yang satu bererti politik yang satu, kerajaan yang satu, pemerintahan yang satu, negara yang satu dan peraturan dan undang-undang yang satu yang kesemuanya datang daripada Allah swt dan tidak yang selain daripada-Nya;

 

2.    Allah yang satu hendaklah diikuti dengan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan terhadap politik demokrasi, kerajaan demokrasi, pemerintahan demokrasi dan negara demokrasi yang datang daripada manusia dan tidak daripada Allah;

 

3.    Allah adalah Raja dan Pemerintah yang tunggal dan “exclusive” yang mempunyai KUASA dan DAULAT untuk memerintah ke atas seluruh umat manusia di bumi;

 

4.    Allah sahaja yang berhak untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk dikuat kuasakan ke atas seluruh umat manusia di bumi;

 

5.    Allah sahaja yang berhak untuk mengabdikan manusia kepada kuasa Allah;

 

6.    Allah sahaja yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh manusia baik dalam amal ibadat ritual mahupun dalam peraturan dan undang-undang dan pemerintahan;

 

7.    Manusia tidak boleh dilantik sebagai Raja dan Pemerintah yang berkuasa dan berdaulat ke atas seluruh umat manusia kerana Allah sahajalah Raja dan Pemerintahan yang tunngal yang mempunyai KUASA dan DAULAT ke atas manusia di bumi;

 

8.    Manusia yang menjadi para pemerintah, yang mempunyai KUASA dan DAULAT ke atas manusia dan yang membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia adalah BERHALA-BERHALA atau TUHAN-TUHAN MANUSIA yang mempersekutukan Allah;

 

9.    Raja-Raja Melayu kita yang tidak berada di bawah perlembagaan al-Quran, adalah Raja-Raja yang tidak mempunyai KUASA dan DAULAT untuk memerintah ke atas kita kerana KUASA dan DAULAT itu hanyalah hak dan milik Allah sahaja, mereka ini adalah para TAGHUT yang tidak berhak untuk menjadi Raja-Raja kita, dan Allah menghendaki supaya mereka itu segera diturunkan daripada takhta-takhta mereka;

 

10. Para pemimpin kita tidak berhak untuk BERKUASA dan BERDAULAT ke atas manusia, mereka itu tidak berhak untuk dilantik sebagai menteri-menteri dan ahli-ahli parlimen kerana KUASA dan DAULAT itu hanyalah hak dan milik Allah sahaja,

 

11. Mengakui Allah sebagai Raja dan Pemerintah yang BERDAULAT dan BERKUASA ke atas kita hendaklah diikuti dengan tindakan-tindakan untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap menteri-menteri dan ahli-ahli parlimen, serta Raja-Raja Melayu kita dan juga untuk memusuhi dan membenci mereka kerana mereka ini kesemuanya adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA yang selain daripada Allah;

 

12. Peraturan dan Undang-undang adalah agama, justeru peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah, manakala peraturan dan undang-undang demokrasi adalah agama demokrasi yang syirik dan kufur;

 

13. Melantik para pemimpin kita sebagai ahli-ahli Parlimen dan Dun yang bererti memberi KUASA dan DAULAT kepada mereka untuk membuat peraturan dan undang-undang, ianya bererti bahawa kita telah melantik mereka itu sebagai TUHAN-TUHAN kita dan itu bererti bahawa kita telah mempersekutukan Allah yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;

 

14. Mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa sedangkan ianya adalah yang selain daripada Allah bererti kita telah MENYEMBAH menteri-menteri, ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita sebagai TUHAN-TUHAN kita yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;

 

15. Mengamal dan mempraktikkan peraturan dan undang-undang demokrasi padahal ianya adalah peraturan dan undang-undang yang syirik dan kufur bererti kita telah mengimani, menganuti dan mengamalkan agama yang syirik dan kufur yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;

 

16. Mengamal dan mempraktikkan sistem politik demokrasi dan meredhainya bererti kita melantik para pemimpin kita sebagai Tuhan-tuhan kita yang berkuasa dan berdaulat ke atas kita serta kita menyembah mereka ini sebagai Tuhan-tuhan kita – kedua-duanya ini mengeluarkan kita daripada agama Allah;

 

17. Mengiktiraf dan bersetuju terhadap demokrasi dan kerajaan demokrasi bererti kita telah mengiktiraf dan bersetuju terhadap agama yang syirik dan kufur yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;

 

18.  Kesempurnaan dalam beriman kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah dengan mengeluarkan diri kita daripada sistem politik demokrasi, tidak mengamalkannya, dan berada di bawah kepimpinan Islam yang baru dan melancarkan sikap dan tindakan-tindakan dalam bentuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap agama demokrasi, kerajaan demokrasi dan seluruh sistem kehidupan demokrasi yang syirik dan kufur;

 

19. Tidak mengamal dan mempraktikkan sikap dan tindakan-tindakan untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap agama demokrasi, kerajaan demokrasi dan seluruh sistem kehidupan demokrasi, serta terhadap seluruh pemimpin (ahli-ahli Parlimen dan Dun) dan Raja-Raja Melayu kita bererti kita telah merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah;

 

20. Setiap perjuangan untuk menegakkan peraturan dan undang-undang Allah di dalam negara kita ini hendaklah diikuti dan disertai dengan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan terhadap peraturan dan undang-undang demokrasi, kerajaan demokrasi dan seluruh sistem kehidupan demokrasi;

 

21. Allah memerintahkan kita supaya kita berjuang dengan Jihad, Perang dan Revolusi untuk meruntuh, menghancur dan menghapuskan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Allah di bumi.

 

Inilah ertinya kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, iaitu Allah itu adalah Tuhan kerana Dia sahaja yang mempunyai hak-hak dan kuasa-kuasa untuk memerintah manusia, Dia sahaja yang mempunyai hak-hak dan kuasa-kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia, Dia sahaja yang mempunyai hak-hak dan kuasa-kuasa untuk mengabdikan manusia kepada kekuasaan Allah dan Dia sahaja yang mempunyai hak-hak dan kuasa-kuasa untuk disembah oleh manusia. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ menafi, menolak, mengingkari dan menentang segala Tuhan, agama, undang-undang dan sistem kehidupan yang selain daripada Allah. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita kerana mereka itu kesemuanya adalah Tuhan-Tuhan Manusia, dan Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ juga menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap sistem politik demokrasi kita ini kerana ianya adalah agama manusia yang syirik dan kufur.

 

Firman Allah : asy-Syura 21

Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka peraturan-peraturan agama yang tidak diizinkan Allah?

 

Para pemimpin kita telah mengambil alih peranan Allah sebagai Tuhan kita Yang Maha Esa kerana mereka itu telah melantik diri mereka sebagai Tuhan-tuhan Manusia. Mereka itu dikatakan sebagai telah melantik diri mereka sebagai Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka telah membuat undang-undang yang tidak diizinkan Allah. Undang-undang Parlimen dan Dun yang dibuat dan diluluskan oleh para pemimpin kita ini adalah undang-undang yang syirik dan kufur kerana ianya adalah undang-undang manusia yang selain daripada Allah dan yang tidak diizinkan Allah.

 

Justeru, para Menteri, ahli-ahli Parlimen dan Dun, serta Raja-Raja Melayu kita, kesemuanya adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA dalam sistem politik demokrasi kita ini kerana mereka kesemuanya adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas manusia, kerana mereka kesemuanya adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat untuk membuat undang-undang untuk manusia, kerana mereka kesemuanya adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat untuk menghamba abdikan manusia kepada kekuasaan manusia dan kerana mereka kesemuanya adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat untuk disembah oleh manusia.

 

Firman Allah : asy Syuara 21

Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan mendapat azab yang amat pedih.

 

Tuhan-tuhan Manusia yang terdiri daripada para Menteri, ahli-ahli Parlimen dan Dun, serta Raja-Raja Melayu kita adalah disifatkan Allah sebagai orang-orang yang zalim yang akan dihumban ke dalam keseksaan neraka yang amat pedih di akhirat nanti!

 

Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dengan jelas, tegas dan tanpa ragu-ragu lagi memerintahkan agar kita menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap Tuhan-Tuhan Manusia, kerajaan-kerajaan manusia dan segala undang-undang manusia, dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ juga dengan jelas, tegas dan tanpa ragu-ragu lagi memerintahkan agar kita membenci, memusuhi dan memerangi Tuhan-Tuhan Manusia, kerajaan-kerajaan manusia dan segala undang-undang manusia yang selain daripada Allah swt yang kesemuanya ini sedang wujud, berkuasa dan beroperasi di dalam sistem politik demokrasi Malaysia kita yang syirik dan kufur ini. Justeru, segala sikap dan tindakan penafian, penolakan, pengingkaran, dan penentangan kita yang aktif dan total terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita yang syirik dan kufur ini dan terhadap ahli-ahli Parlimen dan Dun serta terhadap Raja-Raja Melayu kita ini serta kita membenci dan memusuhi mereka, kesemuanya ini adalah perintah Allah yang menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

 

Amalan konsep Nafi dan Isbat adalah SYARAT yang mendasar dalam menyempurnakan pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Tanpanya bererti kerosakan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan seseorang itu daripada agama Allah. Umat Islam kita yang wujud dan hidup di bawah kekuasaan dan naungan kerajaan demokrasi Malaysia yang syirik dan kufur ini tanpa mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan mereka, iaitu tanpa menolak, mengingkari, memusuhi dan membenci terhadap kerajaan demokrasi dan para pemimpin kita serta terhadap Raja-Raja Melayu kita, dan tanpa keinginan kepada kerajaan Allah dan sistem kehidupan Allah, mereka itu adalah golongan yang mengalami kecacatan dan kerosakan dalam pegangan dan amalan mereka akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang jelas dan terang sekali telah mengeluarkan mereka daripada agama Allah.

 

Konsep Nafi dan Isbat yang memunculkan prinsip Perimbangan Negatif (Negative Balance) dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ mempunyai pengertian-pengertian bahawa :

 

1.    Aktif memperjuang dan mempertahankan kedaulatan Allah yang disertai dengan tindakan-tindakan yang aktif dalam menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap kedaulatan manusia, adalah satu kesempurnaan kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ;

 

2.    Aktif menafi, menolak, mengingkari dan menentang kedaulatan manusia bererti aktif mempertahankan kedaulatan Allah dan kesempurnaan kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ;

 

3.    Aktif memperjuang, mempertahan dan memperkasakan kedaulatan manusia bererti aktif dalam menafi dan mengkufur ingkarkan Allah dan terkeluar daripada Islam;

 

4.    Tidak aktif dalam menafi, menolak, mengingkari dan menentang kedaulatan manusia (demokrasi) bererti aktif dalam menafi, menolak, mengingkari dan menentang kedaulatan Allah yasng bererti kerosakan kepada ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;

 

5.    Tidak aktif dalam mempertahankan kedaulatan Allah bererti aktif dalam mempertahankan kedaulatan manusia dan kerosakan kepada Laailaahalillallah.

 

Sikap yang pasif, berdiam diri, tidak campur tangan atau sekadar bersikap “neutral” sahaja, iaitu sikap dan tindakan yang tidak aktifnya negatif terhadap kerajaan demokrasi, bererti kita membiarkan dan memberi laluan yang mudah dan percuma kepadanya (kerajaan demokrasi) untuk terus wujud, berkuasa, memerintah dan berkesinambungan serta kita bersetuju dan bersikap positif terhadapnya. Kesemua sikap dan tindakan seperti ini, di sisi pengertian prinsip perimbangan negatif (negative balance)  dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, adalah satu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif terhadap ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

 

Kehidupan Rasulullah saw adalah satu kehidupan yang aktif dan bertindak, bukan pasif dan berkompromi dengan Jahiliyah. Rasulullah saw mendeklarasikan kekufuran agama Jahiliyah, Baginda mengasing dan memisahkan dirinya dan kelompok Muslimin yang kecil yang dipimpin oleh Baginda itu daripada masyarakat Jahiliyah dan daripada kepimpinan Jahiliyah, Rasulullah saw mencabar, mengganggu dan mengancam Jahiliyah dan Baginda menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah, kekuasaan Jahiliyah dan kepimpinan Jahiliyah. Sedikitpun tidak wujud sebarang bentuk kompromi dalam konflik di antara Rasulullah saw dengan Jahiliyah yang akhirnya membawa kepada konfrantasi terbuka di antara kedua-duanya.

 

Sikap-sikap dan tindakan-tindakan Rasulullah saw terhadap agama dan kekuasaan Jahiliyah :

 

1.    Mengisytiharkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk menegakkan kekuasaan Islam dan sistem kehidupan Islam, serta matlamat untuk menghapuskan kekuasaan Jahiliyah.

 

2.    Mengisytiharkan agama jahiliyah Mekah sebagai agama yang syirik dan kufur.

 

3.    Tidak mengamal, mengimani dan menganuti agama Jahiliyah.

 

4.    Tidak membolehkan amalan agama Jahiliyah bagi tujuan perjuangan Islam.

 

5.    Tidak mengiktiraf dan bersetuju terhadap agama Jahiliyah.

 

6.    Tidak bersetuju untuk menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang kepada manusia.

 

7.    Tidak mentaati peraturan dan undang-undang manusia.

 

8.    Menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah.

 

9.    Memisah dan mengasingkan diri daripada kepimpinan kufur dan kekuasaan kufur serta untuk memusuhi dan membencinya.

 

10. Mengamalkan sikap tidak berkompromi dan non-konformis terhadap agama Jahiliyah.

 

11. Mencabar dan mengancam agama Jahiliyah yang sedang berkuasa dan berdaulat.

 

12. Bersedia dan sanggup untuk dizalimi dan ditindas oleh kekuasaan Jahiliyah dengan ketara dan berpajangan.

 

13. Setelah memperolehi kekuatan, Islam akan melancarkan Jihad dan Perang terhadap Jahiliyah untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia dan untuk mengembalikan pengabdian seluruh umat manusia kepada Allah sahaja.

 

Inilah masyarakat Islam yang didiri dan dibangunkan oleh Rasulullah saw semasa dalam ‘Era Mekah’ di atas prinsip ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ . Rasulullah saw mewujud dan membangunkan satu masyarakat Islam yang baru, iaitu satu Barisan Pelupur atau “VANGUARD” yang sepenuhnya bertaqwa kepada Allah, mereka adalah masyarakat yang mempunyai semangat Jihad yang berkobar-kobar yang sepenuhnya komited kepada perjuangan Islam, mereka mempunyai kesediaan untuk berkorban apa sahaja untuk Allah dan untuk mempertahankan agama Allah, mereka adalah masyarakat yang berdikari dan terpisah daripada Jahiliyah, mereka adalah masyarakat yang mempunyai ketahanan yang amat kuat dan ampuh serta yang bersifat radikal dan revolusyeneri yang didirikan di atas konsep Nafi dan Isbat seperti mana yang terkandung dalam kalimah Laailaahaillalllah. Inilah masyarakat yang sempurna beriman kepada Allah dan tidak hanyut di dalam arus Jahiliyah. Inilah ertinya “Islamic Fundamentalism” yang tulen!

 

Kehidupan umat Islam di Malaysia kita kini berkonflik dan berkontradiksi secara aktif dan total dengan segala ciri kehidupan Rasulullah saw di zaman Mekah seperti mana yang digariskan di atas ini. Kita kini sedang hanyut dalam arus Jahiliyah demokrasi dan kita wujud dan hidup dalam keadaan kita yang selesa, aman dan tenang dalam kesesatan, kebutaan dan kekafiran tanpa sedikitpun menyedarinya kerana Allah telah menutup dan mengunci mati segala pintu hati kita dan pancaindera kita kepada hidayat!

 

Allah melarang kita daripada taat dan patuh kepada agama kufur dan orang-orang kafir :

 

Firman Allah : al-Imran 149

Wahai orang-orang yang beriman jika kamu taat kepada orang-orang yang kafir nescaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kembali murtad) lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi.

 

Firman Allah : al-Imran 150

Malah sebenarnya Allah itulah Pelindung kamu dan Dialah sebaik-baik Penolong.

 

Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) :

Mungkin terlintas di dalam daya khayalannya selepas menerima kekalahan (peperangan Uhud) dan dalam saat-saat ditekan oleh kesakitan luka-luka dan cedera bahawa dia boleh mengundurkan dirinya daripada pertempuran dengan musuh-musuh yang kuat yang telah mendapat kemenangan dan berdamai dengan mereka serta tunduk kepada mereka dan walaupun begitu dia masih dapat memelihara agama dan Aqidahnya, keimanan dan keperibadfiannya. Ini adalah satu anggapan yang salah besar, kerana orang yang tidak berani tampil kehadapan di bidang ini pastilah mengundurkan dirinya ke belakang dan orang yang tidak menentang kekafiran, kejahatan, kesesatan, kebatilan dan kezaliman pastilah mengundurkan diri ke belakang dan kembali semula kepada kekafiran, kejahatan, kesesatan, kebatilan dan kezaliman. Seseorang yang tidak dapat dipelihara oleh Aqidah dan keimanannya daripada tunduk kepada orang-orang kafir, dari mendengar dan percaya kepada mereka sebenarnya telah meninggalkan Aqidah dan keimanannya sejak detik masa yang pertama lagi. Itulah kekalahan jiwa, di mana pendokong Aqidah tunduk kepada musuh-musuh Aqidahnya, mendengar bisikan mereka dan mematuhi arahan-arahan mereka. Itulah kekalahan dari awal mula lagi, oleh sebab itulah tiada siapa yang dapat melindunginya dari kekalahan pada akhir perjuangannya dan dari kembali balik kepada kekafiran walaupun ia tidak merasa dalam langkah-langkahnya yang pertama bahawa dia sedang dalam perjalanan menuju ke arah kesudahan yang malang itu. Seorang mukmin sejati mendapat keperluannya yang cukup dalam Aqidahnya dan dalam kepimpinannya dan kerana itu ia tidak memerlukan lagi kepada bermesyuarat dengan musuh-musuh agamanya dan musuh kepimpinannya . Dan andainya ia mendengar sekali kepada nasihat mereka bererti ia telah berjalan menuju ke jalan kembali semula kepada kekafiran. Inilah hakikat semula jadi dan hakikat yang sebenar berlaku yang diperingati Allah kepada kaum Muslimin. Allah memberi amaran kepada mereka dengan menyeru mereka dengan nama orang yang beriman :

 

Firman Allah : al-Imran 149

Wahai orang-orang yang beriman jika kamu taat kepada orang-orang yang kafir nescaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kembali murtad) lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi.

 

Tidak ada kerugian yang lebih besar daripada kerugian berbalik semula daripada keimanan kepada kekafiran, dan tidak ada apa-apa keuntungan lagi jika telah mengalami kerugian ini.

 

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa umat Islam kita yang dengar, ikut, taat dan terpengaruh dengan segala kehendak dan pandangan orang-orang kafir, walaupun dikatakan untuk tujuan perjuangan Islam, mereka itu kesemuanya disifatkan Allah sebagai orang-orang yang telah mundur kebelakang, iaitu mereka itu telah menuju kepada kekufuran. Begitulah keadaannya apabila orang-orang Islam itu ikut, menyertai dan mengambil bahagian dalam amalan sistem politik demokrasi sebagai jalan untuk berjuang ke jalan Allah, mereka itu adalah disifatkan Allah sebagai orang-orang yang ikut cakap orang-orang kafir yang membawa mereka itu untuk menuju kepada kekufuran. Allah berfirman bahawa seseorang Islam yang berbalik semula kepada kekufuran itu adalah seseorang yang mengalami kerugian yang amat besar, dan cara bagi mengelakkan kita daripada berbalik semula kepada kekufuran dan daripada mengalami kerugian yang amat besar ini adalah dengan mengamalkan sikap dan tindaklan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap orang-orang kafir, terhadap agama yang kafir dan terhadap segala bentuk dan jenis kesyirikan dan kekufuran termasuklah terhadap kerajaan demokrasi dengan segala peraturan dan undang-undang demokrasi yang syirik dan kufur ini.

 

Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa orang-orang yang takut untuk tampil kehadapan untuk menonjolkan Islam, yang takut untuk menonjolkan matlamat perjuangan Islam dan yang takut untuk mengisytiharkan segala kebenaran yang datang daripada Islam adalah orang-orang yang mundur ke belakang, iaitu orang-orang yang menuju kepada kekufuran. Begitulah juga keadaan umat Islam kita kini – kita takut untuk mengisytiharkan kekufuran kerajaan demokrasi yang sedang dipimpin oleh orang-orang Melayu yang beragama Islam ini, kita takut untuk mengisytiharkan bahawa para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita ini adalah para Taghut yang mengkufur ingkarkan Allah, dan kita takut untuk mengisytiharkan perintah Allah untuk menentang, memusuhi dan membenci terhadap kerajaan demokrasi kita ini – Allah menyifatkan seluruh kita ini sebagai orang-orang yang mundur ke belakang, iaitu kita ini kesemuanya adalah terdiri daripada orang-orang yang sedang menuju kepada kekufuran.

 

Tiada pilihan yang lain bagi kita kini melainkan untuk segera bergerak dan bertindak aktif dalam mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran kerajaan demokrasi kita ini, untuk mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita kerana mereka itu kesemuanya adalah Tuhan-tuhan Manusia yang berkuasa dan berdaulat ke atas kita serta yang disembah oleh kita, untuk mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran ke atas umat Islam kita yang mengamalkan sistem politik demokrasi kita ini kerana ianya adalah agama yang syirik dan kufur, untuk mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran kerana kita menyetujui dan meredhainya, dan untuk mengisytiharkan sikap dan tindakan-tindakan yang dikehendaki oleh kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ terhadap agama demokrasi kita yang syirik dan kufur ini dalam bentuk penentangan, permusuhan dan kebencian yang aktif dan total sehingga ianya mengalami keruntuhan dan kehancuran yang total untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Islam, dan kita hendaklah mengusir keluar seluruh Tuhan Manusia ini daripada takhta-takhta mereka. Inilah ertinya kesempurnaan beriman dan berpegang teguh tanpa berganjak kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ . Tanpa segala perisytiharan seperti yang disebutkan di sini dan tanpa mengeluarkan diri kita daripada sistem politik demokrasi kita ini dan tanpa menentang, memusuhi dan membencinya, ianya bererti kerosakan kepada keimanan kita akan kalimah  ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah .

 

Kemungkaran yang utama yang semestinya kita cegah dan halangi, sebelum kita mencegah dan menghalangi segala kemungkaran dan kejahatan yang lain, ialah Uluhiyah dan Rububiyah Manusia; dan fardhu yang paling utama yang semestinya kita lakukan sebelum melakukan segala fardhu yang lain ialah untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang Uluhiyah dan Rububiyah Manusia. Ini adalah kerana penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Manusia, bagi kita di Malaysia ini, adalah fardhu yang paling utama kerana ia menyempurnakan pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang membuka laluan kepada kita serta yang membolehkan kita untuk melakukan segala fardhu yang lain seperti solat, puasa, zakat, hajj dan lain-lainnya.

 

Kesungguhan dan ketekunan dalam mengerjakan segala amal ibadat yang difardhukan, serta kesungguhan dan ketekunan dalam mencegah dan menghalangi segala kemungkaran dan kejahatan, tetapi tanpa menunaikan fardhu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang sedang wujud, berkuasa dan beroperasi dalam sistem pemerintahan demokrasi, tidak dapat menghindari seseorang itu daripada mengalami kerosakan dalam pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ serta yang mengeluarkan dirinya daripada Islam – justeru, apa sahaja fardhu yang lain seperti solat, puasa, zakat yang kita lakukan, adalah sia-sia sahaja!.

 

Sumber kepada segala kemungkaran dan kejahatan ialah Uluhiyah dan Rububiyah Manusia. Segala kesungguhan, usaha dan keazaman untuk mencegah dan membenteraskan segala kemungkaran dan kejahatan di dalam sesuatu masyarakat tidak akan berjaya selagi Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang sedang wujud di dalam sistem politik demokrasi yang menjadi pencetus dan sumber kepada segala kemungkaran dan kejahatan itu tidak terlebih dahulu dihapuskan. Justeru, agama demokrasi yang terkandung di dalamnya Uluhiyah dan Rububiyah Manusia hendaklah terlebih dahulu diingkari, ditentang dan dihapuskan untuk digantikan dengan Uluhiyah dan Rububiyah Allah di bawah satu Negara Islam. Kemudian daripada itu barulah dilaksanakan segala tanggungjawab untuk mencegah dan menghapuskan segala kemungkaran dan kejahatan di dalamnya. Menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap kerajaan demokrasi ini adalah fardhu ain, tanpanya seseorang itu akan mengalami kerosakan pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan juga segala kemungkaran dan kejahatan tidak akan dapat dihapuskan.

 

Agama Islam yang sedang kita imani, anuti dan amalkan sekarang ini adalah kesesatan dan kerosakan ciptaan kaum Orientalis Barat. Ini adalah agama Raja seperti yang disebutkan di dalam cerita Nabi Yusuf as di dalam al-Quran, dan bukan agama Allah yang dianuti oleh beliau (nabi Yusuf as). Ini adalah agama Abduh dan Rashid Redha ajaran kaum Orientalis Barat. Ini adalah agama anutan Jakim, Yadim dan Ikim. Dan ini adalah agama yang diajar di seluruh unversiti kita di Malaysia kini. Fahaman agama seperti inilah yang menjadi anutan dan amalan kita kini di Malaysia yang menyeleweng, merosak dan menyesatkan kita daripada jalan yang benar. Ini adalah kerenah dan kejahatan kaum Ahlil Kitab dan Orientalis Barat yang bertujuan untuk mensabotaj dan menghancurkan kita, sama ada semasa di bawah penjajahan bangsa-bangsa Barat mahupun setelah mencapai kemerdekaan. Umat Islam kita kesemuanya sedang menganuti dan mengamalkan agama Islam yang sesat dan rosak dari segi Aqidah dan Pemikirannya. Sudah lama kita tidak mengamalkan agama Islam yang sebenar seperti yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya.

 

Umat Islam kita yang mengamalkan agama demokrasi telah menjadi orang-orang kafir kerana :

 

1.    Kita menyerahkan Uluhiyah dan Rububiyah kepada manusia yang bererti kita telah menafikan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;

 

2.    Kita melantik para pemimpin kita yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita sebagai Tuhan-tuhan kita;

 

3.    Kita menjadi HAMBA kepada Tuhan-tuhan Manusia dan kita tidak lagi menjadi HAMBA kepada Allah sahaja;

 

4.    Kita MENYEMBAH Tuhan-tuhan Manusia dan tidak menyembah Allah sahaja kerana ketaatan dan kepatuhan kita kepada segala peraturan dan undang-undang manusia ;

 

Seluruh umat Islam di Malaysia dan di dunia ini amnya, adalah disesat dan dipesongkan oleh para ulama dan intelek Islam kita sendiri, dan mereka (para ulama dan intelek Islam ) bertindak dan beroperasi sebagai agen-agen dan boneka-boneka kepada musuh-musuh Islam sehingga mereka menerima demokrasi sebagai sesuatu yang berbentuk ISLAMI dan dengan senang hati dan redha sahaja mereka mengamal, mentaati dan tunduk kepada kerajaan demokrasi ini serta mereka menghalalkan amalannya, padahal pandangan dan perbuatan mereka seperti ini adalah satu penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang aktif dan total terhadap kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan mereka daripada agama Allah. Penyebaran AQIDAH yang sesat dan rosak oleh para ulama dan intelek Islam ini merupakan sebahagian daripada program-program tindakan dalam satu KOMPLOT AGUNG kuasa-kuasa kufur Barat di bawah kelolaan kaum Yahudi dalam membenteras dan membantut kebangkitan kembali massa umat Islam agar kita tidak berkemampuan untuk wujud sebagai satu ummah yang kuat, utuh, berdikari dan sepenuhnya berkuasa di atas muka bumi ini dalam memikul tanggungjawab kita sebagai Khalifah Allah.

 

Ajaran Abduh yang sesat seperti inilah yang dipertahan dan dikembangkan oleh Jakim, Yadim, Ikim dan jabatan-jabatan agama Islam di peringkat negeri serta yang diajar dan dikembangkan di seluruh fakulti-fakulti Islam di institusi-institusi pengajian tinggi kita yang menyebabkan kita terus berada dalam kesesatan dan kegelapan.

 

Islam hendaklah jelas, begitu juga kufur itu hendaklah jelas :

 

1.    Siapakah orang-orang yang gugur syahadatain mereka?

Mereka adalah orang-orang yang merosakkan pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

 

2.    Siapakah orang-orang yang merosakkan pegangan dan amalan ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ?

Mereka adalah terdiri daripada orang-orang yang menyerahkan Uluhiyah dan Rububiyah Allah kepada manusia.

 

3.    Siapakah orang-orang yang menyerahkan Uluhiyah dan Rububiyah Allah kepada manusia?

 

Mereka adalah para pemerintah yang memerintah dengan kekuasaan manusia dan mereka adalah rakyat yang diperintah yang menyerahkan kekuasaan kepada manusia serta mereka mentaati dan meredhai kekuasaan itu.

 

4.    Kekuasaan atau kerajaan yang seperti mana?

 

Seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini. Justeru orang-orang yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi serta mereka meredhainya, sama ada golongan pemerintah atau rakyat yang diperintah, adalah kesemuanya tergolong sebagai orang-orang yang gugur syahadatain mereka serta terkeluar daripada Islam !

 

Segala soal-jawab seperti yang dipaparkan di atas ini dengan sendirinya berfungsi sebagai huraian-huraian yang jelas dan nyata kepada kita bahawa sesebuah kerajaan demokrasi atau mana-mana kerajaan yang tidak menjalankan undang-undang dan sistem hidup Allah adalah kerajaan yang syirik dan kufur, dan orang-orang (pemimpin-pemimpin) yang menjalankannya dan rakyat yang mentaatinya, kesemuanya adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran terhadap Allah. Para pemimpin dan rakyat yang dipimpin yang mengamalkan agama demokrasi dan yang mentaati kerajaan demokrasi serta mereka meredhainya, kesemuanya adalah orang-orang yang gugur syahadatain mereka secara terang-terangan dan justeru mereka itu adalah terkeluar daripada agama Islam. Mereka terlibat dengan kesyirikan dan kekufuran bukan kerana niat, qasad dan iktiqad di dalam hati mereka, tetapi kerana perbuatan dan amalan mereka, dan kekufuran mereka itu adalah Kufur Amaliyah yang tetap juga mengeluarkan mereka itu daripada agama Allah.

 

Umat Islam kita kini tidak beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan telah terkeluar daripada agama Allah kerana pelaksanaan dan penguat kuasaan segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia ke atas seluruh umat manusia serta ketaatan dan kepatuhan seluruh kita ini kepadanya yang mempunyai pengertian bahawa kita tidak beriman kepada Uluhiyah dan Rububiyah Allah sebaliknya kita beriman kepada Uluhiyah dan Rububiyan Manusia. Dalam kefahaman dan amalan seluruh umat Islam kita kini pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ telah jauh menyimpang daripada pengertiannya yang asal dan sebenar, dan kita telah dan sedang berada dalam kesesatan berabad-abad lamanya. Kerosakan ini adalah sesuatu yang sememangnya dioperasikan dengan terancang dan sedar oleh Ahlil Kitab, dan di antara organisasi-organisasi yang menjadi agen-agen kepada musuh-musuh Islam ini yang aktif bertanggungjawab dalam menyeleweng dan merosakkan pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang sebenar termasuklah Universiti Islam Antarabangsa, IIISTAC, Fakulti-fakulti Islam di seluruh universiti di dalam negara kita, seluruh Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam, agensi-agensi agama milik kerajaan seperti Jakim, Yadim, Ikim, seluruh aktivis Islam dan seluruh NGO Islam.

 

Perjuangan kita yang paling utama sekali pada hari ini adalah untuk mengeluarkan seluruh umat Islam kita kini daripada berada di dalam agama Islam kita yang sesat dan rosak seperti mana yang sedang kita imani, anuti dan amalkannya sekarang ini, kemudian perjuangan kita yang paling utama sekali yang satu lagi adalah untuk memasukkan kembali seluruh umat Islam kita ini ke agama Allah yang asal dan sebenar yang datang daripada Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah melindungi kita daripada kesyirikan dan kekufuran ciptaan kaum Yahudi yang sedang menyelubungi seluruh persekitaran dan masyarakat kita dan yang sedang berkuasa dan berdaulat ke atas kita di bumi kita kini yang sentiasa menggamit kita kepada kekufuran dan yang sentiasa amat mengancam AQIDAH kita!

 

Sekian, terima kasih.

 

Wan Solehah al-Halbani

 

 
Leave a comment

Posted by on August 15, 2011 in Uncategorized